beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "beleidsplan 2013-2016"

Transcriptie

1 beleidsplan

2

3 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum

4 1nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo nieuwe missie: inspireren en vertellen Friesland is een unieke provincie. Als Fries Museum vertellen we onze bezoekers over Friesland: een eigenzinnig stukje buitenland in Nederland. Over de elf steden en het platteland, de haat-liefde verhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld. De schilderijen van Gerrit Benner, het zwaard van Grutte Pier en de film De Overval: de voorwerpen uit onze collectie vertellen samen het verhaal van Friesland. In het najaar van 2013 opent het Fries Museum op het Wilheminaplein in Leeuwarden. We hebben dan een goed geoutilleerd gebouw, dat is bedacht en ontwikkeld vanuit de museale taken en de eisen van deze tijd. De kern van elk museum is zijn collectie. Die is hetzelfde gebleven. Wat we er mee doen is veranderd. Want voor het nieuwe museum hebben we een nieuwe missie opgesteld: Het Fries Museum inspireert Friezen en niet- Friezen door de kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland te laten leven. De museumcollectie blijft daarbij onze inspiratiebron. Wij zijn immers bekend door de bodemschatten uit de Friese terpen, de historische modecollectie, de nalatenschap van Mata Hari, het fameuze Friese zilver en de aansprekende verzamelingen moderne en hedendaagse kunst. Deze laten we echter niet meer zien als zelfstandige en geïsoleerde collecties, maar plaatsen we telkens weer in de context van de verhalen die we vertellen. Basiswaarde Fries: authentiek, eigenzinnig Als we iets doen, doen we het goed. We doen wat we beloven. We gaan uit van de kracht van traditie en vakmanschap, maar doen het net even anders. We gebruiken heldere taal. Onderscheidende merkwaarde betrokken: open, midden in de samenleving We betrekken onze omgeving bij wat wij doen en vragen input van bezoekers. We zijn gastvrij. Onze organisatie is toegankelijk. We werken samen met andere partijen. We spelen in op de actualiteit. We zijn ook actief buiten het museum op locatie, we zoeken mensen op. Onderscheidende merkwaarde dynamisch: prikkelend en levendig We bieden verrassende inzichten. We prikkelen mensen. We geven ruimte aan vele waarheden en vele schoonheden. We hebben een wisselende programmering. Er is altijd iets te doen in het museum, er zijn veel evenementen en activiteiten. 4 Beleidsplan Fries Museum

5 Daarnaast vervullen we sterker dan voorheen een podiumfunctie. We laten nieuwe ontwikkelingen in de hedendaagse kunst zien en plaatsen die in de context van het verhaal over Friesland. Uiteraard kiezen we daarbij voor onderwerpen die actueel zijn of vanuit onverwachte hoek een nieuwe kijk bieden op vraagstukken die voor Friesland belangrijk zijn. Ook zijn we een plek voor initiatieven van anderen. We gaan daarbij middenin de samenleving staan en brengen de onderwerpen dicht bij onze bezoeker. Dit doen we door de mens centraal te stellen, parallellen te trekken met actuele gebeurtenissen en door onderwerpen van verschillende kanten te belichten. Met volop ruimte voor de eigen mening en inbreng van bezoekers. We werken daarbij nauw samen met partners en andere partijen in voor het museum relevante netwerken. En we zijn buiten het museum actief. Zowel fysiek als digitaal zoeken we de bezoeker op. merkwaarden: betrokken & dynamisch In aansluiting op de missie hebben wij onze basisen merkwaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn de leidraad bij alles wat we doen: wat we laten zien, hoe we het laten zien en het samenspel met onze doelgroepen. Onze basiswaarde is Fries; het museum is Fries in hart en nieren. Onze onderscheidende waarden zijn betrokken en dynamisch. onze kerndoelgroepen: friezen, toeristen en cultuurliefhebbers Wij zijn een gastvrij museum en iedereen is welkom. In de uitwerking van ons programma richten wij ons specifiek op: de inwoners van Friesland leerlingen van het primair onderwijs toeristen cultuurliefhebbers Onder de publiekstaak lichten wij de keuze voor deze kerndoelgroepen toe. Beleidsplan Fries Museum

6 onze doelstellingen: culturele topattractie, kerncollecties openbaar Het goed beheren en ontsluiten van de collectie en deze beschikbaar stellen aan het publiek vinden we een vanzelfsprekende voorwaarde voor alles wat wij ondernemen en is dus een basistaak van het museum. Onze ambities reiken veel verder: we willen in 2016 de culturele top attractie van Friesland zijn. Dat hebben we vertaald in de volgende strategische doelstellingen: In 2016 trekt het Fries Museum bezoekers. In 2016 waardeert de bezoeker het Fries Museum met een 8 of hoger. In 2016 heeft het Fries Museum een naamsbekendheid van 95% binnen Friesland. In 2016 is 60% van de bezoekers aan het Fries Museum afkomstig uit Friesland. Het Fries Museum is de culturele Must-See attractie voor het Primair Onderwijs in Friesland in In 2016 heeft 60% van de basisscholen in Friesland het museum ten minste een keer bezocht. Wij verbeteren de exploitatie van het museum door het presenteren van een aantrekkelijk en publieksgericht programma, het ontwikkelen van arrangementen en het ontplooien en opbouwen van activiteiten die inkomsten genereren. Ook onze bijzondere winkel en het museumcafé leveren hier een onmisbare bijdrage aan. In 2014 is ons eigen inkomstenpercentage 25,4%. In 2016 is het 29,0%. 1 onze partners: keramiekmuseum princessehof, film in friesland en tresoar Als museum middenin de samenleving zijn wij een netwerkorganisatie. We werken in projecten samen met musea, archieven, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Keramiekmuseum Princessehof is onze vaste partner. De beide museumorganisaties zijn sinds 1 januari 2011 geïntegreerd, waardoor we optimaal van elkaar profiteren. De missie en doelstellingen, de doelgroepen en de inhoud van beide musea zijn echter heel anders. 2 1 Wij hanteren hiervoor de wijze van berekenen van de Rijksoverheid. Zie hiervoor de toelichting bij het Verdienmodel aan het slot van hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering, 2 Keramiekmuseum Princessehof is een gespecialiseerd museum, trekt een landelijk publiek van cultuurliefhebbers en heeft de volgende missie: Keramiekmuseum Princessehof vertelt verhalen over keramiek uit Azië en Europa aan een brede groep van kunst- en cultuurliefhebbers. Het museum presenteert daarvoor een eigentijds en publieksgericht programma, al dan niet in samenwerking met (inter)nationale partners. Belangrijke partners zijn natuurlijk ook onze grote bruikleengevers van de museumcollectie, zoals het Koninklijk Fries Genootschap, de Ottema- Kingma Stichting en de Provinsje Fryslân. En onze founders, die de bouw van het museum mogelijk hebben gemaakt. We hebben veel museale partners. Met een deel daarvan werken we structureel samen. Samen met de andere drie provinciaal gesubsidieerde musea presenteren we beeldbepalende onderdelen van Friesland: de natuur, landschap en landbouw, de scheepvaart en de geschiedenis, kunst & cultuur. We vertellen gezamenlijk de verhalen van Fryslân. In een aparte notitie met als titel De skets tegen het licht gehouden (juni 2011) en de recente inleiding daarop zijn onze uitgangspunten en bijdragen aan de samenleving nader toegelicht. Met Museum Belvédère worden afspraken gemaakt over verzamel- en presentatiebeleid op het gebied van de moderne kunst. Andere voorbeelden van afstemming voor een beter aanbod en verwervingen zijn die met het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, het Zuiderzee Museum en Vijversburg met zijn historische huis en park waarin kunstmanifestaties worden georganiseerd. Aan de Friese musea verstrekken wij ruimhartig korte en langlopende bruiklenen. Vanuit onze missie en doelstellingen hebben we twee strategische partners: Film in Friesland en Tresoar. Film in Friesland en het Fries Museum dragen beide vanuit hun missie en doelstellingen bij aan de beleving van de cultuur in Friesland: op het gebied van erfgoed en op het gebied van beeldcultuur. Dat doen we door te inspireren en ontmoetingen te creëren. We zijn er beide voor een breed publiek: Fries en niet-fries. De inhuizing van Film in Friesland in ons museumgebouw is een prachtkans om film en beeldende kunst met elkaar te verbinden en zowel materieel als audiovisueel erfgoed in te zetten om de verhalen over Friesland te vertellen. Historisch filmmateriaal wordt getoond in en bij de presentaties van het Fries Museum, bij tentoonstellingen worden passende films geprogrammeerd en op het gebied van mediakunst werken en programmeren we samen. Op facilitair gebied gaan we intensief samenwerken. Fries Museum en Tresoar vinden elkaar in een van de belangrijkste processen die een maatschappij 6 Beleidsplan Fries Museum

7 tot een complete samenleving maken: cultuuroverdracht. Beide zijn we actief op dit terrein, in complementaire gebieden. Het museum is sterk in de presentatie van kunst, cultuur en geschiedenis, heeft kennis van het materieel erfgoed en de overdracht daarvan. Tresoar heeft historische kennis en is sterk in informatiemanagement. Wij onderzoeken een vergaande samenwerking tussen Tresoar en het Fries Museum, met als doel de cultuuroverdracht van het erfgoed van Friesland te optimaliseren. Met de Stichting Verzetsmuseum Friesland heeft het museum een bijzondere band. Het Verzetsmuseum is begin jaren negentig gefuseerd met het Fries Museum en maakt integraal onderdeel uit van alles wat we doen. Het Fries Verzetsmuseum is een submerk van het Fries Museum: de missie, visie, merkwaarden en doelgroepen van het Fries Museum gelden in grote lijnen ook voor het Verzetsmuseum, al is voor het Fries Verzetsmuseum educatie extra belangrijk en is het museum met name aantrekkelijk voor Friezen en scholieren. Overal waar Fries Museum staat, wordt Fries Museum en Fries Verzetsmuseum bedoeld. Het Fries Verzetsmuseum zelf werkt nauw samen met de andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland op het gebied van collectievorming en tentoonstellingen. Ook werken we samen met Omrop Fryslân, Wetterskip Fryslân, Fryske Akademy, Rijksuniversiteit Groningen, Rijksuniversiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam en het NIOD. Om een goed en passen aanbod voor het onderwijs te ontwikkelen, hebben we structureel contact met scholen en onderwijs- of kunsteducatieorganisaties als CEDIN, de NHL Hogeschool, Stenden, Arttrip Ljouwert, Keunstwurk, de werkgroep Friese canon en Kunstkade. We stemmen af met andere aanbieders op ons terrein zoals Tresoar, het Historisch Centrum Leeuwarden en Film in Friesland. onze waarde: publieks- en collectietaak Musea onderscheiden zich van andere presentatieinstellingen door het beheer van collecties. Wij beheren namens de Friese gemeenschap een belangrijk deel van het materiële verleden van Friesland. Daarmee vormen we een deel van het geheugen van Friesland. We zorgen er ook voor dat dat geheugen wordt overgedragen aan toekomstige generaties. De collectietaak is een kerntaak van het museum. Beleidsplan Fries Museum

8 achtergrond en toelichting: klaar voor de 21 ste eeuw Met ons nieuwe gebouw, de nieuwe missie en onze producten wordt de transformatie van ons museum goed zichtbaar. Het Fries Museum was een klassiek provinciaal museum. Het is in de 19de eeuw opgericht door het Fries Genootschap en kwam voort uit de idealen van de verlichting (verspreiding van kennis) en vooral uit de romantiek (eigen omgeving, cultuur). In de loop van de tijd breidde het museum zich steeds verder uit (gebouw en collectie) en paste het zich aan aan de vragen en ontwikkelingen van zijn tijd. Er werden taken en activiteiten toegevoegd, zoals tentoonstellingen, educatie en communicatie in de tweede helft van de 20 ste eeuw en recent digitalisering en het online presenteren van collecties. Maar in de kern veranderde het museum niet. De indeling en de presentatie van de collectie waren gebaseerd op 19 de -eeuwse academische indelingen, met een aparte zilverkelder, textielafdeling, schilderijenzaal enzovoorts. Het museum opereerde aanbodgericht en topdown, als een klassiek kennisinstituut. Dankzij het Bonnema-legaat in 2002 kregen we de unieke kans om een nieuw museumgebouw te ontwikkelen. Hiervoor was een goede opgave nodig van onze rol en doelstellingen; een uitgelezen moment om die opnieuw onder de loep te nemen. De volgende ontwikkelingen waren en zijn daarbij voor ons bepalend. snel veranderende samenleving De samenleving verandert in een razend tempo, vrij radicaal en op alle mogelijke gebieden. Voor het museum belangrijke ontwikkelingen daarin zijn: Andere samenstelling van de bevolking Diversiteit: internationaler en diverser. Dat betekent de komst van mensen met andere achtergronden, andere kennis, andere competenties, nieuwe en andere visies op de wereld en de samenleving. Als museum moet je daarop in spelen. Wij bieden dan ook ruimte voor verschillende standpunten en laten vanzelfsprekendheden los. Vergrijzing: relatief veel ouderen (50 plus) bezoeken musea. Zij zijn actief, mobiel, zelfstandig, hebben tijd en zijn geïnteresseerd in geschiedenis, kunst en cultuur. Verdieping, zingeving, kennismaking en inspiratie zijn drijfveren om naar musea te gaan. Ons museum speelt in zijn voorzieningen en aanbod in op de behoeften van ouderen. Mening van de burgers telt Mensen bepalen veel meer dan in het verleden zelf hun standpunt en zoeken zelf informatie. Voor het Fries Museum betekent dat een verschuiving van het presenteren van de eigen visie naar een platformfunctie waar ruimte is voor andere meningen en belevingen. Burgers gaan meer dan voorheen zelf op pad Cultuurtoerisme biedt kansen voor ons museum. De cultuurtoerist is dan ook een belangrijke doelgroep. Globalisering gaat hand in hand met lokalisering Zelfs in het kleinste dorp van Friesland krijgen de inwoners te maken met globalisering. Tegelijkertijd is er een toenemende behoefte aan kennis van de eigen regio en geschiedenis, en authenticiteit. Cultuureducatie speelt een belangrijke rol in de duiding van de wereld waarin wij leven. Ook presentaties en tentoonstellingen leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Wij kunnen de vorming en betekenis van Friesland laten zien in relatie tot ontwikkelingen in Nederland en de wereld. En tegelijkertijd ook aandacht hebben voor universele waarden en betekenissen. Razendsnel veranderende communicatie- en informatietechnologie Daardoor nemen de mogelijkheden toe om bezoekers en niet-bezoekers te informeren en op andere manieren om te gaan met informatie: (sociale) netwerken zijn belangrijk, beschikbaarheid van informatie zonder tussenkomst van autoriteiten, zappen in plaats van kop-romp-staart denken, toename van visuele informatie enzovoort. Dat vergt een andere houding van het museum. Van zenden naar interactie met bezoekers, van autoriteit en topdown naar netwerkspeler. Wij maken rechtstreeks contact met onze bezoekers en zij met ons. Ook kinderen worden overspoeld door beelden en informatie. Om je staande te houden te midden van dit mediageweld is het van groot belang dat kinderen mediawijs worden gemaakt in de ruimste zin van het woord. Wij geven daar in onze onderwijsprogramma s vorm aan. Terugtrekkende overheid en krimpende economieën Al in de ontwerpfase van het nieuwe museum werd duidelijk dat de overheid steeds meer aan de markt en de samenleving overlaat en dat de economische groei niet oneindig door zou gaan. Om onze ambities te realiseren hebben wij commerciële publieksfuncties als horeca, winkel en 8 Beleidsplan Fries Museum

9 mogelijkheden voor ontvangsten meegenomen in de ontwikkeling van het museumgebouw. 3 Veranderingen in het onderwijs De genoemde ontwikkelingen vertalen zich ook naar het onderwijs. Daarnaast zijn er voor het onderwijs nog specifieke ontwikkelingen: Innovatie De jongste generatie is ambitieus en ziet dankzij de vrijwel onbeperkte stroom aan informatie een oplossing voor ongeveer elk probleem. De zogenaamde generatie Z wil geprikkeld worden en heeft tegelijkertijd veel behoefte aan elementaire kennis. Van abstracte naar zintuiglijke cultuur Langzaam gaan we van een abstracte cultuur over naar een zintuiglijke cultuur. Van een wereld waarin alles draaide om kennis en informatie, naar een wereld waarin beleven en ervaren centraal staan. Daarin is voor het museum een belangrijke rol weggelegd. In ons onderwijsaanbod sluiten we aan bij deze maatschappelijke ontwikkelingen. ontwikkelingen in Friesland Het bovenstaande geldt uiteraard ook voor Friesland. Daarnaast is er in Friesland een aantal ontwikkelingen dat kansen biedt voor het museum: Toerisme Het toerisme in Friesland richtte zich sterk op water, de wadden en de elf steden. Met een verbreding van het toerisme van water naar land en het verlengen van het seizoen van zomer naar voor- en naseizoen is het museum de plek om kennis te maken met Friesland, een goede tijdsbesteding bij slecht weer en met grote tentoonstellingen een belangrijke trekker. Door digitalisering en informatietechnologie kan het museum de collectie virtueel ook op locatie tonen. Van landbouwprovincie naar? Friesland is op zoek naar mogelijkheden om de economie te verbreden en het vestigingsklimaat voor bedrijven te verbeteren. Het is een bekend gegeven dat de aanwezigheid van culturele instellingen een factor van betekenis is voor jonge kenniswerkers en voor de vestigingskeuze van bedrijven. Wij dragen daar met een fris en eigentijds museum aan bij. ontwikkelingen in de kunstwereld en erfgoedsector De erfgoedsector is sterk in beweging en de kunstsector komt in beweging, in aansluiting op de genoemde veranderingen in de samenleving. Kunst naar de burger De kloof tussen de gewone man en geïnstitutionaliseerde cultuur is de afgelopen decennia steeds groter geworden, culminerend in het wegzetten van kunst als linkse hobby. Inmiddels lijkt de wal het schip te keren en wordt steeds duidelijker hoe cultuur bijdraagt aan ons Bruto Nationaal Geluk. Wij positioneren ons middenin de samenleving. We streven naar een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de collectie voor publiek en vinden onze bezoekers belangrijk. Dat betekent voor ons een verschuiving van de traditionele presentatie van aparte collectieonderdelen (academische indelingen in groepen en periodes) naar een aantrekkelijke en aansprekende ingang voor de bezoeker via verhalen en context. Erfgoed Het begrip erfgoed verbindt monumenten, archiefen museumcollecties. De focus verschuift van de aparte onderdelen naar het totaal. Muren binnen de erfgoedsector worden neergehaald. Wij presenteren dan ook niet langer de afzonderlijke collecties, maar zetten onze en andere collecties in om het verhaal van Friesland te vertellen. Voor het museum betekenen deze ontwikkelingen dat we ons op een nieuwe manier tot de samenleving gaan verhouden. We bewegen ons van de zijlijn naar het midden van de samenleving, we zoeken onze bezoekers op door publieksgericht te programmeren, interactie aan te gaan met onze bezoekers, de collectie naar buiten te brengen, een podiumfunctie te vervullen en in te spelen op actuele thema s en onderwerpen. Met ons open en transparante gebouw in het stadshart van de hoofdstad van Friesland staan we nu bovendien letterlijk midden in de samenleving. 3 De bankencrisis en de huidige recessie is niet voorzien. Beleidsplan Fries Museum

10 Naast de collectietaak is de publiekstaak van musea essentieel. Musea zijn publieke instellingen. We presenteren de collecties aan het publiek in presentaties en tentoonstellingen, maar ook in boeken en via websites, Tv-programma s enzovoorts. Als Fries Museum vertegenwoordigen we daardoor verschillende waarden: 4 Verbindende waarde We verbinden groepen mensen, dragen bij aan burgerparticipatie en de mienskip. Educatieve waarde We hebben een directe relatie met het onderwijs en spelen een belangrijke rol in de cultuuroverdracht. Belevingswaarde Door bijzondere presentaties en programma s hebben we een belangrijke belevingswaarde voor de vrijetijdssector, welzijnsorganisaties en het bedrijfsleven. Economische waarde We dragen bij aan het vestigingsklimaat en het toerisme in Friesland en kunnen een rol spelen in allianties tussen bedrijfsleven, publieke sector en burgers. Daarmee vertegenwoordigen we een economische waarde. zich vertalen naar de publiekstaak van het museum. We ontwikkelen ons van een aanbodgerichte instelling tot een publieksgericht museum dat midden in de samenleving staat. Een effectieve marketing van het nieuwe Fries Museum is daarvoor van groot belang. Daar besteden we apart aandacht aan binnen de toelichting op onze publiekstaak in hoofdstuk 2. De kern van het museum wordt gevormd door de collectie. Ons collectiebeleid staat in hoofdstuk 3 beschreven. Het 4 de en laatste hoofdstuk is gewijd aan de bedrijfstaak. Onderdeel daarvan is ons verdienmodel. Met het nieuwe Fries Museum geven we de publiekstaak vorm. In het volgende hoofdstuk is uitgewerkt hoe de nieuwe missie en doelstellingen 4 Zie Meer dan waard. De maatschappelijke betekenis van musea. Nederlandse Museumvereniging Beleidsplan Fries Museum

11 2publiekstaak Wij willen onze bezoekers inspireren en de kunst, cultuur en geschiedenis van en in Friesland voor hen tot leven brengen. Dat doen we door de manier waarop we met onze bezoekers omgaan en met onze publieksproducten, zoals de presentaties, de onderwijsprogramma s en ons aanbod online. Om de publiekstaak goed vorm te kunnen geven hebben wij een uitgebreide situatie- en SWOTanalyse uitgevoerd. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het publieksbeleid van het museum. De belangrijkste vraagstukken voor het museum zijn: Hoe zet het Fries Museum zijn collectie optimaal in met het oog op de toenemende belangstelling voor Fries cultureel erfgoed en het toenemende aantal toeristen in Noord-Nederland? Hoe buigt het Fries Museum zijn onduidelijke profiel om tot een heldere en onderscheidende positionering, gericht op die toenemende belangstelling voor Fries cultureel erfgoed en de toename van toeristen in Noord-Nederland? onze kerndoelgroepen: friezen en toeristen Wij hebben de markt gesegmenteerd en komen tot vier kerndoelgroepen: Inwoners van Friesland Hieronder verstaan we alle inwoners van Friesland en Friezen die buiten de provincie wonen, ook zij die nooit een museum bezoeken. Binnen deze doelgroep besteden we bijzondere aandacht aan de doelgroep Leeuwarders. Het potentieel van deze doelgroep is groot. Friesland heeft inwoners (van wie in Leeuwarden). Het oude Fries Museum bereikte jaarlijks circa Friezen. In het nieuwe Fries Museum groeit het aantal Friese bezoekers naar gemiddeld per jaar. Friezen zijn geen fervente museumbezoekers, het percentage museumkaarthouders in Friesland ligt 50 procent onder het landelijk gemiddelde. Maar Friezen zijn erg begaan met de omgeving, het landschap en de geschiedenis van hun provincie. Daar ligt een kans voor het museum. Primair onderwijs in Friesland Er zijn basisschoolleerlingen in Friesland. 40% van de 500 Friese basisscholen bracht wel eens een bezoek aan het oude Fries Museum. In 2016 heeft 60% van de scholen het Fries Museum bezocht. Toeristen Hieronder verstaan we iedereen die voor een vakantie in onze provincie verblijft, met name stedentrippers en watersporters, en die een uitje zoekt voor een (regenachtige) vakantiemiddag. Het aantal (nationale en internationale) toeristen in Noord-Nederland is circa 1,4 miljoen en is groeiende, in tegenstelling tot de landelijke dalende trend. Jaarlijks brengen maximaal toeristen een bezoek aan een museum in Friesland (7% van het totaal aantal toeristen). Cultuurliefhebbers Hieronder verstaan we iedereen in Nederland die interesse heeft in cultuur. Een goede indicatie is bijvoorbeeld het bezit van een Museumkaart ( Nederlanders). Een deel van de toeristen valt onder deze groep die genegen is om speciaal voor het museum naar Friesland af te reizen. Circa museumkaarthouders van buiten Friesland bezochten jaarlijks het oude museum. Beleidsplan Fries Museum

12 onze publieksproducten: presentaties over friesland Het ontwerp van het nieuwe museumgebouw draagt de boodschap van het museum uit: het staat middenin de samenleving en is open en transparant. De presentaties in de prachtige nieuwe zalen gaan over Friesland en over thema s die onze provincie raken. We brengen de historische collecties dichtbij de bezoeker. Dat doen we door verhalen te vertellen vanuit invalshoeken die aansluiten bij de belevingswereld van de bezoeker van nu. We laten zien hoe de cultuur en de geschiedenis van Friesland zich al eeuwen ontwikkelen in relatie tot de ons omringende wereld. En we plaatsen verhalen en thema s in het licht van relevante ontwikkelingen elders. Geregeld actualiseren we onze onderwerpen en de betekenis van de collectie. Ook hedendaagse kunst is een middel om thema s te verbeelden die in Friesland spelen. Het nieuwe museum is een levendige plek, waar verschillende disciplines elkaar vinden. Waar historische collecties, verschillende meningen en de actualiteit samen een kleurrijk venster op de wereld bieden. Een plek voor herkenning, verwondering en inspiratie. Deze manier van presenteren is mogelijk dankzij de uitzonderlijk rijke collectie van het Fries Museum, die een onuitputtelijke bron vormt om verhalen uit en over Friesland te vertellen. een dynamisch museum: altijd iets te zien en te doen De programmering in het nieuwe Fries Museum omvat het hele gebouw en maakt de presentaties en activiteiten tot een samenhangend geheel. Traag wisselende basispresentaties, sneller wisselende tentoonstellingen, tweejaarlijkse blockbusters en doorlopende activiteiten zorgen er voor dat er altijd iets nieuws en inspirerends is te zien en te doen. Door het hele gebouw heen wordt ruimte vrij gehouden om te kunnen inspelen op de actualiteit. Het museum wil de bezoeker als het ware voeden en wil zelf voelen wat er in de samenleving speelt. We bieden ons publiek verrassende inzichten dankzij de gekozen thematiek en invalshoeken. We geven 12 Beleidsplan Fries Museum

13 hedendaagse kunst daarin de rol die haar goed past: prikkelen, schuren en mensen aan het denken zetten over de thema s die spelen in Friesland, zoals identiteit, het landschap, water, duurzaamheid en krimp. Kortom, de uiteenlopende doelgroepen vinden in het Fries Museum altijd iets van hun gading. Om ervoor te zorgen dat elke doelgroep passende informatie krijgt, maken we museumspecials. Dat kan van alles zijn: filmpjes, boeken, digitale informatievoorzieningen zoals apps en games, spelletjes en uiteraard ook pakkende teksten bij de presentaties. Dat alles leidt tot een aantrekkelijk, gevarieerd en samenhangend aanbod. startprogrammering: over friesland en de toekomst Twee presentaties vormen samen de inhoudelijke basis van het nieuwe Fries Museum. Zij gaan in op verleden, heden en toekomst van Friesland. De Creatie van Friesland Een presentatie met de werktitel De Creatie van Friesland laat vanuit drie perspectieven zien waarom Friesland is zoals het is: hoe mensen het land hebben ingericht, de mensen zelf en hun voortdurende zoektocht naar wat typisch Fries is en tenslotte de manier waarop dichters, kunstenaars, zangers en filmmakers Friesland in beeldbrengen. Deze tentoonstelling is de introductie op het Fries Museum en speelt in op de verwachtingen van de bezoeker. Zij is zo opgezet dat iedereen er zijn of haar eigen beeld van Friesland in kan herkennen. Horizonnen In de tweede basisexpositie met als titel Horizonnen laten we zien hoe kunstenaars op zoek gaan naar nieuwe beelden van Friesland. Kunstenaarsvisies op voor Friesland belangrijke thema s komen aan het licht en de bezoeker wordt meegenomen in die zoekende manier van kijken. Daarop voortbordurend geeft de expositie vanuit een creatieve invalshoek ruimte aan toekomstscenario s voor Friesland. Filmmakers, kunstenaars en architecten vertellen ons hun ideeën. Een voorbeeld is Claudy Jongstra, een internationaal doorgebroken ontwerpster die werkt vanuit Friesland. Ze is op zoek naar duurzame productiemethoden voor textiel en bedenkt daarvoor bijvoorbeeld innovatieve manieren om uit gebruik geraakte agrarische gebieden nieuwe bestemmingen te geven. In andere presentaties gaan we dieper in op de beleving van de Friese cultuur en geschiedenis. Een daarvan is het Fries Verzetsmuseum: een speciaal onderdeel van het Fries Museum, dat vanwege zijn bijzondere aandeel over de Friese geschiedenis uiteraard terugkeert in het nieuwe museum: Fries Verzetsmuseum Het Fries Verzetsmuseum vertelt over de beleving van de Tweede Wereldoorlog in Friesland. We doen dat aan de hand van herkenbare verhalen. De indrukwekkende collectie van het Fries Verzetsmuseum leent zich daar bij uitstek voor. Door de keuze voor het Friese perspectief onderscheidt deze presentatie zich sterk van andere oorlogs- en verzetsmusea in Nederland. Speciale aandacht is er voor de directe betrokkenheid van inwoners van Friesland, bijvoorbeeld naar aanleiding van oorlogsmonumenten in de eigen omgeving. Tentoonstellingen als Oud Geld Een belangrijke periode in de Friese geschiedenis is de 17 de eeuw. We starten daarom met een tentoonstelling die gaat over de macht en rijkdom van de Friese elite in de 17 de eeuw: Oud Geld, ons kent ons in de Gouden Eeuw. Dit onderwerp benaderen we vanuit het persoonlijke perspectief van vijf hoofdpersonen: smaakmakers, bestuurders, adel. Zij laten ons zien hoe cultuur en economie met elkaar verknoopt waren en hoe de samenleving en cultuur werden bepaald door hun old boys network. Jort Kelder is degene die in onze tijd commentaar levert op de elite en hij doet dat ook voor deze tentoonstelling. Het levert een verrassend beeld op van de Gouden Eeuw, in een aantrekkelijke en toegankelijke vorm. voorgenomen blockbusters: rembrandt, laurens alma-tadema en mata hari Wij programmeren om de paar jaar een grote tentoonstelling die veel landelijk publiek trekt over een onderwerp dat ook over Friesland gaat. Voorbeelden zijn: Rembrandt en zijn Friese bruid Saskia, over de sterke persoonlijke band van Rembrandt met Friesland en over de relaties tussen Friesland en Holland in het algemeen. In samenwerking met een buitenlands museum. Laurens Alma-Tadema, over de beroemdste Friese schilder, die rond 1900 de wereld veroverde met zijn voorstellingen van vooral de Romeinse Oudheid. Het Fries Museum heeft de grootste collectie van zijn werk in Nederland en een unieke verzameling objecten uit zijn atelier. Tadema was een meester in het vertellen van verhalen en zijn werk werd een inspiratiebron voor Hollywood. De set- Beleidsplan Fries Museum

word zakelijk vriend van het fries museum!

word zakelijk vriend van het fries museum! word zakelijk vriend van het fries museum! word zakelijk vriend van het fries museum! In 2013 opende het nieuwe Fries Museum zijn deuren aan het Zaailand in Leeuwarden. Het Fries Museum vertelt het verhaal

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Waterloo Napoleon & Abba

Waterloo Napoleon & Abba Waterloo Napoleon & Abba Poolse Export Chopin & Mr. Polska Do Culture Your Way City- en regiomarketing anders if then is now is een online schatkist van geschiedenis en cultuur met toeristische diensten

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106

Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Zeeuws Museum Beleidsplan 2012-2106 Het Zeeuws Museum verbindt nieuwe generaties met het erfgoed van Zeeland. De collectie en de Zeeuwse cultuur bieden op verschillende niveaus aanknopingspunten aan huidige

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur

Hoe ontwikkel ik. Lezing van Ineke Strouken op 19 maart in Nieuwegein. Geachte dames en heren, Volkscultuur Hoe ontwikkel ik Ineke Strouken een ijzersterk volkscultuurproject? Geachte dames en heren, Welkom op deze studiedag Hoe ontwikkel ik een ijzersterk volkscultuurproject. Sinds een tweetal jaren staat volkscultuur

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

Het Mobiel Erfgoed Plein

Het Mobiel Erfgoed Plein Het Mobiel Erfgoed Plein 30 april 2017 Mobiele Collectie Nederland Eén van de belangrijkste doelstellingen van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is het verhogen van de zichtbaarheid van mobiel

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen

Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen 2016 / 2017 Het TEAM Campagnes, beurzen, nieuwe website zakelijk, online platform, watersportdag, nieuwsbrieven, social media, persreizen Persreizen TV uitzending Kilimangiaro op RAI 3 in Italië Publicatie

Nadere informatie

KOERS VAN CODA

KOERS VAN CODA KOERS VAN CODA 2017-2020 CODA ontvangt per maand 60.000 bezoekers:maatschappelijk ondernemer van formaat CODA Cultuurhuis van Apeldoorn Centrale toegang voor de (culturele) ontwikkeling van alle inwoners

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Binden Boeien & Beleven

Binden Boeien & Beleven Binden Boeien & Beleven Strategisch Plan Schouwburg Venray 2015-2020 [Invoegen afbeelding] 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Trends & ontwikkelingen 3 3. Missie 4 4. Onze visie & bijbehorende doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018

Beleidsplan. Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 Beleidsplan Streekmuseum Oudheidkamer Reeuwijk 2013-2018 1 1. Inleiding Pagina 3 2. Doelstellingen 3 3. Collectie 4 4. Tentoonstellingen 4 5. Organisatie 5 6. Samenvatting 6 2 1. INLEIDING Voor u ligt

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad als beleving Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie van Leiden uit zich op

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. voortgezet onderwijs 2015/2016

Ontdek. ons zoute DNA. Zonder de scheepvaart geen Nederland. voortgezet onderwijs 2015/2016 Ontdek ons zoute DNA Zonder de scheepvaart geen Nederland voortgezet onderwijs 2015/2016 Welkom in het scheepvaartmuseum amsterdam Het Scheepvaartmuseum is een pakhuis vol verhalen waar leerlingen op een

Nadere informatie

Teamtrainingen & ouderavond

Teamtrainingen & ouderavond Teamtrainingen & ouderavond Een teamtraining is een bijeenkomst van 1,5 tot 2 uur voor een heel schoolteam. Op actieve en enthousiasmerende wijze verdiep je je samen in een onderwerp. Er zijn verschillende

Nadere informatie

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven

KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox. workshops voor bedrijven KUNST INSPIREERT! Foto: Peter Cox workshops voor bedrijven KUNST ALS INSPIRATIE VOOR UW ORGANISATIE Moderne en hedendaagse kunst kan een bron van inspiratie zijn om samenwerking in uw organisatie te stimuleren.

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek

NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek NMV Museumcongres 2011 Musea en onderzoek 1. In welk museum werkt u? 61 2. Type museum? Kunst 36,1% 22 Cultuurhistorisch 47,5% 29 Natuurhistorisch 3,3% 2 Bedrijf en techniek 6,6% 4 Wetenschap 3,3% 2 Volkenkundig

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman

Presentatie gemeenteraad 6 september Janelle Moerman Presentatie gemeenteraad 6 september 2017 Janelle Moerman Doel bijeenkomst Toelichten inhoudelijke toekomstvisie Museum Prinsenhof Delft: rol van museum in de stad en rol van de stad voor het museum

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING

MEERJARENBELEIDSPLAN Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING MEERJARENBELEIDSPLAN 2015-2018 Editie 2017 BEKNOPTE SAMENVATTING Inleiding De bewegingen van de Krajicek Foundation We leven in een dynamische tijd. De maatschappij waarvan de Krajicek Foundation en haar

Nadere informatie

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018

Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 Inhoud persmap Culturele Hoofdstad 2018 In de bijlagen treft u een aantal stukken aan, die als achtergrond dienen bij de kandidaatsteling van Leeuwarden/Ljouwert voor Culturele Hoofdstad van Europa in

Nadere informatie

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting

Projectplan EersteWereldoorlog.nu Samenvatting 1 1. Inleiding In 2014 was het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. In 2014-2018 wordt wereldwijd stilgestaan bij de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel Nederland neutraal

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU

FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU FULL SERVICE RECLAME- EN DESIGNBUREAU EEN BUREAU MET EEN DUIDELIJK DOEL Adson is een full service reclame- en designbureau, met als doel merken te voorzien van een eigen identiteit en deze bekend te maken.

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events

Van Gogh Museum Amsterdam. Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events Van Gogh Museum Amsterdam Best Practice ledenbijeenkomst PML november 2011 Oukje Schepens Sr. Account Manager Events 1 Casus: 35 Jaar Sesamstraat Maandag 14 november 2011 2 Opdrachtgever Linden & Barbosa

Nadere informatie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie

Erfgoededucatie Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Erfgoededucatie 2017-2018 Stadsmuseum Zoetermeer in transitie Educatieflyer 2017 2018 Met veel plezier bieden wij je het educatie-overzicht Primair Onderwijs van het Stadsmuseum Zoetermeer voor het schooljaar

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016

ASSET MARKETING COMMERCIAL NIGHT 19 APRIL 2016 ASSET MARKETING Asset Marketing is een studievereniging van de Universiteit van Tilburg die zich richt op studenten en alumni met een interesse in marketing, marktonderzoek of communicatie. Met een ledenbestand

Nadere informatie

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick

Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Presentatie Peet van de Wiel & Ignas van Schaick Peet van de Wiel (Podium) Ignas van Schaick (EMS FILMS) Trailer De Nieuwe Wildernis De Nieuwe Wildernis, het merk De waarde en de impact van het medium

Nadere informatie

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER

HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER HET ONDERNEMENDE MUSEUM DOOR WANDA BORTER & CHANTAL BLEEKER Tien visies voor cultureel ondernemerschap in kleine en middelgrote musea Introductie Cultureel ondernemerschap: er is ondertussen al veel over

Nadere informatie

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars

De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Naam organisatie Atelier de Futur,Vosseparkwijk Leeuwarden De horizon van Friesland Gezien door de ogen van amateurkunstenaars Omschrijving projectplan Motivatie Met CH2018 is er een prachtige kans ontstaan

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Door Robin van den vrijhoef

Door Robin van den vrijhoef Door Robin van den vrijhoef Wat is de bedrijfsnaam of naam van de organisatie? Hoeveel medewerkers heeft de organisatie? Welke producten en/of diensten levert het bedrijf? Noem op volgorde van waarde de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2020

BELEIDSPLAN 2015-2020 BELEIDSPLAN 2015-2020 Beleidsplan 2015-2020 Pagina 1 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstellingen Visie Missie 3. Prioriteit in de uitvoering 4. Startpunt 5. Waar willen we over 5 jaar staan? 6. Tenslotte Foto

Nadere informatie

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties

Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Werkconferentie woensdagmiddag 24 april Erfgoednota Leiden Startdocument voor hoofdthema Stad van (internationale) kennis en collecties Erfgoed is in de nieuwe erfgoednota een breed begrip; de cultuurhistorie

Nadere informatie

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit

Inhoud: Over de Stichting. Activiteiten en projecten. - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Beleidsplan 2016-2017 Inhoud: Over de Stichting - Uitgangspunt - Doel - Doelgroep - Financiën - Publiciteit Activiteiten en projecten PROJECT 1 PROJECT 2 PROJECT 3 PROJECT 4 Musicals Jongerenkoor Meditatieve

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio

Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio Talent inspireert Bouw mee aan een sportieve en culturele regio STERA De Stichting Top Events regio Alkmaar (STERA) stimuleert talentontwikkeling. Dit doet de stichting door top-events naar de regio Alkmaar

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011 Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst 30 november 2011 Inleiding Jocco Eijssen Programmamanager Culturele hoofdstad 2018 Programma Filmpje Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

STATENFRACTIE DRENTHE

STATENFRACTIE DRENTHE STATENFRACTIE DRENTHE De verbeelding van Drenthe Cultuurnota Drenthe 2017-2020 Rudolf Bosch Vergadering Provinciale Staten 28 september 2016 Nederlanders behoren tot de gelukkigste mensen ter wereld; en

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

vaardigheden - 21st century skills

vaardigheden - 21st century skills vaardigheden - 21st century skills 21st century skills waarom? De Hoeksteen bereidt leerlingen voor op betekenisvolle deelname aan de wereld van vandaag en de toekomst. Deze wereld vraagt kinderen met

Nadere informatie

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed

Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Heemkundekring Willem Snickerieme en Museum Zwaluws Erfgoed Vastgesteld door het bestuur van de heemkundekring op 9 maart 2015. Wat is het Museum Zwaluws Erfgoed? Het museum Zwaluws Erfgoed is een etnografisch

Nadere informatie

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk

Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties. 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Erfgoed moet je doen! De kracht van interactie in presentaties 20 juni 2016 Thinking Education Gundy van Dijk Introductie Programma Theorie en praktijk Opdracht Evaluatie / feedback Wat verwacht je van

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC)

Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Lezingen Museum Vakdagen 2015, woensdag 27 mei Lezingzaal foyer begane grond: Associatie Culturele Marketing en Communicatie (ACMC) Tijd: 11.00 12.00 uur Instelling: VSB Fonds Onderwerp: Lancering resultaat

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016

Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 Beleidsplan Stichting Vrienden van het Zeeuws Museum 2012-2016 De stichting Vrienden van het Zeeuws Museum is gelieerd aan het Zeeuws Museum en werkt binnen de kaders van het museum. Beleidsplan Zeeuws

Nadere informatie

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668

logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk 12 september 2006 OWB/AI-2006/12668 Onderwerp Uitvoering motie 249, Nationaal Historisch

Nadere informatie

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015

Beleidskader VERKOOP, MARKETING- EN COMMUNICATIESTRATEGIE (VMC) 2011-2015 UITGANGSPUNTEN VMC-STRATEGIE 2011 TOT EN MET 2015 0. INLEIDING In 2007 is de basis gelegd voor het missie- en visietraject van Triodus met de belangrijkste opdracht het leveren van een bijdrage aan de

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD

JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD JAARPLAN KRIMPENER KUNSTWAARD 2016 Voorwoord Laat de kunst stromen! Onder dit motto gaan we in 2016 aan de slag. Het komende jaar zal in het teken staan van de kunstmanifestatie Kunststroming. Een kunstproject

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL

NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL NEDERLAND VIERT 100 JAAR DE STIJL ONTDEK HET IN UTRECHT & AMERSFOORT! HANDLEIDING PRIKKELENDE EN LAAGDREMPELIGE LESSUGGESTIES VOOR HET BASISONDERWIJS 1 HANDLEIDING LESSUGGESTIES MONDRIAAN TOT destijlflyer_achterkant.pdf

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen

Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen Visie muziekonderwijs en beeldende vorming Terneuzen INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING... 3 2.0 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK EN DEFINITIE MUZIKALE EN BEELDENDE VORMING... 3 2.1 UITGANGSPUNTEN... 3 2.2 DEFINITIE

Nadere informatie

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht

Letterenhuis. Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE. Workshop voor 3de graad TSO/BSO. Info voor de leerkracht Letterenhuis Inspiratie OVERAL! MET ISH AIT HAMOU ALS AMBASSADEUR INSPIRATIE Workshop voor 3de graad TSO/BSO Info voor de leerkracht Het Letterenhuis Het Letterenhuis bewaart de archieven van schrijvers

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen

Onderwijsbrochure Het Nieuwe Instituut Rotterdam. Voor de ontwerpers van morgen Onderwijsbrochure Rotterdam Voor de ontwerpers van morgen Inhoud Aangenaam kennis te maken 4 5 Onderwijs in 6 Foto-impressie 7 Programma s 11 Docent aan het woord: Tessa Smal 12 Boekingsinformatie 13 Educatie

Nadere informatie

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012

Meerwaarde van het gebruik van. Citymarketing. het regio-merk voor lokale bedrijven. Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 Meerwaarde van het gebruik van Citymarketing het regio-merk voor lokale bedrijven Wim Beernaert Wim Beernaert 10 april 2012 1 INHOUD 1. Wat is plaatsmarketing? 2. Opkomst & belang van plaatsmarketing 3.

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie