Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2"

Transcriptie

1 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september e jaargang JUNI - NUMMER: 2

2 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage van 1500 exemplaren die worden verspreid in Vijfhuizen en omgeving. Advertentietarief: 35 euro per jaar Bankrekening: Overmaken t.n.v. Vereniging Dorp Vijfhuizen Druk: Paswerk Grafisch - Cruquius Eindredactie: J.L. de Jong Kromme Spieringweg 456c 2141 AP Vijfhuizen Tel.: Redactie: M. Schoemaker Aanleveren kopij bij voorkeur in Word (lettertype Arial 12) op cd-rom (foto s) of per aan de secretaris: Distributie Samen Leven : G. van de Lagemaat Zijdewinde VB Vijfhuizen Tel.: Foto omslag: J.L. de Jong Illustratie achterzijde: Barend Klaassen Website: Webmaster: W.J.H.B. Vroom De redactie stelt zich niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeleverde kopij en behoudt zich het recht voor om artikelen te wijzigen en te weigeren. Het volgende nummer verschijnt in: september 2013 Uiterste datum inleveren kopij: 26 augustus 2013 Samenstelling Bestuur: Functie: Naam: Aandachtsgebied: Voorzitter Secretaris (vice-voorzitter) Penningmeester Bestuurslid (2 e secretaris) Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid Bestuurslid A.J. Blok Fuikweg XG Vijfhuizen A.L.M. Overgaag Mient TA Vijfhuizen Tel.: C.L.A. van der Linden Rowlandstraat VM Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Welt Baarsjesweg VJ Vijfhuizen Tel.: W.J.H.B. Vroom Mient TA Vijfhuizen Tel.: J.L. de Jong Kromme Spieringweg 456c 2141 AP Vijfhuizen Tel.: Mw. L. Verschoor Fuikweg XG Vijfhuizen Tel.: H. Hoefsmit Buitenhof AG Vijfhuizen Tel.: Leiding van de vereniging, representatie, algemene zaken, kernenoverleg. Verzorging van in- en uitgaande correspondentie, bestuursaandeel Samen Leven, contacten met de gemeente, 5 mei comité, algemene zaken. Financieel beheer. Groenvoorziening, contacten onderwijs, gebiedsbeheer. Beheerscommissie Schiphol. Redactie Samen Leven. Welzijn, dienstverlening, ledenwerving, representatie. Ledenadministratie, ledenwerving.

3 Voorwoord mei 2013 Beste inwoners van Vijfhuizen. De afgelopen maanden is er hard gewerkt om het prieel te realiseren. Bij het verschijnen van het blad Samen Leven, zal het prieel geopend zijn en overgedragen aan de Dorpsvereniging. We hebben het zien verrijzen. De Ondernemersvereniging heeft diverse positieve reacties mogen ontvangen. Als voorzitter van de Dorpsvereniging mag ik zeggen dat dit een mooie aanwinst is voor het dorp. Alle betrokkenen die aan dit succes hebben bijgedragen, dank hiervoor. Indien u gebruik wilt maken van het prieel voor activiteiten kunt u kontakt opnemen met de Dorpsvereniging. In de afgelopen periode was het niet alleen maar het prieel dat de aandacht had. Inmiddels is de nieuwe wijk aan de Jack Sharpweg bewoond. De bewoners van deze wijk heet ik dan als voorzitter ook van harte welkom in ons mooie dorp. te geven. De komende periode zullen de feestweekcommissie en de dorpsvereniging regelmatig overleg met elkaar hebben. Recentelijk heb ik uit de media vernomen dat er meer gehandhaafd wordt op het hondenpoepbeleid van de gemeente, alsmede op foutief parkeren (bijv. op de stoep). Denk hierbij aan uw portemonnee; een bekeuring is nooit leuk. Echter de problematiek rond parkeren wordt steeds nijpender bij de verdere uitbreiding van het autopark, met name in wijken die twintig tot dertig jaar geleden zijn gebouwd. Deze zorg heeft ook de aandacht van de Dorpsvereniging. De website van de Dorpsvereniging wordt op dit moment aangepakt om meer toegangkelijk te worden voor onze inwoners. Met functionaliteiten die in 2013 nodig zijn. De procedure rond het dossier 380KV tracé wordt op dit moment voor de Raad van State gevoerd. Een afvaardiging van het dorp is hierbij aanwezig geweest en heeft een aantal zaken benoemd/verdedigd. De uitspraak is nog niet bekend, deze zal medio juni/juli beschikbaar zijn. In de laatste vergadering, voor verschijning van Samen Leven, hebben we met de feestweekcommissie gesproken over de komende feestweek en hoe hieraan een invulling De Dorpsvereniging draait op vrijwilligers en vrijwilligers zijn er nooit genoeg. Indien u hier meer over wilt weten, of u wilt zich aanmelden, dan kunt u contact opnemen met mij als voorzitter van het bestuur. Rest mij nog te zeggen: veel leesplezier en alvast een hele fijne vakantie toegewenst. Met vriendelijke groet, Andre Blok Voorzitter Dorpsvereniging Vijfhuizen 3

4 A.Bernhard Hoveniers Samenleven A.Bernhard Hoveniers Voor elk wat wils tuinen A.Bernhard Hoveniers A.Bernhard Hoveniers Voor Ontwerp elk elk wat wils tuinen Aanleg Onderhoud elk wat wils tuinen Voor Voor Ontwerp Sierbestrating elk elk wat wat wils wils tuinen tuinen Aanleg Ontwerp Onderhoud Ontwerp Wij Ontwerp Aanleg doen het goed of we doen het niet. Sierbestrating Aanleg Tel.: Aanleg Onderhoud Onderhoud Fax: Onderhoud Sierbestrating Sierbestrating Wij Sierbestrating doen het goed of of we we doen het niet. Tel.: Wij doen het goed 3325 of Fax: we doen het 3505 niet. Wij Tel.: Wij doen doen het het goed 3325 goed of Fax: of we we doen doen het het 3505 niet. niet. Tel.: Tel.: Fax: Fax: JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: leegzuigen van septictanks, kelders & putten JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: Ook leegzuigen voor het JPK ontstoppen van van septictanks, Riooltechniek van uw: kelders toilet, keuken & & putten en regenafvoer JPK JPK Riooltechniek rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: rioolreiniging leegzuigen & reparatie: van septictanks, TV rioolinspectie kelders & putten rioolreiniging & reparatie: TV rioolinspectie & stankopsporing: & stankopsporing: Ook Ook Kromme leegzuigen voor voor leegzuigen het het Spieringweg ontstoppen van van septictanks, septictanks, van 200 van uw: uw: kelders toilet, kelders keuken & putten & putten regenafvoer 2141BP Vijfhuizen Ook Tel: voor het ontstoppen van uw: toilet, keuken en regenafvoer Ook Ook voor het ontstoppen van uw: 24 toilet, uur keuken spoedservice!!! en regenafvoer Kromme voor het Spieringweg ontstoppen van 200uw: toilet, keuken en regenafvoer 2141BP Vijfhuizen Tel: Kromme Tel: Spieringweg 200 Kromme 2141BP Kromme Vijfhuizen Spieringweg Spieringweg uur uur spoedservice!!! Tel: 2141BP 2141BP Vijfhuizen Vijfhuizen Tel: Tel: uur spoedservice!!! 24 uur spoedservice!!! 24 uur spoedservice!!! 4

5 Impressie Jaarvergadering 2012 van de VDV Onze Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) heeft op 18 maart zijn Algemene Leden Vergadering gehouden. Het verslag hiervan treft bij de volgende vergadering aan, vandaar hier een impressie van deze vergadering. We hebben moeten constateren, dat er weinig belangstelling was voor deze vergadering. Slechts 25 leden waren aanwezig. Terwijl onze vereniging uit ruim leden bestaat. Dit is een dichtheid van rond 80 % van het aantal gezinnen in Vijfhuizen. Jammer, waarbij we tot de conclusie zijn gekomen, dat de aankondiging van deze vergadering beter kan. De uitnodiging stond weliswaar in Samen Leven, maar niet op zo n nadrukkelijke plaats, zodat er gauw overheen gelezen werd. Een les voor de volgende keer. 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom. Een speciaal welkom is er voor de ereleden: Cor Verschoor, Piet Blom en Reint Buser. De voorzitter staat een moment stil bij het overlijden van onze oud-burgemeester, Jan van Houwelingen. Daarna neemt hij de gelegenheid om alle vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Verder benoemt de voorzitter een aantal zaken die het afgelopen jaar zijn langsgekomen: - Schoolroute: de route is prima. De auto s rijden helaas nog vaak harder dan de toegestane snelheid binnen de bebouwde kom: 30 km/uur - Jungle: is met steun van Meerwaarde, gemeente en politie een nieuw leven ingeblazen - Verder zijn een groot aantal zaken in gang gezet zoals het verzamelen van de foto s van de oud-voorzitters van VDV, 2. Jaarverslag 2012 De secretaris benoemt een aantal zaken uit het verslag: - Mysteryland: vanaf 2003 vindt Mysteryland jaarlijks plaats als een ééndaagse activiteit voor ca bezoekers. Zo ook in Mysteryland wordt echter dit jaar voor bezoekers uitgebreid tot een 3-daags evenement. Hiertoe wordt in de Plesmanhoek een tijdelijke camping ingericht. - Jack Sharp Park: onlangs is begonnen met de aanleg van dit park langs de Stevensweg. In het eerstvolgende nummer van Samen Leven proberen we een uitleg te geven, over hoe het park op te nemen KV-verbinding: VDV heeft een zienswijze ingediend om te pleiten voor een ondergrondse aanleg i.p.v. een bovengrondse aanleg langs Vijfhuizen. Deze zienswijze is niet gehonoreerd. Op 26 en 27 maart 2013 zal een zitting van de Raad van State plaats vinden. Uitspraak van de rechter wordt in juni verwacht. 3. Jaarrekening 2012: VDV + Dorpshuis De penningmeester geeft een korte toelichting. De uitgaven zijn door een aantal oorzaken hoger uitgekomen dan de begroting. De penningmeester pleit voor een ver hoging van de voorziening om het 100-jarig bestaan van de VDV in 2015 op een gepaste wijze te kunnen vieren. 4. Begroting 2013: VDV + Dorpshuis Door een verantwoord beleid van de penningmeester beschikt de vereniging over een (te) groot eigen vermogen. Daardoor is een verzoek tot subsidie bij de gemeente af gewezen. In de begroting ontstaat hierdoor een tekort van ,00. Pas als het vermogen sterk is geslonken mag weer subsidie worden aangevraagd. 5

6 Samenleven JPK Onderhoudswerk & JPK Onderhoudswerk Dienstverlening & Dienstverlening loodgieter- & dakwerk, montage- & constructiewerk, loodgieter- & dakwerk, machinist montage- kolkenzuiger & constructiewerk, machinist kolkenzuiger Loodgieterwerk van kraanleertje, Loodgieterwerk rioolverstopping van tot kraanleertje, complete water en rioolverstopping sanitairinstallaties tot complete water en sanitairinstallaties Dakbedekking van platte daken Dakbedekking uitgevoerd bitumen, van platte kunststof, daken lood, uitgevoerd koper of zink bitumen, kunststof, lood, koper Montage of zink en constructiewerk van Montage leidingsystemen, en constructiewerk kabelgoten van en leidingsystemen, dakrandbeveiliging kabelgoten en dakrandbeveiliging Tevens kunt u mij inhuren voor het Tevens besturen kunt van u mij uw inhuren kolkenzuiger voor het of ander besturen reinigingsvoertuig van uw kolkenzuiger of ander reinigingsvoertuig Tel: Tel: Vijfhuizen Vijfhuizen 6

7 De heer van Opzeeland vraagt of voor het onderhoud van de Wilhelmina boom een vast bedrag op de begroting kan worden opgenomen. De kascommissie, bestaande uit de heren Calvelage en Raaphorst, heeft het bestuur decharge verleend. De heren Calvelage en Raaphorst zullen ook in 2014 de kas gaan controleren. 5. Bestuurssamenstelling Aftreden en herkiesbaar: Lida Verschoor, Liesbeth Welt en Willem Jan Vroom. Zij worden herkozen. Aftredend en niet herkiesbaar: Jessica Endert. Zij gaat het bestuur verlaten omdat ze zich bestuurlijk wil inzetten binnen haar studie. De voorzitter bedankt Jessica voor haar enorme inzet, met name inzake de Jungle. 6. Jaarprijs. De jaarprijs wordt dit jaar toegekend aan André Kuipers. Hij heeft Vijfhuizen het afgelopen jaar op de kaart gezet. André Kuipers zal gevraagd worden op een latere datum een presentatie te houden over zijn ruimtereis. Bij die gelegenheid zal de jaarprijs worden overhandigd. 7. Rondvraag - Koningsboom: Nico van Opzeeland stelt voor deze boom te plaatsen, waar nu een oude boom afkomstig van de Hoofdvaart staat. Volgens Nico is deze oude boom op sterven na dood. Voor de Koningslinde is al een plaats op het Terraplein bij de bushalte bedacht. - Omgeving dorpshuis: de omgeving van het dorpshuis moet volgens Nico van Opzeeland worden opgeknapt. Dit zou een mooi cadeau zijn door en voor het dorp bij het 100-jarig bestaan van VDV. De kosten kunnen mogelijk betaald worden uit eigen vermogen en Schipholfonds. - het kan niet waar zijn : Nico stelt voor, dat regelmatig stukjes in de krant komen onder de noemer het kan niet waar zijn. Hierin kunnen zaken die op de lange baan worden geschoven, aan de orde worden gesteld. - D Yserinckweg: de heer Van de Poorten stelt dat ook langs de D Yserinckweg vaak te snel wordt gereden. Naast verkeersonveiligheid (schoolgaande fietsers nemen vaak de stoep!) zorgt dit mede door de drempels voor trillende kopjes op de tafel. De heer Van de Poorten pleit voor herhalingsbordjes van 30 km. VDV neemt dit mee in het eerstvolgende gebiedsoverleg waarin de snelheid van auto s trouwens regelmatig aan de orde komt. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat de drempels en de weg (veel kuilen!) kunnen worden aangepast op het moment dat er weer onderhoud moet worden verricht aan de riolering. - Gebiedsoverleg: Frans Witteman vraagt wat er gedaan wordt tijdens het gebiedsoverleg. De voorzitter antwoordt, dat tijdens dit overleg alle knelpunten aan de orde komen. De planning (afhandeling) laat echter nog wel eens te wensen over. Er wordt opgemerkt dat de gemeente alleen in actie komt als er klachten zijn. De gemeente doet niets preventiefs. - Waterparkeren: Het aantal (illegale) boten langs de Ringvaart is verminderd. De gemeente is hiermee bezig (handhaving, wegslepen). - Bomen Zijdewinde: voor de aanleg van de schoolroute zijn een aantal bomen langs de Zijdewinde gekapt. Er zijn weliswaar nieuwe bomen voor teruggekomen, maar deze zijn kleiner dan was toegezegd. De reden is dat kleinere bomen beter aanslaan dan grotere bomen, die uit hun milieu gehaald moeten worden met alle risico van dien. - Parkeren halte Zuidtangent: vanuit de vergadering wordt gesteld dat de parkeerruimte bij de Zuidtangent wordt ingenomen door langparkeerders (Schiphol). Hierop vindt nog steeds controle & handhaving plaats. Na de Pauze houdt mevrouw Herfst een interessante presentatie over Crash (zie verder pagina 11. 7

8 Samenleven V E R E N I G I N G D O R P V I J F H U I Z E N Toelichting financiëel verslag over het boekjaar 2012 Geachte leden, Hierbij vindt U het financiële verslag van de Vereniging Dorp Vijfhuizen over het verenigingsjaar 2012, bevattende de Balans, de Staat van Baten en Lasten en de specificatie bij de Balans per 31 december 2012, Het Bestuur stelt de Algemene Ledenvergadering voor het nadelige saldo in de Staat van Baten en Lasten ten laste van het Eigen Vermogen te brengen. 1) Eigen Vermogen 3) Kortlopende schulden Eigen Vermogen per ,41 Nadelig saldo baten en lasten 2012 (948,43) Zaalhuur Dorpshuis 2001 t/m , ,00 Eigen Vermogen per ,98 Representatie Bestuurskosten 975, ,00 Reparatie Fax/Kopieerapparatuur 600,00 600,00 Opmerking: Het vrij besteedbare Eigen Vermogen uitgedrukt in een percentage van de totale lasten Drukwerk Samen Leven / Website 2.000, ,00 over het boekjaar 2012 bedraagt: 23,63% Juridische kosten 628,51 628,51 Uit het vrij besteedbare saldo dienen de begrote tekorten 2013 en 2014 te worden gedekt. Vrijwilligers avond 2.000, ,16 Donaties & bijdrage dorpsactiviteiten 1.169, ,00 2) Voorzieningen Totaal per , ,67 Het streefbedrag van de voorziening voor aktiviteiten Dorpshuis wordt dit jaar en de komende 2 jaar verhoogd met Het streefbedrag wordt , terwijl de overige voorzieningen blijven gehandhaafd. De specificatie is als volgt: 4) Rekening courant Dorpshuis Saldo per Mutaties Saldo per Betreft ontvangen bedragen t.b.v Dorpshuis d'oude Waterwolf Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 5.000, ,00 Aktiviteiten Dorpshuis 8.000, , , , , ,00 Balans per 31 december 2012 Activa Passiva ) Eigen Vermogen 3.597, ,41 Liquide middelen 2) Voorzieningen Rabo -rekening-courant 215, ,77 Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 5.000, ,00 Rabo - spaarrrekening , ,45 Aktiviteiten Dorpshuis , ,00 ING 8.578, ,38 ING Rentemeer-rekening , ,87 Totaal voorzieningen , ,00 Kruisposten 0,00 Kortlopende Schulden Kortlopende vorderingen 3) Bestuurs- en secretariaatskosten , ,67 Debiteuren 1.076,25 105,00 4) Rek Crt Dorpshuis , ,08 Nog te versturen facturen 0,00 796,25 Nog te ontvangen facturen 3.670, ,56 Vooruitontvangen contributie 0,00 45, Totaal kortlopende schulden , , , , , ,72 0,00 0,00 V E R E N I G I N G D O R P V I J F H U I Z E N Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2012 jaar jaar Begroot Actueel Begroting Begroting Begroot Actueel Begroting Begroting Actviteiten: Bijdragen Contributies 6.500, , , ,00 Bijdrage Ouderenactiviteiten 980,00 987,00 980,00 980,00 Donaties algemeen 500,00 0,00 500,00 500,00 Festiviteiten, jubilea en dorpsaangelegenheden 1.000, , , ,00 Bijdrage Oranjecomité 305,00 325,00 305,00 305,00 Gemeente subsidie: Koninginnedagactiviteiten 305,00 325,00 0,00 305,00 Participatieactiviteiten 2.500, , , ,00 Huisvestingskosten: Dorpsactiviteiten 2.000, , , ,00 Inventaris Bestuurskamer Dorpshuis 50,00 0,00 50,00 50,00 Ouderenactiviteiten 980,00 987,00 990,00 990,00 Organisatiekosten: Druk- en stencilwerk (w.o. "Samen Leven") 7.000, , , ,00 Bestuurskosten informeel 650,00 650,00 650,00 650,00 Overige inkomsten: Kosten vergaderingen 600,00 730,49 750,00 750,00 Advertentieopbrengsten 1.500, , , ,00 Secretariaats- en administratiekosten 700,00 476,44 500,00 500,00 Rente spaarrekeningen 300,00 453,74 300,00 300,00 Vrijwilligers VDV/Dorpshuis 250,00 124,84 250,00 250,00 Kamer van Koophandel 40,00 24,08 40,00 40,00 Aansprakelijkheidsverzekering 110,00 110,33 110,00 110,00 Bankkosten 450,00 341,24 450,00 450,00 Juridische kosten 450,00 310,00 450,00 450,00 Website 30,96 20,00 20,00 (VOOR)/NADELIG SALDO 948, , ,00 Sparen Dorpshuis/Jubileum VDV , , , , , , , , , , , ,00 8

9 D o r p s h u i s d'o u d e W a t e r w o l f Toelichting financiëel verslag over het boekjaar 2012 Geachte leden, Hierbij vindt U het financiële verslag van het Dorpshuis d'oude Waterwolf Vijfhuizen over het boekjaar 2012, bevattende een Staat van Baten en Lasten alsmede een specificatie van de Balans per 31 december Wij stellen voor het saldo in de Staat van Baten en Lasten ten laste van het Eigen Vermogen te brengen. 2) Provisies 1) Eigen Vermogen Voorziening interieur en meubilair ,39 Bij 5.000,00 Eigen Vermogen per ,96 Discoverlichting grote zaal Af (559,08) Voordelig saldo baten en lasten ,94 Kastenwand Biljartzaal Af (2.775,00) Eigen Vermogen per ,90 Voorziening interieur en meubilair ,31 Volgens de subsidienorm mag het Eigen Vermogen maximaal bedragen. De komende twee jaar verwachten wij geen subsidie toekenning. In verband met mogelijke vervanging van de keuken wordt dit jaar en de komende drie jaren, jaarlijks extra toegevoegd Balans per 31 december 2012 Activa Passiva Liquide middelen 1) Eigen Vermogen , ,96 Kas 1.272, ,62 Provisies 2) Meubilair, Zaalinterieurs , ,39 Vorderingen Jeugdactiviteiten 425,00 575,00 Huur Midas 3.500, ,00 Kortlopende Schulden Huur Meerwaarde 3.810, ,00 Meerwaarde Beheerder 1.504, ,17 Debiteuren 3.583, ,10 Meerwaarde Diversen 0,00 0,00 Nog te ontvangen bedragen 0, ,00 Nog te ontvangen facturen Essent 2.350,23 0,00 0,00 0,00 Schoonmaak 0,00 0,00 0,00 0,00 Inkoop Bar 2.000, ,00 0,00 0,00 Kruisposten 0,00 100,00 0,00 0,00 Nog te ontvangen facturen 1.086,43 315,28 Rekening courant VDV , , , , , ,80 0,00 D o r p s h u I s d'o u d e W a t e r w o l f Staat van Baten en Lasten Boekjaar 2012 jaar jaar Begroot Actueel Begroting Begroting Begroot Actueel Begroting Begroting Zaalhuur Zalen Bridgeclub Vijfhuizen 4.700, , , ,00 Meubilair/Interieurs/ voorzieningen 2.500, , , ,00 Meerwaarde :Ouderensoos 2.450, , , ,00 Geluidsapparatuur 0,00 Meerwaarde: Gymnastiek 1.360, , , ,00 Beamer 0,00 Jeugdaktiviteiten Vijfhuizen 500,00 425,00 500,00 500,00 Midas Kinderopvang in Dorpshuis 3.500, , , ,00 Exploitatiekosten Dorpsvereniging 500,00 500,00 500,00 500,00 Beheerder , , , ,00 Huur diversen 6.000, , , ,00 Bewakingskosten 750,00 704,48 750,00 750,00 Meerwaarde huur diversen 0,00 Schoonmaakkosten 2.000, , , ,00 Gas, water & licht 8.100, , , ,00 Verzekering 250,00 170,24 250,00 250,00 Telefoon 350,00 348,93 350,00 350,00 Baromzet Inkoopkosten Bar Baromzet 8.500, , , ,00 Inkoop bar 5.000, , , ,00 Gemeente subsidie: Organisatiekosten: Subsidie , ,00 0,00 0,00 Bankkosten 0,00 0,00 0,00 0,00 Subsidieafrekening ,00 Secretariaats- en administratiekosten 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 Feestweek Overige baten Gemeente 500,00 0,00 500,00 500,00 Toegerekende rente saldo Vergunningen 500,00 0,00 500,00 500,00 rekening courant VDV 600,00 868,00 600,00 600,00 Diversen 1.500,00 508, , ,00 (VOOR)/NADELIG SALDO (2.440,00) (5.862,94) , , , , , , , , , ,00 9

10 Samenleven Yoga volwassenen en 55+ Toegankelijke les in Tweemaster/Spiering 25,- p.m. Een proefles is gratis! Info: Conny Hollander,

11 Crash Sinds 1987 is CRASH actief met haar onderzoek in de regio Randstad waar zij hoofdzakelijk haar werkgebied heeft. In dit gebied zijn in de oorlogsjaren circa 750 vliegtuigen neergekomen. Voor de stichting en haar werkzaamheden staat het verhaal achter het wrakdeel centraal. Hierdoor krijgen de gebeurtenissen en artefacten in ons museum meer betekenis en wordt alles in meerdere opzichten belicht, met als doel het bewaren van het cultureel historisch erfgoed. In de collectie bevindt zich een uniek stuk vaderlandse militaire luchtvaartgeschiedenis. Als enige in de wereld heeft het onderzoek van CRASH in 1993 de vondst van een Nederlands gevechtsvliegtuig, de Fokker D-21 nr. 229, opgeleverd. Het wrak is gedeeltelijk gereconstrueerd en is binnen de tentoonstelling nadrukkelijk aanwezig. De research naar de luchtoorlog is nog altijd niet afgesloten en gebleken is dat er veel belangstelling bestaat bij de bevolking meer te weten te komen over deze periode. CRASH heeft recentelijk nog onderzoek gedaan naar een neergestorte Duitse Me 109 jager en een Fokker G-1 gevechtsvliegtuig. Velen lieten het leven in de luchtstrijd die boven onze hoofden werd uitgevochten. De jonge bemanningsleden vochten voor onze vrijheid, daarom mogen wij niet vergeten wat zij hiervoor hebben gedaan. Soms betaalden ze de hoogste prijs! De stichting Crash Research in Aviation Society Holland is aangesloten bij de Nederlandse Federatie voor Luchtvaart Archeologie (NFLA). Zie ook Overige aangesloten leden zijn de Aircraft Recovery Group (ARG), Dutch Aircraft Examination Group (DAEG) en Vrienden van het luchtvaart museum Twenthe (LMT). CRASH Luchtoorlog en Verzetsmuseum is iedere zaterdag te bezichtigen tussen en uur in Fort bij Aalsmeer, Aalsmeerderdijk 460, 1436 BM Aalsmeerderbrug. De stichting heeft zich tot doel gesteld een grote tentoonstelling over de luchtoorlog binnen de gemeente Haarlem mermeer op een educatieve en informatieve wijze te presenteren, omdat het nodig blijft te herinneren en te vertellen over de verschrikkingen van oorlog. 11

12 Samenleven 12

13 Prieel in dorpshart een feit Op zaterdag 1 juni heeft André Kuipers onder grote belangstelling het prieel in het dorpshart van Vijfhuizen geopend. Na een lange tijd van voorbereiding is het dan zo ver; mogelijk gemaakt door diverse sponsoren. Dit prieel is een wat verlaat cadeau van de Ondernemingsvereniging Vijfhuizen bij haar 25-jarig jubileum aan alle inwoners van Vijfhuizen. Met een officiële handeling is het prieel door de Ondernemersvereniging overgedragen aan de Dorpsvereniging Vijfhuizen. Het is een prachtig open bouwwerk geworden waar diverse dorpsactiviteiten in en om kunnen plaatsvinden. Een multifunctionele ontmoetingsplaats voor iedereen. Vijfhuizen, gefeliciteerd met deze aanwinst voor het dorp, bestemd voor groot en klein. De eerste initiatieven voor het gebruik zijn al genomen. Heeft u ideeën voor gebruik van of een optreden in het prieel, neem dan contact op met één van de bestuurs leden van de Dorpsvereniging Vijfhuizen(VDV) Bach tot Beat Op het moment zijn wij (Mariëlle Beenen, Lida Verschoor en Liesbeth Welt) bezig met het oprichten van een gemengd koor in Vijfhuizen. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste mannen en vrouwen (leeftijd niet belangrijk!) die het leuk vinden om vanaf september 2013 elke maandagavond van tot uur te zingen. Wat betreft het genre denken we, op dit moment nog, aan alles met een mooie melodie, dus van Bach tot Beat. U hoeft geen zang- of koor ervaring te hebben. Een enthousiaste en ervaren dirigent (van Pier K) zal ons helpen aan een geschikt repertoire en ons begeleiden, zodat wij in onze zang prestatie zullen groeien. Vanaf 1 september zingen we iedere maandagavond van tot uur (schoolvakanties niet) in ons dorpshuis D` Oude Waterwolf (Kromme Spieringweg 436, Vijfhuizen). Interesse? Kom maandagavond 24 juni om uur voor een workshop in het dorpshuis. U kunt dan kennis maken met de dirigent. Meer informatie: Mariëlle Beenen Lida Verschoor Liesbeth Welt VERZOEK VAN DE LEDENADMINISTRATIE De leden die zelf hun contributie voor het lidmaatschap van de VDV overmaken, willen die zo goed zijn dit uiterlijk voor eind juli/begin augustus te doen. Bij voorbaat vriendelijk dank! 13

14 Samenleven 14

15 Het graanpakhuis Verder is het de bedoeling dat er eens per maand aan senioren de mogelijkheid wordt geboden elkaar te ontmoeten tijdens een Hollandse pot en een drankje, dit alles tegen kostprijs. Ludieke culinaire acties zijn niet uitgesloten. Het verrassen en verwennen is steeds spontaan en daardoor uniek. Het is niet de bedoeling dat het graanpakhuis een cafe of traditioneel restaurant gaat worden. Het graanpakhuis aan de Kromme Spieringweg is een prachtig pand dat door de gemeente Haarlemmermeer is benoemd tot gemeentelijk monument. Hopelijk is de bouwvergunning, nodig voor de restauratie, halverwege dit jaar rond en kan er gestart worden met de restauratie. De restauratie wordt vanwege de slechte staat van het pand een ingrijpende klus die enkele maanden zal gaan duren. Hierna moet de binnenkant nog worden aangepakt en zal de opening ergens in 2014 gaan plaatsvinden. In februari dit jaar hebben Rozemarijn en John van Vessem het oude graanpakhuis op de hoek van de Kromme Spieringweg en de Vijfhuizerweg gekocht met de bedoeling iets te kunnen toevoegen aan het dorp Vijfhuizen. Het pand werd jaren gebruikt als opslagplaats en raakte aardig in verval. Het idee is: Verrassen en verwennen het graanpakhuis krijgt diverse functies zoals een winkel met culinaire producten, de verkoop van lunches en maaltijden, catering, sloepverhuur, een restaurant voor besloten diners en een vergaderruimte. Als de winkel open is, is er een koffiehoek. 15

16 Samenleven Tussen fort en eendenkooi (Reint Buser) Vuilnis Daar van gemeentewege de vuilnisophaaldienst in Vijfhuizen geheel is stopgezet zal de dorpsvereniging trachten dat werk voort te zetten. Het welslagen van dit plan zal geheel afhangen van de medewerking van de burgerij die het financieel zal moeten steunen. Hoe grooter de deelneming des te billijker zal de regeling zijn. (H.D ). Ongeval Te Vijfhuizen is de 42 jarige arbeider N.H. gisteren dood in het land gevonden. Twee paarden liepen onbeheerd. ( ). Bewoners van Vijfhuizen juichen Men is nabij Vijfhuizen bezig met grondwerken ten behoeve van de uitbreiding van het waterleidingnet. De bewoners zien de totstandkoming met blijdschap tegemoet. Het zal niet lang meer duren dat de hele Haarlemmermeer zal worden voorzien van leidingwater. (H.D ). Dorp vijfhuizen 25 jaar De dorpsvereeniging dorp Vijfhuizen vergaderde onder leiding van de heer C.A. de Koning. Het was de 25e jaarvergadering. Elke faciliteit was echter achterweege gelaten. Een der punten van de bespreking was: De Zwarte Weg. Dit weggetje, voor de dorpsbewoners nog van eenig belang moet noodig een beurt hebben. Besloten werd hiervoor f 20 beschikbaar te stellen.(h.d.1940) Vijfhuizen in de pers Langs de Ringvaart aan de mond van de Haarlemmermeer ligt het dorpje Vijfhuizen. Volgens een streekplan moet dit plekje worden verrijkt met 6500 woningen, het tienvoudige van het huidige aantal. De dorpsvereniging probeert dit te voorkomen en weet alternatieven. (Leeuwarder Courant ). Bevolking van Vijfhuizen Wie er tussen de jaren 1852, toen De Meer was drooggevallen en 1860, toen het eerste bevolkingsregister werd ingericht in Vijfhuizen woonden, zal wel steeds onduidelijk blijven. Toen in 1855 de deelgemeente gesticht was, moest ook een bevolkingsregister worden opgesteld, maar die registratie over de eerste jaren is verdwenen. Wie er dus gewoond hebben, is onduidelijk. In een Provinciaal verslag over 1858 wordt vermeld, dat men had vastgesteld dat men in de nieuwe polder nog 1800 personen had ontdekt die nog nooit bij het gemeentebestuur als ingezetene waren aangemeld. Het waren veelal de polderjongens die het zware graafwerk verrichtten, en van elders kwamen. Ze vertrokken weer of bleven hangen in de polder. In het jaar 1857 telde men in de gemeente 248 boerderijen, 153 woonhuizen en nog 724 polderketen. De armoedige behuizing had mede tot gevolg dat er een groot aantal kroegen waren, zo ook in Vijfhuizen. Op 18 januari 1860 wordt een gemeentelijke regeling uitgevaardigd betreffende het sluitingsuur van de kroegen. Die moesten tussen 10 uur s avonds en 4 uur s morgens gesloten zijn. Het tijdstip van 4 uur is opvallend; men ging al heel vroeg in de morgen aan het werk. 16

17 Vorstdagen Als dit nummer verschijnt liggen de koude wintermaanden achter ons. De winter van 1924 voert nog steeds de ranglijst aan van 103 dagen vorst. Maar nu genieten we hopelijk van een goede zomer. Sharp Op 3 mei 1943 stortte het geallieerde vliegtuig met de bemanning Sharp, Stevens, Rowland en Gibson neer bij het fort van Vijfhuizen. Alleen Jack Sharp overleefde de ramp. Dat is nu dus 70 jaar geleden. In 1997 brachten Jack en Charmaine Sharp nog een bezoek aan het dorp en bij die gelegenheid werd een boom geplant in het plantsoen aan het Vliegersplein met daarbij een gedenkzuil. Jack is overleden, maar ik heb nog geregeld contact met Charmaine in Nieuw Zeeland, die het dorp zeker niet is vergeten, dat blijkt uit haar vele brieven. Zij was er zeer trots op te vernemen dat het Jack Sharp park wordt aangelegd, al laat de voltooiing nog op zich wachten. Monument Het gebouw De oude Waterwolf, gedeeltelijk in gebruik als dorpshuis, is een gemeentelijk monument en zou dus een sieraad voor het dorp moeten zijn. Maar de aanblik, zeker van de tuin, maakt dat niet waar. Samen Leven Het dorpsorgaan dat vier keer per jaar verschijnt dateert al uit 1972 als informatieblad voor en door inwoners van het dorp. In het eerste nummer werd vermeld: Samen Leven stelt ruimte beschikbaar voor informatie en mededelingen over verenigingen, clubs, stichtingen of organisaties in het dorp, zodat iedere inwoner van ons dorp weet waarin men op allerlei manieren kan meedoen met Samen leven. Kopij is dus altijd welkom. Op initiatief van de provincie Noord-Holland was al een platform herbestemming opgericht, met participatie van de Stichting Cultureel Erfgoed. Er zijn plannen voor een goede inrichting. We wachten maar af en zijn benieuwd naar de resultaten. Wij wensen hen veel succes toe bij de plannen. Autoloze zondag 1973 was het jaar van de autoloze zondag. Het was de derde uit een reeks autoloze zondagen, die duurde van 4 november 1973 tot 6 januari 1974 als gevolg van de oliecrisis van dat jaar. De eerste reeks dateert uit 1937 toen van 1 oktober t/m 12 november 1939 een rijverbod werd opgelegd door de mobilisatie in die tijd. De tweede periode was in 1956 bij de Suez crisis. Maar ook zonder auto kan men op de autoloze zondag van de weg raken. In 1973 reed een gezin met kinderen met paard en wagen de Ringvaart in. Dorpsgenoot H. Hiskemuller redde het gezin. Prieel Het dorp is dit jaar verrijkt met een fraai prieel op het dorpsplein, ingewijd door André Kuipers. En de Stichting Promotie Vijfhuizen organiseerde sportieve activiteiten voor het hele gezin. Archief Vindt u tijdens het opruimen nog oud materiaal over Vijfhuizen (foto s, artikelen, verhalen etc.) doe die dan niet weg, maar geef die door aan het bestuur voor het archief. Wat niet van waarde lijkt, kan dat wel degelijk zijn! Graanpakhuis Het Graanpakhuis, een gemeentelijk monument, dat desondanks in vervallen staat verkeerde, krijgt een nieuwe toekomst. Het is gekocht door het echtpaar Van Vessem. 17

18 Samenleven 18

19 Toespraak 4-mei-herdenking In het kader van de 4-mei-herdenking in Vijfhuizen vond een stille tocht plaats van het dorpshuis naar het monument aan de Zijdewinde / hoek Rowlandstraat. De heer Ed Koster hield daar namens het gemeentebestuur onderstaande toespraak. Thema: Vrijheid spreek je af. Dames en heren, jongens en meisjes, Vanavond zijn wij hier bijeen om te gedenken en te overdenken. Vanavond gedenken wij allereerst de burgers en militairen, die in het Koninkrijk der Nederlanden, of waar dan ook ter wereld, zijn omgekomen in oorlogssituaties tijdens de Tweede Wereldoorlog, en bij vredesoperaties daarna. Wij gedenken ook, hoe op 5 mei 1945 een eind kwam aan de oorlog in Nederland, en op 15 augustus van dat jaar in het gehele Koninkrijk der Nederlanden. En wij gedenken, dat in die meidagen van 1945 niet alleen de vrede werd getekend in Wageningen, maar ook de vrijheid werd herwonnen. Daarom overdenken wij de betekenis van die herwonnen vrijheid voor ons vandaag. Vrijheid en vrede zijn uiterst belangrijke voorwaarden, om een mensenleven alle kansen op geluk te geven. Hoezeer deze twee begrippen ook met elkaar samenhangen, ja zelfs niet zonder elkaar kunnen bestaan, gelijk aan elkaar zijn ze niet. Als wij het over vrede hebben, bedoelen we een toestand van rust en kalmte, zonder oorlog of ander geweld. In die toestand is niet vanzelfsprekend sprake van vrijheid. Vrijheid veronderstelt het afwezig zijn van dwang en onderworpenheid. Vrijheid is onafhankelijkheid. Vrijheid, blijheid zeggen wij in Nederland. Vrijheid is niet iets, dat ontstaat door het tekenen van een verdrag, waarmee het voorgoed vast staat. Nee, vrijheid is iets waar we over moeten nadenken, waar we een vorm voor moeten vinden, waarover we afspraken moeten maken met elkaar. En die afspraken onderhouden. In een complexe samenleving als de onze, moeten we elkaars vrijheden respecteren, ook al betekent het een beperking van onze eigen vrijheid. Dames en heren, jongens en meisjes. 5 mei 1945 is de dag van bevrijding, en daarmee de dag van nieuwe afspraken en van zelf opgelegde beperkingen. Vanaf die datum is verder gebouwd aan een fijnmazig systeem van bevrijdende afspraken, die beperken én ontplooiing mogelijk maken. Afspraken over vrijheid geven het vermogen om te handelen, maar kunnen ook betekenen dat we laten. Ze bieden ruimte, maar begrenzen ook. Ze nemen belemmeringen weg, maar werpen ook nieuwe grenzen op. Vrijheid is wederkerig, het is iets wat mensen samen moeten maken. Afspraken helpen daarbij, ook, of juist, als ze soms in de weg staan. Goede afspraken over vrijheid knellen. Afspraken over vrijheid zijn niet het exclusieve domein van regeringen en diplomaten. Het gaat om afspraken tussen staten en binnen staten tussen burgers en overheid, maar vooral ook om afspraken tussen mensen. Ons dagelijks leven zit er vol mee. Afspraken ordenen het sociaal verkeer, stellen ons tot handelen in staat en bieden ruimte om te ontplooien, ondernemen en ontwikkelen. Naar de mate waarin wij vrijheid vorm geven in solidariteit met de ander, en daarvoor niet bevreesd zijn, zullen wij de in 1945 verkregen vrede kunnen laten voortduren en uitbouwen. Laten wij onze vrijheid vorm geven met de overtuiging, dat wij alleen samen, onze samenleving kunnen maken. Een samenleving, waarin voor iedereen plaats is en waarin een ieder zich in vrijheid kan ontplooien. Samenleven vdv 19 Juni nummer 2

20 Samenleven 20

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang DECEMBER - NUMMER: 4 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang SEPTEMBER - NUMMER: 3 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar.

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 2 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 42e jaargang MEI - NUMMER: 2 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel. 023-558 0912 Huisartsenpost

Nadere informatie

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge

5. Notulen vaststelling jaarrekening 2015 en decharge FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 1. Balans per 31 december 2015 2. Winst- en verliesrekening over 2015 3. Specificatie exploitatiekosten 2015 4. Toelichting jaarrekening 2015 5. Notulen vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 1

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 1 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 41e jaargang maart - NUmmEr: 1 Samen Leven Is een uitgave van de Vereniging Dorp Vijfhuizen (VDV) en verschijnt 4 maal per jaar. Oplage

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Jaarrekening 2014 Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde Balans per 31 december 2014 Activa Vaste Activa 2014 Materiële vaste activa Herenwaard 23 1 Vlottende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch

Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch Jaarrekening 2013 Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant Postbus 1395 5200 BK Den Bosch APS Adm.& Advies Huub van der Pas Heintje Davidsstraat 15 5247 XG Rosmalen Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2015 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2015 4 Winst- en Verliesrekening 2015 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Inventaris Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen II Jaarrekening Balans per 31 december 2012 VASTE ACTIVA Inventaris 15.045 16.436 VLOTTENDE ACTIVA Nog te ontvangen bedragen 3.176 3.262 Vooruitbetaalde bedragen 1.319 1.498 4.495 4.760 LIQUIDE MIDDELEN

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen

Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen Jaarrekening 2014 van Vereniging COC Nijmegen INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 2 4 Administratie 3 5 Bespreking van de restultaten 3 6 Grondslagen voorde

Nadere informatie

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de

JAARREKENIG. Over het boekjaar van de JAARREKENIG Over het boekjaar 2014 van de VERENIGING EUROPESE BEWEGING IN NEDERLAND Inhoudsopgave Bladzijde - Balans per 31 december 2014 2 - Staat van baten en lasten over 2014 3 - Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Nieuwsbrief 83 maart 1980

Nieuwsbrief 83 maart 1980 Nieuwsbrief 83 maart 1980 Bestuur: B. van Tongeren, Voorzitter Sportparklaan 1980 GOED BEGONNEN VOOR DE V.O.H.B. Voordat In januari heeft de Heemsteedse bibliotheek een collectie heemkundige literatuur

Nadere informatie

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016

Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht. Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 Stichting het Dordts Patriciërshuis Gevestigd te Dordrecht Rapport inzake de Jaarrekening per 31 december 2016 INHOUDSOPGAVE P a g i n a Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Inkomsten en uitgaven Fotografica

Inkomsten en uitgaven Fotografica Inkomsten en uitgaven Fotografica 2013 Totaal jaar Totaal jaar Inkomsten Uitgaven Resultaat Begroting +/- 2012 2013 Begr 2014 Contributie binnenland leden 27.736 Contributie buitenland leden 3.946 Contributie

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 van Vereniging COC Nijmegen

Jaarrekening 2016 van Vereniging COC Nijmegen Jaarrekening 2016 van Vereniging COC Nijmegen INHOUDSOPGAVE RAPPORT blz. 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 2 4 Administratie 3 5 Bespreking van de restultaten 3 6 Grondslagen voorde

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 3 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 42e jaargang SEPTEMBER - NUMMER: 3 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel. 023-558 0912 Huisartsenpost

Nadere informatie

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969

Aktiva. Vaste aktiva Nieuwbouw 14.129 23.295. Liquide middelen 1.473 969 Wassenaar, 28 maart 2013 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013

Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Balans en resultatenoverzicht Jaarverslag 2012/2013 Publicatie verslag. Geertruidenberg 27-2-2014 Mevr. W.P.M. van Beijsterveldt-Nieuwenhuijsen penningmeester ANBI - erkenning G-80028 Bestuursamenstelling:

Nadere informatie

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4

Samenleven. Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 4 Samenleven Vereniging Dorp Vijfhuizen - Opgericht 17 september 1915 42e jaargang DECEMBER - NUMMER: 4 Info: Medisch Huisarts mw. R.W. Elfrink Liniewal 2B, 2141 PA Vijfhuizen tel. 023-558 0912 Huisartsenpost

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water

Jaarrekening Stichting Tilburg te Water Jaarrekening 2016 Stichting Tilburg te Water 23-2-2017 Algemeen De stichting is op 12 december 2008 opgericht. De stichting heeft haar zetel in Tilburg en heeft ten doel: het bevorderen van het contact

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN

JAARVERSLAG 2014. Stichting Voedselbank Dronten. Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN JAARVERSLAG 2014 Stichting Voedselbank Dronten Kruidendreef 70 8252 BH DRONTEN 12-3-2015 In 2014 is er veel gebeurd. Het belangrijkste is dat we onze visie hebben aangepast. Kenmerkend daarvoor is dat

Nadere informatie

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014

BALANS RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 BEGROTING. 2012, 2013 en 2014 BALANS & RESULTATENREKENING 2011 RESP. 2010 & BEGROTING 2012, 2013 en 2014 Boekhoudbureau H. van Bockel Blad 2 Toelichting bij de jaarrekening over 2011. De ALV van 2011 vond plaats in het Zuiderzeemuseum

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2014

Financieel Jaarverslag 2014 Financieel Jaarverslag 2. Voorwoord 3. Balans Activa 4. Balans Passiva 5. Toelichting op de balans 6. Investeringen en afschrijvingen 7. Exploitatierekening baten 8. Exploitatierekening lasten 9. Begroting

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS

Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Jaarstukken 2014 1 januari 2014-31 december 2014 STICHTING SPAVO FONDS Bestuur: J.J. Atsma, voorzitter mr. A. van der Meer, secretaris J.P. Visser, penningmeester B.K.C. Baron, bestuurslid J.A. Mulder,

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Amsterdam Jaarcijfers 2013 Opgesteld d.d. 17 april 2014

Nadere informatie

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011.

Wassenaar, 29 maart 2012. Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ Den Haag JAARREKENING 2011. Wassenaar, 29 maart 2012 Aan de Bestuursleden van de Stichting Mens en Tuin P/a Symonszstraat 46 2584 CZ JAARREKENING 2011 Geacht Bestuur, Ingevolge de ons verstrekte opdracht hebben wij de Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015

Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem. Jaarrekening 2015 Stichting Historisch Museum Haarlem gevestigd te Haarlem Jaarrekening 2015 Samenstellingsverklaring d.d. 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 2 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland

B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland. Boeddhistische Unie Nederland B.U.N. Boeddhistische Unie Nederland Vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland Boeddhistische Unie Nederland Postbus 17286 1001 JG Jaarcijfers 2014 Opgesteld d.d. 6 maart 2015 Door Anne Blankendaal

Nadere informatie

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren.

Wij mogen u adviseren om de penningmeester ten aanzien van diens beheer over 2015 te déchargeren. Aan het bestuur van de Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland te Gouda Betreft: Jaarrekening 2015 Benthuizen, 30 mei 2016 Geacht bestuur, Ingevolge uw doorlopende opdracht hebben wij de eer u aan te bieden:

Nadere informatie

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702

Telefonische inlichtingen onder nummer (overdag) : 020-4972332 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 40596702 Poststuknr. : Ingekomen : Dossniernr. : Beh. ambt. : toestelnr. : AANVRAAGFORMULIER vaststelling subsidie CRMW 211 Naam van de instelling/gezelschap Gevestigd te : : Lijnden Correspondentieadres : Postbus

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008

Inhoudsopgave Pagina. Accountantsverslag. Financieel verslag. Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST. Accountantsrapport over 2008 Tennisvereniging Griffensteijn Postbus 52 3700 AB ZEIST Accountantsrapport over 2008 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Algemeen 2 Financieel verslag Jaarrekening Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2014 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan het bestuur van de Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 8 juni 2015 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge.

Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening over het boekjaar 2013 van Stichting Folkingestraat Synagoge. Aan de directie van Stichting Folkingestraat Synagoge Lokveenweg 2 9751 CJ HAREN Datum 17 juni 2014 Kenmerk Betreft Jaarrekening 2013 Geachte bestuursleden, Hierbij ontvangt u 15 exemplaren van de jaarrekening

Nadere informatie

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering

Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012. Aldus vastgesteld in de vergadering Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening en Administratieve Organisatie S.O.D. Jaarrekening 2012 Aldus vastgesteld in de vergadering de secretaris de voorzitter Vereniging voor Documentaire Informatievoorziening

Nadere informatie

Verslag van de penningmeester 2013

Verslag van de penningmeester 2013 Verslag van de penningmeester 2013 Voor U ligt het financiële verslag van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) over het jaar 2013. Ook in 2013 was er een stabiele inkomstenstroom

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015

JAARVERSLAG. Stichting Kledingbank Amersfoort JAARVERSLAG STICHTING KLEDINGBANK AMERFOORT 2015 JAARVERSLAG 2015 Stichting Kledingbank Amersfoort Adres Argonweg 10, 3812 RB Amersfoort Internet www.kledingbank-amersfoort.nl E-mail info@kledingbank-amersfoort.nl Bankrekeningnummer NL95 RABO 0118 6286

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven

Jaarrekening 2014. Vereniging ICOM-Nederland. p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven Jaarrekening 2014 Vereniging ICOM-Nederland p/a Heeghtakker 86 5625 SW Eindhoven 1 mei 2015 Inhoud: Pagina ALGEMEEN Samenstellingsverklaring 2 Algemene gegevens 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december 2014. en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014. Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2014 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2014 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: J. Flokstra Secretaris, tevens programmering evenementen

Nadere informatie

jaarstukken BWI 2016

jaarstukken BWI 2016 Stichting Brede Welzijnsinstelling Papendrecht Seringenstraat 16 3353 VJ PAPENDRECHT Jaarstukken 2016 Papendrecht, 25 april 2017 Telefoon 078-6154741 Fax 078-6150317 E-mail info@bwi-papendrecht.nl www.bwi-papendrecht.nl

Nadere informatie

Financiëel verslag 2013

Financiëel verslag 2013 Financiëel verslag 2013 Beuningen, 14 Jan 2014 J.H. Hoftijzer Voorzitter F.M.T. Coenen Penningmeester Stichting Leergeld 2stromenland 1 Jaarverslag 2013 Stichting Leergeld 2stromenland 2 Jaarverslag 2013

Nadere informatie

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld.

De jaarrekening 2010 is in de jaarvergadering van 7 mei 2011 door de verenigingsraad vastgesteld. Administratiekantoor H.G.M. Verstappen Parklaan 18 3972 JZ Driebergen Tel. 0343-515621 Aan het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde p/a Zonnenburg 2 3512 NL UTRECHT

Nadere informatie

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN

STICHTING WARNSVELDSE MONUMENTEN Het bestuur van de Stichting Warnsveldse Monumenten heeft het genoegen u hierbij het rapport van de jaarrekening over 2012 aan te bieden. Dit document bevat: pagina Balans per 31-12-2012 1 Exploitatierekening

Nadere informatie

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden

Stichting Burggravenlaan. ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden 2015 07 01 Stichting Burggravenlaan te Leiden ANBI instelling Stichting Burggravenlaan te Leiden Doelstelling De stichting heeft ten doel het verwerven en in stand houden van cultureel erfgoed in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier

Jaarverslag 2005. Olofsbuurt/Westerkwartier. Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Jaarverslag 2005 Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Olofsbuurt/Westerkwartier Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier Indeling van de jaarrekening van de Belangenvereniging Olofsbuurt/Westerkwartier.

Nadere informatie

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2

Voorwoord. Jaarverslag 2014. Wijkvereniging Het Ven 2 Voorwoord Woonwijk Het Ven is een mooie wijk die beschikt over een multifunctionele accommodatie (MFA) De Hintel. In dit gebouw is o.a. de wijkvereniging gehuisvest. De uitdaging voor onze wijkvereniging

Nadere informatie

RAPPORT 2013. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam

RAPPORT 2013. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam RAPPORT 2013 ten name van: 1 INHOUD Pagina Rapportage van Grey Men 1. Oprichting 3 2. Activiteiten 3 3. Bestuur 3 Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december 4 2. Staat van baten en lasten 5 3. Grondslagen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 MISSIE 3 VOORWOORD 4 BEGUNSTIGERS 5 ACTIVITEITEN 5 BESTUUR 5 FINANCIEEL VERSLAG 6 COLOFON 9 2 MISSIE Stichting Vrienden van Zonnehuisgroep Amstelland wil

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 25 februari 2015 voor Vereniging van Eigenaren energie-neutrale woningen aan de Manon de Bercystraat p/a Manon de Bercystraat 12 8919 BE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo

Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo RSIN nummer : 003054500 (fiscaal nr) KvK nummer : 40409320 Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo Bestuursverslag Hierbij bieden wij u de jaarrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM

JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM JAARREKENING 2012 van Stichting Turkse Islamitische Hulpverlening en Solidariteit Ookmeerweg 206 1068 AX AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE 1.Rapport Blz. 1.1 Opdracht 3 1.2 Samenstellingsverklaring 3 1.3 Algemeen

Nadere informatie

RAPPORT 2014. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam

RAPPORT 2014. ten name van: Stichting Uilenburgersjoel. Amsterdam RAPPORT 2014 ten name van: 1 INHOUD Pagina Rapportage van Grey Men 1. Oprichting 3 2. Activiteiten 3 3. Bestuur 3 Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 5 2. Staat van baten en lasten 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam

Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan BK Volendam Jaarrekening 2014 Stichting Oók FC Volendam Sportlaan 10 1131 BK Volendam INHOUDSOPGAVE Financieel verslag 1. Opdracht 3 2. Algemeen 3 3. Resultaten 4 Jaarrekening 2014 A. Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009

Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Jaarverslag 2008-2009 Jaarrekening 2009 Vlietenburgstraat 10 2271 GM Voorburg info@vlietgemeenschapsfonds.nl www.vlietgemeenschapsfonds.nl Onderstaande toelichting heeft betrekking op het eerste, verlengde

Nadere informatie

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015

Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam Inloophuis De Rose-Linde gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 Stichting Inloophuis Roosendaal en omstreken handelend onder de naam "Inloophuis De Rose-Linde" gevestigd te Roosendaal Jaarverslag 2015 INHOUD Pagina Balans per 31 december 2015 2 Rekening van baten en

Nadere informatie

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013

Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN. Jaarverslag 31-12-2013 Stichting Het Gouverneurshuis Postbus 19 5256 ZG HEUSDEN Jaarverslag 31-12-2013 HET GOUVERNEURSHUIS JAARREKENING 2013 Pagina Algemeen 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964

Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010. Contributies 300 Huisvestingskosten 19.200 14.964 VERENIGING DORPSRAAD LIJNDEN Jaaroverzicht van inkomsten en uitgaven over 2010 Ontvangsten Begroting Rekening Uitgaven Begroting Rekening 2010 2010 2010 2010 Activiteiten Activiteiten - excursies - excursies

Nadere informatie

Vereniging Wijkcentrum De Brug, Schiedam. Vereniging. Wijkcentrum De Brug. te Schiedam. Rapport 2016

Vereniging Wijkcentrum De Brug, Schiedam. Vereniging. Wijkcentrum De Brug. te Schiedam. Rapport 2016 Vereniging Wijkcentrum De Brug te Schiedam Rapport 2016 1 INHOUDSOPGAVE Rapport 2016 I. Jaarverslag II. Jaarrekening 2 I. JAARVERSLAG 1. Verslag van het Bestuur 2. Bestuur 1. Verslag van het bestuur Wat

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 VERENIGING VRIENDEN VAN MUSEON EN OMNIVERSUM FINANCIEEL VERSLAG 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA materiële vaste activa inventaris winkel 20.242 13.511 financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Cultureel Centrum "De Hof" Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting:

Stichting Cultureel Centrum De Hof Balans per 31 december en Staat van Baten en Lasten over het jaar Bestuur van de Stichting: Stichting Cultureel Centrum "De Hof" 1 Balans per 31 december 2015 en Staat van Baten en Lasten over het jaar 2015 Bestuur van de Stichting: Voorzitter: Secretaris, tevens programmering evenementen & media:

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans Toelichting op de balans Bezittingen Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor de lustrumbeloningen is dit de prijs per stuk excl. Matrijskosten Liquide middelen De liquidemiddelen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal

Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Jaarverslag 2016 VLP Roosendaal Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Doelstelling pagina 4 Beleidsplan 2016 pagina 4 Begrotingsbeleid pagina 4 Gebeurtenissen 2015 pagina 5 Bestuurssamenstelling pagina 5 Fractiesamenstelling

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012

WIJKVERENIGING DAMSIGT JAARREKENING 2012 JAARREKENING 2012 INHOUD: Blz. - Balans per 31 december 2012 1 - Toelichting op de Balans per 31 december 2012 2 - Resultaat 2012 en Begroting 2013 3 - Toelichting op het resultaat 2012 4 . BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo

Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo Bestuursverslag 2014 Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 van de Stichting Vrienden van Verpleeghuis Nebo aan. Het boekjaar is afgesloten met een positief resultaat van 3.409 (2013: 2.861). Inkomsten

Nadere informatie

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger

ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger ANBI-gegevens van Stichting De Wieger en Stichting Vrienden van De Wieger Naam museum: Stichting De Wieger, opgericht 14 januari 1988, herzien 13 maart 2014 Naam vrienden: Stichting Vrienden van De Wieger,

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6

Jaarrekening 2013. Inhoudsopgave. Verslag kascontrole 2. Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3. BALANS per 31 december 2013 6 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Verslag kascontrole 2 Jaarrekening 2013 Lasten en Baten 3 Toelichting op de lasten en baten 3 Grafiek op hoofdlijnen 5 BALANS per 31 december 2013 6 Toelichting op de BALANS

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010

BEGROTING VOOR HET JAAR 2010 VERENIGING VAN NOORDHOLLANDSE GEMEENTEN F.R. van Lang, adjunct-secretaris Postbus 20, 1530 AA Wormer, telefoon kantoor: 075 6429127, Fax: 075 6429100, E-mail: r.vanlang@wormerland.nl, privé: 072 5895429

Nadere informatie

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014

Gilde van Nederlandse Meesterkoks. Gevestigd te Zeist. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Nummer Kamer van Koophandel: 40157259 Datum: Opgesteld door: 3 januari 2015 M. Remie RA Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Van Kaam Investments BV Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide

Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Vragenlijst bewoners (18 jaar en ouder) t.b.v. Buurtschapshuus in Halle-Heide Aan de bewoners van Halle-Heide en het omliggende buitengebied, Geachte heer/mevrouw, Zoals u wellicht weet zijn we bezig met

Nadere informatie

Rapport Kinderboerderij de Pijp te Amsterdam. inzake jaarstukken 2013

Rapport Kinderboerderij de Pijp te Amsterdam. inzake jaarstukken 2013 Rapport Kinderboerderij de Pijp te inzake jaarstukken 2013 Inhoud Blad Opdracht 2 Jaarstukken 2013 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 5 Exploitatierekening 2013 7 Toelichting 8 Overige gegevens 16

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond

Financieel jaarverslag 2014. Nederlandse Go Bond Financieel jaarverslag 2014 Nederlandse Go Bond Balans Na voorgestelde resultaatbestemming. Bedragen in euro. ACTIVA 31 december 2014 1 januari 2014 31 december 2013 na bestemming resultaat na bestemming

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT

JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT JAARREKENING 2015 Stichting Quality Centre UTRECHT Inhoudsopgave Pagina Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 6 Algemene toelichting 7 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering

boekhouding jaarrekening fiscaal loonadministratie advisering Tuinstraat 6-1506 VX Zaandam Postbus 159-1500 ED Zaandam t. 075-6 818 360 f. 075-6 702 006 info@van-mierlo.nl www.van-mierlo.nl IBAN: NL55 RABO 0350 5030 36 BIC: RABONL2U Beconnr. 281815 KvK nr. 35014893

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : :

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) : : AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIEVASTSTELLING VOOR. (JAAR) NAAM SUBSIDIE Vrijwillig jeugd en jongerenwerk Gegevens organisatie Naam van de organisatie Gevestigd te Correspondentieadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie