Kan ik binnenkomen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kan ik binnenkomen 2 2011"

Transcriptie

1 Kan ik binnenkomen Harm Puite noharm 22 december 2011

2 Voorwoord Voor u ligt het verslag van Kan ik binnenkomen 2 of zoals we het onder elkaar op z n Amsterdams gingen noemen: KIP2. Het project in 2011 is uitgevoerd door een team van 8 vrijwilligers / ervaringsdeskundigen: Wim Kwantes; Marnix Brockmeijer; Inge Tramm; Bart Versteege; Sava Maglov; Pieter van den Kieboom; Erwin Young en Tunnie Jongejan; één van hen: Bart Versteege had een dubbelrol: hij was zowel vrijwilliger in beide schouwweken als opdrachtgever namens het ZIN-bestuur; twee groepen van 12 leerlingen van het Huygenscollege: de stagiaires: Dishant Kumar; Youssef el Ouali; Imane El Ghazaoui; Rewina Ramcharan; Ayoub Belhadj; Meryam Garmoussi; Busra Kaynak; Aykut Hacioglu;; Yuksel Bwerberoglu; Yasine Abrari; Ihsan El Khadar; Didem Cetinkaya; Ahmet Ali; Kevin Iqbal; Mohammed Abri; Rania Khalil; Dina Benkaddour; Inssaf el Haddad; Gaby Hooper; Sarah el Koulali; Alexis Garcia; Nadine Chay; Damian Vroom en Gamze Suvemez met Jeroen Leonhard, de stagecoördinator van de school en Natasha de Haan; Guus Braam en Harm Puite die samen de begeleiding van het hele project hebben gedaan. Uitvoering van het project was mogelijk door de inzet van al deze mensen en door de steun van Stadsdeel Amsterdam-Oost.

3 Inhoudsopgave 1. Samenvatting Een school vinden en de maatschappelijke stage plannen De keuze van een buurt: IJburg en Watergraafsmeer Het maken van een schouwlijst Verslag van eerste schouwweek 5 tot 10 oktober op IJburg De tweede schouwweek Oost/Watergraafsmeer Aandachtspunten in de organisatie van de schouwweek Binnenkomen en dan? Bijlage 1 complete adressen-schouwlijst IJburg en Oost/Watergraafsmeer verslag van Kan ik binnenkomen 2 3

4 1. SAMENVATTING Het project Kan ik binnenkomen 2 is de tweede editie van het succesvolle project met dezelfde naam dat in het schooljaar werd uitgevoerd in woonservicewijken van het toenmalige stadsdeel Amsterdam Zeeburg. ZIN heeft van Stadsdeel Amsterdam Oost een subsidiebijdrage van 5000,- gevraagd en gekregen om daarmee ook in 2011 een zelfde project uit te voeren. In de evaluatie van Kan ik binnen komen? had ZIN geconcludeerd dat met dat bedrag het mogelijk zou zijn om, met de ervaring van deze eerste keer, nog eens zo n project uit te voeren. Weliswaar een aanmerkelijk kleiner budget maar nu wel met het materiaal en de ervaring en inzet van de eerste keer beschikbaar.. Kan ik binnen komen 2 is uitgevoerd in de Watergraafsmeer en op IJburg. Er is een verschil met de opzet zoals voorgesteld na de eerste ronde van Kan ik binnenkomen. Dat is de beslissing om met een school in zee te gaan die buiten het stadsdeel is gevestigd. Gevolg van de minimale respons van scholen binnen het stadsdeel en daar tegenover het enthousiasme van Jeroen Leonhard, de stagecoördinator van het Huygenscollege. Die wel zelf in de Indische buurt woont. Er is door iedereen hard gewerkt. Resultaat is dat er meer dan vijftig locaties in het stadsdeel bekeken zijn op hun toegankelijkheid en bruikbaarheid, óók voor mensen met een beperking.. Maar er is meer. We hebben heel veel geleerd over het schouwen van gebouwen. Zo hebben we de nieuwe quick scan formulieren getest en gebruikt. Er is een duidelijke vragenlijst gekomen waarmee een ingevuld formulier gecheckt kan worden op volledigheid en nauwkeurigheid. We hebben veel materiaal verbeterd dat nu gebruikt kan worden in projecten met een zelfde opzet volgende jaren en in andere delen van de stad en daarbuiten. Binnenkomen Overal! De maatschappelijke stage is vanaf het schooljaar verplicht voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs. Om de implementatie van de stages te vergemakkelijken zette het ministerie van OCW het 'Fonds MaS Stagebieders' op in 2011, het Europees Jaar van het Vrijwilligerswerk. Lokale aanbieders van maatschappelijke stageplekken konden een aanvraag indienen. Bijvoorbeeld om een stageproject op te zetten. Of om materialen, trainingen of een innovatief idee te ontwikkelen om de begeleiding van stagiaires te organiseren. Sta- verslag van Kan ik binnenkomen 2 4

5 gebieders uit heel Nederland mochten een aanvraag indienen en ook ZIN diende een aanvraag in. Doel was de ontwikkeling van een goed over te dragen draaiboek van het project Kan ik binnenkomen? De aanvraag werd gehonoreerd en naast KIB2 is het draaiboek gemaakt onder de titel: Kan ik binnen komen overal. De opbrengst Een project als Kan ik binnenkomen brengt veel op. Allereerst, zoals hierboven al verteld, zijn meer dan 50 locaties in het stadsdeel Amsterdam Oost geconfronteerd met een gemengd onderzoeksteam van scholieren en een volwassen persoon met een beperking die samen hebben onderzocht hoe toegankelijk en bruikbaar de voorziening eigenlijk is vanuit het standpunt van iemand met een beperking. Dat heeft heel veel ingevulde onderzoeksformulieren opgeleverd, waarvan een groot aantal helaas onvolledig of niet goed leesbaar ingevuld is. Uiteindelijk zijn er nu (december 2011) 19 adressen klaar om op de website te worden opgenomen ( ). Er liggen nog 22 formulieren die nog niet verwerkt zijn. Kan ik binnenkomen is dus niet een snelle en efficiënte methode om zo veel mogelijk locaties in niet te veel tijd te beoordelen en vervolgens om dan de gegevens op de website te kunnen plaatsen. Als je dat wil en dat is natuurlijk een heel legitieme wens dan kun je kiezen voor het inhuren van semiprofessionele beoordelaars. Een voorbeeld van zo n aanpak zijn de schouwen die uitgevoerd worden met studenten ergotherapie, tegen vergoeding. Bij Kan ik binnenkomen ging het en gaat het om een opbrengst op veel verschillende terreinen. In dit verslag komt dat naar voren. 24 scholieren zijn een week lang intensief bezig geweest met het leven met een beperking, in hun eigen stad. De stage bood hen de kans zich te verdiepen in di problemen en zich daardoor te verbinden met de problemen die het leven met een beperking met zich mee kan brengen. En de verschillende manieren die er zijn om daar mee om te gaan. In de stage is uitgebreid stil gestaan bij wat deze ervaring oplevert. Het heeft veel indrukwekkende ervaringen opgeleverd, vooral in de ontmoeting die soms confrontatie werd tussen gehandicapte vrijwilliger en scholier maar ook tussen schouwteam en aanbieder van diensten. Zoals die tandarts, die botweg een blinde man met geleidehond de toegang tot zijn praktijk weigerde. verslag van Kan ik binnenkomen 2 5

6 Het heeft veel aanbieders van allerlei diensten, variërend van een kapper tot de beheerder van een fysiotherapiepraktijk, met de neus gedrukt op de blinde vlek die zo vaak oorzaak is van het niet rekening houden met de verschillen tussen mensen, waardoor mensen buitengesloten worden. De inspanningen van al de mensen die meegewerkt hebben aan dit project heeft veel nuttige ervaring en materiaal opgeleverd voor volgende schouwweken en gezorgd voor ontmoetingen tussen mensen die elkaar anders misschien nooit zouden hebben ontmoet. Dat is de directe opbrengst. Maar er is meer en over meer in het laatste hoofdstuk: Binnen komen en dan? 2. EEN SCHOOL VINDEN EN DE MAATSCHAPPELIJKE STAGE PLANNEN Kan ik binnenkomen.2 begon met een mailtje: Even het bericht dat de subsidieaanvraag van ZIN ihkv de stimuleringsmiddelen woonservicewijken 2011 volledig is gehonoreerd ( 5.000,-). Voorwaarde: project moet uitgevoerd en afgerond zijn in De beschikking volgt later. Fantastisch nieuws en fijn dat de ambtenaar van het stadsdeel even moeite heeft gedaan om dit zo snel, via de , te melden. Dat was half april. Half mei konden de afspraken gemaakt worden over de uitvoering van een nieuwe editie van Kan ik binnen komen. Stadsdeel en ZIN bestuur gingen akkoord met het voorstel om de schouwen te organiseren in de wijken IJburg en Watergraafsmeer. Eind mei waren de afspraken definitief en werden alle scholen voor middelbaar onderwijs in stadsdeel Oost benaderd met de vraag: Hebben jullie belangstelling voor een maatschappelijke stage voor jullie leerlingen in het project Kan ik binnen komen? En dat was te laat. Alle scholen in Oost hadden al maatschappelijke stages voor dat schooljaar georganiseerd. Daar paste dit project niet meer in. We kozen er daarom voor om zo veel mogelijk voorbereidend werk te doen om de stage dan na de zomervakantie opnieuw aan te kunnen bieden. Via de website die door de Vrijwilligers Centrale Amsterdam wordt onderhouden, lukte het nu wel een school te vinden die scholieren bij ons hun maatschappelijke stage wilde laten lopen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 6

7 Jeroen Leonhard, stagecoördinator van het Huygens College (in Amsterdam- West) mailde, via die website : Twee jaar geleden hebben een aantal leerlingen van ons met veel plezier meegewerkt aan dit project. Graag zou ik voor komend schooljaar, wellicht met aantal klassen, hier weer aan mee willen doen.. We hebben meteen afspraken met hem gemaakt: Kan ik binnen komen.2 kan nu door gaan! Jeroen bespreekt met ons dat het zal gaan om leerlingen van het VMBO. Het VMBO is de vorm van onderwijs waar de grootste groep kinderen in Nederland naar toe gaat na de basisschool. Er zijn 4 niveaus en wij zullen stagiaires krijgen uit de twee hoogste niveaus te weten TL (=theoretische leerweg) en de Kaderberoepsgerichte Leerweg (KBL) met de afdelingen handel& administratie. Hij vertelt dat deze leerlingen goede begeleiding nodig hebben in de stage. Daar zullen we nog regelmatig aan terug denken tijdens de stageweken. Met de afspraak met de stage coördinator Jeroen Leonhard is nog niet alles geregeld. Het blijkt dat leerlingen een keuze wordt geboden uit verschillende stage mogelijkheden en wij krijgen de mogelijkheid om in de klas voorlichting te geven over de stage Kan ik binnenkomen. Bart Versteege van het bestuur van ZIN en Harm Puite, 1HUIJGENS COLLEGE LAAT BALLONNETJES OP coördinator van Kan ik binnen komen gaan naar de school om in twee klassen een les te verzorgen over Kan ik binnen komen. De leerlingen zijn geïnteresseerd. We hebben er daarom vertrouwen in dat voldoende leerlingen voor een stage bij ons zullen gaan kiezen. Dat blijkt ook zo te zijn: twee groepen van twaalf leerlingen worden door de school aangemeld voor een stageplaats. Dat zijn grote groepen maar dat hebben we veel liever dan helemaal geen stagiaires. De eerste groep in de week van 10 tot 15 oktober en de tweede groep in de week van 7 tot 11 november. Er zijn stagiaires en er zijn data afgesproken: KIB2 gaat door! verslag van Kan ik binnenkomen 2 7

8 TIP 1 HOE STAGIAIRES TE VINDEN: De ervaring van afgelopen jaar heeft ons enkele dingen geleerd met betrekking tot het vinden van stagiaires en de samenwerking met scholen. scholen plannen hun programma liefst voor het hele schooljaar. Afspraken voor de maatschappelijke stage maken ze dan ook het liefst al aan het begin van het schooljaar dus in september. Dus: zo vroeg mogelijk afspraken maken. Het is belangrijk om de leerlingen goed duidelijk te maken wat de stage inhoudt en daarbij na te gaan of de leerlingen ook echt zelf kunnen kiezen voor hun stage. Hoe beter ze voorbereid zijn hoe meer kans dat ze ook goed gemotiveerd aan de stage beginnen. Maak ook afspraken over de wijze waarop de school (kerndocent; stagecoördinator) betrokken zal zijn tijdens de stage. Bedenk hoe de stage het best begeleid kan worden en hoe vanuit de school daar ondersteuning bij geboden kan worden. verslag van Kan ik binnenkomen 2 8

9 3. DE KEUZE VAN EEN BUURT: IJBURG EN WATERGRAAFSMEER In overleg met het ZIN bestuur en het stadsdeel kiezen we voor schouwen in twee wijken van Amsterdam Oost: IJburg en de Watergraafsmeer. De keuze voor deze wijken wordt om verschillende redenen gemaakt. De Watergraafsmeer ligt in het deel van stadsdeel Amsterdam Oost buiten het gebied van het voormalige stadsdeel Zeeburg. Voor de organisatie ZIN biedt dit een mogelijkheid zich in een nieuw deel van het stadsdeel te profileren. In dit gebied zijn bovendien nog niet veel gebouwen voor de website bekeken. 2BETONDORP De wijk IJburg is een heel nieuwe wijk die opgezet is als voorbeeld van integraal bouwen en inrichten. Onder het motto: Wijk zonder scheidslijnen is deze wijk opgezet als een voorbeeld voor Amsterdam. Hier schouwen is dus heel belangrijk en tegelijk ook beladen. Er zijn veel aangepaste woningen in deze wijk en dus ook veel mensen voor wie de schouwen belangrijke informatie kunnen opleveren. Zouden er veel drempels zijn dan maakt de wijk haar pretentie niet waar. Daar komt bij dat de belangenorganisatie nog niet veel leden in deze wijk heeft en daar graag verandering in wil brengen. De keus voor IJburg betekende dat de meeste vrijwilligers een flinke reis moesten maken om mee te kunnen werken. Er is een goede tramverbinding vanaf het Centraal Station naar IJburg, maar vanuit Oost moet je met de bus via Zeeburg met een overstap. En niet alle haltes op IJburg zijn goed bruikbaar en voor de vrijwilligers die blind zijn betekent het ontbreken van duidelijke geleidelijnen op de openbare weg een probleem. We hebben voor een groot gebied gekozen omdat we veel objecten wilden toevoegen op de website en omdat we met het project iets substantieels wilden doen voor de inwoners en met name voor de achterban van ZIN in het deel van Oost dat vroeger buiten het bereik van ZIN lag: Oost/ Watergraafsmeer. 3GELEIDELIJNEN... verslag van Kan ik binnenkomen 2 9

10 TIP 2 BIJ DE SELECTIE VAN W IJKEN Zoek een plaats centraal gelegen in het gebied die als thuisbasis kan dienen voor vrijwilligers en stagiaires? Een geschikte ruimte, dus die moet in de eerste plaats goed toegankelijk en bruikbaar zijn, maar ook betaalbaar. 4DE BINNENWAAI: CENTRAAL GELEGEN EN GOED TOEGANKELIJK EN BRUIKBAAR Is de buurt voldoende interessant voor alle participanten? Denk vooral aan de ervaringsdeskundigen / vrijwilligers en de achterban van de belangenorganisatie maar ook aan de scholieren. In dit project hebben we gemerkt dat de scholieren in de ene wijk 5KONINGSKERK: CENTRAAL GELEGEN EN TOEGANKELIJK met meer plezier hebben gewerkt dan in de andere en hoewel de stage werk is, is het ook belangrijk dat het werk leuk is. N.B. in beide wijken vonden de een geschikte thuisbasis in een kerk. Kerken besteden meer dan veel andere voorzieningen aandacht aan een goede toegankelijkheid. Bovendien blijken kerken bereid om tegen een kleine vergoeding ruimte beschikbaar te stellen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 10

11 4. HET MAKEN VAN EEN SCHOUWLIJST In de eerste editie van Kan ik binnenkomen was het uitgangspunt dat alle voorzieningen die onder de noemer: 1 e lijns gezondheidszorg vallen op de schouwlijst zouden moeten komen. Het ging immers om de inrichting van woonservicewijken en in die wijken moeten deze soort objecten voldoende aanwezig zijn, goed bereikbaar en toegankelijk. Ook in het eerste project hebben we ons niet beperkt tot deze categorie objecten. Maar in deze tweede editie zijn we van het begin af aan gericht geweest op meer verschillende objecten. De lijst van mogelijke objecten was ongeveer één week voor de start van de eerste schouwweek klaar en bevatte toen 70 adressen in beide wijken. Aan het begin van de schouwweek in oktober was de lijst voor alleen IJburg uitgebreid tot 80 adressen! Op basis van deze lijst hebben we een rooster gemaakt voor de schouwweek. Gedurende de week hebben we soms moeten improviseren. Overwegingen om niet alleen eerstelijns gezondheidszorg voorzieningen op de lijst te zetten: Op de website was nog maar heel weinig van onze buurten beschikbaar en voor de gebruikers van de website is een breed gesorteerd aanbod interessant. Praktisch: Het is eenvoudigweg niet mogelijk om binnen het tijdsbestek van een week met voldoende objecten van die ene categorie afspraken te maken om daarmee alle beschikbare capaciteit goed in te zetten. Het is belangrijk om in een schouwweek verschillende soorten objecten op de lijst te hebben. Kleine en grote objecten. Objecten waar alleen op afspraak geschouwd kan worden en andere objecten waar een afspraak niet nodig is. Daardoor wordt het mogelijk gedurende de hele week flexibel te programmeren. Cliëntenbelang Amsterdam, de beheerder van de website, heeft een nieuw formulier ontwikkeld voor het schouwen van winkels. We wilden daarom dat verkorte formulier uitproberen. De scholieren volgen de opleiding V. M. B. O. economie en handel. Dat betekent dat veel van de scholieren later in het winkelbedrijf zullen gaan werken. Dat maakt het voor hen interessant om winkels te gaan schouwen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 11

12 5. VERSLAG VAN EERSTE SCHOUWWEEK 5 TOT 10 OKTOBER OP IJBURG De training van de stagiaires en de vrijwilligers is op maandag 10 oktober in de vergaderruimte van ZIN aan het Timorplein. De training wordt gegeven door Natasha de Haan en Guus Braam. In het kader van het trainingsprogramma moeten de leerlingen allerlei meetopdrachten uitvoeren; mogen ze ervaren hoe het is om je in een rolstoel te verplaatsen en leren ze veel over de factoren die bruikbaarheid en toegankelijkheid bepalen. 6SAVA MAGLOV MET STAGIAIRES TIJDENS DE TRAINING IN DE VERGADERRUIMTE VAN ZIN Er wordt een geschikt onderkomen voor het project gevonden op het Haveneiland in De Binnenwaai, de kerkruimte midden op het Haveneiland. Deze ruimte is goed bruikbaar en toegankelijk en mooi centraal gelegen. De huur wordt voor het project bereidwillig naar beneden aangepast: 50,- per dag. Als tegenprestatie schouwen we ook deze kerkruimte. De ruimte is heel geschikt en het hele team voelt zich er thuis. Zó thuis, dat de stagiaires zelf in de keuken lunch, koffie en thee verzorgen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 12

13 De lijst van locaties op IJburg is te vinden in bijlage 1 In totaal 9 adressen van deze lijst komen op de website per december Naast de vele adressen die iets met eerste lijns gezondheidszorg of welzijn te maken hebben (eerste tabel) werden veel winkels geschouwd. Dat leverde een lijst van 13 winkels op voor de website! ETOS winkel Ijburglaan 657 HIZIhair kapper Joris Ivensplein 52 AH Ijburglaan 715 DIO parfumerie Ijburglaan 723 PAMBA stomerij Ijburglaan 725 Jane bloemenwinkel Ijburglaan 663 VOMAR Ijburglaan 605 RABO bank Ijburglaan 721 Gall&Gall Ijburglaan 661 Dekker bakker Ijburglaan 653 Maria Austriastr Homeopathie 146 Bikes en Boards Joris Ivensplein 50 Visgilde viswinkel Ijburglaan 665 in deze week stage gelopen. Voordat de formulieren ingeleverd worden bij Meike Brendel en Bart Weggeman van van CliëntenBelangen Amsterdam kijken Guus Braam, Natasha de Haan en Harm Puite de ingevulde formulieren allemaal na. We beoordelen op leesbaarheid en volledigheid. Als er kleine dingetjes ontbreken kijken we of we die nog aan kunnen vullen. 12 leerlingen uit de klas 3TL (theoretische leerweg) hebben verslag van Kan ik binnenkomen 2 13

14 Namen van de leerlingen, die allemaal aan het eind van de stageweek een certificaat hebben ontvangen: Dishant Kumar; Youssef el Ouali; Imane El Ghazaoui; Rewina Ramcharan; Ayoub Belhadj; Meryam Garmoussi; Busra Kaynak; Aykut Hacioglu;; Yuksel Bwerberoglu; Yasine Abrari; Ihsan El Khadar; Didem Cetinkaya 7MARNIX POSEERT MET 3 STAGIAIRES OP IJBURG verslag van Kan ik binnenkomen 2 14

15 6. DE TWEEDE SCHOUWWEEK OOST/WATERGRAAFSMEER De tweede schouwweek is een maand na de eerste. Het verloop lijkt op de eerste week maar is toch ook heel anders. Sommige kleine verschillen blijken toch grote gevolgen te hebben. Zo werden nog twee namen een week voor de stage van start ging aan de lijst toegevoegd: 2 leerlingen die niet de stage van hun eerste keus hadden kunnen volgen. Het lijkt een heel kleine wijziging maar is toch achtergrond van het later in de stageweek blijkende probleem dat sommige stagiaires niet voor deze stage hebben gekozen, eigenlijk ook niet goed wisten wat ze zouden gaan doen en nu, nu het werk niet aan de verwachtingen blijkt te voldoen, erg ongemotiveerd raken. En daarmee hun mede-stagiaires ook soms negatief beïnvloeden. Dan onze thuisbasis: een vergaderruimte in de Koningskerk. Prachtig centraal gelegen maar echt deel van de kerk. En in die kerk vinden andere activiteiten plaats zodat het gebruik van onze ruimte aan duidelijke regels is gebonden. Regels die minder vrijheid laten dan in de Binnenwaai op IJburg. De vergaderruimte is sober en functioneel ingericht. Er is bij de kerk weliswaar een ruime kantineruimte maar die mag niet zelfstandig worden gebruikt. De stagiaires lunchen daarom zelfstandig, in het winkelcentrum. Dat betekent elke dag een onderbreking van het groepsproces en het uit het oog van de begeleiders verdwijnen van de stagiaires. In vergelijking met de groep van de eerste week is er nu veel minder sprake van een hechte groep, waarbinnen goede en slechte ervaringen uitgewisseld kunnen worden. De buurten van Oost waar we deze week schouwen liggen veel verder uit elkaar dan de buurten van IJburg en zijn ook veel minder overzichtelijk. Dan blijkt dat de stagiaires veel moeite hebben zelfstandig de weg te vinden en daardoor vaak veel langer onderweg zijn dan verwacht om bij hun adressen te komen. Tot frustratie van henzelf. Maar ook lopen daardoor verschillende keren afspraken mis. verslag van Kan ik binnenkomen 2 15

16 We beginnen deze schouwweek met een lijst van 46 adressen, mooi verdeeld over de verschillende buurten: 14 adressen in de Oosterparkbuurt / Transvaal; 14 adressen in Tuindorp Frankendael; 13 adressen in Middenmeer en 6 adressen in Betondorp / Park de Meer. De lijst is bij dit verslag te vinden in bijlage 1. In de loop van de schouwweek wordt deze lijst aangepast naar aanleiding van de (on)mogelijkheden die beheerders / eigenaren van de gebouwen bieden Niet al deze adressen worden opgemeten en gecontroleerd. Er vallen een aantal af en er komen er ook nog enkele bij in de loop van de schouwweek. Uiteindelijk komen nu (december 2011) de volgende adressen op de website: Koningskerk Postbus GZ Kerkgebouw Steunpunt Tesla Middenweg 333 ontmoetingscentrum Santulli Orthopedie BV Wakkerstraat CA winkel Therapie Van. Fulpen Middenweg 153 hs 1098 AL fysiotherapie De Verbinding Jobertplein 1092 XN Moskee/zalencentrum Huisartsenpraktijk Gortzak James Wattstraat DM huisarts verslag van Kan ik binnenkomen 2 16

17 Mamma Mia 3e Oosterparkstr136 C 1092 EC kraamzorg Er zijn nog 14 formulieren ingeleverd bij de webbeheerder die nog niet ingevoerd zijn. Totaal 21 adressen. Stagiaires die in de tweede schouwweek hebben meegewerkt en aan het eind een certificaat hebben ontvangen zijn: Ahmet Ali; Kevin Iqbal; Mohammed Abri; Rania Khalil; Dina Benkaddour; Inssaf el Haddad; Gaby Hooper ; Sarah el Koulali; Alexis Garcia; Nadine Chay; Damian Vroom en Gamze Süvemez 8 NATASHA MET DRIE STAGIAIRES VAN DE TWEEDE GROEP verslag van Kan ik binnenkomen 2 17

18 7. AANDACHTSPUNTEN IN DE ORGANISATIE VAN DE S CHOUW- WEEK Met de school is afgesproken dat de stage precies een week zou omvatten. Binnen die week moet dus alles gebeuren: De training van de scholieren De kennismaking scholieren en ervaringsdeskundigen het inwerken van de ervaringsdeskundigen het uitvoeren van de schouwen het controleren van de schouwresultaten het contact onderhouden met de beheerders van de objecten die geschouwd worden. aanvullen van ontbrekende gegevens in schouw verslagen eindbijeenkomst; uitreiking certificaten en evaluatie In één week zijn maximaal zes dagdelen beschikbaar voor de schouwen. Dat komt omdat de training en het koppelen en inwerken van de vrijwilligers samen met het evalueren, nakijken en afsluiten de resterende vier dagdelen op soupeert. We hebben uitgebreid aandacht besteden aan het evalueren met stagiaires en medewerkers. Dit heeft ons heel wat inzicht opgeleverd. Ideeën over hoe het beter kan en wat wel goed werkt. We geven hier een overzicht: materiaal Aan het materiaal waarmee gewerkt wordt bij het schouwen kan nog veel verbeterd worden. De vragen in de vragenformulieren zijn niet altijd éénduidig en ook al zijn er nu twee verschillende formulieren (de quick scan voor winkels en het uitgebreide formulier) dit is toch nog niet genoeg. Het formulier zou duidelijker onderscheid moeten maken tussen verschillende functies van gebouwen en daarbij passende vragenlijsten. Als het formulier losbladig wordt met een soort keuzeboom op het eerste blad kan er een duidelijker schouwroute in het formulier komen. Ook het materiaal waarmee de stagiaires leren wat ze in de stage gaan doen kan professioneler worden vormgegeven. Er is inmiddels een goed begin hiermee gemaakt door Natasha de Haan met de ontwikkeling van het pakket Binnenkomen Overal. verslag van Kan ik binnenkomen 2 18

19 planning Er is een duidelijke volgorde en tijdpad vast te stellen op basis van onze ervaringen met deze twee projecten Ook daarvan heeft Natasha in Binnenkomen Overal gebruik gemaakt. Ook zijn deze inzichten verwerkt in de tips die in dit verslag in de tekst zijn opgenomen. Overzicht van de planningsstappen (Guus Braam): Stap 1 overleg voor en kiezen van (woonservice)gebied(en) inventariseren van eerstelijns gezondheidsvoorzieningen en contactdata verzamelen evt. check op reeds onderzocht voor TA onderzoekvolume bepalen (evt. cyclus herhalen na overleg OO en stadsdeel) Stap 2 onderzoek globaal plannen folder (digi/papier) maken voor scholen/scholieren en voor ervaringsdeskundigen mailing voor gebouwbeheerders scholen benaderen (via VCA?) ervaringsdeskundigen benaderen objecten mailen en nabellen respons verwerken, nabellen/namailen Stap 3 draaiboek maken (matchen van gebouwen-scholierenervaringsdeskundigen) instructie aan leerlingen geven instructie aan ervaringsdeskundigen geven kennismaking scholieren -ervaringsdeskundigen organiseren Stap 4 onderzoek uitvoeren controle data (dubbele meting?) Stap 5 invoer data via CBA/TA nabespreking CBA/TA (volledigheid, kwaliteit) Stap 6 resultaten publiceren presentatie evaluatie Per stap is minimaal een week nodig en dat betekent voor stap 3 en 4 twee weken (als er twee groepen zijn). Totaal dus 8 weken die niet in één aaneenge- verslag van Kan ik binnenkomen 2 19

20 sloten periode zijn zodat het hele project ongeveer 3 maanden in beslag neemt. Dat is, àls het allemaal goed loopt. 8. BINNENKOMEN EN DAN? In Zeeburg en nu in Stadsdeel Amsterdam-Oost is het project Kan ik binnenkomen nu in twee schooljaren uitgevoerd. In 2010 werden in twee schouwweken door leerlingen van het Huijgens College (VMBO: 6 leerlingen) en van het Reigersbosch College (VWO; 13 leerlingen) respectievelijke 22 en 18 adressen geschouwd. In totaal leverde dat 19 nieuwe adressen op voor de website. In de editie van 2011 hebben 2 groepen VMBO leerlingen van het Huijgens College in totaal zo n 50 lokaties geschouwd en daarvan zijn 41 ingevulde formulieren aangeleverd bij Cliënten Belangen Amsterdam. Inmiddels zijn 16 adressen ingevoerd voor de website en liggen nog 25 nog op verwerking te wachten. We hebben nu ervaring met grote en kleine groepen stagiaires (tussen 6 en 13 leerlingen) en met leerlingen van middelbaar onderwijs op drie verschillende niveaus: vmbo kader; vmbo theoretische leerweg en vwo. Zowel niveau als aantal leerlingen is een gegeven dat van belang is. Hierboven is al gesteld dat het materiaal voor de training van de stagiaires en de invulformulieren voor het schouwen niet duidelijk genoeg is. Ook kan er niet van uitgegaan worden dat leerlingen zelfstandig de weg kunnen vinden naar de schouw adressen. Leerlingen van verschillend niveau Het zelfstandig werken in een klein team bleek voor veel stagiaires een te moeilijke opgave. Dat maakte het werk van de ervaringsdeskundigen moeilijker en soms ook minder leuk. Stagiaires vergeten vaak te vragen naar de inbreng van de ervaringsdeskundigen en het is vaak voorgekomen dat de ervaringsdeskundige veel moeite moest doen om gehoord te worden en daardoor invloed uit te oefenen op het schouwen. verslag van Kan ik binnenkomen 2 20

21 We denken op grond van deze ervaring dat het samenstellen van schouwteams uit maximaal drie personen: 2 stagiaires en 1 ervaringsdeskundige optimaal is, dan 1 op 1. 3 Stagiaires met 1 ervaringsdeskundige (zoals in deze stageweken gebruikelijk was) of 1 of 2 stagiaires zonder ervaringsdeskundige is niet wenselijk. Als we daar toch weer voor kiezen dan is beter materiaal; meer gericht trainen (met name ook op werk in teamverband) en strakker begeleiding en organisatie een voorwaarde. De vmbo ers kunnen dit werk goed aan maar dan wel met in acht name van wat hierboven is opgemerkt als verbeterpunten. Perspectief: een school in de buurt Kan ik binnen komen is nu beide keren uitgevoerd met leerlingen van scholen buiten het stadsdeel Oost. Een deel van de leerlingen woont wel in het stadsdeel en die leerlingen hadden daardoor een streepje voor op de andere stagiaires. Zij wisten de weg! Kan ik binnen komen biedt perspectief op samenwerking tussen (lokale) belangenorganisaties van mensen met een beperking en (leerlingen van) scholen. Dat kan het best als de school staat in het deel van de stad waar ook geschouwd wordt. Door het project ontmoeten mensen met een beperking kinderen uit de leeftijdsgroep 14 tot 16 jaar, een groep die je buiten eigen familieverband niet vaak ontmoet. Maar wel tegenkomt! En dat voelt niet altijd goed. Daarmee kan dit project bijdragen aan meer begrip van twee kanten tussen deze twee groepen mensen. Door de voorbereiding van Kan ik binnenkomen op school te doen plaatsvinden komen mensen met een beperking letterlijk ook de scholen binnen. Daar kunnen zij bondgenoten zijn bij de versterking van het integraal onderwijs. De scholen, op hun beurt, krijgen een nieuwe partner in de omgeving die kan helpen het onderwijs meer te verbinden met de maatschappij om de school heen. Een voorbeeld biedt het schouwen van winkels door de leerlingen van het vmbo richting Economie. verslag van Kan ik binnenkomen 2 21

22 BIJLAGE 1 COMPLETE ADRESSEN-SCHOUWLIJST IJBURG EN OOST/WATERGRAAFSMEER Tandartspraktijk Transparant Time4yourself Heartlight Panta Rhei Yoga Ijburg Haptotherapie Kidssuport, praktijk voor integratieve kindertherapie Centrum voor Relationele Therapie IJburg Gezondheidscentrum Steigereiland Hulp op IJburg Leon d'oliveira Kitty Steenvoort zwangerschapsyoga Osteopathie Roelof Wielinga Praktijk IJburg (acup., shiatsu, yoga, psychol. Etc) Room-One Binnenwaai Centrum Haveneiland Massage IJburg Fysio IJburg Fysio Welkom Fitnessclub Life and Kicking De Geheime Tuin Passion for Skin Mondzorg Centrum IJburg Mediationpraktijk IJburg Psychologenpraktijk IJburg Spurt Hemelrijk Lloyds Gezondheidscentrum Haveneiland, Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra Loket Zorg en Samenleving IJburg Fysiotherapie Tandhaven Lemniscaat Oefentherapie Mensendieck Kinderoefentherapie Fysiotherapie en Manuele Therapie IJburg In de Praktijk... Acculade verslag van Kan ik binnenkomen 2 22

Project over Maatschappelijke. in stadsdeel Oost. Kan ik binnenkomen? Harm Puite

Project over Maatschappelijke. in stadsdeel Oost. Kan ik binnenkomen? Harm Puite 2010 Project over Maatschappelijke stages en toegankelijkheid van voorzieningen in stadsdeel Oost Kan ik binnenkomen? Harm Puite Inhoud Samenvatting... 3 1.Projectplan... 5 2.Doelstelling en resultaat...

Nadere informatie

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen!

Inleiding. En uw parochie kan daaraan meedoen! MaS In de Parochie Inleiding De maatschappelijke stage (MaS) is definitief begonnen en in volle gang. In Nederland zijn middelbare scholieren verplicht gedurende hun middelbare school carrière een maatschappelijke

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College. Schooljaar 2012-2013 1 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de

Nadere informatie

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage

Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage Zwartewaterland Informatieboekje Maatschappelijke Stage 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Voorwaarden voor erkenning stageplaats...4 Gang van zaken en regelgeving...4 Veelgestelde vragen...6 Belangrijke

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2011

Nieuwsbrief Maart 2011 Nieuwsbrief Maart 2011 Voor u ligt de nieuwsbrief voor vrijwilligers in Edam-Volendam. U leest hieronder nieuws die voor u en uw organisatie van belang kunnen zijn. Nog 4 dagen tot NL Doet! NLDOET, het

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

10.00-11.30 Oostpoort. Fitness voor diabetes patiënten 55+ 11.00-12.00 Oud Oost. Conditietraining/pilates 19.30 Watergraafsmeer

10.00-11.30 Oostpoort. Fitness voor diabetes patiënten 55+ 11.00-12.00 Oud Oost. Conditietraining/pilates 19.30 Watergraafsmeer Maandag 9.15-10.00 Oud Oost 9.45-10.30 Oosterlijk Havengebied Loop je mee? 9.45-11.30 Watergraafsmeer 10.00-10.45 Oud Oost Yoga 10.00-11.30 Oostpoort Line-dance 50+ 10.30-12.30 Watergraafsmeer 10.45-11.30

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017

NIEUWSBRIEF. Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017 Belangrijke data tot en met half maart 2017 Datum NIEUWSBRIEF Schooljaar 2016/2017, nummer 11, 9 februari 2017 Activiteit 14 februari 2 e binnenles schooltuinen groep 6P Loes Mantel Week van 13 Rapporten

Nadere informatie

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage

Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Oriëntatie op een digitale omgeving voor maatschappelijke stage Algemeen referentiekader voor een digitale omgeving voor MaS Een digitale omgeving voor maatschappelijke stage kan één of meerdere van de

Nadere informatie

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud

Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009. Inhoud Draaiboek Maatschappelijke stages voor stagebieders De Vrijwilligerscentrale Deventer, oktober 2009 Inhoud 1. Oriëntatie op de maatschappelijke stage 2. Eigen visie ontwikkelen 3. Afstemming zoeken 4.

Nadere informatie

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:.

Maatschappelijke stage. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. 3 VMBO t/g KLAS:.. NAAM:. In ons land worden veel activiteiten gedaan door mensen zonder dat ze er voor betaald worden. Denk maar eens aan de voetbaltrainer of de zwemhulp voor gehandicapten. Zaken die

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS

Layout Heinny Jansen - ibooks Author. StageGids MaS MaS StageGids Mw. I. de Vries is de stagecoördinator van RSG Slingerbos Levant en contactpersoon voor zowel locatie Slingerbos Hoofdstuk 1 als locatie Levant. Zij verzorgt de voorlichting, denkt mee bij

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van dr. Aletta Jacobs College en CSG Rehoboth. Schooljaar 2011 2012 2 Welkom bij de Maatschappelijke Stage! Dit schooljaar ga jij

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Vereniging Onbeperkt Oost

Jaarverslag 2013. Vereniging Onbeperkt Oost Jaarverslag 2013 Vereniging Onbeperkt Oost Colofon Vereniging Onbeperkt Oost Timorplein 8 1094 CB Amsterdam 020 4273849 info@onbeperktoost.nl www.onbeperktoost.nl februari 2014 2 Inleiding Dit is het tweede

Nadere informatie

Voorbeeld. Toegankelijke eetgelegenheden. Schouwlijst. Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016

Voorbeeld. Toegankelijke eetgelegenheden. Schouwlijst. Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016 Schouwlijst Toegankelijke eetgelegenheden Week van de Toegankelijkheid 3-8 oktober 2016 Van café tot restaurant, van kantine tot frietkraam Voorbeeld Inleiding In en rond de Week van de Toegankelijkheid

Nadere informatie

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009

VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 VERDRINGING STAGEPLAATSEN VMBO? RESULTATEN VAN EEN INSPECTIEONDERZOEK IN HET SCHOOLJAAR 2008/2009 Utrecht, maart 2010 INHOUD Inleiding 7 1 Het onderzoek 9 2 Resultaten 11 3 Conclusies 15 Colofon 16

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Eigen kweek. buitenaf

Eigen kweek. buitenaf Ontdek Scouting WAT IS MAATSCHAPPELIJKE STAGE? Iedere scholier krijgt er wel mee te maken: de maatschappelijke stage. Sommige scholieren gaan aan de slag in peuterspeelzalen, bejaardentehuizen of sociale

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5 Stage opdracht Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 4. Brief voor de stage-instellingen 2 1. Instructie

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT?

MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? MAATSCHAPPELIJKE STAGE, WAT IS DAT? JE KUNT VEEL MEER DAN JE DENKT Formulieren Maatschappelijke Stage Schooljaar 2012-2013 Naam leerling : School: klas 1 EIGEN VACATURE-FORMULIER Stel dat je al voetbaltrainer

Nadere informatie

Stageonderzoeken. Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007. Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com

Stageonderzoeken. Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007. Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com Stageonderzoeken Nationale Maatschappelijke Stageonderzoek 2007 Op initiatief van Stageplaza.nl i.s.m. Scholieren.com Gepubliceerd door Michelle van Gelder & Sui-Ai Chen de Ruyterkade 106 II 1011 AB Amsterdam

Nadere informatie

SECTORPROJECT 4 VMBO - T

SECTORPROJECT 4 VMBO - T SECTORPROJECT 4 VMBO - T 2016-2017 handleiding leerlingen inhoud: inleiding stappenplan logboek beoordelingsformulier tijdpad 1 INLEIDING SECTORPROJECT VOOR 4 VMBO-T Alle leerlingen van het vmbo theoretische

Nadere informatie

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL IK HEB POSITIEVE SUPPORT NODIG. IN KLEINE STAPPEN WERKEN EN SUCCES BEHALEN, WERKT HEEL GOED VOOR MIJ. BREIN IN WERKING WOON-TRAINCENTRUM VOOR MENSEN MET NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL SAMENWERKING Brein

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming

Beroepspraktijkvorming Beroepspraktijkvorming schooljaar 2010 / 2011 Dit is een uitgave van Adres: Stationsstraat 25 8161 CP Epe Postbus 312 8160 AH Epe T 0578 676767 E info@koppelepe.nl Augustus 2010 2 Inhoud pagina: 1. Procedure

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Inhoudsopgave 3 4 4 6 7 8 11 12 13 15 Inleiding Wat is een Maatschappelijke Stage? De stage Overzicht belangrijke data Hulp bij het zoeken naar stageplekken De eindopdracht en de

Nadere informatie

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V

De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V De maatschappelijke stage op het Alfrink College Klas 3H en 4V Op zoek naar een maatschappelijke stage die bij jou past? Dat is heel makkelijk. Je kiest wat jij leuk vindt en doet daarmee meteen iets goeds

Nadere informatie

KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12

KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12 Z E L F S T A N D I G I N O N T W I K K E L I N G KBS De Borgh Nieuwsbrief juli NB 2016 Nr 12 Inhoudsopgave: Verandering Interne Begeleiding op De Borgh Bericht van Annet, Nieuwe Intern Begeleider, Leerkracht

Nadere informatie

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander!

maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! maatschappelijke stage iets betekenen voor een ander! carmel www.carmelcollegesalland.nl college salland Inleiding Wat is een maatschappelijke stage? Je gaat een maatschappelijke stage lopen als onderdeel

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wat is dat eigenlijk, de maatschappelijke

Nadere informatie

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders

Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Rondom: Hoe werk je samen aan een goed begeleide stage? Checklist Afspraken met elkaar maken voor scholen en stagebieders Deze checklist is voor scholen en (potentiële) stagebieders die elkaar beter willen

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage scholen Maatschappelijke stage Informatie voor scholen Leerlingen midden in de maatschappij dankzij maatschappelijke stage Via de maatschappelijke stage maken jongeren tijdens hun middelbare schooltijd

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer

Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Maatschappelijke Stages Hoogezand-Sappemeer Informatie voor leerlingen van het CSG Rehoboth. Schooljaar 2011-2012 Welkom bij de maatschappelijke stage! Dit schooljaar ga jij mee doen aan de maatschappelijke

Nadere informatie

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers,

Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4. Amsterdam, 14 april 2015. Betreft: belangrijke data examens. Geachte ouders/verzorgers, Aan: Ouders/verzorgers van leerlingen klas 4 Amsterdam, 14 april Betreft: belangrijke data examens Geachte ouders/verzorgers, Het eerste gedeelte van het examen, de praktijk examens, zitten er (bijna)

Nadere informatie

Kan ik hier stage lopen??

Kan ik hier stage lopen?? Kan ik hier stage lopen?? Mogelijkheden voor maatschappelijke stage in de parochie. Uitgave van: Pastorale Dienstverlening bisdom Rotterdam Informatieve websites www.samenlevenkunjeleren.nl/scholen/praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel

Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Maatschappelijke stage bij Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel Handboek maatschappelijk stage Korfbalvereniging KV Drachten/Van der Wiel 2011-2012 Maatschappelijke stage Inleiding Samen leven kun

Nadere informatie

Met de fiets of met de bus

Met de fiets of met de bus Betrokk Wij doen er alles aan om je een zo fijn mogelijke tijd te bieden. Dat betekent ook dat we voor een goede en heldere structuur zorgen. Een rustige omgeving, aan de rand van Halsteren. Een vast rooster,

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen

Nieuwsbrief. Wist u dat? September/oktober Editie 28. Stichting Perpectief. VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Nieuwsbrief Stichting Perpectief September/oktober Editie 28 VluchtelingenWerk Oost Nederland/ Locatie Beuningen Wist u dat? Deze maand hebben we een bezoek gebracht aan Stichting VluchtelingenWerk Oost

Nadere informatie

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

MaS IZ Schitterend! Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke. Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren MaS IZ Schitterend! Tips voor een maatschappelijke stage in de informele zorg Wij, in de Informele Zorg, zijn heel erg blij met de Maatschappelijke Stage (MaS). Binnen de maatschappelijke stage leveren

Nadere informatie

Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage stagebieders Maatschappelijke stage Informatie voor stagebieders Vanaf 2011-2012 zoeken zo n 195.000 leerlingen per jaar een leuke, leerzame en zinvolle stageplaats Wij voelen ons maatschappelijk verantwoordelijk

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei

AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS C.J. van Rootselaarschool - P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Van Noortstraat 42, 3864 EV Nijkerkerveen, 033-2571968, www.rootselaarschool.nl, info@rootselaarschool.nl Leerlinggegevens Opgave voor groep BSN nummer Voornamen

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Kattenbroek Huisarts Schenkels Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Kattenbroek is vorig jaar een tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma. Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma 074-2421609 Locatie: De Akker P.C. Hooftlaan 202 7552HE Hengelo www.titusbrandsma.nl infodeakker@titusbrandsma.nl (VOORLOPIG) INSCHRIJFFORMULIER Gegevens leerling Achternaam

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas :

STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven. Klas : STAGEBOEK MaS+ Samenwerking tussen leerlingen van Pleincollege Nuenen en van Novaliscollege Eindhoven Naam : Klas : Pleincollege Nuenen Novalis College Sportlaan 8 Sterrenlaan 16 5670 AA Nuenen 5631 KA

Nadere informatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie

De verschillende soorten docentenstages Uitgangspunten Organisatie Voorwoord In onze regio is het organiseren van een docentenstage nog geen gemeengoed. Scholen hebben hun ideeën hierover, gaan er verschillend mee om of zelfs geheel niet. Docentenstages echter zijn onontbeerlijk

Nadere informatie

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum

EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012. Gezondheidscentrum EFFE BUURTEN MET NAJAAR 2012 Gezondheidscentrum Effe buurten met de huisarts, diëtist, fysiotherapeut of ergotherapeut? Gezondheidscentrum de Bolzen wil graag, naast gezondheidszorg, ook voorlichting bieden

Nadere informatie

Wat wordt de studenten nog meer geboden? Een gratis retourtje Den Helder- Texel Verblijf in een bungalowpark Een fiets in bruikleen.

Wat wordt de studenten nog meer geboden? Een gratis retourtje Den Helder- Texel Verblijf in een bungalowpark Een fiets in bruikleen. 3 maart t/m 7 maart 2014 Algemene informatie OSG (openbare scholengemeenschap) organiseert vanaf de jaren 90 elke twee jaar een Kunstweek. Dit schooljaar vindt de kunstweek plaats van 3 t/m 7 maart. Alle

Nadere informatie

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014

Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Evaluatieverslag Wegwijs in het mbo 2014 Vanaf half november 2013 tot half januari 2014 is een evaluatieronde gehouden over Wegwijs in het mbo 2014. Daaraan hebben drie groepen deelgenomen: decanen, leerlingen

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder

Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder Begeleiding van leerlingen: wat is de rol van de school en stagebieder School en stagebieder zijn beide verantwoordelijk voor de begeleiding van leerlingen bij hun maatschappelijke stage. De school regelt

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage Informatie voor leerlingen van het dr. Aletta Jacobs College 0 Maatschappelijke Stage! Sinds 2011 nemen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs deel aan de Maatschappelijke Stage

Nadere informatie

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW

RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW RAPPORTAGE WACHTKAMERINTERVIEW Huisartsenpraktijk Heino Rapportage wachtkamerinterview Inleiding Onder de cliënten van huisartsenpraktijk Heino zijn de afgelopen 2 jaren tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd.

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Ouder worden in Maassluis

Ouder worden in Maassluis Ouder worden in Maassluis Samenvatting discussiebijeenkomsten Ouderen ten behoeve van de Heroriëntatie van het ouderenbeleid in de gemeente Maassluis. Sector Welzijn Juli 2003 Voorwoord Nederland vergrijst

Nadere informatie

Stagerage Versie 3 zomer 2011

Stagerage Versie 3 zomer 2011 Stagerage Versie 3 zomer 2011 De Leerling BlueBased B.V (2010) Auteur: Jeroen IJzerman Inleiding In deze handleiding worden de speciale acties behandeld, die voor de leerling gelden. De rollen in het proces

Nadere informatie

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense

Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense Werkinstructie benaderen Intermediairs Sense BIJLAGE 1 Overzicht van te nemen acties bij uitvoering werkinstructie plus flowchart Bijlage 1: Actielijst bij werkinstructie benaderen intermediairs Sense

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE Zomer MaS MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 2017-2018 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon van de Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contact Zwin-College; 0117-454555

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5

Agenda Ouderraad OBS de Singel Pagina 1 van 5 Ouderraad Notulen 6e ouderraad vergadering Datum : Dinsdag 25 februari 2014 Tijd : 19.30 21.30 Locatie : OBS De Singel Aanwezig : Ingrid, Ronald B., David, Jerzy, Linda, Lex, Kim (team), Laura, Farida,

Nadere informatie

Nieuwsbrief OBS de Pionier

Nieuwsbrief OBS de Pionier Nieuwsbrief OBS de Pionier Voor de optimale ontwikkeling van ieder individueel kind Korte Pionierweetjes Orion 11-13 Koffieochtend Op 26 september staat de eerste koffieochtend voor ouders en directie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008

Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008 Nieuwsbrief Maatschappelijke Stages Zeist & De Bilt september 2008 Steunpunten doen mee aan pilot van ministerie In 2011 is het zover: dan wordt de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

MaS Instructie Stagerage

MaS Instructie Stagerage Hieronder vind je een uitgebreide instructie voor de website Stagerage. Stap 1: Inloggen en aanmelden: 1. Ga naar de website van MaS Gennep: www.masgennep.nl. Op deze site vind je een link naar Stagerage:

Nadere informatie

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn

project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn project: Introductie Helpende Zorg & Welzijn. > Cas us Vmbo Morgenland heeft een afdeling Zorg & Welzijn. De school merkt dat de leerlingen van deze afdeling graag wat meer willen weten over het beroep

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d

Evaluatie Blauwe zone Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. d.d Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje d.d. 18-09-2015 Voorwoord Voor u ligt de evaluatie van de Blauwe zone op het Dorpsplein / Dorpsweg in Rockanje. De raad heeft aan het college gevraagd om de mogelijkheden

Nadere informatie

Informatieavond Voortgezet onderwijs

Informatieavond Voortgezet onderwijs Informatieavond Voortgezet onderwijs Welkom Hoe zit het voortgezet onderwijs in elkaar? De verschillende richtingen nader bekeken. Extra zorg binnen het VO (vmbo) Speciale brugklassen/leerwegen Hoe komt

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Datum indeling:... Geplaatst in groep:...

Datum indeling:... Geplaatst in groep:... LEERLING INSCHRIJFFORMULIER Datum indeling:... Geplaatst in groep:... Wij vragen u goed op te letten op de spelling van de naam van het kind. De naam moet precies zo geschreven zijn als in het bevolkingsregister.

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Obs de Regenboog donderdag 22 juni 2017

Obs de Regenboog donderdag 22 juni 2017 INFO Obs de Regenboog donderdag 22 juni 2017 De laatste loodjes Beste ouder(s)/verzorger(s), We zijn bijna aan het eind van het schooljaar gekomen. Het was weer een bewogen jaar met vele hoogtepunten.

Nadere informatie

WELKOM OP HET VMBO MAASLAND.

WELKOM OP HET VMBO MAASLAND. WELKOM OP HET VMBO MAASLAND www.lentiz.nl/vmbo-maasland Hallo leerlingen uit groep 8! Dit is een heel belangrijk jaar. Je zit nu in de laatste groep van de basisschool en volgend jaar ga je naar het voortgezet

Nadere informatie

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius

Leerlingbegeleiding. WARTBURG COLLEGE locatie Revius Leerlingbegeleiding WARTBURG COLLEGE locatie Revius 2 Inhoudsopgave 1 Mentor en juniormentor 2 Dyslexiebegeleiding 3 Huiswerkbegeleiding 4 De vertrouwenspersonen 5 Psycholoog/orthopedagoog 6 Zorgadviesteam

Nadere informatie

Tekst lezen en vragen stellen

Tekst lezen en vragen stellen 1. Lees de uitleg. Tekst lezen en vragen stellen Als je een tekst leest, kunnen er allerlei vragen bij je opkomen. Bijvoorbeeld: Welke leerwegen zijn er binnen het vmbo? Waarom moet je kritisch zijn bij

Nadere informatie

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei

Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei AANMELDINGSFO FORMULIER LEERLING BASISONDERWIJS Dr. W. van den Berghschool Voorthuizen P.C.O. Gelderse Vallei Postadres: Postbus 14, 3780 BA Voorthuizen Bezoekadres: Gerard Doustraat 125 3781 EJ Voorthuizen

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature

Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Handleiding vacaturebank Het plaatsen van een vacature Inhoudsopgave Stap 1: Ga naar de website: www.vrijwilligerspunteindhoven.nl...3 Stap 2: Klik op Ik ben een vrijwilligersorganisatie...3 Stap 3: Klik

Nadere informatie

Maatschappelijke Stages

Maatschappelijke Stages Maatschappelijke Stages Gerrit van der Veen College Inhoudsopgave Inleiding 3 Wat is een Maatschappelijke Stage? 4 De stage 4 Overzicht belangrijke data 6 Hulp bij het zoeken naar stageplekken 7 De eindopdracht

Nadere informatie

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5

Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Stageopdracht Maatschappelijke Stage 2013 Havo 4 en Vwo 5 Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 1.Instructie voor de leerlingen Doel van de maatschappelijke

Nadere informatie

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD

GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD GEBRUIKERS VAN DE ROTS AAN HET WOORD September 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Opzet enquête... 4 Resultaten enquête... 5 Conclusies... 8 Aanbevelingen... 9 2 Inleiding Er is de laatste maanden veel

Nadere informatie

Marktonderzoek GDI maart 2016

Marktonderzoek GDI maart 2016 Uitgevoerd 8 t/m 31 maart 2016, onder ruim 2200 bij ons bekende adressen. Marktonderzoek GDI maart 2016 Respons: 18%, volgens deskundigen een prima respons voor dit onderzoek. 1 De resultaten samengevat:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip

Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip Jaarverslag 2014 Peuterspeelgroep Op de Wip Voorwoord Kinderopvang Op de Wip is nu twee jaar open en we kijken met veel plezier en tevredenheid terug naar afgelopen jaar en het jaar daar voor. We zijn

Nadere informatie