Hoe ga je om met verzuim in je salon?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe ga je om met verzuim in je salon?"

Transcriptie

1 Deel 2 Praktische informatie over verzuim Hoe ga je om met verzuim in je salon? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je om het verzuim laag te houden. Ze geven ondersteunende informatie bij het eerste deel van deze Gezond-Werken-Wijzer. Maar je kunt er meer mee doen. Je kunt met deze kaarten ook een deel van het verzuim voorkomen. Toelichting Het beste is natuurlijk: geen verzuim. Kaart 1 geeft je daarom de belangrijkste tools en tips over preventie van verzuim. Daarmee kun je veel verzuim voorkomen. Krijg je toch met verzuim te maken, kijk dan voor informatie naar de overige kaarten. Kaart 2 geeft een overzicht in vogelvlucht van je verplichtingen en mogelijkheden bij het toepassen van de Wet verbetering poortwachter. De speciaal voor de kappers ontwikkelde digitale Verzuimmanager helpt je hier ook bij. Kaart 3 geeft extra informatie over de situatie dat een verzuimmelding samenhangt met zwangerschap en bedrijfsongevallen. Zowel bij een ziekmelding als bij terugkeer moet je verzuimgesprekken voeren. Kaart 4 Meer over verzuimgesprekken geeft je daar de tips voor. Ook voor moeilijke gesprekken en gesprekken bij veelvuldig verzuim. Kaart 5 Stoplichtgesprekken geeft je houvast. Bij de aanpak van kort verzuim zijn ook de CAO-bepalingen van belang (kaart 6). Omdat CAO-afspraken kunnen veranderen, zijn ze in de Gezond-Werken-Wijzer niet opgenomen. Zorg dat er altijd een actuele versie van de CAO aanwezig is in de salon. Komen je medewerkers niet snel terug, dan kun je daarover informatie vinden op kaart 7 Passend werk en werkhervattingsgesprekken. Afhankelijk van je contract wordt ook de arbodienst bij het verzuim betrokken. In het kader van het arboconvenant is er veel energie gestopt in het ontwikkelen van goede arbodienstverlening. Daarom is kaart 8 over Verwachtingen bij arbodienstverlening toegevoegd. Je vindt er een samenvatting van belangrijke richtlijnen. Ontstaat er tijdens de aanpak van het verzuim onoplosbare onenigheid tussen jou en je medewerker, dan biedt de Wet verbetering poortwachter een uitweg via een Deskundigenoordeel. Kaart 9 Onenigheid en sancties geeft het overzicht. Last but not least is er aandacht voor de financiële kant. Je kunt te maken krijgen met aanbiedingen om met extra hulp het verzuim te bekorten. Ook zijn er mogelijkheden tot subsidies. Tips vind je op kaart 10 Extra ondersteuning en lastenverlichting. GWW_Deel2_C.indd :03:09

2 Inhoudsopgave Preventie en overleg met je medewerkers. De Wet verbetering poortwachter in vogelvlucht. Zwangerschap en bedrijfsongevallen verdienen bijzondere aandacht. Meer over verzuimgesprekken. Het Stoplichtgesprek. CAO-bepalingen over verzuim. Passend werk en werkhervattingsgesprekken. Verwachtingen bij arbodienstverlening. Onenigheid en sancties. Extra ondersteuning en lastenverlichting. De WIA. Hoeveel kost verzuim? Het werknemersdeel deel 5 bevat veel tips over werk en verzuim die je ook als werkgever goed kunt gebruiken! Wil je meer tips? 1 Preventie en overleg met je medewerkers Je pakt het verzuim het beste aan door het vóór te zijn. Dat kun je op verschillende manieren doen. Hieronder vind je ideeën om in overleg met je medewerkers verzuim te vermijden en als iemand toch ziek is een snelle terugkeer te bevorderen. Twee uitgangspunten zijn daarbij van belang. 1. Naarmate je meer aandacht (en oplossingen) hebt voor beginnende klachten en ongemakken op het werk, zijn je medewerkers beter in staat verzuim te voorkomen. 2. Zowel bij goed werk als bij gezondheidsklachten en verzuim speelt een groot aantal sociale omstandigheden een rol. 1 stimuleren dat medewerkers je tijdig waarschuwen De meest voor de hand liggende manier om verzuim te vermijden is: duidelijke afspraken maken over de preventie van verzuim, de ziekmelding, de contacten tijdens ziekte en de mogelijkheden voor (aangepaste) werkhervatting. Veel medewerkers zijn daar onvoldoende van op de hoogte en stellen zich pas op de hoogte als ze ziek zijn. Uiteraard zijn regels nodig. Wil je meer bereiken? Bespreek de volgende twee punten eens in het teamoverleg. Welke tijdelijke aanpassingen bij kleinere gezondheidsklachten zien jij en je medewerkers? Schrijf ze op en stimuleer het gebruik ervan. Het is belangrijk voor jou en je medewerkers dat medewerkers tijdig met signalen en voorstellen komen in plaats van door te lopen tot ziekmelding onvermijdelijk is. Daarin heeft iedereen een eigen verantwoordelijkheid. 2 De sociale omstandigheden aanpakken Sfeer en uitstraling zijn belangrijk voor het succes van je salon. Maar ze kunnen ook een groot effect hebben op het verzuim. Een goede werksfeer en grote collegialiteit doen wonderen. Daar kun je zelf veel aan doen. Medewerkers groeien door positieve reacties op hun gedrag. Die kan bestaan uit een blijk van waardering. Maar ook uit het geven van informatie als blijkt dat ze iets nog niet kunnen of weten. Misschien kan een oudere collega tijdelijk ééns per week als mentor optreden? Of kun je in overleg met je medewerker taken plannen die minder belastend zijn of meer zelfvertrouwen geven? 3 Gebruik de werknemerskaarten uit deze Gezond-Werken-Wijzer Je kunt dat nog versterken door de werknemerskaarten te gebruiken die je in deel 5 in deze Gezond-Werken-Wijzer vindt. Het zijn kaarten over het omgaan met en voorkomen van gezondheidsklachten die vaak bij kappers voorkomen. Je kunt die zelf gebruiken. Maar ze zijn ook bedoeld om te kopiëren en ze aan je medewerkers uit te delen. In het teamoverleg kun je ze vervolgens bespreken. Samen kun je dan preventieve maatregelen bedenken. Wil je een topsalon? Gebruik dan de kaart Balans en plezier in je werk (zie deel 5). de ideeën die hierboven staan, werken ook als het verzuim niets met het werk te maken heeft: medewerkers leren ervan bewust over hun gezondheid na te denken. Bedenk niet zelf alle oplossingen. Laat je medewerkers bewust meedenken. Door arbeid en gezondheid bespreekbaar te maken, kun je veel leren over je medewerkers. GWW_Deel2_C.indd :03:11

3 2 De Wet verbetering poortwachter in vogelvlucht De kernpunten van een goed verzuimbeleid volgens de Wet verbetering poortwachter De Wet verbetering poortwachter stelt eisen aan werkgevers en werknemers. Deze kaart geeft een overzicht van je verplichtingen en mogelijkheden. Wat verplicht is, staat in een aparte kleur. De uitgangspunten voor elke fase van verzuim zijn steeds dezelfde 1. Houd een goed contact met je medewerker. 2. Zoek samen naar goede activiteiten voor herstel en terugkeer naar (passend) werk. 3. Maak een goed werkhervattingsplan, leg je afspraken vast en evalueer de resultaten. 4. Let op de wettelijke verplichtingen van jezelf en de medewerker en vraag de arbodienst om informatie en advies. Wat moet je en wat kun je doen? 3 Zwangerschap en bedrijfsongevallen verdienen bijzondere aandacht Zwangerschap: geen kosten bij verzuim dat te maken heeft met zwangerschap Het is belangrijk te weten of de ziekte te maken heeft met zwangerschap. Denk bijvoorbeeld aan zwangerschapsgerelateerde hoge bloeddruk, suikerziekte, bekkeninstabiliteit of postnatale depressie. Maar ook aan steeds moeilijker bukken, buigen en draaien tijdens het werk. In dat geval is het noodzakelijk om het verzuim binnen drie werkdagen bij het UWV te melden. Zo kun je gebruikmaken van de (vangnet)regeling waardoor het UWV de loonkosten op zich neemt bij verzuim. Je hoeft dit verzuim ook niet bij je verzuimcijfers op te tellen, wat gunstig kan zijn bij het afsluiten van een verzuimverzekering. Veel (vooral kleine) werkgevers, maar ook werknemers, weten vaak niets over uitkering bij ziekte door zwangerschap voordat het bevallingsverlof ingaat. Meer informatie vind je op de internetsite: De werkgever dient deze informatie te hebben, omdat hij/zij dan aan de medewerkster uit kan leggen waarom hij/zij hierover vragen stelt. Vooral in de eerste drie maanden van de zwangerschap houden vrouwen soms hun zwangerschap en dus ook de mogelijke relatie tussen ziekte en zwangerschap geheim. Eerste dag. De ziekmelding en de eerste week (Gemiddeld duurt het verzuim in 70% van de gevallen niet langer dan een week. Hoe is dat in jouw salon?) (bron: UWV) Tussen één week en zes weken (Gemiddeld hervat 80% van de medewerkers die langer dan één week ziek zijn, binnen zes weken. Hoe is dat in jouw salon?) Tussen zes weken en acht weken Tussen acht weken en twee jaar (Pas op: gemiddeld blijft 25% van de medewerkers die drie maanden ziek zijn, daarna nog heel lang ziek) * De ziekmelding doorgeven aan de arbodienst. Een kort telefonisch verzuimgesprek voeren. Wanneer je medewerker naar de huisarts gaat, vraag dan of hij/zij meldt dat hij/zij kapper is. Zo mogelijk samen een terugkeerdatum afspreken. Een verzuimgesprek voeren bij terugkeer (zie deel 1 Werkset A Verzuim-gesprekken en/of in dit deel kaart 4 Meer over verzuimgesprekken). Bij frequent verzuim overleggen hoe herhaling is te voorkomen. De zevende dag nogmaals contact met je medewerker zoeken. Zo mogelijk bespreken hoe lang het verzuim nog kan duren en samen een (stapsgewijs) hervattingsplan maken. * Zorgen voor redelijkerwijs passend werk. Zo nodig advies vragen aan de arbodienst, zeker bij onzekerheid of onenigheid. Samen een begeleidings- en contactplan maken en uitvoeren (eens per week contact). * de arbodienst moet een Probleemanalyse maken (of een verkorte analyse, als snel herstel te verwachten is). * op basis van die analyse moet je samen met de medewerker een Plan van aanpak maken. * je moet samen met de werknemer een casemanager benoemen die de voortgang bewaakt. Je moet nu dezelfde begeleidings- en werkhervattingsplannen maken als hierboven genoemd, maar dan met perioden van weken of maanden. * je moet de voortgang elke zes weken evalueren met je medewerker. Je kunt voor deze evaluaties het advies van de arbodienst vragen. * in de 46e tot 52e week moet je je plannen proberen te vernieuwen en een Eerstejaarsevaluatie opstellen voor in het Reïntegratieverslag. * je bent, als het niet anders kan, ook verplicht je medewerker te helpen elders aan de slag te komen. Vanaf de 89e week moeten jij en de arbodienst je medewerker helpen bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (inclusief Reïntegratieverslag). Wat je moet doen bij ziekte in verband met zwangerschap Ziekte vanwege zwangerschap dient binnen drie dagen bij het UWV gemeld te worden. Waar je ook aan kunt denken! Langdurige afwezigheid en/of vertrek van een zwangere kapster heeft ook gevolgen voor je klandizie. Door een aantal kappers is dat ook berekend: gemiddeld verlies je 18% van haar vaste klantenkring. Bovendien moet een nieuwe kapster worden ingewerkt (en eventueel opgeleid). Het loont dus de moeite goed te kijken of er geen alternatieven zijn: aanpassing van werktijden en taken bijvoorbeeld. Uiteraard altijd in goed overleg. In deel 4 (kaart 4) vind je een voorbeeldverhaal van een kapper die daarin uitermate succesvol is. Zie voor de wettelijke verplichtingen van werkgevers en werknemers deel 3 (kaarten 5 en 6). Bedrijfsongeval Bij verzuim door bedrijfsongevallen is de werkgever verplicht deze ongevallen in de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) op te nemen: wat was de oorzaak, hoe lang duurde het verzuim en wat heeft hij/zij gedaan of gaat hij/zij doen om dergelijke ongevallen te voorkomen? Het is uiteraard ook in je eigen belang adequaat te reageren en te proberen bedrijfsongevallen te voorkomen. Ze kunnen vervelende consequenties hebben, niet alleen persoonlijk maar ook juridisch en financieel. N.B. Als er sprake is van een beroepsziekte, zoals kapperseczeem, is de bedrijfsarts verplicht dit te melden bij de Arbeidsinspectie. Uiteraard zal de arts eerst met de medewerker en de werkgever overleggen. Medewerkers hebben overigens specifieke rechten ten aanzien van privacygevoelige informatie. Zo mag dergelijke informatie niet zonder schriftelijke toestemming van een werknemer aan anderen worden gegeven. Medewerkers hebben ook recht de dossiers zelf in te zien en eventueel een correctievel aan het dossier toe te voegen. Dat geldt ook voor de medische dossiers van de arbodienst. GWW_Deel2_C.indd :03:12

4 4 Meer over verzuimgesprekken Een goed verzuimgesprek bij terugkeer kan veel opleveren om herhaling te voorkomen. Ook bij frequent verzuim of bij verzuim waarbij je zo je vragen hebt, is een verzuimgesprek nuttig. Dit gesprek houd je uiteraard niet telefonisch. Zie voor een goed standaardgesprek deel 1 (werkset A). Hieronder gaan we in op moeilijker gesprekken. Onderwerpen bij een verzuimgesprek 1. Heeft het verzuim iets met het werk te maken? Vooral frequent kort verzuim kan een voorbode zijn van langere uitval, als een werkgebonden oorzaak niet wordt aangepakt. 2. in hoeverre was het verzuim echt nodig? Je kent misschien de slogan: Verzuim is een keuze. In een aantal gevallen klopt dat. Anderen of misschien jijzelf zouden zich met dezelfde klachten niet zo snel ziek melden. Soms gaat het ook niet om ziekte maar om grote druk op je medewerker wegens privé-problemen. Of misschien ervaren ze tijdelijk een persoonlijk probleem in je salon (fouten, conflicten). Dit wordt ook wel grijs verzuim genoemd. In een aantal gevallen is de werknemer alleen te ziek voor het uitvoeren van bepaalde taken: de werknemer kan dan dus wel aangepast werk verrichten. (Uiteraard heeft de medewerker vaak helemaal geen keuze en is werken echt niet mogelijk; dat noemen we wit verzuim). 3. kunnen we iets afspreken om herhaling te voorkomen? Die vraag spreekt voor zich. Bijbehorende vragen/tips zijn: kun je me in de toekomst van te voren waarschuwen als, vraag collega X om raad als, enz. Maak afspraken en leg die vast In alle gevallen is overleg over mogelijke afspraken om verzuim in de toekomst te beperken, nuttig. Bij frequent verzuim is het wenselijk de afspraken schriftelijk vast te leggen. Om dit gemakkelijker te maken, is de Verzuimmanager ontwikkeld. Kijk de dossiers door als het verzuim oploopt Zijn er grote problemen, dan kun je een verzuimgesprek voorbereiden door eerst in het dossier te kijken naar eerder verzuim en eerdere afspraken. Je hebt dan de kans een achterliggend patroon te ontdekken. Vaak kun je het tij keren door iets aan de oorzaken te doen. Dat geldt zowel voor medewerkers afzonderlijk als voor de salon als geheel. Sta niet gelijk met je mening klaar Beschouw het verzuim als een signaal en een reden voor aandacht. Ook als het verzuim volgens jou niet echt nodig was. Het is in elk geval een tijdelijk onvermogen om een probleem op te lossen. Zeg je botweg wat jij er van vindt, dan roep je ontwijkend of defensief gedrag op en levert het gesprek niets meer op. Zeg wel welk belang jij hebt bij oplossingen en probeer je medewerker aan het woord te laten, vooral over de mogelijkheden om herhaling te voorkomen. Luisteren en doorvragen is altijd beter dan er meteen iets van te vinden. Maar dat weet je al uit ervaring met klanten Ook al heb je mogelijk meer zicht op de alternatieven voor verzuim, probeer steeds je medewerker daarover te laten praten ( Wat wil jij? Begrijp ik goed dat? Is het dan misschien een goed voorstel om voor de toekomst af te spreken? ). 5 Het Stoplichtgesprek Het Stoplichtgesprek is een positieve en succesvolle manier om medewerkers te helpen in het vervolg snel(ler) in de gaten te krijgen: Dat er iets mis gaat; En dat ze daar wat aan kunnen doen. Je kunt een dergelijk gesprek voeren met medewerkers die lichamelijk problemen (rugklachten, schouderklachten) of psychische problemen hebben gehad. Het voordeel van deze methode is dat: Je je medewerker zelf aan het woord laat over hoe hij/zij werkt; En hoe hij/zij grotere problemen in de toekomst kan voorkomen door beginnende problemen zelf aan te pakken. Stap 1: inventariseren Je vraagt de medewerker om op het verzuim terug te kijken (of preventief: over de afgelopen weken) en vooral te letten op wat hij/zij ervan geleerd heeft. 1. Wat voel je, wat kun je en/of hoe werk je als het goed met je gaat (als het licht groen is)? 2. Wat voel je, wat kun je en/of hoe werk je als het minder goed met je gaat? Vooral: door welk gedrag en welke acties kun jij zelf (en misschien ook ik) opmerken dat het mis dreigt te gaan (oranje licht)? 3. Wat voel je, wat gebeurt er en welk gedrag vertoon je als het duidelijk mis is (rood licht)? Stap 2: activeren Maar dan komt het belangrijkste pas! 1. Welke acties helpen jou om het groene licht te laten branden? 2. Welke acties helpen je uit de gevarenzone te komen en welke acties moet je vooral zelf ondernemen als je merkt dat het licht oranje wordt? 3. Welke acties moet je nemen om uit de schadelijke zone te komen, welke acties bleken in het verleden erg succesvol om snel van rood (via oranje) naar groen en naar het goede gevoel te komen? Hulpmiddelen Het Stoplichtgesprek kun je steviger maken als je er het onderstaande schema bij gebruikt. Je kunt de mensen met wie je wilt praten ook een schema mee naar huis geven om zelf in te vullen. Je kunt zelfs een ingevuld voorbeeldschema meegeven. Je kunt het natuurlijk ook zelf aanpassen als je dat wilt. Signaleringsplan van medewerker: Fase Gevoel Signalen Acties Groen Oranje Rood Goed Last Fout Blijvende aandachtspunten: d.d. Afspraken: Belangrijk: denk aan de privacy van werknemers. Berg de dossiers altijd zo op, dat alleen jij er bij kunt. Als voorbeeld vind je achter in deel 5 kaart 7 een ingevuld Stoplichtschema, voor iemand met psychische klachten. GWW_Deel2_C.indd :03:12

5 6 CAO-bepalingen over verzuim In de CAO is een aantal concrete regels afgesproken over verzuim, regels over loondoorbetaling en gedrag bij ziekte. Omdat CAO-afspraken kunnen veranderen, zijn ze niet in deze Gezond-Werken-Wijzer opgenomen. Zorg dat er altijd een actuele versie van de CAO aanwezig is in de salon. Die is verkrijgbaar bij de ANKO, Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging en CNV Kappers. 7 Passend werk en werkhervattingsgesprekken Wat is passend werk? Passend werk is volgens het arbeidsrecht en de regels van het UWV werk dat overeenkomt met de krachten en bekwaamheden van de medewerker, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd (artikel 658a, lid 3 Burgerlijk Wetboek). Houd daarbij rekening met de rechtspositie van de medewerker. Het gaat om een faire deal. Goed overleg met je medewerker levert in de regel resultaat op. Raadpleeg eventueel de arbodienst, zeker als jij en je medewerker het niet eens kunnen worden. Raadpleeg altijd de gehele CAO en vraag zo nodig professioneel advies. Zorg dat jij en alle medewerkers een uitdraai hebben van het CAO-verzuimreglement. 1. Gebruik de formulieren uit deel 1 werkset B om met je medewerker te overleggen en een stappenplan te maken. 2. Bespreek met je medewerker een van de werknemerskaarten uit deel 5 over verzuimoorzaken en hun oplossingen. 3. Laat de arbodienst een werkplekonderzoek doen en laat je adviseren over aanpassingen van het werk en/of afwisseling van werkzaamheden. Werkhervattingsgesprekken bij langdurig verzuim De onderwerpen die hierbij aan de orde komen, vind je terug in deel 1 van de Gezond-Werken-Wijzer. De centrale vragen zijn: Wat is mogelijk, wat valt te proberen, wat zijn redelijke termijnen voor (gedeeltelijke of aangepaste) werkhervatting? Wat kunnen jij en ik ieder zelf doen? En wat kunnen we samen doen? Met welk advies of welk plan kunnen we de vaart erin houden en versnellen? Welke planning is mogelijk in de komende periode van dagen/weken? Is mijn begeleiding voldoende? En hoe word je door familie en vrienden gesteund? Zit ieder van ons nog goed in zijn vel en/of zijn er bijkomende problemen? TIP: LET OP SOCIALE OMSTANDIGHEDEN Sociale druk, gebrek aan collegialiteit of geringe betrokkenheid verlengen de duur van het verzuim en belemmeren de werkhervatting. Zorg dat je relatie en het contact met je medewerker in orde zijn. Wederzijds! Let op de tijd! In gemiddeld 40% van de ziektegevallen wordt op den duur de ziekte sfeerbepalend. De zieke wordt dan afhankelijk van hulp van anderen. Dat neemt veel energie weg. Richt je op zelfvertrouwen en motivatie bij je medewerker en jezelf. Vaak worden mensen die ziek zijn, de hele tijd aangesproken op hun klachten (Hoe is het nu met je? Heb je nog steeds last? Gaat het al een beetje?). Zo worden zij er de hele dag aan herinnerd dat ze ziek zijn of op zijn minst klachten hebben. Voor je het weet is iemand alleen nog maar ziek.je kunt ook proberen om, als je medewerker op de koffie komt, juist te vragen wat hij/zij wel kan of waar hij/zij plezier aan beleeft (Hoe was je weekend? Heb je iets leuks gedaan? Nog een nuttig advies gekregen?). Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand gewoon te ziek is om passend werk te verrichten. Ga dan niet aandringen, maar bespreek het verzuim met de bedrijfsarts en ondersteun je medewerker zo goed mogelijk. Bespreek met de bedrijfsarts en je medewerker wat redelijkerwijs de verwachtingen zijn voor stapsgewijs herstel en probeer die termijnen aan te houden. Pas daar je werkhervattingsplan op aan. Bespreek bij langdurig verzuim die verwachtingen in je zeswekelijkse evaluatie. GWW_Deel2_C.indd :03:13

6 8 Verwachtingen bij arbodienstverlening Reïntegratiehandreiking kappers en andere richtlijnen beloven goede hulp In het kader van het project Healthy Hairdresser worden er Reïntegratiehandreikingen voor kappers gemaakt. Voorzover ze er al zijn, behoren arbodiensten die te kennen. Daarnaast lopen er binnen de arbodiensten tegenwoordig ook eigen verbetertrajecten. Dat heeft geleid tot een aantal landelijke richtlijnen. Het UWV eist dat de arbodiensten die landelijke richtlijnen gebruiken. Je hebt er voordeel van als je in je contact met de arbodienst praat over het gebruik van de handreiking en de richtlijnen. Een aantal richtlijnen is door deskundigen omgewerkt tot praktische Werkwijzers. Inspelen op de richtlijnen en de Werkwijzers De Reïntegratiehandreikingen kappers De handreikingen geven belangrijke informatie over de grenzen van fysieke belasting (en binnenkort ook allergene belasting) in het werk. Je kunt die zelf ook hanteren bij je werkplanning. In de handreiking fysieke belasting staan ook alternatieve taken opgesomd. Daarmee kan het werk worden afgewisseld. Verzuim kan daardoor worden bekort of zelfs vermeden. Een deel van deze werkzaamheden kun je overigens terugvinden in deel 1 (werkset B) van deze Gezond-Werken-Wijzer. Ten slotte wordt een aantal mogelijke acties en adviezen genoemd. Die hebben betrekking op een goede in de tijd geplande aanpak, aangepaste werkzaamheden, pauzeregelingen en de mogelijkheden voor werkplekonderzoek. De gezond-werken-regels voor de kappersbranche zijn verwerkt in de handreiking fysieke belasting. Eigen richtlijnen van de arbodiensten De richtlijn Aspecifieke lage rugklachten en de richtlijn Psychische klachten zijn zeer uitgebreid. Voor jou zijn vooral de uitgangspunten belangrijk. De richtlijnen zijn gebaseerd op de resultaten van goede praktijkvoorbeelden en geven je dus zekerheid over het nut van de adviezen die je krijgt. De richtlijnen gaan uit van een actieve aanpak in plaats van afwachten of probleemvermijdend gedrag. Daar kun je op inspelen. Er wordt gewerkt met duidelijke termijnen. Dat betekent dat je terecht naar te verwachten termijnen kunt vragen. De richtlijn Vage klachten kan zelfs al uitkomst bieden als er nog geen verzuim is. Hij beschrijft een succesvolle methodiek, waarbij de klachten vanaf het begin zeer serieus worden genomen, waarna - als er vertrouwen is ontstaan - langzaam maar zeker ook naar achterliggende oorzaken en bredere herstelmogelijkheden wordt gezocht. In de praktijk geeft dit een verlaging van 40% van het verzuim. 9 Onenigheid en sancties Beroepsmogelijkheden: het Deskundigenoordeel van het UWV Als jij en je medewerker er samen niet uitkomen en ook het advies van de arbodienst (of andere deskundigen) niet helpt, dan kun je een Deskundigenoordeel van het UWV vragen. De arbodienst kan helpen bij de afhandeling. De vraag om een Deskundigenoordeel moet altijd specifiek gericht zijn op één van de onderstaande vragen. 1. Is de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt? 2. Is het aangeboden werk echt passend? 3. Spant de werkgever of de werknemer zich voldoende in voor reïntegratie? Deskundigenoordeelformulier De arbodienst beschikt over een formulier waarmee je een Deskundigenoordeel kunt aanvragen. Het is ook (met toelichting) te vinden op Het aanvragen van een Deskundigenoordeel bij het UWV kost 50,-- (tarief 2006). Sancties Sancties voor jou als werkgever Het UWV toetst je inspanningen. In eerste instantie op de mate waarop de poortwachterprocedures zijn gevolgd en of het dossier administratief in orde is. En daarna worden de inspanningen van jou en je werknemer inhoudelijk getoetst. Jij bent daarbij niet alleen verantwoordelijk voor je eigen activiteiten maar ook voor de inzet van de arbodienst of welke (door jou ingehuurde) deskundige dan ook. Het UWV kan besluiten om de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsuitkering af te wijzen en voor maximaal een jaar uit te stellen. Je bent dan verplicht tot loondoorbetaling. Sancties voor de werknemer Als de werknemer zich onvoldoende inspant of meewerkt, kan de werkgever de werknemer achtereenvolgens schriftelijk waarschuwen, de loondoorbetaling opschorten of stoppen en een ontslagaanvraag indienen bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Uiteraard kan dat alleen als je je als werkgever aantoonbaar goed hebt ingespannen en bijvoorbeeld passend werk hebt aangeboden. Het is overigens wel moeilijk aan te tonen dat een werknemer zich onvoldoende inspant. Ook als de werknemer zich onbereikbaar houdt of zonder bericht afspraken niet nakomt, kan daar een goede reden voor zijn. Raadpleeg in elk geval eerst de arbodienst, zo nodig het UWV (Deskundigenoordeel) en natuurlijk de CAO. Verwijzing naar de Kapperspoli De Kapperspoli, met vestigingen in Arnhem, Amsterdam en Groningen, werkt goed en snel. In een onderzoek van drie dagen wordt de bron van huidirritatie ontdekt en een passende behandeling geadviseerd. Werken jouw eigen preventieve maatregelen niet, zorg dan dat jij en je medewerkers zelf de verwijzing naar de Kapperspoli bij arbodiensten en huisartsen aankaarten. Vraag de Healthy Hairdresser om een actueel telefoonnummer (in 2006: ). Of kijk op de website: De landelijke richtlijnen en werkwijzers voor bedrijfsartsen zijn goed te vinden op internet. Heb je veel belangstelling, begin dan op GWW_Deel2_C.indd :03:14

7 10 Extra ondersteuning en lastenverlichting Extra deskundige hulp Soms wordt door arbodiensten of andere instellingen extra hulp of advies geboden. Bijvoorbeeld de hulp van een fysiotherapeut, psycholoog, bedrijfsmaatschappelijk werker, wachtlijstbemiddelaar of coach. In gemiddeld één op de drie gevallen van langdurig verzuim is die hulp wenselijk. Financiering is vaak mogelijk binnen de eigen ziektekostenverzekering. En veel verzuimkostenverzekeraars geven kortingen. Bij Commit wordt voorzien in een financiering van 90% via het bedrijf Salto Reïntegratie. De Wet verbetering poortwachter eist dat werkgevers adviezen over extra hulp door arbodiensten serieus nemen. Financiële schadebeperking en subsidies Er is een aantal financiële tegemoetkomingen. Bijvoorbeeld bij ziekte in verband met zwangerschap, bij forse investeringen in een werkplek en het aan de slag houden van medewerkers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. 11 De WIA Vanaf 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de WIA: Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Na twee jaar ziekteverzuim krijg je te maken met deze nieuwe loondervingsregeling bij arbeidsongeschiktheid. Alleen voor mensen van wie eigenlijk al vaststaat dat ze de komende jaren echt niet kunnen werken, is al na zes maanden ziekteverzuim een versnelde keuring mogelijk. POORTWACHTER EN WIA-KEURING Het UWV beoordeelt eerst de aanvraag van de keuring van de werknemer. Daarbij wordt beoordeeld of en in welke mate het dossier, zoals dat volgens de Wet verbetering poortwachter moet worden opgebouwd, voldoende en compleet is. Ook wordt beoordeeld of zowel de werkgever als de werknemer zich voldoende heeft ingezet voor het herstel van de gezondheid en/of voor reïntegratie. Reïntegratie is in de eigen functie, in eigen bedrijf en, als het niet anders kan, in een ander bedrijf. Is een van deze onderdelen niet in orde, dan lopen de werkgever en/of de werknemer het risico dat er sancties worden getroffen. Die kunnen uiteenlopen van een verplichting tot loondoorbetaling voor de werkgever tot het afwijzen van de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidskeuring door de werknemer. 1. Maak goede afspraken over de omvang, de tijdsduur, het stappenplan en het te verwachten resultaat van de extra deskundige hulp. Ook goed overleg tijdens de hulpperiode is van belang. En afspraken over terugkoppeling tussen jou, de hulpverlener en de arbodienst. 2. Kaart de subsidiemogelijkheden consequent aan bij je de arbodienst. Die kent de actuele regelingen. Misschien biedt de ziektekostenverzekering van de werknemer zelf ook mogelijkheden. Ziekte in verband met zwangerschap Bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid die te maken heeft met zwangerschap neemt het UWV de loonkosten van je over. (Maar denk ook aan preventie van verzuim bij zwangerschap, zie deel 4). Denk eens aan de fase waarin extra hulp het nuttigst en het goedkoopst is. Is een werknemer ziek, dan is extra hulp in een vroeg stadium goedkoper en beter. DE KEURING Als het Reïntegratiedossier in orde is, gaat het UWV met de werknemer bekijken wat hij of zij wel kan en volgt de eigenlijke arbeidsongeschiktheidskeuring. Die keuring door het UWV kan tot drie conclusies leiden: De persoon in kwestie is minder dan 35% arbeidsongeschikt. Je moet dan als werkgever ander, passend werk of aangepaste werktijden bieden. In de CAO moeten afspraken worden gemaakt over de beloning in dit soort situaties. Bij de ANKO, Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging of CNV Kappers kun je vragen hoe het precies geregeld is. Er is sprake van een groter arbeidsongeschiktheidspercentage dan 35%, maar niet van volledig duurzame arbeidsongeschiktheid. De werknemer valt dan onder de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Ook dan moet aangepast werk worden gezocht. Er bestaat onder voorwaarden recht op een WGA-uitkering die 70% bedraagt van het verschil tussen het oude loon en het nieuwe loon. De werknemer is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt. De werknemer valt dan onder de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Dat is het geval als bij de keuring wordt ingeschat dat de werknemer ten minste de komende vijf jaar volledig arbeidsongeschikt zal blijven. De uitkering bedraagt dan 70% van het laatst verdiende loon, tot een bepaald maximumbedrag. DE REGELGEVING IS VOLOP IN BEWEGING In het bovenstaande zijn de hoofdlijnen weergegeven. Aan onderdelen van de regelgeving wordt voortdurend gesleuteld. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitvoering van belangrijke onderdelen van de regelingen. En voor de hoogte van de uitkering bij duurzame arbeidsongeschiktheid. Kijk voor de meest actuele regels op de website Natuurlijk kun je ook informatie krijgen bij de ANKO, Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging of CNV Kappers. GWW_Deel2_C.indd :03:14

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Toelichting op Model verzuimprotocol In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever.

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte.

Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Werknemer ziek. Wat Nu? Stappenplan bij ziekte. Heeft een werknemer zich ziek gemeld? Beoordeel de verzuimmelding en meld binnen 8 uur uw zieke werknemer aan bij uw arbodienst of bedrijfsarts. Doe dit

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim

Verzuimprotocol. 1. Inleiding. 2. Visie op verzuim Verzuimprotocol 1. Inleiding Pieter van Foreest streeft naar een gezond personeelsbeleid, waarbij vitale medewerkers, goede werkomstandigheden, een optimale bezetting en medewerkers die met plezier werken

Nadere informatie

Verzuimprotocol Mei 2010 1

Verzuimprotocol Mei 2010 1 Verzuimprotocol Mei 2010 1 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag (of uiterlijk op de eerste werkdag) voor 9.30 uur telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO

Verzuim- en re-integratieprotocol AURO Verzuim- en re-integratieprotocol AURO vastgesteld 15 september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Begrippenlijst 3. Rechten en plichten 4. Ik ben ziek en nu? 5. Rolverdeling 6. Procesverloop 7. Ziek

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70%

Week 1 t/m 26 100% Week 27 t/m 52 90% Week 53 t/m 78 80% Week 79 t/m 104 70% 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Payned payrolling. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348

verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 verzuimbrochure Ziek melden voor 10.00 uur bij de administratie Tel: 023-5319348 Hersteld melden zo spoedig mogelijk, ook op roostervrije dagen, bij de administratie 21 februari 2012 1 Verzuimbeleid Hart

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Zwangerschap HAIRDRESSER Zwangerschap Zwangerschap is een heugelijk feit voor de medewerkster. De werkgever is verplicht om de gezondheid van de medewerkster en haar (ongeboren)

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

VeReFi model Verzuimprotocol

VeReFi model Verzuimprotocol VeReFi model Verzuimprotocol Als een werknemer zich ziek meldt, is het belangrijk om zo snel mogelijk vast te stellen hoe ernstig de situatie is. Gaat het om kortdurend of langer verzuim, zijn er aanpassingen

Nadere informatie

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof

VERZUIMKAART. Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Dag 1 Aanvraag verzuimverlof Vraagt vóór aanvang van de werkdag persoonlijk verzuimverlof aan bij de direct leidinggevende Medewerkers productie en kantoorpersoneel melden zich voor aanvang werktijd bij

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009

Ziekte en verzuim in de praktijk. Het kader. Wet Verbetering Poortwachter 1. Breda, 24 maart 2009 Ziekte en verzuim in de praktijk Breda, 24 maart 2009 Het kader Wet Verbetering Poortwachter Beleidsregels beoordelingskader poortwachter (UWV) Burgerlijk wetboek Wet Verbetering Poortwachter 1 Ziekmelding

Nadere informatie

Verzuim- en Reïntegratieprotocol

Verzuim- en Reïntegratieprotocol Verzuim- en Reïntegratieprotocol Vastgesteld d.d. 25 januari 2011 Introductie Een open communicatie, respect voor elkaar en heldere afspraken zijn voorwaarden om prettig te werken. Esprit hecht hier veel

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

Wat doe je als een werknemer ziek wordt? Toelichting. Gebruiksaanwijzing

Wat doe je als een werknemer ziek wordt? Toelichting. Gebruiksaanwijzing Wat doe je als een werknemer ziek wordt? De kaarten die je in dit deel van de Gezond-Werken-Wijzer vindt, helpen je op weg het verzuim laag te houden. Om het praktisch te houden, is een onderverdeling

Nadere informatie

Dubbel U - Verzuimreglement

Dubbel U - Verzuimreglement Dubbel U - Verzuimreglement Inleiding In dit verzuimprotocol zijn de regels vastgelegd die gelden voor werknemers van Dubbel U die de werkzaamheden niet kunnen verrichten in verband met ziekte (hierna

Nadere informatie

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1

Verzuimprotocol NHTV. Verzuimprotocol NHTV - versie 20140922 Pagina 1 Verzuimprotocol NHTV In dit ziekteverzuimprotocol staat de procedure beschreven voor de aanpak en werkwijze rond ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie binnen NHTV. Het geeft inzicht in de verantwoordelijkheden

Nadere informatie

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk

VERZUIM EN RE-INTEGRATIE. Gezond aan het werk VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Gezond aan het werk Voorwoord Het kan gebeuren dat je je niet prettig voelt op je werk, of dat je door ziekte of een ongeval niet kunt werken. Dan is het prettig om te weten waar

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap

Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap Het stappenplan bij ziekte. Een checklist voor de terugkeer naar werk, stap voor stap In dit stappenplan staan van week tot week alle afspraken over wat te doen als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimbegeleiding Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. Dit raakt direct

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten

Verzuimbegeleiding. in één oogopslag. Verzuimprotocol. Verzuimtijdlijn. Goed om te weten < 2 3 4 5 7 9 0 2 > < VORIGE PAGINA VOLGENDE PAGINA > Protocol verzuimbegeleiding Voor de leidinggevende Jij en je medewerker zijn samen verantwoordelijk voor reintegratie. De eerste weken zijn het belangrijkst

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ VERZUIM

SPELREGELS BIJ VERZUIM SPELREGELS BIJ VERZUIM Waarom deze folder? Het is bekend dat een hoog verzuim voor de schoolorganisatie negatieve effecten geeft zoals: verstoring van de continuïteit van het onderwijs, wisselingen voor

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal

Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Verzuimprotocol Dibevo ZorgPortaal Inhoud Inleiding... 2 Melding van ziekte... 3 Beoordeling door leidinggevende/werkgever... 3 De rol van de bedrijfsarts... 4 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend...

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol

Ziekteverzuimprotocol Ziekteverzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Melding van ziekte 4 Beoordeling door leidinggevende/werkgever 4 De rol van de bedrijfsarts 6 Verzuimbegeleiding is niet vrijblijvend 6 Thuisblijven en contact

Nadere informatie

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder?

Ziek zijn en werken in de taxisector. 2 jaar doorbetaald Werken als het kan. En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector 2 jaar doorbetaald Werken als het kan En verder? Ziek zijn en werken in de taxisector Arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet of maar deels je normale functie uit

Nadere informatie

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE

HANDBOEK A.O. STICHTING EVE Ziekteverzuimbeleid in het kort Van regels naar waarden 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Algemene waarden 3 3 Procedure afspraken 4 4 Rolverdeling 6 2 1 Inleiding EEM VALLEI Educatief wil in de komende

Nadere informatie

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE

Verzuimprotocol LINDE COLLEGE Verzuimprotocol LINDE COLLEGE 1 1 Ziekmelding 1. Bij ziekte moet de medewerker zich op de eerste ziektedag vóór 08.00 uur telefonisch ziekmelden bij de balie. Als de medewerker zelf niet in staat is zich

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009)

VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT. (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT (versie 1.3 d.d. 01-01-2009) VERZUIMPROTOCOL STICHTING SPORTSERVICE NOORD-BRABANT Inleiding Stichting Sportservice Noord-Brabant heeft als formeel werkgever

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

WAT JE MOET WETEN OVER

WAT JE MOET WETEN OVER WAT JE MOET WETEN OVER ZIEKTEVERZUIM VERZUIM EN VERZUIMPREVENTIE INFORMATIE VOOR MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR AAN ALLE MEDEWERKERS VAN MEER PRIMAIR In 2015 heeft Meer Primair het verzuimbeleid beschreven

Nadere informatie

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts

De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts De langdurig zieke werknemer: rechten, plichten, tips en de rol van de bedrijfsarts Informatiebijeenkomst 5 juni 2012, georganiseerd door Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en Whiplash Stichting Nederland

Nadere informatie

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS

VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS VOORBEELD VERZUIMPROTOCOL VOOR ARCHITECTENBUREAUS Versie: januari 2007 Toelichting Het voorbeeld verzuimprotocol voor architectenbureaus is ontwikkeld in opdracht van de partijen betrokken bij het Arboconvenant

Nadere informatie

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN

WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN WERK EN KANKER: JE HOEFT ER NIET ALLEEN VOOR TE STAAN Ieder jaar krijgen in Nederland 30.000 werknemers dat is 1 op de 250 - te horen dat zij kanker hebben. Een nog groter aantal, 1 op de 79 mannelijke

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV

Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV Ziekteverzuimprotocol Pietje Puk BV 1 Inleiding Voor de ziekteverzuimbegeleiding maken wij gebruik van een arboverpleegkundige. Per 16-12-2009 is onze arbeidsorganisatie contractueel verbonden aan een

Nadere informatie

Ziek, verzuim, reïntegratie

Ziek, verzuim, reïntegratie Ziek, verzuim, reïntegratie Stappenplan voor de zieke medewerker, de leidinggevende, HR en de bedrijfsarts Tijdsverloop in ZIEKMELDING 1 e kalenderdag meldt zich voor 10.00 uur telefonisch of per e-mail

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014

De Loonsanctie. mr. Hayat Barrahmun. 27 maart 2014 De Loonsanctie mr. Hayat Barrahmun 27 maart 2014 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie; Bedongen arbeid; Passende arbeid. 2 Vangnet-regeling/no-risk polis (I) Tegemoetkoming loondoorbetalingsplicht

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement

Allianz Inkomensverzekeringen. Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz. Inkomens- Combinatie. Wagenparkmanagement Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz Inkomens- Combinatie Wagenparkmanagement Hoe houdt u maximale controle op de verzuimkosten? Voor uw productie of dienstverlening heeft

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 )

VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) VERZUIMREGLEMENT (VE R S I E 2. 2 ) 1 Begripsbepalingen Medewerker: personeelslid van stichting PCPO Capelle-Krimpen Werkgever: Stichting PCPO Capelle-Krimpen Directeur: eindverantwoordelijke van de school.

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum

Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Arbeidsrecht en Hyperemesis Gravidarum Regelmatig lopen vrouwen die last hebben van Hyperemesis Gravidarum (HG) tegen arbeidsrechtelijke problemen aan. Contracten worden niet verlengd, er wordt gedreigd

Nadere informatie

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer

Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer Verzuimprotocol Afdeling P&O 1. Verzuimmelding Picasso Lyceum Bij verzuim meldt de medewerker zich op de eerste verzuimdag (maandag t/m vrijdag) voor

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)»,

Datum 15 oktober weken verzuim wegens ziekte. «Briefaanhef (Aanhef)», «Initialen voorvoegsel achternaam (incl. titel)» «Adresregel 1 (straat - huisnr)» «Adresregel 2 (toevoeging)» «Adresregel 3 (postc - wpl)» «Adresregel 4 (land)» Postbus 1806 3000 BV Rotterdam Calandstraat

Nadere informatie

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST

VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST VERZUIMREGLEMENT PIETER VAN FOREEST Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van verzuimmelding tot 104 weken verzuim... 4 1 Ziekmelding... 4 2 De eerste 6 weken... 4 3 Bij 6 weken (Probleemanalyse

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak

Huisartsbeurs. Peter Lijster Zorg van de Zaak Huisartsbeurs Peter Lijster Zorg van de Zaak Bent u geïnspireerd? Volg dan de gehele cursus bij u in de buurt. Voor meer informatie en data kunt u terecht bij de infobalie van de LHV Academie. Alleen vandaag

Nadere informatie

Re-integratieprotocol

Re-integratieprotocol Re-integratieprotocol Voorbeeld voor kleinere organisaties Inhoud Inhoud... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Aandacht voor vroegtijdige re-integratie loont!... 2 1. Gebruik van het re-integratieprotocol

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding

V.4 HET VERZUIMPROTOCOL. 1. De ziekmelding V.4 HET VERZUIMPROTOCOL 1. De ziekmelding Ziekmelding door de werknemer op de eerste ziektedag bij de direct leidinggevende dan wel zo spoedig mogelijk na de ziekmelding contact tussen leidinggevende en

Nadere informatie

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau

Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Presentatie: Het kiezen van het juiste re-integratie bureau Re-integratie tweede spoor biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om naar passende arbeid

Nadere informatie

De Werkgever ALLE. in één overzicht

De Werkgever ALLE. in één overzicht De Werkgever Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één overzicht wat u eerst moet weten Als werkgever loopt u het risico dat uw medewerker arbeidsongeschikt wordt. Als een medewerker niet

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden

Verzuimprotocol. Aandacht. SHDH Verzuimbeleid in goede banen. voor verantwoordelijkheden Verzuimprotocol SHDH Verzuimbeleid in goede banen Aandacht voor verantwoordelijkheden Inhoudsopgave 3 Aandacht voor verzuim Iedere medewerker doet er toe 4 Aandacht voor verantwoordelijkheden Medewerker

Nadere informatie

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013

De Loonsanctie. Hayat Barrahmun Anouk Cordang. Roermond, 19 juni 2013 De Loonsanctie Hayat Barrahmun Anouk Cordang Roermond, 19 juni 2013 1 Eerste en tweede ziektejaar Re-integratie Bedongen arbeid; Passende arbeid; 2 Re-integratiedossier Probleemanalyse, in de 6 de ziekteweek;

Nadere informatie

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER

jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER HEALTHY jouw gezondheid telt! Ziekteverzuim HAIRDRESSER Ziekteverzuim Ziekteverzuim komt altijd voor. Een hoog ziekteverzuim is een probleem. Hoog verzuim kan een financiële molensteen zijn en de teamsfeer

Nadere informatie

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers

Titel Ziekteverzuimprotocol. Doelgroep Medewerkers Titel Ziekteverzuimprotocol Doelgroep Medewerkers Doel In het ziekteverzuimprotocol zijn de voorschriften opgenomen waar de medewerker zich aan dient te houden vanaf het moment van de aanvraag van het

Nadere informatie

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat.

De Gemiva-SVG Groep investeert in een gezond werkklimaat. BELEID BIJ VERZUIM EN RE-INTEGRATIE Werken naar vermogen 2 Veel mensen hebben gezondheidsklachten. Sommigen permanent, anderen slechts af en toe. Dat geldt ook voor medewerkers van de Gemiva-SVG Groep.

Nadere informatie

Maatwerk in verzuimbegeleiding

Maatwerk in verzuimbegeleiding Maatwerk in verzuimbegeleiding Verzuimpakket Compleet, Basis en Eigen Regie SAZAS dé verzuimspecialist Maatwerk in verzuimmanagement Als één van uw werknemers ziek wordt is dat vervelend. U bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim

De Lichtenvoorde. Protocol Ziekteverzuim De Lichtenvoorde P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken mei 2011 Status Beleidsnotitie Notitie Ziekteverzuim Auteur(s) P.R. Stroeve, adviseur personeelszaken Datum Datum bespreking MT 26 april 2011 Datum

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende

2. Eerste dag Medewerker en leidinggevende Eerste dag: Verantwoordelijkheid 1 Ziekmelding Medewerker De meldt zich vóór 9.00 uur ziek bij zijn leidinggevende. Als leidinggevende niet aanwezig is meldt zich bij diens vervanger. Medewerker houdt

Nadere informatie

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE

TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE TOTAALAANPAK VOOR VERZUIM IN DE MODE-, INTERIEUR-, TAPIJT- EN TEXTIELBRANCHE Hoe werkt de Verzuimaanpak van MODINT Arbo? Met de Verzuimaanpak van MODINT Arbo ondersteunt MODINT Arbo u bij verzuim in uw

Nadere informatie

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe.

Is de WGA-uitkering op of na 1 januari 2007 ingegaan? Dan neemt het UWV na 10 jaar de betaling van de uitkering over van Nij Smellinghe. 2 3 4 8 11 12 15 17 18 20 Nij Smellinghe is eigenrisicodrager voor de WGA (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA is onderdeel van de WIA (Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen).

Nadere informatie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie

Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Ziekteverzuim, begeleiding en re-integratie Inhoud Inleiding 6 1. Ziekmelding 7 1.1 Checklist telefonische ziekmelding 7 1.2 Gesprek 8 1.3 Is het altijd nodig P&O en de arbodienst in te schakelen? 9 1.4

Nadere informatie