Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam 020 4196885 post@zeinstravangelderen.nl"

Transcriptie

1 Vrijplaats B.A.D. Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

2 VISIEPRESENTATIE 14 mei 2009 In opdracht van Estrade Projecten / Vestia en Stichting B.A.D. Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

3 Schematische weergave van de ligging van Stichting B.A.D. op schaal van Rotterdam. OUD CHARLOIS

4 Schematische weergave van het gebouw van Stichting B.A.D. op schaal van de wijk.

5 Inleiding De Industrieschool aan de Talingstraat De prachtige zwart-wit foto van de Industrieschool uit de jaren vijftig op de website B.A.D to the Future toont een sober gebouw met ogenschijnlijk eenvoudige, strak geordende gevels. Een mooie foto van een schoolgebouw vlak na de oplevering: de onwerkelijk kale verschijningsvorm van de beide gebouwvleugels, die een binnenruimte omsluiten. Vijftig jaar later is het gebouw, met haar inmiddels volgroeide binnenruimte, omgevormd tot een bijna paradijselijk oord voor een actieve groep kunstenaars. Niets herinnert nog aan de vermoedelijk strenge discipline die de leerlingen in de school werd bijgebracht. Een rondgang door het complex laat de vele sporen zien van de uiteenlopende activiteiten die hebben plaatsgevonden en de bewoners en kunstenaars die er werken en wonen. Sommige sporen zijn per ongeluk blijven liggen, anderen eisen zelfbewust hun ruimte op. Sommigen hebben in de loop der tijd een functie gekregen, anderen legitimeren zich alleen door hun schoonheid. De sporen laten zich lezen als getuigenissen van uiteenlopende kunstenaarsactiviteiten: in de vele kleine details valt de rijke recente geschiedenis van het kunstenaarscollectief af te lezen. Daarnaast tonen ze de verbeelding die bezit genomen heeft van de Industrieschool. Wij omarmen deze sporen en daarmee de verbeelding van B.A.D.: het vormt het vertrekpunt van onze ontwerpvisie. We zien het gebouw en de tuin als een hecht geheel, een vrijplaats met een grote verscheidenheid aan binnen- en buitenruimtes. We vinden er de entreehal, het schoolplein, de gymzaal en het gazon. Maar ook al de verschillende moestuintjes, de keukens, de woningen en de s van verschillende afmetingen. Juist in die diversiteit binnen het complex zien wij de kwaliteit van het geheel. De verschillen versterken elkaar. Wij omarmen de verschillen en willen de voorwaarden scheppen om ze te versterken.

6 Plattegrond van binnentuin met inventarisatie van sporen van gebruik.

7 Stookvat. Franks potten. Bruggetje. Kasruïne. Vlonderpad. Groene tunnel. Philips vlonder. Droogmolen. Doelmuur.

8 Boomstronk. BBQ kruis. Kippenhok. Compostbak. Boombrug. Bloembak. Lange tafels. Bospad. Compostmuur.

9 privé collectief publiek semi-openbaar openbaar

10 Ingrepen (en het afzien daarvan) Door de gebruikers is aangeven dat een schaalvergroting niet wenselijk is. Binnen het bestaande pand lijkt het ons dan ook goed om het voorgeschreven programma te volgen. Wel zien wij mogelijkheden tot een externe uitbreiding in een bescheiden nieuwbouw naast het complex. Aan de ene kant kan deze uitbreiding los van het bestaande complex functioneren, aan de andere kant verwachten wij dat door daar een passend onder te brengen het complex en haar positie in de buurt versterkt kan worden. Entreehal: gebruik en inrichting ongewijzigd laten Korte vleugel: Kelder 1 105m2, ketelruimte Begane grond 2 s m2 Eerste verdieping 1 90m2, 1 woning 125m2 Lange vleugel: Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Gymzaal: Nieuwbouw: begane grond: eerste verdieping tweede verdieping dakopbouw vergaderkamer met toilet 50m2, 4 s 50-70m2, 1 woning 80m2 en 1 woning 85m2 6 s 50-70m2, 1 gast 55m2, 1 hotelkamer 16m2 1 50m2, 4 woningen m2, 1 gast 55m2 1 casco woning 200m2, 1 gast 80m2 restaurant 3 studio s 3 studio s 1 studio

11 N m BIOLOGISCH RESTAURANT (125m2) ATELIER 1 (90m2) ATELIER 2 (125m2) ATELIERWONING 1 (200m2) GASTATELIER 1 (80m2) KEUKEN (20m2) VERGADER RUIMTE (50m2) ATELIER 3 (50m2) ATELIER 4 (70m2) ATELIER 5 (70m2) ATELIER 6 (70m2) ATELIERWONING 2 (105m2) Plattegrond van de begane grond.

12 stookruimte met pelletopslag (50m2) installaties/opslag (50m2) ATELIER 7 (105m2) Plattegrond van de kelderverdieping.

13 N STUDIO 1 (35m2) m STUDIO 2 (35m2) STUDIO 3 (38m2) ATELIER 8 (90m2) WONING 2 (125m2) GAST ATELIER 2 (55m2) ATELIER 9 (50m2) ATELIER 10 (70m2) ATELIER 11 (70m2) ATELIER 12 (52m2) ATELIER 13 (52m2) ATELIER 14 (70m2) HOTEL (16m2) Plattegrond van de eerste verdieping.

14 N STUDIO 4 (35m2) m STUDIO 5 (35m2) STUDIO 6 (38m2) GAST ATELIER 3 (55m2) ATELIER 15 (50m2) WONING 3 (70m2) WONING 4 (70m2) WONING 5 (105m2) WONING 6 (60m2) Plattegrond van de tweede verdieping.

15 Opslagzolder. Balkon / serre aan gevel. Open kap met daklichten. Splitlevel. Grotere woning door versmallen gang. Ontsluiting via trap in gang laag 1. Splitlevel en dakkapel. Ontsluiting buitenom i.p.v. via gang.

16 Perspectief met mogelijke ingrepen.

17 Entreehal De hal heeft al bij het ontwerp van de school aan het eind van de vijftiger jaren een bijzondere rol vervuld. De maatvoering en inrichting van deze ruimte is zodanig gemanipuleerd dat de hal ook eenvoudig te gebruiken is als een informele aula. Zo is er een podium, met een trapje naar de kelder en de begane grond-laag van de korte vleugel; een trap, die vrij in de ruimte staat en aan een smalle tribune doet denken en een bordes, dat als een balkon uitzicht geeft op het podium. Deze toegevoegde waarde van de entree-hal is door de huidige gebruikers versterkt, met het tweede podium, de eet-keuken, het hokje voor een dj boven de deur. Haar succes als ontmoetingsruimte voor allerlei verschillende gebruikers, variërend van partijbijeenkomsten, workshops met schoolkinderen tot poëziefestivals, is voor een belangrijk deel te danken aan de gastvrijheid en het initiatief van de kunstenaars, maar hangt ook samen met de wijze waarop zij indertijd en sindsdien is vormgegeven. Toch blijft de hal ook simpelweg een hal, waar de fietsen staan, de post wordt bezorgd en de mededelingen opgehangen kunnen worden. Juist het informele karakter van deze ruimte vinden wij het meest waardevol: ons voorstel is dan ook om deze hal te laten zoals deze is. We onderschrijven de belangrijke functie van de hal als sociale as: ook in onze visie worden alle ruimten van het gebouw ontsloten via deze entreehal. De relatie tussen hal en tuin is essentieel: net zoals de tuin nu eens als privé-domein en dan weer als publiek domein functioneert, zo zal ook de entreehal beide soorten van gebruik moeten kunnen faciliteren. De sociale as zal dan ook afwisselend prive, als ook publiek kunnen functioneren. De hal zal alleen bouwkundig opgeknapt worden en de bestaande architectuur respecteren.

18 Schets en inventarisatie van de collectief gebruikte hal.

19 Ateliers en woningen Het gevraagde programma van eisen kan betrekkelijk eenvoudig in het huidige gebouw gerealiseerd worden. Zo veel mogelijk gaan we uit van de bestaande indeling. De bovenste lagen in beide vleugels liggen onder een kap. Dit biedt aan de onderliggende ruimtes verschillende mogelijkheden: een extra verdieping door het plafond weg te nemen, het plaatsen van daklichten of een dakkapel, het gebruik van de zolder als bergruimte of als opslag van warmwater, opgewarmd door de zonnecollectoren op het dak. Als casco-ingreep stellen we voor een beperkt aantal verticale standleidingen aan te brengen, waardoor de woningen en s van individueel sanitair kunnen worden voorzien.

20 Impressie vanaf de hoek van de Talingstraat en de Arendstraat.

21 Nieuwbouw BAD kan alleen bestaan als de woon- en werkruimte betaalbaar blijft. De woningbouwvereniging zal zich inspannen om de huren laag te houden, maar zal aan de andere kant ook oog moeten hebben voor het rendement van haar investering. De eerste ideeën om de oude gymzaal als kantoorruimte te verhuren bleken geen commerciële aantrekkingskracht te hebben. Wij stellen voor om in de Talingstraat naast BAD een nieuw buurpand te bouwen, waarbij een publieke functie op de begane grond van essentieel belang is. Op de verdiepingen erboven kunnen kleinschalige werkruimtes (studio s) gesitueerd worden. In overleg met de gebruikers van BAD kan het nieuwe buurpand kan zo een verrijkende toevoeging aan het complex worden.

22 Doorsnede lange vleugel met zonnepanelen op dak, warmwater opslag op zolder, isolatie aan binnenzijde Houtpellets. Duurzaamheid Vanzelfsprekend is het hergebruik en renoveren van het oude schoolgebouw al een eerste en belangrijke stap naar een duurzame omgang met de woon- en werkomgeving. Maar het grondig opknappen van het pand biedt, naar onze mening, ook een kans om een aantal stappen verder te gaan. Het is goed mogelijk om het pand niet alleen hoogwaardig thermisch te isoleren, maar ook in hoge mate zelfvoorzienend te maken met betrekking tot de energieopwekking. Zonneboilers op de zuidelijk geöriënteerde daken kunnen bijdragen aan de verwarming van het water. Een op houtpellets gestookte collectieve ketel in de bestaande kelder, in combinatie met twee warmte-kracht koppelingsinstallaties, zou geschikt zijn om het pand te verwarmen. Zonnecellen en een geluidsarm windmolentje kunnen een groot deel van de stroomvoorziening van BAD leveren. Onderzocht kan worden of er een systeem van grijs water toegepast kan worden.

23 Werkwijze Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers als het B.A.D.-collectief het casco van het bestaande gebouw huren van Vestia. De binnenbouw wordt in principe door zelfwerkzaamheid gedaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoners/gebruikers. Over de vraag wat precies onder het casco valt en wat er als binnenbouw aangemerkt wordt, zal door de woningbouwvereniging en de gebruikers van het pand gesproken moeten worden. Met een lijst kan heel gedetailleerd per onderdeel bepaald worden wat onder casco en wat onder binnenbouw gaat vallen. Wij stellen voor om de buitenschil, de draagconstructie en de installaties tot aan de woon- of werkruimte als casco te definiëren. Verder zouden de beide vleugels van strategisch geplaatste standleidingen moeten worden voorzien, om op een eenvoudige wijze sanitair voor de woningen en werkruimtes te kunnen realiseren. Bij de nadere uitwerking van het casco-ontwerp zal een ontwerpteam opgericht worden waarin opdrachtgever Vestia, de gebruikers, de diverse adviseurs en de architect zitten nemen. Doordat de gebruikers de afgelopen jaren al intensief bezig geweest zijn met mogelijke verbouwplannen, zal het casco-ontwerp voortvarend ter hand genomen kunnen worden. Bij het ontwikkelen voor de binnenbouw kan de architect een adviserende rol op zich nemen. Wij stellen voor door middel van een vastgesteld spreekuur met de individuele gebruikers dit te organiseren.

24 Ideeën Voor deze visiepresentatie voert het te ver een uitgewerkt ontwerp te presenteren. Wij achten een dialoog met de gebruikers en opdrachtgever, zeker bij dit project, van essentieel belang om tot een goed ontwerp te komen. Wel willen we tot slot een overzicht geven van de vele, vaak losse ideeën, die bij ons opkwamen tijdens het nadenken over dit project. De ideeën liggen in het verlengde van onze visie en komen voort uit ons enthousiasme voor dit bijzondere project. - Op het dak stellen wij voor om de bestaande glazen gang uit te breiden tot een omloop, die een binnentuin kan omsluiten. De omloop en de binnentuin kan dan als expositieruimte of plantenkas gebruikt worden. - In tegenstelling tot de cascos kunnen de gastwoningen en logeerkamers een eigen, specifiek ontworpen interieur krijgen. Het worden speciale hotelwoningen met een karakteristiek interieur. Ook hier zal iets van buiten zichtbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door een ligbadruimte buiten aan de gevel te hangen. - Het ligt voor de hand om het complex van binnen uit te isoleren. Maar wanneer er mogelijkheden zijn kunnen delen van het gebouw ook van buiten ingepakt worden met een bijzonder gevelmateriaal. Hierdoor kan het gebouw een duidelijker smoel krijgen. - Het biologische restaurant dat onder in de nieuwbouw komt, betrekt de groenten uit eigen moestuin. - Wij denken dat het schoolplein verkleind zou kunnen worden, waardoor de schaal intiemer wordt. Bij een deel van het plein kunnen stoeptegels verwijderd worden, waardoor er perken voor bloemen en planten ontstaan. - Van de gymzaal kan een prachtige woning gemaakt worden. Dit zou ook aan de buitenkant zichtbaar kunnen worden door op- en uitbouwsels. (geldt ook voor overige bebouwing) - Tussen de gymzaal en de gang naar de gymzaal zou een doorbraak gemaakt kunnen worden, om het noordelijke deel van de tuin beter bij het geheel te betrekken. - In de gevelpanelen waarmee de nieuwbouw wordt bekleed kunnen afdrukken van werken van de verschillende kunstenaars uit BAD verwerkt worden.

25 Schetsontwerp Vrijplaats B.A.D. Zeinstra van Gelderen architecten 3 november 2009

26 Zeinstra van Gelderen architecten Schetsontwerp 3 november 2009 Inleiding Dit schetsontwerp is het resultaat van een viertal workshops, die in de zomer van 2009 hebben plaatsgevonden met Vestia Feijenoord, de nieuwe eigenaar van het pand, en een aantal afgevaardigden van de gebruikers (Stichting BAD). Er is uitvoerig gesproken over de wijze waarop BAD in de komende jaren zal functioneren. Er zijn contractvormen besproken en is er gesproken over het verbouwen van het huidige pand en de daarmee verbonden ambities, procedures en financiering. Op basis van de indelingsplattegronden, afgebeeld in onze ontwerpvisie van 14 mei 2009, hebben de gebruikers en bewoners aangegeven waar en hoeveel ruimte zij in het huidige pand zouden willen huren. Tevens zijn er wensen geformuleerd met betrekking tot de collectieve ruimtes in het pand. Een en ander is vastgelegd in het Programma van Eisen. Schetsontwerp De informatie uit de workshops, waaronder het Programma van Eisen, is door ons verwerkt in een schetsontwerp. Dit is niet alleen een ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen. In dit schetsontwerp willen we ook onze architectonische uitgangspunten naar voren brengen. We realiseren ons terdege dat het ontwerpproces hiermee pas begonnen is: onze opdrachtgevers en de gebruikers (Vestia en BAD) zullen hun reactie geven en daarnaast zullen er op bouwtechnisch en installatietechnisch gebied ook nog een aantal zaken onderzocht moeten worden. Desalniettemin is dit schetsontwerp een belangrijke stap op weg naar de verbouwing van BAD. Het belangrijkste uitgangspunt bij het schetsontwerp is het principe dat de verbouwing uit een serie losse, zelfstandige ingrepen bestaat. Deze ingrepen worden zichtbaar tegen de achtergrond van het huidige gebouw. Het schetsontwerp toont een beperkt aantal ingrepen in het collectieve domein van het pand, zoals de entreehal en de gangen: in de privé ruimte, zoals de werk- en woonruimtes, zullen de gebruikers elementen 1/5

27 Zeinstra van Gelderen architecten aan hun ruimtes kunnen toevoegen, zoals dakkapellen, balkons, trappen en serres. Dit kan bij de verbouwing of in een latere fase plaatsvinden. Wij hopen dat de bijzondere gemeenschap van de Vrijstaat BAD hiermee ook beter zichtbaar wordt in het Rotterdamse straatbeeld. Collectieve ruimten De meeste collectieve ruimtes (entreehal, de trappenhuizen en gangen) blijven in hun oorspronkelijke staat. Toch zijn hier ook de meest in het oog springende ingrepen te vinden Het betreft hier de keuken en vergaderruimte in de entreehal, het dakpodium met tent op de entreehal, de lift en toiletten bij het trappenhuis van de lange vleugel en de hangende badkamer van de lange vleugel. Bij de entreehal worden aan de zuidelijke kant, tegen de korte vleugel van het pand, een aantal ingrepen gedaan om de ruimtelijkheid van dit deel van de hal te versterken en de vele niveauverschillen sterker zichtbaar te maken. De bestaande keukens aan de voorgevel hebben zicht op de straat en de hal, maar zijn afgekeerd van het naastgelegen podium en de tuin. De bovenkeuken willen we veranderen in een vergaderruimte. Door de bestaande trap nabij de keuken en de bijbehorende wanden te slopen, ontstaat er niet alleen meer ruimte in de keuken en vergaderruimte, maar ook de mogelijkheid van een zichtlijn tussen de keuken, het podium en de tuin. Ook voor de daarboven gelegen vergaderruimte geldt deze zichtlijn. De keuken, de vergaderruimte en de ruimte onder het bestaande podium worden geïsoleerd; de rest van de hal wordt niet thermisch geïsoleerd maar wel voorzien van dubbelglas in de bestaande kozijnen. Op de entreehal wordt een houten dakpodium gemaakt, dat toegankelijk is middels nieuwe openslaande deuren vanuit de bestaande verbindingsgang over het dak. Het podium biedt ruimte aan diverse activiteiten en initiatieven: er kan letterlijk op voort gebouwd worden voor speciale, tijdelijke projecten. Een tent biedt hier de mogelijkheid van beschutting tegen regen en wind. 2/5

28 Zeinstra van Gelderen architecten Ter plaatse van het hoofdtrappenhuis in de lange vleugel worden toiletten gemaakt die vooral ook door de bezoekers van de entreehal te gebruiken zijn. Daarnaast stellen wij voor om hier een lift te plaatsen, die voor het transport van goederen en mensen gebruikt kan worden. Vanaf de vier stopplaatsen zijn in principe alle ruimtes in het pand te bereiken. Voor de gebruikers van de werkruimtes en de gastenverblijven is er op de eerste verdieping een collectieve badkamer ontworpen, die aan de gevel in de Arendstraat hangt. Door hier matglas in de gevel toe te, zal dit hangende element aan het pand een bijzonder karakter geven. Werk- en woonruimtes Het gevraagde programma van eisen kan betrekkelijk eenvoudig in het huidige gebouw gerealiseerd worden. Zo veel mogelijk gaan we uit van de bestaande indeling, omdat daarmee de gewenste variatie in ruimtes op de allereenvoudigste wijze gerealiseerd kan worden. Bestaande scheidingswanden worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Alle werk- en woonruimtes worden als hoogwaardig geïsoleerde casco s opgeleverd. In de korte vleugel worden de ruimtes aan de binnenzijde geïsoleerd. De ruimte onder de kap wordt bij de woningen getrokken, deels als vide en deels als vliering. In de kelder bevindt zich een apart, een opslagruimte en een stookruimte. In de lange vleugel wordt alleen de zone met werkruimtes en woningen hoogwaardig geïsoleerd. De isolatie bevindt zich hier in de gangen en aan de buitenzijde van de tuingevel. De kozijnen en ramen aan deze gevel worden vernieuwd, ook omdat de quickscan heeft aangegeven dat juist deze kozijnen het meest verouderd zijn. De werk- en woonruimtes zijn uitwisselbaar en kunnen eenvoudig op het leidingenstelsel van het gebouw aangetakt worden. De gebruikers kunnen aan hun woon- of werkruimtes gebouwonderdelen toevoegen, zoals dakkapellen, balkons, trappen en serres. In de ruimtes kunnen toiletten en badkamers gemaakt worden, die op de strategisch 3/5

29 Zeinstra van Gelderen architecten geplaatste standleidingen aangesloten worden. Voor al deze optionele onderdelen zijn aan de begroting richtprijzen toegevoegd. Nieuwbouw Nieuwbouw naast het huidige pand van BAD is een interessante en waardevolle aanvulling op de huidige programmering van BAD. Een publieke functie op de begane grond vergroot de uitstraling van BAD en verrijkt haar betekenis voor de buurt en de deelgemeente. Ook voor de exploitatie van BAD kan dit onderdeel interessant zijn. Het huidige bestemmingsplan legt echter beperkingen op aan het realiseren van nieuwbouw naast het bestaande pand. Er treedt dan een overschrijding van het maximaal bebouwde oppervlakte op en bovendien zullen er parkeerplaatsen op eigen terrein moeten komen. Een wijziging van het bestemmingsplan zal mogelijk een a twee jaar in beslag nemen. Wij stellen daarom voor om de nieuwbouw in een volgende fase uit te voeren. Wel vinden we het van belang om de nieuwbouw nu al te betrekken bij het schetsontwerp opdat dit onderdeel ook bij de totale exploitatie betrokken kan worden. Installaties Verwarming Voor de verwarming en de warmwatervoorziening van de woon- en werkruimtes hebben we gekozen voor een zo duurzaam mogelijk en energiezuinig systeem. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: - Een warmtepomp in combinatie met energieopslag in de bodem. Ter plaatse van het schoolplein worden hiervoor bodemcollectoren in de grond geboord. De warmtepomp wordt in combinatie met een houtpelletketel toegepast, om de piekvraag in de winter te kunnen verwerken. Verder leveren ook de geschakelde zonnecollectoren op de twee gunstig gelegen schuine daken een belangrijke bijdrage aan dit verwarmingssysteem. Voor de verwarming van de ruimtes is gekozen voor een stralingsplafond. Dit is een systeem dat uitgaat van lage temperatuurverwarming en goed aansluit bij het systeem met de warmtepomp. Een voordeel is ook dat de 4/5

30 Zeinstra van Gelderen architecten vloeren en wanden vrij blijven voor aanpassingen van het casco. Met warmtemeters per unit kan eenvoudig het verbruik geregistreerd worden. - In de entreehal, die op onregelmatige tijden verwarmd moet worden, stellen wij voor om electrische stralingspanelen aan het plafond te bevestigen. Hiermee kan deze ruimte snel en effectief verwarmd worden. Elektriciteit Voor de opwekking van elektriciteit wordt een warmtekrachtkoppelingsinstallatie aan de verwarming gekoppeld. Daarnaast zijn de schuine daken, die op de zon gericht zijn, van PV-folie voorzien. Grijswatersysteem Om het verbruik van schoon drinkwater te beperken, stellen wij voor een grijswatersysteem toe te passen voor de reservoirs van de toiletten en de wasmachines. Hiervoor wordt in de tuin een ondergrondse tank geplaatst met een overloop op het riool. Middels pompen en filters wordt het hemelwater gereinigd en naar de bestemde locaties gevoerd. 5/5

31 2420+P d.j. fietsenstalling om bestaande boom woning helmut/inez plafondverwarming helmut/inez plafondverwarming 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) hal P=0 straalpanelen aan plafond project plafondverwarming 1620+P plafondverwarming 1620+P P= P lift gevel bekleed isolatie sierpleister jeroen plafondverwarming jeroen plafondverwarming plafondverwarming gevel bekleed met keramische tegels gevel bekleed met klimop gevel bekleed isolatie sierpleister karin plafondverwarming plafondverwarming gevel bekleed met keramische tegels gevel bekleed met klimop kamiel plafondverwarming woning kamiel plafondverwarming gevel bekleed isolatie sierpleister frank plafondverwarming vloer + plafond isoleren gevel bekleed met klimop gevel bekleed met glas gevel bekleed met glas frank plafondverwarming P=0 frank woning aletta/jason plafondverwarming Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer:

32 p=0 vegetatiedak triple solar isolatie HR++glas plafondverwarming keramische tegels sierpleister Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:100 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: schema doorsnede lange vleugel tekeningnummer:

33 bestaande situatie binnen isolatie buiten isolatie

34 3440-P bestaande keuken 360-P stookruimte AopslagAvloer Avloer opslag isoleren A ties vloer en plafond isoleren 1440-P opslag onder podium 1440-P 1440-P 1440-P 1260-P Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: 1:200 onderwerp: N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. plattegrond nieuwe situatie tekeningnummer: bestaand sousterrain nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

35 woning helmut/inez AA Ahelmut/inez 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) 2420+P d.j. ChalChal Cstraalpanelen P=0CP=0C aan plafond fietsenstalling om bestaande boom project 1620+P 1620+P P= P jeroen D Dkamiel D Dstralingspanelen tegen plafond woning kamiel frank gevel voegen en hydrofoberen B jeroen karin woning frank frank aletta/jason vloer + plafond isoleren P=0 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

36 marco/janine 309 A A311 woning marco/janine C houten plateau gastverblijf 5640+P 5640+P 5640+P 3700+P collectieve badkamer 2640+P D B Bwoning gast roderick projectruimte Broderick Bvloer + plafond isoleren woning frank 3700+P aletta/jason logeerkamer P huisje Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 1 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

37 Avliering Amarco/janine C gastverblijf 5640+P 7400+P D B project gast B hidde laurien Bniki Bvloer + plafond isoleren 7400+P woning ties 4995+P logeerkamer3 logeerkamer2 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 2 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

38 3440-P bestaande keuken 360-P stookruimte AopslagAvloer Avloer opslag isoleren A ties vloer en plafond isoleren 1440-P opslag onder podium 1440-P 1440-P 1440-P 1260-P Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: 1:200 onderwerp: N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. plattegrond nieuwe situatie tekeningnummer: bestaand sousterrain nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

39 woning helmut/inez AA Ahelmut/inez 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) 2420+P d.j. ChalChal Cstraalpanelen P=0CP=0C aan plafond fietsenstalling om bestaande boom project 1620+P 1620+P P= P jeroen D Dkamiel D Dstralingspanelen tegen plafond woning kamiel frank B jeroen karin woning frank frank aletta/jason vloer + plafond isoleren P=0 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

40 marco/janine 309 A A311 woning marco/janine C houten plateau gastverblijf 5640+P 5640+P 5640+P 3700+P collectieve badkamer 2640+P D B Bwoning gast roderick projectruimte Broderick woning frank 3700+P aletta/jason logeerkamer P huisje Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 1 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

41 Avliering Amarco/janine C gastverblijf 5640+P 7400+P gast hidde laurien D gevel bekleed isolatie sierpleister B Bniki project 7400+P gevel bekleed isolatie sierpleister woning ties 4995+P logeerkamer3 logeerkamer2 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 2 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

42 A Avegetatiedak Azonnecollectoren C zie laag 1 Dbitumen Dzie laag 1 B zonnecollectoren vegetatiedak bitumen zie laag 1 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1&2 datum: afm: A3 schaal: project: onderwerp: N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer:

43 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 1 tekeningnummer:

44 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 2 tekeningnummer:

45 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 3 tekeningnummer:

46 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 4 tekeningnummer:

47 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 5 tekeningnummer:

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL WONEN IN EEN OUDE SCHOOL Plan bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp Doe je mee? Impressie van de school (foto uit 1941) Oktober, 2013 Bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp -1- ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Verkoop

Nadere informatie

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL

Groen wonen nabij de stad. 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL Groen wonen nabij de stad 6 halfvrijstaande woningen 2 twee-onder-één-kap woningen 14 parkwoningen type L en XL 2 Aan de noordkant van Nijmegen, tussen de bestaande dorpen Lent, Ressen en Oosterhout ontstaat

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP

OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP OVERIJSSEL IS EEN WERKPLAATS OUDE GEBOUWEN IN HET OVERIJS- SELS LANDSCHAP KERN VAN HET ADVIES Oude gebouwen bepalen mede de schoonheid van Overijssel. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met dit erfgoed.

Nadere informatie

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg

B r i g i t t e n s t r a a t 1 5. Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg B r i g i t t e n s t r a a t 1 5 Monumentaal wonen aan de voet van Park Lepelenburg Luxe appar tementen in het Museumkwar tier van Utrecht Introductie In de ambiance van een monumentaal herenhuis worden

Nadere informatie

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND

NIEUW LICHT OP LEEGSTAND NIEUW LICHT OP LEEGSTAND ontwerpend onderzoek naar de transformatie & stedenbouwkundige potentie van (structureel) leegstaande kantoren in Nederland en België 1 16 oktober 2012 S-M-L studio voor het metropolitane

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids

Zonne-energie in de historische omgeving. Groene gids Zonne-energie in de historische omgeving Groene gids Overige groene gidsen of wegwijzers: Zonne-energieplannen en monumenten: wegwijzer voor vergunningverleners Zonne-energie en uw monument: wegwijzer

Nadere informatie

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68

KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 KANTOORTRANSFORMATIE DE BOOMPJES 60-68 Voorstellen programmatische invulling leegstaand kantoorpand; doelgroepen & omgeving, kosten & duurzaamheid, financiering & investeringen 2 KANTOORTRANSFORMATIE DE

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS)

Kloosterd. Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Kloosterd Adviesverslag Projectopdracht blok 2.2 Beheer en Exploitatie van Gebouwen 2010-2011 Profiel: Event, Leisure en Sport Management (ELS) Opdrachtgever: Missiehuis St. ivlichaël, Missionarissen van

Nadere informatie

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers

Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Flexibel wonen voor Oost-Europese werknemers Auteur: V. Kojadin Studentnummer: 0788836 Opleiding: Bouwkunde Voorwoord Dit onderzoeksverslag is gemaakt in het kader van het afstuderen voor de opleiding

Nadere informatie

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal

Definitief Rapport. Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel. Gemeente Bloemendaal Definitief Rapport Duurzame Energie Scan Inventarisatie Duurzaam Energie Potentieel Gemeente Bloemendaal Betrokkenen: Mevr. J. Glorie Gemeente Bloemendaal Dhr. J. van Kessel Milieudienst IJmond Dhr. M.

Nadere informatie

klushuisamsterdam.nl

klushuisamsterdam.nl klushuisamsterdam.nl A JOUW KLUSHUIS IN DE FLAT Waar is De Flat? 4 Wat is een klushuis? 6 Jij jouw huis, wij de rest 8 Woordje van de architect 10 Kopen, klussen, wonen 12 Al 100 kopers gingen je voor

Nadere informatie

cases duurzame businesscases 21 groene marktkansen voor bouw- en infrabedrijven

cases duurzame businesscases 21 groene marktkansen voor bouw- en infrabedrijven 21 cases duurzame businesscases 21 groene marktkansen voor bouw- en infrabedrijven duurzame businesscases 21 groene marktkansen voor bouw- en infrabedrijven Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht

Nadere informatie

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4

Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling. Werkpakket 1 & 4 Transitie in energie en proces voor energieneutrale gebiedsontwikkeling Werkpakket 1 & 4 1/138 EOS-LT Transep-DGO 2.0 27.08.2012 Publicatie: augustus 2012 Dit rapport is uitgevoerd binnen het project Transitie

Nadere informatie