Peak Development vindt onderkomen voor WPG Uitgevers. Schoorlse Duinen zijn weer per fiets bereikbaar. Gaasperplas weer schoon na bypass-operatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Peak Development vindt onderkomen voor WPG Uitgevers. Schoorlse Duinen zijn weer per fiets bereikbaar. Gaasperplas weer schoon na bypass-operatie"

Transcriptie

1 BOUWBERICHT IS EEN UITGAVE VAN DEKKER HOLDING KRABBENDAM B.V. - UITGAVE JUNI Schoorlse Duinen zijn weer per fiets bereikbaar Peak Development vindt onderkomen voor WPG Uitgevers Gaasperplas weer schoon na bypass-operatie

2 De eerste 100 dagen bij Dekker Holding Krabbendam Honderd dagen ze zijn omgevlogen. Bij Dekker Holding zijn mensen zo open en belangstellend dat ik binnen tien dagen al dacht het bedrijf te kennen. Tegelijkertijd laat ik mij ook na deze honderd dagen nog regelmatig verrassen. Door de enorme bulk aan kennis en de drive bij werkelijk iedereen om elke dag het uiterste te doen voor onze klanten en ons bedrijf. De lijn die Dekker een paar jaar terug heeft ingezet - en waarover u ook in een aantal artikelen in deze editie van Bouwbericht kunt lezen - is er een van diversificatie, multidisciplinaire focus en D&C-projecten. Samenwerken met partijen die niet alleen het gewone werk professioneel uitvoeren, maar ook alle facetten daaromheen. Denk aan vergunningen, omgevingmanagement, communicatie en informatieoverdracht. Bouwen is een onderdeel van het bouwproces geworden, maar blijft wel een belangrijke pijler. Mooi om dan te zien dat onze opdrachtgevers ook steeds meer focussen op kwaliteit van het werk en het bouwproces. Tel daarbij op dat de (ontwerpende) aannemer ook nog de ruimte krijgt om zijn ideeën in te brengen en het zal helder zijn. Het resultaat is een optimaal product. Buiten ons reguliere werkterrein zoeken wij meer en meer uitdagender projecten op. De afgelopen jaren hebben we veel in gang gezet om deze ontwikkeling te volgen. Sterker nog, om daarin voorop te lopen. Onze veelzijdigheid en de manier waarop wij disciplines combineren begint haar vruchten af te werpen. Nu nog kenbaar maken aan de markt. Bescheidenheid is een mooie eigenschap maar kwaliteit mag ook gecommuniceerd worden! Door de kruisbestuiving tussen de diverse bouwbedrijven, zou je feitelijk kunnen zeggen dat het één grote markt begint te worden. contractvormen die al meer gemeengoed waren in de GWW-wereld nu ook vaker in de B&U-markt te ontdekken zijn. Persoonlijk vind ik het, met mijn GWW-achtergrond, verfrissend om te zien hoe de B&U-markt zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. Partnerships met collegabouwbedrijven, maar ook met klanten. Alles gebaseerd op vertrouwen en overeenkomsten in plaats van de klassieke focus op de verschillen. Transparantie over elkaars kwaliteiten, uitdagingen en doelstellingen. De komende tijd gaan we verder op de ingeslagen weg. Daarin leggen we nadrukkelijk de focus op verdere ontwikkeling van onze veelal jonge mensen. Het verschil wordt immers gemaakt door de mens, ook in de bouw. De mensen die samen Dekker Holding Krabbendam vormen zijn ambitieus en willen in het middensegment van de bouwkolom een hoofdrol spelen. Namens het nieuwe directieteam, Klaas Jan Dekker, Alex Kirstein en ondergetekende, kan ik melden dat we heel trots zijn om aan dit proces sturing te kunnen geven. Ik zie uit naar een persoonlijke ontmoeting. Veel leesplezier. Ron Oudeman Algemeen Directeur Inhoud # Nieuwe fietspaden voor Staatsbosbeheer Schoorl 12 Uitstoot CO 2 blijft groene uitdaging 8 Gaasperplas weer gezond door bypass 10 GVB heeft nieuwe vergaderruimte op toplocatie aan het IJ 6 Peak Development ontwikkelt een modern onderkomen voor WPG-Uitgeverij 14 Enthousiaste bewoners Hofjes de Maer 16 Asjes technisch handelscentrum klaar voor de toekomst Bij infra zit bijna altijd wel wat civiel betonwerk en bouw- en utiliteitsaspecten. Terwijl de 18 Kennis van nieuwe contractvormen bouwbericht

3 K. DEKKER B.V. Prachtig duin- en bosgebied, waar veel wandelaars en fietsers gebruik van maken, verdwenen in een vuurzee Nieuwe fietspaden na bosbranden Schoorlse Duinen Nadat de duinen en bossen van Bergen en Schoorl getroffen waren door duin- en bosbranden heeft Staatsbosbeheer een plan ingediend bij Economische Zaken voor het opnieuw aanleggen van de infrastructuur, vertelt Bart Witte, projectleider van Staatsbosbeheer voor de regio Texel, Wieringen en Schoorl. De Schoorlse Duinen Een eeuw geleden was het nog één grote zandvlakte, nu is het een prachtige mix van strand en duinen, van bossen en heide. De Schoorlse Duinen zijn de hoogste en de breedste duinen van Nederland. Meer dan 60 kilometer wandelpad brengt je naar de hoogste duinen, de oudste bossen of de stuivende duinen. Honderd jaar geleden lieten we het zand juist vastleggen door bomen te planten, nu mogen sommige duinen weer vrij stuiven. Zoals bij De Kerf waar het Noordzeewater bij springtij en noordwesterstorm vrij toegang heeft tot de achterliggende duinvalleien. Met als gevolg een prachtig natuurgebied met zeekraal, zeeraket, schorrenzoutgras en de zandhagedis. Brand in natuurgebied Schoorlse Duinen Met de handen voor onze ogen moesten we toezien hoe aangestoken branden grote stukken natuurgebied verwoestten. Prachtig duin- en bosgebied, waar veel wandelaars en fietsers gebruik van maakten, verdwenen in een zee van vuur. Een verschroeide aarde was het gevolg, met geblakerde grond en door vuur aangetaste bomen en struiken aan de randen van de brandhaarden. Naast de schade aan de natuur was er ook veel schade aan de verharde en onverharde wandel- en fiestpaden bij Bergen, Schoorl en Groet. Met een beetje hulp van de mens herstelt de natuur zich weer. Voor de infrastructuur ligt dat anders. Economische Zaken springt bij Vanuit Staatsbosbeheer zijn we de schade gaan inventariseren. Op basis van deze inventarisatie is een herstelplan ingediend bij Economische Zaken. Na goedkeuring hebben we het plan in fases opgedeeld. Als eerste hadden we bedacht om de meest getroffen gebieden aan te pakken, tevens ook de doorgaande fietsroutes naar o.a. het strand. Het betrof hier de Blijdensteinweg en de Dr. Van Steinweg. In totaal 7 kilometer aan fietspaden. Bestek geschreven en zoals gebruikelijk aanbesteed. K.Dekker heeft beste prijs-kwaliteit inschrijving Naast een goede prijs hebben we gekeken naar kwaliteit en bekendheid met het natuurgebied. Inlevingsvermogen met recreanten en sporters, in dit gebied, was een vereiste. Omdat het hier gaat om een beschermd natuurgebied, dichtbij PWN water wingebied, waren er strenge milieu- en natuurgerelateerdeuitvoeringseisen. Op deze vlakken scoorde K. Dekker goed, ook door het eigen materieel en de flexibele inzet van de mede werkers. Vooral vanwege de strakke planning voor dit traject geen over bodige luxe: oktober 2014 starten en voor de kerst opleveren! Een aannemer uit de buurt Vanaf het begin was er een uitstekende samenwerking. Vooral het duidelijk, op tijd en helder aangeven van werk in uitvoering zorgde voor weinig overlast en begrip bij wandelaars en fietsers. De betonnen fietspaden liggen er strak in. Helaas zijn een paar grapjurken s nachts met de fiets over een deel van het fietspad gereden terwijl dit nog niet was uitgehard. Ondanks afzettingen en waarschuwingen. Het gevolg is dat we deze stukken nu nog moeten vlakken. Een smetje op een verder perfect aangelegd fietspad. Niet anders verwacht van K. Dekker omdat menig medewerker zelf ook graag in de Schoorlse Duinen actief is. Het voordeel van een aannemer uit de buurt! 4 bouwbericht 2015 bouwbericht

4 K. D E K K E R B.V. Partijen vinden elkaar na tip huismeester WPG Uitgevers was op zoek naar een pand dat plaats indienen, we zijn per slot op de Wibautstraat, en ervaren moest bieden aan alle medewerkers die tot dan verspreid aannemers uitnodigen. zaten over de stad. Een oplettende huismeester op de fiets zag het pand aan de Wibautstraat en tipte de directie. Prijs en plan van aanpak K. Dekker overtuigend En dat was eigenlijk het startpunt van het project, vertelt Zowel Bouwinvest als Peak Development was enthousiast over Lucien Walraven, projectmanager van Peak Development de manier waarop K. Dekker de zaak voorbereidde. Zij had als uit Amsterdam. enige contact gelegd met de gevelbouwer over planning en K. Dekker had als enige contact gelegd met de gevelbouwer benodigde vertrouwen, gezien de planning en de coördinatie Het is misschien toeval, maar de Wibautstraat heeft altijd - en nog op de bouwplaats. Ook in de praktijk, papier is leuk maar geen steeds - veel uitgeverijen aan haar plaveisels gehad. Bouwinvest, de eigenaar van het pand, voerde in samenwerking met Peak Mooi strak en zakelijk en door kleurgebruik toch ook een prettige omgeving om in te werken. Het achterste gedeelte van het pand, gezien van de voorzijde, heeft een botanisch zitgedeelte met veel natuurlijke materialen. coördinatie en op basis daarvan ingeschreven. Dit gaf ons het De uitgeverij-straat van Amsterdam hangen en de muren van beton niet verder af te werken. Een pand met een industriële look-and-feel en veel licht Multi tenant te gebruiken garantie, heeft Dekker laten zien erg goed te zijn in logistiek en Alleen de hoofddraagconstructie is overeind gebleven. De rest Ondanks dat de huurder al voor de verbouw vaststond, planning. Na de bouwvak stond ze gelijk met veel mankracht op is gestript en opnieuw opgebouwd, inclusief het verwijderen realiseerde de eigenaar zich dat de toekomst voor wat betreft een haalbaarheidstoets uit voor renovatie en maakte een fraaie de stoep. Goed voorbereid en met een duidelijke visie togen de van asbest. Dat mocht ook wel met een gebouw uit 1966 met de verhuur er heel anders uit kan zien. Daarom is het gebouw zo artist-impressie. Op basis daarvan zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers aan het werk. Van boven naar beneden, etage 5 energielabel G. Een industrieel pand met veel licht is bereikt door opgezet dat er ook meerdere huurders, multi tenant, in gehuis- meerdere kandidaat huurders, totdat de huismeester dus langs tot aan min 2, al coördinerend en delegerend. Ondanks dat een de gevel uit te voeren met een lagere borstwering en veel glas. vest kunnen worden. Met de snelheid waarmee de digitale wereld fietste. WPG Uitgevers was snel enthousiast, alleen was 1 januari aantal partijen op voorhand was geselecteerd, dus geen keuze Ook het trappenhuis, lijkt wel of deze zweeft, is opengehouden zich ontwikkelt is dat niet zo raar gedacht. Voorlopig verlaten 2015 een harde deadline. Door onze gesprekken met de gemeente voor de aannemer, heeft K. Dekker de afstemming en leidende en van glas voorzien. Daarnaast hebben we voor daglicht de bladen VI, Vrij Nederland, Happinez, Runner s World en nog konden we al in een vroeg stadium snel schakelen. Nog even rol prima ingevuld. gezorgd door de noord-zuidverbinding open te houden. De veel meer titels van WPG Uitgevers de Wibautstraat 133 op weg industriële look is gerealiseerd door de installaties vrij te laten naar de drukker in goed humeur! akkoord van de welstandscommissie, een omgevingsvergunning 6 bouwbericht 2015 bouwbericht

5 DE BIE K. & DEKKER SEIGNETTE B.V. B.V. Gaasperplas weer schoon door Gaaspersingel Aanleggen in Alkmaar zonder accijns Uit onderzoek van Waternet was gebleken dat de waterkwaliteit van de Gaasperplas de laatste jaren achteruit was gegaan. Dit uitte zich onder andere in een toename van algenbloei. Een ingreep was nodig, aldus Edwin van der Veen, projectleider Waternet. De hoogste tijd voor een bypass-operatie! Bypassconstructie verbetert waterkwaliteit Gaasperplas De waterafvoer van de polder Zuid Bijlmer (grotendeels stedelijk gebied) vond plaats via de Gaasperplas. Met de aanleg van de Gaaspersingel, de bypassconstructie, zou volgens onze berekeningen nog maar 20% van de waterafvoer gaan stromen via de Gaasperplas en 80% via de nieuwe watersingel. Meer dan voldoende om zeker te zijn van een verbetering van de waterkwaliteit en dus een positief effect op de recreatie en ecologie in en om de Gaasperplas. Tijdens de planvorming van het project begrepen we al snel dat de nieuwe Gaaspersingel twee bestaande drinkwater-transportleidingen zou gaan kruisen. Leidingen op houten palen met kespen die op dezelfde diepte liggen als de geplande watergang. Op zoek dus naar een capabele aannemer. Altijd een vreemde eend uitnodigen Voor de meervoudig onderhandse aanbesteding hanteert Waternet vaak het principe vreemde eend uitnodigen. Dit doen we om partijen die vaak voor ons werken scherp te houden. In dit geval was ik via-via geïnformeerd over de voor mij vreemde eend K. Dekker. Dan kijk je nog even voor de zekerheid op de website voor het laatste zetje. En het moet gezegd worden, die zag er goed en professioneel uit. In totaal hebben De vreemde eend heeft zich van z n beste kant laten zien! vijf partijen ingeschreven op het bestek dat door de Grontmij was geschreven. Op basis van EMVI is de opdracht vervolgens aan K. Dekker verstrekt. Veiligheid en Gaasper Pleasure 2014 Bij een bypass-operatie hoort niet alleen een goed veiligheidsplan, maar natuurlijk ook een perfecte planning. Werken aan een drukbezocht recreatieterrein is al lastig, maar als er ook een groot muziekfestival gehouden wordt, kun je spreken van een uitdagend project. K. Dekker heeft dit goed doorzien. Ze besloot om na het Gaasper Pleasure festival te beginnen met de werkzaamheden. Ondertussen had K. Dekker alles goed doordacht en voorbereid. Dus vanaf 9 september was het alle hens aan dek bij de Gaasperplas. Op tal van plaatsen waren medewerkers van K. Dekker aan de slag, rekening houdend met recreanten, de natuur, de manege en het belang van de drinkwatervoorziening. Een watergang van 10 meter breed als bypass De watergang om de Gaasperplas is 10 meter breed en aan gelegd over een lengte van 860 meter. Voor de bereikbaarheid van het recreatieterrein zijn drie bruggen aangelegd. Daarnaast een aantal duikers van 5 meter breed en 1 ½ meter diep. Het lastigste gedeelte van dit project was de aanleg van een duikerbrug over een bestaande drinkwaterleiding met twee leidingen. De draagconstructie voor de brug, op een fundering van beton, kon niet worden geheid. De kans op schade door de trilling was gewoon te groot. K. Dekker heeft een plan gemaakt en uitgevoerd waarin de palen zijn geboord. Goede organisatie rondom project De vreemde eend heeft het uitstekend gedaan bij de aanleg van de Gaaspersingel: professioneel, goed georganiseerd en met een uitstekend oog voor de gebruikers en omwonenden van het gebied. Binnen Waternet is veiligheid op en rondom het werk namelijk erg belangrijk. Gelukkig is dit binnen de organisatie van K. Dekker ook een vanzelfsprekendheid, iets dat we bij Waternet kunnen waarderen. Waternet Waternet is het enige waterbedrijf in Interview Nederland dat zich richt op de hele water Cees Franzen cyclus. Ze zuiveren afvalwater, maken Gemeente drinkwater Alkmaar en houden het oppervlaktewater schoon en op peil. Waternet werkt in opdracht van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. bouwbericht

6 DEKKER BOUW BERGEN B.V. Dick voor den Dag, manager Vastgoedbeheer van het Facilitair Bedrijf van GVB, geeft met veel enthousiasme een rondleiding door de nieuwe vergaderruimtes van het gerenoveerde en verbouwde woonpand in Amsterdam-Noord. Als beheerder van meer dan 50 panden in groot Amsterdam vind ik dit een van de mooiste plekken Vergaderen aan het IJ Deze vergaderruimte is gelegen op een toplocatie aan de noordoever van het Amsterdamse IJ, direct tegenover het Centraal Station van Amsterdam. Als beheerder van meer dan 50 panden in groot Amsterdam vind ik dit een van de mooiste plekken. Het uitzicht vanuit de vergaderlocatie, maar ook de industriële omgeving met de werf waar de veerponten liggen, is enorm inspirerend. Vergaderlocatie GVB Amsterdam met pont te bereiken Meetingpoint de Veren BV De vergaderlocatie Meetingpoint de Veren wordt door GVB breed gebruikt. De agenda zit aardig vol en we sluiten niet uit om in de toekomst de ruimtes commercieel te gaan exploiteren. We gaan met de tijd mee, en dat doen we al meer dan 100 jaar. De voorloper van GVB, Gemeentetram Amsterdam, is opgericht op 1 januari 1900 door de gemeente Amsterdam. Begonnen dus met een tram, zijn we ondertussen uitgegroeid naar een multifunctioneel vervoersbedrijf met 15 tramlijnen, 3 metrolijnen, 9 veerdiensten, 33 buslijnen en verschillende werkplaatsen voor reparatie en onderhoud. Een aannemer met initiatief Dekker Bouw Bergen werkt al een tijd met enige regelmaat voor GVB. Zij hoorde van onze plannen voor de vergaderlocatie en heeft vervolgens direct initiatief genomen en een plan voorgesteld. De opdracht is 1 op 1 verstrekt, op basis van onze positieve ervaring met Dekker Bouw Bergen. Dat kon ook omdat het totaalbedrag onder de grens van aanbesteding lag. De bouwbegeleiding hebben we vervolgens uitbesteed aan Centraal Bureau Bouwbegeleiding. Woonhuis wordt vergaderlocatie Het pand, de helft van een dubbel woonhuis, waar nu de vergader locatie is gevestigd, was van oorsprong een woonhuis voor medewerkers. De andere helft wordt op dit moment nog door een ex-medewerker bewoond. Eind najaar 2014 zijn we gestart met het uitbreken van de keuken en de schouw beneden, het verwijderen van overbodige deuren, en het verlagen van het plafond. Vervolgens is het stucwerk gedaan, zijn de toiletvoorzieningen uitgebreid, is een beamer aan het plafond gemonteerd, zijn datanetwerk en Wifi aangelegd én is de tuin aangelegd. Tijdens dit proces zijn de authentieke details, zoals glas-in-lood ramen en paneeldeuren, bewaard gebleven. Het bouwproces is prima verlopen en vooral binnen de afgesproken tijd. Belangrijk omdat we een chronisch tekort aan vergaderruimtes hebben. Daarnaast viel ons op dat de medewerkers van Dekker met gevoel hun werk uitvoeren. Zowel naar ons als opdrachtgever, als naar de mensen van De Veren. bouwbericht

7 voor onze projecten. Vaak gaat dat in goed overleg met onze opdrachtgevers die zelf ook een groene doelstelling hebben. Hiermee willen we de CO 2 uitstoot per kwh verlagen met 85% in 10 jaar tijd. K. DEKKER B.V. We streven naar 30% CO 2 -reductie ten opzichte van 2010 Bouwunits kleuren energiegroen Voor al onze bouwunits hebben we een duurzaamheidsplan van aanpak gemaakt en deze gefaseerd uitgevoerd. De bouwunits, de meeste staan op locatie, hebben we uitgerust met energiezuinige verlichting en apparaten. Daarnaast zijn modulerende verwarmingselementen geïnstalleerd (inmiddels 70 stuks). Deze zorgen ervoor dat precies de hoeveelheid warmte die nodig is wordt afgegeven. Klaas Jan Dekker overhandigt sleutels Nissan Leaf aan Freek Oldenburg Uitstoot CO 2 blijft groene uitdaging voor Aannemingsbedrijf K. Dekker B.V. Inkoop energiezuinige materialen Naast energiebesparende maatregelen, waar we zelf direct invloed op uit kunnen oefenen, selecteren we ook leveranciers die energiezuinige producten in hun pakket hebben. Zo zijn er tegenwoordig nieuwe methodes voor het produceren van betonproducten waarbij veel minder CO 2 vrijkomt. Wij werken dan ook bij voorkeur met deze producenten en wijzen onze opdrachtgevers op deze nieuwe innovatieve producten. Hybride graafmachines Bij de uitbreiding en vervanging van ons materieel gaan we grondig te werk. Net als bij de uitbreiding en vervanging van ons wagenpark letten we op het verbruik en dus de uitstoot van CO 2. Onlangs heeft K. Dekker een hybride graafmachine aangeschaft die meer dan 25% minder brandstof gebruikt dan zijn voorganger. Beter omgaan met kantoorartikelen Veel kantoorapparatuur, bijvoorbeeld computers, monitoren, printers en kopieerapparaten, wordt net als verlichting niet vol continu gebruikt. Beter energiemanagement van deze apparatuur, zoals het uitschakelen van apparaten die op stand-by staan, levert een grotere energiebesparing op dan we hadden verwacht. Aannemingsbedrijf K. Dekker blijft op zoek naar groene wegen om de uitstoot van CO 2 verder te reduceren. Dit betekent dat we continu monitoren waar en hoeveel energie we verbruiken en of er mogelijkheden zijn om dat te reduceren. Tegelijkertijd onderzoeken we de mogelijkheden om de energie die we verbruiken te vergroenen. Groene kennisoverdracht tijdens ontbijtsessies Naast het terugdringen van ons eigen energieverbruik, en daarmee de uitstoot van CO 2, delen we ook graag onze opgedane kennis met opdrachtgevers en bouwpartners. In 2014 hebben we een aantal ontbijtsessies georganiseerd om in een informele sfeer, met een warme croissant, kennis van duurzaam bouwen met elkaar te delen. De interactie tussen opdrachtgevers, bouwpartners en K. Dekker was interessant en leerzaam. Heeft u interesse in het bijwonen van zo n sessie, bel of mail voor de data. Vergroening wagenpark Binnen ons wagenpark hebben we een bewuste keuze gemaakt voor het aanschaffen of leasen van auto s met minimaal energielabel A of B. Daarnaast is het aantal hybride auto s verdubbeld en stimuleren we medewerkers om zoveel mogelijk met de fiets van en naar het werk te gaan. In de komende 5 jaar willen we minimaal 10% CO 2 reductie realiseren, op elke gereden km. Onlangs is de eerste 100% elektrische auto bij ons afgeleverd. Nederlandse windparken voorzien ons van groene stroom De energie die we nodig hebben voor onze bedrijfsvoering betrekken we zoveel mogelijk via Nederlandse Windmolenparken. Dit geldt zeker voor onze kantoorloacties, en daar waar mogelijk 12 bouwbericht 2015

8 D E B I E & S E I G N E T T E B.V. Toch is het leuk als je door de wijk loopt en de mensen zijn enthousiast Gemengde stelsel vervangen vanaf de voordeur Het oude gemengde stelsel wordt vervangen door een gescheiden rioolstelsel. We zijn van deur tot deur gegaan om medewerking van de bewoners te vragen voor het vervangen van de huisriolering in de voortuinen. Bijna iedereen heeft positief gereageerd op de plannen. Dat mag misschien ook wel als je bedenkt dat de gemeente Heemskerk investeert om ook in de tuinen de riolering te vervangen en het schone water af te koppelen. Naast de vervanging van het riool is nieuwe bestrating aangelegd en een loopstrook gecreëerd voor voetgangers. Veiligheid en esthetische gronden spelen zeker ook een rol bij de aanpak van de hofjes. Waar voorheen een grauwe lap asfalt Dit project wordt door het enthousiasme van de bewoners binnen de gemeente Heemskerk redelijk frequent als voorbeeld gebruikt voor andere projecten, vertelt de net zo enthousiaste Jacco Kuitwaard, constructeur / toezichthouder van de gemeente Heemskerk. Ondanks dat de vernieuwing van de straten en stoepen in Voorkeur voor regionale aannemer lag, geven de gebakken stenen Terra Robina keiformaat en de Het totale project bestaat uit 10 hofjes, die onderhands worden antraciete stoepbanden het geheel een mooie en rustige uitstraling. aanbesteed. Onze voorkeur gaat uit naar regionale aannemers De bewoners gaan ongemerkt zachter rijden in de wijk. die we ook kennen van andere projecten. Dit keer was De Bie & Seignette, een van de drie aannemers die we hadden uitgenodigd, Hybride kraan van De Bie & Seignette maakt debuut het meest interessant voor ons. Naast de hofjes worden ook Door het gescheiden rioolsysteem levert dit project een positieve meteen de ontsluitingswegen aangepakt. Dat mag ook wel want bijdrage aan het milieu. Als de aannemer dan met een gloed- de bestrating dateert van 1969, ruim 45 jaar oud dus. nieuwe hybride kraan de werkzaamheden uitvoert, kun je toch Hofjes de Maer voor flink wat overlast zorgt, zijn de bewoners wel stellen dat we met elkaar maatschappelijk verantwoord bezig toch enthousiast. En eigenlijk zijn ze dat al vanaf de start van zijn. In dit project merk je ook dat maatschappelijk verantwoord de werkzaamheden. Een goede communicatie vooraf, waarbij ondernemen niet een papieren tijger is. De medewerkers van De vooral duidelijk is aangegeven wat de voordelen van het Bie & Seignette begrijpen de overlast voor de bewoners, zeker resultaat van de werkzaamheden zouden zijn, heeft daaraan als de schop in de tuin en de zelf aangelegde bestrating gaat. Ze meegeholpen. Daarnaast is het wel zo dat in het verleden zorgen ervoor dat alles weer keurig wordt opgeleverd en zijn niet veel problemen zijn geweest met grondwater dat in de kruip- te beroerd om een verzoekje van een bewoner over wat meer ruimtes van de woningen liep. De capaciteit van het riool aarde voor in de tuin te honoreren. Maar ook het rechtleggen was niet voldoende, dus dat heeft ook zeker meegeholpen en verhogen van het straatwerk naar de voordeur als dat nodig bij de acceptatie van het besluit de boel op de schop te nemen. is, wordt zonder discussie gewoon gerealiseerd. Als straks in de Maar toch is het leuk als je door de wijk loopt en zomer Hofjes de Maer gereed zijn, fiets dan maar een keer langs. mensen enthousiast zijn. Ik ben echt trots op dit project en eigenlijk ook wel op de mannen van De Bie & Seignette. 14 bouwbericht 2015

9 frwvuvnejjb At. Abo. Ferum estia eleseditae reperes tibernat laut exerro beribusam sint, voluptat. libus et et ute earum dolori omnis assum fuga. Ut harcim estrum serchillit perisit, arias dundelia et quia voluptatius as aut quianda aut aut magnatet volo velendi dis nesto quunt audis explit labor sae volupta tiatest lanimi, ute dolut la nis utatem de laboreperum electur? Qui consed ut offictur? Quia sinverum sit omnihil ignisinus nos millab Udis utat utatisi ncipid maxime eri te dolupta necus rehenim porumquas apitia et alite aut es mil mi, con por aut enduntias et veribus mil mi, cores sum ut omnimagnat laut peratem soluptam, quia quam, intem evelignimusa nonsenimpora aciusam, non nis voluptur, neculla nos dolorenditi rerfero tem harum ium consecaecus nam et tweede ronde. De professionele uitstraling en de stabiele indruk het zijn geen cowboys - hebben ons overtuigd te kiezen voor K. Dekker. Om de begroting sluitend te krijgen hebben we samen met K. Dekker nog een bezuinigingsronde uitgevoerd. K. DEKKER B.V. iducite esti que cullanda volorem fugia solo expla dolut fugiam que cupti torepudam, suntio. Nam et laudandit pa con rehent porerov iduciate con commoditas ut aut utem et lique sum dolum il imin con eariscius. Equi res magni qui aut aceari totatib usapelita que pliciaecta nisquam, tempore pa verrum arit, et laut rent alis et ut eni derum quiatium, tet vit aut ommo molorer eperibus nit, expligent etur? Epernatem facium con elit, cuptat. Hendem corpore voluptate natium aditati orepudae doluptae ne quiscit hariti abore nima voluptatem accus ut prat resequatur, inum ut as sum et laboriae cus ius volupta epratur, tem et que ratendi conet omnisquam, sincto ommo cullitatiust atiunt eos sinvel ipietur sit pellabo reperchil endi reptas volo offic to is utenihic tem exceatis coreictur aligenis sa volupta ne volupta taquae voluptat ex eario. Luptiant omni dolorem hiliae odis quat miliquis et veliatiae ped et reius viduciis eumqui occusam as dolo il mollit ut landucia quibusam, nate delic te dolupti onsequiderem rectorior sum, sit quam faceperempe nostibusanti se nonseres inciam lam que nime vid magnatu riandae solorum quas is quatemp orumquis niet andeliquam, volum doluptam faccae. Iberatust, ullo et utem simpore iumquodiasit K. Dekker communiceert en motiveert duidelijk en helder het plan van aanpak Het hele bedrijf gespiegeld Door kunnen werken tijdens de werkzaamheden, dat was de grootste uitdaging voor K. Dekker en ook wel voor onszelf. De bestaande structuur ging op de schop, alleen de magazijnstellingen zijn op dezelfde plaats blijven staan. De showroom en de entree zijn naar de andere kant van het pand gegaan, terwijl de werkplaats de omgekeerde richting volgde. Een logistieke puzzel met de nodige hoofdbrekens. Gelukkig werd de puzzel door K. Dekker uiterst bekwaam opgelost. De afspraken wanneer is waar plek om te werken werden eigenlijk altijd nagekomen. En dat is wel zo handig, als je met je medewerkers s avonds aan de slag gaat omdat er overdag geen ruimte was. quae veligni molorepudae pel magni am eosanditem ut eum susam sam am accae nis millore voluptae. Udi dolest fuga. Am, non et ulpa con net occuptate maios doloris nus, iligend ipsuntem. Neque plit Asjes technisch handelscentrum bv klaar voor de toekomst Prima samenwerking De open en eerlijke communicatie, er waren natuurlijk ook minder leuke berichten, droegen bij aan een soepel verloop van het werk. Afspraak is afspraak, woord is woord. Ze kijken zelf ook tijdens het project in de spiegel en dat vind ik toch wel bijzonder. Ik kan wel stellen dat door de samenwerking met K. Dekker mijn kijk op de aannemerij een stuk positiever is geworden. Asjes technisch handelscentrum bv Berenkoog BH Alkmaar De nieuwbouw en verbouw van ons pand stond al vanaf 2008 op de planning, maar de economische crisis heeft de realisatie daarvan een behoorlijke tijd uitgesteld, vertelt directeur/eigenaar Oscar van den Berg, leunend op een uit de kluiten gewassen trekker. Asjes, een echt Alkmaars bedrijf De naam en het bedrijf Asjes zijn al meer dan 100 jaar oud en wortelen al die tijd in en om Alkmaar. Mijn vader heeft het bedrijf in 1994 overgenomen van de laatste Asjes-eigenaar Piet. Overigens ben ik in 1992 nog door Piet Asjes zelf aangenomen. Groot geworden in landbouwwerktuigen, is Asjes in de loop van de jaren uitgegroeid tot een technisch handelscentrum voor grondverzetbedrijven, de agrarische sector en de industrie in Noord- Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Naast verkoop en onderhoud van tractoren, grondverzetmachines en landbouwwerktuigen, verzorgen we ook BMWT- en RAI-keuringen, bouwen we airco s, overdruksystemen en SCM/BMWT-lock antidiefstalbeveiliging in. K. Dekker beste regionale inschrijver In verband met de groei van ons bedrijf en daardoor het gebrek aan ruimte, zijn we in 2008 aan de ontwikkeling begonnen voor de verbouw en een stuk nieuwbouw van ons bestaande pand aan de Berenkoog in Alkmaar. Door een mindere privé-ervaring uit het verleden hebben we vorig jaar uiteindelijk de stap genomen om 6 regionale aannemers te laten inschrijven. K. Dekker bleef samen met een andere aannemer over voor een 16 bouwbericht 2015

10 Diverse contractvormen vragen eigen plan van aanpak Diverse contractvormen vragen eigen plan van aanpak is goedgekeurd (dit kan zowel bij bouwkundige als civiele projecten), is het voor ons een uitdaging het esthetisch ontwerp uiteindelijk te vertalen in praktische werktekeningen. Bij deze transitie houden wij zoveel mogelijk vast aan het oorspronkelijke gedachtegoed van de opdrachtgever. Het is hierbij van essentieel belang om in samenwerking met werkvoorbereidings- en uitvoeringskennis steeds op zoek te blijven naar het meest optimale financiële resultaat. Deze optimalisaties beperken zich niet alleen tot het ontwerp, ook werkmethoden, materialisatie, omgeving etc. dienen in dergelijke beschouwingen te worden overwogen. Niet zelden kan dit leiden tot financiële en soms ook esthetische verbeteringen, als je er maar voor zorgt dat de juiste experts bij elkaar aan tafel zitten. Met de verschuiving in de markt van traditionele naar innovatieve contracten verandert ook de manier van werken, vertelt Alex Kirstein, directeur Ontwerp, KAM en Innovaties binnen Dekker Holding Krabbendam B.V. Het zijn niet alleen nieuwe contractvormen maar ook de daardoor ontstane samenwerkingsvormen die de laatste jaren tot veranderingen binnen onze organisatie hebben geleid. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, maar ook de verdeling van risico s en financiering zijn veranderd ten opzichte van de traditionele aanpak. Specifieke opdrachten vragen dito experts Landelijke overheden, maar ook partijen als ProRail, hebben zelf steeds minder capaciteit waardoor vaker opdrachten met innovatieve contracten worden aanbesteed. Van een eenvoudige tot een complexe opdracht waarbij het uiterste van de aannemer wordt gevraagd. Binnen Dekker Holding werken we daarom met verschillende ingenieursbureaus. Door onze kennis van de markt, en onze onafhankelijkheid, kunnen en willen we die ingenieursbureaus inschakelen die we passend achten voor een opdracht. De selectie van deze externe partijen, en het bewaken van de geleverde kwaliteit van deze bureaus, is voor ons een continu en noodzakelijk (verbeter)proces. We schrijven op wat we doen en we doen wat we opschrijven Normen en richtlijnen, ISO-9001, KAM-handboeken, werkplannen, keuringsplannen, etc. zijn inmiddels sterk verankerd in de aannemerij. Op zich terecht, echter soms vraag je je af of het vereiste proces niet doorslaat naar de verkeerde kant. Bij Dekker Holding, en als eindverantwoordelijke voor KAM, zijn we bezig om het huidige kwaliteitsmanagementsysteem om te zetten naar een modernere versie. Binnen deze versie is de focus nog meer gericht op het vastleggen van werkzaamheden die nodig zijn bij innovatieve contracten. Binnen Dekker Holding zijn we ons bewust van het feit dat een goed bedrijfsmanagementsysteem de rode draad is in onze bedrijfsvoering, zolang het maar helder, praktisch en bruikbaar is opgesteld. Daar ligt momenteel dan ook de uitdaging van het nieuwe systeem. Het nieuwe BMS wordt vanuit een brede achterban opgesteld met als doel een groot draagvlak binnen de gehele organisatie. Als management mag je dan ook verwachten en moeten wij er op toezien dat de vastgestelde procedures worden nageleefd. Kortom, we schrijven op wat we doen en moeten vervolgens doen wat is opgeschreven. In de huidige UAV-GC markt leidt het niet naleven van dit principe steeds vaker tot represailles, weinig keus dus. Dekker een innovatieve aannemer Naast alle innovatieve contracten hebben we binnen Dekker Holding sinds enige jaren een Werkgroep Nieuwe Ontwikkelingen. Binnen de werkgroep komen externe innovaties ter sprake maar ook zelf ontwikkelde producten en diensten. Hiermee laten we naar instromers en opdrachtgevers zien dat we actief en innovatief zijn. Door onze brede scoop aan diensten, we zijn actief in bouw-, infra- en gww-werkzaamheden, wordt ook op innovaties breed ingestoken. Het is mijns inziens duidelijk dat er meer dan voldoende dynamiek en uitdaging ligt binnen Dekker Holding. Praktische werktekeningen voor esthetische ontwerpen Nadat het ontwerp van een architect door de opdrachtgever bouwbericht

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard

41 Januari 2011. Autograaf. Natuurvriendelijke Maasoevers. Limburgse sluizen. Baggerklus Amercentrale. Bedrijvenpark Hoeksche Waard 41 Januari 2011 Natuurvriendelijke Maasoevers Limburgse sluizen Baggerklus Amercentrale Bedrijvenpark Hoeksche Waard 2 INHOUD 12 18 3 Natuurvriendelijke Maasoevers 8 Baggerklus Amercentrale 12 Grondwerk

Nadere informatie

van haaglanden Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekendheid De drempel om uit te besteden De accountant als matchmaker EDITIE

van haaglanden Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekendheid De drempel om uit te besteden De accountant als matchmaker EDITIE van haaglanden Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een vanzelfsprekendheid De drempel om uit te besteden De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 Belastingadvies in het hart van Den Haag Smit

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift.

Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. Klikken voor een volgende pagina. Om terug te gaan klikken + shift. HET GEZICHT VAN TBI TBI is een groep van ondernemingen die zich kenmerkt als een wendbare netwerkorganisatie. Alle TBI-ondernemingen

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Duurzaam 28 januari 2009 aanbieden en inkopen in de bouw De kunst van risicomanagement in de bouw

Duurzaam 28 januari 2009 aanbieden en inkopen in de bouw De kunst van risicomanagement in de bouw Duurzaam 28 januari 2009 aanbieden en inkopen in de bouw De kunst van risicomanagement in de bouw Bouwend Nederland Zilverstraat 69 Postbus 340 2700 AH Zoetermeer t 079 3 252 252 f 079 3 252 290 i www.bouwendnederland.nl

Nadere informatie

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

NR. 1 2011. het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND. Samen aan het werk in het nieuwe. Medemblik. in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 1 2011 het ONDERNEMERS WEST-FRIESLAND B E L A N G Samen aan het werk in het nieuwe Medemblik Allround in techniek In 22 dagen een nieuw huis Alles met machines Vrijwel geen loonstijging in 2011 WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014

Stabulletin. De bouw wordt. Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Stabulletin JAARGANG 29 NUMMER 02 SEPTEMBER 2014 Jack Liemburg: Tailormade is de toekomst Monika Chao-Duivis, directeur van het Instituut voor Bouwrecht: De bouw wordt steeds meer een kennisindustrie VOORWOORD

Nadere informatie

Bouwen is vooruitzien. Theorie en praktijk van levensduurkosten

Bouwen is vooruitzien. Theorie en praktijk van levensduurkosten Bouwen is vooruitzien Theorie en praktijk van levensduurkosten Bouwen is vooruitzien Theorie en praktijk van levensduurkosten Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Wat zijn levensduurkosten? 8 Europa en

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Jmondiaan. Duurzaam ondernemen in de IJmond. www.ijmondiaan.nl. Themanummer: Herinrichting Averijhaven. Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore wind!

Jmondiaan. Duurzaam ondernemen in de IJmond. www.ijmondiaan.nl. Themanummer: Herinrichting Averijhaven. Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore wind! Jmondiaan Themanummer: jaargang 9, editie 1-2013 Duurzaam ondernemen in de IJmond Herinrichting Averijhaven Veiligheid en flexibiliteit voor scheepvaartverkeer Noordzeekanaalgebied klaar voor offshore

Nadere informatie

nr 03 De Jong Assurantiën: Zestigjarige jubileum wordt gevierd met betrekken nieuw pand in Schagen

nr 03 De Jong Assurantiën: Zestigjarige jubileum wordt gevierd met betrekken nieuw pand in Schagen o n d e r n e m e r s f e d e r a t i e s c h a g e n De Jong Assurantiën: Zestigjarige jubileum wordt gevierd met betrekken nieuw pand in Schagen nr 03 juli 2014 Dit magazine is een uitgave van ondernemers

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector

jklmnopq Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en bouwsector Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Jaargang 2 nummer 8 december 2003 Magazine Professioneel Opdrachtgeverschap Trends en voorbeelden in het buitenland Brinkman over professionalisering RWS en

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst

Kompas energiebewust wonen en werken. Unplugged. Met het oog op de toekomst. U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst Kompas energiebewust wonen en werken Unplugged Met het oog op de toekomst U vindt meer op de cd-rom Unplugged, met het oog op de toekomst 1 Unplugged less is more Voor u ligt Unplugged met het oog op de

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost

Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost A2 Maastricht / Speciale bijlage bovengrondse (her)inrichting / juni 2015 Gebiedsontwikkeling van start Nieuw perspectief voor Maastricht Oost 2 Ontwikkeling vastgoed is Anno 2015 moeten grote gebiedsontwikkelingen

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg

Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg November 2013, nummer 122, jaargang 30, nummer 3 Energierijk Zeeland Ledenvergadering ZMf dinsdagavond 26 november 2013 in stadskantoor Middelburg Column Energie Loes de Jong Vuur is samengebalde energie.

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen

Magazine. Woningbouw en utiliteit komen samen bij ITBB De warmtepomp is hot efficiënt verwarmen en koelen ITBB. Elektrotechniek Elektrotechniek Meet- en regeltechniek Signalering en beveiliging Brandbeveiliging Energievoorziening Telematica/netwerken/infrastructuren Medische facilitaire voorzieningen Projectmatig

Nadere informatie

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10

Andere tijden. Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4. Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 Andere tijden Corporate magazine 01 Juni 2010 Paul de Ruiter: Mensen presteren beter met daglicht 4 Opdrachtgever moet vraagzijde inspireren tot echte waardecreatie 10 De Groene Zaak strijdt voor verduurzaming

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie