Staalkader. Zeer gewaardeerde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Staalkader. Zeer gewaardeerde"

Transcriptie

1 Staalkader BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL De vorige keer schreef ik over draagvlak, samenwerking, compromis en zorgvuldigheid. Wij zaten toen vlak voor de OR verkiezingen. Verkiezingen die voor ons een groot succes waren. Met 14 zetels zijn en blijven wij de 2de vakvereniging binnen Tata Steel, Sociale Eenheid IJmuiden. Een mooi resultaat maar desalniettemin op grote afstand van de nummer één, FNV Bondgenoten. Nu, eind april, zijn we midden in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO. Onderhandelingen die zijn gestaakt en waarvan de status onzeker is. Gestopt zonder concreet resultaat en eindbod. Juist nu is het van belang om onze eigen Zeer gewaardeerde leden identiteit te behouden. Door onderwerpen die voor ons van belang zijn: het Werkgelegenheidspact, flexibiliteit, verlofregeling, duurzame inzetbaarheid voor zowel een gezond als uitdagend, prettige werkomgeving en inkomen te benadrukken en gewaardeerd te krijgen. Maar dit zal wel gezamenlijk tot stand moeten komen. Samen, met de andere vakverenigingen en Tata Steel. Een moeizaam proces, ja, maar de moeite zeer waard voor de continuïteit van dit bedrijf. Een bedrijf wat zijn medewerkers juist nu meer dan ooit nodig heeft. Met elkaar, voor elkaar. Wij vragen jullie input en support. Laat ons weten wat jij belangrijk vind zodat ook jouw stem wordt gehoord en meegenomen. Annemarie Schouw Voorzitter Uitnodiging Het bestuur van VHP Tata Steel nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering en een presentatie Datum woensdag 12 juni 2013 Tijd uur tot uur Plaats Congrescentrum 2H.27 Rooswijk zaal Neemt u ook uw collega mee? Ook niet-leden zijn welkom. Agenda 1. Opening. 2. Presentatie Arne Karte onderwerp Beïnvloeding en de mogelijkheden van de MBTI persoonlijkheidsindicator. 3. Huishoudelijk deel Mededelingen (o.a. over CAO, Beter Werken en Technisch Overleg); Goedkeuring notulen ALV d.d. 12 november 2012 Goedkeuring financieel jaarverslag 2012; Décharge bestuur; Verkiezingen: - bestuur; - adviesraad; - kascommissie 4. Rondvraag. 5. Sluiting In verband met de catering s.v.p. aanmelden per telefoon: of Frans Staats, Ankie van den Berg en Dennis Kohen Uw onderhandelingsdelegatie Secretariaat // Postbus 23 // 1960 AA Heemskerk Telefoon: // ING // // 1

2 Vanuit HET OVERLEG Technisch Overleg in roerige tijden Op het moment van schrijven ligt er nog geen CAO, als U dit leest hopelijk wel. Inhoudelijk bent U middels onze pamfletten op de hoogte gebracht, ook hebben we daarin geprobeerd iets van de sfeer weer te geven. Voor de VHP, zo blijkt ook uit de reacties van leden, is de door het bedrijf voorgestelde vermindering van flexibiliteit voor de werknemers (inroosteren van ADV dagen) het grootste struikelblok. Sinds vorige staalkader zijn er enkele TO s (Technisch Overleg) geweest. Het Technisch overleg is een periodiek overleg tussen de werkgever (Tata Steel Nederland) en de vakverenigingen. In het Technisch Overleg worden de lopende zaken op arbeidsvoorwaardelijk gebeid besproken. Telkens weerkerend in deze overleggen is de rapportage over Beter Werken. Ook wordt regelmatig, soms door Dook van den Boer, meestal door Rob Janse, de stand van zaken binnen TSE en TSIJ toegelicht en staat ORBA ook nog iedere keer op de agenda. Daarnaast zijn er eenmalige of onregelmatig terugkerende thema s. Het overleg over Beter Werken is begin dit jaar, eerst intern en vervolgens ook in de stuurgroep, opgeschort omdat er bij alle vakverenigingen signalen binnen kwamen dat er in de praktijk niet volgens afspraak gewerkt werd. Onze bestuurder heeft toen ook een kritische brief geschreven aan de directie van TS Nederland. Daarin zijn openingen aangereikt om er gezamenlijk uit te komen (het antwoord daarop blijft tot nu toe uit). Er zijn wegen bewandeld om verbeterde afspraken te maken en het moment is gekomen om het overleg weer op te starten. COR/OR voorzitters en de stuurgroep Sociaal Plan (waarin de bestuurders van de vakverenigingen zijn vertegenwoordigd) wordt daarin een belangrijke rol toegedicht. Ze toetsen de van Tata zijde verbeterde benadering van de aanpak Over de stand van zaken wordt door het bedrijf ook in Over Staal bericht. Het zal u niet ontgaan zijn dat we in maart een extra stilstand van Hoogoven HO7 hebben gehad. Hoewel het onderhoud succesvol is verlopen, zijn er aanzienlijke effecten op het resultaat in IJmuiden en daarmee op het zojuist afgesloten boekjaar, Daarnaast meldt het bedrijf ons dat er veel gebenchmarkt wordt, en dat daaruit komt dat we nog veel moeten verbeteren. Er wordt al weer nagedacht over een vervolg op Beter Staal Voor Morgen. De laatste loodjes wegen het zwaarst, dat geldt zeker voor ORBA. Al sinds invoering liggen er nog losse endjes, waaronder een evaluatie van wijze van invoering en de gehanteerde aanpak in dit nieuwe systeem. We kunnen wel spreken van de afrondende fase. Ongetwijfeld is ook bekend bij U dat er naast de Beter Werken fte reductie nog enkele andere reorganisaties lopen of opgestart worden. In het laatste TO is uitgebreid gesproken over de voorgenomen reorganisatie bij HTD en TBE en is de status en de strategie met betrekking tot onderhoud (weer eens) toegelicht. Wat opvalt is dat wij met name slecht scoren op ongepland onderhoud. Er zal dus meer geïnvesteerd moeten worden in preventie. Ons bedrijf is zodanig in beweging dat er een veelheid aan onderwerpen langs komt. De samenhang en de eensluidende visie worden aan het zicht onttrokken. De druk op de ketel wordt gevoeld. Ankie van den Berg Afgevaardigde namens VHP in het Technisch Overleg Hallo, ik ben Gerard Poland en heb het stokje voor het maken van een verslag uit de COR overgenomen van Frans Staats. Dit is het eerste jaar dat ik lid ben van de COR en ik zit nu 2 jaar in de OR van Manufacturing. Vanuit de COR Het zijn roerige tijden in de ondernemingsraden. Ik heb het gevoel dat wij, als werknemers, op de bodem van de oceaan zitten en de bedrijfsleiding met sleepnetten naarstig probeert vis te vangen. Elke keer ploegen ze de oceaanbodem om, veroorzaken een hoop woeling, waardoor het water in een troebele modderpoel verandert. En voor het zand weer naar de bodem is gezakt komen ze weer langs met het sleepnet. Steeds weer probeert de bedrijfsleiding te bezuinigen, zonder dat er een duidelijk plan ligt om op een verantwoorde wijze te bezuinigen. De organisatie krijgt ook nauwelijks de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen of de volgende reorganisatie is al weer aangekondigd. Zo gaat het ook met de reorganisaties. We hebben net de reorganisatie van HR achter de rug en zijn nu bezig met Beter Werken. Dit ligt op dit moment weliswaar stil. De verwachting is, dat 2 //

3 er half mei overeenstemming is bereikt over het verschil van inzicht wat betreft de uitvoering van het plan. Daarna wordt het programma van Beter Werken weer opgepakt. Het advies over de reorganisatie van GIS is zojuist uitgebracht. De reorganisatie van Finance, Inkoop en Suppy Chain zijn net aangekondigd. En opeens komt de bedrijfsleiding met een reductie van 240 arbeidsplaatsen bij de Technische Diensten. De COR merkt dat alle afdelingen zo gereorganiseerd worden dat ze voortaan centraal aangestuurd kunnen worden. Dat is gebeurd met de HR-organisatie en ook Finance wordt gecentraliseerd. Zo wil de bedrijfsleiding alle standaard financiële activiteiten onderbrengen in twee vestigingen. Eén in IJmuiden, voor alle Nederlandse activiteiten en één in Wales, waar de financiële zaken voor alle vestigingen buiten Nederland geregeld worden. Ook lopen er nog wat kleine adviesaanvragen. Zoals het gewijzigde VCA-beleid. Het bedrijf is van mening dat niet iedere Tata Steel werknemer VCA gecertificeerd hoeft te zijn. Dit in tegenstelling tot wat bij de invoering van de VCA certificering is afgesproken. Toen moest juist iedere werknemer een VCA diploma hebben. Ook loopt er een adviesaanvraag om de herhalingstermijn voor de training van industrievoertuigen van de huidige 3 jaar te verruimen naar de wettelijk verplichte 5 jaar. Door al deze verandering lopen er nogal wat IT-projecten. De COR vraagt zich af of er voldoende IT capaciteit is om al deze projecten tegelijkertijd te realiseren. Vaak vraagt een IT aanpassing meer tijd, geld en capaciteit dan vooraf ingeschat is. Gerard Poland OR-lid manufacturing Lid van de COR Resultaten SPH Resultaten van Stichting Pensionfonds Hoogovens (SPH): Positief of negatief?!. In de laatste Staalkader heb ik U allen bericht dat er binnen de Raad van Beheer aanzienlijke wijzigingen verwacht werden, waarbij eind 2012: De RvB is terug gebracht van 16 tot 12 leden, waaronder 2 externe deskundigen. Het aantal vertegenwoordigers van de 4 vakverenigingen ( FNV,CNV, De Unie en VHP) is teruggebracht van 6 leden tot 3 leden.( 2x FNV en 1 VHP) Het aantal vertegenwoordigers van de gepensioneerden is teruggebracht van 4 leden tot 3 leden ( 2 VOHM en 1 FNV). Het aantal directe vertegenwoordigers van Tata Steel is teruggebracht van 6 tot 4 om ruimte te verkrijgen voor 2 externe deskundigen. Bij het van kracht worden van een nieuwe Pensioenwet zal de samenstelling opnieuw worden geëvalueerd. In totaal zijn van de 12 leden er sinds september nieuwe leden benoemd. Begin 2012 bedroeg de dekkingsgraad van SPH 107,2 %, 2012 werd afgesloten met 111,2% en per eind maart bedraagt deze dekkingsgraad ruim 114%. De vraag kan worden gesteld of SPH als pensioenfonds er negatief voorstaat, als we bedenken dat: SPH voor het 5e achtereenvolgende jaar geen indexatie voor actieven noch voor gepensioneerden heeft kunnen toekennen. Er ook in 2013 een maximale toeslag van 22% op de premie wordt geheven. De wettelijke AOW leeftijd zal in de komende jaren steeds verder zal oplopen tot 67 jaar. Er nog verdere versoberingen in de opbouw zullen worden doorgevoerd. Daar staan echter ook een aantal positieve of zeer positieve feiten van SPH tegenover: In tegenstelling tot andere fondsen hoeven pensioenen niet worden gekort. De dekkingsgraad is niet alleen gestegen met 4%, maar ligt nu ook boven het door de DNB opgelegde herstelpad. Het rendement van onze beleggingen is in 2012 uitgekomen op 14,4%, over de laatste 5 jaar gemiddeld 8,1 %. Alle voorzieningen voor langer leven van onze gepensioneerden zijn al in de dekkingsgraad meegenomen! Zulke hoge rendementen en dan nog niet kunnen indexeren? hoor ik U vragen. Het antwoord ligt primair in de steeds verdere stijging van onze verplichtingen. Die zijn over de laatste 5 jaar met 10,9% nog sterker gestegen dan de 8,1 % van onze beleggingen! Oorzaak is primair gelegen in de historisch lage reële rentestand. Die rente zal wel weer eens gaan stijgen, al weet niemand exact wanneer... Omdat ook in jaren van financiële recessie SPH zulke goede rendementen heeft kunnen realiseren, vind ik het resultaten over 2012 toch positief. Het is een bevestiging van ons sobere en verantwoorde beleid over alle afgelopen jaren. Guus Keilman Bestuurslid in Raad van Beheer pensioenfonds SPH // 3

4 IJMUIDEN NOVEMBER Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2012 Opening In afwezigheid van de voorzitter opent Ankie van den Berg de vergadering en geeft het woord aan Wim Hamers, voorzitter van de Raad van Beheer SPH (Stichting Pensioenfonds Hoogovens). Er zijn 35 leden aanwezig. Presentatie Toekomst van een zeker pensioen door Wim Hamers (De presentatie is terug te vinden op onze website.) Hamers straalt duidelijk een zekere trots uit over ons pensioenfonds en dat mag ook best. SPH staat er goed voor: het is één van de gezondste pensioenfondsen. In vergelijking met andere pensioenfondsen doen we het heel goed met een gemiddeld rendement over de afgelopen vijf jaar van 5,7% : 2% hoger dan het gemiddelde van de andere pensioenfondsen. Enkele pensioenfondsen die het beter doen (Shell en Unilever) hebben een regeling dat bij een tekort het bedrijf bijstort. Bij ons is dat niet het geval. Ons pensioenfonds is dan ook volledig onafhankelijk van Tata Steel. Het totale vermogen is 6,5 mrd. euro en de dekkingsgraad ligt rond de 110%. Dit is helaas nog steeds te laag om te indexeren voor zowel de werkenden als de gepensioneerden. Daarvoor moet de dekkingsgraad bij ons boven de 114,3% liggen. In 2008 stond de dekkingsgraad er slechter voor (<105%) en moest er een herstelplan opgesteld worden dat tot nu toe goed wordt gevolgd. Zou dat niet het geval zijn, dan zou je van de DNB bijvoorbeeld sowieso niet mogen indexeren. Sinds 2009 is er niet meer geïndexeerd. De actieven hebben daardoor een achterstand opgelopen van ca. 6,5% en de gepensioneerden ca. 8%. De verwachting is dat er de eerst komende jaren niet of slechts gedeeltelijk geïndexeerd kan worden. Formeel is het daarbij zo dat als er geïndexeerd wordt de actieven vóór de gepensioneerden gaan. Dit punt is echter onderdeel van een advies aan de sociale partners om mee te nemen naar de CAO onderhandelingen. Samen met Shell en Unilever zijn wij het enige pensioenfonds met een eindloonregeling, dat wil zeggen dat het pensioen een percentage van het laatst verdiende salaris is. De andere pensioenfondsen hebben een middelloonregeling. Daar wordt de hoogte van het pensioen bepaald door het gemiddeld verdiende salaris. Iedereen denkt altijd dat we heel veel geld betaald hebben voor ons pensioenfonds. Dat is ook wel zo, maar als je hoort dat we voor het uiteindelijke pensioen dat we krijgen tezamen met de werkgever 20% ingelegd hebben, dan komt dat opeens in een ander licht te staan. Van de overige 80% is 40% tijdens het werk aan rendement gecreëerd en de rest tijdens het pensioen. SPH bestaat uit 40 medewerkers. Het bestuur wordt gevormd door de Raad van Beheer (RvB). Deze bestaat nu nog uit 16 leden, maar gaat naar 12 leden om de slagvaardigheid te vergroten. Hiervan worden vier leden aangewezen door de werkgever en twee leden zijn externe skundigen. De actieven wijzen via de COR drie leden aan en de overige drie worden verkozen door de gepensioneerden. De stemming daarvoor is nu gaande. Er gaat de komende tijd veel veranderen. De regering heeft bepaald dat we straks belastingvrij minder pensioen op mogen bouwen. Nu is dat 2,25%, straks mag er maximaal 1,75% per gewerkt jaar opgebouwd worden over een maximum salaris van Verder stijgt de pensioenleeftijd in korte tijd naar 67 jaar en is het de vraag of de eindloonregeling gehandhaafd kan worden. Bedenk daarbij dat alleen Shell, Unilever en wij nog een eindloonregeling hebben, terwijl Shell en Unilever tekorten bijstorten en Tata Steel niet. Al deze veranderingen staan binnenkort op de agenda van de sociale partners. Op het eind wordt nog even gekeken naar het pensioenfonds bij Tata Steel in het VK (Verenigd Koninkrijk). Voor Nederlandse begrippen hebben we hier een heel goede pensioenregeling, maar lang niet zo goed als de medewerkers en gepensioneerden bij Tata in het VK (het British Steel Pension Fund). Zij hebben een eindloonregeling die voor de werkenden en gepensioneerden ( mensen) onvoorwaardelijk geïndexeerd wordt. Om dit te kunnen garanderen moet de werkgever geregeld bijstorten. Omdat dit onbetaalbaar aan het worden is, is twee jaar geleden voor de nieuwe medewerkers een nieuwe veel soberdere regeling afgesproken. Huishoudelijk deel Mededelingen: De voorzitter roept op om vooral te gaan stemmen voor de OR-verkiezingen. Binnenkort komen de CAO onderhandelingen. De voorzitter roept op om wensen naar voren te brengen. Ook mensen die actief mee willen denken in een werkgroep of klankbordgroep zijn welkom. Aanmelden kan bij het secretariaat (Margreet). Notulen ALV d.d. 18 juni 2012: De notulen worden goedgekeurd. Begroting 2013: De penningmeester, René Duursma, geeft een korte toelichting. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd. 4 //

5 Jaarverslag 2012 Rondvraag Er wordt een vraag gesteld waarom de VHP geen kandidaat gesteld heeft voor de RvB van SPH namens de gepensioneerden. Het antwoord is dat we van mening waren dat de VOHM uitstekende kandidaten heeft en we wilden niet ingaan op een verzoek tot een lijstverbinding met de andere vakverenigingen met het mogelijke gevolg dat we de VOHM een zetel zouden onthouden. Op een vraag wordt geantwoord dat de verhoging van de AOW leeftijd en de gevolgen voor het pensioen nog onderwerp van gesprek is tussen Tata Steel en vakverenigingen. Er wordt gevraagd om gebruik te maken van een microfoon. Niet iedereen kan het verstaan. (Tip Johan: vooraf vragen wie slecht van gehoor is en die dan uit nodigen om vooraan te gaan zitten) Op een vraag geeft iedereen aan de voorkeur te hebben om de vele informatie die naar ons toekomt te delen via . De vergadering wordt om 18:45 uur gesloten. Johan Zwakman Mutaties Gedurende het verslagjaar hebben er geen wijzigingen in de samenstelling van het bestuur plaatsgevonden en deze was als volgt: Bestuur Mw. A. (Annemarie) Schouw, voorzitter P.J. (Jaap) van Eenennaam, secretaris R.P.J. (René) Duursma, penningmeester D. (Dennis) Kohen, bestuurder J. (Johan) Zwakman, 2e secretaris Mw. A.C. (Ankie) van den Berg, bestuurslid G.H. (Gerard) Keet, bestuurslid B.M. (Bas) Neelis, bestuurslid F. (Frans) Staats, bestuurslid Adviesraad C. (Kees) de Haan Mw. E.F.M. (Loes) Jansen G.J. (Guus) Keilman Mw. J.Ph. (Jessica) Nagtegaal Kascommissie J.W. (Jan) van Laar G.J.A. (George) Spoor Ontwikkeling Ledenbestand Op 1 januari 2012 hadden wij 405 leden en aan het eind van het verslagjaar op 31 december leden. Wij hebben in het afgelopen jaar 14 (voornamelijk jonge) nieuwe leden bijgeschreven, 9 grotendeels postactieve leden hebben bedankt en 2 postactieve leden zijn overleden. Wegens beëindiging dienstverband zijn er ook 14 leden vertrokken. Vergaderingen In het verslagjaar 2012 zijn er twee ledenvergaderingen gehouden. Op 18 juni is de reguliere Algemene Ledenvergadering gehouden waarin de jaarverslagen en de verkiezing van het bestuursorgaan aan de orde kwamen. Daarnaast heeft Dave Philipse een presentatie gehouden over zijn ervaringen als projectleider bij de herbouw na de brand van Beitsbaan 22. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 november heeft Wim Hamers, Bestuurvoorzitter Pensioenfonds Hoogovens, ons geïnformeerd over de uitdagingen ten aanzien van de pensioenen en de positie van ons pensioenfonds. Informatie aan de leden Staalkader is in 2012 twee keer uitgebracht. Daarnaast worden de leden op de hoogte gehouden middels Nieuwsbrieven. De nieuwsbrieven worden verspreid via en, indien mogelijk, gepubliceerd op de website. In 2012 zijn er 4 nieuwsbrieven, maar geen nieuwsflitsen verspreid. In de nieuwsbrieven zijn het Sociaal Plan in het kader van het Tata Steel Programma Beter Werken en de komende OR-verkiezingen toegelicht. Verkiezingen Ondernemingsraden. Op 28 november 2012 zijn de verkiezingen gehouden voor een nieuwe 4 jaarlijkse periode van de ondernemingsraden binnen de Sociale Eenheid IJmuiden. Bij 6 van de 8 ondernemingsraden was de VHP met een kandidatenlijst vertegenwoordigd. Bij de ondernemingsraden Tata Steel Packaging en Supply Chain en Sales & Marketing was de VHP helaas niet vertegenwoordigd, hoewel wij al het mogelijke hebben gedaan om kandidaten te vinden. Uiteindelijk heeft de VHP kandidatenlijsten ingediend voor de volgende ondernemingsraden: Tata Steel Strip // 5

6 Products IJmuiden Manufacturing, Engineering & Site Services, Tata Steel Technology Nederland BV, Support Functions, Tata Steel Nederland Services BV en Danieli Corus BV. Hiervan zijn de ondernemingsraden Support Functions en Tata Steel Nederland Services BV bij enkelvoudige kandidaatstelling benoemd. Waar de VHP wel vertegenwoordig was, en ook daadwerkelijk verkiezingen plaatsvonden hebben wij uitstekende resultaten behaald: onze tweede positie is tijdens deze verkiezingen zelfs versterkt. Uiteindelijk wordt de VHP vertegenwoordigd door volgende ondernemingsraadsleden: Dorinda van der Linden OR-TSNT Carel ten Horn OR-TSNT Johan Wullink OR-TSNT Guido Hensen OR-TSNT Peter Remijn OR-E&SS Rens van Bree OR-E&SS Frans Clasener OR-E&SS Jan Kerssens OR-E&SS Gerard Poland Alex Bontje Bart Prins Bert Oortgijsen Gerhard Hintz Bert van Hooff Geert-Jan Gravemaker OR-DC Mark Hattink OR-DC Anneke Mevissen OR-DC Jaap van Eenennaam OR-SF Jan Keeren OR-SF Jan van Laar OR-TSNS Algemene zaken Op 4 april 2012 heeft Marc Lambriks een lunchlezing gehouden over de Future-Steel Vehicle. De FSV is een project van World Autosteel, een wereldwijde organisatie van Staalfabrikanten waarin Tata Steel heeft geparticipeerd. De lunchlezing was goed bezocht, er waren circa 45 belangstellenden. Er is aandacht geweest voor de structuurwijziging van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH). Op aangeven van de Nederlandse bank moet de Raad van Beheer slagvaardiger en deskundiger worden. Als gevolg hiervan is aantal werknemerszetels is afgenomen van 6 naar 3 tevens zijn er 2 externe bestuurders toegevoegd, om zo de slagvaardigheid en deskundigheid te verhogen. Vanuit de VHP heeft Guus Keilman zitting in de Raad van Beheer. Het Technisch Overleg stond voor het grootste deel in het teken van het Beter Werken programma. De VHP-delegatie in het Technisch Overleg bestond uit Dennis Kohen, Frans Staats en Ankie van den Berg. VHP Tata Steel heeft de halfjaarlijkse UOV-vergaderingen (Unie van Onafhankelijke Vakverenigingen) in Culemborg bijgewoond. De VHP werd op 21 juni 2012 vertegenwoordigd door Ankie van den Berg en Margreet Korver en op 6 december 2012 door Ankie van den Berg en René Duursma. Verkiezing bestuursorgaan Ingevolge artikel 10.2 van de statuten treden elk jaar alle bestuursleden af. De leden van de Adviesraad en de Kascommissie stellen zich allen eveneens herkiesbaar. Met nadruk wordt erop gewezen dat ook leden van VHP Tata Steel kandidaten voor het bestuur kunnen voordragen. De kandidaatstelling moet schriftelijk gebeuren en door 10% van de stemgerechtigde leden zijn ondertekend en vergezeld gaan van een bevestiging van de kandidaat dat zij/hij bereid is het bestuurslidmaatschap te aanvaarden (statuten artikel 9.2). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris Jaap van Eenennaam, tel Jaap van Eenennaam secretaris Financieel van VHP Tata Steel In de tabel zijn de begrootte inkomsten en uitgaven voor 2012 en 2013 verzameld samen met de werkelijke inkomsten en uitgaven over Het valt op dat de inkomsten minder zijn dan begroot, in totaal 713. De grootste afwijking is de lagere kapitaalopbrengst als gevolg van de lage rentevergoeding maar dat zal niet onbekend zijn. Bij de uitgaven is één opvallende post en dat is de grotere teruggave van de UOV. Deze teruggave is een gevolg van de vergrootte inzet van het bestuur en een meer gerichte inzet van onze bestuurder. Toelichting: De UOV is formeel de werkgever van onze bestuurder Dennis Kohen. We huren Dennis per jaar en betalen per maand vooruit aan de UOV voor onze bestuurder. Het bedrag is gebaseerd op een schatting van de benodigde uren, maar we rekenen na afloop van het jaar af met de UOV op basis van de werkelijk besteedde uren. In het overschot zien we dat het bestuur inderdaad meer zelf is gaan doen en dat daardoor onze bestuurder meer gericht is op de contacten met de werkgever. Kortom, het plan van het bestuur lijkt effectief. De verminderde uitgaven resulteren in een positief resultaat 3.416,92 over Dit maakt het vermogen aan het einde van dit en volgend jaar groter dan voorzien. Onderaan de staat van baten en lasten is de vermogenspositie van VHP Tata Steel vermeld. Met een positief resultaat neemt het vermogen weer toe. Het vermogen ultimo 2013 is hierop aangepast. De balans toont een groot bedrag bij nog te vorderen 2013 als gevolg van de afrekening UOV over R. P. J. Duursma Uw penningmeester 6 //

7 jaarverslag 2012 Begroting 2012 Werkelijk 2012 Begroting 2013 Baten Contributies , Kapitaalopbrengst , Werkgeversbijdrage , Onttrekking aan vermogen Activering verkiezingsfonds ,00 - Totaal: , Lasten CAO Beter Werken Individuele kwesties Regulier overleg Afdracht UOV , Compensatie UOV , Secretariaat , Vergaderkosten , Portokosten , Staalkader , Verkiezingskosten ,19 - Reservering verkiezingen 0, Afschrijving inventaris , PR-activiteiten , Diversen 0 0,00 0 Bankkosten , Totaal: , Exploitatieresultaat ,92 80 Balans per 31 december Activa Bank: - spaar-/internet-/depositorekening , ,33 Giro-/kapitaalrekening 8.349, ,04 Kantoorinventaris 705,91 238,44 Nog te vorderen 2.232, ,06 Totaal , ,87 Passiva Fonds verkiezingskosten 3.750,00 0,00 Fonds algemene doeleinden , ,59 Sociaal fonds , ,62 Nog te betalen kosten , ,16 Vooruit ontvangen contributies 117,00 120,50 Totaal , ,87 // 7

8 Bas Neelis in MHP VHP Tata Steel vertegenwoordigd in werkgroep pensioenen MHP De landelijke Werkgroep Pensioenen van de MHP bestaat uit vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. Bas Neelis, bestuurslid van VHP Tata Steel, is recentelijk toegetreden tot dit selecte gezelschap als vertegenwoordiger van de Mark begint met aan te geven dat wij ons moeten realiseren dat Tata Steel in Jamshedpur al 75 jaar research bedrijft. Bij de oprichting van Tata Steel stelde Jamsetji Tata vast dat bij economische ontwikkeling de beschikbaarheid van staal belangrijk is. Vanaf het begin heeft Tata Steel de nadruk gelegd op de technologie. Hierdoor kan Tata Steel in Jamshedpur zich nog steeds tot de voorhoede rekenen. Bij uitbreken van de eerste wereldoorlog had Tata Steel al enige reputatie en was de enige staalproducent in het oosten van het Britse Rijk. Rond 1930 bestond R&D uit teams om technologie te ontwikkelen.in India is in 1937 formeel een R&D afdeling opgericht, eerder dan bij Hoogovens of British Steel! Juist in de tweede wereldoorlog werd Tata Steel steeds belangrijker, bijvoorbeeld vanwege de vraag naar pansterstaal. Hierdoor nam de vraag bij R&D ook steeds meer toe (onder andere is er binnen 100 uur een nieuwe staalsoort ontwikkeld!). UOV, waarbij VHP Tata Steel is aangesloten. Bas zal zijn inmiddels opgebouwde kennis over pensioenzaken in deze werkgroep inbrengen en krijgt hiermee ook de kans om voor de VHP Tata Steel meer expertise op te bouwen en mee terug te nemen. Lunchlezing Mark Denys Innovatie in India In deze lezing vertelt Mark over zijn ervaringen in Jamshepdpur (India) waar hij drie jaar leiding gaf aan de R&D and Scientific Services Divisie. Een andere richtingaangevende factor van R&D betrof de kwaliteit van de eigen ertsen en kolen. Er is veel onderzoek verricht naar kooks uit Indiase kool en staal maken met ertsen met en hoog fosforgehalte. Intellectueel eigendom is voor Tata Steel altijd heel belangrijk geweest. In 1939 was Tata Steel het eerste Indiase bedrijf dat een octrooi aanvroeg, nu worden er circa 50 patenten jaarlijks aangevraagd. In 2011 heeft Tata Steel zelfs een award ontvangen voor het grote aantal Indiase patenten. Mark sluit af met zijn persoonlijke ervaring in India. Hij constateert dat Tata Steel een bedrijf is met een enorme trots. Dit betekent dat de medewerkers vanzelf een stapje harder lopen en maakt dat er meer mogelijk is. Al met al een zeer boeiende lezing, die in inkijk geeft in werken en leven in India. colofon Secretariaat Margreet Korver Office manager Postbus AA Heemskerk Bestuur Annemarie Schouw, voorzitter Jaap van Eenennaam, secretaris René Duursma, penningmeester Dennis Kohen, bestuurder Johan Zwakman, 2e secretaris Ankie van den Berg Gerard Keet Bas Neelis Frans Staats Fotografie Gerard Keet Contributie in 2013 Actieven per kwartaal of 131,50 per jaar* Postactieven 13,50 per kwartaal of 46,50 per jaar* * Als u ons machtigt voor een incasso ontvangt u per transactie een korting van 2,50. Lidmaatschap Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk tegen het einde van elk kalenderkwartaal met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat van de VHP Tata Steel, Postbus 23, 1960 AA Heemskerk. Vormgeving en productie Sixtyseven Communicatie B.V. 8 //

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg.

Denkend aan de afgelopen maanden komt één woord nadrukkelijk naar boven; overleg, overleg, overleg. BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Secretariaat Postbus 23 1960 AA Heemskerk Tel. 06 23497941 ING 3737546 E-mail: info@vhptatasteel.eu www.vhptatasteel.eu Jaargang

Nadere informatie

Een onderwerp dat verder de aandacht behoeft en op de ALV toegelicht zal worden,

Een onderwerp dat verder de aandacht behoeft en op de ALV toegelicht zal worden, Jaargang 39 // NR 02 // OKTOBER 2014 Staalkader Van de voorzitter voor werknemers bij BELANGENORGANISATIE VOOR MIDDENGROEPEN EN HOGER PERSONEEL BIJ TATA STEEL Uitnodiging Een noodzakelijke rolwisseling

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING VAN DE STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 25 september 2012 Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Datum : 25 september 2012 Steller : D.W. Slok-Uittenbogaard Voorzitter: R.J.P. Siebesma AGENDA: 1. Opening 2. Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011 3. Samenstelling bestuur en verantwoordingsorgaan

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 18 november 2014 13 oktober 2010 Deelnemersbijeenkomst Agenda Opening 2013 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk Beleggingsbeleid

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008

Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 Stichting Metro Pensioenfonds Populair jaarverslag 2008 blad 1 van 7 Het Metro Pensioenfonds Hieronder eerst een aantal bijzonderheden over het Metro Pensioenfonds. Het Metro Pensioenfonds is opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen

4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen 4. Medezeggenschap bij ondernemingspensioenfondsen In het convenant en in de Pensioenwet is er verschil tussen de positie van ondernemingspensioenfondsen en bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfstakpensioenfondsen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012

Jaarvergadering 23-11-2012. 22 november 2012 Jaarvergadering 23-11-2012 22 november 2012 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom Te gast bij Koninklijke Agrifirm Wij zijn: Een vereniging met 1153 leden Speciaal welkom nieuwe leden Gedenken we de leden die dit

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomst

Deelnemersbijeenkomst Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Capgemini Nederland 2 juli 2015 1 Agenda Opening 2014 Financiën: Dekkingsgraad en financiële situatie Henk nftk Henk Herstelplan Henk Beleggingsbeleid Bert

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630

Datum Briefnummer Behandeld door Doorkiesnummer 15-2-2012 20120215 N.W. Dijkhuizen 630 Pensioenfonds Productschappen Bezoekadres Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Postadres Postbus 3042 2280 GA Rijswijk Telefoon 070 4138630 Fax 070 4138650 E-mail info@pbodnl Website wwwpbodnl KvK

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux

Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Kort jaarverslag Stichting Pensioenfonds nv Linde Gas Benelux Beleggingen Het totaal rendement over het afgelopen boekjaar 2010 is uitgekomen op 15,6%. Als we naar de onderverdeling kijken zien we het

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen

2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Verkort jaarverslag 2009 2009: een actief jaar met interessante ontwikkelingen Het jaar 2009 stond in het teken van het treffen van maatregelen om de financiële positie van het fonds weer op het gewenste

Nadere informatie

Uw pensioen in onzekere tijden

Uw pensioen in onzekere tijden Uw pensioen in onzekere tijden Stichting Pensioenfonds 1 Inleiding Dekkingsgraad per 31 december 2011 is 83,7%. Het pensioenfonds loopt (ver) achter op herstelplan. Voorlopig kortingsbesluit is noodzakelijk.

Nadere informatie

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden.

Aanwezig Breda: 27 leden; aanwezig Apeldoorn: eveneens 27 leden, inclusief bestuursleden. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Wegener VVG gehouden bij BN/De Stem op vrijdag 19 april te Breda en op dinsdag 23 april bij Koninklijke Wegener N.V. te Apeldoorn

Nadere informatie

Jaarvergadering 27-03-2014

Jaarvergadering 27-03-2014 Jaarvergadering 27-03-2014 Telefoons uit!!!!!!!! Welkom iedereen Nieuwe leden Gasten We gedenken de leden die het afgelopen jaar gestorven zijn Agenda ochtend Opening Notulen Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel

Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH) Update voor ledenvergadering VHP Tata Steel Wim Hamers Voorzitter Raad van Beheer 12 november 2012 Agenda 1. SPH op hoofdlijnen 2. SPH en andere pensioenfondsen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010

Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Buitengewone vergadering van deelnemers 22 november 2010 Agenda 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Pensioenregeling uitgevoerd door BNPF 3. Vergelijking andere pensioenfondsen 4. Herstelplan

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING

WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING WAT U ALS WERKNEMER WILT WETEN OVER DE ABP-PENSIOENREGELING 1- Waarom heeft het ABP een herstelplan opgesteld? ABP is, evenals vele andere pensioenfondsen, zwaar geraakt door de crisis op de financiële

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief?

Extra nieuwsbrief. De positie van het pensioenfonds. Mei 2012. Waarom een extra nieuwsbrief? Mei 2012 Extra nieuwsbrief Waarom een extra nieuwsbrief? De positie van pensioenfondsen krijgt voortdurend veel aandacht in de media. De berichten over pensioenen zijn vaak complex en de laatste tijd nogal

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF tijdens algemene ledenvergadering VGSE 15 april 2010 Jan van den Berg, voorzitter SPF 1 Programma 1. Algemeen 2. Situatie SPF eind 2008 3. Ontwikkelingen SPF

Nadere informatie

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN

UITNODIGING. voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN LOGGED OUT Jaargang #10; nummer #1; februari 2015 UITNODIGING voor de Algemene Vergadering van de Vereniging van (Vroeg)gepensioneerden van de Stichting Pensioenfonds Thales Nederland, de VVSPTN op woensdag

Nadere informatie

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram

2013 verkort in beeld. Ontwikkelingen. Pensioenen Beleggingen Organogram 02 verkort in beeld 03 Ontwikkelingen 05 08 10 Pensioenen Beleggingen Organogram Aantal deelnemers dat pensioen opbouwt Aantal personen dat een ouderdomspensioen ontvangt Aantal deelnemers met slapende

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement

SPEELOTHEEK. Huishoudelijk reglement SPEELOTHEEK Huishoudelijk reglement Bijgewerkte versie : 27 8 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hoofdstuk 1: Speelotheek regels 1 Artikel 1 Het speelotheek jaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De speelotheek

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013

Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden. Oktober 2013 Informatiebijeenkomst Pensioenfonds KPN Pensioengerechtigden Oktober 2013 1 Pensioenstelsel Individueel Pensioen fonds Overheid Lijfrente Pensioen AOW B E L A S T I N G 2 Programma bestuur en taken bestuur

Nadere informatie

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur)

PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT. (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) PENSIOENFONDS HORECA & CATERING VERKIEZINGSREGLEMENT (voor de verkiezing van een vertegenwoordiger van pensioengerechtigden in het bestuur) Zoetermeer, 10 december 2015 ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. Fonds: Pensioenfonds

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009

Pensioeninformatiebijeenkomst over herstelplan 2009 Pensioenbijeenkomst herstelplan 2009 Pensioenfonds voor de Grafische Bedrijven (PGB) over herstelplan 2009 juli 2009 Inleiding Waarom 5 pensioenbijeenkomsten? ernstige situatie met grote gevolgen voor

Nadere informatie

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden

VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden VERKIEZINGSREGLEMENT voor bestuursleden namens pensioengerechtigden Stichting Pensioenfonds voor de Nederlandse Groothandel SPNG versie februari 2014 versie februari 2014 Verkiezingsreglement 1 Artikel

Nadere informatie

Ontwikkelingen in 2012

Ontwikkelingen in 2012 1 Jaarbericht 2012 Ontwikkelingen in 2012 2012 was, in alle opzichten, weer een bewogen jaar. We kregen onder meer te maken met hectische ontwikkelingen op de financiële markten, met veranderingen in de

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP

VG SABIC-IP. 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING. 5 juni 2014 WELKOM. Vereniging Gepensioneerden SABIC-IP Vereniging Gepensioneerden 3 e ALGEMENE LEDENVERGADERING 5 juni 2014 WELKOM Vereniging Gepensioneerden AGENDA 1. Opening door de voorzitter 1.1 Vaststellen agenda 2. Pensioenfonds door Frank Mortier, voorzitter

Nadere informatie

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern

Stichting CRH Pensioenfonds. 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Deelnemersvergadering Stichting CRH Pensioenfonds 20 februari 2013 Utrecht-De Meern Agenda 1. Opening 2. Evaluatie herstelplan 31-12-2012 en korting pensioenen 3. Toeslagenbesluit (indexatie) 4. Rondvraag

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV

Amsterdam Centrum. Jaarrekening 2014. Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV Amsterdam Centrum Jaarrekening 2014 Status: Versie 3 Vast te stellen door de ALV 1 Inleiding Voor u ligt de eerste versie van het financieel jaarverslag over 2014 van de afdeling Amsterdam Centrum van

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011

Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Algemene Ledenvergadering Vereniging (VeLP) 17 februari 2011 Agenda Welkom Notulen vergadering 2 november Performance SPLB Het pensioengebouw en juridisch advies Financiën Communicatie en LinkedIn groep

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Publieksjaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Hoogovens

Publieksjaarverslag 2012. Stichting Pensioenfonds Hoogovens Publieksjaarverslag 2012 Stichting Pensioenfonds Hoogovens Inhoud Introductie Voorzitter Wim Hamers blikt terug op het afgelopen jaar en kijkt vooruit. 4 Lage rente doet goede beleggingsopbrengsten wegsmelten

Nadere informatie

Het PWRI is er voor ons

Het PWRI is er voor ons Het PWRI is er voor ons Populair jaarverslag 2013 106 102 1.104 2.707 40.937 39.915 Gepensioneerden Werkgevers Voormalige deelnemers Actieve deelnemers WIW SW 98.364 33.926 Onderweg zijn Het PWRI is op

Nadere informatie

1. Doelstelling van de stichting 3

1. Doelstelling van de stichting 3 JAARVERSLAG 2012 Inhoudsopgave 1. Doelstelling van de stichting 3 2. Verslag over het boekjaar 2012 4 Bestuur 4 Resultaat 4 Uitkeringen 4 Erfstellingen, legaten en giften 5 Slotopmerking 5 3. Jaarrekening

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli

Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli Resultaten Pensioenforum 26 juni en 3 juli De weg naar het nieuwe pensioencontract Stichting Pensioenfonds OWASE 18 juli 2013 1/10/2014 Inhoud Samenvatting Conclusies Aanbevelingen Resultaten - per vraag

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC

Stichting Pensioenfonds SABIC Stichting Pensioenfonds SABIC Presentatie SPF algemene ledenvergadering VGSE 19 april 2011 Eric Dorn, voorzitter SPF Geert Bonte, plv. voorzitter SPF 1 Programma 1. Zorgen over pensioenstelsel 2. Algemeen

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond

Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond (VGR) Notulen ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Van Rockwool 18 maart 2014, grote zaal van Rockwool te Roermond De vergadering wordt geleid door dhr. Riekus Wolzak. Notulist is Jan

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland

Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Financieel jaarverslag 2014 Gierzwaluwenbescherming Nederland Inleiding De vereniging Gierzwaluwbescherming Nederland heeft als doel: a) het beschermen van gierzwaluwen en hun nestgelegenheid in Nederland;

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Begrippenlijst: ALV: Algemene leden vergadering Artikel 1. Leden en vrienden (zie Afdelingsstatuten art. 5 t/m 9) 1.1 IVN Apeldoorn kent de volgende soorten leden: a. Leden; b.

Nadere informatie

Eindexamen m&o havo 2010 - II

Eindexamen m&o havo 2010 - II Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 4. SDSO is een voetbalvereniging met al jaren een stabiel ledenaantal van 1.000. Voor de presentatie van de financiële gegevens op de komende

Nadere informatie

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016

Nieuw in dienst. Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Versie 06-01-2016 Versie 06-01-2016 Nieuw in dienst Ben je kort geleden in dienst gekomen, dan is nu het goede moment om een paar zaakjes rond je pensioen meteen goed te regelen. Zaken

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS

VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS VOORGENOMEN LIQUIDATIE PENSIOENFONDS Deelnemersvergadering 14 september 2015 Voorgenomen liquidatie pensioenfonds 14 september 2015 Pagina 1 AGENDA Regelingen pensioenfonds Achtergrond Voorgenomen besluit

Nadere informatie