Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010"

Transcriptie

1 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea / Synpact 12 april 2010

2 Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw 2010 Eindrapportage Centraal Beheer Achmea /Synpact 12 april 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Synpact Wilhelminastraat VP Haarlem Markteffect BV Keizersgracht 21C 5611 GC Eindhoven Tim van Oosterhout Edgar de Beule Wietske Galema Pagina 2 van 33

3 Voorwoord Bouwcontouren 2010: de bouwsector uitgedaagd Dit rapport geeft de resultaten weer van een doelgericht onderzoek binnen de bouwkolom dat in maart 2010 is verricht in opdracht van het Platform Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw. De resultaten zijn door marktonderzoeksbureau Markteffect samengebracht in deze rapportage. De uitkomsten van het onderzoek laten duidelijk zien dat de bouwsector voor grote uitdagingen staat. Veel ondernemers maken zich zorgen over de continuïteit van hun bedrijf. Een op de vier respondenten geeft aan dat er te weinig opdrachten binnenkomen en dat het bedrijf inteert op zijn reserves. Een op de tien vreest zelfs dat zijn onderneming de huidige economische teruggang mogelijk niet gaat overleven. Dat is nogal wat. Toch is het beeld genuanceerd. Er zijn ook ondernemers in de bouw, die de toekomst vol vertrouwen tegemoet zien. Opvallend genoeg ook ongeveer een op de tien. Tussen beide polen bevindt zich een grote groep van ondernemers, die verwacht dat hun omzet het komende jaar ongeveer gelijk zal blijven, licht zal stijgen of licht zal dalen. Een heel opvallende uitkomst is verder dat drie van de vier ondernemers een focus hebben op de korte tot zeer korte termijn: uiteenlopend van drie maanden tot een jaar. Slechts een minderheid maakt plannen die verder reiken dan een boekjaar en maar één op de twintig plant met een periode van vijf jaar. Gezien de vele veranderingen die op termijn op de sector afkomen (denk alleen maar aan de verwachte ontwikkeling van de energieprijzen) mag dit een knelpunt worden genoemd. Het wordt echter nog niet als zodanig ervaren. Als belangrijkste uitdagingen ervaren de respondenten: het op gang houden van de opdrachtenstroom, het vinden van manieren om de druk van de vaste lasten te verminderen, het nu en op langere termijn kunnen blijven aantrekken van betrouwbare medewerkers. U kunt dit rapport gebruiken als een spiegel. Waar sta ik? En waar staan de anderen? Het kan ook een aansporing voor u zijn om de koers van uw eigen bedrijf voor de nabije en de wat verder gelegen toekomst aan te scherpen. Meer over deze thema s vindt u op de website zelfverzekerdondernemen.nu. Deze website is een initiatief van het platform Zelfverzekerd Ondernemen In De Bouw, een samenwerkingsverband van MKB Nederland, EnergieCentrum en Centraal Beheer Achmea. Dit platform ondersteunt ondernemers met actuele branche-informatie, kennis van experts, online hulpmiddelen en nieuwe mogelijkheden om te netwerken. Het biedt ondernemers in de bouw het juiste perspectief om met vertrouwen de toekomst tegemoet te zien. Pagina 3 van 33

4 Inhoudsopgave 1. Verantwoording van de werkwijze 5 2. Steekproefbeschrijving 6 3. Onderzoeksresultaten Instelling en focus Financiële gegevens Overheidsbemoeienis of zelfregulatie? Personeel Risico s, preventie en zorgen Communicatie en samenwerken Kwaliteit van werkzaamheden en trends Conclusies 31 Pagina 4 van 33

5 1. Verantwoording van de werkwijze Om te bekijken wat de mening van ondernemers in de bouw is over het huidige ondernemersklimaat is door Synpact een vragenlijst opgesteld die online is afgenomen onder ondernemers in de bouwsector. Deze vragenlijst bestaat in totaal uit 36 vragen. Bij deelname aan het onderzoek is aan de deelnemer zowel anonimiteit als vertrouwelijkheid gegarandeerd. Er zijn zowel afhankelijke als onafhankelijke variabelen gemeten. Een voorbeeld van een onafhankelijke variabele is bijvoorbeeld de branche waarin men actief is. Afhankelijk van de branche waarin men actief is zou men zich bijvoorbeeld meer of minder zorgen kunnen maken over de toekomst van het bedrijf. In totaal hebben ondernemers in de bouw een ontvangen met daarin de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 819 opdrachtgevers, 987 adviseurs en uitvoerders. Na enige tijd is een herinnering gestuurd aan degenen die het onderzoek nog niet hadden ingevuld. Als extra stimulans om deel te nemen konden deelnemende ondernemers een samenvatting krijgen van de belangrijkste resultaten van het onderzoek. Tevens is hen de mogelijkheid geboden om hun antwoorden te vergelijken met de antwoorden van andere ondernemers door middel van een online benchmarktool. Tot slot zijn de respondenten uitgenodigd om deel te nemen aan de Trendwatch Tafelsessie. In totaal hebben 350 ondernemers gereageerd, hiervan hebben 257 ondernemers de vragenlijst compleet ingevuld. Analyses in dit rapport zijn gebaseerd op de compleet ingevulde vragenlijsten. De respons is per groep als volgt opgebouwd: Groep Verstuurd Retour compleet ingevuld Responspercentage Opdrachtgevers % Adviseurs % Uitvoerders % Totaal % Tabel 1.1a Responspercentages De rapportage is gebaseerd op de totale groep ondernemers. Binnen deze totale groep zijn alle als significant gedefinieerde resultaten statistisch getoetst als zodanig met een zekerheid van 90 tot 95% generaliseerbaar naar de volledige onderzoekspopulatie. Alleen het aantal deelnemers in de groep uitvoerders is groot genoeg om binnen de groep significante uitspraken te doen. De aantallen opdrachtgevers (n=6) en adviseurs (n=37) zijn hiervoor te klein, deze resultaten zijn slechts beschrijvend van aard. Pagina 5 van 33

6 2. Steekproefbeschrijving In deze paragraaf beschrijven we de achtergrond van alle respondenten. We trekken hier nog geen conclusies uit. Het merendeel van de ondernemers uit de steekproef is actief als uitvoerder (aannemer, bouwkundig, elektrotechnisch etc.). Slechts een enkeling is actief als opdrachtgever. Figuur 2.1 In welke hoedanigheid men actief is in de bouwwereld. In percentages. De ondernemers zijn vooral actief in de algemene burgerlijke utiliteitsbouw (42%) of voeren gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw uit (42%). Bijna tweederde van alle organisaties in de steekproef is 25 jaar of langer actief. Bijna een derde van de organisaties heeft 2 tot en met 9 medewerkers in dienst; 14% is ZZP-er. Figuur 2.2 Aantal medewerkers per organisatie. In percentages. Het merendeel van de deelnemers (twee derde) is directeur. Pagina 6 van 33

7 Figuur 2.3 Functieniveau respondenten. In percentages. Ruim een derde van alle ondernemers (35%) heeft een gemiddelde omzet tot per jaar. Figuur 2.4 Omzetniveau. In percentages. Pagina 7 van 33

8 Wat betreft het gemiddelde dienstverband van het personeel constateren we dat de meeste medewerkers van organisaties in de bouw een gemiddeld dienstverband hebben tussen de 10 en 15 jaar. Ook hier constateren we echter geen eenduidig beeld. Figuur 2.5 Gemiddeld dienstverband. In percentages. Pagina 8 van 33

9 3. Onderzoeksresultaten De markt van de bouw is in beweging. Dit roept allerlei vragen op. Hoe denken ondernemers bijvoorbeeld over de toekomst van hun bedrijf? Ziet men uitdagingen om vakkundig vast personeel te krijgen? En waar ligt men, s nachts wakker van? Deze en andere vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. Allereerst gaan we in op de focus en toekomstvisie, vervolgens bekijken we de mening van de ondernemers over hun financiële situatie, personeel en risico s & preventiemaatregelen. Daarnaast bekijken we in hoeverre de ondernemers samenwerken en welke trends en ontwikkelingen zij zien op het gebied van ondernemen in de bouw. 3.1 Instelling en focus Ondernemers in de bouw zijn over het algemeen rationeel ingesteld: bijna de helft van de ondernemers beredeneert alles zorgvuldig voordat een besluit wordt genomen. Ruim een vijfde gaat echter af op zijn intuïtie tijdens het besluitvormingsproces. Directe managementinformatie vormt voor 14% het belangrijkste criterium. Slechts een enkeling spart graag met collega ondernemers (9%) of raadpleegt een accountant (9%). We constateren een verschil in mentaliteit tussen organisaties van verschillende groottes. Vooral ZZP-ers (0 tot en met 1 medewerker) volgen hun intuïtie en sparren graag met collega s. Figuur 3.1a Instelling van ondernemers. Naar bedrijfsgrootte. Pagina 9 van 33

10 Focus Onder de ondernemers bestaat een verschil van mening wat betreft de voornaamste focus op tijd: hoewel ruim een kwart zich voornamelijk richt op de periode van een half jaar, zien we in onderstaand figuur dat een vergelijkbaar aantal ondernemers focust op de zeer korte termijn van maximaal 3 maanden. Anderen richten zich vooral op de lange termijn van 3 of 5 jaar. Dit is een opmerkelijke bevinding. Figuur 3.1b Termijn waarop de voornaamste focus ligt. In percentages. Vooral de ZZP-ers hanteren een visie van een kortere termijn; grotere bedrijven baseren hun visie voornamelijk op de langere termijn. Figuur 3.1c Termijn waarop de voornaamste focus ligt. In percentages. Naar bedrijfsgrootte. Pagina 10 van 33

11 3.2 Financiële gegevens Meer dan de helft van de ondernemers had in 2009 een debiteurentermijn tussen de 31 en 60 dagen (58%). 5% van de ondernemers had zelfs een debiteurentermijn langer dan 60 dagen. Ruim een derde van de ondernemers had een debiteurentermijn van 30 dagen of korter. Het grootste gedeelte van de bedrijven zag de omzet in 2009 ten opzichte van 2008 afnemen (62%). Van hen zag bijna twee derde de omzet zelfs sterk afnemen met meer dan 10%. We constateren hierbij geen verschillen tussen ondernemers die actief zijn als opdrachtgever, adviseur of uitvoerder. Figuur 3.2a De omzet van 2009 ten opzichte van In percentages. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de financiële buffer om tegenslagen op te vangen voor bijna de helft van alle ondernemers (46%) is afgenomen. Dit geldt vooral voor ondernemers die de omzet in 2009 sterk zagen dalen ten opzichte van Onder de ondernemers waarbij de omzet in 2009 is toegenomen, zag twee vijfde de financiële buffer stijgen. Waar het in 2009 al slecht ging voor meer dan de helft van de ondernemers, constateren we tevens dat een groot gedeelte van alle ondernemers negatieve verwachtingen heeft voor de omzet van Hoewel het grootste gedeelte verwacht dat de omzet gelijk zal blijven, verwacht ruim twee vijfde dat de omzet zal dalen ten opzichte van We constateren dus dat er meer pessimistische dan optimistische ondernemers zijn. Pagina 11 van 33

12 Figuur 3.2b Verwachtingen met betrekking tot de omzet in 2010, ten opzichte van In percentages. We zien hierbij verschillen tussen de kleine en de grote ondernemers: het zijn vooral bedrijven met 10 of meer medewerkers die verwachten dat hun omzet zal afnemen. ZZP-ers zijn over het algemeen iets positiever ingesteld met betrekking tot hun verwachtingen over Figuur 3.2c Verwachtingen met betrekking tot de omzet in 2010, ten opzichte van Naar bedrijfsgrootte. In percentages. Waar ondernemers al voorzichtig zijn over de omzet in 2010, zijn zij ook voorzichtig over de financiële buffer in Twee vijfde van de ondernemers verwacht dat deze gelijk zal blijven, maar bijna eenzelfde aantal verwacht dat deze af zal nemen. Pagina 12 van 33

13 Figuur 3.2d In percentages. Verwachtingen met betrekking tot de financiële buffer in 2010, ten opzichte van Hoewel we een ietwat negatieve tendens zien wat betreft verwachtingen over de omzet vanaf 2010, is 9% van de ondernemers daadwerkelijk zeer pessimistisch en vraagt men zich af of men het dit jaar gaat redden. Bijna een derde verwacht stabilisatie; eenzelfde aantal ondernemers verwacht zelfs winst voor het jaar Figuur 3.2e Verwachtingen voor ontwikkeling van de omzet vanaf In percentages. Ondernemers die het somber inzien leggen hun voornaamste focus op de korte termijn, terwijl ondernemers die geloven dat er een groei in omzet én winst zal plaatsvinden vooral denken aan de lange termijn. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Pagina 13 van 33

14 Figuur 3.2f Verwachtingen voor de toekomst en termijn waarop men de focus legt. In percentages. Als het economisch gezien wat minder gaat, zoekt het merendeel van de ondernemers buiten het normale werkgebied (61%) of verricht ook andere werkzaamheden/ bieden andere diensten aan (53%). Een vijfde van alle ondernemers blijft echter in zijn eigen kracht geloven en verandert niets aan de strategie. Figuur 3.2g Acties die men onderneemt als het economisch tegen zit. In percentages. Pagina 14 van 33

15 3.3 Overheidsbemoeienis of zelfregulatie? Bijna tweederde (63%) van de ondernemers verwacht ondersteuning en stimulering van de overheid. Het grootste gedeelte van hen is van mening dat de overheid als stimuleringsmaatregel een betalingstermijn dient te hanteren van 30 dagen. Andere maatregelen als subsidies voor energiebezuiniging en stimuleringsregelingen voor nieuwe woningbouw worden ook genoemd als zaken waar de overheid voor zou dienen te zorgen. Slechts een enkele ondernemer is van mening dat de overheid dient te helpen bij personeelsgerelateerde zaken, zoals opleiden en aannemen van jong personeel. Figuur 3.3a Wat verwacht men aan ondersteuning en stimulering van de overheid? In percentages. Percentages tellen op tot meer dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. 37% is van mening dat ondernemers in de bouw zichzelf moeten reguleren. We zien hierbij geen grote verschillen tussen opdrachtgevers in verschillende branches. Vooral ondernemers met 10 of meer werknemers zijn voor overheidsbemoeienis (69%). Als we dan kijken naar het daadwerkelijk gebruik maken van subsidies van de overheid, constateren we dat ruim een derde van de ondernemers in de bouw (34%) op dit moment gebruik maakt van subsidie. Het merendeel van deze ondernemers maakt gebruik voor subsidies voor energiezuinig (ver)bouwen. Pagina 15 van 33

16 Figuur 3.3b Voor degenen die gebruik maken van subsidie: van welke subsidie maakt men gebruik? Percentages tellen op tot meer dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. Twee derde maakt echter geen gebruik van subsidie van de overheid (66%). Ruim een derde van deze ondernemers heeft dit simpelweg nog nooit aangevraagd. 28% weet niet waar men moet aankloppen. Figuur 3.3c Redenen om geen gebruik te maken van subsidie. Ondernemers die geen subsidie hebben aangevraagd. In percentages. Percentages tellen op tot meer dan 100% omdat meerdere antwoorden mogelijk waren. Een vijfde van de ondernemers die gebruik maakt van subsidie van de overheid, is van mening dat bedrijven zichzelf zouden moeten reguleren. Effectief gaat het hier om 7% van de ondernemers die gebruik maakt van subsidie, maar dit liever anders zou zien. Aan de andere kant is ruim de helft van de ondernemers die geen gebruik maakt van subsidie voor overheidsbemoeienis. Pagina 16 van 33

17 Figuur 3.3d Zijn ondernemers die wel/geen gebruik maken van subsidies voor overheidsbemoeienis of zelfregulatie? In percentages. Pagina 17 van 33

18 3.4 Personeel Huidig personeel In deze paragraaf bekijken we de mening van de ondernemers die 2 of meer medewerkers hebben. Voor 83% van alle ondernemers maken de vaste lasten van personeel een aanzienlijk deel uit van de kosten en wegen zwaar in relatie tot het bedrijfsresultaat. 40% van alle ondernemers geeft aan dat hun werknemers redenen hebben om zich zorgen te maken over hun financiële toekomst als zij arbeidsongeschikt worden. Ruim 80% van de ondernemers besteedt veel aandacht aan preventieve maatregelen om ongelukken te voorkomen. Hoewel de vaste lasten hoog zijn, lijkt het er op dat lang niet alle werkgevers in de bouw hun zaken goed hebben geregeld wat betreft financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid. Zij nemen daarintegen wel maatregelen op de werkvloer. Hoewel ruim de helft van alle ondernemers hun pensioen heeft geregeld, bijvoorbeeld in een aparte B.V. of een pensioenverzekering heeft, geeft ruim 40% aan buiten hun eigen bedrijf geen pensioenvoorziening te hebben. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.4a Hoe de ondernemers de oudedagvoorziening hebben geregeld. In percentages. Wat betreft mogelijkheden tot scholing van het huidige personeel zijn de ondernemers positiever ingesteld: driekwart geeft aan dat medewerkers voldoende ruimte, tijd en middelen hebben om zich bij te scholen. Bijna tweederde stelt dat er binnen het bedrijf voldoende ruimte is om jongeren op te leiden. Vooral bedrijven met 10 of meer medewerkers zijn van mening dat er voldoende tijd en ruimte hiervoor is (70% tegen 51% van de bedrijven met 2 t/m 9 medewerkers). Eenzelfde effect zien we wat betreft bijscholing van het personeel: in 79% van de grotere bedrijven bestaat er voldoende ruimte voor bijscholing, tegen 63% in de bedrijven met 2 tot en met 9 medewerkers. Pagina 18 van 33

19 Zoals te zien is in onderstaande figuur, bestaat er onder ondernemers (met meerdere personeelsleden) het grootste meningsverschil over het ziekteverzuim van het personeel. Waar ruim twee vijfde geen problemen ondervindt door het ziekteverzuim, is bijna eenzelfde aantal ondernemers van mening dat het ziekteverzuim juist wél tot bedrijfscontinuïteits problemen leidt. Hierbij zien we geen verschillen tussen ondernemers in verschillende branches: dit geldt dus branchebreed. Figuur 3.4b Meningen ondernemers op het gebied van personeel. In percentages Kijken we dan echter naar het daadwerkelijke ziekteverzuim (dat gemiddeld op 4.3% ligt), dan constateren we dat bijna drie vijfde van de ondernemers (59%) stelt dat het ziekteverzuimpercentage lager ligt dan het landelijk gemiddelde. Bijna een vijfde (17%) stelt dat het ziekteverzuimpercentage boven het landelijk gemiddelde ligt. Logischerwijs leidt ziekteverzuim vooral tot problemen bij organisaties waarbij het ziekteverzuimpercentage boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit is weergegeven in onderstaande figuur. Figuur 3.4c Problemen veroorzaakt door ziekteverzuim in relatie tot het ziekteverzuimpercentage. In percentages. Pagina 19 van 33

20 Toekomstverwachting Drie vijfde van alle ondernemers in de bouw verwacht dat er in de toekomst steeds meer gebruik zal worden gemaakt van flexibele arbeid die wordt aangeboden door kleine zelfstandige ondernemers. Het merendeel van de ondernemers ziet dan ook uitdagingen om vakkundig personeel te krijgen. Hier ligt een grote uitdaging voor de sector. Figuur 3.4d Toekomstverwachting ondernemers op het gebied van personeel. In percentages. Ondernemers zijn het niet eens over het effect van vergrijzing op de bedrijfsvoering. Een vijfde merkt dat de vergrijzing nu al invloed heeft, bijna eenzelfde aantal denkt echter dat er helemaal geen invloed zal zijn van de vergrijzing. De overige ondernemers zijn het niet eens over de termijn waarop vergrijzing effect zal hebben, hoewel het grootste gedeelte van mening is dat dit meer dan vijf jaar zal duren. Figuur 3.4e Op welke termijn is de vergrijzing van invloed op de bedrijfsvoering? In percentages Ouderen kunnen volgens bijna twee derde van de ondernemers het beste ingezet worden voor de overdracht van kennis en kunde (64%). Ruim de helft is echter van mening dat ouderen dienen te worden gezien als een gewone collega. Ouderen inzetten voor fysiek lichter werk als toezicht en administratie heeft slechts voor 14% van de ondernemers de voorkeur. Kortom: het merendeel van de ondernemers ziet ouderen vooral als kennisbron. Pagina 20 van 33

21 Nieuw personeel Als ondernemers in de bouw op zoek gaan naar nieuw personeel, maken zij vooral gebruik van Nederlandse ZZP-ers. Ook collega s uit eigen netwerk worden door bijna een kwart vaak gebruikt om dit probleem op te lossen. Slechts een enkeling gaat op zoek naar buitenlands personeel. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.4f Als ondernemers op zoek gaan naar nieuw personeel maken zij gebruik van In percentages Hierbij constateren we dat bedrijven met meer medewerkers relatief vaker een Nederlands uitzendbureau inschakelen. Ruim een derde van de kleinere ondernemers schakelt vrijwel nooit een collega bedrijf uit eigen netwerk in als zij op zoek gaan naar nieuw personeel. Figuur 3.4g Verschillen tussen grotere en kleinere bedrijven bij het zoeken naar nieuw personeel. In percentages Pagina 21 van 33

22 3.5 Risico s, preventie en zorgen Het merendeel van de ondernemers (81%) besteedt aandacht aan preventieve maatregelen om ongelukken te voorkomen. Het zijn vooral de grote bedrijven die hier veel aandacht aan besteden. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. voorkomen. Figuur 3.5a Binnen het bedrijf besteden wij veel aandacht aan preventieve maatregelen om ongelukken en schade te Antwoorden op deze stelling in percentages. Naar grootte van de organisatie. Ruim twee vijfde (42%) van alle ondernemers denkt dan ook dat de kans op een bedrijfsongeval zeer klein zal zijn. De overige ondernemers zijn het hiermee oneens (14%) of antwoorden neutraal (44%) op de stelling De kans op een bedrijfsongeval acht ik zeer klein. We zien hierbij geen verschillen per branche. We constateren wel dat het vooral de uitvoerders zijn die de kans op een bedrijfsongeval groter inschatten. Dit wordt geïllustreerd door onderstaand figuur. Pagina 22 van 33

23 Figuur 3.5b De kans op een bedrijfsongeval acht ik zeer klein. Antwoorden op deze stelling in percentages. Naar opdrachtgever/adviseur/uitvoerder. Indien er daadwerkelijk een bedrijfsongeval plaatsvindt, zal dit volgens het grootste gedeelte van de ondernemers vooral invloed hebben op de werknemers (49%) of op het imago van het bedrijf (38%). Het overgrote merendeel van de ondernemers (94%) vindt het erg belangrijk dat hun bedrijf een goed imago heeft. Niet voor niets verkrijgen de meeste adviseurs en aannemers hun opdrachten vooral door mond-tot-mond reclame (72%). Over de invloed van een ongeval op de bedrijfscontinuïteit maakt men zich minder zorgen; ruim een vierde verwacht dat een bedrijfsongeval invloed zal hebben op de continuïteit van het bedrijf. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.5c De grootte van de impact van een bedrijfsongeval op In percentages. Pagina 23 van 33

24 Logischerwijs denken vooral ZZP-ers dat de invloed van een bedrijfsongeval op bovengenoemde aspecten groot zal zijn. Dit wordt grafisch toegelicht in onderstaande figuur. Figuur 3.5d De grootte van de impact van een bedrijfsongeval op In percentages. Naar bedrijfsgrootte. Een meerderheid van 53% van de ondernemers denkt dat de kans op op materiële schade klein is. Hoewel er veel aandacht wordt besteed aan preventieve maatregelen om ongelukken en schade te voorkomen (81%), onderkennen minder bedrijven alle risico s die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit. In verhouding met het percentage ondernemers dat aandacht besteedt aan preventieve maatregelen om ongelukken en schade te voorkomen (81%), ligt het percentage ondernemers dat alle risico s die van invloed zijn op de bedrijfscontinuïteit onderkent een stuk lager (58%). Het lijkt er op dat ondernemers in de bouw meer bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken dan het monitoren van de risico s betreffende bedrijfscontinuïteit. Al deze bevindingen zijn grafisch weergegeven in onderstaand figuur. Pagina 24 van 33

25 Figuur 3.5e Meningen ondernemers op het gebied van risico s en preventie. In percentages Tot slot zien we in bovenstaand figuur dat meer dan de helft van alle ondernemers van mening is dat er voldoende kennis aanwezig is van koop- en leveringsvoorwaarden bij projecten. De helft van alle ondernemers vindt dat toenemende regelgeving het erg lastig maakt om het werk uit te voeren. Hebben ondernemers een vraag met betrekking tot wet- en regelgeving, dan keren de meeste ondernemers zich tot de accountant/boekhouder (92%), de branchevereniging (87%), bedrijfsjuristen (72%) of vrienden, kennissen en collega s (84%). Hoewel de ondernemers de overheid (68%) en verzekeraars (65%) ook raadplegen, worden deze partijen minder vaak geconsulteerd dan brancheverenigingen, accountants, bedrijfsjuristen en vrienden/kennissen/collega s. De KvK wordt door minder dan de helft van de ondernemers geraadpleegd bij dit soort vragen. Deze bevindingen worden grafisch toegelicht in onderstaand figuur. Figuur 3.5f Welke informatiekanalen men hoe vaak gebruikt bij vragen over wet en regelgeving. In percentages. Pagina 25 van 33

26 De belangrijkste bron om kennis te vergaren is voor het grootste gedeelte van de ondernemers het internet. Ook wordt informatie geput uit het eigen netwerk, vakbladen en via de eigen leveranciers. Kennis vergaren bij banken of verzekeraars gebeurt zelden. Figuur 3.5g Welke informatiekanalen men hoe vaak gebruikt bij vragen over wet en regelgeving. In percentages. Zorgen Bij risico s horen zorgen; en de meeste ondernemers maken zich zorgen over het aantal opdrachten dat binnenkomt. Bijna een vijfde maakt zich zorgen over de hoge vaste kosten. Complexe aanbestedingsregels vormen echter voor slechts 1% een probleem. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.5h Waar men zich zorgen over maakt. In percentages. Pagina 26 van 33

27 Ondernemers die zich over andere zaken zorgen maken, maken zich bijvoorbeeld druk over: Achterstallige rekeningen; Financiering; De voorfinanciering van projecten; Hectiek in de bouw en communicatiegebrek, plus het uitknijpen van de prijzen; Geen medewerking van banken met betrekking tot het leveren van krediet voor een nieuw bedrijfspand; Oneerlijke concurrentie door ongekwalificeerde ZZP-ers die gezamenlijk optreden als aannemer; Kredietfaciliteiten voor grote orders; Werkdruk; Traagheid van handelen door de overheid; Het bedenken van technische oplossingen. Adviseurs en aannemers krijgen hun opdrachten en werk vooral via het eigen netwerk, mond-tot-mond reclame of rechtstreeks via de opdrachtgever. Slechts een enkeling krijgt opdrachten via Europese aanbestedingen. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.5i Bronnen waar adviseurs en aannemers hun opdrachten verkrijgen In percentages. Pagina 27 van 33

28 Het merendeel van de opdrachtgevers haalt hun opdrachten uit eigen netwerk (83% vaak) of rechtstreeks van de opdrachtgever (50% vaak). Ook hier geldt dat het krijgen van een opdracht minder vaak voorkomt. Dit is weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.5j Bronnen waar opdrachtgevers hun opdrachten krijgen In percentages. Let op: gebaseerd op 6 waarnemingen. Pagina 28 van 33

29 3.6 Communicatie en samenwerken Niet voor alle ondernemers is het duidelijk wie bij bouwprojecten waar verantwoordelijk voor is. Zijn dit opdrachtgevers, de architect/adviseur of aannemers? Voor een derde van de ondernemers is dit niet duidelijk, voor bijna een derde bestaat hier niet echt (neutraal) onduidelijkheid over en ruim een derde stelt dat hier geen onduidelijkheid over is. Meer dan de helft van alle ondernemers is van mening dat er in de bouwkolom veel communicatieproblemen bestaan tussen opdrachtgevers, adviseurs en aannemers; 1 op de 10 ondernemers in de bouw is deze mening echter niet toegedaan. Deze bevindingen zijn grafisch weergegeven in onderstaand figuur. Figuur 3.6a Meningen ondernemers op het gebied van risico s en preventie. In percentages Bijna de helft van alle ondernemers doet in de praktijk regelmatig zaken met bedrijven waar zij nog nooit eerder zaken mee hebben gedaan. Hoewel ruim een derde stelt dat het moeilijk is om betrouwbare partners te vinden, geeft bijna eenzelfde aantal ondernemers aan hier juist geen moeite mee te hebben. Figuur 3.6b Meningen ondernemers op het gebied van samenwerken. In percentages. Pagina 29 van 33

30 3.7 Kwaliteit van werkzaamheden en trends Het overgrote deel van de ondernemers besteedt veel aandacht aan het bewaken en verbeteren van de geleverde kwaliteit. Duurzaam bouwen is dan ook voor 63% een speerpunt. Dit geldt zelfs wat meer voor de ZZP-ers, waar 76% duurzaam bouwen als speerpunt heeft. Brandveilig bouwen is in mindere mate een aandachtspunt: ruim de helft (51%) geeft aan hier op te letten. Hoewel bijna de helft van de ondernemers stelt dat certificering een toegevoegde waarde heeft, stelt een vijfde dat dit niet het geval is. Figuur 3.7a Mening over kwaliteitsaspecten en trends. In percentages. Wat betreft kwaliteit van werkzaamheden en trends constateren we verder geen noemenswaardige verschillen tussen branche, soort ondernemer of grootte van het bedrijf. Pagina 30 van 33

31 4. Conclusies Focus Ondernemers in de bouw zijn over het algemeen rationeel ingesteld. Slechts een enkeling spart graag met collega s; We constateren een verschil in mentaliteit tussen organisaties van verschillende groottes. Vooral ZZP-ers (0 tot en met 1 medewerker) volgen hun intuïtie en sparren graag met collega s; Veel ondernemers hebben een focus op de korte termijn. Ruim een kwart richt zich op een periode van ongeveer een half jaar, een vergelijkbaar aantal ondernemers richt zich op een periode van ongeveer 3 maanden; Vooral ZZP-ers hanteren deze korte termijn visie. Financiële gegevens Meer dan de helft van de ondernemers had in 2009 een debiteurentermijn tussen de 30 en 60 dagen; Voor bijna de helft van alle ondernemers is de financiële buffer van 2009 ten opzichte van 2008 afgenomen; Wat betreft de omzet van 2010 verwacht het grootste gedeelte van de ondernemers dat de omzet gelijk zal blijven. Toch zijn er meer pessimisten dan optimisten; ruim twee vijfde verwacht dat de omzet zal dalen ten opzichte van 2009; ZZP-ers zijn positiever ingesteld wat betreft deze omzetverwachting; Ook zijn ondernemers voorzichtig wat betreft hun financiële buffer van 2010: twee vijfde van de ondernemers verwacht dat deze gelijk zal blijven, maar bijna eenzelfde aantal verwacht dat deze af zal nemen; Hoewel we een ietwat negatieve tendens waarnemen wat betreft omzetverwachting en de financiële buffer, ziet slechts 1 op de 10 ondernemers de toekomst echt somber in; Als het economisch gezien wat minder gaat, zoeken ondernemers vooral buiten hun normale werkgebied of verrichten andere werkzaamheden. Overheidsbemoeienis Bijna twee derde van de ondernemers verwacht ondersteuning en stimulering van de overheid. De meest genoemde maatregel is dat de overheid altijd binnen 30 dagen dient te betalen. Vooral ondernemers met 10 of meer medewerkers zijn voor overheidsbemoeienis; Ruim een derde is van mening dat ondernemers in de bouw zichzelf moeten reguleren; Ruim een derde van de ondernemers maakt daadwerkelijk gebruik van overheidssubsidie; Het merendeel maakt gebruik van subsidies voor energiezuinig (ver)bouwen; Degenen die geen gebruik maken van subsidie doen dit vooral omdat zij daar niet voor in aanmerking komen; Ruim een derde van de ondernemers heeft simpelweg nog nooit subsidie aangevraagd. 28% weet niet waar men moet aankloppen; Een vijfde van de ondernemers die gebruikt maakt van subsidie van de overheid, is echter van mening dat bedrijven zichzelf zouden moeten reguleren. Effectief gaat het hier om 7% van de ondernemers die gebruik maakt van subsidie, maar dit liever anders zou zien. Aan de andere kant is ruim de helft van de ondernemers die geen gebruik maakt van subsidie voor overheidsbemoeienis. Pagina 31 van 33

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s. In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland met pensioen? Januari

Nadere informatie

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen?

Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Verdieping Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken opdracht

Nadere informatie

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010

Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Nationale Enquête Digitale Balie Gemeenten Eindrapportage 19 februari 2010 Contactgegevens: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Business

Nadere informatie

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016

Barometer Gehandicaptenzorg. Samenvattend rapport Kenmerk: December 2016 Barometer Gehandicaptenzorg Samenvattend rapport Kenmerk: 20474 December 2016 1 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Danielle van Essen Conclusies 5 Resultaten 7 Steekproef en verantwoording 16 2

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Gevolgen economische crisis Voor veel ondernemers geldt dat het op dit moment moeilijke economische tijden zijn. In de derde editie van het Bedrijvenpanel vragen wij

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder duurzame inzetbaarheid In opdracht van. GfK Intomart 2014 Hoe gaat Nederland

Nadere informatie

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden Nationale-Nederlanden DGA Onderzoek Risicobeheersing en mogelijkheden voor pensioenopbouw Juli 2011 Judith de Roij van Zuijdewijn 27555 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Managementsamenvatting 3 Resultaten Pensioen

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over hoe bewust werknemers zich voorbereiden op hun pensioen op verschillende thema s, waaronder aanpak werkgevers bij langer doorwerken. In opdracht van

Nadere informatie

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK

INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN: ONDERZOEK INHOUD 1. Uitgangspunten 2. Doelgroep - achtergrondkenmerken 3. IMVO - algemeen 4. IMVO voor het eigen bedrijf/ bedrijf waar het voor werkt

Nadere informatie

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6

Inleiding Positie van chronisch zieke werknemers Welke drempels ervaren chronisch zieke werknemers?... 6 1 Inleiding... 3 1. Kennis over de ontwikkeling rondom chronisch zieke medewerkers... 4 1.1 Zijn werkgevers bekend met de groei van het aantal chronisch zieken?... 4 1.2 Zijn werkgevers op de hoogte van

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

26 november 2015 Rapportage & achtergronden

26 november 2015 Rapportage & achtergronden 26 november 2015 Rapportage & achtergronden Inhoud 1. Inleiding 1. Onderzoeksopdracht 2. Onderzoeksmethode 3. Respons en betrouwbaarheid 2. Steekproefsamenstelling 3. Resultaten 1. Eerder onderzoek 2.

Nadere informatie

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017

Rapportage. Peiling onder mkb ers en zzp ers. 20 april 2017 Rapportage Peiling onder mkb ers en zzp ers 20 april 2017 In opdracht van: Betaalme.nu Datum: 20 april 2017 Projectnummer: 2017051 Auteurs: Kelly de Heij en Sterre Horsman Inhoud 1 Achtergrond & opzet

Nadere informatie

Hoe gaat Nederland met pensioen?

Hoe gaat Nederland met pensioen? Hoe gaat Nederland met pensioen? Een onderzoek over het pensioensbewustzijn van Nederland op verschillende thema s, waaronder pensioenleeftijdsverwachting. In opdracht van GfK Intomart 2013 33213 Delta

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

betaalt nederland creditmanagement anno 2012

betaalt nederland creditmanagement anno 2012 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 1 ZO betaalt nederland creditmanagement anno 2012 GGN voert jaarlijks onafhankelijk onderzoek uit naar het betaalgedrag in Nederland. Behalve naar het betaalgedrag

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

De 50-plus cliché-poll

De 50-plus cliché-poll De 50-plus cliché-poll Open voor 50 plus? 1 De 50-plus cliché-poll Over 50 plussers op de werkvloer bestaan veel vooroordelen; zo zouden ze vaker ziek zijn en minder handig met computers. Hoe zit het met

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken

Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking Geeke Waverijn, Mieke Rijken Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Langdurig ziekteverzuim van werknemers met een chronische ziekte of beperking, G. Waverijn & M. Rijken, NIVEL, januari

Nadere informatie

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector

Praktische tips voor succesvol marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector marktonderzoek in de land- en tuinbouwsector Marktonderzoek kunt u prima inzetten om informatie te verzamelen over (mogelijke) markten, klanten of producten, maar bijvoorbeeld ook om de effectiviteit van

Nadere informatie

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz

Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland GoodHabitz Online leren dat is wat we willen! Online trainingen overtuigend op nummer 1-positie in Nederland. 2016 GoodHabitz Over het onderzoek Populatie: 960 respondenten in de leeftijd van 25 t/m 55 jaar met een

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland

een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland een onderzoek naar arbeidssatisfactie in Nederland 1 februari 2009 Ausems en Kerkvliet, arbeidsmedisch adviseurs Hof van Twente www.aenk.nl Onderzoeksrapport JobMeter 2009 Inleiding Ausems en Kerkvliet,

Nadere informatie

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Automotivescan De Automotivescan 2014 is 464 x ingevuld: 4 van de respondenten heeft een merk-garagebedrijf en 5 is universeel. 71% heeft een

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013

Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 Het Slimmer Werken-onderzoek 2013 In mei 2013 heeft Beklijf in opdracht van ErgoDirect International een online onderzoek uitgevoerd onder HR- en Arbo-professionals met als thema ʻSlimmer Werkenʼ. Slimmer

Nadere informatie

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk

M Scholing in het MKB. Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk M200605 Scholing in het MKB Waarom, hoe gevonden en bekostigd en wat knelt er? drs. W.D.M. van der Valk Zoetermeer, juli 2006 Scholing in het MKB Een overgrote meerderheid van de bedrijven in het MKB besteedt

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd:

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd: Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT

Management Summary 5e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg onderzoek in opdracht van A+O VVT Management Summary 5 e Landelijke Monitoring Fysieke Belasting Kraamzorg 1 onderzoek in opdracht van A+O VVT Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT)

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers)

ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) ONDERZOEK LANGDURIG ZIEKTEVERZUIM Onder werkgevers klein MKB (2 tot 20 werknemers) September 2014 GfK 2014 Kennis langdurig ziekteverzuim september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf

Subsidiënt: Ministerie van VWS. Zorgverleners werken liever met interne oproepkrachten dan met personeel van buitenaf De gegevens in deze factsheet mogen met bronvermelding (E.E.M. Maurits, A.J.E. de Veer & A.L. Francke. Zorgverleners werken liever met interne dan met personeel van buitenaf. Utrecht: NIVEL, 2013) worden

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies

Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Wat Vraagt de Klant Samenvatting en conclusies Het onderzoek in het kort In opdracht van de Stuurgroep Arbeidsadviseur heeft TNO onderzoek verricht naar de informatie- en adviesbehoefte van (potentiële)

Nadere informatie

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008

Ontslaggolf op komst. Resultaten december 2008 Resultaten december 2008 Ontslaggolf op komst Foto Carel Richel De Nederlandse autodealers maken zich op voor een uitzonderlijk zwaar jaar. De verkopen nieuw blijven achter, de occasionmarkt is ingestort

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016

Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 Merel Hendriks & Davy Zwegers Datum: november 2016 Voorwoord De Week van de Ondernemer: al jarenlang het grootste en meest gewaardeerde ondernemersevent van Nederland.

Nadere informatie

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014 OnderhoudNL Ondernemerspanel 25 e meting Hoogseizoen 2014 Rapportage T.b.v. OnderhoudNL Mark de Graaf MSc RE, drs Hanane Bouazzaoui Januari 2015 a14onlov2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Respons en bedrijfskenmerken

Nadere informatie

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Bouwscan De Bouwscan 2014 is 430 x ingevuld. 87% van de respondenten is dga of eigenaar. 62% heeft een kleine bouwonderneming met minder dan 10 fte,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs.

Vrijwilligersbeleid. Rapportage flitsenquête ActiZ. ActiZ, organisatie van zorgondernemers. ICSB Marketing en Strategie Drs. Rapportage flitsenquête ActiZ Vrijwilligersbeleid Voor ActiZ, organisatie van zorgondernemers Van ICSB Marketing en Strategie Drs. Yousri Mandour Datum 7 maart 2011 Pag. 1 Voorwoord Voor u liggen de resultaten

Nadere informatie

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld

MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld M200903 MKB in grote steden: aanhaken bij het landelijke beeld drs. M. van Leeuwen Zoetermeer, februari 2009 Grootstedelijk MKB Uit eerder onderzoek van EIM 1 blijkt dat het vertrouwen van het MKB in de

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs

Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 Projectgroep Combifuncties Onderwijs Resultaten Monitor Combifuncties Onderwijs 2011 1. Inleiding De projectgroep Combifuncties Onderwijs wil in de periode

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Technische nota. Brussel, december 2011

Technische nota. Brussel, december 2011 Technische nota Werkbaar werk en de inschatting van zelfstandige ondernemers om hun huidige job al dan niet tot hun pensioen verder te kunnen zetten. Resultaten uit de werkbaarheidsmetingen 2007 en 2010

Nadere informatie

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering

Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Panelonderzoek Vernieuwing & Internationalisering Resultaten onderzoek KvK-Ondernemerspanel over Vernieuwing en Internationalisering In december 2014 is onder alle 6000 deelnemers van het KvK-Ondernemerspanel

Nadere informatie

Financiering in het MKB

Financiering in het MKB M201004 Financiering in het MKB Onderzoek naar de financieringsbehoefte per provincie Johan Snoei Abdelfatah Ichou Zoetermeer, maart 2010 Financiering in het MKB Financieringsbehoefte in het MKB verschilt

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015

Conjunctuurenquête Nederland. Vierde kwartaal 2015 Conjunctuurenquête Nederland Vierde kwartaal 15 Ondernemers positiever over werkgelegenheid 16 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het vierde

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Wie kent het Groene Hart?

Wie kent het Groene Hart? 2011 Wie kent het Groene Hart? Onderzoek naar het imago van het Groene Hart in opdracht van de provincie Utrecht Uitgevoerd door Het Opiniehuis 1-7-2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Samenvatting

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding

Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd. Inleiding Uitkomsten enquête POH-GGZ voor jeugd Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan jeugdigen.

Nadere informatie

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg

HISWA Conjunctuurenquête. 1 e kwartaal Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg HISWA Conjunctuurenquête 1 e kwartaal 2016 Amsterdam, 27 mei 2016 Jeroen van den Heuvel Sjoerd van Tilburg Inleiding Voor u ligt alweer de rapportage van het eerste kwartaal 2016. Het rapport geeft de

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

3. Resultaten. Pagina 1 van 5

3. Resultaten. Pagina 1 van 5 Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 32: Subsidieregeling Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen December 2014 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013

SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 SAMENVATTING ONDERNEMERSENQUÊTE PURMEREND, BEEMSTER EN WATERLAND 2013 Samenvatting Ondernemersenquête Purmerend, Beemster en Waterland 2013 Colofon In opdracht van: de gemeenten Purmerend, Beemster en

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014

EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING. NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 EFFECTIVITEITSONDERZOEK PROFESSIONAL ORGANIZING NBPO Oktober 2012- Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans

Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg. Geeke Waverijn & Monique Heijmans Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Sociaal netwerk bron van hulp en van zorg, G. Waverijn & M. Heijmans, NIVEL, 2015) worden gebruikt. U vindt deze factsheet

Nadere informatie

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d.

Notitie Aan. Doel en opzet. Totaalbeeld. Jan Kees Boon. Sectorcommissie Boomkwekerijproducten. Agendapunt 10, vergadering d.d. Notitie Aan Sectorcommissie Boomkwekerijproducten Van Jan Kees Boon Kenmerk Behoort bij Agendapunt 10, vergadering d.d. 9-5-2007 Totaal aantal pagina s 7 27 april 2007 SAMENVATTING ARBEIDSMARKTMONITOR

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Regelgeving Horeca Maastricht 2005

Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Regelgeving Horeca Maastricht 2005 Rapportage: Gemeente Maastricht Servicecentrum Onderzoek en Informatie Auteur: Sabine Bosch Met medewerking van: Marcel Theunissen Duboisdomein 30 Postbus 1992 6201 BZ

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017

Rapportage Onderzoek MKB en ZZP. Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 Rapportage Onderzoek MKB en ZZP Uitgevoerd door Direct Research in opdracht van Betaalme.nu Mei 2017 1 Achtergrond DirectResearch heeft in opdracht van Betaalme.nu een onderzoek uitgevoerd onder mensen

Nadere informatie

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015

Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Peiling Flexibel werken in de techniek 2015 Inleiding Voor goede bedrijfsresultaten is het voor bedrijven van belang om te kunnen beschikken over voldoende goede,

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2014 kwartaal 3 Impact van economisch herstel op de werkvloer Randstad Nederland September 2014 INHOUDSOPGAVE Impact economische ontwikkelingen op de werkvloer 3

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Digital Agencies 2015

Digital Agencies 2015 Websurvey onder 117 respondenten (werkzaam bij 108 Nederlandse digital agencies), waarvan 85% directie. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van cloud- en hostingprovider True, in samenwerking met Emerce.

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek

Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek Opzetten medewerker tevredenheid onderzoek E: info@malvee.com T: +31 (0)76 7002012 Het opzetten en uitvoeren van een medewerker tevredenheid onderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend

Nadere informatie

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd

Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd Rapportage Medewerkersonderzoek 2013 de DCW medewerkers gedetacheerd 0 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Samenvatting 3 Resultaten 6 Respons Over de respondenten Rapportcijfer Werkbeleving 10 Leidinggeven(den)

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011

Samenvatting onderzoeksresultaten. gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Samenvatting onderzoeksresultaten gedragsmeting onder Nederlandse studenten Februari 2011 Contactgegevens: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep

Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep Toelichting op Medewerkeronderzoek door H&S Adviesgroep H&S Adviesgroep kan u ondersteunen bij het uitvoeren van een Medewerkeronderzoek. Organisaties zetten deze onderzoeken in om bijvoorbeeld de werkbeleving,

Nadere informatie

Ontwikkeling Haarlemse Economie

Ontwikkeling Haarlemse Economie Reag eren Ad res : ju n -15 ondernemers panel@.nl Grote markt 2 2011 RD Gemeente, afdeling DIA OndernemersPanel Ontwikkeling se Economie 1 De se economie ontwikkelt zich positief Veel ondernemers (40%)

Nadere informatie

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel

DNA-ps december Resultaten november Uitleg KvK Ondernemerspanel DNA-ps december 2012 - Resultaten november 2012 - Uitleg KvK Ondernemerspanel Hoe groot is uw onderneming? Ik ben zelfstandige, zonder personeel Micro-onderneming (1-9 werknemers) 28,1 64,8 - Twee derde

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015

SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan Uitkomsten 2014 & verwachtingen 2015 SRA-Retailscan De Retailscan 2014 is 350 x ingevuld. 24% van de respondenten is werkzaam in de foodsector en 76% in de non food. Van de respondenten

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD

UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD UITKOMSTEN ENQUÊTE POH-GGZ VOOR JEUGD 1 Inleiding Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg voor jeugd tot 18 jaar. Tegelijk bieden huisartsenpraktijken ook zorg aan

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014

OnderhoudNL Ondernemerspanel. 25 e meting Hoogseizoen 2014 OnderhoudNL Ondernemerspanel 25 e meting Hoogseizoen 2014 Rapportage T.b.v. OnderhoudNL Mark de Graaf MSc RE, drs Hanane Bouazzaoui Januari 2015 a14onlov2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Respons en bedrijfskenmerken

Nadere informatie