Contract BOSZ-net IJsselmuiden Glasvezelaansluiting BOSZ St. Beh eerorganisatie Spoorlanden-Zendijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contract BOSZ-net IJsselmuiden Glasvezelaansluiting BOSZ2014.001 St. Beh eerorganisatie Spoorlanden-Zendijk"

Transcriptie

1 Contract BOSZ-net IJsselmuiden <Naam bedrijf> Glasvezelaansluiting BOSZ St. Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk Spoorstraat 20 IJSSELMUIDEN Kopie: Eindgebruiker BOSZ NDIX BGBC P/A BGBC BA (beheerorganisatie) Schrevenweg HA ZWOLLE T E W BOSZ KvK

2 Tarieven en condities De mogelijkheden BOSZ NDIX-poort Met een BOSZ NDIX-poort krijgt u toegang tot de BOSZ NDIX-infrastructuur met de bandbreedte van uw voorkeur die door de gehele BOSZ NDIX-infrastructuur door u gebruikt kan worden. Over deze poort kunt u gebruik maken van één of meer VLAN s naar één of meer van de op de BOSZ NDIXinfrastructuur aangesloten partijen. Via deze VLAN s kunt u verbonden worden met aanbieders op de BOSZ NDIX-infrastructuur waar u ICT-diensten van wenst af te nemen. Of kunt u verbinding maken met klanten waaraan u ICT-diensten wilt leveren. Ook kunt u directe verbindingen maken met andere locaties, van uzelf of van andere aangesloten partijen. U bepaalt zelf hoe u de capaciteit van uw poort verdeelt over de VLAN s die u gebruikt. Het tarief voor de poort is inclusief het door u gewenste aantal VLAN s. De beschikbaarheid van de dienstverlening is gedefinieerd in de SLA, die geldt voor ieder individueel VLAN. Gegevens NDIX (Actieve Operator helpdesk) Verbinding Indien gewenst wordt de BOSZ glasvezelverbinding geleverd in combinatie met een verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en uw locatie. Dit is een ethernetverbinding, van één van onze leveranciers. Voor deze verbinding gelden de technische en kwaliteitskenmerken van de betreffende leverancier. Punt-punt verbinding Een punt-punt verbinding is een dedicated verbinding tussen twee BOSZ NDIX-poorten. Punt-punt verbindingen kunnen geleverd worden in de vorm van Ethernet VLAN s, (D)WDM kanalen (managed of passief) of dark fiber. CPE Indien gewenst wordt, bij een glasvezelverbinding tussen uw poort en uw locatie, een BOSZ NDIX-CPE op uw locatie geïnstalleerd (aansluitswitch met vier of meer UTP-poorten). Hiermee worden uw CPE en glasvezelverbinding door BOSZ NDIX proactief gemonitord. De CPE geeft u daarnaast de mogelijkheid om uw VLAN s over verschillende UTPpoorten te gebruiken. Uw contactpersoon: Dennis Snijder Contractnummer: Gegevens BGBC (beheerorganisatie passief netwerk namens St. BOSZ) Uw contactpersoon: Johan Meijerhof Contractnummer: Gegevens contractant Naam organisatie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon algemeen: algemeen: IBAN: KvK-nummer: 1

3 Factuuradres indien afwijkend Adres: Postcode: Plaats: facturen: Uw referentie: Dienstverlening NDIX Pop-locatie (A-zijde) Organisatie: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: BOSZ - NET Spoorstraat SPOORLANDEN - IJSSELMUIDEN Aansluitadres (B-zijde) Bedrijf: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Poort en verbinding Glasvezel inclusief NDIX-poort naar boven 100Mbit/s 1:1 Aansluiting inclusief glasvezelverbinding 1Gbit/s 1:1 Aansluiting inclusief glasvezelverbinding CPE CPE (Genexis DRG711) Kosten Eenmalig: 0,- Per maand: 90,- (NB ALLEEN GLASVEZEL EXCL. DIENSTEN) Overig Koppelvlak: 100Mbit/s UTP Overig (specificeren) 2

4 Installatie van de NDIX-aansluiting vindt plaats tijdens kantooruren. Indien u de installatie buiten kantoortijden plaats wilt laten vinden, gelden hogere tarieven. Glasvezel: BGBC BOSZ-net Het eenmalig tarief is inclusief maximaal 25 meter graafwerk op de klantlocatie, gerekend vanaf het hart van de openbare weg en inclusief maximaal 15 meter interne bekabeling op de klantlocatie (alleen in meterkast), gerekend vanaf de geveldoorvoer. Gewenste leverdatum*: * In te vullen door Contractant. De door Contractant in te vullen datum dient in ieder geval op of na de indicatie levertermijn te liggen. Aan de gewenste leverdatum kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Bepalingen Geldigheid Deze aanbieding behoudt haar geldigheid tot uiterlijk <<DATUM>>. Aanvang contract Het contract vangt aan op het moment van ondertekening door beide partijen. Indicatie levertermijn De levertermijn bedraagt circa <<AANTAL>> weken na ontvangst van het getekende contract en is afhankelijk van het aantal Werkbare dagen en de doorlooptijd van vergunningsprocedures. NDIX heeft geen invloed op het aantal Werkbare dagen of de doorlooptijd van de vergunningsprocedures. Genoemde leveringstermijn betreft slechts een inschatting waaraan op geen enkele wijze rechten ontleend kunnen worden. Duur levering Het contract loopt door tot <<CONTRACTERMIJN>> maanden na oplevering van de Aansluiting. Daarna wordt het contract telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Tarieven Alle genoemde bedragen zijn in Euro s en exclusief BTW. Facturering Facturering van de eenmalige kosten (indien van toepassing) geschiedt voor 50% bij verstrekking van de opdracht en voor 50% bij oplevering. De volgende bijlagen zijn integraal onderdeel van dit contract 1. Formulier Contactgegevens Eindgebruiker 2. Service Level Agreement (SLA) 3. Leveringsvoorwaarden Strijdigheid In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in dit contract en de SLA of de leveringsvoorwaarden van St. BOSZ prevaleren de bepalingen in dit contract. 3

5 Aldus getekend voor akkoord door rechtsgeldig vertegenwoordigers: Organisatie: Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden - Zendijk Naam: Functie: J.C. Bukman Voorzitter Datum: Plaats: IJsselmuiden, Nederland Handtekening: 4

6 Bijlage 1: Formulier Contactgegevens Eindgebruiker Vult u hieronder de gegevens van de Eindgebruiker in. De Eindgebruiker is de partij die de aansluiting daadwerkelijk zal gebruiken en daarvoor zelf als Contractant optreedt, of waarvoor een derde als Contractant optreedt. NDIX gebruikt deze gegevens voor: Het verzenden van de aansluitbevestiging naar Contractant en/of Eindgebruiker met daarin alle relevante informatie m.b.t. de aansluiting zoals poort- en contractnummer. Het verzenden van goedkeuringsverzoeken naar aanleiding van VLAN-aanvragen naar de Technische Contactpersoon. Het informeren van de Eindgebruiker over de dienstverlening van NDIX en de mogelijkheden die de digitale marktplaats biedt. Contactgegevens Eindgebruiker Organisatienaam Postadres Bezoekadres Alg. telefoonnummer Alg. adres Algemeen Contactpersoon (ACP) Eindgebruiker Achternaam Voorletters Voornaam m/v Telefoon vast Telefoon mobiel adres Technisch Contactpersoon (TCP) Eindgebruiker Achternaam Voorletters Voornaam m/v Telefoon vast Telefoon mobiel adres 5

7 Bijlage 2: Service Level Agreement (SLA) (2v0) Informatievoorziening Bij oplevering van de Dienst ontvangt de aangesloten Contractant en/of Eindgebruiker de volgende informatie: a. Gegevens van de Aansluiting: Poortnummer; NDIX-locatie; CPE. b. Een bijlage waarmee alle administratieve en technische contractpersonen dienen te worden opgegeven aan NDIX, inclusief telefoonnummers en adressen voor de bereikbaarheid in geval van onderhoud en storingen. c. Informatie met betrekking tot: Het dienstaanbod op de digitale marktplaats van NDIX; Het aanvragen van VLAN s; Het melden van storingen; Het wijzigen van gegevens. Beschikbaarheid Beschikbaarheid wordt hier als volgt gedefinieerd: de mogelijkheid om signalen binnen het NDIXnetwerk te verzenden tussen de op NDIX aangesloten Eindgebruikers vanaf de NDIX-poort waarop de Eindgebruikers zijn aangesloten, met de eigenschappen van het transport van de signalen conform de eigenschappen onder c. a. NDIX zal zich er voor inspannen de navolgende beschikbaarheid te realiseren: 24 uren x 7 dagen met 99,9% beschikbaarheid per kwartaal per VLAN. Dit is exclusief de niet-beschikbaarheid ten gevolge van preventief onderhoud. b. Time to Repair (TTR) in het geval van storing door defect(en): actieve componenten : binnen 4 uur (TTR) passieve componenten (glasvezels) : 95% binnen 16 uur (TTR) : 100% binnen 24 uur (TTR) c. Het transport van signalen heeft de volgende eigenschappen: Eigenschap Waarde NDIX-netwerk Definitie Round Trip Delay Jitter 5ms 2ms Packetloss 0,01% MTU size 9100 bytes Delay (Latency): (Ethernet) Delay is het tijdsverschil tussen het moment van het zenden en het moment van ontvangen van een compleet Ethernetframe op het ontvangende adres. Round Trip Delay: Round Trip Delay is de tijd die een Ethernetframe nodig heeft om van zender naar ontvanger en weer terug naar de zender te komen. Round Trip Delay is tweemaal de Delay. Jitter: De fluctuatie in Delay tussen Ethernetframes met dezelfde lengte gemeten in de tijd. Packetloss: Het percentage verloren Ethernetframes tussen zender en ontvanger. MTU: De Maximum Transmission Unit (MTU) is de maximum Ethernetframelengte die zonder fragmentatie verzonden kan worden. 6

8 Het niet-beschikbaar zijn van de (enkelvoudige of redundante) verbinding tussen de Eindgebruiker en NDIX-poort, valt buiten het kader van deze SLA. Hierop is de SLA van de betreffende leverancier van toepassing. Het niet-beschikbaar zijn van apparatuur bij de Eindgebruiker, of diensten van derden die gebruik maken van de onderhavige verbindingen, valt buiten het kader van deze SLA. Preventief onderhoud Preventief onderhoud wordt minimaal 5 werkdagen van tevoren gemeld en vindt indien mogelijk plaats in het servicewindow van uur tot uur. Onderhoud vindt enkel buiten het servicewindow plaats indien daarvoor een dringende noodzaak is. In dat geval zullen de betrokken Eindgebruikers op de hoogte worden gesteld via en SMS. Indien de dienstverlening, of een deel daarvan niet-beschikbaar was volgens de aangegeven beschikbaarheid wordt, op verzoek van de betreffende Eindgebruiker, binnen 2 werkdagen na een dergelijk verzoek een rapport van niet-beschikbaarheid opgemaakt en verstuurd naar de betreffende Eindgebruiker, met daarin de vermelding van de oorzaak, duur en afhandeling van de nietbeschikbaarheid. 7

9 Bijlage 3: Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verklaring van termen, gebruikt in deze leveringsvoorwaarden: Aansluiting De BOSZ NDIX-poort waarop de infrastructuur is aangesloten, indien van toepassing inclusief de verbinding naar de klantlocaties met of zonder CPE op de klantlocatie. Apparatuur De door BOSZ NDIX ten behoeve van haar dienstverlening aan Eindgebruiker in bruikleen gegeven hardware. Contractant Iedere partij die met BOSZ NDIX een overeenkomst sluit voor het gebruik van één of meerdere Aansluitingen. CPE De Apparatuur op de locatie van de Eindgebruiker die met de BOSZ NDIX-poort verbonden is middels een verbinding. Dienst/Dienstverlening De dienst die door BOSZ NDIX aan de Contractant en/of Eindgebruiker geleverd wordt, conform de specificaties in het contract. Eindgebruiker Iedere partij die een aansluiting heeft op de BOSZ NDIX-infrastructuur en daarvoor zelf als Contractant optreedt, of waarvoor een derde als Contractant optreedt. BOSZ NDIX-infrastructuur De infrastructuur van BOSZ NDIX, zijnde een (layer 2) ethernetnetwerk met PoP-locaties in Nederland en Duitsland, exclusief de verbindingen naar de klant-locaties. Op basis van VLAN s wordt er voor uitwisseling van data- en diensten-verkeer tussen de aangesloten Eind-gebruikers gezorgd. BOSZ NDIX-poort De poort op de BOSZ NDIX-infrastructuur waarop Eindgebruiker(s) zijn aangesloten, dan wel direct op de betreffende PoP-locatie, dan wel via een verbinding naar de locaties van de Eindgebruiker(s). PoP-locatie Locatie waar BOSZ NDIX één of meer switches heeft geplaatst voor het leveren van BOSZ NDIX-poorten aan Eindgebruiker(s). VLAN Een Virtual Local Area Network (VLAN) is een layer 2 VLAN op BOSZ NDIX-infrastructuur, volgens de standaard 802.1q. Werkbare dagen Alle dagen die niet als onwerkbaar worden beschouwd. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop, door omstandigheden buiten schuld of toedoen van BOSZ NDIX of haar leverancier(s), gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. 8

10 Artikel 2 Geldigheid, levering en duur 2.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van BOSZ NDIX zijn vrij-blijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.2 Een contract gaat in vanaf het moment van ondertekening door beide partijen. 2.3 De levering van de dienst vindt plaats op de gewenste lever-termijn zoals overeengekomen, dan wel zo snel mogelijk daarna. Alle door BOSZ NDIX genoemde leve-ringstermijnen zijn, tenzij anders overeengekomen, indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan BOSZ NDIX bekende gege-vens en geldende omstandig-heden. 2.4 Tenzij anders overeengekomen loopt het contract door tot drie jaar na oplevering van de Aansluiting. Daarna wordt het contract telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. 2.5 Het opzeggen van een contract kan uitsluitend schriftelijk en dient minimaal drie volle kalendermaanden voor de einddatum van het contract te geschieden. 2.6 Indien een contract niet of niet op tijd is opgezegd wordt het contract, tenzij anders overeengekomen, telkens, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Indien BOSZ NDIX ter uitvoering van het contract reeds prestaties heeft verricht, dan zullen die prestaties op het moment van beëindiging (ontbinding) niet ongedaan kun-nen worden gemaakt, tenzij Contractant kan bewijzen dat BOSZ NDIX ten aanzien van een wezenlijk deel van die prestatie in verzuim is. Bedragen die BOSZ NDIX vóór de beëindiging (ontbinding) heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onver-minderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Artikel 3 Object 3.1 BOSZ NDIX zal de dienst leveren en onderhouden conform de voor-waarden genoemd in het contract en de bijlagen bij het contract. 3.2 De dienst is inclusief het door de klant gewenste aantal VLAN s bin-nen de gehele BOSZ NDIXinfrastructuur. 3.3 Voor de doorschakeling van VLAN s buiten de BOSZ NDIX-infrastructuur naar de netwerken van derde partijen waarmee BOSZ NDIX gekoppeld is en over de verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en de Eindgebruiker, kunnen eenmalige en/of periodieke kosten in rekening worden gebracht door de betreffende partij(en). 3.4 De technische specificaties van de netwerken van derde partijen en de verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en de Eindgebruiker kunnen afwijken van de specificaties die gelden binnen de BOSZ NDIX-infra-structuur. 3.5 Tenzij expliciet anders overeengekomen blijft Apparatuur eigendom van BOSZ NDIX en is in bruikleen bij de klant. Artikel 4 Organisatorische regelingen 4.1 Contractant wijst een Technisch Contact Persoon aan (TCP). Deze persoon zal fungeren als contactpersoon voor technische aangele-genheden over de Aansluiting van de Eindgebruiker. 4.2 De TCP is technisch verantwoor-delijk en beslissingsbevoegd voor de Aansluiting van de Eindgebruiker. De TCP wordt geïnformeerd bij onderhoud en storingen en dient goedkeuring te verlenen bij onge-plande werkzaamheden, tenzij er sprake is van overmacht. 4.3 BOSZ NDIX levert de actieve Apparatuur zoals is omschreven in het contract en neemt indien nodig contact op met TCP om gebruik van de actieve Apparatuur af te stemmen. 4.4 Contractant wijst een Administra-tief Contact Persoon aan (ACP). Deze persoon zal fungeren als contactpersoon voor administra-tieve aangelegenheden over de Aansluiting van Eindgebruiker. 4.5 Contractant moet zich ervan verzekeren dat alle contactinformatie in bezit van BOSZ NDIX correct en actueel is. 4.6 Indien Contractant niet zelf de Eindgebruiker van de geleverde dienst is, is Contractant verantwoordelijk voor het aanleveren van de TCP en ACP van de Eind-gebruiker. 9

11 4.7 Indien Contractant niet zelf de Eindgebruiker is, dient de Contrac-tant de Eindgebruiker te informeren over de wederzijdse rechten en plichten van het contract. 4.8 BOSZ NDIX zal aan de ACP alle relevante contactinformatie van BOSZ NDIX ver-strekken. 4.9 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor de Eindgebruiker over de BOSZ NDIX-dienstverlening te informeren. Artikel 5 Gebruik en Beperkingen 5.1 Het is de Eindgebruiker toegestaan de Aansluiting slechts te gebruiken voor normale zakelijke doeleinden. Bedoeld gebruiksrecht is exclusief voorbehouden aan de Eindgebruiker en kan niet door Eindgebruiker overgedragen worden aan derden. 5.2 Contractant dan wel de Eindgebrui-ker mogen uitsluitend apparatuur op de Aansluiting aansluiten die in gebruik is bij de Eindgebruiker (of een door de Eindgebruiker aange-wezen beheerder). Het is Eindgebruiker niet toegestaan apparatuur aan te sluiten op de Aansluiting in naam van derde partijen. 5.3 Indien de Eindgebruiker door middel van een VLAN over de BOSZ NDIX-infrastructuur verkeer uitwisselt met een andere partij, zal BOSZ NDIX op geen enkele wijze partij worden bij (de contractuele) relatie die eventueel zal ontstaan tussen Eindgebruiker en die derde partij. BOSZ NDIX is in dezen slechts doorgeefluik en zal derhalve lijdelijk zijn. 5.4 BOSZ NDIX zal zich ervoor inspannen zoveel als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden bereikbaar te zijn voor Contractant. BOSZ NDIX, Contractant en Eindgebruiker leveren aan elkaar operationele contactgegevens voor bereikbaar-heid. Indien deze contactgegevens niet correct zijn of indien Contractant en Eindgebruiker niet bereikbaar zijn in geval van onder-houd en storingen, kan dit gevol-gen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening van BOSZ NDIX. 5.5 BOSZ NDIX zal zich ervoor inspannen alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om te bewerkstelligen dat de Aansluiting en de ingerichte VLAN s in overeenstemming zijn met het bepaalde in het contract. 5.6 Contractant en Eindgebruiker zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van de Aansluiting geen schade zal veroorzaken aan de BOSZ NDIX-infrastructuur of invloed zal hebben op de reguliere wer-king, beschikbaarheid of functionaliteit van de Aansluiting of voor het verkeer dat wordt uitgewisseld. Indien en voor zover er wel schade wordt veroorzaakt door het ge-bruik dat Contractant en/of Eind-gebruiker maakt van de Aanslui-ting, is Contractant en/of Eindge-bruiker volledig aansprakelijk voor de alsdan door BOSZ NDIX geleden, dan wel te lijden schade. Contractant en Eindgebruiker gaan ermee akkoord om op eigen kosten alle redelijke maatregelen over te nemen, die BOSZ NDIX voorstelt, om dergelijke schade te voorkomen of repareren. 5.7 BOSZ NDIX zal onderhoud aan de apparatuur, gepland of ongepland, altijd aan de TCP melden, conform het contract, dan wel de Service Level Agreement (SLA). 5.8 Contractant en Eindgebruiker zul-len wijzigingen aan de Apparatuur, die impact kunnen hebben op de BOSZ NDIX-dienstverlening, zo spoedig mogelijk aan BOSZ NDIX melden. 5.9 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verplich-tingen op te schorten, of het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Contractant en/of Eindgebruiker niet aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet: a. Contractant en/of Eindgebruiker zich niet houden aan artikel 5.6; b. Contractant en/of Eindgebruiker niet directe adequate maatregelen treffen zoals vermeld in artikel 5.6; c. Contractant en/of Eindgebruiker niet meewerken, zodat BOSZ NDIX kan voldoen aan een statutaire verplichting of een juridische beslissing; d. Contractant en/of Eindgebruiker niet meewerken aan een, naar de mening van BOSZ NDIX, noodzakelijke installatie of onderhoud van hardware, software of infrastructuur; e. Contractant en/of Eindgebruiker zich niet houdt aan de in het contract en leveringsvoorwaarden vermelde condities. 10

12 5.10 BOSZ NDIX is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van openstaande bedragen die zij van Contractant tegoed heeft. Contractant is nim-mer gerechtigd tot opschorting van op haar rustende verplichtingen en verrekening van de door haar ver-schuldigde bedragen BOSZ NDIX zal voorafgaand aan de opschorting of beëindiging telefonisch, schriftelijk of via een melding doen aan de ACP Contractant en/of Eindgebruiker zullen BOSZ NDIX vrijwaren van alle schade die zij lijden ten gevolge van een claim van een derde partij waarbij informatie die in strijd is met Nederlands of buitenlands recht, - uitgewisseld via de BOSZ NDIX-infrastruc-tuur over de aansluiting van de Eindgebruiker - regels of publieke richtlijnen of rechten van derde partijen heeft geschaad Met de levering van de Aansluiting wordt maximaal één Mac-adres per VLAN toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeenge-komen. Artikel 6 Bandbreedte Indien en voor zover Contractant en/of Eindgebruiker de bandbreedte als over-eengekomen in het contract op enig moment en op enigerlei wijze overschrijdt, treden partijen in overleg over de additionele vergoeding die Contractant alsdan verschuldigd zal zijn. Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1 BOSZ NDIX is niet gehouden tot het vergoeden van schade of tot het verrichten van enige andere pres-tatie, indien de tekortkoming van BOSZ NDIX niet onverwijld nadat Contractant en/of Eindgebruiker de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk door Contractant aan BOSZ NDIX is gemeld. BOSZ NDIX is evenmin gehouden tot schadevergoeding of tot het verrichten van enige andere prestatie, indien BOSZ NDIX niet deugdelijk in gebreke is gesteld. 7.2 Aansprakelijkheid van BOSZ NDIX voor indirecte schade, gevolgschade (bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden), gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van de bedrijfs-processen van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn en/of letselschade, is uitgesloten. 7.3 De aansprakelijkheid van BOSZ NDIX voor schade veroorzaakt door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging bedraagt nimmer meer dan het bedrag dat verzekeraar van BOSZ NDIX ter zake uit zal keren. 7.4 Indien BOSZ NDIX onverminderd het elders in deze leveringsvoorwaar-den bepaalde desalniettemin gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding of boete of enig andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door BOSZ NDIX of anderszins, is de aansprakelijkheid van BOSZ NDIX te allen tijde beperkt tot maximaal de contractwaarde of tot aan de som die aan de zijde van BOSZ NDIX in voorkomend geval daadwerkelijk gedekt wordt door haar verzeke-ring, en wel de laagste van beide genoemde sommen. Indien de overeenkomst een (duur-)overeen-komst is tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden die op het moment dat het veroorza-kende voorval zich voordoet reeds langer dan een jaar heeft geduurd, wordt de contractswaarde gesteld op het totaal van de aan BOSZ NDIX betaalde facturen (excl. BTW) voor maximaal één jaar. 7.5 BOSZ NDIX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. BOSZ NDIX is tevens op generlei wijze aanspra-kelijk voor schade ontstaan als gevolg van zodanige overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) Uitval van de (functionaliteit van) de Aansluiting als gevolg van uitval of storing in de levering van energie; b) storingen van internet-, computernetwerk- of telecommunicatie-faciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirus-sen, trojans, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDOS-aanvallen) en/of andersoortige virussen van Contractant, Eindgebruiker, BOSZ NDIX of een derde; c) overmacht van toeleveranciers van BOSZ NDIX; d) overheidsmaatregelen; e) oorlog; f) werkbezetting; g) staking; h) de onbeschikbaarheid van een of 11

13 meerdere personeelsleden van BOSZ NDIX; i) elke niet-nakoming van leveranciers van BOSZ NDIX, van welke aard dan ook. Artikel 8 Testperiode 8.1 Contractant en/of Eindgebruiker heeft recht op een testperiode van twee weken van de Dienst, ingaande vanaf het moment van oplevering van de Dienst. 8.2 Contractant en Eindgebruiker ontvangen een aansluitbevestiging van BOSZ NDIX op moment van oplevering. Artikel 9 Betalingscondities 9.1 Contractant dient de eenmalige kosten te voldoen bij oplevering, tenzij anders overeengekomen. 9.2 Contractant start betaling van de periodieke bedragen per kwartaal vooruit na afloop van de testperiode van twee weken na levering van de Dienst. 9.3 Betalingstermijn van ontvangen facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum. 9.4 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks te corrigeren en verhogen met een percentage gelijk aan het consumenten-prijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens, zoals afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indexatie start per 1 januari na afloop van het eerste volle jaar na oplevering. Artikel 10 Vertrouwelijkheid 10.1 BOSZ NDIX behandelt alle informatie die in het kader van het contract is ontvangen en als vertrouwelijk is aangemerkt door Contractant en/of Eindgebruiker, als vertrou-welijk Contractant en Eindgebruiker zullen alle informatie die in het kader van dit contract is ontvangen als vertrouwelijk behandelen Partijen zijn in geval van contacten met derde partijen verplicht maatregelen ten aanzien van vertrouwelijkheid op te nemen zoals hierboven vermeld, voor zover daarbij de mogelijkheid bestaat dat die derde partij inzicht zal verkrijgen in of de beschikking kan verkrijgen over informatie van de andere partij BOSZ NDIX verstrekt informatie met betrekking tot de Aansluiting, zoals poort- en contractnummer uitslui-tend op verzoek van en aan de ACP of TCP Van artikel 10.1 tot en met 10.4 mag worden afgeweken indien alle partijen hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Artikel 11 Veranderingen Veranderingen aan het contract zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 12 Geschillen 12.1 Op het contract en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, de SLA en de leveringsvoorwaarden is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Geschillen die tussen BOSZ NDIX en Contractant en/of Eindgebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van het contract, de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudin-gen, de SLA en de leveringsvoor-waarden zullen, zulks na uitsluiten-de keuze van BOSZ NDIX worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, dan wel door de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem, conform het alsdan geldende Arbitragereglement. 12

14 Bijlage 4: Tarievenblad Bijzondere bepalingen: 13

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden JJM-webdesign Aardenburg Index: 1 Definities 2 Algemeen 3 Aanbiedingen en offertes 4 Uitvoering van de overeenkomst 5 Wijziging van de overeenkomst 6 Honorarium 7 Betaling 8 Incassokosten

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN

LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR LEVERING DIENSTEN VAN: - «Webdesign Yvonne» gevestigd en kantoorhoudende te 1974 XW, IJmuiden in het Snippenbos 43 hierna te noemen: Webdesign Yvonne Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed.

1. BCC Consult B.V.: een besloten vennootschap, vertegenwoordigd door dhr. Jarmohamed. 1 Algemene Leveringsvoorwaarden BCC Consult BV 23 juni 2015, Rotterdam Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BCC Consult

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders

Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Algemene voorwaarden Klusbedrijf Daan Penders Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Klusbedrijf Daan Penders Klusbedrijf Daan Penders Tubasingel 13 2287 CM Rijswijk KvK:

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer

Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer Algemene Leveringsvoorwaarden van: Werner Bros. gevestigd en kantoorhoudende te Amersfoort aan De Heuvel 31, ingeschreven bij KvK Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32168497. Artikel 1. Definities 1.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSVISIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Mobiliteitsvisie. Naast Mobiliteitsvisie kunnen tevens alle personen die op enigerlei wijze aan

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD.

DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Algemene Voorwaarden voor dienstverlening. DAN VVE BEHEER EN ADMINISTRATIES B.V. Gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Ebenhaezerstraat 33, 3083 RD. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake.

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van TerZake. Algemene voorwaarden voor dienstverlening Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: TerZake : de gebruiker van de algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop

Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop Algemene voorwaarden voor Dienstverlening & Verkoop 1. Definities en Toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand

Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Algemene voorwaarden Timer B.V. bij koop op afstand Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van respectievelijk met Timer B.V. en op alle

Nadere informatie

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier.

Opdrachtgever: Bedrijf of particulier die gebruik maakt van de diensten van Klusbedrijf Sander Stromeier. Algemene Voorwaarden Klusbedrijf Sander Stromeier Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en staan gepubliceerd op de website van Klusbedrijf Sander Stromeier: www.sanderstromeier.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VENTU.NL VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRONISCHE DIENSTEN Artikel 1: Definities Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan: Algemene voorwaarden deze

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam:

AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015. Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Roepnaam: AANMELDINGSFORMULIER BEDRIJFSOPLEIDINGEN WELZIJN 2015 Gewenste cursus/training: Startdatum: Achternaam: Geboortenaam 1 : Voorletters: Roepnaam: Adres: Woonplaats: Telefoon (privé): Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen

Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen Algemene voorwaarden Olthof-kunststofkozijnen 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 In deze algemene voorwaarden voor dienstverlening, verkoop en levering, verder: Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Olthof-kuststofkozijnen

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Echt Om, om echt te zijn

Echt Om, om echt te zijn Algemene voorwaarden Echt Om Samenvatting Echt Om heeft hieronder de belangrijkste punten van de algemene voorwaarden samengevat. Op verzoek sturen wij u de volledige algemene voorwaarden. Als we met elkaar

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen FoodFitness en een cliënt. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden (AV) van de praktijk voor orthomoleculaire therapie en Personal Training FoodFitness (hierna: FoodFitness), gevestigd te Veenendaal en geregistreerd bij de Kamer

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Visser & Verweij communicatie s Gravenhof 12 7201 DN Zutphen Bezoekadres: Waterstraat 5 7201 HM Zutphen 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van Friends of Retail met wie Friends of Retail een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Friends of Retail vof Gevestigd en kantoorhoudende te 1067 TA, te Amsterdam aan de Osdorperweg 726, hierna te noemen: Friends of Retail. Artikel 1. Definities

Nadere informatie