Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing"

Transcriptie

1 Besluiten bespreekstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt Open- Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing baar 3.1 Vaststelling besluitenlijst De besluitenlijst van de B&W-vergadering van 18 juli 2006 vast te stellen 3.3 Aanvullend advies over het Instemmen met eerder uitgebracht advies: verzoek inwilligen verzoek om in de woning Hofstedenlaan onder voorwaarde dat 3 parkeerplaatsen op eigen 76 te Roden een erf aangelegd worden. praktijk voor voetverzorging te vestigen. BW BW BW Beleid met betrekking tot het verlenen van ontheffing in het kader van artikel 61b van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens Bezwaarschrift van J.W. Boersma tegen buiten behandeling laten kapaanvraag Beleid vaststellen en publiceren het advies van de Commissie bezwaarschriften het bezwaarschrift ongegrond verklaren., met aanpassing tekst

2 3.8 BW Openbaar Onderwijs BW Openbaar Onderwijs BW WOS BW Ja Gebruik perceel Nieuweweg 10c te Roden Benoeming directeur aan obs Steenbergen te Roderesch Benoeming directeur aan odbs De Lindehof te Een Subsidieverzoek Stichting Gehandicaptenplatform Noordenveld. Advies: 1. De heer Balster aanschrijven op grond van het geldende bestemmingsplan Woonwijken Roden om het gebruik van het perceel Nieuweweg 10c te Roden binnen zes weken na dagtekening van de aanschrijving te beëindigen en beëindigd te houden, onderoplegging van een dwangsom van 150,00 per geconstateerde overtreding tot een maximum van 3.000,00 indien niet tijdig aan de aanschrijving is voldaan; 2. de heer Hingstman aanschrijven op grond van het geldende bestemmingsplan Woonwijken Roden om het gebruik van het perceel Nieuweweg 10c te Roden binnen zes weken na dagtekening van de aanschrijving te beëindigen en beëindigd te houden, onderoplegging van een dwangsom van 150,00 per geconstateerde overtreding tot een maximum van 300,00 indien niet tijdig aan de aanschrijving is voldaan. Benoeming van mevrouw G. Akker tot directeur aan obs Steenbergen te Roderesch met ingang van 1 september 2006 voor onbepaalde tijd. Benoeming van de heer J.J.Kemker tot directeur aan odbs De Lindehof te Een met ingang van 1 september 2006 voor onbepaalde tijd. 1. Besluiten om voor het ar 2006 een subsidie te verlenen ad 2.245, Besluiten om de Stichting Gehandicaptenplatform Noordenveld te informeren middels bijgevoegde brief. 3. Besluiten de Gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde brief na aanpassing

3 3.17 WOS BW Benoeming directeur aan obs Meester J. de Vries te Nieuw- Roden Benoeming van de heer J.A. Timmer tot directeur aan obs Meester J. de Vries te Nieuw-Roden met ingang van 1 november 2006 voor onbepaalde tijd

4 Besluiten conformstukken B&W-vergadering 25 juli 2006 Agendapunt 1 BW BMO BW BMO BW BW BW BW Openbaar Onderwerp Voorgesteld besluit Beslissing Verzoek om vermindering van leges Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden en Verordening outplacement gewezen wethouders. Mandaatverlening artikel 7:3 bezoldering bij ziekte Bezwaarschrift van mevrouw H. Wiekema-Alting tegen verleende sloopvergunning Fabrieksstraat 6 T 7119 te Norg Nieuwbouw van een tweeonder-een-kap woning aan de Juffrouw Clewitsstraat te Nieuw-Roden Een bouwaanvraag voor het vergroten van een schuurtje op het perceel bekend Scharenhulsedijk 13 te Peize van A.L.C.H. Deelman-Bodewes Instemmen met verzoek De door LOGA aangegeven wijzigingen verwerken in het raadsvoorstel. 1. Het afdelingshoofd mandaat verlenen tot het uitvoeren van artikel 7:3 van de CAR NUWO (na advies van personeelsconsulent). 2. Dit mandaat in werking laten treden met terugwerkende kracht per 1 nuari Bezwaarschrift ongegrond verklaren en bestreden besluit in stand laten. 2. Bijgevoegde conceptbrieven verzenden 1. Vrijstelling verlenen op basis van artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het oprichten van een dubbele woning (twee-onder-eenkap) aan de Juffrouw Clewitsstraat te Nieuw-Roden. 2. Verzenden bijgevoegde conceptbrief. 3. Bouwvergunning verlenen vóór 6 september 2006 Niet in behandeling nemen van bouwaanvraag 2006/B245 als de aanvraag op 29 juli 2006 niet of onvolledig is aangevuld en aanvrager met bijgaande brief hiervan op de hoogte stellen

5 7 BW BW BW BW BW BW OW BW Aanvraag om een bouwergunning voor de heer T. van Veen voor het vergroten van een berging op het perceel De Cloese 37 te Roden Aanvraag om een bouwvergunning voor de heer M.N. Huizinga voor het oprichten van een berging met carport op het perceel Ceintuurbaar West 91 te Roden Bouwaanvraag 2006/B257, voor vergroten van een woning op het perceel Oostingslaan 23 te Peize Bouwaanvraag 2006/B259, voor het vergroten van een woonhuis en garage op het perceel Roderweg 9 te Peize De aanvraag om een bouwvergunning weigeren op basis van een negatief welstandsadvies overeenkomstig artikel 44, lid 1, sub d van de Woningwet als er na 27 juli 2006 geen positief welstandsadvies is afgegeven. De aanvraag om een bouwvergunning weigeren op basis van een negatief welstandsadvies overeenkomstig artikel 44, lid 1, sub d van de Woningwet als er op 27 juli 2006 geen positief welstandsadvies is afgegeven. Overeenkomstig artikel 1.11 van het bouwbesluit ontheffing verlenen van afdeling 4.3 en 4.6 van het bouwbesluit, te weten de hoogte van de vrije doorgang en het verblijfsgebied. Overeenkomstig artikel 1.11 van het bouwbesluit ontheffing verlenen van afdeling 4.3 en 4.6 van het bouwbesluit, te weten de hoogte van de vrije doorgang en het verblijfsgebied. Kwijtschelding leges Gemeentelijke leges ad 262,50 kwijtschelden; leges Welstand ad 105,00 handhaven. Bouwaanvraag 2006/B258, voor vergroten van een woning op het perceel M.L. Kingstraat 14 te Roden Fotowedstrijd Water in Noordenveld, Noordenveld leeft met water Overeenkomstig artikel 1.11 van het besluit ontheffing verlenen van afdeling 4.3 en 4.6 van het bouwbesluit, te weten de hoogte van de vrije doorgang en het verblijfsgebied. 1. Kennis nemen van het initiatief een fotowedstrijd in de gemeente Noordenvel te organiseren met betrekking tot het thema water als eerste project uit het Projectplan Waterplan. 2. Wethouder Jacob Dam vragen plaats te nemen in de jury. 3. De benodigde middelen betalen uit het budget Water

6 14 BW BW BW OW BW IJsbaan Langelo IJsvereniging Nooitgedacht te Langelo een eenmalige subsidie verstrekken groot 2500,00 ten behoeve van de renovatie van de ijsbaan. Wijzigingsplan Schaapdijk 2 te Peest Uitspraak Rechtbank Assen inzake ingesteld beroep tegen in bezwaar gehandhaafd planschadebesluit ten gevolge van planologische vrijstelling voor schuur op perceel Haulerwijksterweg 3 te Een Vaststellen conceptcriteria monumentale bomenlijst Noordenveld 1. Het bijgevoegde besluit tot wijziging vaststellen. 2. Gedeputeerde Staten verzoeken om goedkeuring te geven over het genomen besluit middels bijgevoegde conceptbrief. 3. Verzoekers informeren middels bijgevoegde conceptbrieven Voor kennisgeving aannemen. Vaststellen conceptcriteria nationale bomenlijst Noordenveld. MARN en de afdelingen van IVN Noordenveld uitnodigen voor een gesprek met als doel om tot een definitieve criterialijst te komen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen.

1. Onderwerp Besluitenlijst B&W d.d. 8 augustus 2006. Besluit De besluitenlijst van 8 augustus 2006 ongewijzigd vast te stellen. Aanwezig: de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer J.A. Lavooi, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: de heer H. van Kooten, wethouder (vakantie)

Nadere informatie

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder

Afwezig: mevrouw A.J. Verboom-Hofman, wethouder Aanwezig: de heer K. Blijenberg, wethouder de heer M.C. Boevée, burgemeester de heer H. van Kooten, wethouder de heer R.G. van de Ven, wethouder de heer M.J. Verhoef, gemeentesecretaris Afwezig: mevrouw

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Van 20 januari 2015 openbaar

Van 20 januari 2015 openbaar 1 Onderwerp Notulen van de B&W-vergadering d.d. 13 januari 2015 Advies Akkoord. BW-007994 2 Onderwerp Verlenen van subsidie voor 3e jaar van project Coaching4Kids van PUNT welzijn I Advies Verlenen van

Nadere informatie

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152

Projectlocatie: Projectomschrijving: Registratienr.: Brouwhorst 49 plaatsen reclame 2013-X1152 25 april 2014 Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1) Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Registratienr.: Chopinlaan 3 15-04-2014 verhogen dak garage 2014-X0322 Berenbroek 3 16-04-2014

Nadere informatie

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders

Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders 1 Besluitenlijst behorende bij de vergadering van burgemeester en wethouders DATUM: 4 september 2007 VOLGNR PORTEFEUILLE OMSCHRIJVING BESLISSING (P) Corsanr. 07 742 Jumelet Concept-beleidsnota Wmo 1. De

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten gemeente Eindhoven Raadsnummer 12R5106 Inboeknummer 12bst01972 Beslisdatum B&W 13 november 2012 Dossiernummer 12.46.251 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening lening opstartkosten CPO-projecten

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam ONTWERPBESCHIKKING

Nadere informatie

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen

1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon Vordering van 80.000,00 met de aanzegging, dat: a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen 1 Model A1, Rechtbank, 1 gedaagde: natuurlijk persoon a. indien gedaagde verzuimt advocaat te stellen of het hierna te noemen griffierecht niet tijdig betaalt, en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten

Nadere informatie

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3

Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 397623 Raadsvergadering van 25 april 2013 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Verordening Moerdijks Restauratie Fonds. Verantwoordelijk portefeuillehouder: L. Koevoets GEVRAAGD

Nadere informatie

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD

BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN DE GEMEENTE LELYSTAD Datum: 9 februari Aanwezig: burgemeester Horselenberg (voorzitter), wethouders De Jager, Kok, Fackeldey (vanaf punt IV-6) en Nuijt, alsmede secretaris

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND

ONTWERPBESCHIKKING AAN DEZE ONTWERPBESCHIKKING KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND Bezoekadres Weesperplein 4 Amsterdam Postbus 922 1000 AX Amsterdam Telefoon 020 551 38 88 Fax 020 620 10 16 www.dmb.amsterdam.nl Bouw- en Woningtoezicht Retouradres: Postbus 922, 1000 AX Amsterdam Stichting

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST

GEMEENTEBESTUUR UITGEEST GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: S.I. Engelhart I E. Stolp Behandelende afdeling: Ruimte I Financiën NR. Datum: 18-05-2015 TITEL: Startersleningen Uitgeest KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland

Wat en hoe. druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland Wat en hoe PLANSCHADE druk: Huisdrukkerij gemeente Smallingerland 2008 afdeling Bestuursondersteuning / COM-EJ-102008 2 11 Als de nieuwe wet en de twee procentregel van toepassing is op het voorbeeld dan

Nadere informatie

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap

Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Beschikking A1 Ontheffing van de inburgeringsplicht wegens psychische of lichamelijke beperkingen dan wel een verstandelijke handicap Onderwerp: verlenen van ontheffing van de inburgeringsplicht

Nadere informatie

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug

Gewijzigde overeenkomst ten behoeve van uitbreiding Helmondse Golfclub Overbrug 1. B aststellen van de openbare besluitenlijst van 7 oktober 2014. De besluitenlijst vaststellen. vastgesteld 2. B Terugkoppeling informatie uit verbonden partijen. Ter bespreking. 3. B Uitnodigingen B

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Jurisprudentie maart 2012

Jurisprudentie maart 2012 Jurisprudentie maart 2012 Commissie van Beroep PO Commissie van Beroep PO, 25 maart 2012 (beroep tegen verlengd tijdelijk dienstverband) De werknemer is sinds indiensttreding werkzaam op basis van een

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1

REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 REGLEMENT 2014-2015 Publicatiedatum Staatscourant : 16 april 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Paragraaf 1.1 Begripsbepalingen blz. 13 Hoofdstuk 2 Premie

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1063836 Datum: Behandeld door: Maaike Wever Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling / Beleid Onderwerp: Provinciaal Inpassingsplan N244: reactie in

Nadere informatie

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens

Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt. Publiekssamenvatting. Kerngegevens Notitie Beleidsregels Waalwijk magazijnverkopen Voorgesteld wordt 1. De beleidsregels magazijnverkopen voorlopig vast te stellen. 2. Inspraak open te stellen gedurende 6 weken vanaf 1 januari 2014 en in

Nadere informatie

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces.

Tot slot vindt u in het sociaal plan een uitwerking van de noodzakelijke en wenselijke communicatie rondom het reorganisatieproces. Bijlage 1: Sociaal Plan Het sociaal plan is het kader waarbinnen de reorganisatie zal worden uitgevoerd. In het sociaal plan staan de verschillende stappen in het reorganisatieproces beschreven. Daarnaast

Nadere informatie

Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur

Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur Kennisgeving Nieuwsbrief van Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur Planschade: jurisprudentieoverzicht - juni 2012 Middels deze nieuwsbrief informeren wij u maandelijks over de afgelopen maand gewezen

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie