Kan ik binnenkomen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kan ik binnenkomen 2 2011"

Transcriptie

1 Kan ik binnenkomen Harm Puite noharm 22 december 2011

2 Voorwoord Voor u ligt het verslag van Kan ik binnenkomen 2 of zoals we het onder elkaar op z n Amsterdams gingen noemen: KIP2. Het project in 2011 is uitgevoerd door een team van 8 vrijwilligers / ervaringsdeskundigen: Wim Kwantes; Marnix Brockmeijer; Inge Tramm; Bart Versteege; Sava Maglov; Pieter van den Kieboom; Erwin Young en Tunnie Jongejan; één van hen: Bart Versteege had een dubbelrol: hij was zowel vrijwilliger in beide schouwweken als opdrachtgever namens het ZIN-bestuur; twee groepen van 12 leerlingen van het Huygenscollege: de stagiaires: Dishant Kumar; Youssef el Ouali; Imane El Ghazaoui; Rewina Ramcharan; Ayoub Belhadj; Meryam Garmoussi; Busra Kaynak; Aykut Hacioglu;; Yuksel Bwerberoglu; Yasine Abrari; Ihsan El Khadar; Didem Cetinkaya; Ahmet Ali; Kevin Iqbal; Mohammed Abri; Rania Khalil; Dina Benkaddour; Inssaf el Haddad; Gaby Hooper; Sarah el Koulali; Alexis Garcia; Nadine Chay; Damian Vroom en Gamze Suvemez met Jeroen Leonhard, de stagecoördinator van de school en Natasha de Haan; Guus Braam en Harm Puite die samen de begeleiding van het hele project hebben gedaan. Uitvoering van het project was mogelijk door de inzet van al deze mensen en door de steun van Stadsdeel Amsterdam-Oost.

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Een school vinden en de maatschappelijke stage plannen De keuze van een buurt: IJburg en Watergraafsmeer Het maken van een schouwlijst Verslag van eerste schouwweek 5 tot 10 oktober op IJburg De tweede schouwweek Oost/Watergraafsmeer Aandachtspunten in de organisatie van de schouwweek Binnenkomen en dan? Bijlage 1 complete adressen-schouwlijst IJburg en Oost/Watergraafsmeer verslag van Kan ik binnenkomen 2 3

4 1. SAMENVATTING Het project Kan ik binnenkomen 2 is de tweede editie van het succesvolle project met dezelfde naam dat in het schooljaar werd uitgevoerd in woonservicewijken van het toenmalige stadsdeel Amsterdam Zeeburg. ZIN heeft van Stadsdeel Amsterdam Oost een subsidiebijdrage van 5000,- gevraagd en gekregen om daarmee ook in 2011 een zelfde project uit te voeren. In de evaluatie van Kan ik binnen komen? had ZIN geconcludeerd dat met dat bedrag het mogelijk zou zijn om, met de ervaring van deze eerste keer, nog eens zo n project uit te voeren. Weliswaar een aanmerkelijk kleiner budget maar nu wel met het materiaal en de ervaring en inzet van de eerste keer beschikbaar.. Kan ik binnen komen 2 is uitgevoerd in de Watergraafsmeer en op IJburg. Er is een verschil met de opzet zoals voorgesteld na de eerste ronde van Kan ik binnenkomen. Dat is de beslissing om met een school in zee te gaan die buiten het stadsdeel is gevestigd. Gevolg van de minimale respons van scholen binnen het stadsdeel en daar tegenover het enthousiasme van Jeroen Leonhard, de stagecoördinator van het Huygenscollege. Die wel zelf in de Indische buurt woont. Er is door iedereen hard gewerkt. Resultaat is dat er meer dan vijftig locaties in het stadsdeel bekeken zijn op hun toegankelijkheid en bruikbaarheid, óók voor mensen met een beperking.. Maar er is meer. We hebben heel veel geleerd over het schouwen van gebouwen. Zo hebben we de nieuwe quick scan formulieren getest en gebruikt. Er is een duidelijke vragenlijst gekomen waarmee een ingevuld formulier gecheckt kan worden op volledigheid en nauwkeurigheid. We hebben veel materiaal verbeterd dat nu gebruikt kan worden in projecten met een zelfde opzet volgende jaren en in andere delen van de stad en daarbuiten. Binnenkomen Overal! De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om de implementatie van de stages te vergemakkelijken zette het ministerie van OCW het 'Fonds MaS Stagebieders' op in 2011, het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Lokale aanbieders van maatschappelijke stageplekken konden een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld om een stageproject op te zetten. Of om materialen, trainingen of een innovatief idee te ontwikkelen om de begeleiding van stagiaires te organiseren. Sta- verslag van Kan ik binnenkomen 2 4

5 gebieders uit heel Nederland mochten een aanvraag indienen en ook ZIN diende een aanvraag in. Doel was de ontwikkeling van een goed over te dragen draaiboek van het project Kan ik binnenkomen? De aanvraag werd gehonoreerd en naast KIB2 is het draaiboek gemaakt onder de titel: Kan ik binnen komen overal. De opbrengst Een project als Kan ik binnenkomen brengt veel op. Allereerst, zoals hierboven al verteld, zijn meer dan 50 locaties in het stadsdeel Amsterdam Oost geconfronteerd met een gemengd onderzoeksteam van scholieren en een volwassen persoon met een beperking die samen hebben onderzocht hoe toegankelijk en bruikbaar de voorziening eigenlijk is vanuit het standpunt van iemand met een beperking. Dat heeft heel veel ingevulde onderzoeksformulieren opgeleverd, waarvan een groot aantal helaas onvolledig of niet goed leesbaar ingevuld is. Uiteindelijk zijn er nu (december 2011) 19 adressen klaar om op de website te worden opgenomen ( ). Er liggen nog 22 formulieren die nog niet verwerkt zijn. Kan ik binnenkomen is dus niet een snelle en efficiënte methode om zo veel mogelijk locaties in niet te veel tijd te beoordelen en vervolgens om dan de gegevens op de website te kunnen plaatsen. Als je dat wil en dat is natuurlijk een heel legitieme wens dan kun je kiezen voor het inhuren van semiprofessionele beoordelaars. Een voorbeeld van zo n aanpak zijn de schouwen die uitgevoerd worden met studenten ergotherapie, tegen vergoeding. Bij Kan ik binnenkomen ging het en gaat het om een opbrengst op veel verschillende terreinen. In dit verslag komt dat naar voren. 24 scholieren zijn een week lang intensief bezig geweest met het leven met een beperking, in hun eigen stad. De stage bood hen de kans zich te verdiepen in di problemen en zich daardoor te verbinden met de problemen die het leven met een beperking met zich mee kan brengen. En de verschillende manieren die er zijn om daar mee om te gaan. In de stage is uitgebreid stil gestaan bij wat deze ervaring oplevert. Het heeft veel indrukwekkende ervaringen opgeleverd, vooral in de ontmoeting die soms confrontatie werd tussen gehandicapte vrijwilliger en scholier maar ook tussen schouwteam en aanbieder van diensten. Zoals die tandarts, die botweg een blinde man met geleidehond de toegang tot zijn praktijk weigerde. verslag van Kan ik binnenkomen 2 5

6 Het heeft veel aanbieders van allerlei diensten, variërend van een kapper tot de beheerder van een fysiotherapiepraktijk, met de neus gedrukt op de blinde vlek die zo vaak oorzaak is van het niet rekening houden met de verschillen tussen mensen, waardoor mensen buitengesloten worden. De inspanningen van al de mensen die meegewerkt hebben aan dit project heeft veel nuttige ervaring en materiaal opgeleverd voor volgende schouwweken en gezorgd voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders misschien nooit zouden hebben ontmoet. Dat is de directe opbrengst. Maar er is meer en over meer in het laatste hoofdstuk: Binnen komen en dan? 2. EEN SCHOOL VINDEN EN DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE PLANNEN Kan ik binnenkomen.2 begon met een mailtje: Even het bericht dat de subsidieaanvraag van ZIN ihkv de stimuleringsmiddelen woonservicewijken 2011 volledig is gehonoreerd ( 5.000,-). Voorwaarde: project moet uitgevoerd en afgerond zijn in De beschikking volgt later. Fantastisch nieuws en fijn dat de ambtenaar van het stadsdeel even moeite heeft gedaan om dit zo snel, via de , te melden. Dat was half april. Half mei konden de afspraken gemaakt worden over de uitvoering van een nieuwe editie van Kan ik binnen komen. Stadsdeel en ZIN bestuur gingen akkoord met het voorstel om de schouwen te organiseren in de wijken IJburg en Watergraafsmeer. Eind mei waren de afspraken definitief en werden alle scholen voor middelbaar onderwijs in stadsdeel Oost benaderd met de vraag: Hebben jullie belangstelling voor een maatschappelijke stage voor jullie leerlingen in het project Kan ik binnen komen? En dat was te laat. Alle scholen in Oost hadden al maatschappelijke stages voor dat schooljaar georganiseerd. Daar paste dit project niet meer in. We kozen er daarom voor om zo veel mogelijk voorbereidend werk te doen om de stage dan na de zomervakantie opnieuw aan te kunnen bieden. Via de website die door de Vrijwilligers Centrale Amsterdam wordt onderhouden, lukte het nu wel een school te vinden die scholieren bij ons hun maatschappelijke stage wilde laten lopen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 6

7 Jeroen Leonhard, stagecoördinator van het Huygens College (in Amsterdam- West) mailde, via die website : Twee jaar geleden hebben een aantal leerlingen van ons met veel plezier meegewerkt aan dit project. Graag zou ik voor komend schooljaar, wellicht met aantal klassen, hier weer aan mee willen doen.. We hebben meteen afspraken met hem gemaakt: Kan ik binnen komen.2 kan nu door gaan! Jeroen bespreekt met ons dat het zal gaan om leerlingen van het VMBO. Het VMBO is de vorm van onderwijs waar de grootste groep kinderen in Nederland naar toe gaat na de basisschool. Er zijn 4 niveaus en wij zullen stagiaires krijgen uit de twee hoogste niveaus te weten TL (=theoretische leerweg) en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) met de afdelingen handel& administratie. Hij vertelt dat deze leerlingen goede begeleiding nodig hebben in de stage. Daar zullen we nog regelmatig aan terug denken tijdens de stageweken. Met de afspraak met de stage coördinator Jeroen Leonhard is nog niet alles geregeld. Het blijkt dat leerlingen een keuze wordt geboden uit verschillende stage mogelijkheden en wij krijgen de mogelijkheid om in de klas voorlichting te geven over de stage Kan ik binnenkomen. Bart Versteege van het bestuur van ZIN en Harm Puite, 1HUIJGENS COLLEGE LAAT BALLONNETJES OP coördinator van Kan ik binnen komen gaan naar de school om in twee klassen een les te verzorgen over Kan ik binnen komen. De leerlingen zijn geïnteresseerd. We hebben er daarom vertrouwen in dat voldoende leerlingen voor een stage bij ons zullen gaan kiezen. Dat blijkt ook zo te zijn: twee groepen van twaalf leerlingen worden door de school aangemeld voor een stageplaats. Dat zijn grote groepen maar dat hebben we veel liever dan helemaal geen stagiaires. De eerste groep in de week van 10 tot 15 oktober en de tweede groep in de week van 7 tot 11 november. Er zijn stagiaires en er zijn data afgesproken: KIB2 gaat door! verslag van Kan ik binnenkomen 2 7

8 TIP 1 HOE STAGIAIRES TE VINDEN: De ervaring van afgelopen jaar heeft ons enkele dingen geleerd met betrekking tot het vinden van stagiaires en de samenwerking met scholen. scholen plannen hun programma liefst voor het hele schooljaar. Afspraken voor de maatschappelijke stage maken ze dan ook het liefst al aan het begin van het schooljaar dus in september. Dus: zo vroeg mogelijk afspraken maken. Het is belangrijk om de leerlingen goed duidelijk te maken wat de stage inhoudt en daarbij na te gaan of de leerlingen ook echt zelf kunnen kiezen voor hun stage. Hoe beter ze voorbereid zijn hoe meer kans dat ze ook goed gemotiveerd aan de stage beginnen. Maak ook afspraken over de wijze waarop de school (kerndocent; stagecoördinator) betrokken zal zijn tijdens de stage. Bedenk hoe de stage het best begeleid kan worden en hoe vanuit de school daar ondersteuning bij geboden kan worden. verslag van Kan ik binnenkomen 2 8

9 3. DE KEUZE VAN EEN BUURT: IJBURG EN WATERGRAAFSMEER In overleg met het ZIN bestuur en het stadsdeel kiezen we voor schouwen in twee wijken van Amsterdam Oost: IJburg en de Watergraafsmeer. De keuze voor deze wijken wordt om verschillende redenen gemaakt. De Watergraafsmeer ligt in het deel van stadsdeel Amsterdam Oost buiten het gebied van het voormalige stadsdeel Zeeburg. Voor de organisatie ZIN biedt dit een mogelijkheid zich in een nieuw deel van het stadsdeel te profileren. In dit gebied zijn bovendien nog niet veel gebouwen voor de website bekeken. 2BETONDORP De wijk IJburg is een heel nieuwe wijk die opgezet is als voorbeeld van integraal bouwen en inrichten. Onder het motto: Wijk zonder scheidslijnen is deze wijk opgezet als een voorbeeld voor Amsterdam. Hier schouwen is dus heel belangrijk en tegelijk ook beladen. Er zijn veel aangepaste woningen in deze wijk en dus ook veel mensen voor wie de schouwen belangrijke informatie kunnen opleveren. Zouden er veel drempels zijn dan maakt de wijk haar pretentie niet waar. Daar komt bij dat de belangenorganisatie nog niet veel leden in deze wijk heeft en daar graag verandering in wil brengen. De keus voor IJburg betekende dat de meeste vrijwilligers een flinke reis moesten maken om mee te kunnen werken. Er is een goede tramverbinding vanaf het Centraal Station naar IJburg, maar vanuit Oost moet je met de bus via Zeeburg met een overstap. En niet alle haltes op IJburg zijn goed bruikbaar en voor de vrijwilligers die blind zijn betekent het ontbreken van duidelijke geleidelijnen op de openbare weg een probleem. We hebben voor een groot gebied gekozen omdat we veel objecten wilden toevoegen op de website en omdat we met het project iets substantieels wilden doen voor de inwoners en met name voor de achterban van ZIN in het deel van Oost dat vroeger buiten het bereik van ZIN lag: Oost/ Watergraafsmeer. 3GELEIDELIJNEN... verslag van Kan ik binnenkomen 2 9

10 TIP 2 BIJ DE SELECTIE VAN W IJKEN Zoek een plaats centraal gelegen in het gebied die als thuisbasis kan dienen voor vrijwilligers en stagiaires? Een geschikte ruimte, dus die moet in de eerste plaats goed toegankelijk en bruikbaar zijn, maar ook betaalbaar. 4DE BINNENWAAI: CENTRAAL GELEGEN EN GOED TOEGANKELIJK EN BRUIKBAAR Is de buurt voldoende interessant voor alle participanten? Denk vooral aan de ervaringsdeskundigen / vrijwilligers en de achterban van de belangenorganisatie maar ook aan de scholieren. In dit project hebben we gemerkt dat de scholieren in de ene wijk 5KONINGSKERK: CENTRAAL GELEGEN EN TOEGANKELIJK met meer plezier hebben gewerkt dan in de andere en hoewel de stage werk is, is het ook belangrijk dat het werk leuk is. N.B. in beide wijken vonden de een geschikte thuisbasis in een kerk. Kerken besteden meer dan veel andere voorzieningen aandacht aan een goede toegankelijkheid. Bovendien blijken kerken bereid om tegen een kleine vergoeding ruimte beschikbaar te stellen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 10

11 4. HET MAKEN VAN EEN SCHOUWLIJST In de eerste editie van Kan ik binnenkomen was het uitgangspunt dat alle voorzieningen die onder de noemer: 1 e lijns gezondheidszorg vallen op de schouwlijst zouden moeten komen. Het ging immers om de inrichting van woonservicewijken en in die wijken moeten deze soort objecten voldoende aanwezig zijn, goed bereikbaar en toegankelijk. Ook in het eerste project hebben we ons niet beperkt tot deze categorie objecten. Maar in deze tweede editie zijn we van het begin af aan gericht geweest op meer verschillende objecten. De lijst van mogelijke objecten was ongeveer één week voor de start van de eerste schouwweek klaar en bevatte toen 70 adressen in beide wijken. Aan het begin van de schouwweek in oktober was de lijst voor alleen IJburg uitgebreid tot 80 adressen! Op basis van deze lijst hebben we een rooster gemaakt voor de schouwweek. Gedurende de week hebben we soms moeten improviseren. Overwegingen om niet alleen eerstelijns gezondheidszorg voorzieningen op de lijst te zetten: Op de website was nog maar heel weinig van onze buurten beschikbaar en voor de gebruikers van de website is een breed gesorteerd aanbod interessant. Praktisch: Het is eenvoudigweg niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van een week met voldoende objecten van die ene categorie afspraken te maken om daarmee alle beschikbare capaciteit goed in te zetten. Het is belangrijk om in een schouwweek verschillende soorten objecten op de lijst te hebben. Kleine en grote objecten. Objecten waar alleen op afspraak geschouwd kan worden en andere objecten waar een afspraak niet nodig is. Daardoor wordt het mogelijk gedurende de hele week flexibel te programmeren. Cliëntenbelang Amsterdam, de beheerder van de website, heeft een nieuw formulier ontwikkeld voor het schouwen van winkels. We wilden daarom dat verkorte formulier uitproberen. De scholieren volgen de opleiding V. M. B. O. economie en handel. Dat betekent dat veel van de scholieren later in het winkelbedrijf zullen gaan werken. Dat maakt het voor hen interessant om winkels te gaan schouwen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 11

12 5. VERSLAG VAN EERSTE SCHOUWWEEK 5 TOT 10 OKTOBER OP IJBURG De training van de stagiaires en de vrijwilligers is op maandag 10 oktober in de vergaderruimte van ZIN aan het Timorplein. De training wordt gegeven door Natasha de Haan en Guus Braam. In het kader van het trainingsprogramma moeten de leerlingen allerlei meetopdrachten uitvoeren; mogen ze ervaren hoe het is om je in een rolstoel te verplaatsen en leren ze veel over de factoren die bruikbaarheid en toegankelijkheid bepalen. 6SAVA MAGLOV MET STAGIAIRES TIJDENS DE TRAINING IN DE VERGADERRUIMTE VAN ZIN Er wordt een geschikt onderkomen voor het project gevonden op het Haveneiland in De Binnenwaai, de kerkruimte midden op het Haveneiland. Deze ruimte is goed bruikbaar en toegankelijk en mooi centraal gelegen. De huur wordt voor het project bereidwillig naar beneden aangepast: 50,- per dag. Als tegenprestatie schouwen we ook deze kerkruimte. De ruimte is heel geschikt en het hele team voelt zich er thuis. Zó thuis, dat de stagiaires zelf in de keuken lunch, koffie en thee verzorgen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 12

13 De lijst van locaties op IJburg is te vinden in bijlage 1 In totaal 9 adressen van deze lijst komen op de website per december Naast de vele adressen die iets met eerste lijns gezondheidszorg of welzijn te maken hebben (eerste tabel) werden veel winkels geschouwd. Dat leverde een lijst van 13 winkels op voor de website! ETOS winkel Ijburglaan 657 HIZIhair kapper Joris Ivensplein 52 AH Ijburglaan 715 DIO parfumerie Ijburglaan 723 PAMBA stomerij Ijburglaan 725 Jane bloemenwinkel Ijburglaan 663 VOMAR Ijburglaan 605 RABO bank Ijburglaan 721 Gall&Gall Ijburglaan 661 Dekker bakker Ijburglaan 653 Maria Austriastr Homeopathie 146 Bikes en Boards Joris Ivensplein 50 Visgilde viswinkel Ijburglaan 665 in deze week stage gelopen. Voordat de formulieren ingeleverd worden bij Meike Brendel en Bart Weggeman van van CliëntenBelangen Amsterdam kijken Guus Braam, Natasha de Haan en Harm Puite de ingevulde formulieren allemaal na. We beoordelen op leesbaarheid en volledigheid. Als er kleine dingetjes ontbreken kijken we of we die nog aan kunnen vullen. 12 leerlingen uit de klas 3TL (theoretische leerweg) hebben verslag van Kan ik binnenkomen 2 13

14 Namen van de leerlingen, die allemaal aan het eind van de stageweek een certificaat hebben ontvangen: Dishant Kumar; Youssef el Ouali; Imane El Ghazaoui; Rewina Ramcharan; Ayoub Belhadj; Meryam Garmoussi; Busra Kaynak; Aykut Hacioglu;; Yuksel Bwerberoglu; Yasine Abrari; Ihsan El Khadar; Didem Cetinkaya 7MARNIX POSEERT MET 3 STAGIAIRES OP IJBURG verslag van Kan ik binnenkomen 2 14

15 6. DE TWEEDE SCHOUWWEEK OOST/WATERGRAAFSMEER De tweede schouwweek is een maand na de eerste. Het verloop lijkt op de eerste week maar is toch ook heel anders. Sommige kleine verschillen blijken toch grote gevolgen te hebben. Zo werden nog twee namen een week voor de stage van start ging aan de lijst toegevoegd: 2 leerlingen die niet de stage van hun eerste keus hadden kunnen volgen. Het lijkt een heel kleine wijziging maar is toch achtergrond van het later in de stageweek blijkende probleem dat sommige stagiaires niet voor deze stage hebben gekozen, eigenlijk ook niet goed wisten wat ze zouden gaan doen en nu, nu het werk niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen, erg ongemotiveerd raken. En daarmee hun mede-stagiaires ook soms negatief beïnvloeden. Dan onze thuisbasis: een vergaderruimte in de Koningskerk. Prachtig centraal gelegen maar echt deel van de kerk. En in die kerk vinden andere activiteiten plaats zodat het gebruik van onze ruimte aan duidelijke regels is gebonden. Regels die minder vrijheid laten dan in de Binnenwaai op IJburg. De vergaderruimte is sober en functioneel ingericht. Er is bij de kerk weliswaar een ruime kantineruimte maar die mag niet zelfstandig worden gebruikt. De stagiaires lunchen daarom zelfstandig, in het winkelcentrum. Dat betekent elke dag een onderbreking van het groepsproces en het uit het oog van de begeleiders verdwijnen van de stagiaires. In vergelijking met de groep van de eerste week is er nu veel minder sprake van een hechte groep, waarbinnen goede en slechte ervaringen uitgewisseld kunnen worden. De buurten van Oost waar we deze week schouwen liggen veel verder uit elkaar dan de buurten van IJburg en zijn ook veel minder overzichtelijk. Dan blijkt dat de stagiaires veel moeite hebben zelfstandig de weg te vinden en daardoor vaak veel langer onderweg zijn dan verwacht om bij hun adressen te komen. Tot frustratie van henzelf. Maar ook lopen daardoor verschillende keren afspraken mis. verslag van Kan ik binnenkomen 2 15

16 We beginnen deze schouwweek met een lijst van 46 adressen, mooi verdeeld over de verschillende buurten: 14 adressen in de Oosterparkbuurt / Transvaal; 14 adressen in Tuindorp Frankendael; 13 adressen in Middenmeer en 6 adressen in Betondorp / Park de Meer. De lijst is bij dit verslag te vinden in bijlage 1. In de loop van de schouwweek wordt deze lijst aangepast naar aanleiding van de (on)mogelijkheden die beheerders / eigenaren van de gebouwen bieden Niet al deze adressen worden opgemeten en gecontroleerd. Er vallen een aantal af en er komen er ook nog enkele bij in de loop van de schouwweek. Uiteindelijk komen nu (december 2011) de volgende adressen op de website: Koningskerk Postbus GZ Kerkgebouw Steunpunt Tesla Middenweg 333 ontmoetingscentrum Santulli Orthopedie BV Wakkerstraat CA winkel Therapie Van. Fulpen Middenweg 153 hs 1098 AL fysiotherapie De Verbinding Jobertplein 1092 XN Moskee/zalencentrum Huisartsenpraktijk Gortzak James Wattstraat DM huisarts verslag van Kan ik binnenkomen 2 16

17 Mamma Mia 3e Oosterparkstr136 C 1092 EC kraamzorg Er zijn nog 14 formulieren ingeleverd bij de webbeheerder die nog niet ingevoerd zijn. Totaal 21 adressen. Stagiaires die in de tweede schouwweek hebben meegewerkt en aan het eind een certificaat hebben ontvangen zijn: Ahmet Ali; Kevin Iqbal; Mohammed Abri; Rania Khalil; Dina Benkaddour; Inssaf el Haddad; Gaby Hooper ; Sarah el Koulali; Alexis Garcia; Nadine Chay; Damian Vroom en Gamze Süvemez 8 NATASHA MET DRIE STAGIAIRES VAN DE TWEEDE GROEP verslag van Kan ik binnenkomen 2 17

18 7. AANDACHTSPUNTEN IN DE ORGANISATIE VAN DE S CHOUW- WEEK Met de school is afgesproken dat de stage precies een week zou omvatten. Binnen die week moet dus alles gebeuren: De training van de scholieren De kennismaking scholieren en ervaringsdeskundigen het inwerken van de ervaringsdeskundigen het uitvoeren van de schouwen het controleren van de schouwresultaten het contact onderhouden met de beheerders van de objecten die geschouwd worden. aanvullen van ontbrekende gegevens in schouw verslagen eindbijeenkomst; uitreiking certificaten en evaluatie In één week zijn maximaal zes dagdelen beschikbaar voor de schouwen. Dat komt omdat de training en het koppelen en inwerken van de vrijwilligers samen met het evalueren, nakijken en afsluiten de resterende vier dagdelen op soupeert. We hebben uitgebreid aandacht besteden aan het evalueren met stagiaires en medewerkers. Dit heeft ons heel wat inzicht opgeleverd. Ideeën over hoe het beter kan en wat wel goed werkt. We geven hier een overzicht: materiaal Aan het materiaal waarmee gewerkt wordt bij het schouwen kan nog veel verbeterd worden. De vragen in de vragenformulieren zijn niet altijd éénduidig en ook al zijn er nu twee verschillende formulieren (de quick scan voor winkels en het uitgebreide formulier) dit is toch nog niet genoeg. Het formulier zou duidelijker onderscheid moeten maken tussen verschillende functies van gebouwen en daarbij passende vragenlijsten. Als het formulier losbladig wordt met een soort keuzeboom op het eerste blad kan er een duidelijker schouwroute in het formulier komen. Ook het materiaal waarmee de stagiaires leren wat ze in de stage gaan doen kan professioneler worden vormgegeven. Er is inmiddels een goed begin hiermee gemaakt door Natasha de Haan met de ontwikkeling van het pakket Binnenkomen Overal. verslag van Kan ik binnenkomen 2 18

19 planning Er is een duidelijke volgorde en tijdpad vast te stellen op basis van onze ervaringen met deze twee projecten Ook daarvan heeft Natasha in Binnenkomen Overal gebruik gemaakt. Ook zijn deze inzichten verwerkt in de tips die in dit verslag in de tekst zijn opgenomen. Overzicht van de planningsstappen (Guus Braam): Stap 1 overleg voor en kiezen van (woonservice)gebied(en) inventariseren van eerstelijns gezondheidsvoorzieningen en contactdata verzamelen evt. check op reeds onderzocht voor TA onderzoekvolume bepalen (evt. cyclus herhalen na overleg OO en stadsdeel) Stap 2 onderzoek globaal plannen folder (digi/papier) maken voor scholen/scholieren en voor ervaringsdeskundigen mailing voor gebouwbeheerders scholen benaderen (via VCA?) ervaringsdeskundigen benaderen objecten mailen en nabellen respons verwerken, nabellen/namailen Stap 3 draaiboek maken (matchen van gebouwen-scholierenervaringsdeskundigen) instructie aan leerlingen geven instructie aan ervaringsdeskundigen geven kennismaking scholieren -ervaringsdeskundigen organiseren Stap 4 onderzoek uitvoeren controle data (dubbele meting?) Stap 5 invoer data via CBA/TA nabespreking CBA/TA (volledigheid, kwaliteit) Stap 6 resultaten publiceren presentatie evaluatie Per stap is minimaal een week nodig en dat betekent voor stap 3 en 4 twee weken (als er twee groepen zijn). Totaal dus 8 weken die niet in één aaneenge- verslag van Kan ik binnenkomen 2 19

20 sloten periode zijn zodat het hele project ongeveer 3 maanden in beslag neemt. Dat is, àls het allemaal goed loopt. 8. BINNENKOMEN EN DAN? In Zeeburg en nu in Stadsdeel Amsterdam-Oost is het project Kan ik binnenkomen nu in twee schooljaren uitgevoerd. In 2010 werden in twee schouwweken door leerlingen van het Huijgens College (VMBO: 6 leerlingen) en van het Reigersbosch College (VWO; 13 leerlingen) respectievelijke 22 en 18 adressen geschouwd. In totaal leverde dat 19 nieuwe adressen op voor de website. In de editie van 2011 hebben 2 groepen VMBO leerlingen van het Huijgens College in totaal zo n 50 lokaties geschouwd en daarvan zijn 41 ingevulde formulieren aangeleverd bij Cliënten Belangen Amsterdam. Inmiddels zijn 16 adressen ingevoerd voor de website en liggen nog 25 nog op verwerking te wachten. We hebben nu ervaring met grote en kleine groepen stagiaires (tussen 6 en 13 leerlingen) en met leerlingen van middelbaar onderwijs op drie verschillende niveaus: vmbo kader; vmbo theoretische leerweg en vwo. Zowel niveau als aantal leerlingen is een gegeven dat van belang is. Hierboven is al gesteld dat het materiaal voor de training van de stagiaires en de invulformulieren voor het schouwen niet duidelijk genoeg is. Ook kan er niet van uitgegaan worden dat leerlingen zelfstandig de weg kunnen vinden naar de schouw adressen. Leerlingen van verschillend niveau Het zelfstandig werken in een klein team bleek voor veel stagiaires een te moeilijke opgave. Dat maakte het werk van de ervaringsdeskundigen moeilijker en soms ook minder leuk. Stagiaires vergeten vaak te vragen naar de inbreng van de ervaringsdeskundigen en het is vaak voorgekomen dat de ervaringsdeskundige veel moeite moest doen om gehoord te worden en daardoor invloed uit te oefenen op het schouwen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 20

21 We denken op grond van deze ervaring dat het samenstellen van schouwteams uit maximaal drie personen: 2 stagiaires en 1 ervaringsdeskundige optimaal is, dan 1 op 1. 3 Stagiaires met 1 ervaringsdeskundige (zoals in deze stageweken gebruikelijk was) of 1 of 2 stagiaires zonder ervaringsdeskundige is niet wenselijk. Als we daar toch weer voor kiezen dan is beter materiaal; meer gericht trainen (met name ook op werk in teamverband) en strakker begeleiding en organisatie een voorwaarde. De vmbo ers kunnen dit werk goed aan maar dan wel met in acht name van wat hierboven is opgemerkt als verbeterpunten. Perspectief: een school in de buurt Kan ik binnen komen is nu beide keren uitgevoerd met leerlingen van scholen buiten het stadsdeel Oost. Een deel van de leerlingen woont wel in het stadsdeel en die leerlingen hadden daardoor een streepje voor op de andere stagiaires. Zij wisten de weg! Kan ik binnen komen biedt perspectief op samenwerking tussen (lokale) belangenorganisaties van mensen met een beperking en (leerlingen van) scholen. Dat kan het best als de school staat in het deel van de stad waar ook geschouwd wordt. Door het project ontmoeten mensen met een beperking kinderen uit de leeftijdsgroep 14 tot 16 jaar, een groep die je buiten eigen familieverband niet vaak ontmoet. Maar wel tegenkomt! En dat voelt niet altijd goed. Daarmee kan dit project bijdragen aan meer begrip van twee kanten tussen deze twee groepen mensen. Door de voorbereiding van Kan ik binnenkomen op school te doen plaatsvinden komen mensen met een beperking letterlijk ook de scholen binnen. Daar kunnen zij bondgenoten zijn bij de versterking van het integraal onderwijs. De scholen, op hun beurt, krijgen een nieuwe partner in de omgeving die kan helpen het onderwijs meer te verbinden met de maatschappij om de school heen. Een voorbeeld biedt het schouwen van winkels door de leerlingen van het vmbo richting Economie. verslag van Kan ik binnenkomen 2 21

22 BIJLAGE 1 COMPLETE ADRESSEN-SCHOUWLIJST IJBURG EN OOST/WATERGRAAFSMEER Tandartspraktijk Transparant Time4yourself Heartlight Panta Rhei Yoga Ijburg Haptotherapie Kidssuport, praktijk voor integratieve kindertherapie Centrum voor Relationele Therapie IJburg Gezondheidscentrum Steigereiland Hulp op IJburg Leon d'oliveira Kitty Steenvoort zwangerschapsyoga Osteopathie Roelof Wielinga Praktijk IJburg (acup., shiatsu, yoga, psychol. Etc) Room-One Binnenwaai Centrum Haveneiland Massage IJburg Fysio IJburg Fysio Welkom Fitnessclub Life and Kicking De Geheime Tuin Passion for Skin Mondzorg Centrum IJburg Mediationpraktijk IJburg Psychologenpraktijk IJburg Spurt Hemelrijk Lloyds Gezondheidscentrum Haveneiland, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra Loket Zorg en Samenleving IJburg Fysiotherapie Tandhaven Lemniscaat Oefentherapie Mensendieck Kinderoefentherapie Fysiotherapie en Manuele Therapie IJburg In de Praktijk... Acculade verslag van Kan ik binnenkomen 2 22

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw

Voorlichtingsprogramma. Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma Ouder worden in Nederland in de 21ste eeuw Voorlichtingsprogramma welzijn-wonen-zorg voor oudere migranten en vluchtelingen

Nadere informatie

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher

januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher januari 2015 Adviesrapport het beweegplein De Nije Veste Averil Verberkmoes 1634852 Averil.verberkmoes@student.hu.nl Stage docent: Boudewijn Visscher Stage Begeleider: Diek Scholten en Carl Verheijen Stage

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT

MANTELZORG VERDIENT AANDACHT MANTELZORG VERDIENT AANDACHT 1 onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in de gemeente Oosterhout (N.Br.) Periode: september 2012 juli 2013 Verslag: juli 2013 Helma Martens, projectleider Jacques Uitterhoeve,

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012

Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Klanttevredenheidsmeting Dagverzorging Welcom 2012 Eelco Visser November 2012 12-4521 EelVi-riw Inhoud 1. Aanleiding... 1 2. De opdracht en werkwijze... 3 2.1 De opdracht en beoogde resultaten... 3 2.2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek

Jaarverslag. Digitaal Trapveld Cybersoek Jaarverslag 2012 Digitaal Trapveld Cybersoek Stichting Zeeburg Internetplein Maart 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Doelstellingen... 5 Doelgroepen... 6 Visie... 8 Werkwijze... 9 Succes en betekenis...

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v)

Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Gezocht: leerling-vrijwilliger (m/v) Onderzoek naar vrijwilligerswerk door scholieren Maart 2002 Drs. Suzanne Tan Drs. ing. Norbert Broenink Dr. Klaas Gorter l 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN

Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Methodiekboek JONGERENPARTICIPATIE BINNEN HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Een CJG voor en door jongeren Inhoud Inleiding 3 STAP 1: Beleidsmatige inbedding 6 Best practise Geldermalsen: inbedding binnen

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie