Contract BOSZ-net IJsselmuiden Glasvezelaansluiting BOSZ St. Beh eerorganisatie Spoorlanden-Zendijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Contract BOSZ-net IJsselmuiden Glasvezelaansluiting BOSZ2014.001 St. Beh eerorganisatie Spoorlanden-Zendijk"

Transcriptie

1 Contract BOSZ-net IJsselmuiden <Naam bedrijf> Glasvezelaansluiting BOSZ St. Beheerorganisatie Spoorlanden-Zendijk Spoorstraat 20 IJSSELMUIDEN Kopie: Eindgebruiker BOSZ NDIX BGBC P/A BGBC BA (beheerorganisatie) Schrevenweg HA ZWOLLE T E W BOSZ KvK

2 Tarieven en condities De mogelijkheden BOSZ NDIX-poort Met een BOSZ NDIX-poort krijgt u toegang tot de BOSZ NDIX-infrastructuur met de bandbreedte van uw voorkeur die door de gehele BOSZ NDIX-infrastructuur door u gebruikt kan worden. Over deze poort kunt u gebruik maken van één of meer VLAN s naar één of meer van de op de BOSZ NDIXinfrastructuur aangesloten partijen. Via deze VLAN s kunt u verbonden worden met aanbieders op de BOSZ NDIX-infrastructuur waar u ICT-diensten van wenst af te nemen. Of kunt u verbinding maken met klanten waaraan u ICT-diensten wilt leveren. Ook kunt u directe verbindingen maken met andere locaties, van uzelf of van andere aangesloten partijen. U bepaalt zelf hoe u de capaciteit van uw poort verdeelt over de VLAN s die u gebruikt. Het tarief voor de poort is inclusief het door u gewenste aantal VLAN s. De beschikbaarheid van de dienstverlening is gedefinieerd in de SLA, die geldt voor ieder individueel VLAN. Gegevens NDIX (Actieve Operator helpdesk) Verbinding Indien gewenst wordt de BOSZ glasvezelverbinding geleverd in combinatie met een verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en uw locatie. Dit is een ethernetverbinding, van één van onze leveranciers. Voor deze verbinding gelden de technische en kwaliteitskenmerken van de betreffende leverancier. Punt-punt verbinding Een punt-punt verbinding is een dedicated verbinding tussen twee BOSZ NDIX-poorten. Punt-punt verbindingen kunnen geleverd worden in de vorm van Ethernet VLAN s, (D)WDM kanalen (managed of passief) of dark fiber. CPE Indien gewenst wordt, bij een glasvezelverbinding tussen uw poort en uw locatie, een BOSZ NDIX-CPE op uw locatie geïnstalleerd (aansluitswitch met vier of meer UTP-poorten). Hiermee worden uw CPE en glasvezelverbinding door BOSZ NDIX proactief gemonitord. De CPE geeft u daarnaast de mogelijkheid om uw VLAN s over verschillende UTPpoorten te gebruiken. Uw contactpersoon: Dennis Snijder Contractnummer: Gegevens BGBC (beheerorganisatie passief netwerk namens St. BOSZ) Uw contactpersoon: Johan Meijerhof Contractnummer: Gegevens contractant Naam organisatie: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon algemeen: algemeen: IBAN: KvK-nummer: 1

3 Factuuradres indien afwijkend Adres: Postcode: Plaats: facturen: Uw referentie: Dienstverlening NDIX Pop-locatie (A-zijde) Organisatie: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: BOSZ - NET Spoorstraat SPOORLANDEN - IJSSELMUIDEN Aansluitadres (B-zijde) Bedrijf: Straat en huisnummer: Postcode en plaats: Poort en verbinding Glasvezel inclusief NDIX-poort naar boven 100Mbit/s 1:1 Aansluiting inclusief glasvezelverbinding 1Gbit/s 1:1 Aansluiting inclusief glasvezelverbinding CPE CPE (Genexis DRG711) Kosten Eenmalig: 0,- Per maand: 90,- (NB ALLEEN GLASVEZEL EXCL. DIENSTEN) Overig Koppelvlak: 100Mbit/s UTP Overig (specificeren) 2

4 Installatie van de NDIX-aansluiting vindt plaats tijdens kantooruren. Indien u de installatie buiten kantoortijden plaats wilt laten vinden, gelden hogere tarieven. Glasvezel: BGBC BOSZ-net Het eenmalig tarief is inclusief maximaal 25 meter graafwerk op de klantlocatie, gerekend vanaf het hart van de openbare weg en inclusief maximaal 15 meter interne bekabeling op de klantlocatie (alleen in meterkast), gerekend vanaf de geveldoorvoer. Gewenste leverdatum*: * In te vullen door Contractant. De door Contractant in te vullen datum dient in ieder geval op of na de indicatie levertermijn te liggen. Aan de gewenste leverdatum kunnen op geen enkele wijze rechten ontleend worden. Bepalingen Geldigheid Deze aanbieding behoudt haar geldigheid tot uiterlijk <<DATUM>>. Aanvang contract Het contract vangt aan op het moment van ondertekening door beide partijen. Indicatie levertermijn De levertermijn bedraagt circa <<AANTAL>> weken na ontvangst van het getekende contract en is afhankelijk van het aantal Werkbare dagen en de doorlooptijd van vergunningsprocedures. NDIX heeft geen invloed op het aantal Werkbare dagen of de doorlooptijd van de vergunningsprocedures. Genoemde leveringstermijn betreft slechts een inschatting waaraan op geen enkele wijze rechten ontleend kunnen worden. Duur levering Het contract loopt door tot <<CONTRACTERMIJN>> maanden na oplevering van de Aansluiting. Daarna wordt het contract telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Tarieven Alle genoemde bedragen zijn in Euro s en exclusief BTW. Facturering Facturering van de eenmalige kosten (indien van toepassing) geschiedt voor 50% bij verstrekking van de opdracht en voor 50% bij oplevering. De volgende bijlagen zijn integraal onderdeel van dit contract 1. Formulier Contactgegevens Eindgebruiker 2. Service Level Agreement (SLA) 3. Leveringsvoorwaarden Strijdigheid In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in dit contract en de SLA of de leveringsvoorwaarden van St. BOSZ prevaleren de bepalingen in dit contract. 3

5 Aldus getekend voor akkoord door rechtsgeldig vertegenwoordigers: Organisatie: Stichting Beheerorganisatie Spoorlanden - Zendijk Naam: Functie: J.C. Bukman Voorzitter Datum: Plaats: IJsselmuiden, Nederland Handtekening: 4

6 Bijlage 1: Formulier Contactgegevens Eindgebruiker Vult u hieronder de gegevens van de Eindgebruiker in. De Eindgebruiker is de partij die de aansluiting daadwerkelijk zal gebruiken en daarvoor zelf als Contractant optreedt, of waarvoor een derde als Contractant optreedt. NDIX gebruikt deze gegevens voor: Het verzenden van de aansluitbevestiging naar Contractant en/of Eindgebruiker met daarin alle relevante informatie m.b.t. de aansluiting zoals poort- en contractnummer. Het verzenden van goedkeuringsverzoeken naar aanleiding van VLAN-aanvragen naar de Technische Contactpersoon. Het informeren van de Eindgebruiker over de dienstverlening van NDIX en de mogelijkheden die de digitale marktplaats biedt. Contactgegevens Eindgebruiker Organisatienaam Postadres Bezoekadres Alg. telefoonnummer Alg. adres Algemeen Contactpersoon (ACP) Eindgebruiker Achternaam Voorletters Voornaam m/v Telefoon vast Telefoon mobiel adres Technisch Contactpersoon (TCP) Eindgebruiker Achternaam Voorletters Voornaam m/v Telefoon vast Telefoon mobiel adres 5

7 Bijlage 2: Service Level Agreement (SLA) (2v0) Informatievoorziening Bij oplevering van de Dienst ontvangt de aangesloten Contractant en/of Eindgebruiker de volgende informatie: a. Gegevens van de Aansluiting: Poortnummer; NDIX-locatie; CPE. b. Een bijlage waarmee alle administratieve en technische contractpersonen dienen te worden opgegeven aan NDIX, inclusief telefoonnummers en adressen voor de bereikbaarheid in geval van onderhoud en storingen. c. Informatie met betrekking tot: Het dienstaanbod op de digitale marktplaats van NDIX; Het aanvragen van VLAN s; Het melden van storingen; Het wijzigen van gegevens. Beschikbaarheid Beschikbaarheid wordt hier als volgt gedefinieerd: de mogelijkheid om signalen binnen het NDIXnetwerk te verzenden tussen de op NDIX aangesloten Eindgebruikers vanaf de NDIX-poort waarop de Eindgebruikers zijn aangesloten, met de eigenschappen van het transport van de signalen conform de eigenschappen onder c. a. NDIX zal zich er voor inspannen de navolgende beschikbaarheid te realiseren: 24 uren x 7 dagen met 99,9% beschikbaarheid per kwartaal per VLAN. Dit is exclusief de niet-beschikbaarheid ten gevolge van preventief onderhoud. b. Time to Repair (TTR) in het geval van storing door defect(en): actieve componenten : binnen 4 uur (TTR) passieve componenten (glasvezels) : 95% binnen 16 uur (TTR) : 100% binnen 24 uur (TTR) c. Het transport van signalen heeft de volgende eigenschappen: Eigenschap Waarde NDIX-netwerk Definitie Round Trip Delay Jitter 5ms 2ms Packetloss 0,01% MTU size 9100 bytes Delay (Latency): (Ethernet) Delay is het tijdsverschil tussen het moment van het zenden en het moment van ontvangen van een compleet Ethernetframe op het ontvangende adres. Round Trip Delay: Round Trip Delay is de tijd die een Ethernetframe nodig heeft om van zender naar ontvanger en weer terug naar de zender te komen. Round Trip Delay is tweemaal de Delay. Jitter: De fluctuatie in Delay tussen Ethernetframes met dezelfde lengte gemeten in de tijd. Packetloss: Het percentage verloren Ethernetframes tussen zender en ontvanger. MTU: De Maximum Transmission Unit (MTU) is de maximum Ethernetframelengte die zonder fragmentatie verzonden kan worden. 6

8 Het niet-beschikbaar zijn van de (enkelvoudige of redundante) verbinding tussen de Eindgebruiker en NDIX-poort, valt buiten het kader van deze SLA. Hierop is de SLA van de betreffende leverancier van toepassing. Het niet-beschikbaar zijn van apparatuur bij de Eindgebruiker, of diensten van derden die gebruik maken van de onderhavige verbindingen, valt buiten het kader van deze SLA. Preventief onderhoud Preventief onderhoud wordt minimaal 5 werkdagen van tevoren gemeld en vindt indien mogelijk plaats in het servicewindow van uur tot uur. Onderhoud vindt enkel buiten het servicewindow plaats indien daarvoor een dringende noodzaak is. In dat geval zullen de betrokken Eindgebruikers op de hoogte worden gesteld via en SMS. Indien de dienstverlening, of een deel daarvan niet-beschikbaar was volgens de aangegeven beschikbaarheid wordt, op verzoek van de betreffende Eindgebruiker, binnen 2 werkdagen na een dergelijk verzoek een rapport van niet-beschikbaarheid opgemaakt en verstuurd naar de betreffende Eindgebruiker, met daarin de vermelding van de oorzaak, duur en afhandeling van de nietbeschikbaarheid. 7

9 Bijlage 3: Leveringsvoorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen Verklaring van termen, gebruikt in deze leveringsvoorwaarden: Aansluiting De BOSZ NDIX-poort waarop de infrastructuur is aangesloten, indien van toepassing inclusief de verbinding naar de klantlocaties met of zonder CPE op de klantlocatie. Apparatuur De door BOSZ NDIX ten behoeve van haar dienstverlening aan Eindgebruiker in bruikleen gegeven hardware. Contractant Iedere partij die met BOSZ NDIX een overeenkomst sluit voor het gebruik van één of meerdere Aansluitingen. CPE De Apparatuur op de locatie van de Eindgebruiker die met de BOSZ NDIX-poort verbonden is middels een verbinding. Dienst/Dienstverlening De dienst die door BOSZ NDIX aan de Contractant en/of Eindgebruiker geleverd wordt, conform de specificaties in het contract. Eindgebruiker Iedere partij die een aansluiting heeft op de BOSZ NDIX-infrastructuur en daarvoor zelf als Contractant optreedt, of waarvoor een derde als Contractant optreedt. BOSZ NDIX-infrastructuur De infrastructuur van BOSZ NDIX, zijnde een (layer 2) ethernetnetwerk met PoP-locaties in Nederland en Duitsland, exclusief de verbindingen naar de klant-locaties. Op basis van VLAN s wordt er voor uitwisseling van data- en diensten-verkeer tussen de aangesloten Eind-gebruikers gezorgd. BOSZ NDIX-poort De poort op de BOSZ NDIX-infrastructuur waarop Eindgebruiker(s) zijn aangesloten, dan wel direct op de betreffende PoP-locatie, dan wel via een verbinding naar de locaties van de Eindgebruiker(s). PoP-locatie Locatie waar BOSZ NDIX één of meer switches heeft geplaatst voor het leveren van BOSZ NDIX-poorten aan Eindgebruiker(s). VLAN Een Virtual Local Area Network (VLAN) is een layer 2 VLAN op BOSZ NDIX-infrastructuur, volgens de standaard 802.1q. Werkbare dagen Alle dagen die niet als onwerkbaar worden beschouwd. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd wanneer daarop, door omstandigheden buiten schuld of toedoen van BOSZ NDIX of haar leverancier(s), gedurende tenminste vijf uren door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt. 8

10 Artikel 2 Geldigheid, levering en duur 2.1 Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van BOSZ NDIX zijn vrij-blijvend en houden slechts een uitnodiging in tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2.2 Een contract gaat in vanaf het moment van ondertekening door beide partijen. 2.3 De levering van de dienst vindt plaats op de gewenste lever-termijn zoals overeengekomen, dan wel zo snel mogelijk daarna. Alle door BOSZ NDIX genoemde leve-ringstermijnen zijn, tenzij anders overeengekomen, indicatief, niet fataal en gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst aan BOSZ NDIX bekende gege-vens en geldende omstandig-heden. 2.4 Tenzij anders overeengekomen loopt het contract door tot drie jaar na oplevering van de Aansluiting. Daarna wordt het contract telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. 2.5 Het opzeggen van een contract kan uitsluitend schriftelijk en dient minimaal drie volle kalendermaanden voor de einddatum van het contract te geschieden. 2.6 Indien een contract niet of niet op tijd is opgezegd wordt het contract, tenzij anders overeengekomen, telkens, stilzwijgend, met één jaar verlengd. Indien BOSZ NDIX ter uitvoering van het contract reeds prestaties heeft verricht, dan zullen die prestaties op het moment van beëindiging (ontbinding) niet ongedaan kun-nen worden gemaakt, tenzij Contractant kan bewijzen dat BOSZ NDIX ten aanzien van een wezenlijk deel van die prestatie in verzuim is. Bedragen die BOSZ NDIX vóór de beëindiging (ontbinding) heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onver-minderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Artikel 3 Object 3.1 BOSZ NDIX zal de dienst leveren en onderhouden conform de voor-waarden genoemd in het contract en de bijlagen bij het contract. 3.2 De dienst is inclusief het door de klant gewenste aantal VLAN s bin-nen de gehele BOSZ NDIXinfrastructuur. 3.3 Voor de doorschakeling van VLAN s buiten de BOSZ NDIX-infrastructuur naar de netwerken van derde partijen waarmee BOSZ NDIX gekoppeld is en over de verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en de Eindgebruiker, kunnen eenmalige en/of periodieke kosten in rekening worden gebracht door de betreffende partij(en). 3.4 De technische specificaties van de netwerken van derde partijen en de verbinding tussen de BOSZ NDIX-poort en de Eindgebruiker kunnen afwijken van de specificaties die gelden binnen de BOSZ NDIX-infra-structuur. 3.5 Tenzij expliciet anders overeengekomen blijft Apparatuur eigendom van BOSZ NDIX en is in bruikleen bij de klant. Artikel 4 Organisatorische regelingen 4.1 Contractant wijst een Technisch Contact Persoon aan (TCP). Deze persoon zal fungeren als contactpersoon voor technische aangele-genheden over de Aansluiting van de Eindgebruiker. 4.2 De TCP is technisch verantwoor-delijk en beslissingsbevoegd voor de Aansluiting van de Eindgebruiker. De TCP wordt geïnformeerd bij onderhoud en storingen en dient goedkeuring te verlenen bij onge-plande werkzaamheden, tenzij er sprake is van overmacht. 4.3 BOSZ NDIX levert de actieve Apparatuur zoals is omschreven in het contract en neemt indien nodig contact op met TCP om gebruik van de actieve Apparatuur af te stemmen. 4.4 Contractant wijst een Administra-tief Contact Persoon aan (ACP). Deze persoon zal fungeren als contactpersoon voor administra-tieve aangelegenheden over de Aansluiting van Eindgebruiker. 4.5 Contractant moet zich ervan verzekeren dat alle contactinformatie in bezit van BOSZ NDIX correct en actueel is. 4.6 Indien Contractant niet zelf de Eindgebruiker van de geleverde dienst is, is Contractant verantwoordelijk voor het aanleveren van de TCP en ACP van de Eind-gebruiker. 9

11 4.7 Indien Contractant niet zelf de Eindgebruiker is, dient de Contrac-tant de Eindgebruiker te informeren over de wederzijdse rechten en plichten van het contract. 4.8 BOSZ NDIX zal aan de ACP alle relevante contactinformatie van BOSZ NDIX ver-strekken. 4.9 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor de Eindgebruiker over de BOSZ NDIX-dienstverlening te informeren. Artikel 5 Gebruik en Beperkingen 5.1 Het is de Eindgebruiker toegestaan de Aansluiting slechts te gebruiken voor normale zakelijke doeleinden. Bedoeld gebruiksrecht is exclusief voorbehouden aan de Eindgebruiker en kan niet door Eindgebruiker overgedragen worden aan derden. 5.2 Contractant dan wel de Eindgebrui-ker mogen uitsluitend apparatuur op de Aansluiting aansluiten die in gebruik is bij de Eindgebruiker (of een door de Eindgebruiker aange-wezen beheerder). Het is Eindgebruiker niet toegestaan apparatuur aan te sluiten op de Aansluiting in naam van derde partijen. 5.3 Indien de Eindgebruiker door middel van een VLAN over de BOSZ NDIX-infrastructuur verkeer uitwisselt met een andere partij, zal BOSZ NDIX op geen enkele wijze partij worden bij (de contractuele) relatie die eventueel zal ontstaan tussen Eindgebruiker en die derde partij. BOSZ NDIX is in dezen slechts doorgeefluik en zal derhalve lijdelijk zijn. 5.4 BOSZ NDIX zal zich ervoor inspannen zoveel als redelijkerwijs van haar verwacht mag worden bereikbaar te zijn voor Contractant. BOSZ NDIX, Contractant en Eindgebruiker leveren aan elkaar operationele contactgegevens voor bereikbaar-heid. Indien deze contactgegevens niet correct zijn of indien Contractant en Eindgebruiker niet bereikbaar zijn in geval van onder-houd en storingen, kan dit gevol-gen hebben voor de continuïteit van de dienstverlening van BOSZ NDIX. 5.5 BOSZ NDIX zal zich ervoor inspannen alle maatregelen te treffen die zij nodig acht om te bewerkstelligen dat de Aansluiting en de ingerichte VLAN s in overeenstemming zijn met het bepaalde in het contract. 5.6 Contractant en Eindgebruiker zijn er zelf verantwoordelijk voor dat het gebruik van de Aansluiting geen schade zal veroorzaken aan de BOSZ NDIX-infrastructuur of invloed zal hebben op de reguliere wer-king, beschikbaarheid of functionaliteit van de Aansluiting of voor het verkeer dat wordt uitgewisseld. Indien en voor zover er wel schade wordt veroorzaakt door het ge-bruik dat Contractant en/of Eind-gebruiker maakt van de Aanslui-ting, is Contractant en/of Eindge-bruiker volledig aansprakelijk voor de alsdan door BOSZ NDIX geleden, dan wel te lijden schade. Contractant en Eindgebruiker gaan ermee akkoord om op eigen kosten alle redelijke maatregelen over te nemen, die BOSZ NDIX voorstelt, om dergelijke schade te voorkomen of repareren. 5.7 BOSZ NDIX zal onderhoud aan de apparatuur, gepland of ongepland, altijd aan de TCP melden, conform het contract, dan wel de Service Level Agreement (SLA). 5.8 Contractant en Eindgebruiker zul-len wijzigingen aan de Apparatuur, die impact kunnen hebben op de BOSZ NDIX-dienstverlening, zo spoedig mogelijk aan BOSZ NDIX melden. 5.9 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verplich-tingen op te schorten, of het contract geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien Contractant en/of Eindgebruiker niet aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet: a. Contractant en/of Eindgebruiker zich niet houden aan artikel 5.6; b. Contractant en/of Eindgebruiker niet directe adequate maatregelen treffen zoals vermeld in artikel 5.6; c. Contractant en/of Eindgebruiker niet meewerken, zodat BOSZ NDIX kan voldoen aan een statutaire verplichting of een juridische beslissing; d. Contractant en/of Eindgebruiker niet meewerken aan een, naar de mening van BOSZ NDIX, noodzakelijke installatie of onderhoud van hardware, software of infrastructuur; e. Contractant en/of Eindgebruiker zich niet houdt aan de in het contract en leveringsvoorwaarden vermelde condities. 10

12 5.10 BOSZ NDIX is te allen tijde gerechtigd tot verrekening van openstaande bedragen die zij van Contractant tegoed heeft. Contractant is nim-mer gerechtigd tot opschorting van op haar rustende verplichtingen en verrekening van de door haar ver-schuldigde bedragen BOSZ NDIX zal voorafgaand aan de opschorting of beëindiging telefonisch, schriftelijk of via een melding doen aan de ACP Contractant en/of Eindgebruiker zullen BOSZ NDIX vrijwaren van alle schade die zij lijden ten gevolge van een claim van een derde partij waarbij informatie die in strijd is met Nederlands of buitenlands recht, - uitgewisseld via de BOSZ NDIX-infrastruc-tuur over de aansluiting van de Eindgebruiker - regels of publieke richtlijnen of rechten van derde partijen heeft geschaad Met de levering van de Aansluiting wordt maximaal één Mac-adres per VLAN toegestaan, tenzij schriftelijk anders overeenge-komen. Artikel 6 Bandbreedte Indien en voor zover Contractant en/of Eindgebruiker de bandbreedte als over-eengekomen in het contract op enig moment en op enigerlei wijze overschrijdt, treden partijen in overleg over de additionele vergoeding die Contractant alsdan verschuldigd zal zijn. Artikel 7 Aansprakelijkheid 7.1 BOSZ NDIX is niet gehouden tot het vergoeden van schade of tot het verrichten van enige andere pres-tatie, indien de tekortkoming van BOSZ NDIX niet onverwijld nadat Contractant en/of Eindgebruiker de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk door Contractant aan BOSZ NDIX is gemeld. BOSZ NDIX is evenmin gehouden tot schadevergoeding of tot het verrichten van enige andere prestatie, indien BOSZ NDIX niet deugdelijk in gebreke is gesteld. 7.2 Aansprakelijkheid van BOSZ NDIX voor indirecte schade, gevolgschade (bijvoorbeeld in verband met schade geleden door derden), gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van gegevens (bestanden), schade in de vorm van gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens storing van de bedrijfs-processen van een administratieve organisatie of schade wegens overschrijding van een termijn en/of letselschade, is uitgesloten. 7.3 De aansprakelijkheid van BOSZ NDIX voor schade veroorzaakt door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging bedraagt nimmer meer dan het bedrag dat verzekeraar van BOSZ NDIX ter zake uit zal keren. 7.4 Indien BOSZ NDIX onverminderd het elders in deze leveringsvoorwaar-den bepaalde desalniettemin gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding of boete of enig andere financiële tegemoetkoming in verband met enige tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door BOSZ NDIX of anderszins, is de aansprakelijkheid van BOSZ NDIX te allen tijde beperkt tot maximaal de contractwaarde of tot aan de som die aan de zijde van BOSZ NDIX in voorkomend geval daadwerkelijk gedekt wordt door haar verzeke-ring, en wel de laagste van beide genoemde sommen. Indien de overeenkomst een (duur-)overeen-komst is tot het verrichten van diensten c.q. werkzaamheden die op het moment dat het veroorza-kende voorval zich voordoet reeds langer dan een jaar heeft geduurd, wordt de contractswaarde gesteld op het totaal van de aan BOSZ NDIX betaalde facturen (excl. BTW) voor maximaal één jaar. 7.5 BOSZ NDIX is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. BOSZ NDIX is tevens op generlei wijze aanspra-kelijk voor schade ontstaan als gevolg van zodanige overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: a) Uitval van de (functionaliteit van) de Aansluiting als gevolg van uitval of storing in de levering van energie; b) storingen van internet-, computernetwerk- of telecommunicatie-faciliteiten, daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirus-sen, trojans, logic bombs, denial of service tools (waaronder DDOS-aanvallen) en/of andersoortige virussen van Contractant, Eindgebruiker, BOSZ NDIX of een derde; c) overmacht van toeleveranciers van BOSZ NDIX; d) overheidsmaatregelen; e) oorlog; f) werkbezetting; g) staking; h) de onbeschikbaarheid van een of 11

13 meerdere personeelsleden van BOSZ NDIX; i) elke niet-nakoming van leveranciers van BOSZ NDIX, van welke aard dan ook. Artikel 8 Testperiode 8.1 Contractant en/of Eindgebruiker heeft recht op een testperiode van twee weken van de Dienst, ingaande vanaf het moment van oplevering van de Dienst. 8.2 Contractant en Eindgebruiker ontvangen een aansluitbevestiging van BOSZ NDIX op moment van oplevering. Artikel 9 Betalingscondities 9.1 Contractant dient de eenmalige kosten te voldoen bij oplevering, tenzij anders overeengekomen. 9.2 Contractant start betaling van de periodieke bedragen per kwartaal vooruit na afloop van de testperiode van twee weken na levering van de Dienst. 9.3 Betalingstermijn van ontvangen facturen is binnen 14 dagen na factuurdatum. 9.4 BOSZ NDIX behoudt zich het recht voor tarieven jaarlijks te corrigeren en verhogen met een percentage gelijk aan het consumenten-prijsindexcijfer (CPI) voor alle huishoudens, zoals afgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Indexatie start per 1 januari na afloop van het eerste volle jaar na oplevering. Artikel 10 Vertrouwelijkheid 10.1 BOSZ NDIX behandelt alle informatie die in het kader van het contract is ontvangen en als vertrouwelijk is aangemerkt door Contractant en/of Eindgebruiker, als vertrou-welijk Contractant en Eindgebruiker zullen alle informatie die in het kader van dit contract is ontvangen als vertrouwelijk behandelen Partijen zijn in geval van contacten met derde partijen verplicht maatregelen ten aanzien van vertrouwelijkheid op te nemen zoals hierboven vermeld, voor zover daarbij de mogelijkheid bestaat dat die derde partij inzicht zal verkrijgen in of de beschikking kan verkrijgen over informatie van de andere partij BOSZ NDIX verstrekt informatie met betrekking tot de Aansluiting, zoals poort- en contractnummer uitslui-tend op verzoek van en aan de ACP of TCP Van artikel 10.1 tot en met 10.4 mag worden afgeweken indien alle partijen hiermee schriftelijk akkoord zijn gegaan. Artikel 11 Veranderingen Veranderingen aan het contract zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 12 Geschillen 12.1 Op het contract en de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen, de SLA en de leveringsvoorwaarden is uitsluitend Neder-lands recht van toepassing De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten Geschillen die tussen BOSZ NDIX en Contractant en/of Eindgebruiker mochten ontstaan naar aanleiding van het contract, de daaruit voortvloeiende rechtsverhoudin-gen, de SLA en de leveringsvoor-waarden zullen, zulks na uitsluiten-de keuze van BOSZ NDIX worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, dan wel door de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA) te Haarlem, conform het alsdan geldende Arbitragereglement. 12

14 Bijlage 4: Tarievenblad Bijzondere bepalingen: 13

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Deze Algemene voorwaarden bestaan uit Algemene bepalingen en Bijzondere bepalingen. De Algemene bepalingen zijn op iedere aanbieding en Overeenkomst van toepassing; afhankelijk van de door Uniserver Internet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Korton Versie AV.v.1/2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK A: ALGMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING/AANBIEDINGEN...3 1.4 OVEREENKOMSTEN...3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl

AllBest Security Systems, Rozenobel 16A, 5986 PB Beringe, T: 088-3082636, T: 077-3082636, E: info@allbestt.nl ALLBEST ALGEMENE VOORWAARDEN (INTERNET & TELECOM) Definities De onderstaande begrippen hebben in het kader van de met AllBest te sluiten overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, waaronder de algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN MARKXMAN BV HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012

Algemene Voorwaarden Tepucom B.V. versie 1.4 van 19 mei 2012 Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van de besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie