FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 25 augustus 2014 Gegevens failliet : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A1 Personeeldiensten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6827 AT) Arnhem aan het adres Westervoortsedijk 50, (postadres: Postbus 2109,6802 CC), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Faillissementsnummer : F.14/05/141 Datum uitspraak : 5 februari 2014 Curator : mr. S.J.B. Drijber R-C : mr. J.S.W. Lucassen Activiteiten onderneming : Uitleenbureau. Uitzenden, werving & selectie e detacheren van personeel onder andere in het beroepsgoederenvervoer, alsmede het uitvoeren van re-integratieprojecten Personeel : 3 Omzetgegevens : 2011: , : ,-- Verslagperiode : 26 mei tot en met 24 augustus 2014 Bestede uren verslagperiode : 16 uur en 40 minuten Bestede uren totaal : 145 uur en 30 minuten Boedelsaldo : ,86 1. Inventarisatie 1.1 Huur De kantoorruimte van A1 Personeelsdiensten B.V. (hierna: A1 Personeelsdiensten ) te Arnhem werd gehuurd voor een bedrag van 8.943,96 per kwartaal (inclusief btw). De huur is tot en met januari 2014 voldaan; de huurovereenkomst eindigde op 30 juni 2014.

2 Door de verhuurder van de kantoorruimte is een bankgarantie getrokken gelijk aan de huur voor de periode van zes maanden huur. Omdat de huur tot en met januari 2014 was voldaan en de huur per 1 juli 2014 zou eindigen, heeft de verhuurder daarmee een maand teveel huur ontvangen. Daarenboven heeft hij ook een vordering ter zake onbetaald gelaten huurpenningen als vordering in het faillissement aangemeld. Verder heeft de verhuurder kenbaar gemaakt de gehuurde ruimte reeds per 14 juni 2014 ter beschikking te willen krijgen. De curator heeft met de verhuurder overleg gevoerd omtrent de betreffende vorderingen over en weer. Het surplus dat de verhuurder door middel van het trekken van de bankgarantie had ontvangen, heeft de verhuurder aan de boedel terugbetaald. Verder is het gehuurde voortijdig aan de verhuurder ter beschikking gesteld waarvoor de verhuurder een vergoeding aan de boedel heeft voldaan. De boedel heeft aldus een bedrag van 2.648,40 ontvangen en de door de verhuurder ingediende vordering is van de lijst van voorlopig erkende crediteuren verwijderd. De kwestie is daarmee afgewikkeld. 2. Activa Bedrijfsmiddelen 2.1 Beschrijving Beperkte kantoorinventaris, bestaande uit bureaus, computers en dergelijke. De inventaris is verpand aan de huisbankier, Coöperatieve Rabobank De Liemers U.A. De betreffende inventaris is inmiddels geliquideerd. De opbrengst hiervan is op de boedelrekening ontvangen. In verband met het bodemvoorrecht van de fiscus zal de betreffende opbrengst vooralsnog niet aan de pandhouder worden afgedragen. Andere activa 2.2 Verkoopopbrengst Voor de immateriële activa, waaronder inbegrepen beeldmerk en klantenbestand, is een bedrag van ,-- op de boedelrekening ontvangen.

3 3. Debiteuren 3.1 Omvang debiteuren Diverse debiteuren zijn vanaf datum faillissement geïnd. De debiteurenportefeuille is verpand aan de Coöperatieve Rabobank De Liemers U.A.. De bestuurder is overgegaan tot inning van de debiteuren; de curator heeft hierbij slechts beperkte bemoeienis. A1 Personeelsdiensten zou een vordering hebben op een opdrachtgever uit hoofde van een bedrijfsongeval met een van A1 Personeelsdiensten ingeleende arbeidskracht. In dat kader heeft A1 Personeelsdiensten destijds haar advocaat verzocht de betrokken partij aansprakelijk te stellen. De kwestie is door de aansprakelijk gestelde partij voorgehouden aan haar verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij voert verweer in deze kwestie. Met de advocaat wordt thans onderzocht in hoeverre een eventuele procedure tot een voor de boedel gunstige uitkomst kan leiden. 4. Bank / Zekerheden 4.1 Vordering van bank(en) A1 Personeelsdiensten bankierde bij Coöperatieve Rabobank De Liemers U.A. (hierna: Rabobank ). De vordering van de Rabobank zou een bedrag belopen van , Leasecontracten Er zijn diverse leasecontracten aangetroffen welke inmiddels zijn beëindigd. De leaseobjecten zijn inmiddels allen geretourneerd. 4.3 Beschrijving zekerheden De Rabobank, tezamen met De Lage Landen Factoring en haar zustermaatschappijen, heeft haar zekerheden gecombineerd middels een akte van wederzijdse zekerhedenregeling waarbij partijen zich wederzijds borgstellen jegens elkaar. A1 Holding B.V., A1 Administratie B.V., A1 Personeelsdiensten alsmede Flexprofession B.V. (voorheen handelend onder de naam A1 Personeelsdiensten Groningen B.V.) hebben zich hoofdelijk als

4 borg verbonden voor een bedrag van ,-- jegens de Rabobank. Tevens is sprake van een borgstelling van de heer Pol. Aan De Lage Landen Factoring te Enschede zijn verpand alle vorderingen op een Kredietverzekeringsmaatschappij. De Lage Landen Factoring heeft geen vordering meer op A1 Personeelsdiensten. 4.4 Separatistenpositie De Rabobank is aan te merken als separatist. 4.5 Boedelbijdragen Onbekend. 5. Doorstart / voortzetten Voortzetten 5.1 Exploitatie / zekerheden Er is geen sprake van een doorstart c.q. voortzetting van de gehele onderneming is geen sprake. Met instemming van de rechter-commissaris is wel een activatransactie gesloten met Carrière Uitzendbureau B.V., inhoudende dat Carrière Uitzendbureau B.V. de immateriële activa bestaande onder andere uit handelsnaam, beeldmerk, klanten- en relatiebestand en rechten op de domeinnaam overneemt. 6. Rechtmatigheid 6.1 Boekhoudplicht De jaarrekening over 2012 is (tijdig) gedeponeerd op 18 juni Met instemming van de rechter-commissaris wordt thans in opdracht van de curator een boekenonderzoek uitgevoerd naar de administratie van A1 Personeelsdiensten en de aan haar gelieerde en eveneens gefailleerde vennootschappen A1 Holding B.V. (insolventienummer: F.05/14/144), A1 Administratie B.V. (insolventienummer: F.05/14/143) alsmede Flexprofession B.V. (insolventienummer: F.05/14/142).

5 6.2 Paulianeus handelen Onderzocht wordt of sprake is geweest van paulianeus handelen. In dat kader wordt een boekenonderzoek verricht naar de administratie. De uitkomsten van het boekenonderzoek zullen in het kader van hoor en wederhoor met de bestuurder van de vennootschap(pen) worden besproken. 7. Crediteuren 7.1 Boedelvorderingen Door UWV is een boedelvordering bij de curator aangemeld ten bedrage van , Preferente vordering van de fiscus A1 Personeelsdiensten B.V. maakt tezamen met A1 Holding B.V., A1 Administratie B.V. alsmede Flexprofession B.V. deel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Door de Belastingdienst zijn vorderingen aangemeld, totaal ten belope van , Preferente vordering van UWV Door UWV zijn twee preferente vorderingen ingediend. Ex artikel 66 lid 3 WW een vordering ad 8.121,48; ex artikel 3:288 BW een vordering ten bedrage van , Andere preferente crediteuren Voor het overige zijn er geen preferente vorderingen ingediend. 7.5 Aantal concurrente crediteuren Tot op heden hebben 13 crediteuren een concurrente vordering bij de curator aangemeld. 7.6 Bedrag concurrente crediteuren Tot op heden beloopt het bedrag der concurrente vorderingen ,--.

6 7.7 Verwachte wijze van afwikkeling Onbekend. 8. Overig 8.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator streeft naar een spoedige afwikkeling van het faillissement. 8.2 Plan van aanpak De uitkomst van het boekenonderzoek zal worden afgewacht waarna deze met de bestuurder zal worden besproken. De vordering op de verzekeringsmaatschappij uit hoofde van het bedrijfsongeval zal worden onderzocht. 8.3 Indiening volgend verslag Eind november Velp, 25 augustus 2014 mr. S.J.B. Drijber curator Drijber en Partners B.V. Postbus AD VELP (Gld.) I: E: Belangrijke opmerking! Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 14 februari 2013 Gegevens failliet : de besloten vennootschap ETNA COFFEE TECHNOLOGIES B.V., statutair gevestigd te Rheden en kantoorhoudende te (7007 CM) Doetinchem

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Nijbo Beheer B.V. INSCHRIJVINGSNUMMER KVK : 08051203 FAILLISSEMENTSNUMMER : C/05/14/129 F RECHTER-COMMISSARIS

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 20 juli 2015 Hoewel de informatie in dit openbaar verslag en het bijbehorend financieel verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie