Sociaal Jaarverslag 06

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 06"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 06

2 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker in je vel je pensioen halen Een warm welkom voor nieuwe collega's De Kracht van Aandacht Buikgevoel 15 Hoofdzaken Leren van elkaar Een knap staaltje teamwork 19 Hand in hand Een gezonde organisatie Beurs gezond in bedrijf Geen bedrijfsongevallen Diversiteit, de kracht van Albron Zorgzame informatie Gezondheidspercentage Bewust gezond Collectieve zorgverzekering Geknipt voor de juiste baan 23 Schouders eronder in 2007

3 Hoofd Ogen Schouders Hart Inleiding: de mens centraal Het kloppende hart van Albron wordt gevormd door haar mensen, de medewerkers. Op basis van hun vakbekwaamheid, inzet en creativiteit slaagt de organisatie erin om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt. Daarom investeert Albron in alle opzichten in haar mensen: in hun gezondheid, werkplezier en kennis. Zo kunnen zij hun functie succesvol uitoefenen en de kernwaarden van Albron - goed, gastvrij, verrassend - zo goed mogelijk waarmaken. Mensgericht personeelsbeleid is volgens Albron gebaseerd op openheid; medewerkers en leidinggevenden moeten bereid zijn om op een open en eerlijke manier te praten over wat hen beweegt. Het management heeft de signalen van de werkvloer immers nodig om de juiste koers uit te zetten. Maar omgekeerd geldt hetzelfde; het management werkers voor ogen hebben hoe hun werk bijdraagt aan het bereiken van de ambities van Albron dan komt dat ten goede aan hun motivatie en de kwaliteit van het werk. De boodschap die wij met dit jaarverslag willen uitdragen, is dat alle initiatieven van medewerkers, dus ieders individuele bijdrage, van groot belang is voor Albron. Samen dragen ze bij aan het succes van het geheel. Daarom staat in dit jaarverslag de mens centraal. Letterlijk, want we hebben ervoor gekozen om de hoofdstukken op te dragen aan de mens binnen Albron: de ogen, het hart, het hoofd, de handen en de schouders. Een blijk van waardering voor iedereen die op zijn of haar eigen wijze heeft meegewerkt aan de mooie resultaten van Albron in In dit Sociaal Jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en Ik nodig u uit om uw ogen de kost te geven en wens u veel leesplezier. Teun Verheij Voorzitter hoofddirectie dient medewerkers regelmatig te informeren bereikte resultaten op het gebied van over de beoogde koers. Want als mede- Human Resources. 3 Handen

4 Oog voor 2006 Albron heeft gekozen voor de weg van sociale innovatie. In 2006 waren onze doelen gericht op het vasthouden en verder versterken van dit beleid. Dit houdt in dat we structureel aandacht besteden aan onze mensen en dat we ons personeelsbeleid zorgvuldig afstemmen op de maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst. Dankzij het vooruitstrevende karakter van onze onderneming heeft Albron zich kunnen ontwikkelen tot een veelgevraagde gastspreker op symposia en congressen over succesvol HR-beleid. Welke ontwikkelingen waren in 2006 belangrijk voor Albron-medewerkers? Een blik op de meest in het oog springende thema's. Levensfasebewust personeelsbeleid Albron hecht er veel waarde aan dat medewerkers zich gezond en fit voelen en lekker om zoveel mogelijk aan de behoeften en wensen van individuele medewerkers We besteden 5 in hun vel zitten. Daarom luisteren we goed naar hun behoeften en wensen en nemen we voortdurend initiatieven die bijdragen tegemoet te komen. In 2006 zijn in dit kader twee proefprojecten georganiseerd: Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron (zie structureel aan een plezierige werkomgeving. Hierbij gaan we ervan uit dat de ambities, wensen en mogelijkheden van medewerkers ver- pag. 9) en Leren van elkaar (zie pag. 15). Voor 2007 staan projecten op de agenda die zijn gericht op een nog intensievere aandacht aan onze anderen onder invloed van de levensfase waarin zij verkeren. Het levensfasebewust personeelsbeleid van Albron is bedoeld ondersteuning van het lijnmanagement en de begeleiding en reïntegratie van zieke medewerkers. medewerkers

5 Albron wint AWVN innovatietrofee Albron is de winnaar van de AWVN innovatietrofee Albron boekte de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten dankzij het beleid om een vast deel van de netto omzet te investeren in sociale innovatie. Onder meer behoort het Langer doorwerken We realiseren ons dat de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van langer doorwerken veel onrust heeft veroorzaakt onder oudere medewerkers. Zo heeft de regering, in overleg met de sociale partners, fors gesne- Contractwisseling De nieuwe Catering CAO bracht veel teweeg onder Albron-medewerkers. Deze CAO is op 1 april 2006 in werking getreden en loopt door tot 1 april In dit kader zijn de volgende afspraken gemaakt: Medewerkers in dienst naar leeftijdscategorie (aantal) Overzicht medewerkers in dienst (aantal en percentage) ziekteverzuim (Albron zelf spreekt niet over ziekteverzuimpercentage maar over gezondheidspercentage) hierdoor tot de laagste van de branche. Het nieuwe beleid, dat volgens de jury wordt gekenmerkt door positief denken en aandacht voor de mens, heeft geresulteerd in den in de VUT-mogelijkheden. Afhankelijk van geboortejaar en aantal dienstjaren in de branche kan een beperkte groep werknemers nog gebruik maken van deze regeling. Per 1 januari 2006 is daarnaast het vroeg- een salarisverhoging van 1,5% per 1 juli 2006 (voor medewerkers die op 1 april 2006 in dienst waren bij een werkgever); een eenmalige uitkering van 0,25% over het ontvangen loon over april, mei en juni jaar en jonger t/m 35 jaar 36 t/m 45 jaar 46 t/m 55 jaar jaar en ouder een daling van het verzuim van ruim 11 procent pensioen in de Catering en Horeca komen te 2006; in 2001 naar 7 procent in In 2005 was het vervallen. Veel oudere medewerkers geven een salarisverhoging per 1 april 2007 verzuimpercentage 2 procentpunt lager dan aan dat ze liever niet langer doorwerken dan met 1,75%. dat van de branche. Volgens de jury laat Albron met een breed, innovatief en consistent doorgevoerd HR-programma zien dat stelselmatige aandacht voor de menselijke factor in combinatie met een sterke focus op de lange termijn in sterke mate kan bijdragen tot bedrijfsmatig succes. Het langdurig volhouden van dit active- hun 65ste. Albron wil de pijn zoveel mogelijk verzachten door samen met hen na te denken over hoe je langer doorwerken op een zo prettig mogelijke manier kunt invullen. Het Pensioenfonds voor Horeca en Catering (PH&C) heeft zich flink ingespannen om het De onregelmatigheidstoeslag die geldt van tot uur op maandag tot en met vrijdag is teruggebracht naar 10%. Hiernaast brengt de nieuwe CAO aanzienlijke wijzigingen voor betrokken medewerkers met zich mee op het vlak van contractwis- 96% 95% 94% Albron meerjarentrendgrafiek 7 rende beleid getuigt van inzicht en is een prestatie van formaat. Bron: pensioenfonds snel aan te passen aan de recente wetswijzigingen en eigentijdse eisen. Verder onderzoekt het PH&C de mogelijkheden voor aanvullende regelingen naast het ouderdomspensioen (vrijwillig aanvullend ouderdoms- en nabestaanden- seling en contractwijziging. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op hun arbeidsvoorwaarden (afbouwregeling), het aantal contracturen en de functiegroep. Albron wil in 2007 proberen om een positieve invulling te geven aan de afspraken die door mede- 93% 92% 91% 90% 89% pensioen). werkers als onprettig worden ervaren. 88% jan. 00 juni jan. juni jan. juni jan. juni jan. juni jan. juni jan juni jan. Gezondheidspercentage Voortschrijdend gemiddelde

6 Hartverwarmende zaken Bij Albron is continue aandacht voor de medewerkers vanzelfsprekend. Sommige thema's binnen het personeelsbeleid vragen echter nog iets meer persoonlijke aandacht en begeleiding dan andere. Thema's die mensen aan het hart gaan en die bepalend zijn voor het werkplezier. Vanuit de overtuiging dat vitale mensen aan de basis staan van een vitale organisatie, begeleidt Albron oudere medewerkers om lekker in hun vel hun pensioen te halen. Ook spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat nieuwe collega's die afkomstig zijn uit overnametrajecten zich welkom voelen en snel vertrouwd raken met hun nieuwe werkomgeving. Zo creëren wij een organisatie met medewerkers die hart hebben voor de zaak. 9 Lekker in je vel je pensioen halen Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat oudere medewerkers fit, gezond en met plezier actief blijven binnen onze organisatie? Dat was het centrale thema van het proefproject Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron dat plaatsvond binnen de business unit Albron Foodservice, segment Campus. Dankzij de vele medewerkers die bereid waren om mee te denken over dit onderwerp, leverde het proefproject veel waardevolle ideeën en suggesties op. Deze ideeën en suggesties gebruikt Albron om het levensfasebewust personeelsbeleid verder vorm te geven, zodanig dat het mes aan twee kanten snijdt: optimale arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers, maar ook een optimale inzetbaarheid gedurende alle arbeidsjaren. Uit de resultaten van dit project bleek dat Albron wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever. Medewerkers, assistenten en locatiemanagers gaan met plezier naar hun werk en ervaren de dienstverlening aan hun gasten en de sociale contacten op het werk als belangrijke motivatie.

7 Een opvallende uitkomst is bovendien dat ouderen niet ontzien willen worden in de werkzaamheden op locatie. De oplossing voor fysiek en mentaal zwaardere aspecten van werken in de catering wordt gezocht in de onderlinge ondersteuning vanuit het Een warm welkom voor nieuwe collega's In 2006 heeft Albron weer veel nieuwe medewerkers in de armen mogen sluiten. We ontwikkelden dit jaar een Welkomstboek voor alle nieuwe medewerkers waarin we op een toegankelijke manier uitleggen waar Albron voor staat en wat je kunt unit Albron Foodservice het contract had verworven voor de cateringfaciliteiten binnen de Technische Universiteit Eindhoven. Bij de overname van het restaurant van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is een gedeelte van de mede- Heel erg schrikken, vonden Loes van Gent, Ellyanne van Hout en Els Janssen het nieuws dat ze zouden worden overgenomen. De drie collega's waren voor de overgang naar Albron al vele jaren werkzaam op de locatie Technische Universiteit Eindhoven. We hadden wel van Albron gehoord, maar verder wisten we er niets van, aldus de locatiemedewerksters. Loes van Gent: Je wordt meer gemotiveerd om te team. Taakroulatie, gesprekken over loopbaanwensen en -mogelijkheden en het organiseren van preventieve gezondheidschecks werden (onder andere) genoemd als bouwstenen voor het levensfasebewust personeelsbeleid van Albron. verwachten als je bij Albron werkt. Een deel van onze nieuwe collega's is afkomstig uit overnametrajecten. Zo maakten meer dan 30 medewerkers begin 2006 de overstap naar Albron nadat de business werkers in dienst gekomen van Albron. Anderen zijn in dienst gebleven van de universiteit zelf, maar worden gedetacheerd bij Albron. Wij realiseren ons dat een overname voor de betrokkenen een ingrijpende, spannende Je kent de arbeidsvoorwaarden nog niet en je hebt geen idee waar je terecht gaat komen. Logisch dat er dan onrust ontstaat. Els Janssen herinnert zich nog goed de introductiedag op 3 januari 2006: Iemand vroeg of we het Albron-gevoel al hadden. Nou, dat moest toen echt nog even groeien. Maar op het moment dat alles goed geregeld was en ik wist waar ik aan toe was, voelde ik me al veel meer op mijn gemak. En ik moet zeggen; ze waren bij Albron heel snel met dat kijken hoe iets beter kan Het is goed dat Albron aandacht besteedt aan de inzetbaarheid van oudere medewerkers. Zeker ook omdat deze ploeg gemiddeld door zal gaan tot hun 62e of zelfs 65e levensjaar. Voor mij geen probleem hoor; ik vind het werk leuk en de sfeer in mijn team is uitstekend. Maar het is hoe dan ook fysiek zwaar werk. Willen oudere medewerkers zoals ikzelf op een prettige manier hun pensioen halen, dan zal Albron oog moeten hebben voor de invulling van het werk in relatie met onze leeftijd. De aanwezigheid van degelijk werkmateriaal is heel belangrijk, net als de afwisseling van zwaarder en lichter werk. En natuurlijk moet er een goede mix zijn van jonge en oudere medewerkers zodat we elkaar kunnen helpen. Joke Ottervanger (54), Assistent Manager locatie Hogeschool Rotterdam nam deel aan het proefproject: Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron. en vaak emotionele gebeurtenis is. Daarom stellen we bij Albron alles in het werk om nieuwe collega's een warm welkom te bieden en hen zorgvuldig te begeleiden tijdens een overnametraject. Met persoonlijke gesprekken, presentaties en trainingen werken we aan een voor alle partijen zo soepel mogelijke overgang. In januari heeft een speciale training plaatsgevonden om de nieuwe collega's kennis te laten maken met de Albron-cultuur, de procedures en de leveranciers. Dankzij de goede onderlinge samenwerking kan Albron terugkijken op een aantal geslaagde overnames. administratieve deel, dus we hadden ook vrij snel duidelijkheid. Inmiddels zijn de drie collega's helemaal vertrouwd met Albron als werkgever. Als ik terugkijk, heb ik me om niks druk gemaakt, zegt Ellyanne van Hout. Maar ik ben blij dat ik dat achteraf kan zeggen. En misschien is zo'n verandering wel ergens goed voor. Het voorkomt in ieder geval dat je vastroest in patronen. Sinds we bij Albron werken, worden we bijvoorbeeld veel meer betrokken bij het totale proces. Als je weet wat de dingen kosten, krijg je toch een andere kijk op het werk. Je wordt meer gemotiveerd om te kijken hoe iets beter kan. Loes van Gent (53) Administratief Medewerker, Ellyanne van Hout (45) Assistent Beheerder en Els Janssen (51) Beheerder maakten in januari 2006 de overstap naar Albron. 11

8 De Kracht van Aandacht Bij Albron weten we dat de harten van onze gasten sneller gaan kloppen als zij kunnen genieten van lekker eten in een plezierige ambiance waarbij er aandacht is P&O-managers van verschillende organisaties. We stelden hun de vraag wat een gericht gezondheid- en vitaliteitsbeleid op kan leveren. In een debatbijeenkomst deelden een hoogleraar talentmanagement, een voedingskundige, een topatleet en een bedrijfsarts hun visie op dit thema met elkaar. Buikgevoel Albron zorgt ervoor dat aanstaande moeders veilig en gezond kunnen werken, bij voorkeur in hun eigen functie. Ook ontvangen toekomstige ouders heldere informatie Prima geregeld, zegt Xandra van Niel over het zwangerschapsbeleid van Albron. Hierdoor heb ik mijn zwangerschappen redelijk zorgeloos kunnen doormaken. Al voor de geboorte van mijn eerste kind werkte ik bij Albron. Toen ik vertelde dat ik in verwachting was, waren de reacties van collega's voor hun wensen. Maar voor een goede afstemming van het aanbod is veel kennis nodig over het wensenpatroon van de over het zwangerschapsbeleid bij Albron, bijvoorbeeld over de lengte van het zwangerschapsverlof en de regelingen na de en leidinggevenden heel positief en persoonlijk. Erg leuk! In die periode werkte ik nog bij Albron Travel Catering dat net ophield met bestaan rond de tijd dat ik met zwangerschapsverlof ging. Voor gasten. Kent u de wensen van uw mensen? was daarom het thema van de dialoogbijeenkomst de Kracht van Aandacht die in bevalling. Een kwestie van buikgevoel. Is het kind eenmaal geboren, dan zijn er diverse regelingen die de combinatie van zorg en mij een spannende tijd dus. Maar gelukkig kreeg ik kort voor mijn zwangerschapsverlof te horen dat ik daarna aan de slag kon bij Albron Catering op de afdeling KAM, Kwaliteit, Arbo en Milieu. Goed april 2006 voor het vijfde achtereenvolgende jaar plaatsvond. Centraal stond de vraag hoe organisaties werk vergemakkelijken, zoals ouderschapsverlof en kinderopvang. nieuws, dat ervoor zorgde dat ik met een prettig vooruitzicht volop kon genieten van mijn verlof. Na de geboorte van mijn dochter heb ik gekozen voor ouderschapsverlof, want met een tweede kindje erbij is het toch even wennen. Zodoende heb ik het afgelopen jaar drie dagen in de week gewerkt in plaats 13 in verschillende marktsegmenten de eetwensen van gasten scherper in beeld kunnen krijgen en hier beter op in kunnen spelen. van vier. Dat ouderschapsverlof is me erg goed bevallen. Onlangs liep het af, maar ook dat voelde goed want ik had juist zin om weer flink aan de slag te gaan in mijn nieuwe functie als Tijdens het drie dagen durende congres, geleid door presentatrice en columniste Jacobine Geel, werden drie verschillende projectcoördinator op de afdeling Marketing van Albron Catering. Mijn partner heeft nu ouderschapsverlof opgenomen en is een dagje minder gaan werken, vier dagen in plaats van vijf. marktsegmenten in de spotlights gezet. Een van de dagen draaide om het personeels- Zo kunnen we de zorg voor de kinderen samen goed delen. beleid binnen bedrijven en instellingen. Het thema Kent u de wensen van uw Xandra van Niel (35) heeft twee jonge kinderen: mensen? werd op deze dag voorgelegd aan een zoontje (geboren in 2003) en een dochtertje (geboren in 2005).

9 Hoofdzaken Hoe beter medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun functie, hoe beter we er bij Albron in slagen om onze ambities voor de toekomst te realiseren. Daarom investeert Albron voortdurend in opleidingsmogelijkheden, zoals het bieden van cursussen en trainingen. De ervaring wijst echter uit dat het grootste leereffect plaatsvindt op de werkvloer, met dank aan collega's die elkaar om raad vragen en elkaar feedback geven. Om de kansen en mogelijkheden van kennisoverdracht op de werkvloer maximaal te benutten, onderzocht Albron in 2006 welke voorwaarden kunnen bijdragen aan een optimale leeromgeving. Hoofdrollen waren weggelegd voor de Albron Ontwikkelmarathon en het proefproject Leren van elkaar. Leren van elkaar Als gevolg van de vergrijzing dreigt er over andere procedures, gemakkelijker is over te enkele jaren een massale uitstroom van dragen en te leren dan persoonsgebonden medewerkers te ontstaan, waardoor veel kennis zoals vakkennis en gastgerichtheid. kennis en werkervaring verloren gaan. De beste leerresultaten worden geboekt in Binnen Albron richten we ons daarom op de een sfeer waarin collega s samenwerken, vraag: Hoe zorgen we ervoor dat jonge en elkaar om raad vragen, elkaar op een positieve oudere medewerkers van elkaar leren en dat manier feedback geven en tijdens het teamoverleg de aanwezige kennis voor de organisatie discussiëren over de beste aanpak. behouden blijft? Om een passend antwoord Leidinggevenden spelen een wezenlijke rol: te vinden op deze vraag werd binnen de business zij dragen bij aan kennisoverdracht door in unit Albron Catering het proefproject een prettige sfeer tijd en ruimte te besteden Leren van elkaar georganiseerd. Uit het project aan dit thema. Ook is het belangrijk dat er blijkt dat het grootste leereffect plaatsvindt goede inwerkprogramma s voorhanden zijn. tijdens het werk. Ook blijkt dat organisatiekennis, Andere voorwaarden die medewerkers bijvoorbeeld over HACCP-regels en noemden in het kader van het onderzoek waren: een goede sfeer en een open houding, evenals taakroulatie, variatie in het werk en vragen kunnen stellen bij zaken die vanzelfsprekend lijken te zijn. 15

10 Een knap staaltje teamwork Medewerkers blijken veel van elkaar te leren als ze intensief samenwerken binnen hun eigen team. Maar in het ideale geval zoeken mensen elkaar ook op buiten de grenzen van en accountmanagers waarin intensief aandacht wordt besteed aan de visie en strategie van Albron, verandermanagement en leiderschap. We hebben in 2006 met de Het bevorderen van teamwork staat uiteraard ook centraal binnen alle opleidingen voor leidinggevenden op locatie. Leidinggevenden die op een enthousiaste manier het belang Nieuwe inzichten verwerven door het contact met collega's van andere business units. Dat was het belangrijkste doel van de Albron Ontwikkelmarathon. Anderhalf jaar lang hebben we de mogelijkheid gekregen om ons sámen te ontwikkelen op basis van een zeer afwisselend programma. het team waarin of de afdeling waarop ze werken. Albron organiseert verschillende gelegenheden om deze grensoverschrijdende Albron Ontwikkelmarathon laten zien dat een training niet alleen het contact tussen collega's van verschillende afdelingen sterk kan van teamwork en kennisoverdracht weten over te brengen, dragen sterk bij aan de samenwerking binnen operationele teams. Er waren praktijkgerichte groepsopdrachten, rollenspellen, outdoortrainingen, cursussen en nog veel meer. Zelf heb ik het als zeer waardevol ervaren om een keer afstand te nemen van de dagelijkse vorm van kennisoverdracht te stimuleren. Binnen Albron zetten we bovendien interne specialisten in die deze trainingen ontwik- bevorderen, maar dat het ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de deelnemers. Sommige deelnemers Kennisoverdracht vindt verder plaats tijdens onze jaarlijkse bijeenkomsten op het hoofd- drukte en mijn eigen werk vanuit een breder perspectief te bekijken. Het was een intensief, maar ook erg leuk traject waar ik veel aan heb gehad. En ik weet ook zeker dat collega's die mening kelen en geven om bruggen te slaan tussen bijvoorbeeld de operationele teams en de verschillende serviceafdelingen. Een voorbeeld hiervan is de Albron Ontwikkelmarathon. Dit is een modulair trai- zijn zelfs zo enthousiast geworden dat ze de overstap hebben gemaakt naar een andere business unit. kantoor of op locatie. Voor elke business unit organiseren wij een of meerdere interne trainingsdagen waarin de medewerkers diverse workshops krijgen over het cateringvak, gastvrijheid en natuurlijk over passie voor eten en drinken. Tijdens deze bijeenkomsten delen. We zoeken elkaar nu veel makkelijker op om gebruik te maken van elkaars kennis. Tijdens interne bijeenkomsten zie je sinds de Ontwikkelmarathon mensen bij elkaar staan die elkaar vroeger nooit spraken. Ageeth Tissing (38), Districtmanager, nam deel aan de Albron Ontwikkelmarathon. 17 ningsprogramma voor onze districtmanagers gaan medewerkers met elkaar in gesprek over hun ervaringen op het werk. Uiteraard worden deze dagen altijd afgesloten met een heerlijk buffet voor alle aanwezigen! Jong en oud kunnen zeker iets van elkaar leren. Jongeren hebben vaak een frisse, nieuwe kijk op het werk. Als ik naar hen luister, denk ik regelmatig: 'ja, zo kan het natuurlijk ook'. Ze zien ook minder snel beren op de weg. En gelijk hebben ze: als je samen even de schouders eronder zet, heb je een klus zo geklaard. Andersom kunnen jongeren van ouderen leren om efficiënter te werken. Je kunt in dit werk namelijk veel tijd besparen als je eerst bedenkt hoe je iets gaat aanpakken en ouderen hebben hiermee vaak meer ervaring. Uit het onderzoek bleek overigens dat jong en oud goed op één lijn zitten: het beste leer je van elkaar als er, naast hard werken, ook ruimte is voor plezier. In zo'n sfeer blijft kennis goed hangen. Riet Haaxma (57), Cateringmanager locatie A.S. Watson in Renswoude nam deel aan het proefproject Leren van elkaar.

11 Hand in hand Albron bewijst dat het mogelijk is om met een breed en vooruitstrevend gezondheidsbeleid een zeer hoog gezondheidspercentage te halen. Dit percentage behoort zelfs tot de hoogste van de branche; het steeg van 89 procent in 2001 naar 92 procent in Hoe Albron dat doet? Door hand in hand met de medewerkers op zoek te gaan naar manieren om de werkbelasting te verlagen en de belastbaarheid te vergroten. Sleutelwoorden hierbij zijn preventie, levensfasebewust personeelsbeleid en permanente aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. Het motto hand in hand is ook bij uitstek van toepassing als het gaat om een van de grote krachten van Albron: diversiteit op de werkvloer. Een gezonde organisatie Het vooruitstrevende gezondheidsbeleid alleen tot uiting in happy medewerkers, van Albron is niet onopgemerkt gebleven ook de gasten moeten happy zijn. Daarom in de buitenwereld. In 2006 werd ons regelmatig nemen we onze maatschappelijke verant- gevraagd dit beleid toe te lichten woordelijkheid door op een verstandige tijdens beurzen, congressen en artikelen wijze om te gaan met de gezondheid van in vaktijdschriften. Met als hoogtepunt onze medewerkers én van onze gasten. een nominatie voor de prijs Kroon op het In 2006 werd daarnaast verder gewerkt aan Werk Deze prijs is een initiatief van het de ontwikkeling en implementatie van werkgeversforum Kroon op het Werk het meerjarenbeleid Duurzaam Gezond dat hiermee goed gezondheidsmanagement Ondernemen. Binnen dit beleid wordt veel positief onder de aandacht wil brengen. aandacht besteed aan preventie, lifestyle, Onze slogan Good food, happy people begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en vertalen wij op meerdere manieren. Een terugkeer naar het werk. succesvol gezondheidsbeleid komt niet 19

12 Beurs Gezond in Bedrijf Na het succes van 2005 hebben we ons ook in 2006 samen met arbodienst Commit gepresenteerd op de beurs Gezond in Bedrijf. Dit is dé vakbeurs voor preventie, verzuim en divers personeelsbestand biedt veel nieuwe kansen die we volop willen benutten. Grotere creativiteit en meer kwaliteit in de uitvoering van het werk zijn hiervan slechts Zorgzame informatie Albron steekt medewerkers een helpende hand toe door hen te informeren over alles wat met gezondheid te maken heeft. Zo biedt de Albron-folder Beter Gezond uitleg Het instroompercentage naar de WIA was 0,3% in Vanuit de branche gezien is dit een prima score. Maar een punt van zorg is de constatering dat meer dan de helft van de cholesterol- en stressmetingen. Daarnaast heeft Albron de medewerker in het zonnetje gezet die vanuit het fietsenplan de 500ste fiets aanschafte. Doel van de actie was fietsen verzekering voorziet behalve in zorggaranties, aantrekkelijke kortingen en wachtlijstbemiddeling ook in vergoedingen voor leefstijlinterventies (zoals preventieve gezond- loopbaan, bedoeld voor iedereen die geïnte- enkele voorbeelden. Dankzij de aanwezig- over de verantwoordelijkheden van zowel medewerkers bij de WIA-toets door het UWV naar het werk te stimuleren. heidstesten) en een cursus stoppen met resseerd is in de actuele thema s op het heid van verschillende leeftijden en culturele werknemers als werkgever in geval van ziek- géén recht heeft op een uitkering. Door de roken. gebied van gezondheidsmanagement. Als 'gezonde' cateraar kiest Albron ervoor het aanbod van gezonde voeding op het werk te achtergronden is het bovendien mogelijk om veel verschillende mensen in de samenleving op eigen wijze aan te spreken. Zo stelt diver- teverzuim. De folder, die alle nieuwe medewerkers thuis ontvangen, maakt bovendien inzichtelijk wat de nieuwe wet WIA (Werk terugtrekkende bemoeienis van de overheid wordt het voor Albron en de medewerkers steeds belangrijker gezamenlijk zorg te dragen Onze medewerkers ontvangen bovendien via het personeelsblad FoodNote For You en het Albron-magazine FoodNote Nieuws Geknipt voor de juiste baan In het verlengde van de overheidscampagne vergroten. Naast het actief verstrekken van siteit ons dus ook in staat om beter aan te naar Inkomen en Arbeidsvermogen) in dit voor gezonde arbeidsomstandigheden. ieder kwartaal tips op het gebied van gezond Geknipt voor de juiste baan geeft Albron informatie, verzorgden we vanuit onze eigen positie als werkgever een lezing onder de titel Activerend HR-management voor vitaal sluiten op de veranderende vraag in de markt. Een van de sterke punten van onze organisatie is daarnaast de uitwisseling van werkervaring geval vraagt van werknemers en werkgevers. Een digitale enquête, gehouden onder het 'medewerkerspanel' van Albron, wijst uit dat Bewust gezond Binnen Albron leeft de overtuiging dat mensen leven en lekker bewegen. Verder brachten we de unieke Albron-agenda 2006 uit met allerhande tips over bewegen, aangevuld regelmatig gehoor aan de vraag naar werkplekken of stages voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Bij het personeel. Geen bedrijfsongevallen Goede arbeidsomstandigheden zijn de basis en kennis tussen oudere en jongere medewerkers. Om deze vorm van kennisoverdracht te bevorderen, stelt Albron elk jaar honderden stageplaatsen beschikbaar voor gezondheid een thema is dat onder de medewerkers leeft. Ook tonen de resultaten van de enquête aan dat er sprake is van een open cultuur waarin men niet schroomt om door gezond eten en regelmatig bewegen lekkerder in hun vel zitten. Medewerkers worden daarom op talloze manieren aangemoedigd om hun leven zo gezond mogelijk met lekkere en gezonde recepten. Collectieve zorgverzekering Albron vindt het belangrijk dat medewerkers zoeken naar een passende invulling van werk of stage gaan we nadrukkelijk uit van de mogelijkheden van mensen en niet van hun beperkingen. Hiervoor ligt géén standaard 21 voor gezond en plezierig werken. Het aantal studenten van diverse opleidingsniveaus. gezondheidszaken met elkaar te bespreken. in te richten. Tijdens diverse evenementen in in goede handen zijn bij een degelijke draaiboek klaar. Wanneer een verzoek binnen- gemelde ongevallen op de locaties is in het afgelopen jaar fors gedaald en er zijn géén meldingen binnengekomen bij de Arbeids- Gezondheidspercentage In 2006 werden extra handreikingen gedaan 2006 kregen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en gezondheidstesten. Voorbeelden hiervan waren de workshops zorgverzekering. Een prima garantie hierop biedt de collectieve zorgverzekering van Achmea Interpolis die Albron aanbiedt komt, wordt per persoon een inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Maatwerk dus, waarbij we hand in hand met de mede- inspectie. Dit is een prima resultaat dat aan- om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en voor nordic walking en body combat en de aan medewerkers en familieleden. Deze werker de mogelijkheden doornemen. toont dat we een organisatie in ontwikkeling zijn. medewerkers waar nodig op maat te begeleiden bij de hervatting van het werk. Het Als mensen op het werk in omstandigheden terechtkomen waarmee ze zich geen raad weten, is het belangrijk dat zij hun verhaal kwijt kunnen. Diversiteit, de kracht van Albron Jong en oud, mannen en vrouwen, gehan- gezondheidspercentage van Albron is ondanks alle inspanningen licht gedaald van 93,5% in 2005 naar 92% eind De lange termijn- Medewerkers van Albron kunnen bij mij aankloppen als het gaat om vertrouwenszaken ten aanzien van ongewenst gedrag op de werkvloer zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. Als vertrouwenspersoon bied ik mensen een luisterend oor en ondersteun en adviseer hen indien dicapten, allochtonen en autochtonen: het personeelsbestand van Albron is zeer gevarieerd. Deze diversiteit is een van de grote investering op het terrein van gezondheid bewijst echter wel haar waarde. Het effect is goed terug te zien in de daling van de kosten nodig. De aanwezigheid van vertrouwenspersonen sluit naadloos aan op de doelstelling van Albron om de mens centraal te zetten en aandacht en erkenning te geven aan alle medewerkers. krachten van onze organisatie, want een bij arbeidsongeschiktheid. Elma Brandsma (42), vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en gedragingen.

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010

verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 verbonden met de maatschappij Sociaal Jaarverslag 2010 1 Inhoudsopgave In verbinding 1 Organisatie in beweging 3 Ontwikkeling van onze mensen 7 Goed werkgeverschap 11 Collectief en individueel 15 Mobiliteit

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs.

Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Aandacht voor mantelzorgers werkt! Onderzoek naar de ervaringen van werkende mantelzorgers, hun leidinggevenden en hrmadviseurs. Colofon Auteur(s): Annie Oude Avenhuis en Wilco Kruijswijk Datum: augustus

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels,

Alle deelnemers winnen. Iedereen wint. Ed Nijpels, Aad van Dongen wint. Stratenmaken is top sport, lacht de directeur van bestrating bedrijf Van Dongen B.V. En toch heeft hij in ruime mate mensen van 50 jaar en ouder in zijn team. Van harte. Want ervaring

Nadere informatie

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M

eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag KLZQCDBN T M 2010 eadfcbqwertyuoasdghjklzxcvbnm Van mens tot mens Sociaal jaarverslag 2010 KLZQCDBN T M Van mens tot mens Colofon Inhoud Redactie Valentina Walta Tekstschrijvers.nl Eindredactie Valentina Walta Vormgeving

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden

Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Je moet echt een wil hebben, anders ga je het niet redden Eindrapport van een verkennend onderzoek naar de succesvolle (her)instroom van langdurig werklozen in reguliere arbeid voor Gemeente Breda Lectoraat

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

Portretten uit de praktijk

Portretten uit de praktijk Portretten uit de praktijk In het kader van de campagne aan het werk met een psychische stoornis Mede mogelijk gemaakt door Instituut Gak Rotterdam, juli 2014 Portretten uit de praktijk In het kader van

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies Inhoud pagina Voorwoord 1 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond 2 1.2 Het onderzoek 2 1.3 Dit

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

De klant is een welkome gast

De klant is een welkome gast iza De zorgverzekeraar voor de publieke sector jaargang 9 nummer 2 izainbedrijf juni 2013 izainbedrijf Informatiekrant voor werkgevers 1 We spreken medewerkers bewust aan op ongezond gedrag Zie pagina

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie