Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Eisen. t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen"

Transcriptie

1 Programma van Eisen t.b.v. Brede Hoed praktijk te Diemen Opdrachtgever: Delta Forte Projectnummer: Versie: P06 Datum: 31 maart 2008

2 Inhoud PROGRAMMA VAN EISEN... 1 BREDE HOED PRAKTIJK TE DIEMEN INLEIDING Aanleiding Doelstelling Kader... 4 DEEL 1: FUNCTIONELE EISEN ORGANISATIEOPZET GEBRUIKERS HOED Ouder-Kind Centrum CSP Overige voorzieningen Samenwerking voorzieningen ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Stedenbouwkundige randvoorwaarden Uitstraling Toegankelijkheid Duurzaamheid Onderhoud Maatvoering en flexibiliteit Wettelijke voorschriften en regelgeving DEEL 2: RUIMTELIJKE EISEN ALGEMEEN Gedeelde faciliteiten alle gebruikers Centrale entree/tochtportaal De hal, gebied tussen de entreedeur, de receptie en de wachtruimte Personeelsentree Parkeren HUISARTSEN (HOED) Algemene ruimten Gangen, verkeersgebied Wachtruimte De teamkamer/vergaderruimte Pantry Toiletten Bergingen Assistentie Frontoffice met balie Administratieruimte, backoffice Behandelkamer Huisartsen Spreekkamer Onderzoekkamer Universele behandelkamer HAIO s en Praktijkondersteuners OKC EN CSP Gangen, verkeersgebied Wachtruimte algemeen Wachtruimte en boxenkamer JGZ en verloskundigen Frontoffice - Receptie verloskundigen/o&o/consultatiebureau/csp Backoffice Pantry Scope Bouwmanagement B.V. pagina 1 van 49

3 6.7 Toiletten Bergingen Cursus- en vergaderruimte Keuken en lunchruimte Spreek- en onderzoekskamers Spreek- en werkkamers OKC algemeen Spreek- en onderzoekskamer Werkplek consultatiebureauassistente Werkkamers consulenten CSP... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd Werkkamers WMO-consulenten Werkkamer planning AT Werkkamer Teammanagers AT Spreek- en werkkamer maatschappelijk consulenten Spreekkamers consulenten Spreekkamer belangenorganisaties Wijkverpleegkundige De teamkamer (Amsterdam Thuiszorg en Amstelring) DEEL 3: TECHNISCHE EISEN BOUWTECHNISCHE EISEN Constructieve opzet Gevels Thermische isolatie Glasoppervlakten Ventilatie openingen Openingen voor bijzonder gebruik Zonwering Daken Afwerkingen Algemeen Vloeren Wanden Plafonds Kozijnen ELEKTROTECHNISCHE EISEN Uitgangspunten Leidingaanleg Voorschriften Lichtinstallatie Algemene verlichting Communicatie Beveiliging Noodstroomvoorziening Noodverlichtingsinstallatie Bliksemafleiderinstallatie WERKTUIGBOUWKUNDIGE EISEN Klimatologische voorzieningen Voorschriften Klimatologische eisen Temperaturen (graden Celsius -/+) Relatieve vochtigheid (% -/+) Ventilatie (m 3 / u) Energieverbruik Geluidsniveau (db in de ruimte) RUIMTE AKOESTIEK Centrale voorzieningen Warmtevoorzieningen Scope Bouwmanagement B.V. pagina 2 van 49

4 9.2.2 Koudevoorzieningen Koud- en warmwatervoorzieningen Brandblusvoorzieningen Gasvoorzieningen Afvoervoorzieningen Sanitaire toestellen Vuilafvoer BEVEILIGING Persoonsbeveiliging Inbraakbeveiliging Databeveiliging Brandmeldinstallatie en deurmagneten TRANSPORTINSTALLATIES Liften Algemene technische eisen BRONVERMELDING BIJLAGEN Bijlage 1: Ruimtestaten Scope Bouwmanagement B.V. pagina 3 van 49

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeente Diemen heeft samen met huisartsen uit Diemen Centrum plannen gemaakt voor het bouwen van een HOED-praktijk (huisartsen onder één dak). De HOED zal onderdak krijgen op een nieuwbouwlocatie aan de D.J. den Hartoglaan. Om te komen tot een brede dienstverlening is vanuit de gemeente de wens geuit om ook een Ouder Kind Centrum (OKC) en het huidige Centraal Service Punt (CSP) op de nieuwbouwlocatie te vestigen. De HOED, bovenstaande maatschappelijke voorzieningen en enkele woonvoorzieningen zullen het nieuwe gebouw completeren. Delta Forte heeft namens woningstichting Rochdale opdracht gekregen tot het realiseren van een complex met huur- en koopwoningen en maatschappelijke voorzieningen. Zij zal in overleg met de gemeente en de toekomstige gebruikers een en ander nader uitwerken in een gedetailleerd Programma van Eisen voor de maatschappelijke voorzieningen, en een woningbouwprogramma opstellen voor deze locatie. 1.2 Doelstelling Het doel van dit Programma van Eisen is om na nadere inventarisatie van de wensen en ruimtebehoeften van de HOED, het OKC en het CSP, te komen tot een gezamenlijk PvE voor de realisatie van een Brede Hoed praktijk aan de D.J. den Hartoglaan in Diemen. Hierbij delen het OKC en het CSP zoveel mogelijk ruimten. 1.3 Kader De huisartsen hebben in 2003 een globaal Programma van Eisen laten opstellen door bouwadviesgroep LHV, met daarin een aantal specifieke wensen voor de eigen ruimtes. Ook het OKC heeft een Pakket van eisen laten opstellen voor zijn eigen ruimtes. Dit rapport is opgesteld door Valtos architecten en adviseurs op 14 oktober Het CSP heeft op 6 september 2007 een notitie geschreven met daarin een inventarisatie van de functies en noodzakelijke ruimtes, en een globale omschrijving van de noodzakelijke voorzieningen en wensen. Deze documenten, alsmede gebruikerseisen en geldende Arbonormen vormen de basis voor dit Programma van eisen. Na overleg met de gebruikers is de definitieve versie tot stand gekomen. Dit Programma van Eisen is alleen van toepassing op de HOED en de maatschappelijke functies. In het gebouw zullen ook woningen gerealiseerd moeten worden. Deze vallen buiten het kader van dit Programma van Eisen. Ook de parkeervoorzieningen zijn niet opgenomen in dit PvE. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 4 van 49

6 Deel 1: Functionele eisen Scope Bouwmanagement B.V. pagina 5 van 49

7 2 Organisatieopzet gebruikers 2.1 HOED In Diemen-Centrum zijn nu vier huisartsen gevestigd. Deze huisartsen hebben te kennen gegeven dat zij graag in een Huisartsen-Onder-Eén-Dak-post (HOED) gevestigd willen worden. Uit de gevoerde gesprekken blijkt dat uitgegaan wordt van 5 dienstdoende huisartsen die (gemiddeld) 0,8 fte werkzaam zijn: 4 x 0,8 fte komt overeen met de huidige 4 fulltime werkzame artsen in Diemen- Centrum; daarnaast moet rekening worden gehouden met 1 x 0,8 fte om te voorzien in de (zorgbehoefte van de) toekomstige bewoners in de te realiseren nieuwbouwwijk De Sniep. Medewerker aantal fte aantal medewerkers Huisartsen 4 5 Assistentie 3,5 4 Haio s 2,0 2 Praktijkondersteuners 1,6 2 De groepspraktijk is organisatorisch opgesplitst in twee units (een duo- en een triopraktijk) met elk z n eigen ruimten. Daarnaast hebben de twee units een aantal ruimten gemeenschappelijk zoals de toiletten en vergaderruimte. In de HOED-praktijk moeten alle teamleden een eigen plek hebben zowel voor het specifieke disciplinegebonden werk als voor organisatorische functies. De teamleden moeten ook gemeenschappelijk kunnen functioneren en mede daardoor naar buiten toe een eenheid vormen. Dit komt ondermeer tot uiting in het hebben van één centrale gemeenschappelijke entree en receptie. De praktijkruimten moeten zodanig van opzet zijn dat men het functioneren van de ander beter kan leren kennen en het moet mogelijkheden bieden tot informeel contact tussen teamleden. Hieronder is het relatieschema weergegeven zoals die door de Landelijke Huisartsen vereniging (LHV) gebruikt wordt. U.B. 1 U.B. 2 beh. kamer beh. kamer U.B. 3 U.B. 4 Arts C vergaderen Backoffice Arts E Arts B Arts A Frontoffice A+B+C Frontoffice D+E Arts D Wacht ruimte A+B+C Wacht ruimte D+E entree Figuur 1: Relatieschema huisartsen volgens Model A van de LHV. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 6 van 49

8 In de praktijken werken drie assistentes verdeeld over drie formatieplaatsen. De artsen A, B en C werken samen met de assistenten A, B en C en de artsen D en E met de assistenten D en E. De assistenten werken in wisseldiensten; ( één aan de balie, de ander omloopdienst, administratieve en medische taken). Elke praktijk heeft een eigen balie. In de ochtend zijn altijd beide balies bemand; in de middag meestal slechts één balie. De praktijken hebben een gemeenschappelijke administratie en vergaderruimte. Hier vindt formeel en informeel overleg plaats tussen de medewerkers. De artsen halen patiënten op uit de wachtruimtes. 2.2 Ouder-Kind Centrum In Amsterdam en omgeving wordt de term Ouder-Kind-Centrum (OKC) gebruikt voor de aanduiding van de locatie waar de GGD de Jeugdgezondheidszorg uitvoert voor de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar (het traditionele consultatiebureau) en de schoolgezondheidszorg (4 tot 12 jaar). Er is bij voorkeur ook een aantal andere disciplines binnen de OKC's werkzaam zoals verloskundigen, logopedisten en dergelijke. Daarnaast oefent de GGD zelf binnen het OKC een aantal aanverwante activiteiten uit zoals opvoedingsspreekuren, opvoedcursussen e.d. Doel van een OKC is het creëren van een herkenbare plek, waar de aansluiting is geregeld tussen de jeugdgezondheidszorg en het gehele aanbod aan opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering en waar de ouders in een zo vroeg mogelijk stadium terecht kunnen met alle vragen over de ontwikkeling, opvoeding en gezondheid van hun kind. Daarnaast wordt met het inrichten van een OKC een keten van zorg ontwikkeld, doordat de verschillende disciplines hun werk beter op elkaar gaan afstemmen. Een Ouder- Kind-Centrum: Werkt preventief; Is vraaggericht; Is goed bereikbaar en laagdrempelig; Werkt samenhangend en met een sluitend aanbod. Het opzetten van het OKC vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente en zal waarschijnlijk uitgevoerd worden door de GGD. In het Ouder-Kind-Centrum werken de volgende partners samen: Medewerker/organisatie aantal fte aantal medewerkers Verloskundigen n.b. n.b. Consultatiebureau, onderdeel van n.b. n.b. jeugdgezondheidszorg GG&GD Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam n.b. n.b. Aanbieders van opvoedondersteuning en ontwikkelingsstimulering ( O&O) n.b. n.b. 2.3 CSP Momenteel is het Centraal Service Punt (CSP) gevestigd aan de Burgemeester Van Tienenweg 24. Het huidige CSP is een product van de partners 1 van het Wonen, Welzijn en Zorguitvoeringsprogramma; dit programma richt zich op de volgende vijf onderdelen: a. Het realiseren van goede informatievoorziening op het Centraal Service Punt; b. Het garanderen van 24-uurs zorg op afroep; c. Het in beeld brengen van de woonwensen van senioren; d. Het in de wijkservicepunten bieden van een basisaanbod van informatie en ontspanning; e. Het verankeren van mantelzorgondersteuning in het dienstenaanbod. Aanspreekpunt en trekker van de vorming van het Centraal Service Punt / Wmo-loket is de gemeente. 1 Drie zorgaanbieders, de welzijnsorganisatie met de ouderenadviseur en de vraagbaak; het maatschappelijk werk, drie woningcorporaties, de ouderenbonden en de gemeente met de Wvg-consulenten in het CSP. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 7 van 49

9 In het CSP op de Burgemeester van Tienenweg zijn op dit moment diverse dienstverleners gevestigd. Wmo consulenten (gemeente), maatschappelijk werk (MaDi), ouderenadviseur en vraagbaak (SWD), Amstelring en Amsterdam Thuiszorg. Aan de D.J. den Hartoglaan worden de volgende partijen aan het CSP toegevoegd: MEE, Clip, de Meren, MARKANT, de Vrouwenopvang en ouderenbonden. Om diverse doelgroepen te kunnen bedienen zijn de verschillende organisaties op een vaste dag (en dus bij toerbeurt) aanwezig te zijn in het loket, om vragen van hulpbehoevenden te beantwoorden en ze zo nodig te begeleiden. Deelname van deze partners is nog niet uitgekristalliseerd. Deze organisaties zullen een ruimte gaan delen. In het CSP werken de volgende dienstverleners samen: Medewerker/organisatie aantal fte aantal medewerkers Ouderenadviseur (SWD) 0,8 1 Vraagbaak (SWD) 0,4 1 WMO consulenten 2,2 3 Maatschappelijk consulent ( MaDi) 0,8 1 Wonenplus consulent 0,8 1 Amstelring 1,0 1 Amsterdam Thuiszorg 1,0 1 MEE Clip Ouderenbonden De Meren Vrouwenopvang Amsterdam Diëtist Sociaal raadsman/raadsvrouw Praktijkbegeleider AT Evt. schuldhulpverlening of anderen 2.4 Overige voorzieningen 1,0 (invulling van de tijden waarop dienstverleners aanwezig zijn wordt nader bepaald) In De Brede HOED moet ruimte opgenomen worden voor overige zorgverleners, daarbij kan gedacht worden aan: Fysiotherapie Logopedie Therapie Mensendieck Overgangsconsultatie Psychologie Pas in de loop van het proces zal duidelijk worden wie de gebruiker(s) van deze ruimte word(en). De vestiging van andere bijvoorbeeld marktgerichte voorzieningen in De Brede HOED is niet zonder toestemming van de gemeente mogelijk. In het bestemmingsplan zal te zijner tijd een bepaling opgenomen worden waarin dit wordt geregeld. Het resterende vloeroppervlak, na invulling van de huisartsen, OKC en CSP, zal beschikbaar zijn voor overige voorzieningen. 2.5 Samenwerking voorzieningen De vier voorzieningen hebben elk een eigen taakveld, maar hebben onderling raakvlakken. Door de gemeente is een ambitie met betrekking tot onderlinge samenwerking geformuleerd. Concreet betekent dit voor het project: De Brede HOED heeft één voordeur waarmee de toegang voor alle achterliggende diensten wordt geregeld; Er wordt gestreefd naar gezamenlijk beheer; In het kader van het project is er geen sprake van inhoudelijke samenwerking met huisartsen; 1 Scope Bouwmanagement B.V. pagina 8 van 49

10 Gezocht wordt naar een optimale samenwerking tussen OKC en CSP / Wmo-loket, hetgeen kan leiden tot een gezamenlijke balie voor zorg ; Cliëntondersteunende organisaties (maatschappelijke dienstverlening, ouderenadviseur, steunpunt huiselijk geweld en schuldhulpverlening) beschikken over kantoorruimte in de Brede HOED; De ruimte voor overige zorgverleners wordt pas later ingevuld, in overleg met het OKC en CSP. Gelet op de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Huishoudelijke Verzorging ligt bij deze partijen de prioriteit. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 9 van 49

11 3 Algemene uitgangspunten 3.1 Stedenbouwkundige randvoorwaarden De locatie kenmerkt zich door een ligging in de directe nabijheid van het hoofdwinkelcentrum van Diemen. Door de omwonenden wordt de locatie aangemerkt als overgangsgebied Centrum Wonen. Op de locatie staat momenteel een kerkgebouw met een toren. De kerk en daarbij met name de toren zijn als architectonisch karakteristiek aangemerkt. Behoud van de toren geldt als randvoorwaarde. Op welke wijze deze in het ontwerp wordt geïntegreerd laat de opdrachtgever aan de architect. Tegenover de locatie, aan de D.J. den Hartoglaan, liggen het gemeentehuis en het politiebureau; twee gebouwen met een waardevolle architectonische uitstraling. Voor de nieuwe invulling moet rekening gehouden worden met de naastgelegen brandweerkazerne. Het nieuwe gebouw moet zowel met de huidige brandweerkazerne, als met eventuele nieuwbouw op de locatie van de brandweerkazerne, een goede stedenbouwkundige invulling van het gebied vormen. Het nieuwe pand bestaat uit maximaal 4 bouwlagen. Uit een studie naar de bouwmassa voor de mogelijke invulling van de locatie komt naar voren dat ruimte bestaat voor: m 2 voorzieningen (BVO begane grond en deel eerste verdieping); m 2 woningen (BVO overige ruimte op complexniveau). Bij het pand moeten circa 44 parkeerplaatsen gerealiseerd worden, deze kunnen deels (circa 34) buiten de locatie worden aangelegd, dit valt buiten het kader van dit PvE. 3.2 Uitstraling Bij alle organisaties bestaat de behoefte aan een niet-medische uitstraling. Er moet een lage drempel zijn voor de bezoekers. Dit kan mede worden gerealiseerd door de ruimtelijke vormgeving. Het gebouw moet publieksvriendelijk zijn en het geheel moet een goed verzorgde indruk maken. Bovendien moet het gebouw als prettig ervaren worden door de patiënt/cliënt. Het moet van buiten als zodanig herkenbaar zijn. Een wens van het OKC is dat met de inrichting een gevoel van optimisme, warmte en vrolijkheid wordt bereikt. Naast de atmosfeer die wordt gecreëerd door vormgeving en kleurstelling is een uitgekiende verlichting belangrijk. Uiteraard is een overzichtelijke, heldere structuur met een duidelijke bewegwijzering van belang zodat men gemakkelijk zijn weg kan vinden in het gebouw. Naast een heldere vormgeving in woord, zou een visualisatie van de verschillende organisaties mogelijk ook in beeld kunnen worden gebracht, zodat kinderen en anderstaligen begrijpen wat de organisatie inhoudt. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 10 van 49

12 De privacy van de patiënt/cliënt dient zoveel mogelijk gewaarborgd te zijn ( prettig wachtgebied, geen inkijk in de spreek/behandelkamers, geen afluistermogelijkheden e.d.). 3.3 Toegankelijkheid De Brede HOED moet goed toegankelijk zijn voor iedereen; dus ook voor een ouder met een kinderwagen, voor mensen die slecht ter been zijn, voor rolstoelgebruikers, mensen die gebruik maken van een scootmobiel of rollator, voor visueel gehandicapten, etc. Het gebouw moet ontworpen worden conform het Handboek voor Toegankelijkheid. Hierbij valt te denken aan onder andere: Voorzieningen bij de ingang: De entree is goed zichtbaar en herkenbaar. Elektronisch te openen deuren De hoofdentree is gelijkvloers. Is er toch sprake van een niveauverschil, dan kunnen in principe normale traptreden worden toegepast, mits er dan ook een hellingbaan is (zie Handboek voor Toegankelijkheid voor stijgingspercentages en ruimte beslag). Bij buitenhellingen moet men gladheid door regen of sneeuw voorkomen, bijvoorbeeld met behulp van een overkapping of door een roosterprofiel toe te passen, waardoor het water gemakkelijk weg kan. De deuropening van de hoofdentree is tenminste 1.00 meter breed. Bij gevelontwerp rekening houden met: o Brievenbus(sen) met grote opvangbak o Kastje voor herhalingsrecepten (inworp van buiten naar binnen) o Plaats voor informatiebord over de praktijk en variabele informatie (bijvoorbeeld panelen tussen spandraden achter het glas). o Plek voor een bel en een intercom Bij de hoofdingang moet er parkeergelegenheid zijn in de vorm van tenminste een gereserveerde parkeerplaats t.b.v. rolstoelpatiënten. Deze parkeergelegenheid moet gunstig gelegen zijn, goed verhard en ruim in verband met het overstappen van auto in rolstoel. De route van de parkeerplaats naar de entree mag geen obstakels hebben zoals opstapjes of steile hellingen. Herkenbaarheid: Het ontwerp van het gebouw moet helder en duidelijk zijn. De verschillende ruimten zijn gemakkelijk te vinden vanuit de publieke ruimten (entree, hal, wachtruimte). Hierbij zijn architectonische middelen uitgebuit, zodat zo min mogelijk bewegwijzering hoeft te worden toegepast. Direct na de entree is het duidelijk waar men moet zijn. De looplijnen/verkeersstromen binnen het gebouw zijn goed doordacht. Belangrijke drukke verkeerslijnen mogen elkaar niet kruisen. Dit voorkomt onnodige drukte. Looplijnen zijn in het algemeen zo kort mogelijk. De verkeersruimte moet beperkt zijn. Maar toch liever een wat langere, beschermde, rustige looplijn dan een korte drukke. Een goede gelijkmatige verlichting. Een goede geluidssfeer. Hieraan zijn verschillende aspecten te onderscheiden: a. Geluidsisolatie van privacygevoelige ruimten zoals spreekkamers. b. Afstand. Bijvoorbeeld er moet voldoende afstand zijn van de wachtruimte t.o.v. de balie/receptie i.v.m. de privacy van gesprekken aan de balie. c. Geen nagalm/het dempen van geluid. Een goede verlichting en geluidssfeer zijn vooral belangrijk voor zintuigelijk gehandicapten. Voorzieningen binnen het gebouw: Geen drempel hoger dan 2 centimeter; bij voorkeur drempelloos. Deuren met een doorgangsbreedte van minimaal 85 centimeter (bij voorkeur 90-95cm). Geen zware deurdrangers. Schakelaars en liftknopjes op zithoogte (1,20 vanuit de vloer). In de ruimten die bedoeld zijn voor de ontvangst van cliënten in een rolstoel (zoals de behandelkamer), moet de vrije ruimte tussen de meubels minimaal 90 cm bedragen. Vlakke vloer: obstakels als dorpels en opstapjes vermijden. Vloerbedekking moet vast en stofvrij zijn. Bij voorkeur gladde vloerbedekking (linoleum, tegels e.d.). Indien tapijt wordt toegepast dan laagpolige synthetische vloerbedekking. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 11 van 49

13 Hoogpolige vloerbedekking en kokosmatten niet toepassen; lastig voor mensen die slecht ter been zijn en lastig voor rolstoelen. Gangen niet smaller dan 1,20 meter, met plaatselijke verbreding (draaicirkel rolstoel is 1,50m). Voor ieders ervaring is een smaller gang prettiger als er af en toe een verbreding, zo mogelijk met daglicht is. Tenminste één toilet dient aangepast te worden aan het gebruik door rolstoelgebruikers. Voorbeelden en gedetailleerde gegevens over aangepaste toiletten zijn te vinden in Handboek voor Toegankelijkheid Indien het gebouw meerdere verdiepingen heeft is voor minder validen en ouders met kleine kinderen en kinderwagens een lift noodzakelijk Voor de maatvoering van verkeersruimten, liftkooien e.d. is het van belang om rekening te houden met de maten en draaicirkels van elektrische rolstoelen en scootmobiels. Tijdens het ontwerpproces zal hierover nauw overleg met de gebruikers plaats moeten vinden. 3.4 Duurzaamheid Onderhoud Bij het maken van het ontwerp en bij de keuze van materialen moet het onderhoudsaspect bijzondere aandacht krijgen. Het exterieur en het interieur moeten eenvoudig te onderhouden zijn en op zich onderhoudsarm zijn. In verband met het schoonmaakonderhoud dient aan de volgende eisen te worden voldaan: Goede bereikbaarheid van schoon te maken elementen. Het ontwerp moet zo strak mogelijk zijn. Overbodige randen en richels moeten worden vermeden. In sanitaire ruimten tegelwerk tot plafond aanbrengen. Betegelde ruimten dienen te worden uitgevoerd met holle plinten, die aan de bovenzijde geen zichtbare rand hebben. Hangende toiletpotten toepassen. Goede bereikbaarheid van installaties. De installaties moeten zo centraal mogelijk worden opgesteld, moeten goed bereikbaar en toegankelijk zijn en een grote mate van uitwisselbaarheid bezitten. Onderhoudsgevoelige onderdelen van de installatie moeten buiten permanente werkruimten en niet boven plafonds worden geplaatst. Nabij zware installaties, waar vervangingen en herstellingen voorspelbaar zijn (bijv. lift), dienen aan de te verwachten apparatuur aangepaste takelmogelijkheden aanwezig te zijn. Toepassing van onderhoudsarm materiaal. Niet krasgevoelige of steenachtige materialen verdienen de voorkeur. Zo min mogelijk materialen toepassen die periodiek moeten worden behandeld. Minimaal de onderste 2 meter van de gevel aan de buitenzijde voorzien van een graffitiwerende beschermlaag Maatvoering en flexibiliteit Bij de bepaling van de maten van de verschillende (werk)vertrekken moet een stramienmaat worden gekozen, die een blijvende goede indeelbaarheid van het gebouw garandeert, rekening houdend met akoestische en installatietechnische eisen. 3.5 Wettelijke voorschriften en regelgeving Het gebouw moet voldoen aan geldende wettelijke voorschriften en normen. Aanvullend is het Handboek voor Toegankelijkheid van toepassing. In het bestek moet opgenomen worden dat de Universele Administratieve Voorwaarden van toepassing zijn. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 12 van 49

14 Deel 2: Ruimtelijke eisen Scope Bouwmanagement B.V. pagina 13 van 49

15 4 Algemeen In dit hoofdstuk worden de eisen welke aan de diverse ruimten worden gesteld nader omschreven. Eerst wordt aandacht besteed aan de gedeelde ruimten. Vervolgens komen per gebruiker de gewenste ruimten aan de orde. In bijlage 1 is een overzicht opgesteld van de functioneel benodigde ruimten. In dit overzicht zijn afmetingen, wensen en technische specificaties opgenomen. Algemene eisen: a. Het gebouw dient functioneel te zijn. Dit betreft het aantal en afmeting van vertrekken, relaties tussen ruimten, looplijnen, zichtlijnen, mogelijkheid tot meervoudig ruimte gebruik, toegankelijkheid, herkenbaarheid, duurzaamheid en technische voorzieningen. b. Er dient rekening te worden gehouden met de privacy van zowel de werkers als de patiënten/cliënten. Bijvoorbeeld: Plaats en vormgeving van de balie en situering t.o.v. de wachtruimte, zodanig dat gesprekken aan de balie niet te volgen zijn in de wachtruimte. De deuren moeten zo geplaatst worden dat inkijk in spreek- en behandelkamers niet mogelijk is. Geluidsisolatie van privacygevoelige ruimten zoals spreek- en behandelkamers. c. Het gebouw moet vandalisme-bestendig zijn. d. Hinderlijke inkijk van buiten moet zoveel mogelijk worden beperkt e. Het kopieerapparaat, de papierversnipperaar en papierafvalbak worden gestald op een neutrale plaats in nabijheid van de backoffices. f. De Brede HOED moet bereikbaar zijn voor auto s, ambulances, bestelwagens en rolstoelen. g. In geval van gebruik van stroom bij het behandelen van patiënten is het normblad NEN 3134 van toepassing (onder andere potentiaal vereffening; deze is alleen vereist indien elektrische apparatuur (b.v. cauter) in contact komt met lichaamsvocht). 4.1 Gedeelde faciliteiten alle gebruikers Centrale entree/tochtportaal De entree moet qua vormgeving en met naamsvermelding goed herkenbaar zijn. De entree doet dienst als tochtsluis. Er dient voldoende ruimte te zijn voor aankondigingen, die van buitenaf leesbaar zijn (openingstijden, telefoonnummers, etc.). De deuren moeten voldoende breed zijn met gemakkelijke bediening, ook voor gehandicapten. Vanuit de entree heeft men direct zicht op de balie/recepties. Vanuit de entree heeft men toegang tot de HOED en de verschillende maatschappelijke functies. Men kan dan in de entreesluis kiezen b.v. rechtdoor naar de praktijk, linksaf naar het CSP. Een windscherm, overkapping of luifel bij de entree is vriendelijk. Bij slecht weer geeft het enige bescherming. Met een bel/intercom/deuropener gekoppeld aan de telefooninstallatie is contact met de bezoeker mogelijk vanaf elk toestel in het centrum. Installaties Verwarming, maximale temperatuur 18 graden; Verlichting buiten onder luifel en in tochtsluis; Intercom/deurbel. Maten: Entreetochtsluis met automatische deuren; Minimale breedte: 220 cm; Lengte: 240 cm of langer. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 14 van 49

16 4.1.2 De hal, gebied tussen de entreedeur, de receptie en de wachtruimte De hal is zowel een scheidend als bindend element tussen de entree, de recepties en de wachtruimtes en is bepalend voor de relatie tussen die drie functies. Aandacht voor privacy is hierbij een belangrijk punt. Een indeling waarbij het binnenkomen en verlaten van het gebouw via de wachtruimte loopt, is onjuist. De hal mag dus niet tegelijk als wachtruimte gebruikt worden. Na de entreedeur moet de bezoeker als vanzelfsprekend de balies van de verschillende voorzieningen tegenkomen. Omgekeerd kunnen de frontoffice medewerkers vanaf de balies het komen en gaan in de gaten houden. Vanaf de balie moet via de hal globaal zicht op de wachtenden mogelijk zijn. De relatie tussen de balies en de wachtruimte(n) moet zo zijn dat men in de wachtruimte(n) de gesprekken aan de balie niet letterlijk kan volgen. Dit stelt hoge eisen aan de vormgeving, afstand en akoestiek van de hal en vergt meestal enige extra vierkante meters: De ligging van balies en wachtruimten ten opzichte van de spreekkamers van de artsen vraagt een zorgvuldige afstemming van verkeerslijnen en kijklijnen. In het halgebied kan ruimte gereserveerd worden voor een informatiezuil met printmogelijkheden, mededelingenbord, kinderwagenstalling, opstelplaats voor scootmobiel, en dergelijke. Men moet rekening houden met een plek in de hal, waar patiënten op voldoende afstand van de balie wachten tot ze bij de balie terecht kunnen. De grootte van de hal is afhankelijk van de situering van de vertrekken en de relatie met het overige verkeersgebied, en van de architectonische vormgeving Personeelsentree Er is een aparte entree voor het personeel. Deze ligt bij voorkeur niet bij de centrale entree Parkeren De realisatie van de parkeerplaatsen valt buiten het kader van dit PvE. Voor de huisartsen en verloskundigen zijn eigen parkeerplekken nodig. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 15 van 49

17 5 Huisartsen (HOED) Ten aanzien van de ligging van de ruimten van de disciplines in het gebouw gelden de volgende eisen: Het is noodzakelijk, dat de artsen elkaar gemakkelijk kunnen bereiken (consultatieoverleg; meekijken ). De route van de artsenspreekkamers naar de assistentieruimten mag de baliezone, de wachtruimte en het verkeersgebied van de patiënten niet kruisen. Behandelkamers, frontoffice en backoffice (de assistentieruimten) liggen onder handbereik van de assistentie. De backoffice grenst direct aan de frontoffice. Vanuit de balie is er geen zicht van de patiënt in de backoffice. Vanuit de backoffice kan men de balie wel in de gaten houden. Vanuit de balie/recepties (frontoffice) is goed zicht op de entree en op de wachtruimte. De balie/recepties zijn de openbare ontmoetingsplaats van patiënten en assistentie. Bij het gesprek aan de balie mag men geen last hebben van langsgaande mensen. Vanuit de balie is zicht op de wachtruimte, maar vanuit de wachtruimte geen direct zicht op de balie. Vanuit de wachtruimte moeten de spreekkamers en de behandelruimten makkelijk te vinden zijn. Er gaan geen loop- of verkeerslijnen door het wachtgebied. In het wachtgebied heeft de patiënt privacy maar tegelijkertijd ook afleiding (bijv. uitzicht naar buiten). In de wachtruimte zijn de gesprekken aan de balie niet afluisterbaar. De werkers halen hun patiënten op uit het wachtgebied. De route van de artsenspreekkamers naar de wachtruimte mag niet gaan langs de balie of langs de entree. De patiënten moeten na een bezoek aan de artsen het gebouw kunnen verlaten zonder door de wachtkamers te hoeven. De wachtruimte is dus nooit verkeersruimte. N.B.:Het kan voorkomen dat de artsen wachtdiensten moeten draaien in de avonduren. Hiervoor is het belangrijk dat een beperkt deel van het gebouw toegankelijk is in de avond, door middel van afsluitbare deuren e.d. Het is wenselijk dat tijdens diensten één wachtkamer samen met de toegangsdeur en entree van de HOED afgesloten kunnen worden ten opzichte van de overige ruimten. Op deze manier kunnen patiënten in de wachtkamer blijven wachten, in het geval dat de dienstdoende arts voor een spoedvisite weggeroepen wordt. Verder zijn de veiligheid van de arts en het voorkómen van inbraak tijdens diensten door binnensluipers gebaat met een dergelijke scheiding. 5.1 Algemene ruimten Gangen, verkeersgebied Een rustig verloop van de patiëntenstroom is afhankelijk van een goede verkeerssituatie. Een helder onderscheid tussen de zogeheten publieke zone (algemene openbare ruimte) en het besloten verkeersgebied voor de medewerkers (het personeelsgebied) is belangrijk voor de contacten tussen de medewerkers. De publieke zone is het gebied van de entree, de ontvangst (balie) en de wachtruimte (het onrustgebied). Het personeelsgebied (rustgebied) is de zone tussen de spreek- en onderzoekruimten en de assistentiezone. Een goede verkeerssituatie wordt eveneens gewaarborgd door een scheiding tussen verkeersruimte en werkruimten. Een veel voorkomende fout is dat de werkvertrekken tegelijk verkeersgebied zijn. Men kan dan slechts via het ene naar het andere vertrek. Dit geeft onrust en irritatie. Dergelijke fouten zijn te voorkomen door het maken van interne verkeersgebiedjes. In de verkeersruimte moeten zo nodig voorzieningen worden aangebracht om tocht binnen het gebouw tegen te gaan. Scope Bouwmanagement B.V. pagina 16 van 49

18 Maten Gangbreedte bij voorkeur tenminste 135 cm, minimaal 120 cm. Gangen met tussendeuren bij voorkeur 150 cm. NB. Voor een rolstoel is een draaicirkel met een doorsnede van 150 cm vereist Wachtruimte Zowel de duo- als de triopraktijk heeft een eigen balie-receptie (frontoffice). De wachtruimten van de praktijken zijn eveneens gescheiden (zie paragraaf 2.1, figuur 1). De keuze voor twee wachtruimten is zeer bepalend voor de vormgeving van de praktijk. Kiest men voor twee wachtruimten dan zijn de artsen meestal links en rechts van de assistentiezone gesitueerd. Uitgangspunten: Het personeel haalt de patiënten/cliënten zelf op. De wachtruimte is te overzien vanaf de balie/receptie. De gesprekken aan de balie mogen niet afluisterbaar zijn in de wachtruimte. Zonodig een afgesloten wachtruimte maken. De wachtruimte moet een gezellige plek zijn voor de patiënten, waar men voldoende afleiding heeft (leestafel, kinderspeelhoek, informatiehoek). De wachtruimte moet een rustig gebied zijn, waar de privacy zoveel mogelijk gegarandeerd is. Er mogen dan ook geen looplijnen door het wachtgebied gaan. Het verkeersgebied gaat langs, niet door de wachtruimte. In de wachtruimte is een plek voor kinderwagens. In de wachtruimte is een plek voor tenminste een rolstoel. In de wachtruimte is een (geïntegreerd ingebouwde) video-installatie voor het vertonen van voorlichtingsfilms etc. Vanuit de wachtruimte zijn de diverse disciplines makkelijk te vinden. Bij de wachtruimten is tenminste een toilet (dit kan het rolstoeltoilet zijn). Een goede geluidsisolatie ten opzichte van de aangrenzende ruimten moet gewaarborgd zijn. Een goede akoestiek is belangrijk (b.v. met behulp van geluidsabsorberend plafond of wandmateriaal). Tijdens diensten moet 1 wachtkamer samen met de toegangsdeur en entree van de huisartsenpraktijk kunnen worden afgesloten t.o.v. de rest van de Brede Hoed. Op deze manier kunnen patiënten in de wachtkamer blijven wachten in het geval de dienstdoende arts voor een spoedvisite wordt weggeroepen. Verder zijn de veiligheid van de arts en het voorkomen van inbraak tijdens diensten door binnensluipers gebaat met een dergelijke scheiding. Installatie aandachtspunten: Verwarming maximaal 22 graden; Prettige verlichting (indirect en boven leestafel). Maten Een vuistregel voor de afmetingen van de wachtruimte is: een vierkante meter per persoon. Dat is de ruimte voor het meubilair met bijbehorende circulatieruimte (entree, opstaan, gaan zitten en passage). Scope Bouwmanagement B.V. pagina 17 van 49

19 Figuur 2: Maatgegevens wachtruimte De teamkamer/vergaderruimte De ruimte is specifiek bedoeld voor de werkers en moet geschikt zijn voor diverse doeleinden. In de eerste plaats is het een ontmoetingsruimte voor (in)formeel gesprek tussen de werkers. In of nabij de teamkamer/vergaderruimte zijn ook de postvakjes (meestal in backoffice), een bibliotheekje en dergelijke. De ruimte kan grenzen aan de backoffice of zelfs deel uitmaken van de backoffice. Indien de vergaderruimte grenst aan de backoffice wordt deze meestal intensiever benut, dan wanneer de vergaderruimte elders in het gebouw is gesitueerd. De teamkamer/vergaderruimte moet ook in de avonduren gebruikt kunnen worden. Bij voorkeur moet de vergaderruimte zo gesitueerd zijn dat men deze kan gebruiken zonder dat de rest van de praktijk toegankelijk is, of dat daartoe slechts een of twee deuren afgesloten hoeven te worden. In dat geval moet bij de vergaderruimte een toilet, garderobe en pantry in de buurt zijn. Vergaderen met meer dan 14 werkers zal zelden voorkomen. Voor de enkele keer dat dit wel voorkomt zal men moeten uitwijken naar elders (bijvoorbeeld de vergaderruimte van het OKC en CSP). Installatie aandachtspunten: Maximale temperatuur bij verwarming 22 graden; Aansluiting tv; Aansluiting computer; Aansluiting telefoon; Scope Bouwmanagement B.V. pagina 18 van 49

20 5.1.4 Pantry In de nabijheid van de teamkamer/vergaderruimte moet een pantry komen. De pantry moet zo gesitueerd zijn dat men koffie/thee kan halen zonder de vergadering te hoeven storen. Dus bij voorkeur buiten de vergaderruimte. De inrichting en afmeting van de pantry wordt in overleg met de gebruiker nader bepaald Toiletten In de praktijk moeten voldoende toiletten en miva-toiletten worden opgenomen (aantal volgens Bouwbesluit): toiletten voor bezoekers en personeel gescheiden; voor beiden minimaal 1 dames- en 1 herentoilet toiletten t.b.v. bezoekers centraal gelegen bij het wachtgebied toiletten t.b.v. personeel bij de teamkamer. De deuren van de toiletten dienen naar buiten toe open te draaien (als er iemand onwel wordt op het toilet moet men van buitenaf er in kunnen komen). De toiletten mogen inpandig liggen, maar dienen dan wel een goede ventilatie te hebben. Maten Toilet met voorruimte: 2,5 m 2. Rolstoeltoilet: afmetingen volgens Handboek voor Toegankelijkheid Bergingen Naast de per kamer vermelde kastruimte moeten de volgende bergingen tenminste in de praktijk opgenomen zijn: Werkkast met uitstortgootsteen met voldoende ruimte voor het bergen van een schoonmaakwagen en schoonmaakmateriaal (1.5 m 2 tot 3 m 2 ); Archiefberging, (administratie van de praktijk, oude patiëntengegevens en specialistenbrieven (tenminste 3 m 2 )); Grote kast voor reservematerialen (stoelen en dergelijke) (teminste 3 m 2 ); Ruimte voor patchkast en server met klein werkblad voor werkstation t.b.v. systeembeheer; In of bij het gebouw een plek voor containers voor gescheiden vuilinzameling. In feite is er nooit genoeg bergruimte. Elke restplek moet dus benut worden voor kasten. De bergingen mogen inpandig liggen. 5.2 Assistentie De werkzaamheden van de assistentie kunnen onderscheiden worden in: a. Receptiewerkzaamheden (balie/receptieruimte, frontoffice); b. Administratie (administratieruimte, backoffice); c. Medische taken (behandelkamer); d. Interne taken (diverse ruimten) Frontoffice met balie De administratieruimte is opgedeeld in een frontoffice en een backoffice. De frontoffice wordt gevormd door de balie en de werkruimte achter de balie die (grotendeels) zichtbaar is voor de patiënt aan de balie. De backoffice is niet zichtbaar voor de patiënt aan de balie. Vanuit de backoffice kan de assistentie de balie echter wel in de gaten houden. In de backoffice kan men rustig administratief werk doen en overleggen. Het eerste contact met de patiënten verloopt via de assistentie aan de balie of aan de telefoon. Er worden aan de balie geen administratieve werkzaamheden verricht die de privacy van patiënten kunnen schaden. De receptiewerkzaamheden aan de balie/receptie zijn onder andere: De mensen aan de balie te woord staan; Afspraken maken voor de huisartsen met specialisten; In en uitschrijven van patiënten; Aannemen van huisbezoek; Schrijven van herhalingsrecepten en verwijskaarten; Scope Bouwmanagement B.V. pagina 19 van 49

gouden regels bij het bouwen van een huisartsenpraktijk

gouden regels bij het bouwen van een huisartsenpraktijk gouden regels bij het bouwen van een huisartsenpraktijk Voorwoord De bouwadviesgroep-lhv geeft zowel bij nieuwbouw als bij verbouw van praktijkruimten en eerstelijnscentra deskundig en onafhankelijk advies

Nadere informatie

Huisarts & Architectuur. Architectuur en praktijkvoeren Vanuit een visie die samenvalt

Huisarts & Architectuur. Architectuur en praktijkvoeren Vanuit een visie die samenvalt Huisarts & Architectuur Architectuur en praktijkvoeren Vanuit een visie die samenvalt Brussel 5 oktober 2013 De zeven gouden regels van architect Paul Deroo bij de uitbouw van je praktijkgebouw Paul Deroo

Nadere informatie

Kantoor Waterschap Scheldestromen

Kantoor Waterschap Scheldestromen Schets Ontwerp Inhoudsopgave 2 inhoudsopgave 2 opdrachtomschrijving 3 analyse interieur 4 concept 5 vlekkenplannen indeling 6 vlekkenplannen indeling 7 vlekkenplannen indeling 8 vlekkenplannen indeling

Nadere informatie

TE HUUR Moermond 57a te Zwijndrecht Turn key praktijkruimte in Medisch Centrum Moermond

TE HUUR Moermond 57a te Zwijndrecht Turn key praktijkruimte in Medisch Centrum Moermond TE HUUR Moermond 57a te Zwijndrecht Turn key praktijkruimte in Medisch Centrum Moermond Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 Postbus 1106 3300 BC Dordrecht telefoon 078 614 43 33

Nadere informatie

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013

Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012. Gemeentehuis Bloemendaal. Arbo gerelateerde zaken en veiligheid. Datum 3 januari 2013 Datum 3 januari 2013 Auteurs drs. Fieke Horsten Eur.Erg. drs. Peter van Scheijndel Eur.Erg. Second opinion Definitief ontwerp 14 december 2012 Gemeentehuis Bloemendaal Arbo gerelateerde zaken en veiligheid

Nadere informatie

TE HUUR - Haaften, Hagedelstraat 22 (op de hoek met de Dreef)

TE HUUR - Haaften, Hagedelstraat 22 (op de hoek met de Dreef) TE HUUR - Haaften, Hagedelstraat 22 (op de hoek met de Dreef) Royaal kantoorpand op zichtlocatie Uitstekend gelegen kantoorruimte (130 m²) met eigen parkeergelegenheid Aan een brede laan met bomen, op

Nadere informatie

Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard

Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard Te koop: Holleweg 14 6131AB Sittard Te koop aangeboden jaren-50 landhuis met praktijk- c.q. kantoorruimte met vrijstaande garage op een royaal perceel groot 1040 m2. 465.000,-- kk. Voor meer informatie

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Barendrecht Aanbevelingen van de VAC 32 woningen, 8 appartementen plan Rijtuigwei te Opdrachtgever: Projectarchitect: Rijtuig BV, dhr. K.H.A.van Duuren Ingenieursburo AKM, Algemene opmerkingen: 1. De elektrische installaties

Nadere informatie

Minimum inrichtingseisen voor de podotherapie praktijk

Minimum inrichtingseisen voor de podotherapie praktijk Minimum inrichtingseisen voor de podotherapie praktijk blz. 1 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Motivatie 2. Artikel 2 van de Algemene Bepalingen van het Podotherapeuten besluit. 3. Algemene eisen voor een praktijkruimte

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Checklist beoordelen woning

Checklist beoordelen woning Checklist beoordelen woning versie mei 2012 Algemeen Zijn er tekeningen van de woning? Zijn dit alleen indelingstekeningen of ook bouwkundige en constructieve tekeningen? Hoe recent zijn de tekeningen?

Nadere informatie

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003)

Begrip Gelijkwaardigheid. (Bouwbesluit 2003) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit 2003) Met dank aan Dhr M. de Ronde (Stichting Het Klaverblad Zeeland) en Dhr F. Schuurman (Zorg Gebruikers Bundeling Flevoland) Begrip Gelijkwaardigheid (Bouwbesluit

Nadere informatie

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam

Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Rotterdam Aanbevelingen van de VAC Barendrecht woningen Marnixstraat in Opdrachtgever: Projectarchitect: PWS Vastgoedontwikkeling de Waal Bouw Vlaardingen Algemene opmerkingen: 1. Voor welke doelgroep zijn deze

Nadere informatie

TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht

TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht Ooms Drechtsteden Bedrijfshuisvesting B.V. Spuiboulevard 4 3311 GR Dordrecht telefoon 078 614 43 33 fax 078 614 75 52 TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht TE HUUR Stationsweg 39 te Dordrecht Algemeen Beschikbaar

Nadere informatie

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende

Vereiste omgeving/eigen perceel. Blinden en slechtziende Maatregelen voor een woongebouw Woongebouwomgeving Bijlage 3 Vereiste omgeving/eigen perceel Doelgroep Blinden en slechtziende Rolstoelgebrui kers, personen Slechtlopende (spelende) Kinderen met boodschappen

Nadere informatie

Factsheet Noodvoorziening

Factsheet Noodvoorziening Een asielzoekerscentrum in de gemeente / Informatie voor gemeenten / Noodvoorziening Verie def - Oktober 2015 Factsheet Noodvoorziening Door de hoge instroom van asielzoekers is het COA continu op zoek

Nadere informatie

COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN

COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN COLTBAAN 1 NIEUWEGEIN www.coltbaan1-19nieuwegein.nl Omschrijving *** DIVERSE BUSINESS UNITS VANAF 375,00 ALL-IN PER MAAND *** ALGEMEEN Kantoorgebouw Bastion is een zeer representatief gebouw met goede

Nadere informatie

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda

TE KOOP. Schorsmolenstraat 9 te Breda TE KOOP Schorsmolenstraat 9 te Breda In het centrum van Breda gelegen moderne bedrijfsruimte met royale buitenruimte. Het pand heeft de bestemming maatschappelijke voorzieningen en wonen. Waarbij het bestemmingsplan

Nadere informatie

Toegankelijkheid openbare gebouwen

Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid openbare gebouwen Toegankelijkheid van openbare gebouwen is een belangrijk kwaliteitsaspect. Iedereen, jong en oud, moet gemakkelijk zijn weg kunnen vinden. Dus ook voor mensen met een

Nadere informatie

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk)

Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Vragenlijst tbv de website toegankelijkheid van de gemeente Leidschendam-Voorburg (www.leidschendamvoorburg.nl/toegankelijk) Basis informatie van het gebouw 1 Naam van de organisatie 2 Bezoekadres. 3 Postcode

Nadere informatie

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang

Projectomschrijving. Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam. Inhoudsopgave. 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang Projectomschrijving Complex 2005 Kabelweg 21 Amsterdam Inhoudsopgave 1. Algemeen Bouwjaar Oppervlakte Ligging Kenmerken Toegang 2. Bouwkundige aspecten Constructie Gevelbekleding Dakbedekking 3. Technische

Nadere informatie

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding

van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding de brede reus van schets naar definitief ontwerp gebruikersindeling klimaat daglicht energie interieurconcept poort als entree achtergevel plein als verbinding planning van schets naar definitief ontwerp

Nadere informatie

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41

TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 TE HUUR IN BEST, AAN DE MOLENVESTE 41 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE HUUR IN BEST, MOLENVESTE 41. Op

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Avelingen West 28A 4202 MS Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Kenmerken kantoorruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor NUCLEAIRE GENEESKUNDE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen

20 huurappartementen aan de Anemonenstraat en 21 huurappartementen aan de Burgemeester Lemmensstraat Geleen Huren bij ZOwonen verhuurt 14.000 woningen in de gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, Onderbanken, Brunssum en Echt-Susteren. Wij streven ernaar om voor u een zo goed mogelijke woon- en leefsituatie

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Pijlstraat 1 4205 DA Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Het Bolwerk 65

TE KOOP. Breda Het Bolwerk 65 TE KOOP Breda Het Bolwerk 65 Op een schitterende locatie, in de binnenstad van Breda gelegen, verrassend licht en ruim driekamerhoekappartement met loggia. Het appartement is goed onderhouden, ligt op

Nadere informatie

Te huur. Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat NC te Numansdorp

Te huur. Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat NC te Numansdorp Te huur Kantoren op de 2 e verdieping Edisonstraat 98 3281 NC te Numansdorp Dit zeer representatieve bedrijfsverzamelgebouw is gelegen op een zichtlocatie aan de rand van het bedrijventerrein van Numansdorp.

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk vd Krabben, Roek, Wagenvoort Gezondheidscentrum Haverstraat

Huisartsenpraktijk vd Krabben, Roek, Wagenvoort Gezondheidscentrum Haverstraat Huisartsenpraktijk vd Krabben, Roek, Gezondheidscentrum Haverstraat Huisartsenpraktijk van der Krabben, Roek, Haverstraat 15a, Oldenzaal Aantal patiënten: 5100, 2FTE HA GENOMINEERD Oppervlakte huisartsenpraktijk

Nadere informatie

LOOLAAN APELDOORN

LOOLAAN APELDOORN LOOLAAN 27-32 APELDOORN 60.000 k.k. www.loolaan27-32.nl Loolaan 27-32, Apeldoorn Let op; het betreft een vanafprijs van 60.000,- k.k. Biedingen vanaf deze prijs worden door verkoper in overweging genomen.

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor een LABORATORIUM VOOR KLINISCHE CHEMIE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3

Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Pagina 1/8 Te Huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 3 Kantoor 250 m² 1.980,- excl. BTW per maand Condities Prijs Prijs per m² BVO Huurprijs parkeren Servicekosten

Nadere informatie

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo:

Algemeen. Openingstijden. Naam vrijwilliger * e-mail adres. Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving. Sleutelwoorden. Algemene objectinfo: Naam vrijwilliger * e-mail adres Algemeen Subcategorie * Naam * Meta titel Meta omschrijving Sleutelwoorden Algemene objectinfo: Straatnaam * Huisnummer * Toevoeging Postcode * Plaatsnaam * Telefoon Fax

Nadere informatie

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81

TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 TE KOOP IN BEST, HARTENVIER 81 ERA makelaardij Ed Willems Nieuwstraat 32 5683 KC Best telefoon: 0499-374040 fax: 0499-391465 www.edwillems.nl best@edwillems.nl TE KOOP IN BEST, AAN HET HARTENVIER 81. Royaal

Nadere informatie

Te huur Winkelpand(en) gelegen in het centrum van Oud-Beijerland

Te huur Winkelpand(en) gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Te huur Winkelpand(en) gelegen in het centrum van Oud-Beijerland Molendijk 49 t/m 53, 3262 AH Oud-Beijerland Algemeen Dit gezellige en deels authentiek ogende winkelpand is gelegen in de winkelstraat van

Nadere informatie

RUIMTESTAAT. Buurtzorg Pension Noordereiland

RUIMTESTAAT. Buurtzorg Pension Noordereiland RUIMTESTAAT Project: Projectnummer: Versie: Buurtzorg Pension Noordereiland BZN PHK47-49 V004 Noordereiland Ruimtenummer: 01 Rotterdam Ruimtebenaming: kantoor balie gecombineerd Algemene en ruimtelijke

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING HAP+SEH

PROGRAMMA VAN EISEN HUISVESTING HAP+SEH Het programma van eisen is hét middel om de ideevorming over de samenwerking binnen het gebouw te structureren. Het programma van eisen is voor de architect het uitgangspunt bij het ontwerpen. Het programma

Nadere informatie

Te huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 48

Te huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 48 Te huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 48 Pagina 1/7 Te huur Kantoorruimte Alkmaar Robijnstraat 48 Kantoor 250 m² 1.850,- excl. BTW per maand Condities Prijs 1.950,- exclusief BTW per maand Prijs per

Nadere informatie

Checklist Bedrijfsverhuizing

Checklist Bedrijfsverhuizing Checklist Bedrijfsverhuizing ReMaedie heeft de Checklist Bedrijfsverhuizing ontwikkeld als leidraad voor ondernemers om de verhuizing van hun bedrijf zo efficiënt en soepel mogelijk te laten verlopen.

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m.

Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10. Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Adres : JAN VALSTERWEG 10 Huurprijs vanaf 375,-- ex btw p.m. TYPE AANBOD : Huur SOORT AANBOD : Kantoor

Nadere informatie

KOPERWEG 11 H, 2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraaie kantoorruimte

KOPERWEG 11 H, 2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN. Fraaie kantoorruimte KOPERWEG 11 H, 2401 LH ALPHEN AAN DEN RIJN Fraaie kantoorruimte Representatieve entree Ruime kantoorruimte met plaats voor ongeveer 10 werkplekken Kantoorruimte voorzien van grote lichtstraat Kantoorruimte

Nadere informatie

Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt

Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt Folder: De ideale woning voor een Parkinsonpatiënt Inhoud Inleiding Mogelijke problemen die u ervaart met bijbehorende tips / adviezen Vergoedingsmogelijkheden Bronnen voor verdere informatie Inleiding

Nadere informatie

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel

Portfolio. Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Portfolio Architectenmarkt Capelle aan den IJssel Kavelwoning.nl de website met moderne zelfbouw woningen voor particulieren Kavelwoning.nl is opgezet door met als doel om het woningaanbod voor particulieren

Nadere informatie

Protestantse gemeente Grote kerk

Protestantse gemeente Grote kerk Protestantse gemeente Grote kerk Analyse en voorlopig ontwerp door Margriet de Zwart Interieurarchitect 2017-04-21 Waterstaatskerk bouwjaar 1839-1841 Status Kerk en Rondeel rijksmonument Oude situatie:

Nadere informatie

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen:

1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1. Drempels / dorpels. Algemeen: Gemeentelijk reglement tot toekenning van een aanpassingspremie voor woningen bewoond door senioren en personen met een handicap. TECHNISCHE NOTA 1.: Verbeteren van de toegankelijkheid in de woning. 1.

Nadere informatie

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen

Een multi functioneel bedrijvenpark. Leyensehof Kantoor. Leyensehof Bedrijfsruimte. Leyensehof Flex. Leyensehof is dubbelgroen Om te huren bij worden diverse ruimten ruimte beschikbaar van ibele bedrijfs- en werkruimte, is dubbelgroen Niet alleen een groene omgeving maar ook voorzien van groene energie Ruime parkeergelegenheid

Nadere informatie

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp

Azieweg Schalkwijk SCHALKWIJK. AZIEWEG. Transformatie van kantoren naar woningen. 14 juli 2014. 2014-020 Schetsontwerp Azieweg Schalkwijk Transformatie van kantoren naar woningen 14 juli 2014 SCHALKWIJK. AZIEWEG 2014-020 Schetsontwerp Situatie Hier gaat het om vijf identieke woontorens met een kantoorkraag in een groenzône

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 8 oktober 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande voorzieningen voor KINDER- EN JEUGDPSYCHIATRIE Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Burgemeester Sloblaan AB Meerkerk

WINKEL /KANTOOR /PRAKTIJKRUIMTE. Burgemeester Sloblaan AB Meerkerk blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

LEIDSEVEER 2 UTRECHT.

LEIDSEVEER 2 UTRECHT. LEIDSEVEER 2 UTRECHT www.smakkelaarsburgt.nl Omschrijving Algemeen: het kantoorgebouw Smakkelaarsburgt ligt in het hart van het stationsgebied van Utrecht en heeft een totale omvang van circa 12.367 m²

Nadere informatie

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun.

Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Waarom aanpasbaar? Niet iedereen is gelijk Mensen zijn verschillend van maat; ze kunnen lang zijn of kort, dik of dun. Veel mensen zijn minder beweeglijk door ouderdom, ziekte of een tijdelijke blessure.

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland

KANTOORRUIMTE MET MAGAZIJN. Smalzijde 17 4243 JP Nieuwland blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 4 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

Brandweerkazerne Dordrecht

Brandweerkazerne Dordrecht opdrachtgever locatie ontwerp uitvoering functie Gemeente Dordrecht Leerpark, Dordrecht 2006 2010-2011 Brandweerkazerne Technische Dienst GHOR Leer- en werkplek Da Vinci College Brandweerkazerne Dordrecht

Nadere informatie

Het bouwproces van een nieuwe praktijk: een praktijkvoorbeeld

Het bouwproces van een nieuwe praktijk: een praktijkvoorbeeld Het bouwproces van een nieuwe praktijk: een praktijkvoorbeeld Een tandartspraktijk verbouwen of een nieuwe praktijk opstarten doet u waarschijnlijk maar één keer. De bouw of verbouw van de praktijk speelt

Nadere informatie

Programma van eisen voor uw eigen woning

Programma van eisen voor uw eigen woning Programma van eisen voor uw eigen woning De eisen die in een zogenaamd programma van eisen worden opgenomen bestaan grofweg uit drie soorten: 1. Functionele & ruimtelijke eisen 2. Materiaaleisen, vorm

Nadere informatie

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014)

Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) Toegankelijke Stemlokalen Toegankelijkheidscriteria voor stemlokalen (update maart 2014) 1. INLEIDING Op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) zijn door PBTconsult

Nadere informatie

TE HUUR KANTOORVILLA RAADHUISLAAN 2A, OSS

TE HUUR KANTOORVILLA RAADHUISLAAN 2A, OSS TE HUUR KANTOORVILLA RAADHUISLAAN 2A, OSS Huurprijs vanaf 150,00 per m2 excl. btw en servicekosten Prestigieus kantoor houden op fraaiste locatie in centrum Oss De Raadhuislaan is in Oss het kloppend hart

Nadere informatie

Vraagprijs 160.000,- k.k.

Vraagprijs 160.000,- k.k. BAARSCHOOTSEKREEK 4D ROTTERDAM Rustig gelegen 3-kamer appartement met royaal balkon op het zuiden in het luxe appartementencomplex De Olympus in Rotterdam IJsselmonde. Het appartement ligt op de 2e etage,

Nadere informatie

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER].

VRAAGPRIJS 225.000,00 [KOSTEN KOPER]. TE KOOP APPARTEMENT MARTHALAAN 2-402 ENSCHEDE Het appartement is gelegen aan de Marthalaan met een blijvend vrij uitzicht op het Blijdensteinpark. De centrum locatie is uitermate gunstig terwijl er toch

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN

21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN 21 SENIORENAPPARTEMENTEN LOCATIE PINNERS TE TUBBERGEN In 2006 is dit appartementencomplex aan de Burgemeester Smalstraat te Tubbergen gerealiseerd. Het complex ligt in het hart van het centrum van Tubbergen

Nadere informatie

Te huur Praktijkruimten. Middeldijkerplein Barendrecht

Te huur Praktijkruimten. Middeldijkerplein Barendrecht Te huur Praktijkruimten Middeldijkerplein 10-14 Barendrecht Te huur Twee praktijkruimten Middeldijkerplein 10-14 Barendrecht Betreft : Twee moderne praktijkkamers die deel uitmaken van Gezondheiscentrum

Nadere informatie

Sociaal huis MErksplas

Sociaal huis MErksplas Sociaal Huis Merksplas DE Omgeving 1 Zicht naar de kerk 2 Zicht over het kruispunt 3 Het oude gemeentehuis met plein 4 Koppeling oude en nieuwe gemeentehuis 5 Het nieuwe gemeentehuis met terras 6 Overkant

Nadere informatie

Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 349.000,-- K.K. Adres : Maxwellstraat 35

Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 349.000,-- K.K. Adres : Maxwellstraat 35 WONINGMAKELAARDIJ BEDRIJFSMAKELAARDIJ AANKOOPBEMIDDELING TAXATIES VASTGOEDADVIES Plaatsnaam : DORDRECHT Vraagprijs 349.000,-- K.K. Adres : Maxwellstraat 35 TYPE AANBOD : Koop SOORT AANBOD : Kantoor VLOEROPPERVLAKTE

Nadere informatie

Seniorenwoningen Rijperduin. Sociale huurwoningen

Seniorenwoningen Rijperduin. Sociale huurwoningen Informatiebrochure Seniorenwoningen Rijperduin Sociale huurwoningen Stichting SHDH Jansstraat 27 2011 RT Haarlem Informatie: 088-0404103 E-mail: huurzaken@shdh.nl Inhoud Inleiding... 1 Levensloopbestendig...

Nadere informatie

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD

ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD TE HUUR SITTARD KANTOOROBJECT ENGELENKAMPSTRAAT 62, SITTARD HUURPRIJS KANTOOROBJECT: EUR 115,- PER M² PER JAAR, TE VERMEERDEREN MET BTW Algemeen : Het voormalige postkantoor van Sittard, op centrale locatie

Nadere informatie

Mgr Cornelis Veermanlaan 2 te VOLENDAM

Mgr Cornelis Veermanlaan 2 te VOLENDAM Mgr Cornelis Veermanlaan 2 te VOLENDAM Huurprijs 52.000 per jaar Omschrijving: Op een markante hoeklocatie aan de Julianaweg mogen wij u dit compleet uitgeruste vrijstaande bedrijfspand met verdieping,

Nadere informatie

Culemborg, De Raaf 9

Culemborg, De Raaf 9 Culemborg, De Raaf 9 OMSCHRIJVING: Op zeer centraal punt gelegen moderne kantoor-/praktijkruimte met een oppervlakte van ca. 89 m², o.a. geschikt voor medische, maatschappelijke of dienstverlenende sector.

Nadere informatie

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE

Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE Thús Wonen BROCHURE HALBERTSMASTRJITTE INHOUDSOPGAVE Algemene informatie 1 1. Wat gaan we bouwen? 2 2. Plattegronden 3 3. Huurprijzen 9 4. Hoe komt u in aanmerking? 10 5. Extra informatie: 11 Parkeren

Nadere informatie

Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016

Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016 Rapportage Schouw Gezondheidscentrum Gein Cliëntenraad GAZO Amsterdam Zuidoost 14 november 2016 Pagina 1 / 8 1. Inleiding De Cliëntenraad GAZO heeft een schouw uitgevoerd bij het gezondheidscentrum Gein

Nadere informatie

WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM

WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM WALENBURGERWEG 72-74 ROTTERDAM TE HUUR aangeboden: 150-630 m2 kantoorruimte A-locatie met 16 parkeerplaatsen op eigen terrein hoog afwerkingsniveau inclusief vloerbedekking, pantry s, toiletten, zonwering

Nadere informatie

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen

martiniziekenhuis schweitzerlaan paterswoldseweg het kantoor bedrijvenpark wonen Herbes temmin g van kan too r tot zo rghot n deuren s MA MA r i j k e v a douwe bo a studio m e Afstude r p r oj e c t el ukli e s ma k a r k o p g a v e Door de recessie is de leegstand van Nederlandse

Nadere informatie

Interieur kantoorruimte te Tubbergen

Interieur kantoorruimte te Tubbergen Interieur kantoorruimte te Tubbergen Projectnummer: 09-292 Deze kantoorruimte staat aan de rand van het industrieterrein in Tubbergen. De indeling van deze kantoorruimte is zorgvuldig ontworpen naar de

Nadere informatie

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl.

Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. BROCHURE Aangeboden door TROOST Onroerend Goed, Heerlen Tel: 045 571 79 76 HEERLEN Parc Imstenrade 180 Huurprijs: 1.400,-- per maand excl. Luxueus en modern appartement (bouwjaar 2000) op de 16e etage

Nadere informatie

Gorinchem, Concordiaweg 157

Gorinchem, Concordiaweg 157 Gorinchem, Concordiaweg 157 Kantoorruimte op een unieke locatie, direct aan het water en op loopafstand van het station en de historische binnenstad met uitstekende parkeerfaciliteiten. Adres Concordiaweg

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSONDERZOEK

HAALBAARHEIDSONDERZOEK 193 Hartogstraat 7a Slot vastgoedbeheer Zoetermeer HAALBAARHEIDSONDERZOEK Hartogstraat 7a Plaats 18 Den Haag 8 januari 2009 INLEIDING Op verzoek van Slot vastgoedbeheer heeft ons bureau een onderzoek verricht

Nadere informatie

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW

1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW 1 METEN VAN EEN KERKGEBOUW Voordat er gegevens op de website kunnen worden ingevoerd moet de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid BTB van een locatie worden bepaald. De BTB wordt weergegeven

Nadere informatie

Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT. versie 2.0-26 juni 2009

Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT. versie 2.0-26 juni 2009 Formuleboek Mediq Apotheek RUIMTELIJK CONCEPT 3. Vlekkenplan ruimtelijk De Mediq Apotheek is een open, transparante apotheek, waarin de relatie tussen klant en apotheker centraal staat. De apotheek kan

Nadere informatie

ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT

ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT ORTELIUSLAAN 1000 UTRECHT www.orteliuslaan1000.nl Omschrijving Het kantoorgebouw Courtyard Building is centraal gelegen op het kantorenpark Papendorp. Door de goede ligging in Nederland, de zichtlocatie,

Nadere informatie

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp

Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Te huur Winkelpand met maar liefst 220 m² vloeroppervlak gelegen in het centrum van Numansdorp Voorstraat 14, 3281 AV Numansdorp Algemeen Dit fraaie winkelpand is gelegen in de winkelstraat van Numansdorp

Nadere informatie

OTHELLOWEG 293 HOOGVLIET 139.500 k.k. www.othelloweg293.nl Omschrijving Gunstig gelegen 3-kamer appartement (ca. 97 m2), gesitueerd op de 4e verdieping van een zeer verzorgd appartementencomplex. De woning

Nadere informatie

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001

aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld door het College bouw ziekenhuisvoorzieningen op 26 november 2001 REFERENTIEKADER ten behoeve van bestaande WERKPLAATSEN TECHNISCHE DIENST Gelet op artikel 15a van de Wet ziekenhuisvoorzieningen Aangeboden aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Vastgesteld

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem

KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING. Avelingen-West MS Gorinchem KANTOORRUIMTE 1 E VERDIEPING blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging...

Nadere informatie

Richtlijnen, tevens eisen, met betrekking tot de praktijkinrichting SCN praktijken voor chiropractie

Richtlijnen, tevens eisen, met betrekking tot de praktijkinrichting SCN praktijken voor chiropractie Richtlijnen, tevens eisen, met betrekking tot de praktijkinrichting SCN praktijken voor chiropractie De met * aangegeven onderdelen zijn altijd verplicht. 3.0. De accommodatie - algemeen:* Het gebouw waar

Nadere informatie

Hoepel 45 Sliedrecht Vraagprijs 225.000,-- k.k. Veelzijdige aanbod! Bijzonderheden Kenmerken

Hoepel 45 Sliedrecht Vraagprijs 225.000,-- k.k. Veelzijdige aanbod! Bijzonderheden Kenmerken Hoepel 45 Sliedrecht Vraagprijs 225.000,-- k.k. Veelzijdige aanbod! Graag bieden wij u deze goed onderhouden hoekwoning met verschillende gebruiksmogelijkheden aan. Deze sympathieke geschakelde bungalow

Nadere informatie

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans

Hofman Dujardin Architecten. Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Hofman Dujardin Architecten BarentsKrans Receptie balie in ontmoetingsgebied Atrium met bibliotheek Nieuw huis voor gerenommeerd advocaten- en notariskantoor Het gebouw stamt uit 1950 en heeft een vloeroppervlak

Nadere informatie

Totaal circa 1.395,50 vvo TE KOOP. Nijverheidslaan 155 Veldhoven Fantastische hoogwaardige nieuwbouw kantoorruimte gelegen op zichtlocatie

Totaal circa 1.395,50 vvo TE KOOP. Nijverheidslaan 155 Veldhoven Fantastische hoogwaardige nieuwbouw kantoorruimte gelegen op zichtlocatie Totaal circa 1.395,50 vvo TE KOOP Nijverheidslaan 155 Veldhoven Fantastische hoogwaardige nieuwbouw kantoorruimte gelegen op zichtlocatie OMGEVINGSFACTOREN Het object is solitair gelegen aan de noordzijde

Nadere informatie

Zaan Apotheek. De Jong Gortemaker Algra Archicten en Ingenieurs

Zaan Apotheek. De Jong Gortemaker Algra Archicten en Ingenieurs Zaan Apotheek De Jong Gortemaker Algra Archicten en Ingenieurs Foto vorige pagina: DdB Fotografische Vormgeving Foto huidige pagina: Rogier Janssen Foto s: DdB Fotografische Vormgeving Zicht op nachtbalie

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie

Dreef 24 4875AC Etten-leur 189.500,- k.k. Appartement IN PRIJS VERLAAGD! In het centrum gelegen, bieden wij namens één van onze relaties te koop aan een goed onderhouden 3-kamer hoekappartement met

Nadere informatie

Praktijk met Toekomst

Praktijk met Toekomst 1 Praktijk met Toekomst bouwadviesgroep-lhv De multifunctionele wachtkamer Zelfmanagement Digitaal hart van de praktijk Hygiëne Duurzaamheid en bouwtechniek bouwadviesgroep-lhv POH, kosten en baten Huisvestingslasten

Nadere informatie

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN LEVENSLOOPGESCHIKT BOUWEN: PRAKTISCHE OVERWEGINGEN 'Ons streven is 6.000 nultredenwoningen in de gemeente in 2020'. En: 'Alle nieuwbouw realiseren wij levensloopgeschikt'. Dit zijn voorbeelden van ambities

Nadere informatie

Informatieblad. MIVA Voorzieningen. ITS & MIVA Uitgangspunten

Informatieblad. MIVA Voorzieningen. ITS & MIVA Uitgangspunten ITS & MIVA De toegankelijkheid van een gebouw hangt af van veel factoren. Mensen met een functiebeperking willen, voordat zij ergens naar toe gaan weten of zij er kunnen komen, binnen kunnen komen en gebruik

Nadere informatie

Westland. The Glass House

Westland. The Glass House Kantoorruimte Westland Het Westland staat bekend om zijn glastuinbouw. De oranje gloed die er s nachts de hemel verlicht, is afkomstig van de assimilatieverlichting in de kassen. De streek dankt aan deze

Nadere informatie

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.

Projectinformatie. Kantoorruimte. Bellweg 4 4104 BJ Culemborg. Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed. Projectinformatie Kantoorruimte Bellweg 4 4104 BJ Culemborg Bellweg 4 (0345) 64 13 89 4104 BJ Culemborg www.barneveldvastgoed.nl KvK 30234202 info@barneveldvastgoed.nl Inhoud 1. Algemene informatie...3

Nadere informatie

Positie balie Een balie is voor de bezoeker op een logische en vindbare plek gesitueerd.

Positie balie Een balie is voor de bezoeker op een logische en vindbare plek gesitueerd. 1 Programma van eisen voor balies ter preventie van agressie en geweld In de eerste kolom is het onderwerp weergegeven en in de tweede kolom is vermeld de te behalen prestatie of een omschrijving hoe genoemde

Nadere informatie

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem

KANTOORRUIMTE. Weide CJ Gorinchem blad 2 Inhoud 1. Algemene informatie... 3 1.1. Algemene omschrijving... 3 1.2. Adresgegevens... 3 1.3. Indeling bedrijfsobject... 3 1.4. Omschrijving ruimte... 3 1.5. Ligging... 4 1.6. Bereikbaarheid en

Nadere informatie

SNAARMANSLAAN 8 ALKMAAR 219.500 k.k. www.snaarmanslaan8.nl Omschrijving Een pareltje van een woning op het mooiste stukje van de Snaarmanslaan! Achter de karakteristieke gevel met in 2016 vernieuwd voegwerk

Nadere informatie