Sportboulevard Beukenkamp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportboulevard Beukenkamp"

Transcriptie

1 een idee van korfbalvereniging B.E.P. en basketballvereniging Early Bird Purmerend

2 Voorwoord De Purmerendse sportverenigingen korfbalvereniging B.E.P. en basketbalvereniging Early Bird hebben in februari 2010 wederzijds hun zorgen uitgesproken over de slechte staat van de zaalaccommodaties in Purmerend en de voortgang met betrekking tot de multifunctionele sporthal. Beide verenigingen zijn ambitieus en willen in de hoogste landelijke divisies acteren. Zij ervaren de huidige beschikbare accommodaties onvoldoende om deze ambities waar te maken. Het tempo van de ontwikkeling van een multifunctioneel sportcentrum in Purmerend is in onze ogen veel te traag en belemmert genoemde ambities. Er is daarom besloten om eigen plannen te maken t.a.v. een multifunctioneel sportcentrum. Ten eerste om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe accommodatie, ten tweede omdat wij van mening zijn om een aanzienlijke kostenbesparing te kunnen realiseren ten opzichte van het huidige budget van 12 miljoen euro, dat door de gemeente Purmerend vooralsnog is begroot. Tenslotte zijn wij van mening dat door een goed plan een multifunctioneel sportcentrum in kortere tijd kan worden gerealiseerd. Het nieuwe sportcentrum kan onderdak bieden aan alle (zaal)sporten die een indoor topaccommodatie nodig hebben om hun ambities waar te maken. Er wordt voor de bouw, beheer en exploitatie een stichting opgericht. Het sportcentrum wordt eigendom van de beheer en exploitatiestichting en wordt gerund door vrijwilligers, afkomstig uit de verenigingen van het sportcentrum. De sportvloer wordt geschikt gemaakt voor vele zaalsporten, zoals volleybal, basketbal, korfbal, zaalvoetbal, handbal en zaalhockey. Ook komt er materiaal voor sportonderwijs van (basis) scholen. De sporthal beschikt over voldoende kleedkamers met doucheruimtes en aparte scheidsrechterskleedruimtes. Daarnaast is het bedoeling om de sporthal in te richten voor gehandicaptensport, met name door mensen in rolstoelen. B.E.P. en Early Bird zijn van mening dat de bouw van een multifunctioneel sportcentrum op de manier zoals in dit plan beschreven, een impuls zal geven aan de (zaal)sport in Purmerend, in het bijzonder voor verenigingen met topsportambities. Het zal tevens een brug kunnen slaan tussen de sport, de politiek en de ondernemers in Purmerend. Wij zijn daarom blij en trots om u dit plan te presenteren. Korfbalvereniging B.E.P. Basketbalvereniging Early Bird Augustus

3 Inhoudsopgave blz 1. Waarom een stichting? 2. Waarom een multifunctioneel park door een stichting? 3. Stedenbouwkundig concept sportboulevard 4. Programma van Eisen (PvE) 5. Het vlekkenplan 6. Bezettingsgraadtabel 7. Twee geschakelde sporthallen 8. Kosten 9. Tijd 10. Referentie`s

4 1. Waarom een stichting? Vanuit korfbalvereniging B.E.P. en basketballvereniging Early Bird zijn de handen ineen geslagen om te onderzoeken of gezamelijk een stichting kan worden opgericht. Deze stichting dient er voor te zorgen dat er op de oude plek van de Beukenkamp en het erachter gelegen trainingsveld van de Rugbyclub ontwikkeld worden tot een multifunctioneel sportpark. Daarnaast kan er met dit concept een begin worden gemaakt, waarbij de Rugbyclub nog niet hoeft worden te verplaatst en de Beukenkamp kan blijven staan. Beide verenigingen hebben binnen hun eigen leden gezocht naar mensen met specifieke kennis van de bouwwereld. Er is een team samengesteld met mensen met kennis van; - Procesmanagement - Architectonisch en bouwkundig ontwerp - Installatietechniek - Inkoop en uitvoering - PR en communicatie - Financiele zaken - Juridische zaken - Bestuurlijke kennis (beide voorzitters) Door deze krachten te bundelen is er nadacht over een mogelijke stedebouwkundige opzet waarin beide verenigingen hun wensen kunnen waarborgen. Tevens zien beide verenigingen middels deze stichting een kans om intensief met elkaar en anderen samen te kunnen werken. Enerzijds dient deze stichting als ontwikkelingsimpuls. Anderzijds zou de stichting naderhand kunnen worden geherorganiseerd tot een beheerstichting. Betrokkenheid verenigingen Van belang voor de ontwikkeling van een multifunctionele sporthal is de betrokkenheid van de diverse verenigingen. Deze kan gewaarborgd worden door vertegenwoordigers van diverse verenigingen (maximaal 2) met mandaat vanuit andere verenigingen zitting te laten nemen in het bestuur. 4

5 2. Waarom een multifunctioneel sportpark door de stichting? Binnen Purmerend spelen diverse verenigingen al jaren op topniveau in hun competitie mee en hebben al jaren de behoefte aan een goede topsportaccomodatie. Betrokkenen van BEP en EB zijn ervan overtuigd dat een goede accomodatie zelf ontwikkeld en onderhouden kan worden met medewerking van de gemeente Purmerend. Dit levert voor beide partijen (sportclubs en gemeente) een win-win situatie op. Ontwikkelingskosten De stichting zal zoeken naar de mogelijkheid om de bouwkosten zo laag mogelijk te houden (binnen de eisen en wensen van de sportclubs). Dit kan door het plan op te delen in meerdere kleine ontwikkelings-fases, waardoor de bouwkosten van de deelplannen buiten het Europese aanbestedings reglement vallen. Hierdoor bespaart de stichting hoge kosten en heeft de stichting de mogelijkheid om met name de lokale bouweconomie een impuls te geven. De stichting hoopt hiermee overigens ook om langdurige en duurzame contacten met de bedrijfswereld aan te gaan (business-club en/of sponsoring). Tevens heeft deze aanbouwvorm van ontwikkelen als voordeel dat het tempo en dus ook de kostenstroom aangepast kan worden op wensen van de opdrachtgever (stichting en/of gemeente). Tevens is op deze wijze sprake van een betere kostenbeheersing. Ook de beschikbaarheid van het huidige terrein kan van invloed zijn op het aanbouwmodel. De ontwikkeling zou direct kunnen starten en verder uitgebreid kunnen worden zodra de huidige sporthal De Beukenkamp gesloopt is. Tevens ziet de stichting het Rugbyterrein als mogelijkheid voor de gemeente om andere ontwikkelingen in te zetten (bv. wonen, als impuls voor de Molenkoog) en zodoende investeringskosten van de sportstraat terug te halen in de winst van de verkoop van deze grond aan particuliere ontwikkelaars. Sporthal Brede school Oudeland Hoogvliet ontworpen door VenhoevenCS 5

6 Subsidievormen De stichting kan gebruik maken van subsidie en kan tevens gebruik maken van BTW-aftrek. Voor het aanwenden van subsidies kan gedacht worden aan; - Commercieel: VSB fonds, aantrekken van bedrijfssponsoren - Overheid: provinciale overheid en landelijke overheid (bv. subsidie voor aanpassingen voor gehandicapten) - Naar de overige subsidies moet nog meer onderzoek worden gepleegd. Kostenbewaking Tenslotte zou de stichting het als vanzelfsprekend vinden indien de gemeente tevens onderdeel van de stichting zou willen zijn. Hierdoor heeft de gemeente direct invloed en toezicht op de wijze waarop de stichting omgaat met de investering. Beheer en gebruik eigen sporthal door verenigingen; Bij vrijwel elke verenging is het gebruik van de hal geconcentreerd in de eindmiddag/avonduren en weekends. Wat een extra voordeel geeft is de beschikbaarheid in vakanties. Overdag wordt er nauwelijks gebruik gemaakt van de hal. De huur van de hal moet voor de verenigingen laag zijn, echter door het invullen van onbezet-uren door nieuwe activiteiten zoals senioren 55+ basketball die geen lid zijn en onder begeleiding, maar ook door verhuur aan derden kunnen de kosten gedrukt worden. Contractvorm met de aannemer De stichting stelt voor aannemers te contracteren die een zgn. nieuwe contractvorm willen aangaan; Design-Built-Finance-Maintaine (DBFM). Middels deze contractvorm neemt een opdrachtgever de opdracht voor het ontwerp t/m de oplevering en langdurig onderhoud (Manitaine). Wellicht zijn de aannemers bereidt mede te financieren (Finance). Ronald McDonald Centre Amsterdam-Noord 2010 ontworpen door Fact Architects met belijning in LED-verlichting 6

7 In het stichtingsbestuur zullen afgevaardigden van BEP en Early Bird zitting nemen, samen met een afvaardiging van de gemeente Purmerend en / of de Sportraad. Tevens is er ruimte om afgevaardigden uit andere verenigingen in het bestuur op te nemen. De commissies zullen uit vrijwilligers bestaan, waarbij opgemerkt word dat er een mogelijkheid is om voor de exploitatie iemand betaald in dienst te nemen. Stichting multifunctioneel sportpark Beukenkamp Beheerscommissie Belast met: - continuïteit - onderhoud en ontwikkeling op lange termijn Exploitatiecommissie Belast met: - exploitatie - verhuur - commerciële activiteiten Onderhoudscommissie Belast met: - Dagelijks onderhoud - Reparatie kleine storingen Exploitatie opzet In het stichtingsbestuur zullen afgevaardigden van K.V. BEP en Early Bird zitting nemen, samen met een afvaardiging van de gemeente Purmerend en / of de Sportraad. Tevens is er ruimte om afgevaardigden uit andere verenigingen in het bestuur op te nemen. Tot basis van de exploitatie wordt gedacht aan een structuur waarbij de sporthallen een voordelig tarief worden berekend en de commerciële ruimten een hoger tarief. Onderhoud aan de gebouwen, dus gehele buitenschil, De commissies bewaking, zullen uit schoonmaak, vrijwilligers bestaan, leges waarbij en opgemerkt belastingen dat er een etc. mogelijkheid worden is vanuit de om voor de exploitatie iemand betaald in dienst te nemen. exploitatie betaald. De exploitatie moet door professionele personen (bij voorkeur in een stichting) worden uitgevoerd. De stichtingskosten kunnen gereduceerd worden door overheidssubsidies, gemeentelijke subsidie, bijzondere subsidies (toegankelijkheid gehandicapten), sponsoring door bedrijfsleven (geld, maar ook werkzaamheden op basis van kostprijs) en speciale acties (certificaten/aandelen). De bouw en inrichting moet zeer efficiënt worden uitgevoerd en onderhoudsvriendelijk worden. De kosten van de inrichting van de sporthallen is aan elke vereniging. Dit heeft twee voordelen: 1. de stichtingskosten vallend onder de centrale exploitatie wordt sterk verlaagd, 2. de kwaliteit en volledigheid van de inrichting wordt door de vereniging bepaald. Zij moeten zorgen voor de financiering, en dat kan door te zorgen voor extra middelen (acties, uit eigen middelen, uit leningen), maar de inrichting kan ook in fases worden uitgevoerd in de loop der tijd. Concentratie beheer Het realiseren van de multifunctionele sporthal geeft ook mogelijkheden het totale beheer van alle sportfaciliteiten in Purmerend te concentreren en daardoor tegen minder kosten uit te voeren. Tevens is er ook mogelijkheid een beheeraccomodatie aan de multifunctionele sporthal toe te voegen, zodat ook de ondersteunende beheeractiviteiten zelf kunnen worden geconcentreerd. 7

8 Multifunctionaliteit Mogelijkheden voor verschillende doelgroepen, die gebruik kunnen maken op verschillende tijden van de verschillende multifunctionele sporthallen: ouderen sport verenigingen sport scholen commerciële instellingen evenementen toernooien gehandicapten sport Bij sommige van de verschillende activiteiten kunnen de doelgroepen overlappen. Bij commerciële instellingen moet gedacht worden aan fysiotherapie en sportscholen die de sporthal goed kunnen gebruiken. Voor deze gebruikers kan een ander tarief worden gehanteerd. Ook de vergaderzalen of het denksportcentrum kunnen gebruikt worden door commerciële instellingen maar ook Spurd of ouderen activiteiten kunnen hier plaats vinden. Naast de mogelijkheden die de sporthallen bieden moet er ook gekeken worden naar de buitaktiviteiten. Het parkeerterein en de basketball veldjes zijn uitermate geschikt voor buitensport evenmenten, zoals pleintjes basketball of markten. De nieuwe sporthal kan tevens uitgroeien, samen met het zwembad, voor het Centrum voor Aangepast Sporten. Dit is een sportieve omgeving voor gehandicapten, chronisch zieken en senioren. Het centrum omvat een fitness- en wellnesscentrum (dit kan commercieel), sport en spelomgeving en een bijzonder vervoersconcept. Hierbij wordt een relatie gelegd met zorg (revalidatiearts, fysiotherapie en ergotherapie etc.). Hierbij kan Purmerend in de aangepaste hal en zwembad programma s aanbieden voor gehandicaptensport en recreatie. Daarnaast kan de denksportaccommodatie worden ingericht als een activiteitencentrum voor de gehandicaptensport indien er geen activiteiten plaats vinden. Het plan is een separaat idee wat verder moet worden uitgewerkt. Gebruik van de sporthallen hal 1 hal 2 6:00 verenigingen sport 7:00 verenigingen sport 8:00 schoolsport schoolsport 9:00 schoolsport schoolsport 10:00 schoolsport schoolsport 11:00 schoolsport schoolsport 12:00 ouderensport commerciële sport 13:00 ouderensport commerciële sport 14:00 schoolsport commerciële sport 15:00 schoolsport commerciële sport 16:00 schoolsport ouderensport 17:00 schoolsport ouderensport 18:00 verenigingen sport verenigingen sport 19:00 verenigingen sport verenigingen sport 20:00 verenigingen sport verenigingen sport 21:00 verenigingen sport verenigingen sport 22:00 verenigingen sport verenigingen sport 23:00 einde einde 8

9 3. Stedenbouwkundig concept de sportboulevard BEP RUGBY RUGBY Beukenkamp Het huidige terrein met de bestaande sporthal de Beukenkamp en rechts daarvan het Rugby-veld. Daarboven het terein van korfbal vereniging B.E.P. en het trainingsveld van de Rugbyclub 9

10 Het idee de sportboulevard Een boulevard verwijst naar de oorspronkelijke Franse naamgeving van een lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving (bron Wikipedia). Traditioneel denken we bij een boulevard al snel aan Scheveningen met aan de ene zijde van de boulevard hotels, restaurants en andersoortige horeca. Aan de andere zijde bevindt zich het strand en de lucht en ruimte van de zee. De boulevards van Hausmann te Parijs, ontwerp 1857 Tegenwoordig gebruiken we het begrip boulevard ook voor plekken waar een grote concentratie van een functie langs een lange laan is gepositioneerd. Dezelfde basisregels voor lucht en ruimte gelden in dat geval ook (Denk maar aan de Arenaboulevard in Amsterdam-ZO). Tevens is een boulevard een middel om een binnenwereld (in forse gebouwen) te combineren met veel gelegenheid tot ontplooien van diverse activiteiten buiten (op een brede laan). Bij een sportboulevard is het de bedoeling om sportgebouwen te combineren met diverse sportactiviteiten in de buitenlucht. Sportzalen, sportwinkels en sportscholen kunnen moeiteloos gecombineerd worden met sportvelden, markten en wellicht met een eventuele buiten-purvak. Avenue de la Grande Armée geschilderd door Antoine Blanchard De intentie van de sportboulevard is om een levendige binnenen buitensportwereld te creeeren. Boulevard Scheveningen Arenaboulevard Amsterdam-ZO 11

11 Een mogelijke verdeling van functie`s. Voor verdere uitwerkingen; zie referentie`s - BEP Oranje-Wit - Early Bird Idee studenten UvA Met bijbehorende gebouwvolume`s. 10

12 Gebouwen Door het oppervlak van de bestaande sporthal de Beukenkamp (ca. 50x80m) te gebruiken en hiermee de hallen voor beide sportvereningen (1 en 2) aan te geven hebben wij een start gemaakt. De configuratie van bebouwd en onbebouwd oppervlak komt tevens voort vanuit de behoefte om de ene ontwikkeling te kunnen starten terwijl er bestaande gebouwen/velden (bv. Beukenkamp en/of rugby) volop in gebruik zijn. Bij de overige sporthallen voor Gymnet, denksport (3) en/of een sportschool of fitnesscentrum (4) is voorlopig gekozen voor een gebouw met meerdere verdiepingen en de helft van het oppervlak van de Beukenkamp (ca. 50x40m). Tevens zijn de gebouwen geschakeld door middel van lagere en kleinere gebouwen die teruggezet zijn ten opzichte van de sportgebouwen. Hierdoor ontstaat een aaneenschakeling van gebouwmassa`s (als een ketting). Deze tussenschakels zouden gebruikt kunnen worden met een gemeenschappelijke of maatschappelijke functie (bv. fietsenstalling, kantine of kantoorruimte gemeente Purmerend) Morfologie oftewel te realiseren gebouwmassa`s. Bij het niet doorzetten van deze lagere gebouwdelen ontstaat er meer lucht en ruimte tussen de diverse sportgebouwen en is er meer sociaal toezicht vanaf het bebouwde rugbyveld (in geval van een woonfunctie). Infrastructuur De parkeercapaciteit op en rondom de huidige lokatie is minimaal en daarom is er ook gezocht naar de mogelijkheid voor meer parkeerplaatsen (A) in combinatie met pleintjes (sportvelden = B). Beredenerend vanuit twee stroken bedachten we zodoende een sporthallenstrook (C) en een parkeerstrook (A). A. B. C. Om daarnaast de bewegingsvrijheid van automobilisten te bevorderen denken wij aan een verbindingsweg langs het water (parrallel aan het bestaande fietspad). Hierdoor is de sportboulevard vanuit meerdere zijden direct toegankelijk. A. Verharding; straten, fietspaden, stoepen en parkeren 12

13 Natuur Door het sportpark langs de randen te voorzien van veel groen en bomen blijft het een vriendelijk en natuurlijk uitziend terrein. Ook op en om het parkeerterrein dienen de natuurlijke ingrepen een vriendelijke beleving te creeeren, echter met behoud van lucht en ruimte. Tevens ontstaat er de mogelijkheid voor een parkachtige strook aan het water zonder fietspad en met een wandelpad. Daarmee is het aanzicht van de sportstraat vanuit de bestaande woningen aan de andere zijde van het water zo vriendelijk mogelijk gemaakt en is de tegenover gelegen waterkant meer betrokken bij de woningen. Hierdoor ontstaat direct een vriendelijke wijze van sociaal toezicht op hetgeen er afspeelt op het sportparkterrein. Tenslotte wordt hierdoor de omgeving betrokken bij activiteiten die in en om het sportpark plaatsvinden. Denken in mogelijkheden Groenvoorzieningen Uiteraard staat in onze visie sport en voldoende accomodatie`s voor BEP en Early Bird centraal. In het concept sportboulevard ontstaat ook ruimte voor andere sporten zoals Gymnet en Denksporten. Tevens is er, vanwege financiele redenen, gedacht aan samenwerking met eventuele commerciele partijen zoals fitness en/of sportwinkels. Tenslotte zien wij mogelijkheden voor de gemeente en eventueel commerciele partijen om op twee plekken woningen te maken. De ene plek is op de huidige lokatie van het rugbyveld (ca. 100 woningen?). De andere plek zou een appartementengebouw kunnen worden aan de noordzijde van de sportstraat (naast de as van de straat de Koogsingel). Dit appartementencomplex zou tegelijkertijd door vrij uitzicht op de sportstraat zeer direct sociaal toezicht geven. Is dit concept de sportboulevard ook elders realiseerbaar? Jazeker, binnen Purmerend zien wij meerdere mogelijkheden, bijvoorbeeld als een onderdeel van de Kop van West. De nabijheid van de A7 en de commercie vanuit het centrum geven goede combinatiemogelijkheden. Concept Sportboulevard 13

14 4. Programma van Wensen: Vaste eisen kv BEP - 55 meter lang - 28 meter breed (dat is incl. 2 meter uitloop en 3 meter tribuneruimte over de hele lengte) - 12 meter hoog Vaste eisen Early Bird In bovengenoemde afmetingen kan Early Bird drie basketbalvelden kwijt incl. een centrecourt. Drie hallen opties 1. twee hallen + gedeelde kantine 2. twee hallen + gedeelde kantine + turnhal van Gymnet 3. 2 hallen + gedeelde kantine + turnhal Gymnet + topsporthal Alle hallen moeten multifunctioneel zijn. Programma van eisen - Twee basishallen voor korfbal en basketbal met houten vloer - Entree/ hal / toiletten - kassa-ruimte zowel apart gebruik van de hallen als voor gezamenlijk gebruik. - Drie vergaderruimtes voor clinics/ bestuurskamer / persruimte / sponsors - (Gedeelde) kantine en keuken - Bergruimtes voor materiaal (in elke hal) - Verzorgingsruimte/medische ruimte - Kleedkamers / douches / toiletten (gedeeld gebruik) - Technische ruimte (zowel koel, lucht, etc) als ruimte voor bediening scorebord en licht en geluid tijdens wedstrijden - Tribunes - Ruimte voor bordsponsoring - parkeergelegenheid Optioneel: - 50 meter schietbaan onder de grond - Topsporthal / Turnhal Gymnet 14

15 5. Het vlekkenplan Het vlekkenplan is opgesteld om aan te geven welke volumes de ruimtes zullen in nemen en in welke verbindingen tot elkaar. De verschillenden gewenste ruimtes zijn in verschillende kleuren aangegeven en verbonden door vaste lijnen die daarbij aangeven welke ruimtes direct met elkaar in verbinding moeten staan en welke niet. De opzet bij deze multifunctionele sporthal is gebasseerd op het idee dat de kleedkamers gebruikt worden door beide sporthallen en de kantine samen met de vergaderzalen hierbij ook toegang hebben tot de sporthal door middel van zichtlijnen. De hallen zelf zijn gebasseerd op grote speelvelden die behoren tot het formaat Eredivisie. Hierbij moet er een vaste tribune beschikbaar zijn voor 500 mensen en een flexibele tribune voor nog eens 500 mensen. De opzet moet ervoor zorgen dat de eisen van de gebruiker ook voorop staan in het ontwerpproces die leidt naar de uiteindelijke hal. Dit zal van groot belang zijn bij een volledige bezetting van het hele sportcentrum waarbij meerdere sporten of evenementen gehouden kunnen worden. 15

16 6. Bezettinggraadtabel Deze tabel geeft aan wat de te verwachten bezetting (hoeveelheid gebruikers) is per ruimte, conform het bouwbesluit (bouwregelgeving VROM). Voor een definitieve indeling van de bezettingsgraad dient gesproken te worden met meerdere partijen. Onderstaand is een voorbeeld van een mogelijkheid. De indeling kan zeker wijzigen. De indeling moet goed op elkaar aansluiten en met de verschillende partijen dienen duidelijke afspraken te worden gemaakt. Ook de commerciële opzet van de sporthal dient duidelijk vermeld te worden. Zeker in de zomermaanden, waar over het algemeen minder gesport wordt en waar scholen met vakantie zijn. Hierbij kan gedacht worden aan beurzen of evenementen. klasse m2 per persoon B1 > 0,8 en < 2 B2 > 2 en < 5 B3 > 5 en < 12 B4 > 12 en < 30 Gebruiks functies Pve B5 > 30 Beschrijving m2 bezetting Gebruiks functie Benodigde m2 m2 p.p. tot.pers. Totaal m2 Zaal basketbal Earlybird 1540 B4 Sport 3 basketbal velden 28x55 Zaal korfbal B.E.P B4 Sport 1 groot veld 28x55 Kantine B1 Bijeenkomst 0, mensen keuken B2 Overig Voor kantine Kleedkamers B3 Bijeenkomst / sport 4 heren en 4 dames Vergaderruimtes B4 Bijeenkomst 3 zalen gekoppeld voorzien van sponser balkon Ehbo ruimte Overig voor beide zalen Wedstrijdleiding Overig voor beide zalen Zaalopslag Opslag Entree B3 Bijeenkomst incl. kassa Tribune basketbal B2 Bijeenkomst / sport 0, mensen uitschuif tribune over 55m Tribune Korfbal B2 Bijeenkomst / sport 0, mensen Early Bird internationaal paastournooi te Karekiet; hoge bezettingsgraad 16

17 7. Twee geschakelde sporthallen Een mogelijke plattegrond begane grond Een mogelijke plattegrond 1e verdieping Topsporthal Omniworld Almere 17

18 8. Kosten kosten indicatie BEP-EARLY BIRD sporthal oranje - wit / m2 excl. Btw bouwkosten ,00 lengte / m1 breedte / m1 hoogte / m1 m3 m2 / m3 / m2 volume speelhal , ,00 kleedkamers , ,00 integratie bestaand/nieuw 37, , , ,59 626, ,00 sporthal Bep-Early Bird bouwkosten oranje - wit incl. BTW ,00 626, ,00 verwachte bouwkosten 2012 volume 1e speelhal , ,00 tribune 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 tribune 2e 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 opslag 3, , ,00 wedstrijd en EHBO 3, , ,00 8 kleedkamers 3, , ,00 kantine 500 mensen 3, , ,00 vergaderruimte 3, , ,00 sponsor balkon 3, , ,00 subtotaal 1 hal met facaliteiten bouwkosten index 2009 naar gelijk 100% , ,70 87,59 626, ,00 gemeenschappelijke hal 3, , ,00 gemeenschappelijke entree met kassa loket 3,5 87, , ,00 openbaar toilet 3,5 122, , ,00 beheersruimte 3,5 122, , ,00 subtotaal aanvullende facaliteiten 857, , , ,00 volume 2e speelhal , ,00 tribune 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 tribune 2e 500 mensen 55 4, ,5 247,5 500, ,00 opslag 3, , ,00 sponsor balkon 3, , ,00 subtotaal 2e hal bouwkosten index 2009 naar gelijk 100% , ,52 87,59 626, ,00 totaal 2 hallen met algemene voorzieningen , ,00 18

19 kosten indicatie gebouwinstallaties BEP-EARLY BIRD E en W installaties inclusief sanitair sporthal Bep-Early Bird m2 BVO functie volume 1e speelhal ,00 Sportcentrum tribune 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum tribune 2e 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum opslag ,00 Sportcentrum wedstrijd en EHBO ,00 Sportcentrum 8 kleedkamers ,00 Sportcentrum kantine 500 mensen ,00 Sportverenigingsgebouw vergaderruimte ,00 Gem. Kantoor sponsor balkon ,00 Gem. Kantoor subtotaal 1 hal met faciliteiten ,00 Aanvullende faciliteiten gemeenschappelijke hal ,00 sterk afhankelijk van ontwerp gemeenschappelijke entree met kassa loket ,00 openbaar toilet ,00 beheersruimte ,00 subtotaal aanvullende facaliteiten ,00 2e speelhal combi factor hal 1 65% volume 2e speelhal ,00 Sportcentrum tribune 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum tribune 2e 500 mensen 247, ,00 Sportcentrum opslag ,00 Sportcentrum sponsor balkon ,00 Gem. Kantoor subtotaal 2e hal ,00 totaal 2 hallen met algemene voorzieningen ,00 36% bron is kostenkentallen PRC/Deerns 2009, veel obv Sportcentrum ref m2 kentallen obv. sportcentrum voor zalen, kleedruimten en sanitaire ruimten raming gebaseerd op sportcentrum volgens NOC/NSF eisen mbt verlichting en klimaat referentie is 1 zaal met kleed- en sanitaire ruimten; bij 2 hallen kunnen de kosten iets lager zijn door schaalgrootte en medegebruik van sanitaire faciliteiten, (combifactor hal 1&2) raming is excl. staartkosten prijspeil is 2009, net als bouwkundig zijn ze niet geindexeerd in de bouwkundige totaalraming missen ook nog de advies-architect kosten met aansluiting op stadsverwarming kan je bezuinigen op de kosten voor warmteopwekking 19

20 sporthallen- boulevard hal met facaliteiten bouwkosten ,00 installaties ,00 aanvullende facaliteiten ,00 installaties ,00 2e hal 2e hal bouwkosten ,00 installaties ,00 aankoop grond - infrastuctuur, wegen en terreininrichting ,00 bouwrijp maken, nieuw terrein ,00 saneren en slopen beukenkamp ,00 denksport centrum, cq sportzaak ,00 3e hal 2e hal bouwkosten ,00 installaties ,00 totaal exploitatie sportboulevard ,00 excl. BTW 20

21 9. Tijd 21

22 22

23 23

24 10. Referenties Referentie ontwikkeling en bouw in 2007 van een eigen 2e sporthal van korfbalvereniging Oranje-Wit Sportcomplex Stadspolders Dordrecht gevelbekleding als bestaande hal onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal metselwerk en kozijnen als bestaande kantine buitenberging 15m2 kleedkamer 4 29m2 binnenberging 15m metselwerk en kozijnen als bestaande kantine biljart 116m2 kleedkamer 3 29m2 kleedkamer 2 29m2 kleedkamer 1 29m2 vormgeving pui als bestaande dakopbouw kleedkamer 6 29m2 kleedkamer 5 29m2 lerarenkamer 12m2 scheidsrechter 12m2 stookruimte 5m2 trap naar tribune hal 2 (boven verbindingsgang) kozijnen voorzien van bal bescherming brandwand tribune boven berging bowlsmatten sporthal 2 24x44m vormgeving pui als bestaande dakopbouw 6000 onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal gevelbekleding als bestaande hal opstelplaats fietsen onderste gedeelte deukvast uitvoeren i.v.m. voetbal gevelbekleding als bestaande hal openingen in bestaande wand hal 1 t.b.v. tribune opstelplaats fietsen kantine sporthal 1 (bestaand) 27x47m Sporthal Sportfunctie B5 Kleedkamers Sportfunctie B2 Biljart Bijeenkomstfunctie B3 N werk: werknummer: K.V. Oranje W keuken LM datum: schaal: onderdeel: bladnummer: :200 Begane Gron SO-09 Referentie; korfbalverening Oranje-Wit te Dordrecht (eigen ontwikkeling!) 24

25 Referentie internet; De wens van Early Bird vormgegeven door studenten van de HvA 25

26 Referentie internet; Amsterdamse basketball dome Eclips door A&E Architekten Referentie internet; Baketball dome te Gent Belgie 26

27 Referentie internet; Topsporthal Omniworld Almere (businesslounge) Referentie internet; Topsporthal Landstede Arena Zwolle, ontworpen door WAA Architecten 27

Opdracht. Toets behoefte en aannames MFA. Overleg met betrokkenen. Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

Opdracht. Toets behoefte en aannames MFA. Overleg met betrokkenen. Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm Opdracht Toets behoefte en aannames MFA Overleg met betrokkenen Formuleren varianten Denksportcentrum Kantoren Spurd Parkeerplaatsen Massastudie PvE Investeringsraming en Exploitatie Aanbestedingsvorm

Nadere informatie

Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging V.O.C. structuurontwerp voor uitbreiding van de accomodatie update 31.03.2010

Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging V.O.C. structuurontwerp voor uitbreiding van de accomodatie update 31.03.2010 Rotterdamsche Cricket- en Voetbalvereeniging V.O.C. structuurontwerp voor uitbreiding van de accomodatie update 31.03.2010 Structuurontwerp Het bestuur van V.O.C. heeft gevraagd een structuurontwerp te

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 15 mei 2012 Nummer voorstel: 2012/35 Voor raadsvergadering d.d.: 29-05-2012 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard

Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Amundsenhal te Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inhoudsopgave pagina: 1 Inleiding

Nadere informatie

Ruimtelijke Ontwikkeling / Projecten. Onderwerp: Multifunctionele sporthal / verplaatsing rugby

Ruimtelijke Ontwikkeling / Projecten. Onderwerp: Multifunctionele sporthal / verplaatsing rugby Ruimtelijke Ontwikkeling / Projecten Onderwerp: Multifunctionele sporthal / verplaatsing rugby Samenvatting: Op basis van het door SemadAdvies uitgevoerde onderzoek wordt de gemeenteraad gevraagd een definitief

Nadere informatie

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente

opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente opdrachtgever Stichting sportcentrum De Dinkel Twente project Sportcentrum De Dinkel Twente fase voorlopig ontwerp datum 17.04.2012 projectnr. 2011.20 Colofon Voorliggend ontwerp is tot stand gekomen in

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Multifuctionele sportvoorziening in de Kikkerpolder

Multifuctionele sportvoorziening in de Kikkerpolder Multifuctionele sportvoorziening in de Kikkerpolder De wijkvereniging Houtkwartier, BS Leiden en UVS hebben gezamenlijk het initiatief genomen om een alternatief te ontwikkelen voor de huidige plannen

Nadere informatie

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project

Planning looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase totale looptijd project BIJLGE 3 opdrachtgever: Gemeente Gemeente UITGNGSPUNTEN Planning 22-5-2015 looptijd opstellen aanbestedingsstukken looptijd aanbesteding 6 mnd looptijd ontwerpfase looptijd uitvoeringsfase 12 mnd totale

Nadere informatie

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN

STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT DYNAMISCH IN VERBINDINGEN, MERKEN, FACILITEITEN, DOELGROEPEN, MOGELIJKHEDEN, BELEVINGEN STADIONGEBIED HERACLES ALMELO SCOORT GEBIEDSONTWIKKELING 3 DYNAMISCH IN BELEVINGEN

Nadere informatie

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen

Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Synarchis B.V. Hakgriend 18 3371 KA Hardinxveld-Giessendam Tel: 0184-616544 Fax: 0184-616265 www.synarchis.nl Inventarisatie Sporthal De Stamper te Vriezeveen Gemeente Twenterand Inhoudsopgave pagina:

Nadere informatie

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve.

Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Beoordeling aanvraag dorpshuis De Groeve. Algemeen. Dorpshuis De Groeve is in 2002 ingrijpend gerenoveerd en verdubbeld kwa grootte. Het dorpshuis is nu ca. 260 m2 groot. Normaal gesproken zijn gebouwen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK SPORTCENTRUM CALAND. 1. Definities: SCC: Eigenaar: Gebruiker: Gebruiksovereenkomst: Seizoen: Seizoensgebruik: Sportzaal: Sportvloer: Veld: Zaal: Stichting Sportcentrum

Nadere informatie

Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum. - september 2013 -

Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum. - september 2013 - 1 2 3 4 5 6 7 8 Planpresentatie Realisatie Sportverzamelgebouw & Doorontwikkeling Nationaal Rugbycentrum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Nadere informatie

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE

CAPELLE A/D IJSSEL. SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE CAPELLE A/D IJSSEL SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN Definitief ontwerp RAADSPRESENTATIE DE OPGAVE 11.09.17 \ SPORTCOMPLEX DE PELIKAAN \ RAADSPRESENTATIE \ GEMEENTE CAPELLE AD IJSSEL 2 PROGRAMMA sporthal-/ zwembadcombinatie

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0.

Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Herhuisvesting Centrum Jeugd en Gezin in Voorhout Versie: 0. Haalbaarheidsonderzoek Aanvulling: locatie Raadhuisplein 1 Voorhout Versie:.1 Status: Concept 27-8-215 1 Toelichting Dit document is een aanvulling op het door Versluis opgestelde haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Klankbordgroep. Hondensportverenigingen. Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen

Klankbordgroep. Hondensportverenigingen. Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen Klankbordgroep Hondensportverenigingen Dog Training School : Jan de Jong HSV De Brandersstad : Karel Vermeulen GHSV Schiedam : Hans van Garderen 29 mei 2012 versie 1.2 KLANKBORDGROEP Advies Klankbordgroep

Nadere informatie

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden

BMV De Vilgaard te Velden. Omschrijving van het project. BMV De Vilgaard te Velden Ambitie De gemeente Arcen en Velden wilde in 2007 een voorziening voor het dorp Velden en de stad Venlo realiseren. Een plek met een groot aantal mogelijkheden en gebruikers. Een Brede Maatschappelijke

Nadere informatie

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen

PARK LEUDAL-OOST AGENDA PARK LEUDAL-OOST VISIE PARK LEUDAL-OOST PARK LEUDAL-OOST GEBIED. PARK LEUDAL-OOST Kansen en bedreigingen AGENDA Park Leudal-Oost visie Definitiefase Proces Varianten Overleg / Discussie varianten Vervolg Klankbordoverleg 26 mei 2015 VISIE GEBIED Verenigingen Onderwijs Ongeorganiseerd Bedrijfsleven Natuur

Nadere informatie

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen:

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van uw sport: Dammen: Vragenlijst onderzoek Huisvestingsituatie Denksportverenigingen Deze vragenlijst is opgesteld door de samenwerkende denksportbonden en Sportservice Noord-Holland. U ontvangt de vragenlijst van uw bond

Nadere informatie

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag

Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport. Rekenmodel Binnensportvoorzieningen. VSG-Kennisdag Sport en Cultuur Rosemarie Maas Beleid Sport Rekenmodel Binnensportvoorzieningen VSG-Kennisdag 16-02-2017 Rekenmodel binnensportvoorzieningen Aanleiding Aanleiding Strategische uitgangspunten sportvoorzieningen/

Nadere informatie

Concept Raadsvoorstel

Concept Raadsvoorstel Concept Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 6 oktober 2009 Onderwerp: Eindrapportage onderzoek capaciteit binnensportaccommodaties 2009. Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017

Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Sponsorplan VELO Badminton 2016/2017 Wateringen, januari 2016 1 Sponsorplan VELO Badminton VELO Badminton is een badmintonvereniging uit Wateringen. VELO Badminton is ontstaan in 1966 en maakt deel uit

Nadere informatie

Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2. 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen

Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2. 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen Titel Project Plaats Bouwjaar BVO Bouwkosten Opdrachtgever Onderwijscluster Franeker Architectenselectie Franeker 2011 4.800m2 3.692.000,RSG Simon Vestdijk Hoofdgebouw Harlingen Op de locatie van de oude

Nadere informatie

Duurzame Buitensportaccommodaties

Duurzame Buitensportaccommodaties Duurzame Buitensportaccommodaties Scorekaart Doelstelling De Scorekaart Duurzame Sportaccommodaties van NOC*NSF heeft tot doel sportverenigingen te helpen met het verduurzamen van haar terrein, gebouwen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel

Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel Hoofdlijnen Programma van Eisen Nieuwbouw sporthal Kaatsheuvel Hoofdopzet ten behoeve van de gemeenteraad; dit is geen gedetailleerd, technisch Programma van Eisen zoals deze wordt gebruikt voor de aanbesteding

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW.

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2018 Registratienummer: 17INT01555 Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. Inflatie 2,4% 2017 2018 Voorstel afronding A. ZWEMBAD 2018 1. Kaart

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl

Wagnerplein. Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht. www tilburg nl Wagnerplein Nieuwbouw multifunctioneel sportcomplex Drieburcht 1 www tilburg nl In april 2012 opent het gloednieuwe Sportcomplex Drieburcht haar deuren aan het Wagnerplein. Hiermee krijgt Tilburg Noord

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 10 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza

Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza Brummen, Mercuriusweg ong. Bedrijfsunits Mercuriusplaza OMSCHRIJVING: Te huur 178 tot 605 m² bedrijfs-/kantoorruimte. Op het bedrijventerrein Rhienderen Noord is recent het bedrijfsverzamelgebouw Mercuriusplaza

Nadere informatie

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud

Visie 2020. Iedereen is Kampioen. Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Visie 2020 Iedereen is Kampioen Van Wit naar Zwart, Via Haags Goud naar Olympische Goud Missie/Visie LGJ stelt alles in het werk om een individuele sporter te ontwikkelen tot het hoogst mogelijke niveau.

Nadere informatie

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid

OptimaalWoning. het comfort van duurzaamheid OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Optimaal Woning Zorgeloos woongenot! OptimaalWoning het comfort van duurzaamheid Een complete eengezinswoning vanaf 175.000 v.o.n. (inclusief grond en exclusief

Nadere informatie

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen

Lensvelt de Architect Interieurprijs 2006 / Hanzesociëteit, Groningen. Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Hanzesociëteit, Groningen Lensvelt de Architect Interieurprijs 006 / Hanzesociëteit, Groningen Projectinformatie Hanzesociëteit Locatie

Nadere informatie

Te huur Representatieve kantoorruimte op etage

Te huur Representatieve kantoorruimte op etage Representatieve kantoorruimte op etage Contact +31 (0)88-796 24 76 info@synchrobedrijfshuisvesting.nl Badhuisstraat 56 4381 LT Vlissingen Te huur Bereikbaarheid Moderne kantoorruimte op de eerste verdieping

Nadere informatie

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen.

De maatschappelijke tarieven voor de sportverenigingen in 2015, zoals weergegeven in bijlage 1, vast te stellen. RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4850899 Aan : Gemeenteraad Datum : 5 januari 2015 Portefeuillehouder : Wethouder J.C. Buijtelaar Agendapunt : B&W-vergadering : 13-01-2015 De Ronde

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Pagina 1/8 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Kantoor 250 m² 1.980,- excl. BTW per maand Condities Prijs Prijs per m² BVO Huurprijs parkeren Servicekosten

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs

Sport- en (be)leefcampus De Braak. Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Sport- en (be)leefcampus De Braak Hotspot voor beweging, gezondheid en onderwijs Voorwoord In 2016 hebben wij de Strategische Agenda van Helmond gepresenteerd. Bedoeld om kansen te verzilveren en de basis

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan 40 m 7L/4W/+L 25m 21m >_ 70 % 18L/4W/+L 35m 30 m 25m 2,65 m 1,2 mv 5,50 m 68 m 70 42,60 m 6,70 m 40 m 27,80 m 43,20 m 2L 20 m 15 m 10 m 53,20 m 107,30 m 30,55 m Stedenbouwkundige

Nadere informatie

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam

GEURST& SCHULZE 1. MFSA De Sportmotor Rotterdam MFSA De Sportmotor Rotterdam De MFA De Sportmotor in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een maatschappelijk gebouw met een casco dat op diverse manieren kan worden ingevuld en worden aangepast. De multifunctionele

Nadere informatie

Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen.

Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen. Kwaliteit met een sportieve glimlach Wij vinden De Kemmer n prachtig sportcentrum waar alles mogelijk is op het gebied van sport, horeca, recreatie en evenementen. Breng n bezoek aan De Kemmer, wij doen

Nadere informatie

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss

Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss Plan voor de verbouw van het clubhuis met kleedruimten aan de Macharenseweg 14 te Oss, i.o.v. MHC Oss W I J S T S T R A A T 2 9 5 3 8 4 R A H E E S C H T. 0 4 1 2 4 5 5 5 2 2 I N F O @ B T A -. C O M W

Nadere informatie

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden

Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende rapportage Gemeente De Bilt mei 2011 Financiele verkenning investeringskosten nieuwbouw Sportpark Weltevreden Begeleidende

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie

VOORWOORD. Schepen van sport Richard Bastanie INFOFOLDER VOORWOORD Op 7 september 2013 schrijven we in Zandhoven geschiedenis want na jaren van overleg, samenwerken en opbouwen konden we, met de nodige fierheid, ons gemeentelijk sportcomplex officieel

Nadere informatie

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017

TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017 TARIEVEN GEMEENTELIJKE SPORTACCOMMODATIES 2017 VOORLOPIG Registratienummer: Inflatie 0,9 % Tenzij anders aangegeven zijn de tarieven inclusief 6% BTW. A. ZWEMBAD afgerond 1. Kaart voor één bad: volwassenen

Nadere informatie

sportpark Jekerdal praatprenten... Maart 2007 wauben architects geleen

sportpark Jekerdal praatprenten... Maart 2007 wauben architects geleen sportpark Jekerdal praatprenten... Maart 2007 1 praatprenten : schetsen bedoeld om ideeen een plaats te geven op sportpark Jekerdal. uitgangspunten: sportpark Jekerdal bestaande situatie 1. één sportcomplex

Nadere informatie

sponsormogelijkheden Sponsor een onderdeel van het Ronald McDonald Centre Only Friends

sponsormogelijkheden Sponsor een onderdeel van het Ronald McDonald Centre Only Friends Ronald McDonald Centre Only Friends biedt sponsors de mogelijkheid om een onderdeel van het sport- en spelcentrum te adopteren, dat past bij uw organisatie. Ronald McDonald Centre Only Friends krijgt geen

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) HENGELO OV

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) HENGELO OV VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 HENGELO OV Objectinformatie: Demmersweg 41-47 (units) te Hengelo Ov. pag. 1 van 8 VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE DEMMERSWEG (UNITS) 41-47 7556 BN

Nadere informatie

3.0 inleiding sportpark. - speelvoorzieningen voor jonge kinderen - jongeren voorziening (verbetering bestaande jongeren plek)

3.0 inleiding sportpark. - speelvoorzieningen voor jonge kinderen - jongeren voorziening (verbetering bestaande jongeren plek) 3. SPORTPARK 3.0 inleiding sportpark Het is de wens alle sportvoorziening bijeen te brengen. Het samenvoegen van de voorzieningen brengt ook de verenigingen bijeen. Door daarbij de sporthal te voegen,

Nadere informatie

Bijlage: HvO overzicht van relevante functies en m² bestaand en nieuw

Bijlage: HvO overzicht van relevante functies en m² bestaand en nieuw Bijlage: HvO overzicht van relevante functies en m² bestaand en nieuw HvO overzicht van relevante functies en m2 s bestaand en nieuw (exclusief hotelkamers en deelgebied Jan van Henegouwenweg) NIEUW HOTEL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Op grond van Hoofdstuk I, artikel 2 van het Algemeen Wedstrijd Reglement stelt het bondsbestuur jaarlijks voor 1 maart de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort

MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: 27 mei 2014 Opdrachtgever: Gemeente Maasdriel Auteur: Wendie Hardeman en Edwin van de Voort MFC Heerewaarden Investering en exploitatiekosten Datum: Opdrachtgever: Auteur: 27 mei 2014 Gemeente Maasdriel Wendie Hardeman en Edwin van de Voort Inleiding In de periode februari mei 2014 is door en

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN

VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN VERKOOPINFORMATIE VAN DE OBJECTEN DE BEUK BEUKENLAAN 2-4 OUDENBOSCH DE PARRESTEE BOVENDONKSESTRAAT 60 HOEVEN VRAAGPRIJS : 800.000,= k.k. (voor beide objecten gezamenlijk) OMSCHRIJVING OBJECT DE BEUK Sportcomplex

Nadere informatie

TE HUUR AANGEBODEN CA. 325 M² BVO KANTOORRUIMTE. GESITUEERD OP DE 1 E VERDIEPING MET EIGEN ENTREE.

TE HUUR AANGEBODEN CA. 325 M² BVO KANTOORRUIMTE. GESITUEERD OP DE 1 E VERDIEPING MET EIGEN ENTREE. TE HUUR COMPONENT 119 PURMEREND TE HUUR AANGEBODEN CA. 325 M² BVO KANTOORRUIMTE. GESITUEERD OP DE 1 E VERDIEPING MET EIGEN ENTREE. HUURPRIJS 1.995,= EXCL. BTW PER MAAND 1 COMPONENT 119 1446 WN PURMEREND

Nadere informatie

VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E TO MAKE A FIRST IMPRESSION... www.vistaplaza.nl

VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E TO MAKE A FIRST IMPRESSION... www.vistaplaza.nl VistaPlaza Y O U N E V E R G E T A S E C O N D C H A N C E VistaPlaza is een in het oog springend gebouw dat onder architectuur is ontwikkeld. Het gebouw is duidelijk herkenbaar door gebruik van hoogwaardige

Nadere informatie

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu*

asj~ 1 7 JULI 2013 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL ingekomen d.d. Impuls */oo/ Kffwir ai\ cuu-uu* Aan Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Krimpen aan den IJssel t.a.v. de heer R. Knoop Postbus 200 2900 AE Krimpen aan den Dssel Krimpen aan den IJssel, 16 juli 2013 Betreft: aanvraag

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER START UP KANTOREN - SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond,

Nadere informatie

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER

BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER BOERHAAVE BUILDING ZOETERMEER Boerhaavebuilding is een hoogwaardig kantoorgebouw dat in 2006 ingrijpend is gerenoveerd. De afgelopen periode tot en met 2016 heeft het gebouw

Nadere informatie

Groenmarkt TE KOOP BE Dordrecht. Vragen? Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca.

Groenmarkt TE KOOP BE Dordrecht.  Vragen? Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca. TE KOOP Vragen? 078-6141030 Horecaruimte ca. 220 m² Bovengelegen woonruimten ca. 220 m² Groenmarkt 82-84-86 3311 BE Dordrecht Vraagprijs 575.000,- kosten koper Huurprijs 5.000,-- per maand Bel 078-6141030

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland

Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Uitvoeringsregeling Accommodatievoorschriften Badminton Nederland Op grond van Hoofdstuk I, artikel 2 van het Algemeen Wedstrijd Reglement stelt het bondsbestuur jaarlijks voor 1 maart de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

TE KOOP. www.janvangent-badhoevedorp.nl. 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen:

TE KOOP. www.janvangent-badhoevedorp.nl. 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen: TE KOOP 21 multifunctionele bedrijfsruimte-units in Badhoevedorp Vanaf 106.500.- Wij bieden meer dan alleen stenen: Bent u op zoek naar betaalbare bedrijfsruimte? Dan is dit uw kans! Uniek voor ondernemers

Nadere informatie

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015

steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 AH steenstraat Dorpse schaal Middelgrote schaal aan de randen PLAN B 15 MEI 2015 Een plan B De plannen van Albert Heijn om in Boxmeer een nieuwe supermarkt te bouwen inclusief sportvoorzieningen lijken

Nadere informatie

TE HUUR WATERLANDSTAETE

TE HUUR WATERLANDSTAETE TE HUUR WATERLANDSTAETE WATERLANDLAAN 90 PURMEREND KANTOORRUIMTE VAN CA. 40 M² BVO CENTRUMLOCATIE NABIJ NS-STATION + BUS HUURPRIJS 475,- PER MAAND EXCL. BTW 1 WATERLANDLAAN 90 1441 RW PURMEREND Te Huur

Nadere informatie

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Opslagruimte met kantoor. Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Opslagruimte met kantoor Nijverheidsweg 1 4104 AN Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012

Vredeskerk te Enschede. Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie Algemene Kerkenraad Protestantse Gemeente Enschede 1 maart 2012 Vredeskerk te Enschede Presentatie 15 maart 2012 Uitgangspunten Analyse van het gebouw Visie Renovatie

Nadere informatie

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND

OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND TE HUUR OOSTEINDE 30, DE RIJP TE HUUR AANGEBODEN DEZE MULTIFUNCTIONELE KANTOORRUIMTES IN DIT MONUMENTALE VOORMALIGE GRAANPAKHUIS. HUURPRIJS VANAF 625,= EXCL. BTW EN SERVICEKOSTEN PER MAAND Info; Adres;

Nadere informatie

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting

Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting Bijlage 2 straten Uitwerking van oplossingen m.b.t. herinrichting In deze bijlage zijn principe-oplossingen uitgewerkt, waarin door herinrichting van straten ruimte wordt gecreëerd voor extra parkeerplaatsen.

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Terrein inrichting. Soest D e Ruimte. Perceel 8285. Stichting De Ruimte. Insingerstraat 39

Terrein inrichting. Soest D e Ruimte. Perceel 8285. Stichting De Ruimte. Insingerstraat 39 ontwerp Terrein inrichting Insingerstraat 39 Te Soest ontwerp visie masterplan Perceel 8285 Sectie G Stichting De Ruimte Insingerstraat 39 3766 MA, Soest T. +31 (035)-6015321 E. info@deruimtesoest.nl 21

Nadere informatie

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda TE KOOP Schorsmolenstraat 9 te Breda In het centrum van Breda gelegen moderne bedrijfsruimte met royale buitenruimte. Het pand heeft de bestemming maatschappelijke voorzieningen en wonen. Waarbij het bestemmingsplan

Nadere informatie

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport

Fusiegesprekken. SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Fusiegesprekken SV Heerlen/IDB - Heerlen Sport Aanleiding Herstructurering buitensport complexen in Heerlen Sportpark Grasbroek: Sportpark Kaldeborn: Resultaat Groene Accommodatie Rode Accommodatie Groene

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch,

Kennis en ervaring Brede kennis en ervaring, creatieve en kritische houding resulteren in oplossingen die realistisch, efficiënt, esthetisch, Juni: de Meet&Greet in het Haagse stadhuis ben diverse kaveloptanten onze inloopeekuren bezocht amenwerking met de BAM is een inforieavond georganiseerd en zijn de eerste etsontwerpen voor Isabellaland

Nadere informatie

JUMPTEAM SCHEVENINGEN N i e u w b o u w j a a r r o n d s u r f c l u b

JUMPTEAM SCHEVENINGEN N i e u w b o u w j a a r r o n d s u r f c l u b SO 3 juli 2013 architecten ETCETERA JUMPTEAM SCHEVENINGEN N i e u w b o u w j a a r r o n d s u r f c l u b architecten ETCETERA architecten ETCETERA ARCHITECT BINT architecten etcetera Dr. Lelykade 56

Nadere informatie

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030

Johan de Wittstraat 162 a,b TE HUUR. 3311 KJ Dordrecht. www.waltmann.com. Vragen? 078-6141030 TE HUUR Vragen? 078-6141030 Kantoorruimte begane grond ca. 200 m² Kantoorruimte 1 e verdieping ca. 210 m² Johan de Wittstraat 162 a,b 3311 KJ Dordrecht Huurprijs begane grond 2.250,-- per maand Huurprijs

Nadere informatie

TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND

TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND TE HUUR NETWERK 13 PURMEREND ROYALE MULTIFUNCTIONELE BEDRIJFSUNIT T.B.V. OPSLAG / KANTOOR / SHOWROOM 2 X CA. 180 M² BVO, TOTAAL 360 M² IN FRAAI BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW ZICHTLOKATIE HUURPRIJS CA. 1.695,-,-

Nadere informatie

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg

Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Stand van zaken nieuwbouwplannen sv Zeeburg Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 November a.s. worden de leden gevraagd een besluit te nemen over de nieuwbouw van de SV Zeeburg. Na de presentatie

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r

S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r S p o n s o r p l a n H S V W a s m e e r Introductie Historie De Hilversumse Sportvereniging Wasmeer is opgericht op 1 juli 1995, als gevolg van een fusie van de Sport Vereniging E.M.M.(1915) en de Hilversumse

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Totaal beschikbaar ca. 1.433 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m² v.v.o. 1

Nadere informatie

Tilburg Dome. Aanleiding:

Tilburg Dome. Aanleiding: Presentatie Aanleiding: Geen wedstrijd & trainingsvoorziening voor atleten en wielrenners. Nu naar Gent en Apeldoorn (atleten) of Amsterdam/Alkmaar; Grote belangstelling om over een permanente baan te

Nadere informatie

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD TE HUUR SITTARD KANTOOROBJECT ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD HUURPRIJS KANTOOROBJECT: EUR 115,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW Algemeen : Het voormalige postkantoor van Sittard, op centrale locatie

Nadere informatie

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015

Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel. ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 Bibliotheek De Meierij Haalbaarheidsstudie huisvestingsopties Boxtel ir. Steven Biesiot / ir. Dominique de Wit 15 januari 2015 INHOUD 1. Samenvatting en conclusies 2. Detailinformatie huidige locatie 3.

Nadere informatie

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren,

Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp. Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012. Mijne Dames, Heren, Leiderdorp, 13 maart 2012. Aan de Gemeenteraad Leiderdorp Betreft: Vragen naar aanleiding van Presentatie d.d. 8 februari 2012 Mijne Dames, Heren, Op 8 februari jl. heeft ondergetekende tezamen met de

Nadere informatie

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10

ONTWERP. Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 ONTWERP Nieuwbouw appartementen en bedrijfsruimte Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het Plan - Burgemeester Reigerstraat nr. 10 Het plan betreft een modern woongebouw, met op de begane grond een bedrijfsruimte

Nadere informatie

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk

Ontwerp van een nieuw station Koog-Zaandijk Ontwerp van een nieuw station The connecting shackle Afstudeerproject Steven Tol 05-11- 13 Doelstellingen van mijn project: Stedelijke verdichting rondom het station realiseren Verbeteren van het openbaar

Nadere informatie

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning

Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Clemensakker 3 Nuenen Hofwoning Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke rust van

Nadere informatie

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier.

Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen. 55 huurappartementen. Vida en Armonia. Plattegronden en huurprijzen. www.spaanskwartier. Eigentijds wooncomfort in authentiek Vlissingen 55 huurappartementen Vida en Armonia Plattegronden en huurprijzen www.spaanskwartier.nl Armonia President Rooseveltlaan Salvador Dalístraat Vida Antoní Gaudipark

Nadere informatie

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl.

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. BROCHURE Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 HEERLEN Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. Luxueus en modern appartement (bouwjaar 2000) op de 16e etage

Nadere informatie

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement

Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Piet van Wijkgaarde 22 Nuenen Appartement Nuenen heeft het! Nuenen is een groene parel, gelegen nabij de grote stad Eindhoven. Een geliefde plek voor mensen die willen wonen en leven in de betrekkelijke

Nadere informatie

De Brink: 2 vrijstaande woningen 14 twee-onder-één kapwoningen. Wonen met de Veluwe aan je voeten.

De Brink: 2 vrijstaande woningen 14 twee-onder-één kapwoningen. Wonen met de Veluwe aan je voeten. De Brink De Brink: 2 vrijstaande woningen 14 twee-onder-één kapwoningen Wonen met de Veluwe aan je voeten. Inhoudsopgave Project Heidezoom 4 Situatietekening 6 Inleiding woningen Veldbiesweg 8 Veldbiesweg:

Nadere informatie

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014

van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 van heuven goedhartlaan 15-17 amstelveen Presentatie informatieavond 06.03.2014 inleiding RUIMTELIJKE RANDVOORWAARDEN - SPVE Markering oostkant van het stadshart middels Een spannend gebouw dat van afstand

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN

VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN VRIJBLIJVENDE INFORMATIE OVER SCHUMANPARK 9 APELDOORN Algemene gegevens Adresgegevens Schumanpark 9 7336 AM Apeldoorn Oppervlakte Toren A Totaal beschikbaar ca. 1.723 m² v.v.o. Begane grond ca. 354 m²

Nadere informatie

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK

ZEVEN PATIOWONINGEN / PRINSENBEEK Stichting Droomwonen Breda Speelhuislaan 158 4815 CJ Breda 076-2051010 info@droomwonenbreda.nl Rabobank NL02RABO 0161846653 Kamer van Koophandel Breda 55042449 BTW nummer 8515.42.591 ZEVEN PATIOWONINGEN

Nadere informatie

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond

ONTWIKKELING 17 WONINGEN TE HELMOND. www.botswonen.nl. Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond ONTWIKKELING VERKOOPINFORMATIE STRAAKVEN 17 WONINGEN TE HELMOND Bots Bouwmanagement B.V. Energiestraat 21 5753 RN Deurne Broeckx-Praasterink Makelaars Mierloseweg 3 5707 AA Helmond T F E 0493-341 521 0493-310

Nadere informatie

Bouw Bestemming Maatschappelijk Soort bouw Bestaande bouw Bouwjaar

Bouw Bestemming Maatschappelijk Soort bouw Bestaande bouw Bouwjaar Meerzicht is gelegen in de buurt van medische centrum in het zuiden van het centrum van Lelystad aan de Gordiaandreef 91. Het MC Zuiderzee Ziekenhuis Lelystad is op loopafstand. In 2000 werd het pand onder

Nadere informatie