CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMINA BURANA. ReünIe}2011. ReünistenveReniging. zaterdag 19 november"

Transcriptie

1 CARMINA BURANA ReünistenveReniging S a n c t u s % V i rg i l i u s ReünIe}2011 zaterdag 19 november

2 CARMINA BURANA mei 2011 Officieel orgaan der Reünistenvereniging Sanctus Virgilius te Delft Colofon Redactie OLC Drukkerij Deltahage Den Haag Oplage 3000 stuks Omslag Loop van de singel om Delft, Willem Blaeu Disclaimer All photos are (c) the property of their respective owners. Reünisten Vereniging Sanctus Virgilius is a non-profit organisation and we thank you for the use of these pictures. REÜnistenVeReniging SAnCTuS VIRgILIuS Nick Peters Claire Vreeburg Paul Balvers Denie Andriessen Gwendolyn Kolfschoten Adres Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Media Commissaris Jaarcommissarissen Postbus AE Delft Oud Leden COmmissie Roeland Nijman Voorzitter Floris Vonck Vice-Voorzitter/ Commissaris Stagebank Seth van Roemburg Secretaris/ Commissaris Jonge Reunist Laura Gallis Commissaris Carmina/ Studentenhuisvesting Stefanie Stappers Commissaris Reünie en Reunist Adres Oude Delft BC Delft INHOUDSOPGAVE AankOndiging Activiteiten Vernieuwing in de OLC Roeland Nijman VANUIT HET TORENTJE Bram Kool VOOrwOORd Nick Peters AlexO Reinier Nijman Verslag Jaarvergadering Reunie 2010 Timo Bottema Acquisitie COmmissie Birgit Biemans Theater Anne Struiksma Delft in de WOII Nick Peters Harry Span Carmina Commissie Virgiel Dakar Rob Spruijt Student&Huis Wouter Horstink GOdfathers Organisatie Peetweekend 2011 Techniek bedrijven Ruben Dalderup Lustrum voorbereidingen Peter Damen VerbOuwing COmmissiegang Nicole Mooibroek Activiteitenkalender II

3 AAnKOndiging AvOnd van de Onderverenigingen van Weleer Op zaterdag 21 mei zal de eerste Avond van de Onderverenigingen van Weleer plaatsvinden. In de loop der tijden zijn er op Virgiel helaas een aantal onderverenigingen ten onder gegaan. Speciaal voor oud-leden van deze onderverenigingen zal op 21 mei vanaf uur de mogelijkheid zijn elkaar weer te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Daarnaast is het ook mogelijk een speciale activiteit met uw ondervereniging te organiseren. Oud-leden die actief zijn geweest bij een nog bestaande ondervereniging zijn ook welkom, de aandacht gaat echter naar onderverenigingen die niet meer betstaan. Kijk voor meer informatie en om in te schrijven op Wij hopen u op 21 mei te zien! ReünIe}2011 zaterdag 19 november Zaterdag 19 november vindt op sociëteit Alcuin weer de jaarlijkse reünie plaats! Te zijner tijd zal er meer informatie beschikbaar zijn via de Reünistencarmina en de digitale kanalen. 1

4 Vernieuwing in de OLC Roeland Nijman - Voorzitter Oud Leden Commissie De Reünistenvereniging van Virgiel is er uiteraard voor de Oud-Virgilianen. Via verschillende activiteiten zoals de jaarborrels en de reünie zorgen we ervoor dat de banden tussen Virgiel en haar oudleden goed blijft. Al jarenlang wordt het Reünistenbestuur in haar werkzaamheden bijgestaan door enthousiaste Virgilianen. Om precies te zijn de Oud Leden Commissie (OLC). Ook dit jaar zijn er weer 5 studenten die er voor gaan zorgen dat het de reünist aan niks zal ontbreken. Uiteraard zijn er door de jaren heen een aantal succesvolle activiteiten ontstaan die ook wij samen met u tot een groot succes willen maken. Denk hierbij aan de jaarlijkse Reünie in November, de Jaarborrel en het Jaarcommissarissendiner, ook zullen wij weer twee prachtige Carmina s richting uw deurmat sturen (waarvan deze pracht editie al de eerste is!). Maar dit jaar willen we ook op een aantal andere vlakken de nadruk gaan leggen, dit is direct terug te zien in de nieuwe functies, Commissaris Stagebank, commissaris Jonge Reunist en commissaris Studentenhuisvesting. We zullen dit jaar zeer gericht gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor het opzetten van een stagebank en voor de ontwikkeling van nieuwe huisvestingsmogelijkheden. Onze nieuwe commissaris Jonge Reünist zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor het betrekken van deze groep reünisten bij de activiteiten. Aangezien dit onderdeel uitmaakt van onze speerpunten zijn we er meteen mee aan de slag gegaan, en zo zijn we gekomen op een nieuwe activiteit, de Avond van de Onderverenigingen van Weleer op 21 mei. Meer informatie hierover staat op pagina 1. Bij deze willen we u ook nogmaals uitnodigen samen met uw jaargenoten, clubgenoten, commissiegenoten, mede reünisten, oud-leden en de huidige Virgilianen het glas te komen heffen op de Reünie van 19 november 2011 op onze mooie sociëteit. Schrijft u in, dan maken we er tezamen minstens eenzelfde succes van als de afgelopen jaren. Wij hopen u allen te mogen ontvangen op 19 november en 21 mei! Namens de Oud Leden Commissie Roeland Nijman v.l.n.r. Floris Vonck, Laura Gallis, Seth van Roemburg, Stefanie Stappers en Roeland Nijman 2

5 Vanuit het torentje Bram Kool - Voorzitter Dagelijks Bestuur Waarde reünisten, waarde oud-virgilianen, Het zijn spannende tijden voor onze vereniging. De plannen van het huidige kabinet, welke een grootschalige bezuiniging op het onderwijs omvatten, zouden wel eens grote gevolgen kunnen hebben voor onze vereniging en de manier waarop wij nu bestaan. Laat ik de plannen kort voor u toelichten. Het kabinet Rutte bezuinigt 370 miljoen euro op het hoger onderwijs. Dit bedrag willen zij op verschillende wijzen bij elkaar krijgen. Zo worden de universiteiten geconfronteerd met een algemene bezuiniging welke in de tientallen miljoenen euro s loopt, zal de studiefinanciering voor de masterfase geheel verdwijnen en zal een student, wanneer hij langer dan 1 jaar extra over de bachelor dan wel master doet, beboet worden met 3000,- per jaar en het afschaffen van de OV jaarkaart. Deze regeling legt dus een boete op aan studenten die zich actief inzetten op onze vereniging (zoals een bestuursjaar) maar ook aan studenten die bijvoorbeeld een eigen bedrijf bezitten en daardoor vertraging oplopen. De termen langstudeerder en langstudeerboete zijn daarin slim gekozen door het kabinet: het lijkt alsof hiermee de luie student geraakt wordt. In werkelijkheid worden juist de mensen beboet die bovengemiddeld actief zijn in hun studentenleven. Samen met andere verenigingen uit het hele land en de universiteiten staan wij dan ook lijnrecht tegenover deze bezuiniging. Juist in economisch moeilijke tijden dient een overheid naar onze mening te investeren in haar wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Nu gebeurt het tegenovergestelde. Op dit moment is onze vereniging op verschillende fronten actief om bezwaar te maken tegen deze plannen. Zelfs een gang naar de rechtszaal, waarin wij vertegenwoordigd zullen worden door de Landelijke Kamer van Verenigingen, is op dit moment een reële optie. Maar los van het feit of deze plannen doorgang gaan vinden of niet, kan er gesteld worden dat de hedendaagse maatschappelijke trend zich tegen het studentenleven keert. De TU Delft zal moeten gaan hervormen en zijn hier dan ook druk mee bezig. Ook onze vereniging dient onder een vergrootglas gelegd te worden. De hedendaagse structuur zal wellicht op de schop moeten. We zullen ons klaar moeten gaan maken voor andere tijden, zodat Virgiel ook de komende 113 jaar zal blijven bestaan. Mocht u ideeën hebben, suggesties of graag uw mening aan ons kenbaar willen maken dan horen wij dat graag van u. Ik ben bereikbaar via Elke vorm van meedenkendheid door ons wordt enorm gewaardeerd! Met vriendelijke Virgiliaanse groet, Bram Kool Voorzitter K.S.V. Sanctus Virgilius 3

6 VOORwOORd Nick Peters - Voorzitter Reünistenvereniging Beste Reünisten en oud-virgilianen Het doel van deze eerste Reunisten Carmina Burana van 2011 is om u op de hoogte te brengen van de komende activiteiten, en van het wel en wee van de Reünistenvereniging en Virgiel. Allereerst de Reünie Deze wordt gehouden op zaterdag 19 november Elke Reünie kent de jubeljaren : 60ste, 50ste, 40ste, 25ste en 15e jaars. Maar er bereiken ons vragen over welke Virgieljaren dit zijn, of anders gezegd: hoe werkt het jubeljaarcriterium. Het antwoord is eenvoudig: neem het huidige jaar (2011), trek daarvan af uw eigen jaar van aankomst, en tel er 1 bij op. Als de uitkomst gelijk is aan 60, 50, 40, 25 of 15, behoort u tot een jubeljaar en nodigen wij speciaal u van harte uit om naar de Reünie te komen. Wij berekenden daarmee dat de jubeljaren zijn: 1952, 1962, 1972, 1987 en Inmiddels hebben wij over de voorbereiding van de reünie al contact gezocht met de jaarcommissarissen van deze jubeljaren. In mei plannen we ook een bijeenkomst met deze jaarcommissarissen. Mocht u vragen hebben, hetzij over de reünie, hetzij over contactgegevens van reünisten, neem dan gerust contact op ons op. Tot vorig jaar organiseerden wij wij in het voorjaar een borrel voor de jongere oud- Virgilianen (tot 15e jaars) en Eigen Toko (de groep Virgilianen met een eigen bedrijf). De belangstelling voor deze activiteit bleek in de afgelopen jaren keer op keer zeer beperkt. Inmiddels functioneert Eigen Toko ook meer als een social network op Linked-In. Daarom is onlangs de knoop doorgehakt en hebben we besloten om deze activiteit niet langer te organiseren. Virgiel heeft de oprichting van veel onderverenigingen meegemaakt, maar een aantal van de onderverenigingen bestaat niet meer binnen het huidige Virgiel. Namen die hierbij opkomen zijn: Balder (zang), Alexo (volleybal), Oktopoes (zwemmen, zeilen, waterpolo), Poets (badminton), En Passant (denksport), t GIOS (golf), Studio Zeffo (zeefdruk), De Balg (foto), Aboe Bekr (paardrijden). Dat betekent ook dat activiteiten voor oudleden en oudbesturen van deze onderverenigingen niet meer vanuit Virgiel worden georganiseerd. Wij denken dat een borrelavond voor deze onderverenigingen kan fungeren als een nieuwe ontmoetingsplaats van actieve oudleden van deze onderverenigingen van weleer. Daarom organiseren wij dit jaar voor het eerst de Avond van de onderverenigingen van weleer op zaterdag 21 mei vanaf uur op de sociëteit. Uiteraard zijn alle oud- Virgilianen welkom. Nodig ook vooral uw vrienden van uw Virgieltijd uit van deze onderverenigingen. Graag vooraf aanmelden via In september vorig jaar heeft de TU Delft opdracht gegeven voor het schrijven van een boek over haar voorganger, de Technische Hogeschool Delft. De schrijver van dit boek, de heer Onno Sinke, heeft ons benaderd met de vraag om hem informatie en materiaal te geven over de studentenwereld vlak voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. 4

7 Ter ere van de Avond van de Onderverenigingen van Weleer is Reinier Nijman benaderd een stuk te schrijven over de volleybalvereniging die Virgiel ooit heeft gehad; AlexO Reinier Nijman - Alexolid Wij ondersteunen dit werk graag en we roepen in het bijzonder oud-virgilianen van 1945 of eerder op hem zoveel mogelijk te helpen. In een artikel verderop in deze Carmina vindt u meer informatie hierover. Wij wensen u veel leesplezier met deze Carmina en graag tot ziens bij onze activiteiten! Met Virgiliaanse groet en namens het bestuur, Nick Peters voorzitter Van was de SVVV & BV Alexo (Sanctus Virgilius Volleybal Vereniging èn Basketbal Vereniging) één van de meest aktieve onderverenigingen van Virgiel. Uiteraard waren de leden aktief in de NeVoBo volleybal competitie met wisselend resultaat en variërend van net iets boven recreatief niveau, tot promotie klasse en ooit zelfs op nationaal divisie niveau. Beroemd is het Alexo internationaal volleybal toernooi, dat 24 maal is georganiseerd. Meestal was het niveau van dit toernooi zeer hoog en was het lastig voor de thuisclub Alexo om mee te strijden om de prijzen, maar in de jaren negentig viel dit wel mee. Zo kon het gebeuren dat een oud-leden heren team uit begin jaren 80 eindelijk in 1997 toch nog het eigen toernooi kon winnen (van het nationale damesteam van Roemenië!). Naast de sportieve uitdaging was de aantrekkings kracht van het toernooi vooral gelegen in de gezelligheid op Sociëteit Alcuin. Het feest in de zaterdagnacht met teams logerend in alle hoeken van de sociëteit, leidde altijd tot een moeizame start van de wedstrijden op zondag (en zelfs tot een incidentele internationale bruiloft). Vele sportieve contacten met studentenvolleyval verenigingen uit Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Denemarken waren het gevolg van het Alexo toernooi, met uiteraard diverse tegenuitnodigingen voor internationale toernooien waar Alexo altijd met plezier - in de Virgiel Volkswagen bus - naartoe reisde. Talloos zijn de anekdotes van ongelofelijke prijzen, aanrijdingen, autopech, en barre omstandigheden meestal met hoog alcohol percentage en twijfelachting waarheidsgehalte. 5

8 Alexo was een gezelligheidsvereniging binnen de vereniging Virgiel met vele activiteiten, reizen, weekends (gesponsord door Lancet), maar vooral een tweetal vaste borrel-avonden. Op donderdag was er de officiële Alexoborrel bij voorkeur op het verhoog waar zo mogelijk de voetbal vereniging Taurus afgetroefd moest worden qua opkomst, zangtalent, bierdoppen schieten en drankgebruik. Specialiteiten van de leden waren ook tafelvoetbal en flipperen in de voorzaal, waar we zonder probleem ook in competitief verband mee hadden kunnen scoren wellicht gemakkelijker dan met volleybal. Op vrijdagavond was de sociëteit traditioneel erg stil, totdat Alexo terugkeerde van wedstrijden op de sportstichting en in diverse sporthallen in de provincie. Deze borrels duurden regelmatig tot het op zaterdag ochtend weer licht werd. De letters SVVV & BV duiden erop dat ook het basketbal een tijd beoefend is geweest door een deel van de leden. Uiteindelijk konden deze exoten overtuigd worden en zijn de meesten hartelijk opgenomen in een van de volleybal teams. Een langer leven was de dames afdeling beschoren. Na een start in eind jaren 70, waren er op het hoogtepunt twee succesvolle dames teams. De dames hadden het best naar hun zin bij Alexo hetgeen wel blijkt uit de diverse Alexo huwelijken die gevierd zijn, maar sommige dames waren minder gecharmeerd van het Virgiel lidmaatschap, waar ze telkens onderuit probeerden te komen. Alexo leden waren vaak actief in besturen en commissies van Virgiel. Tijdenlang was Alexo hofleverancier van de barcomissie, en ook de AkCie (aktiviteiten commisie) was vaak voor een groot deel bemand door Alexo-leden. Een aantal ondervereningen (Poets; badminton, BatLuck; tafeltennis) startten als tweede hobby van een groep volleyballers. In het jaar 2000 heeft Alexo helaas ervoor moeten kiezen om niet verder te gaan als zelfstandig volleybalvereninging en onderverening van Virgiel, maar om te fuseren met Punch. Of de reden een te klein aktief ledental was, of wellicht de behoefte aan betere kansen op volleybal op hoog niveau, is mij niet bekend. Een feit is wel dat oudleden van Alexo nog volop kontakt hebben / sociaal netwerken en incidenteel een toernooi spelen, waarbij vele jongere en oudere reünisten nog met weemoed terugdenken aan de jaren op Virgiel. 6

9 Op 8 en 9 juni zal het talent van Virgiel hun kunsten vertonen in Theater de Veste in Delft; een voorstelling met een boodschap. Theater Anne Struiksma - Voorzitter Theaterproductie 2011 THE WAVE De bar is op maandag- en woensdagavond plotseling gevuld met illustere figuren. Er lopen zes geheimzinnige gedaantes met glittervestjes en zilveren jasjes door de sociëteit. Muziek klinkt uit de onderste gangen van Alcuin. Er klinken zangstemmen door het klooster... Dit kan maar één ding betekenen. Ook dit jaar is de Theaterproductie weer druk aan het repeteren! Deze keer wordt een musicalversie van waargebeurd verhaal/ boek/ film The Wave opgevoerd. Onder leiding van een professionele regisseur zal de cast, bestaande uit 14 enthousiaste Virgilianen dit stuk opvoeren. Hierbij worden ze ondersteund door een dansgroep en een live band, bestaande uit gitaar, basgitaar, toetsen, trombone, bugel en zelfs twee violen, allemaal bespeeld door Virgilianen. Wij van de Theaterproductie 11 zien onze spelers, dansers en bandleden met de week groeien en zij en wij genieten met volle teugen! Wij hebben nu al de grootste zin in de uitvoeringen begin juni en hopen u in het publiek te zien! Met theatrale groet, TheaterProductie 11 The Wave is een fascinerende musical naar aanleiding van een waargebeurd verhaal over een docent die zijn leerlingen door middel van een experiment wil laten ervaren hoe groot de kracht van een overheersende minderheid kan zijn. De meeste mensen kennen de film-versie die op middelbare scholen vaak bij geschiedenis of maatschappijleer wordt getoond. Zo heb ik die film ook voor de eerste keer gezien en hij is me altijd bijgebleven. Toen Virgiel me vroeg de theaterproductie 2011 te regisseren, spraken we over verschillende musicals en we waren er binnen 5 minuten uit dat The Wave hét stuk werd. In mijn voorstellingen wil ik het publiek altijd laten nadenken over hun eigen woorden en daden, of dat nu gaat om het scheiden van afval, het veroordelen van daders of het meewerken aan dingen waar je eigenlijk niet achter staat. Dat zijn inderdaad nogal morele kwesties, maar ik heb tegelijkertijd een hekel aan geheven vingertjes. Een voorstelling moet namelijk in eerste instantie een leuke manier van uitgaan zijn en ik maak dan ook vaak iets waar het publiek een glimlach van krijgt. The Wave is geen feelgood-musical, maar wel meeslepend. De muziek is ijzersterk en we hebben dan ook vooral gecast op sterke zangstemmen. Het verhaal hebben we aangepast aan de leeftijd van de spelers, want ik vind het verschrikkelijk om middelbare schooltje te gaan spelen met mensen die overduidelijk al een stuk volwassener zijn dan dat. Het mooie aan dit stuk is, dat het enerzijds heel ver weg lijkt en tegelijkertijd ook heel dichtbij komt. En de kracht van The Wave werkt zelfs door in het repetitieproces. Ik streef er dan ook naar dat het publiek met een glimlach de zaal verlaat en tegelijkertijd denkt: hoe kon ik me zo laten meeslepen? Serge van Marion (regisseur) 7

10 Afgelopen november was het weer tijd voor de altijd drukbezochte reünie. Zoals altijd een drukke dag op Virgiel, waar oud-leden verhalen ophalen met hun vrienden van toen en nu. Reünie 2010 Timo Bottema - Commissaris Reünie en Partijen - Oudledencommissie De reünie is, zoals u weet, een jaarlijks terugkerend festijn op Alcuin. Elk jaar stroomt de sociëteit weer vol oudleden en reünisten, die allen - vrijwel zonder uitzondering - vol nostalgie terug kijken op hun studententijd. Grootse verhalen, door de tand des tijds vaak net even aangescherpt, vinden hun weg terug naar dat oude klooster aan de Oude Delft. Het moge duidelijk zijn: de verwachtingen zijn hoog. Het maakt de reünie tot een grote uitdaging. Niemand wil ruim 350 oud-virgilianen teleurstellen bij hun zoektocht naar de glorie van weleer. Maar was dat niet teveel gevraagd? Bestond de vereniging zoals u die leerde kennen nog wel? Of was zij inmiddels vervlogen met de tijd, alleen de fijne herinneringen achter latend. Het moest blijken. Een ongekend aantal Virgilianen werkt elk jaar mee aan de reünie, zowel op de dag zelf, als in de weken ervoor. Hun inzet is onmisbaar en zorgt voor een prachtig, verzorgd pand waarin het u aan niets hoeft te ontbreken. Reeds vlak na het middaguur arriveerden de eerste reünisten op Alcuin. De jubilerende Virgilianen maakten gretig gebruik van de vroege borrel en de mogelijkheid om door vakkundige Virgilianen een rondleiding door het pand te krijgen. De fijne mix van nostalgie en verse Bavaria biertjes had daarbij een bijzonder stimulerende werking op de reünist: menig rondleider verbaasde zich over de enorme hoeveelheid (sterke) verhalen van vroeger. Maandenlange voorbereidingen gingen vooraf aan 20 november

11 Groot was dan ook het contrast met de bruisende sociëteitszaal boven. Slechts een enkeling was na het buffet huiswaarts gekeerd, zodat het tot in de vroege uurtjes gezellig was op Alcuin. De koffie werd daarbij al vrij snel ingeruild voor de gang naar de bar, die de reünist ook na al die jaren nog met speels gemak wist te vinden. Hetzelfde gold voor de speciaal geïnstalleerde jeneverbar. Het beperkte assortiment werd voor de gelegenheid uitgebreid met een aantal bijzonder smakelijke jenevers van Distilleerderij Van Kleef uit de Residentie, vakkundig geschonken door een aantal Virgilianen die zich met recht ervaringsdeskundige mogen noemen. Ondertussen arriveerden ook de overige reünisten en toen het Dagelijks Bestuur vlak voor het buffet zijn entree maakte, was de sociëteitszaal al zeer goed gevuld. Het aansluitende buffet leidde het begin van de rest van de avond in met als absoluut hoogtepunt natuurlijk het zingen van de jaarliederen. Met de jaarliederenbundel in de hand begaf menig oud-virgiliaan zich op het podium om uit volle borst het ver weggezakte jaarlied weer naar boven te doen komen. Indrukwekkend was het optreden van de oudst aanwezige Virgiliaan die in een verder muisstille eetzaal zong over de aanstaande wederopbouw van Virgiel na de oorlog. Nog diep in de nacht was het onrustig aan de Oude Delft. Velen van u zullen ongetwijfeld geslaagd zijn in de zoektocht naar herinneringen en vrienden van toen. En hoewel de volgende ochtend allicht ook een licht zeurend gevoel in het hoofd meebracht, zal u ongetwijfeld terug kijken op een geslaagde zaterdag. Dank voor uw komst. Oud Leden Commissie

12 Delft in de WO II Nick Peters - Voorzitter Reunistenbestuur In februari schreef Marius Enthoven, voorzitter van de Vereniging van Oudleden DSC (VOL- DSC) over het project Delft in de 2e Wereldoorlog en hoe de Reünistenvereniging hieraan medewerking zou kunnen geven: Onze vereniging (VOL) heeft vorig jaar samen met de TUD het initiatief genomen om de geschiedenis van de oorlogstijd in Delft door een historicus te laten beschrijven. Niet alleen om daarmee een historisch overzicht te krijgen van wat zich aan de TH, in de studentenverenigingen, het studentenverzet etc. in die tijd heeft afgespeeld, maar ook om daarmee bruikbare informatie over deze periode te verkrijgen, die op de TU-website kan worden geplaatst en waarmee aan studenten van nu de "lessen" uit deze periode gericht kunnen worden overgebracht. De vorige Rector-Magnificus, prof.dr.ir. Jacob Fokkema, is hier in 2006 al mee begonnen door het Gedenkboek van de Tweede Wereldoorlog uit 1947 te laten herdrukken. Er blijken diverse publikaties over gebeurtenissen in die periode te zijn, maar er is (nog) geen over-all beschrijving. Het Project bestaat uit 2 delen: 1) het onderzoek en schrijven van het boek, en 2) de produktie en verspreiding van het boek + de omzetting naar de website van TUD ( en eventueel van Delftse studentenverenigingen). Historicus dr. Onno Sinke, is bij de TUD aangesteld om het nodige onderzoek te doen en een boek te schrijven, dat eind 2012 zal verschijnen bij uitgeverij Boom. Er is een Comité van Aanbeveling, waarin de voorzitter van het College van Bestuur TUD, de Burgemeester van Delft, de president-directeur NS, de oud-ceo Royal Dutch Shell en het oudste erelid van de DVSV plaats nemen. Er is ook een begeleidingscommissie van het onderzoek, waarin prof.dr. J. van den Hoven (TUD), prof.dr. C. Fasseur, Dr.M. Eickhoff (NIOD), Dr. P.J. Knegtmans (UvA) en Dr. E.P. Wellenstein (ex-president CC) plaats nemen Ook is er contact gelegd met een aantal personen die destijds in Delft studeerden, waarvan sommigen actief aan het verzet hebben deelgenomen. Omdat het onderwerp in principe studenten van alle geledingen in het toenmalige Delft betreft en er in het studentenverzet ook goede samenwerking is geweest tussen studenten van de verschillende verenigingen, hopen Fokkema en ik dat er ook vanuit de oud-leden van Sanctus Virgilius informatie beschikbaar kan komen voor het onderzoek (mémoires, op schrift gestelde herinneringen en andere relevante documenten), mogelijk ook door enkele gesprekken van Sinke met nog in leven zijnde oud-leden die die periode actief hebben meegemaakt. Daarnaast zou het zeer welkom zijn als ook oud-leden van Virgiel individueel een financiële bijdrage aan het boek kunnen leveren. Wij zouden het zeer op prijs stellen als jullie aan dit projekt willen meedoen. Vanuit de Reünistenvereniging hebben we positief gereageerd op dit verzoek. Er is contact gelegd met historicus Onno Sinke die het onderzoek doet en het boek schrijft. Onno Sinke heeft contact opgenomen met het Virgiel-bestuur om toegang te krijgen tot het archief en hij heeft ook een interview gehouden met Harry Span (oud-virgiliaan van 1940). 10

13 Maar er is natuurlijk behoefte aan (veel) meer informatie. Daarom vragen we alle oud- Virgilianen die tijdens de oorlogsjaren in Delft hebben gestudeerd hun memoires en andere documenten te delen met Onno Sinke. Zijn contactgegevens staan hiernaast. Daarnaast ondersteunen we van harte het verzoek tot het geven van een financiële bijdrage, zowel vanuit de Reünistenvereniging als van individuele oud-virgilianen. Hierbij sluiten we graag aan bij het initiatief, waarbij iedereen die 60 of meer schenkt, het boek bij verschijning gratis ontvangt. Maak svp uw bijdrage over op bankrekening van de Reünistenvereniging Sanctus Virgilius onder vermelding van uw adres en de vermelding Boek WO2. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage en medewerking. Nick Peters voorzitter Na een studie contemporaine geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam ben ik in 2009 in Groningen gepromoveerd op een proefschrift over de werking van Radio Oranje. Van was ik tevens geassocieerd onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam. Afgelopen jaar heb ik een verkorte opleiding dagbladjournalistiek gevolgd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam om mijn schrijfvaardigheid te verbeteren. Mijn doel is namelijk om boeken te schrijven die wetenschappelijk verantwoord zijn, maar ook toegankelijk zijn voor het grote publiek. Juist voor dit soort boeken zijn persoonlijke verhalen van tijdgenoten onmisbaar. Ik zou u daarom zeer erkentelijk zijn als u contact met mij opneemt als u over informatie beschikt die betrekking heeft op de Technische Hogeschool Delft en haar studenten en docenten of de studentenverenigingen in Delft tijdens de Tweede Wereldoorlog. U kunt mij bereiken op het adres of op telefoonnummer Alvast bedankt voor uw medewerking. 11

14 Harry Span (89 jaar) is in 1940 lid geworden van Virgiel. Hij woonde toen op het Hugo de Grootplein 11 en studeerde werktuigbouwkunde. In1941 verhuisde hij naar Oude Delft 136, waar hij, met een onderbreking van maart 1943 tot augustus 1945, is blijven wonen tot zijn afstuderen begin Harry span In de tijd dat ik begon met studeren was het vanzelfsprekend dat je lid werd van een katholieke studenten vereniging wanneer je als katholiek was opgegroeid. Op 26 oktober 1940 kreeg ik, na mijn inauguratie, mijn bul en het nieuwe reglement der K.S.V Sanctus Virgilius in handen. Op sinterklaasavond 1940 na het sinterklaasfeest voor de kinderen op Virgiel (toen nog OD 18), kwam er een mede-virgiliaan, die de thesaurier was bij de Centrale Commissie voor Studiebelangen, het eigen gebouw binnen met de mededeling Ze hebben de Joodse professoren ontslagen, we gaan actie ondernemen! Er werd besloten de volgende dag niet naar de colleges of naar andere studie gerelateerde activiteiten op de Technische Hogeschool te gaan. De dag daarop voerden de Leidse studenten eenzelfde actie uit. Leiden was de enige andere universiteitsstad waar ook deze stakingsactie werd ondernomen. Het gevolg was dat nog begin december 1940 de bezetter zowel de TH Delft als de universiteit Leiden heeft gesloten. In mei 1941 werd alleen Delft weer geopend. Alle studies die je in Leiden kon volgen kon je ook ergens anders in Nederland volgen. Voor Delft was dit niet het geval. Delft was toen nog de enige TH in Nederland. Bij het sluiten van de TH heeft de bezetter ook alle studentenverenigingen opgeheven. De verenigingspanden werden geconfisceerd en werden door de bezetter soms gebruikt voor andere doeleinden. Bijeenkomsten van Virgiel vonden nog wel plaats in café Koot op de Beestenmarkt, maar daaraan werd niet door iedereen deelgenomen. Het was een barre tijd en er vonden regelmatig razzia s plaats, waarbij de opgepakte personen direct afgevoerd werden naar een werkkamp in Vught. Later zijn die wel weer vrijgelaten. De bezetter kwam in begin 1943 met een loyaliteitsverklaring. De studenten moesten beloven dat ze zich zouden onthouden van iedere tegen het Duitse Rijk gerichte handeling. Deze belofte moest worden gedaan door het ondertekenen van deze loyaliteitsverklaring. Mannelijke studenten die niet tekenden, werden verplicht zich te melden voor de Arbeitseinsatz (werkkampen) in Duitsland. De academische senaat van 1942/1943 van de TH gaf als enige senaat in Nederland aan de studenten het advies dit te ondertekenen. In 1943 kwam er een nieuwe senaat met als rector magnificus de heer Muysken, welke het betreurde dat de vorige senaat het advies had gegeven deze verklaring te ondertekenen. Het gevolg was dat professor Muysken is opgepakt en afgevoerd naar een werkkamp in Duitsland. Na de bevrijding heeft hij een fiets weten te bemachtigen en is daarmee naar Delft gefietst. Zij die zich niet naar Duitsland wilden laten sturen, moesten onderduiken, maar dat lukte in het begin nog niet zo geweldig, onder andere bij mij. Ik werd al snel opgespoord en te werk gesteld in Duitsland, in de Harz. Daar heb ik in maart 1944 met behulp van valse papieren de Nederlandse grens weten te bereiken, maar de grensoverschrijding bij Wijler (tegenover Nijmegen) mislukte. Ik kwam terecht in de gevangenis in Kleef, waarna ik na periodes in diverse strafkampen uiteindelijk eind maart 1945 ben bevrijd door de Amerikanen. Toen Nederland werd bevrijd had Virgiel ruim 100 leden. Verenigingen mochten weer bestaan en er kon weer gestudeerd worden. Echter in OD 18 zat het Gewestelijk Arbeidsbureau en de gemeente Delft was niet van plan om ons eigen gebouw aan Virgiel terug te geven. Toen heeft Virgiel actie ondernomen. Wij zijn de eerste krakers in Nederland geweest, we kraakten ons eigen gebouw. We hebben s morgens op 27 november 1945 het gebouw gekraakt door, toen de werksters aankwamen, mee naar binnen te gaan, die vrouwen op te sluiten in de bestuurskamer en het vaandel uit te hangen. Er stond een grote groep Virgilianen buiten en uit de ramen zongen we met zijn allen het vaandellied. We zijn nog nooit zo vroeg aan de drank geweest. Toen de politie, die toen nog aan de overkant van de gracht was gehuisvest, aan kwam zetten, hebben we ons netjes in de cel laten stoppen... Eén van de mannen heeft zich, misschien al onder invloed van drank en geïnspireerd door de aanwezige ijzeren drietand naast de grote kolenbak in het arrestantenlokaal, uitgeroepen tot god Neptunus, waarbij de andere aanwezigen allemaal een functie aan het hof van Neptunus kregen toegewezen (zie het Annuarium 1948). 12

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Gert Jongeneel onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau In het nieuwsd juni/juli 2012 In deze uitgave: Kick off WD SecretaresseNetwerk bij Van Leeuwen Algemene Ledenvergadering bij HVC Drechtsteden: de maritieme topregio Provincie en Drechtsteden investeren

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3

FSA& Beyond. FSA Lustrum. www.fsa.nl INHOUDSOPGAVE APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 www.fsa.nl APRIL 2006, TIENDE JAARGANG, NUMMER 3 FSA Lustrum AMSTERDAM, WILLEM ALBERTS Er zullen weinig leden van de FSA zijn die ontgaan is dat de FSA dit jaar haar 10-jarig bestaan viert. Het tweede

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes

JAARVERSLAG 2010. Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes JAARVERSLAG 2010 Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions groot succes Bètatechniekloket en masterclasses brengen bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar KNCV laat haar gezicht

Nadere informatie

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr.

Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. Clubblad van Wieler Toer Club De Trappistentrappers Opgericht 10 april 1981 Bankrekeningnummer 16.05.25.535 Editie December 2013 jaargang 23 nr. 2 BESTUUR Voorzitter: Frans van Saane, Berkenring 84, 4881

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012

CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? Tributa Noviomagensis VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 VERENIGINGSBLAD DER F.S.V. IN FISCALIBUS JAARGANG 3 NR. 2 MAART 2012 TN Tributa Noviomagensis CARRIÈRESPECIAL: WELKE WEG SLA JIJ IN? VERENIGING Kerstdiner Tentamentraining VPB Activiteitenkalender VERDIEPING

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...

Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie... 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Procedures Congres/Oproepen...4 Congresagenda...6 Congreslocaties...7 Congreslocatie...7 Slaaplocatie...7 Eetlocatie...8 Feestlocatie...9 Overzichtskaart...10 Bereikbaarheid...11

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER:

nieuw inzicht NUchter! nr. 2 Van het bestuur Overwinning O.A. IN DIT NUMMER: S T I C H T I N G Z E L F H E L P N E D E R L A N D PERIODIEKE UITGAVE VAN DE STICHTING ZELFHELP NEDERLAND TER BEVORDERING VAN DE BUITENVELDERT GROEPEN Van het bestuur Voor jullie ligt de 2e uitgave van

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR

PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR N I E U WS M AG A Z I N E VA N D E S C H O O L O F C O M M U N I C AT I O N & M E D I A 0 - N U M M E R - J U N I 20 05 PRAKTIJK DAGELIJKS LEVEN ONDERWIJS MEDIA & CULTUUR 0bjectief! PAGINA 1 ONAFHANKELIJKE

Nadere informatie

Lenen. Vloek of zegen? Secret Solar Team. Top in techniek. Toetsangst testen. Pirates of the Carribean 4. Gratis naar Kijk snel op pagina 36

Lenen. Vloek of zegen? Secret Solar Team. Top in techniek. Toetsangst testen. Pirates of the Carribean 4. Gratis naar Kijk snel op pagina 36 Pirates of the Carribean 4 Gratis naar Kijk snel op pagina 36 redactioneel onafhankelijk magazine van Saxion Lenen Vloek of zegen? Secret Solar Team Top in techniek Toetsangst testen Nummer 8, mei 2011

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012

HARDENBERG. Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC. COURANT Seizoen 2011/2012 Omdat de hele vereniging een steentje bijdroeg is HHC klaar voor de toekomst. Najaarskampioenen! 4 10 HHC HARDENBERG COURANT Seizoen 2011/2012 Peter Snijders, nieuwe ambassadeur van HHC Bert Meulman, 10

Nadere informatie

De kabinetten Rutte I en II

De kabinetten Rutte I en II Nieuwe leergang gemeenteraad Interview: Pieter duisenberg en Karin Straus decentralisatie: 3 5 8 langdurige zorg voorjaarscongres Jaargang in maarssen 9 9 nummer 4 4 juli 2013 Verantwoordingsdag De overheid

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin september 2008 Interview met mr. Eradus, president van de Amsterdamse rechtbank Het bijdehante gedrag van de Amsterdamse advocaat wordt niet altijd gewaardeerd Advolympics 2008

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie