SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf"

Transcriptie

1 Nanuru, MH (Anna) Bijlagen: SER Overijssel advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel.pdf Oorspronkelijk bericht Van: Meienhorst, D (Dennis) Verzonden: maandag 11 juni :31 Aan: Boukes, AEW (Arnold); Statengriffie; Wiggers, R (Renee) Onderwerp: Ter verspreiding onder PS: Advies SER Overijssel inzake Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Geachte Griffie, Ter verspreiding onder PS vindt u bijgevoegd het volgende: - Advies SER Overijssel: "Advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Met vriendelijke groet, Dennis Meienhorst Secretaris SER Overijssel PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. "P5/R.01 X / U bef 0 D nt, 11 JUN 2012 Routing a.d. Bijl.:

2 Aan Gedeputeerde Staten van Overijssel t.a.v. dhr. drs. T.W. Rietkerk Postbus GB Zwolle Ons nummer: S 1860 Datum: 16 mei 2012 Advies Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel Geachte heer Rietkerk, In de vergadering van de Sociaal Economische Raad Overijssel (SER Overijssel) van 22 maart 2012 hebben de sociale partners kennis genomen van uw plannen over een provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk in Overijssel 1. Eerder advies SER Overijssel Breedbandverbindingen (2003) Reeds in 2003 heeft de SER Overijssel (destijds nog SEACO) in een advies 2 aan GS gewezen op het grote belang van een goede digitale infrastructuur als vestigingsfactor voor bedrijven, als ondersteuning voor kennisnetwerken en onderwijs en als basis voor een goed woon- en leefklimaat. Destijds ging SER Overijssel er daarbij al vanuit dat de uiteindelijke digitale infrastructuur gebaseerd zou moeten zijn op een provinciebrede dekking met glasvezel. De sociale partners achtten het van groot belang om verschillen in dekking tussen stedelijk en landelijk gebied op zo kort mogelijke termijn weg te nemen en verzochten de provincie pro-actief actie te ondernemen om de mogelijkheden op een rij te zetten om, al dan niet met overheidsmiddelen, op een zo kort mogelijke termijn tot een zo breed mogelijke dekking te komen. Bij de te ondersteunen initiatieven zou er sprake dienen te zijn van een open netwerkstructuur voor alle providers, een dekkingsgraad die de100 procent benadert en de initiatieven moesten op korte termijn realiseerbaar te zijn. Concurrentiepositie Nu, 9 jaar later, is het belang van snel en hoogwaardig breedband alleen maar groter geworden. Sterker nog, het is een voorwaarde voor een concurrerende, innoverende en duurzame kenniseconomie. De beschikbaarheid van snel breedband blijkt een positieve vestigingsfactor, met andere woorden: het ontbreken van snelle internetverbindingen maakt het lokale vestigingsklimaat voor zowel consumenten als bedrijven minder aantrekkelijk. De huidige situatie als uitgangspunt nemend, staat de provincie Overijssel er overigens, ten opzichte van andere provincies, niet ongunstig voor. Overijssel neemt met 19,9 procent een nationale tweede plek in betreffende het percentage huishoudens dat aangesloten is op glasvezel (figuur 1). In de literatuur gesignaleerde geografische digital divide tussen de Randstad enerzijds en de periferie van Nederland anderzijds wordt niet Overijssel, maar 1 Voorliggend advies is voornamelijk gebaseerd op de toegezonden reader Provinciaal dekkend, open en toekomstvast breedbandnetwerk (informatie tbv expertmeeting breedband voor Provinciale Staten Provincie Overijssel, 14 maart 2012) en de toelichting vanuit de provincie in de SER-vergadering van 22 maart Aanvullend daarop heeft SER Overijssel gebruik gemaakt van bestaande recente literatuur (zie bijgevoegde literatuurlijst in bijlage). 2 SEACO (2003), Breedbandverbindingen (kenmerk S 1501), oktober 2003.

3 worden de noordelijke en zuidelijke provincies tot periferie gerekend 3. Wat betreft de Overijsselse concurrentiepositie, waarschuwt associate-professor B. Sadowski van Universiteit Eindhoven in het Eindhovens Dagblad dat met name Twente de Brainport-regio Eindhoven voorbijstreeft wanneer er niet snel vaart wordt gemaakt met de aanleg van glasvezel 4 en ziet de provincie Friesland de uitrol van hoogwaardige netwerken in Overijssel als een zeer relevante ontwikkeling die het competitieve voordeel dat Friesland met haar plannen tracht te bewerkstelligen vermindert 5. SER Overijssel merkt wel op dat het gedeelte op glasvezel aangesloten huishoudens in de provincie sterk geconcentreerd is in enkele steden (o.a. Deventer, Enschede) 6. Figuur 1: Glasvezelaansluitingen per provincie Bron: Stratix Economisch belang breedband Het effect van snel breedband op het inkomen per capita, de werkgelegenheid en de productiviteit is positief 8. De orde van grootte is echter moeilijk te schatten, de resultaten van verschillende studies lopen in kwantitatieve zin nogal uiteen. Dunnewijk (2009) bespreekt een zestal studies met kwantitatieve conclusies: uit Atkinson c.s. (2009) en Crandall c.s. (2007) blijkt dat 1 extra breedbandaansluiting tot 0.1 arbeidsplaats oplevert, uit Forzati en Larsen (2008) blijkt dat 1% extra breedband aansluitingen 0,25% meer uitvoer oplevert. Uit Bitcom (2006) valt af te leiden dat een toename van de penetratie met 20% tot een % hoger BNP leidt met 0.06% meer werkgelegenheid. Lehr c.s. (2006) komt echter met een vrijwel evengrote stijging van de breedband penetratie tot een BNP stijging van 0.5 1% BNP, hetgeen veel lijkt, zeker in het licht van CEBR (2003) waarbij een stijging van de breedbandpenetratie met 35% (van 40 naar 75%) overeenkomt met een stijging van het BNP tot 0.02%. SER Overijssel wijst naast deze studies nog op een recent onderzoek van Ericsson en Arthur D. Little uit 2010 die tot de conclusie kwamen dat het BBP met maar liefst 1 procent stijgt bij elke tien procent toename van de breedbandpenetratie. Ericsson en Arthur 3 Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht, pag Achterstand glasvezel nekt Eindhoven in: Eindhovens Dagblad Dialogic/Stratix (2010), Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens. 6 Dialogic (2012), Investeringsstrategie voor supersnel breedband in de provincie Overijssel (vertrouwelijk) Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht.

4 D. Little onderzochten overigens in 2011 gezamenlijk met de Chalmers University of Technology ook de relatie tussen breedbandsnelheid (ipv breedbandpenetratie) en de groei van het BBP. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een verdubbeling van de breedbandsnelheid zorgt voor een stijging van 0.3 procent van het BBP 9. Glasvezel versterkt concurrentiekracht Overijsselse bedrijventerreinen De aanwezigheid van glasvezel maakt zowel de concurrentiepositie van bedrijventerreinen als die van de daarop gevestigde bedrijven beter. SER Overijssel verwijst naar de Nationale Bedrijventerrein Barometer 2012 waarin professionals op het gebied van bedrijventerreinen (gebruikers, ondernemers, (vastgoed-) beleggers, adviseurs, bedrijfscontactfunctionarissen etc.) ingaan op het grote belang van glasvezelinternet 10. Met de stelling dat glasvezelinternet de economische waarde en prestaties van een bedrijventerrein vergroot, is ruim twee derde van de respondenten het eens of volstrekt mee eens. Glasvezelverbinding geeft ondernemers immers toegang tot het gebruik van allerlei denkbare toepassingen. De digitale ontsluiting van bedrijventerreinen speelt een belangrijke rol bij voorzieningen met betrekking tot Het Nieuwe Werken om plaats- en tijdsonafhankelijk te werken (internettelefonie, videovergaderen, koppelen van bedrijfsvestigingen, op afstand beheren van hard- en software etc. etc.). In de bovengenoemde barometer geeft de meerderheid van de ondervraagden aan dit in ieder geval belangrijker te vinden dan andere aanvullende voorzieningen op en nabij bedrijventerreinen (als bijv. horeca, leisure, sport, winkels, kinderopvang). Een robuuste digitale infrastructuur geeft ondernemers op bedrijventerreinen daarnaast mogelijkheden met betrekking tot beveiliging en bijv. tot toepassing van een intelligent camerabeveiligingsnetwerk met opslag en transport van beelden. Het is vooral het gebrek aan penetratie van glasvezel op bedrijventerreinen die SER Overijssel zorgen baart. Het aantal bedrijventerreinen in Overijssel met glasvezel is beperkt, naar schatting 15 procent (bijna uitsluitend de grote terreinen). Vanuit de optiek van investeerders blijkt het overgrote deel van bedrijventerreinen onvoldoende aantrekkelijk en blijkt de zakelijke markt ver achter te blijven 11. Vraag naar breedband zeer prijselastisch, risico voor adaptatie/startpenetratie De vraag naar breedband is zeer prijselastisch, SER Overijssel komt in studies 12 prijselasticiteiten tegen tussen -1.3 en Prijs is dus een cruciale variabele voor de adoptie van breedband. De belangrijkste voorwaarde voor ondernemers om glasvezelinternet op een bedrijventerrein te realiseren is een goede, aantrekkelijke prijs (figuur 2). Deze prijsgevoeligheid is in de ogen van SER Overijssel een belangrijk risico: onvoldoende interesse (betalingsbereidheid) bij huishoudens en bedrijven kan gevolgen hebben voor het behalen van de doelstellingen van de provincie (als het bereiken van een provinciedekkend netwerk). Immers, projecten kunnen pas van start als een bepaalde penetratiegraad in zicht is, welke nodig is voor een sluitende businesscase. 9 Persbericht Ericsson (27 sept 2011), New study quantifies the impact of broadband speed on GDP. 10 BT, Bedrijventerrein (2012), vakblad over economische gebiedsontwikkeling. Jaargang VIII, Nr Zie ook: Fiber-to-the-home (FttH) Platform Nederland (2012), Glasmonitor Cardona c.s. (2009): In een studie van de Oostenrijkse breedbandmarkt met behulp van een survey bij ruim 4000 huishoudens blijkt dat de prijselasticiteit voor breedband is. Andere studies: Flamm & Chaudhuri (2007), Dwivedi & Lall (2007).

5 Figuur 2: De belangrijkste voorwaarden om glasvezel op een bedrijventerrein te realiseren Goede voorlichting glasvezelleveranciers 8% Anders 5% Hoge organisatiegraad bedrijventerrein 8% Actieve medewerking gemeente 8% Goede, aantrekkelijke prijs 52% Welwillende ondernemers 19% Bron: BT, Bedrijventerrein (2012) nr.2, pag. 15. Aandacht voor ICT-diensteninnovatie van het grootste belang De provincie kiest ervoor haar inspanningen voorlopig voornamelijk te focussen op de realisatie van infrastructuur. In de eerste plaats is een verbeterd breedbandnetwerk nodig. Dit onderschrijft SER Overijssel, daarbij ook de keuze voor glasvezelinfrastructuur dat het beste voldoet aan aspecten als waardebehoud, ontwikkelingspotentie en opschaalbaarheid. Maar SER Overijssel wil in dit advies toch meegeven dat het uiteindelijk niet de infrastructuur, maar de (ICT-) diensteninnovatie is die economische en sociale waarde oplevert. De breedbandige infrastructuur is voorwaardenscheppend. Het is een traditionele visie wanneer wordt aangenomen dat nieuwe diensten en economische bedrijvigheid automatisch ontstaan als de infrastructuren er maar liggen. Het E-Readiness rapport van IBM 13 bericht al in 2009 over een duidelijk positief economische verband tussen gelijktijdige stimulans van dienstontwikkeling en infrastructuurontwikkeling 14. Er is nog steeds ruimte voor stimulering van de toegankelijkheid van breedbanddiensten, maar deze staat minder centraal dan voorheen. Innovatieve diensten, mogelijk gemaakt door informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn volgens SER Overijssel van het grootste belang voor de economische ontwikkeling van de provincie. Over het geheel genomen komt echter, vooral voor wat betreft private initiatieven, deze ICTdiensteninnovatie (bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, de creatieve sector, het onderwijs, Lees bijv. dhr. van Buuren (2010), Economisch succes behelst meer dan alleen infrastructuur, mevr. Kroes! (op geraadpleegd ). Geadviseerd wordt om operators te stimuleren om nieuwe open dienstplatformen te ontwikkelen waar klanten en dienstaanbieders elkaar kunnen vinden.

6 zakelijke diensten, overheidsdiensten) nog tamelijk moeizaam van de grond 15. Veel projecten blijven in het prototype- of pilotstadium steken. Innovaties moeten economisch levensvatbaar en duurzaam zijn. Vooral het stadium in de levenscyclus van innovatie waarbij nieuwe bedrijvigheid wordt gecreëerd verdient meer aandacht. Meer zicht is nodig op attractieve business modellen, zodat diensteninnovatie niet alleen een projectresultaat oplevert (een toepassing, een prototype, een pilot) maar leidt tot waardecreatie, nieuwe bedrijvigheid en sociale innovatie. De provincie kan volgens SER Overijssel een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van ICT-diensteninnovatie. Bij het initiëren van het gebruik van breedband voor maatschappelijke diensten is volgens de provincie een belangrijke taak weggelegd voor de gemeenten, omdat vooral lokale aanbieders en gebruikers van diensten op het gebied van onderwijs, zorg en wonen daar profijt van hebben. SER Overiissel ziet echter daarin ook een groot provinciaal belang en vindt het gewenst om versnippering tegen te gaan en tot meer massa, synergie en samenwerking tussen innovatieactiviteiten te komen. Daarbij wijst SER Overijssel op het bijkomende voordeel dat in Overijssel zich enkele belangrijke kenniscentra bevinden als Novay en de Universiteit Twente. Gezien het grote belang van diensteninnovatie adviseert SER Overijssel een stevigere (financiële) inzet op dit terrein en geeft de suggestie mee dit binnen het bredere verband van regionaal economisch innovatiebeleid te plaatsen. Tot slot SER Overijssel staat positief tegenover voorgenomen provinciaal plan te komen tot een toekomstvaste, open, provinciedekkende hoogwaardige breedbandinfrastructuur. Het effect van snel breedband op de regionale economie (het inkomen per capita, werkgelegenheid en de productiviteit etc.) zijn, als eerder in dit advies aangegeven, onomstreden positief. Ook vanuit sociale optiek hebben breedbanddiensten reeds nu, maar zeker in de nabije toekomst een grote impact op de samenleving en de leefbaarheid van bijvoorbeeld het platteland (zorg op afstand, veiligheid, blijvende bereikbaarheid dienstverlening overheid, virtuele loketten, online onderwijs, nieuwe culturele uitingen, nieuwe werken etc.). Allerlei denkbare toepassingen laten we hier verder buiten beschouwing. Een belangrijk element in de bespreking in SER Overijssel was, gezien de grote financiële consequenties en beredeneerd vanuit risicobeperking, de ook in het amendement Schipper c.s. 16 aangehaalde voorwaarde te opereren vanuit een gefaseerde aanpak met duidelijke stadia en zonder onomkeerbare grote beslissingen. In de ogen van SER Overijssel wordt hieraan op basis van de ons verkregen informatie en toelichting in voldoende mate voldaan. Enkele risico s wil SER Overijssel overigens in dit advies wel aanstippen. Naast de eerder genoemde grote prijselasticiteit van de vraag naar breedband (die gevolgen kan hebben voor het niet halen van een bepaalde penetratiegraad die nodig is voor een sluitende businesscase), zou een lagere investeringsbereidheid van aanleggende marktpartijen (soms bewust strategisch om een hogere overheidsbijdrage uit te lokken) er toe kunnen leiden dat de doelstelling van de provincie te komen tot een provinciedekkende structuur niet wordt gehaald. Ook fors tegenvallende marktinspanningen van diezelfde partijen in zogenaamd grijs 17 gebied (waar de provincie juridisch gezien door de Europese Commissie beperkt wordt te interveniëren) zou deze doelstelling in gevaar kunnen brengen. Tegen die achtergrond pleit SER Overijssel voor meer duidelijkheid over de huidige breedbandsituatie 15 Dialogic (2009), ICT-diensteninnovatie in Oost-Nederland: mogelijkheden voor Living Labs. 16 Amendement Schipper c.s. (2010), Voorstel nr.: PS/2010/1031, agendapunt 4. Onderwerp: Voorstel toekomstvast, open en provinciedekkend communicatienetwerk. 17 Volgens de EU-regelgeving: Grijs gebied is een gebied waar 1 NGA-infrastructuur is, en geen plannen van andere partijen.

7 in Overijssel: over zwart, grijs en wit gebied. Dit blijven voorlopig benaderingen, terwijl de indeling cruciaal is (juridisch) voor toekenning van gelden. De provincie kiest ervoor haar inspanningen voorlopig voornamelijk te focussen op de realisatie van infrastructuur. Dat is in dit stadium zeker van belang. De nadruk zou daarbij vooral op bedrijfsterreinen moeten liggen indien er prioriteiten moeten worden gesteld. SER Overijssel wil daarnaast meegeven dat het uiteindelijk niet de infrastructuur, maar de (ICT-) diensteninnovatie is die economische en sociale waarde oplevert. Gezien het grote belang van diensteninnovatie adviseert SER Overijssel een stevigere (financiële) inzet op dit terrein en geeft de suggestie mee dit binnen het bredere verband van regionaal economisch innovatiebeleid te plaatsen. Graag blijven sociale partners met u in gesprek over het vervolg. Hoogachtend, drs. A. Peters voorzitter SER Overijssel

8 Bijlage 1 Literatuurlijst Achterstand glasvezel nekt Eindhoven in: Eindhovens Dagblad Atkinson, R., D. Castro, S. Ezell (2009), The Digital Road to Recovery: A Stimulus Plan to Create Jobs, Boost Productivity and Revitalize America, ITIF, The Information Technology & Innovation Foundation. BITKOM (2006), Fornefeld, M., P. Oeffinger en T. Braulke, Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen der Breitbandnutzung, Studie im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Düsseldorf, März BT, Bedrijventerrein (2012), vakblad over economische gebiedsontwikkeling. Jaargang VIII, Nr 2. Cardona, M., A. Schwarz, B. Brurcin Yurtoglu en C. Zelehner, Demand estimation and market definition for broadband Internet Services, Journal of Regulatory Economics, 2009, 3 5, Crandall R., W. Lehr en R. Lititian, The effects of Broadband Deployment on Output and Employment: A cross-sectional Analysis of U.S. Data, Issues in Economic Policy, The Brookings Institution, Nr. 6, July Dialogic (2009), ICT-diensteninnovatie in Oost-Nederland: mogelijkheden voor Living Labs. Dialogic/Stratix (2010), Strategische opties voor hoogwaardig breedband voor Friese huishoudens. Dialogic (2012), Investeringsstrategie voor supersnel breedband in de provincie Overijssel (vertrouwelijk) Dunnewijk T. (2009), De locale socio-economische impact van fiber to the home, Universiteit Maastricht. Dwivedi Y. & B. Lall (2007), Socio-economic determinants of broadband adoption, Industrial Management & Data Systems, 107, 2007, 5, Ericsson (2011), New study quantifies the impact of broadband speed on GDP. (Persbericht 27 sept 2011) Flamm K. & A. Chaudhuri (2007), An analysis of the determinants of broadband access, Telecommunications Policy, 31, 2007, Forzati, M. en C. Larsen (2008), Broadband access and its impact on the economy, a Swedish perspective, Transparent Optical Networks, 2008, ICTON, 2008, 10 th Anniverssary International Conference on Start Page: 190 Eng Page: 193, ISSN: ISBN: Volume 2 Issue. Lehr W., C. Osorio, S. Gillet en M. Sirbu (2007), Measuring Broadband s Economic Impact, A paper presented at the 33rd Research Conference on Communication, Information and Internet Policy (TPRC), September 23-25, 2005, Arlington, VA, Revised as of January 17, SEACO (2003), Breedbandverbindingen (kenmerk S 1501), oktober 2003.

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Projectgroep Gemeentesupport

Projectgroep Gemeentesupport Projectgroep Gemeentesupport Samenwerking tussen Stedenlink en het esociety Platform Nederland Dick van Schooneveld, voorzitter Slimme Steden, verhalen uit de praktijk Amsterdam, 6 februari 2013 Waar loopt

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Marcel de Pender

Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Marcel de Pender Is er een markt voor nieuwe op glasvezel gebaseerde diensten voor thuisgebruikers? Bert Sadowski Marcel de Pender Introductie Eindhoven Industrial Engineering & Innovation Sciences 10-2-2010 PAGE 1 Doel

Nadere informatie

Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten

Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten Open toegang tot kwaliteitsverbindingen voor nieuwe diensten Telecom Technology Event 3 november 2011, Leusden 2 In deze presentatie Breedband is meer dan alleen bandbreedte kwaliteit, betrouwbaarheid

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Breedband op bedrijventerreinen. Openheid van zaken. Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013

Breedband op bedrijventerreinen. Openheid van zaken. Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013 Breedband op bedrijventerreinen Openheid van zaken Workshop Breedband op bedrijventerreinen, 5 april 2013 Doel van NDIX Non-Profit organisatie sinds 2001, met als doelen: Verbetering van vestigingsklimaat:

Nadere informatie

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan.

Hierbij treft u aan een bij Provinciale Staten ingekomen brief van Coöperatieve vereniging De Windvogel d.d. 3 juli 2012 inzake 1000 PalenPlan. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 56 provincie.overljssel.nl postbus@overijssel.nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Gedeputeerde Staten van Overijssel Inlichtingen

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Ôfdieling : ERT Behanneljend amtner : M.D. Ledegang Tastel : 5947 Registraasjenûmer : 940163 Primêr nûmer : Ûnderwerp : Scenariokeuze

Nadere informatie

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM Buitengebied verdient ook breedband 1 Weet u nog? Er gebeurde een hoop: stormachtige innovatie en concurrentie 1ste reguliere Nederlandse televisie Kabeltelevisie GSM netwerk Satelliet-TV in Nederland

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Van: Agnes Martens rmailto:agnes.martens@philharmonie.nll Verzonden: maandag 9 oktober 2017 12:48 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: HW Bevestiging van ontvangst Antwoord op vijf vragen - philharmonie Goedemiddag

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies Griffie) Breedband PS2012-52 Commissie MIE 8 februari 2012 Provinciale Staten Behandelwijze x Kaderstellen Controleren Adviseren PS (door

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27

rj) provinsje fryslân provincie fryslân b Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Leeuwarden, 26 februari 2013 Verzonden, 27 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25

Nadere informatie

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten)

Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) j v\(mo^xü,o^o[ 7,Z'-\ PS/2014/43 Aanleg breedband in de witte gebieden in Overijssel (INITIATIEFVOORSTEL artikel 63 Reglement van Orde Provinciale Staten) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 15 januari

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar 14-06-2016 [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Vragen ex Art 46 RvO CDA-Internationale trein Amsterdam-Berlijn 1- Notagegevens Notanummer 2016-001019 Datum 02-06-2016 Programma: 05 Ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar') Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Breedband (beantwoording motie 34, 'Heel Gelderland digitaal bereikbaar')

Nadere informatie

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004

Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen. Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Aan het lid van de Provinciale Staten, De heer T.J. Zanen Nr.: 2004-08629/15/A.24, EZ Groningen, 8 april 2004 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : uw vragen over

Nadere informatie

Glasvezel voor iedereen?

Glasvezel voor iedereen? Glasvezel voor iedereen? Breedband heeft toch iedereen? Alleen adsl is beschikbaar, men belooft 8 mb/s maar wij ontvangen maar 0.35 mb/s. Opschalen naar een hoger abonnement had geen zin i.v.m. de afstand

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Stratix Sietse van der Gaast Mei 2017 Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Agenda Stratix Dreigt een digitale tweedeling in Nederland? Glasvezel: de gordiaanse knoop Draadloos:

Nadere informatie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie

Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Europese EFRO-subsidies voor innovatie en CO 2 -reductie Via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stimuleert Europa de regionale

Nadere informatie

NDIX de digitale marktplaats voor ICT-diensten

NDIX de digitale marktplaats voor ICT-diensten NDIX de digitale marktplaats voor ICT-diensten www.ndix.net NDIX is een open en onafhankelijk breedbandnetwerk in Nederland en Duitsland. Eén van onze kernactiviteiten is de digitale marktplaats. De marktplaats

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland

Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland Subsidiemogelijkheden EFRO 2007-2013 Oost-Nederland 2 Europees stimuleringsprogramma versterkt positie Oost-Nederland Let s GO Gelderland en Overijssel toonaangevend in innovatie Oost-Nederland is een

Nadere informatie

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014

EZ 2020. Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken. Peter Louter www.bureaulouter.nl. Zwolle, 4 maart 2014 EZ 2020 Over de veranderende rol(len) van gemeentelijke afdelingen Economische Zaken Peter Louter www.bureaulouter.nl Zwolle, 4 maart 2014 Drie strategische rollen 1. Preventie 2. Duiding 3. Integraliteit

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden Digitale Agenda van Brabant 2013-2020 Heel Brabant digitaal verbonden Inhoud Alle burgers én bedrijven op de digitale snelweg > Hoofdrol voor ICT > Interview gedeputeerde Bert Pauli > VIER HOOFDDOELEN

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de fractie van Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform

Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform Breedband: De eerste levensbehoefte Stijn Coppieters Product Line Manager Genexis Voorzitter WIT esociety Platform 1 2 3 Animatie 4 Naadloos, overal en onbeperkt Waarom? Is het technologisch haalbaar?

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

DE TOEKOMST ZIT IN GLAS

DE TOEKOMST ZIT IN GLAS DE TOEKOMST ZIT IN GLAS Glasvezel (fiber) is ideaal om meerdere diensten tegelijk via breedband aan te bieden. Fiber is dé techniek van de toekomst voor internet, telefonie en digitale televisie en radio.

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Eindverslag EFRO-programma GO 2007-2013 Portefeuillehouder: M. Scheffer Kerntaak/plandoel: Economie Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel:

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: Voor raadsvergadering d.d.: 11-10-2016 Agendapunt: Onderwerp: Aanleg glasvezelnetwerk

Nadere informatie

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing

21 MRT 2014. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl PROVINCIALE STATEN Aan de Agendacommissie uit PS vahyj&hrfp(fi RUSSEL Reg.nr.P.S/«X>iM/&77

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 10 februari 2009 Briefnummer : 2009-04825/7/A.8, EZ Zaaknummer : 145014 Behandeld door : Westerink A.J. Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr.

PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte voor de Vech Reg.nr. Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Wiggers, R (Renee) dinsdag 4 december 2012 9:35 PROVINCIALE STATEN Riele-Bodewes, CJ van (Christel) VAN OVERIJSSEL FW: schriftelijke vragen EHS Ruimte

Nadere informatie

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1

Inhoudsopgave Ontwerpbesluit pag. 3 Toelichting pag. 5 Bijlage(n): 1 S T A T E N V O O R S T E L Datum : 17 juli 2007 Nummer PS : PS2007WMC01 Dienst/sector : MEC/DMO Commissie : WMC Registratienummer : 2007MEC001224i Portefeuillehouder : mevr. Dekker Titel : Ondersteuning

Nadere informatie

Drachten. Looienga, Martina. glasvezeiplannen stranden in woud van bureaucratie. Graag willen wij als F4 wethouders daarop

Drachten. Looienga, Martina. glasvezeiplannen stranden in woud van bureaucratie. Graag willen wij als F4 wethouders daarop Geachte mevrouw Poepjes, beste Sietske, Bijlagen: breed bando 4122015.pdf Verzonden: vrijdag 04 december 2015 11:46 Onderwerp: reactie op artikel in de Leeuwarder Courant CC: henk.deinum@leeuwarden.nl

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Zaaknummer : 129650 Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Aanleg glasvezel Berkelland Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 30. Portefeuillehouder

Nadere informatie

Nanuru, MH (Anna) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? /ZO\5/QL\Z, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: bestuursdienst Qmmen*Hardenherg

Nanuru, MH (Anna) PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.? /ZO\5/QL\Z, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: bestuursdienst Qmmen*Hardenherg Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Gedda Jansonius [Gedda.Jansonius@ommen-hardenberg.nl] woensdag 4 november 2015 12:53 Statengriffie Informatie gemeente Hardenberg tbv discussie

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Overijssel. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Overijssel. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Overijssel Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a<5> 5 ÄÄi BUSINESS] TWENTE Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.?S/JL Z/a 5 0 D nt 16 APR 2012 Routing a.d. Bijl.: ZOEKADRES POSTADRES TELEFOON

Nadere informatie

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland.

Brief verzenden aan PS waarin wordt voorgesteld PS jaarlijks te informeren over de toegankelijkineid van de bushalten in Zeeland. Beslisnota GS Provincie Zeeland OPENBAAR documentnummer Zaaknummer venwijsnummer 17023928 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll onderwerp Motie Toegankelijk Zeeland voorgesteld besluit Brief

Nadere informatie

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing

PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL. Routing Bericht PROVINCIAL^ VAN OVERIJ9SEL pigina 1 van 1 van-bodewesp CJ B (Christel) Reg.nr. ^ I 2.006? I G'T O I ' ' Dat. 28 a.d. Van: Eikenaar, S. (Sonja) woensdag 27 augustus 2008 16:59 Routing Bijl.: Aan:

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011

Met glasvezel klaar voor de toekomst. Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Met glasvezel klaar voor de toekomst Bedrijvenpark Oostambacht te Nootdorp Ruud Vriend en Ronald de Jongh, 3Bplus, 27 januari 2011 Agenda Introductie 3Bplus Glasvezel waarom? Aanpak verglazing Glasvezel

Nadere informatie

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015.

Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2015. Graydon studie: Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Als het gaat om betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven kunnen we met een tevreden gevoel terugkijken op. Dat blijkt als we niet

Nadere informatie

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016

Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 Graydon Studie Q2, 2016 Q2 Graydon studie Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven 2016 1 Voorwoord Inhoud Inleiding 2 Persbericht 3 Betaalgedrag 5 Betaalgedrag per kwartaal 6 Betaalgedrag per jaar 7 Disclaimer 8 Betaalgedrag per

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

*Z080FB8E96D* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad,

*Z080FB8E96D* Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus AA MIDDELHARNIS. Geachte raad, Gemeenteraad van Goeree-Overflakkee Postbus 1 3240 AA MIDDELHARNIS *Z080FB8E96D* Geachte raad, Registratienummer : Z -15-47288 / 9204 Agendanummer : 12 Portefeuillehouder : Wethouder Tollenaar Raadsvergadering

Nadere informatie

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied

30 september 2013. Pilot Glasvezel Buitengebied 30 september 2013 Pilot Glasvezel Buitengebied Inhoud 1. Uitgangssituatie 2. Plangebied en Realisatiemodel 3. Financieringsmodel 4. Gevraagde inzet provinciale middelen 5. Beheer en exploitatie netwerk

Nadere informatie

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen

Raadsvragenuan het raadslid de heer M. Houben inzake breedbandontwikkelingen gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07. R2082. OOI Inboeknummer o7bstoo733 Beslisdatum B%W aq april 2007 Dossiernummer 7I7.I53 Raadsvragenuan het raadslid de heer M.

Nadere informatie

De locale socio-economische impact van fiber to the home

De locale socio-economische impact van fiber to the home De locale socio-economische impact van fiber to the home United Nations University - Maastricht Economic and social Research and training centre on Innovation and Technology Keizer Karelplein 19, 6211

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Groningen. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Groningen. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Groningen Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

Noodzaak om nu te investeren in een open, hoogwaardige en toekomstvaste breedband-infrastructuur naar particulieren

Noodzaak om nu te investeren in een open, hoogwaardige en toekomstvaste breedband-infrastructuur naar particulieren BIJLAGE 1 Startnotitie Scenariokeuze voor de totstandkoming van een hoogwaardige, toekomstvaste en open breedbandinfrastructuur voor particulieren in Fryslân (Begrips)Afbakening Deze startnotitie heeft

Nadere informatie

Digitale Agenda voor Brabant; over belang, legitimiteit en keuzes van de provinciale inzet

Digitale Agenda voor Brabant; over belang, legitimiteit en keuzes van de provinciale inzet ADVIES Digitale Agenda voor Brabant; over belang, legitimiteit en keuzes van de provinciale inzet Ultrasnel internet is de digitale zuurstof voor mensen en organisaties in de 21 eeuw Neelie Kroes, bij

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Oost-Vlaanderen. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Oost-Vlaanderen. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Oost-Vlaanderen Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/249

Statenvoorstel nr. PS/2014/249 Investeringsvoorstel ICT diensten Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 08.04.2014 2014/0076603 dhr. R Teunis, telefoon 038 499 74 81 e-mail R.Teunis@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Investeringsvoorstel

Nadere informatie

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij

Groener door ICT. Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij Groener door ICT Erik Huizer Algemeen directeur TNO Informatiemaatschappij 2 Groener door ICT Smart energy systems door ICT Slimmer rijden door ICT Slimmer werken door ICT Vergroening van ICT Smart Grids

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009. Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem voor kennisgeving aannemen; 2. het beleidskader

Nadere informatie

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012

PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' I 2012 PROVINCIALE STAT EN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. p^ \ ^O' * 16 ME ontv.: Routing I 01 V\^ a.d. Bijl.: Luttenbergstraat Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 45 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.nl

Nadere informatie

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij (2016) Barometer van de informatiemaatschappij Barometer van de informatiemaatschappij INHOUD 1. Pijlers van het plan Digital Belgium 2. Structuur van de barometer 3. Indicatoren (5 pijlers) 4. Sterk stijgende indicatoren 5. Besluit FOD Economie, KMO,

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Almere Fiber Pilot take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen

Almere Fiber Pilot take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen take off voor de verglazing van de stad Gerard Jansen 4 oktober 2004 Agenda De I-visie van Almere Almere Kennisstad Breedband en de stad Almere Fiber Pilot Almere Fiber City De I-visie Informatiesamenleving

Nadere informatie

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u?

Ricardo Krikke. Agenda. Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet. De rol van Kenniswijk hierin. Welke mogelijkheden biedt het u? Ricardo Krikke Agenda Wat is Kenniswijk? Ontwikkelingen in Internet De rol van Kenniswijk hierin Welke mogelijkheden biedt het u? Wat is Kenniswijk Project van overheid Missie: realiseren van consumentenmarkt

Nadere informatie

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei

Aanvullende geannoteerde agenda VTE-Raad (Energie- en Telecom) 31 mei > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bureau Europa Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag Postadres

Nadere informatie

Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009. Onderwerp: onderzoek naar een glasvezelnetwerk in Maarssen

Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009. Onderwerp: onderzoek naar een glasvezelnetwerk in Maarssen Raadsvoorstel Nr. Agendapunt Raadsvergadering 2 maart 2009 Commissie(s) ruimtelijke ordening c.a. Ingediend door Fractie ChristenUnie-SGP Op 14 januari 2009 Organisatieonderdeel Portefeuillehouder Onderwerp:

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid 2013 ronde 2 Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 7 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem

Aan de raad AGENDAPUNT 11. Doetinchem, 4 juli 2009 ALDUS BESLOTEN 9 JULI Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Aan de raad AGENDAPUNT 11 ALDUS BESLOTEN 9 JULI 2009 Economische visie en actieplan Dynamisch Duurzaam Doetinchem Doetinchem, 4 juli 2009 Voorstel: 1. de foto van de sociaal-economische situatie in Doetinchem

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10. VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL tot oprichting NV Greenport Venlo Innovation Center. Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d. 9 januari 2012 AGENDA NR. 10 Geachte raad, Het college van burgemeester en wethouders vraagt

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

h e t n e t w e r k v a n k e n n i s s t e d e n j a a r v e r s l a g 2 0 0 7

h e t n e t w e r k v a n k e n n i s s t e d e n j a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Stedenlink h e t n e t w e r k v a n k e n n i s s t e d e n j a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Stedenlink 1 STEDENLINK - JAARVERSLAG 2007 Stedenlink is een netwerk van steden die zich samen inzetten om optimaal

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME14-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME14 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT220919 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Utrecht. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Utrecht. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Utrecht Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

ECONOMISCHE STRATEGIE

ECONOMISCHE STRATEGIE ECONOMISCHE STRATEGIE S m a r t W a t e r Smart technologie: connected, interactief en intelligente systemen die door betere communicatie, toezicht en controle, gebruikers een significant verhoogde gebruikswaarde

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Friesland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Friesland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Friesland Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie

Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Glasvezel voor Leidse* bedrijven ( FttB ) uitkomsten van de prequalificatie Koen Mioulet Marketing4B2B : + GP, Zoeterwoude KM; 7 okt '08 Glasvezel Leiden 1 Achtergrond Brede ervaring in zakelijke markten

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen.

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2. Schriftelijke vragen ex art 59 inzake overbelastverklaring spoorlijn Zwolle-Emmen. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 o.nl Provinciale Staten PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. VS/ZJG IX/ 4 f 2 Dat. ontv.: 2 7 JUN 2012 a.d.

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Noord-Brabant. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Noord-Brabant. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Noord-Brabant Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Gelderland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Gelderland. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Gelderland Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Drenthe. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie. Drenthe. Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Drenthe Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013 Centrale vraag in deze presentatie Welke investeringsagenda

Nadere informatie