INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern. 3. Taken coördinator en ploegleider BHV"

Transcriptie

1 INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN CLUSIUS LAB Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4. Wijze van ontruiming Verzamelplaats van de horizontale ontruiming Verzamelplaats van de verticale ontruiming Verzamelplaats bij gehele ontruiming 5. Alarmlijst 6. Implementatie instructies en procedures 1

2 OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN 1. Algemene gegevens Naam object: CLUSIUSGEBOUW Objectnr-Brandweer: 2401 Adres: Wassenaarseweg 64 Gemeente: Leiden Aantal aanwezigen overdag: Aantal aanwezigen avonduren: 1-5 Het ontruimingsplan en calamiteitenplan is aanwezig in de receptie. 2. Alarmering intern Het piepersysteem werkt als stuurfunctie van de brandmeldinstallatie. In geval van brand geeft de pieper een akoestisch signaal. 3 Taken coördinator / ploegleider BHV a. Toetst en past de algemene meldprocedure bij calamiteiten toe; b. Roept bij grotere calamiteiten het crisisteam bij elkaar. Taken bedrijfshulpverleners a. gaan naar de plaats van de calamiteit; b. afhankelijk van de aard van de calamiteit gaan div. procedures van start. Taken receptie a. Waarschuwt na een brandmelding de BHV; b. Waarschuwt na een ongevalmelding de EHBO; c. Verwijst externe hulpdiensten naar de plaats van de calamiteit; d. Waarschuwt de Regionale Alarmcentrale (RAC); e. Blokkeert inkomende gesprekken; f. Laat tot nader order geen bezoekers meer toe tot het gebouw; g. Zet indien nodig het ontruimingssignaal in werking; h. Blijft ter plaatse tot nader order van de BHV. 2

3 4. Wijze van ontruiming a. Ontruimen geschiedt in overleg met de brandweer; b. Ontruimen geschiedt in opdracht van de ploegleider BHV. Het ontruimen geschiedt in drie fasen: FASE 1: Horizontaal ontruimen ( minimaal één verdieping). FASE 2: Verticaal ontruimen (verdiepingen boven en onder de brand). FASE 3: Geheel ontruimen (gebouw of meerdere gebouwen) Verzamelplek van de horizontale en verticale ontruiming Bij een ontruiming worden de bezoekers en personeel naar de kantine gebracht. Verzamelplek bij gehele ontruiming Bij geheel ontruimen is het verzamelpunt de parkeerplaats naast de hoofdingang. Op de verzamelplek wordt door de ploegleider van de BHV het appèl gehouden. # Vermissing van personen wordt aan de bevelvoerder van de brandweer doorgegeven. 5 A L A R M L I J S T 2005 Instelling: Clusius Laboratoria Objectnr-Brandweer: 2401 ADRES: Wassenaarseweg 64 AMD: 4753/4312/4333/5760 Aantal aanwezigen OVERDAG: Aantal aanwezigen AVOND: Automatische Brandmeldinstallatie in receptie Na uur directe doormelding: - Brandweer Hollands Midden WAARSCHUWEN BIJ CALAMITEITEN buiten werktijd - Storingsdienst TD - Storingsdienst CD 3

4 6. Implementatie van instructies en procedures Bijlage 1 ONTRUMINGSPLAN Bijlage 2 ORGANISATIE - gebouwbezetting: bekend bij BHV, bestuur - verantwoordelijkheden: zo nodig opnemen in functiebeschrijvingen - BHV: aanpassen aan gebouwbezetting en moeilijkheidsfactor Bijlage 3 PREPERATIE - algemene meld- en alarmprocedures: bekend bij BHV, EHBO - ontruimingsprocedure, portofoonprocedure: BHV - procedure bij calamiteiten: BHV - bommelding: receptie, ploegleider en coördinator BHV - formulier ontvangen bommelding: aanwezig bij receptie - taken coördinator en ploegleider BHV: AMD - taken & instructie receptie: medewerkers - taken BHV: ploegleider en alle BHV-ers Bijlage 4 PREVENTIE MAATREGELEN & VOORZIENINGEN - algemene veiligheidsinstructies: medewerkers (veiligheidsreglement) - risico werkzaamheden: coördinator TD / Vastgoed - locatie afsluiters en schakelaars: medewerkers TD - aan alarmsignaal gekoppelde voorzieningen: medewerkers TD - brandmeldinstallatie: medewerkers TD - risicoruimten: alle BHV-ers 4

5 INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN MET OVERIGE INFORMATIE 1. ONTRUIMINGSPLAN 6,7 2 ORGANISATIE 2.1 Gebouwbezetting Organisatiestructuur en Samenstelling BHV Verantwoordelijkheden 10 pagina 3. PREPERATIE (Alarmering, melding en communicatie) 3.1 Algemene alarm- en meldprocedures bij calamiteiten Calamiteitenprocedure voor ploegleider Ontruimingsprocedure 15, Portofoonprocedure Bommeldingprocedure a Formulier ontvangen bommelding Taken receptie 19, Taken coördinator en ploegleider BHV Taken BHV PREVENTIEVE MAATREGELEN & VOORZIENINGEN 4.1 Algemene veiligheidsinstructies Locatie afsluiters en schakelaars Aan alarmsignaal gekoppelde voorzieningen Brandgevaarlijke & risicovolle werkzaamheden a Meldergroep (BMC) Brandmeldcentrale (BMC) Plattegronden 5

6 HET ONTRUIMINGSPLAN Ondanks de aanwezige voorzieningen in een universitair gebouw is een calamiteit nooit helemaal te voorkomen. Als gevolg van een calamiteit (brand, rook, wateroverlast, bommelding) kan het noodzakelijk zijn dat de aanwezigen het gebouw zo snel mogelijk verlaten. Het ontruimingsplan en calamiteitenplan is daarvoor een handleiding. Deze plannen zijn dus voor de bedrijfshulpverlening onontbeerlijk. Het kunnen ontruimen van een gebouw door de bedrijfshulpverlening is verplicht gesteld in de Arbowet. De BHV neemt met enige regelmaat aspecten uit het ontruimingsplan op in de oefeningen. In het ontruimingsplan zijn de procedures vastgelegd die binnen het Clusius complex gevolgd moeten worden in geval van calamiteit, brand en eventuele ontruiming. In het calamiteitenplan staat een overzicht van de plaatsen waar bij eventuele calamiteiten mogelijk gevaar voor het milieu te verwachten is. Dit plan is opgesteld op basis van de vergunningen van de wet milieubeheer (Wm) en de wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). De organisatie van de bedrijfshulpverlening is vastgelegd in de universitaire regeling Bedrijfshulpverlening en verder beschreven in de regeling repressieve risicobeheersing in noodsituaties en calamiteiten binnen de faculteit W&N. De verantwoording voor de inhoud van dit plan berust bij het faculteitsbestuur van W&N. Het ontruimingsplan en calamiteitenplan ter inzage bij de Arbo en Milieudienst (AMD) en de Receptie en bij alle BHV ers. Elementen van de plannen Regelmatig wordt door het voorkomen van brand in bedrijven en instellingen aangetoond dat, naast het nemen van brandpreventieve maatregelen, een effectief ontruimingsplan en calamiteitenplan noodzakelijk is. Deze plannen zijn een informatiebron voor degene van wie bij brand of andere calamiteit het nemen van actie en eventuele maatregelen verwacht wordt. Door kennis te nemen van deze plannen ontstaat een 'helicopterview' omtrent alle organisatorische aspecten en vervolgens zijn deze plannen een leidraad voor de in de organisatie te treffen maatregelen. In het ontruimingsplan en calamiteitenplan zijn de meest voorkomende elementen vastgelegd. Daaronder vallen o.a. de taakverdeling van de betrokkenen, de verzamelplaats(en), de Brandmeldinstallatie, en de ontruimingsinstallatie. Daarnaast zijn er in de artikelen 14 en 15 van de ARBO-WET onderwerpen opgenomen over de organisatie van de BHV. Verder dient het als leidraad voor het bestrijden van calamiteiten bij o.a.: BRAND EXPLOSIE WATEROVERLAST BOMMELDING Het pretendeert niet in alle gevallen volledig te zijn. Waar niet in is voorzien zal naar bevind van zaken moeten worden gehandeld. 6

7 Gebruik van de plannen Dit plan geeft een overzicht van alle organisatorische aspecten bij een calamiteit of ontruiming. Op het moment van een calamiteit of ontruiming heeft het raadplegen van dit plan weinig zin meer. Elementen uit de plannen moeten immers in de organisatie ingebed zijn. De medewerkers van de receptie en BHV moeten direct weten wat ze moeten doen, de instructies aan medewerkers moeten bij hen bekend zijn en procedures moeten vooraf zijn getoetst. Het volgende overzicht geeft de positie weer van de plannen in de 'calamiteiten organisatie': - bijlage ontruimingsplan: samenhangend, integraal overzicht van alle aspecten, als zodanig niet bedoeld om als 'operationeel' plan te hanteren. - de organisatie: instructies, procedures vanuit het plan invoeren in de organisatie; dit zijn operationele taakinstructies. - BHV oefeningen: oefeningen met de operationele taakinstructies; evalueren van de oefeningen. - bijstellen van de plannen: vanuit de knelpunten in de taakinstructies e.d. de plannen integraal aanpassen. Bekendheid en implementatie van de plannen Voorwaarde voor een goede werking van de plannen is dat de taken bij de betrokkenen bekend zijn. Voor hen die met naam of functie genoemd worden geldt dat nauwkeurig kennis dient te worden genomen van de taken. Het ontruimingsplan & calamiteitenplan moet op diverse plaatsen in de organisatie aanwezig zijn: - receptie - Arbo & Milieudienst (AMD) - de BHV organisatie - Directeur Bedrijfsvoering 7

8 2. ORGANISATIE BEDRIJFSHULPVERLENING 2.1 GEBOUWBEZETTING Het gebouw is onderverdeeld in A-vleugel (3 hoog) En een B, C, en D- vleugel (1 hoog) Gebouwnr: 2104 A-vleugel (210401) B-vleugel (210402) C-vleugel (210403) D-vleugel (210404) De gemiddelde bezettingsgraad van het gebouw: overdag A-vleugel kelder medewerkers 15 begane grond medewerkers 30 1e verdieping medewerkers 45 2e verdieping medewerkers 25 B-C-D-vleugel medewerkers totaal 145 Ma. t / m vrijdagavond: 0-10 (naamlijst bij receptie) Bovenstaande aantallen zijn een schatting. Het juiste aantal aanwezige personen is afhankelijk van o.a. vergaderingen, studenten en het verrichten van parttimewerk of overwerk. Het aantal medewerkers op deze locatie bedraagt ca. 150, Het aantal bezoekers /studenten ca. 30. Openingstijden gebouw: - maandag t /m vrijdag: uur tot uur 8

9 2.2 ORGANISATIESTRUCTUUR BHV 2004 Coördinator BHV Ploegleiders BHV-ploeg EHBO-ers/ ademluchtmaskerdragers /reanimanten/ ontruimers Het Centraal Crisisteam (CCT) bestaat uit de volgende personen: Voorzitter/ Secretaris van het College van Bestuur (CvB) Persvoorlichter Hoofd EC Vastgoed Hoofd van de Interne Arbodienst /Dienst Veiligheid en Milieu Per calamiteit toegevoegd: Faculteitsdirecteur of Wetenschappelijk Directeur 9

10 2.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN De BHV moet in staat zijn de wettelijke taken - eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming, communicatie met externe hulpverlening te vervullen. Nadere omschrijving vindt men in de universitaire regeling Bedrijfshulpverlening. Volgens het ARBO-Besluit is het o.a. verplicht om: - de organisatie van de BHV vast te leggen; - schema met externe alarmering op te stellen; - de BHV af te stemmen op de aanwezige risico's en het aantal aanwezigen; - hulpverlenend op te kunnen treden binnen enkele minuten; - de geoefendheid op peil te houden. Decaan of gemandateerde: - Is verantwoordelijk voor de organisatie van de bedrijfshulpverlening. - Zorgt dat het personeel medewerking verleent wanneer er door de BHV oefeningen worden gehouden. - Zorgt dat er voor het houden van oefeningen tijd ter beschikking wordt gesteld. - Zorgt dat het personeel de instructies van de BHV strikt opvolgt. Ploegleider BHV: - Stuurt de BHV aan. - aanstellingsbesluit Coördinator BHV: - jaarlijkse actualisatie van het ontruimingsplan & calamiteitenplan - Kan adviserend optreden tijdens een calamiteitenbestrijding. - Laat zich bijstaan door een ploegleider BHV. - Stelt het jaarlijkse oefenprogramma op in overleg met de BHV en de brandweer. - Zorgt ervoor dat alle EHBO en BHV middelen in orde zijn. BHV: - Kan binnen enkele minuten hulpverlenend optreden (na 6 minuten doormelding naar RAC) - Neemt ingeval van calamiteiten passende maatregelen ter bescherming van personen, goederen en de gebouwen. - Neemt zo veel mogelijk deel aan de herhalingsoefeningen (min. 6x jaarlijks). 10

11 - 3. PREPERATIE ALARMERING, MELDING EN COMMUNICATIE 3.1 ALGEMENE MELD- EN ALARMPROCEDURES BIJ CALAMITEITEN Schema meldprocedures bij calamiteiten onder werktijd (down-up) CCT IAD FB AMD Brandweer Receptie -Ploegleider BHV EHBO Deskundigen - rechtstreekse melding via de piepers van de bedrijfshulpverleners - de receptionist roept de Bedrijfshulpverlening (BHV) op via de piepers. - indien noodzakelijk waarschuwt de ploegleider BHV deskundige(n) van geclassificeerde ruimte(n) Bij een voor de BHV beheersbare calamiteit - melding via intern registratieformulier Bij een voor de BHV niet beheersbare calamiteit - Oproep Brandweer - Oproep voor Interne Arbodienst /DVM door de Officier van Dienst van de Brandweer. Indien noodzakelijk volgt een waarschuwingsprocedure door Interne Arbodienst /DVM. 11

12 Schema meldprocedures bij calamiteiten buiten werktijd (down-up) - Bij brandalarm automatisch doormelding naar de Regionale Alarmcentrale. - de Regionale Alarmcentrale belt de storingstelefoon van de TD. - Bij een calamiteit in geclassificeerde ruimte(n) worden deskundige(n) gewaarschuwd. IAD Central Crisis Team WD Instituut FB W&N Brandweer Ambulance Melding RAC Storingstelefoon TD Storingstelefoon CD 12

13 OVERIGE MELDPROCEDURES Bij lozingen in het milieu: Bij onverwachte en ongewenste lozingen in het MILIEU (b.v. chemicaliën) door de faculteit of een externe firma de Interne Arbodienst /DVM waarschuwen 8080, Bij bedrijfsongevallen: De AMD meldt een bedrijfsongeval aan de Interne Arbodienst /DVM via Deze schakelt zo nodig de Arbeidsinspectie in. Onder een bedrijfsongeval wordt verstaan: - ongeval met verzuim; - ziekenhuisopname binnen 24 uur (observatie of behandeling); - als naar redelijk oordeel blijvend letsel ontstaat; - overlijden - materiële schade aan roerend en onroerend goed van de UL van > euro - acuut ingrijpen door de GBGD in de werksituatie. De afhandeling staat vermeld in de universitaire regeling Bedrijfsongevallen. Bij ernstige ongevallen: - is het opruimen van de plaats van het ongeval in verband met nader onderzoek (b.v. Arbeidsinspectie) niet toegestaan. - moet zo nodig contact met de familie van betrokkenen worden opgenomen. Bij elke ernstige calamiteit: Bij elke (ernstige) calamiteit die een nadelige invloed heeft op onderwijs- en onderzoeksactiviteiten alsmede de infrastructuur moet het crisisteam bijeen worden geroepen. Bij schade die directe actie vereist: Spoedmelding*** Hierna wordt bepaald of experts van de verzekeraar of deskundigen op het gebied van o.a. salvage en reiniging moeten komen. *** Spoed geldt bij: - noodzaak tot dichttimmeren van een gebouw; - noodzaak tot leegpompen; - rook- en roetschade; - blikseminslag waardoor installaties zijn uitgevallen; - gebouwschade (storm); - schade waardoor inventaris /ruimte voor langere tijd buiten gebruik zal zijn, zodat een vervangende ruimte noodzakelijk is. 13

14 3.2 DE CALAMITEITENPROCEDURE voor ploegleiders BHV Bij alarmmelding: - Brandweer wel of niet laten komen: - niet: bel het alarmnummer 4787 (laten resetten) - wel: bel het alarmnummer 4444 of gebruik de handbrandmelder. - indien nodig EHBO oproepen. - indien nodig Brandweer opvangen. - TD inschakelen voor het uitzetten van stroom en gas. - Zo nodig verdieping of gebouw ontruimen. - Als er met water geblust wordt: apparatuur afdekken in de ondergelegen ruimten (eventueel met vrijwilligers). Bij aankomst op de plaats van de calamiteit: Bij het betreden van de desbetreffende ruimte(n) altijd zorgen dat er minimaal drie BHV'ers aanwezig zijn, waarvan er twee de verkenningsgroep vormen en de derde tijdelijk het bevel voert. Eerst eventuele slachtoffers verwijderen en daarna de aangrenzende ruimten (ook boven en onder) controleren op rook en wateroverlast. Procedure betreden geclassificeerde ruimten door de BHV: Bij een calamiteit in een laboratoriumruimte is de zaalbeheerder de eerste bron van informatie. In Radionucliden-laboratoria is dit vaak de C-deskundige (naam op de deur): Bij afwezigheid kan een beroep worden gedaan op de C-deskundigen van de AMD of de andere werkgroepen. Een Radionucliden-laboratorium wordt pas betreden na toestemming van de C-deskundige. Een kant -en klaar voorschrift voor een calamiteit is echter onmogelijk te geven. Toelichting geclassificeerde ruimten: Geel bord op de deur met naam van verantwoordelijke persoon. De ruimten zijn onderverdeeld in: - Ingeperkte ruimten: klasse ML1, - Ruimten met UV-bronnen. - Ruimten met sterke magneetvelden (gevaarlijk voor pacemakerdrager). - Radionuclidenlaboratoria: klasse C Materiaal: Onder beheer van de ploegleider Portofoongebruik: zie (bijlage 3) Bij oefeningen en calamiteiten (afhankelijk van de aard en omvang). Onderhoud: Vastgoed Locatie: receptie. Verdeling: ploegleiders 14

15 3.3 ONTRUIMINGSPROCEDURE a. Ontruiming: Het ontruimen kan bij een brand of calamiteit geheel of gedeeltelijk gebeuren. Een gedeeltelijke ontruiming gebeurt meestal in grotere complexen waarin brandcompartimentering aanwezig is; hierbij kan men kiezen voor een verzamelplaats binnen het gebouw (kantine). Bij een gehele ontruiming is de verzamelplaats buiten het gebouw (parkeerplaats bij hoofdingang). b. Ontruimingsploeg: Deze wordt geformeerd uit de BHV als door de ploegleider tot ontruiming wordt besloten. c. Ontruimingssignaal: De opdracht tot het geven van het ontruimingssignaal wordt door de ploegleider of zijn plaatsvervanger gedaan. De ontruiming wordt als volgt kenbaar gemaakt: - slow-woop signaal (van laag naar hoog oplopende toon) - daarna tekst d. Wijze van ontruiming: De ontruiming kan in drie fasen -horizontaal, verticaal, geheel- verlopen. Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan na iedere fase worden besloten de ontruiming te stoppen. In eerste instantie moet een horizontale ontruiming plaatsvinden naar een veilige plaats. Afhankelijk van de plaats van de calamiteit, is het zinvol om de ontruiming bij het centraal trappenhuis te starten. Mocht het om welke reden dan ook niet mogelijk zijn het centraal trappenhuis te gebruiken, loods de personen dan via de andere nooduitgangen naar een veilige plaats. De BHV dienen toiletten en koude kamers niet over het hoofd te zien. FASE 1: HORIZONTALE ONTRUIMING of een gedeelte van VERDIEPING (COMPARTIMENT) - ontruim de ruimte met de brandhaard - ontruim de tegenoverliggende ruimten - ontruim de naast gelegen ruimten - ontruim de overige ruimten FASE 2: VERTICALE ONTRUIMING - ontruim de verdieping boven en onder de brandhaard - ontruim zo nodig overige verdiepingen FASE 3: GEHELE ONTRUIMING - ontruim van boven naar beneden de overige verdiepingen - gebruik vluchtroutes zo ver mogelijk van de brandhaard Wie heeft de algemene leiding Tijdens een ontruiming berust de algemene leiding bij de ploegleider met ondersteuning van zijn plaatsvervangers. De BHV zorgt voor opvang van de brandweer, ambulance e.d. Zij betrekt zonodig deskundigen bij de beslissingen en kan een beroep doen op de Arbo & Milieudienst. Na het arriveren van de brandweer is het commando in handen van de bevelvoerder van de brandweer. Alleen door de brandweer mag het sein veilig worden gegeven. 15

16 Inzet BHV-ers: Voor de ontruiming van een gebouw met meerdere verdiepingen zijn ca. 7 personen noodzakelijk: 1 ontruimingsleider, 2 of meer ontruimingsploegen van minimaal 2 personen, bij elk trappenhuis 1 persoon als 'vaste wacht'. Het daadwerkelijk ontruimen van de verdieping dient door BHV-ers te gebeuren; bij het afgrendelen van deuren kunnen overige medewerkers assisteren. Tijdens het ontruimen mag geen enkele verdiepingsruimte (incl. toiletten) meer worden betreden. De ontruiming wordt geleid door de Ploegleider en geschiedt volgens de volgende algemene procedure: 1 grendel de toegang tot de verdieping af door bij iedere toegang een BHV-er / medewerker te plaatsen; (sluit de lift af d.m.v. noodrem, daarna met sleutel) 1 BHV-er voordeur laten afgrendelen, wacht de brandweer op. 2 ontruim de verdieping door één of meer ploegen van twee BHV-ers 3 nadat de verdieping ontruimd is melden de ploegen zich bij de vaste wacht / Ploegleider; Ploegleider geeft het sein dat de verdieping ontruimd is; alle BHV-ers en medewerkers gaan naar lagere verdieping; deze procedure herhaalt zich totdat alle verdiepingen ontruimd zijn. Waar wordt verzameld en opgevangen De volgende gebouwdelen / plaatsen kunnen afhankelijk van de situatie aangemerkt worden als verzamelplaatsen: - ontruiming gebouwdeel (fase 1 en 2): centrale hal - ontruiming geheel gebouw (fase 3): parkeerplaats voor het Clusiusgebouw In geen geval mag de doorgang van externe hulpverleningsinstanties worden belemmerd. Persoons-registratie In gebouwen met veel studenten, bezoekers en medewerkers is een algemene registratie binnen werktijd ondoenlijk. De BHV zal laten nagaan of er personen worden vermist. Bij twijfel wordt de brandweer ingelicht. Buiten werktijd is er een registratieplicht. Werkplekinformatie Wat te doen bij ontruiming: A. Bij ontruimingssignaal 1. Pak zonodig uw waardevolle papieren 2. Sluit ramen en deuren 3. Gebruik nooit de lift 4. Maak gebruik van de dichtstbijzijnde (nood)uitgang 5. Volg de instructies op van de BHV of Brandweer 6. Ga naar de verzamelplaats. B. Wat doet men met bezittingen In principe laat men alles achter. Het inpakken van tassen en opzoeken van jassen werkt zeer vertragend. 16

17 3.4 DE PORTOFOONPROCEDURE HET GEBRUIK VAN DE PORTOFOONS Draai de volumeregelaar links boven op de portofoon een kwartslag naar rechts. U hoort nu een korte pieptoon (gedurende 1 seconde). De kanalenkiezer rechts op de portofoon staat op 1 De speakerschakelaar links achter de volumeknop moet naar rechts staan. De portofoon is nu klaar voor gebruik. Spreek luid en duidelijk. Bent u klaar met het verzenden van uw bericht, laat dan de zendknop los. De zender gaat dan over op ontvangst. U kunt nu luisteren naar het bericht van de portofoon. Na gebruik de portofoon uitzetten en terug in de lader plaatsen. De portofoons staan in een kast bij de receptie. De leiding van het berichtenverkeer heeft de ploegleider of diens plaatsvervanger. 3.5 BOMMELDINGPROCEDURE De echte bomlegger geeft vaak voor het afgaan van de bom meestal een tijd op die correct is. Het is gewenst de volgende acties ondernemen: - Receptie: de verkregen informatie van de bommelder verwerken in het formulier "ONTVANGEN BOMMELDING" (5.a) - Politie waarschuwen via in overleg met Politie beslissen over al dan niet ontruimen. Waarbij een aantal zaken moeten worden afgewogen, zoals: - zijn er meerdere bommeldingen in de buurt; - zijn er bepaalde acties aan de gang; - kunnen er zaken zijn waarmee het bedrijf zich impopulair heeft gemaakt; - zijn er personen binnen het bedrijf die publiciteitsgevoelig zijn. Het belangrijkste is de bom, indien aanwezig, te lokaliseren. In de regel is die verpakt in een doos, pakje, kistje, koker, tas of krant. In ieder geval in iets dat er onschuldig uitziet. Het personeel dient bijzondere aandacht te schenken aan dergelijke voorwerpen die op een bepaalde plaats niet thuishoren. Geef de locatie door aan de politie en raak dergelijke voorwerpen niet aan. Een ieder dient bij het verlaten van het gebouw eigendommen, zoals pakjes en tassen, mee te nemen. Dat vergemakkelijkt het zoeken. Via de omroepinstallatie moet dit kenbaar worden gemaakt. De beslissing "ontruimen of niet ontruimen" is een moeilijke en zal in overleg met de politie toch dienen te worden genomen. In dit soort situaties geldt alles of niets: of het gebouw geheel ontruimen of in het geheel niet. Het gedeeltelijk ontruimen heeft bij een bommelding weinig zin. De ontvanger van de bommelding (meestal receptie) meldt dit direct aan de ploegleider, de coördinator BHV en de directie en het crisisteam. Deze zijn verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de bommelding en moeten contact met de politie opnemen. 17

18 3.5a FORMULIER ONTVANGEN BOMMELDING Bericht ontvangen: datum... tijdstip...uur inhoud bericht : VRAGEN OP VRIENDELIJKE TOON: - wanneer ontploft de bom? : - waar ligt de bom? (locatie) : - hoe ziet de bom eruit? : - wie bent u? : - waarom doet u dit? : INDENTIFICEREN BERICHTGEVER a. Stem : man /vrouw /kind b. Spraakkenmerken : langzaam /normaal /snel/ ernstig/ lachend/ hees/ dialect : ACHTERGRONDGELUIDEN opvallende kenmerken : Bericht opgenomen door : telefonisch doorgegeven aan : tijdstip van doorgave : Voor eventuele bijzonderheden achterzijde formulier invullen. HET BOMMELDINGFORMULIER DIENT ONMIDDELLIJK NA ONTVANGST VAN DE BOMMELDING TE WORDEN INGEVULD EN AAN DE PLOEGLEIDER of COöRDINATOR BHV WORDEN OVERHANDIGD. 18

19 3.6 TAKEN RECEPTIE Instructie receptie De brandmeldcentrale kent twee verschillende meldingen: de automatische brandmelding op het paneel (rechtstreekse melding op de BHV-piepers) en telefonische meldingen. Bij een brandmelding op het paneel buiten werktijd wordt de brandweer automatisch opgeroepen. 1 BRANDMELDING Brandmelding binnen werktijd (8u u) a. Bepaal de plaats van de calamiteit: 1- uit de melding ( ) b. Reset binnen 1 minuut de afstelzoemer op het paneel. c. Roep de BHV op en geef de plaats van de calamiteit door. d. Eén van de leden van de BHV belt en meldt dat de calamiteit onder controle: Reset de Brandmeldinstallatie (< 6 min.) - als de calamiteit niet onder controle is, bel e. Blijf ter plaatse tot nadere instructies volgen. 2 ONTRUIMING (slow-woop afgewisseld met tekst) Bij ontruimen zijn er twee mogelijkheden: 1. VERDIEPING(en) 2. GEBOUW(en) a. Activeer het ontruimingssignaal voor de gewenste VERDIEPING. Ontruim door het indrukken van de volgende toetsen. a. gewenste verdieping b. slow-woop (gedurende 30 seconde) c. reset d. gewenste verdieping e. tekst (gedurende 30 seconde) HERHAAL bovengenoemde handelingen (a t/m e) tot tegenbericht. b. Activeer het ontruimingssignaal voor het gewenste GEBOUW. Ontruim door het indrukken van de volgende toetsen. a. gewenste gebouw b. slow-woop (gedurende 30 seconde) c. reset d. gewenste gebouw e. tekst (gedurende 30 seconde) HERHAAL bovengenoemde handelingen (a t/m e) tot tegenbericht. 19

20 3 ONGEVALMELDING Ongevalmelding binnen werktijd (8u u) a. noteer: -plaats en toedracht ongeval -aantal slachtoffers b. waarschuw de EHBO'ers via de piepers c. waarschuw in opdracht van EHBO zonodig de ambulance via 4444 d. indien de ambulance gewaarschuwd is, melden aan het secretariaat faculteitsbestuur 4 BOMMELDING - direct melden aan ploegleider en coördinator BHV - direct melden aan het secretariaat faculteitsbestuur - direct de politie bellen via 0-112; - na de bommelding het modelformulier "Ontvangen Bommelding" invullen - in opdracht van de BHV het ontruimingssignaal in werking zetten; Brandmelding buiten werktijd a. Gebruik 4444 of sla de handbrandmelder naast het brandmeldpaneel in, de melding gaat rechtstreeks naar de brandweer. b Bij een brandmelding op het paneel wordt de brandweer en de storingsdienst automatisch opgeroepen. Ongevalmelding buiten werktijd a. Gebruik het alarmnummer

21 3.7 TAKEN coördinator /ploegleider BHV 1 BRANDMELDING EN ONTRUIMING - brandweer gewaarschuwd; - ontruimers ingezet; - BHV ingezet; - liften naar beneden en geblokkeerd; - brandweer opvangen; - gids voor brandweer aanwezig; - gebouw ontruimd; - algemene alarm- en meldprocedures uitgevoerd (bijlage 3). - Ontruiming directe melding aan secretariaat faculteitsbestuur - Gas en elektra uitgezet (TD) 2 NA DE BRAND - Neemt contact op met TD/ Vastgoed over de gebouwfuncties zoals : - gas water elektra; - het brandmeldsysteem; - ventilatie; - liften; - vervangen gebruikte blustoestellen; 3 ONGEVALMELDING EHBO'er gewaarschuwd; Ambulance gewaarschuwd; Ambulance opvangen. 4 BOMMELDING - politie gewaarschuwd; - BHV ingezet; - ontruimers ingezet; - verzamelplaats aangewezen - politie opvangen; - gids voor politie; - gebouw ontruimd. 5 WATEROVERLAST TD waarschuwen. 21

22 3.8 TAKEN BEDRIJFSHULPVERLENERS 1 BRANDMELDING EN ONTRUIMING - verwijzen naar de vluchtroutes; - verwijzen naar de verzamelplaats; - voorkomen dat de liften worden gebruikt; - begeleiden van invaliden. Ploegleider BHV deelt de taken in zoals: - redden of begeleiden van personen; - bestrijden van een beginnende brand met kleine blusmiddelen; - opvangen en begeleiden brandweer; - indien nodig: * inschakelen van deskundigen geclassificeerde ruimten * afsluiten van gas, water en elektra (TD) * (water)schade beperken; - Bij ontruiming: voorkomen van voortijdig terugkeer van personen naar ontruimde afdelingen, bewaken van in- en uitgangen. - rapportage aan BHV coördinator 2 ONGEVALMELDING - De EHBO'ers begeven zich naar de plaats van het ongeval met EHBO tas; - verlenen van eerste hulp; - indien noodzakelijk: doorverwijzen naar het ziekenhuis, een EHBO'er waarschuwt een ambulance ( 4444); - indien noodzakelijk via de AMD het ongeval laten melden aan DVM (bij bedrijfsongeval) - opvangen van de ambulance en als gids of begeleider fungeren; - zo nodig familie (laten) informeren. - Invullen ongevalmeldingformulier 3 VERBINDINGEN en CONTACTEN MET EXTERNE HULPDIENSTEN - bij een ernstig ongeval of niet beheersbare calamiteit de Regionale Alarmcentrale ( 4444) waarschuwen. Geef door: aard plaats aanwezigheid en toestand slachtoffers eigen naam en telefoonnummer - opvang van brandweer, politie of ambulance; - fungeren als gids en informant; - onder leiding fungeren van de brandweer. - verstrekken van informatie aan de externe hulpdiensten over: plaats van de calamiteit aanwezige gevaren ondernomen acties van de BHV - adequate kennis van: aanwezigheid hulpmiddelen gebouwindeling organisatie 22

23 4 OPRUIMEN VAN GEVAARLIJKE STOFFEN (VLOEISTOFFEN EN GASSEN) Bij het opruimen van gevaarlijke stoffen is soms de hulp van de BHV noodzakelijk, omdat deze over ademluchtmaskersdragers beschikt en beschermende kleding dragen. Vloeistoffen Voordat gestart wordt met opruimen moet eerst de noodzakelijke informatie worden verzameld: 1. neem contact op met degene die het werk uitvoert 2. om welke stof gaat het? (zie etiket, verpakking) 3. wat zijn de gevaren van de stof en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen? (R- en S- zinnen) 4. om hoeveel stof gaat het? 5. is er direct gevaar voor anderen? (brand, explosie, vergiftiging; ontruiming noodzakelijk?) 6. welke maatregelen zijn nodig voor het opruimen? (zie Chemiekaartenboek) 7. wat zijn de noodzakelijke beschermingsmiddelen? (ademlucht, juiste handschoenen) 8. welke (technische) maatregelen moeten worden genomen? (openen ramen, ventilatie) 9. zijn de juiste hulpmiddelen aanwezig? (absorptiematerialen, afvalvaten) Tijdens het opruimen: 1. Vermijd contact met de huid 2. Gebruik een universeel absorptiemiddel en bedek hiermee de vloeistof 3. verzamel absorptiemiddelen in een vat voor vast chemisch afval Na het opruimen: 1. wees er zeker van dat de ruimte weer betreden kan worden 2. besmette BHV kleding laten reinigen 3. verzadigd absorptiemiddel afvoeren als chemisch afval Gassen Gassen kunnen vrijkomen door een lekkende gasleiding of gasfles. Het gevaar bij inerte gassen is voornamelijk verstikkingsgevaar. Informeer altijd naar het soort gas dat lekt. Dat bepaalt welke maatregelen genomen moeten worden. Algemene maatregelen: 1. bij ernstige lekkage: ONTRUIMEN EN BRANDWEER WAARSCHUWEN! 2. ruimte alleen betreden bij slachtoffers als ademluchtmaskerdrager 3. hoofdafsluiter / gasflesafsluiter dichtdraaien 4. ventileren Bij lekkend cryogeen uit dewar-vat: - gebruik isolerende handschoenen - dewar-vat naar buiten of naar een goed geventileerde plek brengen 23

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Sterrewachtlaan-Hortus complex

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Sterrewachtlaan-Hortus complex INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Sterrewachtlaan-Hortus complex Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT. Versie WEB: 5. 1. Algemene gegevens. 2. Alarmering intern INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN HUYGENS- KOL- OORT Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN GORLAEUS LABORATORIA

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN GORLAEUS LABORATORIA INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN GORLAEUS LABORATORIA VersieWEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie

Nadere informatie

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Van STEENIS GEBOUW

INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Van STEENIS GEBOUW INHOUD OPERATIONEEL ONTRUIMINGSPLAN Van STEENIS GEBOUW Versie WEB: 5 1. Algemene gegevens 2. Alarmering intern 3. Taken coördinator en ploegleider BHV Taken bedrijfshulpverleners (BHV) Taken receptie 4.

Nadere informatie

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria

Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Calamiteitenplan Gorlaeus Laboratoria Versie WEB 5 In het calamiteitenplan zijn de procedures vastgelegd die binnen de Gorlaeus Laboratoria gevolgd worden in geval van een (milieu)calamiteit of brand.

Nadere informatie

a. Bijlage 1 tekeningen

a. Bijlage 1 tekeningen 1 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding 3. Situatietekening (ligging van het gebouw) 4. Gebouw en organisatiegegevens 5. Alarmeringsprocedure 6. Stroomschema alarmering 7. Wijze van ontruiming 8.

Nadere informatie

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO

BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BO BIJLAGEN Lijst bedrijfshulpverleners Ontruimingsplan stroomschema Ontruimingsplan stroomschema H- BHV Ontruimingsplan stroomschema BHV Ontruimingsplan stroomschema BO Ontruimingsplan stroomschema Portier

Nadere informatie

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004)

Voorbeeld. Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) Voorbeeld Ontruimingsplan voor een gebouw met publieksfunctie conform NTA 8112-4 (2004) GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. voorbeeld: bladzijde 1 van 14 1. Inhoud 1. inhoud 2 2. Inleiding

Nadere informatie

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren

Reg. S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan De Tender in Dieren Postadres: Postbus 35-6950 AA Dieren Het Rhedens Dieren: Doesburgsedijk 7, Dieren Tel: 0313-490 900 Fax: 0313-490 901 Het Rhedens Rozendaal: Kleiberglaan 1, Rozendaal Tel: 026-364 68 45 Fax: 026-364 57

Nadere informatie

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015

S.G. Het Rhedens. Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren. Versie: maart 2015 S.G. Het Rhedens Ontruimingsplan voor het gebouw in Dieren Versie: maart 2015 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave.. 2 2. Inleiding en toelichting.. 3 3. Situatietekening. 4 4. Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Concept Ontruimingsplan COA

Concept Ontruimingsplan COA Concept Ontruimingsplan COA AZC Leiden Wassenaarseweg 56-58 2333 AL Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152810 / 2066975 De Commandant brandweer GOEDGEKEURD Datum:

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE

ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE ONTRUIMINGSPLAN MARKENHAGE Samensteller: Louis van den Bogaert 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave blz. 2 2 Inleiding en toelichting blz. 3 3 Situatietekening blz. 4 4 Gebouw -,installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008

Calamiteitenplan. Graaf Jan van Nassauschool. Januari 2008 Calamiteitenplan Graaf Jan van Nassauschool Januari 2008 GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Stadsgewest Vlissingen/Middelburg. N.D. Sector : Datum : Inhoud 1 Inhoudsopgave...2 2 Inleiding en toelichting...

Nadere informatie

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande

Datum: 08 december Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg EC Zoutelande Datum: 08 december 2015. Ontruimingsplan voor BEACH HOTEL V.O.F. Duinweg 97 4374 EC Zoutelande 0119-561255 www.beachhotel.nl info@beachhotel.nl 1 Inhoud 1 Inhoud... 3 2 Inleiding en toelichting... 4 3

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel D praktijkonderwijs Adres : Putsteeg 2A : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon :

Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : Adres : Postcode : Plaats : Telefoon : O N T R U I M I N G S P L A N (naam gebouw/ instelling) Dit plan is opgesteld door : naam : datum : Revisieblad Rev. nr. Datum Verwijderen Toevoegen Namen en telefoonnummers

Nadere informatie

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d.

Ontruimingsplan. St. Jeugdvakantiewerk Goirle. Overnachting GOEDGEKEURD. Brandweer Hoofd Afdeling Preventie. d.d. Ontruimingsplan St. Jeugdvakantiewerk Goirle Overnachting GOEDGEKEURD Brandweer Hoofd Afdeling Preventie d.d. Inhoud 1. Inleiding en toelichting... 3 2. Situatietekening... 4 3. Gebouw-, installatie- en

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl)

ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) ONTRUIMINGSPLAN VAN EEN ONDERWIJSGEBOUW VOLGENS NEDERLANDSE NORM NTA 8112-2 (Nl) School : Elde College Bouwdeel K (naast de sporthal) Adres : Putsteeg 4 TA : 5481 XT Schijndel Telefoon : 073-5433533 GOEDGEKEURD

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector havo-vwo ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector havo-vwo 2015 pagina 1 van 13 Algemene gegevens: Adres Udens College sector HV Schepenhoek 101 5403 GA Uden Aanwezige personen Op schooldagen van maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld

Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Kader (afdeling) ontruimingsplan Invulinstructie: Bij de in het blauw ingegeven tekst wordt verwacht dat voor de afdeling- bouwdeel geldende gegevens worden ingevuld Ontruimingsplan voor (benoem afdeling/

Nadere informatie

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333

Naam en adres bedrijf Van Veen Advocaten Keesomstraat 7, 6717 AH Ede Telefoonnummer 0318 68 78 78 info@vanveen.com. Alarmnummers Intern 333 Bijlage 11 Ontruimingsplan 11.1 Algemeen Wanneer zich een noodsituatie voordoet zijn de bedrijfshulpverleners verantwoordelijk voor de gang van zaken in het gebouw. Iedereen dient de aanwijzingen van de

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO

ONTRUIMINGSPLAN. Udens College. sector VMBO ONTRUIMINGSPLAN Udens College sector VMBO O:\Vastgestelde stukken\organisatie\svp bijl. 19 ontruimingsplan vmbo.doc 1 van 24 Algemene gegevens: Adres Udens College sector VMBO Kleinveld 25 5401 ZW Uden

Nadere informatie

BHV-procedures bij incidenten

BHV-procedures bij incidenten BHV-procedures bij incidenten Inclusief instructieblad met toelichting. Bij bedrijfshulpverlening voor ongevallen, brand en ontruiming is het belangrijk dat de BHV ers goede instructies en werkprocedures

Nadere informatie

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04

01. Inleiding en toelichting Situatietekening Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 Inhoud BEM1606238 gemeente Steenbergen Pagina 01. Inleiding en toelichting 02 02. Situatietekening 03 03. Gebouw, Installatie en Organisatiegegevens 04 04. Alarmeringsprocedure intern & extern 06 05. Stroomschema

Nadere informatie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie

ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie ontruimingsplan voor gebouw met publieksfunctie naam adres GOEDGEKEURD Commandant brandweer Schouwen-Duiveland d.d.: Publiekdfunctie pagina 1 van 17 Publiekdfunctie pagina 2 van 17 1. Inhoud 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp

Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp Verkort Ontruimings- & Calamiteitenplan Sportcomplex Koning Willem-Alexander Hoofddorp September 2014 Door: In opdracht van: Tom Boot en Rick Lind Sportfondsen Koning Willem-Alexander B.V. 2. Inleiding

Nadere informatie

Een woord vooraf. Beste sportvereniging,

Een woord vooraf. Beste sportvereniging, Een woord vooraf Beste sportvereniging, Fijn dat u zich inzet voor een calamiteitenplan voor uw vereniging. In het calamiteitenplan (ook wel bedrijfsnoodplan) legt men vast hoe men zich voorbereidt op

Nadere informatie

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen

BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen BHV/Ontruimingsplan Ouderenzorg Anders BEM1303136 gemeente Steenbergen Naam :Ouderenzorg Anders Adres :Van Glymesstraat 30, 4651 LM Steenbergen Telefoon : 0167-567055 Directeur : Mw. A. Elferink Aantal

Nadere informatie

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel

Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Ontruimingsplan Peuterspeelzaal Dribbel Nieuwehaven 310 2801 EG Gouda Belangrijke telefoonnummers Landelijk alarmnummer Brandweer Telefoonnummer Dribbel algemeen Politie (niet spoedeisende meldingen) GGD

Nadere informatie

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113.

Indien er in uw omgeving een medewerker of bezoeker onwel wordt belt u onmiddellijk het alarmnummer 113. PROCEDURE MELDING Bestemd voor: alle medewerkers buiten kantooruren ALLE GEVALLEN Bel 0-112 en geef door wat er aan de hand is. Bij brand: verlaat het pand via een veilig vluchtweg. PROCEDURE MELDING Bestemd

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder.

ONTRUIMINGSPLAN. Scouting Sweder van Voorst. Adres : Torenallee 2. : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : : www.scoutingsweder. Scouting Sweder van Voorst Adres : Torenallee 2 Postcode Plaats Telefoon : 6999DD : Hummelo : 0314-381224 (Eigenaar gebouw, Fam. Zadelhoff) Fax : Internet E-mail : www.scoutingsweder.nl : info@scoutingsweder.nl

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG

ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG Augustus 2014 HKZ rubriek 7: Werkomgeving en materiaal ONTRUIMINGSPLAN STICHTING DE WILG De Wilg HKZ-Handboek 12-8-2014 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1: algemene gegevens...

Nadere informatie

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer

Draaiboek ontruimingsoefening AB&C Partners te Zoetermeer AB&C Partners te Zoetermeer 25 september 2012 Oefendraaiboek Locatie AB&C Partners Noodlandingsweg 122 2710 EA ZOETERMEER 079-9876543 Contactpersoon Jan Helicopter OMS nummer 22334 Onderwerp Het optreden

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Schoolstraat 38 2712 VC Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bedrijfshulpverleningsplan

Bedrijfshulpverleningsplan Bedrijfshulpverleningsplan voor de openbare apotheek te Datum opmaak: bijlage 8 61 Inhoud 1 Basisgegevens Apotheek Arts Ziekenhuis met EHBO-post Aanwezige bedrijfshulpverleners 2 Informatie/instructie

Nadere informatie

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR

ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR ARBO BIJLAGE D0 AANWIJZINGEN ONTRUIMINGSPLAN: OP TE STELLEN DOOR DE ARBO- COÖRDINATOR Opstellen ontruimingsplan: Uitgaan van aanwezigheid gebruikersverklaring en gekeurd centraal meldsysteem (slow whoop)

Nadere informatie

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer

BEM Ontruimingsplan. Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht CV Nieuw-Vossemeer BEM1600789 gemeente Steenbergen Ontruimingsplan Tijdelijke huisvesting de Lindenburgh De Ambacht 18 4681 CV Nieuw-Vossemeer Ontruimingsplan tijdelijke huisvesting de Lindenburgh, CA, februari 2016 1 1.

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

"Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar)

Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) "Procedures en richtlijnen voor in- en externe alarmering en ontruiming van de Alkmaarse gymnastieklokalen (beheerd door Sportbedrijf Alkmaar) Brand Ontruiming Bommelding Ongeval Versie: augustus 2012

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal

Ontruimingsplan Jan Tinbergen College (dependance) ontruimingsplan. Jan Tinbergencollege. Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal ontruimingsplan Jan Tinbergencollege Locatie Azaleastraat 1 4703 BR Roosendaal 1 De bedrijfshulpverleningsorganisatie De bedrijfshulpverleningsorganisatie bestaat uit: - Een Hoofd BHV (dhr J.Deijkers),

Nadere informatie

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell

Ontruimings Plan. Kinderdagverblijven Tinker Bell Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 www.tinker-bell.nl versie sept 2013 1 1. Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie

Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW. Erasmusstraat 1. Krommenie Bertrand Russell College BRC ONDERBOUW Erasmusstraat 1 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie

Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW. Erasmusstraat 28. Krommenie Bertrand Russell College BRC BOVENBOUW Erasmusstraat 28 Krommenie september 2014 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave 2 2 Inleiding en toelichting 3 3 Situatietekening 4 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema

ONTRUIMINGSPLAN. R.K. Basisschool A. Bekema ONTRUIMINGSPLAN R.K. Basisschool A. Bekema te Duivendrecht Ruimte voor goedkeuringsstempel van de Brandweer Opgesteld door: Human-Safety, Dhr. M. Smakman 06-52643756 2009 Ontruimingsplan R.K. Basisschool

Nadere informatie

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond

Ontruimingsplan Nederlandse Rugby Bond Ontruimingsplan Bok de Korverweg 6 1067 HR Amsterdam (Sportpark De Eendracht, Amsterdam Geuzenveld). Inhoudsopgave Algemene gegevens Belangrijke telefoonnummer 1. Brand tijdens kantooruren Algemeen Technische

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw

Instructies bij calamiteiten Hoofdgebouw Instructies bij calamiteiten Ongeval Instructies medewerker Instructies receptie Instructies BHV-er Instructies Ploegleider Instructies Coördinator BHV Brand Instructies medewerker Instructies receptie

Nadere informatie

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije

Update Ontruimingsplan. o.b.s. Op e Trije Ontruimingsplan o.b.s. Op e Trije 1 Instructiekaart Wat te doen bij een incident? 1. Roep de BHV er 2. Volg de instructies van de BHV er op Als de BHV er niet reageert bij brand druk een handbrandmelder

Nadere informatie

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl.

Stichting Dante s Vriendjes Televisiebaan 106a 3402 VH IJsselstein Tel. 030 6871353 GSM. 06 23750706 info@dantesvriendjes.nl. Stichting Dante s Vriendjes Afdeling De Kikkervisjes Televisiebaan 106 Telefoon 06-23750706 Mail kikkervisjes@dantesvriendjes.nl Ontruimingsplan Object: Kinderdagverblijf Dante s Vriendjes, afdeling De

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke

Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you. C ntek serooskerke Ontruimingsplan voor: B&B-kamers Domburg4you Locatie: Beatrixstraat 4 4357 AA Domburg Telefoon: +31(0)118-746736 Website: www.domburg4you.nl E-mail: domburg4you@zeelandnet.nl Eigenaar: mevr. J. Bakker

Nadere informatie

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw

NEN 8112:2010 Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw Ontruimingsplan van een onderwijsgebouw een school die wérkt! 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 Inleiding en toelichting 3 Situatietekening 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens 5 Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave

CALAMITEITENPLAN BESTUUR HOOFD VEILIGHEID. Activiteiten van..uur (opbouw) tot.. uur (opruimen) Inhoudsopgave CALAMITEITENPLAN ORGANISATIE Een calamiteitenplan voorziet in te nemen maatregelen bij de bestrijding van verschillende soorten incidenten, die zich in. voor zouden kunnen doen. Hierdoor kunnen de omvang

Nadere informatie

Ontruimingsplan Voorbeeld

Ontruimingsplan Voorbeeld 1 Ontruimingsplan Voorbeeld Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Dit ontruimingsplan dient aanwezig te zijn: in de beheerdersruimte; in de horeca: achter de bar in de EHBO ruimte: achter de balie

Nadere informatie

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014

Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Schoolnoodplan/ brandprotocol 2013-2014 Inhoudsopgave 1 1. Algemene gegevens 2 2. Inleiding 2 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 2 4. Processen van melden t/m nazorg 2 4.1 Bij brand 2 4.2 Bij persoonlijk

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 16

Nadere informatie

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk

Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Ontruimingsplan van de Protestantse kerk Protestantse gemeente Axel Koestraat 2 4571 GL AXEL Telefoonnummer 0115 564470 Versie 1.6 definitief (webversie) 27-6-2010 1 1 Inhoud 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding

Nadere informatie

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering.

Ontruimingsplan Jan Ligthart Alarmering. Ontruimingsplan Jan Ligthart 2016-2017 Afhankelijk van de aard van het mogelijke incident zal de school geheel of gedeeltelijk ontruimd moeten worden. I Alarmering. 1. Bij brand de brandweer direct waarschuwen:

Nadere informatie

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011.

GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer 134042 13-3-2015. Goedgekeurd in 2011. GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Goedgekeurd in 2011. Aangepast i.v.m. personeelswijzigingen en BSO. Let op deze versie wordt maart 2015 opnieuw aangepast en ter goedkeuring voorgelegd aan CvB.

Nadere informatie

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest

Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN ABS Het DOK Rustenburgerpad BT Oegstgeest Calamiteitenplan (ontruimingsplan) ABS Het DOK Conform NEN8112 16-08-2016 ABS Het DOK Rustenburgerpad 2 2342 BT Oegstgeest Inhoudsopgave 1 Inleiding en toelichting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Toelichting 3 2

Nadere informatie

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer

Versie Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham. Ommerweg AV Den Ham Telefoonnummer Veiligheids- en ontruimingsplan van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Ommerweg 27 7683 AV Den Ham Telefoonnummer 0546-671309 1. Inhoudsopgave 2. Inleiding en toelichting 3. Situatietekeningen 4. Gebouw-,

Nadere informatie

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN

Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN Voorbeeld INVENTARISATIE VOORZIENINGEN VOORZIENINGEN Bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen dienen in kaart te worden gebracht en te worden geanalyseerd. In een aantal gevallen, b.v. bij brandblusmiddelen,

Nadere informatie

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio

Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer. Ontruimingsplan De Patio Gaardedreef 189 2723 AZ Zoetermeer Ontruimingsplan De Patio 1. Inhoudopgave 1. Inhoudopgave...2 2. Inleiding...3 3. Situatietekening...4 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens...5 5. Alarmeringsprocedure

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting

ONTRUIMINGSPLAN. I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan RR Schiedam. 1. Inleiding en toelichting ONTRUIMINGSPLAN I.B.S Ababil Dr. Kuyperlaan 12 3118 RR Schiedam 1. Inleiding en toelichting In ieder gebouw, dus ook in een schoolgebouw, kunnen zich situaties voordoen die het noodzakelijk maken dat leerlingen,

Nadere informatie

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V.

Datum revisie Revisie Pagina. Calamiteitenplan. 1 van 55 01-01-2013 1.11. Calamiteitenplan. Opgesteld door: Floor Consult B.V. 1 Calamiteitenplan Opgesteld door: Floor Consult B.V. Apeldoorn 2 Voorwoord Een noodsituatie (calamiteit) kan zich overal en te allen tijde voordoen. Een calamiteit is ook altijd onverwacht! Om een onverwachte

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen

Calamiteitenplan. Land in Zicht. Datum: 23 januari Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Calamiteitenplan Land in Zicht Datum: 23 januari 2017 Locatie: Domstraat 82, 3829 ND Hooglanderveen Inhoud Belangrijke telefoonnummers... 3 Intern... 3 Hulpdiensten... 3 Adres spoedeisende zorg ziekenhuis...

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112

Ontruimingsplan. Volgens NEN 8112 Ontruimingsplan Volgens NEN 8112 Betreft: Cinema Oostereiland Adres: Postcode: 1621 DG Plaats: Hoorn Telefoonnummer: 0229-232296 Gemaakt door: Dhr. ing. E. Burggraaf (Burggraaf Consultancy) Versie: 26

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Pagina 1 van 6 Opgemaakt door R. Scholman, Voorzitter Bedrijfshulpverlening - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02. De Taken 03. Hoeveel -ers moeten

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond

Calamiteitenplan. Willem de Zwijger. Roermond Calamiteitenplan Willem de Zwijger Roermond Cbs Willem de Zwijger Calamiteitenplan Algemene gegevens: Naam school: Cbs Willem de Zwijger Adres: Minister Beversstraat 7 6042 BL Roermond Telefoon: 0475-315665

Nadere informatie

Voorwoord. Algemene gegevens:

Voorwoord. Algemene gegevens: pag. 1/10 Voorwoord Voorwoord Dit ontruimingsplan is bedoeld om na een brandmelding of andere calamiteit de kerkgangers het kerkgebouw zo snel mogelijk, geordend en goed georganiseerd te doen verlaten.

Nadere informatie

Ontruimings Plan. versie 1.2 1

Ontruimings Plan. versie 1.2 1 Ontruimings Plan Kinderdagverblijven Tinker Bell Tinker Bell Kinderdagverblijven Zoetermeer Meidoornlaan 28 2712 TT Zoetermeer Tel 079-3167555 Fax 079-3160725 www.tinker-bell.nl versie 1.2 1 1. Inhoudsopgave

Nadere informatie

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:.

BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. BHV plan van... (Instructie: vul de naam en adres van uw bureau in) Plaats, datum:. 1 Inhoud 1. Basisgegevens bureau 2. BHV-organisatie 3. BHV-materialen 4. Instructies voor het personeel 5. Noodkaarten

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi

Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Aikido dojo Ki No Michi Pagina 1 van 10 Opgemaakt door W. Wijnands, oprichter. Bedrijfshulpverlening BHV - Calamiteitenplan Inhoudsopgave 01. Introductie 02.

Nadere informatie

(Naam organisatie) (datum)

(Naam organisatie) (datum) (Naam organisatie) (datum) Calamiteitenplan / Draaiboek / Veiligheidsplan 0 Hoofdstuk 1 Het evenement 1.1. Evenement Beschrijving Evenement Locatie (plattegrond bijvoegen als bijlage 1, let wel in geval

Nadere informatie

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn

Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn Ontruimingsplan Kinderdienstencentrum Prisma KDC Prisma Botermloemweg 21 a Chr. ZMLK School Prisma Boterbloemweg 21b 2403 TR Alphen a/d Rijn GOEDGEKEURD De Commandant van de Brandweer Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

schoolveiligheidsplan

schoolveiligheidsplan schoolveiligheidsplan Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Inleiding 3. Overzicht van mogelijke noodsituatie 4. Processen van melden t/m nazorg 4.1 Bij brand 4.2 Bij persoonlijk letsel 4.3 Bij vrijkomende

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure

Bedrijfshulpverlening. Informatiebrochure Bedrijfshulpverlening Informatiebrochure Inhoudsopgave Algemene informatie Pagina 3 t/m 6 Instructies voor gebruik tijdens incidenten Pagina 7 Gegevens en telefoonnummers Achterzijde brochure Algemene

Nadere informatie

Bedrijfshulperleningsplan

Bedrijfshulperleningsplan 2015 Bedrijfshulperleningsplan Locatie: Stichting Ontmoetingscentrum Toldijk, Hoogstraat 15, 7227 ND Toldijk, Tel: 0575-451773 Versiebeheer Versie 1.0, bijgewerkt tot 22-04-2015 Inleiding Het werken in

Nadere informatie

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011

CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 CALAMITEITEN BOEKJE UniC 2011 INTERN ALARMNUMMER: 300 EXTERN ALARMNUMMER: 112 Bestemd voor alle medewerkers van UniC Met dank aan het Utrechts Stedelijk Gymnasium INHOUDSOPGAVE Bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

Voorbeeld. Calamiteitenplan

Voorbeeld. Calamiteitenplan Voorbeeld Calamiteitenplan Dit calamiteitenplan dient aanwezig te zijn: achter de bar in het kantoor beheerder in de bestuurskamer. PAS DIT PLAN AAN OP JE EIGEN SITUATIE! Datum: Voorbeeld Prisma Brabant

Nadere informatie

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14

BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 BHV: Bedrijfshulpverlening Ontruimingsplan Laatste update 02-10-14 Inzet BHV: De BHV wordt op CCZ ingezet om de (materiële) gevolgen van een calamiteit te beperken en de veiligheid van het gebouw en de

Nadere informatie

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E

Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E Scholengemeenschap St. Michaël College HAVO VWO Leeghwaterweg 7 1509 BS ZAANDAM Postbus 54 1540 AB KOOG A/D ZAAN T 075-612 7474 F 075 612 74 75 E info@stmichaelcollege.nl W www.stmichaelcollege.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen

Calamiteitenplan. Avond Vierdaagse Engelen Calamiteitenplan Avond Vierdaagse Engelen 2014 Inhoud 1 Inleiding...2 1.1 Algemeen...2 2 Risico-overzicht...3 2.1 Algemene ongevallen...3 2.2 Bedreiging door externe gevaren...3 3 De organisatie van hulpverlening...4

Nadere informatie

RISICO S EN PROCEDURES

RISICO S EN PROCEDURES RISICO S EN PROCEDURES Marc Fluttert Arbo & Milieu Dienst (AMD) Faculteit der Wiskunde & Natuurwetenschappen Universiteit Arbo- en Milieudienst (AMD), Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 1 INLEIDING

Nadere informatie

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk

Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Ontruimingsplan Hervormde kerk Sleeuwijk Esdoornlaan 32 4254 AV Sleeuwijk Postadres: Tienhont 3, 4254 CL Sleeuwijk Tel.nr: 0183-301865 Datum : april 2006. Versie : 2010.1.20 Auteur : Ton van Dalen Inhoud

Nadere informatie

Ontruimingsplan voor kantoorpanden

Ontruimingsplan voor kantoorpanden Ontruimingsplan voor kantoorpanden volgens NTA 8112-2110 Personeel Hoofd Receptie BHV-er BHV-er Ontruiming Blz. 11 Blz. 12 Blz. 14 Blz. 15 Overval Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Blz. 22 Bommelding Blz. 23 Blz.

Nadere informatie

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1

R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN. Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 R.K. BASISSCHOOL KERENSHEIDE ONTRUIMINGSPLAN Ontruimingsplan R.K.Basisschool Kerensheide 2006 1 Inhoud 1 Inhoudsopgave. 2 Inleiding en toelichting. 3 Situatietekening. 4 Gebouw-, installatie- en organisatiegegevens.

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Haagwijk

Ontruimingsplan. Haagwijk Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 131681-1003463 Ontruimingsplan Haagwijk Verantwoordelijke Vastgesteld door Locatiemanager Haagwijk Locatiemanager Haagwijk OR en CCR

Nadere informatie

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1

BHV - EHBO - Plan. Dorpskerk Oostvoorne. Versie 2 02-11-2014. BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 BHV - EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne Versie 2 02-11-2014 BHV EHBO - Plan Dorpskerk Oostvoorne 1 Wat doen we bij calamiteiten in de Dorpskerk? Er is een BHV-EHBO team in de kerk dat zich bezig houdt

Nadere informatie

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte

Bijlagen. Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve ontruimingsplattegronden in de openbare ruimte Bijlagen Exploratief onderzoek naar multimodale instructieve splattegronden in de openbare ruimte Masterscriptie Mieke Wester Eerste begeleider: I.F. van der Sluis S2393255 Tweede begeleider: G. Redeker

Nadere informatie

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan

Bijlage 3. Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan Bijlage 3 Voorbeeld Nood- en Ontruimingsplan VOORBEELD NOOD- EN ONTRUIMINGSPLAN Inhoud Algemeen gedeelte Maatregelen vooraf Stel u op de hoogte Wie is er verantwoordelijk Belangrijke telefoonnummers Maatregelen

Nadere informatie

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III

Ontruimingsplan. Scoutinggebouw DILLENBURG. Van de Willem de Zwijgergroep III Ontruimingsplan Scoutinggebouw DILLENBURG Van de Willem de Zwijgergroep III Augustus 2002 INHOUD INLEIDING... 3 1. INFORMATIEBLAD... 4 1.1. ADRES:... 4 1.2. ONTRUIMINGSCOMMISSIE:... 4 1.3. AANWEZIGEN:...

Nadere informatie

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND

HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND HANDBOEK BEDRIJFSHULPVERLENING VOGELBESCHERMING NEDERLAND maart 2005 Inhoudsopgave pag. 1. INLEIDING 3 2. BEDRIJFSINFORMATIE 4 3. BEDRIJFSHULPVERLENING 5 3.1. Doel van de BHV 6 3.2. Taken van de BHV 6

Nadere informatie

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring

Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Ontruimingsplan Gereformeerde kerk De Lichtkring Laan naar Emiclaer 1, 3823 EG Amersfoort Telefoon: 033-4559998 Koster: dhr. W. Schep Hoofd BedrijfsHulpVerlening, tevens coördinator: Koster of diens vervanger

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening.

Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg. Het betrof een aangekondigde ontruimingsoefening. Evaluatie formulier ontruimen Organisatie: Kinderdagverblijf Beerengoed Contactpersoon: Mevr. Schelberg vpt-efo.001.doc Datum: 14 10 2013 Korte omschrijving van de situatie: Betrof een rookontwikkeling

Nadere informatie

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde

BHV - Instructie. Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding HZ Zeewolde BHV - Instructie Sportzaal Zeewolderhoek De Verbeelding 27 3892 HZ Zeewolde Opgesteld door: PROV Integrale Veiligheid Botnische Golf 9a 3446 CN Woerden T: (0348) 416 960 F: (0348) 481 862 Datum: 10-01-2013

Nadere informatie

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan

Handboek kwaliteit 7.1 Calamiteiten- / ontruimingsplan Datum: 21 juli 2009 Versie: 3 Pagina: 1 van 5. Calamiteiten- / ontruimingsplan Pagina: 1 van 5 Calamiteiten- / ontruimingsplan Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend zijn voor de aanwezige kinderen en personeel op een kinderopvanglocatie.

Nadere informatie

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD

ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD ONTRUIMINGSPLAN BS DE BONGERD Algemene gegevens: Basisschool: De Bongerd Gemeente: Nederweert Adres : de Bengele 2 Postcode : 6031 TZ Plaats : Nederweert Telefoon : 0495 632747 Directeur: Erna Bouten 06-16033181

Nadere informatie