Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam 020 4196885 post@zeinstravangelderen.nl"

Transcriptie

1 Vrijplaats B.A.D. Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

2 VISIEPRESENTATIE 14 mei 2009 In opdracht van Estrade Projecten / Vestia en Stichting B.A.D. Zeinstra van Gelderen Architecten Oostelijke Handelskade 12f 1019 BM Amsterdam

3 Schematische weergave van de ligging van Stichting B.A.D. op schaal van Rotterdam. OUD CHARLOIS

4 Schematische weergave van het gebouw van Stichting B.A.D. op schaal van de wijk.

5 Inleiding De Industrieschool aan de Talingstraat De prachtige zwart-wit foto van de Industrieschool uit de jaren vijftig op de website B.A.D to the Future toont een sober gebouw met ogenschijnlijk eenvoudige, strak geordende gevels. Een mooie foto van een schoolgebouw vlak na de oplevering: de onwerkelijk kale verschijningsvorm van de beide gebouwvleugels, die een binnenruimte omsluiten. Vijftig jaar later is het gebouw, met haar inmiddels volgroeide binnenruimte, omgevormd tot een bijna paradijselijk oord voor een actieve groep kunstenaars. Niets herinnert nog aan de vermoedelijk strenge discipline die de leerlingen in de school werd bijgebracht. Een rondgang door het complex laat de vele sporen zien van de uiteenlopende activiteiten die hebben plaatsgevonden en de bewoners en kunstenaars die er werken en wonen. Sommige sporen zijn per ongeluk blijven liggen, anderen eisen zelfbewust hun ruimte op. Sommigen hebben in de loop der tijd een functie gekregen, anderen legitimeren zich alleen door hun schoonheid. De sporen laten zich lezen als getuigenissen van uiteenlopende kunstenaarsactiviteiten: in de vele kleine details valt de rijke recente geschiedenis van het kunstenaarscollectief af te lezen. Daarnaast tonen ze de verbeelding die bezit genomen heeft van de Industrieschool. Wij omarmen deze sporen en daarmee de verbeelding van B.A.D.: het vormt het vertrekpunt van onze ontwerpvisie. We zien het gebouw en de tuin als een hecht geheel, een vrijplaats met een grote verscheidenheid aan binnen- en buitenruimtes. We vinden er de entreehal, het schoolplein, de gymzaal en het gazon. Maar ook al de verschillende moestuintjes, de keukens, de woningen en de s van verschillende afmetingen. Juist in die diversiteit binnen het complex zien wij de kwaliteit van het geheel. De verschillen versterken elkaar. Wij omarmen de verschillen en willen de voorwaarden scheppen om ze te versterken.

6 Plattegrond van binnentuin met inventarisatie van sporen van gebruik.

7 Stookvat. Franks potten. Bruggetje. Kasruïne. Vlonderpad. Groene tunnel. Philips vlonder. Droogmolen. Doelmuur.

8 Boomstronk. BBQ kruis. Kippenhok. Compostbak. Boombrug. Bloembak. Lange tafels. Bospad. Compostmuur.

9 privé collectief publiek semi-openbaar openbaar

10 Ingrepen (en het afzien daarvan) Door de gebruikers is aangeven dat een schaalvergroting niet wenselijk is. Binnen het bestaande pand lijkt het ons dan ook goed om het voorgeschreven programma te volgen. Wel zien wij mogelijkheden tot een externe uitbreiding in een bescheiden nieuwbouw naast het complex. Aan de ene kant kan deze uitbreiding los van het bestaande complex functioneren, aan de andere kant verwachten wij dat door daar een passend onder te brengen het complex en haar positie in de buurt versterkt kan worden. Entreehal: gebruik en inrichting ongewijzigd laten Korte vleugel: Kelder 1 105m2, ketelruimte Begane grond 2 s m2 Eerste verdieping 1 90m2, 1 woning 125m2 Lange vleugel: Begane grond Eerste verdieping Tweede verdieping Gymzaal: Nieuwbouw: begane grond: eerste verdieping tweede verdieping dakopbouw vergaderkamer met toilet 50m2, 4 s 50-70m2, 1 woning 80m2 en 1 woning 85m2 6 s 50-70m2, 1 gast 55m2, 1 hotelkamer 16m2 1 50m2, 4 woningen m2, 1 gast 55m2 1 casco woning 200m2, 1 gast 80m2 restaurant 3 studio s 3 studio s 1 studio

11 N m BIOLOGISCH RESTAURANT (125m2) ATELIER 1 (90m2) ATELIER 2 (125m2) ATELIERWONING 1 (200m2) GASTATELIER 1 (80m2) KEUKEN (20m2) VERGADER RUIMTE (50m2) ATELIER 3 (50m2) ATELIER 4 (70m2) ATELIER 5 (70m2) ATELIER 6 (70m2) ATELIERWONING 2 (105m2) Plattegrond van de begane grond.

12 stookruimte met pelletopslag (50m2) installaties/opslag (50m2) ATELIER 7 (105m2) Plattegrond van de kelderverdieping.

13 N STUDIO 1 (35m2) m STUDIO 2 (35m2) STUDIO 3 (38m2) ATELIER 8 (90m2) WONING 2 (125m2) GAST ATELIER 2 (55m2) ATELIER 9 (50m2) ATELIER 10 (70m2) ATELIER 11 (70m2) ATELIER 12 (52m2) ATELIER 13 (52m2) ATELIER 14 (70m2) HOTEL (16m2) Plattegrond van de eerste verdieping.

14 N STUDIO 4 (35m2) m STUDIO 5 (35m2) STUDIO 6 (38m2) GAST ATELIER 3 (55m2) ATELIER 15 (50m2) WONING 3 (70m2) WONING 4 (70m2) WONING 5 (105m2) WONING 6 (60m2) Plattegrond van de tweede verdieping.

15 Opslagzolder. Balkon / serre aan gevel. Open kap met daklichten. Splitlevel. Grotere woning door versmallen gang. Ontsluiting via trap in gang laag 1. Splitlevel en dakkapel. Ontsluiting buitenom i.p.v. via gang.

16 Perspectief met mogelijke ingrepen.

17 Entreehal De hal heeft al bij het ontwerp van de school aan het eind van de vijftiger jaren een bijzondere rol vervuld. De maatvoering en inrichting van deze ruimte is zodanig gemanipuleerd dat de hal ook eenvoudig te gebruiken is als een informele aula. Zo is er een podium, met een trapje naar de kelder en de begane grond-laag van de korte vleugel; een trap, die vrij in de ruimte staat en aan een smalle tribune doet denken en een bordes, dat als een balkon uitzicht geeft op het podium. Deze toegevoegde waarde van de entree-hal is door de huidige gebruikers versterkt, met het tweede podium, de eet-keuken, het hokje voor een dj boven de deur. Haar succes als ontmoetingsruimte voor allerlei verschillende gebruikers, variërend van partijbijeenkomsten, workshops met schoolkinderen tot poëziefestivals, is voor een belangrijk deel te danken aan de gastvrijheid en het initiatief van de kunstenaars, maar hangt ook samen met de wijze waarop zij indertijd en sindsdien is vormgegeven. Toch blijft de hal ook simpelweg een hal, waar de fietsen staan, de post wordt bezorgd en de mededelingen opgehangen kunnen worden. Juist het informele karakter van deze ruimte vinden wij het meest waardevol: ons voorstel is dan ook om deze hal te laten zoals deze is. We onderschrijven de belangrijke functie van de hal als sociale as: ook in onze visie worden alle ruimten van het gebouw ontsloten via deze entreehal. De relatie tussen hal en tuin is essentieel: net zoals de tuin nu eens als privé-domein en dan weer als publiek domein functioneert, zo zal ook de entreehal beide soorten van gebruik moeten kunnen faciliteren. De sociale as zal dan ook afwisselend prive, als ook publiek kunnen functioneren. De hal zal alleen bouwkundig opgeknapt worden en de bestaande architectuur respecteren.

18 Schets en inventarisatie van de collectief gebruikte hal.

19 Ateliers en woningen Het gevraagde programma van eisen kan betrekkelijk eenvoudig in het huidige gebouw gerealiseerd worden. Zo veel mogelijk gaan we uit van de bestaande indeling. De bovenste lagen in beide vleugels liggen onder een kap. Dit biedt aan de onderliggende ruimtes verschillende mogelijkheden: een extra verdieping door het plafond weg te nemen, het plaatsen van daklichten of een dakkapel, het gebruik van de zolder als bergruimte of als opslag van warmwater, opgewarmd door de zonnecollectoren op het dak. Als casco-ingreep stellen we voor een beperkt aantal verticale standleidingen aan te brengen, waardoor de woningen en s van individueel sanitair kunnen worden voorzien.

20 Impressie vanaf de hoek van de Talingstraat en de Arendstraat.

21 Nieuwbouw BAD kan alleen bestaan als de woon- en werkruimte betaalbaar blijft. De woningbouwvereniging zal zich inspannen om de huren laag te houden, maar zal aan de andere kant ook oog moeten hebben voor het rendement van haar investering. De eerste ideeën om de oude gymzaal als kantoorruimte te verhuren bleken geen commerciële aantrekkingskracht te hebben. Wij stellen voor om in de Talingstraat naast BAD een nieuw buurpand te bouwen, waarbij een publieke functie op de begane grond van essentieel belang is. Op de verdiepingen erboven kunnen kleinschalige werkruimtes (studio s) gesitueerd worden. In overleg met de gebruikers van BAD kan het nieuwe buurpand kan zo een verrijkende toevoeging aan het complex worden.

22 Doorsnede lange vleugel met zonnepanelen op dak, warmwater opslag op zolder, isolatie aan binnenzijde Houtpellets. Duurzaamheid Vanzelfsprekend is het hergebruik en renoveren van het oude schoolgebouw al een eerste en belangrijke stap naar een duurzame omgang met de woon- en werkomgeving. Maar het grondig opknappen van het pand biedt, naar onze mening, ook een kans om een aantal stappen verder te gaan. Het is goed mogelijk om het pand niet alleen hoogwaardig thermisch te isoleren, maar ook in hoge mate zelfvoorzienend te maken met betrekking tot de energieopwekking. Zonneboilers op de zuidelijk geöriënteerde daken kunnen bijdragen aan de verwarming van het water. Een op houtpellets gestookte collectieve ketel in de bestaande kelder, in combinatie met twee warmte-kracht koppelingsinstallaties, zou geschikt zijn om het pand te verwarmen. Zonnecellen en een geluidsarm windmolentje kunnen een groot deel van de stroomvoorziening van BAD leveren. Onderzocht kan worden of er een systeem van grijs water toegepast kan worden.

23 Werkwijze Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers als het B.A.D.-collectief het casco van het bestaande gebouw huren van Vestia. De binnenbouw wordt in principe door zelfwerkzaamheid gedaan en valt onder de verantwoordelijkheid van de bewoners/gebruikers. Over de vraag wat precies onder het casco valt en wat er als binnenbouw aangemerkt wordt, zal door de woningbouwvereniging en de gebruikers van het pand gesproken moeten worden. Met een lijst kan heel gedetailleerd per onderdeel bepaald worden wat onder casco en wat onder binnenbouw gaat vallen. Wij stellen voor om de buitenschil, de draagconstructie en de installaties tot aan de woon- of werkruimte als casco te definiëren. Verder zouden de beide vleugels van strategisch geplaatste standleidingen moeten worden voorzien, om op een eenvoudige wijze sanitair voor de woningen en werkruimtes te kunnen realiseren. Bij de nadere uitwerking van het casco-ontwerp zal een ontwerpteam opgericht worden waarin opdrachtgever Vestia, de gebruikers, de diverse adviseurs en de architect zitten nemen. Doordat de gebruikers de afgelopen jaren al intensief bezig geweest zijn met mogelijke verbouwplannen, zal het casco-ontwerp voortvarend ter hand genomen kunnen worden. Bij het ontwikkelen voor de binnenbouw kan de architect een adviserende rol op zich nemen. Wij stellen voor door middel van een vastgesteld spreekuur met de individuele gebruikers dit te organiseren.

24 Ideeën Voor deze visiepresentatie voert het te ver een uitgewerkt ontwerp te presenteren. Wij achten een dialoog met de gebruikers en opdrachtgever, zeker bij dit project, van essentieel belang om tot een goed ontwerp te komen. Wel willen we tot slot een overzicht geven van de vele, vaak losse ideeën, die bij ons opkwamen tijdens het nadenken over dit project. De ideeën liggen in het verlengde van onze visie en komen voort uit ons enthousiasme voor dit bijzondere project. - Op het dak stellen wij voor om de bestaande glazen gang uit te breiden tot een omloop, die een binnentuin kan omsluiten. De omloop en de binnentuin kan dan als expositieruimte of plantenkas gebruikt worden. - In tegenstelling tot de cascos kunnen de gastwoningen en logeerkamers een eigen, specifiek ontworpen interieur krijgen. Het worden speciale hotelwoningen met een karakteristiek interieur. Ook hier zal iets van buiten zichtbaar gemaakt worden, bijvoorbeeld door een ligbadruimte buiten aan de gevel te hangen. - Het ligt voor de hand om het complex van binnen uit te isoleren. Maar wanneer er mogelijkheden zijn kunnen delen van het gebouw ook van buiten ingepakt worden met een bijzonder gevelmateriaal. Hierdoor kan het gebouw een duidelijker smoel krijgen. - Het biologische restaurant dat onder in de nieuwbouw komt, betrekt de groenten uit eigen moestuin. - Wij denken dat het schoolplein verkleind zou kunnen worden, waardoor de schaal intiemer wordt. Bij een deel van het plein kunnen stoeptegels verwijderd worden, waardoor er perken voor bloemen en planten ontstaan. - Van de gymzaal kan een prachtige woning gemaakt worden. Dit zou ook aan de buitenkant zichtbaar kunnen worden door op- en uitbouwsels. (geldt ook voor overige bebouwing) - Tussen de gymzaal en de gang naar de gymzaal zou een doorbraak gemaakt kunnen worden, om het noordelijke deel van de tuin beter bij het geheel te betrekken. - In de gevelpanelen waarmee de nieuwbouw wordt bekleed kunnen afdrukken van werken van de verschillende kunstenaars uit BAD verwerkt worden.

25 Schetsontwerp Vrijplaats B.A.D. Zeinstra van Gelderen architecten 3 november 2009

26 Zeinstra van Gelderen architecten Schetsontwerp 3 november 2009 Inleiding Dit schetsontwerp is het resultaat van een viertal workshops, die in de zomer van 2009 hebben plaatsgevonden met Vestia Feijenoord, de nieuwe eigenaar van het pand, en een aantal afgevaardigden van de gebruikers (Stichting BAD). Er is uitvoerig gesproken over de wijze waarop BAD in de komende jaren zal functioneren. Er zijn contractvormen besproken en is er gesproken over het verbouwen van het huidige pand en de daarmee verbonden ambities, procedures en financiering. Op basis van de indelingsplattegronden, afgebeeld in onze ontwerpvisie van 14 mei 2009, hebben de gebruikers en bewoners aangegeven waar en hoeveel ruimte zij in het huidige pand zouden willen huren. Tevens zijn er wensen geformuleerd met betrekking tot de collectieve ruimtes in het pand. Een en ander is vastgelegd in het Programma van Eisen. Schetsontwerp De informatie uit de workshops, waaronder het Programma van Eisen, is door ons verwerkt in een schetsontwerp. Dit is niet alleen een ruimtelijke vertaling van het Programma van Eisen. In dit schetsontwerp willen we ook onze architectonische uitgangspunten naar voren brengen. We realiseren ons terdege dat het ontwerpproces hiermee pas begonnen is: onze opdrachtgevers en de gebruikers (Vestia en BAD) zullen hun reactie geven en daarnaast zullen er op bouwtechnisch en installatietechnisch gebied ook nog een aantal zaken onderzocht moeten worden. Desalniettemin is dit schetsontwerp een belangrijke stap op weg naar de verbouwing van BAD. Het belangrijkste uitgangspunt bij het schetsontwerp is het principe dat de verbouwing uit een serie losse, zelfstandige ingrepen bestaat. Deze ingrepen worden zichtbaar tegen de achtergrond van het huidige gebouw. Het schetsontwerp toont een beperkt aantal ingrepen in het collectieve domein van het pand, zoals de entreehal en de gangen: in de privé ruimte, zoals de werk- en woonruimtes, zullen de gebruikers elementen 1/5

27 Zeinstra van Gelderen architecten aan hun ruimtes kunnen toevoegen, zoals dakkapellen, balkons, trappen en serres. Dit kan bij de verbouwing of in een latere fase plaatsvinden. Wij hopen dat de bijzondere gemeenschap van de Vrijstaat BAD hiermee ook beter zichtbaar wordt in het Rotterdamse straatbeeld. Collectieve ruimten De meeste collectieve ruimtes (entreehal, de trappenhuizen en gangen) blijven in hun oorspronkelijke staat. Toch zijn hier ook de meest in het oog springende ingrepen te vinden Het betreft hier de keuken en vergaderruimte in de entreehal, het dakpodium met tent op de entreehal, de lift en toiletten bij het trappenhuis van de lange vleugel en de hangende badkamer van de lange vleugel. Bij de entreehal worden aan de zuidelijke kant, tegen de korte vleugel van het pand, een aantal ingrepen gedaan om de ruimtelijkheid van dit deel van de hal te versterken en de vele niveauverschillen sterker zichtbaar te maken. De bestaande keukens aan de voorgevel hebben zicht op de straat en de hal, maar zijn afgekeerd van het naastgelegen podium en de tuin. De bovenkeuken willen we veranderen in een vergaderruimte. Door de bestaande trap nabij de keuken en de bijbehorende wanden te slopen, ontstaat er niet alleen meer ruimte in de keuken en vergaderruimte, maar ook de mogelijkheid van een zichtlijn tussen de keuken, het podium en de tuin. Ook voor de daarboven gelegen vergaderruimte geldt deze zichtlijn. De keuken, de vergaderruimte en de ruimte onder het bestaande podium worden geïsoleerd; de rest van de hal wordt niet thermisch geïsoleerd maar wel voorzien van dubbelglas in de bestaande kozijnen. Op de entreehal wordt een houten dakpodium gemaakt, dat toegankelijk is middels nieuwe openslaande deuren vanuit de bestaande verbindingsgang over het dak. Het podium biedt ruimte aan diverse activiteiten en initiatieven: er kan letterlijk op voort gebouwd worden voor speciale, tijdelijke projecten. Een tent biedt hier de mogelijkheid van beschutting tegen regen en wind. 2/5

28 Zeinstra van Gelderen architecten Ter plaatse van het hoofdtrappenhuis in de lange vleugel worden toiletten gemaakt die vooral ook door de bezoekers van de entreehal te gebruiken zijn. Daarnaast stellen wij voor om hier een lift te plaatsen, die voor het transport van goederen en mensen gebruikt kan worden. Vanaf de vier stopplaatsen zijn in principe alle ruimtes in het pand te bereiken. Voor de gebruikers van de werkruimtes en de gastenverblijven is er op de eerste verdieping een collectieve badkamer ontworpen, die aan de gevel in de Arendstraat hangt. Door hier matglas in de gevel toe te, zal dit hangende element aan het pand een bijzonder karakter geven. Werk- en woonruimtes Het gevraagde programma van eisen kan betrekkelijk eenvoudig in het huidige gebouw gerealiseerd worden. Zo veel mogelijk gaan we uit van de bestaande indeling, omdat daarmee de gewenste variatie in ruimtes op de allereenvoudigste wijze gerealiseerd kan worden. Bestaande scheidingswanden worden zoveel mogelijk gehandhaafd. Alle werk- en woonruimtes worden als hoogwaardig geïsoleerde casco s opgeleverd. In de korte vleugel worden de ruimtes aan de binnenzijde geïsoleerd. De ruimte onder de kap wordt bij de woningen getrokken, deels als vide en deels als vliering. In de kelder bevindt zich een apart, een opslagruimte en een stookruimte. In de lange vleugel wordt alleen de zone met werkruimtes en woningen hoogwaardig geïsoleerd. De isolatie bevindt zich hier in de gangen en aan de buitenzijde van de tuingevel. De kozijnen en ramen aan deze gevel worden vernieuwd, ook omdat de quickscan heeft aangegeven dat juist deze kozijnen het meest verouderd zijn. De werk- en woonruimtes zijn uitwisselbaar en kunnen eenvoudig op het leidingenstelsel van het gebouw aangetakt worden. De gebruikers kunnen aan hun woon- of werkruimtes gebouwonderdelen toevoegen, zoals dakkapellen, balkons, trappen en serres. In de ruimtes kunnen toiletten en badkamers gemaakt worden, die op de strategisch 3/5

29 Zeinstra van Gelderen architecten geplaatste standleidingen aangesloten worden. Voor al deze optionele onderdelen zijn aan de begroting richtprijzen toegevoegd. Nieuwbouw Nieuwbouw naast het huidige pand van BAD is een interessante en waardevolle aanvulling op de huidige programmering van BAD. Een publieke functie op de begane grond vergroot de uitstraling van BAD en verrijkt haar betekenis voor de buurt en de deelgemeente. Ook voor de exploitatie van BAD kan dit onderdeel interessant zijn. Het huidige bestemmingsplan legt echter beperkingen op aan het realiseren van nieuwbouw naast het bestaande pand. Er treedt dan een overschrijding van het maximaal bebouwde oppervlakte op en bovendien zullen er parkeerplaatsen op eigen terrein moeten komen. Een wijziging van het bestemmingsplan zal mogelijk een a twee jaar in beslag nemen. Wij stellen daarom voor om de nieuwbouw in een volgende fase uit te voeren. Wel vinden we het van belang om de nieuwbouw nu al te betrekken bij het schetsontwerp opdat dit onderdeel ook bij de totale exploitatie betrokken kan worden. Installaties Verwarming Voor de verwarming en de warmwatervoorziening van de woon- en werkruimtes hebben we gekozen voor een zo duurzaam mogelijk en energiezuinig systeem. Dit bestaat uit de volgende onderdelen: - Een warmtepomp in combinatie met energieopslag in de bodem. Ter plaatse van het schoolplein worden hiervoor bodemcollectoren in de grond geboord. De warmtepomp wordt in combinatie met een houtpelletketel toegepast, om de piekvraag in de winter te kunnen verwerken. Verder leveren ook de geschakelde zonnecollectoren op de twee gunstig gelegen schuine daken een belangrijke bijdrage aan dit verwarmingssysteem. Voor de verwarming van de ruimtes is gekozen voor een stralingsplafond. Dit is een systeem dat uitgaat van lage temperatuurverwarming en goed aansluit bij het systeem met de warmtepomp. Een voordeel is ook dat de 4/5

30 Zeinstra van Gelderen architecten vloeren en wanden vrij blijven voor aanpassingen van het casco. Met warmtemeters per unit kan eenvoudig het verbruik geregistreerd worden. - In de entreehal, die op onregelmatige tijden verwarmd moet worden, stellen wij voor om electrische stralingspanelen aan het plafond te bevestigen. Hiermee kan deze ruimte snel en effectief verwarmd worden. Elektriciteit Voor de opwekking van elektriciteit wordt een warmtekrachtkoppelingsinstallatie aan de verwarming gekoppeld. Daarnaast zijn de schuine daken, die op de zon gericht zijn, van PV-folie voorzien. Grijswatersysteem Om het verbruik van schoon drinkwater te beperken, stellen wij voor een grijswatersysteem toe te passen voor de reservoirs van de toiletten en de wasmachines. Hiervoor wordt in de tuin een ondergrondse tank geplaatst met een overloop op het riool. Middels pompen en filters wordt het hemelwater gereinigd en naar de bestemde locaties gevoerd. 5/5

31 2420+P d.j. fietsenstalling om bestaande boom woning helmut/inez plafondverwarming helmut/inez plafondverwarming 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) hal P=0 straalpanelen aan plafond project plafondverwarming 1620+P plafondverwarming 1620+P P= P lift gevel bekleed isolatie sierpleister jeroen plafondverwarming jeroen plafondverwarming plafondverwarming gevel bekleed met keramische tegels gevel bekleed met klimop gevel bekleed isolatie sierpleister karin plafondverwarming plafondverwarming gevel bekleed met keramische tegels gevel bekleed met klimop kamiel plafondverwarming woning kamiel plafondverwarming gevel bekleed isolatie sierpleister frank plafondverwarming vloer + plafond isoleren gevel bekleed met klimop gevel bekleed met glas gevel bekleed met glas frank plafondverwarming P=0 frank woning aletta/jason plafondverwarming Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer:

32 p=0 vegetatiedak triple solar isolatie HR++glas plafondverwarming keramische tegels sierpleister Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:100 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: schema doorsnede lange vleugel tekeningnummer:

33 bestaande situatie binnen isolatie buiten isolatie

34 3440-P bestaande keuken 360-P stookruimte AopslagAvloer Avloer opslag isoleren A ties vloer en plafond isoleren 1440-P opslag onder podium 1440-P 1440-P 1440-P 1260-P Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: 1:200 onderwerp: N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. plattegrond nieuwe situatie tekeningnummer: bestaand sousterrain nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

35 woning helmut/inez AA Ahelmut/inez 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) 2420+P d.j. ChalChal Cstraalpanelen P=0CP=0C aan plafond fietsenstalling om bestaande boom project 1620+P 1620+P P= P jeroen D Dkamiel D Dstralingspanelen tegen plafond woning kamiel frank gevel voegen en hydrofoberen B jeroen karin woning frank frank aletta/jason vloer + plafond isoleren P=0 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

36 marco/janine 309 A A311 woning marco/janine C houten plateau gastverblijf 5640+P 5640+P 5640+P 3700+P collectieve badkamer 2640+P D B Bwoning gast roderick projectruimte Broderick Bvloer + plafond isoleren woning frank 3700+P aletta/jason logeerkamer P huisje Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 1 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

37 Avliering Amarco/janine C gastverblijf 5640+P 7400+P D B project gast B hidde laurien Bniki Bvloer + plafond isoleren 7400+P woning ties 4995+P logeerkamer3 logeerkamer2 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 2 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

38 3440-P bestaande keuken 360-P stookruimte AopslagAvloer Avloer opslag isoleren A ties vloer en plafond isoleren 1440-P opslag onder podium 1440-P 1440-P 1440-P 1260-P Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: 1:200 onderwerp: N afm: A3 schaal: fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. plattegrond nieuwe situatie tekeningnummer: bestaand sousterrain nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

39 woning helmut/inez AA Ahelmut/inez 2420+P 900+P podium vergaderruimte (bestaand) 2420+P d.j. ChalChal Cstraalpanelen P=0CP=0C aan plafond fietsenstalling om bestaande boom project 1620+P 1620+P P= P jeroen D Dkamiel D Dstralingspanelen tegen plafond woning kamiel frank B jeroen karin woning frank frank aletta/jason vloer + plafond isoleren P=0 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 0 N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

40 marco/janine 309 A A311 woning marco/janine C houten plateau gastverblijf 5640+P 5640+P 5640+P 3700+P collectieve badkamer 2640+P D B Bwoning gast roderick projectruimte Broderick woning frank 3700+P aletta/jason logeerkamer P huisje Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 1 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

41 Avliering Amarco/janine C gastverblijf 5640+P 7400+P gast hidde laurien D gevel bekleed isolatie sierpleister B Bniki project 7400+P gevel bekleed isolatie sierpleister woning ties 4995+P logeerkamer3 logeerkamer2 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 2 datum: afm: A3 schaal: 1:200 opdrachtgever: Vestia project: onderwerp: plattegrond nieuwe situatie laag 2 N fase: SO Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer: bestaand nieuw (basis) variant 1 variant 2 isolatiezone

42 A Avegetatiedak Azonnecollectoren C zie laag 1 Dbitumen Dzie laag 1 B zonnecollectoren vegetatiedak bitumen zie laag 1 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E variant 1&2 datum: afm: A3 schaal: project: onderwerp: N fase: SO opdrachtgever: Vestia Vrijplaats B.A.D. tekeningnummer:

43 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 1 tekeningnummer:

44 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 2 tekeningnummer:

45 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 3 tekeningnummer:

46 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 4 tekeningnummer:

47 Zeinstra van Gelderen architecten oostelijke handelskade 12 - f 1019 bm amsterdam T F E datum: afm: A3 schaal: 1:200 fase: SO opdrachtgever: Vestia project: Vrijplaats B.A.D. onderwerp: gevel 5 tekeningnummer:

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012

VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10. 25 april 2012 VOORONTWERP FLORIS VERSTERSTRAAT 10 25 april 2012 5 Floris Versterstraat 10 Bestaande situatie 1:200 BEGANE GROND EERSTE VERDIEPING 6 TWEEDE VERDIEPING DERDE VERDIEPING ACHTERGEVEL VOORGEVEL 7 Floris Versterstraat

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT WERKOMSCHRIJVING MONUMENT KORT RAPENBURG 1-3 LEIDEN Warmond, 21 april 2016 S.B.A. van Gils Holland Property Group INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN VERBOUWING 4 3 SOUTERRAIN 4 Kluisdeur 4 Hekwerk

Nadere informatie

Appartementencomplex Hoflaan. inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR. PEÑA architecture

Appartementencomplex Hoflaan. inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR. PEÑA architecture 2 1 Appartementencomplex Hoflaan inzendingen ARC 2015 - INTERIEUR PEÑA architecture 0 Project informatie: Project: Appartementen complex Hoflaan Adres: Hoflaan 60, 3062 JJ, Kralingen in Rotterdam Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

TE KOOP K.K. Jean Sibeliusstraat MJ Rotterdam. Rotterdam Estate B.V. Oudedijk 241 A 3061 AH Rotterdam

TE KOOP K.K. Jean Sibeliusstraat MJ Rotterdam. Rotterdam Estate B.V. Oudedijk 241 A 3061 AH Rotterdam TE KOOP Jean Sibeliusstraat 87 3069 MJ Rotterdam Rotterdam Estate B.V. Oudedijk 241 A 3061 AH Rotterdam 010-4122221 sales@rotterdamestate.nl rotterdamestate.nl 249.500 K.K. Zeer net afgewerkte 4 kamer

Nadere informatie

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13

VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 VOORONTWERP BENNEBROEKSTRAAT 11-13 41 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 42 Bennebroekstaat Bestaande situatie 1:200 1 43 Bennebroekstraat 44 Bennebroekstraat ALGEMEEN De school aan de Bennebroekstraat

Nadere informatie

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs: ,- k.k. Kromme Zandweg 74 Rotterdam. Sfeervolle vrijstaande villa met ca. 960 m2 grond!

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs: ,- k.k. Kromme Zandweg 74 Rotterdam. Sfeervolle vrijstaande villa met ca. 960 m2 grond! Villex Wonen B.V. TE KOOP Kromme Zandweg 74 Rotterdam Villex Wonen B.V. 1e Barendrechtseweg 46 2992 XC Barendrecht 088-5320000 info@villexwonen.nl villexwonen.nl Vraagprijs: 499.500,- k.k. Sfeervolle vrijstaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave werkboek:

Inhoudsopgave werkboek: Inhoudsopgave werkboek: 1. Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. 1 2. Groepsopdracht 1 - HC Wonen 2014 dag 1 6 Gegeven: Een pand in de verkoop / aankoop. Omschrijving Goed onderhouden opgebouwde karakteristieke

Nadere informatie

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard

Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop: Leyenbroekerweg 35, 6132CA Sittard Te koop aangeboden mooie, jaren-50 woning met riante tuin op een perceel groot 455 m2. 349.000,-- kk. Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt

Nadere informatie

Utrecht Bouwnummer -ong

Utrecht Bouwnummer -ong Utrecht Bouwnummer -ong Vraagprijs: 395.000 vrij op naam Omschrijving Utrecht - Bouwnummer -ong TUINHOF BLAUCAPEL Wonen in Tuindorp-Oost in de wijk Noordoost is luxe en rustig wonen in een groene omgeving

Nadere informatie

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS:

7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: TANGRAMHUIS 7 STAPPEN VOOR ENERGIEBESPARING IN EEN TANGRAMHUIS: 1 - ZON - Maak gebruik van de zon, de enige kostenloze energieleverancier! Onze woningen worden naar de zon georiënteerd, dat wil zeggen

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging

Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Te koop Vrijstaande woning met aangebouwde stenen berging Karel Doormanstraat 12, 3262 PD Oud-Beijerland Deze woning is gebouwd in de jaren 30. De woning bevat nog enkele authentieke details, zoals de

Nadere informatie

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem

SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem SINT MARTENS HOF 20 kluswoningen in de wijk Sint Marten te Arnhem 3 REALISATIE VAN 20 KLUSHUIZEN IN COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHT- GEVERSCHAP

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper

It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Vraagprijs 1.250.000,-- kosten koper Omschrijving It Merkelan 15 - Beetsterzwaag Luxe nieuwbouw in vertrouwde omgeving! Deze zeer royale, nieuw gebouwde villa met grote geïsoleerde

Nadere informatie

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten

Terrasvilla. Riant wonen aan het water. BBVH Architecten Terrasvilla Riant wonen aan het water BBVH Architecten Foto gerealiseerde Terrasvilla Terrasvilla Woningtype: Vrijstaand Bebouwd oppervlak: 107 m² (ex. garage) Bruto woonoppervlak: 245 m² Woning inhoud:

Nadere informatie

Carleyspassage 17 Venlo

Carleyspassage 17 Venlo Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Carleyspassage

Nadere informatie

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1

00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 00020_16~APPARTEMENT VESTER / 1 Appartement Vester uitbreiding interieur, Amsterdam Programma: een extra verdieping van 50 m2 met werkkamer, een extra ouderslaapkamer en badkamer, een vernieuwde keuken

Nadere informatie

Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer

Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer Unieke nieuwbouw woningen aan de Oosteinderweg in Aalsmeer Download nu ook onze nieuwe app Bert van Vulpen Makelaars + Hypotheken en blijf op de hoogte van onze ontwikkelingen en ons nieuwe aanbod! twitter.com/bertvanvulpen

Nadere informatie

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k.

Van Staverenstraat 6, 3043 RS Rotterdam ,- k.k. , 3043 RS Rotterdam 330.000,- k.k. Omschrijving Een huis om verliefd op te worden! Vind jij gezellig thuiskomen belangrijk en wil je ook kunnen genieten van het comfort van nu? Deze ZEER ROYALE EENGEZINSWONING

Nadere informatie

Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven

Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven NPR dumo Het Wallisblok Naar een nieuwe ontwerp en ontwikkelformule DIY-initiatieven 26 januari 2016 Ineke Hulshof Missie Ineke Hulshof en Hulshof Architecten, 25 jaar met een Missie - een hoge mate van

Nadere informatie

Rijweg 30 te Waardenburg

Rijweg 30 te Waardenburg Rijweg 30 te Waardenburg Vraagprijs 399.000,-- k.k. Kenmerken & Locatie Vraagprijs 399.000,-- k.k. Bouwjaar ca. 1912 Soort woning Aantal kamers 7 Aantal slaapkamers 4 Inhoud woning ca. 500 m³ vrijstaande

Nadere informatie

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond

Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Te koop: Baan 2A te Warmond Schitterend geschakeld herenhuis in het centrum van watersportdorp Warmond Vrijblijvende projectinformatie: Conduct Vastgoed BV te Warmond Algemeen Op een zeer markante en centraal

Nadere informatie

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL

WONEN IN EEN OUDE SCHOOL WONEN IN EEN OUDE SCHOOL Plan bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp Doe je mee? Impressie van de school (foto uit 1941) Oktober, 2013 Bouwgroep Nieuwe Energie Betondorp -1- ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Verkoop

Nadere informatie

Kaldenkerkerweg 86. Venlo. Vraagprijs: ,- k.k.

Kaldenkerkerweg 86. Venlo. Vraagprijs: ,- k.k. Kaldenkerkerweg 86 Venlo Vraagprijs: 329.000,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 600 m3 Soort Object Herenhuis Perceel 572 m2 Type Object Vrijstaand Woonoppervlakte Ca. 170 m2 Bouwjaar Ca. 1906 Slaapkamers

Nadere informatie

Arenborgweg Venlo

Arenborgweg Venlo Arenborgweg 107 - Venlo "Vrijstaand woonhuis in perfecte staat verkerend en met hoogwaardige materialen gebouwd vrijstaand woonhuis met paardenstal (4 boxen), zwembad en volledig zelfvoorzienend met zonnecollectoren."

Nadere informatie

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin

Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Hoekwoning met stenen berging en zuid gerichte achtertuin Admiraal de Ruyterstraat 117, 3262 XD Oud-Beijerland

Nadere informatie

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam

167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLA NOVA architecten, Rotterdam 167 pakhuis Afrika restauratie van een pakhuis t.b.v. kantoren en bedrijven 6500m 2 Oostelijke Handelskade, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam de woningbouw en het pakhuis vanaf de Oostelijke Handelskade

Nadere informatie

ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG

ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG ZUIDERPARKLAAN - DEN HAAG De dakopbouw aan de Zuiderparklaan bestaat uit een woon-, slaap- en badruimte met daaraan twee terrassen gelegen. Het terras aan de slaapkamer is op de ochtendzon georiënteerd

Nadere informatie

GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72

GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 GREENTERWEG 6 8262 BB KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 GREENTERWEG 6, KAMPEN Zeer sfeervolle oude stadsboerderij met heel veel ruimte, grote

Nadere informatie

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek

Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Te huur Showroom, garage en woonhuis Arent van Lierstraat 12 te Puttershoek Algemeen De garage met showroom en woning is gelegen aan de Arent van Lierstraat te Puttershoek. Het garage gedeelte en de woning

Nadere informatie

TE KOOP. schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne.

TE KOOP. schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne. TE KOOP schitterende woonboerderij Kuilvenweg 6 te Deurne. Woonboerderij Deurne Te koop. Een schitterende, in goede staat verkerende, langgevelboerderij gelegen op een zeer mooie woonlocatie aan de Kuilvenweg

Nadere informatie

Project 179 Huize Vreeburg

Project 179 Huize Vreeburg Project 179 Huize Vreeburg Dorpsstraat 66, Rosmalen Oprachtgever: SonderJansen, Rosmalen april 2011 - maart 2014 Landschapsarchitect: Anne Laansma, Esch Ontwerp tafels: Roderick Vos, s-hertogenbosch Fotograaf:

Nadere informatie

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl

schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl schipperdouwesarchitectuur De Fute 4 7491 AL Delden 074 7600088 www.sd-architectuur.nl info@sd-architectuur.nl Hoge schuurvilla schipperdouwesarchitectuur Thuiskomen op het knooperf wordt een bijzondere

Nadere informatie

AL LIGHT, HAARLEM 2 WONINGEN. Leidsezijstraat 4 en 6, Haarlem OPDRACHTGEVERS: Fase 1 Initiatief-Definitief Ontwerp: Robert Broesi en Andrea Abu Sal ah

AL LIGHT, HAARLEM 2 WONINGEN. Leidsezijstraat 4 en 6, Haarlem OPDRACHTGEVERS: Fase 1 Initiatief-Definitief Ontwerp: Robert Broesi en Andrea Abu Sal ah AL LIGHT, HAARLEM 2 WONINGEN Leidsezijstraat 4 en 6, Haarlem OPDRACHTGEVERS: Fase 1 Initiatief-Definitief Ontwerp: Robert Broesi en Andrea Abu Sal ah Sipko de Boer en Edith Sizoo Fase 2: DO - Oplevering

Nadere informatie

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid zwarte parel rotterdam ZUID titel ontwerp voorgevel ontwerp interieur programma periode Zwarte Parel Rotterdam Zuid Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten Studio Rolf.fr woning en atelier 2008-2010 Maatschappelijke

Nadere informatie

renovatie woning Gent

renovatie woning Gent renovatie woning Gent atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 www@ateliertomvanhee.be RENOVATIE WONING GENT WOONVOLUME MET RAMEN ALS SCHILDERIJEN PROJECT

Nadere informatie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie

moestuin rosaklooster plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 status: Studie moestuin plaats: Amsterdam opdrachtgever: Reliplan oppervlakte: 1.200 m2 rosaklooster Het Rosaklooster wordt door het Leger des Heils gebruikt als opvanghuis voor vrouwen met psychische problemen. Het

Nadere informatie

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n.

Helenusstraat 1 Almere Poort v.o.n. Helenusstraat 1 Almere Poort 379.000 v.o.n. algemene informatie plattegrond getekende impressies Deze brochure is met zorg samengesteld uit de beschikbare gegevens. Aan de opgegeven afmetingen en informatie

Nadere informatie

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl

4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Verslag workshop 2 WONEN AAN DE HAVEN NOORDERHAVEN 4 MAART 2015 www.noorderhavenzutphen.nl Op woensdagavond 4 maart is de tweede workshop voor Veld 10 in de oude Broodfabriek gehouden. Op deze avond hebben

Nadere informatie

Onderste Molenweg 57 - VENLO

Onderste Molenweg 57 - VENLO Onderste Molenweg 57 - VENLO "Onder architectuur gebouwde villa met eigen oprit met grote inpandige garage, een deels overdekt terras en ruime tuin." Vraagprijs: 650.000,00 k.k. Voormelde informatie is

Nadere informatie

Kaldenkerkerweg 86. Venlo. Vraagprijs: ,- k.k.

Kaldenkerkerweg 86. Venlo. Vraagprijs: ,- k.k. Kaldenkerkerweg 86 Venlo Vraagprijs: 335.000,- k.k. Categorie Woonhuis Inhoud Ca. 600 m3 Soort Object Herenhuis Perceel 572 m2 Type Object Hafvrijstaand Woonoppervlakte Ca. 170 m2 Bouwjaar Ca. 1906 Slaapkamers

Nadere informatie

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM

BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM BALBOAPLEIN, SCHOOL EN WONINGEN AMSTERDAM OMSCHRIJVING PROJECT BALBOAPLEIN Met de afbraak van de Joop Westerweelschool kwam er een bouwterrein vrij van ongeveer 100 bij 50 meter, gelegen tussen het Balboaplein

Nadere informatie

landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk

landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk landelijk wonen landelijk wonen aan de tillaartst in bergeijk raat landelijk bergeijk Bergeijk, het mooiste meisje van de klas Landelijk dorp gehuld in een warme deken van het mooiste groen. Waar Keersop

Nadere informatie

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf

De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf De Spil Dorpshuis, sportzaal en burgerzaal te Bleskensgraaf Opdrachtgever: Gemeente Graafstroom Ontwerp: 200 Realisatie: 2006-2007 Architectenmaatschap Groeneweg & Van der Meijden Wijnstraat 112, 11 BX

Nadere informatie

Voorlopig Ontwerp. HuisTuinHuis Willemstad. bureau sla

Voorlopig Ontwerp. HuisTuinHuis Willemstad. bureau sla Voorlopig Ontwerp HuisTuinHuis Willemstad bureau sla Colofon project: HuisTuinHuis verbouwing woonhuis Willemstad opdrachtgever: privaat ontwerp: bureausla stedenbouw landschap architectuur Tussen de Bogen

Nadere informatie

Memo: aanpassingen in te behouden deel Frans Klooster

Memo: aanpassingen in te behouden deel Frans Klooster Memo: aanpassingen in te behouden deel Frans Klooster 1. Inleiding 1. Bij de herontwikkeling van de locatie, bekend als Frans Klooster, tot een hotelcomplex annex ruimte voor Chinese geneeskunde en Cultuur

Nadere informatie

3 en 4-kamer appartementen Hochkrimml Salzburgerland Oostenrijk 542.200

3 en 4-kamer appartementen Hochkrimml Salzburgerland Oostenrijk 542.200 3 en 4-kamer appartementen Hochkrimml Salzburgerland Oostenrijk 542.200 SKI IN - SKI OUT - kleinschalig project - zeer hoge kwaliteit - energiezuinig - 2 of 3 slaapkamers - met eigen sauna Te koop zijn

Nadere informatie

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma

Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden. Programma 5 april 2016-1/7 Toelichting aanvraag schetsplan Restauratie, verbouwing en uitbreiding Rijnsburgerweg 152 Leiden Programma Het huis gaat bewoond worden door een gezin met jonge kinderen. Het programma

Nadere informatie

LAAR ontwerp voor kavel 5 Op de Hei (OH5) LAAR wonen op een open plek in het bos

LAAR ontwerp voor kavel 5 Op de Hei (OH5) LAAR wonen op een open plek in het bos ontwerp voor kavel 5 Op de Hei (OH5) wonen op een open plek in het bos wonen op een open plek in het bos We droomden al geruime tijd van een eigen huis toen de kavels in Kerckebosch Zeist werden aangeboden.

Nadere informatie

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT

PASSEERDERSGRACHT TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 SCHETSONTWERP VOOR EEN IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT PASSEERDERSGRACHT SCHETSONTWERP VOOR EEN TUINKAMER AMSTERDAM, 28 SEPTEMBER 2011 IN OPDRACHT VAN BURO AMSTERDAM DONALD OSBORNE ARCHITECT WWW.DONALDOSBORNE.NL 21 IMPRESSIE ACHTERGEVEL BEELD VAN DE TUINKAMER

Nadere informatie

Brochure. Middenlaan 10 - Doorn. Vraagprijs ,-- k.k.

Brochure. Middenlaan 10 - Doorn. Vraagprijs ,-- k.k. Brochure Middenlaan 10 - Doorn Vraagprijs 735.000,-- k.k. Omschrijving Middenlaan 10 - Doorn EEN GEZELLIGE MODERNE FAMILIEWONING DIE U VAN BINNEN GEZIEN MOET HEBBEN. Deze onder architectuur, uiterst solide

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM

Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Zwaerdecroonstraat 38b ROTTERDAM Vraagprijs: 435.000 k.k. MAARTENMakelaardij T 010 818 14 87 E maarten@maartenmakelaardij.nl Burgemeester Hoffmanplein 51 M 06 415 58 485 I www.maartenmakelaardij.nl 3071

Nadere informatie

COBRA KWARTIER. Amstelveen

COBRA KWARTIER. Amstelveen COBRA KWARTIER Amstelveen Innovatief Transformeren van wonen naar werken 3 Cobra Kwartier: luxe huurappartementen in voormalige kantoortoren Een voormalig kantoorgebouw aan het Kostverlorenhof in Amstelveen

Nadere informatie

Laag Boskoop 50 te BOSKOOP

Laag Boskoop 50 te BOSKOOP Laag Boskoop 50 te BOSKOOP Vraagprijs 420.000,-- k.k. Een statige villa aanpassen naar uw eigen wensen, kom kijken en geniet van de enorme ruimte in om huis! Bouwjaar Inhoud Perceeloppervlakte Aantal kamers

Nadere informatie

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE

2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE 2 NIEUW TE BOUWEN VRIJSTAANDE WONINGEN MET GARAGE AAN DE TENTWEG TE STOLWIJK Nieuwbouw Ruime garage Royale kavels 700 m2 Nabij centrum gelegen Vrij uitzicht Veel privacy, Verkoop documentatie Tentweg 27

Nadere informatie

Bezichtig jouw droomwoning

Bezichtig jouw droomwoning Bezichtig jouw droomwoning Alsof je het al aaaren doet! Adres: Datum: Bouwar huis: Vraagprijs: Jouw maximale budget: (tip: vergeet de 2% overdrachtsbelasting niet) Is dit echt jouw droomwoning of toch

Nadere informatie

Tobe 23, Oud Gastel. VRAAGPRIJS: ,-- k.k.

Tobe 23, Oud Gastel. VRAAGPRIJS: ,-- k.k. Deze royale vrijstaande woning met inpandig te bereiken garage is gelegen op een perceel van maar liefst 445 m² ondergrond. De woning is gebouwd in 1998 waarna deze in 2009 is uitgebouwd met een ruime

Nadere informatie

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin

Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Langeweg 11 Postbus 1166 3260 AD Oud-Beijerland Tel: 0186-634200 Fax: 0186-634276 Te koop Vrijstaande woning met carport, schuur en schitterende tuin Pieter Abelszstraat 15 3297 EL Puttershoek Algemeen

Nadere informatie

Woongebouw Vijfhuizen

Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw Vijfhuizen Woongebouw voor 55 + bewoners Vijfhuizen Uitgangspunten Ontwerp voor nieuwbouwproject voor 20 appartementen voor 55+ bewoners, 4 groepswoningen en een dienstencentrum. Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k.

Brochure. Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede. Vraagprijs ,-- k.k. Brochure Oeverstraat 28 - Wijk Bij Duurstede Vraagprijs 575.000,-- k.k. Omschrijving Oeverstraat 28 - Wijk bij Duurstede In het historische centrum van Wijk bij Duurstede, op loopafstand van de pittoreske

Nadere informatie

Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning

Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning Te koop Karakteristieke semi vrijstaande woning Zinkweg 255, 3262 BH Oud-Beijerland Deze karakteristieke en sfeervolle woning is gebouwd in 2001 in opdracht van de huidige eigenaren. De woning is gelegen

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Goeseelsstraat 27

TE KOOP. Breda Goeseelsstraat 27 TE KOOP Breda Goeseelsstraat 27 Zelfstandige bedrijfsruimte met kantooretage. De bedrijfsruimte ligt op een zeer goede bereikbare locatie, op het kleinschalige bedrijventerrein Goeseelspark. Uitvalswegen

Nadere informatie

JHK Architecten DE BLEEK 1

JHK Architecten DE BLEEK 1 JHK Architecten DE BLEEK 1 Colofon De Waal Beheer O.G. Euclideslaan 2 3584 BN UTRECHT 030-266 14 24 www.dewaalbeheer.nl JHK Architecten JHK Architecten Hondiuslaan 44 3502 GH Utrecht 030-2964060 www.jhk.nl

Nadere informatie

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs ,- k.k. Wemeldingestraat 11 Rotterdam. Zeer goed onderhouden 2-onder-1-kap woning met een fijne tuin!

TE KOOP. Villex Wonen B.V. Vraagprijs ,- k.k. Wemeldingestraat 11 Rotterdam. Zeer goed onderhouden 2-onder-1-kap woning met een fijne tuin! Villex Wonen B.V. TE KOOP Wemeldingestraat 11 Rotterdam Villex Wonen B.V. 1e Barendrechtseweg 46 2992 XC Barendrecht 088-5320000 info@villexwonen.nl villexwonen.nl Vraagprijs 289.000,- k.k. Zeer goed onderhouden

Nadere informatie

Wilhelminaplein 143 Tegelen

Wilhelminaplein 143 Tegelen Van Kempen Makelaars Venlo Straelseweg 232 Venlo - tel: 077-3524333 Van Kempen Makelaars Horst Loevestraat 9a Horst - tel: 077-3031000 www.vankempenmakelaars.nl info@vankempenmakelaars.nl Tegelen Vraagprijs

Nadere informatie

TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE

TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE van galerijflat naar corridorflat hendrikus chabotstraat sprang-capelle nl ontwerp april 2013 - oplevering november 2014 TRANSFORMATIE CHABOTFLAT SPRANG-CAPELLE

Nadere informatie

3 Basisscholen Getsewoud

3 Basisscholen Getsewoud 3 Basisscholen Getsewoud Basisscholen Getsewoud 3 scholen onder 1 dak Flexibiliteit Getsewoud is een grote nieuwbouwwijk in Nieuw Vennep, een onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Het scholencomplex

Nadere informatie

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT

CPO LINDEHOEVE PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG. Wieggers ARCHITECT CPO LINDEHOEVE OUDE LANGSTRAAT 66 TILBURG PRESENTATIE BELANGSTELLENDEN 13 december 2016 inleiding te slopen schuren, in deze zone nieuwbouw appartementen te renoveren schuur tot gemeenschappelijke ruimte(n)

Nadere informatie

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren

Wie is Woonlinie Het project duurzame isolatietechnieken oplossingen in de installaties van de woningen Monitoren Wie is Woonlinie Woonlinie is een middelgrote woningcorporatie actief in het Land van Heusden en Altena en Zaltbommel. Totaal verhuurt Woonlinie ongeveer 4200 woningen. Daarnaast bouwt de vastgoed afdeling

Nadere informatie

OUDESTRAAT 148 8261 CZ KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72

OUDESTRAAT 148 8261 CZ KAMPEN. HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 OUDESTRAAT 148 8261 CZ KAMPEN HOKSBERGEN MAKELAARDIJ Oudestraat 172 - Kampen -Tel (038) 333 10 43 Fax (038) 333 31 72 OUDESTRAAT 148, KAMPEN Zeer ruime bovenwoning (ca 150 m²) met authentieke (Jugendstil)

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling

Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt. In opdracht van Ymere Ontwikkeling Tugelawegblokken Vernieuwing van twee woonblokken in de Transvaalbuurt In opdracht van Ymere Ontwikkeling 1/10 Twee nieuwe Tugelablokken Met de realisatie van de Tugelablokken heeft M3H twee complete bouwblokken

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

GENERAAL VETTERSTRAAT

GENERAAL VETTERSTRAAT GENERAAL VETTERSTRAAT Disclaimer De informatie in deze brochure is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. FRED is niet aansprakelijk voor

Nadere informatie

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl

TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder. Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl TE KOOP Pastorie Wezenstraat 70 Den Helder Vraagprijs: 365.000,- k.k. www.reliplan.nl 2 Object Object Dit object betreft de pastorie van de voormalige Evangelisch Lutherse Kerk. Ligging Het object is gelegen

Nadere informatie

HERENWEG 268-270 WILNIS 495.000 v.o.n. www.herenweg268-270.nl Omschrijving Aan de karakteristieke lintbebouwing van Wilnis worden twee halfvrijstaande herenhuizen gebouwd. De directe ligging aan doorgaand

Nadere informatie

Groenendael Makelaardij B.V K.K. Anna Lindhlaan HT Woerden. Groenendael Makelaardij B.V. TE KOOP. Hogewoerd 32 A 3441 BE Woerden

Groenendael Makelaardij B.V K.K. Anna Lindhlaan HT Woerden. Groenendael Makelaardij B.V. TE KOOP. Hogewoerd 32 A 3441 BE Woerden Groenendael Makelaardij B.V. TE KOOP Anna Lindhlaan 7 3446 HT Woerden Groenendael Makelaardij B.V. Hogewoerd 32 A 3441 BE Woerden 0348-416886 info@gmwoerden.nl gmwoerden.nl 895.000 K.K. Ruime woonkamer

Nadere informatie

Alexander Verhuellstraat 2 - Brielle Vraagprijs 750.000,= k.k. Omschrijving Wilt u vrij wonen nabij het centrum in de gezellige wijk Rugge? Dan is deze villa een unieke kans. De locatie en de woning zijn

Nadere informatie

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen Herbes temmin g van kan too r tot zo rghot n deuren s MA MA r i j k e v a douwe bo a studio m e Afstude r p r oj e c t el ukli e s ma k a r k o p g a v e Door de recessie is de leegstand van Nederlandse

Nadere informatie

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving

Werkomschrijving. Project: Voorbeeld Monumenten Werkomschrijving Opdrachtgever: Datum: 16 mei 2012 Onderwerp: Werkomschrijving Willem Beukelsstraat 35 HS 1097 CR Amsterdam T 020 6403306 F 020 6402507 www.amsterdamsvastgoedbeheer.nl info@amsterdamsvastgoedbeheer.nl Werkomschrijving ABN Amro 432013660 KvK 34276475 BTW 1733.80.505.B01

Nadere informatie

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers

jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers jadewerkwijze voor particuliere opdrachtgevers ZELF (VER)BOUWEN? Zelf bouwen of verbouwen? JADE architecten biedt hiervoor reeds sinds 2010 een laagdrempelige service. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen

Nadere informatie

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten

KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE. BiermanHenketarchitecten KANTOOR GGD IJSSELLAND ZWOLLE 2016 BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2014-2015 Oplevering juni 2016 Opdrachtgever GGD IJsselland Adviseurs NV Maatschappelijk Vastgoed (projectmanagement) EWZ adviseurs (installatieadviseur)

Nadere informatie

TYPE 3A BN 37 TYPE 3A TYPE 3B TYPE 3B TYPE 3A BN 33 TYPE 2 BN 05 BN 31 TYPE 2 BN 29 TYPE 2 BN 28 BN 08 BN 09 / 10 BN 26 TYPE 1B BN 24

TYPE 3A BN 37 TYPE 3A TYPE 3B TYPE 3B TYPE 3A BN 33 TYPE 2 BN 05 BN 31 TYPE 2 BN 29 TYPE 2 BN 28 BN 08 BN 09 / 10 BN 26 TYPE 1B BN 24 13 De woningen tla Wes ndse tuin t raa anst m uis H e i Jop BN 01 8 7 TYPE 3A TYPE 3A TYPE 3A BN 02 6 BN 38 TYPE 3A TYPE 3A BN 33 BN 04 2 BN 34 1 BN 32 TYPE 1E 3 BN 35 BN 05 BN 31 TYPE 1D 10 x Woningtype

Nadere informatie

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden

Promenade. Wonen in het hart van Uden. Plattegronden & Technische Omschrijving. 31 huurappartementen in het centrum van Uden Promenade Wonen in het hart van Uden Plattegronden & Technische Omschrijving 31 huurappartementen in het centrum van Uden Verwachte oplevering februari 2015 Area, laat wonen leven Wij zijn Area, dé wooncorporatie

Nadere informatie

BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART!

BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART! BELEEF DE HISTORIE PROEF DE VRIJHEID VERKOOP FASE 1 (VOORMALIGE CELLENVLEUGELS) NU GESTART! MIDDEN IN HET HIPPE OUDE NOORDEN De Noordsingel, het monumentale gevangeniscomplex in het Oude Noorden van Rotterdam

Nadere informatie

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR

RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR RENOVATIE WONING GENTBRUGGE ATELIER TOM VANHEE DEELNEMINGSDOSSIER ARC AWARDS 2013 - ARCHITECTUUR p2 atelier tom vanhee Verboeckhavenstraat 99, 1030 Brussel t/f 02 245 16 18 m 0496 12 74 38 tom@ateliertomvanhee.be

Nadere informatie

Nassaulaan 5 Puttershoek

Nassaulaan 5 Puttershoek Nassaulaan 5 Puttershoek Op gunstige locatie gelegen onder architectuur gebouwde royale vrijstaande 8kamervilla Met garage en tuin rondom op totaal 926m² eigen grond Eventueel zeer geschikt voor dubbele

Nadere informatie

Maarland Zuidzijde 16 17 - Brielle Vraagprijs 450.000,= k.k. Omschrijving Direct tegen het centrum gelegen op de hoek van de straat naast het Zakkendragershuisje ligt deze prachtige karakteristieke hoekwoning

Nadere informatie

SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder

SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 bibliotheek Den Helder SCHOOL 7 BIBLIOTHEEK DEN HELDER van Veen Architecten en Mars interieurarchitecten Crooswijksesingel 50F 3034CJ Rotterdam www.vanveenarchitecten.nl

Nadere informatie

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG

Villa s Kleine Rieteiland. van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Villa s Kleine Rieteiland van den Oever, Zaaijer & Partners architecten, Amsterdam IJBURG Inleiding Zo rond de kerst van 1999 las ik in de NRC dat er een nieuw eiland in de maak was. Het heette het Kleine

Nadere informatie

De Vesting Brielle - fase 1 architectuur gebiedsontwikkeling

De Vesting Brielle - fase 1 architectuur gebiedsontwikkeling De Vesting Brielle - fase 1 architectuur gebiedsontwikkeling 2 3 0 50 60 m De Vesting Brielle - fase 1 Brielle 3285 1350 BETROKKEN PARTIJEN Opdrachtgever: Gemeente Brielle/ Blauwhoed Ontwerp: 2013-2015

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht

Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht 1 Atelierwoningen Leidsche Rijn Utrecht In 2010 worden in de wijk t Zand in Leidsche Rijn 30 atelierwoningen gebouwd. De locatie is in en om een hoogstam kersenboomgaard, eens onderdeel van het groene

Nadere informatie