Sportboulevard Beukenkamp

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportboulevard Beukenkamp"

Transcriptie

1 een idee van korfbalvereniging B.E.P. en basketballvereniging Early Bird Purmerend

2 Voorwoord De Purmerendse sportverenigingen korfbalvereniging B.E.P. en basketbalvereniging Early Bird hebben in februari 2010 wederzijds hun zorgen uitgesproken over de slechte staat van de zaalaccommodaties in Purmerend en de voortgang met betrekking tot de multifunctionele sporthal. Beide verenigingen zijn ambitieus en willen in de hoogste landelijke divisies acteren. Zij ervaren de huidige beschikbare accommodaties onvoldoende om deze ambities waar te maken. Het tempo van de ontwikkeling van een multifunctioneel sportcentrum in Purmerend is in onze ogen veel te traag en belemmert genoemde ambities. Er is daarom besloten om eigen plannen te maken t.a.v. een multifunctioneel sportcentrum. Ten eerste om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie, ten tweede omdat wij van mening zijn om een aanzienlijke kostenbesparing te kunnen realiseren ten opzichte van het huidige budget van 12 miljoen euro, dat door de gemeente Purmerend vooralsnog is begroot. Tenslotte zijn wij van mening dat door een goed plan een multifunctioneel sportcentrum in kortere tijd kan worden gerealiseerd. Het nieuwe sportcentrum kan onderdak bieden aan alle (zaal)sporten die een indoor topaccommodatie nodig hebben om hun ambities waar te maken. Er wordt voor de bouw, beheer en exploitatie een stichting opgericht. Het sportcentrum wordt eigendom van de beheer en exploitatiestichting en wordt gerund door vrijwilligers, afkomstig uit de verenigingen van het sportcentrum. De sportvloer wordt geschikt gemaakt voor vele zaalsporten, zoals volleybal, basketbal, korfbal, zaalvoetbal, handbal en zaalhockey. Ook komt er materiaal voor sportonderwijs van (basis) scholen. De sporthal beschikt over voldoende kleedkamers met doucheruimtes en aparte scheidsrechterskleedruimtes. Daarnaast is het bedoeling om de sporthal in te richten voor gehandicaptensport, met name door mensen in rolstoelen. B.E.P. en Early Bird zijn van mening dat de bouw van een multifunctioneel sportcentrum op de manier zoals in dit plan beschreven, een impuls zal geven aan de (zaal)sport in Purmerend, in het bijzonder voor verenigingen met topsportambities. Het zal tevens een brug kunnen slaan tussen de sport, de politiek en de ondernemers in Purmerend. Wij zijn daarom blij en trots om u dit plan te presenteren. Korfbalvereniging B.E.P. Basketbalvereniging Early Bird Augustus

3 Inhoudsopgave blz 1. Waarom een stichting? 2. Waarom een multifunctioneel park door een stichting? 3. Stedenbouwkundig concept sportboulevard 4. Programma van Eisen (PvE) 5. Het vlekkenplan 6. Bezettingsgraadtabel 7. Twee geschakelde sporthallen 8. Kosten 9. Tijd 10. Referentie`s

4 1. Waarom een stichting? Vanuit korfbalvereniging B.E.P. en basketballvereniging Early Bird zijn de handen ineen geslagen om te onderzoeken of gezamelijk een stichting kan worden opgericht. Deze stichting dient er voor te zorgen dat er op de oude plek van de Beukenkamp en het erachter gelegen trainingsveld van de Rugbyclub ontwikkeld worden tot een multifunctioneel sportpark. Daarnaast kan er met dit concept een begin worden gemaakt, waarbij de Rugbyclub nog niet hoeft worden te verplaatst en de Beukenkamp kan blijven staan. Beide verenigingen hebben binnen hun eigen leden gezocht naar mensen met specifieke kennis van de bouwwereld. Er is een team samengesteld met mensen met kennis van; - Procesmanagement - Architectonisch en bouwkundig ontwerp - Installatietechniek - Inkoop en uitvoering - PR en communicatie - Financiele zaken - Juridische zaken - Bestuurlijke kennis (beide voorzitters) Door deze krachten te bundelen is er nadacht over een mogelijke stedebouwkundige opzet waarin beide verenigingen hun wensen kunnen waarborgen. Tevens zien beide verenigingen middels deze stichting een kans om intensief met elkaar en anderen samen te kunnen werken. Enerzijds dient deze stichting als ontwikkelingsimpuls. Anderzijds zou de stichting naderhand kunnen worden geherorganiseerd tot een beheerstichting. Betrokkenheid verenigingen Van belang voor de ontwikkeling van een multifunctionele sporthal is de betrokkenheid van de diverse verenigingen. Deze kan gewaarborgd worden door vertegenwoordigers van diverse verenigingen (maximaal 2) met mandaat vanuit andere verenigingen zitting te laten nemen in het bestuur. 4

5 2. Waarom een multifunctioneel sportpark door de stichting? Binnen Purmerend spelen diverse verenigingen al jaren op topniveau in hun competitie mee en hebben al jaren de behoefte aan een goede topsportaccomodatie. Betrokkenen van BEP en EB zijn ervan overtuigd dat een goede accomodatie zelf ontwikkeld en onderhouden kan worden met medewerking van de gemeente Purmerend. Dit levert voor beide partijen (sportclubs en gemeente) een win-win situatie op. Ontwikkelingskosten De stichting zal zoeken naar de mogelijkheid om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden (binnen de eisen en wensen van de sportclubs). Dit kan door het plan op te delen in meerdere kleine ontwikkelings-fases, waardoor de bouwkosten van de deelplannen buiten het Europese aanbestedings reglement vallen. Hierdoor bespaart de stichting hoge kosten en heeft de stichting de mogelijkheid om met name de lokale bouweconomie een impuls te geven. De stichting hoopt hiermee overigens ook om langdurige en duurzame contacten met de bedrijfswereld aan te gaan (business-club en/of sponsoring). Tevens heeft deze aanbouwvorm van ontwikkelen als voordeel dat het tempo en dus ook de kostenstroom aangepast kan worden op wensen van de opdrachtgever (stichting en/of gemeente). Tevens is op deze wijze sprake van een betere kostenbeheersing. Ook de beschikbaarheid van het huidige terrein kan van invloed zijn op het aanbouwmodel. De ontwikkeling zou direct kunnen starten en verder uitgebreid kunnen worden zodra de huidige sporthal De Beukenkamp gesloopt is. Tevens ziet de stichting het Rugbyterrein als mogelijkheid voor de gemeente om andere ontwikkelingen in te zetten (bv. wonen, als impuls voor de Molenkoog) en zodoende investeringskosten van de sportstraat terug te halen in de winst van de verkoop van deze grond aan particuliere ontwikkelaars. Sporthal Brede school Oudeland Hoogvliet ontworpen door VenhoevenCS 5

6 Subsidievormen De stichting kan gebruik maken van subsidie en kan tevens gebruik maken van BTW-aftrek. Voor het aanwenden van subsidies kan gedacht worden aan; - Commercieel: VSB fonds, aantrekken van bedrijfssponsoren - Overheid: provinciale overheid en landelijke overheid (bv. subsidie voor aanpassingen voor gehandicapten) - Naar de overige subsidies moet nog meer onderzoek worden gepleegd. Kostenbewaking Tenslotte zou de stichting het als vanzelfsprekend vinden indien de gemeente tevens onderdeel van de stichting zou willen zijn. Hierdoor heeft de gemeente direct invloed en toezicht op de wijze waarop de stichting omgaat met de investering. Beheer en gebruik eigen sporthal door verenigingen; Bij vrijwel elke verenging is het gebruik van de hal geconcentreerd in de eindmiddag/avonduren en weekends. Wat een extra voordeel geeft is de beschikbaarheid in vakanties. Overdag wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de hal. De huur van de hal moet voor de verenigingen laag zijn, echter door het invullen van onbezet-uren door nieuwe activiteiten zoals senioren 55+ basketball die geen lid zijn en onder begeleiding, maar ook door verhuur aan derden kunnen de kosten gedrukt worden. Contractvorm met de aannemer De stichting stelt voor aannemers te contracteren die een zgn. nieuwe contractvorm willen aangaan; Design-Built-Finance-Maintaine (DBFM). Middels deze contractvorm neemt een opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp t/m de oplevering en langdurig onderhoud (Manitaine). Wellicht zijn de aannemers bereidt mede te financieren (Finance). Ronald McDonald Centre Amsterdam-Noord 2010 ontworpen door Fact Architects met belijning in LED-verlichting 6

7 In het stichtingsbestuur zullen afgevaardigden van BEP en Early Bird zitting nemen, samen met een afvaardiging van de gemeente Purmerend en / of de Sportraad. Tevens is er ruimte om afgevaardigden uit andere verenigingen in het bestuur op te nemen. De commissies zullen uit vrijwilligers bestaan, waarbij opgemerkt word dat er een mogelijkheid is om voor de exploitatie iemand betaald in dienst te nemen. Stichting multifunctioneel sportpark Beukenkamp Beheerscommissie Belast met: - continuïteit - onderhoud en ontwikkeling op lange termijn Exploitatiecommissie Belast met: - exploitatie - verhuur - commerciële activiteiten Onderhoudscommissie Belast met: - Dagelijks onderhoud - Reparatie kleine storingen Exploitatie opzet In het stichtingsbestuur zullen afgevaardigden van K.V. BEP en Early Bird zitting nemen, samen met een afvaardiging van de gemeente Purmerend en / of de Sportraad. Tevens is er ruimte om afgevaardigden uit andere verenigingen in het bestuur op te nemen. Tot basis van de exploitatie wordt gedacht aan een structuur waarbij de sporthallen een voordelig tarief worden berekend en de commerciële ruimten een hoger tarief. Onderhoud aan de gebouwen, dus gehele buitenschil, De commissies bewaking, zullen uit schoonmaak, vrijwilligers bestaan, leges waarbij en opgemerkt belastingen dat er een etc. mogelijkheid worden is vanuit de om voor de exploitatie iemand betaald in dienst te nemen. exploitatie betaald. De exploitatie moet door professionele personen (bij voorkeur in een stichting) worden uitgevoerd. De stichtingskosten kunnen gereduceerd worden door overheidssubsidies, gemeentelijke subsidie, bijzondere subsidies (toegankelijkheid gehandicapten), sponsoring door bedrijfsleven (geld, maar ook werkzaamheden op basis van kostprijs) en speciale acties (certificaten/aandelen). De bouw en inrichting moet zeer efficiënt worden uitgevoerd en onderhoudsvriendelijk worden. De kosten van de inrichting van de sporthallen is aan elke vereniging. Dit heeft twee voordelen: 1. de stichtingskosten vallend onder de centrale exploitatie wordt sterk verlaagd, 2. de kwaliteit en volledigheid van de inrichting wordt door de vereniging bepaald. Zij moeten zorgen voor de financiering, en dat kan door te zorgen voor extra middelen (acties, uit eigen middelen, uit leningen), maar de inrichting kan ook in fases worden uitgevoerd in de loop der tijd. Concentratie beheer Het realiseren van de multifunctionele sporthal geeft ook mogelijkheden het totale beheer van alle sportfaciliteiten in Purmerend te concentreren en daardoor tegen minder kosten uit te voeren. Tevens is er ook mogelijkheid een beheeraccomodatie aan de multifunctionele sporthal toe te voegen, zodat ook de ondersteunende beheeractiviteiten zelf kunnen worden geconcentreerd. 7

8 Multifunctionaliteit Mogelijkheden voor verschillende doelgroepen, die gebruik kunnen maken op verschillende tijden van de verschillende multifunctionele sporthallen: ouderen sport verenigingen sport scholen commerciële instellingen evenementen toernooien gehandicapten sport Bij sommige van de verschillende activiteiten kunnen de doelgroepen overlappen. Bij commerciële instellingen moet gedacht worden aan fysiotherapie en sportscholen die de sporthal goed kunnen gebruiken. Voor deze gebruikers kan een ander tarief worden gehanteerd. Ook de vergaderzalen of het denksportcentrum kunnen gebruikt worden door commerciële instellingen maar ook Spurd of ouderen activiteiten kunnen hier plaats vinden. Naast de mogelijkheden die de sporthallen bieden moet er ook gekeken worden naar de buitaktiviteiten. Het parkeerterein en de basketball veldjes zijn uitermate geschikt voor buitensport evenmenten, zoals pleintjes basketball of markten. De nieuwe sporthal kan tevens uitgroeien, samen met het zwembad, voor het Centrum voor Aangepast Sporten. Dit is een sportieve omgeving voor gehandicapten, chronisch zieken en senioren. Het centrum omvat een fitness- en wellnesscentrum (dit kan commercieel), sport en spelomgeving en een bijzonder vervoersconcept. Hierbij wordt een relatie gelegd met zorg (revalidatiearts, fysiotherapie en ergotherapie etc.). Hierbij kan Purmerend in de aangepaste hal en zwembad programma s aanbieden voor gehandicaptensport en recreatie. Daarnaast kan de denksportaccommodatie worden ingericht als een activiteitencentrum voor de gehandicaptensport indien er geen activiteiten plaats vinden. Het plan is een separaat idee wat verder moet worden uitgewerkt. Gebruik van de sporthallen hal 1 hal 2 6:00 verenigingen sport 7:00 verenigingen sport 8:00 schoolsport schoolsport 9:00 schoolsport schoolsport 10:00 schoolsport schoolsport 11:00 schoolsport schoolsport 12:00 ouderensport commerciële sport 13:00 ouderensport commerciële sport 14:00 schoolsport commerciële sport 15:00 schoolsport commerciële sport 16:00 schoolsport ouderensport 17:00 schoolsport ouderensport 18:00 verenigingen sport verenigingen sport 19:00 verenigingen sport verenigingen sport 20:00 verenigingen sport verenigingen sport 21:00 verenigingen sport verenigingen sport 22:00 verenigingen sport verenigingen sport 23:00 einde einde 8

9 3. Stedenbouwkundig concept de sportboulevard BEP RUGBY RUGBY Beukenkamp Het huidige terrein met de bestaande sporthal de Beukenkamp en rechts daarvan het Rugby-veld. Daarboven het terein van korfbal vereniging B.E.P. en het trainingsveld van de Rugbyclub 9

10 Het idee de sportboulevard Een boulevard verwijst naar de oorspronkelijke Franse naamgeving van een lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving (bron Wikipedia). Traditioneel denken we bij een boulevard al snel aan Scheveningen met aan de ene zijde van de boulevard hotels, restaurants en andersoortige horeca. Aan de andere zijde bevindt zich het strand en de lucht en ruimte van de zee. De boulevards van Hausmann te Parijs, ontwerp 1857 Tegenwoordig gebruiken we het begrip boulevard ook voor plekken waar een grote concentratie van een functie langs een lange laan is gepositioneerd. Dezelfde basisregels voor lucht en ruimte gelden in dat geval ook (Denk maar aan de Arenaboulevard in Amsterdam-ZO). Tevens is een boulevard een middel om een binnenwereld (in forse gebouwen) te combineren met veel gelegenheid tot ontplooien van diverse activiteiten buiten (op een brede laan). Bij een sportboulevard is het de bedoeling om sportgebouwen te combineren met diverse sportactiviteiten in de buitenlucht. Sportzalen, sportwinkels en sportscholen kunnen moeiteloos gecombineerd worden met sportvelden, markten en wellicht met een eventuele buiten-purvak. Avenue de la Grande Armée geschilderd door Antoine Blanchard De intentie van de sportboulevard is om een levendige binnenen buitensportwereld te creeeren. Boulevard Scheveningen Arenaboulevard Amsterdam-ZO 11

11 Een mogelijke verdeling van functie`s. Voor verdere uitwerkingen; zie referentie`s - BEP Oranje-Wit - Early Bird Idee studenten UvA Met bijbehorende gebouwvolume`s. 10

12 Gebouwen Door het oppervlak van de bestaande sporthal de Beukenkamp (ca. 50x80m) te gebruiken en hiermee de hallen voor beide sportvereningen (1 en 2) aan te geven hebben wij een start gemaakt. De configuratie van bebouwd en onbebouwd oppervlak komt tevens voort vanuit de behoefte om de ene ontwikkeling te kunnen starten terwijl er bestaande gebouwen/velden (bv. Beukenkamp en/of rugby) volop in gebruik zijn. Bij de overige sporthallen voor Gymnet, denksport (3) en/of een sportschool of fitnesscentrum (4) is voorlopig gekozen voor een gebouw met meerdere verdiepingen en de helft van het oppervlak van de Beukenkamp (ca. 50x40m). Tevens zijn de gebouwen geschakeld door middel van lagere en kleinere gebouwen die teruggezet zijn ten opzichte van de sportgebouwen. Hierdoor ontstaat een aaneenschakeling van gebouwmassa`s (als een ketting). Deze tussenschakels zouden gebruikt kunnen worden met een gemeenschappelijke of maatschappelijke functie (bv. fietsenstalling, kantine of kantoorruimte gemeente Purmerend) Morfologie oftewel te realiseren gebouwmassa`s. Bij het niet doorzetten van deze lagere gebouwdelen ontstaat er meer lucht en ruimte tussen de diverse sportgebouwen en is er meer sociaal toezicht vanaf het bebouwde rugbyveld (in geval van een woonfunctie). Infrastructuur De parkeercapaciteit op en rondom de huidige lokatie is minimaal en daarom is er ook gezocht naar de mogelijkheid voor meer parkeerplaatsen (A) in combinatie met pleintjes (sportvelden = B). Beredenerend vanuit twee stroken bedachten we zodoende een sporthallenstrook (C) en een parkeerstrook (A). A. B. C. Om daarnaast de bewegingsvrijheid van automobilisten te bevorderen denken wij aan een verbindingsweg langs het water (parrallel aan het bestaande fietspad). Hierdoor is de sportboulevard vanuit meerdere zijden direct toegankelijk. A. Verharding; straten, fietspaden, stoepen en parkeren 12

13 Natuur Door het sportpark langs de randen te voorzien van veel groen en bomen blijft het een vriendelijk en natuurlijk uitziend terrein. Ook op en om het parkeerterrein dienen de natuurlijke ingrepen een vriendelijke beleving te creeeren, echter met behoud van lucht en ruimte. Tevens ontstaat er de mogelijkheid voor een parkachtige strook aan het water zonder fietspad en met een wandelpad. Daarmee is het aanzicht van de sportstraat vanuit de bestaande woningen aan de andere zijde van het water zo vriendelijk mogelijk gemaakt en is de tegenover gelegen waterkant meer betrokken bij de woningen. Hierdoor ontstaat direct een vriendelijke wijze van sociaal toezicht op hetgeen er afspeelt op het sportparkterrein. Tenslotte wordt hierdoor de omgeving betrokken bij activiteiten die in en om het sportpark plaatsvinden. Denken in mogelijkheden Groenvoorzieningen Uiteraard staat in onze visie sport en voldoende accomodatie`s voor BEP en Early Bird centraal. In het concept sportboulevard ontstaat ook ruimte voor andere sporten zoals Gymnet en Denksporten. Tevens is er, vanwege financiele redenen, gedacht aan samenwerking met eventuele commerciele partijen zoals fitness en/of sportwinkels. Tenslotte zien wij mogelijkheden voor de gemeente en eventueel commerciele partijen om op twee plekken woningen te maken. De ene plek is op de huidige lokatie van het rugbyveld (ca. 100 woningen?). De andere plek zou een appartementengebouw kunnen worden aan de noordzijde van de sportstraat (naast de as van de straat de Koogsingel). Dit appartementencomplex zou tegelijkertijd door vrij uitzicht op de sportstraat zeer direct sociaal toezicht geven. Is dit concept de sportboulevard ook elders realiseerbaar? Jazeker, binnen Purmerend zien wij meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld als een onderdeel van de Kop van West. De nabijheid van de A7 en de commercie vanuit het centrum geven goede combinatiemogelijkheden. Concept Sportboulevard 13

14 4. Programma van Wensen: Vaste eisen kv BEP - 55 meter lang - 28 meter breed (dat is incl. 2 meter uitloop en 3 meter tribuneruimte over de hele lengte) - 12 meter hoog Vaste eisen Early Bird In bovengenoemde afmetingen kan Early Bird drie basketbalvelden kwijt incl. een centrecourt. Drie hallen opties 1. twee hallen + gedeelde kantine 2. twee hallen + gedeelde kantine + turnhal van Gymnet 3. 2 hallen + gedeelde kantine + turnhal Gymnet + topsporthal Alle hallen moeten multifunctioneel zijn. Programma van eisen - Twee basishallen voor korfbal en basketbal met houten vloer - Entree/ hal / toiletten - kassa-ruimte zowel apart gebruik van de hallen als voor gezamenlijk gebruik. - Drie vergaderruimtes voor clinics/ bestuurskamer / persruimte / sponsors - (Gedeelde) kantine en keuken - Bergruimtes voor materiaal (in elke hal) - Verzorgingsruimte/medische ruimte - Kleedkamers / douches / toiletten (gedeeld gebruik) - Technische ruimte (zowel koel, lucht, etc) als ruimte voor bediening scorebord en licht en geluid tijdens wedstrijden - Tribunes - Ruimte voor bordsponsoring - parkeergelegenheid Optioneel: - 50 meter schietbaan onder de grond - Topsporthal / Turnhal Gymnet 14

15 5. Het vlekkenplan Het vlekkenplan is opgesteld om aan te geven welke volumes de ruimtes zullen in nemen en in welke verbindingen tot elkaar. De verschillenden gewenste ruimtes zijn in verschillende kleuren aangegeven en verbonden door vaste lijnen die daarbij aangeven welke ruimtes direct met elkaar in verbinding moeten staan en welke niet. De opzet bij deze multifunctionele sporthal is gebasseerd op het idee dat de kleedkamers gebruikt worden door beide sporthallen en de kantine samen met de vergaderzalen hierbij ook toegang hebben tot de sporthal door middel van zichtlijnen. De hallen zelf zijn gebasseerd op grote speelvelden die behoren tot het formaat Eredivisie. Hierbij moet er een vaste tribune beschikbaar zijn voor 500 mensen en een flexibele tribune voor nog eens 500 mensen. De opzet moet ervoor zorgen dat de eisen van de gebruiker ook voorop staan in het ontwerpproces die leidt naar de uiteindelijke hal. Dit zal van groot belang zijn bij een volledige bezetting van het hele sportcentrum waarbij meerdere sporten of evenementen gehouden kunnen worden. 15

16 6. Bezettinggraadtabel Deze tabel geeft aan wat de te verwachten bezetting (hoeveelheid gebruikers) is per ruimte, conform het bouwbesluit (bouwregelgeving VROM). Voor een definitieve indeling van de bezettingsgraad dient gesproken te worden met meerdere partijen. Onderstaand is een voorbeeld van een mogelijkheid. De indeling kan zeker wijzigen. De indeling moet goed op elkaar aansluiten en met de verschillende partijen dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Ook de commerciële opzet van de sporthal dient duidelijk vermeld te worden. Zeker in de zomermaanden, waar over het algemeen minder gesport wordt en waar scholen met vakantie zijn. Hierbij kan gedacht worden aan beurzen of evenementen. klasse m2 per persoon B1 > 0,8 en < 2 B2 > 2 en < 5 B3 > 5 en < 12 B4 > 12 en < 30 Gebruiks functies Pve B5 > 30 Beschrijving m2 bezetting Gebruiks functie Benodigde m2 m2 p.p. tot.pers. Totaal m2 Zaal basketbal Earlybird 1540 B4 Sport 3 basketbal velden 28x55 Zaal korfbal B.E.P B4 Sport 1 groot veld 28x55 Kantine B1 Bijeenkomst 0, mensen keuken B2 Overig Voor kantine Kleedkamers B3 Bijeenkomst / sport 4 heren en 4 dames Vergaderruimtes B4 Bijeenkomst 3 zalen gekoppeld voorzien van sponser balkon Ehbo ruimte Overig voor beide zalen Wedstrijdleiding Overig voor beide zalen Zaalopslag Opslag Entree B3 Bijeenkomst incl. kassa Tribune basketbal B2 Bijeenkomst / sport 0, mensen uitschuif tribune over 55m Tribune Korfbal B2 Bijeenkomst / sport 0, mensen Early Bird internationaal paastournooi te Karekiet; hoge bezettingsgraad 16

17 7. Twee geschakelde sporthallen Een mogelijke plattegrond begane grond Een mogelijke plattegrond 1e verdieping Topsporthal Omniworld Almere 17

18 8. Kosten kosten indicatie BEP-EARLY BIRD sporthal oranje - wit / m2 excl. Btw bouwkosten ,00 lengte / m1 breedte / m1 hoogte / m1 m3 m2 / m3 / m2 volume speelhal , ,00 kleedkamers , ,00 integratie bestaand/nieuw 37, , , ,59 626, ,00 sporthal Bep-Early Bird bouwkosten oranje - wit incl. BTW ,00 626, ,00 verwachte bouwkosten 2012 volume 1e speelhal , ,00 tribune 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 tribune 2e 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 opslag 3, , ,00 wedstrijd en EHBO 3, , ,00 8 kleedkamers 3, , ,00 kantine 500 mensen 3, , ,00 vergaderruimte 3, , ,00 sponsor balkon 3, , ,00 subtotaal 1 hal met facaliteiten bouwkosten index 2009 naar gelijk 100% , ,70 87,59 626, ,00 gemeenschappelijke hal 3, , ,00 gemeenschappelijke entree met kassa loket 3,5 87, , ,00 openbaar toilet 3,5 122, , ,00 beheersruimte 3,5 122, , ,00 subtotaal aanvullende facaliteiten 857, , , ,00 volume 2e speelhal , ,00 tribune 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 tribune 2e 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 opslag 3, , ,00 sponsor balkon 3, , ,00 subtotaal 2e hal bouwkosten index 2009 naar gelijk 100% , ,52 87,59 626, ,00 totaal 2 hallen met algemene voorzieningen , ,00 18

19 kosten indicatie gebouwinstallaties BEP-EARLY BIRD E en W installaties inclusief sanitair sporthal Bep-Early Bird m2 BVO functie volume 1e speelhal ,00 Sportcentrum tribune 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum tribune 2e 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum opslag ,00 Sportcentrum wedstrijd en EHBO ,00 Sportcentrum 8 kleedkamers ,00 Sportcentrum kantine 500 mensen ,00 Sportverenigingsgebouw vergaderruimte ,00 Gem. Kantoor sponsor balkon ,00 Gem. Kantoor subtotaal 1 hal met faciliteiten ,00 Aanvullende faciliteiten gemeenschappelijke hal ,00 sterk afhankelijk van ontwerp gemeenschappelijke entree met kassa loket ,00 openbaar toilet ,00 beheersruimte ,00 subtotaal aanvullende facaliteiten ,00 2e speelhal combi factor hal 1 65% volume 2e speelhal ,00 Sportcentrum tribune 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum tribune 2e 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum opslag ,00 Sportcentrum sponsor balkon ,00 Gem. Kantoor subtotaal 2e hal ,00 totaal 2 hallen met algemene voorzieningen ,00 36% bron is kostenkentallen PRC/Deerns 2009, veel obv Sportcentrum ref m2 kentallen obv. sportcentrum voor zalen, kleedruimten en sanitaire ruimten raming gebaseerd op sportcentrum volgens NOC/NSF eisen mbt verlichting en klimaat referentie is 1 zaal met kleed- en sanitaire ruimten; bij 2 hallen kunnen de kosten iets lager zijn door schaalgrootte en medegebruik van sanitaire faciliteiten, (combifactor hal 1&2) raming is excl. staartkosten prijspeil is 2009, net als bouwkundig zijn ze niet geindexeerd in de bouwkundige totaalraming missen ook nog de advies-architect kosten met aansluiting op stadsverwarming kan je bezuinigen op de kosten voor warmteopwekking 19

20 sporthallen- boulevard hal met facaliteiten bouwkosten ,00 installaties ,00 aanvullende facaliteiten ,00 installaties ,00 2e hal 2e hal bouwkosten ,00 installaties ,00 aankoop grond - infrastuctuur, wegen en terreininrichting ,00 bouwrijp maken, nieuw terrein ,00 saneren en slopen beukenkamp ,00 denksport centrum, cq sportzaak ,00 3e hal 2e hal bouwkosten ,00 installaties ,00 totaal exploitatie sportboulevard ,00 excl. BTW 20

21 9. Tijd 21

22 22

23 23

24 10. Referenties Referentie ontwikkeling en bouw in 2007 van een eigen 2e sporthal van korfbalvereniging Oranje-Wit Sportcomplex Stadspolders Dordrecht gevelbekleding als bestaande hal onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal metselwerk en kozijnen als bestaande kantine buitenberging 15m2 kleedkamer 4 29m2 binnenberging 15m metselwerk en kozijnen als bestaande kantine biljart 116m2 kleedkamer 3 29m2 kleedkamer 2 29m2 kleedkamer 1 29m2 vormgeving pui als bestaande dakopbouw kleedkamer 6 29m2 kleedkamer 5 29m2 lerarenkamer 12m2 scheidsrechter 12m2 stookruimte 5m2 trap naar tribune hal 2 (boven verbindingsgang) kozijnen voorzien van bal bescherming brandwand tribune boven berging bowlsmatten sporthal 2 24x44m vormgeving pui als bestaande dakopbouw 6000 onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal gevelbekleding als bestaande hal opstelplaats fietsen onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal gevelbekleding als bestaande hal openingen in bestaande wand hal 1 t.b.v. tribune opstelplaats fietsen kantine sporthal 1 (bestaand) 27x47m Sporthal Sportfunctie B5 Kleedkamers Sportfunctie B2 Biljart Bijeenkomstfunctie B3 N werk: werknummer: K.V. Oranje W keuken LM datum: schaal: onderdeel: bladnummer: :200 Begane Gron SO-09 Referentie; korfbalverening Oranje-Wit te Dordrecht (eigen ontwikkeling!) 24

25 Referentie internet; De wens van Early Bird vormgegeven door studenten van de HvA 25

26 Referentie internet; Amsterdamse basketball dome Eclips door A&E Architekten Referentie internet; Baketball dome te Gent Belgie 26

27 Referentie internet; Topsporthal Omniworld Almere (businesslounge) Referentie internet; Topsporthal Landstede Arena Zwolle, ontworpen door WAA Architecten 27

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken

Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken RAPPORTAGE / 27 februari 2012 Sportparken Schiedam Visie op moderne sportparken Opdrachtgever: Samenstelling: Ton Markink, ICSadviseurs Mark van Rotterdam, ICSadviseurs Referentienummer: 960313/20120227EO01

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013

Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 Op weg naar een Waardige Zwemvoorziening 30 januari 2013 1. Inleiding In 2007 is een vooronderzoek (Synarchis) gestart naar een gemeenschappelijke zwemvoorziening voor de Zwijndrechtse Waard Het leidde

Nadere informatie

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II

Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie. Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Veilige Wieleromgevingen noodzakelijk voor Limburgse Olympische Ambitie Adviesrapport Veilige wieleromgevingen Fase II Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1: Limburgs wielrennen naar Olympisch

Nadere informatie

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011

Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Verslag sportconferentie gehouden op 28 februari 2011 Introductie door de heer H. Mieras De gemeente staat op dit moment voor een enorme ombuigingssituatie. In het kader van deze ombuigingen zijn in totaal

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020

Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 Concept Beleidsplan VZOS 2015-2020 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Externe analyse... 4 2.1. Algemene ontwikkelingen... 4 2.2. Beleid Nederlandse Handboogbond (NHB)... 4 2.3. Concurrentie... 5 3.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

VERDIEN +MODEL+! LEREN=!

VERDIEN +MODEL+! LEREN=! VERDIEN +MODEL+ LEREN= 1 De Kunst van het Verdienmodelleren zelf aan de slag gaan met vernieuwing in het verdienmodel VERDIENMODELLEREN 04 Inleiding 04 #1 Gratis waarde 06 #2 Samen sterk 08 #3 Functies

Nadere informatie

Organisaties onder één dak;

Organisaties onder één dak; Organisaties onder één dak; beheer en onderhoud van multifunctionele gebouwen Weesp, mei 2004 In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg Linda Sanders (Sanders Advies en Projecten) Colofon

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011

De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 De kracht van sport kadernota sportbeleid Velsen 2008-2011 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 3 0. Samenvatting blz. 4 1. Beleidskaders sportbeleid blz. 5 1.1 Landelijk beleid blz. 5 1.2 Provinciaal beleid

Nadere informatie

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor

Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Blok 2.2 Beheer en exploitatie van gebouwen Herbestemming kloostergebouw St. Gregor Opdrachtgever Dhr. Winfried Timmers Missiehuis Steyl Auteurs Svenja Brochhaus (Notulist) Senta Hardt Melissa Janssen

Nadere informatie

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven

Exploitatie en Beheerplan. Basisschoolgebouw Houthaven Exploitatie en Beheerplan Basisschoolgebouw Houthaven Beheervisie, eigendomsverhouding, taken en verantwoordelijkheden en voorwaarden voor gebruik omtrent basisschoolgebouw Houthaven Versie 5.0 Definitief

Nadere informatie

Van kostennaar waardesturing

Van kostennaar waardesturing Investeren in maatschappelijk vastgoed Investeren in Van kostennaar waardesturing maatschappelijk vastgoed Van kostennaar waardesturing Bouwstenen voor Sociaal Marc van Leent (redactie) Melger Seebregts

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME

TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME TOOLBOX KENNISLAB VOOR URBANISME COLOFON TOOLBOX Naam : Kennislab voor Urbanisme Adres : Paulus Borstraat 41 3812 TA Amersfoort +31 (0)33 870 01 00 E-mail : kennislab@elbamedia.nl Lab-periode : 1 februari

Nadere informatie

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland

Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland PARTNERS Alternatieve ontwikkelingen voor Kolleksjesintrum Fryslân Opdrachtgever: Provincie Frysland Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 Eerder onderzoek Programma van Eisen en aanvullende scenario s...

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement

Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Draaiboek Parkmanagement Basis Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 Parkmanagement in de praktijk 2 Voorwoord Op sociaal-economisch gebied werken de provincies Gelderland

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal

energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal energieneutraal en duurzaam in staal inhoudsopgave 1 inleiding Kees de Kat 4 2 probleemschets Peter van Hoogmoed 5 3 programma en uitgangspunten Peter van Hoogmoed

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie

Pagina 1/20. Naar sportieve concurrentie Naar sportieve concurrentie Pagina 1/20 Een analyse van de naleving van de gedragsregels uit de Wet Markt en Overheid door gemeenten bij de exploitatie van gemeentelijke sportaccommodaties T 070 722 20

Nadere informatie

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap

STAWON, Amsterdam. 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Bouwen met je buren STAWON, Amsterdam 2 Leidraad Bouwen met je buren voor collectief particulier opdrachtgeverschap Colofon Inhoud Uitgever 2006 STAWON 7 Voorwoord STAWON, Amsterdam Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie