ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 ACTIAM N.V. Jaarverslag 2014

2 PERSONALIA Directie ACTIAM N.V. J. de Wit, voorzitter E.J. van Bergen, directielid G.H.B. Coppens, directielid R.G.H. Verheul, directielid Accountant KPMG Accountants N.V. Postbus AA Utrecht ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

3 Inhoud 1 Directie verslag Algemeen Belangrijke ontwikkelingen gedurende het jaar Samenstelling directie Code vermogensbeheerders Verantwoord vermogensbeheer Risico management Resultatenontwikkeling 11 2 Jaarrekening 2014 ACTIAM N.V Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende bij de jaarrekening Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake de winstbestemming Resultaatverwerking Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 23 ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

4 1 Directie verslag 1.1 ALGEMEEN ACTIAM N.V. (ACTIAM) is de fonds- en vermogensbeheerder van VIVAT Verzekeringen (handelsnaam voor REAAL N.V.) met 51,4 miljard onder beheer ultimo 2014 (ultimo 2013: 44,2 miljard). De toename van 7,2 miljard is voornamelijk veroorzaakt door positieve koersontwikkelingen. ACTIAM richt zich op verantwoord fondsbeheer voor zowel particuliere als institutionele beleggers en vermogensbeheer voor institutionele beleggers. Beleggingsfondsen voor particuliere beleggers worden aangeboden via professionele distributiekanalen, in het bijzonder die van Reaal, Zwitserleven, ASN Bank, SNS Bank en Regiobank. De missie van ACTIAM is het realiseren van beleggingsdoelen voor klanten met een duurzaam beleggingsresultaat, service en advies. ACTIAM wil blijven verrassen en inspireren, voor en met klanten. ACTIAM beheert het haar toevertrouwde vermogen op een verantwoorde manier. Dat houdt in dat het vermogen onder beheer wordt belegd conform haar Fundamentele Beleggingsbeginselen. Beleggingen mogen niet in strijd zijn met deze internationale normen en conventies. ACTIAM stelt zich bovendien op als actieve en betrokken aandeelhouder om daarmee een (nog) verdergaande gedragsverandering te stimuleren bij ondernemingen en regelgevende kaders. Dit gebeurt door op aandeelhoudersvergaderingen nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten te stemmen en de dialoog aan te gaan met bedrijven. Het accent ligt bij deze vorm van actief aandeelhouderschap op de natuurlijke hulpbronnenindustrie (olie, gas). Voor de ASN fondsen zijn de ASN duurzaamheidscriteria van toepassing. Fondsbeheer Voor de volgende beleggingsinstellingen is ACTIAM Beheerder van een Beleggingsinstelling (Beheerder): n SNS Beleggingsfondsen N.V.; n Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen; n ACTIAM Responsible Index Funds Equity; n ACTIAM Institutional Microfinance Funds; n ACTIAM-FMO SME Finance Fund. ACTIAM is door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. (ABB) met ingang van 22 juli 2014 aangesteld als Beheerder van: n ASN Beleggingsfondsen N.V.; n ASN-Novib Microkredietfonds; n ASN Groenprojectenfonds. Vermogensbeheer ACTIAM beheert het vermogen van de verzekeraars Reaal, Zwitserleven en ASN Bank. Daarnaast voert ACTIAM ook het vermogensbeheer uit voor een selecte groep externe klanten. Overige activiteiten Het research-team van ACTIAM voert voor de beleggingsfondsen en een aantal institutionele klanten onderzoek uit op ESG-gebied (Environment, Social en Governance). 1.2 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN GEDURENDE HET JAAR ORGANISATIE Fusie SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. en SNS Asset Management N.V. Per 1 juli 2014 zijn SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) en SNS Asset Management N.V. (SNS AM) gefuseerd en is de naam van SNS AM gewijzigd in ACTIAM N.V.. Tot deze datum was ACTIAM voornamelijk vermogensbeheerder en daarnaast Beheerder van een aantal institutionele beleggingsfondsen. Vanaf 1 juli 2014 is ACTIAM Beheerder geworden van alle voorheen door SBB beheerde beleggingsfondsen. De achtergrond van deze fusie zijn onder andere de verzwaarde eisen voor fondsbeheer door nieuwe wet- en regelgeving, waaronder Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, met name de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) die in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) geïmplementeerd is. Daarnaast wordt door de fusie expertise in fondsbeheer gebundeld. Het vermogensbeheer en de fondsadministratie blijven ongewijzigd. Beide waren door SBB al grotendeels uitbesteed aan ACTIAM (voorheen: SNS AM). ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

5 Beheerder voor ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. Naar aanleiding van de implementatie van de AIFMD in de Wft heeft ABB ervoor gekozen om ACTIAM vanaf 22 juli 2014 aan te stellen als Beheerder. ACTIAM is belast met de taken die de Wft voorschrijft voor een Beheerder. ACTIAM is Beheerder van ASN Beleggingsfondsen N.V., ASN-Novib Microkredietfonds en ASN Groenprojectenfonds. Overgenomen activiteiten Insurance Treasury & Investment Management Per 1 juli 2014 is een deel van de werkzaamheden van de SNS REAAL-afdeling Insurance Treasury & Investment Management (IT&IM) geïntegreerd bij ACTIAM, te weten het beheer van de vastgoedportefeuille, het beheer van de hypotheekbeleggingen en werkzaamheden omtrent het securities lending programma voor VIVAT Verzekeringen. Deze activiteiten worden nu uitgevoerd door de verschillende afdelingen binnen ACTIAM. Verkoop belang in DWM Asset Management L.L.C. (DWM) In december 2014 heeft ACTIAM haar 9,5% belang in DWM verkocht aan het management van DWM. Dit belang werd gehouden in de dochtermaatschappij SNS Development Finance B.V WET- & REGELGEVING Vergunning Op 22 juli 2013 is de AIFMD geïmplementeerd in de Wft. Nederlandse beleggingsinstellingen kwalificeren vanaf 22 juli 2013 in beginsel als alternatieve beleggingsinstelling ( abi ) of als instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ). Hierbij gold voor beheerders van een beleggingsinstelling, zoals destijds SBB, een overgangsregime tot (uiterlijk) 22 juli Van dit overgangsregime heeft SBB gebruik gemaakt. Door de fusie van SBB en SNS AM is de vergunning van SBB per 1 juli 2014 van rechtswege overgegaan naar ACTIAM. Onder AIFMD is het niet toegestaan om in één juridische entiteit een vergunning als beheerder van een beleggingsinstelling te combineren met een vergunning als beleggingsonderneming. Per 22 juli 2014 is afstand gedaan van de vergunning van beleggingsonderneming. De van SBB per 1 juli 2014 overgenomen vergunning is van rechtswege per 22 juli 2014 (einde overgangsregime voor implementatie AIFMD) omgezet in een nieuwe vergunning. Per deze datum beschikt ACTIAM over een vergunning voor het beheren van beleggingsinstellingen als bedoeld in art. 2:65 van de Wft, uitgebreid met de volgende beleggingsdiensten als bedoeld in art 2.67a van de Wft: a) in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten; c) beheren van een individueel vermogen; d) in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten. Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) Vanaf 22 juli 2014 voldoet ACTIAM als Beheerder aan de nieuwe vereisten. Deze vereisten betreffen onder meer het aanstellen van een onafhankelijke bewaarder (zie hierna), het risicomanagementbeleid, beleid inzake belangenconflicten, uitbestedingsbeleid, beloningsbeleid, waarderingsbeleid fondsactiva en hebben voorts betrekking op de jaarverslaglegging en kapitaalvereisten voor beheerder. Bewaarder In verband met de implementatie van AIFMD is per 22 juli 2014 KAS Trust & Depositary Services B.V. (KAS Trust) aangesteld als bewaarder van de door ACTIAM beheerde beleggingsinstellingen, inclusief de beleggingspools waarin deze beleggingsinstellingen hun vermogen hebben belegd. De bewaarder is een entiteit met als taken onder andere het monitoren van kasstromen, naleving van beleggingsbeleid en eigendomsverificatie ten aanzien van de financiële activa van de beleggingsinstellingen en pools MARKTONTWIKKELINGEN Voor de ontwikkeling van beheervergoedingen is ACTIAM, naast instroom en uitstroom van gelden, afhankelijk van marktontwikkelingen. Economisch ontwikkelingen Begin 2014 werden de signalen sterker dat de wereldeconomie op een breed front aantrok. In de Verenigde Staten namen de orderontvangsten toe en steeg het ondernemersvertrouwen. Europa haakte steeds meer aan op dit leidende Amerikaanse voorbeeld. De Chinese economie groeide sterk, hoewel minder sterk dan voorheen. De Japanse economie maakte in het eerste kwartaal 2014 een flinke groeispurt, maar zakte gedurende het jaar weer in. In veel opkomende markten leek het in het eerste gedeelte van het jaar iets beter te gaan. Later in 2014 keerden de spanningen echter weer terug, onder andere door de daling van grondstofprijzen. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

6 Financiële markten Vastrentende markten De obligatierentes daalden in 2014 duidelijk. De drie belangrijkste verklarende factoren zijn de aanhoudende twijfels over de groeikracht van de Europese economie, de afnemende inflatie en het ongebruikelijk ruime monetaire beleid. Ook speelde de verwachting dat de ECB zou overgaan tot het aankopen van staatsobligaties een rol. Valuta s De euro daalde in het verslagjaar met ruim 16 dollarcent tot $1,21. De euro zakte ook weg ten opzichte van het Britse pond. De Japanse yen zakt al sinds eind 2012 gestaag weg ten opzichte van de dollar. Deze neergang zette zich in 2014 voort. Aandelenmarkten Na een sterk 2013 realiseerden de internationale aandelenmarkten opnieuw fraaie koerswinsten in In de laatste maanden van het jaar werden de aandelenmarkten wel wat grilliger van karakter. Vooruitzichten De wereldeconomie verkeert nog steeds in een fase van herstel, op de iets langere termijn is het minder positief. Met name in de Amerikaanse economie duiden steeds meer signalen op het einde van de conjunctuurcyclus, waarna normaal gesproken een afkoeling plaatsvindt die uiteindelijk zelfs kan uitmonden in een recessie. De basis van de economische groei in de Verenigde Staten is minder sterk dan voorheen. Het momentum in de Europese economie is aan het verbeteren, negatieve ontwikkelingen in de Amerikaanse economie kunnen de Europese groei beïnvloeden. Daarbij blijft ook de groei in China gestaag vertragen. Deze prognoses zijn uiteraard met veel onzekerheid omgeven. Internationale spanningen en de politieke ontwikkelingen wereldwijd vormen belangrijke risicofactoren BELEGGINGSRESULTATEN ACTIAM heeft voor alle fondsen een positief beleggingsresultaat behaald, op basis van intrinsieke waarde na aftrek van kosten. De beleggingsresultaten van de beleggingsfondsen zijn goed ten opzichte van vergelijkbare fondsen. Dit blijkt uit onderzoek van de onafhankelijke fondsenbeoordelaar Morningstar. In december 2014 stelde Morningstar vast dat het gemiddelde risicogewogen rendement van de door ACTIAM beheerde beursgenoteerde fondsen van SNS Beleggingsfondsen N.V. duidelijk beter was dan het gemiddelde van andere vergelijkbare fondsen. De gemiddelde Morningstar Rating van het fondsenassortiment van SNS Beleggingsfondsen N.V., gewogen naar vermogen, is met 4,5 ster bovengemiddeld te noemen COMMERCIËLE ONTWIKKELINGEN Omvang van het beheerde vermogen Ultimo december 2014 was de omvang van het beheerde vermogen 51,4 miljard (ultimo 2013: 44,2 miljard), waarvan 14,8 miljard bestaat uit vermogen in beleggingsfondsen. Tabel 1: Omvang van het beheerde vermogen BEHEERD VERMOGEN (X ) 31 december juni december juni december De stijging van het beheerde vermogen van 7,2 miljard gedurende 2014 is voornamelijk veroorzaakt door positieve koersontwikkelingen. Ook het aanstellen van ACTIAM als Beheerder door ABB heeft hier positief aan bijgedragen. ACTIAM Responsible Index Fund Equity Als gevolg van de naamswijziging van SNS Asset Management naar ACTIAM veranderde per 1 januari 2015 ook de naam van de SNS Responsible Index Funds Equity in ACTIAM Responsible Index Funds Equity. Gedurende 2014 is er voor de ACTIAM Responsible Index Funds Equity toenemende institutionele belangstelling. In 2014 heeft dat concreet geleid tot nieuwe instroom. De intentie is er om deze verantwoorde indexfondsen medio 2015 voor particuliere beleggers beschikbaar te maken. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

7 ACTIAM Impact Investing ACTIAM Impact Investing is de ontwikkelingsfinancieringsarm van ACTIAM. Het richt zich op versterking van (internationale) maatschappelijk relevante bedrijfsactiviteiten. Dit door te investeren in microfinanciering, het middenen kleinbedrijf in opkomende markten en schone energie met een positieve impact op de lokale bevolking en economie. ACTIAM Impact Investing heeft in december 2014 een nieuw fonds gelanceerd voor microfinanciering: ACTIAM Institutional Microfinance Fund III. Met dit derde microfinancieringsfonds is ACTIAM wereldwijd een van de grotere investeerders in microkrediet. Het fonds is in 2014 gestart met zes institutionele beleggers en een gecommitteerd vermogen van 86 miljoen. De looptijd van het fonds is 8 jaar. 1.3 SAMENSTELLING DIRECTIE De directie van ACTIAM wordt gevoerd door de heren Jacob de Wit, Erik Jan van Bergen, George Coppens en Rob Verheul. De directie van SBB, bestaande uit de heren Ben Blocq en Bernard Lind, is per fusiedatum teruggetreden. 1.4 CODE VERMOGENSBEHEERDERS ACTIAM onderschrijft de Code Vermogensbeheerders (verder, de Code ), zoals die door de Dutch Fund and Asset Management Association (DUFAS) is opgesteld. DUFAS is de branche-organisatie van de vermogensbeheersector in Nederland. DUFAS behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze sector, zowel op het gebied van retail (consumenten) als institutioneel (professionele beleggers). De Code is met ingang van 1 oktober 2014 in werking getreden. De Code geeft antwoord op de vraag wat klanten van hun fonds- en vermogensbeheerder mogen verwachten. Als lid van DUFAS onderschrijft ACTIAM de Code. Jaarlijks zet ACTIAM uiteen hoe de tien principes van de Code in het voorgaande jaar zijn toegepast. 1. Vermogensbeheerders handelen in het belang van hun klanten. Voor beleggers in beleggingsinstellingen (collectief vermogensbeheer) is het in de praktijk moeilijk na te gaan in hoeverre de beheerder van een beleggingsinstelling zich aan alle van toepassing zijnde eisen houdt. Anders dan bij individueel vermogensbeheer met directe contacten tussen belegger en beheerder, is de afstand tussen beleggers in beleggingsinstellingen en de beheerder daarvan, relatief groot. De belegger kan er hierdoor niet voortdurend op toezien dat de voorwaarden zoals vermeld in het prospectus, steeds worden nageleefd. Voorts is aandacht nodig voor de wijze van besluitvorming over gevallen waarbij de belangen van de belegger niet parallel lopen met die van de beheerder van de beleggingsinstelling. De governance van ACTIAM is zodanig opgezet dat gewaarborgd is dat zoveel als mogelijk in het belang van beleggers wordt gehandeld. De betreffende waarborging komt tot uiting zowel in de organisatorische opzet van ACTIAM zelf alsmede in het -onafhankelijk van de Beheerder en aan de Beheerder gelieerde partijen- toezicht op het beheer. Dit toezicht wordt mede uitgevoerd door de bewaarder, KAS Trust. KAS Trust, die onafhankelijk van ACTIAM opereert, verricht in beginsel de volgende taken: n het controleren en reconciliëren van kasstromen en rekeningen; n het in bewaring nemen van activa die zich daarvoor lenen en/of eigendomsverificatie en -registratie van activa die zich niet lenen voor bewaarneming; n een aantal specifieke toezichtstaken om belangen van beleggers te waarborgen. Over het beheer van onze beleggingsinstellingen zijn duidelijke kwaliteitsafspraken gemaakt. De bestuurlijke structuur van ACTIAM, met naast de Beheerder een onafhankelijke bewaarder, staat er borg voor dat het gevoerde beleid aan een onafhankelijke, kritische blik wordt onderworpen. Er wordt gewaakt over het belang van de klant. Deze bestuurlijke inrichting, waarbij een onafhankelijke partij over de schouder van de Beheerder meekijkt naar het voor de beleggingsinstellingen gevoerde beleid, is geheel in overeenstemming met de aloude principes van de DUFAS Fund Governance Code. 2. Vermogensbeheerders kennen hun klanten. Klanten worden geïdentificeerd door uitgebreide procedures bij de distributiepartners van ACTIAM, bijvoorbeeld bij Zwitserleven, Reaal en SNS Bank. Als onderdeel van het customer due diligence proces worden institutionele klanten onderzocht. Er vindt periodiek overleg plaats tussen ACTIAM en haar institutionele klanten en/of distributiepartners. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

8 3. Vermogensbeheerders doen eerlijk zaken. ACTIAM houdt zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan toepasselijke wet- en regelgeving. De Compliance Officer houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften en interne regelgeving. In de governance structuur van ACTIAM is verankerd dat aangebrachte wijzigingen aan bestaande producteigenschappen of introducties van nieuwe producten in het belang van de belegger is. 4. Vermogensbeheerders handelen integer. Alle medewerkers van ACTIAM ondergaan een pre-employment screening. Ook zijn alle medewerkers gebonden aan interne gedragsregels. De regels behandelen onder andere hoe moet worden omgegaan met belangenverstrengelingen, koersgevoelige informatie, privé beleggingen, nevenactiviteiten en relatiegeschenken. 5. Vermogensbeheerders beheersen belangentegenstellingen. Op grond van wet- en regelgeving zijn financiële ondernemingen verplicht te beschikken over adequate procedures en maatregelen ter voorkoming van en omgang met belangenconflicten. Door de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten van ACTIAM kunnen belangenconflicten ontstaan. Deze belangenconflicten kunnen ontstaan tussen, maar zijn niet beperkt tot, de belangen van ACTIAM enerzijds en de fondsen die zij beheert, de beleggers in die fondsen en overige klanten van ACTIAM anderzijds. Daarnaast kunnen zich ook onderling belangenconflicten voordoen: n tussen de fondsen die ACTIAM beheert onderling; n tussen fondsen die ACTIAM beheert en klanten van ACTIAM; n tussen klanten van ACTIAM onderling. ACTIAM heeft passende en effectieve maatregelen getroffen ter voorkoming en beheersing van (mogelijke) belangenconflicten. ACTIAM heeft in dit kader een specifiek beleid opgesteld over hoe omgegaan dient te worden met belangenconflicten. ACTIAM houdt via een register de gegevens bij die betrekking hebben op de soorten door of namens ACTIAM verrichte werkzaamheden, waarbij een belangenconflict is ontstaan of kan ontstaan. Het betreft dan conflicten die een wezenlijk risico met zich brengen dat de belangen van een of meer fondsen of van de beleggers worden geschaad. Indien de maatregelen die ACTIAM heeft getroffen om belangenconflicten te beheersen bij een specifiek belangenconflict toch niet volstaan, zal ACTIAM beleggers in duidelijke bewoordingen op de hoogte brengen van de algemene aard of de oorzaken van dit belangenconflict. 6. Vermogensbeheerders handelen professioneel en zorgvuldig. De genoemde algemene beginselen uit de Code zijn onder ander geïmplementeerd in de gedragscodes die gelden voor alle medewerkers van ACTIAM. ACTIAM is in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten en is tevens geregistreerd bij het Dutch Securities Institute (DSI). Daarnaast is door de onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. een ISAE-3402 verklaring afgegeven. Zie hiervoor paragraaf ISAE Vermogensbeheerders communiceren helder en duidelijk. ACTIAM streeft naar transparantie voor beleggers door relevante, heldere en begrijpelijke informatie tijdig en conform toepasselijke wet- en regelgeving en fondsvoorwaarden te verschaffen. Dit omvat informatie in onder meer de prospectus en (half)jaarverslag en over het beleggingsbeleid, de beleggingen, risico s, kosten, op- en afslagen, eventuele provisies en andere vergoedingen, gelieerde partijen en uitbesteding van werkzaamheden. Hierbij zal de vorm en inhoud voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. ACTIAM zal de toegankelijkheid van de informatie bevorderen door zoveel mogelijk de informatie op haar website te publiceren. 8. Vermogensbeheerders zijn open over hun beloningsbeleid. In paragraaf wordt het beloningsbeleid van ACTIAM toegelicht. 9. Vermogensbeheerders zijn transparant over de kosten. ACTIAM geeft openheid over de kosten die voor beleggers van toepassing zijn. De manier waarop ACTIAM vergoedingen berekent of kosten in rekening brengt, is vooraf duidelijk vastgelegd in overeenkomsten en fondsdocumentatie. 10. Vermogensbeheerders houden zich aan de DUFAS gedragscodes ACTIAM onderschrijft de op haar van toepassing zijnde gedragscodes van DUFAS. De DUFAS Fund Governance Code, een uitwerking van de algemene principes in de Code Vermogensbeheerders, is een van deze gedragscodes. In de Gedragscode Fund Governance van ACTIAM staat beschreven hoe ACTIAM invulling geeft aan de DUFAS Fund Governance Code. Via de website van ACTIAM is de Gedragscode Fund Governance van ACTIAM te vinden. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

9 1.5 VERANTWOORD VERMOGENSBEHEER Het verantwoord vermogensbeheer van ACTIAM is gebaseerd op drie pijlers: haar Fundamentele Beleggingsbeginselen (uitmondend in uitsluitingscriteria), de dialoog tussen vermogensbeheerder en de ondernemingen waarin kan worden belegd (engagement) en uitoefening van haar stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. De Fundamentele Beleggingsbeginselen vormen de basis van het ESG-beleid. Deze beginselen zijn geen subjectieve voorkeuren, maar komen voort uit internationale verdragen, richtlijnen en codes. Het doel van dit beleid is dat niet wordt belegd in ondernemingen of (overheids)instellingen die haar beleggingsbeginselen voor verantwoord vermogensbeheer schenden. Uitsluitingscriteria Voorafgaand aan de portefeuillesamenstelling worden ondernemingen en (overheids)instellingen die deel uitmaken van de benchmark beoordeeld op de Fundamentele Beleggingsbeginselen. Een team van analisten voert de beoordeling uit en rapporteert hierover aan het ACTIAM Selectie Comité. Dit comité besluit welke instellingen van belegging worden uitgesloten. Engagement Wanneer er twijfel bestaat of een onderneming wel verantwoord onderneemt, wordt er een engagementproces gestart. De vermogensbeheerder gaat hierbij actief in gesprek met het management van de onderneming over haar duurzaamheidprestaties en de wijze waarop dit kan worden verbeterd. Binnen engagement onderscheidt ACTIAM twee vormen: responsief en proactief engagement. Bij responsief engagement wordt de dialoog aangegaan met ondernemingen die op één of meer Fundamentele Beleggingsbeginselen slecht scoren en het risico lopen van belegging te worden uitgesloten, maar waarbij op korte termijn verbetering mogelijk is. Het doel is dat het ESG-beleid en de ESG-prestaties van de onderneming voldoen aan de beleggingsbeginselen. Ondernemingen die geen of onvoldoende vooruitgang laten zien, kunnen van belegging worden uitgesloten. Proactief engagement richt zich op de natuurlijke hulpbronnenindustrie met een focus op ondernemingen in de volgende sectoren: n olie & gas; n mijnbouw; n papier & bosbouw; n voeding, drank & tabak en nutsbedrijven. Met deze ondernemingen proactief besproken hoe zij het beleid en de prestaties op ESG-gebied kunnen versterken. Uitoefening stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen Op aandeelhoudersvergaderingen stemt ACTIAM nadrukkelijk op duurzame beleidsaspecten. Het stembeleid is gebaseerd op de Fundamentele Beleggingsbeginselen en op erkende internationale best practice richtlijnen voor corporate governance en verantwoord beleggen. Voor de uitvoering van het stembeleid wordt gebruik gemaakt van de diensten van een externe adviseur die is gespecialiseerd in het beoordelen van de corporate governance van ondernemingen. 1.6 RISICO MANAGEMENT Aan de activiteiten van ACTIAM zijn risico s verbonden. Hieronder volgt een samenvatting van het risicomanagementbeleid, de ontwikkelingen met betrekking tot risicomanagement en de kapitaaltoereikendheid van ACTIAM INRICHTING De inrichting van het risicomanagement moet waarborgen dat, middels een beheerste en integere bedrijfsvoering, risico s zoveel mogelijk beperkt zijn en dat ACTIAM adequaat kan optreden bij eventuele incidenten. Het doel van risicomanagement is drieledig, namelijk een beheerste en integere bedrijfsvoering, het naleven van wet- en regelgeving en het handelen in het belang van beleggers. Het risicomanagement van ACTIAM is gebaseerd op het three lines of defense model. Verscheidene organisatieonderdelen hebben eigen taken en verantwoordelijkheden. De drie verdedigingslinies ondersteunen en versterken elkaar : n De eerste lijn is de lijnorganisatie die verantwoordelijk is voor het risico en de besturing van het risico. n De tweede lijn wordt gevormd door stafafdelingen binnen ACTIAM of VIVAT Verzekeringen. Deze stafdelingen hebben de verantwoordelijkheid om het management te adviseren op het gebied van interne beheersing en te toetsen of de invulling van de interne beheersing door het management voldoet aan beleidsuitgangspunten ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

10 van ACTIAM en VIVAT Verzekeringen. Stafafdelingen of -functies die binnen deze tweede lijn vallen zijn onder andere functies binnen de afdelingen Risk Management en Compliance. n Group Audit vormt de derde lijn in de verantwoordelijkheid voor de interne beheersing binnen ACTIAM. Group Audit toetst jaarlijks onafhankelijk van het management van ACTIAM de interne beheersing, vanuit haar verantwoordelijkheid richting de hoofddirectie en het Audit Comité van VIVAT Verzekeringen. Overleg over risico s vindt binnen ACTIAM plaats in multidisciplinaire comités. Hierin worden bijvoorbeeld adviezen voorbereid, kunnen implementatieactiviteiten worden opgevolgd en worden risico s gemonitord. De volgende comités worden onderscheiden: Risk Management Comité, het Counterparty Risk Comité, het Valuation Comité, het Product Approval & Review Comité, het Performance Review Comité, het Selection Comité en het Fondsbeheer Comité RISICO VISIE ACTIAM hanteert de volgende uitgangspunten voor de risico s en de risicobeheersing die zij nastreeft: n ACTIAM is een Beheerder en institutioneel vermogensbeheerder die enkel voor klanten belegt. Zij gaat zelf geen beleggingsrisico s aan; n ACTIAM levert hoogwaardige dienstverlening op basis van een integere en beheerste bedrijfsvoering met een laag risicoprofiel; n ACTIAM realiseert de beleggingsdoelstellingen van de klanten binnen de overeengekomen risicogrenzen; n ACTIAM beschermt haar reputatie als betrouwbare en verantwoorde Beheerder en vermogensbeheerder RISICO S ACTIAM onderkent de volgende risico s. Strategisch risico Het strategisch risico gaat over het halen van de strategische doelstellingen. Bijvoorbeeld over de klantbasis, het productenpalet of de kapitalisatie. Risicobereidheid strategisch risico: n ACTIAM accepteert het risico van een relatief sterk geconcentreerde klantbasis; n ACTIAM biedt een duurzaam, verantwoord en winstgevend producten- en dienstenpalet aan dat aansluit op de klantvraag; n ACTIAM beschikt over voldoende aanwezig kapitaal. Financiële risico s Het financieel risico gaat over risico s die ACTIAM zelf loopt. Bijvoorbeeld het risico op debiteuren of op haar huisbankier(s) of het risico dat de aan de Assets under Management gerelateerde fee-inkomsten dalen of stijgen als gevolg van marktbewegingen. Risicobereidheid financieel risico: n ACTIAM kent geen handel of beleggingen voor eigen rekening en risico; n ACTIAM kent een beperkte acceptatie van kredietrisico in verband met uitzettingen van middelen; n ACTIAM accepteert een grote mate van volatiliteit in fee-inkomsten als gevolg van marktbeweging; n ACTIAM kent een hoge mate van beschikbare liquiditeit. Operationeel risico Het operationeel risico van ACTIAM gaat over de medewerkers, processen en systemen. Daarnaast kijkt ACTIAM ook naar bedreigingen op de operatie van buitenaf. Risicobereidheid operationeel risico: n ACTIAM accepteert dat de ingerichte beheersing de operationele risico s die inherent zijn aan vermogensbeheer niet volledig kan uitsluiten; n ACTIAM heeft een redelijke mate van zekerheid dat de processen effectief worden uitgevoerd; n ACTIAM kent toegewijde en competente medewerkers; n ACTIAM heeft een redelijke mate van zekerheid dat de geleverde IT diensten betrouwbaar zijn; n ACTIAM heeft een redelijke mate van zekerheid over kwaliteit, integriteit en continuïteit van de aan derden uitbestede dienstverlening; n ACTIAM wil beperkt afhankelijkheid zijn van kennis en ervaring van bepaalde mensen; n ACTIAM maakt afspraken die rechtsgeldig, eenduidig en afdwingbaar zijn. n Aansprakelijkheid is zorgvuldig afgehecht; n ACTIAM behandelt alle informatie zorgvuldig. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

11 Integriteitsrisico Het integriteitsrisico van ACTIAM gaat over haar medewerkers, producten, klanten en samenwerkingsrelaties. Risicobereidheid integriteitsrisico: n ACTIAM heeft geen tolerantie voor niet integer gedrag van medewerkers, haar klanten of partners; n ACTIAM heeft geen tolerantie voor afwijking ten opzichte van wet- en regelgeving en interne normen of -beleid. Portefeuille Compliance Portefeuille Compliance bij ACTIAM gaat over het afspreken en naleven van beleggingsrestricties. Risicobereidheid portefeuille compliance: n ACTIAM leeft mandaten na en controleert dat; n ACTIAM handelt conform de voorwaarden van het prospectus van de door haar beheerde beleggingsinstellingen. Financiële risico s portefeuilles De financiële risico s van de portefeuilles die bij ACTIAM in beheer zijn, betreffen beleggingsrisico s die voor rekening en risico van de eigenaren of ultieme belanghebbenden van de portefeuilles zijn. Risicobereidheid financiële risico s portefeuilles: n ACTIAM identificeert, meet, normeert, monitort en stuurt de relevante risico s in de portefeuilles KAPITAALTOEREIKENDHEID Door de invoering van AIFMD wordt ACTIAM geclassificeerd als een AIFMD-beheerder met beleggingsdiensten (combi-beheerder) en is AIFMD leidend met betrekking tot de kapitaalseisen waaraan ACTIAM moet voldoen. Vanuit AIFMD wordt op basis van artikel 63 Wft het minimum toetsingsvermogen opgebouwd, gebaseerd op de relevante Assets under Management. Dit minimum toetsingsvermogen bedraagt in ieder geval 25% van de vaste kosten in het afgelopen boekjaar. Ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico s, dient aanvullend kapitaal aangehouden te worden. Aanvullend op de wettelijke kaders bepaalt ACTIAM jaarlijks middels een internal capital adequacy assessment process (ICAAP) wat het benodigd kapitaal is om de risico s van ACTIAM afdoende af te dekken. ACTIAM past een risico identificatieproces toe op grond waarvan zij kan aantonen welke risico s in het ICAAP zijn betrokken. De richtlijnen bepalen onder meer dat het ICAAP de verantwoordelijkheid van elke financiële onderneming is, dat het volledig gespecificeerd, een integraal onderdeel van het managementproces, risico gebaseerd, alomvattend en toekomstgericht, moet zijn. ACTIAM alloceert kapitaal voor alle materiële risico s die niet volledig beperkt zijn en waarvoor een kapitaalsdekking gewenst is. De directie heeft deze risico s met behulp van een Risk Self Assessment, uit hoofde van het ICAAP proces, vastgesteld. De volgende risico s worden door ACTIAM onderscheiden: strategisch risico, operationeel risico, integriteitsrisico, liquiditeitsrisico, feerisico en kredietrisico. Uitgangspunt voor de kapitaaltoereikendheid is, dat er voldoende kapitaal beschikbaar is in relatie tot het wettelijk vereiste kapitaal, solvabiliteitsnormen toezichthouders en interne solvabiliteitsnormen. Rekening houdend met strategische flexibiliteit. Om die reden hanteert ACTIAM een buffer bovenop het vereist kapitaal om te komen tot het gewenste interne kapitaal. Voor 2014 is het gewenste interne kapitaal 14,3 miljoen. Ultimo 2014 beschikte ACTIAM over 35,7 miljoen aan eigen vermogen ISAE-3402 ACTIAM heeft, als Beheerder en dienstverlener op het gebied van vermogensbeheer, te maken met professionele opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zijn voor een belangrijk deel van hun informatievoorziening afhankelijk van ACTIAM. De opdrachtgevers en hun accountants worden in staat gesteld om op een uniforme en transparantie wijze inzicht te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening door het opstellen van een zogenaamd ISAE 3402 rapport. De beheersmaatregelen worden getoetst door de accountant die hierover een verklaring opstelt. ACTIAM heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (PwC) de opdracht gegeven om deze toets uit te voeren. PwC heeft op basis van haar onderzoek de verklaring zonder beperkingen afgegeven. 1.7 RESULTATENONTWIKKELING In de verslagperiode is de nettowinst na vennootschapsbelasting licht gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De nettowinst is met 0,5 miljoen gedaald tot 20,3 miljoen, een afname van 2,3%. De baten zijn vooral gestegen door toename van het beheerd vermogen. Daarnaast heeft het optreden als Beheerder voor de beleggingsfondsen van ABB ook een positieve bijdrage geleverd. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

12 Ook de kosten zijn gestegen, waarvoor meerdere oorzaken zijn. Voor een belangrijk deel heeft de implementatie van relevante Wet- & Regelgeving geleid tot extra (deels eenmalige) kosten. Verder stegen de kosten op het gebied van bewaardiensten en de overgenomen activiteiten van IT&IM. Tot slot is er een voorziening getroffen voor een juridisch geschil over contractvoorwaarden in een lening. Het juridisch geschil is na jaarultimo beslecht. De uiteindelijke kosten betroffen 0,1 miljoen. Vooruitzichten De resultatenontwikkeling van de vennootschap is mede afhankelijk van de ontwikkeling van het beheerde vermogen en ontwikkelingen op het vlak van wet- en regelgeving. De ontwikkeling met betrekking tot het beheerde vermogen wordt in belangrijke mate beïnvloed door externe factoren, waaronder ontwikkeling van de koersniveaus op de effectenbeurzen wereldwijd. Voorts zijn ontwikkelingen bij de distributiekanalen van belang voor de omvang van het beheerd vermogen. De voorgenomen introductie van verantwoorde indexfondsen voor particuliere beleggers zal naar verwachting positief bijdragen aan de ontwikkeling van het beheerd vermogen. Door de splitsing van SNS REAAL in SNS Bank en VIVAT Verzekeringen zullen er hogere IT kosten gemaakt worden, welke een negatieve impact hebben op het resultaat. Gezien de hierboven genoemde ontwikkelingen onthouden wij ons van het geven van een prognose met betrekking tot de ontwikkeling van de nettowinst voor het boekjaar Utrecht, 12 juni ACTIAM N.V. J. de Wit E.J. van Bergen G.H.B. Coppens R.G.H. Verheul ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

13 2 Jaarrekening 2014 ACTIAM N.V. 2.1 BALANS Voor winstverdeling en in duizenden euro s 31 DECEMBER DECEMBER ACTIVA Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen Totaal activa PASSIVA Geplaatst kapitaal Agioreserve Overige reserves Onverdeeld resultaat Eigen vermogen Voorzieningen Kortlopende schulden Totaal passiva ) Cijfers 2013, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden 2.2 WINST- EN VERLIESREKENING In duizenden euro s BATEN 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER Ontvangen beheervergoedingen Resultaat deelneming Totaal baten LASTEN Vermogensbeheerkosten Kosten uitbesteed vermogensbeheer Bewaarkosten Distributievergoedingen Bedrijfskosten Personeelskosten Andere bedrijfskosten Totaal lasten Financiële baten en lasten Resultaat voor belastingen Belastingen Netto resultaat ) Cijfers 2013, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

14 2.3 TOELICHTING BEHORENDE BIJ DE JAARREKENING 2014 ALGEMEEN ACTIAM N.V. (ACTIAM) is statutair gevestigd en houdt kantoor in Utrecht. ACTIAM is een 100% deelneming van REAAL N.V. (VIVAT Verzekeringen), een dochteronderneming van SNS REAAL N.V. (SNS REAAL) te Utrecht. Op 1 februari 2013 is SNS REAAL genationaliseerd en sindsdien zijn alle aandelen (indirect) in handen van de Nederlandse Staat. Op 30 december 2013 heeft de Nederlandse Staat vervolgens alle aandelen in het kapitaal van SNS REAAL overgedragen aan de Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI). NLFI is sindsdien de enig aandeelhouder van SNS REAAL. De financiële gegevens van de vennootschap zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarcijfers van SNS REAAL, waarin de jaarcijfers van VIVAT Verzekeringen deel van uitmaken. Deze zijn terug te vinden zijn via de website snsreaal.nl. SNS REAAL heeft zich aansprakelijk gesteld voor ACTIAM in de zin van artikel 403, Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Dit betreft de voor de uit de rechtshandelingen van de vennootschap voortvloeiende schulden. Het adres waar de vennootschap kantoor houdt is: ACTIAM N.V. Croeselaan BJ Utrecht Fusie SBB en SNS Asset Management Per 1 juli 2014 zijn SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. (SBB) en SNS Asset Management N.V. (SNS AM) gefuseerd en is de naam SNS AM gewijzigd in ACTIAM. Tot deze datum was ACTIAM voornamelijk vermogensbeheerder en daarnaast beheerder van een aantal institutionele beleggingsfondsen. Vanaf 1 juli 2014 is ACTIAM beheerder geworden van alle voorheen door SBB beheerde beleggingsfondsen. Achtergrond van de fusie zijn onder andere de verzwaarde eisen voor fondsbeheer door nieuwe wet- en regelgeving, waaronder Europese regelgeving voor beleggingsinstellingen, met name de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) die in de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) geïmplementeerd is. Daarnaast is door de fusie expertise in fondsbeheer gebundeld. Het vermogensbeheer en de fondsadministratie zijn ongewijzigd. Beide waren door SBB al grotendeels uitbesteed aan ACTIAM (voorheen: SNS AM). Voor de volgende beleggingsfondsen is ACTIAM Beheerder van een Beleggingsinstelling (Beheerder): n SNS Beleggingsfondsen N.V.; n Zwitserleven Beleggingsfondsen, Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen en Zwitserleven Institutionele Beleggings fondsen; n ACTIAM Responsible Index Funds Equity; n ACTIAM Institutional Microfinance Funds; n ACTIAM-FMO SME Finance Fund. ACTIAM is met ingang van 22 juli 2014 door ASN Beleggingsinstellingen Beheer B.V. aangesteld als Beheerder van: n ASN Beleggingsfondsen N.V.; n ASN-Novib Microkredietfonds; n ASN Groenprojectenfonds. ACTIAM is sinds 1 juli 2014 bestuurder van: n Pettelaar Effectenbewaarbedrijf N.V.; n Stichting Bewaarder Zwitserleven Beleggingsfondsen; n Stichting Juridisch Eigenaar ACTIAM Institutional Microfinance Fund III (per oprichtingsdatum 10 november 2014) ACTIAM heeft een dochtermaatschappij: SNS Development Finance B.V. Opstelling jaarrekening De jaarrekening van de vennootschap is opgesteld conform de bepalingen van Titel 9, Boek 2 BW en met inachtneming van de vrijstellingen op grond van toepassing van artikel 2:403 BW. Op grond van Titel 9, Boek 2 BW artikel 408 is afgezien van het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening en is gebruik gemaakt van de in RJ geboden vrijstelling om geen kasstroomoverzicht op te nemen. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

15 Voor de rubricering van de posten in de balans en de winst- en verliesrekening is aangesloten op Titel 9, Boek 2 BW. Vergelijkende cijfers 2013 De vergelijkende cijfers betreft de gecombineerde cijfers van SBB en SNS AM. De vergelijkende cijfers zijn aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Continuïteit Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Schattingen en veronderstellingen De opstelling van het jaarverslag vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Opname van een actief of een verplichting Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Deelnemingen Deelnemingen waar invloed van betekenis op het zakelijke en het financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen nettovermogenswaarde. Wijzigingen in de balanswaarde bij deelnemingen in groepsmaatschappijen als gevolg van mutaties in de herwaarderings-, cash flow-, reële waarde- of winstdelingsreserve van de deelnemingen worden in de wettelijke reserve deelnemingen verantwoord, welke is begrepen in het eigen vermogen. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, eventueel onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap. Voorzieningen Voorzieningen worden getroffen wanneer er sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van de verplichting een uitstroom van economische middelen noodzakelijk is en een betrouwbare schatting van de omvang van de verplichting kan worden gemaakt. De voorzieningen worden gewaardeerd op de contante waarde van de verwachte toekomstige kasstromen. Dotaties en eventuele latere vrijvallen worden in de winst- en verliesrekening verwerkt. Verantwoording van baten en lasten Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economische potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden die samenhangt met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. Dit betekent dat transacties worden verwerkt op handelsdatum en niet op afwikkelingsdatum. Als gevolg hiervan kan sprake zijn van een post nog af te wikkelen transacties. Deze post kan zowel een actief als een passief zijn. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

16 In het resultaat wordt begrepen de aan het boekjaar toe te rekenen baten en lasten. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd; verliezen zodra zij voorzienbaar zijn. Belastingen Belastingen omvatten de winstbelastingen en latente belastingen die over de verslagperiode verschuldigd en verrekenbaar zijn. De belastingen worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het eigen vermogen worden opgenomen. In dat geval wordt de belasting in het eigen vermogen verwerkt. De belasting die over het boekjaar verschuldigd en verrekenbaar is, is de belasting die naar verwachting betaald moet worden over de belastbare winst over het boekjaar, berekend aan de hand van belastingtarieven die zijn vastgesteld op verslagdatum, dan wel waartoe materieel al op verslagdatum is besloten, en eventuele correcties op de belasting die over voorgaande jaren verschuldigd was. Personeel Het personeel is gedurende 2014 in dienst van SNS REAAL De hierop betrekking hebbende kosten zijn door SNS REAAL doorbelast aan de vennootschap. Met ingang van 1 januari 2015 is het personeel in dienst gekomen van VIVAT Verzekeringen TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Tabel 2: Financiële vaste activa In duizenden euro s Deelneming Balanswaarde begin van het jaar Resultaat boekjaar Totaal Deelneming De deelneming betreft een 100% belang in SNS Development Finance B.V. In de deelneming is opgenomen het belang in DWM Asset Management L.L.C.. Dit belang is in december 2014 verkocht, tegen een prijs die hoger was dan boekwaarde ultimo Tabel 3: Vorderingen In duizenden euro s Op Groepsmaatschappijen 29 8 Te ontvangen beheervergoeding Debiteuren Lopende rente Uitgestelde belastingvorderingen Overige vorderingen Totaal Vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar. Lopende rente Dit betreft rente op liquide middelen. Uitgestelde belastingvorderingen Uitgestelde belastingvorderingen betreft de latente belastingvordering inzake de genomen voorziening voor een juridisch geschil. Na jaarultimo is het juridisch geschil beslecht; de uiteindelijke belastingvordering bedraagt Overige vorderingen Dit betreft vooruitbetaalde facturen. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

17 Tabel 4: Liquide middelen In duizenden euro s Liquide middelen Totaal De liquide middelen betreffen direct opvraagbare tegoeden bij SNS Bank N.V.. PASSIVA Tabel 5: Eigen vermogen In duizenden euro s GEPLAATST KAPITAAL AGIO RESERVE OVERIGE RESERVES ONVERDEELDE WINST TOTAAL VERMOGEN Stand per 1 januari Overboeking nettowinst Uitkering dividend Nettowinst Stand per 31 december Overboeking nettowinst Uitkering dividend Nettowinst Stand per 31 december Het maatschappelijk kapitaal groot ,- bestaat uit 500 aandelen groot van 453,79. Hiervan zijn 100 aandelen geplaatst en volgestort. De vereiste omvang van het eigen vermogen van ACTIAM vloeit voort uit het bepaalde in art. 3:53 Wft jo. artt. 48 sub c, 63 en 63b Besluit prudentiële regels Wft. ACTIAM hanteert vanuit het internal capital adequacy assessment process (ICAAP) een intern kapitaal van Tabel 6: Voorzieningen In duizenden euro s Voorzieningen Totaal In verband met een juridisch geschil is vanuit prudentie de maximale schade opgenomen, welke ten laste van het resultaat is gevallen. Na jaarultimo is het juridisch geschil beslecht; de uiteindelijke last bedraagt Tabel 7: Kortlopende schulden In duizenden euro s Schulden aan Groepsmaatschappijen Vennootschapsbelasting Te betalen beheervergoedingen Te betalen variabele beloning en toeslagen Kosten toezichthouders Kosten accountant Overige kosten Totaal Vennootschapsbelasting: Dit betreft de nog te betalen vennootschapsbelasting over het gehele jaar ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

18 Beheervergoeding: Deze kosten betreffen hoofdzakelijk de distributievergoedingen over het 4e kwartaal 2014 die verschuldigd zijn aan SR LEV N.V. (handelsnaam Reaal Levensverzekeringen). Deze partij ontvangt een distributievergoeding voor het feit dat de premies van de beleggingsverzekeringen, spaarkassen en pensioenproducten ten behoeve van institutioneel vermogensbeheer worden belegd in de RZL fondsen. De RZL fondsen behoren tot de fondsenparaplu SNS Beleggingsfondsen N.V. Het overige betreft nog te betalen kosten voor de dienstverlening van externe vermogensbeheerders. Overige kosten: Dit betreft nog te betalen kosten over Het betreft hier onder andere kosten data, advies, externe medewerkers en overige nog te betalen bedrijfskosten. Niet uit de Balans blijkende verplichtingen Er zijn geen verplichtingen, die niet uit de balans blijken. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid met SNS REAAL. De winstbelasting wordt berekend over het in het verslag verantwoorde resultaat voor belasting, rekening houdend met eventuele van belasting vrijgestelde winstbelastingen. ACTIAM is volgens de desbetreffende fiscale standaard voorwaarden aansprakelijk voor te betalen vennootschapsbelasting van alle bij de fiscale eenheid betrokken vennootschappen. Verbonden partijen Identiteit van Verbonden Partijen Partijen worden als verbonden beschouwd wanneer één partij bij de besluitvorming over financiële of operationele kwesties zeggenschap of invloed van betekenis kan uitoefenen over de andere partij. ACTIAM is een volle dochter van VIVAT Verzekeringen en onderhoudt in het kader van haar gewone bedrijfsvoering normale zakelijke relaties met SNS REAAL en haar deelnemingen. vooral op het gebied van het bieden van hoogwaardige en transparante beleggingsoplossingen voor de groepsmaatschappijen van SNS REAAL. Transacties met verbonden partijen hebben plaatsgevonden op marktconforme voorwaarden. ACTIAM neemt een aantal diensten af van verbonden partijen. Deze diensten worden tegen marktconforme tarieven afgenomen en betreffen onder meer bancaire en administratieve diensten en juridische en fiscale adviezen. Personeel Medewerkers en directie zijn in dienst van SNS REAAL. Alle kosten daaruit voortvloeiend worden toegerekend aan ACTIAM TOELICHTING OP DE WINST- & VERLIESREKENING BATEN Tabel 8: Ontvangen vergoedingen In duizenden euro s 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER 2013 Fondsbeheer Vermogensbeheer Totaal Fondsbeheer Dit betreft all-in vergoedingen vanuit de beleggingsfondsen. Vermogensbeheer Dit betreft vergoedingen voor vermogensbeheer, administratieve diensten en ESG-advies. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

19 LASTEN Tabel 9: Beheerkosten In duizenden euro s Beheerkosten Fondsen 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER 2013 Kosten uitbesteed vermogensbeheer Custodian- en bewaarkosten Totaal Beheerkosten Vermogensbeheer Kosten uitbesteed vermogensbeheer Distributievergoedingen Kosten uitbesteed vermogensbeheer Dit betreft kosten van het aan derden uitbestede werkzaamheden in het kader van vermogensbeheer. Custodian- en bewaarkosten Dit betreft kosten voor het bewaren van stukken. Distributievergoedingen De distributievergoedingen betreffen voornamelijk bedragen, die zijn betaald of verschuldigd, aan Reaal Levensverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2014 hebben de distributievergoedingen betrekking op de vergoedingen voor de RZL fondsen, welke behoren tot de fondsenparaplu SNS Beleggingsfondsen N.V.. Een distributievergoeding is een vergoeding voor het feit dat de premies van de beleggingsverzekeringen, spaarkassen en pensioenproducten ten behoeve van institutioneel vermogensbeheer worden belegd in de RZL fondsen. Tabel 10: Personeelskosten In duizenden euro s 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER 2013 Salarissen Pensioenlasten Sociale lasten Overige Personeelskosten Totaal De vennootschap heeft geen werknemers in dienst. De personeelskosten betreffen toegerekende personeelskosten van werknemers en directie in dienst van SNS REAAL. Voor 2014 betrof dit de doorbelasting van 121 fte s ( in fte s). Tabel 11: Andere bedrijfskosten In duizenden euro s 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER 2013 Kosten toezichthouders Huisvestingskosten Automatiseringskosten Accountant- en advieskosten Kosten data en beurs Doorbelasting groepsmaatschappijen Coulance uitkeringen Contributies en abonnementen Communicatiekosten Overige kosten Totaal ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

20 Kosten toezichthouders Dit betreft toezichthouderskosten van DNB en AFM. Huisvestings- & Automatiseringskosten Dit betreft kosten voor huisvesting en automatisering. Accountant- en advieskosten Dit betreft onder andere de accountantskosten voor de door ACTIAM beheerde fondsen en kosten voor controle van de ISAE-3402 verklaring. De accountantskosten die voor het onderzoek van de jaarrekening bij ACTIAM over geheel 2014 in rekening worden gebracht bedragen Kosten data en beurs Dit betreft kosten voor data en beurskosten. Doorbelasting Groepsmaatschappijen Dit betreft doorbelastingen van kosten inzake Concernstaven vanuit SNS REAAL en VIVAT Verzekeringen. Coulance uitkeringen Dit betreft een vergoeding aan klanten indien door fouten vanuit ACTIAM de omvang van de klantportefeuille benadeeld wordt. Klanten worden daarbij schadeloos gesteld. Tabel 12: Financiële baten en lasten In duizenden euro s 1 JANUARI 2014 T/M 31 DECEMBER JANUARI 2013 T/M 31 DECEMBER 2013 Rente baten Rente lasten 7 10 Totaal Rente baten Dit betreft rente-inkomsten over het saldo van de bij SNS Bank N.V. aangehouden bankrekening. Rente lasten Dit betreft de rentelasten op het wagenpark BELONINGSBELEID ACTIAM Beloningsbeleid In deze paragraaf is een beknopte beschrijving van het beloningsbeleid van ACTIAM opgenomen. Daarnaast wordt toegelicht hoe dit beleid in de praktijk wordt geïmplementeerd. ACTIAM voert een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid, in lijn met de door ACTIAM gehanteerde strategie, risicobereidheid doelstellingen en waarden. Daarbij wordt tevens rekening gehouden met wet- en regelgeving die van toepassing is, en met maatschappelijke ontwikkelingen. Uitgangspunt bij het geformuleerde beloningsbeleid is dat het niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico s dan verantwoord is in het kader van het optimaal behartigen van belangen van klanten en/ of beleggers in door ACTIAM beheerde fondsen. De kaders voor het beloningsbeleid zijn vastgelegd door SNS REAAL. Dit beleid is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen en medewerkers SNS REAAL. Het beloningsbeleid is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Het beloningsbeleid wordt voor de relevante medewerkers jaarlijks geëvalueerd, waarbij een risicoanalyse op het bestaande beloningsbeleid wordt uitgevoerd. Met de bevindingen van de evaluatie wordt rekening gehouden wanneer het beloningsbeleid jaarlijks opnieuw wordt vastgesteld. De vaststelling en uitvoering van het beloningsbeleid en de controle op dit beleid vindt plaats op het niveau van SNS REAAL door middel van een daartoe opgesteld Governance Raamwerk, op basis van een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Apart hiervan participeert ACTIAM jaarlijks in het marktonderzoek van Hay Group. In dit onderzoek wordt het beloningsbeleid van vergelijkbare vermogensbeheerorganisaties onderzocht. ACTIAM gebruikt de uitkomsten van het onderzoek om een beeld te verkrijgen van de marktconformiteit van het gehanteerde beloningsbeleid en om het beloningsbeleid te toetsen op best practices uit de markt. Beloningselementen De beloning van de medewerkers van ACTIAM bestaat uit de volgende elementen: het vaste jaarinkomen, variabele beloning, een pensioenregeling en andere secundaire arbeidsvoorwaarden. ACTIAM N.V. JAARVERSLAG

Prospectus. Euro Obligatiepool

Prospectus. Euro Obligatiepool Prospectus Euro Obligatiepool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. Wereld Index Mixpool

Prospectus. Wereld Index Mixpool Prospectus Wereld Index Mixpool d.d. 2 januari 2015 Inleiding Dit prospectus is opgesteld door ACTIAM N.V. ( ACTIAM ) Dit prospectus is per 2 januari 2015 gepubliceerd en treedt vanaf die datum in werking.

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V.

Jaarverslag 2014. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 ASN Beleggingsfondsen N.V. ASN Beleggingsfondsen N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Verslag van de raad van commissarissen 3 A Verslag over het beleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2014 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V.

Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Robeco Customized US Large Cap Equities N.V. Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht Instelling voor collectieve belegging in effecten KvK 6120668 Verslag over de periode

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2012 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013

JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 JAARVERSLAG Achmea Beleggingsfondsen N.V. 2013 Belangrijke informatie Voor u ligt het jaarverslag van Achmea Beleggingsfondsen N.V. Dit jaarverslag is onderworpen aan Nederlands recht en wordt opgesteld

Nadere informatie

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam

ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Beknopt financieel verslag 2014 ThinkCapital Asset Management B.V. Amsterdam Inhoud Jaarverslag van de directie 3 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 7 Toelichting op de vennootschappelijke balans

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag. 1 oktober 2013-30 september 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013-30 september 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Jaarverslag 1 oktober 2013

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht

Zwitserleven Beleggingsfondsen. Halfjaarbericht Zwitserleven Beleggingsfondsen Halfjaarbericht ALGEMENE INFORMATIE BEHEERDER SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: www.snsbeleggingsfondsenbeheer.nl BEWAARDER

Nadere informatie

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl

Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl FINANCIAL SERVICES Jaarrekeningonderzoek Beleggingsinstellingen kpmg.nl 2011 KPMG Accountants N.V., alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksopzet 4 3 Governance van beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds

Jaarverslag. ASR Europees Vastgoed Basisfonds Jaarverslag ASR Europees Vastgoed Basisfonds Periode 18 december 2012 t/m 31 december 2013 Algemene informatie ASR Europees Vastgoed Basisfonds Kantooradres Fonds Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht Beheerder

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

STICHTING METRO PENSIOENFONDS

STICHTING METRO PENSIOENFONDS STICHTING METRO PENSIOENFONDS Jaarverslag 2012 6 juni 2013 Stichting Metro Pensioenfonds Spaklerweg 50-52 1096 BA Amsterdam Postbus 22579 1100 DB Amsterdam-Zuidoost INHOUD Meerjarenoverzicht van Kerncijfers

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie