Sociaal Jaarverslag 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sociaal Jaarverslag 06"

Transcriptie

1 Sociaal Jaarverslag 06

2 Inhoudsopgave De mens centraal 3 Inleiding: de mens centraal 5 Oog voor 2006 Levensfasebewust personeelsbeleid Langer doorwerken Contractwisseling 9 Hartverwarmende zaken Lekker in je vel je pensioen halen Een warm welkom voor nieuwe collega's De Kracht van Aandacht Buikgevoel 15 Hoofdzaken Leren van elkaar Een knap staaltje teamwork 19 Hand in hand Een gezonde organisatie Beurs gezond in bedrijf Geen bedrijfsongevallen Diversiteit, de kracht van Albron Zorgzame informatie Gezondheidspercentage Bewust gezond Collectieve zorgverzekering Geknipt voor de juiste baan 23 Schouders eronder in 2007

3 Hoofd Ogen Schouders Hart Inleiding: de mens centraal Het kloppende hart van Albron wordt gevormd door haar mensen, de medewerkers. Op basis van hun vakbekwaamheid, inzet en creativiteit slaagt de organisatie erin om toonaangevend te zijn en te blijven in de markt. Daarom investeert Albron in alle opzichten in haar mensen: in hun gezondheid, werkplezier en kennis. Zo kunnen zij hun functie succesvol uitoefenen en de kernwaarden van Albron - goed, gastvrij, verrassend - zo goed mogelijk waarmaken. Mensgericht personeelsbeleid is volgens Albron gebaseerd op openheid; medewerkers en leidinggevenden moeten bereid zijn om op een open en eerlijke manier te praten over wat hen beweegt. Het management heeft de signalen van de werkvloer immers nodig om de juiste koers uit te zetten. Maar omgekeerd geldt hetzelfde; het management werkers voor ogen hebben hoe hun werk bijdraagt aan het bereiken van de ambities van Albron dan komt dat ten goede aan hun motivatie en de kwaliteit van het werk. De boodschap die wij met dit jaarverslag willen uitdragen, is dat alle initiatieven van medewerkers, dus ieders individuele bijdrage, van groot belang is voor Albron. Samen dragen ze bij aan het succes van het geheel. Daarom staat in dit jaarverslag de mens centraal. Letterlijk, want we hebben ervoor gekozen om de hoofdstukken op te dragen aan de mens binnen Albron: de ogen, het hart, het hoofd, de handen en de schouders. Een blijk van waardering voor iedereen die op zijn of haar eigen wijze heeft meegewerkt aan de mooie resultaten van Albron in In dit Sociaal Jaarverslag kijken we terug op onze activiteiten en Ik nodig u uit om uw ogen de kost te geven en wens u veel leesplezier. Teun Verheij Voorzitter hoofddirectie dient medewerkers regelmatig te informeren bereikte resultaten op het gebied van over de beoogde koers. Want als mede- Human Resources. 3 Handen

4 Oog voor 2006 Albron heeft gekozen voor de weg van sociale innovatie. In 2006 waren onze doelen gericht op het vasthouden en verder versterken van dit beleid. Dit houdt in dat we structureel aandacht besteden aan onze mensen en dat we ons personeelsbeleid zorgvuldig afstemmen op de maatschappelijke vraagstukken van nu en de toekomst. Dankzij het vooruitstrevende karakter van onze onderneming heeft Albron zich kunnen ontwikkelen tot een veelgevraagde gastspreker op symposia en congressen over succesvol HR-beleid. Welke ontwikkelingen waren in 2006 belangrijk voor Albron-medewerkers? Een blik op de meest in het oog springende thema's. Levensfasebewust personeelsbeleid Albron hecht er veel waarde aan dat medewerkers zich gezond en fit voelen en lekker om zoveel mogelijk aan de behoeften en wensen van individuele medewerkers We besteden 5 in hun vel zitten. Daarom luisteren we goed naar hun behoeften en wensen en nemen we voortdurend initiatieven die bijdragen tegemoet te komen. In 2006 zijn in dit kader twee proefprojecten georganiseerd: Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron (zie structureel aan een plezierige werkomgeving. Hierbij gaan we ervan uit dat de ambities, wensen en mogelijkheden van medewerkers ver- pag. 9) en Leren van elkaar (zie pag. 15). Voor 2007 staan projecten op de agenda die zijn gericht op een nog intensievere aandacht aan onze anderen onder invloed van de levensfase waarin zij verkeren. Het levensfasebewust personeelsbeleid van Albron is bedoeld ondersteuning van het lijnmanagement en de begeleiding en reïntegratie van zieke medewerkers. medewerkers

5 Albron wint AWVN innovatietrofee Albron is de winnaar van de AWVN innovatietrofee Albron boekte de afgelopen jaren opmerkelijke resultaten dankzij het beleid om een vast deel van de netto omzet te investeren in sociale innovatie. Onder meer behoort het Langer doorwerken We realiseren ons dat de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van langer doorwerken veel onrust heeft veroorzaakt onder oudere medewerkers. Zo heeft de regering, in overleg met de sociale partners, fors gesne- Contractwisseling De nieuwe Catering CAO bracht veel teweeg onder Albron-medewerkers. Deze CAO is op 1 april 2006 in werking getreden en loopt door tot 1 april In dit kader zijn de volgende afspraken gemaakt: Medewerkers in dienst naar leeftijdscategorie (aantal) Overzicht medewerkers in dienst (aantal en percentage) ziekteverzuim (Albron zelf spreekt niet over ziekteverzuimpercentage maar over gezondheidspercentage) hierdoor tot de laagste van de branche. Het nieuwe beleid, dat volgens de jury wordt gekenmerkt door positief denken en aandacht voor de mens, heeft geresulteerd in den in de VUT-mogelijkheden. Afhankelijk van geboortejaar en aantal dienstjaren in de branche kan een beperkte groep werknemers nog gebruik maken van deze regeling. Per 1 januari 2006 is daarnaast het vroeg- een salarisverhoging van 1,5% per 1 juli 2006 (voor medewerkers die op 1 april 2006 in dienst waren bij een werkgever); een eenmalige uitkering van 0,25% over het ontvangen loon over april, mei en juni jaar en jonger t/m 35 jaar 36 t/m 45 jaar 46 t/m 55 jaar jaar en ouder een daling van het verzuim van ruim 11 procent pensioen in de Catering en Horeca komen te 2006; in 2001 naar 7 procent in In 2005 was het vervallen. Veel oudere medewerkers geven een salarisverhoging per 1 april 2007 verzuimpercentage 2 procentpunt lager dan aan dat ze liever niet langer doorwerken dan met 1,75%. dat van de branche. Volgens de jury laat Albron met een breed, innovatief en consistent doorgevoerd HR-programma zien dat stelselmatige aandacht voor de menselijke factor in combinatie met een sterke focus op de lange termijn in sterke mate kan bijdragen tot bedrijfsmatig succes. Het langdurig volhouden van dit active- hun 65ste. Albron wil de pijn zoveel mogelijk verzachten door samen met hen na te denken over hoe je langer doorwerken op een zo prettig mogelijke manier kunt invullen. Het Pensioenfonds voor Horeca en Catering (PH&C) heeft zich flink ingespannen om het De onregelmatigheidstoeslag die geldt van tot uur op maandag tot en met vrijdag is teruggebracht naar 10%. Hiernaast brengt de nieuwe CAO aanzienlijke wijzigingen voor betrokken medewerkers met zich mee op het vlak van contractwis- 96% 95% 94% Albron meerjarentrendgrafiek 7 rende beleid getuigt van inzicht en is een prestatie van formaat. Bron: pensioenfonds snel aan te passen aan de recente wetswijzigingen en eigentijdse eisen. Verder onderzoekt het PH&C de mogelijkheden voor aanvullende regelingen naast het ouderdomspensioen (vrijwillig aanvullend ouderdoms- en nabestaanden- seling en contractwijziging. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op hun arbeidsvoorwaarden (afbouwregeling), het aantal contracturen en de functiegroep. Albron wil in 2007 proberen om een positieve invulling te geven aan de afspraken die door mede- 93% 92% 91% 90% 89% pensioen). werkers als onprettig worden ervaren. 88% jan. 00 juni jan. juni jan. juni jan. juni jan. juni jan. juni jan juni jan. Gezondheidspercentage Voortschrijdend gemiddelde

6 Hartverwarmende zaken Bij Albron is continue aandacht voor de medewerkers vanzelfsprekend. Sommige thema's binnen het personeelsbeleid vragen echter nog iets meer persoonlijke aandacht en begeleiding dan andere. Thema's die mensen aan het hart gaan en die bepalend zijn voor het werkplezier. Vanuit de overtuiging dat vitale mensen aan de basis staan van een vitale organisatie, begeleidt Albron oudere medewerkers om lekker in hun vel hun pensioen te halen. Ook spannen wij ons in om ervoor te zorgen dat nieuwe collega's die afkomstig zijn uit overnametrajecten zich welkom voelen en snel vertrouwd raken met hun nieuwe werkomgeving. Zo creëren wij een organisatie met medewerkers die hart hebben voor de zaak. 9 Lekker in je vel je pensioen halen Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat oudere medewerkers fit, gezond en met plezier actief blijven binnen onze organisatie? Dat was het centrale thema van het proefproject Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron dat plaatsvond binnen de business unit Albron Foodservice, segment Campus. Dankzij de vele medewerkers die bereid waren om mee te denken over dit onderwerp, leverde het proefproject veel waardevolle ideeën en suggesties op. Deze ideeën en suggesties gebruikt Albron om het levensfasebewust personeelsbeleid verder vorm te geven, zodanig dat het mes aan twee kanten snijdt: optimale arbeidsomstandigheden voor alle medewerkers, maar ook een optimale inzetbaarheid gedurende alle arbeidsjaren. Uit de resultaten van dit project bleek dat Albron wordt gezien als een aantrekkelijke werkgever. Medewerkers, assistenten en locatiemanagers gaan met plezier naar hun werk en ervaren de dienstverlening aan hun gasten en de sociale contacten op het werk als belangrijke motivatie.

7 Een opvallende uitkomst is bovendien dat ouderen niet ontzien willen worden in de werkzaamheden op locatie. De oplossing voor fysiek en mentaal zwaardere aspecten van werken in de catering wordt gezocht in de onderlinge ondersteuning vanuit het Een warm welkom voor nieuwe collega's In 2006 heeft Albron weer veel nieuwe medewerkers in de armen mogen sluiten. We ontwikkelden dit jaar een Welkomstboek voor alle nieuwe medewerkers waarin we op een toegankelijke manier uitleggen waar Albron voor staat en wat je kunt unit Albron Foodservice het contract had verworven voor de cateringfaciliteiten binnen de Technische Universiteit Eindhoven. Bij de overname van het restaurant van Wageningen Universiteit en Researchcentrum is een gedeelte van de mede- Heel erg schrikken, vonden Loes van Gent, Ellyanne van Hout en Els Janssen het nieuws dat ze zouden worden overgenomen. De drie collega's waren voor de overgang naar Albron al vele jaren werkzaam op de locatie Technische Universiteit Eindhoven. We hadden wel van Albron gehoord, maar verder wisten we er niets van, aldus de locatiemedewerksters. Loes van Gent: Je wordt meer gemotiveerd om te team. Taakroulatie, gesprekken over loopbaanwensen en -mogelijkheden en het organiseren van preventieve gezondheidschecks werden (onder andere) genoemd als bouwstenen voor het levensfasebewust personeelsbeleid van Albron. verwachten als je bij Albron werkt. Een deel van onze nieuwe collega's is afkomstig uit overnametrajecten. Zo maakten meer dan 30 medewerkers begin 2006 de overstap naar Albron nadat de business werkers in dienst gekomen van Albron. Anderen zijn in dienst gebleven van de universiteit zelf, maar worden gedetacheerd bij Albron. Wij realiseren ons dat een overname voor de betrokkenen een ingrijpende, spannende Je kent de arbeidsvoorwaarden nog niet en je hebt geen idee waar je terecht gaat komen. Logisch dat er dan onrust ontstaat. Els Janssen herinnert zich nog goed de introductiedag op 3 januari 2006: Iemand vroeg of we het Albron-gevoel al hadden. Nou, dat moest toen echt nog even groeien. Maar op het moment dat alles goed geregeld was en ik wist waar ik aan toe was, voelde ik me al veel meer op mijn gemak. En ik moet zeggen; ze waren bij Albron heel snel met dat kijken hoe iets beter kan Het is goed dat Albron aandacht besteedt aan de inzetbaarheid van oudere medewerkers. Zeker ook omdat deze ploeg gemiddeld door zal gaan tot hun 62e of zelfs 65e levensjaar. Voor mij geen probleem hoor; ik vind het werk leuk en de sfeer in mijn team is uitstekend. Maar het is hoe dan ook fysiek zwaar werk. Willen oudere medewerkers zoals ikzelf op een prettige manier hun pensioen halen, dan zal Albron oog moeten hebben voor de invulling van het werk in relatie met onze leeftijd. De aanwezigheid van degelijk werkmateriaal is heel belangrijk, net als de afwisseling van zwaarder en lichter werk. En natuurlijk moet er een goede mix zijn van jonge en oudere medewerkers zodat we elkaar kunnen helpen. Joke Ottervanger (54), Assistent Manager locatie Hogeschool Rotterdam nam deel aan het proefproject: Lekker in je vel je pensioen halen bij Albron. en vaak emotionele gebeurtenis is. Daarom stellen we bij Albron alles in het werk om nieuwe collega's een warm welkom te bieden en hen zorgvuldig te begeleiden tijdens een overnametraject. Met persoonlijke gesprekken, presentaties en trainingen werken we aan een voor alle partijen zo soepel mogelijke overgang. In januari heeft een speciale training plaatsgevonden om de nieuwe collega's kennis te laten maken met de Albron-cultuur, de procedures en de leveranciers. Dankzij de goede onderlinge samenwerking kan Albron terugkijken op een aantal geslaagde overnames. administratieve deel, dus we hadden ook vrij snel duidelijkheid. Inmiddels zijn de drie collega's helemaal vertrouwd met Albron als werkgever. Als ik terugkijk, heb ik me om niks druk gemaakt, zegt Ellyanne van Hout. Maar ik ben blij dat ik dat achteraf kan zeggen. En misschien is zo'n verandering wel ergens goed voor. Het voorkomt in ieder geval dat je vastroest in patronen. Sinds we bij Albron werken, worden we bijvoorbeeld veel meer betrokken bij het totale proces. Als je weet wat de dingen kosten, krijg je toch een andere kijk op het werk. Je wordt meer gemotiveerd om te kijken hoe iets beter kan. Loes van Gent (53) Administratief Medewerker, Ellyanne van Hout (45) Assistent Beheerder en Els Janssen (51) Beheerder maakten in januari 2006 de overstap naar Albron. 11

8 De Kracht van Aandacht Bij Albron weten we dat de harten van onze gasten sneller gaan kloppen als zij kunnen genieten van lekker eten in een plezierige ambiance waarbij er aandacht is P&O-managers van verschillende organisaties. We stelden hun de vraag wat een gericht gezondheid- en vitaliteitsbeleid op kan leveren. In een debatbijeenkomst deelden een hoogleraar talentmanagement, een voedingskundige, een topatleet en een bedrijfsarts hun visie op dit thema met elkaar. Buikgevoel Albron zorgt ervoor dat aanstaande moeders veilig en gezond kunnen werken, bij voorkeur in hun eigen functie. Ook ontvangen toekomstige ouders heldere informatie Prima geregeld, zegt Xandra van Niel over het zwangerschapsbeleid van Albron. Hierdoor heb ik mijn zwangerschappen redelijk zorgeloos kunnen doormaken. Al voor de geboorte van mijn eerste kind werkte ik bij Albron. Toen ik vertelde dat ik in verwachting was, waren de reacties van collega's voor hun wensen. Maar voor een goede afstemming van het aanbod is veel kennis nodig over het wensenpatroon van de over het zwangerschapsbeleid bij Albron, bijvoorbeeld over de lengte van het zwangerschapsverlof en de regelingen na de en leidinggevenden heel positief en persoonlijk. Erg leuk! In die periode werkte ik nog bij Albron Travel Catering dat net ophield met bestaan rond de tijd dat ik met zwangerschapsverlof ging. Voor gasten. Kent u de wensen van uw mensen? was daarom het thema van de dialoogbijeenkomst de Kracht van Aandacht die in bevalling. Een kwestie van buikgevoel. Is het kind eenmaal geboren, dan zijn er diverse regelingen die de combinatie van zorg en mij een spannende tijd dus. Maar gelukkig kreeg ik kort voor mijn zwangerschapsverlof te horen dat ik daarna aan de slag kon bij Albron Catering op de afdeling KAM, Kwaliteit, Arbo en Milieu. Goed april 2006 voor het vijfde achtereenvolgende jaar plaatsvond. Centraal stond de vraag hoe organisaties werk vergemakkelijken, zoals ouderschapsverlof en kinderopvang. nieuws, dat ervoor zorgde dat ik met een prettig vooruitzicht volop kon genieten van mijn verlof. Na de geboorte van mijn dochter heb ik gekozen voor ouderschapsverlof, want met een tweede kindje erbij is het toch even wennen. Zodoende heb ik het afgelopen jaar drie dagen in de week gewerkt in plaats 13 in verschillende marktsegmenten de eetwensen van gasten scherper in beeld kunnen krijgen en hier beter op in kunnen spelen. van vier. Dat ouderschapsverlof is me erg goed bevallen. Onlangs liep het af, maar ook dat voelde goed want ik had juist zin om weer flink aan de slag te gaan in mijn nieuwe functie als Tijdens het drie dagen durende congres, geleid door presentatrice en columniste Jacobine Geel, werden drie verschillende projectcoördinator op de afdeling Marketing van Albron Catering. Mijn partner heeft nu ouderschapsverlof opgenomen en is een dagje minder gaan werken, vier dagen in plaats van vijf. marktsegmenten in de spotlights gezet. Een van de dagen draaide om het personeels- Zo kunnen we de zorg voor de kinderen samen goed delen. beleid binnen bedrijven en instellingen. Het thema Kent u de wensen van uw Xandra van Niel (35) heeft twee jonge kinderen: mensen? werd op deze dag voorgelegd aan een zoontje (geboren in 2003) en een dochtertje (geboren in 2005).

9 Hoofdzaken Hoe beter medewerkers zich kunnen ontwikkelen in hun functie, hoe beter we er bij Albron in slagen om onze ambities voor de toekomst te realiseren. Daarom investeert Albron voortdurend in opleidingsmogelijkheden, zoals het bieden van cursussen en trainingen. De ervaring wijst echter uit dat het grootste leereffect plaatsvindt op de werkvloer, met dank aan collega's die elkaar om raad vragen en elkaar feedback geven. Om de kansen en mogelijkheden van kennisoverdracht op de werkvloer maximaal te benutten, onderzocht Albron in 2006 welke voorwaarden kunnen bijdragen aan een optimale leeromgeving. Hoofdrollen waren weggelegd voor de Albron Ontwikkelmarathon en het proefproject Leren van elkaar. Leren van elkaar Als gevolg van de vergrijzing dreigt er over andere procedures, gemakkelijker is over te enkele jaren een massale uitstroom van dragen en te leren dan persoonsgebonden medewerkers te ontstaan, waardoor veel kennis zoals vakkennis en gastgerichtheid. kennis en werkervaring verloren gaan. De beste leerresultaten worden geboekt in Binnen Albron richten we ons daarom op de een sfeer waarin collega s samenwerken, vraag: Hoe zorgen we ervoor dat jonge en elkaar om raad vragen, elkaar op een positieve oudere medewerkers van elkaar leren en dat manier feedback geven en tijdens het teamoverleg de aanwezige kennis voor de organisatie discussiëren over de beste aanpak. behouden blijft? Om een passend antwoord Leidinggevenden spelen een wezenlijke rol: te vinden op deze vraag werd binnen de business zij dragen bij aan kennisoverdracht door in unit Albron Catering het proefproject een prettige sfeer tijd en ruimte te besteden Leren van elkaar georganiseerd. Uit het project aan dit thema. Ook is het belangrijk dat er blijkt dat het grootste leereffect plaatsvindt goede inwerkprogramma s voorhanden zijn. tijdens het werk. Ook blijkt dat organisatiekennis, Andere voorwaarden die medewerkers bijvoorbeeld over HACCP-regels en noemden in het kader van het onderzoek waren: een goede sfeer en een open houding, evenals taakroulatie, variatie in het werk en vragen kunnen stellen bij zaken die vanzelfsprekend lijken te zijn. 15

10 Een knap staaltje teamwork Medewerkers blijken veel van elkaar te leren als ze intensief samenwerken binnen hun eigen team. Maar in het ideale geval zoeken mensen elkaar ook op buiten de grenzen van en accountmanagers waarin intensief aandacht wordt besteed aan de visie en strategie van Albron, verandermanagement en leiderschap. We hebben in 2006 met de Het bevorderen van teamwork staat uiteraard ook centraal binnen alle opleidingen voor leidinggevenden op locatie. Leidinggevenden die op een enthousiaste manier het belang Nieuwe inzichten verwerven door het contact met collega's van andere business units. Dat was het belangrijkste doel van de Albron Ontwikkelmarathon. Anderhalf jaar lang hebben we de mogelijkheid gekregen om ons sámen te ontwikkelen op basis van een zeer afwisselend programma. het team waarin of de afdeling waarop ze werken. Albron organiseert verschillende gelegenheden om deze grensoverschrijdende Albron Ontwikkelmarathon laten zien dat een training niet alleen het contact tussen collega's van verschillende afdelingen sterk kan van teamwork en kennisoverdracht weten over te brengen, dragen sterk bij aan de samenwerking binnen operationele teams. Er waren praktijkgerichte groepsopdrachten, rollenspellen, outdoortrainingen, cursussen en nog veel meer. Zelf heb ik het als zeer waardevol ervaren om een keer afstand te nemen van de dagelijkse vorm van kennisoverdracht te stimuleren. Binnen Albron zetten we bovendien interne specialisten in die deze trainingen ontwik- bevorderen, maar dat het ook bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van de deelnemers. Sommige deelnemers Kennisoverdracht vindt verder plaats tijdens onze jaarlijkse bijeenkomsten op het hoofd- drukte en mijn eigen werk vanuit een breder perspectief te bekijken. Het was een intensief, maar ook erg leuk traject waar ik veel aan heb gehad. En ik weet ook zeker dat collega's die mening kelen en geven om bruggen te slaan tussen bijvoorbeeld de operationele teams en de verschillende serviceafdelingen. Een voorbeeld hiervan is de Albron Ontwikkelmarathon. Dit is een modulair trai- zijn zelfs zo enthousiast geworden dat ze de overstap hebben gemaakt naar een andere business unit. kantoor of op locatie. Voor elke business unit organiseren wij een of meerdere interne trainingsdagen waarin de medewerkers diverse workshops krijgen over het cateringvak, gastvrijheid en natuurlijk over passie voor eten en drinken. Tijdens deze bijeenkomsten delen. We zoeken elkaar nu veel makkelijker op om gebruik te maken van elkaars kennis. Tijdens interne bijeenkomsten zie je sinds de Ontwikkelmarathon mensen bij elkaar staan die elkaar vroeger nooit spraken. Ageeth Tissing (38), Districtmanager, nam deel aan de Albron Ontwikkelmarathon. 17 ningsprogramma voor onze districtmanagers gaan medewerkers met elkaar in gesprek over hun ervaringen op het werk. Uiteraard worden deze dagen altijd afgesloten met een heerlijk buffet voor alle aanwezigen! Jong en oud kunnen zeker iets van elkaar leren. Jongeren hebben vaak een frisse, nieuwe kijk op het werk. Als ik naar hen luister, denk ik regelmatig: 'ja, zo kan het natuurlijk ook'. Ze zien ook minder snel beren op de weg. En gelijk hebben ze: als je samen even de schouders eronder zet, heb je een klus zo geklaard. Andersom kunnen jongeren van ouderen leren om efficiënter te werken. Je kunt in dit werk namelijk veel tijd besparen als je eerst bedenkt hoe je iets gaat aanpakken en ouderen hebben hiermee vaak meer ervaring. Uit het onderzoek bleek overigens dat jong en oud goed op één lijn zitten: het beste leer je van elkaar als er, naast hard werken, ook ruimte is voor plezier. In zo'n sfeer blijft kennis goed hangen. Riet Haaxma (57), Cateringmanager locatie A.S. Watson in Renswoude nam deel aan het proefproject Leren van elkaar.

11 Hand in hand Albron bewijst dat het mogelijk is om met een breed en vooruitstrevend gezondheidsbeleid een zeer hoog gezondheidspercentage te halen. Dit percentage behoort zelfs tot de hoogste van de branche; het steeg van 89 procent in 2001 naar 92 procent in Hoe Albron dat doet? Door hand in hand met de medewerkers op zoek te gaan naar manieren om de werkbelasting te verlagen en de belastbaarheid te vergroten. Sleutelwoorden hierbij zijn preventie, levensfasebewust personeelsbeleid en permanente aandacht voor een goede balans tussen werk en privé. Het motto hand in hand is ook bij uitstek van toepassing als het gaat om een van de grote krachten van Albron: diversiteit op de werkvloer. Een gezonde organisatie Het vooruitstrevende gezondheidsbeleid alleen tot uiting in happy medewerkers, van Albron is niet onopgemerkt gebleven ook de gasten moeten happy zijn. Daarom in de buitenwereld. In 2006 werd ons regelmatig nemen we onze maatschappelijke verant- gevraagd dit beleid toe te lichten woordelijkheid door op een verstandige tijdens beurzen, congressen en artikelen wijze om te gaan met de gezondheid van in vaktijdschriften. Met als hoogtepunt onze medewerkers én van onze gasten. een nominatie voor de prijs Kroon op het In 2006 werd daarnaast verder gewerkt aan Werk Deze prijs is een initiatief van het de ontwikkeling en implementatie van werkgeversforum Kroon op het Werk het meerjarenbeleid Duurzaam Gezond dat hiermee goed gezondheidsmanagement Ondernemen. Binnen dit beleid wordt veel positief onder de aandacht wil brengen. aandacht besteed aan preventie, lifestyle, Onze slogan Good food, happy people begeleiding bij arbeidsongeschiktheid en vertalen wij op meerdere manieren. Een terugkeer naar het werk. succesvol gezondheidsbeleid komt niet 19

12 Beurs Gezond in Bedrijf Na het succes van 2005 hebben we ons ook in 2006 samen met arbodienst Commit gepresenteerd op de beurs Gezond in Bedrijf. Dit is dé vakbeurs voor preventie, verzuim en divers personeelsbestand biedt veel nieuwe kansen die we volop willen benutten. Grotere creativiteit en meer kwaliteit in de uitvoering van het werk zijn hiervan slechts Zorgzame informatie Albron steekt medewerkers een helpende hand toe door hen te informeren over alles wat met gezondheid te maken heeft. Zo biedt de Albron-folder Beter Gezond uitleg Het instroompercentage naar de WIA was 0,3% in Vanuit de branche gezien is dit een prima score. Maar een punt van zorg is de constatering dat meer dan de helft van de cholesterol- en stressmetingen. Daarnaast heeft Albron de medewerker in het zonnetje gezet die vanuit het fietsenplan de 500ste fiets aanschafte. Doel van de actie was fietsen verzekering voorziet behalve in zorggaranties, aantrekkelijke kortingen en wachtlijstbemiddeling ook in vergoedingen voor leefstijlinterventies (zoals preventieve gezond- loopbaan, bedoeld voor iedereen die geïnte- enkele voorbeelden. Dankzij de aanwezig- over de verantwoordelijkheden van zowel medewerkers bij de WIA-toets door het UWV naar het werk te stimuleren. heidstesten) en een cursus stoppen met resseerd is in de actuele thema s op het heid van verschillende leeftijden en culturele werknemers als werkgever in geval van ziek- géén recht heeft op een uitkering. Door de roken. gebied van gezondheidsmanagement. Als 'gezonde' cateraar kiest Albron ervoor het aanbod van gezonde voeding op het werk te achtergronden is het bovendien mogelijk om veel verschillende mensen in de samenleving op eigen wijze aan te spreken. Zo stelt diver- teverzuim. De folder, die alle nieuwe medewerkers thuis ontvangen, maakt bovendien inzichtelijk wat de nieuwe wet WIA (Werk terugtrekkende bemoeienis van de overheid wordt het voor Albron en de medewerkers steeds belangrijker gezamenlijk zorg te dragen Onze medewerkers ontvangen bovendien via het personeelsblad FoodNote For You en het Albron-magazine FoodNote Nieuws Geknipt voor de juiste baan In het verlengde van de overheidscampagne vergroten. Naast het actief verstrekken van siteit ons dus ook in staat om beter aan te naar Inkomen en Arbeidsvermogen) in dit voor gezonde arbeidsomstandigheden. ieder kwartaal tips op het gebied van gezond Geknipt voor de juiste baan geeft Albron informatie, verzorgden we vanuit onze eigen positie als werkgever een lezing onder de titel Activerend HR-management voor vitaal sluiten op de veranderende vraag in de markt. Een van de sterke punten van onze organisatie is daarnaast de uitwisseling van werkervaring geval vraagt van werknemers en werkgevers. Een digitale enquête, gehouden onder het 'medewerkerspanel' van Albron, wijst uit dat Bewust gezond Binnen Albron leeft de overtuiging dat mensen leven en lekker bewegen. Verder brachten we de unieke Albron-agenda 2006 uit met allerhande tips over bewegen, aangevuld regelmatig gehoor aan de vraag naar werkplekken of stages voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Bij het personeel. Geen bedrijfsongevallen Goede arbeidsomstandigheden zijn de basis en kennis tussen oudere en jongere medewerkers. Om deze vorm van kennisoverdracht te bevorderen, stelt Albron elk jaar honderden stageplaatsen beschikbaar voor gezondheid een thema is dat onder de medewerkers leeft. Ook tonen de resultaten van de enquête aan dat er sprake is van een open cultuur waarin men niet schroomt om door gezond eten en regelmatig bewegen lekkerder in hun vel zitten. Medewerkers worden daarom op talloze manieren aangemoedigd om hun leven zo gezond mogelijk met lekkere en gezonde recepten. Collectieve zorgverzekering Albron vindt het belangrijk dat medewerkers zoeken naar een passende invulling van werk of stage gaan we nadrukkelijk uit van de mogelijkheden van mensen en niet van hun beperkingen. Hiervoor ligt géén standaard 21 voor gezond en plezierig werken. Het aantal studenten van diverse opleidingsniveaus. gezondheidszaken met elkaar te bespreken. in te richten. Tijdens diverse evenementen in in goede handen zijn bij een degelijke draaiboek klaar. Wanneer een verzoek binnen- gemelde ongevallen op de locaties is in het afgelopen jaar fors gedaald en er zijn géén meldingen binnengekomen bij de Arbeids- Gezondheidspercentage In 2006 werden extra handreikingen gedaan 2006 kregen zij de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en gezondheidstesten. Voorbeelden hiervan waren de workshops zorgverzekering. Een prima garantie hierop biedt de collectieve zorgverzekering van Achmea Interpolis die Albron aanbiedt komt, wordt per persoon een inschatting gemaakt van de mogelijkheden. Maatwerk dus, waarbij we hand in hand met de mede- inspectie. Dit is een prima resultaat dat aan- om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en voor nordic walking en body combat en de aan medewerkers en familieleden. Deze werker de mogelijkheden doornemen. toont dat we een organisatie in ontwikkeling zijn. medewerkers waar nodig op maat te begeleiden bij de hervatting van het werk. Het Als mensen op het werk in omstandigheden terechtkomen waarmee ze zich geen raad weten, is het belangrijk dat zij hun verhaal kwijt kunnen. Diversiteit, de kracht van Albron Jong en oud, mannen en vrouwen, gehan- gezondheidspercentage van Albron is ondanks alle inspanningen licht gedaald van 93,5% in 2005 naar 92% eind De lange termijn- Medewerkers van Albron kunnen bij mij aankloppen als het gaat om vertrouwenszaken ten aanzien van ongewenst gedrag op de werkvloer zoals seksuele intimidatie, discriminatie, pesten of agressie. Als vertrouwenspersoon bied ik mensen een luisterend oor en ondersteun en adviseer hen indien dicapten, allochtonen en autochtonen: het personeelsbestand van Albron is zeer gevarieerd. Deze diversiteit is een van de grote investering op het terrein van gezondheid bewijst echter wel haar waarde. Het effect is goed terug te zien in de daling van de kosten nodig. De aanwezigheid van vertrouwenspersonen sluit naadloos aan op de doelstelling van Albron om de mens centraal te zetten en aandacht en erkenning te geven aan alle medewerkers. krachten van onze organisatie, want een bij arbeidsongeschiktheid. Elma Brandsma (42), vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en gedragingen.

13 Schouders eronder in 2007 In 2007 willen we voortzetten wat we in de afgelopen jaren hebben opgestart. Bepalend beweegt onze mensen? Wat zijn hun wensen, behoeften en ervaringen en hoe kan Albron lekker in hun vel voelen, de juiste hulpmiddelen tot hun beschikking hebben en Intensieve aandacht voor de mens blijft ook in 2007 het antwoord op een aantal wisselingen. Dit brengt veel teweeg in onze organisatie. Wij hebben ons ten doel In 2007 willen we voor ons succes is de mate waarin we erin slagen om ons nog meer te onderscheiden van andere spelers in de markt. Het beden- hen nog beter helpen om hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen? We willen ervoor zorgen dat onze medewerkers zich met enthousiasme en inzet datgene kunnen uitdragen waar Albron voor staat, namelijk: Good food, happy people. belangrijke vraagstukken waarmee we in de nabije toekomst te maken krijgen. Zo stelt de krapte op de arbeidsmarkt ons voor gesteld een positieve vertaalslag te maken van de afspraken uit de nieuwe CAO Contractcatering die door medewerkers als voortzetten wat ken en ontwikkelen van nieuwe producten is hiervoor een belangrijke bouwsteen, maar minstens zo belangrijk is de manier waarop de uitdaging om ervoor te zorgen dat de uitstroom van medewerkers beperkt blijft. Een van de belangrijkste oplossingen is onprettig worden ervaren. Een die méér recht doet aan de positie van individuele medewerkers dan nu het geval is. we in de afgelopen we onze gasten benaderen. In de nabije toekomst gaan we ervoor zorgen dat het typische Albron-gevoel nog beter tot uiting komt. Die belofte kunnen we waarmaken dankzij de 4000 medewerkers van Albron. Want als het erom gaat herkenbaar gestalte natuurlijk het behoud van personeel. Daarom blijft Albron doorlopend investeren in arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en opleidingen met als doel preferent werkgever te zijn en te blijven voor de huidige medewerkers, en hopelijk voor nog veel Al met al staat er een aantal veelomvattende doelstellingen op het programma, waarmee Albron in de nabije toekomst aan de weg blijft timmeren. Het werken aan goed personeelsbeleid is dus een thema dat jaren hebben opgestart 23 te geven aan gastvrijheid, dienstbaarheid en meer mensen. Een andere oplossing is het permanent onze aandacht vereist en forse kwaliteit, spelen zij de absolute hoofdrol. opsporen en begeleiden van talent in de inspanningen vergt van de hele organisatie. eigen organisatie. Daarnaast zal Albron Gelukkig geldt ook in dit geval: vele handen Albron zal zich daarom in 2007 wederom nadrukkelijker aanwezig zijn op plekken waar maken licht werk. Want werken aan de inzetten om medewerkers zo goed mogelijk zich mogelijk nieuwe collega's bevinden. toekomst, dat doen we samen. te ondersteunen bij de uitvoering van hun Binnen het gezondheidsbeleid blijft het werk. Dienstbaarheid richting medewerkers thema preventie hoog op de agenda staan, is daarmee het grote Human Resources- met als doel het gezondheidspercentage van thema voor Albron in Managers zullen Albron in de toekomst nog verder op te meer en meer achter hun bureaus vandaan schroeven. komen. Zij gaan medewerkers opzoeken en op locatie luisteren naar wat er leeft en Albron realiseert zich dat er vandaag de dag speelt. Steeds explicieter gaan binnen onze veel op de medewerkers afkomt. Kijk alleen Martin van der Nolk van Gogh organisatie de vragen weerklinken: Wat al naar de ingrijpende gevolgen van contract- Directeur Human Resources Services

14 mede Colofon Adresgegevens hart Het Albron is een uitgave van Albron B.V. Oplage: 7500 exemplaren Concept en realisatie: Albron B.V., afdeling Communicatie Timmers Visuele Communicatie B.V. Snelder Communicatie Fotografie: Sarah Jane Fotografie Timmers Visuele Communicatie B.V. Albron B.V. Rijnzathe PV De Meern Postbus ZH De Meern T F erva samen Drukwerk: Giethoorn Media Groep gezondheids

15

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID

WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID HEALTH WEALTH CAREER MERCER WERKNEMERS- ONDERZOEK SERIES WERKNEMERS ZELF AAN DE SLAG MET HUN DUURZAME INZETBAARHEID DUURZAME INZETBAARHEID PRODUCTIEVE, GEMOTIVEERDE EN GEZONDE WERKNEMERS DIE IN STAAT ZIJN

Nadere informatie

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap

Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Enquete Zwangerschaps verlof bij meerling zwangerschap Een enquete onder de leden van de NVOM September 2011 Enquete response NVOM aantal leden 7000 NVOM bereik met Email uitnodiging 3500 Totaal respons

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Pesten. Wie heeft welke rol

Pesten. Wie heeft welke rol Pesten Wie heeft welke rol Wat zegt de wet Doelvoorschriften t.a.v. PSA Psychosociale arbeidsbelasting Seksuele intimidatie Agressie en geweld Pesten Discriminatie Werkdruk Werkgever verplicht beleid te

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking

Blijvend beter inzetbaar. Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking Blijvend beter inzetbaar Levensfasegericht personeelsmanagement: een praktische uitwerking mogelijkheden Aanleiding Door vergrijzing en ontgroening kan in de nabije toekomst het aantal mensen dat met pensioen

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent.

Nadere informatie

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen Effectief verzuim terugdringen De tijd dat de overheid zorgde voor de Sociale Zekerheid is definitief voorbij. De overheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij werkgevers neer. De regels

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werknemers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werknemers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor wergevers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken

Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken LEREND VERANDEREN IN HAARLEMMERMEER Veranderen doet pijn. Dat moet je bespreekbaar maken Tekst: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Wie in een organisatie succesvol veranderingen wil realiseren,

Nadere informatie

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren

Scripts voor vitaliteit. 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Scripts voor vitaliteit 16 februari 2011 Tinka van Vuuren Inhoud Wat is vitaliteit? Welke scripts gericht op vitaliteit zijn het beste? Wat is de rol van werknemer en werkgever hierbij? Wat is vitaliteitmanagement?

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie

Een andere kijk op werken kanker en re-integratie Een andere kijk op werken kanker en re-integratie human support grensverleggend mensenwerk Kanker wordt steeds meer een chronische ziekte, dus krijgen organisaties en werkgevers in toenemende mate te maken

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

Op weg naar duurzame inzetbaarheid

Op weg naar duurzame inzetbaarheid Op weg naar duurzame inzetbaarheid Nederland vergrijst. De pensioenleeftijd gaat omhoog. Er dreigt krapte op de arbeidsmarkt. En landelijk is er steeds meer langdurig ziekteverzuim. Allemaal factoren om

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu

Vitaliteit en leeftijd Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu Symposium Vitaliteit voor organisatie en individu 21 september 2010 Tinka van Vuuren Inhoud presentatie Waarom is beleid gericht op vitaliteit en leeftijd noodzakelijk? Is er verband tussen vitaliteit

Nadere informatie

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen

PersoneelsMonitor. Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen PersoneelsMonitor Afdeling: Informatica Faculteit / Dienst: Faculteit der Exacte Wetenschappen Arbeidsinhoud Uitdaging - Zelfstandigheid - Duidelijkheid Rapportage Informatica Pagina 2/54 Arbeidsinhoud

Nadere informatie

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017

Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 Workshop Fit in je loopbaan! 16 NOVEMBER 2017 S OPHIE ABERSON, CONSULENT VIAZORG Inhoud workshop 1. Wat is duurzame inzetbaarheid? 2. Ontwikkelingen loopbaan en zorg en welzijn 3. Wat kan je doen om duurzaam

Nadere informatie

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers

Loyalis in de zorg Een deskundige partner voor werkgevers De expertise van Loyalis is mensenwerk gebruiken we onze kennis voor heldere adviezen en diensten. Omdat pensioen- en caoregelingen in elke sector weer anders zijn, is ons werk maatwerk. En bieden we onze

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers.

Zo draagt Zitwerk bij aan uw gezondheid en welzijn. En dat van uw medewerkers. Veel mensen krijgen in hun leven met rugklachten te maken. Rugpijn wordt vooral veroorzaakt door onvoldoende beweging en langdurig zitten. Vooral tijdens zittend werk kan rugpijn hinderlijk zijn. Soms

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio

STRATEGISCH PLAN 20152020. Excellent onderwijs voor een innovatieve regio STRATEGISCH PLAN 20152020 Excellent onderwijs voor een innovatieve regio introductie Met meer dan 10.000 studenten en ruim 800 medewerkers zijn we het grootste opleidingencentrum voor beroepsonderwijs

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel?

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? De pensioengerechtigde leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd. We gaan dus langer doorwerken. Hoe denken werkgevers en werknemers

Nadere informatie

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE

WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE ARBODIENSTVERLENING WE VANGEN DE KRACHT WE PAKKEN DE ENERGIE zorgt voor arbeidskracht WE ZIEN HET DOEL WE ZORGEN VOOR RESULTAAT Ik ben trots op mijn mensen. En zuinig op mijn tijd. Ik wil een arbodienst

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Leef Slimmer. Werk Slimmer.

Leef Slimmer. Werk Slimmer. Leef Slimmer. Werk Slimmer. Vitaliteit, focus en meer energie. Een visie op duurzame inzetbaarheid van werknemers Whitepaper 2015 Het Belang van Duurzaamheid Duurzame inzetbaarheid van werknemers is een

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen bij arbeidsongeschiktheid kan erg tegenvallen Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

De gevarieerde aanpak van Amstelveen

De gevarieerde aanpak van Amstelveen VIJFTIGPLUSSERS GEZOND EN GEMOTIVEERD LATEN WERKEN De gevarieerde aanpak van Amstelveen Door: Fenny Brandsma / Fotografie: Kees Winkelman Hoe zorg je er als gemeente voor dat vijftigplussers gezond en

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid

Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Samenvatting onderzoek Zorg en Gezondheid Aanleiding en achtergrond van het onderzoek Goede gezondheidszorg wordt steeds belangrijker: ook in Nederland nemen problemen als overgewicht, diabetes en hartproblemen

Nadere informatie

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn!

Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Medewerkers kunnen hun eigen persoonlijk kapitaal zijn! Ellen Schellekens 9 april 2014 Adviesbureau voor de ontwikkeling van mens en organisatie. IVA Beleid en advies Manager Schouten & Nelissen Directeur

Nadere informatie

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD:

Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Jaargang 2013 / nieuwsbrief 17 / september en oktober 2013 INHOUD: Verzuim daalt naar 3,8%, maar wel vaker ziek aan het werk Twee derde arbodiensten schendt privacy niet Naleving arbozorgverplichtingen

Nadere informatie

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid

(Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek. Uitkomsten enquête duurzame inzetbaarheid (Hoe) houden organisaties zich bezig met duurzame inzetbaarheid? Uitkomsten onderzoek Datum: november 2012 Samensteller: Nicole Plugge, onderzoeker Business development, marketing en communicatie E-mail:

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Present. Gezond en vitaal aan het werk

Present. Gezond en vitaal aan het werk Present Gezond en vitaal aan het werk Uw werkgever heeft naast de collectieve zorgverzekering ook Present afgesloten bij Zilveren Kruis Achmea. Present biedt een compleet pakket aan diensten en maatregelen

Nadere informatie

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW

Samen bruggen bouwen. Het manifest: de basis van en voor SDW Samen bruggen bouwen Het manifest: de basis van en voor SDW Inhoud Samen bruggen bouwen 10 4 6 De basis van en voor SDW Waarom bestaat SDW? 8 Waar willen we naar toe? Van waaruit handelen wij? Onze belofte

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Leef je Leven met Zin!

Leef je Leven met Zin! Leef je Leven met Zin! Geef zin aan het Leven, dan geeft het Leven zin aan jou Voor veel mensen is werk belangrijk. Niet alleen als bron van inkomen, maar ook als middel om je zelf te ontwikkelen en te

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken?

Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? Afschrijven of juist investeren? Welke rol hebben O&O fondsen bij langer doorwerken? In de eerste bijeenkomst van het Platform O&O op 18 mei jl. in Zaltbommel, is aandacht besteed aan het thema langer

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie

Duurzame Inzetbaarheid met resultaat. Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid met resultaat Presteren met Passie Duurzame Inzetbaarheid voor meer rendement Investeren in duurzame inzetbaarheid loont Doen waar je goed in bent en samen met je collega s gaan

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid

Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Financiële zekerheid bij arbeidsongeschiktheid Inkomen kan erg tegenvallen bij arbeidsongeschiktheid Stelt u zich eens voor, u wordt ziek. En twee jaar later bepaalt UWV dat u arbeidsongeschikt bent. Helemaal

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers?

U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? U wilt toch ook het beste voor u en uw medewerkers? ONVZ voor werkgevers Zorg-, verzuim- en inkomensverzekeringen 2011 Uw medewerkers verdienen het beste U wilt het beste voor uw klanten. Waar voor hun

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam

Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid tot 67 jaar: Hoe doe je dat? Prof Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC, Rotterdam Duurzame inzetbaarheid in het nieuws Duurzame inzetbaarheid in het nieuws

Nadere informatie

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger!

Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Psychisch verzuim voorkomen kán! Zo werk je prettiger! Vooraf Psychisch verzuim Problemen. Op het werk of privé. Die Psychisch verzuim is ziekteverzuim vanwege hebben we allemaal wel eens. Uw psychische

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen

Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen Hoge werktevredenheid geen garantie voor doorwerken tot pensioen 11 Meeste werknemers tevreden met het werk Acht op de tien werknemers (zeer) tevreden met hun werk Vrouwen vaker tevreden dan mannen Werknemers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B

Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B. Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Hoofdstuk 5 - Sleutels Oefening 3 Luisteren Opdracht 4 1C, 2B, 3C, 4B Oefening 4 Luisteren Opdracht 2 1A, 2B, 3C, 4C, 5B, 6B, 7B Oefening 5 Luisteren Opdracht 2 1B, 2A, 3B, 4B, 5C, 6B Oefening 6 Luisteren

Nadere informatie

Consultant Werk en Inkomen

Consultant Werk en Inkomen Consultant Werk en Inkomen Voor de specialist op inkomensgebied die bij wil blijven, het hele jaar door! Introductie De adviesmarkt rond inkomensverzekeringen en sociale zekerheid verandert zeer snel.

Nadere informatie

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS

99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS 99 OPLOSSINGEN TEGEN WERKSTRESS Er is niet één oplossing voor werkstress: er zijn veel knoppen waar je aan kunt draaien. Dat geldt voor de werkgever en de werknemer. Daarom gaan we op zoek naar 99 oplossingen

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Recreatie Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Recreatie In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt door

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting Psychosociale arbeidsbelasting Een positieve benadering Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Drie perspectieven Smal: Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) Breder: Werkstress Breedst: Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis.

Kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven. Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties. info@kennis-in-huis.nl www.kennis-in-huis. Informatie voor bedrijven WOLTRING & OPPELAAR Kennis-in-huis Persoonlijke begeleiding voor duurzame arbeidsrelaties Woltring & Oppelaar Reïntegratietrajecten Training & coaching bedrijfsmentoren info@kennis-in-huis.nl

Nadere informatie

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking

Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Onderwijs, zorg en dienstverlening voor volwassenen met een visuele beperking Volop in het leven staan Ik wil de krant blijven lezen, zijn daar hulpmiddelen voor? Ik ben slechtziend, hoe breng ik de kinderen

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak

Een vertrouwd thuis, een huiskamer zaterdag, 13 oktober 2012 00:00. Willem Braak Willem Braak Maandag 15 oktober start Opleidingscentrum Granbeeuw met een fundraiser voor een nieuw initiatief: Vrienden van Opleidingscentrum Granbeeuw. Het bedrijfsleven zal benaderd en aangemoedigd

Nadere informatie

Jong en veelbelovend

Jong en veelbelovend Jong en veelbelovend Geen bedrijf kan zonder jong talent. Ook Facilicom niet. Maar in tijden van krimp is het moeilijk om plekken voor hen te creëren. Hoe gaan jonge talenten hiermee om? Denken ze een

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk,

VOORWOORD. Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken. Wij, van De Berk hebben een. andere manier van kijken naar werk, Het gaat uiteindelijk over de vraag of je anders naar werk weet te kijken VOORWOORD Wij, van De Berk hebben een andere manier van kijken naar werk, naar organisaties en naar elkaar. Deze brochure weerspiegelt

Nadere informatie

Onze gedragscode zorg

Onze gedragscode zorg INTERN RESULTAAT Afspraak is afspraak glashelder MELDPUNT intranet aandacht INZICHT dilemma s BETROUWBAAR Onze gedragscode zorg eerlijk vertrouwenspersonen meer vertrouwen Zo doen we dat samen bij Staedion

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Effectory E: info@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Uitleg, Medewerkerstevredenheidsonderzoek november - december 2015 Uitleg 3 , Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid

Colofon. www.stichtinggezondheid.nl. Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid. Teksten: Stichting Gezondheid Colofon Dit e book is een uitgave van Stichting Gezondheid Teksten: Stichting Gezondheid Vormgeving: Michael Box (Internet Marketing Nederland) Correspondentie: Stichting Gezondheid (Stefan Rooyackers)

Nadere informatie

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over:

Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl. Lees hieronder verder over: Geïnteresseerd in het vak van trainer/adviseur? Solliciteer via sollicitatie@dekrommerijn.nl Lees hieronder verder over: Het werk van ondernemingsraden. Het werk van de trainer/adviseur. De ideale trainer/adviseur.

Nadere informatie

Themabijeenkomst ouderenbeleid

Themabijeenkomst ouderenbeleid MHP, Culemborg, Rob Gründemann, senior TNO Arbeid Lector Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht De opzet van de presentatie Stand van zaken Arbeidsmarkt Kwaliteit van de arbeid Gewenst preventief HR-beleid

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Zorg- en verzuimmanagement

Zorg- en verzuimmanagement Zorg- en verzuimmanagement Regie op verzuim en arbeidsongeschiktheid Vanuit een integraal perspectief Gezonde werknemers, weinig verzuim Uw belang is onze drijfveer Vitaliteit en weinig verzuim, dat is

Nadere informatie

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers

Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Wat weet u over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen? Een onderzoek naar de kennis van regels en verantwoordelijkheden over zieke werknemers Uitgevoerd door Linda Hoogervorst, student Hogeschool van

Nadere informatie

De motor van de lerende organisatie

De motor van de lerende organisatie De motor van de lerende organisatie Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn

Nadere informatie