Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse"

Transcriptie

1 el&w Berichten Positie van 50+ op de arbeidsmarkt: Een omgevingsanalyse Lieve De Lathouwer Gunter Bombaerts Mei 2008 expertisecentrum Leeftijd en Werk Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel Tel Fax expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 TER INLEIDING NERGENS ANDERS IN DE EU15 WERKEN ER ZO WEINIG 55PLUSSERS DAN BIJ ONS NERGENS ANDERS IS DE LEEFTIJDSVERDELING VAN DE ARBEIDSPARTICIPATIE ZO SCHEEF DAN BIJ ONS LAGE INSTROOM, HOGE UITSTROOM EN BEPERKTE DOORSTROOM ZORGEN VOOR WEINIG 50PLUSSERS AAN HET WERK LAGE INSTROOM: 50PLUSSERS NIET GEGEERD BIJ AANWERVINGEN EEN HOGE UITSTROOM VAN 50+ UIT DE ARBEIDSMARKT: VERVROEGDE UITTREDE NOG STEEDS DIEP VERANKERD IN ONZE CULTUUR DOORSTROOM VAN 50+ OP DE ARBEIDSMARKT DOOR EEN BLIJVENDE INZETBAARHEID DE DEMOGRAFIE ZET EEN REM OP DE WERKZAAMHEIDSGRAAD BIJLAGEN BIJLAGE 1: EVOLUTIE VAN DE WERKZAAMHEIDSGRAAD BIJLAGE 2: EVOLUTIE VOLUME IN UITTREDESTELSELS, VLAANDEREN BIJLAGE 3: SIMULATIES VAN DE EVOLUTIE VAN DE GROEP OUDERE VRIJGESTELDE WERKLOZEN BIJLAGE 4: EVOLUTIE AANTAL WERKENDEN NAAR LEEFTIJD expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

3 Copyright (2008) expertisecentrum Leeftijd en Werk, Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan 35, bus 20, 1030 Brussel, Tel Fax , Niets aan deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt doormiddel van druk, fotokopie, microfilm of andere wijze zonder voorafgaandelijke toestemming van de uitgever. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

4 Ter inleiding Dit is het eerste el&w bericht van het expertisecentrum Leeftijd en Werk. Via deze berichten zal het el&w analyses verspreiden. Dit kadert in onze opdracht van kennisbevordering, één van de drie opdrachten naast praktijkstimulering en beleidsontwikkeling. In dit el&w bericht wordt een omgevingsanalyse van de positie van 50plussers op de arbeidsmarkt gepresenteerd. Het betreft het eerste deel van een Analyse 50+, die het expertisecentrum heeft uitgevoerd in de periode januari-maart Met betrekking tot de cijferreeksen werd samengewerkt met het team Monitoring en Ondersteuning van het Departement Werk en Sociale Economie en met het Steunpunt Werk en Sociale Economie. De voorliggende bijdrage gaat niet in op beleidsmaatregelen en beleidsevaluatie. De beleidsanalyse zal in volgende el&w berichten worden gepresenteerd. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

5 1 Nergens anders in de EU15 werken er zo weinig 55plussers dan bij ons Een prioritaire doelstelling van het Vlaamse beleid is de verhoging van de werkzaamheidsgraad van 50+, in overeenstemming met de Europose Stockholm doelstelling. Tegen 2010 dienen 50% van de jarigen aan het werk te zijn (voor de EU 25 als geheel). Om deze doelstelling te halen heeft Vlaanderen nog een lange weg af te leggen. In vergelijking met andere landen situeert Vlaanderen bij 55plussers zich helemaal achteraan in het Europese peloton van de 15 lidstaten (fig 1). Nergens anders in de EU15 werken er zo weinig 55+ als bij ons. Slechts 31,4% van de jarigen heeft een baan tegenover 45,3 % in de EU 15. De Scandinavische landen, Zweden en Denemarken, staan met 60% of méér 55plussers aan het werk aan de kop van het peloton. Ook de UK kent een hoge werkzaamheidsgraad van 55+ (57,4%). Van onze drie buurlanden scoren Duitsland en Nederland boven het EU15 gemiddelde. Figuur 1: Werkzaamheidsgraad jarigen, EU 15, België en drie gewesten internationaal vergeleken, ,6 werkzaamheidsgraad jarigen ,7 57,4 54,5 50, ,4 47,7 45,3 44,1 42,3 37,6 36,9 35,5 33,2 32, ,9 31, Vlaanderen Wallonië België Italië Luxemburg Oostenrijk Brussel Frankrijk Griekenland Spanje EU 15 Nederland Duitsland Ierland Portugal Finland UK Denemarken Zweden Bron: Europese Commissie, Employment in Europe, Key Employment Indicators (bewerking el&w) Niettegenstaande dat Vlaanderen voor de meeste leeftijdgroepen betere arbeidsmarktprestaties neerzet dan Wallonië, doen we het bij de 55-plussers niet beter dan Wallonië en duidelijk minder goed dan Brussel. Voor de 45-plussers presteert het Vlaamse Gewest het beste van de drie gewesten. Voor 50plussers scoort Vlaanderen op eenzelfde niveau dan Brussel en beter dan Wallonië. Het Vlaamse Gewest kon de afgelopen jaren het verschil met Europa licht verkleinen wat de 45- en 50-plussers betreft (fig 2 en 3), maar niet voor 55-plussers (fig 4). Met een werkzaamheidsgraad van 31,4 % blijft een verschil van niet minder dan 14 procentpunt expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

6 bestaan. Het bereiken van de Europese 50%-doelstelling bij 55plussers tegen 2010 lijkt dan ook onbereikbaar voor Vlaanderen. Figuur 2: Werkzaamheidsgraad 45+ in België, de regio's en de EU, Werkzaam heidsgraad ,0% 65,0% 60,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% Vlaams Gew est BHG Waals Gew est België EU-15 EU Figuur 3: Werkzaamheidsgraad 50+ in België, de regio's en de EU, Werkzaamheidsgraad ,0% 55,0% 50,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% Vlaams Gew est BHG Waals Gew est België EU-15 EU Figuur 4: Werkzaamheidsgraad 55+ in België, de regio's en de EU, Werkzaam heidsgraad ,0% 45,0% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% Vlaams Gew est BHG Waals Gew est België EU-15 EU bron: EAK (bewerking Departement WSE) Voorgaande grafieken leren dat de werkzaamheidsgraad van oudere werknemers substantieel is gestegen, wat mede te danken is aan de toename in arbeidsparticipatie van oudere vrouwen. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

7 De feminisatie van de Vlaamse arbeidsmarkt is pas laat- in de jaren zeventig- op kruissnelheid gekomen. De huidige generatie 50plussers tellen nog veel huisvrouwen, die nooit een beroepsloopbaan gehad hebben. Naarmate het kostwinnersmodel als samenlevingsvorm verdwijnt en de actieve vrouwelijke cohorten ouder worden, neemt de werkzaamheidsgraad van ouderen verder toe. De werkzaamheidsgraad bij 50+ stagneerde in 2006 rond 46%, maar in 2007 stijgt de werkzaamheidsgraad bij 50+ opnieuw zeer gevoelig tot 49 % in het derde kwartaal van 2007 (bijlage 1). De stijging geldt ook voor de 55plussers, wat eens te meer relevant is omdat de lage werkzaamheidsgraad zich het scherpst stelt en omdat deze groep de EU-benchmark is. Figuur 5: Trendniveau werkzaamheidsgraad naar leeftijd, Vlaams gewest, 1 ste kwartaal de kwartaal ,8 33,9 31,4 Bron: FOD Economie Algemene Directie Statistiek EAK, Eurostat, LFS (bewerking Steunpunt WSE/Departement WSE) Uit de bovenstaande figuur en uit tabel in bijlage 1 blijkt dat in 2004 en 2005 de groei van de werkzaamheid dubbel zo sterk was bij 55-plussers dan gemiddeld (in ,9 ppt. tegenover 1,4 ppt. gemiddeld, in ,2 ppt. tegenover +0,6 ppt. gemiddeld), maar dat deze groei in 2006 min of meer was stilgevallen (resp. +0,7 en +0,1 ppt). Op basis van de eerste 3 kwartalen van 2007 blijkt echter een forse herneming van de groei van de werkzaamheid bij 55-plussers: +2,6 tegenover +1,1 gemiddeld. De werkzaamheid bij 55- plussers is in 2007 dus opnieuw meer dan dubbel zo sterk gegroeid dan gemiddeld, wat een belangrijk en hoopgevend signaal is voor de toekomst. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

8 2 Nergens anders is de leeftijdsverdeling van de arbeidsparticipatie zo scheef dan bij ons In geen enkel ander land is de arbeidsmarktparticipatie over leeftijdsgroepen zo scheef verdeeld als in België en zijn gewesten (tabel 2). Bij de middenste leeftijdsgroepen participeren zeer veel mensen aan betaalde arbeid, terwijl jongeren en ouderen zeer weinig werken. Dit leeftijdsgebonden arbeidspatroon wordt de 'samengedrukte loopbaan' genoemd. Tabel 1: Werkzaamheidsgraad naar leeftijd, België en drie gewesten internationaal vergeleken, Zweden 69,6 84,7 40,3 73,1 63,9 82,7 39,9 71,7 Denemarken 60,7 86,1 64,6 77,4 54,5 83,9 65,5 76,0 UK 57,4 81,1 53,2 71,5 49,6 79,9 56,6 71,0 Finland 54,5 82,4 42,1 69,3 39,0 80, ,4 Portugal 50,1 81,3 35,8 67,9 50,1 80,6 42,6 67,4 Ierland 50 78,4 53,1 68,6 43,7 73,4 49,1 63,3 Duitsland 48,4 78,8 43,3 67,2 37,8 78,7 47,2 65,2 Nederland 47,7 84,2 66,2 74,3 36,4 81,1 64,5 71,7 Spanje 44,1 75,8 39,5 64, ,2 30,5 53,8 Griekenland 42,3 75,3 24,2 61,0 39,3 69,9 27,2 55,9 Frankrijk 37,6 80,2 29,3 63,0 28,2 77,7 27,1 60,9 Brussel 36,9 65,9 20,7 53,4 30,3 67,9 19,1 53,4 Oostenrijk 35,5 83, ,2 29,7 81,9 54,1 68,6 Luxemburg 33, ,3 63,6 26,4 76,9 31,8 61,7 Italië 32,5 73,3 25,5 58,4 27,6 67,0 25,7 52,7 België 32 78,4 27,6 61,0 24,6 76,2 28,2 59,3 Wallonië 31,9 73,1 22,2 56,1 23,7 70,4 21,6 54,2 Vlaanderen 31,4 83,5 32,0 65,0 23,7 79,7 32,9 62,1 EU 15 45,3 78,7 40,1 66,0 37,1 75,7 39,6 62,5 Bron: Europese Commissie, Employment in Europe (bewerking el&w) expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

9 3. Lage instroom, hoge uitstroom en beperkte doorstroom zorgen voor weinig 50plussers aan het werk Om een beter zicht te krijgen op de werkzaamheidsgraad van 50+ hanteren we volgend analyse schema van het Steunpunt WSE (Fig 6). Dit schema is bruikbaar als beschrijvend analysekader, het is geen verklarend analysekader. In het schema worden de onderliggende dynamieken achter de werkzaamheidsgraad zichtbaar gemaakt. De werkzaamheidsgraad wordt bepaald door factoren van instroom, uitstroom en doorstroom. De werkzaamheidsgraad van oudere werknemers kan verhoogd worden door méér 50+ aan te werven (instroom stimuleren) en door de vervroegde uittrede van 50+ af te remmen (uitstroom beperken). De instroom en uitstroom worden mede bepaald door factoren zoals investering in menselijk kapitaal (opleidingen en loopbaanontwikkeling), en arbeidsmobiliteit. In Deel II gaan we wel in op de eigenlijke determinanten, in de literatuur ook wel push en pullfactoren genoemd, die instroom, uitstroom en doorstroom en bijgevolg ook de werkzaamheidsgraad verklaren. Figuur 6: Beschrijvend analysekader: Dynamieken achter de werkzaamheidsgraad 50+ INSTROOM in aanwervingen (+) RESULTAAT in uitzendarbeid (+) NWWZ instroom in werk (+) starters als zelfstandige (+) F A C T O R E N DOORSTROOM 5. Jobmobiliteitsgraad jaar (+) in opleidingen (+) in loopbaandienstverlening (+) UITSTROOM 8. Gemiddelde uittredeleeftijd/gemiddelde loopbaanduur (+) 977. Geplande/gewenste uittredeleeftijd in NWWZ (-) in uittredestatuten (-) in (gedeeltelijke)onderbrekingen (-) WERKZAAMHEIDSGRAAD 50+ Bron: Steunpunt WSE Een factor die een positief effect op de werkzaamheidsgraad wordt met een + aangeduid; een factor met een negatief effect met een Lage instroom: 50plussers niet gegeerd bij aanwervingen - Het aandeel ouderen in nieuwe aanwervingen- Het aandeel van oudere werknemers in het aantal nieuwe aanwervingen blijft zeer beperkt: slechts 5,5% betreft een 50plusser (fig 7a). Het aantal aanwervingen daalt sterk met de leeftijd: terwijl het aandeel jarigen in de nieuwe aanwervingen 6,9% is, daalt dit tot slechts 1,9% bij 55plussers. Het aandeel ouderen in nieuwe aanwervingen is de afgelopen jaren ( ) in positieve zin, doch maar zwak toegenomen: van 4,4% naar 5,5%. Het expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

10 gering aantal aanwervingen bij oudere werknemers is het resultaat van een samenspel van diverse factoren: de hoge loonkost ten gevolg van anciënniteitsverloning; allerhande werknemersrechten eens boven de 50 jaar (tijdskrediet, brugpensioen,outplacement, ); stereotyperingen; etc Figuur 7: Het aandeel oudere werknemers in nieuwe aanwervingen, Vlaanderen, ,00% 6,00% aandeel oudere leeftijdscategorieën in aanwervingen 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% ,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% aandeel 50+ in aanwervingen Alle Bron: FOD Economie-ADSEI-EAK (bewerking Steunpunt WSE) - Uitzendarbeid als herintredekanaal- Een andere indicator, die de wervingsbereidheid van werkgevers peilt is het aandeel van ouderen in uitzendarbeid. Het aandeel 46plussers in het totaal aantal uitzendkrachten is gestegen van 7,5% in 2003 naar 9,5% in 2006 in België (fig 8). Uitzendarbeid laat werkgevers toe om positieve ervaringen met ouderen op te doen. Voor werknemers betekent uitzendwerk dikwijls een springplank naar duurzamere tewerkstelling. Ondanks de stijging ligt het aandeel ouderen in uitzendarbeid nog aanzienlijk beneden het aandeel ouderen in de totale aanwervingen (zie supra), waardoor we kunnen besluiten dat ouderen vooralsnog niet makkelijker hun weg vinden naar uitzendarbeid dan naar reguliere intredekanalen. Ook blijft het onduidelijk wat de doorstroom is van uitzend naar duurzamere tewerkstelling. Figuur 8: Het aandeel van 46-plussers in het aantal uitzendkrachten, Vlaanderen, ,00% aandeel 46plussers in totaal aantal uitzendkrachten 9,00% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Bron: Federgon (bewerking Steunpunt WSE) expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

11 - Starten met een zelfstandige activiteit- Ook het starten met een eigen zelfstandige activiteit kan de werkzaamheid van ouderen opdrijven. Het aandeel starters in de totale bevolking is zeer beperkt in Vlaanderen. Niettemin zit het ondernemerschap in de lift met een stijging van 44% ten opzichte van 2002 (tabel 3). Het aantal starters is vooral geconcentreerd bij jongere leeftijdgroepen. Ook het aantal starters bij 50plussers is sterk gestegen, maar het blijft met in 2006 toch nog zeer beperkt. Zelfstandige arbeid bij 50plussers is dus niet meteen het kanaal om de werkzaamheidgraad van ouderen op te krikken. Tabel 2: Aandeel starters in een zelfstandige activiteit (1), Vlaamse gewest Starters bij Aantal - In % van de populatie Starters bij jarigen - Aantal - In % van de populatie Totaal - Aantal - In % van de populatie , , , , , , , , , , ,75 0,84 0,90 1,00 1,06 Bron: RSVZ, FOD Economie ADSEI (bewerking Steunpunt WSE) (1) een starter is iemand die in loop van het jaar een zelfstandige activiteit heeft opgestart. Het kan gaan om hoofdactiviteit of nevenactiviteit Overschakelingen tussen zelfstandige activiteiten (tussen hoofdberoep/bijberoep/helper/actief na pensioen) worden niet meegeteld. Dit leidt tot een onderschatting omdat heel wat zelfstandigen starten in bijberoep om later door te groeien naar hoofdberoep. -Herintredekans van werkzoekenden- Een derde indicator, die iets vertelt over de wedertewerkstelling van ouderen is de uitstroom van oudere werkzoekenden uit de werkloosheid. Figuur 9: Uitstroom uit de werkloosheid naar werk (exclusief interim), Vlaanderen, janauri 2007 t.e.m. september 2007 Uitstroom uit de werkloosheid naar werk (exclusief interim), t.e.m % 10% 8% 6% 4% 2% 0% Allochtonen Ouderen Arbeidsgehandicapten Kortgeschoolden Langdurig werkzoekend Vrouwen Uitstroom kansengroep Totale uitstroom Bron: VDAB (bewerking Departement WSE) expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

12 De uitstroomcijfers geven aan hoeveel % werkzoekenden op maandbasis uitstromen naar werk (exclusief interim en zelfstandige arbeid). In 2007 bleek alvast dat ouderen (samen met arbeidsgehandicapten) veel minder snel uitstroomden uit de werkloosheid dan allochtonen en kortgeschoolden. 50plussers hebben gemiddeld een uitstroomkans van om en bij de 5% in vergelijking met 12% voor de totale werklozenpopulatie. Een belangrijke vaststelling is en blijft dat alle 'kansengroepen' minder snel uitstromen uit de werkloosheid dan gemiddeld. De uitstroomkansen van 50+ blijven over de tijd bovendien relatief stabiel op een laag niveau, terwijl de globale uitstroompercentages meer reageren op conjuncturele bewegingen. Figuur 10: Evolutie uitstroom uit de werkloosheid naar werk (exclusief interim), Vlaanderen, januari 2007 t.e.m. september 2007 Evolutie van de uitstroompercentages exclusief interim naar kansengroep, % 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 1/01/2005 1/03/2005 1/05/2005 1/07/2005 1/09/2005 1/11/2005 1/01/2006 1/03/2006 1/05/2006 1/07/2006 1/09/2006 1/11/2006 1/01/2007 1/03/2007 1/05/2007 1/07/2007 1/09/2007 1/11/2007 globale uitstroom naar w erk 50+ allochtonen pmah kortgeschoolden (1) uitstroom uit de werkloosheid naar werk: berekend a.h.v. laatste dag van de maand (dit is de standaardmeting zoals bepaald in de VDAB beheersovereenkomst); van de 100 werkzoekenden in het begin van de maand (stock maand x-1) stromen er op het einde van de maand X% (gemiddeld voor 2007) uit de werkloosheid uit naar werk. Bron: VDAB (bewerking Departement WSE) Er blijkt een sterke discrepantie tussen de vraag naar en het aanbod van oudere werknemers. Het aantal oudere werkzoekenden is immers aanzienlijk sterker geëvolueerd, mede als gevolg expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

13 van een verstrenging inzake beschikbaarheid in het stelsel van de vrijgestelde ouderen, dan het aantal aanwervingen zoals blijkt uit tabel 3. Tabel 3: Evolutie aantal NWWZ 50+ en aantal aanwervingen 50+, Vlaanderen (index 2003 = 100) evolutie aantal in dienst getreden jarigen aantal jarige NWWZ aantal in dienst getreden jarigen aantal jarige NWWZ bron: VDAB en FOD Economie ADSEI (bewerking Steunpunt WSE) Deze discrepantie tussen vraag en aanbod blijkt ook uit de plaatsingscijfers van werkzoekende 50plussers (tabel 4). Het aandeel van vacatures dat 50plussers bereikt via verwijzingen door de VDAB gemeld is sterk gegroeid van 5,1% naar 10,9%. Maar het aantal plaatsingen blijft sterk achter. Terwijl 50plussers 15% uitmaken van de cumulatieve werkloosheid heeft slechts 5,7% van het aantal plaatsingen betrekking op een 50plusser. Kortom: het aandeel van 50plussers in de verwijzingen, maar vooral in de plaatsingen, blijft lager dan hun aandeel in de werkloosheid (respectievelijk 11% en 6% t.o.v. 15%). De kans dat een 50plusser geplaatst wordt is drie maal kleiner dan voor een werkzoekende jonger dan 50 jaar. De kloof tussen 50plussers en 50 minners is bovendien toegenomen. Terwijl de plaatsingskans van werkzoekenden jonger dan 50 jaar is toegenomen met +2,2 procentpunt (tussen 2005 en 2007) stijgt die van 50plussers slechts met 1 procentpunt. Tabel 4: Verwijzingen en plaatsingen door de VDAB, voor 50+ en -50 NWWZ, Vlaanderen <50 jaar aantal +50 jaar aantal Totaal aantal <50 % aandeel +50 % aandeel Totaal % aandeel Verwijzings/ Plaatsings kans <50 jaar (4) Verwijzings/ plaatsings kans +50 jaar (4) Verwijzings/ plaatsings kans allen (4) Verwijzingen (1) Plaatsingen ( 2) NWWZ (3) ,9% 93,2% 89,1% 96,3% 95,4% 94,3% 89,0% 87,2% 84,8% 5,1% 6,8% 10,9% 3,7% 4,6% 5,7% 11,0% 12,8% 15,2% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 62,8% 77,2% 113% 10,3% 10,8% 12,5% 27,2% 37,5% 77,5% 3,2% 3,5% 4,2% 58,9% 72,0% 108% 9,5% 9,9% 11,2% Bron: VDAB (bewerking el&w op basis van Monitoringsindicatoren Beheersovereenkomst) (1)verwijzingen: alle vacatures inclusief tewerkstellingsmaatregelen en uitzendarbeid; dezelfde werkzoekende kan meerdere verwijzingen ontvangen hebben (2) enkel met gekend klantennummer (AMI), VDAB kent niet steeds klantennummer bij plaatsing (3) cumulatief aantal NWWZ: aantal WZ dat gedurende één jaar minstens één dag was ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB; (4) het aantal verwijzingen of plaatsingen vergeleken met het (cumulatief)aantal NWWZ expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

14 3.2. Een hoge uitstroom van 50+ uit de arbeidsmarkt: Vervroegde uittrede nog steeds diep verankerd in onze cultuur -De feitelijke uittredeleeftijd ligt ver onder de pensioenleeftijd- De gemiddelde uittrede leeftijd lag in 2006 zowel in Vlaanderen (58,4 jaar) als in België (58,4 jaar) ver onder de wettelijke pensioenleeftijd en onder het Europese gemiddelde (61,2 jaar) (tabel 5) Het gaat hier om het effectieve vertrek uit de arbeidsmarkt, ook via allerhande vervroegde uittredestelsels. De effectieve gemiddelde uittredeleeftijd is één van de indicatoren die opgenomen wordt door Europa in het Nationaal Hervormingsprogramma. Deze indicator maakt soms rare sprongen, mede als gevolg van conjunctuurwisselingen en wijzigende samenstelling van de opeenvolgende uittredecohorten (Steunpunt WSE, 2008) Tussen 2001 en 2005 steeg in Vlaanderen de gemiddelde uittrede leeftijd van 56,8 naar 59,1 jaar. In België steeg in 2005 de uittredeleeftijd voor het eerst boven de 60 jaar. Tussen 2005 en 2006 blijkt de gemiddelde uittredeleeftijd in Vlaanderen en België weer te dalen tot 58,4 jaar. Het Europese gemiddelde blijft (licht) stijgen, waardoor de afstand tussen België en EU27 weer groter wordt. De betrouwbaarheid van deze indicator wordt ter discussie gesteld. Zo is een stijging van de effectieve pensioenleeftijd in België tussen 2004 en 2005 met ruim een jaar in één enkel kalenderjaar wel heel veel, alsook de daling tussen 2005 en 2006 met bijna 2 jaar. Als algemene trend kan wel geconcludeerd worden dat Vlaanderen en België achterop blijven bij de EU27 en dat er eerder achterstand wordt opgebouwd in plaats van afgebouwd. In elk geval lijken we ver af van de EU doelstelling om de effectieve uittredeleeftijd met vijf jaar te verhogen tegen 2010 (Barcelona, 2002). Tabel 5: Gemiddelde uittredeleeftijd (1), Vlaanderen, België en EU27, Vlaanderen België EU ,0 58, ,8 56,7 59, ,2 58,5 60, ,9 58,7 61, ,3 59,4 60, ,1 60,6 61, ,4 58,4 61,2 Bron: EUROSTAT (Nationaal Hervormingsprogramma- Lissabon strategie) (1)obv de LFS, gemeten als de gewogen kans om uit de beroepsbevolking te treden gemeten aan hand van verschil in activiteitsgraag tussen twee opeenvolgende jaren van dezelfde leeftijdscohorte - De gemiddelde loopbaanduur voor uittreders ligt relatief hoog- Interessanter zijn gegevens over de gemiddelde loopbaanduur bij uittrede. Voor de bijdrage aan de economie en het financiële draagvlak van de sociale zekerheid is het immers relevant hoe lang mensen hebben gewerkt over hun ganse loopbaan. Iemand die vroeg is ingetreden op de arbeidsmarkt en uittreedt voor de wettelijke pensioenleeftijd kan langer bijgedragen hebben tot de economie dan iemand die later uittreedt maar ook laat is ingestroomd. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

15 Gemiddelde loopbaanduur gegevens voor alle uittreders zijn momenteel niet beschikbaar. Wel heeft de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie) recent een bevraging gedaan voor het tweede kwartaal van 2006 over de overgang van werk naar pensionering. Het onderzoek geeft informatie over de geplande uitstapleeftijd en effectieve pensioenleeftijd bij personen tussen jarigen en de gemiddelde loopbaanduur bij uittrede Maar het gaat hierbij uitsluitend over ouderdomspensioenen; uittreders via brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziv-uitkeringen of terbeschikkingsstelling worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. De huidige gepensioneerden zijn op 60,7 jaar op pensioen gegaan en hadden op die leeftijd een loopbaan van 38 jaar achter de rug (tabel 6). Mannen hebben een hogere effectieve pensioenleeftijd en hebben een langere loopbaan dan vrouwen wanneer ze met pensioen gaan nl. 39,9 jaar tegenover 35,6 jaar bij vrouwen. Vlamingen hebben met 39,1 jaar loopbaan een langere gemiddelde loopbaanduur dan Walen, die slechts 36,9 jaar hebben gewerkt voor hun pensioen. Hooggeschoolden hebben een significante kortere gemiddelde loopbaanduur dan laaggeschoolden. Deze gegevens zijn bijzonder relevant in het licht van toekomstige uittredepatronen. Hooggeschoolden en vrouwen -precies die groepen met een relatief lage loopbaanduur, zullen in de toekomst verder toenemen in de groep uittreders. Vandaag zien we dit reeds bij de brugpensioenen, die in aantal stijgen voornamelijk onder invloed van vrouwen. Er dient nog wel een kanttekening te worden gemaakt bij de relatie tussen loopbaanduur, scholingsniveau en financieel draagvlak van de sociale zekerheid. Hooggeschoolden dragen minder lang bij tot de sociale zekerheid dan laaggeschoolden, wat een vraag naar rechtvaardigheid oproept. Bovendien hebben hooggeschoolden meestal aantrekkelijkere arbeidsomstandigheden dan laaggeschoolden, waardoor ze in principe hun job langer kunnen volhouden. Anderzijds is het niet zo omdat hooggeschoolden minder lang werken dan laaggeschoolden dat ze ook minder bijdragen aan de sociale zekerheid dan laaggeschoolden. Gegeven de niet geplafonneerde sociale zekerheidsbijdragen dragen hogere lonen per definitie méér bij dan lagere lonen. Tabel 6: Gemiddelde geplande pensioenleeftijd, gemiddelde effectieve pensioenleeftijd en de gemiddelde duur van de totale loopbaan, België en de gewesten (cijfers tweede kwartaal 2006) Gemiddelde geplande uitstapleeftijd Gemiddelde effectieve pensioenleeftijd (1) Gemiddelde duur van de totale loopbaan (2) Totaal 62,0 60,7 38,2 Man Vrouw 62,2 61,6 61,2 60,0 39,9 35,6 Vlaanderen Wallonië Brussel 61,5 62,5 63,2 61,0 60,0 61,2 39,1 36,9 38,3 Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold 61,7 61,9 62,4 61,3 60,7 59,4 Bron: FOD Economie- Algemene Diensten Statistiek en Economische Informatie, speciale module van de EAK (bewerking el&w) (1) het gaat over de pensioenleeftijd voor personen tussen 50 en 69 jaar die een ouderdomspensioen ontvangen (niet: brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziv-uitkeringen en terbeschikkingsstelling) (2) het betreft de loopbaanduur van jarigen die nà hun 49 jaar nog gewerkt hebben (in de duur zijn langere onderbrekingen zoals loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, werkloosheid niet opgenomen) 39,6 37,7 36,1 expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

16 Werkende 50-plussers plannen om volledig te stoppen met werken op de gemiddelde leeftijd van 62 jaar (tabel 6). Vrouwen plannen iets vroeger uit te treden dan mannen; Brusselaars plannen het langst aan het werk te blijven. Laaggeschoolden plannen op vroegere leeftijd uit te treden dan laaggeschoolden, maar zij hebben wel een langere loopbaanduur dan hooggeschoolden. Bovenstaande zijn gemiddelden. Kijken we naar de verdeling van de groep tussen 50 en 60 jaar die vervroegd wil uittreden, d.i. vóór zijn 60 ste, en de groep die daarna nog wil blijven voort werken, dan krijgen we een duidelijker beeld van de omvang van potentieel vervroegde uittreders. Eén op vier van de werkende 50-plussers wil stoppen met werken vóór zijn of haar 60 jaar (tabel 7). Omgekeerd betekent dit dat drie vierde van de werkende jarigen langer wil blijven werken dan de huidige gemiddelde uittredeleeftijd. Dit betekent dat de overgrote meerderheid van de jarigen niet met het perspectief van vervroegde uittrede in zijn hoofd zit (Steunpunt WSE). Tabel 7: Aandeel werkende 50+ dat plant te stoppen voor 60 jaar als % van alle jarige werkenden, Vlaanderen (cijfers tweede kwartaal 2006) Allen 24,9 Man 24,8 Vrouw Loopbaanduur < 30 jaar Loopbaanduur jaar Loopbaanduur jaar Arbeider Bediende Ambtenaar zelfstandige 25,0 15,9 27,7 30,6 36,9 27,6 26,6 5,0 Bron: FOD Economie Algemene Diensten Statistiek en Economische Informatie, speciale module van de EAK (bewerking Steunpunt WSE) Deze bevinding vergt enige nuancering. Het gaat over een peiling naar preferenties; de feitelijke uittredeleeftijd kan o.i.v. gebeurtenissen (bv. verminderde gezondheid; invloed van partner en sociaal netwerk,..) lager uitpakken dan aanvankelijk gewenst. Bovendien vertonen de cijfers opmerkelijk sociale verschillen. Bij arbeiders ligt dit aandeel veel hoger met ruim één op drie dat wil stoppen met werken voor 60. Onder deze groep zijn veel laaggeschoolden, die zoals we in voorgaande tabel konden afleiden, gemiddeld wel en langere loopbaanduur kennen dan hogergeschoolde beroepsgroepen. Er blijkt een verband tussen de lengte van de loopbaan en de wens tot uittrede. Hoe langer de loopbaan van jarigen, hoe groter het aandeel dat vervroegd wenst te stoppen. Op basis van het voorgaande blijkt dat de feitelijke en de geplande/gewenste uittredeleeftijd ver onder de wettelijk voorziene pensioenleeftijd ligt. Heeft het generatiepact, dat probeert om vervroegde uittrede af te remmen, dan geen kentering gebracht in de geesten van de mensen? Een indicatie hiervan vinden we in het jaarlijks herhaald onderzoek van SD WORX naar expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

17 verwachte en gewenste uittredeleeftijd. Sinds 2002 is er een opwaartse trend ingezet bij beide indicatoren. De verwachte pensioenleeftijd stijgt van 60,6 jaar in 2003 naar 62,1% in 2007 (fig 11). Het generatiepact zorgt dus blijkbaar voor een langzame maar zekere cultuuromslag. De gewenste pensioenleeftijd stijgt eveneens van 55,9 jaar naar 57,3 jaar, al bij al nog steeds behoorlijk beneden de wettelijke pensioenleeftijd. Figuur 11: De verwachte en gewenste pensioenleeftijd, België Bron: SD WORX -een dalend maar zeer groot volume van vervroegde uittreders- Bovengaande indicatoren wijzen op een diepgewortelde cultuur van vervroegde uittrede, die zich maar zeer langzaam laat ombuigen. Dit weerspiegelt zich in het grote volume van vervroegde uittreders. Deze worden via diverse statuten in België gefinancierd via de werkloosheidsverzekering. Gerechtigden in deze statuten moeten niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Onderstaande grafieken en tabellen geven het bereik weer van deze stelsels in Vlaanderen voor de periode Anno 2007 maken plussers in Vlaanderen gebruik van een voltijds uittredestelsel. Dit is 12% van alle jarigen. (fig 12, tabel 8 en bijlage 2) Mannen maken méér gebruik van (voltijdse) vervroegde uittredestelsels dan vrouwen, resp. 15,9% tegenover 8,2 %. Het aantal dat gebruik maakt van een voltijds uittredestelsel is gedaald sinds 2000 van naar ; dit is een daling van 15,4% naar 12% van alle 50plussers. Deze daling vindt vooral plaats bij mannen (van 21,6% naar 15,9%). Bij vrouwen daalt het aandeel veel trager (van 9,2% naar 8,2%; hun aantal steeg nog tot 2004). Het belangrijkste voltijds uittredestelsel in Vlaanderen is het brugpensioen (fig 13, tabel 8 en bijlage 2). Het gebruik van brugpensioenen is in absolute termen in Vlaanderen tussen 2006 en 2007 gestegen met 4,2%. Allicht heeft het generatiepact, alvorens uitwerking te hebben, gezorgd voor een opwaarts effect bij werknemers en werkgevers. Over de periode bedraagt de stijging 3%. In tegenstelling tot de stijging in Vlaanderen is het aantal bruggepensioneerden in Brussel gedaald en in Wallonië stabiel gebleven (fig 14). De stijging expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

18 in Vlaanderen is deels een effect van de vergrijzing. Maar ook in % van de populatie blijft het aandeel eerder stabiel op een 7% tussen en is er geen sprake van een dalende trend. Figuur 12: 50+ in (volledige en deeltijdse) uittredestelsels in de werkloosheidsverzekering, aantallen en in % van de populatie jarigen,mannen en vrouwen, Vlaanderen (Bron: RVA-bewerking el&w) Tabel: 50+ in uittredestatuten in de werkloosheidsverzekering, aantallen en als % van de 50+ in voltijdse uittredestelsels 50+ in deeltijdse uittredestelsels populatie 25,0% 50plussers (50-64 jarigen), Vlaanderen ,0% % van jarigen 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% aantallen in % jarigen 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% aantallen 0,0% ,0% % man %vrouw man vrouw % man %vrouw man vrouw Figuur 13: 50+ in uittredestelsels in de werkloosheidsverzekering naar aard, aantallen en als % van de populatie 50plussers (50-64 jarigen), Vlaanderen Aantal 50+ in voltijdse uittredestelsels aantallen vrijstellingen brugpensioenen volledige onderbrekingen 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 50+ in voltijdse uittredestelsels in %50-64 jarigen vrijstellingen brugpensioenen volledige onderbrekingen expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

19 Figuur 14: Evolutie voltijds brugpensioen (2001=index 100), drie gewesten, !" "# $"%&' ( Bron: RVA (bewerking Departement WSE) De stijging in absolute aantallen is volledig op rekening te schrijven van vrouwen (bijna een verdubbeling van het aantal vrouwelijk bruggepensioneerden); bij mannen is het aantal gedaald tot 2005, daarna is het ook opnieuw gestegen (zie bijlage 2). De verklaring voor de sterke toename bij vrouwen is dubbel. De huidige generatie 50plussers bevat enerzijds méér vrouwelijke werknemers, die in navolging van hun mannelijke collega s, ook gerechtigd worden op brugpensioen. Anderzijds blijven vrouwelijke bruggepensioneerden langer in het stelsel zitten omdat de wettelijke pensioenleeftijd stapsgewijze wordt opgetrokken tot 65 jaar in Met het generatiepact werden ook bruggepensioneerden die bij een bedrijfsherstructurering hun baan verloren beschikbaar gemaakt voor de arbeidsmarkt; vanaf 2008 geldt dit voor alle bruggepensioneerden. De effecten hiervan worden sinds eind 2007 langzaam zichtbaar: hun aantal blijft vandaag nog beperkt tot 624 personen, maar vertoont een snel stijgende trend (zie tabel ). Het gebruik van (het minder genereuze) stelsel van vrijgestelde oudere werkloze is daarentegen wel sterk gedaald, zowel in absolute als relatieve zin (van 8% naar 5% van alle 50plussers) (fig 13, tabel 8 en bijlage 2). De daling was het sterkst bij mannen. Deze daling is het resultaat van een verstrenging in de toegang tot dit stelsel. Vanaf 2002 werd de leeftijd geleidelijk opgetrokken van 50 jaar naar 58 jaar in Werklozen tussen 50 en 58 jaar moeten in principe beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, behoudens wanneer men een maximale vrijstelling geniet. De maximale vrijstelling is van toepassing op werklozen die de leeftijd van 58 jaar hebben bereikt of die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en bovendien minstens 1 jaar werkloos en minstens 38 jaar beroepsverleden. Deze werklozen moeten dus niet meer ingeschreven zijn als werkzoekende, en zijn vrijgesteld van ambsthalve inschrijving in het PWA stelsel. Werklozen die de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt en minstens 1 jaar werkloos kunnen genieten van de mini-vrijstelling. Zij zijn vrijgesteld van ambsthalve inschrijving in het PWA en mogen een bijberoep aanvatten tijdens de werkloosheid. Ze blijven nog wel beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Door het verstrengen van de beschikbaarheid veroudert de groep van vrijgestelde oudere werklozen in een snel tempo: in 2000 behoorde nog 37,8% tot de leeftijdscategorie van jarigen; in 2008 is dit nog slechts 0,4% en situeert 48% zich in de groep jarigen. Simulaties wijzen uit dat binnen expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

20 5 jaar (tegen 2013) louter op basis van het demografische effect (interne veroudering), deze groep zou gehalveerd zijn van naar (bijlage 3). Anderzijds gaat zo n theoretische simulatie voorbij aan de mogelijke nieuwe instroom vanuit de curatieven (langdurig werklozen in het stelsel van NWWZ). De curatieve groep kende de laatste jaren een zeer belangrijke instroom precies door het verstrengen van een aantal vervroegde uittredekanalen (communicerende vaten) en doordat het activerende beleid ten aanzien van deze groep niet werd voorzien (zie volgende paragraaf). Eens 58 jaar, zal deze groep instromen in het stelsel van oudere vrijgestelden. Simulaties op basis van gedetailleerde leeftijdsverdeling leren dat binnen 5 jaar er langdurig werklozen instromen in het stelsel van oudere vrijgestelden (bijlage 3). Beide fenomenen, uitdoving door interne veroudering en nieuwe instroom vanuit de groep langdurig werklozen, heffen elkaar quasi op, waardoor bij ongewijzigd beleid deze groep toch substantieel in omvang zal blijven en zelfs opnieuw zou kunnen toenemen. Tabel 8: Werkloze 50plussers (voltijds) naar beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt, Vlaanderen jan/08 feb/08 Werkloos, werkzoekend (NWWZ) Werkloos-niet werkzoekend Bruggepensioneerd-niet werkzoekend Bruggepensioneerd-werkzoekend Bron: RVA (bewerking el&w) Het gebruik van voltijds tijdskrediet als uittredekanaal is zeer gering: minder dan 0,5% van alle 50plussers maakt er gebruik van (fig 12 en bijlage 2). Maar het gebruik van deeltijdse loopbaanonderbreking als instrument voor arbeidsduurvermindering ( uitgroeibanen ) is sterk gestegen van naar gerechtigden, dit is een stijging van nauwelijks 2% naar 6% van alle 50plussers. Terwijl deeltijdse loopbaanonderbreking in 2000 nog een sterk vrouwelijk profiel had (dubbel zoveel vrouwen dan mannen), is het aandeel van oudere mannen méér dan vervijfvoudigd. De sterke stijging van deeltijdse uittrede bij mannen zit in hoofdzaak bij 1/5 de onderbrekingen, waardoor (gesubsidieerde) 4/5 de banen bij mannen wordt gestimuleerd. expertisecentrum Leeftijd en Werk 27 mei

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken?

Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Bedrijven onder demografische druk. Welke sectoren kraken? Werken aan employability wordt noodzakelijk Acerta initieert arbeidsmarktonderzoek in samenwerking met Prof.dr. L. Sels van de K.U.Leuven. Situering

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt

Kansengroepen in Kaart. Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt Kansengroepen in Kaart Arbeidsgehandicapten op de Vlaamse arbeidsmarkt VDAB Studiedienst juli 2010 Met Kansengroepen in Kaart rapporteert de VDAB zesmaandelijks over de verschillende kansengroepen. De

Nadere informatie

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011

HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 HALFJAARLIJKSE ARBEIDSMARKTBALANS December 2011 Van crisis naar crisis: nieuwe onzekerheid reeds voelbaar op de arbeidsmarkt VDAB Studiedienst 1. Inleiding In de Lentenota 2011 werd nog gesproken over

Nadere informatie

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN

DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN DILEMMA S ROND LANGER DOORWERKEN Europese werkgevers aan het woord Harry van Dalen Kène Henkens Wieteke Conen Joop Schippers Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Dilemma s rond langer doorwerken

Nadere informatie

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012

STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 STATISTISCH ZAKBOEKJE 2012 UPDATE Concurrentievermogen Mismatch Arbeidsmarkt Actief ouder worden Sociale zekerheid Departement Sociale zaken VBO vzw Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel T + 32 2 515 08 11

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl

Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-2014 gepubliceerd op cbs.nl Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp ers in Nederland 1-12-214 gepubliceerd op cbs.nl CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Achtergrondkenmerken en ontwikkelingen van zzp'ers in Nederland, 1

Nadere informatie

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België.

Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Van baanzekerheid naar werkzekerheid op de Belgische arbeidsmarkt: Ideeën voor een New Deal voor arbeid in België. Marc De Vos Directeur Itinera Institute Docent Arbeidsrecht UGent en VUB Lid Hoge Raad

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van het onderzoek

1 Uitgangspunten van het onderzoek Uitgangspunten van het onderzoek 9 1 Uitgangspunten van het onderzoek In dit eerste hoofdstuk wordt de context gesitueerd waarin het onderzoek ontstaan is en wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. 1.1

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers Amsterdam, april 2013 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De sociaaleconomische situatie van langdurig

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden

Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden Een verhoging van de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen: vergelijkende analyse met de buurlanden in opdracht van VIONA, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Onderzoeksteam: Prof. Dr. Filip Abraham (K.U.Leuven)

Nadere informatie

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.)

Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) Marc Callens, Jo Noppe en Lieve Vanderleyden (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2013 SAMENSTELLING Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Studiedienst van de Vlaamse Regering VERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication

Tilburg University. Document version: Publisher final version (usually the publisher pdf) Publication date: 2009. Link to publication Tilburg University Trendrapport Vraag naar arbeid 2008 van de Pas, Irmgard; van Daalen, G.; Evers, G.; Hillebrink, C.; Kerkhofs, M.J.M.; Kooman, J.; de Lange, W.A.M.; Pouwels, B.; Roman, A.; Schippers,

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND

ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND ECONOMIE EN ARBEIDS MARKT FLEVOLAND 2009-2010 Met als themahoofdstuk: Innovatie in Flevoland Innovatie In 2010 is het hoofdstuk Innovatie in Flevoland gekozen als themahoofdstuk. Om dit onderwerp een gezicht

Nadere informatie

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten

Contactpersoon Kees van Uitert Wim Schouten Raadvoor Werk en Inkomen Oranjestraat 4 2514JBDenHaag Postbus 16101 2500 BCDenHaag T070 789 0789 F 0707890790 info@rwi.nl www.rwi.nl LVM&4Qftjr»v***!»*jif " H^KKwCtALE STATED MftffOVSRIJSSEL Nie U \ acfre

Nadere informatie

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald?

De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? De paradox van de investeringsstaat: Waarom is de armoede niet gedaald? Bea Cantillon Mei 2009 B E R I C H T E N CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID HERMAN DELEECK U N I V E R S I T E I T A N T W E R P E N - S

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Armoede in Limburg in beeld

Armoede in Limburg in beeld Armoede in Limburg in beeld STEUNPUNT SOCIALE PLANNING PROGRAMMACEL DIRECTIE MENS PROVINCIE LIMBURG SEPTEMBER 2010 Inhoudstafel Inleiding 5 Armoede: een structureel en multidimensioneel probleem 5 We werken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede

Nota van de Vlaamse Regering. Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede stuk ingediend op 1586 (2011-2012) Nr. 1 2 mei 2012 (2011-2012) Nota van de Vlaamse Regering Voortgangsrapport 2011-2012 Vlaams Actieplan Armoedebestrijding Actieprogramma Kinderarmoede ingediend door

Nadere informatie

Allochtoon talent aan het werk

Allochtoon talent aan het werk Allochtoon talent aan het werk Gwen VANDEVENNE Dr. Steven LENAERS Allochtoon talent aan het werk Kansen van hooggeschoolde allochtonen bij arbeidsmarktintrede ONDERWIJS EN INTEGRATIE 1 Met dank aan de

Nadere informatie

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod

Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Regionale verschillen in arbeidsvraag en arbeidsaanbod Eindrapport Steven Knotter Daphné Valsamis Miriam Van Hoed Ingrid Vanhoren Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister bevoegd voor Werk, in

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen

BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID. Laarne Wetteren Wichelen BELEIDSPLAN LOKALE WERKGELEGENHEID Laarne Wetteren Wichelen 2005-2009 I. Inhoud I. Inhoudsopgave II. Lokaal Werkgelegenheidsbeleid, Missie en Visie 1. Beleid 2. Missie 3. Visie III. Werkwijze en Opbouw

Nadere informatie