Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handelen in kritieke situaties 2. Praktijkopdrachten"

Transcriptie

1 Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. Beveiliging van gebouwen 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke situaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken Kerntaken Kerntaken Exameneis voluit a x beschrijft de beroepshouding b x x handelt volgens de beroepshouding c x handelt professioneel en klantgericht d x x handelt volgens Security Awareness a x beschrijft veilige communicatie b x controleert technische hulpmiddelen; etherdiscipline 1.03a x beschrijft het NAVO spelalfabet 1.03b x past NAVO spelalfabet toe a x beschrijft contacten binnen en buiten b x onderhoudt contacten binnen en buiten /02a x beschrijft gegevens verzamelen /02b verzamelt informatie, maakt notities, vat informatie x x samen /02c x stelt vragen, maakt rapportages, 7 W's /02a x beschrijft oproepen in ontvangst /02b x neemt oproepen in ontvangst, stelt boodschap vast a x beschrijft meldingen bedreigende aard + begrip b x neemt meldingen bedreigende aard in ontvangst a x beschrijft diverse gesprekken b x beschrijft corrigerende en conflictgesprekken c x voert informerende en adviserende gesprekken Pagina 1 van 7

2 d x voert corrigerende en conflictgesprekken a x beschrijft prof. Basishouding in ARBO-catalogus b x past de basishouding toe x beschrijft draaiboek ongewenst gedrag ARBO-catalogus x beschrijft begrippen uit ARBO-catalogus a x beschrijft vormen van agressie b x treedt op (ARBO-catalogus PB) bij agressief gedrag x beschrijft de gevolgen van agressie, trauma's a x beschrijft gesprekstechnieken ARBO-catalogus b x past gesprekstechniek ARBO-catalogus toe x m.b.t. preventief toezicht houden op de veiligheid x m.b.t. repressief optreden x m.b.t. uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden a x beschrijft risico's te voorkomen b x beschrijft maatregelen gevolgen risico s te beperken c x beperkt risico's x beschrijft veiligheid bij snelle doorgang personen a x beschrijft risico s van bedrijfsactiviteiten b x controleert preventief, informeert personen a x beschrijft de soorten instructies b x handelt volgens instructies PEC bv x beschrijft soorten objecten x beschrijft begrippen bewaken, beveiligen en veiligheid x beschrijft belangen onderneming; schadecategorieën /02/03a x beschrijft overtredingen van de bedrijfsregels Pagina 2 van 7

3 /02/03b x controleert preventie, informeert pers /02/03c x neemt voorwerpen in bewaring a x beschrijft repressief optreden bedrijfsregels/instructies b x treedt repressief op tegen overtredingen bedrijfsregels /02a x beschrijft preventieve optreden brandvoorschriften /02b x treedt preventief op t.a.v. brandvoorschriften /02c x treedt repressief op bij brand a x beschrijft begrip brand en soorten brandmeldinstallaties b x controleert kleine blusmiddelen c x bedient de brandmeldinstallatie van PEC bv x beschrijft soorten explosies a x beschrijft instructies bij brandmeldingen b x past bij brandmeldingen de instructies toe a x beschrijft begrippen en acties bij brand b x past deurprocedure toe, kiest blusmiddel /02a x preventief en repressief handelen strafbare feiten /02b x neemt maatregelen ter voorkomen strafbare feiten /02c x treedt repressief op bij geconstateerde strafbare feiten x beschrijft afhandeling Wet Mulder a x beschrijft optreden bij incidenten b x treedt repressief op bij incidenten c x begeleidt en ondersteunt hulpdiensten bij incidenten /02a x x beschrijft voorkoming (bedrijfs-)ongevallen, informatie /02b x beschrijft het optreden bij (bedrijfs-)ongevallen /02c x beschrijft het verstrekken van informatie Pagina 3 van 7

4 /02d x treedt preventief op bij (bedrijfs-)ongevallen /02e x treedt repressief op bij (bedrijfs-)ongevallen /02a x beschrijft signalement en prim./secundaire kenmerken /02b x noteert signalement en prim. en secundaire kenmerken /02c x vraagt naar een signalement en onderscheidt daarbij x beschrijft veiligheidsorganisaties in Nederland x beschrijft sociale partners en belangenverenigingen x beschrijft de taken van beveiliger /05 x beschrijft de veiligheidssectoren defensie /03a x beschrijft soorten ronden /03b x voert de verschillende rondes uit a x beschrijft diverse begrippen visitatie, fouilleren b x visiteert, neemt goederen/gevonden voorwerpen in x beschrijft vormen van beveiliging x hulpmiddelen bij materiële beveiliging a x beschrijft toegangscontrole b x voert toegangscontrole uit /04a x begrippen vooraanmelding, legitimatie, ID /04b x controleert vooraanmeldingen, identiteitsbewijzen a x beschrijft directe en indirecte dienstverlening b x x verwijst en informeert personen a x x beschrijft afgifte, beheer en ontvangst goederen/post b x x zorgt voor afgifte, beheer en ontvangst goederen x beschrijft de risico s bij het gebruik van de computer x verwerkt gegevens m.b.v. tekstverwerkingsprogr. Word Pagina 4 van 7

5 Wettelijke kaders BVL 2 Waarnemen en noteren 2 Handelen in kritieke siuaties 2 Praktijkopdrachten BVL 2 Exameneisen Kerntaken Kerntaken Kerntaken Kerntaken Exameneis voluit x beschrijft soorten recht x beschrijft doel, begripsbepalingen WPBR x beschrijft benoembaarheidvereisten x beschrijft overheidsinstanties x beschrijft begrippen WPBR x beschrijft bevoegdheden ingevolge het WvSv x beschrijft verschillende opsporingsambtenaren a x beschrijft begrip verdacht en vaststellen ID b x stelt de identiteit van een verdachte vast x beschrijft het begrip staande houden x beschrijft toepassing aanhouding x beschrijft toepassing identificatiefouillering x beschrijft begrip en toepassing onderz. lichaam/kleding x beschrijft begrip,de toepassing van inbeslagneming x beschrijft begrip,toepassing van voorgeleiding x beschrijft mishandeling en zware mishandeling x beschrijft vernieling, straatschenderij, openlijke geweld x beschrijft huis-, lokaalvredebreuk en verboden toegang x beschrijft brandstichting en brand door schuld x beschrijft bedreiging x beschrijft terrorisme Pagina 5 van 7

6 x beschrijft diefstal, verduistering (+ in dienstbetrekking) x beschrijft afpersing en afdreiging x beschrijft hinderlijk volgen, weigeren hulpbetoon x beschrijft misdrijven en overtredingen, opzet en schuld x beschrijft begrip poging x beschrijft plegen, doen plegen, medeplegen x beschrijft begrip strafrechtelijk minderjarig x beschrijft de strafuitsluitingsgronden x beschrijft legaliteits, territorialiteit, slotbepaling x beschrijft acties op veel voorkomende criminaliteit a x beschrijft het aanhouden van een verdachte heterdaad b x houdt een verdachte aan in geval van een strafbaar a x beschrijft in beslag nemen volgens wettelijke regels b x neemt voorwerpen in beslag a x beschrijft aanhouding, in beslag genomen voorwerpen b x draagt verdachte en voorwerpen over x beschrijft fouilleren in de verschillende wetten x beschrijft soorten fouillering x beschrijft het doel, de begripsbepalingen Arbo-wet x beschrijft verplichtingen werknemer x beschrijft werkgever, werknemer, x beschrijft psychosociale arbeidsbelasting, x beschrijft doel en de opbouw WBP a x beschrijft doel en de opbouw WWM b x herkent in WWM beschreven verboden wapens Pagina 6 van 7

7 x beschrijft categorieën en bijbehorende wapens WWM x beschrijft vervoer, dragen en voorhanden hebben WWM /02/03 x beschrijft de Opiumwet x beschrijft doel en opbouw Wet gevaarlijke stoffen a x beschrijft de controle van vervoersdocumenten WVG b x controleert vervoersdocumenten WVG /04/05 x beschrijft gevarenklassen, symbolen, etiketten x beschrijft afgesproken verkeersregels x beschrijft de Wegenverkeerswet /02 x x voert korte, eenvoudige gesprekken in het Engels x korte, eenvoudige telefoongesprekken in het Engels x verwerkt gegevens m.b.v. tekstverwerkingsprogr. Word x controleert en gebruikt de portofoon en de CCTV Pagina 7 van 7

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten

Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten 10.3 AANGIFTE DOEN deel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Gerelateerde documenten Coördinator agressie en geweld, hoger management, leidinggevenden, beleidsmedewerkers,

Nadere informatie

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen)

Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Geweldsprotocol Functionarissen met publieke taak (Frontlinie functionarissen) Aanvulling op convenant SRZ / het Openbaar Ministerie / de Politie Rotterdam- Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid d.d. 19 februari

Nadere informatie

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer

Handreiking Aangifte doen bij de politie. Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Handreiking Aangifte doen bij de politie Zo doet u als werkgever aangifte van agressie of geweld jegens uw werknemer Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vragen over aangifte doen 4 3 Wat kunt u als werkgever doen?

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes

Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Veiligheidsbeleid basisschool Los Hoes Status: Instemming MR 20-11-2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Beleidsdoel 3 Verantwoordelijkheden van de school 4 Privacy 5 Omgang privacy website en sociale media

Nadere informatie

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg

Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Werkpakket Agressie & Geweld Sector Ambulancezorg Dit werkpakket is gebaseerd op informatie die door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar is gesteld en op de Arbocatalogus

Nadere informatie

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS

HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS HANDBOEK STEWARDING AMATEURVOETBAL 2008-2012 Werkgroep Stewarding Amateurvoetbal pagina

Nadere informatie

Zakboekenpolitie.com

Zakboekenpolitie.com Zakboekenpolitie.com Dwangmiddelen Lichamelijke integriteit Gebaseerd op hoofdstuk 5 van de zakboeken Strafvordering voor de Hulpofficier van justitie en Strafvordering voor de Opsporingsambtenaar Kluwer

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid

Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! Een stappenplan voor aangiftebeleid Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over eens: agressie en geweld tegen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014

Veiligheidsbeleidsplan. Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College Alkmaar 2012-2014 Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Veiligheidsbeleidsplan Van der Meij College... 2 Algemene beleidsterreinen van het veiligheidsplan...

Nadere informatie

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing?

Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! Geweld tegen werknemers met een publieke taak. Een stappenplan voor aangiftebeleid. Helpt u uw werknemer bij deze beslissing? Aangifte? Gewoon doen! We zijn het er allemaal over

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie

Cybercrime. Van herkenning tot aangifte. Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Cybercrime Van herkenning tot aangifte Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg

Nadere informatie

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement

Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement Voorbeeld Paragraaf Veiligheid in het schoolreglement ` Blz. 1 Voorwoord Dit document bevat regels die worden aanbevolen ter opname in het schoolreglement.

Nadere informatie

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018

Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 Gemeentelijk Informatiebeveiligings- Beleid 2014-2018 gemeente Haarlem Versie: 1.0 Status: Definitief Auteur: W. Mevissen Datum: november 2014 Versiebeheer Versie Datum Door Wijzigingen 0.1 Willy Mevissen

Nadere informatie

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ

SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ SOCIALE VEILIGHEID IN DE GGZ AANGIFTE DOEN BIJ AGRESSIE- EN/OF GEWELDSINCIDENTEN Handreiking voor leidinggevenden Aangifte doen bij agressie- en/of geweldsincidenten 1 2 Sociale veiligheid in de ggz SOCIALE

Nadere informatie

Protocol veilige school

Protocol veilige school Protocol veilige school Inhoud 1. inleiding 2. uitgangspunten 3. preventief 4. curatief 5. stappenplan sancties 6. veiligheidsregels Noordgouw en inschakelen politie 7. schoolafspraken 8. ICT en mediagebruik

Nadere informatie

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld

Handreiking Agressie en Geweld. Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Handreiking Agressie en Geweld Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld Inhoud Deel I Algemeen 5 Eenduidigheid van aanpak Wat is agressie en geweld? Wie is verantwoordelijk voor de aanpak? Hoe

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1

Beroepscompetentieprofiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 profiel Contactcenter medewerker Regie: ECABO Datum wijzigen: 3-2-2004 Versie 1 Print: 04-februari-2004 Pagina 1 van 19 BEROEPSCOMPETENTIEPROFIEL Contactcenter medewerker (CA 003) Algemene informatie Onder

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Inleiding.3 Gedragscode werknemers Loket... 4 Protocol voor Agressie en Geweld...

Nadere informatie

Zelfbewust, begripvol en met respect

Zelfbewust, begripvol en met respect Zelfbewust, begripvol en met respect Naar een effectieve aanpak van agressie en geweld, codes en protocollen. 1 Inhoud Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Gedragscode werknemers OZHW... 6 Protocol voor Agressie

Nadere informatie

2005-2006 Status: Goedgekeurd

2005-2006 Status: Goedgekeurd 2005-2006 Status: Goedgekeurd Dit kwalificatiedossier is opgesteld op basis van de formats en handleidingen, zoals deze bekend waren op 1 juni 2004. Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Europese Privacy Verordening

Europese Privacy Verordening Europese Privacy Verordening Effect op de jaarrekeningcontrole? Naam : D. (Daniëlle) Louwerens Studentnummer : 403295 Universiteit : Erasmus Universiteit Rotterdam Postmaster opleiding IT-Auditing & Advisory

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in

Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in Gedragscode u 2012 Blanco pagina Gedragscode u 2012 Kempen & Co N.V. en haar dochterondernemingen (verder: Kempen & Co ) vervult een belangrijke maatschappelijke rol in de financiële dienstverlening. Een

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren

Uitvoeringsregeling. Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren Uitvoeringsregeling Protocol Geweld Tegen Politie Ambtenaren (protocol GTPA) Inhoudsopgave 1. Inleiding...4 2. De totstandkoming van deze uitvoeringsregeling...7 2.1 Samenstelling van een werkgroep...7

Nadere informatie

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be

Eerbiediging van het privéleven op het werk. www.aclvb.be Eerbiediging van het privéleven op het werk www.aclvb.be V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent Inhoud Inleiding basisbeginselen...6 I Bescherming van persoonsgegevens...7 1. Begrip persoonsgegevens...7

Nadere informatie

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg

Convenant. Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg Convenant Beroepsgeheim & Veilige Zorg de partijen: Rode Kruis Ziekenhuis / Kennemergastziekenhuis / Spaarne Ziekenhuis / Parnassia

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan Schoolveiligheidsplan 2012-2015 Mei 2012 Inhoudsopgave INLEIDING... 4 DEEL 1 ALGEMEEN... 5 1 DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN... 5 2 COÖRDINATIE VEILIGHEID... 6 2.1 DIRECTIE... 6 2.2 ARBOCOÖRDINATOR... 6

Nadere informatie

voor al uw maatwerk trainingen

voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen voor al uw maatwerk trainingen Als u wilt dat uw medewerkers weten hoe te handelen bij calamiteiten of dat u uw medewerkers handvatten aan wilt reiken waardoor zij waardevoller

Nadere informatie