Hoofdstuk I Starten met een onderneming Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk I Starten met een onderneming... 1. Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap... 45. Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige..."

Transcriptie

1 Beknopte inhoudstafel Hoofdstuk I Starten met een onderneming Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen Hoofdstuk V Bank en kredieten Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Hoofdstuk VIII Personeelszaken Hoofdstuk IX Belastingen Hoofdstuk X Verzekeringen Hoofdstuk XI Milieu en stedenbouw Hoofdstuk XII Diverse steunmaatregelen Hoofdstuk XIII Verkoop en verkooptechnieken Hoofdstuk XIV Internet voor ondernemers Hoofdstuk XV Overdracht of einde van de onderneming Hoofdstuk XVI Modellen Hoofdstuk XVII Cijfers & tabellen Hoofdstuk XVIII Websites Trefwoordenregister I De ondernemersgids 2014,

2

3 Hoofdstuk I Starten met een onderneming 7. Btw-verplichtingen a. Algemene btw-verplichtingen b. Speciale btw-stelsels A. Voorwaarden 1. Leeftijd... 3 a. 18 jaar Bekwaam zijn... 3 a. Gefailleerde... 3 b. Niet bekwaam Nationaliteit Beroepskaart... 3 a. Aanvraag bij verblijf in België... 3 b. Aanvraag bij verblijf buiten België... 4 c. Voorwaarden... 4 d. Procedure... 4 e. Kostprijs... 5 f. Aflevering... 5 g. Geldigheidsduur... 5 h. Vernieuwingen... 6 i. Weigering... 6 j. Vrijstellingen... 6 k. Onderbreking of stopzetting Beschikken over de burgerrechten Opstellen ondernemingsplan... 7 B. Administratieve formaliteiten 1. Financiële rekening openen Verplichte inschrijving bij een ziekenfonds Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds Inschrijving Kruispuntbank voor ondernemingen (KBO)... 9 a. Kruispuntbank... 9 b. Een uniek nummer... 9 c. Verplichte vermelding d. Ondernemingsloketten e. Administratieve formaliteiten f. Kosten g. Wijzigen/stopzetten van de activiteit h. Private en Public search Inschrijving op de lijst van dienstverlenende intellectuele beroepen Boekhouding voeren C. Vestigingswetgeving 1. Basiskennis bedrijfsbeheer a. Voor wie? b. Wie moet zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen?.. 14 c. Hoe zijn/haar basiskennis van het bedrijfsbeheer bewijzen? d. Vrijstellingen Bewijzen van beroepskennis a. Wie moet beroepskennis bewijzen? b. Hoe beroepskennis bewijzen? Uitzondering: vrije en dienst verlenende intellectuele beroepen D. Speciale vergunningen 1. Vergunning ambulante handel (leurderskaart) a. Wie kan de leurderskaart aanvragen? b. Voorwaarden voor het verkrijgen van een machtiging c. Soorten ambulante activiteiten d. Verboden producten e. Administratie Vergunning vervaardigen en verhandelen van voedingswaren a. Uitzondering b. Administratieve procedure Sabam en billijke vergoeding Registratie als aannemer Erkenning als aannemer a. Doel b. Administratieve procedure E. Vervanging van zelfstandigen F. Franchising 1. Begrip Franchisor en franchisee a. Kenmerkende eigenschappen b. Europese erecode De ondernemersgids 2015, III

4 3. Wet betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsakkoorden a. Algemeen b. Toepassingsgebied G. Vennootschapsnaam/handelsnaam 1. Begrip Bescherming a. Vennootschapswetboek b. Wet op de marktpraktijken c. Benelux-verdrag inzake intellectuele eigendom Wat bij conflict? H. Intellectuele rechten en industriële eigendom 1. Merk a. Begrip b. Deponering c. Duur en vernieuwing d. Bescherming Octrooi a. Begrip b. Deponering c. Octrooieerbaarheid d. Rechten en plichten van octrooihouder e. Nietigheid van octrooi f. Europees eengemaakt octrooi Tekeningen en modellen a. Begrip b. Deponering c. Bescherming Auteursrechten a. Auteurswet b. Softwarewet Hoofdstuk II Eenmanszaak of vennootschap A. Handelaar en huwelijk 1. Gehuwden en eenmanszaak a. Principe b. Geen huwelijkscontract: wettelijk stelsel c. Scheiding van goederen d. Algehele gemeenschap e. Wijzigen van huwelijksstelsel f. Hoeveel kost een huwelijkscontract of een wijziging? g. Bescherming van de gezinswoning Gehuwden en vennootschap a. Principe b. Uitzonderingen c. Huwelijkscontract of niet? Homohuwelijk Samenwonende handelaar Wat bij echtscheiding? B. Verschillen tussen eenmanszaak en vennootschap 1. Begrip eenmanszaak Begrip vennootschap a. Eigen rechtspersoon b. Beperkte aansprakelijkheid c. Vennootschapsbelasting d. Dubbele boekhouding e. Rekening-courant Vennootschap in oprichting a. Vennootschapsvorm en -naam b. Tijdsbeperking Veranderen vennootschapsvorm C. Naamloze vennootschap 1. Aantal aandeelhouders Aansprakelijkheid Naam Doel Oprichtersaansprakelijkheid a. Financieel plan b. Aansprakelijkheid c. Oprichtersaansprakelijkheid beperken Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Volstort kapitaal c. Minimumkapitaal IV De ondernemersgids 2015,

5 d. Niet-volstort kapitaal e. Kapitaalverhoging f. Kapitaalverlaging g. Toegestaan kapitaal Inbreng a. Inbreng in geld b. Inbreng in natura c. Quasi-inbreng Aandelen a. Aandelen op naam, aandelen aan toonder en gedematerialiseerde aandelen b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelen met of zonder stemrecht d. Winstbewijzen Overdracht van aandelen a. Onvervreemdbaarheidsclausule b. Goedkeuringsclausule c. Voorkoopclausule d. Aandeelhoudersovereenkomst Inkoop eigen aandelen Bestuur a. Principe b. Afzetbaarheid en benoeming c. Dagelijks bestuur d. Bevoegdheden e. Voorzitter raad van bestuur f. Directiecomité g. Vaste vertegenwoordiger Aansprakelijkheid bestuurders Tegenstrijdig belang a. Principe b. Procedure Minderheidsvordering Algemene vergadering a. Bevoegdheid b. Procedure van samenroeping c. Deelname algemene vergadering.. 62 d. Papieren algemene vergadering.. 62 e. Gewone algemene vergadering of jaarvergadering f. Bijzondere algemene vergadering.. 63 g. Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging a. Procedure en meerderheid b. Wijziging van doel Stemrecht Alarmbelprocedure Geschillen tussen vennoten a. Uitsluiting van een aandeelhouder.. 64 b. Gedwongen afkoop Duur van de nv D. Bvba 1. Aantal aandeelhouders Aansprakelijkheid aandeelhouders Naam Doel Oprichtersaansprakelijkheid a. Financieel plan b. Aansprakelijkheid Kapitaal a. Geplaatst kapitaal b. Volstort kapitaal c. Minimumkapitaal d. Niet-volstort kapitaal e. Kapitaalverhoging f. Kapitaalverlaging Inbreng a. Inbreng in geld b. Inbreng in natura c. Quasi-inbreng Aandelen a. Aandelenregister b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelen met of zonder stemrecht Overdracht van aandelen a. Overdracht tijdens leven b. Overdracht bij overlijden Inkoop eigen aandelen Bestuur a. Wie bestuurt? b. Afzetbaarheid en benoeming c. Bevoegdheden d. Vaste vertegenwoordiger De ondernemersgids 2015, V

6 12. Aansprakelijkheid van zaakvoerder(s) Tegenstrijdig belang a. Principe b. Procedure Minderheidsvordering Algemene vergadering a. Bevoegdheid b. Procedure van samenroeping c. Deelname algemene vergadering.. 72 d. Papieren algemene vergadering.. 72 e. Gewone algemene vergadering of jaarvergadering f. Bijzondere algemene vergadering.. 72 g. Buitengewone algemene vergadering Statutenwijziging a. Procedure en meerderheid b. Wijziging van doel Stemrecht Alarmbelprocedure Geschillen tussen vennoten a. Uitsluiting b. Gedwongen afkoop Duur van de bvba E. E-bvba 1. Oprichting Overlijden Tegenstrijdig belang Algemene vergadering Minimaal volstort kapitaal F. S-bvba 1. Oprichting en aandeelhouders Kapitaal Vermelding s Bestuur Wettelijke reserve Omvorming van een s-bvba naar een gewone bvba G. Vennootschap onder firma 1. Formaliteiten Besloten karakter Boekhoudkundige verplichtingen Onbeperkte aansprakelijkheid H. Coöperatieve vennootschap 1. Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba) a. Formaliteiten b. Kapitaal Lidmaatschap Aandelen a. Aandelenregister b. Aandelen met en zonder nominale waarde c. Aandelenoverdracht Algemene vergadering Bestuur I. Commanditaire vennootschap op aandelen (comm.va) 1. Vetorecht Aansprakelijkheid J. Gewone commanditaire vennootschap (comm.v) 1. Beperkte aansprakelijkheid Formaliteiten Boekhouding Hoofdstuk III Sociaal statuut zelfstandige A. Begrip zelfstandige 1. Wie is zelfstandige? a. Sociaal criterium b. Fiscaal criterium VI De ondernemersgids 2015,

7 2. Speciale categorieën zelfstandigen a. Helper b. Meewerkende echtgenoot c. Mandataris in een vennootschap.. 90 d. Vervangend ondernemer B. Verplichting tot aansluiting 1. Aansluitingsplicht a. Procedure b. Sancties bij laattijdige aansluiting.. 93 c. Fictieve aansluitingen Verandering van fonds a. Na vier jaar bij hetzelfde fonds b. Vóór het bereiken van de pensioenleeftijd c. Na betaling van alle bijdragen d. Op welke datum gaat de verandering in? e. Formaliteiten C. Sociale bijdragen 1. Berekening a. Beroepsinkomen b. Bijdragepercentage c. Minimum- en maximumbijdragen d. Grens bijberoepen en gepensioneerden e. Beheerskosten f. Ogenblik van betaling g. Commissie vrijstelling van bijdragen h. Sociaal certificaat en sociale notificatie i. Berekeningstool Beginnende zelfstandigen a. Verschil met vroeger? b. Wie is beginner of starter? c. Hoe worden de startersbijdragen berekend? d. Elke bijdragecategorie zijn startersbijdrage? e. Starten in de loop van een jaar proratisering f. Fiscale weerslag g. Uitstel van betaling h. Terugbetaling bij gemiste start i. Gevaar van onderbreken en herbeginnen D. Categorieën zelfstandigen 1. Zelfstandige in hoofdberoep Zelfstandige in bijberoep a. Hoofdzakelijke tewerkstelling b. Vervangingsinkomen c. Rust- of invaliditeitspensioen vrijwaren d. Sociale bijdragen en vrijstelling Gelijkgestelden met bijberoep a. Wie wordt er bedoeld? b. Sociale bijdragen en vrijstelling Gevolgen van een activiteit in bijberoep of gelijkgesteld Gepensioneerden a. Actieve 65-plusser of actieve vervroegd gepensioneerde b. Impact nieuwe bijdrageregeling Meewerkende echtgenoot (m/v) a. Ministatuut b. Maxistatuut Student E. Vennootschapsbijdrage 1. Bedrag Interest Vrijstellingen a. Tijdelijke vrijstelling b. Permanente vrijstelling F. Sociale uitkeringen 1. Ziekte en invaliditeitsverzekering a. Geneeskundige verzorging b. Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid c. Vergoeding hulp door een derde persoon d. Moederschapsverzekering Pensioenen a. Pensioenleeftijd b. Pensioenaanvraag c. Pensioenberekening d. Minimumpensioen e. Maximumpensioen De ondernemersgids 2015, VII

8 f. Rechten in de zelfstandigenregeling én werknemers g. Gezinssituatie h. Administratie i. Aanvullende verzekering j. Echtscheidingspensioen k. Overlevingspensioen l. Toegelaten bezigheid m. Aanvullende uitkeringen n. Pensioenraming Gezinsbijslag a. Rechthebbende b. Rechtgevende kinderen c. Bijslagtrekkende d. Soorten uitkeringen e. Toegelaten beroepsactiviteit rechtgevend kind f. Structuren Faillissementsverzekering a. Algemeen stelsel b. Crisismaatregelen c. Uitbreiding naar gedwongen stopzetting d. Begeleiding zelfstandigen in moeilijkheden Moederschapshulp Betaald palliatief verlof Zorgverlof voor een zwaar ziek kind Beroepsziekten Hoofdstuk IV Boekhoudkundige verplichtingen A. Boekhouding 1. Voor wie? a. Particuliere handelaren b. Kleine ondernemingen c. Grote ondernemingen d. Andere Soorten boekhouding a. Vereenvoudigde boekhouding b. Volledige boekhouding Vereenvoudigd boekhouden a. Voor wie? b. Wettelijke boeken c. Wijze van boeken d. Boekingsdocumenten e. Bewaring boekingsdocumenten f. Munt g. Inventaris h. Waarderingsregels Volledige boekhouding a. Voor wie? b. Wat? c. Wettelijke boeken d. (Hulp)dagboeken en centraal (dag)boek e. Inventarisboek f. Wijze van boeken g. Boekingsdocumenten h. Rekeningenstelsel i. Munt j. Inventaris Andere boeken Bewaartermijn en -plaats Waarderingsregels Boekjaar Vzw s a. Boekhouding b. Jaarrekening c. Commissaris B. Jaarrekening van vennootschappen 1. Definitie en doel Algemeen toepasselijk principe Volledige of verkorte versie Opmaken jaarrekening a. Enkelvoudige jaarrekening b. Geconsolideerde jaarrekening Onderdelen jaarrekening a. Balans b. Resultatenrekening c. Toelichting d. Sociale balans e. Jaarverslag f. Verschil verkort en volledig schema Openbaarmaking jaarrekening a. Wie/wat-criteria b. Munt c. Waar? d. Wanneer? VIII De ondernemersgids 2015,

9 e. Taal f. Wijze en kosten van neerlegging Controle op de jaarrekening a. Technische en formele controle b. Inhoudelijke controle Strafbepalingen Administratieve boete a. Burgerlijke sanctie b. Gerechtelijke ontbinding C. Boekhoudkundige normen 1. Belgische boekhoudnormen IAS/IFRS a. Wat? b. Voor wie in België? US GAAP/FAS D. Experten 1. Boekhouder/fiscalist Accountant a. Opdrachten b. Bijzondere controleopdrachten Belastingconsulent a. Advies in fiscale zaken b. Vertegenwoordigen belastingplichtige c. Bijstaan bij fiscale verplichtingen Bedrijfsrevisor a. Opdrachten b. Commissaris c. Aanstellingscriteria Hoofdstuk V Bank en kredieten A. Betalingen 1. Zichtrekening a. Begrip b. Reglement van de zichtrekening c. Gebruik Betalen met cheques a. Soorten cheques b. Innen van een cheque c. Geldigheid van een cheque d. Protesteren van een cheque e. Verlies of diefstal van een cheque Proton, betaal- en kredietkaarten a. Proton b. Betaalkaarten c. Kredietkaarten Wisselbrief a. Begrip b. Verdisconteren van een wissel c. Protesteren van de wissel Europese domiciliëring a. Begrip b. Facturen van leveranciers betalen via b2c-domiciliëring c. Facturen van leveranciers betalen via b2b-domiciliëring d. Facturen van uw klanten innen via domiciliëring Elektronisch bankieren a. Manieren om elektronisch te bankieren b. Werken met Isabel Internationale betalingen a. Begrip b. IBAN- en BIC-code B. bankkredieten 1. Investeringskrediet a. Wat is een investeringskrediet? b. Wanneer een investeringskrediet? c. Uitwerking van een investeringskrediet d. Terugbetaling van een investeringskrediet e. Kiezen voor vaste of variabele rentevoet Kaskrediet a. Begrip b. Interest van een kaskrediet c. Terugbetaling van een kaskrediet Straight loan Voorafbetalingslening a. Begrip b. Soorten voorafbetalingsleningen De ondernemersgids 2015, IX

10 5. Krediet op afbetaling voor beroepsdoeleinden a. Begrip b. Functie c. Waarborgen bij een krediet op afbetaling d. Interest Leasing a. Begrip b. Roerende leasing c. Onroerende leasing Overbruggingskrediet voor beroepsdoeleinden a. Begrip b. Functie c. Soorten overbruggingskredieten d. Interest van een overbruggingskrediet Documentair krediet a. Begrip b. Functie c. Documenten bij een documentair krediet d. Kostprijs Gemengde lening a. Begrip b. Hoedanigheid c. Bestemming Vervroegde terugbetaling beroepskredieten a. Begrip b. Wederbeleggingsvergoeding Wet Laruelle van Fiscale aspecten van beroepskredieten a. Principe b. Fiscale aspecten gemengde lening C. Waarborgen 1. Soorten waarborgen a. Hypotheek b. Hypothecair mandaat of volmacht c. Persoonlijke borgstelling d. Pand handelsfonds e. Inpandgeving van waarden Bankwaarborg a. Begrip b. Functie c. Betaalbaar op eerste verzoek d. Interest D. Krediet in tijden van crisis 1. Kredietcrisis Vlaams Waarborgfonds Participatiefonds Vlaanderen a. Soorten leningen b. Aanvraagprocedure De win-winlening Hinder openbare werken: nog krediet mogelijk? E. Factoring a. Begrip b. Praktische werking c. Interest F. Kredietverzekering a. Begrip b. Kostprijs Hoofdstuk VI Bedrijfsruimte huren, kopen of verbouwen A. Huur 1. Gewone huur a. Huurcontract b. Duur c. Plaatsbeschrijving d. Registratie van het contract e. Huurwaarborg f. Levering, onderhoud en herstelling g. Veranderingswerken en verbouwing h. Huurprijs i. Vervreemding van het gehuurde goed X De ondernemersgids 2015,

11 j. Onderverhuur en overdracht van huur k. Affiches en advertenties Handelshuur a. Huurcontract b. Duur c. Plaatsbeschrijving d. Registratie van het contract e. Huurwaarborg f. Onderhoud en herstelling g. Veranderingswerken en verbouwing h. Huurprijs i. Vervreemding van het gehuurde goed j. Onderverhuur en overdracht van huur k. Handelshuurhernieuwing Woninghuurwet a. Huurcontract b. Duur en opzeg huurovereenkomst c. Hoofdverblijfplaats en handelszaak in hetzelfde onroerend goed d. Staat van de gehuurde woning e. Huurwaarborg f. Huurprijs g. Overdracht en onderverhuur h. Informatieve bijlage i. Plaatsbeschrijving j. Registratie van het contract k. Affiches en advertenties l. Herstellingen m. EPC-attest B. Aankoop bedrijfsruimte 1. Aankoop a. Compromis b. Notariële akte c. Opschortende en ontbindende voorwaarde d. Kosten e. Weigering verlijden notariële akte Openbaar of uit de hand Bodemverontreiniging en sanering Overdracht van risico Gebreken C. (Ver)bouwen bedrijfsruimte 1. Aannemingscontract a. Begrip b. Verbintenissen van de aannemer c. Verbintenissen van de bouwheer Registratie aannemer a. Afschaffing registratieplicht aannemers b. Werfmelding en elektronische aanwezigheidsregistratie Inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid a. Inhoudingsplicht b. Hoofdelijke aansprakelijkheid Hoofd- en onderaannemers a. Rechtstreekse vordering b. Werfmelding c. Schijnzelfstandigheid geviseerd Terbeschikkingstelling van werknemers Strijd tegen illegale tewerkstelling en sociale dumping Buitenlandse aannemers Architect Prijsbepaling en min- en meerwerken Opleveringen a. Begrip b. Voorlopige oplevering c. Definitieve oplevering Problemen en gebreken a. Algemeen b. Tienjarige aansprakelijkheid c. Verborgen gebreken d. Zichtbare gebreken e. Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de architect f. De architect zit in een vennootschap Wet Breyne a. Begrip b. Inhoud contract Veiligheidscoördinator a. Begrip b. Aanstelling c. Wanneer noodzakelijk? De ondernemersgids 2015, XI

12 14. Erfpacht en recht van opstal a. Erfpacht b. Opstal Erfdienstbaarheid D. Energieprestatie van ge bouwen (kopen-huren-bouwen) 1. Verplichtingen bij nieuwbouw en renovatie Verplichtingen bij verkoop of verhuur van bestaande gebouwen Publieke gebouwen E. Mede-eigendom 1. Algemeen Vormen van mede-eigendom a. Gewone mede-eigendom b. Gedwongen mede-eigendom c. Vrijwillige mede-eigendom Appartementsmede-eigendom a. Algemeen b. Statuten en reglement van orde c. Rechtspersoonlijkheid vereniging van mede-eigenaars d. Algemene vergadering e. Raad van mede-eigendom f. Syndicus g. Commissaris van de rekeningen h. Rechten en plichten mede-eigenaars i. Verhaal bij de vrederechter j. Deelverenigingen k. Overdracht van een kavel in de mede-eigendom Geldigheidsvereisten a. Wilsovereenstemming b. Gebreken in de toestemming c. Bekwaamheid d. Voorwerp Vorm en bewijs a. Vorm b. Bewijs c. Tegenwerpelijkheid aan derden Eigendomsoverdracht en overdracht risico a. Algemeen b. Contractueel vastleggen Verplichtingen verkoper a. Plicht tot leveren b. Garantieplicht c. Vrijwaring tegen uitwinning en gebreken Verplichtingen koper a. In ontvangst nemen verkochte goed b. Prijs betalen Eenzijdige verkoopbelofte (optie) Koop met commandverklaring Koop op proef Beëindiging koopovereenkomst a. Nietigverklaring op grond van benadeling b. Beding van wederinkoop Diensten Internationale koop a. Begrip b. Bevoegde rechter c. Toepasselijk recht d. Toepasselijk recht Inhoudelijk e. Bewijs van overeenkomst Hoofdstuk VII Kopen, verkopen en contracteren Voorafgaand: Wetboek Economisch recht A. Koop-verkoop 1. Begrip B. Concessie en handelsagentuur 1. Concessie a. Begrip b. Kenmerken c. Wettelijke bescherming Handelsagentuur a. Begrip b. Eigenschappen c. Wettelijke bescherming XII De ondernemersgids 2015,

13 C. Bestelbon en factuur 1. Bestelbon a. Begrip b. Wettelijke vermeldingen c. Algemene voorwaarden Factuur a. Begrip b. Wettelijke vermeldingen c. Bewijs d. Taal e. Algemene voorwaarden f. Eigendomsvoorbehoud g. Voorrecht van de niet-betaalde verkoper h. Regels aangaande de levering van diensten D. Marktpraktijken 1. Begrip consument Prijsaanduiding Reclame a. Algemeen b. Vergelijkende reclame c. Misleidende reclame en handelspraktijken d. Reclame en het nieuwe kooprecht e. Ongewenste communicaties Beperkingen bij de verkoop a. Verkopen met verlies b. Prijsvermindering c. Uitverkoop d. Sperperiode en solden e. Gezamenlijk aanbod f. Waardebonnen g. Openbare verkoop h. Tombola Verkoop van consumptiegoederen a. Algemeen b. Toepassing c. Verplichtingen verkoper d. Bestaan gebrek e. Termijn aansprakelijkheid f. Rechten consument g. Garantie Verkoop op afstand a. Ruime definitie b. Herroepingsrecht c. Uitzonderingen d. Uitvoering bestelling binnen de 30 dagen e. Informatieplicht Verkoop buiten de onderneming a. Informatieverplichtingen ter bescherming van de consument b. Bedenktermijn en voorschot c. Aankoopbon Rustdag en openingsuren a. Wekelijkse rustdag b. Openingsuren c. Dagwinkels d. Nachtwinkels e. Algemeen Economische inspectie a. Bevoegdheid b. Klacht indienen Stilzwijgende verlenging consumentencontracten a. Algemeen b. Welke contracten? c. Beperkingen Telefonische helpdesk E. Leverings- en betaal problemen 1. Overmacht Hoe reageren bij wanprestatie? a. Exceptie van niet-uitvoering b. Retentierecht c. Eigendomsvoorbehoud d. Schuldvergelijking e. Ingebrekestelling f. Bij een ander kopen? Aanmaning Factuur protesteren De advocatenakte Verjaringstermijnen Bevoegde rechtbank Verhaalbaarheid ereloon advocaat a. Wet verhaalbaarheid advocaatkosten De ondernemersgids 2015, XIII

14 F. Elektronisch zakendoen 1. Algemeen Privacy a. Informatie verstrekken b. Hoe de informatie aanbieden? Reclame of spam a. Bescherming persoonlijke levenssfeer b. Wet van 11 maart 2003 aangaande de informatieverplichting voor aankopen via internet Elektronische handtekening a. Begrip b. Gebruik c. Onderscheid digitaal elektronisch Elektronische factuur Boek VI betreffende de markt praktijken en consumentenbescherming G. Faillissement collectieve schuldenregeling en gerechte lijke reorganisatie 1. Failliet gaan a. Voorwaarden b. Gevolgen c. Verloop procedure Taak curator Rechter-commissaris Bevoorrechte schulden a. Algemeen b. Eigendomsvoorbehoud Collectieve schuldenregeling a. Minnelijke aanzuiveringsregeling b. Gerechtelijke aanzuiveringsregeling c. Totale kwijtschelding van schulden d. Leefgeld e. Lot van de zekerheidssteller Centrale voor kredieten aan ondernemingen Continuïteit van ondernemingen a. Begrip b. Buitengerechtelijke reorganisatie c. Gerechtelijke reorganisatie d. Doelwijziging e. Einde van de gerechtelijke reorganisatie Uitkering na faillissement H. Alternatieve geschillenbehandeling 1. Arbitrage Ombudsdienst Verzoening voor de rechter Privébemiddeling Wettelijke bemiddeling a. Algemeen b. Vrijwillige bemiddeling c. Gerechtelijke bemiddeling d. Informatie Hoofdstuk VIII Personeelszaken A. Aanwerven 1. Rekrutering en selectie a. VDAB b. Advertentie c. Selectiebureau Verplichtingen bij selectie en aanwerving a. Verplichtingen bij aanwerving b. Privacywet c. Toegelaten en verboden vragen d. Aangifte van tewerkstelling e. Verplichtingen inzake onthaal f. Verplichtingen bij eerste aanwerving Uitzendarbeid a. Kostprijs b. Wanneer en hoelang mogelijk? c. Papierwerk en verplichtingen XIV De ondernemersgids 2015,

15 B. Arbeidsovereenkomst sluiten 1. Onderscheid arbeider bediende Arbeidsovereenkomst onbepaalde duur: essentiële elementen Schijnzelfstandigheid Geldigheidsvereisten voor sluiten overeenkomst Verboden clausules en bepalingen Opschortende voorwaarden en ontbindende bedingen Proefperiode Niet-concurrentiebeding Werkzekerheidsbeding Scholingsbeding Arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers a. Wanneer? b. Commissieloon c. Uitwinningsvergoeding d. Delcrederebeding Arbeidsovereenkomst studenten a. Wie kan student zijn? b. Wat moet het contract bevatten? c. Wanneer is er een vrijstelling van RSZ? Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd a. Wat? b. Duur c. Opeenvolging Arbeidsovereenkomst voor bepaald werk Vervangingsovereenkomst a. Wat? b. Duur c. Opeenvolging d. Einde Deeltijdse arbeid a. Begrip b. Vereisten c. Werkrooster d. Omvang e. Bekendmaking f. Controledocument g. Bijkomende uren h. Gelijke rechten i. Voorrang C. Verplichtingen van de werkgever 1. Ingevolge de Wet op de arbeidsovereenkomsten Aansprakelijkheid werkgever a. Buitencontractuele aansprakelijkheid b. Aansprakelijkheid voor geldboetes c. Arbeidsongevallen d. Contractuele aansprakelijkheid Inzake privacywetgeving Antipestwetgeving a. Geweld op het werk b. Pesterijen op het werk c. Ongewenst seksueel gedrag op het werk Inzake veiligheid en gezondheid Opmaken en bewaren sociale documenten Internetcontrole en zijn beperkingen Cameracontrole en zijn beperkingen D. Verplichtingen van de werknemer 1. Algemene verplichtingen Aansprakelijkheid E. Arbeidsreglement 1. Hoe opmaken en invoeren? Verplichte vermeldingen Facultatieve vermeldingen Aan te raden vermeldingen Procedure om te wijzigen F. Arbeidsduur 1. Normale arbeidsduur a. Minimale arbeidsduur b. Maximale arbeidsduur De ondernemersgids 2015, XV

16 c. Rusttijden d. Uitgesloten werknemers van de Arbeidswet Overuren a. Wanneer zijn overuren toegelaten? b. Wanneer inhaalrust toekennen? c. Wanneer overloon betalen? d. Kan de werknemer kiezen tussen inhaalrust en extra loon? Flexibele regelingen a. Kleine flexibiliteit b. Grote flexibiliteit c. Invoering Nachtarbeid a. Principe b. Hoe invoeren? c. Procedure d. Voorwaarden e. Begeleidende maatregelen f. Vergoeding Zondagsarbeid a. Principe b. Uitzonderingen Feestdagen Jeugdige werknemers G. Loon 1. Uur- of maandloon a. Wat? b. Hoeveel bedraagt het? c. Van nettoloon naar totale loonkosten d. Indexering loon e. Wanneer en hoe betalen? f. Toegelaten inhoudingen op het loon g. Beslag en overdracht Extralegale voordelen a. Firmawagen b. Groepsverzekering c. Maaltijdcheques d. Bonus Vakantiegeld a. Enkelvoudig vakantiegeld b. Dubbel vakantiegeld c. Vakantiegeld bij uitdiensttreding d. Vakantiegeld bij overschakeling op deeltijdse arbeid Eindejaarspremie Woon-werkvergoeding a. Begrip b. Voorwaarden c. Bedrag d. Bewijs e. Fiscale en sociale vrijstelling f. Eigen vervoer g. Fietsvergoeding H. Schorsingen arbeids overeenkomst 1. Vakantie a. Wettelijke vakantie b. Jeugdvakantie c. Seniorvakantie d. Aanvullende vakantiedagen e. Onbetaald verlof Ziekte en ongeval Arbeidsongeval Zwangerschaps- en borstvoedingsverlof a. Prenataal onderzoek b. Specifieke maatregelen c. Zwangerschapsrust d. Borstvoedingsverlof e. Ontslagbescherming f. Vaderschapsrust Ouderschapsverlof Tijdskrediet a. Begrip b. Toepassingsgebied c. Vormen van tijdskrediet d. Onderbrekingsuitkeringen Palliatief verlof en verlof i.v.m. een zwaar zieke a. Palliatief verlof b. Verlof voor bijstand aan en verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid Klein verlet Dwingende familiale redenen Tijdelijke werkloosheid a. Jaarlijkse vakantie b. Overmacht XVI De ondernemersgids 2015,

17 c. Staking d. Technische stoornis in de onderneming e. Uitsluiting of lock-out f. Werkloosheid wegens economische redenen g. Werkloosheid wegens slechte weersomstandigheden h. Gemeenschappelijke bepalingen Crisiswerkloosheid voor bedienden a. Toepassingsgebied b. Volledige of gedeeltelijke schorsing c. Vergoedingen d. Procedure I. Beëindiging van de arbeidsovereenkomst 1. Opzegging arbeidsovereenkomst a. Principe b. Duur en begin opzeggingstermijn c. Formaliteiten d. Schorsing van de opzeggingstermijn e. Rechten en plichten tijdens de opzeggingstermijn f. Tegenopzegging g. Vrijstelling van prestaties Verbreking van de arbeidsovereen- komst a. Begrip en hoogte opzeggingsvergoeding b. Formaliteiten c. Hoe en wanneer betalen? Ontslag om dringende reden a. Begrip b. Wanneer kan het? c. Formaliteiten Misbruik van het ontslagrecht a. Motivering van het ontslag b. Willekeurig ontslag voor bepaalde arbeiders c. Algemene regeling inzake rechtsmisbruik Beëindiging in wederzijds akkoord Verplichtingen inzake outplacement a. Algemeen stelsel van outplacement b. Bijzonder stelsel van outplacement voor oudere werknemers Ontslaguitkering voor arbeiders Beschermde werknemers Brugpensioen en pseudo brugpensioen stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag/swt en stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoeding bij oudere werknemers/swav a. Principe brugpensioen b. Voorwaarden c. Vergoeding d. Principe pseudobrugpensioen of brugpensioen Canada Dry Pensioen a. Pensioenleeftijd b. Aanvraag c. Einde arbeidsovereenkomst d. Loopbaan e. Bedrag Collectief ontslag a. Begrip b. Procedure c. Sanctie d. Vergoeding e. Activerend beleid bij herstructureringen f. Leeftijdspiramide bij collectief ontslag J. Collectieve arbeids verhoudingen 1. Verdeling in paritaire comités Belang van sectorale cao s De vakbondsafvaardiging Comité voor preventie en bescherming op het werk De ondernemingsraad De ondernemersgids 2015, XVII

18 Hoofdstuk IX Belastingen A. Directe belastingen: wat is belastbaar? 1. Algemeen a. In de personenbelasting b. In de vennootschapsbelasting Eigen woning a. Kadastraal inkomen b. Aftrek eigen woning Huurinkomsten a. Verhuurder is een natuurlijke persoon b. Verhuurder is een vennootschap Erfpacht en recht van opstal a. Erfpacht b. Recht van opstal c. Vennootschap verleent recht van opstal of erfpacht Gebouw gebruikt voor eigen beroepswerkzaamheid a. Als eenmanszaak b. Vennootschap is eigenaar c. Meerwaarden Verkoop van een onroerend goed a. Privéverkoop b. Beroepsmatige verkoop Ontvangen inkomsten van kapitalen en van roerende goederen a. Roerende inkomsten in de personenbelasting en in de vennootschapsbelasting b. Roerende voorheffing (rv) c. Rv en de aangifte personenbelasting/vennootschapsbelasting d. Vrijstellingen van rv e. Vrijstellingen in de personenbelasting f. Herkwalificatie interesten als dividenden g. Auteursrechten Beroepsinkomsten a. Winsten in een eenmanszaak b. Baten van een vrije beroeper c. Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid d. Bezoldigingen zaakvoerder of bestuurder e. Winst van een vennootschap Meerwaarden personenbelasting a. Vrijwillig verwezenlijkte meerwaarden b. Gedwongen meerwaarden c. Stopzettingsmeerwaarden Meerwaarden vennootschapsbelasting Voordelen van alle aard a. Gratis auto b. Gratis woning c. Gratis verwarming d. Gratis elektriciteit e. Gratis hulp f. Kosteloze of goedkope leningen g. Gratis pc of internet h. Aanslag geheime commissielonen of zgn. monsterboete van 309% Onkostenvergoedingen a. Algemene onkostenvergoeding b. Kilometervergoeding c. Forfait binnenlandse reizen d. Forfait buitenlandse reizen Pensioenen a. Wettelijk pensioen b. Extralegaal pensioen Diverse inkomsten a. Algemeen b. Winsten of baten uit toevallige of occasionele prestaties en speculaties c. Meerwaarden op aandelen d. Onderhoudsuitkeringen Niet-belastbare inkomsten B. Directe belastingen: wat is aftrekbaar? 1. Beroepskosten a. Algemeen b. Huur en huurlasten c. Verzekeringspremies d. Vergoedingen aan derden e. Autokosten f. Woon-werkverkeer XVIII De ondernemersgids 2015,

19 g. Bezoldigingen personeelsleden h. Afschrijvingen en minderwaarden i. Investeringsaftrek j. Sociale bijdragen k. Financiële lasten l. Belastingen en voorheffingen m. Boetes n. Restaurantkosten o. Relatiegeschenken p. Onthaalkosten q. Kledijkosten r. Kosten voor kinderopvang s. Kosten voor beveiliging t. Kosten voor gemeenschappelijk vervoer van werknemers u. Kosten van bedrijfsfietsen v. Niet-aftrekbare uitgaven of lasten w. Forfaitaire beroepskosten Privé-uitgaven m.b.t. een onroerend goed a. Oude woonfiscaliteit b. Nieuwe woonfiscaliteit Onderhoudsuitkeringen Belastingverminderingen a. Pensioensparen b. Prestaties in het kader van PWA en dienstencheques c. Huisbediende d. Kinderopvang e. Giften f. Energiebesparende uitgaven g. Uitgaven voor woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid h. Verwerving van obligaties uit gegeven door het Kringloopfonds en/of het Startersfonds en/of het Fonds ter reductie van de globale energiekosten i. Uitgaven voor de vernieuwing van woningen die verhuurd worden via een sociaal verhuurkantoor j. Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand k. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten l. Vermindering voor buitenlandse inkomsten m. Vermindering op overwerktoeslag C. Directe belastingen: berekening van de belasting 1. Enkele begrippen a. Afzondering van de beroepsinkomsten b. Huwelijksquotiënt c. Meewerkbezoldiging en meewerkinkomen d. Compensatie van verliezen tussen echtgenoten e. Belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens f. Belastingkrediet voor kinderen ten laste g. Fiscale regularisatie remgeld Berekening personenbelasting a. Tarieven b. Belastingvrije som c. Toeslagen belastingvrije som voor personen ten laste d. Aanrekening basisbedrag van de belastingvrije som e. Aanrekening toeslagen op de belastingvrije som f. Begrip personen ten laste g. Vermindering bepaalde inkomsten h. Vermindering inkomsten uit het buitenland i. Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen j. Bonificatie voor voorafbetalingen k. Belastingverhogingen l. Afzonderlijke aanslagen m. Belastingkrediet toename eigen middelen Berekening vennootschappen a. Grondslag belasting b. Berekening van de belasting c. Vermeerdering wegens ontoereikende voorafbetalingen d. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling e. Investeringsreserve De ondernemersgids 2015, XIX

20 D. Inkomstenbelastingen: procedure 1. Aangifte a. Belastbaar tijdperk en aanslagjaar b. Aangiftetermijn natuurlijke persoon c. Aangiftetermijn vennootschap d. Uitstel e. Elektronische aangifte Controle a. Voorleggen van boeken en bescheiden b. Controle ter plaatse c. Vraag om inlichtingen d. Onderzoekstermijnen Bewijsmiddelen a. Bewijslast b. Boekhouding c. Vermoedens d. Tekenen en indiciën e. Minimaal belastbare winst of baten van ondernemingen of vrije beroepers f. Antimisbruikbepaling Belastingaanslag a. Akkoord b. Bericht van wijziging c. Aanslag van ambtswege d. Aanslagtermijnen Bezwaar a. Bezwaar b. Ambtshalve ontheffing c. Beroep bij de rechtbank E. Btw-begrippen 1. Wat is btw? Wat valt onder de btw? Wat zijn goederen? Wat zijn diensten? Wat is invoer? a. Douanegebied b. Accijnsgebied c. Btw-gebied Intracommunautaire verwerving F. btw-plichtig 1. Algemeen Gewone btw-plichtigen Forfaitaire btw-plichtigen Kleine ondernemingen Vrijgestelde btw-plichtigen Gemengde btw-plichtigen Niet-btw-plichtigen Niet-belastingplichtige rechtspersonen Bijzondere regelingen a. Landbouwregeling b. Margeregeling c. Diensten via elektronische weg Btw-eenheid Begin btw-plicht Einde btw-plicht Overdracht onderneming Maatregelen ter bestrijding van misbruik G. Welke btw is er verschuldigd? 1. Plaatsbepaling Plaatsbepaling levering van goederen Plaatsbepaling diensten a. Onderscheid inzake de afnemer b. Algemene regel c. Uitzonderingen d. Werkelijk gebruik en werkelijke exploitatie ( use and enjoyment ) Plaatsbepaling invoer Plaats intracommunautaire verwerving a. Bijzonder geval: nieuwe vervoermiddelen b. Bijzonder geval: verkopen op afstand c. Bijzonder geval: driehoeksverkeer H. Waarop btw berekenen? XX De ondernemersgids 2015,

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen

Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen Deel 1 - Waarom zou u een vennootschap oprichten? 1. Een vennootschap oprichten om fiscale redenen 1.1. Waar zit precies het fiscale voordeel?....................... 3 1.1.1. Een lager belastingtarief?...

Nadere informatie

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur... 2 Inhoudstafel Deel 1 Arbeidsovereenkomst Basiscontract Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur..................................... 2 Bijkomende bedingen Proefbeding... 5 Voorbehoud inzake gegevens om

Nadere informatie

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw

Inhoudstafel. Dossier. 1. Factureren. 2. Gefactureerd worden. 3. Btw Inhoudstafel 1. Factureren 1.0. Voorafgaande opmerking... 1 1.1. Wanneer moet u factureren?... 1 1.1.1. Verplichting tot factureren...1 1.1.2. Uiterste factuurdatum...2 1.2. Wat moet u vermelden op uw

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix

Inhoud. VOORWOORD... v. AFKORTINGEN... xix VOORWOORD............................................................. v AFKORTINGEN........................................................... xix DEEL I. INLEIDING WAT IS SOCIAAL RECHT?..................................................

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3

INHOUD. Voorwoord... v Afkortingen... xix DEEL I. INLEIDING. Hoofdstuk 1. Wat is sociaal recht?... 3 INHOUD Voorwoord................................................................ v Afkortingen............................................................. xix DEEL I. INLEIDING Hoofdstuk 1. Wat is sociaal

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur

INHOUDSTAFEL. 101 Tips voor Huur & Verhuur INHOUDSTAFEL 101 Tips voor Huur & Verhuur - 1 - 101 TIPS VOOR HUUR & VERHUUR 1. Huurwetgeving: gemene huur en handelshuur...2 A. Gemene huur...4 1. Leveringsverplichting verhuurder - vergunningen...4 2.

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF...

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... WOORD VOORAF........................... XIII 1. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOG- MERK BEGRIP......................... 1 1.1. Inleiding............................... 1 1.2. Het begrip rechtspersoon.................

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT

Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN DEEL 2 ASPECTEN UIT HET BURGERLIJK RECHT Inhoudsopgave DEEL 1 INLEIDENDE BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1: INDELING VAN HET RECHT 3 1.1. Het publiekrecht 4 1.1.1. Het staatsrecht 4 1.1.2. Het administratief recht 5 1.1.3. Het strafrecht 6 1.1.4. Het fiscaal

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 MOBIFIS_DO_13001.book Page 3 Thursday, May 2, 2013 8:54 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15

INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 INHOUDSTAFEL VOORWOORD 13 HOOFDSTUK 1 IK BEN MOBIEL MET MIJN EIGEN NIEUWE WAGEN PRIVÉ 15 1. Aankoop van een nieuwe auto Btw 15 1.1. Definities 15 1.1.1. Vervoermiddelen 15 1.1.2. Landvoertuigen 16 1.1.3.

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden

Inhoudstafel. Brieven & Contracten voor zelfstandige ondernemers Inhoudstafel. Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Deel 1 - Factuur en algemene voorwaarden Checklist verplichte vermeldingen factuur - facturatieregels 2013................. 2 Factuurvoorwaarden (algemeen)... 4 Factuurvoorwaarden (tussen handelaars)...................................

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9

Inhoudstafel. Deel I. U stapt in in een vennootschap. dossier. 1. Waar start u?... 1. 2. Wat laat u op papier zetten?... 9 Inhoudstafel Deel I. U stapt in in een vennootschap 1. Waar start u?... 1 1.1. U stapt in in een bestaande vennootschap... 1 1.1.1. Via een overname van aandelen... 1 1.1.2. Via een kapitaalverhoging...

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23

Inhoudstafel. Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21. Deel I Vóór de beëindiging 23 Voorwoord 15 Eenheidsstatuut 17 Structuur 19 Afbakening 21 Deel I Vóór de beëindiging 23 Inleiding 25 Hoofdstuk 1. Ontslagmacht 27 Hoofdstuk 2. Ontslagbeperkingen 29 Hoofdstuk 3. Ontslagverboden 31 Afdeling

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN

Inhoudstafel. Inleiding 1. Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Inleiding 1 Titel 1 TOEGANGSVOORWAARDEN Toepassingsgebied 5 Werkgevers 5 Werknemers 5 Specificiteiten voor sommige sectoren 6 Ontslag door de werkgever 9 Begrip ontslag 9 Ontslagprocedure Overleg 10 1.

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N.

EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven. Uitgave 2013. C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. EURO BOOKS ONLINE - Digitaal bladeren in juridische uitgaven Uitgave 2013 C.I.P. Koninklijke Bibliotheek Albert I NUR 820 I.S.B.N. 2013 by Euro Books Uitgegeven door Euro Trans Lloyd Kaleshoek 8 8340 Damme

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV

DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV DE VEREFFENING VAN DE BVBA EN DE NV J. LAMBRECHTS Juridisch adviseur-bedrijfsjurist 2007 a Wolters Kluwer business Voorwoord 1 Hoofdstuk 1. Begripsomschrijving 3 Hoofdstuk 2. Wanneer moet een BVBA/NV vereffend

Nadere informatie

Praktijkgids voor de vzw

Praktijkgids voor de vzw Praktijkgids voor de vzw 1. Index 2. Juridisch statuut 2.1. Juridisch management in de praktijk van een vzw 2.1.1. Wat is een vzw? Wat is het verschil tussen een vzw en andere rechtsvormen in België 2.1.2.

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet

Inhoudstafel. Inleiding 1. Deel I Tijdskrediet Inleiding 1 Deel I Tijdskrediet Hoofdstuk I Toepassingsgebied 5 Hoofdstuk II Soorten tijdskrediet 7 Hoofdstuk III Tijdskrediet zonder motief 9 1. Soorten tijdskrediet zonder motief? 9 2. Voorwaarden 10

Nadere informatie

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen

Inhoud. 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen Inhoud 1. Wie is zelfstandig? 2. Sociaal statuut: categorieën 3. Sociale bijdragen 4. Sociale rechten 5. Aanvullende sociale verzekeringen 1. Wie is zelfstandig? Zelfstandigen -natuurlijke personen (handelaars

Nadere informatie

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7

Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen... 7 Deel I. Inleiding.... 1 Deel II. Grondlijnen van het Belgisch belastingstelsel met betrekking tot de onroerende goederen..... 7 Hoofdstuk 1. Inleiding.... 9 Hoofdstuk 2. Categoriee n dubbele belasting.........

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5

INHOUD. Voorwoord... v Inleiding... 1. Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling van het toepassingsgebied... 5 INHOUD Voorwoord............................................................ v Inleiding.............................................................. 1 Hoofdstuk I. Relevante begrippen bij de bepaling

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest

Vastgoedterminologie. C Commandverklaring Compromis Confederatie van Immobiliënberoepen Conformiteitsattest Vastgoedterminologie A Aankoopaktekosten Aankoopprijs Abattement Achterstallige huur Afficheren van de huurprijs Antidiscriminatie bij verhuur Aktekosten Authentieke akte van aankoop B Bankwaarborg Beding

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS

Fiscale aspecten van de vergoeding van officials. Jan LAMMENS Fiscale aspecten van de vergoeding van officials Jan LAMMENS Vooraf: vrijwilligersvergoedingen Niet het voorwerp van vanavond want beperkte mogelijkheden tot vergoeding Principes - Gelegenheidswerk voor

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21

Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 II. ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 21 Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1.

1.1 Wetgeving Nationale wetgeving Het internationale recht Rechtspraak Gewoonte 22 1. 7 INLEIDING 13 Deel 1 Fundamentele elementen van het HANDELS- EN economisch recht 17 1 DE BRONNEN VAN HET ECONOMISCH RECHT 19 1.1 Wetgeving 19 1.1.1 Nationale wetgeving 19 1.1.2 Het internationale recht

Nadere informatie

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5

Inhoudstafel. Afdeling 2. Planningsmogelijkheden bij overnames in het licht van de antimisbruikregels... 5 VII Woord vooraf... V Hoofdstuk I. Algemeen....................................... 1 Afdeling 1. Situering van de problematiek inzake fiscale antimisbruikbepalingen bij de overdracht van ondernemingen....

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid

een gewaarborgd maandloon aan sommige bedienden in geval van arbeidsongeschiktheid Algemene inhoud I. ARBEIDSDUUR 1 Koninklijk besluit tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van s lands bedrijfsleven,

Nadere informatie

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT

HOOFDSTUK II. DE VOORAFGAANDE VERSLAGPLICHT INHOUD VOORWOORD....................................................... v HOOFDSTUK I. DE VERBETERING VAN DE WETTELIJKE REGELING INZAKE VEREFFENING VAN VENNOOTSCHAPPEN: VAN EEN SUMMIERE REGELING NAAR BELANGRIJKE

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?...

2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen bestaande aandelen?... 3 2.5. Alleen in eigen naam?... Inhoudstafel Deel 1 - Inkoop van eigen aandelen 1. Inleiding... 1 2. Wat is een verkrijging van eigen aandelen?... 2 2.1. Definitie... 2 2.2. Alleen aandelen?... 2 2.3 Alleen inkopen?... 2 2.4. Alleen

Nadere informatie

INBRENG IN NATURA OPDRACHT

INBRENG IN NATURA OPDRACHT Op te vragen gegevens bij inbreng in natura - Blz 1 INBRENG IN NATURA OPDRACHT De bedoeling van deze opdracht bestaat erin de beschrijving van de inbreng in natura, de methoden van waardering, zoals die

Nadere informatie

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu?

Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Herstructureren in tijden van crisis: wat is het wettelijk kader nu? Ria MATTHIJSSENS Zaakvoerder M-ProConsult Saskia LOMBAERTS Sociaal-juridisch adviseur M-ProConsult Sociale Praktijkstudies nr. 9040

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d

CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d CODES AARD VAN DE ZAAK A. IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN A.1 STAAT DER PERSONEN a afwezigheid van personen b adoptie c homologatie adoptie d nietigverklaring huwelijk e verzet tegen huwelijk f afstamming

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep.

Als zelfstandige arbeid je belangrijkste (of enige) beroepsactiviteit is, dan ben je zelfstandige in hoofdberoep. 7. Het sociaal statuut van een zelfstandige ondernemer. ---------------------------------------------------------------- 7.1. Sociaal statuut zelfstandige. 7.1.1.Hoofdberoep Als zelfstandige arbeid je

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011

SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 SOCIAAL COMPENDIUM SOCIALEZEKERHEIDSRECHT 2010-2011 met fiscale notities Band 1 Algemeen, toepassingsgebied, administratieve organisatie en financiering (werknemers en zelfstandigen) Socialezekerheidsprestaties

Nadere informatie