Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen"

Transcriptie

1 Verslag Netwerkbijeenkomst Erfgoedinstellingen 12 november 2014 Speciaal M voor erfgoedinstellingen CCA in Amsterdam organiseerde de MoccaAcademie op 12 november een netwerkbijeenkomst. In een eerder verstuurde survey hadden de erfgoedinstellingen Keizersgracht aangegeven GD Amsterdam daaraan behoefte te hebben. EXPERTISENETWERK Op 12 november CULTUUREDUCATIE namen tien aanwezigen van zes verschillende instellingen deel aan de bijeenkomst. Het Rijkmuseum stelde een ruimte in het Ateliergebouw beschikbaar en nam de zorg voor de lunch en een rondleiding in het museum op zich. Het programma van de netwerkbijeenkomst was: Inloop met lunch; Informatie over actuele ontwikkelingen in cultuureducatie in Amsterdam door Mocca (gemeentebeleid, ontwikkelingen bij de scholen, Basispakket); Onderlinge uitwisseling van de instellingen (agendapunten door instellingen ingebracht); Klankbordsessie met ICC ers en CuCo s; Rondleiding door het Rijksmuseum. 1

2 Informatie over actuele ontwikkelingen Peggy Brandon, directeur van Mocca, en Martijn Pool, coördinator MoccaAcademie, informeerden de aanwezigen over actuele ontwikkelingen in cultuureducatie in Amsterdam. De presentatie bestond uit: Rol Mocca binnen Basispakket: in opdracht van de gemeente Amsterdam coördineert Mocca het Basispakket. Daarvoor voert Mocca een aantal taken uit. Samen met Amsterdamse scholen, culturele instellingen en kunstenaars stelt zij op basis van de landelijke richtlijnen raamleerplannen op. Zij inventariseert aan welke leerlijnen een school wil gaan werken, waarbij zij de vraag van de school centraal stelt. Zij zet LeerlijnenLabs op die mede worden gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, waarin scholen en instellingen de leerlijnen gedurende een tot vier jaar kunnen toetsen. Zij werkt samen met Muziek Op School in Amsterdam (MOSA), om muziekeducatie een stevige basis te geven. Zij stuurt de onafhankelijke disciplinedeskundigen aan. Zij monitort de opzet van leerlijnen en evalueert deze leerlijnen. Zij volgt of scholen voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van de faciliteiten. Zij doet zelf onderzoek en laat onderzoek doen naar de opbrengsten van het Basispakket. Zij zet de MoccaAcademie in voor kennisoverdracht en het vergroten van kennis. Zij zet netwerken op tussen culturele instellingen en tussen scholen. Zij coördineert het vervoer met de Cultuurbus en de Cultuurboot. Financiën en middelen Basispakket: zie bijgevoegde presentatie voor het financiële overzicht en voor een antwoord op de vraag wie welk gedeelte financiert. LeerlijnenLabs: Amsterdamse PO-, VO-, SBO- en VSO-scholen kunnen in het kader van het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie deelnemen aan een LeerlijnenLab, indien zij een leerlijn ontwikkelen in beeldend, theater, erfgoed of dans. Hiermee krijgen basisscholen een financiële impuls om samen met een culturele partner een leerlijn op te zetten. Op basis van de in het raamleerplan genoemde competenties kan een school tot een combinatie komen van wat zowel gewenst als haalbaar is. 1. Scholen die deelnemen ontvangen een bijdrage van maximaal 2500 euro, te besteden aan activiteiten. 2. Scholen monitoren het verloop van de samenwerking met de culturele partner en nemen de tijd om van gedachten uit te wisselen met andere scholen. 3. Scholen krijgen een extra financiele impuls voor scholing bij een partner naar keuze of de MoccaAcademie Kijk voor alle up-to-date-informatie op: Disciplinedeskundigen: de disciplinedeskundigen zijn de experts die met een school een leerlijn op maat maken in de discipline waarvoor die school kiest. Er zijn disciplinedeskundigen muziek (5), beeldend (3), erfgoed (1), dans (1) en theater (1). Het aantal disciplinedeskundigen voor muziek en beeldend is groter dan dat voor erfgoed, dans en theater, omdat scholen het vaakst kiezen voor de leerlijnen muziek en beeldend. 2

3 Informatie over actuele ontwikkelingen Scholen krijgen extra begeleiding van een disciplinedeskundige. Stand van zaken keuzes disciplines Basispakket: zie presentatie voor het overzicht van de keuzes van de scholen. Continuïteit Basispakket: het convenant dat is ondertekend door de schoolbesturen, de centrale stad, de opleidingen en de stadsdelen heeft een looptijd van tien jaar. De nieuwe politiek heeft aangegeven vooral de vrije keuze die scholen hebben om uit het aanbod te kiezen, extra aandacht te geven. Cultuurbus Amsterdam cijfers ritten: het totaal aantal ritten blijft nog elk jaar stijgen. Afgelopen schooljaar zijn er in totaal 1202 ritten geboekt, 453 meer dan het jaar daarvoor. De Cultuurbus rijdt nog steeds het meest naar de kerninstellingen, maar vorig jaar werden er ook 221 bezoeken gebracht aan niet-kerninstellingen. Zie voor de overige cijfers de presentatie. Nieuwe aanboddatabase Mocca: momenteel inventariseert Mocca de mogelijkheden om met de aanboddatabase waarin scholen zoeken, aan te sluiten bij al bestaande platforms of om zelf een nieuwe aanboddatabase te ontwikkelen. MoccaAcademie scholingsaanbod culturele veld: anderhalf jaar geleden heeft Mocca alle deskundigheidsbevordering ondergebracht in de Mocca Academie. Voor schooljaar is er voor het eerst een volledig scholingsprogramma voor cultuuraanbieders ontwikkeld. Klik hier voor het totaaloverzicht. 15 april 2015 houdt Mocca het congres Cultuureducatie in Amsterdam. Onderzoek Kunst van het Kijken: In 2015 start Mocca een onderzoek naar de vraag van het belang voor kinderen van het kijken naar kunst, welke plek het kijken naar kunst momenteel heeft in het cultuureducatieve aanbod in Amsterdam en wat er nodig is om het kijken naar kunst een plek te geven in het bestaande en nog te ontwikkelen cultuureducatieve aanbod. Naast deskresearch worden daarvoor gesprekken gevoerd met experts, scholen en het culturele veld. Klik hier om de hele presentatie te bekijken. 3

4 Onderlinge uitwisseling De aanwezigen gingen vervolgens met elkaar in gesprek over agendapunten die zij zelf hadden ingebracht. Het meest werd gesproken over: Digitale betaling voor scholen: het Rijksmuseum werkt met digitale betaling door het onderwijs. Als scholen een programma boeken moeten ze meteen via ideal betalen, waarmee vooral Amsterdamse scholen een probleem hebben, ook doordat directe betaling via ideal niet kan worden gekoppeld aan het Voucherbeheerbudget. De andere aanwezige instellingen laten scholen nog niet online betalen. Mocca heeft aangegeven dat zij met Voucherbeheer naar een oplossing zoekt. Verkorten programma s: het Scheepvaartmuseum gaat proberen om programma s in drukke periodes te verkorten. De programma s worden verkort van twee naar anderhalf uur, waardoor er in deze periodes meer groepen terecht kunnen. Extreem veel laatboekers: de musea merken dat er dit schooljaar veel scholen extreem laat nog programma s boeken. Vooral rond de deadline van het uitgeven van het Voucherbeheerbudget. Prijs musea iets omhoog: alle musea gaven aan dat de prijzen van de programma s iets omhoog zullen gaan het komend schooljaar. 4

5 Klankbordsessie ICC ers ICC ers Elizabeth van Helm van de Cornelis Vrijschool en Pim Pijning van de Twiskeschool sloten vervolgens aan. De aanwezigen kregen de mogelijkheid om direct vragen te stellen aan de ICC ers. Hieruit kwam naar voren: De ICC ers, vooral op grote scholen, organiseren de activiteiten voor de verschillende groepen, maar kiezen niet alles zelf uit. Daarom is het handig als het online gepresenteerde aanbod kan worden opgesplitst in groepen, opdat de ICC er het aanbod naar de leerkrachten kan sturen van de groepen waarvoor het is bedoeld. De groepsleerkracht kan dan zijn keuze maken, zonder dat hij door alle programma s hoeft te scrollen. Het aanbod digitaal presenteren zodat het op het smartboard bekeken kan worden. Docenten hebben behoefte aan voorbereidende en verwerkende lessen, die prikkelend zijn voor zowel leerkracht als leerling, en die op smartboard kunnen worden uitgevoerd. Kijk naar koppeling van educatieprogramma s met andere vakken. Zorg bijvoorbeeld dat de programma s aansluiten bij tijdvakken van de geschiedenismethodes van het onderwijs. De ICC ers plannen de meeste activiteiten in mei-juni in. Als de musea een gezamenlijke flyer van alle musea in Amsterdam uitbrengen, moet daarin de basisinformatie staan, en daarnaast moeten de kerndoelen zijn aangegeven, moet worden aangegeven of het aanbod van het betreffende museum vakoverstijgend of lesstofvervangend is, moet worden gecategoriseerd op discipline, moet worden aangegeven hoe het aanbod in een leerlijn past en moet kunnen worden doorgelinkt naar de website. Voor een school is een bezoek aan een museum sowieso een dagdeel waarin niets meer op school gedaan wordt. Kijk dus of het programma in het museum het hele dagdeel vult, opdat de school geen resttijd heeft. Idee ICC er: maak een Schatten van Amsterdam, met alle hoogtepunten van de musea, dat kan worden bekeken op het smartboard. In de klas kunnen de groepsleerkrachten daarop alle grote werken laten zien die in Amsterdam hangen of staan. Idee ICC er: maak met de musea een cultureel paspoort voor basisschoolleerlingen in Amsterdam. Werk bijvoorbeeld met stempels per museum, waardoor de leerling aan het einde van zijn schoolloopbaan in zijn paspoort een overzicht heeft van de musea die hij heeft bezocht. Met dank aan de gastvrijheid van het Rijksmuseum, voor de vergaderruimte, de lunch en begeleide rondleiding door het Rijksmuseum. CCA ENETWERK CULTUUREDUCATIE Baarsjesweg AA Amsterdam T

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen

BETER MINDER, MAAR BETER. Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen BETER MINDER, MAAR BETER Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Beter minder, maar beter Een onderzoek naar de meerwaarde van cultuurcoaches op brede scholen Opdrachtgever:

Nadere informatie

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010

R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 R A P P O R T C U L T U U R E D U C A T I E B E R N H E Z E CUBE 2010 CONTACT EN COLOFON De Misse 2 5384 BZ Heesch Tel. 06-10894663 www.cubebernheze.nl info@cubebernheze.nl COLOFON Auteurs : Dinie van

Nadere informatie

DE STIP OP DE HORIZON

DE STIP OP DE HORIZON DE STIP OP DE HORIZON Zes Cultuureducatie met Kwaliteit -projecten onder de loep Een onderzoek naar het waarom, hoe en wat van deskundigheidsbevordering Fianne Konings, 19 juni 2014 Inhoudsopgave 05 Inleiding

Nadere informatie

KATERN bulletin Cultuur & School

KATERN bulletin Cultuur & School KATERN bulletin Cultuur & School #59 OKTOBER 2009 Montessorischool Dordrecht (PO) Kosmisch onderwijs in combinatie met kunst en cultuur is ons op het lijf geschreven. 2 Portret tekst: Anja Geldermans Portret

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU

CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU CULTUUREDUCATIE OP NIVEAU De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk Kees Admiraal, Maaike Haas en Cas Himmelreich Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 7 De vergeten laag 8 Wat is cultuureducatie? 11

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs

Een praktische gids met tips en aanbevelingen. Muziek in ieder Kind de projecten. Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs Een praktische gids met tips en aanbevelingen Muziek in ieder Kind de projecten Naar verankering van muziekeducatie in het primair onderwijs 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Projecten 'Muziek in ieder Kind

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Eindrapport Medewerkersonderzoek i.k.v. toekomstverkenning DEN 2014 Inhoud Inleiding... 3 Businessmodel... 4 Samenvatting interviews... 5 Pluspunten... 5 Minpunten... 5 Toekomst... 5 Conclusie... 6 Overzicht

Nadere informatie

Wat is de meerwaarde van de brede buurtschool? Hoe vertaalt die zich in leeropbrengsten én maatschappelijke opbrengsten?

Wat is de meerwaarde van de brede buurtschool? Hoe vertaalt die zich in leeropbrengsten én maatschappelijke opbrengsten? De Klas In! Het tweede deel van de conferentie Brede Buurtschool bestond uit tien thematische workshops. De deelnemers hadden vooraf een keuze gemaakt. Elk thema werd toegelicht door een of meer deskundigen.

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering

Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool. Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Handelings- en opbrengstgericht werken op de Calvijnschool Vertrouwd onderwijs vanuit een nieuwe benadering Zeilen verzetten Onderwijs blijft in beweging. De kranten staan vol met discussies over identiteit,

Nadere informatie

Inhoud Colofon Cube Tekst: Illustraties en opmaak:

Inhoud Colofon Cube Tekst: Illustraties en opmaak: Inhoud Wat is Cube?... 2 Het jaar 2014... 5 Cultuureducatie met Kwaliteit... 6 Bernhezer Dynamisch Cultuurmenu... 8 Project WAAR?...11 Tot slot...13 Bijlagen...14 Colofon Cube Dian Langenhuijzen coördinator/intermediair

Nadere informatie

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs.

Elke school is uniek. Schoolportretten cultuureducatie in het primair onderwijs. Cultuur is leuk. Cultuur begint direct bij wat je bent. Cultuur is een ltuur is strijd. Cultuur is hefboom van vernieuwing. Cultuur maakt de htbaar. Hier en daar, toen en nu. Cultuur is dat wat bindt en

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder

Activiteitenplan 2014 Koorenhuis. het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Activiteitenplan 2014 Koorenhuis het vernieuwde Koorenhuis gaat verder Algemene Informatie Naam instelling: Statutaire naam instelling: Statutaire doelstelling: Aard van de instelling: Koorenhuis, centrum

Nadere informatie

Een rugzak gevuld met cultuur

Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Een rugzak gevuld met cultuur Inhoudsopgave Inleiding 4 1 Cultuureducatie binnen de opleidingen 8 1.1 De context 9 1.2 Doelstellingen en visies van de opleidingen 11 1.3 Cultuureducatie

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas

Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Kwalitatief onderzoek Muziek in de Klas Projectperiode 2010-2013 Den Haag, februari 2013 Nienke van Olphen, MA Allegro Arts 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014

Belangrijk om te weten voor schooljaar 2014-2015. Koers VO Directiebijeenkomsten vo-scholen juni 2014 Bent u klaar voor de start van passend onderwijs? Samenwerkingsverband Koers VO heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in de voorbereiding op passend onderwijs. Een proces waarin we moesten wachten op

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie