Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis)"

Transcriptie

1 Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D-huis) Nieuw perspectief voor het Maison Descartes te Amsterdam 1

2 2

3 Inhoud 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon) te Amsterdam 5 2. Achtergrond en opgave 8 3. Een monument met een bijzondere geschiedenis 10 Bouwhistorie en architectuur 10 Structuur van het complex 13 Aanzichten en plattegronden 15 Bouwkundige staat Plan Stichting My Town Plan Huis voor de Journalistiek en Persvrijheid Institut Français en Consulaat Initiatief Stadsherstel Beleid Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuid De Bak Exploitatie en financiering Samenvatting

4 4

5 Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D HUIS) 1. Een betekenisvolle toekomst voor het Maison Descartes (Hospice Wallon) te Amsterdam In de Amsterdamse Weteringbuurt (Vereniging Wetering Verbetering) is een bijzonder concept ontwikkeld voor een meer zelf(be)sturende organisatie van de Zuidelijke Binnenstad van Amsterdam. Onder de noemer MyTown worden activiteiten en projecten opgezet die gericht zijn op ontmoeting, zorgvoorzieningen, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid en andere sociaal maatschappelijke en culturele activiteiten. MyTown ziet het Maison Descartes, ook bekend als Hospice Wallon (Walenweeshuis) als de ideale plek voor de buurtorganisatie, door de centrale ligging, de historische identiteit en de combinatie van kleine en grote ruimtes. De Franse Staat, eigenaar van dit belangrijke rijksmonument, is voornemens het pand te verkopen en het Franse Consulaat en het Institut Français elders te herhuisvesten. Met de verwerving, restauratie en verbouwing van het slecht onderhouden pand is zeker 13 miljoen euro gemoeid, het zal duidelijk zijn dat de buurt niet in staat is dit op eigen kracht te financieren. Een gezonde exploitatie zal alleen mogelijk zijn als een breed programma wordt opgetuigd waarbinnen naast de activiteiten van MyTown ook andere vormen van gebruik plaatsvinden die kunnen bijdragen aan een realistisch verdienmodel en dat een solide basis kan vormen voor financiering vanuit private en publieke middelen. Slechts bij een evenwichtige mix van meer en minder rendabele activiteiten kan een duurzame, positieve exploitatie een feit worden. Daarbij moet een overkoepelende en bindende missie uitgangspunt zijn, geen toevallig samenkomen van partijen die op zoek zijn naar vierkante meters. Er zijn meer partijen geïnteresseerd in het Maison Descartes als plek voor hun activiteiten, waarbij synergie met de buurtorganisatie goed voorstelbaar is. Denkbaar is dat het Institut Français, het centrum voor de bevordering van de Franse taal en cultuur in Amsterdam. dat thans nog in het pand gevestigd is, als huurder terugkeert na de verbouwing. Bij dit instituut staat interculturele ontmoeting centraal. Een andere partij is het Nederlands Persmuseum, nu nog gevestigd in het gebouw van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in het Oostelijk Havengebied. Het museum is op zoek naar een centrale en beter bruikbare locatie en wil daar een plan realiseren voor een Huis voor de Journalistiek en Persvrijheid, waar ook andere organisaties die zich bezighouden met journalistiek en persvrijheid in participeren. Bezig zijn met de pers betekent bezig zijn met vrijheid van meningsuiting, met democratisering, met open communicatie. Deze partijen, en wellicht nog andere, zouden met elkaar het Maison Descartes kunnen omvormen tot een huis voor de buurt én de stad, waar ontmoeting en dialoog centraal staan: binnen de buurt, tussen buurt en stad, tussen culturen, tussen de stad en Frankrijk, tussen de stad en de rest van de wereld. Dialoog en democratie zijn randvoorwaarden voor mondigheid, open communicatie, vrije meningsvorming en uiting, culturele ontwikkeling en het overbruggen van culturele verschillen. De transitie en duurzame ontwikkeling van de wijk, als onderdeel van die van de stad als geheel, kan vanuit dit Huis van Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling (3D HUIS) geladen worden en richting krijgen; transitie naar meer zelfsturing en zelforganisatie, naar meer mondigheid en zelfvoorziening, naar energieneutraliteit, meer fysieke en sociale veiligheid en zeker ook meer sociale cohesie. Door de stad naar binnen te halen, blijft de buurt onderdeel van de stad en kan de stad 5

6 profiteren van wat de wijk te bieden heeft: talenten die zich uiten in culturele activiteiten, denkkracht en creativiteit die ook naar andere wijken of de stad als geheel kunnen inspireren en helpen. MyTown zelf zal in aanvang uit de voeten kunnen met een beperkte eigen ruimte ten behoeve van werkplekken, administratie, archief et cetera. Er zal wel veel behoefte zijn aan ruimte voor bijeenkomsten voor kleinere en grotere groepen, maar die kunnen prima gedeeld worden met andere gebruikers (multifunctioneel gebruik). In dit programma zal veel ruimte moeten zijn voor ontmoeting, vergaderen, debatteren, reflecteren en voor administratieve werkzaamheden. Een onderscheidend horecaconcept zal de samenwerking, uitwisseling en synergie tussen de verschillende gebruikers moeten faciliteren en tegelijk de stad naar binnen halen. Het 3D HUIS moet een dynamisch centrum worden waar buurtbewoners samenkomen, maar ook Amsterdammers en toeristen van harte welkom zijn. Hoe meer reuring, hoe meer invloeden van buiten, hoe beter. De horecafunctie lijkt het best op zijn plek op de beletage van het hoofdgebouw aan de Vijzelgracht. In het programma kan ook de Regentenkamer betrokken worden, bijvoorbeeld voor private dining, kleine recepties en andere evenementen voor een select gezelschap. Binnen de samenhangende missie en identiteit van het Huis voor Democratie, Dialoog en Duurzame ontwikkeling is alle ruimte voor het verhuren van kantoor en vergaderruimte aan partijen die zich daarbij thuis voelen. Al of niet startende bedrijven, eenlingen, ZZP ers maar ook adviesbureaus of collectieven van adviseurs, bijvoorbeeld in de sfeer van communicatie, creatieve industrie, duurzame ontwikkeling e.a., zouden op deze centrale plek in de stad een fantastische basis kunnen vinden voor werk en ontmoeting. Het zou mooi zijn als vooral ook bedrijven en personen uit de wijk hier hun werk en/of vergaderadres vinden. Seats2Meet, Spaces of vergelijkbare concepten zouden hier ook goed in passen. Daarnaast zou gedacht kunnen worden aan short stay faciliteiten, vooral als deze ruimte bieden aan personen die tijdelijk in Amsterdam verblijven in verband met activiteiten van de organisaties in het Huis. Zowel huurders als partijen daarbuiten die iets te bieden op het gebied van de thema s van het Huis, kunnen hier hun ideeën, plannen, producten etc. presenteren. Het Huis kan fungeren als show case voor vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, stedelijke transformatie, media e.a. Bij het concept passen uiteenlopende culturele en wetenschappelijke activiteiten in de sfeer van muziek, film, theater, lezingen, debatten, ateliers en workshops. Meerdere ruimten in het complex kunnen daarvoor dienen, zoals de zaalruimte achter in de tuin. Qua huurniveau zal een verschil moeten worden gemaakt tussen het maatschappelijke en culturele gebruik en de verhuur van horeca, kantoor en vergaderruimte en eventuele short stay faciliteit. Gemiddeld zal de huur kunnen uitkomen op circa 175 euro per vierkante meter. Bij het totale oppervlakte van m² zou dat een huur opleveren tussen en Uitgaande van stichtingskosten van 13 miljoen euro zouden bij een interne opbrengstvoet van 6% huurinkomsten nodig zijn van Om een gezonde exploitatie mogelijk te maken zouden in dit concept ofwel de stichtingskosten omlaag moeten. Dat zou kunnen wanneer de verwervingsprijs omlaag gaat (bij de geschatte investering van 13 miljoen is uitgegaan van 7 miljoen) of als de 6

7 restauratie/verbouwing extra sober wordt uitgevoerd. De stichtingskosten kunnen ook omlaag als door overheden, fondsen (bijvoorbeeld de Stichting Doen) en/of sponsoren financieel wordt bijgedragen aan de verwerving en/of realisatie (meer dan de reeds mogelijke subsidie van het Rijk in het kader van de restauratie). Extra structurele inkomsten zouden bijvoorbeeld kunnen bestaan uit subsidies en/of donaties die verband houden met de sociaal maatschappelijke meerwaarde en voorbeeldfunctie van het concept. Vanuit de monumentwaarden van het complex bezien is het concept optimaal, gezien de behoefte aan zowel kleinere als grotere ruimtes en de flexibiliteit van het programma. Doordat meerdere partijen een deel van het complex zullen gebruiken en tegelijk een aantal ruimtes een multifunctioneel gebruik zullen kennen, kan recht gedaan worden aan de historische ontwikkelingsgeschiedenis van de drie onderscheiden gebouwdelen (eerst het hogere hoofdgebouw aan de Vijzelgracht, later de lagere vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat en daarna de vleugel aan de Prinsengracht) en aan de historische scheiding van het complex in het deel voor de jongens en het deel voor meisjes. 7

8 2. Achtergrond en opgave Tussen de Vijzelgracht, Prinsengracht en Eerste Weteringdwarsstraat ligt een fraai rijksmonumentaal complex, bekend als Hospice Wallon of ook wel Maison Descartes. Het werd eind 17 de eeuw gebouwd als weeshuis voor kinderen van de Franse gemeenschap van voornamelijk uit Frankrijk gevluchte Hugenoten. Het is sinds 1971 onderkomen van het Institut Français (het Franse Instituut voor taal en cultuur in Nederland) alsmede het Franse Consulaat, inclusief een woning voor de consul. De Franse Staat, die nog eigenaar is, acht het gebouw thans te groot en het onderhoud te kostbaar voor deze functie. Zij heeft besloten het pand te verkopen en het consulaat en instituut in een nieuw onderkomen onder te brengen. Het instituut continueren in een kleiner deel van het gebouw kan mogelijk ook nog een optie zijn. Het als carré rondom een fraaie binnentuin gelegen complex is slecht onderhouden en hard toe aan een min of meer integrale restauratie. Er kan, gelet op de toplocatie en de vele goed bruikbare vierkante meters (ongeveer 3600) een grote belangstelling voor het pand verwacht worden, maar het is de vraag of de te verwachten bestemmingen inpasbaar en haalbaar zijn. Aan een hotelplan zal door de gemeente niet worden meegewerkt, een woon of woonzorgprogramma zal fors ingrijpen in de plattegrond en heeft als resultaat dat de deuren gesloten worden voor publiek. De gemeente ziet in het unieke gebouw en op deze centrumstedelijke plek liever een meer bijzonder programma dat toegevoegde betekenis heeft. Bij voorkeur wil men de huidige functie graag in een deel van het complex behouden. De Waalse gemeente, die een sterke historische band heeft met het monument, hecht er zeer aan dat de fraaie regentenkamer (met de kunst die er hangt en staat een Gesamtkunstwerk) intact blijft en wil daaraan ook actief bijdragen, mogelijk ook structureel.. 8

9 Er kan uitgegaan worden van een actieve belangstelling bij private investeerders voor verwerving en herbestemming van het pand. Uiteraard hangt dat ook samen met de programma s van eisen en wensen van de verschillende mogelijke gebruikers in relatie tot de planologische mogelijkheden, en niet in de laatste plaats van de condities die de Franse Staat stelt aan de verkoop. Er zijn enkele mogelijke nieuwe gebruikers voor het pand, die plannen hebben voor interessante nieuwe culturele en maatschappelijke activiteiten, die gericht zijn op de buurt én op de stad. De Stichting MyTown, een initiatief dat is ontstaan vanuit de omliggende Weteringbuurt, ziet in het complex een zeer passende fysieke plek om ruimte te bieden aan de verschillende functies die zijn ontstaan vanuit het concept MyTown en die daar nog uit zullen voortkomen. Het pand ligt centraal in de Zuidelijke Binnenstad en biedt mogelijkheden voor een zeer flexibele en gevarieerde ontwikkeling van het ruimtebeslag. De Stichting ziet het gebouw als een huis en laboratorium voor de zeer beweeglijke dynamiek in de buurt en tevens als podium vanuit de buurt naar de stad. MyTown heeft al veel tijd en energie gestoken in de uitwerking van deze ambitie. Een eenvoudige opgave is het niet: met de verwerving, restauratie en herinrichting zijn hoge kosten gemoeid en de structurele exploitatie van het complex is op basis van alleen deze niet commerciële functie erg moeilijk. MyTown realiseert zich dat ook andere vormen van gebruik nodig zijn die bijdragen aan een gezonde exploitatie en ziet daar juist ook kansen in om het Maison Descartes tot een bruisende plek in de stad te maken, met grote aantrekkingskracht voor zowel bewoners van de Zuidelijke Binnenstad als andere Amsterdammers en bezoekers. De Stichting heeft met verschillende partijen gesproken, waaronder de Gemeente Amsterdam (centrale stad), het Stadsdeel Centrum, mogelijke medegebruikers en potentiële investeerders. Onder deze partijen zijn de Amsterdamse Maatschappij voor Stadsherstel, die onderzoekt of aankoop en verhuur van (een deel van) het pand interessant is, en het Nederlands Persmuseum, die belangstelling heeft voor het pand als nieuwe locatie voor het museum, met de ambitie dit op te laten gaan in een zogenoemd Huis voor de Journalistiek De stichting MyTown heeft Hylkema Consultants gevraagd om mee te denken over de mogelijkheden voor MyTown om, samen met andere partijen, het Maison Descartes te gaan gebruiken en de haalbaarheid daarvan te verkennen. De provincie Noord Holland en het Stadsdeel Centrum waren bereid dit verkennende haalbaarheidsonderzoek financieel te ondersteunen. Het is van groot belang dat op korte termijn duidelijkheid ontstaat over de kansen voor de beoogde herbestemming. De Franse Staat, eigenaar van het pand, is voornemens begin 2015 te starten met de procedure tot verkoop van het pand en daartoe een vastgoedmakelaar aan het werk te zetten. Vooralsnog lijkt daarbij het doel te zijn een zo hoog mogelijke verkoopprijs te behalen. MyTown heeft haar plannen reeds kenbaar gemaakt bij de Franse Staat. Zij ondervond daarbij de actieve support van de Gemeente Amsterdam in de vorm van een brief van burgemeester Van der Laan aan minister Fabius, waarin Van der Laan aangeeft de herbestemming ten behoeve van MyTown te ondersteunen. In een antwoord hierop wordt verwezen naar de ambassade, een overleg met de (recent aangetreden) ambassadeur zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. In deze notitie worden de bevindingen gepresenteerd van de quick scan van de haalbaarheid van de beoogde herbestemming. De vraagstelling van het onderzoek was of het programma dat MyTown voor ogen heeft op een verantwoorde manier in het rijksmonument kan worden ondergebracht en of een en ander financieel realiseerbaar is, zowel wat de realisatie aangaat als de structurele exploitatie. Om hierop zicht te krijgen is een eerste inzicht verworven in de bouwhistorische 9

10 waarden, de bouwkundige toestand en de kosten van herstel, de programma s van eisen van MyTown en potentiële andere gebruikers, de planologische condities en de exploitatieopzet. 3. Een monument met een bijzondere geschiedenis Bouwhistorie en architectuur Het rijksmonumentale complex is gebouwd in 1683 als weeshuis voor Waalse kinderen. Het bestaat uit een rechthoekig hoofdgebouw onder een schilddak, een lage linkervleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat en een lage rechtervleugel aan de Prinsengracht. Tijdens de 80 jarige oorlog vluchtten veel Franstalige protestanten vanuit de door de katholieke Spanjaarden gedomineerde Zuidelijke Nederlanden (België) naar Holland. Een eeuw later volgde een tweede golf met Franse Hugenoten. In Amsterdam werden alle Franstalige immigranten Walen genoemd. In 1586 wees het stadsbestuur ze een voormalige kloosterkapel toe als Walenkerk. In 1631 richtte deze gemeenschap, in de Laurierstraat, haar eigen weeshuis op. Toen deze te klein werd gaf men opdracht tot de bouw van een nieuw Hospice Wallon aan de Vijzelgracht. Het nieuwe weeshuis werd in de jaren gebouwd onder leiding van architect Adriaan Dortsman ( ). In het gebouw werden traditionele kruiskozijnen met Franse schuiframen gezet, het weeshuis was één van de eerste gebouwen waar deze nieuwe techniek werd toegepast. Deze kruisvensters zijn thans niet meer aanwezig, maar lieten wel de Franse invloed op het ontwerp zien. Adriaan Dorstman bouwde in Amsterdam diverse gebouwen in een classicistische stijl. Naast het Walenweeshuis was hij ook de architect van de Luthersekerk aan het Singel, de Oosterkerk en Keizersgracht (tegenwoordig Museum Van Loon). Het classicistische gebouw van Dortsman heeft een voorgevel met een uitzonderlijk brede middenrisaliet en hoeklisenen van gebosseerde baksteen. De vlakke gevel had nauwelijks enige versiering. Adriaan Dortsman gaf het weeshuis twee ingangen aan de uiteinden van het grote middenrisaliet, één voor de jongens (rechts) en één voor de meisjes (links). Ook binnen het gebouw en in de buitenruimten werden meisjes en jongens strikt gescheiden. Een zelfde opzet is ook te zien bij het Aalmoezeniersweeshuis en het Diaconieweeshuis in Amsterdam. Deze scheiding is ook in het huidige plattegrond nog herkenbaar. Hij liep precies door het midden van de uitbouw aan de achterzijde van de hoofdvleugel. 10

11 Zoals gebruikelijk bij weeshuizen werd er een prachtige regentenkamer gerealiseerd. De imposante schouw bestaat uit een rookkap, gedragen door consolevormige staanders onder uitgebouwde wangen. Op deze wangen zijn bladslingers aangebracht. Het fries in het hoofdgestel van de rookkap is van steen en draagt de inscriptie van de eerste steenlegging op 29 oktober Aanzicht van het Walenweeshuis rond Walenweeshuis, de uitbreiding uit 1683 is hier nog niet ingetekend. Het weeshuis werd in 1683 vergroot met een vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat en in 1726 met een vleugel langs de Prinsengracht. De vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat was bestemd voor de verzorging van oude vrouwen. De vleugel aan de Prinsengracht was bedoeld voor oude mannen. Net als bij de wezen leefden de mannen en vrouwen strikt gescheiden. Echtparen werden dan ook niet opgenomen. In de loop van de tijd is het gebouw meerdere malen gewijzigd, zo zijn de vensters bijvoorbeeld vernieuwd en werd het interieur gemoderniseerd. In de keuken bevindt zich een keukenschouw. Deze dateert van een grote verbouwing van De keuken is waarschijnlijk tijdens één van de modernisaties ingrijpend gewijzigd. Een oude, ongedateerde foto laat zien dat er in het verleden tegen de wand ijzeren platen waren aangebracht die het gebouw tegen het open vuur moest beschermen. Onder de schouw stond een recht 18 e eeuws fornuis, geflankeerd door twee hijskranen. De rechter kan de ketel in het fornuis tillen, de linker hoorde waarschijnlijk bij een kleiner fornuis aan de linkerkant. De rechter foto laat de keuken in een latere situatie zien. Zelfs de boezem is in vorm gewijzigd. Keuken in de oude situatie De meisjes-slaapzaal Keuken in de nieuwe situatie. 11

12 De eetzaal van het weeshuis Keuken in de nieuwe situatie. Het gebouw werd tot 1967 gebruikt als weeshuis. In mei 1968 brak er brand uit in het oude weeshuis aan de Vijzelgracht. De kap ging hierbij geheel verloren. De overige verdiepingen liepen schade op. Het complex heeft tot 1967 als weeshuis gefunctioneerd. In dat jaar werd het aangekocht door de Franse Staat om er het Institut Français d Amsterdam te vestigen, dat vanaf 1933 ondergebracht was aan het Museumplein. Het instituut diende voor de uitwisseling van onderwijs en cultuur tussen Frankrijk en Nederland, het initiatief ging destijds uit van de vermaarde Middeleeuwenkenner van de Sorbonne, Gustave Cohen. In 1939 werd de naam veranderd in Maison Descartes, naar de grote Franse filosoof, die lang in Nederland gewoond heeft. Omdat het gebouw aan het Museumplein te klein werd, greep men de kans aan om het Walenweeshuis aan te kopen. Er volgde een grondige verbouwing. Enkele zalen, waaronder de Regentenkamer, werden in oude luister hersteld. Naast het Institut Français werd het gebouw ook het onderkomen van het Franse Consulaat. In 2013 werd de naam weer terug veranderd naar Institut Français.Toen het gebouw door Maison Descartes werd aangekocht werd het grondig verbouwd. Enkele zalen van het oude weeshuis zoals o.a. de Regentenkamer werden gerestaureerd. Het Hospice Wallon in

13 De fraaie Regentenkamer kent nog de oorspronkelijke uitmonstering. De Waalse gemeente beschouwt deze kamer als een belangrijk deel van het Waalse erfgoed in Amsterdam en wil er graag actief aan bijdragen dat deze ruimte bij herbestemming in tact blijft. De vleugels van het complex omvatten een grote binnentuin, die enige jaren geleden opnieuw is ingericht in een klassistische stijl. Het tuinontwerp heeft geen historische waarde en zou eventueel gewijzigd kunnen worden om de tuin een meer functionele betekenis te geven. Nu is het vooral een tuin om naar te kijken en doorheen te lopen. Structuur van het complex Het complex bestaat uit een hoofdvleugel aan de Vijzelgracht en twee lagere vleugels aan de Eerste Weteringdwarsstraat en de Prinsengracht. De vleugels omsluiten een flinke binnentuin, aan de westzijde, achter in de tuin, bevinden zich nog een bouwdeel van één bouwlaag met kap en een plat afgedekt gebouwtje. De hoofdvleugel (45 meter breed en tussen 10 en 17 meter diep) bestaat uit een souterrain, een hoge beletage, een wat minder hoge eerste verdieping en een zeer hoge tweede verdieping onder de kap. De vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat is ongeveer 28 meter lang maar slechts 6 meter diep, er is een begane grondverdieping, een eerste verdieping en een tweede 13

14 verdieping onder een kap. De vleugel aan de Prinsengracht heeft eenzelfde lengte, over de helft daarvan kent hij een breedte van 6 meter, over de andere helft is dat ruim 8 meter. Dit gebouwdeel heeft een begane grond, een beletage, een eerste verdieping en een tweede verdieping onder en hoge kap. Het gebouw kent op alle verdiepingen veel en grote vensterpartijen, ook het souterrain van de hoofdvleugel heeft voldoende daglichttoetreding. De verdieping onder de kap van de hoofdvleugel is aan de achterzijde vrijwel geheel gesloten, wat ook geldt voor de kapverdiepingen van de vleugels aan de Prinsengracht (voor en achter) en deels die aan de Eerste Weteringdwarsstraat (straatzijde). Het souterrain van de hoofdvleugel (inclusief de uitbouw aan de tuinzijde) kent 14 vertrekken met een grootte die varieert van 6 tot 55 m², die ontsloten worden via een lange, onderverdeelde gang Op de beletage zijn eveneens 14 vertrekken, waarvan de meeste gericht zijn naar de Vijzelgracht, Prinsengracht en Eerste Weteringdwarsstraat en drie naar de tuin. Ze zijn verbonden via een lange, slechts op één punt onderbroken gang. De eerste verdieping kent 13 ruimtes, waaronder een drietal zeer kleine (6 à 8 m²). Op de hoek Vijzelgracht Prinsengracht is een grote ruimte van circa 100 m². Twee kamers aan de Vijzelgrachtzijde zijn onderling verbonden, vanuit een van beide loopt een trap direct naar de tweede verdieping. Daar bevinden zich 15 ruimtes met een grootte tussen 6 en 90 m². De kamers aan de straatzijde hebben rechte vensters. Op deze verdieping loopt de scheiding tussen het jongens en het meisjesdeel van het vroegere weeshuis nog geheel door van voor naar achter. De vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat heeft op de begane grond één grote ruimte met zicht op zowel de straat als de tuin, die via een portaal te bereiken is, welke bereikbaar is vanaf de straat. Op de verdieping zijn vier ruimtes van 11 tot 46 m². De verdieping is vanaf de Eerste Weteringdwarsstraat te bereiken via een trapportaal en heeft ook een rechtstreekse verbinding, via een klein tussenportaal, naar de hoofdvleugel. Aan de tuinzijde is een ondiepe uitbouw met twee zeer kleine ruimtes. Onder de kap is een verdieping met aan de straatzijde een aantal kleine koekoeken en aan de tuinzijde een uitbouw met vensters over bijna de gehele lengte. De indeling van de ruimte is niet bekend. In de vleugel aan de Prinsengracht is het Consulaat gevestigd. Op de begane grond bevinden zich aan de grachtzijde drie toegangen, twee geschakelde aan de oostzijde en een meer representatieve aan de westzijde, bij de beëindiging van deze vleugel. Er zijn twee grotere ruimtes aanwezig met ramen naar de gracht en de tuin van resp. 27 en 55 m², plus enkele functionele ruimtes. Op de beletage bevindt zich de fraaie regentenkamer en zijn vier kamers te vinden van 9 tot 22 m². Op de verdieping is een ruimte van 32 m² met zicht naar de gracht en vier ruimtes van 7 tot 18 m², eveneens aan de grachtzijde. Alle ruimtes hebben hier fraaie grote vensterpartijen. De kap is, op een enkele kleine koekoek na, gesloten, de indeling is niet bekend. In deze vleugel bevindt zich ook woonruimte voor de consul. Achter in de tuin is een hogere zaalruimte met kap van circa 97 m² met een naastgelegen kleine ruimte van 97 m². Onder de kap is een ruimte van 94 m² te vinden met eveneens een kleine naastgelegen ruimte. Aansluitend aan de vleugel aan de eerste Weteringdwarsstraat is nog een recenter gebouwtje van 50 m² dat via een tussenlid van ongeveer 28 m² met het naastgelegen volume is verbonden. De tuin van het complex meet ongeveer 25 bij 30 meter. Minus de uitbouw aan de hoofdvleugel is het oppervlak een kleine 700 m². 14

15 Aanzichten en plattegronden Gevelaanzichten vleugel Vijzelgracht Gevelaanzichten vleugel Prinsengracht Gevelaanzichten eerste Weteringdwarsstraat Souterrain/begane grond Beletage Eerste verdieping Tweede verdieping 15

16 De plattegrond biedt uitstekende mogelijkheden voor het onderbrengen van een multifunctioneel programma waarbinnen zowel kleinere als grotere ruimtes nodig zijn. Voor de publieksgerichte activiteiten van de gebruikers (expositieruimte, filmzaal, conferentiezaal, podium voor debatten. Lezingen, uitvoeringen et cetera) zijn onder andere het gebouwdeel achter in de tuin, de vleugel aan de Eerste Weteringdwarsstraat,de ruimte op de hoek van de Vijzelgracht en Prinsengracht op de eerste etage van het hoofdgebouw alsmede ruimtes onder de kap goed te gebruiken. De ruimtes op de beletage van het hoofdgebouw, die uitzien op de Vijzelgracht en van daaruit ook direct te bereiken zijn, lenen zich uitstekend voor een horecaprogramma.. Alle andere ruimtes zijn te gebruiken voor uiteenlopende activiteiten: werkplekken, kantoorverhuur, vergaderen in een kleinere setting, cursus en trainingsprogramma s et cetera. De tuin kan een plek zijn van ontmoeting, maar ook gebruikt worden voor uitvoeringen in de open lucht, discussiebijeenkomsten et cetera. Bouwkundige staat Het monument verkeert wat het exterieur betreft in een slechte tot matige conditie. De fundering is in verband met de aanleg van de Noord Zuidlijn verstevigd en gestabiliseerd, maar het gevelwerk vertoont op meerdere plekken (oudere) scheuren. Kozijnen ramen verkeren deels in zeer slechte staat, het schilderwerk is over de gehele linie (zeer) achterstallig. Van het oorspronkelijke interieur is in een groot deel van het complex weinig bewaard gebleven, maar ook de latere interieurwijzigingen zijn inmiddels behoorlijk gedateerd. Het was in het kader van dit onderzoek niet mogelijk om het gehele complex goed bouwkundig te inspecteren, de gebouwdelen die in gebruik zijn bij het consulaat konden helaas niet bekeken worden. Op grond van onze ervaringskennis weten we dat bij een gebouw met deze staat van onderhoud en met een gemiddeld niveau van verbouwing voor een andere functie ongeveer gerekend moet worden met een vierkante meterprijs van 1500 euro. Dat betekent een bouwkundige investering van ruim 5 miljoen euro. 4. Plan Stichting My Town My Town is een concept voor binnenstedelijke vernieuwing in een transitie naar een duurzame toekomst, ontwikkeld in de Amsterdamse Weteringbuurt, door de bewoners van de buurt en onder de paraplu van de zeer actieve Bewonersvereniging Wetering Verbetering. Het concept richt zich op zelfsturing en zelfvoorziening van de wijk (binnen de marges van het mogelijke en wenselijke) en steunt daarbij op drie pijlers: economische, bestuurlijke en sociale vernieuwing. Het concept is, in lijn met de brede maatschappelijke beweging gericht op participerend burgerschap en maximale zelfredzaamheid op verschillende terreinen. Wetering Verbetering (WeVe) heeft een geschiedenis van meer dan dertig jaar en heeft de laatste jaren als primaire focus eigen initiatief en maximale eigen zeggenschap voor de buurtbewoners. De buurt is actief in een groot (en gestaag groeiend) aantal projecten waarmee de bewoners de eigen buurtontwikkeling ter hand nemen en participeren in de ontwikkelingen die van buiten op de buurt afkomen. 16

17 My Town is een bundelend concept voor die buurtinitiatieven, die gericht zijn op zelfvoorziening en zelfsturing in de Weteringbuurt en het omliggende Gebiedsdeel Zuidelijke Binnenstad. Het totaal van die initiatieven zal de buurt/het gebiedsdeel steeds meer op eigen benen laten staan. De Weteringbuurt kent intussen initiatieven die sturen op behoeftevoorziening op het gebied van zorg, energie, voedsel, mobiliteit, groen, kunst. Voor een aantal andere voorzieningen en diensten zijn de plannen in ontwikkeling. De betrokkenheid van de bewoners, de sociale cohesie, de samenwerking, en verantwoordelijkheidsgevoel voor het functioneren van de eigen buurt nemen, door al deze initiatieven en het daarmee ontwikkelde perspectief, aantoonbaar toe. Als bestuurlijk uitgangspunt staat participerend burgerschap voorop. Dat vraagt volgens MyTown om een goed ontwikkelde lokale democratie, om bottom up ontwikkelingsprocessen, en om een goede samenwerking met het gemeentebestuur. Initiatiefgroepen uit de Weteringbuurt werken met de gemeente samen bij de ontwikkelingen en plannen voor De Rode Loper (herinrichting van het maaiveld op het bouwterrein van de NoordZuidlijn), De Bak (restruimte boven het, metrostation Vijzelgracht) en De Groene Loper (parkontwikkeling en routing voor toeristenstromen van het metrostation Vijzelgracht naar het museumplein, via Weteringcircuit en Weteringplantsoen). Bewoners denken voorts mee over verkeerscirculatie, over de oplossing van fietsparkeerproblematiek, over de wenselijkheid van een nieuw aan te leggen parkeergarage, et cetera. My Town wil met het concept en met de bundeling van initiatieven stapsgewijs bewegen naar een duurzame toekomst met een hoge mate van onderlinge verbondenheid, samenwerking en persoonlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het grotere geheel. Het concept My Town is een ontwikkelconcept. Als fysieke plek voor de verschillende functies die samenhangen met (de ontwikkeling van) het concept heeft My Town haar oog laten vallen op het Maison Descartes. Het pand ligt centraal in de Zuidelijke Binnenstad en biedt voldoende ruimte om in de toekomst uit te kunnen breiden. Ruimte voor ontmoeting, overleg, presentaties, uitvoeringen et cetera kan prima gedeeld worden met andere gebruikers, MyTown staat multifunctioneel medegebruik voor. De ruimte die nodig is voor werkplekken, archivering et cetera zal, zeker in aanvang beperkt zijn, maar in de toekomst toenemen, bijvoorbeeld als onderdak geboden gaat worden aan de nodige (zorg)voorzieningen voor 17

18 mensen uit de wijk, die daardoor langer thuis kunnen blijven wonen. Vooralsnog zal de Stichting MyTown niet over de middelen beschikken om het complex aan te kopen, te restaureren en te verbouwen, tenzij zij daarbij geholpen zou worden door één of meer investeerders. Het zou wel de voorkeur hebben omdat dat de beste waarborgen zou bieden voor een medegebruik dat past en synergie geeft. Te denken is aan een buurtcoöperatie met voldoende deelnemers om voldoende middelen bijeen te brengen. Deze coöperatie zou bij voorkeur ook de exploitatie op zich kunnen nemen. MyTown ziet het ook als een interessant scenario dat zij op termijn, als de financiële mogelijkheden er wel zouden zijn, alsnog het pand overneemt. Het is ook denkbaar dat het pand wordt gesplitst en MyTown van een deel eigenaar wordt, waarbij de voorkeur uitgaat naar de hoofdgevel aan de Vijzelgracht, waar de beste mogelijkheden zijn voor een aantrekkelijk horecaprogramma, waarvan MyTown de exploitatie dan op zich zou nemen (in samenwerking of uitbesteed aan een horeca ondernemer). Als verwerving van het eigendom niet mogelijk zou blijken, gaat de voorkeur van MyTown uit naar een exploitatie in eigen beheer. Huren van (een deel van) het gebouw is in principe ook mogelijk, maar als MyTown de eigen kosten niet voor een belangrijk deel kan halen uit de exploitatie van het pand (structurele of tijdelijke verhuur aan derden) zal zij geen commerciële huur kunnen betalen en zou zij onder aantrekkelijke condities gebruik moeten kunnen maken van de multifunctionele ruimtes. Een en ander zal mede afhangen van financiële steun die de stichting kan krijgen, bijvoorbeeld van de gemeente Amsterdam, de Stichting Doen en/of andere subsidiënten, fondsen e.a.. Als MyTown niet zelf eigenaar of hoofdexploitant van het Maison Descartes zou kunnen worden, is het voor haar een randvoorwaarde dat de gebruikers van het complex zich kunnen vinden in een overkoepelende identiteit, een gezamenlijke missie ten aanzien van de betekenis van het complex voor de buurt en voor de stad. Overigens ziet My Town grote kansen voor een (functionele) verbinding met De Bak, de grote ruimte die zich bevindt boven het metrostation aan de Vijzelgracht. Aanvankelijk was in De Bak, die reusachtige afmetingen kent, een parkeergarage voor wijkbewoners gedacht. Inmiddels bestaat dat plan alleen nog voor de helft van de ruimte en ook daarover is nog de nodige discussie. MyTown ziet verschillende andere mogelijkheden voor ontwikkeling, die een grotere meerwaarde voor de wijk en de stad zouden hebben. Een recent haalbaarheidsonderzoek naar bestemmingsopties heeft tot zeer positieve uitkomsten geleid. My Town zou voor (lokale) voedselvoorziening in een deel van De Bak een overdekte markt willen inrichten, naar het voorbeeld van London, New York en Rotterdam. In de haalbaarheidsstudie is de in de buurt gevoelde behoefte aan groen meegenomen in een (schetsmatig) ontwerp van begroeide vides, die de verschillende niveau en functionaliteiten met elkaar verbinden en die het begin kunnen vormen voor de eerder genoemde Groene Loper. Voor financiering van het totaalconcept heeft My Town verschillende investeerders geïdentificeerd. De Centrale Stad heeft laten weten dat voor procesondersteuning wellicht budget beschikbaar is. Met de Dienst Metro zal in het komende half jaar bekeken worden of De Bak ingericht kan worden als feestruimte voor de opening van de NoordZuidlijn in Het lijkt een mooi gebaar van verzoening om de voltooiing van de metrolijn te vieren op de plek waar de aanleg ervan het meeste schade heeft berokkend. De (basis)ontwikkeling van De Bak, in samenwerking met de buurt, kan de geleden pijn alsnog verzachten. 18

19 5. Plan Huis voor de Journalistiek en Persvrijheid Een andere belangstellende partij is het Nederlands Persmuseum. Dit rijksmuseum fungeert als nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed in Nederland. Het museum zoekt naar een nieuwe huisvesting die centraler gelegen, beter bereikbaar, groter en beter geoutilleerd is dan de huidige locatie binnen het Instituut voor Sociale Geschiedenis aan de Zeeburgerkade. De nieuwe huisvesting moet meer en betere mogelijkheden bieden voor exposities, educatieve programma s, een museumwinkel, horeca, presentaties en debatten et cetera. Het Persmuseum kijkt serieus naar het Hospice Wallon als nieuw onderkomen. Het Persmuseum praat met het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek in Nederland en andere organisaties op dit gebied over het verwezenlijken van een Nationaal Huis voor de Journalistiek en Persvrijheid. Hierin zouden deze organisaties (waaronder mogelijk ook het ANP) gehuisvest worden en met elkaar een programma realiseren dat gericht is op onder andere belangenbehartiging van journalisten, bevordering van vrijheid van meningsuiting en persvrijheid en journalistieke opleidingen. Onderdeel van het programma is een café/restaurant, een debatcentrum/filmzaal en een opnamestudio waar tv en radioprogramma s opgenomen kunnen worden. Een werkgroep is met een vastgoedbelegger uit de directe omgeving van het Hospice Wallon bezig om een financieringsplan op te stellen voor de aankoop en restauratie en herinrichting van het complex. Daarbij is uitgangspunt dat extra gebruikers nodig zijn om tot een gezonde exploitatie te komen. Gedacht wordt aan start ups, tijdelijke verhuur van kantoorruimte, Seats2meet/Spaces ruimte e.a. Er zijn eerste contacten gelegd tussen de Stichting MyTown en het Persmuseum om te onderzoeken of een combinatie van beide programma s met daarnaast verhuur van kantoor en vergaderruimte mogelijk en interessant is. In dit contact speelt ook de Stad Amsterdam een rol. De verhuizing van het Nederlands Persmuseum naar het Maison Descartes ondervindt namelijk, net als de plannen van MyTown, veel sympathie en steun van de stad. Burgemeester Van der Laan heeft ook aan het initiatief voor het Huis voor de Journalistiek actieve steun toegezegd en dat ook laten weten aan de Franse Staat. Er zou dan ook veel bestuurlijk draagvlak zijn voor het samen optrekken van beide partijen. Uit het overleg komt vooralsnog naar voren dat er een vanzelfsprekende synergie gevoeld wordt tussen beide initiatieven. Maatschappijontwikkeling (My Town) en journalistiek gaan hand in hand. Zij trekken samen op en voeden elkaar. Een combinatie van een concept voor maatschappijontwikkeling én een centrum voor journalistieke ontwikkeling (met kantoorfuncties voor betrokken organisaties, ruimte voor een museale collectie, tentoonstellingsruimte, congres en debatzalen en een (kleine) bioscoop) lijken natuurlijke partners in een gebouw, waarin door beide projecten gewenste voorzieningen (horeca, congres en vergaderfaciliteiten, filmzaal) gedeeld kunnen worden. Werkelijke synergie zou er kunnen ontstaan als er ook interactie tot stand komt en als het podium waar mogelijk gedeeld wordt. De Stichting MyTown ziet aantrekkelijke mogelijkheden om een deel van het programma van het Huis voor de Journalistiek, met name de museale onderdelen, onder te brengen in De Bak, waarbij ze als referenties verwijst naar het Newseum in Washington. Mogelijke samenwerking met De Waag Society voor de uitwerking van een onderscheidend museaal concept rond communicatie en 19

20 media is reeds afgetast en wenselijk bevonden. Het Persmuseum is vooralsnog terughoudend ten aanzien van het betrekken van De Bak bij haar initiatief, omdat zij daarbij nog veel discussie en voor haar plan (te) lange procedures ziet. Met het concept dat zij voor ogen hebben, kunnen ze in het monumentale complex voldoende uit de voeten, zo geeft het Persmuseum aan. 6. Institut Français en Consulaat Het is in principe denkbaar dat het Institut Français, dat als Frans Cultureel Centrum al vele jaren gehuisvest is in Maison Descartes, verder gaat in het complex als huurder. Daarmee zou de historische identiteit van het gebouw maximaal geborgd worden. Het instituut zou een tweede logische partner voor My Town kunnen zijn voor het toekomstig gebruik. Cultuur en culturele uitwisseling zijn eveneens aanjagers van maatschappijontwikkeling. En ook voor het Institut Français geldt dat een aantal gewenste voorzieningen gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden (b.v. horeca, conferentie, vergader, tentoonstellingsruimte, filmzaal). Een beperkt aantal short stay appartementen zouden uitwisselingen kunnen faciliteren, door verblijfsaccommodatie te bieden aan (buitenlandse) gasten. Synergie kan ook hier tot stand komen in uitwisselingen rondom het thema maatschappijontwikkeling en stedelijke transitie (samenwerking Parijs/Amsterdam) naar een duurzame toekomst. Het idee van een Stadsambassade en een podium voor Franse/Parijse ontwikkelingen in Amsterdam is in dat kader te noemen. Het Consulaat zou na de verbouwing ook kunnen terugkeren in het complex als huurder. Een woning voor de consul zal daarvan in ieder geval geen onderdeel meer uitmaken. Een kantoorfunctie past in principe goed in het complex, maar heeft geen toegevoegde waarde richting publiek/stad, zoals het Institut Français dat wel heeft. 7. Initiatief Stadsherstel In 2013 is de verkenning van mogelijke nieuwe bestemmingen voor het Hospice Wallon al begonnen. Daarbij was naast de Initiatiefgroep Maison Descartes van de Stichting MyTown ook de Amsterdamse Maatschappij voor Stadsherstel en de Stichting HER(ontwikkeling) betrokken. Beide partijen hebben samen gesproken met de gemeente Amsterdam en het Stadsdeel Zuid met als doel ondersteuning te krijgen voor een nadere uitwerking van de ideeën. Door de gemeente (Bureau Monumenten en Archeologie) werd een subsidie toegekend in het kader van de regeling herbestemming monumenten aan de partijen samen. In De Duif vond op 18 maart 2013 een startbijeenkomst plaats waarin meerdere waardevolle suggesties werden gedaan voor nieuw duurzaam gebruik van het monument. Helaas bleek al snel dat MyTown en Stadsherstel niet op één lijn zaten met hun intenties en condities. De partijen zijn daarna elk verder gegaan met hun respectieve initiatieven. Stadsherstel heeft met de Stichting HER en architect Hans Erdmann een studie gedaan naar herontwikkeling voor meerdere functies, die samen een positieve exploitatie mogelijk zouden maken. Daarbij wordt uitgegaan van 600 m² horeca en het Institut Français (ook 600 m²) in de vleugel aan de Vijzelgracht, het Franse consulaat (520 m²) of een hospicevoorziening dan wel particuliere woningen (600 m²) in de vleugel aan de Prinsengracht, ruimte voor de buurt (MyTown) 20

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving.

Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Beeldkwaliteitsplan Voormalige Eurobioscoop en omgeving. Inleiding De tender voor de voormalige Eurobioscoop heeft als doel de kwaliteiten van het bijzondere gebouw weer een rol te laten spelen in de nieuwe

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen:

Uitgangspunten Rondom de besluitvorming huisvesting statushouders is de volgende passage opgenomen: BIJLAGE 1 Notitie afstoten objecten Sassenheim/Voorhout De gemeente heeft een aantal gebouwen in bezit die leeg staan dan wel op korte termijn leeg kunnen worden gespeeld. Het gaat daarbij om de volgende

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V

Herontwikkeling DEN BIEST. Van kantoren naar wonen. Gemzelaar Vastgoed C.V Herontwikkeling DEN BIEST Van kantoren naar wonen Gemzelaar Vastgoed C.V 01. Nieuwe oplossingen voor leegstand Deze brochure illustreert de plannen rondom de herontwikkeling van complex Den Biest in Eindhoven.

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242

Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 Ruimtelijke Onderbouwing Damstraat 42 Oudezijds Voorburgwal 242 1 Verplaatsing van een horeca en een winkel binnen de bestemming gemengde doeleinden. 1 Foto Denis Filyukov Verschenen op 1 Aanleiding en

Nadere informatie

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 NV Monumenten Fonds Brabant Introductie NV Monumenten Fonds Brabant - Missie: NV Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen

Nadere informatie

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl.

Chartreuse 49 HUURAPPARTEMENTEN IN UTRECHT STAD. zorgeloos huren nabij het stadshart. Oplevering. woneninchartreuse.nl. zorgeloos huren nabij het stadshart van Utrecht Oplevering 1 februari 2013 Diverse woningtypes Woonoppervlak van 56,9 tot 112,7 m 2 Inclusief parkeerplaats Voorzien van tuin, terras, balkon of loggia Huurprijs

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016

Memo * * Registratienummer / 16Z : Guido de Bruijn. : College van burgemeester en wethouders. Datum : 16 november 2016 Memo Registratienummer 2016-36408 / 16Z.002701 Van Aan : Guido de Bruijn : College van burgemeester en wethouders Datum : 16 november 2016 Onderwerp : Parkeeroplossingen Centrum Schipluiden Inleiding De

Nadere informatie

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek

Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek BIJLAGE 2 Uitwerking ontwerp Cichoreifabriek Beschrijving van varianten De Cichoreifabriek bestaat constructief uit een vloer, verdieping en kapconstructie die een onlosmakelijke verbinding met elkaar

Nadere informatie

Amsterdam Nieuwe Herengracht 35. Uw makelaar. Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T M

Amsterdam Nieuwe Herengracht 35. Uw makelaar. Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T M Uw makelaar Hellen Groen-de Leijer Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 206 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Amsterdam Nieuwe Herengracht 35 NNieuwe Herengracht 35 van de Amstel en Theater

Nadere informatie

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen

Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Project 150 Voormalig woonhuis en kantoor architect van der Laan Gele Hoeve, Rosmalen Opdrachtgever: Particulier januari 2010 - juni 2012 Tuinontwerp: P.A.M. Buijs, Vught, 1956 & 2012 Fotograaf: René de

Nadere informatie

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem

TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem TE KOOP Kapel Nieuw Vredenhof Van Oldenbarneveltlaan 15, Haarlem Kerkgebouw + dienstwoning met ruime bestemming herontwikkeling tot woningbouw mogelijk Omschrijving Het object betreft een vrijstaand voormalige

Nadere informatie

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar

Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Adres: Kerkplein 9, 1811 KL Alkmaar Huurprijs 110,00 per vierkante meter per jaar Omschrijving LAATSTE KANTOORRUIMTE TE HUUR OP UNIEKE LOCATIE IN HARTJE CENTRUM ALKMAAR! Het voormalige politiebureau is

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Stadsherstel Schiedam. Propositie Hoogstraat 89 en 91 Schiedam. Versie (deze vervangt ongedateerde versies)

Stadsherstel Schiedam. Propositie Hoogstraat 89 en 91 Schiedam. Versie (deze vervangt ongedateerde versies) Stadsherstel Schiedam Propositie Hoogstraat 89 en 91 Schiedam Versie 25-7-2016 (deze vervangt ongedateerde versies) Stadsherstel Schiedam zoekt een enthousiaste horeca ondernemer De Schiedamse binnenstad

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls kantoren

Kwaliteitsimpuls kantoren 10 maart 2014, Festival Leegstaand Vastgoed Kwaliteitsimpuls kantoren Sjef de Pont, hoofd afdeling Economische Zaken, sector Stadsontwikkeling Opzet workshop Situatie s-hertogenbosch Onze aanpak: Impuls

Nadere informatie

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam

allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam allard architecture bv VERZOEKSCHRIFT Coffeeshop 36 Warmoesstraat 36 amsterdam 25.06.2013 verzoekschrift Geachte heer Rob Stam, Geachte Mevrouw Maarit Boks, Voor u ligt een verzoekschrift dat uit naam

Nadere informatie

GEEF JIJ DIT GLAZEN HUIS KARAKTER?

GEEF JIJ DIT GLAZEN HUIS KARAKTER? GEEF JIJ DIT GLAZEN HUIS KARAKTER? GEZOCHT: CREATIEVE ONDERNEMERS MET LEF De komende jaren vervult De Kas een huiskamerfunctie, een ontmoetingsplek in de in aanbouw zijnde wijk Vossenpels. Initiatieven

Nadere informatie

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit.

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit. De verbouwing van de voormalige Technische School aan het Timorplein in Stadsdeel Zeeburg maakt onderdeel uit van een ambitieus project om de Indische buurt een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.

Nadere informatie

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds.

HET HOLLANDIA-GEBOUW. In deze historische setting worden 15 exclusieve appartementen gerealiseerd, die ruim van opzet zijn met fraaie hoge plafonds. WONEN IN HOLLANDIA Een project van HERMON Erfgoed HET HOLLANDIA-GEBOUW In het voormalige hoofdkantoor van de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten, gelegen aan de Oosthavenkade 42, worden

Nadere informatie

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011 Geldrop, Langstraat 26 en Bezorgershof Juli 2011 Plan tot herontwikkeling Het pand Langstraat 26, doorlopend naar Bezorgershof 4, is meer dan 80 jaar in bezit van de familie Foole. Aanvankelijk betrof

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar

Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Huur kantoorruimte op Daam Fockemalaan 22 te Amersfoort 90 per vierkante meter per jaar Aanbiedende partij: MVGM Bedrijfshuisvesting Email: jwa.koevermans@mvgm.nl Telefoon: 033-4605300 Website: http://www.mvgm.nl

Nadere informatie

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie!

Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Schitterend monumentaal grachtenpand op een fenomenale locatie! Keizersgracht 241 in Amsterdam Keizersgracht 241 adembenemend, mogelijkheden, rijke historie, voor de echte grachtenliefhebber die creatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

ONTWIKKELING LOCATIE LANGE VOORHOUT 102 (huidige Amerikaanse ambassade)

ONTWIKKELING LOCATIE LANGE VOORHOUT 102 (huidige Amerikaanse ambassade) Gemeente Den Haag DSO/2015.1236 RIS 290940 ONTWIKKELING LOCATIE LANGE VOORHOUT 102 (huidige Amerikaanse ambassade) HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Overwegende dat: - De ontwikkeling en internationale

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA

KETELHUIS CERESPLEIN, BREDA Object: Oppervlakte: Parkeren: Huurprijs: Huurtermijn: Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers is één van de meest kenmerkende panden in Breda met een rijke historie. In dit monument was een belangrijke brouwerij

Nadere informatie

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Projectnaam: Omschrijving: Klooster Walenburg Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Villa en Klooster Walenburg thema: restauratie exterieur en interieur Klooster Walenburg Factsheet Opdrachtgever:

Nadere informatie

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k.

TE KOOP. Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem. Vraagprijs: k.k. TE KOOP Voormalig kerkgebouw Berkenstraat 10 - Haarlem Vraagprijs: 850.000 k.k. www.reliplan.nl 2 Object Ligging - De locatie is gelegen aan de Berkenstraat 10 Haarlem. Perceel perceel 330 m² Oppervlakte

Nadere informatie

Eewal 43 - Leeuwarden

Eewal 43 - Leeuwarden Eewal 43 - Leeuwarden Vraagprijs 339.500,-- kosten koper Omschrijving Eewal 43 - Leeuwarden MONUMENTAAL GRACHTENPAND MET MOGELIJKHEID VOOR BED EN BREAKFAST, IN HET HISTORISCHE STADSCENTRUM VAN LEEUWARDEN.

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k.

TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT. VRAAGPRIJS 669.000,- k.k. TE KOOP MAASTRICHT KASTEEL DE BURGHT BURGHTSTRAAT 25 TE MAASTRICHT Zeer representatief kasteel, gelegen in de Maastrichtse wijk Heer, met slotgracht en eigen parkeerterrein. Het souterrain is thans in

Nadere informatie

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Opdracht 1995 Werknummer 9500 6 mei 1995 Het Rijksmuseum is een belangwekkend instituut. Aan de

Nadere informatie

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs:

TE KOOP - PETERSBURCH. Damplein 5 - Edam. Vraagprijs: TE KOOP - PETERSBURCH Damplein 5 - Edam Vraagprijs: 1.950.000 www.reliplan.nl 2 Object Multifunctioneel Het object kan multifunctioneel aangewend worden voor bedrijvigheid, expositie, wonen en horeca.

Nadere informatie

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten

MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH. BiermanHenketarchitecten 2013 MUSEUMKWARTIER S HERTOGENBOSCH BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2005-2008 Oplevering 2012 Opening 24 mei 2013 Architect Bierman Henket architecten Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant (Het Noordbrabants

Nadere informatie

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING

HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING HerontwikkelLAB VALUE ENGINEERING DATUM : 28-11-2012 OVER Het HerontwikkelLAB Introductie 2 VISIE Het overaanbod van kantoorruimte en de veranderde vraag ernaar hebben een omvangrijke en veelal structurele

Nadere informatie

Huurprijs Per maand

Huurprijs Per maand Huurprijs 4.437 Per maand Objectinformatie Plattegrond Buurt 3-5 6 7 Plaats: Amsterdam Stadsdeel: Centrum Buurt: Centrum Oost Adres: Harry Banninkstraat 51 Postcode: 1011 DD Prijs: 4.437,- Prijs type:

Nadere informatie

Wonen en werken aan de Trekvliet

Wonen en werken aan de Trekvliet JUNOBLOK KLUSKAVELS Wonen en werken aan de Trekvliet GEHEEL NAAR EIGEN WENS EN SMAAK UW EIGEN DROOMHUIS ONTWERPEN. DE KLUSKAVELS IN HET JUNOBLOK BIEDEN DE RUIMTE OM TEGEN EEN AANTREKKELIJKE PRIJS DEZE

Nadere informatie

Analyse en ontwerp Wallhouse

Analyse en ontwerp Wallhouse Analyse en ontwerp Wallhouse Groningen Het Wallhouse#2 is een woning naar ontwerp van de Amerikaanse architect John Hejduk. Hij was een groot bewonderaar van Le Corbusier en liet zich dan ook door hem

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit Datum: Registratienr.: BP Openbaar BP14.00639 Openbaar Onderwerp Herontwikkeling Clarissenstraat 31-33 Samenvatting De Nivo-garage is eigendom van St. Jozef. De ligging mag fraai zijn, de bijkomende kosten voor ontwikkeling zijn fors. De

Nadere informatie

Conclusie : inzet op ontwikkeling combinatie museum en hotel

Conclusie : inzet op ontwikkeling combinatie museum en hotel Wethouders van Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte, Stedelijke Economie, Zorg en Havens en Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur Karsten Klein, B.A. Revis en Joris Wijsmuller

Nadere informatie

Samenvatting Projectplan Victoriepark.

Samenvatting Projectplan Victoriepark. Samenvatting Projectplan Victoriepark. De Stichting Vrienden van Victorie heeft een plan ontwikkeld voor het oude IJkkantoor in het Victoriepark te Alkmaar. Het Victoriepark is een verwaarloosd stadspark

Nadere informatie

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl

Zeeland bouwt een. www.industrieelmuseumzeeland.nl Zeeland bouwt een www.industrieelmuseumzeeland.nl Wat is het Industrieel Museum Zeeland? locatie Dat het museum in de kanaalzone en meer specifiek in de historische suikerloodsen aan de Westkade 114 in

Nadere informatie

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f

Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK. Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Verhuurbrochure 10 nieuwe stadsappartementen te SNEEK Sophiastraat 1-a t/m 1-d Willemstraat 10-a t/m 10-f Inhoud - Algemene / technische omschrijving appartementen 2, 3 - Plattegrond appartementen 4, 5,

Nadere informatie

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT

WERKOMSCHRIJVING MONUMENT WERKOMSCHRIJVING MONUMENT KORT RAPENBURG 1-3 LEIDEN Warmond, 21 april 2016 S.B.A. van Gils Holland Property Group INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN VERBOUWING 4 3 SOUTERRAIN 4 Kluisdeur 4 Hekwerk

Nadere informatie

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,-

TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam. Vraagprijs: 525.000,- TE KOOP - ZAANKERK Botenmakersstraat 112-114 - Zaandam Vraagprijs: 525.000,- www.reliplan.nl 2 Object Object Dit unieke object bestaat uit een kerk, consistorie (uitbouw) en kosterswoning Ligging - De

Nadere informatie

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030

Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 6 september 2016 1 Ravenstein uitvoering Voorzieningenkaart 2030 Startbijeenkomst 6 september 2016 http://www.oss.nl/voorzieningenkaart 6 september 2016 2 Agenda Welkom door Dorpsraad Stand van zaken en

Nadere informatie

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing?

2 Hoeveel vierkante meter kantoorruimte wordt extra verkregen door de verbouwing? MEMO Datum : 16 januari 2015 Van : Ton van Snellenberg Aan : Gemeenteraad Onderwerp : Beantwoording raadsvragen bij het raadsvoorstel Lening aan HET Symfonieorkest voor het optimaliseren van zijn kantoorruimte

Nadere informatie

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS -

Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Horen zien en zwijgen - CONFUCIUS - Ontmoeting aan de Amstel In 2016 opent aan de promenade/boulevard in het hart van Uithoorn een nieuwe ontmoetingsplaats. Onder de naam Confucius wordt een plek gecreëerd

Nadere informatie

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland

Effectmeting. Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting Fort aan den Hoek van Holland Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 1 Korte omschrijving van het advies Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig

Nadere informatie

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014

Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Winfried van Zeeland Van den Berg Kruisheer Elffers Architecten l april 2014 Inhoud Inleiding Aanleiding Cornelis Elffers Vergelijkbare werken Historische betekenis van de school Het pand Kunstwerken Het

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

8. Grote Markt: Commercie of Cultuur

8. Grote Markt: Commercie of Cultuur 8. Grote Markt: Commercie of Cultuur Prof.dr. P.H. Pellenbarg Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen RUGroningen Urban&Regional Studies Institute URSI (Deels gebaseerd op een inleiding dd. 27/5 2003 van Drs.

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht

TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht TE KOOP Spoorweglaan 13 6221 BS Maastricht ALGEMEEN Prachtige en ruime herenwoning gelegen aan de rand van het populaire stadsdeel Wyck, nabij de binnenstad, op slechts enkele honderden meters van het

Nadere informatie

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting

Brouwerij De Kroon. Marcellienstraat te Geleen. Samenvatting Brouwerij De Kroon Marcellienstraat 18 + 20 te Geleen Samenvatting Dit rijks monumentale complex is een typisch voorbeeld van een verscholen parel in een beschermd dorpsgebied. Verscholen in de kern van

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde

Zwembaden met meerwaarde. Synarchis adviesgroep Zwembaden met meerwaarde Zwembaden met meerwaarde Inleiding Onze visie op maatschappelijk vastgoed: een integrale benadering van investeren en exploiteren Synarchis benadert maatschappelijke voorzieningen integraal als het gaat

Nadere informatie

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie.

Gemeenschapstuinen. RadarGroep. Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. RadarGroep Gemeenschapstuinen Duurzaam instrument voor integrale wijkaanpak, sociale cohesie, participatie en re-integratie. Bureau voor sociale vraagstukken Wie zaait zal oogsten is een veelgehoord gezegde.

Nadere informatie

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument

Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Projectnaam: Omschrijving: Villa Walenburg Restauratie exterieur en interieur rijksmonument Villa Walenburg thema: restauratie exterieur en interieur Villa Walenburg Factsheet Opdrachtgever: Architect:

Nadere informatie

TE KOOP DORDRECHT. Grotekerksplein 5. Vraagprijs ,-- k.k

TE KOOP DORDRECHT. Grotekerksplein 5. Vraagprijs ,-- k.k TE KOOP Uw actieve regiomakelaar DORDRECHT Grotekerksplein 5 Vraagprijs 995.000,-- k.k. Historisch pand in een historische omgeving aan de voet van de Grote Kerk en nabij het havengebied. Dit uit circa

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 8 januari 2002 Commissievergadering d.d. 22 januari 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Herontwikkeling Burg. Smitsplein Toelichting: Bijgaand treft u een concept raadsvoorstel aan

Nadere informatie

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO

Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO Datum: 25 januari 2015 Onderwerp: aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 146 nr. HZ_WABO-14-2000 Geachte Burgemeester en Wethouders, Recentelijk is een vergunning aangevraagd, voor de uitbreiding van

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond.

Ontwikkelingsvisie. Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle. DeZwarteHond. Ontwikkelingsvisie Noordereiland & Burgemeester Drijbersingel, Zwolle DeZwarteHond. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie 3. Uitgangspunten 4. Ontwikkelingsvisie 4.1 Verbindingen 4.2 Parkeren

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Raadsvoorstel. drs A.J. Ditewig 26 januari november De raad wordt voorgesteld te besluiten: Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 08 november 2011 Agendapunt Onderwerp Toekomst Zuiderkapel te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid

G R O U N D E D A R C H I T E C T U R E. Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten. Zwarte Parel Rotterdam Zuid zwarte parel rotterdam ZUID titel ontwerp voorgevel ontwerp interieur programma periode Zwarte Parel Rotterdam Zuid Studio Rolf.fr i.s.m. Zecc Architecten Studio Rolf.fr woning en atelier 2008-2010 Maatschappelijke

Nadere informatie

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl

De financiële legpuzzel bij herbestemmen. Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl De financiële legpuzzel bij herbestemmen Rick Meijer (MSc) r.meijer@bureaurekenruimte.nl Inhoud Het probleem: leegstand in cijfers Herbestemmen Keuzes huidige eigenaar Keuzes initiatiefnemer Keuzes gemeente

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal PO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal PO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding.

NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni Aanleiding. NOTITIE aanbouw aan monument t Dorp 133, Heesch d.d. 15 juni 2015 Aanleiding. De eigenaar van de percelen tussen en t Vijfeiken, kadastrale nrs. 6500, 6637, 6638 en 5475, Muller- Wagemakers, heeft het

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2018

Beleidsplan 2014-2018 Beleidsplan 2014-2018 (versie 20 oktober 2014) INLEIDING Wooninitiatief Plu-S is een stichting waarvan het bestuur wordt gevormd door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van mensen met een beperking.

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen.

TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. TE KOOP: Project 'Noordersluis' circa 32 Bedrijfsunits met 158 parkeerplaatsen. Units zijn te koop v.a. 125 m2 v.a. prijs 155.000 V.O.N. Wij zoeken investeerders welke willen deelnemen om dit unieke project

Nadere informatie

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG

Hoofdstraat , DRIEBERGEN-RIJSENBURG Hoofdstraat 130 132, DRIEBERGEN-RIJSENBURG Vraagprijs 650.000 k.k. Woonoppervlak 240 m² Perceelgrootte 355 m² 9 Kamer(s) 9 Slaapkamer(s) Bouwjaar 1810 Hoofdstraat 130 132 DRIEBERGENRIJSENBURG Op

Nadere informatie

BEURS VAN BERLAGE AMSTERDAM. BiermanHenketarchitecten

BEURS VAN BERLAGE AMSTERDAM. BiermanHenketarchitecten BEURS VAN BERLAGE AMSTERDAM 2015 BiermanHenketarchitecten Ontwerp 2013 Oplevering november 2015 Opdrachtgever Beurs van Berlage CV Adviseurs Huisman en van Muijen (E&W installaties Graanbeurszaal) Deerns

Nadere informatie

Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs ,00 kosten koper

Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs ,00 kosten koper Adres: Buitenhavenweg 7-9, 3113 BC Schiedam Vraagprijs 280.000,00 kosten koper Omschrijving Op een zeer fraaie locatie, direct aan het water van de Lange Haven, ligt dit monumentale multifunctionele pand.

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 99396 Sector: Grondgebied Team : Gebiedsontwikkeling Ontworpen door: Onderwerp: voorbereiding verkoop gemeentelijk onroerend goed Besluit: 1. te starten met de voorbereidingen

Nadere informatie

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar.

,- UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Bestemming. Hoofdbestemming. Bouwjaar. Hollandiagebouw Oosthavenkade 42 3134 NW Vlaardingen 1.250.000,- Contactpersoon Nanette Speelman speelman@briq.nl 0105119955 UNIEKE KANS! Hollandia-gebouw biedt de gemeente Vlaardingen te koop aan! Kenmerken

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

gevels_maria.pdf :20:37

gevels_maria.pdf :20:37 Het Rooms Katholieke ziekenhuis Mariastichting is gesticht door de Congregatie der Zusters Franciscanessen van Salzkotten. Op 15 september 1896 kochten zij voor 39 duizend gulden een kleine hectare grond

Nadere informatie

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda

Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Projectplan Herinrichting van het Zuidelijk Stationsgebied Gouda Bewonersinitiatief Versie 1.1 augustus 2013 Inhoudsopgave A Inleiding... 2 B Aanpak van het project... 2 1 Vaststellen plangebied en uitgangssituatie...

Nadere informatie

TE KOOP. Eikstraat MT Den Haag k.k.

TE KOOP. Eikstraat MT Den Haag k.k. TE KOOP Eikstraat 9 2565 MT Den Haag 850.000 k.k. KENMERKEN Prijs 850.000 k.k. Postcode 2565 MT Ligging Aan rustige weg, In woonwijk, Beschutte ligging Woningtype Tussenwoning Tuin Ja, Achtertuin, Noordoost,

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken.

Met bijgaande brief informeren wij de raad over de stand van zaken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informeren ontwikkeling Parkweg/Pijkestraat Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting Ons college hecht eraan de raad nader

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark!

Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Wonen in een oude school aan het Prins Hendrikpark! Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Doe je mee? Floris Versterstraat 11 Bennebroekstraat 11 Floris Versterstraat 10 ZELFBOUW IN DE AANBIEDING Transformatie

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie