In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk"

Transcriptie

1 Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf Joggingclub Klapwijk bestaat 20 jaar 13 Online communicatie van Bewonersvereniging goed ontvangen 14 Mijn onderneming aardbeienteelt 15 Paasspeurtocht en PaasCrea 16 Aftrap Wijktoezicht op 4 april 17 Enkele citaten uit convenant Wijktoezicht Glasvezelkabel in Klapwijk? 20 Kinderpagina 21 Eksters in Klapwijk Gesprek met paardencoach Carla van Viegen Een veilige wijk maken we samen (Klap)Wijkagenten Je kunt wel mopperen over veiligheid, maar je kunt er beter wat aan doen 30 Woninginspectie op inbraakveiligheid: tot 1 juni voor 25,- 31

2 2 Voor meer informatie:

3 3 Colofon Het KlapWijkblad verschijnt twee keer per jaar onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Bewoners-vereniging KLAPWIJK. Jaargang 23, nummer 65 Voorjaar 2012 oplage: 800 stuks Redactie: Caroline Keijzer (coördinatie) Marlijn Rekveldt Fatima Rodriques Hans Abbing (eindredactie) Jan Roos (opmaak) Redactieadres: Charley Tooroplaan CL Pijnacker Telefoon: adres: Ledenadministratie: Aanmelden als nieuw lid en opzeggen van het lidmaatschap kan via het formulier op de website: Productie: Sneldrukkerij Kopie Plus, Pijnacker Bezorging: Leden Joggingclub KlapWijk Klappertjes: Kleine (particuliere) advertenties van leden van de Bewonersvereniging kunnen, als er ruimte is, kosteloos worden geplaatst. Klappertjes kunt u onder vermelding van naam, adres en lidnummer schriftelijk of per bij de redactie aanbieden. Zakelijke advertenties: Wilt u adverteren? Laat dit dan weten via het adres: Adressenwijzer Voorzitter: Jos Arends, Corry Vonklaan 4, telefoon: , adres: Secretaris: Alja Bezoen, Nelly Bodenheimstraat 2, telefoon: , Penningmeester: Jan van den Eikhoff, Ru Parésingel 10, telefoon: , adres: Bestuurslid Marketing (website, nieuwsbrief en social media): Edo Bakker, Beppie Nooijstraat 26, adres: Bestuurslid Sociale activiteiten & Communicatie: Nathalie Pengel, Aletta Jacobsstraat 14, of , adres: of Woonomgeving: Vacature Website: Ron Kasteel, telefoon: , adres: Postadres: Nelly Bodenheimstraat 2, 2642 CG Pijnacker Internet: Joggingclub KlapWijk: Kinderactiviteiten: Ledenadministratie: Wijkfeest: Secretariaat: Wijktoezicht:

4 4 Van de redactie Dit voorjaarsnummer bevat veel artikelen over veiligheid. Dat is logisch want wijkbewoners vinden het een belangrijk onderwerp en het bestuur heeft veel tijd gestoken in het mogelijk maken van een pilot die het wijkbewoners ook mogelijk maakt om zelf actief een bijdrage te leveren aan het verbeteren van veiligheid in de wijk. U kunt zelf meelopen met het Wijktoezicht of uw woning laten inspecteren op inbraakgevoeligheid. Ook kunt u bijzonderheden direct melden aan de politie. De Wijktoezichtcoördinatoren en wijkagenten stellen zich voor in dit blad. En u kunt veel informatie over de pilot lezen. Naast deze onderwerpen ook aandacht voor een bijzondere vorm van coachen, namelijk coachen met behulp van paarden. Caroline Elfferich, bekend van haar natuurcolumn, heeft een wijkbewoonster geïnterviewd die deze vorm van coaching als dienstverlening aanbiedt. Daarnaast leren we Caroline Elfferich nog van een andere kant kennen namelijk als aquarellist. In de rubriek Mijn Onderneming een smakelijk onderwerp. Vlak naast onze wijk blijkt een aardbeienkweker te zitten die verse aardbeien te koop aanbiedt vanuit het eigen bedrijf. Heeft u ook een onderneming in Klapwijk en wilt u wat over uw onderneming vertellen? Mail dan uw contactgegevens naar de redactie. Wie weet komt uw onderneming dan in het volgende KlapWijkblad te staan. Dit mag eenmalig zonder kosten De Bewonersvereniging maakt steeds meer gebruik van digitale media. Meldt u zich daarom aan voor de nieuwsbrief via: met actuele informatie over de Bewonersvereniging. Actueler dan we in het KlapWijkblad kunnen aanbieden. Dit keer een kinderpagina. Deze is gemaakt door Anguelique Olthof. Zij gaat wellicht deel uit maken van de redactie. Marlijn Rekveldt gaat de redactie verlaten. Wij bedanken haar voor haar artikelen. De redactie is dringend op zoek naar bewoners die een of keer per jaar een artikel willen schrijven of een interview willen doen. Ook zoeken we iemand die adverteerders wil benaderen voor de Bewonersvereniging. Caroline Keijzer

5 5 Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk. 1. Terug- en vooruitblik door de voorzitter Wat hebben we gedaan afgelopen tijd? De bewonersvereniging vindt kinderactiviteiten heel belangrijk. Met Sint-Maarten, kerst en Pasen zijn er leuke activiteiten geweest waarbij veel kinderen aanwezig waren. Ook het wijkfeest in 2011 trok heel veel kinderen en ouders. Dat veel mensen de associatie met kinderactiviteiten leggen is begrijpelijk. Maar de bewonersvereniging heeft meer doelstellingen. We zetten ons ook in voor een leefbare woonomgeving. Vanwege het groen, de huizen en het water is Klapwijk een van de mooiste wijken van Pijnacker. Het is de taak van de bewonersvereniging om alert te zijn op de invulling en wijziging van bestemmingsplannen. Er zijn diverse plekken die nu nog groen zijn, maar waarbij het bestemmingsplan een andere invulling mogelijk maakt. Voor de nieuwbouw van Skippy is voorlopig geen geld. De omgeving van de Oude Polder komt later aan bod. Het Ontwikkelingsplan Ackerswoude, een samenwerking van een projectontwikkelaar en de gemeente, is gestopt door onder andere problemen op de woningmarkt. Nu ligt de bal bij de gemeente. Voor de omwonenden en de wijk is het ook van belang op de hoogte te blijven wat hier gaat gebeuren. De bewonersvereniging heeft wijkgericht werken altijd belangrijk gevonden. De bewoners hebben diverse inspraakmogelijkheden en we treden op als klankbord. Een recent project van de Bewonersvereniging Klapwijk is het verbeteren van de veiligheid door middel van het opzetten van een wijkwacht. We zijn trots dat dit is gelukt (na flink wat (voorlichtings) avonden, veel inzet en het volgen van de officiële paden). Een volgend aandachtspunt is de verbetering van huizen en straten. Vorig jaar was er informatie over natte kruipruimtes en hoe daar wat aan te doen. Verder is er in 2011 een communicatie- en marketingplan opgesteld. De twee nieuwe bestuursleden Nathalie en Edo hebben hier enthousiast en hard aan gewerkt. De website is ook flink onder handen genomen en is nu meer interactief. De Joggingclub is ook gekoppeld aan de Bewonersvereniging Klapwijk en bestaat nu 20 jaar. De leden hebben een leuk feestje gehouden, de foto kwam zelfs op de voorpagina van het AD. Overige contacten De bewonersvereniging is nu bezig om contacten met Bewonersvereniging Koningshof op te zetten. Dit loopt al aardig met betrekking tot de wijkwacht. Ook zijn de eerste contacten met de Bewonersvereniging Tolhek in oprichting gelegd. De meeste hierboven genoemde zaken lopen ook komend jaar door. Suggesties vanuit de leden waar de Bewonersvereniging Klapwijk mee aan de slag kan zijn van harte welkom (bijvoorbeeld via de website). 2. Resultatenrekening en begroting De penningmeester geeft een mondelinge toelichting op de resultatenrekening 2011 en de begroting van 2012 en De kascommissie (de heren Zeldenrust en Koolen) meldt dat de jaarrekening 2011 een getrouw beeld geeft van de inkomsten en uitgaven. Zij verlenen het bestuur decharge voor het financiële beleid, met de complimenten aan de nieuwe penningmeester. De voorzitter bedankt de leden van de kascommissie voor hun werkzaamheden. De heren Rik Binkhorst en Nils Meijer zullen de jaarrekening van 2012 gaan controleren. De begroting van 2012 en 2013 is nog sluitend. We verwachten dat de subsidie van de gemeente de komende jaren (licht) gaat dalen. Als er verschil optreedt kunnen we dit uit de eigen reserve halen. De leden hebben geen opmerkingen bij de begroting Deze wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Contributie De contributie voor 2012 en 2013 blijft hetzelfde, 7,50. Het kost veel moeite om de contributie te innen. Redenen voor niet of te laat betalen zijn verhuizingen, men vergeet te betalen, de nota raakt kwijt of mensen willen geen lid meer zijn omdat de kinderen groot zijn. De contributie over 2012 wordt aangekondigd op de website met het verzoek om deze al vast te voldoen. Zo kan een verlaging van de kosten van drukwerk en het rondbrengen worden gerealiseerd. 4. Woonomgeving Herinrichting Oude Polder De gemeente gaat beginnen met de herinrichting van de Oude Polder (waar de hoogspanningsmasten zijn neergezet). Edo Bakker meldt dat er een klankbordgroep is opgericht met ondernemers en bewoners. De Bewonersvereniging Klapwijk zit hier ook bij. Deze klankbordgroep is nu drie maal bij elkaar geweest (van startbijeenkomst en ruwe schets naar meer details). Het plan is om een nieuw gebied voor glastuinbouw, recreatie en sport te realiseren. Er komen geen woningen of bedrijven. Vooralsnog ziet plan er wel goed uit, maar de details zoals de wegen, drukte, plaatsing van hoge objecten zijn nog niet precies duidelijk. De klankbordgroep is geen formeel besluitorgaan, maar kan de gemeenteraad attent maken op bepaalde punten. Een voorbeeld is inzicht geven in de hoeveelheid (vracht) verkeer. In mei is de volgende bijeenkomst, Edo zet het verslag op de website. Op de website van de gemeente is ook meer informatie te vinden. In april zou het plan in de gemeenteraad worden besproken, dit gaat nu na de zomer gebeuren. Er zijn nog veel obstakels, dus het gaat wel even duren.

6 6 Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk. Een vraag vanuit de zaal is wat nu in het bestemmingsplan is opgenomen. Er is nog geen bestemmingsplan voor dit gebied, dat wordt nu opgezet in samenwerking met de gemeenten Lansingerland en Pijnacker- Nootdorp. De Groenblauwe slinger zit er bij alsmede het verplaatsen of verdwijnen van glastuin-bouwbedrijven. De gemeente Lansingerland heeft niet zo veel geld om wegen door te trekken. Het is nu de vraag of Pijnacker al een deel moet aanleggen. Een deel van het budget komt vanuit de provincie. Een volgende vraag is wat het effect is op de aanvoerroutes voor de wijk. Er komt een knip in de Hoogseweg om te voorkomen dat we doorgaand verkeer krijgen van de N470 naar de wijk (er komt wel een afrit van de N470). Toelichting woonomgeving en wijktoezicht door Johan de Ruijter Johan is acht jaar lang actief lid woonomgeving geweest en zal nu gaan aftreden. Graag wil hij een aantal zaken waar hij nauw bij betrokken is geweest nog eens aanstippen. Klaproostunnel was onveilig In twee enquêtes over onder andere het veiligheidsgevoel in de wijk kwam de Klaproostunnel aan de orde. Nu zijn er stevige LED lampen geplaatst, die goed licht geven. Sinds die tijd zijn er geen klachten meer binnengekomen. Half februari bleek tijdens een avond over het wijktoezicht dat er toch nog een onveilig gevoel heerst. Sommigen laten hun kinderen niet s avonds door de tunnel fietsen. Het streven is dat iedereen zich veilig door de wijk moet kunnen bewegen. 380 kv masten geplaatst Nu worden de kabels erin gehangen. Er is niet al te veel bouwverkeer door de wijk gekomen. In zomer van 2013 wordt de spanning erop gezet. Wat je nu hoort is dat de kabels tegen elkaar aankomen. Er worden nog afstandhouders tussen geplaatst. Deze masten geven een smaller elektrisch veld dan de ouderwetse, nu mogen er i.p.v. 500 meter rondom binnen 200 m geen activiteiten plaatsvinden. De Bewonersvereniging Klapwijk heeft zich hard gemaakt voor een goede inpassing van het stijg- en daalpunt. De precieze invulling is er nog niet, er zouden struiken en bomen omheen worden gepland. Dit is een mooie taak voor de opvolger van Johan. Parkeerproblematiek De parkeervakken (strepen) vervagen na drie tot vier jaar (bijvoorbeeld op de Hadewijchlaan en de Miep Gieslaan). Het is wel van belang dat de lijnen zichtbaar zijn, zodat je weet waar je mag staan. Er zijn 130 extra parkeerplekken bijgekomen. Toch is op sommige plekken de parkeerdruk nog hoog (wat blijkt uit geparkeerde auto s op de stoep). Parkeren moet geen hinder opleveren. Hoe moet de handhaving worden opgepakt? De heer Konings: Rondom 150 m van woning moet er genoeg plek zijn. Maar parkeren is een gedragskwestie. Bij hinder kan er gebeld worden met wijkbeheer. Of de problematiek kan worden besproken met de wethouder. Vanuit de zaal: de gemeente kan ook aankondigen dat er handhaving plaatsvindt. Dit staat niet op korte termijn op de agenda bij de gemeente. Groenonderhoud Rondom de speeltuin aan de Charley Tooroplaan worden veel bomen en struiken gesloopt. Verzoek aan de ouders is de kinderen uit te leggen het groen niet te vernielen. Overig Het bedrijf Van de Kooy wordt t.z.t. verplaatst. Wijktoezicht Johan heeft actief deelgenomen aan het opzetten van het wijktoezicht. Er is al een bord geplaatst en het wijktoezicht zal binnenkort zichtbaar worden door de mensen die rond gaan lopen. Vooraf hebben diverse gesprekken en discussies plaatsgevonden met de gemeente, politie, Bewonersvereniging Koningshof en de Bewonersvereniging Klapwijk. Nadat duidelijk was dat het in Klapwijk opgestart zou worden, werden twee wijktoezichtcoördinatoren gezocht. Er waren zes aanmeldingen, waaruit de heren Michael Brehler en Ton Huinder zijn gekozen. Op dit moment zijn er 27 wijktoezichthouders. Meer mensen zijn altijd welkom Ook tijdens het Wijkfeest zal er actie worden ondernomen door mensen van het wijktoezicht om nieuwe vrijwilligers enthousiast te maken. Als bewonersvereniging hebben we geen actie gevoerd om de plaatsing tegen te houden. Veel werd vanuit de provincie opgelegd en we vinden ook dat de masten nodig zijn voor de elektriciteitsvoorziening van dit dichtbevolkte gebied.

7 7 Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk. 5. Samenstelling bestuur Het lid woonomgeving (Johan de Ruijter) treedt af na acht jaar. Het bestuur betreurt dit. Hij heeft veel voor de vereniging gedaan en het bestuur is hem hier zeer erkentelijk voor. Johan heeft zelf al het woord gehad over een aantal zaken. De voorzitter wil graag nog een paar leuke initiatieven benadrukken. Johan heeft onder andere de ex-inbreker bij de ALV geregeld en heeft zich intensief met de natte kruipruimtes bezig gehouden. Nu zijn wij op zoek naar een opvolger. Is er iemand in de zaal of kunnen we mensen interesseren die betrokken waren bij de procedure rondom de nieuwbouw van Skippy? Geïnteresseerden kunnen zich melden via De voorzitter overhandigt een boeket bloemen als dank voor Johans inzet. Graag maken we nog een afspraak voor een informeel afscheid. 6. Rondvraag en sluiting Er is nog een opmerking. Een meneer had de avond over veiligheid bijgewoond. Hier werd de tip gegeven dat als je ongure figuren ziet rondlopen, je 112 mag bellen. Op een avond zag meneer twee jongens die in auto s keken. Meteen gebeld en signalement doorgegeven. De politie kwam snel ter plaatse en belde terug om te vragen in welke richting ze waren gelopen. Het is fijn dat er zo snel werd gereageerd. Preventie werkt echt! Tweede gedeelte van de ALV over woninginspecties, wijktoezicht en veiliger maken wijk. Woninginspecties Jan van der Meide van S.S.C. de Leeuwenhoek B.V. heeft de afgelopen maanden woninginspecties verricht in Klapwijk. Hij is al ruim 20 jaar actief in de beveiliging. Bij een woninginspectie zijn de eisen van het Politiekeurmerk veilig wonen aangehouden, om het risico op een inbraak te beperken. Dit Politiekeurmerk (Gekeurd slot ***) maakt het onderscheid tussen het kaf en het koren. Dubbele sloten zijn erg belangrijk. Mocht je hieraan voldoen, dan krijg je een kleine korting op je inboedelverzekering. De beroepsinbreker laat zich niet weerhouden door een slot, maar komt minder vaak in een woonwijk (alleen bij bekend buit zoals duur schilderij of geld in huis). De gelegenheidsinbreker gaat op zoek naar een makkelijke woning. Wat mee speelt of u wel of niet thuis bent, hoe de verlichting is en of de poort van de tuin makkelijk te openen is. Tot nu toe zijn 52 woningen geïnspecteerd en de bewoners zijn van een advies voorzien. Bij de plaatselijke ondernemers kan men vervolgens hang- en sluitwerk halen, dat eventueel ook geïnstalleerd kan worden. In het begin liep het hard, nu vlakt het wat af. De actie loopt nog tot 1 juni, dus grijp je kans! Er is vooral gelet op de zwakke punten vanuit het oogpunt van preventie. Het belangrijkste punt bij de woninginspectie is het hang- en sluitwerk. Je kunt er zelf voor zorgen dat dit goed beveiligd is zodat een inbreker niet met handgereedschap in de woning kan komen. Ook is het gedrag van de bewoner van belang. Als goede sloten niet op slot zijn of de ramen staan open, dan is je huis een aantrekkelijke prooi. Met een L- vormig ijzer zijn veel ramen te openen. Wat kwamen we tegen: Van de 52 woningen had 10 % er echt alles aan gedaan 40 % had een paar aanvullingen nodig, dan was het aardig voor elkaar De helft moet echt maatregelen nemen om niet slachtoffer te worden van woninginbraak Een aantal mensen was in de veronderstelling het goed voor elkaar te hebben, maar het hang- en sluitwerk bleek toch niet te voldoen. Specifieke punten die in Klapwijk spelen: De sloten in Klapwijk zijn niet per definitie slecht, maar wel relatief oud. Veel schuifpuien met een lat ertussen en een pin erin. Als de schuifpui als achterdeur wordt gebruikt, dan hangt hij aan één punt vast. Verbeterpunt: schuifpui goed afsluiten en via voordeur huis verlaten. Veel ramen die makkelijk bereikbaar zijn en waarvan de raamboompjes in plastic plaatjes vallen (al dan niet met slotje). Het plastic is oud en schiet heel makkelijk los. Metaal met slotje werkt wel. Ook zijn veel kieren aanwezig, een anti-inbraakstrip werkt hier goed. Verlichten van deuren en tuinen werkt preventief (inbreker staat niet graag in het licht). In de rapportage worden de zwakke punten per woning getoond. Daarbij wordt een magazine gevoegd met voorbeelden van type sloten volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Ook wordt een groene kaart met anti-inbraaktips bijgelverd. Dit alles om risico met 90 % te verlagen Met een combinatie van maatregelen maak je de drempel hoger. Je gaat het probleem van de woninginbraken niet oplossen, maar verplaatsen. De inbreker zal het bij een andere, makkelijker toegankelijke woning, proberen. Het risico is lager bij een beter beveiligde woning.

8 8 Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk. Wijktoezicht Er zijn diverse activiteiten mogelijk om de wijk veiliger te krijgen. Zelf alert zijn op wat er in de directe omgeving gebeurt draagt ook zeker bij. Hiernaast is er een Pilot Wijktoezicht gestart in nauwe samenwerking met de coördinatoren, de Bewonersvereniging Klapwijk, de gemeente, de wijkmanager en de politie. Manon Kramer van de politie was aanwezig (niet onze wijkagente, maar Wijkagent B voor de hele gemeente). De politie, het wijktoezicht, de gemeente en de bewoners zorgen samen voor de veiligheid. In Pijnacker zijn veel gelegenheidsinbrekers geweest die lukraak een aantal woningen pakken. Als de wijk veel woningen heeft die niet makkelijk toegankelijk zijn, laten ze de wijk links liggen. Goed hang- en sluitwerk scheelt enorm. Het is gebleken dat in nieuwbouwwijken met Politiekeurmerk duidelijk minder inbraken plaatsvinden. Een algemene oproep aan de bewoners: kijk naar buiten en bel de politie in geval van verdachte omstandigheden. 112 mag in dat geval, de politie moet dan snel ter plaatse zijn. Ten tweede een oproep aan iedereen die hier zit, wie wil meedoen aan het wijktoezicht? Dit kost één tot twee uurtjes per week. Hoe veiliger de wijk is hoe veiliger de wijk blijft. Als je met elkaar in de gaten houdt wat er speelt dan maak je het met elkaar veiliger. De politie wil veel en doet veel, maar kan niet overal zijn. Michael Brehler is in februari aangesteld als wijktoezichtcoöordinator, samen met Ton Huinder. Tot nu toe hebben 27 personen zich opgegeven voor het wijktoezicht, waaronder één dame. Dit is al een mooi groep vrijwilligers, maar om het lopen meer dekkend te krijgen willen we dit aantal graag tot ca. 50 uitbreiden. Met meer mensen kun je ook in vakantieperiodes voldoende rondes lopen. Op de voorpagina van de Telstar stond een foto dat we zijn gestart. Aan het Vrouwenrecht is al een bord met Attentie Wijktoezicht geplaatst, bij de overige toegangswegen/fietspaden komt ook een bord. De Pilot willen we minimaal 2 jaar laten lopen. Eerst gaan we kijken hoe het werkt, dan uitbreiden in de rest van Pijnacker, Nootdorp en Delfgauw. Verdachte personen in Klapwijk? Bel direct 112! Hoe gaat het in de praktijk? Klapwijk is ingedeeld in twee gedeeltes, A en B. Per koppel wordt gelopen (1-1,5 uur). Je kunt zelf kiezen of je één per week of per twee weken wilt lopen. Bij aanvang van de ronde wordt de politie gebeld (rechtstreekse lijn met meldkamer). Het wordt heel serieus aangepakt. Er wordt van zes uur s morgens tot twee uur s nachts gelopen. De rondes worden over de hele dag verspreid. We willen naar minimaal twee koppels per dag. De wijktoezichthouders dragen jasjes met lichtgevende banden en er staat wijktoezicht op de rug. Deze week hebben de eerste twee koppels gelopen. Naast (inbraak)veiligheid letten de wijktoezichthouders ook op losse straattegels, lantaarnpalen die uit zijn e.d. Deze info wordt gemeld aan de wijkmanager. Verder wordt gelet op bovenlichten of deuren die open staan. Dit kan overkomen als bemoeienis, maar het is goed bedoeld. Na het uitgaan kun je calamiteiten verwachten (zoals spiegels aftrappen, grote groepen die langs komen). Een vraag vanuit de zaal is hoe je doorgeeft wanneer je kunt. Het wijktoezicht heeft een reserveringssysteem, je krijgt toegang tot de online omgeving. Hier kun je in de kalender blokken kiezen wanneer je wil lopen. Per route worden 2 personen ingepland. Ook kun je je afmelden als je niet kan. Het systeem is heel inzichtelijk, er komen geen dubbele lopers. Je krijgt een mailtje als je dienst is gereserveerd. 1 per week, de rest vervalt dan die week. Kun je toch niet, dan kun je ruilen. Je loopt geen vaste route, wel binnen een vast gedeelte van de wijk. Dinsdagavond 1 mei is de laatste instructieavond samen met politie. De mensen die al deelnemen hebben al een huishoudelijk reglement doorgenomen (wat mag wel en wat mag niet). Kijk ook naar de website van de Bewonersvereniging Klapwijk voor meer informatie. Vanaf 18 jaar mag je meedoen. Het is goed om jongeren erbij te halen, zodat we deze groep kunnen aanspreken in hun eigen taal. Meld je aan! De wijktoezichthouders zijn niet alleen verantwoordelijk voor de veiligheid van de ca woningen, dit doen we met z n allen (sociale cohesie). In de zomervakantie zijn soms alle buren weg, kijk naar buiten en meld verdachte zaken. Nog een vraag vanuit de zaal van een hondenbezitter. Deze mevrouw loopt vier keer per dag door de wijk. Als ze wat verdachts ziet, aan wie kan ze dit doorgeven? De wijkmanager of de politie kan worden gebeld. Bij verdachte personen waar gelijk actie is vereist 112 bellen, dan komt er meteen politie. Geef een signalement door en vertel duidelijk waar het is.

9 9 Van de voorzitter Beste Klapwijkers, Het voorjaar dient zich weer aan met verbazend mooi weer in de laatste week van maart. We richten ons weer op het buitenleven. De tuinmeubels worden neergezet en van kussens voorzien. Laat de zomer maar komen en hopelijk wordt het een droge zomer. Ook de natuur in onze fraaie wijk laat zich weer zien in narcissen en bloesem van talrijke bomen en struiken. Natuur is bepalend voor de leefbaarheid van een wijk, maar niet alleen. Inmiddels heeft het bestuur van uw vereniging samen met de gemeente en de politie het Wijktoezicht gestart. Wijkbewoners die als vrijwilligers door de wijk wandelen en extra ogen en oren voor de politie zijn. Zij geven verdachte personen en omstandigheden door. Het doel is vooral preventie. Bij soortgelijke activiteiten elders in het land is het aantal inbraken en pogingen daartoe drastisch afgenomen. Meer veiligheid doet de leefbaarheid vergroten. Hoe is dit nu allemaal zo gekomen? Er zijn twee oorzaken aan te geven. Allereerst een veel te groot aantal inbraken en pogingen daartoe en ten tweede het politiek bewustzijn dat voor bewoners de leefbaarheid van hun directe omgeving cruciaal is en dat zij daar zelf bij betrokken dienen te zijn. Dat noemt men wijkgericht werken. Al een aantal jaren geleden is de gemeente gestart met een pilot wijkgericht werken in Delfgauw Toen dit succesvol bleek, is het ingevoerd in Nootdorp en nu dit jaar in Pijnacker. Zoiets moet concreet handen en voeten krijgen, vandaar dat één van de projecten in dit kader een pilot Wijktoezicht in Klapwijk werd. De komende zes maanden moet blijken of dit project levensvatbaar is. Op vragen naar meer veiligheid gaf de fractievoorzitter van het CDA toen al aan dat in Lansingerland met veel succes buurtwacht was ingevoerd. Inmiddels heeft de huidige VVD-wethouder dit idee daadwerkelijk doorgezet. Hopelijk krijgen wij een succesvolle wijkwacht, waarbij ook tevens het vandalisme en het gevoel van onveiligheid bij de Klaproostunnel kan worden teruggedrongen. Hoewel de Klaproostunnel het laatste jaar feitelijk geen ernstige incidenten heeft opgeleverd, komt dit volgens een aantal bewoners vooral omdat men de tunnel mijdt. Men gaat dus liever op sommige tijden omrijden dan er doorheen. Dat is natuurlijk onacceptabel. Wat speelt er nog meer in onze wijk? Een groep bewoners voert actie tegen de gemeente omdat ze het niet eens zijn met de verstrekking van een bouwvergunning aan de kinderopvang Skippy. Een fraai stukje groen aan de Maartje Offerstraat zou kunnen worden vervangen door een gebouw. Begrijpelijk dat aanwonenden daar niet op zitten te wachten. Bovendien zie ik dat dit grasveld intensief wordt gebruikt voor balspelen door jonge kinderen. De gemeente heeft hiervoor zelfs doelpaaltjes geplaatst. Waken over de nog groene stukken in de wijk zou een blijvend aandachtspunt moeten worden. Er zijn trouwens ook andere voorbeelden waaruit blijkt dat onze lokale overheid graag wil samenwerken met de bewoners. Bij ieder nieuw in te richten gebied wordt een klankbordgroep in het leven geroepen waarin belanghebbenden zitting kunnen nemen. Denk hierbij aan de inrichting van de Oude Polder (FES gebied) ten oosten van onze wijk en de inrichting van AckersWoude ten noorden van de wijk. Veiligheid is voor bewoners een belangrijk punt. Het zal je maar gebeuren dat vreemden je huis zijn binnen gedrongen en met je eigendommen aan de haal gaan. Het gaat hen om geld, bankpassen, sieraden en kleine elektronische apparaten. Vaak wel vervangbaar, behalve dan de sieraden of andere erfstukken met grote emotionele waarde. Materiële schade wordt meestal wel door verzekeringen gedekt. Dat geldt niet voor de psychische schade: het je niet meer veilig voelen in je eigen huis. Al bij de Algemene Ledenvergadering in 2010 mochten politieke partijen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen aangeven wat ze voor de wijk konden betekenen. Inmiddels zijn ook de Tennet-masten in de oude polder geplaatst. Ook hier is veel om te doen geweest. In de groen-blauwe slinger ten zuiden van de wijk liggen de kabels keurig onder de grond en ontsieren het landschap minder. Jammer dat dit niet nog een halve kilometer was doorgezet. Dan had men aan de oostkant van de wijk ook niet tegen de masten hoeven aan te kijken. Allemaal besluitvorming van jaren geleden toe de rijksoverheid ogenschijnlijk minder krap bij kas zat. Ik wil graag besluiten met een positieve ontwikkeling. Wat een prachtige fietspaden hebben we rond de wijk gekregen. In dit geval de verdienste van de provincie. Jos Arends

10 10 Het begon met een setje waterverf Caroline Elfferich is in Pijnacker bekend als de schrijfster van prettig leesbare en informatieve columns over planten en dieren die we in onze directe woonomgeving tegenkomen. Zij heeft pas een tweede boek uitgebracht Natuur Dichtbij, gewone en ongewone natuur in Pijnacker, waarin een serie van haar columns is gebundeld. Zij heeft als hobby aquarelleren. Op een decemberavond heb ik haar bezocht om haar aquarellen te bewonderen en ook te horen hoe zij aan deze hobby gekomen is. In 1991 kreeg ik een aquarel cadeau. Dat vond ik prachtig en ineens moest ik weer aan het verfdoosje denken. Dat heb ik toen opengemaakt en ik ben er mee aan de slag gegaan. Caroline begon met waterverf op kleine blaadjes. Dat bleek leuk en inspirerend. Ze ontdekte van alles. Bij aquarelleren meng je nooit met wit, want het papier waarmee je werkt is al wit. Je mengt altijd met water en afhankelijk van de hoeveelheid water wordt de kleur meer of minder intens.ook maakt het uit of je schildert op ruw of glad papier. Bij het laatste is het eenvoudiger om te corrigeren. Ze heeft veel verschillende dingen uitgeprobeerd. Werken met natte banen, dat geeft een abstract, beetje vlekkerig effect. Een tijdje heeft ze amaryllisbloemen geschilderd. Dit vindt ze prachtige bloemen en uitdagend om te schilderen. Een mooi voorbeeld zijn ook de kraaien. In dit geval heeft ze niet gepoogd om deze vogels exact weer te geven, maar juist hun karakter te schetsen. Ook heeft zij spinnen en insecten getekend met inkt en die later met aquarel ingekleurd. Caroline is biologe, zoals haar stukjes al doen vermoeden. Kennis van planten en dieren heeft ze vooral door zelfstudie verkregen. Beroepsmatig heeft ze zich gespecialiseerd in de microbiologe en de milieubiologie. Ze heeft bijvoorbeeld onderzocht of micro-organismen kunnen worden gebruikt om afvalstromen uit de zetmeelindustrie af te breken. Tijdens haar studie moest ze veel tekenen om goed te leren observeren. Haar docent gaf bij één van de eerste tekeningen van een schelp de feedback dat het wel op een smurfenmuts leek. Enigszins van haar stuk gebracht, besloot ze nog eens goed te kijken en nam zich voor om nog nauwkeuriger te kijken en te tekenen. Na afronding van haar studie heeft ze een aantal jaren niets met tekenen of schilderen gedaan. Hoe ik met aquarelleren ben begonnen Op een sinterklaasavond kreeg mijn man een setje waterverf cadeau. Dat heb ik netjes opgeborgen, zonder er nog veel over na te denken. Caroline heeft een paar keer les genomen. Een keer bij de vereniging van huisvrouwen in Het Baken. Daar merkte ze dat ze door haar goede tekenbasis sneller werkte dan de anderen. Bij een andere tekencursus kreeg ze advies over het schilderen van de achtergrond. Die kreeg ze niet naar haar zin. Ze kreeg toen de tip om voor die achtergronden een grote kwast te gebruiken. Dit gaf een veel gelijkmatiger resultaat. Tenslotte heeft ze op Texel een cursus van één dag gevolgd bij Erik van Ommen om vogels te leren tekenen. Dat begon bij Ecomare, waar veel vogels in een kooi zaten die ze moesten leren schetsen.

11 11 Later op de dag werden er in het veld vrije vogels getekend. Bij het schilderen op het strand kwam er door de wind zand in de verf, dat was niet de bedoeling, maar het gaf een grappig korrelig effect. Schetsen in het veld vindt ze leuk om te doen, maar moeilijk en erg tijdrovend. Eerst moet je het dier zien te vinden, en hopen dat het lang genoeg stil blijft zitten om het te kunnen schetsen. Fotograferen is dan veel praktischer. Dan kan ze rustig thuis het dier naschetsen van de foto en vervolgens met behulp van aquarelleren uitwerken. Foto s zijn niet altijd naar haar zin, maar in een aquarel kan ze dat corrigeren, of juist een specifiek detail uitlichten. Caroline toont tal van aquarellen. Bijvoorbeeld de uil die op de voorkant staat van de Verderkijker, het blad van Natuur- Milieubescherming Pijnacker. De uil is geschetst met houtskool en met aquarel ingevuld.ook zijn een vijftal aquarellen van haar geplaatst op de voorkant van het Vogeljaar, een blad voor vogelliefhebbers. Op verzoek van haar moeder heeft ze een ontwerp gemaakt voor een Tiffany object met een gele lis en een ijsvogel. Dat ontwerp is daarna door iemand anders uitgewerkt tot een kunstwerk van glas. Een mooi werkstuk is ook een serie ansichtkaarten waarop vogels en bloemen zijn uitgewerkt met kleurpotlood. Het zijn duo s waarin namen terugkomen: bijvoorbeeld kieviet en kievietsbloem. Een aantal van deze kaarten heeft ze als ansichtkaart te koop aangeboden via kantoorboekhandel van Atten, maar die bleken niet goed te verkopen. Aquarelleren is voor mij vooral een leuke hobby die ook eenvoudig thuis te doen is. Er is geen groot atelier of veel schildermateriaal voor nodig. Het kan gewoon thuis op de keukentafel, is redelijk snel weer droog en dan weer op te bergen. Caroline Keijzer

12 12 Ambachtsweg 41h 2641 KT Pijnacker Onderhoud en reparatie van alle gasapparaten en mechanische ventilatiekasten Aanleg van CV-installaties Vervangen van CV-ketels Levering diverse decorradiatoren Telefoon: Fax :

13 Joggingclub Klapwijk bestaat 20 jaar De Joggingclub is op 9 april 1992 opgericht. In april 2012 bestaat deze actieve hardloopclub dus 20 jaar. De aanleiding van deze oprichting was een enquête, die destijds door het bestuur van de wijkvereniging was uitgeschreven. Rob Hogenbijl uit Berkel en Rodenrijs en Tom van der Meer waren de eerste begeleiders van de Joggingclub. Rob Hogenbijl was van oorsprong fysiotherapeut en dat gaf wel vertrouwen om zo n groep van merendeels onervaren lopers te begeleiden. In al die jaren liepen we door weer en wind. Er zijn temperaturen getrotseerd van min 10 graden Celsius, maar er zijn ook zomerse omstandigheden geweest waarbij de mussen van het dak vielen. Slechts eenmaal in het twintigjarige bestaan is het hardlopen afgelast. Dat was een paar jaar geleden naar aanleiding van een weerwaarschuwing van het KNMI die door de Joggingclub zeer serieus is opgevat. Er hebben zich de afgelopen jaren nauwelijks incidenten of ernstige blessures voorgedaan bij de hardlopers. Het varieerde van een schouderblessure bij een van onze veteranen tot een in de brand gevlogen servet. Het motto van de Joggingclub is gezelligheid en sportiviteit. De drempel is letterlijk en figuurlijk laag: je hoeft maar uit je voordeur te stappen en je kan met de hele groep deelnemen aan het hardlopen. Het hardlopen vindt altijd plaats op de donderdagavond. Op dit moment bestaat de groep uit ca. 40 lopers. Elk voorjaar start er een nieuwe groep beginners waarbij er een voorzichtig hardloopschema wordt gehanteerd. In de eerste week wordt begonnen met 4 keer 2 minuten hardlopen met korte wandelpauzes. Per week wordt het aantal minuten dat wordt hardgelopen, steeds groter. Na ongeveer een half jaar kan men 5 kilometer ononderbroken hardlopen. Om een goede conditionele opbouw te verkrijgen is het wel van belang om minimaal 2 keer per week te trainen. Vanaf januari wordt gericht getraind voor de 10 km prestatielopen tijdens de City-Pier-City-loop in Den Haag en de Rotterdam Marathon, die respectievelijk in maart en april worden gehouden. De Joggingclub Klapwijk deed ook elk jaar mee aan de Koningshofloop in Pijnacker, hoewel deze de laatste paar jaar niet meer is georganiseerd. De huidige begeleiders zijn: Machiel Lameris Jan Dirk Vis Marcel van Duijn Niek Vogelaar Tom van der Meer 13 Tom van der Meer gaat komende maand na 20 jaar stoppen als begeleider, maar blijft als hardloper wel verbonden aan de Joggingclub Klapwijk.

14 14 Online communicatie van Bewonersvereniging goed ontvangen Het is voor de Bewonersvereniging Klapwijk van groot belang dat alle leden zich verbonden voelen met Klapwijk en de bewonersvereniging. Het is daarom van groot belang dat we interessante en vooral actuele informatie verstrekken aan de leden en de bewoners. Dit gaat steeds vaker via online kanalen. Niet omdat het hip en modern is, maar omdat het efficiënter, sneller en beter werkt. Daarom is eind vorig jaar de website volledig vernieuwd. Daarnaast is een Nieuwsbrief geïntroduceerd en is de Bewonersvereniging actief op Twitter. Resultaten nieuwe website Sinds de lancering van de nieuwe website in december 2011 is de site meer dan keer bezocht, gemiddeld zo n 150 keer per week. Samen hebben de bezoekers meer dan pagina s bekeken. Dit is vijf keer zoveel dan toen we de oude website nog hadden. De nieuwe website is ook veel beter te lezen vanaf tablets en smartphones. Dit is ook te merken aan het feit dat zo n 20% van de bezoekers de site bekijkt vanaf zo n mobiel apparaat. Populaire onderwerpen Met de introductie van de nieuwe website kunnen we nu ook goed bepalen welke artikelen het meest gelezen worden en dus kunnen we bepalen welke onderwerpen men het meest interessant vindt. Nieuwsbrief: meer dan 150 leden De eerste Nieuwsbrief is in januari uitgegaan en wordt maandelijks verstuurd aan alle aangemelde personen, ongeacht of men lid is van de Bewonersvereniging. De reden is dat veel mensen de website nu eenmaal niet uit zichzelf bezoeken. De Nieuwsbrief brengt een samenvatting van de artikelen op de website gewoon in je mailbox. Dat dit werkt, blijkt dus uit het feit dat 15% van de websitebezoekers via de Nieuwsbrief zijn binnen-gekomen. Inmiddels hebben al meer dan 150 personen zich al aangemeld. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen? Schrijf je dan nu ook in via: Bewonersvereniging op Twitter De Bewonersvereniging Klapwijk kan je ook op Twitter vinden onder de naam Volg ons om op de hoogte te blijven of vragen te stellen. Alle nieuwsberichten op de website worden in ieder geval altijd via Twitter verspreid, maar ook zoeken we de interactie op met bewoners, gemeente, politie en andere instanties. Deze onderwerpen zijn: Wijktoezicht, Foto's van Klapwijk, Wateroverlast in kruipruimtes, LED-lampen actie van gemeente, het Wijkfeest, de Algemene Ledenvergadering, Paasknutselen voor kinderen en Ackerswoude. Samen zijn deze onderwerpen goed voor zo n 40% van het bezoek. Herkomst van de bezoekers Zo n 30% van de mensen weet de site te vinden door gewoon in te typen of de site te bezoeken vanuit een favoriet (bookmark), 40% via de Google zoekmachine, 15% door verwijzingen vanaf andere websites (zoals Telstar Online en Twitter) en ook en dat is nieuw - zo n 15% bezoek via links in de nieuwe Nieuwsbrief. Inmiddels hebben we op Twitter ook al zo n 150 volgers, waaronder de gemeente, de politie en wijkagenten, enkele wethouders en gemeenteraadsleden, Telstar Online en uiteraard veel ondernemers en bewoners van Pijnacker. Heb je zelf geen Twitter account? Dan kan de laatste berichten van én over de Bewonersvereniging Klapwijk op deze pagina lezen: Suggesties zijn welkom Heb jij ook ideeën of suggesties voor de website of de Nieuwsbrief? Laat het ons dan weten, dan kunnen we hier rekening meehouden. Stuur een naar Bestuurslid Edo Bakker zorgt dan dat er iets mee gedaan wordt.

15 Mijn onderneming: aardbeienteelt Aan de rand van onze wijk bevinden zich de ondernemers Richard en Monique van Dijk. Zij telen aardbeien. In dit artikel presenteren zij hun bedrijf en vertellen zij wat over zichzelf en hun gezin. Richard en Monique telen aardbeien op de Hoogseweg net achter Klapwijk. Sinds 1977 was de vader van Richard, Graap van Dijk al bezig om rozen te telen aan de Hoogseweg. Richard ging naar de Middelbare Tuinbouwschool. Na afronding van zijn studie besloot hij ook de tuinbouw in te gaan en na wat jaren bij een ander het vak te hebben geleerd, besloot hij bij zijn Pa in de zaak te gaan. Hij ontmoette Monique en besloot met haar te trouwen en in Klapwijk te gaan wonen. Zij kregen samen twee zonen Robin en Mike. Robin en Mike gaan op de Ackerweide naar school. Robin is 12 jaar en wil na groep 8 naar het Wellant College gaan. Mike is 10 jaar en zit in groep 5. In 2005 gingen de ouders van Richard verhuizen. Richard en Monique besloten toen dichter bij hun werk te gaan wonen, omdat je met zo n bedrijf dag en nacht paraat moet staan. 15 Afgelopen jaar 2011 besloten Richard en Monique om te stoppen met het kweken van rozen en over te stappen op het kweken van aardbeien. De concurrentie bij het kweken van rozen uit het buitenland (met name Afrika) bleek te groot. Gezien de oppervlakte van het bedrijf: zo n 0,9 hectare zou een komkommer of een andere groente niet rendabel zijn. Met een consument die om de hoek woont en graag verse producten wil eten, zagen zij wel een kans in de aardbeien. Omdat wij met een vers product werken, willen wij zoveel mogelijk proberen te verkopen vanaf het bedrijf, dus hebben wij een hoekje ingericht in de schuur om zo iedere dag ma t/m vrijdag van uur en op zaterdag van uur de aardbeien te kunnen verkopen. De rest van de aardbeien gaat naar handelshuis Fruitworld, waar ze verkocht worden aan restaurants, supermarkten in binnen- en buitenland. Verser kun je ze niet hebben: direct bij de kweker vandaan! Hoe worden aardbeien geteeld We planten de aardbeien in augustus. Deze planten komen uit de koelcel die een temperatuur heeft van -2 graden Celsius. De planten denken dat ze uit de winter komen en gaan eenmaal buiten gelijk groeien en bloemen maken. De bloemen groeien door bestuiving door hommels door tot heerlijke zomerkoninkjes in de herfst (oktober t/m eind december). Na deze eerste oogst knippen we het oude blad eraf en houden het zo koud mogelijk in de kas voor winterrust en om dan in februari de verwarming aan te zetten zodat we rond 15 april weer de heerlijke zomerkoninkjes kunnen plukken. Deze plukken we tot half juni en maken de kas dan schoon om in augustus weer van voor af aan te beginnen. De gewasbescherming doen we zoveel mogelijk natuurlijk. De bestuiving gebeurt met hommels. We hebben voor het ras Elsanta gekozen. Dit ras heeft een zoete smaak en een grote productie: 12 kg per jaar per vierkante meter. Dit verdeeld over twee periodes: 8 kg in het voorjaar en 4 kilo in het najaar. Dit maal het teeltoppervlak van vierkante meter levert een totale productie op van kilo aardbeien. Onze kinderen zijn dol op aardbeien Mike eet iedere dag brood met aardbeien. Robin kan de hele dag wel aardbeien eten. Hij heeft voor ons nog een goede tip: haal ze een uurtje van te voren uit de koelkast, dan smaken ze nog lekkerder. Aardbeien zijn erg lekker op het brood, maar ook in smoothies (bijvoorbeeld met banaan, vanille-ijs of wat er verder in huis is en waar de jongens zin in hebben). Aardbeien zijn ook lekker in vla en jam. Wij hebben dus twee oogstperiodes, namelijk van oktober t/m eind december en van half april tot en met half juni. In deze 2 periode hebben we dus thuisverkoop op maandag tot en met vrijdag van uur en op zaterdag van tot uur. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: Richard en Monique van Dijk

16 16 PaasCrea Goede Vrijdag 6 april is er misschien wel een nieuwe traditie geboren in het bestaan van de Bewonersvereniging Klapwijk. Paasspeurtocht Tweede Paasdag is er volgens de traditie van Bewonersvereniging Klapwijk een speurtocht georganiseerd. Op het Marktplein aan het Vrouwenrecht kon er een kaartje worden opgehaald met de afbeeldingen die gevonden konden worden in de straten rondom het wijkpark. Op de gevonden afbeeldingen was een letter, en van alle letters bij elkaar kon de oplossing gemaakt worden. Met de oplossing (Eierdopje) bij de Paashaas was er een beloning op te halen. De weersomstandigheden waren niet ideaal voor een speurtocht maar met een partytent bleef de Paashaas en de traktaties droog. Ondanks de miezerige omstandigheden waren er toch 52 kinderen blij en waren er frisse neuzen gehaald door groot en klein. De volgende activiteit van de Kinderactiviteiten is de knutselstand tijdens het wijkfeest 2 juni. Door de groep Kinderactiviteiten was er een PaasCrea georganiseerd in de Ontmoetingskerk. Er waren twee zalen beschikbaar. In de 1 e zaal werden chocolade eieren bewerkt onder de leiding van Sandra van der Zwan, die haar creativiteit en handigheid goed heeft benut om met fondant de eieren in ware kunstwerken te laten veranderen. Deze werden gezet in de zelf versierde eierdoppen. In de 2 e zaal waren er van foam of papier paaskuikens te maken, strijkkralen in Paasthema, houten paashaasjes om te kleuren en paashoofdtooien van karton. Kortom veel keus en wel 38 blije kindertoetjes die met handen vol en echte paas-oren naar huis gingen. De inzet van de Sandra, Ingrid, Jessica, Gita en Mieke werden achteraf nog beloond met een aardigheidje van een zeer attente ouder maar ook door de vele blije kindertoetjes. Een opmerking waaruit de blijk van waardering dan komt van een jongentje: Ik vond dit veel leuker dan de Kievit Kijk daar doen wij/zij het voor! Groeten Marielle Strampraad Groeten Marielle Strampraad

17 17 Aftrap Wijktoezicht op 4 april Op een regenachtige avond vond de officiële aftrap plaats van het wijktoezicht. In een zaaltje van de Ontmoetingskerk stonden vrijwilligers Wijktoezicht klaar om hun kleding in ontvangst te nemen en een proefrondje te lopen waarbij zij instructie zouden krijgen van de politie waar je op moet letten als je in de wijk loopt. De vrijwilligers hadden uiteenlopende motieven om mee te gaan lopen. Een deelnemer was geschrokken toen een politie kwam aanbellen met de vraag of hij meer informatie had over een gestolen bestelbus. Toen kwam veiligheid opeens erg dichtbij. Anderen vonden het een goed idee en ook een prettig idee dat zij zich konden inzetten voor de wijk. Rondlopen helpt om het potentiële inbrekers toch wat lastiger te maken. Een andere deelnemer was zelf ondernemer. Hij hoorde veel over auto-inbraken en hij heeft zijn bedrijfsauto voor de deur staan. Hij had ook meerdere schades aan zijn bedrijfsauto s en vond het daarom belangrijk om zijn steentje bij te dragen. Weer een andere had veel inbraken in zijn straat en besefte toen dat zijn huis de volgende keer aan de beurt kon zijn. Voordat de vrijwilligers hun jas en notitieblok in ontvangst konden nemen, was nog een officieel programma voorzien. Wethouder Peter van Haagen, integrale veiligheid, voorzitter Bewonersvereniging Jos Arends, waarnemend bureauchef politie Marike Steenbakkers en coördinatoren Wijktoezicht Tom Huinder en Michael Brehler ondertekenden allemaal een convenant over wijkveiligheid. Dit werd gevierd met een toost met champagne en korte speeches. Jos Arends (voorzitter): Ik wens alle vrijwilligers die zich in willen spannen om de veiligheid in de wijk te vergroten veel succes toe en hoop ook dat jullie niet te veel lastige situaties zullen tegenkomen. Wethouder Peter van Haagen is trots op de vrijwilligers en hoopt dat zij meehelpen om Pijnacker in het rijtje van drie veiligste gemeentes van de regio te houden. Hij durfde de pilot met Klapwijk aan omdat deze een actieve betrouwbare wijkvereniging heeft die in staat is in korte tijd actieve vrijwilligers te mobiliseren. Hij hoopt ook van de ervaringen in de komende periode te leren. Als alles goed loopt kunnen de Klapwijkse wijktoezichthouders als ambassadeurs gaan fungeren voor andere wijkverenigingen. Wijkmanager Kees Koning vertelt nog dat de pilot onderdeel is van het leefbaarheidplan. Dat is als bijlage bij de Telstar meegezonden. Hij hoopt effect te zien in de vorm van een afname van het aantal klachten en meldingen. Hij blijft aanspreekbaar voor allerlei wijkzaken. Kees vindt het wel mooi dat zijn wijk de pilot heeft gekregen. Dan is het tijd voor het uitreiken van de jasjes. Deze zijn blauw en aan de achterkant voorzien van de tekst Wijktoezicht. De deelnemers merken gelijk op dat er aan de voorkant niets herkenbaars staat. Dat wordt direct meegenomen door de gemeente als verbeterpunt. De jassen zijn overigens gemaakt door een ondernemer uit Pijnacker. De zaklantaarns zijn nog in bestelling. Deze zijn natuurlijk nodig als er in het donker wordt gelopen. De gemeentelijke projectleider benadrukt dat het een pilot is, waarbij al doende wordt geleerd en bijgesteld. Het is een project voor en door de wijk, door vrijwilligers, maar niet vrijblijvend. Het kan zijn dat de politie verwacht dat er iets boven de markt hangt en een verzoek doet op een bepaald tijdstip te lopen. Het is dan aan de coördinatoren om snel vrijwilligers te mobiliseren die op dat tijdstip kunnen. Daarna liep iedereen naar buiten om het bord met Attentie Wijktoezicht te gaan onthullen en bekijken. Het bord werd onthuld door de coördinatoren Wijktoezicht. Deze borden komen bij alle in en uitgaande wegen, fietspaden en voetpaden van de wijk te hangen. Automobilisten die het Vrouwenregt op wilden rijden, waren verbaasd om ineens zoveel mensen op een kluitje aan te treffen. Intussen was het te laat en donker te worden voor een instructierondje. De politie besloot om deze instructie twee weken uit te stellen. Dan is er ook gelegenheid voor de vrijwilligers om elkaar beter te leren kennen. Caroline Keijzer

18 18 Enkele citaten uit het convenant Wijktoezicht. Waarom Wijktoezicht? De gemeente Pijnacker-Nootdorp wil een veilige gemeente zijn om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente is verantwoordelijk voor de regie op het gebied van veiligheid in de wijk. Een dalend gevoel van veiligheid onder bewoners in Pijnacker en een stijging van het aantal woninginbraken, met name in Klapwijk vormen de aanleiding om te investeren in veiligheid. In november 2007 heeft het college van gemeente Pijnacker-Nootdorp besloten om een Wijktoezicht-project te starten en is het project opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Wijkgericht Werken Pijnacker , omdat Wijktoezicht wordt gezien als een belangrijk instrument om gezamenlijk de veiligheid in de wijk te verbeteren. Wijktoezicht is de informele sociale controle die bewoners uitoefenen om de veiligheid in Klapwijk te bevorderen. Als de extra ogen en oren in de wijk leveren bewoners zelf een actieve bijdrage aan de veiligheid in de eigen leefomgeving door te signaleren en meldingen door te geven aan politie en gemeente. Het belangrijkste doel van Wijktoezicht is het gevoel van veiligheid bij bewoners in Klapwijk te vergroten. Daarnaast worden de volgende doelen nagestreefd: Het verminderen van de kans op woning- en autoinbraken; Het laten afnemen van overlast en vandalisme; Het vergroten en versterken van de sociale cohesie (het wij-gevoel), de zelfredzaamheid van Burgers en de leefbaarheid in het algemeen. Er wordt getracht deze doelen te bereiken door: Bewoners die als wijktoezichthouder herkenbaar en in koppels in de wijk surveilleren; Bewoners die regelmatig op straat zijn, bijvoorbeeld hondenbezitters, en alert zijn op onveilige situaties of verdachte omstandigheden en dit actief melden; Alle andere bewoners die onveilige situaties of verdachte omstandigheden actief melden. Het convenant gaat dieper in op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van politie, gemeente, Wijktoezichtcoördinatoren en deelnemers. Bewonersvereniging Het project Wijktoezicht is verbonden aan de Bewonersvereniging. Bewonersvereniging Klapwijk zet zich actief in om samen met gemeente en politie het Wijktoezicht in Klapwijk op te zetten en zoveel mogelijk vrijwilligers te werven. Twee Wijktoezichtcoördinatoren zijn vanuit de Bewonersvereniging actief voor Wijktoezicht. Zij onderhouden contact met de Wijk-toezichthouders en met de gemeente en de politie. Zij informeren de Wijktoezichthouders over de actuele veiligheid in de wijk en maken periodiek in overleg een surveillance-rooster. Daarnaast hebben de Wijktoezichtcoördinatoren regelmatig contact met gemeente en politie over bijzonderheden na surveillances en bespreken het verloop van Wijktoezicht. De Bewonersvereniging stelt een -adres beschikbaar voor de Wijktoezicht-coördinatoren en communiceert over Wijktoezicht via haar website en eventuele andere communicatiemiddelen. Ook organiseert zij een woninginspectie voor geïnteresseerde bewoners van Klapwijk. Politie De rol van de politie is faciliterend, ondersteunend en gericht op nauwe samenwerking met de Wijktoezichtcoördinatoren en Wijktoezichthouders in de uitvoering. De politie zorgt vanuit haar professionaliteit voor continuïteit in het Wijktoezicht en heeft een aanjaagfunctie. Zo helpt zij informatiebijeenkomsten te organiseren en geeft instructies aan Wijktoezichthouders. De politie zet een contactpersoon in voor Wijktoezicht, die regelmatig contact heeft met de gemeente en Wijktoezicht-coördinatoren over het verloop van Wijktoezicht en de opvolging en terugkoppeling van niet urgente meldingen. De contactpersoon zorgt voor interne afstemming met onder andere de wijkagenten en surveillanceteams bij niet urgente meldingen. De politie richt een meldpunt ( adres) in voor de Wijk-toezichtcoördinatoren en maakt afspraken over bereikbaarheid en ondersteuning in urgente situaties. De politie neemt meldingen van Wijktoezichthouders serieus, draagt er zorg voor dat er alert op deze meldingen wordt gereageerd en spant zich maximaal in om beschikbaar te zijn als Wijktoezicht daarom tijdens een surveillance verzoekt.

19 19 Gemeente De rol van de gemeente is faciliterend, regisserend en coördinerend. De gemeente zorg! vanuit haar professionaliteit voor continuïteit in het Wijktoezicht en heeft een aanjaagfunctie. De gemeente zet een contactpersoon in voor Wijktoezicht van de afdeling OOV, die regelmatig contact onderhoudt met politie en Wijktoezichtcoördinatoren over het verloop van Wiiktoezicht en de opvolging van niet urgente meldingen. De contactpersoon zorgt voor interne afstemming en voor eventuele opvolging en terugkoppeling van meldingen die binnen dit kader binnen de verantwoordelijkheid van de gemeente liggen. De gemeente treedt ondersteunend en faciliterend op ten aanzien van de uitvoering van Wijktoezicht, zoals bij het organiseren van informatiebiieenkomsten en instructies, het werven van vrijwilligers en het verzorgen van algemeen communicatie- en informatiemateriaal rondom Wijktoezicht. De gemeente plaatst bordjes met 'Attentie Wijktoezicht' aan de toegangswegen in Klapwyk. Voor de inzet van de Wijktoezicht-coördina-toren stelt de gemeente een passende vrijwilligers-vergoeding beschikbaar. De gemeente stelt herkenbare kleding beschikbaat voor de Wijktoezicht-houders. De gemeente draagt zorg voor een adequate collectieve vrijwilligersverzekering. En voor wie (nog niet) mee gaat lopen, maar wel regelmatig buiten is (dus iedereen) geldt het volgende. Bewoners die regelmatig op straat zijn, bijvoorbeeld hondenbezitters, en alert zijn op onveilige situaties of verdachte omstandigheden kunnen dit actief melden door uiteraard 112 te bellen wanneer direct hulp vereist is, en anders te bellen en/of dit te rapporteren aan de Wijktoezichtcoördinatoren. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan hoe zij kunnen worden geïnformeerd over Wijktoezicht en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Alle andere bewoners die willen meehelpen om op actieve wijze de veiligheid te vergroten, kunnen onveilige situaties of verdachte omstandigheden actief melden door uiteraard 112 te bellen wanneer direct hulp vereist is, en anders te bellen en/of dit te rapporteren aan de Wiiktoezichtcoördinatoren. Er zal specifiek aandacht worden besteed aan hoe zij kunnen worden geïnformeerd over Wijktoezicht en hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Caroline Keijzer Aansprakelijkheid De redactie van het KlapWijkblad behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen advertenties en/of ingezonden stukken te weigeren. Geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door niet, niet-tijdig of onjuist plaatsen van advertenties en/of kopij. Voor de inhoud van advertenties en/of kopij kan de redactie niet verantwoordelijk worden gesteld. Ingezonden brieven vertegenwoordigen uitsluitend de mening van de briefschrijver. Contributie 2012 Het lidmaatschap van de Bewonersvereniging kost 7,50 per jaar. Hiervoor krijg je een hoop terug, zoals korting op of zelfs gratis deelname aan activiteiten en uiteraard behartigen wij jouw belangen. Meer informatie hierover vind je op de website: Het jaarlijks bezorgen van de nota's kost echter relatief veel tijd, geld en moeite. Dit geld gebruiken we liever om activiteiten te organiseren. Daarom willen we dit jaar als proef jullie, de leden, verzoeken om zonder nota de contributie te voldoen. Vandaar deze oproep. Je wordt verzocht de contributie over 2012 te voldoen door 7,50 over te maken naar: bankrekening t.n.v. Bewonersvereniging Klapwijk te Pijnacker onder vermelding van postcode en huis-nummer. Bij voorbaat hartelijk dank voor je begrip en medewerking. Met vriendelijke groet, Jan van den Eikhoff penningmeester

20 20 Glasvezelkabel in Klapwijk? Bart Lenselink wijst ons in onderstaand stuk op de komst van glasvezelkabel en ook hoe belangrijk het is om als consument kritisch te bekijken met welke partij je in zee gaat. Hij wil hierover graag in contact treden met wijkbewoners en ook met de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker. Dit willen we als wijkblad natuurlijk graag faciliteren. Het is de redactie ook gelukt om Bart in contact te brengen met de penningmeester Stichting Kabeltelevisie Pijnacker, Martin van Petegem, ook woonachtig in onze wijk, die heel snel samen met zijn bestuur voor een reactie heeft gezorgd. Het is interessant om als wijkbewoner kennis te nemen van beide bijdragen, om zo gefundeerder te kunnen kiezen. Bart Lenselink was overigens aangenaam verrast door de snelle reactie van Stichting Kabeltelevisie Pijnacker. Voor zover nu bekend zijn Reggefiber en WDOO uit Alkmaar mogelijk geïnteresseerd. Ik wil de lezers van dit blad adviseren zich goed te informeren over Reggefiber en (diensten over) glasvezelkabel in het algemeen (zie of bezoek de glasvezelwinkel, Koningin Julianastraat 52, Nootdorp) en vervolgens met mij contact op te nemen. Dan probeer ik afhankelijk van het aantal geïnteresseerden een bijeenkomst te plannen waarin we ons verder kunnen verdiepen in de mogelijkheden. Eindelijk. Nootdorp kan ja zeggen tegen glasvezel. Onder deze kop kondigde Reggefiber in de Telstar van 14 maart j.l. aan dat je je in Nootdorp kunt aanmelden voor glasvezel. Dit was de start van een grootscheepse reclamecampagne met voorlichtingsavonden en zelfs met vestiging van een glasvezelwinkel voor persoonlijk advies in Nootdorp per 7 april. Als minimaal 30% van de Nootdorpse huishoudens zich voor 17 juni aanmeldt en een glasvezelabonnement neemt, gaat het plan door. In geheel Nootdorp wordt er dan glasvezel aangelegd: voor de huishoudens met een glasvezelabonnement gratis tot in de meterkast, inclusief glasvezelmodem; voor de rest tot in de straat of wellicht tot aan de voordeur. Zonder er veel ruchtbaarheid aan te geven is Reggefiber ook al in Keizershof bezig: elke nieuwe woning wordt daar standaard voorzien van glasvezel. Ook is dit bedrijf in delen van Zoetermeer, Delft en Berkel en Rodenrijs actief. Maar hoe zit het nu met Klapwijk? Wat zijn de plannen van Reggefiber voor onze wijk? Zijn er alternatieve glasvezelaanbieders? Hoe staat de Stichting Kabeltelevisie Pijnacker tegenover glasvezel? Uit welke diensten van welke dienstenaanbieders zouden we kunnen kiezen? Om antwoorden op deze en soortgelijke vragen te verzamelen wil ik graag met bewoners van onze wijk in contact komen zodat we gezamenlijk vorm kunnen gaan geven aan onze digitale toekomst. Ik plaats deze oproep omdat ik beroepshalve kennis heb van de mogelijkheden van (diensten over) glasvezelkabel en vanwege een persoonlijke ervaring met de komst van de glasvezelkabel bij een familielid elders in het land. Daar bleek dat de sociale druk om mee te doen behoorlijk groot kan worden en dat iemand die zich hier niet tijdig in verdiept of het niet overziet, het risico loopt in zee te gaan met een bedrijf dat een aanbod doet dat niet past bij de behoeften. Bart Lenselink Reactie van Stichting Kabeltelevisie Pijnacker Met veel tromgeroffel wordt in ons omliggende gemeenten en sinds kort ook in Nootdorp glasvezel aan de man gebracht. Het komt er, mits 30% van de huishoudens meedoet. De hoge snelheid en de onbegrensde mogelijkheden die in het vooruitzicht worden gesteld, hebben echter ook hun prijs. Een standaard pakket met internet, televisie en telefonie kost al snel zo n 65 per maand. Dat Reggefiber zich er niet aan waagt om glasvezel te gaan aanleggen als niet genoeg mensen meedoen, illustreert hoe hoog de benodigde investeringen zijn. De Stichting Kabeltelevisie Pijnacker heeft besloten die investeringen te spreiden over meerdere jaren en haar abonnees niet op kosten te jagen door tegen elke prijs al in 2012 glasvezel te willen aanbieden. Natuurlijk kijken we echter vooruit. Bij nieuwbouw worden onze aansluitingen direct al op basis van glasvezel uitgevoerd; bij renovatieprojecten wordt gestreefd zoveel mogelijk glasvoorbereiding te treffen. Als de straat ergens toch al open gaat, legt SKP meteen lege buizen om in de toekomst eenvoudig glasvezel te kunnen realiseren. Zonder dat dan alle voortuinen opnieuw op de schop moeten en we extra kosten moeten maken. Mist u nu iets, doordat u nog niet voor het eind van het jaar via glasvezel het internet op kan? Het antwoord daarop is heel eenvoudig: nee. Het huidige coaxkabelnet van SKP biedt de komende jaren nog voldoende ruimte om alle gewenste diensten te kunnen leveren, met dezelfde hoge kwaliteit en snelheid als glasvezel. Tot wel 120 Mb. En dat tegen veel voordeliger abonnementstarieven. In de zomer van 2012 introduceert SKP bovendien onder eigen label een triple play -pakket: internet, televisie en telefonie tegen een concurrerend tarief. Uitstekende kwaliteit tegen een messcherpe prijs, zonder opdringerige verkoopmethodes. Via de Telstar en onze website houden we de abonnees daarvan op de hoogte! Martin van Petegem, namens het bestuur van Stichting Kabeltelevisie Pijnacker

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012

Evaluatie buurttoezicht. november 2011 april 2012 Evaluatie buurttoezicht november 2011 april 2012 1 Inleiding In de zomer van 2011 werd ineens een grote toename van het aantal diefstallen uit auto s waargenomen. Met de donkere dagen in het vooruitzicht,

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Jaarplan Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk

Jaarplan Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk Jaarplan 2010 Inhoud; 1. Algemeen 2. Voornemens 3. Bestuurssamenstelling Bijlage 1: Activiteiten Bewonersvereniging Klapwijk Bewonersvereniging Klapwijk 1 1. Algemeen Voor u ligt het jaarplan 2010 van

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 2 Oktober 2015 Gemert, 10 oktober 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de tweede Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: zaterdag 7 november 2009 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 16.00 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011

Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Verkort Jaarverslag Buurtmoestuin Castellum 2011 Maart 2012 1. Voorwoord Op 20 april 2011 was het zover: de officiële oprichting van de Vereniging Buurtmoestuin Castellum! Het was het tastbare resultaat

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD)

Wijkcentrum De Weijenbelt. Schelto Bus (VVD) Verslag U bent aan de buurt Berkum 29 mei 2013 Aanvang Locatie Aanwezige functionarissen Aanwezig vanuit de politiek 20.00 uur Wijkcentrum De Weijenbelt Hans Kempenaar (voorzitter) Erik Dannenberg (wijkwethouder)

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 Gemeente Amersfoort BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN Ex. artikel 43 Reglement van orde van de raad 2013 DOCS.nr. 4539980 Nummer 204 Vragen van het raadslid Schulten en van Wegen (BPA) inzake Woninginbraken,

Nadere informatie

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a.

Nieuwskraker. Wat komen gaat. Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Nieuwskraker nr. 16, 10 april 2015 Verderop in deze Nieuwskraker: de special van groep 5a. Wat komen gaat Agenda 13 t/m 24 april: Entreetoets groep 7 Ook deze week: gesprekken met ouders van leerlingen

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009

Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 Verslag Algemene Ledenvergadering Bewonersvereniging Koningshof d.d. 23 april 2009 1. Opening en mededelingen De secretaris opent om 20.05 uur de vergadering en heet de 12 aanwezige leden van harte welkom.

Nadere informatie

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel

Weyknieuws. Agenda: Algemene Ledenvergadering. Buurtcarrousel Weyknieuws 6E JAARGANG, NO.1, MAART 2009 NIEUWSBRIEF VAN DE WASSENAARSE BUURTVERENIGING BURGWEY HANDIGE ADRESSEN: Secretariaat: Prinsenweg 64 2242 EJ Wassenaar 070 5146492 info@burgwey.nl Contributie:

Nadere informatie

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad

dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad dwijzer week 50 Zwolle Deel mooie foto`s! #Zwolle #MijnStad Geslaagde stadsdialoog Zwolle Armoedevrij! Zwolle is een stad zijn waarin iedere inwoner meetelt en meedoet, wat je inkomen ook is. Dat is het

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie

De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie 2016 De handreiking voor inwoners WhatsApp buurtpreventie Inhoud Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Opbouw WhatsApp groepen per straat, buurt of wijk... 3 Een beginnende WhatsApp groep... 3 Meerdere groepen

Nadere informatie

Les 2 Vragen stellen Leestekst: Veiligheid. Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de tweede keer een tekst lezen en daarbij vragen maken.

Les 2 Vragen stellen Leestekst: Veiligheid. Introductiefase: 1. Vandaag gaan we voor de tweede keer een tekst lezen en daarbij vragen maken. Les 2 Vragen stellen Leestekst: Veiligheid "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de tweede keer een tekst lezen en daarbij vragen maken." 2. Vraag: "Wie weet nog welke nieuwe vraag er

Nadere informatie

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS

BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS BUURTPREVENTIE TEAM EFFEN - LIESBOS 4E JAARGANG. DECEMBER 2014. Email adres: Buurtpreventieeffen@ziggo.nl Telefoonnr : 076-5153309 b.g.g. 076-5146337. BUURTPREVENTIE EFFEN LIESBOS Buurtpreventie Team Effen

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren

Talentenverkenning. Wat kan jij? Enthousiasmeren Enthousiasmeren Talentenverkenning Mensen willen best graag wat doen voor hun buurt, maar dan moet u ze er wel voor vragen. Een algemene oproep voor vrijwilligers is niet altijd even effectief. Het werkt

Nadere informatie

Tijdsplanning werkstuk groep 5

Tijdsplanning werkstuk groep 5 Naam: Groep 5 Tijdsplanning werkstuk groep 5 Wat wanneer Aan de juf het onderwerp van maandag 21 januari 2013 mijn werkstuk doorgeven inleveren opdracht 1 maandag 28 januari 2013 inleveren opdracht 2 donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie

Nieuwsbrief. Eerste nieuwsbrief MAC de Kempen. 1 e clubactiviteit 6 april, uur! In deze 1 e editie 2-4-2014 Jaargang 1, nummer 1 Nieuwsbrief In deze 1 e editie Wie heeft de RCauto gewonnen?. Agenda rijdagen Rabobank actie 1 e rijdag Spannend of spanning? Afzonderlijke hoogtepunten: Verhaal uit eerste

Nadere informatie

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing!

Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Clinic Observeren en signaleren Oplettende burgers van Weesp, als actieve partners in opsporing! Wat kunt U deze avond verwachten? Afwijkend gedrag herkennen, Een verdachte situatie herkennen, Situaties

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f Nummer 1, 28 augustus 2015 N i e u w s b r i e f www.dekeizerskroonpijnacker.nl info@dekeizerskroonpijnacker.nl tel: 015-361 30 05 Belangrijke data Donderdag 3 september vergadering OV, 20.00 uur Zondag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG

NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS LANDTRAINING VERSCHUIFT NAAR EEN ANDERE DAG NIEUWSBRIEF JULI- AUGUSTUS Hallo allemaal, Voor sommigen is de vakantie al begonnen en voor anderen is het bijna vakantie. Afgelopen vrijdagavond was de officiële laatste training van NOVA en was er een

Nadere informatie

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum

Jaarplan Namens het afdelingsbestuur. Ernstjan van Doorn. Secretaris Amsterdam Centrum Jaarplan 2018 Namens het afdelingsbestuur Secretaris Amsterdam Centrum 1 1. Inleiding 2. Vereniging en leden 3. Communicatie 2 1. Inleiding Samenstelling bestuur en fractie 2017 In de fractie en het bestuur

Nadere informatie

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014

Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Surfvereniging Windkracht digitaal clubblad Oktober 2014 Deze aflevering: Van de voorzitter 3 Eindfeest op zaterdag 8 november 5 Klusdag op zaterdag 15 november 6 Activiteiten kalender 2014 7 Van de ledenadministratie

Nadere informatie

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek

Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden. Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek Resultaten evaluatie noodopvang vluchtelingen omwonenden Oktober 2016 Gemeente Oss Rapportage Onderzoek en Statistiek 1. Inleiding Voor van de evaluatie van de noodopvang zijn de omwonenden, ondernemers

Nadere informatie

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2

FLIPPEN. Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 FLIPPEN Naam: Ruben van Dijk Datum van inlevering: 28/11/06 Klas: M1C Tutorgroep: 2 Verantwoording: Opleiding: Media Vormgeven School: Media college Amsterdam Jaar: 1 Projectomschrijving: Het maken van

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus!

Nieuwsbrief najaar 2013. Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Nieuwsbrief najaar 2013 Neeltje Jans - Zoutelande met de bus! Exclusief voor Loopgroep Zeeland leden kunnen wij op zaterdag 14 september met de bus van Zoutelande naar Neeltje Jans. Dat betekent dat je

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

10 x wijzer in 10 minuten

10 x wijzer in 10 minuten Alle links op de website werken Je hebt dit zelf vast wel eens ervaren. Zo n vervelende 404 Pagina niet gevonden melding als je op een link klikt. Wat doe je dan? Laat me raden je fronst je wenkbrauwen,

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Advies blok Wonen en buitenruimte

Advies blok Wonen en buitenruimte Als Kindergemeenteraad hebben we ons twee jaar lang verdiept in verschillende beleidsterreinen. We werden hierbij ondersteund door drie adviescommissies: Milieu, Economie en Veiligheid. Ook hebben er ruim

Nadere informatie

Persnota Stad Kortrijk

Persnota Stad Kortrijk Persnota Stad Kortrijk Persnota maandag 31 oktober 2016 Hondenbaasjes vormen Kortrijks veiligheidsteam Meer dan 100 deelnemers Horen, zien en melden, wordt een Kortrijks devies. ( ) We ondernemen actie

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning

Voorwoord. Investeren in fijn wonen. Inbraak? Het zal je maar gebeuren! Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning 2 NWS Magazine nr. 3 3 Resultaten onderzoek : Hoe tevreden bent u over uw woning Voorwoord Investeren in fijn wonen Als u dit leest zijn de voorbereidingen voor de Uitbreiding dienstverlening begroting

Nadere informatie

BoZ! Bewoners op Zuid

BoZ! Bewoners op Zuid BoZ! Bewoners op Zuid Wie zijn wij? Noem ons de ambassadeurs of verbinders op Zuid. We zijn actieve bewoners en ondernemers die zich met plezier en naar eigen vermogen inzetten voor de gebieden IJsselmonde,

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep

Werkplan. Opstarten Whatsapp groep Werkplan Opstarten Whatsapp groep Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Doelstellingen oprichten Whatsapp groep... 3 Opbouw Whatsapp groepen per wijk... 4 Beginnende Whatsapp groep:... 4 Meerdere

Nadere informatie

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF

Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF Klantenbinding Deze toolkit is tot stand gekomen i.s.m Zilveren Kruis, partner in sport van NOC*NSF De nationale sportweek is onderdeel van de Europese week van de sport Introductie Toolkit Jij hebt als

Nadere informatie

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent!

uitdagend, inspirerend en waarderend voor ieder(s) talent! NIEUWSBRIEF MEI Deze nieuwsbrief bevat de volgende onderwerpen: studiedagen tot einde schooljaar SAP (school atletiektoernooi parkstad) Schoolverlaters gaan naar Teuven! Nieuws vanuit de plusklas Deel

Nadere informatie

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015

Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Schendelsinfo 21 e jaargang; nr. 1 April 2015 Gemert, 17 april 2015 Hallo allemaal, Hierbij ontvangen jullie de eerste Schendelsinfo van 2015. In deze versie staan leuke foto s en verslagen van de meest

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt

Buurtpreventie. Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Buurtpreventie Buurtpreventie is actief werken aan veiligheid in uw eigen buurt Beste buurtbewoners, Veiligheid is belangrijk voor ons allemaal. In de buurt, op straat, overdag en s avonds. U wilt daar

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Uitslag van de enquête

Uitslag van de enquête Uitslag van de enquête Persoonlijke informatie Leeftijd : Van 18 jaar tot 30 jaar hebben er 9 mensen meegedaan. Van 30 jaar tot 50 jaar hebben er 11 mensen meegedaan. Van 50 jaar tot 70 jaar hebben er

Nadere informatie

Stichting Repair Café Den Haag

Stichting Repair Café Den Haag Stichting Repair Café Den Haag Beleidsplan maart 2016 www.repaircafedenhaag.nl repaircafe.denhaag@gmail.com Inleiding Vanaf 2011 is Repair Café in Den Haag actief, het viel tot oktober 2013 onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie:

Penningmeester: Werkgroep Buurtpreventie: Activiteiten commissie: jaargang 41 nummer 2 Beste mensen, COLOFON Het Molenbekertje is een communicatie medium van de Wijkvereniging Molenbeke. wordt gratis huis-aan-huis verspreid in de wijk Molenbeke. verschijnt in een oplage

Nadere informatie

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE

PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE PRESENTATIE, VRAGEN EN OPMERKINGEN INLOOPAVOND 1 MAART 2016 PROJECT ROODENBURG VERMAATSTRAAT PRESENTATIE 1 2 3 4 5 6 7 VRAGEN EN ANTWOORDEN Naar aanleiding van de presentatie is er een mogelijkheid voor

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015

Bewonersbijeenkomst Rijnoevers. 2 december 2015 Bewonersbijeenkomst Rijnoevers Agenda: 2 december 2015 1. Opening en welkom door de voorzitter, Claire van der Kraats 2. Voorstellen bestuur 3. Toelichting door wethouder Stolk 4. Wat beoogt Dorpsplatform

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Whereplantsoen ARGO BV 2014 Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Whereplantsoen zijn de afgelopen 2 jaren

Nadere informatie

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten

Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten Intuïtief Website Stappen Plan voor een Doorlopende Stroom Klanten 2015 Annie Massop Hart en Ziel Marketing - Alle rechten voorbehouden - 1 Inleiding Dit stappenplan sluit aan op de workshop Hoe je intuïtief

Nadere informatie

3 december december Aanvang 19:30 uur

3 december december Aanvang 19:30 uur Openbare bijeenkomst Dorpsraad Galder-Strijbeek Aanvang 19:30 uur Onderwerpen Dorpsraad Galder-Strijbeek Servicepunt Buurtpreventie gastspreker Frie van Rijsbergen, wijkagent Galder en Paul Sintnicolaas,

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn)

Nieuwsbrief Hengelaarsclub Sassenhein. Jaargang: maart 2014 Nr. 6. HC Sassenhein Postbus 39 9750 AA Haren (Gn) Het nieuwe seizoen De dagen beginnen al weer langer te worden, we gaan op weg naar de lente. Voor de meeste leden begint het al weer aardig te kriebelen. Hopelijk wordt het een mooi voorjaar met wat warme

Nadere informatie

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015

Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Buurtschouw Herdersveld, 22 mei 2015 Inleiding Op 22 mei 2015 is de derde buurtschouw uitgevoerd. De twee eerdere zijn gehouden in januari 2014 en april 2013. In november 2014 is een enquête gehouden over

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL FEBRUARI 2015 Beste buren, Deze nieuwsbrief wil het bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Aankondiging ALV 2015 2 Nieuwe website

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Nummer 48 nr

NIEUWSBRIEF. Nummer 48 nr Bewonersvereniging BaBuTi is de belangenvereniging voor de bewoners van de Bastertkamp, de Ten Busschekamp en de Timmermeesterslaan 1-35 (oneven) in Zwolle Adres: Ten Busschekamp 27, 8014 ED Zwolle 06-26624142.

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

In dit verkeersbulletin aandacht voor:

In dit verkeersbulletin aandacht voor: Het Vlaams Verkeer -------------------------------------Informatiebulletin van de Openbare Basisschool Emailadres: verkeersouders@devlaamsereus.nl ---5e Jaargang, nummer 8 -juni 2015- In dit verkeersbulletin

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u?

/ Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? 2015-072/72015 Een bewonerscommissie opzetten Iets voor u? Meedenken en meedoen De woning waarin u woont maakt deel uit van een groter geheel, een zogenoemd complex. In zo n complex hebben de bewoners

Nadere informatie

Wat is het SDW cliëntenpanel?

Wat is het SDW cliëntenpanel? Terug kijken op het eerste jaar SDW cliëntenpanel 2016 Wat is het SDW cliëntenpanel? Het SDW cliëntenpanel praat samen met de Centrale cliëntenraad (CCR) over thema s. Het cliëntenpanel bestaat uit 25

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Hoe schrijf ik tekst voor mijn website?

Hoe schrijf ik tekst voor mijn website? Hoe schrijf ik tekst voor mijn website? Heb je een eigen website, maar worstel je met de teksten die je daarop kwijt wil? Volg dan dit stappenplan. Met een paar handige tips kom je vast een heel eind.

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten

Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM. Kansen & keuzes. voor bedrijven en consumenten Betaal niet teveel... ziet u afspraken tussen bedrijven bij aanbestedingen? Meld ze bij ACM Kansen & keuzes voor bedrijven en consumenten Waarom krijgt u deze folder? U bent inkoper van een bedrijf of

Nadere informatie

Cadeautjes van de natuur

Cadeautjes van de natuur Cadeautjes van de natuur Een gedicht dat zegt dat ieder mens bijzondere talenten heeft. Ieder mens is uniek en bijzonder. En mag er zijn! Praat met de kinderen over hun talenten. Wat vinden ze leuk om

Nadere informatie

Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn?

Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn? Met alleen een Mijn ben je er niet. mijn. Hoe fijn is het om één van de eersten te zijn? Wat bespreken we? De historie, waarom en hoe het begon Wat hadden/hebben we Waar bleef het steken Geleerde lessen

Nadere informatie

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012

Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 Nieuwsbrief van de Bewoners Vereniging "Het Puyven" Digitale Nieuwsbrief; 2e jaargang nummer 1 Maart 2012 BEZOEK ONZE SITE www.hetpuyven.nl IN DEZE NIEUWSBRIEF Nieuwsbrief Voorzitter Financiën Verslag

Nadere informatie

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch

Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch Nieuwsbrief december 2016 Voorlichting Koning Willem 1 College te Den Bosch In deze Nieuwsbrief Eskil aan het woord Partners van... Movie night Stichting specsavers Sociale vaardingsheids training Vrijwilliger

Nadere informatie

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen

6 september 2016 NIEUWSBRIEF. nummer 2 seizoen 6 september 2016 NIEUWSBRIEF nummer 2 seizoen 2016-2017 nieuw bridgejaar gestart door: Sonja van Katwijk Bridgeclub Ermelo Fijn om de meesten van jullie na de vakantie weer terug te zien. Fijn dat de meeste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016

Opzetten van een. Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 1 Opzetten van een buurt WHATSAPP-groep Dorpslijst Horssen Gérard de Wildt Maart 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Wat zijnde doelstellingen van de Whatsapp... 3 3.Opbouw van de Whatsapp groepen

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Den Hollantschen Post

Den Hollantschen Post Den Hollantschen Post editie 10 juni 2015 Burgemeester op de Craenenbroecker koffie W e hadden speciaal bezoek in zorgvilla Craenenbroeck. Dit naar aanleiding van een bericht op onze Facebookpagina over

Nadere informatie

32 Kwaliteitsbevordering

32 Kwaliteitsbevordering DC 32 Kwaliteitsbevordering 1 Inleiding In dit thema gaan we in op de begrippen kwaliteit, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid. Het zijn onderwerpen die niet meer weg te denken zijn uit het Nederland van

Nadere informatie

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt

Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt Verslag Oprichtingsvergadering Coöperatie Austerlitz Zorgt 14 december 2012 Dorpshuis Austerlitz Thema: Zorgen moet je doen, niet maken! Op een regenachtige vrijdagavond kwamen ongeveer 60 overwegend oudere

Nadere informatie

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010

Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Schendelsinfo 16 e jaargang; nr. 4 December 2010 Gemert, 2 december 2010 Hallo allemaal, Dit is de 4 e Schendelsinfo van 2010 met daarin weer mooie foto s en verslagen van de meest recente activiteiten

Nadere informatie

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink

Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Researchverslag: rituelen Joanna Siccama GAR1-B 11-10-2014 leraar: Harald Warmelink Inleiding Om onderzoek te doen naar rituelen is het in eerste plaats belangrijk om te definiëren wat een ritueel is.

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager

Dagelijks een ronde lopen door bewoners in gesprek gaan met voetballende jongeren, eventueel melding maken naar politie en wijkmanager J A A R P L A N 2 0 1 3 2 0 1 4 Thema Jongeren Vermindering overlast voetbalveld Frankenskamp Werkgroep Jeugd: Delia Brouwer Verantwoordelijke Vermindering overlast Vervangen van de metalen omheiningen

Nadere informatie

Nieuwsbrief CliëntAanZet

Nieuwsbrief CliëntAanZet Nummer 3 April 2014 Van de redactie Hallo, Hier weer een nieuwe nieuwsbrief CliëntAanZet. Heb je een leuk idee voor deze nieuwsbrief? Of wil je misschien zelf iets schrijven? Stuur een bericht naar: Cliëntzeggenschap,

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost

Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Terugkoppeling enquête Velp Noordoost Ik buurt mee!-lezing op 8 februari 2014 8,4 Dat is het gemiddelde cijfer waarmee u en uw buurtgenoten de buurt hebben beoordeeld. * De enquête is door 125 mensen ingevuld

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie