Organisaties (1-454 van 454)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organisaties (1-454 van 454)"

Transcriptie

1 Aug :16:41 Organisaties (1-454 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different topics in the field of macroeconomy such as simulation tools for macroeconomists. Social security and competitiveness on world markets. The dynamics of the public pension system. The interaction between politics and the economy. National innovation systems. Wiskundige Analyse TOPIC A : p-adic analyse (Van Hamme L.) : Normale basissen in de ruimte van continue functies: het p-adic moment probleem : Toepassing van p- adic analyse tot nummer theorie TOPIC B : ring theorie (Caenepeel S. ) : Brauer-Long groep van Hopf algebra : Taylor's extended Brauer groep : Clifford theorie voor eindige dimensionele Hopf algebra TOPIC C : Institutionele onderzoek (Geivaerts M.) : Onderzoek in Hoger Onderwijs Wiskunde, statistiek en actuariaat Het onderzoek in het departement wiskunde, statistiek en actuariaat kan opgesplitst worden in drie onderzoekslijnen, met volgende onderzoeksonderwerpen: Actuariaat - stochastische modellen in financiële wiskunde - exacte berekeningen voor verdelingen van actuariële grootheden bij stochastische rentevoeten - benaderingsmethoden voor verdelingen van actuariële grootheden bij stochastische rentevoeten of onvolledige informatie - afhankelijkheid van risico's - opties in levensverzekeringen Statistiek - optimale ontwerpen van experimenten - geblokte en split-plot experimenten - marketingexperimenten - multivariate statistiek - robuuste statistiek - interactiemodellen Operationeel Onderzoek - routeplanning - metaheuristieken Welzijnsplanning The research group is active in three related areas : (1) spatial planning of health and social sciences (2) organizational development in the non profit sector (3) social exclusion in urban areas. The emphasis is on social engineering rather than on theoretical elaboration. Welzijn en verzorgingsstaat Binnen de onderzoeksgroep gaat onze huidige aandacht vooral uit naar vier onderwerpen: 1. de sociale zorg voor hoogbejaarden, inzonderheid de longitudinale patronen in het gebruik van formele en informele zorg 2. zorg als nieuw sociaal risico: in dit GOA-project richten we het zorgvraagstuk expliciet naar de doelgroep van gezinnen met kinderen. Een cruciaal onderzoeksluik is de eigen survey bij 3000 gezinnen, op grond waarvan onze onderzoeksgroep de zorgprocessen zal analyseren. Een tweede onderzoeksluik behelst de zogenaamde macro-zorgbegroting: we zullen een overzicht opstellen dat de bestedingen weergeeft van de verschillende overheidsniveaus voor gezinnen met kinderen. Ten derde zullen wij het huidige dienstenaanbod voor gezinnen met kinderen in kaart brengen. Het betreft zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve analyse, d.w.z. we inventariseren niet enkel de omvang van het aanbod, maar ook de structuur ervan (fragmentering, diversiteit, flexibiliteit). 3. lokale sociale conjunctuurbarometer: dit onderzoek is een kortlopende opdracht (6 maanden) van de Vlaamse overheid in het kader van het decreet Sociaal Beleid van maart Om het lokale bestuur in staat te stellen het eigen sociaal beleid te evalueren, ontwikkelen we een sociale conjunctuurbarometer. Dit project richt zich op de inventaristatie van de toegankelijkheid en beschikbaarheid van lokale gegevens, het opstellen van criteria voor de selectie van relevante indicatoren, de constructie van een lokale sociale foto en de toetsing van de bruikbaarheid van het instrument bij de lokale besturen. 4. het Persoonlijke-Assistentiebudget: in de zorg voor personen met een handicap is een budgetsysteem ontwikkeld waardoor thuiswonenden zelf hun zorgverleners kunnen aanbesteden en hun zorg organiseren. Na de evaluatie van de experimenten, analyseren we nu het vigerende systeem. In 2003 vond daartoe een grootschalige survey plaats, met een uitgebreid kwalitatief gedeelte. Vrouwenstudies The centre for women's studies at the university of antwerp wants to stimulate research and does research about the situation and position of women in public life. The main topics in the research are : the relationship between women and the labour market and secondly the position of women in politics. Vrijetijd, Toekomst- en Beleidsplanning

2 Within the department BSVB the research unit VTBP is developing research within the areas of leisure, future and policy planning. Considering the social development of the leisure sector the above mentioned themes deal with as well the private and public sector. Current research is thus dealing with: 1. Leisure and tourism; 2. Leisure and the participation of specific target groups (that is to say 'third age'); 3. Policy planning and related management problems, oriented towards f.i. fitness centres in diverse institutional structures, sport organisations, public sport structures; 4. Strategic planning of sport organisations in function of the analysis of specific future developments (trend analysis). Vesalius College Vesalius College, an undergraduate division of the Vrije Universiteit Brussel, educates students in a multi-cultural, humanistic and interactive environment. Located in Brussels, the capital of Europe, and with a focus on international business and international affairs, it is an English-language college modeled after American liberal arts programs, featuring selective admissions, small classes and interactive teaching. The College's faculty is dedicated to instilling a spirit of critical enquiry and ethical responsibility and to preparing its students to excel in a global society. Verplaatsingsgedrag Universiteit Hasselt Voorspellen van het verplaatsingsgedrag van individuen Verkeersveiligheid Universiteit Hasselt De onderzoekslijn 'strategische analyse' concentreert zich voornamelijk op instrumenten en modellen die analyse van de verkeersveiligheid voor strategische doeleinden toelaat, ondermeer ter ondersteuning van planvorming en beleid. De onderzoekslijn 'risico- en evaluatiestudies' concentreert zich vooral op de relatie tussen infrastructuur, omgeving, gedrag en de impact hiervan op de verkeersveiligheid. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Het Centrum voor Interculturele Communicatie en Interactie aan de is in 2000 gestart als een onderzoeksgroep met aandacht voor fundamenteel onderzoek en voor implementatie in het culturele veld. In dat laatste geval werden reeds opdrachten van beleidsondersteunend onderzoek uitgevoerd, en wordt regelmatig in het maatschappelijke veld opgetreden. CICI verenigt onderzoekers met een diversiteit aan specialismen en vakgebieden, allemaal op het snijvlak van identiteit, interculturaliteit en diversiteit. De volgende vakgebieden kunnen onderscheiden worden (zie onderzoek): - interdisciplinaire antropologie - vergelijkende religiestudies - genderstudies - postkolonialiteitstudies - performatieve antropologie - toegepast onderzoek interculturaliteit CICI heeft een aantal zelfstandig werkende onderzoekers tewerkgesteld, met focus op religie, gender, antropologie, maar ook op cultuur, cultuurverschil, verstedelijking, beeldcultuur en cultureel pluralisme en interculturaliteit. Dit brengt producten voort, die variëren van wetenschappelijke boeken en artikels in belangrijke tijdschriften van elk van deze vakgebieden, maar evenzeer producten zoals films, essays, vormingspakketten en nota's voor verantwoordelijken in de maatschappij. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTELIJKE ECONOMIE The department of Transport and regional Economics is active in the entire field of transport and regional economics. It studies both policy and management issues. It has gained an enviable research reputation in these fields over the past few years. In recent years the Research Group has carried out a lot of research which is related to the analysis of the transport economic demand, the problem of mobility, maritime economics and port economics, tourism, the problem of localisation, environmental planning and urban and regional economic developments.two of the main aims of the Research Group are to deliver high-quality scientific products as well as to be actively present at the national and international scientific forum. In addition, the Research Group wants to stimulate the interaction between the research projects in its field on the one hand and the teaching activities at the University of Antwerp. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTE Transport economics: transport modelling, maritime porteconomics. Regional and urban studies: regional economics, urban economics, regional planning. Tourism: economic and geographical aspects. The main objective of the research activities is to support government ( local, regional, central ) decision making in the above mentioned fields. VAKGROEP TRANSPORT EN RUIMTE The Research Group Transport and Regional Economics was founded in Its name indicates that the activities of the Research Group are mainly situated in the transport economics and regional-economic fields. It has gained an enviable research reputation in these fields over the past few years. In recent years the Research Group has carried out a lot of research which is related to the analysis of the transport economic demand, the problem of mobility, maritime economics and port economics, tourism, the problem of localisation, environmental planning and urban and regional economic developments. //..//..Two of the main aims of the Research Group are to deliver high-quality scientific products as well as to be actively present at the national and international scientific forum. In addition, the Research Group wants to stimulate the interaction between the research projects in its field on the one hand and the teaching activities in the Faculty of Applied Economics of UFSIA on the other. //..//..The group fits this purpose well, as many of its members are actively involved with the transport economic, economigeographic and regional economic courses within UFSIA, a.o. in the orientation of Transport Economics (licence Applied Economics) and in the complementary training programmes Maritime Sciences (GAS-UA) and Maritime Law and Inland Navigation Laws (GAS-UFSIA). //..//..The Research Group intends to pursue the strategy carried out so far, in the future and to concentrate on policy-relevant research, which might have a broad social impact. By doing so, it will continue to pay attention to the problem of mobility, the development of transport economic models, port competitiveness, long-lasting tourism and the problem of regional and metropolitan development.

3 Vakgroep Technische bedrijfsvoering Lean Enterprise Research Center: Er wordt onderzoek verricht naar meer performante methodes inzake productie-organisatie, ontwerp van productielijnen, en de interne materiaalbehandeling. Binnen de hedendaagse strategische methodes zoals Lean Thinking en 6 Sigma, toetst de vakgroep de technieken op hun bruikbaarheid. De onderzoeksthema's zijn dan ook praktijkgerichte ingenieurswetenschap op zijn best. Supply Chain Research Center: Het samenwerken van verschillende bedrijven om een product afgewerkt aan de klant te bezorgen gebeurt binnen logistieke netwerken of Supply Chains. De vakgroep onderzoekt baanbrekende methodes om dergelijke netwerken beter te laten functioneren. Hierbij spelen concepten als "robuuste planning" en "voorraad-transport optimalisatie" een centrale rol. Onderzoekscentrum voor Productielogistiek: Deze associatieonderzoeksgroep is een samenwerking tussen de vakgroep Technische Bedrijfsvoering en de Hogeschool West-Vlaanderen. Binnen deze groep wordt onderzoek verricht naar de diverse planningssystemen (ERP, APS en MES) die de productie aansturen, om zo beter inzicht te krijgen in de dynamiek, de specifieke rol van elk systeem en de functionaliteiten. Ook wordt onderzoek verricht naar fabrieksautomatisering, specifiek gericht naar materiaalbehandeling, lijnbevoorrading, opslag ("in-plant logistics"). Onderzoeksresultaten worden in studiedagen naar de bedrijven gebracht. Studenten maken er kennis mee door praktijkopdrachten in het labo van deze onderzoeksgroep. Vakgroep Studie van de derde wereld De Vakgroep Studie van de Derde Wereld (CTWS) behoort tot de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en concentreert haar onderwijs en onderzoek hoofdzakelijk op de hedendaagse politieke en ontwikkelingsproblemen van de Derde Wereld, en duurzame ontwikkeling in Noord en Zuid. Sinds enige jaren spitst de Vakgroep zich toe op conflict-analyse, conflict-beheersing en post-conflict-reconstructie, in het bijzonder van de nieuwe interne conflicten in de periferie sinds het einde van de Koude Oorlog. De Vakgroep poogt enerzijds deze conflicten - hun dynamiek en structuur - te duiden vanuit een meervoudige invalshoek die steunt op een ruime veldervaring, en anderzijds het instrumentarium te exploreren voor conflictbeheersing en - resolutie, met globale duurzame ontwikkeling als eindoplossing voor conflicten. In dit kader werden zowel areaonderzoekscellen als thematische onderzoekscellen opgericht, met links naar Vakgroepen behorend tot andere Faculteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. Specifieke regio's die inzake onderzoek en onderwijs aan bod komen zijn: Sub-Sahara Afrika, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Latijns-Amerika en het Verre-Oosten. De Vakgroep organiseert tevens wetenschappelijke congressen en seminaries en onderhoudt een documentatiecentrum over de hoger vermelde regio's en thema's. Vakgroep Strafrecht en criminologie Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) werd in 1992 opgericht als de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit en kreeg in 2002 zijn definitieve naam. IRCP, dat geïntegreerd is in de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de, stelt zich tot doel kwalitatief hoogstaand en internationaal relevant wetenschappelijk onderzoek te verrichten of te begeleiden op het brede terrein van het strafrechtelijk beleid. Het onderzoekscentrum Bestuurlijke Veiligheidsvraagstukken richt zich op: * De studie van de verruiming van de maatschappelijke betekenis (van objectieve" onveiligheid naar "subjectieve" gevoelens, overlast, wantrouwen in overheden...) en de wijzigende sociale relevantie (van "traditionele" criminaliteitsvormen naar voedselonveiligheid, milieubedreiging, corruptie, terrorisme...) die in de laatmoderne samenleving aan de notie onveiligheid gehecht wordt * De studie van het bestuurlijke en gerechtelijke beleid dat ontwikkeld wordt ten aanzien van het nieuwe onveiligheidsvraagstuk, met bijzondere aandacht voor afsternrnings- en integratieproblemen tussen: publieke versus private beleidsvoering centrale versus decentrale beleidsvoering internationale, landelijke en lokale beleidsvoering sectoriele versus integrale/geïntegreerde beleidvoering. Tevens gaat bijzondere aandacht naar de implicaties hiervan voor het vraagstuk van de vrijwaring van mensenrechten * De studie van het handhavings- en bestrijdingsdispositief dat betrokken is bij de uitvoering van het beleid ten aanzien van dit evoluerend onveiligheidsvraagstuk, met specifieke aandacht voor de grensvervaging en bevoegdheidsverplaatsing in de uitvoering (politiediensten bestuurlijke toezichthouders nieuwe veiligheidsberoepen leger inlichtingendiensten bijzondere inspectie- en opsporingsdiensten private beveiliging, bewaking en opsporing zelfregulerende instanties actieve burgerparticipatie...). Het Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek (ISD) werd opgericht in 2002 en maakt deel uit van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie van de Faculteit Rechten van de. Het ISD is in de eerste plaats een onderzoeksgroep, met als doel het verwerven en overdragen van kennis omtrent de verschillende aspecten van roesmiddelengebruik, -beleid en handel in roesmiddelen, vanuit een sociaal-wetenschappelijke oriëntatie. De termen 'drugs' en 'roesmiddelen' verwijzen naar alle psychoactieve substanties, ongeacht hun legale status. Het ISD is uitdrukkelijk sociaal-wetenschappelijk gericht, en bekijkt roesmiddelengebruik als gewoon menselijk gedrag dat voornamelijk door contextuele en sociale variabelen vorm krijgt. Het ISD vertrekt doelbewust niet van het klassieke strafrechtelijke of medische interpretatiekader, omdat criminalisering en pathologisering al te vaak tot ernstige tekortkomingen in de constructie van kennis leiden. De Onderzoeksgroep Criminologie en Rechtssociologie analyseert en evalueert vanuit een kritische invalshoek ontwikkelingen in misdaad en misdaadcontrole. Op basis van onderzoeksresultaten worden beleidsaanbevelingen geformuleerd die de uitbouw van een rechtmatig, sociaal rechtvaardig en emancipatoir overheidsbeleid ondersteunen. VAKGROEP SOCIOLOGIE EN SOCIAAL BELEID The department organises and co-ordinates sociological research at UFSIA. Joint research by the various research groups is of central importance, besides the co-ordiantion and promotion of academic activities of individual members. Individual research by members of the department, which is usually conducted within the scope of doctoral studies, corresponds closely with the areas of interest of the department as a whole. Vakgroep Sociologie Sociologie bestudeert de menselijke interactie. Interactie vindt minimaal tussen twee personen plaats. Sociologen gaan na hoe het groepsverband interactie en sociaal handelen beïnvloedt. In interactie herkennen sociologen bepaalde patronen en mechanismen. De regelmaat is afhankelijk van de omstandigheden waarin men leeft en de groep waartoe men behoort... of wil behoren. Rolpatronen, maatschappelijke normen en andere groepsverschijnselen vormen dus een belangrijk studiedomein van de sociologie. Daarnaast interesseert de sociologie zich ook voor de samenhang van en de wisselwerking tussen groepen. Ook de sociale bewegingen en veranderingen komen aan bod. Denken we maar aan de gewijzigde rol van de kerk en het gezin, veranderingen in de maatschappelijke posities van vrouwen en mannen, de acties voor medezeggenschap, de toenemende automatisering en de gevolgen ervan voor de tewerkstelling en het onderwijs, het wijzigen van tradities als gevolg van veranderingen in waarden en normen,? Vakgroep Sociale economie De Vakgroep Sociale Economie is verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in het domein van de sociale economie. Het domein van de sociale economie is zeer breed. Naast de fundamentele disciplines micro-economie, macro-economie en econometrie zijn de activiteiten van de vakgroep vooral toegespitst op de arbeidsmarkt en het arbeidsmarktbeleid, de inkomensverdeling, de sociale zekerheid, de publieke financiering en het begrotingsbeleid, de determinanten van de economische groei en de publieke economie. De onderzoeksactiviteiten van de vakgroep Sociale Economie verlopen via de onderzoeksgroep Sherppa (Study Hive for Economic Research and Public Policy Analysis).

4 Vakgroep Sociale agogiek De vakgroep sociale agogiek is één van de tien vakgroepen binnen de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is verantwoordelijk voor onderzoek, onderwijs en dienstverlening op het gebied van de sociale agogiek. De sociale agogiek omvat de wetenschappelijke studie en theorievorming over pedagogisch handelen in de bredere sociale context van instituties en praktijken die sociale en culturele ontplooiing nastreven, zoals bijvoorbeeld het (forensisch) welzijnswerk, het sociaal - cultureel werk met jeugdigen en volwassenen, de samenlevingsopbouw, interventies in de sociale, culturele en vrijetijdssfeer. Vakgroep Sociaal recht informatie voorlopig niet beschikbaar VAKGROEP RECHTSWETENSCHAPPEN Collective research at the Law Faculty is organised within the framework of the Centre for the Foundations of Law (CGR). Research focuses on philosophical, ethical, historical and other factors that have shaped (and continue to shape) positive law. The CGR organises research in three areas: //..(1) 'The Law in Society' The CGR sets up interdisciplinary research projects relating to issues that concern the foundations and basic concepts of law, and may be approached from a philosophical, ethical, sociological, economic and/or historical angle. Areas that have been studied thus far are law and tolerance in a multicultural society; the right of self-determination; and security and/in the law. //..(2) 'Constitution and Politics in an Historical Perspective' This project stems from the realisation that the study of the constitution and the study of the balance of political power are inextricably linked: there is clearly a degree of interaction between the constitution and politics, between law and power. This interaction can be demonstrated by means of a historical study of the Belgian institutions from 1831 to the present. Research currently focuses on: The foundations of laws created under exceptional legislative powers; Leopold III, The king, the country, the war; Monarchy and democracy; Ministerial responsibility in Belgium from 1831 to The recommendations of the Council of State in constitutional matters. //..(3) 'The rights of vulnerable law users : The CGR intends to carry out research into socially relevant issues concerning vulnerable law users. Research was conducted into the foundations of basic socio-economic rights, the notion of Refugee as defined under the Geneva Convention, and poverty as a legal concept. VAKGROEP RECHTSGELEERDHEID (LUC WINTGENS) Hogeschool-Universiteit Brussel Studie van dogmatische-historische themas betreffende wetgeving VAKGROEP RECHTSGELEERDHEID Hogeschool-Universiteit Brussel Studie van dogmatische-historische themas betreffende burgelijk recht. Several articles and larger publications. Vakgroep Publiek recht informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie De vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie legt zich toe op de conceptuele, klinische en empirische studie van Freudiaans- Lacaniaanse psychoanalyse en van actuele ontwikkelingen binnen de psychoanalyse. Het onderzoek spitst zich toe op vragen in relatie tot psychopathologie en bijzondere aandacht gaat uit naar psychodiagnostische, psychotherapeutische en seksuologische thema?s. Tevens is er een onderzoekslijn waarbij de geschiedenis van de psychologie en toepassingen van psychoanalyse op kunst worden bestudeerd. Vakgroep Procesrecht, arbitrage en internationaal privaatrecht informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Politieke wetenschappen informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Personeels en Organisatie Management niet beschikbaar Vakgroep Personeelsbeleid-, arbeids- en organisatiepsychologie Binnen de missie van de, streeft de Vakgroep Personeelsbeleid, Arbeids- en Organisatiepsychologie ernaar: Psychologen te vormen tot experten in personeelsbeleid, organisatiepsychologie en arbeidspsychologie, die een goede basiskennis hebben van de consumentenpsychologie en de industriële relaties. Hoogstaand wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en te publiceren omtrent personeelsbeleid, organisatiepsychologie, arbeidspsychologie, en eventueel consumentenpsychologie en industriële relaties. Onderlinge afstemming te realiseren tussen de grote onderzoekslijnen en de onderwijsverantwoordelijkheden, bijvoorbeeld door terugkoppeling van eigen onderzoek naar onderwijs en door betrekken van doctoraats- en licentiestudenten in lopend onderzoek. Oplossingsalternatieven uit te kienen en aan te bieden voor maatschappelijke en bedrijfsproblematieken door onderzoek en door ontwikkeling van instrumenten en technieken. Vakgroep Pedagogiek informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Orthopedagogiek De Vakgroep Orthopedagogiek stelt zich tot doel om op methodische wijze het handelen met kinderen en volwassenen in moeilijke opvoeding- en levenssituaties te onderzoeken. Zij vertrekt hierbij vanuit een integratieve, inclusieve en participatieve visie. Op dit ogenblik is de vakgroep samengesteld uit twee vakgebieden: Onderzoekslijnen voor het vakgebied Orthopedagogiek en Orthoagogiek: ( niet in volgorde van belangrijkheid). Met inbegrip van de theoretische orthopedagogiek, de drughulpverlening en de gedragstoornissen. 1.Theoretische orthopedagogiek, met inbegrip van historische en deontologische problemen 2.Gedragsstoornissen 3.Drugmisbruik en hulpverlening 4.Organisatie van de orthopedagogische zorg 5.Families en sociale netwerken 6.Methodiek en testontwikkeling 7.Therapeutische Gemeenschappen

5 8.Crisismanagement in de hulpverlening, het onderwijs en het buitengewoon onderwijs 9.Diagnostiek en Handelingsplanning 10.Gezinsdiagnostiek 11.Case-management 12.Evidence based werken in de (drug) hulpverlening 13.Efficiëntie en effectiviteit van de aangeboden behandelingen binnen de integrale jeugdzorg 14.Gevangenissen 15.Multi-, inter- en transculturalisering 16.Vluchtelingenkinderen en?adolescenten en niet begeleide buitenlandse minderjarigen 17.Vluchtelingen en migranten 18.Multiculturele settings 19.Psychopathie en delinquentie 20.Kindsoldaten Onderzoekslijnen voor het vakgebied Orthopedagogiek: participatie en inclusieve opvoeding (Disability Studies and Inclusive Education) (niet in volgorde van belangrijkheid) 1.gezinnen en kinderen met beperkingen/broers en zussen 2.inclusief onderwijs 3.lerarenopleiding/inclusie 4.inclusie en participatie 5.inclusie en ondersteuning 6.Self-Advocacy 7.Ouders met een verstandelijke beperking 8.Quality of Life en recommunalisatie 9.Het supportparadigma 10.Narratief/kwalitatief Onderzoek 11.Dwarsverbinding Disability Studies en Genderstudies 12.Intersectionality: Culturen, Identiteit en Disability Studies 13.Desinstitutionalisatie VAKGROEP ONTWIKKELINGSSTUDIES One of the biggest challenges at the end of the 20th century is undoubtedly the unequal distribution of income, wealth and power within and between nations. These inequalities not only determine welfare but more importantly the 'entitlements'(a. Sen) of the overwhelming majority of the world's population. How these relations were shaped and how policies can mitigate these inequalities and enhance world welfare is the researchfocus of the centre for development studies. //..//..In view of the limited research resources, this general positioning of the centre within this massive thesis rises the demand for selection, specialisation and concentration in sub-themes of this problem. Three domains of special focus can be pointed out where the centre is active as well on an individual level as on research resources provided by external financing. //..//..First and foremost a development centre situated in the north should address itself to so-called 'interface' issues between North and South. The causes, evolution and policies concerning the gap between North and South are extremely complex. The subject permits a lot of different disciplinary approaches but since our centre is embedded in a faculty of applied economics we naturally focus more on these aspects of the gap. Closer cooperation with our sister institutes in Antwerp will enable us to broaden this approach to social, political and cultural aspects of the issues involved. The research in our centre, centred mainly on issues of international trade (international division of labour, intra-industry trade, WTO, etc.) international financial flows (globalisation and debt problems, Tobin taxes, poverty and adjustment programs, etc.) and regional economic integration. //..//..A centre in development studies cannot confine itself only to interface issues. It has to concern itself and have contacts with the 'field'. Indeed a lot of these 'interface' issues cannot be divorced from factors that are inherent to political, social and economic evolutions within these countries and vice versa. Structural adjustment is not understandable without taking into account the evolution of the international environment but adjustment problems and efforts will heavily depend on the internal factors. Therefore the centre has developed a lot of links with institutions in the third world (especially in central Africa, India and central America) were the interaction is both ways. We bring in teaching and research experience on recent tendencies in theory especially in the field of institutional economics and receive a lot of insights in national and local social, political and economic dynamics. //..//..The last domain where the centre is active is the domain of evaluation and sustaining of development actors especially NGO's'. We have developed some short-term programs for residents of third world countries that have developed links with northern NGO's Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie Developmental Psychology Follow-up research: when adolescents become adults: This research aims to trace the possible relations among various stages in life, from the perspective of developmental and clinical psychology. Cognitive developmental psychology: Infancy-research Developmental Psychotherapy: Techniques of Self-reflection, Action and Drama-techniques, including evaluation research Clinical Developmental Psychology and Developmental Psychopathology Follow-up studies are used to gain an understanding of the stability of psychopathology in children, to find pathways and risk factors as well as protective factors. At the present time, the following populations are under study: children with eating disorders, child-psychiatric groups and adolescents with anti-social behavior. Prevention and intervention programs The unit has the following objectives: To give an overview of the literature describing the relationship between childrearing, characteristics of the parents, characteristics of the child, contextual aspects and psychopathology in children. To give an overview of existing prevention and intervention programs aiming at parents and their problemchild(ren). To investigate the relationship between childrearing, characteristics of the parents, characteristics of the child, contextual aspects in children of 8 and 14 years old in a normal and a clinical population. In order to make this investigation possible, an instrument is developed which will explore some parenting skills (positive involvement, monitoring, discipline, positive reinforcement, problem-solving). This instrument may be used in the future to evaluate programmes for prevention and intervention. At a very general level, the unit aims to contribute to: enlarging scientific understanding of the ways in families function improving the evaluation and development of caring programmes in the socialcare sector preventing juvenile delinquency. Perspectives Depending of the follow-up studies, amongst others on issues in clinical and developmental psychology. Suicidal inclinations and attempted suicide during adolescence, and their relation with psycho-social well-being in adulthood. Study of risk and protective factors in development and during developmental pathways Follow-up study of parents in relation with their children (and grandchildren). Organisation of new follow-up studies (among which the 2002 epidemiological study). Evaluation of therapeutic techniques for children and adolescents. Follow-up study of current study on prevention and intervention programs. Pilot study and evaluation (of a prevention/intervention program for children and their parents). Vakgroep Onderwijskunde Het onderzoek van de Vakgroep Onderwijskunde spitst zich toe op de volgende thema's: - Cultuur en geletterdheid - Hoger Onderwijs en onderwijsbeleid - Innoverende aanpakken in het onderwijs - Innovatie in het leerplichtonderwijs - Kwaliteit van onderwijs - Leermoeilijkheden - Professionele ontwikkeling onderwijsgevenden - Onderwijsbeleid en onderwijsmanagement - Volwasseneneducatie - Wetenschappelijke geletterdheid Vakgroep Metajuridica, Privaat- en Ondernemingsrecht Niet Beschikbaar VAKGROEP MARKETING The subject of marketing is the relationships between an organisation and its publics, in the course of realising the organisational objectives. Traditionally marketing is structured around the main functional areas: product, pricing, communication and distribution management. A further distinction is made depending on the target market characteristics: business marketing, consumer marketing, services marketing and so on. Marketing has a methodological basis, commonly referred to as marketing research. The department applies both qualitative and quantitative elements in research, and accepts the view both are complementary in nature. The department contributes to the further development of theory, concepts and methods in the context of marketing and marketing research. Since marketing is intrinsically an applied discipline, research projects are originating to some extent in practice based marketing problems. In applied research, the department is open for collaboration with organisations for contract research. With respect to fundamental research, the members of the department have recently dealt with issues in marketing communcation, consumer behaviour, distribution, brand equity and subjects on the interface between marketing and micro-economic theory.

6 Vakgroep Marketing De vakgroep marketing richt zich op academisch onderwijs binnen de belangrijkste domeinen van de hedendaagse marketing. Qua onderzoek ligt de focus op A1-gericht onderzoek binnen consumentengedrag en analytische CRM. Vakgroep Management, Innovatie en Ondernemerschap Public and non-profit management: Het onderzoek naar overheidsorganisaties en non-profit organisaties is erop gericht om na te gaan hoe dergelijke organisaties, gezien hun specifieke doelstellingen, het best kunnen worden georganiseerd en gemanaged. We besteden bijzondere aandacht aan de gezondsheidszorg-sector. MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen): De onderzoeksgroep &apos;maatschappelijk Verantwoord Ondernemen&apos; onderzoekt hoe organisaties verantwoord ondernemen, duurzaam ondernemen, stakeholder management, deugdelijk bestuur en ethisch ondernemen kunnen opnemen in hun managementprincipes en hoe dit een strategisch voordeel kan worden die de continuiteit van organisaties versterkt. Hierbij wordt ook specifieke aandacht besteed aan verantwoord ondernemen bij KMO&apos;s en de rol van netwerken en leren. Innovatie en Ondernemerschap: Deze onderzoeksgroep verricht onderzoek naar: de groei van innovatieve high-tech starters, corporate entrepreneurship, spin-offs, en internationaal ondernemen. Vakgroep Management en Organisatie Hogeschool Gent <p>algemeen management<br/>competentiemanagement<br/>human Resources Management/ Personeelsmanagement <br/>integrale kwaliteitszorg<br/>ondernemerschap ( entrepreneurship )<br/>organisatiemanagement (organisatiestructuren, organisatieanalyse)<br/>organisatiesociologie<br/>organisatiecultuur<br/>prestatiemeetsystemen/ Management controle systemen<br/>strategisch aankoopmanagement<br/>strategisch management<br/>veranderingsmanagement ( change management )</p> VAKGROEP MANAGEMENT Research topics cover a broad range of disciplines in the fields of Strategic Management and Organization, Innovation Management, Human Resource Management, Social Psychology, and Cultural Management. Below we mention some of the ongoing projects. In the area of Strategic Management and Organization, research focuses on strategic failure processes, strategic investments, market dynamics, competitive strategies, organizational performance and survival, and the effectiveness of co-operation between headquarters and subsidiaries. Another line of research in the field of Organization and Management involves empirical studies analysing the relation between characteristics (e.g., personality) of central agents in the organization (e.g., top managers) and the functioning and performance of organizations. With respect to innovation management, research projects examine the barriers to strategic innovation in industries, and new developments in service innovation. Vakgroep Landbouweconomie De vakgroep Landbouweconomie is zowel actief op het vlak van onderzoek, onderwijs als voorlichting. Binnen de vakgroep kunnen volgende subdisciplines onderscheiden worden: - Beginselen van de economie, algemene landbouweconomie en agrarische sociologie en voorlichting - Agrarische bedrijfseconomie, landbouwbeleid en rurale milieu-economie - Agro-marketing en consumentengedrag - Agro-voedingsmarketing (business-to-business) en ketenbeheer - Landbouweconomie toegepast op ontwikkelingslanden VAKGROEP INTERNATIONALE ECONOMIE, INTERNATIONAAL MANAGEMENT EN DIPLOMATIE - European economic integration and policy, international trade flows, desk research, management in Central and Eastern Europe - New international division of labour - Analysis of trade protection and liberalisation - Preventive diplomacy, peacekeeping, the arms trade - Strategies and operations of multinational enterprises and their impact on developing countries - Foreign trade and related topics - External logistics and transport (fleet deployment etc.) - European studies - Sense and governance (multidisciplinary) - Implementation of interactive distance education - Subsidiarity and nation state - Social implications of globalisation - The economic development of Southeast Asia - Export and FDI promotion - International trade, international investment and technological develop-ment - Globalisation and ethnic nationalism (Sudan, Ulster, the Basque region, Madagascar, autonomous Palestinian territories) - New institutional economics Vakgroep Internationaal publiekrecht informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Fysiotherapie en orthopedie De kliniek voor Orthopedie, Fysische Geneeskunde en Revalidatie is gelegen op de campus van het Universitair Ziekenhuis en maakt, op universitair niveau, deel uit van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen. De oorsprong van deze kliniek gaat terug tot in 1906 met de oprichting van het "Institiut de Physicothérapie" gehecht aan de nieuwe klinische diensten van de universiteit aan de Pasteurlaan. In 1936 werd de orthopedie hierbij toegevoegd, wat resulteerde tot de naam &apos;kliniek voor Fysicotherapie en orthopedie", later werd Fysicotherapie vervangen door Fysiotherapie. In 1957 verhuisde de Kliniek voor Fysiotherapie en Orthopedie, als eerste, van de Pasteurlaan naar het nieuwe AZ (huidig UZ). In 1968 werd ook de traumatologie aan deze kliniek toegewezen. In 1971 werd het Centrum voor Locomotorische en Neurologische Revalidatie (CLNR) gestart met een hospitalisatiecapaciteit voor 62 patiënten. Zowel gehospitaliseerde als ambulante patiënten kunnen hier terecht voor intensieve revalidatie. In 2004 werd de Kliniek voor Fysiotherapie en Orthopedie onderverdeeld in de dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie met als diensthoofd Prof. dr. G. Vanderstraeten en anderzijds in de dienst Orthopedie en Traumatologie met als diensthoofd Prof. dr. R. Verdonk, tevens voorzitter van de vakgroep Fysiotherapie en Orthopedie, die in 1993 werd opgericht. Vakgroep Financiële economie

7 De vakgroep verricht onderzoek in de domeinen monetaire economie, bankwezen en beleggingsleer. De vakgroep is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de Master of Banking and Finance. Vakgroep Experimentele psychologie informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Experimenteel-klinische en gezondheidspsychologie informatie voorlopig niet beschikbaar Vakgroep Europees Recht Research undertaken at the European Institute is both general and specific in character and covers the above-mentioned areas. Several PhD?s in different fields of EU law and EU institutions have been or are being prepared and specific projects have been or are currently being sponsored or commissioned by institutions and authorities such as, amongst others, the Belgian Federal Government, the Ministry of the Flemish Community, the Fund for Scientific Research and the European Commission. The European Institute also acts as a regular host for foreign researchers. Vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht Niet Beschikbaar Vakgroep Economisch Recht Het Instituut Financieel Recht heeft zich sedert zijn oprichting in 1990 tot doel gesteld om via colloquia, nationale en internationale publicaties en onderzoeksprojecten wetenschappelijke duiding te leveren bij de ontwikkeling van het financieel recht en vennootschapsrecht in de Europese Unie en in België. De onderzoeksbenadering benadrukt de juridische interdiscpilinariteit, evenals aandacht voor de multidisciplinair (voornamelijk rechtseconomisch) en rechtsvergelijkende methode. De onderzoekslijn bank- en kapitaalmarktrecht heeft aanleiding gegeven tot de volgende colloquia en verslagboeken: Financiële herregulering in België (1990;) Financieel recht tussen oud en nieuw (1995), Capital Markets and Company Law (2002); Financiële regulering: op zoek naar nieuwe evenwichten, (2002). Deze focus komt tevens tot uiting in het doctoraal onderzoek binnen het Instituut Financieel Recht doorheen de jaren (o.m. K. Byttebier (1992), M. Tison (1997), C. Van der Elst (2001 ). Binnen deze onderzoekslijn wordt tevens bijzondere aandacht besteed aan het privaat bankrecht. De onderzoekslijn vennootschapsrecht? die overigens overloopt in de onderzoekslijnen kapitaalmarktrecht- is van in het begin een kerndomein binnen het Instituut Financieel Recht geweest en heeft sinds onder meer tot colloquia en verslagboeken geleid:het gewijzigde vennootschapsrecht 1991 (1991); het gewijzigde vennootschapsrecht 1995 (1996); behoorlijk vennootschapsbestuur (2003);openbare overnamebiedingen (2007): Als afgewerkte en gepubliceerde doctorale proefschriften binnen dit domein zijn te vermelden K. Byttebier(1992-overnamebiedingen), H. De Wulf (2001-loyauteitsplicht van het bestuur in een corporate governance context), I. De Poorter (2006- toezicht op financiële vennootschapsinformatie). Het lopende doctoraal onderzoek binnen het Instituut Financieel Recht spitst zich toe op thema?s die zich op het raakvlak van het bank- en kapitaalmarktrecht en andere rechtsdisciplines bevinden, met name het verbintenissen, zaken- en aansprakelijkheidsrecht (F. Ravelingien, L. Van den Steen), de ondernemingsorganisatie en het vennootschapsrecht (D. Bruloot, E. Hellebuyck, K. Maresceau), het financieel toezichtsrecht en het groepsrecht (V. De Vuyst). Deze interdisciplinaire benadering beheerst tevens het lopende projectmatige onderzoek (BRITE? D. Goens). De recenter opgestarte onderzoekslijn insolventierecht besteedt voornamelijk aandacht aan de juridische omkadering van herstelmechanismen voor ondernemingen in moeilijkheden, met nadruk op rechtsvergelijkend en rechtseconomisch onderzoek. Benevens het reeds afgeronde doctoraatsonderzoek (P. Coussement? 2007), veruitwendigt dit zich in lopend beleidsondersteunend onderzoek (RIFLE? , i.s.m. Vakgroep Algemene Economie). Recent wordt binnen het instituut ook onderzoek verricht naar de bescherming van de consument. Het onderzoek binnen het domein van het recht van de intellectuele eigendom is gebaseerd op twee assen. Vooreerst wordt onderzoek gedaan rond basisvraagstukken binnen het recht van de intellectuele eigendom. Daarnaast wordt onderzoek verricht rond recente evoluties binnen het recht van de intellectuele eigendom. Ook hier mondt dit onderzoek uit in talrijke publicaties (bijv. publicaties over de juridische bescherming van databanken, over de harmonisering van het merken- en modellenrecht, over recente rechtspraak van zowel het Hof van Justitie als het Benelux Gerechtshof inzake intellectuele rechten). Dat het verrichte onderzoek ook gericht is op Europese en internationale ontwikkelingen binnen het intellectueel eigendomsrecht, blijkt onder andere uit de deelname aan internationale onderzoeksprojecten en publicaties aangaande o.a. de analyse van al de Europese richtlijnen inzake het auteursrecht, het onderzoek rond het merkenrecht in een internationaal perspectief, en een land per land ontleding van het nationale intellectuele eigendomsrecht Vakgroep Data-analyse De onderzoekslijnen van de vakgroep Data-Analyse zijn -Het ontwerpen van analytische methoden ter ondersteuning van besliskundig testgebruik - Axiomatische analyse van wiskundige modellen in de sociale wetenschappen (meettheorie, beslissingstheorie, social choice theory, fuzzy sets en bibliometrics) en empirische validering van de axioma&apos;s -Mathematische modellering en data-analyse in de psychologie -Analyse van fmri data -Multipele representaties en ICT in het statistiek onderwijs Vakgroep Communicatiewetenschappen De opleiding Communicatiewetenschappen omvat de studie van de productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Communicatiewetenschap wordt er opgevat als een empirische sociaalculturele wetenschap die vormen en processen van massacommunicatie (in ruime zin) tot studie-object neemt. De finaliteit is dus geen praktische beroepsopleiding : de klemtoon ligt op een opleiding waarbij inzicht in en het kritisch nadenken over media en communicatie in een brede maatschappelijke context centraal staan. Voorop staat het verwerven van wetenschappelijke kennis en vaardigheden binnen het vakgebied, in casu de communicatiewetenschap. De nadruk ligt daarom op theorie en wetenschappelijk onderzoek. Niettegenstaande Communicatiewetenschappen een generalistische opleiding is, wordt er toch gestreefd naar een optimale afstemming op de arbeidsmarkt. Zo wil men academici voorbereiden op de beroepsuitoefening in volgende sectoren : * communicatieonderzoek : media-onderzoek, opinie- en marktonderzoek, wetenschappelijk onderzoek. Het accent ligt op empirisch onderzoek naar de maatschappelijke productie, distributie en receptie van communicatieboodschappen. Het betreft hier zowel zuiver als toegepast wetenschappelijk onderzoek. * communicatie-onderwijs en -vorming : media-educatie in zowel het middelbaar als hoger en universitair onderwijs. Het zwaartepunt ligt bij onderwijs en kritische vorming t.a.v. allerlei vormen en processen van massacommunicatie. * communicatie-advies : beleidsadvies bij mediabedrijven, PR- en reclame-advies bij bedrijven of communicatie-adviesbureaus, voorlichtingsdeskundig advies, mediabeleids- en communicatie-advies bij overheidsinstellingen. Het zwaartepunt ligt op het adviseren van derden omtrent de productie, distributie en receptie van specifieke boodschappen bestemd voor specifieke doelgroepen of omtrent het te voeren beleid binnen specifieke mediasectoren. * communicatiemanagement : mediamanagement, marketingcommunicatie- en corporate-communicatiemanagement. De klemtoon ligt op het leiding geven binnen bedrijven, organisaties en instellingen die zich met de productie en de distributie van massamediale boodschappen bezighouden. De sector van de specifieke mediaproduktie (d.w.z. die sector die de concrete boodschappen maakt: te denken valt aan beroepen als journalist, voorlichter, programmamaker, etc.). Er werd reeds op gewezen dat de studenten geen directe beroepsopleiding wordt geboden, maar dat zij toch in hun afstudeerjaar een aantal op deze beroepspraktijk gerichte opleidingsonderdelen krijgen aangeboden (?Beroepstechnieken Gedruke Media? en

8 ?Beroepstechnieken Audiovisuele Media?). De boven beschreven diversificatie en uitdieping ten aanzien van de vijf vermelde beroepsprofielen zijn niet enkel ingegeven vanuit evoluties binnen de arbeidsmarkt. Een even grote (zoniet nog grotere) rol wordt hierbij gespeeld door wijzigingen in het academische veld en de maatschappij in het algemeen, waardoor nieuwe onderzoeks- en onderwijstopics op de agenda worden geplaatst. Om studenten toe te laten, naast hun algemene wetenschappelijke vorming een zekere specialisatie te verwerven naar één of meer beroepsprofielen toe, werd het curriculum van de tweede licentie onlangs nog hertekend. De tweede licentie krijgt namelijk meer en meer het karakter van een verzameling specifiek communicatiewetenschappelijke optievakken waaruit de student zelf zijn tweede licentieprogramma kan samenstellen. VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP (PATRICK CATRYSSE) Hogeschool-Universiteit Brussel Ontwikkeling van een wetenschappelijke methode voor vergelijkende filmstudie. Historische vergelijking van cinema en andere culturele uitdrukkingsvormen, voornamelijk literatuur. VAKGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Hogeschool-Universiteit Brussel Communicatietechnieken met mediasystemen en beleid. Vakgroep Burgerlijk Recht Het onderzoek in de vakgroep Burgerlijk recht bestrijkt verschillende domeinen van het burgerlijk recht, het notarieel recht en het milieurecht. Personen- en familierecht In het familierecht wordt onderzoek verricht met betrekking tot afstamming en alimentatie (Prof. J. Gerlo), handeling en procesbekwaamheid van minderjarigen en geesteszieken, co-ouderschap en omgangsrecht (Prof. A. Wylleman), vereffeningsverdeling van wettelijke en bedongen huwelijksvermogensstelsels (Prof. J. Gerlo en Lic. A. Wylleman). In het erfrecht worden de erfrechtelijke reserve behandeld (Prof. C. De Wulf) en de bedingen over niet opengevallen nalatenschappen, de planning van nalatenschappen van ouders met een gehandicapt kind, de gift van hand tot hand (Lic. J. Bael). Notarieel recht - Zakenrecht In het zakenrecht, het zekerheidsrecht en het notarieel recht wordt vooral aandacht besteed aan onroerende zekerheden en publiciteit, privaatrechtelijk procesrecht in verband met het notariaat en notariële deontologie (Prof. C. Engels), roerende zekerheden en faillissements- en zekerheidsrecht (Praktijklector C. Van Heuverswyn). Rechtsvergelijking In de rechtsvergelijking wordt de hercodificatie van het burgerlijk recht in de landen van de civil law bestudeerd (Prof. W. De Bondt). Verbintenissenrecht In het verbintenissenrecht wordt onderzoek verricht over het hedendaags contractenrecht in het bijzonder over de rechtsfiguur "interpretatie" en de werking van de goede trouw (Prof. W. De Bondt), de invloed van het gelijkheidsbeginsel op de buitencontractuele aansprakelijkheid (Prof. H. Bocken, Lic. I. Boone en Lic. I. Geers), de wisselwerking tussen de professionele zelfregulering en het aansprakelijkheidsrecht (Lic. B. Claessens), aansprakelijkheid van en voor hulppersonen en vertegenwoordigers en alternatieve vergoedingsmechanismen buiten het aansprakelijkheidsrecht en het klassieke verzekeringsrecht zoals schade- fondsen (Prof. H. Bocken). Milieurecht Op het vlak van het milieurecht wordt onderzoek verricht naar verschillende deel- gebieden van het industrieel milieurecht en de invloed van de Europese en Belgische institutionele context op het milieurecht (Prof. L. Lavrysen en Lic. I. Larmuseau), de vergoeding van milieu- schade (Porf. H. Bocken, Lic. S. Deloddere en Lic. D. Ryckbost), de bodemsanering (Lic. S. Deloddere en Lic. D. Ryckbost), het natuur- behoud (Dr. G. Van Hoorick) en de ruimtelijke ordening (Dr. G. Van Hoorick en Lic. B. Roelandts). De vakgroep staat in voor de redactie van het Tijdschrift voor Milieurecht (Prof. L. Lavrysen en Lic. I. Larmuseau), de jaarlijkse uitgave van het Milieuzakboekje (Prof. L. Lavrysen) en de uitbouw van geïnformatiseerde informatie- systemen over wetgeving, rechtspraak en rechtsleer inzake milieurecht (Prof. H. Bocken en L. Lavrysen, Lic. G. Cnudde) Vakgroep Bewegings- en sportwetenschappen De Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen behoort tot de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de. De vakgroep vervult drie functies: onderwijs, onderzoek en dienstverlening. Het onderwijs is vooral geconcentreerd in de opleiding tot Bachelor (3jaar) en Master (1 jaar) in de Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Er zijn 3 afstudeerrichtingen: Sporttraining, Sportmanagement, Fitheid en gezondheid. De basisopleiding geeft samen met de afstudeerrichting(en) accreditering naar diverse niveaus in sporttraining (VTS: van initiator tot trainer A), in fitness, in sportmanagement. De opleiding telt een 500-tal studenten. Aanvullend is er ook de academische initiële lerarenopleiding en een aantal master-na-masters en postacademische vormingen. Het onderzoek is sterk uitgebouwd rond een aantal onderzoekslijnen: Bewegingsleer, Inspanningsfysiologie en Trainingsleer, Sportmanagement, Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid. De dienstverlening gebeurt in het kader van de bovenvermelde onderzoekslijnen en op het vlak van onderwijsgerichte bijscholingen. Vakgroep Beleidsinformatica en Operationeel beheer The department of Management Information, Operations Management and Technology Policy is part of the seven departments which are effective within the Economy and Business Management Faculty of the University of Ghent. This department?s field of research is very extensive. Research is done into the following subjects:methodologies to develop strategic information systems, efficiency increase of administrative processes, hospital and social service management, service quality management, production policy, project management, project scheduling, innovation and R&D management. This website shows how the department fills up each of these subdomains. Vakgroep belastingrecht De vakgroep Belastingrecht stelt zich op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tot doel het belastingrecht en de fiscaliteit in hun principes, hoofdlijnen, onderliggende realiteiten en innerlijke redelijkheid te doorgronden. De terreinen waarop dit onderzoek is toegespitst, zijn de algemene principes van het belastingrecht, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de registratie- en successierechten en de fiscale procedure, telkens in België. De vakgroep onderzoekt in het bijzonder de relatie met het boekhoudrecht en met de bevindingen van de economische wetenschap. Tevens wordt alles in relatie gebracht tot het internationaal en Europees recht. VAKGROEP BEDRIJFSECONOMIE Hogeschool-Universiteit Brussel - Evaluatie van openbare investeringsprojecten (kosten-baten analyse), c.q. Ontwikkeling van Efficient en Effectief Beleid voor Bescherming van Verkeer en Omgeving; -Optimisatie van Boekhoudkundige Procedures voor Belgische ondernemingsvormen; -Zakelije Organisatie en Management (Karakteristieken van Succesvol Ondernemen) VAKGROEP ALGEMENE EN PUBLIEKE ECONOMIE The 'Department of Economics' succeeds the 'Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek - SESO' (Centre for Economic and Social Research). The latter was founded in 1958 by P.-H. Virenque and subsequently directed by E. Van Broekhoven, W. Nonneman, G. Blauwens, G. Carrin, A. Verbruggen, B. De Borger, H. Meersman and J. Plasmans. At present, the latter person is head of the department of economics. //..The department focuses on both fundamental and applied economic research in policy-relevant areas. Fundamental research is supported if it contributes to a better understanding of important social and economic problems. The department's applied economic research aims to provide an objective and scientific input in policy discussions in various areas, including macroeconomic policies and issues of public finance, education, health

9 and industrial organisation. Research output is published in working papers and reports, and all department members are encouraged to publish their research results in national and international journals. The department is also actively organising conferences and seminars within the scope of its research activities. Finally, junior members' research has resulted in numerous PhD dissertations. //..The research of the department is to a large extent financed by external grants. In the past, research contracts have been granted by a number of national and international private and governmental organisations. These included, among others, the Belgian Ministries of Economic Affairs and of Public Health and Welfare, the European Commission, the Belgian Fund for Scientific Research, the Flemish regional government, the municipal government of Antwerp, and a number of private companies and financial institutions. //..The department's research activities cover heterogeneous domains. First, research in macroeconomics and international trade (directed by J. Plasmans, M. Tharakan, H. Vandenbussche, A. Van Poeck, M. Van Geel, R. Van Straelen) is mainly empirically oriented. Current research themes are the economics of European economic and monetary integration, the economics of dumping, intra-industry trade, and the empirical analysis of exchange rate fluctuations. Second, research in labour economics is directed S. Kesenne and P. Coppieters. It concentrates on the causes and remedies of Belgian long-term unemployment, the labour market impact of basic income schemes, and cost-benefit analyses of training programs for the low-skill employed. Third, recent work in public economics and public financed (directed by B. De Borger, G.Erreygers, W. Pauwels and J. Vanneste) deals with optimal taxation and regulation of transport externalities, the financing and performance of municipal governments, the economics of inheritance, issues in welfare economics and the economics of information. Fourth, applied work in health economics (directed by G. Carrin, D. De Graeve and W. Nonneman) includes the financing of health care in developed and developing countries, the analysis of equity in health and in the delivery of health care and the economic evaluation of drugs. Fifth, P. Coppieters and W. Nonneman are interested in the economics of education. This field deals with the cost of higher education, the labour market for teachers, the impact of admission tests in higher education, with the pathways young people follow from education into work and with staff development in education. Sixth, recent work in Economics and Ethics (directed by H. Opdebeeck) deals with, among others, technology, investment and media-economics. Finally, research in industrial organisation (directed by F. Verboven) currently focuses on the car market and on the market for telecommunications. //..Also, J. Plasmans and W. Pauwels investigate optimal R & D behaviour of firms, with a focus on patents and trade marks; explicit government rules to stimulate innovative behaviour are also investigated. VAKGROEP ALGEMENE ECONOMIE Hogeschool-Universiteit Brussel Onderzoek van economische structuren. VAKGROEP ALGEMENE ECONOMIE Macroeconomics and stabilization policies Monetary and fiscal policies in the EU: interactions and coordination issues. Relationship between economic performance and institutional settings (reform reversals) in transition countries. Labor markets Various aspects of the functioning of the labor market in Belgium and Eu-rope : real and nominal wage rigidities; the wage gap. Impact of the EMU on European labor markets: incentives for labor market reform in EMU, trade union behavior in the EU. Gender differences in wages. Effects of the introduction of a basic income. Transition from schools to the labor market. Financial markets (including the foreign exchange markets) Financial markets and the economic environment. Structural excange rate models.industrial organization and economics of innovation Vakgroep Algemene Economie Hogeschool Gent <p>de expertise van de vakgroep omvat de volgende domeinen:<br/>- openbare financiën<br/>- politieke economie<br/>- sociaal-economisch beleid<br/>- milieu-economie<br/>- cultuurmanagement<br/>- onderwijsmanagement<br/>- onderwijsorganisatie<br/>- fiscale economie<br/>economisch recht<br/>- wiskunde en statistiek toegepast op economie<br/>- macro-economie<br/>- micro- en publieke economie<br/>inkomensherverdeling, groei en globalisering<br/>- Europese integratie</p> Vakgroep Algemene economie Centrum voor Milieu-economie en milieumanagement: Voorzitter van het Centrum voor Milieueconomie en Milieumanagement (CEEM) is Prof dr Marc De Clercq, voorzitter van de vakgroep Algemene Economie. Het Centrum bestudeert de integratie van de factor natuurlijk milieu in de economie en het management. Het CEEM wil vanuit economisch en bedrijfskundig oogpunt de beslissingen dienaangaande bestuderen met bijzondere aandacht voor de integratie van de economische analyse met andere wetenschapsdisciplines. Cerise: Cerise staat voor Centre for Russian international socio-political and economic studies. Cerise is een interdisciplinair onderzoeksinstituut dat zich concentreert op Rusland en transitie in het algemeen. Voorzitter van het centrum is prof dr Koen Schoors. Sherppa: SHERPPA wil het onderzoek inzake overheidsbeleid stimuleren door o.a. de samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen. Meer specifiek richt het zich op de studie van de internationale economie, de werking van de arbeidsmarkt en de analyse van de macro-economische en publiek-economische aspecten van het overheidsbeleid. VAKGROEP ACCOUNTING EN FINANCIERING Members of the department undertake research projects in the domains of Accounting and Finance. Within accounting the following areas can be distinguished : financial accoun-ting, management accounting and management control, financial analysis, management information systems and auditing. The finance domain includes the area of corporate finance, financial markets, risk analysis and the banking and insurance industry. The topic of corporate governance has been included as well in our area. The above mentioned topics are studied in the context of profit organisations as well as in the context of not for profit organisations or governments. Further topics are studied in the context of large organisations and enterprises as well as in small and medium sized organisations and enterprises. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Het onderzoek van de vakgroep kan in grote mate onderverdeeld worden in 2 grote blokken. Deelgebied Bedrijfsfinanciering: De onderzoeksgroep &apos;bedrijfsfinanciering&apos; van de vakgroep spitst zich op onderzoek gerelateerd aan de financiering van ondernemingen, alsook aan de analyse van de jaarrekeningen van ondernemingen. Deelgebied Accounting: De tweede onderzoeksgroep binnen onze vakgroep focust zich op de bedrijfseconomische aspecten verbonden aan de financiele rapportering van een onderneming. In het bijzonder praten we hier omtrent aspecten zoals interne en externe audit, milieurapportering, verloningsssytemen gehanteerd door ondernemingen, management rapportering en beheerscontrole en als laatste onderzoek ter ondersteuning van public sector accounting. Universiteitsarchief en Kunstpatrimonium

10 Universitair Management Most research activity is developed in relation to planning and development of university funtions, oa. : evaluation and development of educational programs; CE programs; education and labour market; teacher education and CE; library management and information science; university management and strategic planning; research management and evaluation; staff development. The main research activity has assisment and development objectives, there is no fundamental research activity. Universitaire Samenw.Ontwikkelingslanden Universitair beheer en administratie De activiteiten van deze onderzoeksgroep zijn in de meeste gevallen gerelateerd aan onderwerpen inzake planning en de verdere ontwikkeling van universitaire opdrachten. Voorbeelden hiervan zijn : de evaluatie en ontwikkeling van studieleer programma's; de lerarenopleiding; universitaire studies en de arbeidsmarkt; het belang en de plaats van informatica in de bibliotheekwetenschappen; universitair management en strategische planning; ontwikkelingstrajecten van stafmedewerkers. Veelal betreft het hier toegepast en geen fundamenteel onderzoek. UGENT VUB Alliance Research Group in Information Systems The main goal for the construction of this alliance research group is establishing an official research unit in which the current joint research activities can be maintained and extended. In this context two common research themes are distinguished: ontology-driven requirements engineering and business process integration. Ontology-driven requirements engineering: Over the years Prof. Poels and his team have gained expertise in the conceptual modeling subfield of requirements engineering (e.g., goal modeling, business process modeling, domain-specific modeling). By combining this knowledge with the ontology and ontology engineering knowledge of the VUB team, we plan to investigate in detail the role of ontologies in the requirements engineering process. More specific we plan to develop methods which facilitate the use of ontologies in order to improve the reuse of domain knowledge during the modeling process and consequently improve the quality of the developed models. The proposed methods, modeling languages and models will be evaluated empirically using both business cases and experiments. The creation of this alliance research group must make it easier to find appropriate businesses cases using the Solvay business school network. The research alliance can also further extend the group of possible participants for the experiments. Having groups of students at two universities makes it possible to increase the frequency of conducting experiments and also use one of the groups as a pre-test for the design of an experiment. Business process integration: Nowadays enterprises act in a very volatile environment where they need to be able to integrate their business processes with their partners very quickly. In this research topic we investigate how this business process integration is managed using two different approaches. On the one hand a pragmatic approach is followed which looks at how integration of information systems actually occurs using process mining techniques that integrate the logs of the information systems of two different businesses. On the other hand this research topic also investigates how shared business ontologies can be used for integrating business processes. The two research groups are also connected by the type of Information Systems (IS) research that is conducted at both entities. More specific both groups focus on design science research which emphasizes a construction-oriented view of IS research centered around designing and building innovative IT artifacts which make both theoretical contributions and assist in solving the current and anticipated problems of practitioners. We believe that the experience with former design science projects at both universities, is essential for the development and evaluation of the new IT artifacts intended by the identified common research themes. Trefpunt Zelfhulp The Clearinghouse on self-help is a government funded supportcentre for self-help and mutual aid, based at the SociologicalResearch Department of the. For 20 years, it hascombined practical support and advice for established and newgroups, promotion for self-help (publications, talks andpresentations aimed at larger groups), policy development andresearch into self-help, networking and education/training.its management board consists of academics, with an advisoryboard made up of self-help participants, policy makers andexperts from various disciplines.once every two years, the Clearinghouse organises a surveyto collect a statistical description of the different Flemishself-help groups. How old are the different groups? How manymembers do they have? How are their target groups? Whichobjectives do they pursue? These are some of the questionsthe study attempts to answer. Transport en ruimtelijke economie De onderzoekslijnen die het Departement Transport en Ruimtelijke Economie ter harte neemt situeren zich op de doorsnede van het algemeen economisch onderzoek enerzijds en bedrijfseconomisch onderzoek anderzijds. De onderzoeksactiviteiten ontplooien zich in het kader van onderzoeksprogramma's van de universiteit en de overheid (regionaal, federaal en Europees) en in het kader van specifieke opdrachten van de overheid en de private sector. De behandelde onderwerpen hebben betrekking op: - Het goederenvervoer : de vervoerswijzekeuze, de organisatie, keuze en planning van goederenstromen, vervoer over land, luchtvaart en luchthavens, transport en logistiek - De haven en maritieme sector : concurrentie en samenwerking in de maritieme en havensector, trafiekprognoses, havenbeleid, productiviteit van terminals, strategische planning - De beoordeling van infrastructuurprojecten : de ontwikkeling en verfijning van project-evaluatie-instrumenten, toepassingen op wegenprojecten, haveninvesteringen, etc - Strategische analyses en beleidsadviezen : bepaling concurrentiekracht van (sub)sectoren, uitwerking marktstudies in het kader van mededingingsdossiers, problematiek van (de)regulering - De wisselwerking tussen transport en ruimte : locatie-analyses voor vervoersknooppunten en distributiecentra, ruimtelijke mobiliteitsplannen op lokaal, regionaal en supra-regionaal niveau - Stedelijke economie, regionale planning en beleid, vastgoedkunde - De wisselwerking tussen mobiliteit en economie : de relatie tussen economische groei en transportvraag, vraagmodellen en

11 elasticiteitsberekeningen, onderzoek naar de effectiviteit van maatregelen in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid (bedrijfsvervoerplannen, rekeningrijden, etc). Toegepaste Statistiek, Operationeel Onderzoek en Wiskunde voor de Humane Wetenschappen The department Applied Statistics, Operations Research and Mathematics for Human Sciences is dealing with the diverse applications of quantitative techniques in the different fields (say mathematical modelling), e.g. Data analysis, Manpower planning, Location problems, Hydrology, Demography, and Multicriteria analysis. Toegepaste economie "toegepast" economisch onderzoek Tempus Omnia Revelat " Tempus Omnia Relevat, onderzoeks-eenheid voor de studie van tijd, cultuur en samenleving, werd opgericht in 1982 door enkele onderzoekers van het Centrum voor Sociologie van de, als een reactie op veranderingen in de temporele organisatie van de samenleving. De groep is gewijd aan de sociale studie van de tijd en de ontwikkeling van een methode aangepast aan dat doel. In de loop der jaren de groep is het belang uitgebreid, van een culturele studie van tijd tot cultuur studies in het algemeen. De onderzoeksgroep is een onderdeel van de groep sociologie, en bestaat uit een onderzoeksgroep en een discussiegroep. De eerste, met ongeveer een dozijn onderzoekers, is bezig met fundamenteel en toegepast onderzoek, de tweede biedt een forum voor interdisciplinaire discussies over de tijd, cultuur en maatschappij. Actuele thema's en projecten zijn: 1. Tijd gebruik; 2. De culturele gevolgen van de nieuwe sociale kwestie; 3. Culturele veranderingen in Vlaanderen; 4. Media en culturele ontwikkeling; 5. Jeugdcultuur; 5. Sociologie van de jeugd; 7. Onderwijs voor burgerschap; 8. Leerling van de participatie in scholen; 9. Verbindingen tussen burgers en de staat (de rol van het maatschappelijk middenveld)" TC Bouw De Nayer TMM. Taal, media en socialisatie Doel van de onderzoeksgroep TaMeS is om het gebruik en de rol van taal te bestuderen in een breed communicatief perspectief dat vooral ontwikkelingsgericht is, en om vanuit dit fundamenteel onderzoek ook adviezen te kunnen formuleren naar zowel beleid als individuen die persoonlijk of in het beroepsleven met taalgebruik-in-wording te maken krijgen Rode draad binnen dit alles is de constante wisselwerking tussen taalgebruik en sociaal-psychologische factoren. TaMeS schenkt daarnaast bijzondere aandacht aan het interactieproces tussen taal, media en de identiteitsbeleving van jongeren. SVO Brussel Studiecentrum v HUB. Studies van Media Informatie en Tele-Communicatie "Het onderzoekscentrum voor Studies over Media, Informatie en Telecommunicatie () 1990, richt zich op de opkomst van de informatiemaatschappij en behandelt specifieke vraagstukken in verband met de drie grote gebieden: (1) het krediet van ICT; (2) de productie van een ICT-mediated aanbod (inhoud en diensten) en (3) het bestuur van het ICT-beleid vragen. In de loop der jaren zijn drie transversale benaderingen ontstaan. Onderzoeksonderwerpen zijn verwoord op een micro, meso en macro niveau (1) aan de zijkant van de industrie, (2) op een geografische basis dat de gebruiker en beleids- onderzoek kan worden gedaan op regionaal (Vlaanderen), nationaal (Belgie), Europese (Europese Unie), en globaal (WHO, de derde wereld problemen), en (3) op een onderzoeksschaal gaande van hoe mensen thuis en op het werk passende ICT voor specifieke doelgroepen" Studiegroep Technologische, Economische en Sociale Veranderingen en Arbeidsmarktonderzoek "TESA is de onderzoekseenheid van de VUB inzake sociologie van het werk en de arbeidsmarktbeleid. Grote onderzoeksprojecten zijn uitgevoerd over opleidingen en kwalificaties profielen, personeelsbbeleid, HRM en de flexibiliteit van de arbeidsmarkt en de industriele betrekkingen. Ook de relatie tussen werken en niet-werken (bv. Burgers inkomen) heeft continue aandacht. TESA heeft contacten met een aantal van de meer invloedrijke Europese Netwerken met betrekking tot industriele relaties, werk en werkgelegenheid." STUDIEDIENST IDEA Research concerning the relationship between social processes and educational leaderschip in order to improve the quality of education. Research topics deals with School management, ethnic minorities in Flemish education, marketing of educational institutions, organisational culture of schools and the evaluation of school leader training. Studiecentrum voor Ondernemerschap KUBrussel/Ehsal Hogeschool-Universiteit Brussel Het KMO-Studiecentrum focust zich op toegepast onderzoek betreffende kleine en middelgrote ondernemingen in Belgie. In de meeste projecten worden theoretische hypotheses getest op basis van empirisch veldwerk op grote schaal. De projecten leiden tot concrete

12 beleidsvoorstellen voor KMOs, publieke instellingen en ondersteunende infrastructuur. Studieadvies Strategie en Organisatie Universiteit Hasselt Expertise van het onderzoeksteam: Ons onderzoek richt zich op open innovatiestrategieën van organisaties. In het verleden was het onderzoek toegespitst op technologische alliantienetwerken en hun effect op de technologische performantie en winstgevendheid van bedrijven. Gedurende de laatste jaren is het onderzoek verbreed als gevolg van nieuwe trends in het innovatie- en ondernemerschapsonderzoek. In dit verband zijn we leidinggevend in het onderzoek naar open innovatie in Europa, wat resulteert in een groe Strafrecht en Strafprocesrecht "De afdeling STRA doet onderzoek in drie verschillende gebieden: de algemene beginselen van het strafrecht, het procesrecht en de verschillende misdrijven, zowel in de algemene wetboek van strafrecht en in de specifieke criminele statuten. De groep doet dit onderzoek niet alleen door het publiceren van artikelen of boeken, maar ook door het geven van lezingen in Belgie en het buitenland. In de afgelopen jaren, werd het onderzoek meer en meer gericht op de problemen die voortvloeien uit de toepassing van de 'klassieke' strafrechtelijke en procedurele recht aan de verschillende soorten van economische activiteiten, in de bredere zin van deze terminologie." Staats- en Bestuursrecht "De belangrijkste objecten van onderzoek in het departement Staats-en Bestuursrecht zijn: 1. De verschillende vormen van samenwerking tussen de verschillende entiteiten van de Belgische Staat (federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen); 2. De verschillende vormen van publieke belangen en economische participatie door de overheid (economisch publiekrecht); 3. De publiek-privaat en publiek-publieke partnerschappen; 4. De procedures voor de administratieve rechters en rechtbanken in Belgie, met speciale aandacht voor de verschillende vormen van onwettigheid die kunnen worden opgeworpen voor de Raad van State. 5. De juridische aspecten van de organisatie en het beheer van de lokale autoriteiten." Sportpedagogiek en Training SPET currently develops research on: 1. The influence of extrinsic video feedback on the motor learning process during the performance of basic gymnastic skills. During the learning of skills we note that certain parts of a movement are performed out of our visual range. In these situations the athlete will only obtain an image of the movement by comparing with performances of others. During the motor learning process, this phenomenon frequently leads to an incorrect association between the image of the movement and the experienced kinesthesis (= awareness of muscle movement). Our goal is to evaluate if immediate video feedback during the performance of the movement -athlete obtains full visual control- will have a positive outcome on the motor learning process. 2. Computer Assisted Scouting and Match/game Analysis System (CASMAS). The observation of motor behaviour in different sports has been the aim of our research since over a decade. The used methodology can be applied in many domains. Teachers, coaches, trainers, doctors and physiotherapists are acquiring during their curriculum a specific observation method, known as Notational Analysis. Several aspects of the game have been explored using the CASMAS system, a scouting system developed in the last decade. Many analyses have been made at the level of the individual athlete as well as the team. The future development of CASMAS and its application in different sports inserts in the development of a scientific basis for the training and coaching aspects of the sports world. Player profiles, performance parameters and game efficiency are part of the daily scientific work upon the motor behaviour of the sports athletes. 3. The influence of different feedback systems on the acquisition of gymnastic skills. 4. The time of information processing of visual stimuli by P300 visual technic (in coop. with Univ. of Porto).

13 5. Research on different sport specific characteristics during the performance of gymnastic skills. The performance of several gymnastic skills are associated with the trainingmethodology, fysiological and morfological aspects by means of field tests. Sport- & Bewegingsbeleid In the Department of Sport and Movement Sciences researchprojects are focused around the biocultural approach of men inmovement and the movements of men. In recent years this area ofresearch is identified with the term kinesiology. Three researchunits are operational and deal with: physical education and sportpsychology, sociocultural kinesiology and differentialdevelopmental kinesiology. The current research topics in eachof these research units are briefly outlined:sport PEDAGOGY LAB: analysis of teacher and pupil behaviors andthoughts (Teacher Value Orientation, beliefs, attitudes). Teachereducation (beginning teacher's problems and needs, use of port-folios in school practicum, teachers and school management).curriculum goals and didactics of the Flemish topsport schools.sport PSYCHOLOGY LAB: Physical activity in adults (determinants,psychological effects, promotion). Personality of toplevelathletes (elaboration of a new intra-indivudal methodology).goalorientation (task and ego or Sportbeleid en -management Missie : SBMA is een expertisecentrum voor beleid en management in de sport. Visie : - verwerven van kennis via toegepast en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek - gebruik en verspreiden van onze expertise binnen de (inter)nationale sportwereld op alle niveaus door : 1) verzorgen van opleiding 2) begeleiding en advies 3) publicaties op nationaal en internationaal niveau Sport and Society sport en samenleving SOCIOLOGIE Research topics cover a broad range of disciplines in the fields of Strategic Management and Organization, Innovation Management, Human Resource Management, Social Psychology, and Cultural Management. Below we mention some of the ongoing projects. In the area of Strategic Management and Organization, research focuses on strategic failure processes, strategic investments, market dynamics, competitive strategies, organizational performance and survival, and the effectiveness of co-operation between headquarters and subsidiaries. Another line of research in the field of Organization and Management involves empirical studies analysing the relation between characteristics (e.g., personality) of central agents in the organization (e.g., top managers) and the functioning and performance of organizations. With respect to innovation management, research projects examine the barriers to strategic innovation in industries, and new developments in service innovation. Sociologie " Onderzoek van de afdeling Sociologie kan worden toegeschreven aan de activiteiten van de onderzoeks-eenheid Tempus Omnia Revelat. Het oderzoek richt zich dus op de studie van tijd, cultuur en maatschappij. Het groepeert de onderzoeksactiviteiten van Prof Elchardus en Prof Glorieux. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek binnen de sociologiegroep verwijzen we naar de TOR-pagina." Sociale Veiligheidsanalyse De interuniversitaire onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA] is een samenwerkingsverband tussen de criminologen Prof. Dr. Paul Ponsaers en Prof. Dr. Els Enhus. Deze onderzoeksgroep maakt enerzijds deel uit van de Vakgroep Strafrecht en Criminologie () en de Vakgroep Criminologie (). SVA concentreert zich op criminologisch onderzoek naar 'sociale veiligheid'. Sociaal verwijst enerzijds naar de selectie- en afhandelingsstrategieen gehanteerd door de actoren in de strafrechtsbedeling en in andere gebieden betrokken bij het criminaliteitsvraagstuk. De rol van zowel discours als praktijk in deze strategieen vormen hierbij belangrijke aandachtspunten. Anderzijds wordt ingezoemd op de ervaringen, visies en beleving van de burgers en gebruikers mbt. de selectie- en afhandeling. Meer algemeen gesteld wordt vooral aandacht besteed aan het herverdelingsvraagstuk inzake veiligheid in onze samenleving. Het veiligheidsprobleem is immers niet gelijk voor iedereen; de ongelijke verdeling van macht, inkomen, sociaal en cultureel kapitaal ondermijnt de garanties van de rechtstaat op gelijke rechten. De maatschappelijke ongelijkheid wordt maw. binnen de sfeer van veiligheid gereproduceerd. Sociale Gerontologie Het doel van deze onderzoeksgroep is om onderzoekers in het domein van de sociale en beleidsmatige gerontologie samen te brengen. Sociale en Culturele Psychologie Sociale Concurrentie en Recht Het Onderzoeksprogramma Sociale Concurrentie en Recht focust op wetenschappelijk onderzoek naar arbeids- en sociale verhoudingen. Door die verhoudingen vanuit de optiek van de sociale concurrentie en recht te benaderen, kunnen fenomenen van de sociale uitbuiting en uitsluiting op een coherente wijze gevat worden in hun complexe, interactieve en grensoverschrijdende dimensie. Het onderzoeksprogramma wil op die manier een bijdrage leveren aan de zoektocht naar innovatieve en betere analyses van de functie, de inhoud en de toepassing van het sociaal recht.

14 Sociale Bewegingsagogiek "De eenheid SOBA verricht onderzoek dat is gericht op het beschrijven, verklaren, intervenieren en het voorspellen van de acties van individuen en groepen in relatie tot beleid en begeleidingsaspecten, en het functioneren van de structuren in de recreatieve sector in het algemeen en sportsector in het bijzonder. Onderzoeksonderwerpen: -- Voluntaries in de sport; -- Kwaliteit in de sport; -- Functies en betekenissen van sport; -- Sport als middel (integratie, sociale vernieuwing,...); -- Ervaringen van jongeren in de sport en beweging in het onderwijs op scholen; -- Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de sport, recreatie en toerisme; -- Sport beleid plannen; -- Co-instructie in de lichamelijke opvoeding; -- Globalisering van de sport; -- Sport en toerisme; -- Socialisatie; -- Combinatie van een elite sport en studie; -- De rol van de ouders in de jeugd competitieve sport." Sociaal recht : sociaal zekerheidsrecht The social law unit is a research and education unit of the department of law. Within the broad domain of labour and social security law, the member of the social law unit are responsible for education at the UIA, UFSIA (IPO among others) and RUCA. They lecture at the Faculties of Law, Social and Political Sciences, Medicine, Economic Science and Arts. The unit is actively involved in various training courses with other disciplines such as Insurance Medicine and Occupational Medicine, Safety Sciences, Ergonomics and Social-Economic policy (VOSEB). The research domains which resulted in the publication of doctoral theses and reports were related mainly to the assessment of human damage, prevention and social security; the status of public servants, the laws pertaining to collective labour disputes; the laws governing dismissal; the authority of the employer; the status of personnel in local authorities (in cooperation with the Institute Administration-University) and international and European social law. Over the few past years our team has focused mainly on incapacity for work, prevention and occupational safety, the European regulations on social security, the status of medical personnel, the non-take up of social security benefits,... Current research focuses on the following items within the domain of labour law : the law on Collective agreements, equal treatment for men and women; labour regulations and guarenteed employment. The social law unit is also driving force within the Association of Labour Law (VVA). This cooperative structure of magistrates, bar and university has initiated various study and training course. The social law unit also has an international cooperative relation with the European Institute of the University of Utrecht. Other international contacts in educational and research projects with various Dutch universities, among others within the framework of Comett. In addition, the unit's members are actively involved in the framework of other European academic activities, especially within the framework of Erasmus and Tempus. The unit cooperates with the faculty of medicine within the framework of the Information Centre of Human Damage (ICMS) and with the officially recognized unions within the framework of the cooperative Institute and the Labor Movement (ISUA). Sociaal Recht "SORE ontwikkelt onderzoek op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheid recht in het nationale, europese en internationale context. 1. Op het gebied van het arbeidsrecht, zijn de belangrijkste gebieden van onderzoek arbeidscontracten; arbeiders Deelname; - Collectieve onderhandelingen; - Vakbondscontributie vrijheid; - Europese handel unionisme, - de fundamentele sociale rechten; -- Europese arbeidsverhoudingen; - Conflictenrecht. 2. Op het gebied van sociale zekerheidsrecht zijn de belangrijkste gebieden van onderzoek ouderdomspensioenen; problemen in de sociale zekerheid van migrerende werknemers; de sociale zekerheid van de zelfstandigen. 3. Pijnpunt deals met de procedureel recht op het gebied van arbeid en sociale zekerheid." Sociaal Onderzoek De vakgroep Sociaal Onderzoek (SOCO) verzorgt onderwijs en onderzoek over demografie, sociologie van de levensloop, arbeidssociologie, gezondheidssociologie en sociaal-wetenschappelijke methodologie SEIN Universiteit Hasselt SEIN voert onderzoek uit rond diversiteit, gelijkheid en inclusie. Het onderzoek van het instituut weerspiegelt zowel de economische alsook de sociale en ethische uitdagingen die gekoppeld zijn aan diversiteit. Het situeert zich specifiek binnen drie domeinen: (1) Diversiteit, gelijkheid en inclusie in arbeid en organisaties, (2) Diversiteit, gelijkheid en inclusie in het onderwijs, en (3) Diversiteit, gelijkheid en inclusie in de Vlaamse maatschappij. School Onderwijs Stad & Samenleving (SOS & S) Onderzoek naar de relatie tussen maatschappelijke ontwikkelingen en onderwijskundig leiderschap in functie van het verhogen van de onderwijskwaliteit. School en Politiek (SeP) Het onderzoeksteam richt zich op het raakvlak tussen onderwijs en beleid. Dit behelst zowel beleidsrelevant onderzoek, als theoretisch onderzoek naar de invloed van scholen op burgerschapsopvattingen en politieke kennis. Het beleidsrelevant onderzoek richt zich in eerste instantie naar gelijke onderwijskansen in het Vlaams onderwijs, de financiering van het onderwijs, de sociografie van de leraren in Vlaanderen. Daarnaast heeft de onderzoeksgroep expertise opgebouwd inzake het gebruik van administratieve gegevensbestand om populatiegegevens omtrent het opleidingsniveau van de bevolking in kaart te brengen. Het fundamenteel onderzoek richt zich naar de invloed van scholen en leraren op de vorming van politieke houdingen en politieke kennis bij adolescenten (politieke socialisatie).

15 Rectoraat support to general educational and scientific research Recht Wetenschap Technologie en Samenleving Dit is het objective van LSTS Rechtsontwikkeling - Rechtsvergelijking - Europees Recht The department is a consortium of three major research inputs: 1. The interaction of Law and Technology, with the emphasis upon law and information systems. Projects cover the areas of privacy protection. Internet and liability, electronic surveillance techniques and security law on information systems. The Schengen and Europol data protection aspects are also studied. 2. The confrontation between law, sciences and social development. One project aims at the further theoretical investigation of the relationship between law and sciences. What can be the effect of technical and scientific developments and truth-claims upon the law at the age of scientific uncertainty and in the light of the findings of the new epistemology and sociology of sciences. Equally under investigation is the role of the law in managing social diversity (a diversity of values, views, cultures, ethical/religious convictions, interests,...) in contemporary societies. It will try to describe the occurring tensions and conflicts against the background of Occidental legal and political thinking concerning human rights (more specifically rights of collectivities and woman rights). Finally, this sub-group studies legal and institutional remedies for sustainable mobility in urban and suburban environments. 3. The European law group is involved in general research on the following topics: the state aid policy of the European Community; judicial protection and judicial enforcement in the European Union; and the acquis communautaire. One research project concerns the relations between the EU and the Middle- East. Another research project involves the differentiation in the legal order of the EU. Rechtshandhaving Het Onderzoeksprogramma "Rechtshandhaving en Behoorlijke Rechtsbedeling" beoogt, zowel voor het privaatrecht als voor het straf(proces)recht, na te gaan welke sancties mogen en kunnen worden aangewend, onder welke voorwaarden dit mogelijk is en welke van deze sancties het meest geschikt zijn voor een doeltreffende rechtshandhaving van privaatrechtelijke en strafrechtelijke normen. Voorts is het de bedoeling na te gaan op welke wijze er meer coherentie kan worden gebracht in de strafrechtsbedeling. RECHT EN WIJSBEGEERTE Hogeschool-Universiteit Brussel Recht en Filosofie. Recht en Ontwikkeling Het Onderzoeksprogramma Recht en Ontwikkeling wil de op de kaart zetten als een plaats waar uitstekend juridisch onderzoek wordt verricht op thema's die vanuit ontwikkelingsperspectief relevant zijn. De bijzondere belangstelling van het onderzoeksprogramma gaat uit naar het versterken van de rechten en de rechtspositie van kwetsbare groepen in de ontwikkelingslanden, tegen de achtergrond van de voortschrijdende economische globalisering. Publiek recht : staatsrecht The public law group does research on different aspects of constitutional, administrative and environmental law, in Belgium and in an international comparative perspective, and about human rights. Special attention is given to aspects of action (courts, administration and legislator), the European treaties (human rights and ECC) and disciplinary rules. The research for doctorate-theses concerns the characteristics of the administrative and jurisdictional acts, their application to adjudication by administrative agencies and their consequences for the due process of law; legal certainty and principles of due legislation, and the concept of human rights in the perspectives of the European Court of Human rights and of the European Court of Justice. The penal law group does research on different aspects of penal law and criminal procedure, with special attention for the revision of the criminal proceedings-law and international penal law. Research for doctorate-theses concerns the pre-trial stage in criminal proceedings and the function of the investigating magistrate and the international cooperation against money-laundring. Publiek Recht - Overheid - Electronisch Managment "Deze onderzoeksgroep heeft als belangrijkste aandachtspunt de publieke sector in het algemeen, en de verschillende mogelijke perspectieven van de studie van dit onderwerp: van een managments oog, uit het ICT-perspectief, e-overheid, lokale overheden... Al deze ideeen over de openbare

16 sector worden ondersteund door de multi-dsiciplinaire samenstelling van deze onderzoekseenheid." Psychopathology and Information Processing in Older Adults Onderzoek naar psychopathologie en informatieverwerking bij ouderen Pro~L - onderzoeksgroep professioneel leren De onderzoeksgroep Pro~L doet voornamelijk onderzoek naar leren in een professionele context (tertiair onderwijs of bedrijfsopleidingen ). Een centraal thema in het onderzoek betreft (het in kaart brengen van) effectiviteit van (bedrijfs-)opleidingen en effectiviteitbeïnvloedende factoren. Effectiviteitbeïnvloedende factoren die voorwerp uitmaken van het huidige onderzoek situeren zich zowel op het niveau van de 'leerder' (studieaanpak, gepercipieerde doelstellingen, ), de 'opleiding' (doelstelling, werkvormen) als de 'organisatie' (leerklimaat, mogelijkheden voor on-the-joblearning). Voorbeelden van lopende projecten/projecten in voorbereiding: - Verbreden van het inzicht in de studieaanpak van universiteitsstudenten - Naar een geïntegreerd systeem voor de meting van effectiviteit van bedrijfsopleidingen (i.s.m. UAMS) - Effecten van op transfergerichte (bedrijs)opleidingen (i.s.m. Universiteit Maastricht) - Effecten van nieuwe leer- en toetsomgevingen (i.s.m. Universiteiten van Leuven, Leiden en Maastricht). Prof.Opleiding & Ontw.& Levenslang Leren Privaatrecht ""De Afdeling voor Privaatrecht (PRIR) bestaat uit een aantal full-time leden (hoogleraren en onderzoek assistenten), en een groot aantal part-time leden. Wat betreft de lijst van onderzoeksonderwerpen hieronder moet worden opgemerkt dat de verschillende deelsectoren van bepaalde gebieden van het recht worden onderzocht door meer dan een onderzoeker, hetgeen niet wordt weerspiegeld in de samenvatting, en dat het onderzoek door part-time leden niet volledig gereproduceerd is door het gebrek aan ruimte. Bovend" Postacademische Vorming Kulak Politieke Wetenschappen De Vakgroep Politieke Wetenschappen bestaat uit al diegenen die onderwijs geven en/of onderzoek verrichten in de politieke wetenschappen Politieke wetenschappen On the basis of research in the records, home as well as abroad, try to define Belgium's role at the beginning of the Cold War; decision-making networks between European and national officials and diplomats in the framework of the decision process of the European Union; research into the way in which young Flemish political, economic, cultural and social elites assess, experience and give shape and content to the Flemish identity. POLITIEKE WETENSCHAP (MS) Hogeschool-Universiteit Brussel Politieke Wetenschappen POLITIEKE WETENSCHAP Hogeschool-Universiteit Brussel Politieke Wetenschappen Politieke economie van de Grote Meren Regio De "Politieke economie van de Grote Meren Regio (Afrika)" refereert naar "de verdeling van inkomen, rijkdom en macht over verschillende groepen in de maatschappij". Deze themagroep tracht deze intellectuele traditie toe te passen op de ontwikkelingen in Sub-Sahara Afrika en meer specifiek de Grote Meren Regio. Ze laat toe om transformatie processen te bestuderen op verschillende schaal, van de lokale naar de regionale naar de globale ontwikkelingen. Aangezien de landen in de Grote Meren Regio zich in verschillende fasen van conflict en heropbouw bevinden, kan de onderzoeksagenda van de themagroep worden samengevat onder de titel: "van conflict naar inclusieve ontwikkeling". Political Representation in Diverse Societies Political representation is a crucial concept in political science. In essence, representation entails something or someone (the agent) standing for an absent thing or person (the principal). Political representation thus places an intermediary (agent) between citizens (principals) and political decision-making. These agents are called representatives. The fact that every society contains different interests and nodes that want to be represented at the government level is clearly part of all democratic processes. Political parties and their parliamentarians and ministers stand for different perspectives on society, and citizens vote for the party or person that best represents their vision. This representation of classic groups and group interests is a familiar notion: liberal parties traditionally appeal more to the liberal professions and the self-employed; socialist parties speak to the working classes; and regional parties address issues that concern specific ethnically, linguistically, or geographically identifiable groups. The political representation of societal groups that have surfaced more recently is a great deal more problematic. This concerns groups that are distinguished on the basis of gender, age, ethic/cultural background, or sexual orientation. Classic fault lines such as class or education also rear their heads in this regard. Different studies show that these groups are often insufficiently represented in political structures. This political underrepresentation of socially disadvantaged groups is now more and more seen as a societal and political problem undermining the representativeness of political institutions and, by implication, the democratic integrity of the decision-making process. The underrepresentation of societal groups and the lack of representativeness of the political decision-making process can however manifest in different ways. The literature points to the (im)possibility of participating in elections, the physical absence/presence in representative institutions, and the (lack of) substantive representation of certain groups' interests as possible manifestations. These manifestations concern, respectively, the formal, descriptive, and

17 substantive dimensions of representation as a concept. There has not yet been much research into the political representation of societal groups in Belgium, and the studies that do exist have often been the work of one or a handful of researchers. In the last few years, however, several researchers have started to engage with these matters (or elements thereof). By joining the forces of different researchers in this developing research domain we hope to further build on the scientific research in this field and on the expertise these two partners have accumulated. This would then also solidify and further develop the leading role of both partners in this research domain. By joining their potential, the concerned partners aim to realize three matters in their research: First, to continue, structurally secure, and, where possible, advance the existing collaboration between their two research groups. Researchers from both partner institutions will, where possible and when opportune, work jointly on journal articles, conference papers, and book chapters. (Further) co-advisorship of PhDs and joint memberships to supervisory research committees will also be sought where possible. Second, the partners wish use their alliance to initiate new joint research into the political representation of social groups. Joint research proposals will address the following well-known sources of funding: the specific research funds of both their institutions, the Research Foundation - Flanders (FWO), the research projects of the Belgian Federal Science Policy Office, as well as ad hoc sources of policy-related funding. We here envisage research that is more theoretical in nature, but also empirical research in Belgium and, as much as possible, research that takes up an international-comparative perspective. The researchers concerned already have access to existing scientific networks and wish to further develop these to use them for research purposes (e.g. ECPR Standing Groups on Gender & Politics, Committee on Political Sociology of International Political Science Association, ECPR Standing Group on Political Parties). Third, to realize these research objectives, investments will have to be made to further familiarize the two research groups with each other's expertise. Meetings and discussions will make the partners more familiar with each other's research domains and current research projects. The mutual consultation through these meetings and brainstorm sessions will also result in working out a joint research agenda and concrete initiatives in terms of project proposals. Possible connections to the international research agenda will here too, as noted above, be an important criterion. The main research themes for this joint research about the representation of social groups are rooted in the three dimensions of representation: - Formal dimension: this, among other matters, concerns the election regulations and techniques that are used to determine citizens' preferences and to convert those to the appointing of representatives. Relevant themes include the discussion about active and passive voting rights for certain social groups, the extent to which these voting rights are exercised, and the extent to which political parties push forward candidates from these social groups so that voters can express their thoughts on this. - Descriptive dimension: this takes a closer look at who the representatives are, what their characteristics are, and to what extent they/these mirror the population composition. Research themes here include mapping out underrepresentation, studying the roles of parties and voters in the underrepresentation of certain groups in parliament, and examining the desirability and effects of introducing quota. - Substantive dimension: This concerns the way the interests of social groups are represented in terms of content. The study of this dimension was long limited to analyses of the ways parliamentarians take up their mandate in terms of content and of the actions representatives take to look after the interests of the people they represent. Recent developments in the literature, however, argue for a broadening of this approach. On the one hand, scholars are suggesting studies look beyond the parliamentary arena and include other actors that take part in substantive representation - this would mean including civil society organisations, civil servants, and the media. On the other hand, some scholars defend the argument that representation need not always be a one-way process that runs from the voter to the representative; representatives can also themselves define interests and constituents that they wish to represent. Research around this dimension quite logically explores both these fields not just by mapping out to what extent (other) actors engage in representation, what the effects of this are, and which factors influence this, but also by studying which new groups are addressed by representatives, how this is done, what effects this has, and how people in these groups deal with this 'reverse' act of representation. Persoonlijkheidsstoornissen Onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen bij volwassenen en ouderen vanuit dimensionale benaderingen Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie "Sommige standaard persoonlijkheidsvragenlijsten (Minnesota Multiphasic Personality Inventory - 2, Baron Emotional Quotient Inventory, Klinische miljoen Multiaxional Inventarisatie) zijn vertaald naar het Nederlands en onderzoek is verricht met het oog op de bouw van lokale normen en het valideren van de verschillende vragenlijsten in verschillende klinische settings en met verschillende groepen van patienten. Tegelijkertijd worden nieuwe schalen geconstrueerd voor het meten van persoonlijkheidsstoornissen (DSM-IV taxonomie) en zijn we op zoek naar 'type' vanverschillende vormen van psychopathologie (alcoholici, pedofilie, Recidivists, enz.). Overzicht van de belangrijkste onderzoeksthema's van PESP: 1. Normen en validatie van persoonlijkheid of psychopathologie vragenlijsten; 2. Structuur van persoonlijkheidsstoornissen; 3. Attribution Theory / Connectionist models." Persoon en vermogen De missie van het onderzoeksprogramma Burger en Recht is, op grond van een wederzijdse maatschappelijke verankering, private rechtsverhoudingen rechtsvergelijkend, interdisciplinair en intradisciplinair te onderzoeken. Private rechtsverhoudingen zijn onderhevig aan snelle maatschappelijke evoluties. Die evoluties hebben een weerslag op de wijze waarop de overheid private rechtsverhoudingen dient te reguleren. In het onderzoeksprogramma Burger en Recht worden private rechtsverhoudingen daartoe onderzocht. In verschillende onderzoekslijnen worden de actuele rechtsvragen uitgediept. Deze betreffen private rechtsverhoudingen waarbinnen een onevenwicht (in kennis, kapitaal,...) bestaat, familiale verhoudingen en private rechtsverhoudingen in kunst en cultuur. Pediatrie " PEDI behandelt de meeste actuele klinische onderzoeksonderwerpen in de kindergeneeskunde. Het personeel van de afdeling omvat kinderartsen, neurologen pediatrische, pediatrische psychiaters, enz. Klinisch onderzoek wordt verricht in alle pediatrische subspecialiteiten. Belangrijkste onderwerpen zijn: intensive care bij het oudere kind; hoge frequentie ventilatie, oscillerende ventilatie, metabole ziekten, adolescent geneeskunde, psychosomatische aandoeningen, bronchoscopie, cystic fibrosis, gastro-oesofageale reflux, voedselallergie, endoscopie, diabetes, enz." Pedagogiek en Orthopedagogiek

18 The area of scientific research realised by the Department of Educational Sciences is situated in the large field of education and training. The research activities range from theory building to the investigation of educational practice and from local management and implementation strategies of education policies to the study of educational systems for international comparison. Current or recently finished research topics are more specifically located in the following content areas: For the unit of "General Education": 1. Educational policy and equity; 2. Information and communication technology in education (classroom level, school level, policy level); 3. Implementation of metacognitive strategies in schools and classes; 4. Development of quality indicators at system level (classroom processes and school functioning); 5. Evaluation of "lifelong learning" - initiatives from the European Union. For the Unit of "Special Education": 1. Depression at children's age; 2. Psychological and social guidance of cancer patients; 3. Conflict handling in residential settings; 4. Functioning of special school for children mentally retarded. Joint research activities: 1. Inclusive education in Flanders; constraints and implementation strategies; 2. Effectiveness of training modules in inclusive education at teacher training level. The different units of the department participate in international research and development programmes in the same content areas. Pedagogie en Didactiek in de Wetenschappen The research unit DIWE is mainly developing research on the education of ß-sciences during the candidate years at universities and other institutes of higher education, but also has research interests in the final years (3rd degree) of secondary education. Most research activities are oriented towards the learning process of the student and the development or activation of capabilities stimulating self-learning, in-depth analysis and knowledge development during the study of sciences. This research led, among other things, to an analysis of the learning process and awareness of a more adequate learning process through the testing of foreknowledge, learning method inquiries and interviews. Within the subject-specific interactive working groups (IWG), which are product of this research, the necessary capabilities can be acquired through a process-oriented approach. This approach will continuously be tested for its effectiveness and its methodology will be adapted where necessary. This research has already resulted in a number of different side-products, as the continuous education of teachers in secondary education. Since 1997 an important part of research has been oriented towards problem-focused education. A fine example is the development of an electronic workbook in which the student himself can acquire and process his knowledge (especially in the area of physics) according to a specific study trajectory. Overheid en Recht Het Onderzoeksprogramma Overheid en Recht wil de relatie bestuderen tussen recht en overheid in brede zin, in een juridische, politieke en maatschappelijke context. Centrale onderzoeksvragen betreffen de impact van juridische, politieke en maatschappelijke evoluties op het juridische concept van overheid, op de werking en bevoegdheden van overheidsinstellingen, op publiekrechtelijke principes zoals democratie, rechtsstaat en federalisme, en op de bescherming van personen tegen overheidsoptreden. Het programma wil de zowel nationaal als internationaal op de kaart zetten als een publiekrechtelijk onderzoekscentrum, dat grenzen tussen klassieke rechtstakken en disciplines overstijgt. Organisatie, beleid en sociale ongelijkheden in gezondheidszorg to do multidisiciplinary fundamental and apllied (evaluation) research in following domains international comparative health systems research comparative health services research (organisational models and interorganisational networking) the use of technologies in health care socio-economic inequalities in health patient participation knowlegde transfer methodologies between reserach and policymakers focus on innovations in health systems and health service models in health care, focus on the city Ontwikkelings- en Levenslooppsychologie "De belangrijkste fundamentele en toegepaste onderzoeksactiviteiten binnen het departement van ontwikkelings-en levensduurpsychologie zijn toegespitst op de verschillende stadia van de menselijke ontwikkeling vanaf de geboorte tot aan ouderdom, met een specifieke interesse voor de multidimensionale analyses van coping gedrag. Niet alleen de verschillende aspecten van de persoonlijke ontwikkelings-proces, zoals cognitieve, neuropsychologische en sociale ontwikkeling, maar ook de dynamiek van de intergenerationele waardenoverdracht worden bestudeerd. Binnen het kader van de normale en disfunctionele ontwikkelingsprocessen, is de oprichting van objectieve psychodiagnostical methoden een belangrijk onderwerp van onderzoek. Empirisch onderzoek over problemen in verband met onderwijs en andere specifieke projecten zijn gericht op maatschappelijk relevante thema's zoals lesbisch moederschap, school curriculum evaluatie systemen, adolescent drug problemen en criminaliteit, en de rijvaardigheid van de ouderen." Ontwikkeling: processen, actoren en beleid In deze geglobaliseerde wereld is ontwikkeling een meerlagig multi-actor proces. Ontwikkeling is een complexe aangelegenheid, met vele tegengestelde bewegingen, een proces ook dat zich afspeelt met verschillende snelheden. Ontwikkelingsbeleid is zowel een deel van dit proces als een determinant ervan. De onderzoeksgroep bestudeert het geheel van actoren en dynamieken dat samenhangt met politieke processen, om op deze manier concrete kansen te identificeren voor een rechtvaardigere en meer duurzame ontwikkeling.

19 Onderzoek van onderwijs Universiteit Hasselt <OL> <LI>Verrichten van onderzoek van onderwijs op het niveau van het hoger onderwijs met het oog op: <UL> <LI>het kwaliteitsvol ontwikkelen van curricula; </LI> <LI>het begrijpen van het leerproces van studenten en de wisselwerking met de onderwijs- en leercontext (inclusief problematiek overgang secundair naar hoger onderwijs);</li> <LI>het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle benadering bij het evalueren van studenten;</li> <LI>het ontwikkelen van een kwaliteitsvolle benadering van evalu Onderzoeksgroep Studies in Toerisme Ontwikkeling Worldwide, tourism has already become the biggest economic sector and is still growing. In many developing countries tourism is the major driving force behind economic growth and social improvement, thanks to its labour-intensive nature and the substantial side-effects it generates on other economic activities. However, cultural and ecological disruption are never far away from tourism development. OSTO intends to study the conditions for a harmonious advancement of the economic, cultural and ecological outcome of tourism development. Its composition is therefore, evidently, of a multidisciplinary and interfaculty nature to cover the multiple aspects of the tourism phenomenon. ONDERZOEKSGROEP SOCIOLOGIE VAN DE WELZIJNSZORG EN NON-PROFITSECTOR A. The first focus of the Centre is on the effectiveness and efficiency of welfare and non-profit organisations. In our approach we investigate these topics at 3 different production phases: at the input we concentrate on access and specificity of the target group and their problems; we look at the process step in terms of division of labour, the allocation of capacity and use treatment forms as well as the form of the relationship with clients; at the outcome level we investigate the changes in the state of the client as well as his satisfaction. We studied specific types of services (e.g. ambulatory mental health centres) but also the relationship between types of services as well as the policy related to one of these service types. //..B. We were able tot develop instruments and models e.g. on the workload management of general personal social services; on the cohesion and collaboration of different types of services; on the determinants of demand and use of services for dependent elderly; on the effects of the use of services for the well-being of elderly; on the introduction of personal care budgets for persons with physical handicaps. //..C. We investigate the general well being of the population and the place of informal care in general. ONDERZOEKSGROEP NIEUWE INTERNATIONALE ARBEIDSVERDELING a. Three themes of research are covered within the main orientation: * intra-industry trade: the main objective is to identify the determinants of intraindustry trade and its policy implications. * anti-dumping policy and practice: to identify the determinants of the anti-dumping decisions and to analyse the policy implications. * computable general equilibrium analysis of economic integration: to quantify the results of the formation of trade blocks, particularly in Latin America. b. * Yielded the surprising result that the simultaneous exports and imports of the same product exist between high income and low income countries. The potential for such trade is considerable. * The political economy variables play an important role in yhe injury determination and a somewhat less significant role in yhe dumping determination of the European Union. * Impact of a free trade arrangement between the European Union and MERCUSOR. Onderzoeksgroep KBPRO Brussel (URL:https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/ )Onderzoeksgroep Kwantitatieve Bedrijfsprocessen (KBPRO), Campus Brussel HUB). Onderzoeksgroep HRRG Brussel (URL:https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/ )Onderzoeksgroep Human Relations Research Group (HRRG), Campus Brussel HUB) Onderzoeksgroep GIC Brussel (URL:http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/ )Onderzoeksgroep Globalisering, Innovatie en Competitie (GIC), Campus Brussel HUB). Onderzoeksgroep FAcT Brussel Onderzoeksgroep Finance, Accountancy & HUB. Onderzoeksgroep EERD Brussel Onderzoeksgroep Educational Research & Development (EERD), Campus Brussel HUB). ONDERZOEKSGROEP COMMUNICATIEWETENSCHAP Current research topics: New media technologies and representational practices in research and science communication. Strategic communication management and organisational culture. Visual research methodologies in the social and cultural sciences. Political communication (the role of communication in political processes) with special attention to psychological and linguistic aspects of politics and communication. Framing (Analysis of the media frames used by the press and TV news to represent asylum seekers and refugees). Onderzoeksgroep CEDON Brussel (URL:http://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/ )Onderzoeksgroep Centrum voor Duurzaam Ondernemen (CEDON), Campus Brussel. ONDERZOEKSGROEP BURGER EN POLITIEK The topics of interest of the research group are: Local Networks and Political Recruiting, the missing link between political demand and political supply, Political alienation, Cultural deprivation, Right wing extremism, Institutional change in Antwerp.

20 ONDERZOEKSGROEP ARMOEDE, SOCIALE UITSLUITING EN MINDERHEDEN a. To study the different ways in which different forms of social exclusion are produced and reproduced: at the micro-, meso- and macro-level. At the macro-level: the development of a computerized database in which statistical series, research results, legal documents and bibliographical information are stored. Analysis of this information. At the meso-level: the analysis of urban forms of poverty (esp. the Antwerp situation) and the evaluation of related programmes. At the micro-level: the analysis of the 'structures of daily life' of the poor with special attention for their networks. b. Production of a 'Yearbook on Poverty and Social Exclusion' (3rd edition in 1994). Annual and Special reports on the situation in Belgium. Research reports on the intergenerational poor, their ways of life and their networks. Development of evaluation methods and techniques for poverty programmes and projects at the urban level. Onderzoekseenheid Publiekrecht CONSTITUTIONAL LAW (prof. A. Alen)- The state : structure, organs, competences, functioning.- Constitutional law and international law: human rights.administrative LAW (prof. M. Boes)Zoning and planning law, monuments and sites, administrativecontracts-public procurement law.environmental AND ENERGY LAW (prof. K. Deketelaere)International, European, federal, regional and localenvironmental and energy legislation.human RIGHTS (prof. P. Lemmens)- European Convention on Human Rights: international and domestic aspects- Right to fair trial- Right to privacy- Freedom of expression- Right to development - Universality of human rightslegal SYSTEM (prof. P. Van Orshoven)METHODOLOGY OF LAW & PROCEDURAL LAW (prof. P. Van Orshoven) Onderzoekseenheid Privaatrecht Research covers the field of contracts, family law, law ofsuccession, law of property and torts.current projects deal with English contract law, filiation, samesex marriages, transsexualism, law of names, distribution ofmatrimonial assets, human rights and a survey of cases of torts. Onderzoekseenheid MSI Leuven Onderzoekseenheid MO Leuven Onderzoekseenheid KBI Leuven Onderzoekseenheid Economisch Recht 1. The establishment of the European internal market in 1992,with respect to:- competition law and trade practices- regulation of insuranceharmonization of company law- harmonization of value added tax- harmonization of withholding tax on investments and corporate income taxcommercial contracts- company law2. Company law with special emphasis on the preparation of thestatutary law reform.3. Mortgage loans.4. Legal aspects of pension funds.5. The mechanisms of tax reform.comparative studies in taxation focused on the basic structuresof tax systems.harmonisation of tax law in the European Community in the areasof corporate income tax, value added tax ad excise taxes. Studies in thefinancing of social security systems.studies in comparative tax reform.legal issues in international tax law.6. The law of bancruptcy Onderzoekseenheid CES Leuven 1.ECONOMETRICS:*Empirical economic models: country models, global models, specification, estimation & simulation.*consumer demand: systemsof demand functions for economies as a whole and for groups of products. *Portfolio models: descriptive models for financial investment.*new technology & employment: microeconomic impact of technological changeon employment.*labor contracts: the allocation of risk over partners & time.*foundations of Social security:socio-economic efficiency, role of private & public institutions.* Social choice:aggregation of individual preferences.*financial models:asset pricing, term structure ofinterest rates, predicting stock market returns & volatility. 2.MONETARY & INFORMATION ECONOMICS:*Saving & financial wealth in Belgium. Database on macroeconomic & financial savings. Analysis, within the framework of portfolio models, of recent changes in the sectoral & asset allocation with respect to institutional & Onderzoekseenheid AFI Leuven Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) Het Onderzoekscentrum Visuele en Digitale Culturen (ViDi) richt zich op fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar cultuur en naar communicatieprocessen, -mogelijkheden en -problemen vaak, maar niet uitsluitend, met een visuele dimensie - in diverse maatschappelijk relevante contexten (wetenschappelijke kennisoverdracht, verslaggeving, entertainment...). De onderzoeksgroep focust hierbij op verschillende deelaspecten (productie, representatie en receptie) van uiteenlopende media (film, televisie, internet, fotografie, etc.) en culturele fenomenen, via een uitgebreid arsenaal aan (innovatieve) methoden (tekstuele analyse, publieksonderzoek, productioneel onderzoek, visuele etnografie, systematische observatie, arts-based methodieken, etc). Zowel historische als hedendaagse aspecten staan centraal in het onderzoek dat doorgaans verschillende theoretisch een methodische invalshoeken combineert: de productiecontext van mediafenomenen en beelden en hun institutionele, politieke en economische invloeden; de multimodale analyse van mediaproducten en visuele artefacten; het perspectief van de ontvangers/gebruikers en de manieren waarop zij betekenissen construeren en specifieke praktijken ontwikkelen. Onze huidige onderzoekslijnen die ook in de toekomst verder ontwikkeld zullen worden omvatten ondermeer: Visuele media als instrumenten ene databronnen voor sociaal en cultureel onderzoek (visuele sociologie, visuele antropologie, visuele studies, culturele geografie). De studie van de wetenschappelijke en maatschappelijke impact van nieuwe mediatechnologieën (internet, geo-media). Media-analyse, mediageletterdheid en visuele competenties, multimodaal onderzoek Analyse van non-fictie beeldculturen: van de private tot de publieke sfeer, van populair beeldgebruik tot wetenschappelijke visualisatie. Toepassing van visuele methoden op diverse velden van sociaal-wetenschappelijke onderzoek (gezondheidszorg, urbane planning, sociale uitsluiting, multiculturalisme, politiek, ) Historisch onderzoek naar cinema en filmervaring. Hedendaagse bioskoopculturen: lokaal, nationale en internationale contexten, producten en publieken.

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Organisaties (1-50 van 454)

Organisaties (1-50 van 454) www.researchportal.be - 29 jan 2017 00:03:03 Organisaties (1-50 van 454) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) WISKUNDIGE ECONOMIE / MACRO-ECONOMIE Our research group focusses on different

Nadere informatie

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL

College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL College- en tentamenrooster 2015-2016 Masteropleidingen ESL De vakken zijn in dit rooster per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Comparative Law and Economics

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen

Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk. gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Het executief en het sociaal cognitief functioneren bij licht verstandelijk gehandicapte jeugdigen. Samenhang met emotionele- en gedragsproblemen Executive and social cognitive functioning of mentally

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering

De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende. Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering De Relatie tussen Mindfulness en Psychopathologie: de Mediërende Rol van Globale en Contingente Zelfwaardering The relation between Mindfulness and Psychopathology: the Mediating Role of Global and Contingent

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

Sessie Centrumsteden VVJ

Sessie Centrumsteden VVJ Sessie Centrumsteden VVJ Bram Vermeiren Steunpunt Jeugd vzw Arenbergstraat 1D I 1000 Brussel T 02 551 13 50 I F 02 551 13 85 info@steunpuntjeugd.be I www.steunpuntjeugd.be missie Jeugdwerk brengt kinderen

Nadere informatie

6 International Human Rights 2sem

6 International Human Rights 2sem Universiteit: The University of Melbourne 1 ste semester Leuven = 2 de semester Melbourne / 2 de semester Leuven = 1 ste semester Melbourne Vermeldingen ivm semester in kolom opmerkingen verwijzen naar

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011

Workshop 3. Digitale inclusie. E-inclusion. Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa. Brussel, 11.10.2011 Workshop 3 Digitale inclusie Rondetafel De Digitale Agenda voor Europa Brussel, 11.10.2011 2 E-inclusion e-inclusie (of digitale inclusie) verwijst naar alle beleidslijneninitiatieven die een inclusieve

Nadere informatie

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats.

Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Ontwikkeling, Strategieën en Veerkracht van Jongeren van Ouders met Psychische Problemen. Een Kwalitatief Onderzoek op Basis van Chats. Development, Strategies and Resilience of Young People with a Mentally

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

NVB Strategie-implementatie en verandering

NVB Strategie-implementatie en verandering NVB Strategie-implementatie en verandering Dr. Jeroen van der Velden Associate professor Strategy alignment Co-director Strategy center Nyenrode Business Universiteit Dr. Jeroen van der Velden Associate

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Tentamen rooster / Exam Schedule

Tentamen rooster / Exam Schedule Tentamen rooster / Exam Schedule 2016-2017 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan dit rooster. Er kunnen door omstandigheden wijzigingen optreden. Deze versie is gepubliceerd op 14 februari 2017. Let

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal

Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal Behavioural Insights Applied to Policy Ontsluiten van gedragskennis, een Europees verhaal François J. Dessart, PhD Infosessie gedragsinzichtingen Vlaamse Overheid, Brussel 27 september 2016 Behavioural

Nadere informatie

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit.

De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van. Criminaliteit. Running head: Desistance van Criminaliteit. 1 De Invloed van Persoonlijke Doelen en Financiële Toekomst perspectieven op Desistance van Criminaliteit. The Influence of Personal Goals and Financial Prospects

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd

Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinantenonderzoek naar Factoren waarmee een Actief Stoppen-met-Roken Beleid op Cardiologieverpleegafdelingen kan worden bevorderd Determinant Study in to Factors that Facilitate a Active Smoking-cessation

Nadere informatie

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM

Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Internationalisaring vraagt om MEER FLAMENCO FORUM Jeanine Gregersen Samenvatting Context : werkdefinities en twee stellingen Focus op interculturele competentie Implicaties voor instellingen Moot court

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

MA FR: profiel directe belastingen

MA FR: profiel directe belastingen MA FR: profiel directe belastingen 2008 Universiteit Maastricht MA FR: profiel directe belastingen Page 1 of 157 Inhoudsopgave Ondernemingsrecht... 5 Fiscaal Concernrecht... 7 European Value Added Tax...

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs

45000 studenten personeel Alle studiegebieden (-theologie) Recente beleidsthema s onderwijs Sturing onderwijspraktijk door kwaliteitszorg UGent Directiecongres Secundair onderwijs Bisdom Gent 14 oktober 2015 Luc Van de Poele Directie Onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Universiteit

Nadere informatie

Collegerooster Masters ESL

Collegerooster Masters ESL Collegerooster Masters ESL 2016-2017 De vakken in dit rooster zijn per blok in alfabetische volgorde opgenomen. BLOK 1 vaknaam/code dag van tot weken Doing Criminological Research: Methodological and Ethical

Nadere informatie

Uitsluiting creditcontract

Uitsluiting creditcontract FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN STUDENTENADMINISTRATIE PARKSTRAAT 45 BUS 3600 3000 LEUVEN, BELGIË Uitsluiting creditcontract 1. Toepasselijke bepaling van het onderwijs en examenreglement

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

en een Licht Verstandelijke Beperking Linda M. van Mourik

en een Licht Verstandelijke Beperking Linda M. van Mourik De Invloed van een Autoritatieve Opvoedstijl op Risicogedrag en de Mediërende Rol van de Hechtingsrelatie bij Adolescenten met een Autismespectrumstoornis en een Licht Verstandelijke Beperking The Influence

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen

De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen De Relatie tussen Dagelijkse Stress, Negatief Affect en de Invloed van Bewegen The Association between Daily Hassles, Negative Affect and the Influence of Physical Activity Petra van Straaten Eerste begeleider

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Inhoudsopgave Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Validatie van het EHF meetinstrument tijdens de Jonge Volwassenheid en meer specifiek in relatie tot ADHD Validation of the EHF assessment instrument during Emerging Adulthood, and more specific in relation

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015

Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 Overzicht inschrijvingsvereisten Handelsingenieur 2014-2015 BSc in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Algemene regel: studenten die niet slagen voor minstens 30 studiepunten binnen

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid

BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid BA Nederlands Recht Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2008 Universiteit Maastricht BA Nederlands Recht Page 1 of 172 Table of content Inleiding in de rechtswetenschap... 6 Vaardigheden voor juristen A...

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr.

CONCEPT Tentamenplanning Bachelor en Masteronderwijs Tt of Hk. Week Dag Datum begin-tijd eindtijd Vaknaam. studiegids-nr. 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 09.00 12.00 Transnationaal vermogensrecht T 23011008 MA 41 Ma 11-10-10 13.00 16.00 Trade and finance in a global economy

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies

Virtual department Interdisciplinary Units. Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Virtual department Interdisciplinary Units Afd. Athena Afd. Gezondheidswetenschappen Institute of Interdisciplinary Studies Samenstelling teams Kernteam: GW: Maurits van Tulder, Marjolein Visser, Lothar

Nadere informatie

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016

OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 OPEN DAGEN WO NOVEMBER 2016 Kijk voor meer informatie over voorlichtingsevenementen op de site van de betreffende universiteit. Meld je afwezigheid op school een week vóór de Open dag bij de decanen (kamer

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie

De Invloed van Familie op

De Invloed van Familie op De Invloed van Familie op Depressie- en Angstklachten van Verpleeghuisbewoners met Dementie The Influence of Family on Depression and Anxiety of Nursing Home Residents with Dementia Elina Hoogendoorn Eerste

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing

Martin Dees Algemene Rekenkamer. Performance Auditing Martin Dees Algemene Rekenkamer Performance Auditing Invitation to dance performance audits! De danszaal: goed openbaar bestuur De dansers: ook de internal auditors! De openingspassen: enkele uitgangspunten

Nadere informatie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie

De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en. Discrepantie De Relatie tussen Betrokkenheid bij Pesten en Welbevinden en de Invloed van Sociale Steun en Discrepantie The Relationship between Involvement in Bullying and Well-Being and the Influence of Social Support

Nadere informatie

LVSO. Research for Students

LVSO. Research for Students LVSO Research for Students Overzicht 1. Introductie tot Student Onderzoek en LVSO 2. Voorstelling projecten en labo s 3. Praktische handleiding tot het statuut 4. LVSO Café I. Introductie tot Student Onderzoek

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster

Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte. J.M. Trooster Het Effect op Compliance Gedrag van de Invoering van de Vooringevulde Aangifte The Effect of pre-completed Tax returns forms on Compliance J.M. Trooster Eerste begeleider: dr. P. Verboon Tweede begeleider:

Nadere informatie

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning

G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning G. Allaert, University Ghent Urban & Regional Economy and Planning The Benelux Center region in the Hamburg-Le Havre Range Legend: golden triangle corridor large consumer market industrial mainport

Nadere informatie

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212

2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 2008 Universiteit Maastricht Page 1 of 212 Inhoudsopgave Diagnostic Test: English Language... 6 Apollo en Dionysus incl. Inleiding in de... 8 Portfolio-Mentoraat, jaar 1... 10 Academische Vaardigheden...

Nadere informatie

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer

Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Met opmaak: Links: 3 cm, Rechts: 2 cm, Boven: 3 cm, Onder: 3 cm, Breedte: 21 cm, Hoogte: 29,7 cm Stigmatisering van Mensen met Keelkanker: de Rol van Mindfulness van de Waarnemer Stigmatisation of Persons

Nadere informatie

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen

JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen JPI Oceans Gezonde en productieve zeeën en oceanen www.jpi oceans.eu OVERZICHT Terrein Governance Operationeel maken Strategic Research and Innovation Agenda Belgische deelname en interesse Outlook SRIA

Nadere informatie

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6

Programmaoverzicht. Bachelor Open dag 3 februari Page 1 of 6 Programmaoverzicht Bachelor Open dag 3 februari 2018 Page 1 of 6 Informatiesessies geven voorlichting over de opleiding, zoals de opbouw, toekomstperspectieven en de ervaring van een student. Kennismakingscolleges

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Academisch schrijven Inleiding

Academisch schrijven Inleiding - In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren Algemene inleiding van het werkstuk In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze Om deze

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen

Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid. Faculteit Sociale Wetenschappen Opleiding Master of Science in het sociaal werk en sociaal beleid Faculteit Sociale Wetenschappen Inhoud en achtergrond Kernpunten opleiding 1. Verbreding en verdieping van uw kennis 2. Internationaal

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt

Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Growing old is becoming lonely? Jana D hoedt Introduction Loneliness is a personal, subjective experience. A person experiences this feeling when his social relationships do not match his wishes. It is

Nadere informatie