Vermeerzaal Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vermeerzaal 1.03. Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit. Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling"

Transcriptie

1 OVERZICHT De Raad Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma Peiling Vrijstelling bestemmingsplan De Terp (art 19.1 Wro) Voorbereiding besluit Initiatiefvoorstel VVD: Van wieg tot wieg in Vathorst West en Noord Voorbereiding besluit 19:30 Initiatiefvoorstel VVD: Afvalinzameling Voorbereiding besluit 20:00 Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling Beleidskader Cultuur (voortgezette bijeenkomst) Peiling Milieubeleidsplan Voorbereiding besluit 21:00 21:15 1

2 Tijd Raadzaal :30 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom Besluiten zonder debat 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast. x. Moties Einde 2

3 De Ronde en Het Plein Datum: dinsdag 11 december 2007 Aanvang: 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Veiligheidsprogramma Peiling Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling

4 Vragen raadsleden aan college Informatie Reg.nr.: Van: Presidium Ambtelijk contact: Richard-Pronk ( ) Portefeuillehouder: Niet van toepassing Opsteller: Richard-Pronk Samenvatting: De fractievoorzitters hebben besloten te experimenteren met de mogelijkheid voor raadsleden om vragen te stellen aan het college. Uitgangspunten De mogelijkheid is bedoeld voor raadsleden (en derhalve niet voor insprekers) De mogelijkheid is bedoeld voor korte vragen (en derhalve niet voor discussie, peiling van meningen of interpellatie, waarvoor immers andere mogelijkheden en spelregels bestaan) Reden van aanbieding: Van de raad wordt gevraagd: Vervolgtraject: Afhankelijk van het antwoord Doel activiteit: Informatie Soort activiteit: Raad stelt vragen aan college Opmerkingen presidium: Spelregels Vragen worden uiterlijk maandag, voorafgaand aan de dinsdag van Het Besluit, voor uur aangemeld bij de griffie. De griffie mailt de aanmeldingen eind van de maandagmiddag door aan raad en college. De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en kan vragen doorverwijzen naar een volgende of andere mogelijkheid. Soort verslag: Besluitenlijst

5 Veiligheidsprogramma Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Wernand ( ) Portefeuillehouder: Van Vliet-Kuiper Opsteller: Wernand Samenvatting: Eind 2004 zijn in de meerjarennota Amersfoort Veilig de kaders geschetst voor het Amersfoortse veiligheidsbeleid. Passend binnen deze kaders is in het Integrale Veiligheidsprogramma 2008/2009 de veiligheidsaanpakvoor de komende twee jaar beschreven. Anders dan voorgaande jaren kiezen we voor een termijn van twee jaar (in plaats van 1 jaar) omdat dat betere mogelijkheden biedt voor het ontwikkelen, uitvoeren en borgen van de veiligheidsmaatregelen. Het veiligheidsprogramma gaat uit van een aanpak op 3 sporen: naast de reguliere activiteiten en de verschillende projecten springen vooral de toppunten in het oog. Met de keuze van de toppunten maken we duidelijk waarop we de komende twee jaar, samen met onze veiligheidspartners, inzetten en wat onze prioriteiten zijn. Reden van aanbieding: De gemeenteraad van Amersfoort heeft opdracht gegeven de stad aantoonbaar veiliger te maken. Wij willen de raad graag betrekken bij de ontwikkeling en uitvoering van onze veiligheidsaanpak. In het Integrale Veiligheidsprogramma 2008/2009 staat beschreven hoe en met wie we dat gaan doen. Van de raad wordt gevraagd: Peiling van ons voorstel om het Integraal veiligheidsprogramma een looptijd toe te kennen van twee jaar, een aanpak te voeren op drie sporen, vier thema s als Toppunt te benoemen en drie wijken aan te wijzen als hotspot. Vervolgtraject: Begin 2008 start de uitvoering van het programma 2008/2009. Aan het eind van het eerste jaar wordt een tussenstand opgemaakt, op basis waarvan wordt bekeken of bijstelling op onderdelen wenselijk of noodzakelijk is. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?id=182491) : /smartsite.shtml?id=182492

6 Innovatieprogramma (actie uit plan van aanpak Economie) Peiling Reg.nr.: Van: College van B&W Ambtelijk contact: Hoogzaad ( ) Portefeuillehouder: Van t Veld Opsteller: Hoogzaad Samenvatting: Het innovatieprogramma geeft beleidsmatig richting aan onze activiteiten voor het stimuleren van innovatie in de stad. Deze activiteiten zijn onderverdeeld in drie programmalijnen; 1. Amersfoort Creatieve Stad, 2. ICT en Breedband en 3. Kennis en Groei. We werken samen met diverse partners die nauw zijn betrokken bij de totstandkoming van dit programma. Het is onze bedoeling om een coalitie te vormen voor het uitbouwen en financieren van deze activiteiten (co-financiering). Hiermee kunnen we kansrijk inzetten op externe subsidieprogramma s als EFRO, Pieken in de Delta en provinciale programma s. Reden van aanbieding: De ontwikkeling van dit Innovatieprogramma is een belangrijke actie uit de "Economische Acties tot 2008" (Plan van Aanpak Economie), daarom willen wij graag uw mening hierover peilen. Van de raad wordt gevraagd: Peiling van uw mening over het Innovatieprogramma en de (financiële) strategie om dit programma met onze eigen inzet en die van onze partners uit te bouwen, mede door samen aanspraak te maken op externe subsidieprogramma s (onder meer Europees). Vervolgtraject: Vormen van een coalitie met onze partners en verder uitwerken en vorm geven van de drie programmalijnen Amersfoort Creatieve Stad, ICT en Breedband en Kennis en Groei. Doel activiteit: Peiling Soort activiteit: College peilt raad Soort verslag: Verslag Bijbehorende documenten: Peiling (nr. /smartsite.shtml?id=182494) : Innovatieprogramma , incl. bijlagen (nr. /smartsite.shtml?id=182495)

7 Het Besluit Datum: dinsdag 11 december 2007 Aanvang: 21:30 Besluiten met debat 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom Besluiten zonder debat 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast. x. Moties Einde

8 Besluiten met debat

9 1. Amersfoort Vernieuwt: Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg Reg.nr.: (pdf)

10 Portefeuillehouder : Hekman Woordvoerder eerste ronde: R.G.H. van Muilekom

11 Besluiten zonder debat

12 2. Verordening rechtspositie wethouders gemeente Amersfoort Bijlage : vergelijking Amersfoortse verordening (oud) en modelverordening per onderwerp Reg.nr.: Reg.nr.: Bijlage (pdf) (pdf) (pdf)

13 Toelichting : Wijzigingen van de modelverordening VNG zijn aanleiding om de verouderde Amersfoortse verordening te actualiseren en aan te haken bij de modelverordening. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt de Outplacementverordening ex-wethouders te incorpereren zodat vergoedingen en faciliteiten voor wethouders in één verordening zijn gebundeld. Met de inwerkingtreding van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers is de Uitkerings- en pensioenverordening wethouders van de gemeente Amersfoort 2002 van rechtswege buiten werking gesteld. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt formeel deze verordening in te trekken

14 3. Verordening Wet Inburgering 2008 Reg.nr.: Reg.nr.: (pdf) (pdf)

15 Toelichting : In de loop van 2007 zijn er diverse ontwikkelingen geweest rond inburgering. Zo is op 7 september 2007 het Deltaplan Inburgering "Vaste voet in Nederland" vastgesteld. Wijzigingen in wet- en regelgeving zullen naar verwachting in 2009 in werking treden. Per 1 november 2007 is wel al de bevoegdheid van gemeenten ingegaan om aan elke inburgeringsplichtige, in plaats van alleen aan prioritaire groepen, een inburgerings-voorziening aan te bieden. De Verordening Wet Inburgering gemeente Amersfoort 2007 wordt met dit voorstel hierop aangepast.

16 x. Moties Reg.nr.:

17 Einde

18 Gemeente Amersfoort RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : Aan : Gemeenteraad Datum : 13 november 2007 Portefeuillehouder : Wethouder drs. J.A. Hekman Agendapunt : HB-1 TITEL Reactienota en wijzigingen in concept ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt BESLISPUNTEN 1. Ontwerp Reactienota concept ontwikkelingslannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek- Schuilenburg Vernieuwt vast te stellen; 2. Ontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt inclusief de voorgestelde wijzigingen n.a.v. reacties en ambtshalve aanpassingen vast te stellen. AANLEIDING Amersfoort Vernieuwt is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Amersfoort en de woningcorporaties de Alliantie Eemvallei en Portaal Eemland. Amersfoort Vernieuwt verbetert de kwaliteit van de wijken in Amersfoort, altijd in nauw overleg met bewoners en andere partijen uit de wijk. Afgelopen jaar is al intensief overlegd met bewoners en partners en dit heeft geleid tot de conceptontwikkelingsplannen Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt. Op 12 juni 2007 zijn de concept ontwikkelingsplannen (reeds in uw bezit) door de raad voor inspraak vrijgegeven. De inspraakreacties zijn verwerkt in voorliggende reactienota, waarin antwoord wordt gegeven hoe wordt omgegaan met de afzonderlijke reacties. Ook wordt aangegeven welke wijzigingen in de concept ontwikkelingsplannen worden voorgesteld. 1.1 Gevolgde procedure De inspraak ging over de concept ontwikkelingsplannen als geheel. Er kon nog niet gereageerd worden op de invulling van de aparte projecten die in de wijken worden uitgevoerd. Deze projecten werken we eerst samen met de bewoners en andere belanghebbenden verder uit. We maken onderscheid tussen drie vormen van bewonersparticipatie: inspraak, consultatie en coproductie. Per project is aangegeven in de ontwikkelingsplannen welke vorm van participatie aan de orde is. Op 12 juni 2007 zijn de concept ontwikkelingsplannen door de raad voor inspraak vrijgegeven. De volgende toezeggingen zijn aan de raad gedaan: - Na de zomer zal in De Ronde worden stilgestaan bij het proces, de kaders, de rol van de raad (ook punt van de bouwschade komt dan aan de orde); Deze bijeenkomst vindt op 4 december plaats. De volgende onderwerpen staan op de agenda: Deel 1: Beschrijving van de rol van de raad en over welke onderwerpen c.q. projecten hij wordt geïnformeerd c.q. betrokken; Deel 2: Startnotitie om te komen tot een helder en eenduidig monitoringsinstrument van de doelstellingen uit de Woonvisie (Motie-1.1, 18 september 2007); Deel 3 : De woonprogrammering van de AV wijken. - Inspraakperiode loopt tot ongeveer eind september; Inspraakperiode liep t/m 26 september. - Na de zomer komt er een rapport over de wijkeconomie beschikbaar; In een raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de aanpak stimulering wijkeconomie in de Amersfoort Vernieuwt wijken. In de bijlage zijn strategieën en initiatieven opgenomen. Inlichtingen bij: W. Ramsoender, SOB/EO, (033)

19 raadsvoorstel pagina 2 Gemeente Amersfoort - Er komt een overzicht over de planning van bouw en sloop; In de notitie Rol van de raad, die op 4 december besproken wordt, komt in deel 3 de woningprogrammering aan de orde. - Aan het presidium is verzocht om dit onderwerp gedurende een hele avond te bespreken; Deze bijeenkomst vindt op 4 december plaats. - In het najaar volgt een startnotitie over de driehoek Zwarteweg; Het stedenbouwkundigplan wordt aan de raad voorgelegd. - Het college zal na de peiling beslissen om de plannen al dan niet gewijzigd in de inspraak te brengen. De plannen zijn ongewijzigd de inspraak ingebracht. De concept ontwikkelingsplannen hebben gedurende drie weken voor de zomervakantie en drie weken na de zomervakantie (4 juli t/m 26 september 2007) voor inspraak ter visie gelegen waarbij eenieder in de gelegenheid is gesteld om schriftelijk of via te reageren. Hiervan is gedurende de genoemde termijn gebruik gemaakt door 69 insprekers. Veel van de reacties zijn vragen ter verduidelijking. Reactie 24 t/m 39 zijn mondelinge reacties die tijdens de Inspraakbus 1 naar voren kwamen. Reactie 42 t/m 62 zijn gelijksoortige reacties met betrekking tot de toekomst van de woningen aan het Kwikstaartpad. 1.2 Wat valt op? De binnengekomen reacties zien wij als een steun in de rug voor onze gezamenlijke plannen. Ze bevestigen dat we op de goede weg zijn. Verder bevatten ze veel ideëen en suggesties waar we in de verdere uitwerking mee aan de slag kunnen. De reacties zijn in de reactienota verdeeld onder Algemeen Amersfoort Vernieuwt, Liendert-Rustenburg Vernieuwt en Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt. Een deel van de inspraakreacties gaat over gelijksoortige onderwerpen. Deze worden hieronder genoemd. Algemeen Amersfoort Vernieuwt Veel positieve en meedenkende reacties; Verheugd over de nadruk op sociale problematiek; Omvang kernvoorraad/ aantal betaalbare huurwoningen; Aantal woningen (marges, duidelijkheid over cijfers); Eerst bouwen dan slopen (haalbaarheid/transparantie); De paragraaf werkgelegenheid is te mager; Bewonersparticipatie versterken/coproductie met bewoners/bewoners betrekken bij straat/buurt; Concreetheid doelstellingen/ SMART/ toetsen van verbetering; Liendert-Rustenburg Vernieuwt Suggesties om betrokkenheid bij de wijk en sociale cohesie tussen elkaar te versterken; Tegen sloop van woningen aan het Kwikstaartpad; Veel reacties i.r.t. het Waterwingebied (parel, schitterend, behouden blijven, sloop garageboxen); Pluspunt hoeveelheid beschikbare groen + ruimte opzet van de wijk; Betrekken ecologie; Overlast van jongeren; Activiteiten en speelvoorzieningen (voetbal/basketbal) voor kinderen; Randenbroek-Schuilenburg Vernieuwt Vragen t.a.v. sloop (o.a. seniorenwoningen); Realiseren faunapassages; 1 Op woensdagmiddag 19 september 2007 reed een Amersfoort Vernieuwt bus door de wijk Liendert-Rustenburg. Bewoners konden via een videoboodschap inspreken op de concept ontwikkelingsplannen.

20 raadsvoorstel pagina 3 Gemeente Amersfoort Verzoek om transparant proces bij de groene saldoregeling; Het Operaplein als hart van de wijk; 1.3 Wijzigingen in de ontwikkelingsplannen Naar aanleiding van de reacties stellen we voor om het volgende te wijzigingen in de ontwikkelingsplannen: Wijzigingen naar aanleiding van de ingekomen reacties Concept ontwikkelingsplan/reactienota (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Paragraaf werkgelegenheid in beide Onder het kopje Werken En dit is de manier op pagina ontwikkelingsplannen aanvullen. 23 van het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg en op pagina 24 van Liendert-Rustenburg toevoegen: - arbeidsparticipatie bevorderen van niet uitkeringsgerechtigden aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit doen we door gebruik te maken van beschikbare en beproefde reintegratie- en activeringsinstrumenten (die we nu al inzetten voor bijstandsgerechtigden). - De AV-teams benutten om mensen te wijzen op hun mogelijkheden binnen het minima-beleid, waaronder sociale activering. - Met partners (o.a. corporaties) gaat de gemeente actief Werk Mee-banen creëren in en voor de eigen wijk. Het gaat hierbij om mensen met een Gebruik van term Liendert en Rustenburg i.p.v. Liendert- Rustenburg Verzoek van de inspreker om het waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg groen in te kleuren en dit gebied meenemen in het op te stellen inrichtings- en beheerplan en als onlosmakelijk onderdeel van het geheel te ontwikkelen. Verzoek van de inspreker om onder wat op pagina 105 van het ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg toe te voegen: ondergrondse faunapassage ter hoogte van het waterwingebied. Inspreker geeft aan dat de verhoging van de kruising met de Wiekslag niet snelheidswerend werkt. Verzoek van de inspreker om het belang van ecologische verbindingszones tussen Valleikanaal en Waterwingebied op te nemen. Verzoek van de inspreker om bij de toekomstige ABCschool in Rustenburg een natuurlijke speelplaats te realiseren. Wijkeconomie is van belang. grote afstand tot de arbeidsmarkt. In ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg waar de term Liendert-Rustenburg wordt gebruikt wijzigen in Liendert en Rustenburg. Op pagina 101 onder H1 Herinrichting Waterwingebied toevoegen dat bij verdere planvorming als overweging het waterwingebied tussen Lageweg en Hogeweg in het op te stellen inrichtings- en beheerplan wordt meegenomen. Op pagina 105 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat in het projectplan herinrichting van Randwijcklaan een ondergrondse faunapassage wordt meegenomen. Op pagina 105 opnemen dat bij aanpassing van de weg opnieuw wordt gekeken naar snelheidswerende maatregelen en het huidige functioneren hiervan. Op pagina 109 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat het belang van een ecologische verbindingszone tussen Valleikanaal en Waterwingebied wordt meegenomen in het projectplan. Op pagina 89 van het ontwikkelingsplan Liendert- Rustenburg toevoegen dat wordt onderzocht of het schoolplein (deels) kan worden ingericht als natuurlijke speelplaats. In het projectendeel van beide ontwikkelingsplannen is het project wijkeconomie als volgt opgenomen: 31/36 (respectievelijk Randenbroek-Schuilenburg en Liendert-Rustenbrug) Stimulering wijkeconomie wat: Er wordt een projectleider wijkeconomie aangesteld voor Liendert-Rustenburg, Randenbroek-Schuilenburg, maar ook voor Kruiskamp en het Soesterkwartier. De projectleider trekt de wijk in en spoort mensen op die nu al zeer kleinschalig, vrijwillig of onprofessioneel een bedrijfje gestart zijn en stimuleert en ondersteunt hen om dit te professionaliseren. De projectleider verknoopt beginnende ondernemers met elkaar om de kans van slagen te vergroten. De projectleider maakt concrete afspraken met corporaties en andere vastgoedeigenaren

21 raadsvoorstel pagina 4 Gemeente Amersfoort Verzoek van de inspreker om conform Randenbroek ook bij Schuilenburg: versterken relaties met de groenstructuur, beken en het Valleikanaal op te nemen. Tabel 1 Wijzigingen naar aanleiding van de reacties om goedkope bedrijfsruimte ter beschikking te stellen. De projectleider onderzoekt met de gemeente Amersfoort (Sociale Zekerheid) de mogelijkheden van loonkostensubsidies. waarom: stimulering van wijkeconomie in de Amersfoort Vernieuwt wijken. wie: de Alliantie, Portaal en de Gemeente Amersfoort doelgroep: beginnende ondernemers in de wijken participatie: coproductie planning: 2008 t/m 2010 Op pagina 29 ontwikkelingsplan Randenbroek- Schuilenburg toegevoegd onder Schuilenburg, Kansen zijn: Relaties met de groenstructuur, beken en het Valleikanaal versterken. Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Liendert-Rustenburg Concept ontwikkelingsplan (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Rug van het plan Wijzigen in Achterkant openingstijden informatiecentrum de Groene Openingstijden zijn aangepast in maandag t/m vrijdag: Stee uur. Voettekst overzicht projecten Randenbroek Schuilenburg. Op pagina 7 en 11 staat: Met dit concept ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. Er is het afgelopen jaar al intensief overlegd met bewoners en partners en zijn de plannen bijna klaar voor inspraak. Na vaststelling door de gemeenteraad, waarschijnlijk december 2007, kan de uivoering van Amersfoort Vernieuwt van start. Op pagina 18 en 19 zijn de kopjes zwart gedrukt. In de tabel op pagina 39 wordt een aantal keer Randenbroek en Schuilenburg genoemd. Aanpassen in Liendert en Rustenburg. Wijzigen in: Met dit ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. In 2007 is intensief overlegd met bewoners en partners en hebben de plannen voor inspraak ter visie gelegen. Eind 2007 zijn de ontwikkelingsplannen vastgesteld, zodat de uitvoering kan starten. Op pagina 18 en 19 kopjes in grijs drukken. Wijzigen in Liendert en Rustenburg. Daarnaast cijfers aanpassen. Op pagina 39 subdoelstelling werken 1 en 2 anders formuleren en toevoegen ambititie Pagina 40, bijlage 1 doelstellingen, procesdoelstelling: Voor het ontwikkelingsplan meting eind 2007 aanpassen. 1.Verminderen van het aantal bewoners met een werkeloosheidsuitkering in de richting van het Amersfoort gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage niet-werkende werkzoekenden gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 8,6% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Liendert 8,6% Rustenburg 4,7% 2. Verminderen van het aantal bewoners met een bijstandsuitkering in de richting van het Amersfoortse gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage bijstandsontvangers gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 4,7% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Liendert 4,7% Rustenburg 1,6% Gewijzigd in begin Bij het woonprogramma op pagina 41 staat p.m. Woonprogramma is ingevuld. Hier is bijlage 4: woningvoorraad in AV wijken 2007 en 2020 van het Woonprogramma Amersfoort Vernieuwt gebruikt.

22 raadsvoorstel pagina 5 Gemeente Amersfoort In bijlage 4 vanaf pagina 45 wordt een verkeerde nummering gehanteerd. Genummerd zoals bij het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg. Pagina 45, Bijlage 4 Wijkanalyse de cijfers van De cijfers zijn gewijzigd. Liendert telde op 1 januari 2007 wijzigen in cijfers per (aantal inwoners) inwoners, Rustenburg inwoners. Op pagina 59: Buurtoverstijgende projecten, Toegevoegd bij 3. Voortburgeren: wie Alleato. 3. Voortburgeren mist als partij (wie) Alleato. Pagina 60, Project 5 Vrouwennetwerk en pagina 63, 5. Vrouwennetwerk project 10 Informatiepunt Allochtone vrouwen wat: activiteiten en stimuleren activering van samenvoegen en nummering aanpassen. (allochtone)vrouwen. waarom: participatie bevorderen en netwerk opbouwen. Verder tekst van 5. Pagina 69, Project 34: Voorstel om voor handhaving een Gewijzigd in: Verbeteren handhaving en toezicht. nieuw project te maken, naam wijzigen. Bij de AV-teams staat bij het participatie-model in het Bij AV-teams coproductie wijzigen in n.v.t. ontwikkelingsplan Liendert-Rustenburg coproductie. Echter bij de uitwerking van het projectvoorstel is geen sprake van participatie, dus hier moet n.v.t. staan voor zover dit het projectvoorstel betreft, de uitvoering is in feite wel met bewoners samen op basis van vrijwilligheid. Pagina 74, bij A3 en A4 planning aanpassen. Planning gewijzigd in bij beide projecten. Pagina 77, kaartje van het project ABC-school De Lidl is toegevoegd aan het kaartje. aanpassen. Bij B6 ontwikkeling Driehoek op pagina 77 staat bij Corproductiemodel gewijzigd in consultatiemodel. participatievorm per abuis coproductiemodel. Bij B6 ontwikkeling Driehoek op pagina 77 klopt de kaart niet. In het oranje kader staat het Gronden ten noorden van de Zwarteweg liggen in het plangebied (oranje). volkstuinencomplex ten zuiden van de Zwarteweg ingekleurd. Pagina 78, B5 AV team Liendert-3 planning Planning gewijzigd in aanpassen. Pagina 81, C1 Speelplek bij Moskee El Fath wordt in Planning gewijzigd in 2008 i.p.v gerealiseerd ipv Pagina 89, E2 Kunstgrasveld wordt in 2008 gerealiseerd Planning gewijzigd in 2008 i.p.v ipv Tabel 2 Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Liendert-Rustenburg Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Randenbroek-Schuilenburg Concept ontwikkelingsplan (oud) Definitief ontwikkelingsplan (nieuw) Op pagina 7 en 11 staat: Met dit concept ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. Er is het afgelopen jaar al intensief overlegd met bewoners en partners en zijn de plannen bijna klaar voor inspraak. Na vaststelling door de gemeenteraad, waarschijnlijk december 2007, kan de uivoering van Amersfoort Vernieuwt van start. Op pagina 37 subdoelstelling werken 1 en 2 anders formuleren en toevoegen ambititie Wijzigen in: Met dit ontwikkelingsplan gaat Amersfoort Vernieuwt een volgende fase in. In 2007 is intensief overlegd met bewoners en partners en hebben de plannen voor inspraak ter visie gelegen. Eind 2007 zijn de ontwikkelingsplannen vastgesteld, zodat de uitvoering kan starten. 1.Verminderen van het aantal bewoners met een werkeloosheidsuitkering in de richting van het Amersfoort gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage niet-werkende werkzoekenden gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 8,6% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Schuilenburg 8,6% Randenbroek 8,6% 2. Verminderen van het aantal bewoners met een bijstandsuitkering in de richting van het Amersfoortse gemiddelde met een maximum van 50% boven het gemiddelde. Ambitie 2020: Percentage bijstandsontvangers gelijkhouden (indien lager dan of gelijk aan het

23 raadsvoorstel pagina 6 Gemeente Amersfoort De tabel op pagina 38 is niet volledig ingevuld. Pagina 43, Bijlage 4 Wijkanalyse de cijfers van wijzigen in cijfers per (aantal inwoners). Amersfoortse gemiddelde) of terugbrengen naar maximaal 4,7% (indien het percentage hoger is dan het Amersfoortse gemiddelde). Schuilenburg 4,7% Randenbroek 4,7% Tabel op pagina 39 is in zijn geheel ingevuld. De cijfers zijn gewijzigd. Randenbroek telde op 1 januari inwoners, Schuilenburg inwoners. Bij het woonprogramma op pagina 39 staat p.m. Woonprogramma is ingevuld. Hier is bijlage 4: woningvoorraad in AV wijken 2007 en 2020 van het Woonprogramma Amersfoort Vernieuwt gebruikt. Op pagina 47 onder het kopje Onderwijs moet tekst worden toegevoegd. Bij de AV-teams staat bij het participatie-model in het ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg inspraakmodel. Echter bij de uitwerking van het projectvoorstel is geen sprake van participatie, dus hier moet n.v.t. staan voor zover het het projectvoorstel betreft, de uitvoering is in feite wel met bewoners samen op basis van vrijwilligheid. Bij A7c Operaplein op pagina 72 staat bij participatievorm per abuis coproductiemodel. Gebruik van term Randenbroek en Schuilenburg en i.p.v. Randenbroek-Schuilenburg Pagina 75, project B1 Samen Buurten heeft zich in Schuilenburg (projectgebied A) in plaats van Randenbroek afgespeeld. Pagina 97, 40 Randenbroek 2en pagina 98, 43 Randenbroek 1 samenvoegen. Pagina 97, 41 Randenbroek 6: andere straten. Tabel 3 Onder het kopje onderwijs, Wat zeggen de bewoners? is toegevoegd: De wijk heeft voldoende scholen. De vraag van bewoners richtte zich met name op of opvoedingsondersteuning geboden kan worden en dan met name vanuit de plekken waar kinderen en jongeren komen. Dus vanuit scholen en buitenkasten. Bij AV-teams inspraakmodel wijzigen in n.v.t. Coproductiemodel gewijzigd in consultatiemodel. In ontwikkelingsplan Randenbroek-Schuilenburg waar de term Randenbroek-Schuilenburg wordt gebruikt wijzigen in Randenbroek en Schuilenburg. Het project Samen Buurten, hulpverlening- en participatieproject is toegevoegd bij projectgebied A. Project 40 en 43 zijn samengevoegd (straten en kaartje aangepast). Straten zijn gewijzigd in Chopinstraat en Lisztstraat. Ambtshalve aanpassingen in de concept versie Randenbroek-Schuilenburg BEOOGD EFFECT Het vaststellen van twee ontwikkelingsplannen voor de wijken Liendert-Rustenburg en Randenbroek- Schuilenburg voor de komende 12 jaar, waarin de bewoners en de partners zich kunnen vinden. Zodat gestart kan worden met de uitvoering. ARGUMENTEN 1.1 Betrokkenheid bewoners en partners De komende 12 jaar vormen participatie en communicatie de smeerolie voor de vitalisering van Liendert- Rustenburg en Randenbroek-Schuilenburg. Projecten en plannen worden door, voor en met de wijkbewoners ontwikkeld. De mens staat immers centraal. Dus heel belangrijk daarbij is dat de bewoners en de partners zich in de ontwikkelingsplannen kunnen vinden. KANTTEKENINGEN 1.1 Proces van volhouden en een lange adem Het vaststellen van de ontwikkelingsplannen is een belangrijke stap in het proces van stedelijke vernieuwing. Het geeft een basis voor de uitvoering. De uitvoering van de afzonderlijke projecten geven pas echt de resultaten. Sommige projecten zijn direct uitvoerbaar, andere projecten vragen meer voorbereiding. Dit betekent dat ook met de vaststelling van de ontwikkelingsplannen het stedelijke vernieuwingsproces een proces van volhouden en lange adem is.

Verordening rechtspositie wethouders gemeente De Wolden 2011

Verordening rechtspositie wethouders gemeente De Wolden 2011 De raad van de gemeente De Wolden gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en de Regeling rechtspositie wethouders, besluit

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie wethouders Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel De regeling van de rechtspositie van

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR. De raad van de gemeente Oss

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR. De raad van de gemeente Oss VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS 2014 onder WKR De raad van de gemeente Oss gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen No. 081106 St.-Annaparochie, 27 november 2008. De raad van de gemeente het Bildt; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders.

Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders. rv 181 Bestuursdienst BSD/2006.2960 RIS 142000_061206 Gemeente Den Haag RIS142000_11-DEC-2006 Voorstel van het college inzake verordening voorzieningen wethouders. Inleiding Onlangs is de geactualiseerde

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen De raad van de gemeente Menaldumadeel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086);

gezien de circulaires van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 17 mei 2006 (MARZ/CvA/U200600890) en 7 juli 2006 (MARZ/CvA/u200601086); Raadsbesluit R 2006.093A De raad van de gemeente Bladel; overwegende dat het gewenst is, gezien de datum van de totstandkoming en de ontwikkelingen daarna, de Verordening vergoedingen gemeentebestuurders

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht

Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Verordening rechtspositie wethouders Dordrecht Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als bedoeld

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden 2012. Vergadering: 6 maart 2012 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar E.J. Maring van der Ploeg, 0595 447716 Email: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2009;

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 september 2009; Versie geldig vanaf 28 september 2009 Verordening op rechtspositie wethouder, raads- en commissieleden van de gemeente Sliedrecht 2009. Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging)

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging) MID 07/015 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN (inclusief 1 e wijziging) De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid,

Nadere informatie

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192;

De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; Variabelen in het CONCEPTBESLUIT: De gemeenteraad van Heusden in zijn openbare vergadering van ; gezien het voorstel van het college van 6 februari 2007,doc.nr. B 200707254/09192; b e s l u i t : De gemeenteraad

Nadere informatie

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier

Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier Besluit voorzieningen burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier vastgesteld door het college op 31 oktober 2006 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inleiding... 3 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden 2010. De raad van de gemeente Maasdriel; De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juli 2010; gelet op artikel 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet en het rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 onder de WKR BESLUIT De raad van de gemeente Aalburg; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 augustus 2013; gehoord de overwegingen van de opiniërende vergadering d.d.. 2013; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden van de gemeente Leudal 2014 De gemeenteraad van de gemeente Leudal Gelet op de artikelen 44, 2 e en 3 e lid, 95 tot en met 99 en 147 van de

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Nr. B-5.20.2008 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; Gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012;

RAADSBESLUIT. Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Sint-Oedenrode; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2012, met nummer 33/2012; en gelet op : artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006.

Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en burgerraadsleden 2006. Nummer: 5b. De Raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten

Artikel 3 Onkostenvergoeding Artikel 4 Berekening en betaling vaste vergoedingen Artikel 5 Reiskosten Artikel 6 Verblijfkosten RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 21 januari 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 januari 2010, gelezen het voorstel van het presidium van 2 november 2009; Gelet op artikelen

Nadere informatie

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08

Raadsbesluit Reg. nr : 0810124 Ag. nr : 9 Datum : 27-05-08 Aanhef De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11-03-08 ; gehoord de commissie Bestuurlijke Zaken; Besluit De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011

vast te stellen de volgende: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Besluit raad Besluitnummer 62(a) / 2010 Onderwerp Vaststelling van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Lingewaard 2011 De raad van de gemeente Lingewaard; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

- 1 - gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; - 1 - Registratienummer: 2014-000916/r De raad van de gemeente Weststellingwerf, gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006

Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Verordening rechtspositie wethouders, raads-en commissieleden 2006 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Verordening rechtspositie

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden De raad van de gemeente Borsele; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Houten De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 mei 2011, nr. 2011-038 gelezen en besluit; overwegende dat het gewenst is om de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE SINT ANTHONIS

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE SINT ANTHONIS VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE SINT ANTHONIS De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 juli 2009; gelet

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Strijen. gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het rechtspositiebesluit raads-

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010;

gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010; De raad van de gemeente Cuijk gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2010; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de

Nadere informatie

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen.

Reg. nr.: Z /INT *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. Reg. nr.: Z-14-08261 /INT-14-03950 *ZAADFBAC759* Oude versie met artikelsgewijs de aanpassingen. De raad van de gemeente Lingewaal; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS EN RAADSLEDEN De raad van de gemeente Leeuwarderadeel gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013.

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013. Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2013. Z.6027 /RB.173 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het raadsvoorstel van 2 september 2013; overwegende, dat in zowel het

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011, nr. 12.03;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 december 2011, nr. 12.03; De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rec htspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit

Nadere informatie

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen.

Uw raad wordt voorgesteld de verordening rechtspositie burgemeester Valkenburg aan de Geul vast te stellen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 15 december 2008 Agenda nr: Onderwerp: verordening rechtspositie burgemeester Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Burgemeesters ontlenen

Nadere informatie

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016

Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 Concept verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2016 De raad van de gemeente [naam gemeente]; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2011 Nr. 4.1 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2011 Status In werking Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer december 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 20 30 december 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Bergeijk 2014 De raad der gemeente Bergeijk; Gezien

Nadere informatie

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling

Gemeente Wormerland. Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013. Wetstechnische informatie. Tekst van de regeling Gemeente Wormerland Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Burgerraadsleden 2013 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Wormerland Officiële naam regeling

Nadere informatie

4",..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014;

4,..,,,.' B .C-. E R N H EZ E. gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 2014; .: ~.~ E R N H EZ E 4",..,,,.' B.C-. Raadsvergadering: 21 mei 2014 Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden onder werkkostenregeling 2014 De raad van de

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006.

Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. Toelichting Naast hetgeen bij wet of ministerieel besluit voor wethouders, raads- en commissieleden is bepaald

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 vastgesteld door gemeenteraad op 2014 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2007;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2007; Raadsbesluit De raad van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2007; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeewolde. Nr. 22094 10 februari 2017 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Zeewolde 2014 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gem. Drimmelen. 1. besluit met Verordening

Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gem. Drimmelen. 1. besluit met Verordening Aan de Raad Made, 29 januari 2008 Aan de commissie: Algemeen bestuur en middelen Datum vergadering: 20 maart 2008 Agendapunt : 6 Raadsvergadering: 17 april 2008 Nummer raadsnota: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 5 oktober 2015 Agendapunt : Onderwerp Verordening rechtspositie raadsleden en wethouders Opsterland : 2015. Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 1 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN De raad van de gemeente Simpelveld, gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 De raad van de gemeente Buren; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2010 over de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Doetinchem 2010; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden gemeente Kerkrade 2014 De raad van de gemeente Kerkrade, gelet op de artikelen 44, 95, 96, 97, 99 en 147 van de Gemeentewet, gelet op het Rechtspositiebesluit wethouders en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

Nadere informatie

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN.

VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. VERORDENING VOORZIENINGEN WETHOUDERS, RAADSLEDEN, DUO RAADSLEDEN EN COMMISSIELEDEN. De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 44, tweede

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-395 Titel: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden (2017) De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Forumleden in de gemeente Montfoort 2011

Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Forumleden in de gemeente Montfoort 2011 g e m e e n t e Verordening rechtspositie Wethouders, Raads- en Forumleden in de gemeente Montfoort 2011 De raad van de gemeente Montfoort gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99

Nadere informatie

vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012.

vast te stellen de verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2012. Nr. 7.2 Afdeling rg De raad van de gemeente Tiel, overwegende dat voor het papierloos werken en vergaderen de rechtspositie aanpassing behoeft een verlaging van de onkostenvergoeding van raadsleden daaronder

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 20 september 2007, nummer 040/2007. De raad van de gemeente Papendrecht;

RAADSBESLUIT. Datum en nummer 20 september 2007, nummer 040/2007. De raad van de gemeente Papendrecht; RAADSBESLUIT Datum en nummer 20 september 2007, nummer 040/2007 De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 21 augustus 2007; gelet op de artikelen 44, tweede en derde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden.

RAADSVOORSTEL. Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden. In de raadsvergadering van 31 oktober 2006 is een wijziging

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers

Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers CVDR Officiële uitgave van Waalre. Nr. CVDR49353_2 23 mei 2017 Verordening rechtspositie raadsleden en fractievertegenwoordigers VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN FRACTIEVERTEGENWOORDIGERS De raad

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 september 2010 over de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Doetinchem 2010; gelet

Nadere informatie

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015

Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Verordening rechtspositie politieke ambtsdragers De Bilt 2015 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. politieke ambtsdragers: wethouders, raads- en commissieleden;

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp verordening Rechtspositie wethouders en raadsleden Opsterland : 2016 Portefeuillehouder : Ellen van Selm Beetsterzwaag,

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum :

Raadsvoorstel Reg. nr : Ag nr. : Datum : Raadsvoorstel Reg. nr : 0710351 Ag nr. : Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders-, raads- en commissieleden 2006. Status Besluitvormend. Voorstel De Verordening rechtspositie wethouders, raads-

Nadere informatie

Onderwerp: Wijziging "Verordening wethouders en raadsleden 2007"

Onderwerp: Wijziging Verordening wethouders en raadsleden 2007 Inleiding:De rechtspositie van de wethouders en de raadsleden is vastgelegd in de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007. Feitelijke informatie:de Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Nadere informatie

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen

Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: een commissie als

Nadere informatie

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet,

gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zuidhorn. Nr. 29803 28 mei 2014 Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2014 De raad van de gemeente Zuidhorn gelet op de artikelen 44, tweede en

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 november 2014; gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Purmerend 2014 http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/purmerend/3420.. pagina 1 van 8 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Purmerend Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015.

Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. Verordening rechtspositie wethouders, raadsleden Gemeente Landgraaf 2015. De raad van de gemeente Landgraaf; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 april 2015; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude MID14/019 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raad- en commissieleden van gemeente Maasdriel 2014 De raad van de gemeente Maasdriel; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 oktober 2014, gelet op de artikelen 95, 96, eerste en tweede lid en 97 en 147 van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 Raadsbesluit Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 Jaar/nummer: 2015 / 74 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN 2014 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging verordening voorzieningen wethouders

Voorstel van het college inzake wijziging verordening voorzieningen wethouders rv 180 Bestuursdienst BSD/2007.1390 RIS 149605_071120 Gemeente Den Haag RIS149605_21-NOV-2007 Voorstel van het college inzake wijziging verordening voorzieningen wethouders Inleiding De VNG heeft de Voorbeeldverordening

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 24 juli 2007 Auteur Thea Bormans Portefeuillehouder Burgemeester Bijlagen Diversen Afdeling personeelszaken Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 24 juli 2007 Auteur Thea Bormans Portefeuillehouder Burgemeester Bijlagen Diversen Afdeling personeelszaken Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/038 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 24 juli 2007 Auteur Thea Bormans Portefeuillehouder Burgemeester Bijlagen Diversen Afdeling personeelszaken Ons Kenmerk

Nadere informatie

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders

Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders Verordening rechtspositie raadsleden, fractievertegenwoordigers en wethouders De raad van de gemeente Beesel; gelet op de artikelen 44, tweede en derde lid, 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

voor commissiebehandeling naam opsteller: F.A.M. van Gorkum telefoonnummer: 377284 e-mailadres: f.vangorkum@doetinchem.nl

voor commissiebehandeling naam opsteller: F.A.M. van Gorkum telefoonnummer: 377284 e-mailadres: f.vangorkum@doetinchem.nl Aan de raad voor commissiebehandeling naam opsteller: F.A.M. van Gorkum telefoonnummer: 377284 e-mailadres: f.vangorkum@doetinchem.nl Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Voorstel:

Nadere informatie

: Actualisering van de "Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007".

: Actualisering van de Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Actualisering van de "Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden 2007". Toelichting Verordening rechtspositie wethouders en raadsleden. In de raadsvergadering van 31 oktober

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen. Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder:

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen. Artikel 1 In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006. vastgesteld door gemeenteraad d.d. 27-11-2007 Gewijzigd d.d. 11-12-2012 (art 8 en 30) Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 In

Nadere informatie

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015

Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 2015 400680 Datum: 03-03-5 Onderwerp Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Boxtel 205 Status Besluitvormend Voorstel Vast te stellen de Verordening rechtspositie wethouders,

Nadere informatie

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015

Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 Volgnummer : 16 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2015 De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

VII - R. Raadsgriffie nummer

VII - R. Raadsgriffie nummer Voorstel GEMEENTERAAD Vergadering 13 februari 2012 stuknummer onderwerp Wijziging Rechtspositieregeling wethouders, raads- en commissieleden VII - R dienst Raadsgriffie nummer Enschede 23 januari 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2014, nr. 14.08.09.; besluit vast te stellen de navolgende: VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS-

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015

Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 Raadsbesluit Jaar 2015/02/12/05A Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Roerdalen 2015 De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 10 van 2005 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat; provinciale staten van Zeeland bij besluit van 8 oktober 2004 hebben vastgesteld de hierna volgende Verordening

Nadere informatie

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt:

provinciaal blad 1. dat Provinciale Staten in hun vergadering van 18 december 2002, onder nummer 10, geamendeerd hebben vastgesteld hetgeen volgt: provinciaal blad nr. 1 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 24 januari 2003 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 januari 2003, nr. 2003-327, PO, tot bekendmaking

Nadere informatie

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht

Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Utrecht Inhoud van deze regeling Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 januari 2010,

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 19 april 2012 Raadsvergadering : 14 juni 2012 Agendapunt : 12-VI-12c Bijlage(n) : Kenmerk : griffie/eh Commissie : n.v.t. Portefeuille : presidium Onderwerp:

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Besparing raadsvergoeding, tegemoetkoming ziektekosten, opleidings- en representatiekosten/verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Agendering x Commissie

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120

Gemeente Den Haag. rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Gemeente Den Haag rv 116 Bestuursdienst BSD/2014.1069 RIS 278107_111120 Voorstel van het college inzake vaststellen Verordening rechtspositie burgemeester 2015 Inleiding De VNG heeft de Modelverordening

Nadere informatie

Verordening rechtspositie wethouders, raads - en commissieleden 2014

Verordening rechtspositie wethouders, raads - en commissieleden 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 14661 20 maart 2014 Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 gemeente Zoetermeer Raadsbesluit nr. DOC-2014-000160

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Valkenburg aan de Geul 2008

Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, Verordening rechtspositie raadsleden gemeente Valkenburg aan de Geul 2008 De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul, gelezen het voorstel van Gelet op de artikelen 95 tot en met 99 en 147 van de Gemeentewet, Gelet op het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden, Besluit

Nadere informatie

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN

Hoofdstuk II VOORZIENINGEN VOOR RAADS- EN COMMISSIELEDEN Nr. 9 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 maart 2015, nr. 15.02.09.; gelet op de artikelen 95, 96 eerste en tweede lid, en 97 en 147 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014

VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 VERORDENING RECHTSPOSITIE WETHOUDERS, RAADS- EN COMMISSIELEDEN GEMEENTE DALFSEN 2014 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr. ID/038. Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem

RAADSVOORSTEL. Nr. ID/038. Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem RAADSVOORSTEL Nr. ID/038 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 24 juli 2007 Auteur Thea Bormans Portefeuillehouder Burgemeester Bijlagen Diversen Afdeling personeelszaken Ons Kenmerk

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg)

Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Vergadering: 20 november 2007 Agendanummer: 10 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar E.J. Maring-van der Ploeg, 0595-447716 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. E.J. Maring-van der Ploeg) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp:

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening. Onderwerp: Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Bestuur en Dienstverlening Onderwerp: Vaststellen 'Verordening rechtspositie wethouders gemeente Leiden 2014' Aanleiding:

Nadere informatie

De Raad Aanvang: 18:00

De Raad Aanvang: 18:00 De Raad 11-12-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 Het Plein 18:00 Vragen raadsleden aan college Informatie Plan van Uitvoering Oliemolenkwartier 19:00 Veiligheidsprogramma

Nadere informatie

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33

Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: nr. 33 Gemeenteblad Officiële uitgave van de gemeente Huizen Week: 51 Datum: 18-12-2014 nr. 33 Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van Huizen in zijn vergadering van 11 december 2014 besloten

Nadere informatie

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen.

Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Renswoude 2017 vast te stellen. Raadsvoorstel Nummer: 163700 Behandeld door: A. Boeve Agendapunt: 10 Onderwerp: Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2017 Geachte raad, Samenvatting: Voorgesteld wordt de Verordening

Nadere informatie