Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen!"

Transcriptie

1 Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen! Afstudeeropdracht Talentacademie CDA Auteur:! Anita Ermers Mentor:! Jaco Geurts, CDA-lid Tweede Kamer Datum:! 9 mei 2015

2 Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen! Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Breedband! 2.1. Vormen van internet! 2.2. Een nadere uitwerking; glasvezel 3. Waarom ook glasvezel in het buitengebied! 3.1. Zorg op afstand! 3.2. Economische groei 4. Rol overheid! 4.1. Europese richtlijn 5. Voor- en tegenstanders! 5.1. Voorstanders! 5.2. Tegenstanders 6. Meningen in het licht van het CDA gedachtegoed! 6.1. Publieke gerechtigheid! 6.2. Solidariteit! 6.3. Gespreide verantwoordelijkheid! 6.4. Rentmeesterschap 7. Conclusies Literatuurlijst 2

3 1. Inleiding Onze communicatiewereld verandert snel, zeer snel. Het buitengebied kan en mag hierbij niet achterblijven. Digitale ontsluiting van het buitengebied is namelijk van even groot belang als ooit de aanleg van wegen, het gasnet, het riool en het electriciteitsnet zijn geweest. Daarom moeten de kansen en mogelijkheden van de digitale wereld voor alle huishoudens in Nederland, ondernemingen en instellingen, dus ook in het buitengebied, toegankelijk worden gemaakt. Het internet wordt door iedereen steeds intensiever gebruikt voor onder meer muziek, films, televisie. Websites worden steeds ʻzwaarderʼ en het zakelijk dataverkeer neemt toe. In het buitengebied is echter nog een groot aantal gebieden waar op dit moment alleen via een telefoonlijn connectie kan worden gemaakt. We zien steeds meer dat internetaansluitingen in het buitengebied te maken krijgen met onvoldoende doorvoercapaciteit. Het contrast tussen het buitengebied en het stedelijk gebied wordt steeds groter. Als bijvoorbeeld in een gezin in het buitengebied iemand een filmpje aanklikt op de computer, kan het andere familielid niet meer telefoneren. En thuis werken is in die situaties vaak helemaal onmogelijk. Gevolgen van deze slechte digitale aansluiting in het buitengebied kunnen zijn dat jongeren wegtrekken, ZZP-ers zakelijk in de problemen komen, bewoners in hun eigen omgeving niet meer langer zelfstandig kunnen blijven wonen, de aantrekkelijkheid voor vestiging in het buitengebied sterk afneemt. In deze paper staat de volgende stelling centraal: Breedband Buitengebied; met glasvezel bereikbaarheid voor iedereen! Ik neem u mee in de mogelijkheden die er zijn om het buitengebied van snel internet te voorzien, welke rol de overheid hierin speelt, wat de meningen van voor- en tegenstanders van de stelling zijn en hoe deze zich verhouden tot het gedachtegoed van ons CDA. In het laatste hoofdstuk formuleer ik mijn conclusie. Met deze paper wil ik u, als lokale bestuurder en CDA-politicus, in vogelvlucht meenemen in het onderwerp Breedband Buitengebied. Hiermee wil ik u meegeven dat het een opdracht is voor het CDA om ons hiervoor hard te maken, richting Den Haag, maar ook richting Brussel. 3

4 2. Breedband Zoals ik in de inleiding al schreef, verandert onze communicatiewereld razendsnel. De vraag naar bandbreedte neemt alleen maar toe. Breedband wordt momenteel gebruikt voor internet, telefonie via Voice over IP (VoIP), televisie en radio. De verwachte stijgende vraag loopt tegen de grenzen van de mogelijkheden van de huidige infrastructuren aan. Ondanks de komst van nieuwe, meer breedbandige mobiele netwerken (o.a. 4G) en het verder oprekken van huidige DSL-netwerken, zijn experts het er over eens dat enkel vaste NGA-netwerken (glasvezel en kabel) ook op langere termijn in de groei kunnen blijven voorzien. Andere mogelijkheden via mobiel, straalverbindingen en satelliet kunnen in sommige gevallen een oplossing bieden, maar hebben toch een glasvezelinfrastructuur als ruggengraat nodig Vormen van internet Hieronder een opsomming van de verschillende vormen van internet in volgorde van snelheid. * ISDN Dit is geen breedband en dus de traagste manier van internetten. Via een modem leg je verbinding met het internet door in te bellen. In de jaren ʼ90 werd dit veel gebruikt. Nu wordt het eigenlijk alleen nog gebruikt door mensen die sporadisch internetten of in een buitengebied wonen waar nog geen coaxkabel ligt. * ADSL Bij deze vorm van breedband wordt de telefoonlijn gesplitst voor het doorgeven van telefoon- en internetverkeer. ADSL is langzaam. VDSL is een snellere variant hiervan. * Kabel Samen met ADSL is dit de meest gebruikte manier om verbinding te maken met internet. Kabel is zoʼn 5 x sneller dan ADSL. * Glasvezel Er worden hoge snelheden geleverd. Vaak zijn deze snelheden symetrisch. Dat wil zeggen dat de uploadsnelheid even hoog is als de downloadsnelheid. Deze snelheden kunnen bijvoorbeeld interessant zijn als grote aantallen werknemers tegelijk online moeten zijn op dezelfde locatie Een nadere uitwerking: Glasvezel Glasvezel is een licht buigbare glazen draad met de dikte van een dunne haar. Hier gaan lichtstralen doorheen. Glasvezelkabels worden in de grond ingegraven of kunnen in sommige gevallen ook via een drukriolering worden aangelegd. Voordelen van glasvezel: * Hoge maximale bandbreedte. Een groot voordeel van glasvezel boven kabel is dat de maximale bandbreedte in theorie hoger ligt. Glasvezel lijkt onder meer daardoor de meeste toekomst vaste technologische oplossing te zijn. 4

5 * Grote afstanden. Signalen via glasvezel houden over enorme afstanden onverminderde kwaliteit. Signalen door koperverbindingen, zoals ADSL, verliezen aan kracht naarmate de afstand groter is. Dicht bij een centrale haalt ADSL snelheden van tientallen Mbʼs per seconde. Maar dezelfde verbinding haalt in afgelegen gebied maar 1,5 Mb per seconde, door de grote afstanden naar de straatkasten. Glasvezel daarentegen transporteert een signaal over grote afstanden zonder kwaliteitsverlies. * Geen gedeelde verbinding. Ook ten opzichte van mobiel breedband heeft glasvezel voordelen. Via nieuwere technieken voor mobiel dataverkeer, zoals 4G, kunnen grote hoeveelheden data met grote snelheden worden uitgewisseld. Die verbinding is echter gedeeld. Dus hoe meer gebruikers, hoe langzamer de verbinding. Bijkomende problematiek van 4G is het grote aantal zendmasten dat nodig is om de maximale afstand van 2 km tot de afnemers te kunnen realiseren. Daarnaast belemmeren hoogteverschillen en de vele bebossing in het buitengebied het vrije zicht tussen zenders en ontvangers. * Stabieler. Een ander voordeel van glasvezel is de ongevoeligheid voor bliksem. Koper van een coaxkabel bijvoorbeeld geleidt blikseminslag en veroorzaakt schade en slijtage aan apparatuur. Glas geleidt geen stroom en is daarmee dus stabieler. * Goedkoper. Glasvezel is in het verbruik van energie ook goedkoper. Koper heeft namelijk meer verlies. Ook ten opzichte van een mobiele verbinding is glasvezel goedkoper. Zeker als het gaat om groter dataverbruik, zoals bij het afspelen van filmpjes. Dit maakt een mobiele verbinding minder geschikt voor thuisgebruik. Kortom: gesteld kan worden dat alleen glasvezel de ruimte heeft voor groei en ongekende mogelijkheden biedt voor nieuwe ontwikkelingen. 5

6 3. Waarom glasvezel ook in het buitengebied 1. Zorg in de toekomst kan niet zonder snelle en stabiele internet verbindingen! 2. Om het platteland tot in al haar haarvaten economisch vitaal en leefbaar te houden, is de toegang voor iedereen tot de digitale snelweg cruciaal. Het midden- en kleinbedrijf (incl. agro) kan geen goede bedrijfsvoering voeren zonder glasvezel Zorg op afstand Mensen willen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven hebben en actief aan de maatschappij deelnemen. De inzet van ICT biedt hiervoor veel mogelijkheden. Met behulp van ICT kunnen mensen vanuit huis zaken zelf regelen. Om zorg via ICT te bieden, moeten echt alle woningen waar een zorgvrager woont, aangesloten worden op breedband. Juist bij die woningen die in de buitengebieden liggen hebben dergelijke aansluitingen de grootste waardetoevoeging. Het gaat hierbij om kwaliteit van leven. Daarnaast levert het ook een kostenbesparing op. De dagelijkse taxirit naar de huisarts wordt bijvoorbeeld door ICT toepassingen overbodig. Maar ook het beeldbellen met de wijkverpleegkundige en de bloedwaardenmeter die uitslagen digitaal naar de trombosedienst stuurt, houden de zorg betaalbaar en beschikbaar. Slimme zorgsystemen hebben relatief hoge eisen voor wat betreft de veiligheid, beschikbaarheid - denk aan real-time monitoring - en bandbreedte. Glasvezel lijkt hierbij de beste oplossing Economische groei ICT zorgt voor innovatie, verandert markten en verhoogt de productiviteit van bedrijven en instellingen. Aanwezigheid van supersnel breedband voor bedrijven is voor diverse typen bedrijven een belangrijke factor in de vestigingskeuze en draagt bij aan de modernisering van de bedrijfsvoering. Economische groei en het vitaal houden van het platteland wordt dus voor een groot deel mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van breedband. Als we het hebben over vitaal platteland, dan kunnen we daar het volgende onder verstaan: ʻEen platteland dat levenskrachtig en zelfredzaam is, waarbij sprake is van een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid van voorzieningenʼ. Als er niet adequaat wordt ingespeeld op de ICT ontwikkelingen, zullen bedrijven in het buitengebied nog verder achterop raken in het volwaardig meedoen in de maatschappij. en is er geen balans meer. Het MKB kan nu in veel gevallen al geen diensten afnemen, omdat de verbinding vaak niet goed is. Ook andere administratieve handelingen lukken vaak niet, omdat verbindingen eruit liggen. Bedrijven worden daardoor beperkt in hun groeimogelijkheden. Dit heeft direct consequenties voor het vitaal houden van het platteland. 6

7 4. Rol overheid In Nederland is het aanleggen van breedband overgelaten aan de markt. Deze liberalisering maakt dat de overheid niet kan sturen waar wel en waar geen breedband kan worden aangelegd. Daarnaast geven de Europese staatssteunregels aan dat alleen onder bepaalde voorwaarden overheden staatssteun mogen geven aan breedbandinfrastructuur. De overheid mag bijvoorbeeld alleen investeren als dat niet marktverstorend werkt. Dit kan in de zogenaamde ʻwitteʼ gebieden. Dit zijn gebieden waar op dit moment geen coaxkabel of glasvezel ligt en waar maatschappijen ook in de komende drie jaar geen plannen hebben om daar deze infrastructuren aan te leggen. Zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau is de uitrol van glasvezel op dit moment actueel. De minister van Economische Zaken heeft in een kamerbrief gesteld dat door de beschikbaarheid van snel internet Nederland mondiaal een goede uitgangspositie heeft om economisch en maatschappelijk te kunnen profiteren van de innovatieve mogelijkheden die het internet biedt. Momenteel heeft 95% van de huishoudens toegang tot snelle en toekomstvaste internetverbinding. Provincies Omdat glasvezel mogelijk één van de belangrijkste ruimtelijke ordeningsinstrumenten wordt en de provincie de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening draagt, kan het niet anders gezien worden dan dat het ook een provinciale aangelegenheid is. Het zal een belangrijke sturende factor zijn waar het ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken en recreëren betreft. Op provinicaal niveau wordt echter een tweedeling geconstateerd. Hierbij gaat het vooral om het verschil tussen stedelijk en landelijk gebied. Daarom worden op dit moment veel programmaʼs ontwikkeld om te kijken of vanuit de Provincie bijvoorbeeld initiatieven kunnen worden ondersteund. Juist op die plekken waar marktpartijen dit niet oppakken, zodat uiteindelijk iedereen een snelle en toekomstvaste internetverbinding kan krijgen. Hierdoor kan ook het buitengebied mee met de vooraanstaande positie van Nederland. De rol van de Provincie kan onder meer het volgende inhouden: * Overzicht houden van initiatieven in de Provincie; * Gemeenten helpen in de ontwikkeling van visie en ambitie; * Bundelen van kennis en inzicht; * Financieringsvraag bundelen en uitdagen van infrastructuurpartijen om de gemeenschappelijke ambitie te realiseren; * Oprichten investeringsfonds of revolving fonds om mee te betalen aan de uitrol van glasvezel in de buitengebieden. 7

8 Gemeenten Naast Provincies voelen ook gemeenten een verantwoordelijkheid als het gaat om een bereikbaar buitengebied. Zeker de nieuwe toepassingen van snel internet, zoals zorgtoepassingen, vormen voor gemeenten een extra argument om in glasvezel te investeren. In bijvoorbeeld de Achterhoek heeft circa een vijfde van de totale adressen geen toegang tot snel internet, lokaal loopt dat zelfs op tot eenderde van de adressen. De rol van de Gemeente kan onder meer het volgende inhouden: * Visie en formuleren ambitie; * Oprichten projectorganisatie; * Inventarisatie vraag en aanbod; * Uitdagen van infrastructuurpartijen om de gemeentelijke ambitie te realiseren; * Ondersteunen van lokale intiatieven om te komen tot vraagbundeling Europese richtlijn De Europese regelgeving is onduidelijk en roept veel vragen op. Een knelpunt is in ieder geval dat Europa de grens voor de snelheid van internet legt bij 30 Mb. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat een toekomstvaste internetverbinding minimaal een capaciteit van 100 Mb moet hebben. Het risico is nu dat bij een grens van 30 Mb mogelijk marktpartijen de bestaande infrastructuur gaan opwaarderen. Daar waar marktpartijen actief gaan worden, mag de overheid in principe niets meer doen, volgens de Europese Commissie. Zij ziet erop toe dat het bedrijfsleven niet verdrongen wordt door investeringen van de overheid. Bij huidige initiatieven vanuit onze overheid wil de Commissie nu precies weten waar er eventueel ook andere internetaansluiting mogelijk is, om oneerlijke concurrentie voor commerciële partijen te voorkomen en stelt de Commissie vragen over de wijze van financieren. Vanuit onze overheid wordt echter het belang ingezien van snelle bereikbaarheid voor iedereen. Hopelijk wordt dit op korte termijn ook in Brussel ingezien en kunnen initiatieven verder worden uitgerold. 8

9 5. Voor- en tegenstanders De stelling heb ik voorgelegd aan een aantal verschillende doelgroepen. Ook heb ik op internet gezocht naar uitspraken die met deze stelling te maken hebben. De reacties zijn afkomstig van ondernemers in het buitengebied (agrariers, recreatieondernemers), lokale en regionale politici (niet alleen CDA-ers), kabelleveranciers en inwoners uit de kernen Voorstanders Breedband vergroot de leefbaarheid in het landelijk gebied. Niet alleen voor thuiswerkers en huishoudens met kinderen, maar ook voor agrarische bedrijven of bijvoorbeeld zorg via beeldbellen. Breedband in de vorm van glasvezel is daardoor onmisbaar voor het wonen en werken in het landelijk gebied. Campinggasten in ons gebied zijn in een klantenonderzoek zeer kritisch over de gebrekkige internetverbinding, waardoor ze mogelijk niet meer terugkomen. Dat raakt onze lokale economie. Breedband is wat ons betreft een nutsvoorziening om de leefbaarheid te borgen, ook op het platteland. Initiatieven voor snel internet in het buitengebied versterken de sociale cohesie, maatschappelijke en economische ontwikkelingen in de totale gemeente. De overheid zou deze moeten ondersteunen. Bij de nabije vleesboederij kunnen klanten niet pinnen als de boer zijn registratie aan het invullen is. Daarom is snel internet ook hier van groot belang. Als de overheid de aansluiting op de glasvezel als een maatschappelijke basisvoorziening ziet, zoals dat het geval is met de beschikbaarheid van openbaar vervoer in alle uithoeken van het land, dan is dit een reden tot overheidsingrijpen Tegenstanders Investeren door de overheid in glasvezel is niet nodig. De concurrentie in Nederland is de drijvende kracht achter innovatie. Zolang er niet nadrukkelijk sprake is van marktfalen, moet de markt zelf het tempo bepalen, gedreven door de behoefte van de consument. Er hoeft niet fors geïnvesteerd te worden in glasvezel in het buitengebied, omdat mensen er zelf voor kiezen hier te gaan wonen. En als gemeenten er ook nog aan gaan meebetalen, betalen wij indirect hieraan mee. Dat moeten we niet willen. Aansluiting van glasvezel in het buitengebied is helemaal niet noodzakelijk. Het is simpelweg te duur om ook deze inwoners van een breedbandaansluiting te voorzien. Overheden moeten het alternatief van satellietdiensten serieuzer overwegen. Deze halen weliswaar niet dezelfde snelheid, maar er kan een fatsoenlijke verbinding worden gerealiseerd tegen een betaalbare prijs. Digitale versnelling is een must. Glasvezel is echter geen recht. Dit kan ook prima met een 4G netwerk. Het is een goedkopere oplossing dan het aanleggen van glasvezel, omdat er geen graafwerkzaamheden hoeven plaats te vinden. 9

10 6. Meningen in het licht van het CDA-gedachtegoed Luisterend en lezende de verschillende meningen van voor- en tegenstanders van de stelling komen in beide gevallen punten uit het CDA-gedachtegoed naar voren Publieke gerechtigheid De overheid moet ervoor zorgen dat de samenleving tot ontplooiing kan komen. Onder meer door het zorgen voor een toereikende infrastructuur en het garanderen van een elementair bestaansniveau. Een aantal voorstanders van de stelling geven aan dat snelle internetverbindingen onmisbaar geworden zijn in de huidige samenleving. Dat het in principe een basisvoorziening hoort te zijn. In relatie tot het gedachtegoed ʻpublieke gerechtigheidʼ kan gezegd worden dat door het aanleggen van snel internet een elementair bestaansniveau in het buitengebied wordt gerealiseerd. Dat de samenleving in het buitengebied beter tot ontplooiing kan komen als ook zij van snel internet gebruik kunnen maken. Hierbij treedt de overheid zo veel mogelijk aanvullend aan de samenleving op. Enkele tegenstanders geven aan dat de overheid geen bemoeienis moet hebben. Vanuit het gedachtegoed ʻpublieke gerechtigheidʼ zou dan ook geredeneerd kunnen worden dat de overheid het aan de samenleving moet overlaten. Zij zou dan slechts op moeten treden als de samenleving het zelf niet meer redt. De discussie kan dan echter gestart worden of we dat punt niet al hebben bereikt Solidariteit Solidariteit is een bewustzijn van saamhorigheid en bereidheid om de consequenties daarvan te dragen. Als gemeenschap zijn wij verplicht om alle mensen die voor een belangrijke levensopgave staan, die ze niet alleen kunnen vervullen, te steunen om die opgave te vervullen. Kijken we naar de voorstanders, dan is hier vooral sprake van solidariteit. Door velen wordt breedband gezien als een nutsvoorziening, iets wat onlosmakelijk verbonden is aan de huidige tijd en een noodzakelijk goed is geworden. Kan men hierin zelf niet voorzien of kan de markt hierin niet voorzien, dan is de overheid de aangewezen instantie om hierin mee te helpen Gespreide verantwoordelijkheid Subsidiariteit: de besluitvorming en verantwoordelijkheid voor zaken moet zo dicht mogelijk bij de mensen worden gelegd. Pas wanneer blijkt dat het lagere niveau het onvoldoende kan regelen, mag een hoger niveau ingrijpen. Vanuit subsidiariteit passen de uitspraken van de voorstanders juist wel weer helemaal in dit gedachtegoed. Het ʻlagereʼ niveau blijkt het onvoldoende alleen te kunnen, dus kan de overheid haar rol nemen. 10

11 6.4. Rentmeesterschap Rentmeesterschap houdt een opdracht in voor de huidige generatie om er voor te zorgen dat we een samenleving achterlaten die ook onze achterkleinkinderen als een waarde(n) volle samenleving beschouwen. Vanuit de voorstanders wordt duidelijk dat glasvezel de beste oplossing is voor een snelle internetverbinding. Glasvezel blijkt ook de meest duurzame oplossing te zijn. Zowel qua ontwikkeling van de vraag naar bandbreedte alsook het verbruik aan energie. Het toepassen van glasvezel ten opzichte van de andere mogelijkheden van snel internet past daarmee binnen het gedachtegoed van het rentmeesterschap. 11

12 7. Conclusies Bewoners, bedrijven, zzp-ers, boeren, recreatieondernemers, zorgaanbieders en gemeenten hebben groot belang bij snelle internetverbindingen. Voor het vergroten van de zelfredzaamheid en onderlinge verbondenheid. Breedband is daarbij een basisvoorziening voor de uitvoering van tal van maatschappelijke, sociale en economische taken. Glasvezel is daarvoor de beste, meest duurzame, oplossing. Als ik alles uit mijn paper analyseer, dan concludeer ik het volgende: Het buitengebied voor iedereen bereikbaar maken met glasvezel past zeker in het CDA gedachtegoed. In hoofdstuk 7 heb ik aangegeven hoe de verschillende meningen staan t.o.v. het gedachtegoed van het CDA. Hieruit kan ik de conclusie trekken dat met name de meningen van de voorstanders passen binnen onze principes. Vooral daar waar het gaat om solidariteit en rentmeesterschap. Ik wil afsluiten met een citaat van Evy van Hemmen, oud statenlid van het CDA, dat prima in deze context past: ʻGlasvezel past in ons profiel omdat het staat voor zelfredzaamheid, voor het mogelijk maken van maatschappelijk initiatief, voor menselijke waardigheid en voor onderlinge verbondenheid. Dat is het CDA en dat past altijd, iedereenʼ. 12

13 Literatuurlijst * Gld.info (informatiebulleting Provincie Gelderland) * Gld. persbericht d.d. 1 april 2015 * Brief Provincie Gelderland d.d. 1 april 2015 * MKB Servicedesk * Provincie Drenthe, Statenstuk ʻVitaal plattelandʼ * * Overige informatieve internetsites inzake breedband en glasvezel * Het CDA-gedachtegoed, Handreiking, CDA BSV 13

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg

November 2014. FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg November 2014 FAQ: Breedband, eigenschappen en aanleg ALGEMENE VRAGEN Wat is breedband? Breedband is de verzamelnaam voor snelle infrastructuur die het mogelijk maakt aan te sluiten op het internet (wereldwijde

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015

Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Informatiebijeenkomst Tytsjerksteradiel 21 april 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Waar gaat het om? Snel internet is er toch voor iedereen?

Nadere informatie

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

Welkom. Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk. # Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Welkom Informatie avond over Breedband in het hele Land van Cuijk Met de hele familie tegelijk online Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de

Nadere informatie

Stand van zaken in Nederland

Stand van zaken in Nederland 32637 Bedrijfslevenbeleid 24095 Frequentiebeleid Nr. 97 Brief van de minister van Economische Zaken Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 16 december 2013 Naar aanleiding

Nadere informatie

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs!

Even voorstellen: Breedband Beemster. Ruim 50 Ambassadeurs! Powered by Agenda Even voorstellen Doelstelling Breedband Beemster Waarom glasvezel? Maatschappelijke thema s zorgen -wonen werken leren ontspannen Vergelijk netwerken Aanbod / wat krijg ik en wat kost

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe

Gemeente Westerveld 16 april 2014. Evert Blansjaar. Kwartiermaker provincie Drenthe Gemeente Westerveld 16 april 2014 Evert Blansjaar Kwartiermaker provincie Drenthe Achtergrond Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van hoogwaardige en toekomstvaste breedbandinfrastructuren. Geen

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder!

Glasvezel. Glas helder! Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Meer en Duin te Lisse De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging,

Nadere informatie

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014

Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Glasvezel Ommen-Hardenberg Nieuwsbrief januari 2014 Afgelopen jaar bent u geïnformeerd over de mogelijkheden voor aanleg van glasvezel in de buitengebieden van de gemeenten Ommen en Hardenberg. In de tweede

Nadere informatie

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl

Breedbandloket. www. Breedbandfryslan.frl Informatie 2015: snel breedband internet Voortgang snel internet breedband Breedbandloket www. Breedbandfryslan.frl Coöperatieve Vereniging U.A. Fryslân Ring Opgericht in 2006 met steun van de provincie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst glasvezel

Informatiebijeenkomst glasvezel Informatiebijeenkomst glasvezel Maandag 8 augustus Ambassadeurs Vechtdal Breedband Henk Hoekstra Arjo vd Berg Programma vanavond Vechtdal breedband Aanleg glasvezel buitenaf Mogelijkheden glasvezel Aanbod

Nadere informatie

Breedband in Gelderland

Breedband in Gelderland Breedband in Gelderland Symposium breedband innovatie NGS Euregio 6 maart 2014 Martijn Bruil, projectleider breedband Provincie Gelderland Aanleiding Coalitie-akkoord: verdere uitrol breedband en inzet

Nadere informatie

24 november 2015 te Nijland

24 november 2015 te Nijland 24 november 2015 te Nijland Bijeenkomst glasvezel Nijland 24 november 2015 Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. Wat kunt ú doen? 1. Opening

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Jan Hut 06-53235426 Even voorstellen Jan Hut 59 jaar; Woont in Visvliet 25 jaar bij PTT Telecommunicatie;

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom

Glasvezel. Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Aansluiting diensten op het netwerk van Fore Freedom De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie,

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Hoogeveen 19-07-2017 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Postbus 12 9480 AA Vries platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4

Nadere informatie

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven:

De provincie Overijssel telt 25 gemeenten, waarvan Zwolle de hoofdstad is. Hieronder is de Provincie schematisch weergegeven: Uitgangssituatie In dit hoofdstuk bespreken we de huidige breedbandsituatie in de provincie Overijssel. Het vorige hoofdstuk heeft laten zien wat het potentieel van breedband is, in dit hoofdstuk komt

Nadere informatie

Breedband in Overijssel

Breedband in Overijssel Breedband in Overijssel Aanleiding project (I) Breedband van strategisch belang voor provincie Vraag naar bandbreedte neemt exponentieel toe (30-40% / jaar). Randvoorwaarde voor aantrekkelijk vestigingsklimaat

Nadere informatie

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe

Snel internet in buitengebied Noord Veluwe Glasvezel voor het buitengebied van de Noord Veluwe View this email in your browser Snel internet in buitengebied Noord Veluwe De stichting Breedband Noord Veluwe heeft als doel het realiseren van een

Nadere informatie

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden

Glasvezel. Aanbod: Roomburg Leiden 01000005 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Roomburg Leiden De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten. Internet, VoIP telefonie, camerabeveiliging, pinnen

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Welkom 15 juli 2015 Cuijk 1 Even voorstellen Hugo Bens Frans van Schayik Noud van Vught Arjan Eising Paul Kempen Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET Bestuurder LVCNET

Nadere informatie

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden?

Aansluiten! 5 april 2013. Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Aansluiten! 5 april 2013 Wat willen bewoners? Hoe kunnen actieve burgers ondersteund worden? Wie zijn wij Initiatiefgroep Glasvezel Buitengebied Putten -Totaal 9 personen, inclusief ambtenaar gemeente

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda

Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 16 februari 2015 Bijeenkomst glasvezel Oosterwolde Agenda 1. Opening en introductie 2. Snel internet is toch voor iedereen? 3. Hoe start je een project? 4. De situatie in gemeente Ooststellingwerf 5. Wat

Nadere informatie

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen

Breedband Land van Cuijk. Een open netwerk voor iedereen Breedband Land van Cuijk Een open netwerk voor iedereen Aanleiding Strategische visie Een toekomstvast en open breedbandnetwerk tot in de haarvaten van de gemeenten Voor bedrijven, instellingen en consumenten

Nadere informatie

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden

Digitale Agenda van Brabant 2013-2020. Heel Brabant digitaal verbonden Digitale Agenda van Brabant 2013-2020 Heel Brabant digitaal verbonden Inhoud Alle burgers én bedrijven op de digitale snelweg > Hoofdrol voor ICT > Interview gedeputeerde Bert Pauli > VIER HOOFDDOELEN

Nadere informatie

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren?

Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO. 19 november 2014. Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Gemeente Sluis Provincie Zeeland RECRON ZLTO 19 november 2014 Rapport SnelBiS: Hoe Snel Breedband in Sluis te realiseren? Voor wie? Overzicht bedrijven en huishoudens doelgroep Lichtblauwe symbolen: Bedrijven

Nadere informatie

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

SCHRIFTELIJKE VRAGEN SCHRIFTELIJKE VRAGEN Datum: 28 april 2016 Aan de voorzitter van de raad Onderwerp: Glasvezel tot in alle hoeken van onze gemeente Regio Rivierenland heeft een tender uitgeschreven waarbij niet de aanleg

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland heeft verschillende

Nadere informatie

Breedband Provincie Drenthe

Breedband Provincie Drenthe Hoogwaardig breedband op het Drentse platteland Samen maken we het mogelijk! Breedband Provincie Drenthe Evert Blansjaar Ons datagebruik Waarom verbind Drenthe We worden steeds afhankelijker van hoogwaardige

Nadere informatie

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel.

Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Nieuwbouwspecial. Uw nieuwbouwwoning krijgt glasvezel. Lees er alles over in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 3 4 5 6 7 8 9 3 DE VRIJHEID VAN GLASVEZEL VOLGENS

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015

Welkom op de informatiebijeenkomst. glasvezel op bedrijvenpark Haansberg. Maandag 23 november 2015 Welkom op de informatiebijeenkomst glasvezel op bedrijvenpark Haansberg Maandag 23 november 2015 Agenda Welkomstwoord Bert Wagemakers Introductie Wethouder Rolph Dols Aanleiding Bert Wagemakers Glasvezelnetwerk

Nadere informatie

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden

Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Betalingsbereidheid glasvezel buitengebied KRS & Leusden Beste bewoners en ondernemers, Super snel internet. Via glasvezel is dit ook in uw buitengebied mogelijk. Vindt u dit belangrijk en bent u bereid

Nadere informatie

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter

NGA-breedband voor buitengebied. hoe sneller hoe beter NGA-breedband voor buitengebied hoe sneller hoe beter INHOUD VAN DEZE PRESENTATIE iets over noodzaak, techniek en marktwerking pilot breedband Regio Achterhoek plan Provincie Gelderland Publiek - Private

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

Glasvezel in Rivierenland

Glasvezel in Rivierenland Glasvezel Verbinding in elke (glas)vezel Glasvezel in Rivierenland Start gepland in 2018! Lingewaal Culemborg Start gepland Burenin 2018! Geldermalsen Glasvezel in Rivierenland Tiel Neerijnen West Maas

Nadere informatie

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden

# Voor alle kernen, bedrijventerreinen en buitengebieden Glasvezel voor het hele Land van Cuijk Bijeenkomst ZLTO 15 december 2015 Wanroij 1 Coöperatie is opgericht Hugo Bens Voorzitter Agrarisch Frans van Schayik Vice-voorzitter Industrie / bedrijven Noud van

Nadere informatie

School Glas. Wel zo zorgeloos

School Glas. Wel zo zorgeloos School Glas Wel zo zorgeloos SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van de school

Nadere informatie

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten

Satelliet internet. Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Vanaf nu kunt ook u snel internetten Satelliet internet Internet via de satelliet is een volwaardig vervanger voor traag internet geworden. Satellietservice Noord-Holland Zelf doen??

Nadere informatie

Informatie avond - Breedband

Informatie avond - Breedband Informatie avond - Breedband AGENDA - Welkom - Project Reuzenbreedband - Presentatie Breedband - Vraag en antwoord Project Reuzenbreedband Dorpsverenigingen van Schoonoord en van De Kiel Gestart met Project

Nadere informatie

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze

Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze Marktconsultatie aansluitgebied gemeente Aa en Hunze 1 november 2016 Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a Brink 8 9401 HS Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden

Marktconsultatie Aansluitgebied De Wolden Marktconsultatie Aansluitgebied De Stichting Breedbandplatform Drenthe p/a De Drentse Zaak Beilerstraat 24 9401 PL Assen platform@verbinddrenthe.nl 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 4 2.1 Huidige

Nadere informatie

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster

Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster Vragen 4 e informatieavond Breedband Beemster 1. Waarom komen er niet meteen meerdere providers op het netwerk? Breedband Beemster wil zoveel mogelijk providers op het netwerk, maar wel op een keuzestress

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen

Inhoud. 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis. 4. Aanbod en next steps. 5. Vragen Sluis 15-02-2016 Inhoud 1. Wie is Greenet? 2. Wat is een vast-draadloos netwerk? 3. Pilot Sluis 4. Aanbod en next steps 5. Vragen Wie is Greenet? Greenet levert breedband internet in de buitengebieden

Nadere informatie

Industry Glas. Wel zo zorgeloos

Industry Glas. Wel zo zorgeloos Industry Glas Wel zo zorgeloos IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM

Buitengebied verdient ook breedband UPC NEDERLAND AANSLUITEN SYMPOSIUM Buitengebied verdient ook breedband 1 Weet u nog? Er gebeurde een hoop: stormachtige innovatie en concurrentie 1ste reguliere Nederlandse televisie Kabeltelevisie GSM netwerk Satelliet-TV in Nederland

Nadere informatie

Hier > nu > ervaren provider

Hier > nu > ervaren provider www.plinq.nl Hier > nu > ervaren provider Wist u dat.. De gemiddelde wachttijd voor onze klantenservice PLINQ is een zelfstandige serviceprovider actief in heel Nederland. Al onder de 50 seconden ligt.

Nadere informatie

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things

Stratix. Sietse van der Gaast Mei Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Stratix Sietse van der Gaast Mei 2017 Buitengebieden: de digitale landweg en het Internet of Things Agenda Stratix Dreigt een digitale tweedeling in Nederland? Glasvezel: de gordiaanse knoop Draadloos:

Nadere informatie

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten

All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten All in IT! Voor een betrouwbaar netwerk, zodat u altijd bereikbaar bent! Voordelen Hoe werkt het? HIP-telefonie, mobiel bellen en internetdiensten 1 HIP telefonie communiceren via de Cloud Met HIP belt

Nadere informatie

Uw internetaansluiting

Uw internetaansluiting Studio Visual Steps Uw internetaansluiting Een overzicht van de mogelijkheden 1 Voorwoord Beste lezers en lezeressen, In deze gids krijgt u informatie over de verschillende aansluitmogelijkheden waaruit

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND HOUTEN 7 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Herman Geerdes 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied

Nadere informatie

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos

RealEstate Glas. Wel zo zorgeloos RealEstate Glas Wel zo zorgeloos RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor uw

Nadere informatie

Parking Glas. Wel zo zorgeloos

Parking Glas. Wel zo zorgeloos Parking Glas Wel zo zorgeloos ParkingsConnect is een uniek concept voor parkeergarages. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten binnen uw parkeergarage. ParkingsConnect biedt u diensten

Nadere informatie

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik

Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Supersnel glasvezelnetwerk voor Aalburg binnen handbereik Glasvezel: voor hele gemeenschap, ook in buitengebieden en bedrijventerreinen Open structuur:

Nadere informatie

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies

Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020. Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Samenvatting / conclusies Domino-avond: Leefbaarheid op de Haart anno 2020 Om de leefbaarheid anno 2020 op de Haart te kunnen waarborgen hebben we met elkaar

Nadere informatie

Medical Glas. Wel zo zorgeloos

Medical Glas. Wel zo zorgeloos Medical Glas Wel zo zorgeloos MedicalConnect, een totaalconcept voor zorginstellingen. Internet is tegenwoordig onmisbaar, ook voor een zorginstelling. En voor uw klanten is het wel fijn om gemakkelijk

Nadere informatie

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst

Welkom bij tekst. Presentatie 4 november 2014. Paul Disselhorst Welkom bij tekst Presentatie 4 november 2014 Paul Disselhorst tekst Programma: Stand van zaken SallandGlas. Waarom ook alweer? Terugblik op vooruitgang. De voordelen op een rij. Wat kost het? Wat krijgt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer

NIEUWSBRIEF. Aan de slag met breedband! Belang van goede verbindingen in beeld: voorbeelden. In dit nummer NIEUWSBRIEF 1 juli 2 01 4 nummer 1 Stichting, Hogepad 12, 8181 TT Heerde www.breedbandnv.nl (binnenkort), info@breedbandnv.nl, In dit nummer Aan de slag met breedband! 1 Aan de slag met breedband! In alle

Nadere informatie

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler

Solcon, betrouwbare speler. Solcon. Als beste getest in de categorie internet. Solcon, betrokken speler solcon.nl 2 solcon.nl Solcon, betrouwbare speler Dronten vormt een sterke thuisbasis voor Solcon, de Internet Service Provider met 17 jaar ervaring. En met ruim 60.000 particuliere en zakelijke klanten

Nadere informatie

NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING!

NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING! Nieuwbouwspecial - Jaargang 2017 - versie 01 NIEUWE WONING? NIEUWE VERBINDING! Lees alles over glasvezel in deze special. ALLES WAT U WILT WETEN OVER GLASVEZEL IN UW NIEUWBOUWWONING. 5 7 9 4 8 10 3 6 3

Nadere informatie

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015

Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Bijeenkomst glasvezel gemeente Steenwijkerland 5 maart 2015 Breedband in het buitengebied 1. Opening Wethouder Wim Brus Gemeente Steenwijkerland 2. De praktijk Anne Glasbergen Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl

Nadere informatie

Office Glas. Wel zo zorgeloos

Office Glas. Wel zo zorgeloos Office Glas Wel zo zorgeloos OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken van

Nadere informatie

Get connected everywhere

Get connected everywhere Get connected everywhere Perry Boogaard (1967) Wissenkerke Bedrijfskundig opgeleid 23 jaar ervaring in diverse managementen directiefuncties Zelfstandig ondernemer Harm van den Dikkenberg (1986) Sint-Annaland

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2003-20.133/47/A.20, EZ Groningen, 20 november 2003 Behandeld door : Schouwstra, P. Telefoonnummer : (050) 3164080 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : digitale

Nadere informatie

Welkom op de informatiebijeenkomst

Welkom op de informatiebijeenkomst Welkom op de informatiebijeenkomst eigen glasvezel op de bedrijventerreinen Elzenburg en De Geer Donderdag 18 februari 2016 Dome-X Agenda Kort woord van welkom Simoon Fransen Aanleiding Ties van Esch Samenwerking

Nadere informatie

Westerveld op Glas 10 maart 2015

Westerveld op Glas 10 maart 2015 WELKOM Welkom bij de presentatie van Westerveld op Glas 10 maart 2015 Sneller internet ook in Vledderveen 1. Opening Programma 1. Opening / Voorstellen 2. Waar staan we vandaag 3. Breedband nut en noodzaak

Nadere informatie

RECRON Themabijeenkomst breedband

RECRON Themabijeenkomst breedband RECRON Themabijeenkomst breedband 19 maart 2015 Hoe Snel Breedband te realiseren in het buitengebied? Breedband in het buitengebied Waarom slecht internet op RECRON terreinen? Geen kabel Ruimte Slechte

Nadere informatie

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1

Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel. Rekenvoorbeeld 1 Besparingsvoorbeelden voor MKB met glasvezel Rekenvoorbeeld 1 Ieder bedrijf beschikt tegenwoordig over een e-mail server. E-mail op smart Phones en tablets wordt steeds populairder en belangrijker maar

Nadere informatie

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER

GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER GLASVEZEL VOOR DE ONDERNEMER HELDEN VAN NU SLUIT HET MKB AAN OP HET GLASVEZELNETWERK VAN REGGEFIBER Vindt u goede en snelle service belangrijk? Houdt u van een persoonlijke en eerlijke benadering? U kunt

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND UTRECHTSE HEUVELRUG 16 MAART 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Jan Willem van Dongen 20.10 uur: het hoe en wat van breedband

Nadere informatie

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk

Informatieavonden. Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk Informatieavonden Coöperatie Breedband Buitengebied Winterswijk ...gesprek aan een Kottense keukentafel... Dick te Voortwis Voorzitter CBBW Programma Glasvezel, wat is dat? Historie van het initiatief

Nadere informatie

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân

Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân Bewonersonderzoek NGA in wit gebied Fryslân In opdracht van: Provincie Fryslân Project: 2013.043 Publicatienummer: 2013.043-1301 Datum: Utrecht, 9 augustus 2013 Auteurs: Ir. David van Kerkhof Vivette van

Nadere informatie

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014

Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 Verslag Verkiezingsdebat Provinciale Staten Regio Rivierenland 13 januari 2014 1. Inleiding Op dinsdag 13 januari j.l. heeft het eerste Provinciale Statenverkiezingsdebat in aanloop naar de verkiezingen

Nadere informatie

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n

supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n supersnel breedband v o o r a l u w b e w o n e r s e n b e d r i j v e n m e n u k a a r t Inhoudsopgave 1. Supersnel breedband voor al uw bewoners en bedrijven 2. Eigenschappen van supersnel breedband

Nadere informatie

Glasvezel op bedrijventerreinen

Glasvezel op bedrijventerreinen Glasvezel op bedrijventerreinen Volgens de jaarlijkse inventarisatie die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt uitgevoerd, telt Nederland 3.722 werklocaties die aangemerkt kunnen

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016

Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND BUNNIK 5 APRIL 2016 * Agenda 19.30 uur: inloop 20.00 uur: welkom door wethouder Rob Zakée 20.10 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.20

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels

Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Gemeenschappelijke Satelliet Ontvangst (GSO) Meer keuze, minder schotels Meer keuze met minder schotels Bewoners willen kunnen kiezen De tijd dat meer dan 90 procent van Nederlanders televisie keek via

Nadere informatie

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD

Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Informatieavond Glasvezel 1 mei 2014 GLASVEZEL IN DE 4 DOARPEN EN HIDAARD Werkgroep glasvezel Werkgroep ingesteld door dorpsbelang De Fjouwer Doarpen en dorpsbelang Hidaard Sjoukje Bijlsma (Hidaard) Joram

Nadere informatie

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016

Breedband in het buitengebied. INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 Breedband in het buitengebied INFORMATIE AVOND RHENEN 11 mei 2016 * Agenda 20.00 uur: inloop 20.15 uur: welkom door wethouder Jan Kleijn 20.25 uur: het hoe en wat van breedband in het buitengebied 20.35

Nadere informatie

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk

LVCNET. Breedband in het hele Land van Cuijk LVCNET Breedband in het hele Land van Cuijk Raadspresentatie 9 september Grave 1 Met de hele familie tegelijk online Rapportage Focus Enquête onder de inwoners (draagvlakmeting) Exploitatiebegroting Financiering

Nadere informatie

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden

4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 4G frequentiebanden / LTE frequentiebanden 13-01-2014 GSM Helpdesk Nederland Bij reguliere 2G (GSM) en 3G (UMTS) telefoons en smartphones was het zeer gebruikelijk om de frequenties in MHz aan te geven

Nadere informatie

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009

Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk. 15 december 2009 Consumentenstrategie Regionale uitrol glasvezel én sneller bestaand netwerk 15 december 2009 Stap naar een duurzame samenleving Glasvezel evolutie Vandaag Televisie Het nieuwe werken Zorg op afstand Intelligent

Nadere informatie

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk?

1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Glasvezel 60% 1 Heb jij een aansluiting op het glasvezelnetwerk? 50% 40% 48% 52% 30% 20% 10% 0% Ja Nee Toelichting 1 Wel een aansluiting maar maak er geen gebruik

Nadere informatie

Catering Glas. Wel zo zorgeloos

Catering Glas. Wel zo zorgeloos Catering Glas Wel zo zorgeloos CateringConnect is een totaalconcept voor de Caterings branche. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar

Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Breedband tot in de haarvaten van onze samenleving? Evert Blansjaar Telecommunicatie deskundige Help FttH coöperaties Adviseer gemeenten en provincies FttH in Afrika (o.a. in Zimbabwe, Ghana, Der al Salaam,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage.

INHOUDSOPGAVE. Contourennota Sociaal Beleid. - met bijlage. - met bijlage. - met bijlage. Uitgangspunten Inburgeringbeleid. - met bijlage. INHOUDSOPGAVE In dit bandje zijn de verslagen opgenomen van de deelsessies die zijn gehouden op het Opinieplein (de politieke markt) van donderdag 13 april 2006. Deelsessie 1: Contourennota Sociaal Beleid.

Nadere informatie

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden

Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden Glasvezel: de noodzaak en de mogelijkheden (ook in het buitengebied) Plaatselijk belang Rheezerveen/Heemserveen 19 maart 2012 Bert Nijboer Algemeen Directeur 1 17 Visie, ambitie en strategie Visie De visie

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing.

U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. U heeft traag internet op Uw park en vraagt ons om een oplossing. Er zijn 3 oplossingen in volgorde van kostprijs. 1- U heeft al een goed werkende (Wifi) installatie op het park en het gaat om het oplossen

Nadere informatie

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014

Glasvezel in de gemeente Bernheze? Inhoud van de avond. Exploitatie netwerken. Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Glasvezel in de gemeente Bernheze? Werkbijeenkomst raad 27 januari 2014 Inhoud van de avond Twee partijen: Stichting Glasvezel Bernheze, roepnaam Breedband Bernheze Gemeente Bernheze Doelstelling Proces

Nadere informatie

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad

D-ur'./ zo^'jhl. vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad D-ur'./ zo^'jhl vul de enquête in over'breedband voor hele land van cuijk, en win een ipad ln het Land van Cuijk hebben de gemeenten Cuijk, Grave en Mill het voortouw genomen om de haalbaarheid te onderzoeken

Nadere informatie

Glasvezel buitengebied. Asten Someren

Glasvezel buitengebied. Asten Someren Glasvezel buitengebied Asten Someren Agenda: 1 introductie 2 glasvezel 3 aanbod 4 planning 5 vragen 13-10-2017 Introductie / achtergrond Ambassadeurs Bewoners ICT/Reseller 13-10-2017 Glasvezel 13-10-2017

Nadere informatie

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde

Marktconsultatie Aansluitgebied Peizermade en Peizerwolde Aansluitgebied Author Contact Table of contents 1 Inleiding 3 2 Het beoogde aansluitgebied 3 2.1 Huidige beschikbaarheid 4 2.2 De vraagbundeling 4 2.3

Nadere informatie

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n

Colofon. h e t n e t we r k v a n k e n n i s s t e d e n Deelnemen aan of samenwerken met Stedenlink? Stichting Stedenlink nodigt gemeenten en provincies uit deel te nemen aan haar kennisnetwerk. Neem een bezoekje aan de website, meld u aan voor de nieuwsbrief

Nadere informatie

Breedband in héél Rivierenland

Breedband in héél Rivierenland Contractgestuurde Dienstverlening Breedband Verbinding in elke (glas)vezel Breedband in héél Rivierenland Het komt eraan! Geldermalsen Breedband in héél Tiel Rivierenland Lingewaal Culemborg Het komt eraan!

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER

EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER KLAAR VOOR MORGEN EEN NIEUWE INTERNET VERBINDING? IN DE CLOUD WERKEN? OVER OP VOIP? BENK GROEP HELPT U GRAAG VERDER OVER BENK GROEP Wilt u over op glasvezel, bellen via VoIP, het netwerkbeheer uitbesteden

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie