Nekoperatie om vernauwing van het halswervelkanaal en het wortelkanaal op te heffen. Cervicale kanaalstenose bij neurochirurgie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nekoperatie om vernauwing van het halswervelkanaal en het wortelkanaal op te heffen. Cervicale kanaalstenose bij neurochirurgie"

Transcriptie

1 Nekoperatie om vernauwing van het halswervelkanaal en het wortelkanaal op te heffen Cervicale kanaalstenose bij neurochirurgie

2 2

3 Uw heeft samen met uw behandelend arts besloten om een operatie te ondergaan. Het doel van deze operatie is, om een vernauwing van het halswervelkanaal (cervicale kanaalstenose) en/ of wortelkanaal (foramenstenose) op te heffen. Deze folder geeft u informatie over wat de neurochirurg in CWZ met u heeft besproken. We raden u aan om deze folder goed te bewaren en bij elk bezoek aan het ziekenhuis mee te nemen. Er staat informatie in waar u ook tijdens uw opname wat aan heeft. In deze folder staan ook adviezen voor als u weer thuis bent. Voor informatie over de anatomie van de cervicale wervelkolom, verwijzen we naar de website: (cervicale stenose) Wat houdt een cervicale kanaalstenose in? Tijdens de operatie maakt de neurochirurg meer ruimte voor het ruggenmerg. Dit gebeurt meestal via de achterzijde, maar soms ook via voorzijde van de nek. Uw neurochirurg kiest de operatietechniek die het beste bij uw situatie past. De verschillende operatiemethodes Bij de benadering via de achterzijde van de nek: Ligt u op uw buik. Er wordt een snee in de lengte van uw nek gemaakt. Over het gebied waar het wervelkanaal verwijd wordt. Dat gebeurt meestal over meerdere niveaus. Dan worden de achterste nekspieren opzij geschoven en liggen de wervels vrij. De besproken wervelbogen (dit noemt men een laminectomie) en gele ligamenten worden verwijderd. De durale zak (een soort koker van hersenvliezen) kan zich nu ontplooien. De afgeschoven nekspieren worden weer aan elkaar gehecht, wat voldoende bescherming biedt aan de durale zak. Als er behalve de kanaalstenose ook een hernia zit, kan deze in dezelfde operatie worden verwijderd. 3

4 Uw neurochirurg bepaalt met u of hij de verwijderde botstukjes weer terugzet en met schroeven en plaatjes vastmaakt (zogenaamde laminoplastiek). Bij de benadering via voorzijde van de nek: Ligt u op uw rug op de operatietafel, met het gezicht recht omhoog. Er wordt een snee gemaakt in de hals, links of rechts van het midden. Dan worden de spieren en de andere structuren die in de hals lopen (zoals de bloedvaten, de luchtpijp, de slokdarm en de stembandzenuwen) uit elkaar gehouden. Dit doen we om uiteindelijk precies op de voorkant van de halswervelkolom uit te komen. Er wordt een röntgenfoto gemaakt om de precieze plaats van operatie te controleren. Hierna wordt ter hoogte van de botrichel, de tussenwervelschijf verwijderd tot de chirurg aan de voorzijde van het wervelkanaal is. De botrichels boven en onder van de tussenwervelschijf worden verwijderd. Als het nodig is worden meer botrichels verwijderd. Uw neurochirurg bepaalt of en hoe deze ruimte opgevuld wordt. Dit bespreek de neurochirurg met u. Mogelijke complicaties Gelukkig treden na een nekoperatie niet vaak complicaties op. Toch komt het soms voor. Algemene mogelijke complicaties bij een operatie: Bij patiënten die lang bedrust moeten houden bij een operatie, kan een verstopping van een bloedvat in het been (trombose) ontstaan. Waarschuw uw arts als u een dikke en pijnlijke kuit heeft. Omdat er sneden in de huid worden gemaakt, kan een huidzenuw beschadigd raken. Dit geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de loop van de tijd vanzelf. Soms zijn ze blijvend. 4

5 Er kan een nabloeding optreden. Een infectie is een vervelende complicatie. De kans hierop is erg klein. Meestal is een infectie goed met antibiotica te behandelen. Specifieke mogelijke complicaties bij de operatie aan de voorzijde van de nek: Beschadiging van de stembandzenuw, wat kan leiden tot heesheid (komt weinig voor). Slikstoornissen. Dit komt bij 40% van de geopereerde mensen voor. Bij de meesten zijn de slikproblemen na 1 à 2 dagen verdwenen, een enkeling heeft hier nog paar weken/maanden last van). Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u dit altijd met uw arts bespreken. Voorbereiding operatie Beslissing tot operatie Tijdens uw bezoek op de polikliniek vertelt de neurochirurg u over uw opname. Voor meer informatie over intake en opname zie alinea: intake en opname op de verpleegafdeling. Het secretariaat neurochirurgie belt u wanneer u zich voor opname op de verpleegafdeling moet melden. Spreekuur anesthesioloog De anesthesioloog schat in welke risico s in uw geval aan de anesthesie verbonden zijn. En hoe deze risico s kunnen worden beperkt. Anesthesie (verdoving) Een goede verdoving bij een operatie is belangrijk. Deze verdoving kan bij een nekoperatie alleen met algehele narcose. Dat wil zeggen dat u slaapt. U zult tijdens de operatie geen pijn voelen. Hierover kunt u meer lezen in de CWZ-folder Verdoving (anesthesie) bij volwassenen. 5

6 Voor de operatie en de anesthesie zijn soms voorbereidingen noodzakelijk. De verpleegkundige informeert u hierover tijdens het intakegesprek. Medicijnen De medicijnen die u tijdens uw verblijf nodig heeft, ontvangt u van de ziekenhuisapotheek. Neem geen medicijnen in zonder hierover overleg te plegen. Een combinatie van geneesmiddelen kan namelijk gevaarlijk zijn. Omdat het belangrijk is te weten welke medicijnen u tot de opnamedag heeft gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk (maar dringend) bij de apotheek een overzicht van uw huidige medicatie op te vragen. Neem deze mee op de dag van intake of opnamedag. Ook verzoeken wij u deze medicijnen, in originele verpakking, bij opname mee te nemen. Bloedverdunners Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bijvoorbeeld: ascal, kinderaspirine, ASA (acetylsalicylzuur), clopidogrel (plavix), acenocoumarol (sintrom mitis) of fenprocoumon (marcoumar) zal uw behandelend arts besluiten óf en zo ja, wanneer u hier voor de ingreep mee moet stoppen. Stop nooit op eigen initiatief met het gebruik van bloedverdunners. Allergie Wanneer u weet dat u voor bepaalde stoffen of voedingsmiddelen allergisch (overgevoelig) bent, is het belangrijk dit te melden. Hiermee wordt dan rekening gehouden bij uw behandeling en verpleging. De arbodienst Vraagt u zich af of uw aandoening of behandeling consequenties heeft voor het uitoefenen van uw werk? Overleg dan met uw specialist. Zo wordt duidelijk of u (tijdelijk) beperkingen heeft en zo ja, welke. De bedrijfsarts begeleidt de terugkeer naar uw werk. Daarom is het belangrijk dat uw bedrijfsarts op de hoogte is van uw aandoening of behandeling. 6

7 Afspraken over uw werk verlopen vaak soepeler als u de bedrijfsarts al vóór de ingreep informeert. U kunt een gesprek voeren met uw bedrijfsarts op het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienst van het bedrijf of de organisatie waar u werkt. Om uw privacy te beschermen is uw toestemming nodig voor eventueel overleg tussen uw specialist en uw bedrijfsarts. Dieet Volgt u een dieet? Geef dit aan de verpleegkundige door tijdens de intake (het opnamegesprek). Waardevolle bezittingen Het is aan te raden om grotere geldbedragen, sieraden en andere kostbaarheden thuis te laten. Onze ervaring is dat het gevaar van zoekraken en diefstal in een openbaar gebouw mogelijk is. Het ziekenhuis kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. U kunt eventueel bij de receptie een kluisje huren, dat in de kledingkast op uw kamer bevestigd kan worden. Intake en opname op de verpleegafdeling Opname op de dag van de operatie U heeft een afspraak in het ziekenhuis gehad voor de intake (verpleegkundige en medische) over de geplande operatie. Tijdens deze intake komt de reden van uw opname, uw klachten en uw algehele gezondheid aan bod. De verpleegkundige bespreekt het beloop van de opname met u. De medische intake wordt door de zaalarts of physician assistant (zij ondersteunt de arts in een aantal medische taken) gedaan. Hij/zij doet gericht lichamelijk (neurologisch) onderzoek en geeft u de nodige medische informatie rondom uw operatie. Zo nodig vindt er aanvullend onderzoek plaats (bijvoorbeeld röntgen foto, bloed prikken). U krijgt een voorlopige operatiedatum. Deze datum is onder voorbehoud. U wordt een aantal dagen voor de operatie op de hoogte gebracht per telefoon van de datum en tijdstip waarop u zich op verpleegafdeling neurochirurgie C12 moet melden. 7

8 Omdat de operatie onder algehele anesthesie gebeurt, is het nodig dat u nuchter bent. Hier heeft u informatie over gehad van de intakeverpleegkundige en het secretariaat neurochirurgie. Meer informatie hierover kunt u lezen in de folder Verdoving (anesthesie) bij volwassenen. Op de dag van opname wijst de verpleegkundige u naar uw kamer en bed toe. Zij voert hierna nog een aantal controles uit. De verpleegkundige vertelt u wanneer de voorbereiding voor operatie wordt getroffen. Opname op de dag vóór de operatie U meldt zich op de afgesproken datum en het tijdsstip, bij de balie van verpleegafdeling neurochirurgie C12. De verpleegkundige van de afdeling heeft een gesprek met u over de reden van opname, uw klachten en algehele gezondheid. Zij licht u in over het verloop van de operatiedag en opname. Ook wordt u door de zaalarts of physisian assistant gezien. Er worden vragen rondom uw algehele gezondheid gesteld en er wordt ingegaan op uw specifieke klachten. De zaalarts of physician assistant doet gericht lichamelijk (neurologisch) onderzoek en geeft u de nodige medische informatie rondom uw operatie. Zo nodig vindt er aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld röntgen foto, bloed prikken) plaats. De operatiedag Op de dag van de operatie start u met pijnmedicatie, dit heeft als doel een waarde in uw bloed op te bouwen zodat tijdens de operatie de pijnmedicatie meer effect heeft. Voordat u naar de operatiekamer gaat, krijgt u de voorbereidende medicatie voor de anesthesie (premedicatie). Het is belangrijk dat u deze medicatie inneemt. Ook is het belangrijk dat u voor de ingreep nog even plast, zodat de blaas leeg is. U mag tijdens de operatie geen sieraden dragen. Tijdens de operatie draagt u een operatiejasje dat u op de afdeling van de verpleegkundige krijgt. 8

9 Bovengenoemde maatregelen zijn er om de hygiëne op de operatiekamer te garanderen. En daardoor infecties te voorkomen. Ongeveer een kwartier voor de ingreep, wordt u naar de voorbereidingsruimte van de operatieafdeling gebracht. Hier wordt u nog wat vragen gesteld en krijgt u een kunststofnaaldje in een bloedvat in uw arm, waarop het infuus wordt aan gesloten. U gaat in uw bed naar de operatiekamer en schuift op een smalle operatietafel. De anesthesioloog geeft u de verdoving, die met u besproken is. Ook wordt er bewakingsapparatuur aangesloten, voordat de operatie begint. De apparatuur zorgt ervoor dat lichaamsfuncties zoals: bloeddruk, pols en ademhaling tijdens de operatie goed geobserveerd worden. De operatie duurt ongeveer anderhalf uur. De duur van de operatie is afhankelijk van de operatiemethode en of er op een of meerdere wervelniveaus geopereerd wordt. De neurochirurg belt na de operatie de eerste contactpersoon over hoe de operatie gegaan is. Direct na de operatie Na de ingreep komt u eerst op de verkoever/uitslaapkamer. Hier komt u bij van de narcose en wordt eventuele pijn of misselijkheid onder controle gebracht. Ook worden uw vitale functies zoals temperatuur, bloeddruk, pols, ademhaling en saturatie (zuurstof in bloed) gecontroleerd. Als u aan de voorzijde bent geopereerd gaat u na ongeveer 4 uur naar de neurocare of intensive care. Op deze afdeling worden extra controles uitgevoerd om complicaties op tijd in de gaten te hebben en te behandelen. U blijft hier ongeveer u uur, waarna u weer terugkomt op de verpleegafdeling. Wanneer verblijf op de neurocare of intensive care niet mogelijk is, verblijft u langer op de verkoeverkamer. 9

10 Als u via de achterzijde van de nek geopereerd bent, gaat u vanuit de verkoeverkamer naar de verpleegafdeling. De verpleegkundige zal ook hier een aantal controles uitvoeren. Terug op de verpleegafdeling zal de verpleegkundige u vragen om aan uw pijnbeleving een score te geven. Hiervoor krijgt u de nodige pijnstilling. Ook tegen eventuele misselijkheid krijgt u medicijnen. De arts besluit of er na de operatie maatregelen nodig zijn ter voorkoming van trombose. Infuus Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Het infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht krijgt. Als u op de operatiedag weer zelf kunt eten en drinken in de avond. En als alle controles goed zijn, verwijdert de verpleegkundige het infuus. Als er geen bijzonderheden zijn, wordt het infuus in alle andere gevallen de volgende dag verwijderd. De wond De wond en het gebied rondom de wond kunnen in het begin nog gevoelig zijn, doof en/of warm aanvoelen. Meestal plaatst de neurochirurg een drain in het wondgebied. Een drain is een dun slangetje dat teveel wondvocht afvoert. Aan het uiteinde van de drain hangt een opvangpotje. Hierin wordt het overtollig wondvocht en bloed in opgevangen. Deze wond-drain wordt een aantal dagen na de operatie door de verpleegkundige verwijderd. De eerste dag wordt de wond nog zo nodig afgedekt met een wondpleister. Als de wond niet meer lekt, wordt de wond droog gehouden. Als de operatie via de voorzijde van de nek is geweest, dan is de wond meestal onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen. De hechtingen hoeven dan niet verwijderd te worden en lossen na 6 tot 8 weken vanzelf op. Is de operatiebenadering via de achterzijde van de nek geweest, dan is de wond meestal gehecht met draadhechtingen. Deze worden na 8 dagen verwijderd bij de huisarts. 10

11 Bewegen Direct na de operatie mag u op de rug of zij liggen, maar liever niet op de buik. Als u het prettig vindt, mag u een extra kussen ter ondersteuning van de nek gebruiken. De nek is na de operatie stabiel. Als u zich goed genoeg voelt, mag u na de operatie uit bed. Vraag voor de zekerheid bij de eerste keer de hulp van de verpleegkundige. Eten en drinken Bij terugkomst van de operatiekamer mag u snel beginnen met het drinken van water. Wanneer u zich niet misselijk voelt kan dit rustig uitgebreid worden. De eerste dag(en) na de operatie In de ochtend wordt het ontbijt door de roomservice verzorgd. De verpleegkundige verzorgt de medicatie. U kunt zich, als u zich goed voelt, zelfstandig verzorgen aan de wastafel of mogelijk douchen. De verpleegkundige biedt u de hulp die u nodig heeft en zal de drain verwijderen en wond controleren. De eerste paar dagen is er bij de operatie via de achterzijde nek, vaak sprake van een pijnlijke wond in de nek en forse spierpijn in nek/schouders. Bij de operatiewond aan de voorzijde is er naast spierpijn in nek/ schouders ook vaak een pijnlijk gevoel bij slikken. De zaalarts komt bij u langs om vragen hoe het met u gaat. Hij/zij zal enkele neurologische controles uitvoeren. Zo nodig wordt (pijn)medicatie aangepast. Röntgenfoto Als de operatiebenadering via de voorzijde van de nek is geweest, wordt er een controlefoto van uw nek gemaakt. Fysiotherapie Als u voor en/of na de operatie sprake last heeft van krachtsvermindering in de benen of stoornissen bij het lopen, wordt de fysiotherapeut ingeschakeld. 11

12 Soms is fysiotherapie niet voldoende voor uw klachten. De arts besluit dan of een revalidatiearts ingeschakeld wordt. Naar huis Het ontslag is afhankelijk van uw gezondheid en uw klachten. Gemiddeld vindt het ontslag tussen de eerste en derde dag na de operatie plaats. U heeft een ontslaggesprek met de verpleegkundige, voordat u naar huis gaat. In dit gesprek vraagt de verpleegkundige of de opname naar tevredenheid is verlopen. Uw mening is belangrijk om de kwaliteit van zorg te behouden of te verbeteren. Ook wordt gevraagd naar het effect van de operatie tot nu toe en krijgt u informatie voor het herstel thuis. Afhankelijk van uw herstel is het mogelijk dat er ter ondersteuning thuiszorg aangevraagd moet worden. Het herstel kan ook ergens anders (revalidatiekliniek, herstelhotel) plaatsvinden. De verpleegkundige begeleidt u hiermee. Wat krijgt u mee naar huis? De secretaresse van de afdeling maakt voor u een afspraak voor een controle. Deze afspraak is 6 tot 8 weken na de operatie bij de chirurg. Daarnaast krijgt u een brief voor de huisarts mee en een overzicht van de medicatie bij opname. Zo nodig krijgt u een overzicht met nieuwe medicatie (op te halen bij uw thuisapotheek). Nazorg per telefoon Na ongeveer 5 dagen na het ontslag uit het ziekenhuis, neemt een verpleegkundige van de afdeling neurochirurgie telefonisch contact met u op. Voorwaarde hiervoor is dat u na ontslag naar huis gaat en niet ergens anders revalideert. De datum en het tijdstip vindt u op de kaart met de afspraak op de polikliniek. Tijdens dit contact via de telefoon vraagt de verpleegkundige hoe uw herstel verloopt. Tijdens dit gesprek kunt u ook vragen stellen over uw herstel. 12

13 Weer thuis Resultaat van de operatie De eerste tijd na de operatie voelt uw nek en het gebied rondom de wond dik en warm aan. Dit wordt geleidelijk minder. Ook heeft u mogelijk enkele bloeduitstortingen (blauwe plekken) bij de wond. Deze verdwijnen vanzelf. Na een operatie verbeteren de klachten lang niet altijd. In heel veel gevallen is het voorkomen van verdere achteruitgang het hoogst haalbare resultaat. De schade aan het ruggenmerg die in de loop van lange tijd is ontstaan, is vaak niet meer te herstellen. Wanneer moet u een arts waarschuwen? Het is belangrijk dat u in de volgende gevallen contact opneemt met het uw huisarts: Als de operatiewond gaat lekken. Als de wond steeds dikker wordt. Als de wond steeds meer pijn gaat doen. Ook al bent u minder gaan oefenen en bewegen. Als er toenemend krachtsverlies aan één of beide armen/benen ontstaat. Als u koorts krijgt die hoger is dan 38,5 graden. Tot aan de telefonische nazorg belt u bij complicaties na ontslag, de verpleegafdeling neurochirurgie: telefoon (024) Daarna is uw huisarts het eerste aanspreekpunt bij complicaties. Vermeld aan de huisarts altijd dat u geopereerd bent en hoe lang dit geleden is. Adviezen voor thuis Afhankelijk van de operatie en persoonlijke omstandigheden, heeft u na de operatie nog enige tijd last van het operatiegebied. Hieronder geven we u nog enkele adviezen: Dep de wond droog na het douchen. U mag de eerste week niet baden en zwemmen. Droog houden van de wond verbetert een goede wondgenezing. U kunt dus beter geen afsluitende pleister op de wond gebruiken. 13

14 Gebruikt u morfinepreparaten? Dan mag u deze met hulp van uw huisarts langzaam afbouwen. Andere pijnstillers kunt u bij vermindering van pijn zelf afbouwen. Als u nog pijnklachten heeft is paracetamol vaak een goede pijnstiller. U mag 4 maal daags 2 tabletten van 500 milligram gebruiken. Daarna gaat u dit langzaam weer afbouwen. Dit doet u als Volgt: -De eerste 2 dagen neemt u 4 keer per dag, 2 tabletten paracetamol van 500 milligram, om de 6 uur. -Dan neemt u 2 dagen 4 keer per dag één tablet paracetamol van 500 milligram, om de 6 uur. -Daarna stopt u met de pijnstilling en gebruikt u alleen zo nodig bij pijn 2 tabletten paracetamol van 500 milligram. (maximaal 4 keer per dag). Als u onvoldoende baat hebt bij deze pijnstilling, neemt u dan contact op met de huisarts. Waar moet u op letten na een nekoperatie en bij het vervolgen van uw activiteiten? U mag geleidelijk aan weer van alles doen en uitproberen, zolang dit geen aanhoudende toename van klachten geeft. De eerste week kan de spierpijn in nek en schouderbladen hevig zijn. Rustig lopen/ wandelen vermindert de spierpijn. Warmte (bijvoorbeeld douche of een warmtezak) kan ook verlichting geven bij pijnlijke spieren. Let erop dat u een warmtezak niet op de wond legt! Het vervolgen van het dagelijks leven en werkzaamheden U gaat steeds beter bewegen. Ook de kracht en coördinatie van de spieren nemen toe. Als u na 2 tot 3 weken de nek weer voldoende en pijnvrij kunt draaien, mag u beginnen met fietsen en autorijden. Afhankelijk van uw herstel en de inhoud van uw werk, kunt u dit (langzaam) vervolgen. U kunt begeleiding krijgen van uw bedrijfsarts. 14

15 Vragen? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Stel ze dan aan de arts of verpleegkundige voor het ontslag uit het ziekenhuis. Ook tijdens de nazorg via de telefoon, 2 weken na de operatie en tijdens de controle op de polikliniek is er een moment voor uw vragen en problemen. Ruimte om uw vragen op te schrijven zodat u ze niet vergeet 15

16 Adres en Telefoonnummer Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Weg door Jonkerbos SZ Nijmegen Polikliniek neurochirurgie (B74) Voor het maken, annuleren of verzetten van afspraken Telefoon (024) Iedere werkdag van 8.00 tot uur bereikbaar Secretariaat neurochirurgie Bij verhindering op de geplande operatiedatum Telefoon (024) Iedere werkdag van 8.00 tot uur bereikbaar Verpleegafdeling neurochirurgie (C12) Telefoon (024) Website: G782 / 09-15

Behandeling ACDF bij nekhernia

Behandeling ACDF bij nekhernia Behandeling ACDF bij nekhernia Verpleegafdeling Neurochirurgie Telefoon 020 510 8238 Route 81 Bezoek 11.00-12.00, 16.30-19.30 Bent u verhinderd? Geef dit zo snel mogelijk door aan de OK-planner Neurochirurgie

Nadere informatie

Operatie aan de nekwervels vanwege aanhoudende klachten in de arm als gevolg van wortelbeknelling

Operatie aan de nekwervels vanwege aanhoudende klachten in de arm als gevolg van wortelbeknelling Operatie aan de nekwervels vanwege aanhoudende klachten in de arm als gevolg van wortelbeknelling Cervicale discectomie of dorsale cervicale foraminotomie bij neurochirurgie 2 Uw behandelend arts heeft

Nadere informatie

Operatie aan de aangezichtszenuw. Janetta-operatie neurochirurgie

Operatie aan de aangezichtszenuw. Janetta-operatie neurochirurgie Operatie aan de aangezichtszenuw Janetta-operatie neurochirurgie 2 In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een operatie aan de aangezichtszenuw. Deze opname vindt plaats op de afdeling

Nadere informatie

Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp. Mediastinoscopie

Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp. Mediastinoscopie Kijkoperatie achter het bovenste gedeelte van het borstbeen langs de luchtpijp Mediastinoscopie Uw behandelend arts heeft u voor een mediastinoscopie naar de chirurg van het CWZ verwezen. Deze folder geeft

Nadere informatie

Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog. Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie

Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog. Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie Vrij leggen van de zenuw aan de binnenzijde van de elleboog Informatie over een nervus ulnaris operatie bij neurochirurgie Uw arts heeft u naar de neurochirurg van het CWZ verwezen, voor een beknelde zenuw

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische nefrectomie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische nefrectomie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische nefrectomie 2 Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandeld uroloog met u gesproken over de noodzaak om bij u een nier te

Nadere informatie

Orthopedie. Hemi/Totale schouderprothese

Orthopedie. Hemi/Totale schouderprothese Orthopedie Hemi/Totale schouderprothese 1 Uw arts heeft u geadviseerd om bij u een schouderprothese te plaatsen. Deze folder geeft u informatie over hetgeen de orthopeed in het Scheper Ziekenhuis met u

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling

Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling Vernauwing van het wervelkanaal in de nek Neurochirurgische behandeling Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in de nek geconstateerd. Dit wordt ook wel cervicale stenose genoemd. In deze folder

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal

Vernauwing van het wervelkanaal Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Informatie voor patiënten F0849-3510 februari 2014 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester

Nadere informatie

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden

Nekhernia. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden Nekhernia Neurochirurgische behandeling Informatie voor patiënten F0801-3510 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260

Nadere informatie

Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling

Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Vernauwing van het wervelkanaal in de onderrug Neurochirurgische behandeling Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in uw onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel lumbale stenose genoemd. In

Nadere informatie

Stabilisatie van de knieschijf. Tuberositas transpositie

Stabilisatie van de knieschijf. Tuberositas transpositie Stabilisatie van de knieschijf Tuberositas transpositie Uw arts heeft u geadviseerd om een operatie aan uw knie te ondergaan waarbij de stabiliteit van de knieschijf wordt verbeterd. In deze folder kunt

Nadere informatie

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg

Littekencorrectie. Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg Littekencorrectie Het verbeteren van littekens door de plastisch chirurg 2 Bij beschadiging van de huid als gevolg van een operatieve behandeling, een ongeval of een brandwond treedt littekenvorming op.

Nadere informatie

Nekhernia Neurochirurgische behandeling

Nekhernia Neurochirurgische behandeling Nekhernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een nekhernia geconstateerd. De arts heeft met u afgesproken dat u hieraan geopereerd wordt. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en

Nadere informatie

Verwijderen van de sternumdraden

Verwijderen van de sternumdraden Cardiothoracale chirurgie Verwijderen van de sternumdraden www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl CTC006 / Verwijderen van de sternumdraden / 10-10-2013

Nadere informatie

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen)

H.331690.0715. Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) H.331690.0715 Verwijderen van pennen, schroeven, platen (volwassenen) 2 Inleiding In overleg met uw arts heeft u besloten dat u opgenomen wordt om pennen, schroeven of metalen platen die in uw lichaam

Nadere informatie

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols

Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Opheffen van een beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Operatie wegens carpale tunnelsyndroom bij neurochirurgie in dagbehandeling of polikliniek Uw arts heeft u naar de neurochirurg

Nadere informatie

Voorbereiding operatie Als u samen met uw arts heeft besloten tot een operatie worden een aantal zaken voor u afgesproken.

Voorbereiding operatie Als u samen met uw arts heeft besloten tot een operatie worden een aantal zaken voor u afgesproken. Borstvergroting 2 Inleiding Het is niet eenvoudig aan te geven welke vrouwen voor een borstvergrotende operatie kiezen. De wens naar grotere of steviger borsten leeft echter bij velen: jaarlijks worden

Nadere informatie

Littekenbreukoperatie

Littekenbreukoperatie Littekenbreukoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2014 pavo 0207 Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een littekenbreuk operatie. In deze folder leest u meer over

Nadere informatie

VERNAUWING VAN HET WERVELKANAAL IN DE ONDERRUG NEUROCHIRURGISCHE BEHANDELING

VERNAUWING VAN HET WERVELKANAAL IN DE ONDERRUG NEUROCHIRURGISCHE BEHANDELING VERNAUWING VAN HET WERVELKANAAL IN DE ONDERRUG NEUROCHIRURGISCHE BEHANDELING FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Er is bij u een vernauwing van het wervelkanaal in uw onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel

Nadere informatie

Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken. Pelviene lymfeklierdissectie

Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken. Pelviene lymfeklierdissectie Operatief verwijderen van lymfeklieren in het kleine bekken Pelviene lymfeklierdissectie Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandeld uroloog met u gesproken over de noodzaak om bij

Nadere informatie

Littekenbreukoperatie

Littekenbreukoperatie Littekenbreukoperatie Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een littekenbreukoperatie. In deze folder leest u meer over de opname in het ziekenhuis en de operatie. Een littekenbreuk

Nadere informatie

Informatie rond een operatie aan de rug

Informatie rond een operatie aan de rug Informatie rond een operatie aan de rug Inleiding De oorzaak van klachten aan de rug verschilt van persoon tot persoon en de medische behandeling wordt daar op afgestemd. De verpleegkundige zorg rond een

Nadere informatie

Haarnestcyste. Sinus pilonidalis

Haarnestcyste. Sinus pilonidalis Haarnestcyste Sinus pilonidalis 2 Uw behandelend arts heeft u voor huidproblemen bij de bilspleet naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het

Nadere informatie

Tenniselleboog of tennisarm

Tenniselleboog of tennisarm Tenniselleboog of tennisarm Uw behandelend arts heeft u voor klachten aan uw arm naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze folder geeft u informatie over wat de chirurg in het CWZ met u bespreekt,

Nadere informatie

Rugoperatie om vernauwing van het lendenwervelkanaal op te heffen. Laminectomie bij kanaalstenose (neurochirurgie)

Rugoperatie om vernauwing van het lendenwervelkanaal op te heffen. Laminectomie bij kanaalstenose (neurochirurgie) Rugoperatie om vernauwing van het lendenwervelkanaal op te heffen Laminectomie bij kanaalstenose (neurochirurgie) Uw arts heeft u geadviseerd om een laminectomie operatie te ondergaan om zo de klachten

Nadere informatie

Gedeeltelijke verwijdering van een nier

Gedeeltelijke verwijdering van een nier Gedeeltelijke verwijdering van een nier Open partiële nefrectomie Uw nier wordt gedeeltelijk verwijderd In overleg met uw uroloog wordt een gedeelte van uw nier verwijderd (open partiële nefrectomie).

Nadere informatie

De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap)

De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap) De reconstructie met behulp van eigen weefsel. De rugspiermethode, de LD-Lap (Latissimus Dorsi-flap) Met de rugspiermethode verplaatst de plastisch chirurg huid en spier van de rug (die latissimus dorsi

Nadere informatie

Oncologie Wegname van teelballen ivm prostaatkanker / subcapsulaire orchiectomie

Oncologie Wegname van teelballen ivm prostaatkanker / subcapsulaire orchiectomie Oncologie Wegname van teelballen ivm prostaatkanker / subcapsulaire orchiectomie Inleiding Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft de uroloog met u besproken dat u een operatie aan de teelballen

Nadere informatie

Inleiding. Een penoplicatie. Pré-operatieve screening

Inleiding. Een penoplicatie. Pré-operatieve screening Penoplicatie Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie aan uw penis. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen, de operatie en de nazorg. Een penoplicatie Een

Nadere informatie

Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg

Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg Buikwandcorrectie (Abdominoplastiek) Verwijderen van overtollig buik en vet weefsel door de plastisch chirurg 2 Door gewichtsverlies en zwangerschappen, veroudering of operaties kan de buikwand verslappen.

Nadere informatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie

Verwijderen van een nier via een kijkoperatie. Laparoscopische operatie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie Laparoscopische operatie Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van één van uw nieren. De uroloog heeft met u besproken

Nadere informatie

Het verwijderen van een nier

Het verwijderen van een nier Het verwijderen van een nier Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0127 Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een nier. In deze folder leest u over

Nadere informatie

Behandeling liesbreuk

Behandeling liesbreuk Behandeling liesbreuk 2 Deze folder geeft u informatie over behandeling van uw liesbreuk. Zo kunt u zich voorbereiden op het gesprek met de chirurg of na het gesprek alles nog eens rustig nalezen. Een

Nadere informatie

Verwijdering van een nier

Verwijdering van een nier Verwijdering van een nier Open nefrectomie Uw nier wordt verwijderd In overleg met uw uroloog wordt een van uw nieren verwijderd (open nefrectomie). U wordt voor deze operatie vijf tot zeven dagen opgenomen

Nadere informatie

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Poliklinische operatie heelkunde Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Uw huisarts heeft u naar de afdeling heelkunde van het Canisius- Wilhelmina

Nadere informatie

H Laparoscopisch herstel van een navelbreuk

H Laparoscopisch herstel van een navelbreuk H.331675.0214 Laparoscopisch herstel van een navelbreuk 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een operatie om uw navelbreuk te laten herstellen. U wordt voor één dagverpleging opgenomen. Een

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling

Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Lage rughernia Neurochirurgische behandeling Er is bij u een hernia in de onderrug geconstateerd. Dit wordt ook wel een lage rughernia genoemd. In deze folder vindt u informatie over de aandoening en de

Nadere informatie

Liesbreukoperatie. bij volwassenen

Liesbreukoperatie. bij volwassenen Liesbreukoperatie bij volwassenen Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een liesbreukoperatie. In deze folder willen we u informatie geven over de opname, de operatie en

Nadere informatie

Een operatie voor het opheffen van een vernauwing van de urineleider Pyelumplastiek

Een operatie voor het opheffen van een vernauwing van de urineleider Pyelumplastiek U heeft een vernauwing in de urineleider. De medische term hiervoor is UPJ stenose. In deze folder geven wij informatie over deze vernauwing, de operatie (pyelumplastiek) en de periode na de operatie.

Nadere informatie

Hernia in de borstwervelkolom

Hernia in de borstwervelkolom Hernia in de borstwervelkolom Informatie voor patiënten F0846-3510 juli 2011 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Borstvorming bij de man. Gynaecomastie

Borstvorming bij de man. Gynaecomastie Borstvorming bij de man Gynaecomastie 2 Uw behandelend arts heeft u voor een toenemende borstvorming (gynaecomastie) naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze folder geeft u informatie over wat

Nadere informatie

Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren.

Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren. Borstlift Een Borstlift of mastopexie is een ingreep om borsten te liften, te verstevigen of het model van de borst te verbeteren. Inleiding Een zwangerschap, gewichtsverlies of veroudering, zijn verschillende

Nadere informatie

Kanaalstenose-operatie bij vernauwing van het lendenwervelkanaal

Kanaalstenose-operatie bij vernauwing van het lendenwervelkanaal Kanaalstenose-operatie bij vernauwing van het lendenwervelkanaal In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u wordt geopereerd in verband met een vernauwing van uw lendenwervelkanaal (= kanaalstenose).

Nadere informatie

Spondylodese van de rug

Spondylodese van de rug Spondylodese van de rug Informatie voor patiënten F0757-1193 juni 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070

Nadere informatie

Nier verwijderen. via een kijkoperatie. Poli Urologie

Nier verwijderen. via een kijkoperatie. Poli Urologie 00 Nier verwijderen via een kijkoperatie Poli Urologie De uroloog heeft met u besproken wat de reden is om uw nier te verwijderen. Er kunnen verschillende redenen zijn om een nier te verwijderen zoals:

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Reconstructie met behulp van eigen weefsel. Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap)

Reconstructie met behulp van eigen weefsel. Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) Reconstructie met behulp van eigen weefsel Transplantatie van huid en vet van de buik. DIEP-lap (Deep Inferior Epigastric Perforator Flap) Het grote voordeel van deze techniek is het feit dat er geen spierweefsel

Nadere informatie

Verwijderen van de lymfeklieren van de prostaat Pelviene lymfeklierdissectie

Verwijderen van de lymfeklieren van de prostaat Pelviene lymfeklierdissectie De uroloog heeft met u besproken dat de lymfeklieren verwijderd moeten worden Deze operatie wordt pelviene lymfeklierdissectie genoemd. U kunt deze folder ter voorbereiding op de operatie lezen. Als u

Nadere informatie

Operatie bij cervicale kanaalstenose of hernia

Operatie bij cervicale kanaalstenose of hernia Operatie bij cervicale kanaalstenose of hernia In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat u in verband met een cervicale kanaalstenose of een cervicale hernia een operatie zult ondergaan.

Nadere informatie

Prostatectomie volgens Hryntschak

Prostatectomie volgens Hryntschak Prostatectomie volgens Hryntschak Prostatectomie volgens Hryntschak (verwijderen van het verdikte prostaatgedeelte via de onderbuik) Inleiding Onderzoek heeft aangetoond dat u een prostaatkliervergroting

Nadere informatie

Spondylodese van de nek

Spondylodese van de nek Spondylodese van de nek Informatie voor patiënten F0756-1193 december 2012 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam

Nadere informatie

Opheffen van een vernauwing in de plasbuis. Urethrotomie volgens Sachse of Otis

Opheffen van een vernauwing in de plasbuis. Urethrotomie volgens Sachse of Otis Opheffen van een vernauwing in de plasbuis Urethrotomie volgens Sachse of Otis 2 Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandelend (assistent) uroloog met u besproken dat er een vernauwing

Nadere informatie

Een schouderprothese 2 Waarom een schouderprothese? 3 Mogelijke complicaties 4 5 Preoperatief onderzoek/anesthesie 5 Apothekersassistent 5 Wat neemt

Een schouderprothese 2 Waarom een schouderprothese? 3 Mogelijke complicaties 4 5 Preoperatief onderzoek/anesthesie 5 Apothekersassistent 5 Wat neemt Een schouderprothese 2 Waarom een schouderprothese? 3 Mogelijke complicaties 4 5 Preoperatief onderzoek/anesthesie 5 Apothekersassistent 5 Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? 5 Waardevolle bezittingen

Nadere informatie

Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese

Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese Openen of verwijderen van kapsel in de borst (Capsulotomie/Capsulectomie) Eventueel in combinatie met verwijderen of vervangen van uw borstprothese 2 Kapselvorming Tijdens de eerste weken na een borstvergroting

Nadere informatie

Lymfeklieren verwijderen in het bekken

Lymfeklieren verwijderen in het bekken 00 Lymfeklieren verwijderen in het bekken via een kijkoperatie Poli Urologie 1 Uw behandelend uroloog heeft met u gesproken over de noodzaak om bij u de lymfeklieren, via een kijkoperatie, uit het bekken

Nadere informatie

Inleiding. Een navelbreuk

Inleiding. Een navelbreuk Navelbreukoperatie Inleiding U wordt in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor een navelbreukoperatie. In deze folder leest u meer over de opname, de operatie en de periode na de operatie. Een

Nadere informatie

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man

Hersteloperatie na sterilisatie bij de man Hersteloperatie na sterilisatie bij de man Inleiding Binnenkort wordt u in het ziekenhuis opgenomen voor een hersteloperatie na een sterilisatie. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen, de

Nadere informatie

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom

Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Een operatie bij uitzaaiingen in de wervelkolom Informatie voor patiënten F1087-3510 november 2013 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411,

Nadere informatie

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel VERWIJDEREN LYMFKLIERWEEFSEL PROSTAATKANKER. Verwijderen lymfklierweefsel

Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER. onderdeel VERWIJDEREN LYMFKLIERWEEFSEL PROSTAATKANKER. Verwijderen lymfklierweefsel Patiënteninformatiedossier (PID) PROSTAATKANKER onderdeel VERWIJDEREN LYMFKLIERWEEFSEL PROSTAATKANKER Verwijderen lymfklierweefsel 2 INHOUDSOPGAVE Verwijderen van lymfklierweefsel...5 Vooronderzoek (Preoperatief

Nadere informatie

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg

Lipofilling. Behandeling door de plastisch chirurg Lipofilling Behandeling door de plastisch chirurg 2 Met lipofilling wordt eigen vet uit het lichaam weggehaald (van de buik, rondom de navel of van de flanken) door middel van het opzuigen van weefsel

Nadere informatie

Millin prostaatoperatie

Millin prostaatoperatie Binnenkort komt u naar het MCL voor een prostaatoperatie. Deze ingreep wordt de prostaatoperatie volgens Millin genoemd. De uroloog heeft deze methode voorgesteld omdat de prostaat te groot is voor een

Nadere informatie

Urologie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie / laparoscopische nefrectomie

Urologie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie / laparoscopische nefrectomie Urologie Verwijderen van een nier via een kijkoperatie / laparoscopische nefrectomie polikliniek urologie = route 12 polikliniek anesthesie = route 07 Inleiding Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie

Nadere informatie

Hernia-operatie vanwege rug-en beenklachten. Discectomie / sequestrectomie neurochirurgie

Hernia-operatie vanwege rug-en beenklachten. Discectomie / sequestrectomie neurochirurgie Hernia-operatie vanwege rug-en beenklachten Discectomie / sequestrectomie neurochirurgie Uw behandelend arts heeft u geadviseerd om een hernia operatie te ondergaan om uw klachten in uw been te verminderen

Nadere informatie

Operatie aan de elleboogzenuw

Operatie aan de elleboogzenuw Operatie aan de elleboogzenuw Ziekenhuis Gelderse Vallei In overleg met uw behandelend specialist, heeft u besloten om u te laten opereren aan een beknelde elleboogzenuw (nervus ulnaris). In deze folder

Nadere informatie

Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek

Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek Cervicale spondylodese Het vastzetten van wervels in de nek Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Reden voor de behandeling 1 Belangrijk voor opname 1 Nuchter zijn voor de operatie 1

Nadere informatie

Verwijderen van een deel van de lever

Verwijderen van een deel van de lever Verwijderen van een deel van de lever Albert Schweitzer ziekenhuis maart 2014 pavo 1021 Inleiding U wordt binnenkort in het Albert Schweitzer ziekenhuis opgenomen voor het verwijderen van een deel van

Nadere informatie

Carpale tunnelsyndroom. Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols

Carpale tunnelsyndroom. Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Carpale tunnelsyndroom Beknelling van de middelste zenuw aan de binnenkant van de pols Aan de binnenkant van de pols ligt in het midden een tunnel; de carpale tunnel. De nervus medianus is een zenuw die

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen)

Maatschap Urologie. Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen) Maatschap Urologie Orchidectomie (chirurgische verwijdering van één of beide teelballen) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie

Nadere informatie

Bij de navelbreuk wordt onderscheid gemaakt tussen de aangeboren navelbreuk en de op latere leeftijd ontstane navelbreuk.

Bij de navelbreuk wordt onderscheid gemaakt tussen de aangeboren navelbreuk en de op latere leeftijd ontstane navelbreuk. Informatie voor patiënten Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Buikwandbreuken Navelbreuk en bovenbuiksbreuk Uw behandelend arts heeft u voor een buikwandbreuk naar de poli heelkunde van het CWZ verwezen. Deze

Nadere informatie

Prostaatoperatie via de buik

Prostaatoperatie via de buik Prostaatoperatie via de buik Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0138 Inleiding Binnenkort wordt u aan uw prostaat geopereerd. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie)

Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) Verwijderen zaadbal (Orchidectomie) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot het laten verwijderen van een zaadbal, een zogeheten orchidectomie. In deze folder leest u meer over deze operatie

Nadere informatie

Klachten en diagnose

Klachten en diagnose Een gebroken heup Op de Spoed Eisende Hulp (SEH) van het St. Anna Ziekenhuis is gebleken dat uw heup gebroken is. De arts heeft samen met u en/of uw familie besloten dat een operatie nodig is. Dit is geen

Nadere informatie

Beknelling van spieren/spiergroepen in het kapsel door zwelling. Chronisch compartiment syndroom aan het onderbeen

Beknelling van spieren/spiergroepen in het kapsel door zwelling. Chronisch compartiment syndroom aan het onderbeen Beknelling van spieren/spiergroepen in het kapsel door zwelling Chronisch compartiment syndroom aan het onderbeen 2 Uw behandelend arts heeft met u besproken dat uw beenklachten veroorzaakt worden door

Nadere informatie

H.291407.0713. Laparoscopisch herstel van een liesbreuk

H.291407.0713. Laparoscopisch herstel van een liesbreuk H.291407.0713 Laparoscopisch herstel van een liesbreuk 2 Inleiding U heeft samen met uw arts besloten tot een kijkoperatie om de liesbreuk te herstellen. Het is een operatie die meestal in dagbehandeling

Nadere informatie

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis

Plastische Chirurgie. Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Plastische Chirurgie Hidradenitis Voorbereiding, nazorg en leefregels na het verwijderen van hidradenitis Algemeen Binnenkort wordt u opgenomen in het Diaconessenhuis, omdat u een operatie zal ondergaan,

Nadere informatie

Operatie aan de nekwervels. Cervicale disectomie

Operatie aan de nekwervels. Cervicale disectomie Operatie aan de nekwervels Cervicale disectomie Uw arts heeft u geadviseerd om een cervicale discectomie operatie te ondergaan om zo de klachten en met name de pijn en/of uitval in de arm te laten verdwijnen.

Nadere informatie

Ruggenprik. Lumbaalpunctie

Ruggenprik. Lumbaalpunctie Ruggenprik Lumbaalpunctie 2 Uw arts heeft u geadviseerd om een lumbaalpunctie te doen om meer duidelijkheid te krijgen over uw klachten. Deze folder geeft u informatie over hetgeen de neuroloog in CWZ

Nadere informatie

Behandeling van een spatader in de balzak (varicocèle) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis

Behandeling van een spatader in de balzak (varicocèle) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Behandeling van een spatader in de balzak (varicocèle) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie aan uw balzak. De spatader (varicocèle) in uw balzak wordt

Nadere informatie

Thoracoscopie. Onder algehele verdoving

Thoracoscopie. Onder algehele verdoving Thoracoscopie Onder algehele verdoving 2 Uw longarts heeft met u afgesproken om bij u een thoracoscopie te doen. De longarts kan met een thoracoscopie uw longen en borstwand bekijken. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Hersteloperatie na sterilisatie van de man. Vaso-vasostomie

Hersteloperatie na sterilisatie van de man. Vaso-vasostomie Hersteloperatie na sterilisatie van de man Vaso-vasostomie 2 In het verleden onderging u een sterilisatie. Nu heeft u een hernieuwde kinderwens en wilt u de sterilisatie ongedaan laten maken. Ongeveer

Nadere informatie

Nierbekkenplastiek. Kijkoperatie

Nierbekkenplastiek. Kijkoperatie Nierbekkenplastiek Kijkoperatie Inleiding Binnenkort wordt u een aantal dagen in het ziekenhuis opgenomen voor een operatie aan uw nierbekken. In de folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Verwijderen van een blaassteen

Verwijderen van een blaassteen Urologie Verwijderen van een blaassteen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een blaassteen?... 3 Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 3 De opname in ons ziekenhuis... 4 De

Nadere informatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie Wervelkolomoperatie met fixatie Spondylodese-operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een spondylodese (=fixatie) operatie te ondergaan om zo uw klachten te laten verminderen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

H Okselklierdissectie

H Okselklierdissectie H.323039.0416 Okselklierdissectie Inleiding Het lymfestelsel in ons lichaam bestaat uit lymfevaten en lymfeklieren. De lymfeklieren werken als een zuiveringsstation: ze maken bacteriën, virussen en andere

Nadere informatie

verwijdering rond de testikel/ na een bijbal (hydrocele / spermatocele operatie) ZorgSaam

verwijdering rond de testikel/ na een bijbal (hydrocele / spermatocele operatie) ZorgSaam verwijdering vochtophoping adviezen rond de testikel/ na een vochtholte hernia-operatie in de bijbal (hydrocele / spermatocele operatie) ZorgSaam 1 Verwijdering vochtophoping rond de testikel / vochtholte

Nadere informatie

Orthopedie. Schouderprothese

Orthopedie. Schouderprothese Orthopedie Schouderprothese Inleiding Binnenkort wordt u geopereerd aan uw schouder. Er wordt een schouderprothese geplaatst. In deze folder vindt u informatie over het schoudergewricht, de aanleiding

Nadere informatie

Verwijdering van lymfeklieren via een kijkoperatie

Verwijdering van lymfeklieren via een kijkoperatie UROLOGIE Verwijdering van lymfeklieren via een kijkoperatie BEHANDELING Verwijdering van lymfeklieren via een kijkoperatie U hebt te horen gekregen dat u prostaatkanker hebt. Om erachter te komen of er

Nadere informatie

Tennisarm / Golfersarm

Tennisarm / Golfersarm Tennisarm / Golfersarm Algemeen In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten dat bij u een kleine operatie aan de arm wordt verricht. In deze folder leest u hoe de operatie in Bernhoven wordt uitgevoerd.

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Dogear correctie. Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Dogear correctie Polikliniek Plastische Chirurgie 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie

PATIËNTEN INFORMATIE. Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie PATIËNTEN INFORMATIE Lipofilling Polikliniek Plastische Chirurgie Door middel van deze informatiefolder wil de polikliniek Plastische Chirurgie van het Maasstad Ziekenhuis u informeren over een lipofilling.

Nadere informatie

Cervicale (nek) herniaoperatie

Cervicale (nek) herniaoperatie Cervicale (nek) herniaoperatie U wordt binnenkort geopereerd aan een nekhernia. In deze brochure leest u informatie over de nekhernia, de voorbereiding op de operatie, de operatie zelf en de nabehandeling.

Nadere informatie

Pyelumplastiek via een open operatie

Pyelumplastiek via een open operatie Pyelumplastiek via een open operatie Pyelumplastiek via een open operatie Tijdens uw bezoek aan de polikliniek heeft uw behandelend uroloog met u gesproken over de wenselijkheid of noodzaak van een open

Nadere informatie

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335

Slijmbeursoperatie. Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Slijmbeursoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Afdeling Chirurgie februari 2012 pavo 0335 Inleiding De chirurg heeft met u besproken dat bij u een slijmbeursoperatie nodig is. In deze folder leest u meer

Nadere informatie

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter

Maatschap Urologie. Inbrengen van een dubbel J katheter Maatschap Urologie Inbrengen van een dubbel J katheter Algemeen In overleg met uw arts zal bij u een dubbel-j katheter worden ingebracht. Dit is een inwendige katheter die in de urineleider gebracht wordt

Nadere informatie

Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum

Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum Ozontherapie Behandeling van de tussenwervelschijf bij het pijnbehandelcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis Augustus 2012 pavo 0983 Inleiding De anesthesioloog heeft met u besproken dat u in aanmerking

Nadere informatie

Verwijderen van de lymfeklieren in het kleine bekken

Verwijderen van de lymfeklieren in het kleine bekken Patiënteninformatie Verwijderen van de lymfeklieren in het kleine bekken (Pelviene lymfeklierdissectie) Verwijderen van de lymfeklieren van de prostaat 1 Verwijderen van de lymfeklieren in het kleine

Nadere informatie