ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2012

2 INHOUD INHOUD > KLIK OP DE PAGINA DIE U WILT BEKIJKEN > 1 Kennismaking Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling Missie Activiteiten 4 Advies & coaching 4 Opleiding 4 Subsidiëring Werkingsmiddelen Doelpubliek Deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten in in vogelvlucht 8 2 Advies & coaching Advies aan de werkgever 9 Advies omtrent opleidingen 9 Advies omtrent tewerkstelling 9 Advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkeling Advies aan de werknemer 10 Outplacement 10 Loopbaanontwikkeling van werkende bedienden 12 3 Opleiding Opleidingen voor bedienden Opleidingen voor bedienden in outplacementbegeleiding Opleidingen voor werzoekenden 16 4 Subsidiëring Aan de werkgever: 17 Externe opleiding 17 Bedrijfsopleiding 17 On the job-training Aan de werkgever: opleidingskosten 19 Via de VDAB kredietlijn 19 5 Uitdragen van de VIBAM-boodschap 20 6 Wie is wie 21 Initiatiefnemende organisaties 21 Raad van bestuur 21 Medewerkers 21 Organogram 21 7 Definitie risicogroepen 22 2

3 1 - KENNISMAKING 1 KENNISMAKING 1.1 SECTORAAL INITIATIEF VOOR OPLEIDING EN LOOPBAANONTWIKKELING VIBAM is het opleidingsfonds voor bedienden, werkzaam in de metaalverwerkende, elektrotechnische en kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Antwerpen. VIBAM ontstond in 1985 op initiatief van de sectorale sociale partners, vanuit de overtuiging dat goed opgeleide medewerkers een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van een onderneming, en dus een zekere garantie voor de tewerkstelling bieden. Agoria Antwerpen-Limburg en de drie bediendevakbonden ACLVB, BBTK en LBC-NVK, beheren gezamenlijk dit initiatief. Alle bedrijven uit de provincie Antwerpen die behoren tot paritair comité 209 zijn bij VIBAM aangesloten en kunnen hierdoor automatisch genieten van de diverse tegemoetkomingen en activiteiten. Onze werkingsmiddelen hiervoor zijn de diverse CAO-bijdragen voor vorming & opleiding. 1.2 MISSIE Van meet af aan stelde VIBAM zich als doel: het behoud en de verhoging van de tewerkstellingskansen van de bedienden bij de aangesloten bedrijven in de sector door het stimuleren, coördineren en organiseren van vormings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten. VIBAM wil de weerbaarheid van en in de sector verhogen, om in een concurrentiële omgeving kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling te verzekeren. We richten ons tot alle spelers binnen de onderneming: we ondersteunen de werkgever in het beheer van een cruciale competentie: zijn medewerkers, om de leefbaarheid van het bedrijf te stimuleren; we ondersteunen de werknemer in zijn tewerkstelbaarheid: de blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door opleiding en loopbaanbeheer. Onze sleutels hiervoor zijn opleiding en loopbaanontwikkeling. Zo ondersteunt VIBAM: de werkgever in het ontwikkelen van zijn medewerkers; de werknemer (incl. de werkzoekende = bediende in spe) in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt. Concreet bieden wij deze ondersteuning in volgende vormen: geven van advies en begeleiding aan werknemers en werkgevers; aanbieden van diverse opleidingsmogelijkheden; subsidiëren van opleidingsgebonden kosten. 3 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

4 1 - KENNISMAKING 1.3 ACTIVITEITEN Advies & coaching VIBAM biedt, doorgaans gratis, advies op het vlak van opleiding en loopbaanontwikkeling en geeft bovendien individuele begeleiding aan al dan niet ontslagen bedienden. Aan de werkgever opzoeken van opleidingsmogelijkheden bij concrete vragen; advies bij het opzetten van opleidingsactiviteiten; aanbod van kandidaat-bedienden uit opleidingsprojecten voor werkzoekenden; advies bij het invullen van knelpuntvacatures; begeleiding bij strategisch omgaan met loopbaanontwikkeling. Aan de werknemer begeleiding van werkzoekenden in VIBAM-opleidingsprojecten naar een gepaste arbeidsattitude en toe te leiden naar één van knelpuntberoepen in de sector; begeleiding van ontslagen bedienden in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan; begeleiding van werkende bedienden in hun functioneren en de ontwikkeling van hun loopbaan. Opleiding VIBAM organiseert open kalender opleidingen en op vraag van bedrijven cursussen op maat. Slechts een gedeelte van de kostprijs wordt aangerekend. Sommige opleidingen zijn zelfs volledig gratis. Er is een specifiek aanbod naargelang de doelgroep: voor alle bedienden, inclusief de zogenaamde risicogroepen; voor werkzoekenden die een functie binnen de sector ambiëren; voor ontslagen bedienden. Ons opleidingsaanbod steunt op 3 peilers: algemene opleidingen: taal, software en (sociale) vaardigheidstrainingen; sectorspecifieke opleidingen; HRM-opleidingen: voornamelijk opleidingen rond opleiding en loopbaanontwikkeling. Subsidiëring VIBAM komt financieel tegemoet bij diverse opleidingsactiviteiten. Werkgevers kunnen subsidiedossiers indienen voor: externe opleidingen: (individuele) bedienden volgen een opleiding bij een opleidingsorganisatie; bedrijfsopleidingen: het bedrijf organiseert intern of extern een opleiding voor een groep van bedienden, al dan niet met deelname van andere bedrijven; on the job-training: een (individuele) bediende leert op planmatige wijze zijn nieuwe functie van een collega tijdens de uitvoering van de functie. VIBAM komt tussen in de kosten voor zowel zogenaamde risicogroepen als voor de andere bedienden. Het betreft hier een tegemoetkoming in de organisatiekosten (= de opleidingskost) en in de loonkosten. Bedienden in outplacementbegeleiding openen een persoonlijk (beperkt) opleidingskrediet. 4 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

5 1 - KENNISMAKING 1.4 WERKINGSMIDDELEN De dienstverlening van VIBAM wordt gefinancierd met diverse CAO-bijdragen. In uitvoering van nationale en provinciale sectorale CAO s wordt elk jaar een bepaald percentage van de loonmassa van de bedienden geïnd, om aan te wenden voor initiatieven m.b.t. opleiding, begeleiding en tewerkstelling. BIJDRAGESITUATIE 2012 Overzicht CAO-vormingsbijdragen PC 209 Nationaal inning via INOM-Bedienden Opleidings-/begeleidingsinfrastructuur en/of organisatie van cursussen forfaitair omgezet naar 29,00 per bediende per jaar indirect recupereerbaar door gebruik te maken van de loopbaanbegeleiding 0,10% Opleidingsprojecten voor bedienderisicogroepen forfaitair omgezet naar 35,50 per bediende per jaar gedeeltelijk recupereerbaar via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,10% Provinciaal inning via VIBAM Opleidingsfonds forfaitair omgezet naar 58,04 per bediende per jaar gedeeltelijk recupereerbaar via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,15% 1.5 DOELPUBLIEK VIBAM levert diensten aan de bedienden en de bedrijven die behoren tot het paritair comité 209 in de provincie Antwerpen. In 2012 vielen 680 bedrijven met in totaal bedienden binnen onze actieradius. De gevreesde terugval als gevolg van de economische crisis, heeft zich met uitstel getoond. Hoewel er een lichte daling is van aantal bedrijven in onze sector, is het bediendenaantal immers gestegen. Evolutie VIBAM-bedrijven en bedienden Jaar bedrijven bedienden Zoals steeds blijven de kleine ondernemingen de meerderheid uitmaken: bij 4/5 van de firma s (83,40%) werken minder dan 20 van de bedienden. In het totaal stellen zij bedienden (19,77 %) tewerk. Anderzijds stellen de 8 grootste bedrijven samen bijna de helft van de bedienden tewerk (41,72 %). 5 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

6 1 - KENNISMAKING VIBAM-bedrijven en bedienden volgens aantal bedienden in dienst in 2012 aantal bedienden per bedrijf Bedrijven Bedienden abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Totaal TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

7 1 - KENNISMAKING 1.6 DEELNAME BEDRIJVEN AAN VIBAM-ACTIVITEITEN IN 2012 In 2012 hebben 214 of 31,47% van de bedrijven gebruik gemaakt van één van onze diensten. Dat is iets minder t.o.v (221 bedrijven en 31,89%). Tabel 3: deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten 2012 Aantal bedienden Aantal bedrijven Aantal bereikte bedrijven Advies & coaching Opleiding Subsidiëring Abs % Abs % Bedienden Externe opleiding Opleidingsvragen Loopbaanontwikkeling & outplacement Werkzoekenden Bedrijfsopleiding On the job training ,00% 44 20,56% ,18% 35 16,36% ,21% 46 21,50% ,62% 56 26,17% ,21% 14 6,54% ,62% 11 5,14% ,44% 3 1,40% ,44% 3 1,40% en + 2 0,29% 2 0,93% Totaal % % % t.ov ,47% - 1,32% 9,41% 17,06% 3,68% 12,21% 9,71% 1,76% 7 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

8 1 - KENNISMAKING IN VOGELVLUCHT 2012 t.o.v Doelpubliek bedrijven 680 bedienden bedrijvenparticipatie aan VIBAM-activiteiten 31,47% Subsidiëring externe opleidingen bedrijven 83 ingediende opleidingen 271 deelnemers 383 bedrijfsopleidingen bedrijven 66 ingediende projecten 171 deelnemers 939 on the job-training bedrijven 12 ingediende projecten 17 deelnemers 19 Advies en coaching advies opleidingsmogelijkheden bedrijven 9 vragen 12 Opleiding opleidingen voor bedienden 2012 t.o.v bedrijven 118 deelnemers 616 ingerichte opleidingen 185 opleidingen voor werkzoekenden aantal bedrijven die stages verleenden of tewerkstelden 25 aantal eigen projecten 5 = aantal deelnemers aan eigen opleidingen 48 = Advies en coaching advies en coaching van ontslagen bedienden bedrijven 60 bedienden 216 gemiddelde begeleidingsduur (in maanden) 6 = advies en coaching van werkende bedienden bedrijven 4 bedienden 24 8 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

9 2 - ADVIES & COACHING 2 ADVIES & COACHING 2.1 ADVIES AAN DE WERKGEVER Advies omtrent opleidingen VIBAM zoekt voor bedrijven opleidingsmogelijkheden op, zowel voor standaardvragen als voor zeer specifieke opleidingsvragen: wie, waar, wanneer, welke prijs? Hiervoor beschikken we over opleidingsdatabanken, een uitgebreid documentatiebestand, contacten met de opleidingsverantwoordelijken in grote ondernemingen en uiteraard onze ervaring met talrijke opleidingscentra. Hierdoor hebben we een beeld op een 7500 opleidingen bij een 700-tal instituten. Advies aan de werkgever bedrijven vragen bedrijfsbezoeken Het aantal vragen tot opzoeking schommelt ieder jaar sterk. In 2012 is de vraag naar opleidingsmogelijkheden bijna gelijk gebleven t.o.v Er werd een antwoord geformuleerd op 12 verschillende vragen van 9 verschillende bedrijven. De doorlooptijd tussen vraag en antwoord was gemiddeld 3 dagen in In 2012 kregen we heel diverse vragen. Advies omtrent tewerkstelling Bedrijven met moeilijkheden om goede arbeidskrachten te vinden, richten zich vaak tot VIBAM voor een uitweg. Onze taak bestaat er hoofdzakelijk in om werkzoekenden uit onze opleidingen te begeleiden naar één van de open vacatures. In 2007 werd op de website van VIBAM een vacaturesite gecreëerd. Via de bedrijvensite kunnen bedrijven zelf hun ingediende vacatures op de VIBAM-website beheren. Daarnaast verwijzen we bedrijven ook door naar andere kanalen en mogelijkheden, zoals o.a. de mogelijkheid tot individuele beroepsopleiding (IBO). Advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkeling VIBAM hecht veel belang aan het preventief optreden i.v.m. loopbaanontwikkeling. Bedrijven kunnen steeds bij VIBAM terecht voor informatie over een mogelijke aanpak en desgevallend voor een begeleiding bij de uitvoering van een project rond loopbaanontwikkeling. 9 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

10 2 - ADVIES & COACHING 2.2 ADVIES AAN DE WERKNEMER Outplacement VIBAM biedt aan ontslagen bedienden ondersteuning bij het zoeken van een (nieuwe) richting in de loopbaan, wanneer hierover een akkoord tussen het bedrijf en de syndicale afvaardiging wordt gesloten. De ontslagen bedienden doorlopen een traject van zelfdiagnose onder individuele begeleiding, voorafgegaan door de opleiding Loopbaanontwikkeling bij ontslag. Dit proces stelt hen in staat gerichte keuzes te maken m.b.t. de uitbouw van hun verdere loopbaan. Het aanreiken van methodieken betreffende de technieken en de strategie om op professionele wijze de arbeidsmarkt te benaderen vormen eveneens een onderdeel van de gespreksvoering. Het aanbod van VIBAM bestaat uit: Het aanreiken van een beheersmethodiek die een werknemer in staat stelt om de loopbaan te sturen in het verlengde van de eigen mogelijkheden en beperkingen aangevuld met de geijkte outplacementtechnieken. In de praktijk vertaalt zich dat in volgende activiteiten / ondersteuning: opleiding Loopbaanontwikkeling bij ontslag workshops: - Zelfprofielbepaling versus opbouw stressweerbaarheid in de nieuwe functie - Doel methodiek en techniek van het interview - Communicatie en Attitude versus Arbeidsmarktbenadering individueel advies m.b.t. resultaatgericht werken m.b.t. het verwerven van inzicht in de zelfdiagnose enerzijds en anderzijds worden technieken en strategieën voor outplacement opnieuw toegelicht en aangepast aan het persoonlijk profiel van de kandidaat, coachen en adviseren in het zoeken en vinden van een nieuwe functie logistieke ondersteuning (gebruik van de werkzaal beschikbaar zonder beperking). In 2012 werden 14 opleidingen Loopbaanontwikkeling bij ontslag gegeven. Aansluitend op deze initiële opleiding werden verder 14 opleidingen Zelfprofielbepaling versus opbouw stressweerbaarheid in de nieuwe functie, 16 opleidingen Doel Methodiek en Techniek van het interview en 16 opleidingen Communicatie en Attitude versus arbeidsmarktbenadering georganiseerd. In het werkjaar 2012 werden 216 ontslagen werknemers opgevolgd door VIBAM, waarvan 137 kandidaten uit 2012 en 79 kandidaten overgekomen uit het vorig werkjaar (2011). Totaal aantal kandidaten voor outplacement: 216 Totaal aantal kandidaten voor loopbaanontwikkeling: 24 Totaal aantal kandidaten voor outplacement en loopbaanontwikkeling: 240 Deze werknemers komen uit 64 verschillende sectorbedrijven. Qua leeftijd is deze groep vrij evenwichtig verdeeld rond de leeftijd van 45 jaar. Spreiding volgens leeftijd van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling. 19,54% 56,32% 6,32% 17,82% < 35 jaar jaar jaar > 54 jaar 10 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

11 2 - ADVIES & COACHING De verdeling volgens het laatst gevolgde onderwijsniveau toont een ander beeld. Spreiding volgens scholing van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling. 12,20% 12,80% < HSO Via welk kanaal vonden de deelnemers nieuw werk? 44,51% 30,49% HSO Bac Het zoeken en vinden van een nieuwe betrekking werd per kanaal geteld. Al beantwoordde niet iedereen deze vraag, toch geven de antwoorden een duidelijk beeld. Master Spreiding volgens kanaal bij het vinden van een nieuwe betrekking van de deelnemers aan outplacement. De nieuwe arbeidsmarktpositie Voor 124 van de 216 kandidaten werden de coaching en advisering in 2012 afgerond. Van die 124 personen vonden er 79 een nieuwe betrekking. De overigen beslisten te stoppen met werken (brugpensioen), te stoppen met hun coaching of antwoordden niet meer op briefwisseling. 92 kandidaten zijn overgestapt naar Zoekperiode De gemiddelde zoekperiode naar het vinden van een oplossing bedroeg in maanden. Dat is een halve maand langer dan tijdens het jaar ervoor krant relaties interim spontaan zelfstandig VDAB vakblad 11 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

12 2 - ADVIES & COACHING Loopbaanontwikkeling van werkende bedienden Naast outplacement biedt VIBAM sinds 2000 ook de mogelijkheid aan bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit, om tijdens hun actieve loopbaan - aan de hand van de methodiek van zelfdiagnose inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen met als doel de loopbaan te leren beheren in het verlengde van specifieke vaardigheden, talenten en motivaties. Het optimaliseren en het deskundig uitbouwen van de eigen functie in de bestaande bedrijfscontext vormt een wezenlijk onderdeel van de loopbaanontwikkeling. Ter informatie: Aan deze dienstverlening werd tot op heden, in de sector slechts een beperkte bekendheid gegeven. Veranderingen door het nieuwe werk Het aantal kandidaten dat kiest voor een wijziging in de loopbaan is goed voor 20% (11 van de 61 deelnemers die antwoordden op deze vraag). De overige kandidaten hebben een nieuwe betrekking gezocht en gevonden die ligt in het verlengde van de vorige beroepsloopbaan. Er zijn twee instapregelingen uitgewerkt: loopbaanontwikkeling op vraag van de werkgever in deze regeling volgden 24 werknemers uit 4 bedrijven het programma loopbaanontwikkeling op initiatief van de werknemer 10 werknemers deed hiervoor een beroep op VIBAM. Ten slotte vielen ons enkele evoluties op: een toenemend verkeer tussen adviseur en ex-kandidaat outplacement na de start nieuwe loopbaan (e-coaching), de nood aan specifieke aandacht voor de groep van de ervaren werknemers. Sector 20 kandidaten zochten en vonden een functie in de metaalsector. De andere kandidaten kiezen voor handel en distributie of andere industriële sectoren. Salarisniveau De antwoorden van de kandidaten tonen aan dat het merendeel een salaris verdient dat minstens overeenstemt met het vorige salaris. Deze trend is reeds sinds jaren aanwezig en wordt opnieuw bevestigd. Ook nu weer is de groep die minder verdient dan in de vorige functie het kleinst. 12 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

13 3 - OPLEIDING 3 OPLEIDING 3.1 OPLEIDINGEN VOOR BEDIENDEN Open kalender aanbod VIBAM organiseert een aanbod aan open kalenderopleidingen, waaraan elke bediende uit onze sector kan deelnemen. Tevens worden geregeld specifieke opleidingen opgezet op vraag van één of meerdere bedrijven. Dit doen we wanneer op de opleidingsmarkt geen afdoend aanbod bestaat of wanneer we vermoeden of constateren dat er binnen de sector ruimere interesse bestaat in het desbetreffende onderwerp. Wanneer we geen volledige groep kunnen samenstellen, kunnen we desgevallend individuele bedienden tegen VIBAM-voorwaarden laten deelnemen aan open kalender trainingen van verschillende opleidingsinstituten. Om de drempel naar opleiding zo laag mogelijk te houden, bieden we onze opleidingen steeds aan tegen kostprijs. KMO s met minder dan 50 bedienden betalen slechts de helft van de prijs. De prijs van een opleiding wordt sinds 2000 steeds verrekend op één van de twee bedrijfsbudgetten, die ontstaan door de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor respectievelijk alle bedienden en de specifieke risicogroepen. Via verschillende samenwerkingsverbanden tracht VIBAM zo flexibel mogelijk in te spelen op de opleidingsbehoeften binnen de bedrijven. In 2012 volgden 616 personen een opleiding via VIBAM. Hiermee zet de dalende trend van 2011 zich verder. Volgens ons kan deze trend bijna volledig worden toegewezen aan het opnieuw betalend maken van de opleidingen. In 2012 organiseerde VIBAM 6 opleidingen in eigen beheer. Hieraan participeerden 10 bedienden. Het aantal deelnemers per kwartaal van 2004 tot Intersectorale opleidingen Sedert het najaar van 2004 werkt VIBAM voor de algemene opleidingen samen met andere sectoren zoals IPV, IVOC en Cobot Bedienden. Ieder fonds kampte in het verleden met de moeilijkheid om de aangeboden open kalender opleidingen succesvol te kunnen laten doorgaan. Door één gezamenlijk aanbod te lanceren binnen deze 4 sectoren beogen we een win-win situatie zowel voor de bedrijven als voor de sectorale vormingsfondsen. De actieradius vergroot en de kans dat we opleidingen moeten annuleren verkleint In 2012 hebben 156 bedienden deelgenomen aan 59 opleidingen Q4 Q3 Q2 Q1 13 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

14 3 - OPLEIDING Last minute boekingen Aangezien VIBAM geen eigen aanbod meer heeft inzake PC-trainingen, worden alle vragen hieromtrent rechtstreeks doorgegeven aan de opleidingsinstituten waarmee VIBAM samenwerkt. Zo kan aan een acute opleidingsnood van één enkele bediende op een snelle en effectieve wijze worden tegemoetgekomen door een last minute inschrijving. Concreet betekent dit dat een bedrijf via VIBAM zijn bedienden kan laten deelnemen aan de open kalendertrainingen van Bit by Bit. Voor projecten rond begeleide zelfstudie werken wij samen met GIVI. In 2012 maakten 151 bedienden gebruik van deze mogelijkheid, verspreid over 54 cursussen. Samenwerking met INOM-Bedienden Naast het eigen aanbod biedt VIBAM ook opleidingen aan die door het Vlaamse sectorfonds INOM-Bedienden zijn ingericht. Omwille van Europese financiering kunnen we deze opleidingen gratis aanbieden. De bedoeling van INOM is om pilootprojecten op te zetten die dan later door de sectorfondsen kunnen overgenomen worden. Daarom rekenen we de 29 INOM-opleidingen van 2012 ook in ons aanbod mee. Hieraan namen 82 bedienden uit de provincie Antwerpen deel. Het aanbod van INOM bestond uit een e-learningproject rond de MS Office-pakketten. Er waren in verschillende instapmomenten. Samenwerking met Cevora Via INOM Bedienden is er ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cevora. Hierdoor kunnen we bedienden van PC 209 laten deelnemen aan de technische informatica opleidingen van Cevora Samenwerking met FTMA De laatste jaren merkten we een groter wordende interesse in de open opleidingen van FTMA. Vandaar dat we in 2010 een nieuwe categorie deelname van bedienden aan FTMA opleidingen hebben aangemaakt. In deze rubriek noteerden we in 2012 een deelname van 82 bedienden aan 43 opleidingen. Samenwerking met INOM-Arbeiders Sedert 2008 biedt VIBAM ook de mogelijkheid aan de bedrijven om hun bedienden mee te laten participeren aan het LIMTEC / ANTTEC aanbod dat opgemaakt is in samenwerking met INOM Arbeiders. Door deze samenwerking kunnen we ook een ganse waaier aan technische opleidingen gratis aanbieden. In totaal hebben er 135 bedienden deelgenomen aan 48 opleidingen. Overzicht van de resultaten m.b.t. opleidingen voor bedienden in 2012 Opleidingen ingerichte cursussen Uren opleidingsuren , , , manlesuren , , deelnemers deelnemende bedrijven exclusief last minute boekingen 2 inclusief last minute boekingen 14 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

15 3 - OPLEIDING In 2012 hebben we ook onderzocht welk soort opleidingen het meeste succes kenden. De volgende grafiek toont aan dat opleidingen onder de thema s: ICT, veiligheid en welzijn en sectorspecifiek het meest gevraagd waren. Bij de commerciële en de financiële opleidingen waren er minder inschrijvingen. Open opleidingen: de evolutie van deelname aan de opleidingen per samenwerkingsverband. Open opleidingen: aantal deelnemers per rubriek volgens grootte van de werkgever Cevora LMB 1500 permanente vorming intersectoraal FTMA INOM ANTTEC / LIMTEC algemene vaardigh. betere & efficiënt. opl. commerciële opl. econom. & financ. ICT logist., transport & Q sectorspecifiek sociale vaardigh. talen veiligh. & welzijn 1250 > % 100% OPLEIDINGEN VOOR BEDIENDEN IN OUTPLACEMENTBEGELEIDING Alle bedienden die een outplacementtraject volgen bij VIBAM krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van a 620,00. In samenspraak met hun loopbaanadviseur kunnen de deelnemers vrij beschikken over dit budget, voor zover ze opleidingen kiezen in functie van een welomlijnd jobdoelwit. Bij de keuze van de lesgever wordt eerst gekeken naar VIBAM en VDAB als opleidingsverstrekkers. Pas wanneer de outplacementdeelnemer daar zijn gading niet vindt, kan hij op de ruimere opleidingsmarkt naar zijn opleidingskeuze zoeken. In 2012 maakten 18 van de 216 ontslagen bedienden (6,90 %) gebruik van dit opleidingsbudget. 15 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

16 3 - OPLEIDING 3.3 OPLEIDINGEN VOOR WERZOEKENDEN Traditiegetrouw was er weer grote interesse van werkzoekenden in onze opleidingsprojecten. Er werden dan ook verschillende selectiedagen georganiseerd om iedere geïnteresseerde werkzoekende de kans te geven om zich kandidaat te stellen voor een opleiding. De selectieprocedure bestond uit deelname aan technische testen, deelname aan een motivatiegesprek en tenslotte het doorlopen van een persoonlijkheidstest. Tijdens de opleiding zorgt een individuele begeleiding voor een sterke persoonlijke ontwikkeling. Een volledig opleidingstraject begint met een uitgebreide informatie- en selectieronde, en eindigt normaliter met een bedrijfsstage in één van onze bedrijven, die een voor beide partijen vrijblijvende en daardoor interessante aanloop is naar een vaste betrekking. VIBAM biedt hiermee aan werkzoekenden de kans zich te heroriënteren, en zich inpasbaar te maken in de arbeidsmarkt Evolutie van de activiteiten Projecten Deelnemers Bedrijven Een overzicht van onze activiteiten in Industrieel tekenaar In 2012 werd opnieuw Tewerkstelling industrieel tekenaar gestart met een opleiding industrieel tekenaar. Deze Ander PC opleiding wordt door VIBAM zelf georganiseerd, in samenwerking met OBMB, Vormetal en andere partners. In deze opleiding kunnen telkens 20 werkzoekenden starten; 10 bij VDAB Antwerpen en 10 bij VDAB Brugge Op vraag van OBMB en Vormetal werd er in 2012 ook opgestart met een opleiding industrieel tekenaar in Gent en in Vilvoorde. Hierdoor kunnen we op jaarbasis meer tekenaars toeleiden naar de vacatures in de sector. Staalbouwtekenaar Samen met VDAB Antwerpen werd er in 2012 ook gestart met de opleiding staalbouwtekenaar. Deze opleiding is een spin-off van de langlopende opleiding industrieel tekenaar. De bedoeling van deze training was om op een korte en intensieve manier 6 maanden - de cursisten toe te leiden naar de niche staalbouw. Voor deze opleiding hebben wij alle werkzoekenden uit de provincie Antwerpen met een diploma ASO in een wetenschappelijke richting uitgenodigd. In deze groep bleek heel wat potentieel te zitten. Uiteindelijk zijn 10 deelnemers geselecteerd; 8 dames en 2 heren. De lesgevers voor deze opleiding werden gezocht in de praktijk. Een aantal sectorbedrijven droegen hiertoe bij. 16 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

17 4 - SUBSIDIËRING 4 SUBSIDIËRING 4.1 AAN DE WERKGEVER: De werkgever kan een deel van de kosten die hij heeft, doordat één of meerdere van zijn bedienden opleiding volgen, recupereren van VIBAM. Op deze wijze kan een werkgever z n betaalde bijdragen voor vorming en opleiding volledig of gedeeltelijk terugvorderen. Vanaf 2012 is zowel de subsidieregeling als de budgetberekening bij VIBAM gewijzigd. Elke werkgever betaalt nog steeds jaarlijks 2 bijdragen voor vorming en opleiding: de provinciale bijdrage die in 2011 betaald werd; dit geldt niet voor de 5 grote bedrijven die op basis van hun opleidingsplan en -budget én in ruil voor een daadwerkelijke medewerking aan (één van) de VIBAM-activiteiten aan de Raad van Bestuur een vrijstelling vroegen van hun bijdragebetaling; de nationale bijdrage voor risicogroepen die in 2011 werd betaald Het jaarlijks beschikbaar opleidingsbudget wordt berekend volgens aantal bedienden in dienst: Bedrijven t.e.m. 19 bedienden: a (= vast bedrag) Bedrijven vanaf 20 bedienden: 75% van de betaalde bijdragen VIBAM kan tussenkomen in de volgende kosten: de organisatiekosten: de kosten gemaakt om de opleiding te betalen ( bij externe en bedrijfsopleidingen) de loonkosten: de indirecte kosten, ontstaan door de gederfde arbeidstijd (enkel bij on the job training) Externe opleiding De kosten die de werkgever heeft, doordat één of meerdere van zijn bedienden buiten het bedrijf een opleiding volgen, kan hij gedeeltelijk recupereren via VIBAM. Het aantal bedrijven is lichtjes gedaald maar de aanvragen zijn gestegen. Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van externe opleidingen cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep Bedrijfsopleiding VIBAM komt gedeeltelijk tussen in de kosten die een bedrijf heeft door de organisatie van een bedrijfsinterne opleiding. Hier geldt eenzelfde subsidiëring als bij de externe opleidingen. Bovendien hebben we met 2 softwareopleidingsinstituten (Bit by Bit en GIVI) speciale prijzen voor onze bedrijven afgesproken voor hun bedrijfsinterne opleidingen. Groepsopleidingen in samenwerking met VIBAM en mogelijks andere bedrijven, geven recht op loonkostrecuperatie via het stelsel Betaald Educatief Verlof, indien ze minstens 32 uur duren en in België plaatsvinden. Bij de bedrijfsopleidingen merken we een stijging bij zowel ingediende dossiers als aantal bedrijven t.o.v Het deelnemersaantal kent een enorme daling. 17 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

18 4 - SUBSIDIËRING Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van bedrijfsopleidingen cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep lesuren , manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van on the job-training cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep gemiddelde duur (in uren) On the job-training De loonkost die gepaard gaat met een opleiding op de werkplaats wordt door VIBAM gedeeltelijk vergoed. In 2012 hebben 19 bedienden uit 12 verschillende bedrijven een on the jobtraining gevolgd. Dit is goed voor manlesuren. De gemiddelde duur is gestegen t.o.v (+48%). Uit bovenstaande tabel kunnen we de grafiek hieronder afleiden. In 2012 is de gemiddelde bezetting van de subsidiedossiers sterk gedaald. De bedrijven hebben in totaliteit meer dossiers ingediend t.o.v maar met veel minder deelnemers. 9 6 Gemiddeld aantal deelnemers aan opleidingen in de subsidiedossiers 3 0 6,5 3,8 3,6 3,1 4,1 3,2 3,9 3, TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

19 4 - SUBSIDIËRING Aanwending van de opleidingsbudgetten. Elk jaar berekent VIBAM voor elke onderneming die onder haar bevoegdheid ressorteert, een opleidingsbudget. Voor dat bedrag kunnen bedrijven beroep dan op de opleidingsdiensten van VIBAM. De bereikcijfers tonen dat slechts ongeveer één onderneming op vijf gebruik maakt van haar opleidingsbudget. Indien we het gebruikte opleidingsbudget van alle bedrijven samentellen en vergelijken met het totale opleidingsbudget van alle bedrijven samen, dan schommelt dat percentage van 2005 tot 2011 tussen 52 en 60 procent. Als we vervolgens kijken naar de bereikte bedrijven en ons afvragen hoeveel zij van hun opleidingsbudget gebruik maakten, dat schommelt dat in de beschouwde periode tussen 92 en 79 %. Het laagste cijfer werd in 2009 opgetekend maar dat mag niet verbazen: door het gratis aanbod van de open opleidingen hoefden de ondernemingen minder beroep te doen op hun budget. Bereik met, en het gebruik van de opleidingsbudgetten door bedrijven van PC209 - Antwerpen. 4.2 AAN DE WERKGEVER: OPLEIDINGSKOSTEN via de VDAB kredietlijn De kredietlijn is een bedrag dat VIBAM gegenereerd heeft bij VDAB door investeringen te doen in opleidingen voor werkzoekenden. Bedienden, behorend tot een bedrijf van PC 209 in de provincie Antwerpen of bedienden die gewerkt hebben in een bedrijf van PC 209 en die in begeleiding zijn bij VIBAM kunnen gebruik maken van deze extra middelen. Volgens het principe van de kredietlijn zal het bedrijf op het totale factuurbedrag een korting krijgen van 50%. Dit enkel en alleen als VDAB van VIBAM de toestemming heeft gekregen om de overige 50% te verhalen op de kredietlijn. In 2012 hebben 7 bedienden uit 5 verschillende bedrijven gebruik gemaakt van deze extra dienstverlening. Er werden inschrijvingen genoteerd in 5 VDAB-opleidingen. Er waren inschrijvingen in diverse VDAB opleidingen Bereik Gebruik t.o.v. populatie Gebruik t.o.v. bedrijven TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

20 5 - UITDRAGEN VAN DE VIBAM-BOODSCHAP 5 UITDRAGEN VAN DE VIBAM-BOODSCHAP Op allerlei manieren poogt VIBAM ten aanzien van de werkgevers, de vakbonden en de bedienden van de sector de thema s opleiding en loopbaanontwikkeling onder de aandacht te brengen. In 2012 ondernamen we hiervoor volgende concrete acties. elke cursus uit ons aanbod (behalve de PC-trainingen) werd door één van onze medewerkers geopend, met een kort woordje over de mogelijkheden die VIBAM kan bieden. Het aantal bezoeken aan vooral kleinere bedrijven werd in de mate van het mogelijke opgedreven: vele KMO s vinden slechts de weg tot VIBAM - en tot opleiding en vorming - wanneer een adviseur van VIBAM ter plaatse komt om de mogelijkheden te bekijken. In 2012 werden er 26 bedrijven bezocht, en dit op slechts 8 maanden tijd. Het gebruik van de website met de BEDRIJVENSITE wordt maandelijks gestimuleerd door de trainingsverantwoordelijken via een maandelijkse nieuwsbrief attent te maken op het opleidingsaanbod van de eerstvolgende 2 maanden. Bij elk gepland onderwerp wordt verwezen naar de website omdat we dat kanaal in de toekomst veel meer wensen te gebruiken. Om die reden werd de gebruiksvriendelijkheid van de bedrijvenwebsite speciaal aangepakt. Om de talenten van ontslagen bedienden terug in de sector te benutten werd aan de bedrijven de mogelijkheid gegeven om hun vacatures te publiceren op de website van VIBAM. Het invoeren en het beheer kunnen door de bedrijven zelf gedaan worden via de bedrijvensite. Er werd een nieuw kmo-beleid ingevoerd vanaf 1 januari Het is de bedoeling om met een belangrijke financiële stimulans voor de werkgever meer bedienden hun weg naar het VIBAM-opleidingsaanbod te laten vinden. Het ESF-project My Work werd verdergezet in samenwerking met de partners (Be-ODL als promotor en andere sectorale partners). Met het My Work zal getracht worden om de e-learningcomponent te introduceren in het werkplekleren. Door middel van dit gebruiksvriendelijke instrument kan iedereen zelf korte leereenheden maken en aanbieden via het internet. e-vet was een tweede Europees project waaraan VIBAM samenwerkte met Be-ODL. Het is de bedoeling om een vragenlijst te produceren die scholen en bedrijven laat nadenken over de mate waarin de betreffende organisatie al dan niet klaar is om met e-learning te starten. Ook in 2012 werd meegewerkt aan GIPS4VIPS, de wedstrijd in de provincie Antwerpen voor de geïntegreerde eindproeven van de laatstejaarsstudenten van BSO en TSO. Met die wedstrijd wil het partnerschap (ANTTEC, FTMA, RTC-Antwerpen en VIBAM) deze onderwijsrichtingen niet alleen promoten. Ook de verdere ontwikkeling ervan wordt nagestreefd: kostenbewustzijn, veiligheidszin, projectmatig werken en communicatievaardigheden worden binnengebracht in de GIP s zodat het TSO en BSO leerlingen aflevert die beter inzetbaar zijn in het bedrijfsleven. Tenslotte richtte VIBAM mee de Talentenfabriek op. Dit initiatief bundelt de krachten van de stad Antwerpen, VDAB Antwerpen, RTC-Antwerpen, de scheikundige en de metaalnijverheid. Het is de bedoeling om samen meer antwoorden te vinden op de vragen van de arbeidsmarkt dan dat elke partner dat alleen zou kunnen. Zo wordt sinds april 2012 getracht om een structureel antwoord te vinden voor de knelpuntberoepen op de Antwerpse arbeidsmarkt. 20 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Vormingsinitiatief V oor Bedienden V an de a ntwerpse m etaalnijv erheid. Activiteitenverslag

Vormingsinitiatief V oor Bedienden V an de a ntwerpse m etaalnijv erheid. Activiteitenverslag Vormingsinitiatief V oor Bedienden V an de a ntwerpse m etaalnijv erheid Activiteitenverslag 2011 Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2011 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 213 Algemene Vergadering 6 juni 214 een initiatief van 1 Agenda Doelpubliek & bereik Activiteiten Coachen, Adviseren en Begeleiden Opleiding werknemers Zoekopdrachten Opleiding werkzoekenden

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG ACTIVITEITEN- VERSLAG Inhoud 1 Kennismaking 5 1.1. Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling 5 1.2. Missie 5 1.3. Activiteiten 6 advies & coaching opleiding subsidiëring 1.4. Werkingsmiddelen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d Activiteitenverslag 2009 Inhoud 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 V o r m i n g s i n i t i a t i e f v o o r B e d i e n d e n v a n d e A n t w e r p s e M e t a a l n i j v e r h e i d 1 Kennismaking 2 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2015. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2015 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 35 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 Overzicht opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden talentenfabriek campagnes voor het onderwijs Opleidingsinitiatieven voor werknemers jaarbudget en

Nadere informatie

Subsidiëring en andere financiële voordelen

Subsidiëring en andere financiële voordelen Subsidiëring en andere financiële voordelen 1. Opleidingen 2 1.1. Groepsopleidingen 2 1.2. Individuele leeroplossingen 2 1.3. Bedrijfsspecifieke (verticale) opleidingsprojecten 3 1.4. Transportvergoeding

Nadere informatie

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen

Ondersteuningsgids 2013. FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Ondersteuningsgids 2013 FTMA vzw PC 111.1&2 Provincie Antwerpen Initiatieven voor uw arbeiders Wat kan u als bedrijf recuperen? Uw jaarbudget= 30 x aantal arbeiders in dienst op 31/12 van het voorgaande

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA

ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2010 FTMA 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Denkdagen 2010. ANTTEC 21/06/2011 2 OPLEIDINGSINITIATIEVEN VOOR

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 1 Overzicht evolutie sector opleidingsinitiatieven voor werknemers projecten voor werkzoekenden campagnes voor het onderwijs 25 jaar FTMA Talentenfabriek samenwerking VIBAM activiteitenverslag

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. LOGOS is het vormingsfonds van het Paritair Comité 226 voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek. Wij focussen op opleiding, tewerkstelling en competentiebeleid, om toekomstige

Nadere informatie

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding

Jaarverslag Herplaatsingsfonds. 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Jaarverslag Herplaatsingsfonds 1.1 Aanvragen voor outplacementbegeleiding Het Herplaatsingsfonds financiert de outplacementbegeleiding van alle ontslagen werknemers tewerkgesteld in bedrijven in het Vlaamse

Nadere informatie

FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1

FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1 FTMA ACTIVITEITENVERSLAG 2007 9/08/2012 1 OVERZICHT Opleidingsinitiatieven voor werknemers Projecten voor werkzoekenden Campagnes voor het onderwijs Extra inning 0,10% ANTTEC 9/08/2012 Opleidingsinitiatieven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2

Huishoudelijk reglement van FOPAS. Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Huishoudelijk reglement van FOPAS Hoofdstuk I Zetel van FOPAS Art. 2 Hoofdstuk II Beheerscomité Opdracht Art. 3 Samenstelling Art. 4 Stemming Art. 5 Voorzitter- en ondervoorzitterschap Art. 6 Secretariaat

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans

Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Balanscentrale Toelichtingsnota met betrekking tot de opleidingsactiviteiten opgenomen in de sociale balans Onderhavige tekst werd opgesteld door de Balanscentrale van de Nationale Bank van België in samenwerking

Nadere informatie

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat'

I B O. Een werknemer op maat gemaakt. 1. IBO = training-on-the-job. IBO = 'werkplekleren' IBO = 'een werknemer op maat' I B O Een werknemer op maat gemaakt Eén van de kernopdrachten van de VDAB bestaat uit het verstrekken van opleiding. Het tekort aan specifiek geschoold personeel en de versnelde veranderingen in de werkomgeving

Nadere informatie

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte

Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector. Een aanpak in de breedte en in de diepte Initiatieven om de insluiting te bevorderen in de bouwsector Een aanpak in de breedte en in de diepte Een beeld van de bouwsector De sector in aantallen 160.000 bouwvakarbeiders 30.000 ondernemingen Typische

Nadere informatie

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld?

1. Op welke manier wordt deze samenwerking tussen steden/gemeenten, de VDAB en de bouwsector concreet ingevuld? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 420 van JAN HOFKENS datum: 6 maart 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Samenwerkingsverband BouwKan met bouwsector De bestaande

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013

Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 2004/ 2013 Profiel van de UVW-WZ: vergelijking 24/ 213 Dienst Studies Studies@rva.be Inhoudstafel: 1 INLEIDING 1 2 METHODOLOGIE 1 3 PROFIEL VAN DE UVW-WZ IN 24 EN IN 213 VOLGENS HET GEWEST 2 3.1 De -5-jarigen die

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid

Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Aspecten van het Vlaams Herstructureringsbeleid Tewerkstellingscellen en de sociaal interventiedienst van de VDAB Situering Het Generatiepact als startschot voor het Vlaams Herstructureringsbeleid. Voor

Nadere informatie

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen

nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VDAB - Jobbeurzen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 699 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Jobbeurzen De kerntaak van VDAB is werkzoekenden

Nadere informatie

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN

DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS OPLEIDINGSINSPANNINGEN DE AUDIOVISUELE SECTOR CIJFERS 2013 OPLEIDINGSINSPANNINGEN INHOUDSOPGAVE I. INLEIDING... 2 II. SOCIALE BALANS... 3 III. ANALYSE VAN DE OPLEIDINGSINSPANNINGEN BINNEN HET PC 227... 5 1. REPRESENTATIVITEIT...

Nadere informatie

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN

DE COMPETENTIES VAN DE MEDEWERKERS VERDER ONTWIKKELEN DOELSTELLINGEN DOELSTELLINGEN Het is van essentieel belang om de competenties van alle werknemers uit de voedingsindustrie verder te blijven verbeteren. Via IVP (Initiatieven voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid),

Nadere informatie

Vlaamse regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR METAAL/BEDIENDEN PARITAIR COMITE 209

Vlaamse regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR METAAL/BEDIENDEN PARITAIR COMITE 209 Vlaamse regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR METAAL/BEDIENDEN PARITAIR COMITE 209 Tussen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd door Vlaams

Nadere informatie

Mag het iets meer zijn?

Mag het iets meer zijn? Levenslang leren West-Vlaanderen Werkt 3, 2010 Mag het iets meer zijn? De opleidingsbehoeften in de West-Vlaamse bedrijven en organisaties Syntra West - Chris Cardinael Tanja Termote sociaaleconomisch

Nadere informatie

Protocol akkoord van 8 mei 2017

Protocol akkoord van 8 mei 2017 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol akkoord 2017-2018 van 8 mei 2017 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

1/09/ /12/2015

1/09/ /12/2015 Extra tewerkstellingsplaatsen in PC 319.01 voor laatstejaars studenten uit het deeltijds onderwijs 1/09/2014 31/12/2015 BROCHURE VOOR CLW PC 319.01 1. Het project Werken en studeren Situering project Eind

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. Bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum Bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen.

Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. Sta versteld... en ontdek wat WEB voor u kan betekenen. WAT KAN WEB VOOR U BETEKENEN? 1 2 WIJ VINDEN DE JUISTE WERKNEMER VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE WEB bereikt jaarlijks een 1000-tal werkzoekenden.

Nadere informatie

SFSCW. Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers. 2007 - Versie 2.

SFSCW. Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers. 2007 - Versie 2. SFSCW 2007 - Versie 2.0 Ondersteuning van vormingsbeleid voor risicogroepwerknemers in de socioculturele sector gids voor aanvragers SFSCW Vlaamse social-profitfondsen vzw Inhoudstafel 1. Het Sociaal Fonds

Nadere informatie

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten.

WIE ZIJN WE? WIE ZIJN WIJ? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. WIE ZIJN WE? Wij zijn VFU, het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. Kunnen wij u helpen? Jazeker! Wij ondersteunen de opleiding van uw (kandidaat-)uitzendkrachten. Onze opleidingen versterken hun competenties

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens

Dag van de Payroll Professional 2015. Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens Dag van de Payroll Professional 2015 Werkloosheid met bedrijfstoeslag Karin Buelens 1. Wat is SWT? BRUGPENSIOEN = STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG U ressorteert onder PC 200. Kan Liliane

Nadere informatie

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten

nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 598 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 16 juni 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Knelpuntopleidingen VDAB - Aanvragen en wachtlijsten Werkzoekenden

Nadere informatie

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB

Socioprofessionele reïntegratie. Conny Daens, GTB Socioprofessionele reïntegratie Conny Daens, GTB GTB - dienst, vzw die vanuit de werkwinkels heel nauw samenwerkt met VDAB binnen een samenwerkingsakkoord voor personen met een werkvraag. - Onderscheidt

Nadere informatie

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak?

c) Hoe evalueert de minister deze taalopleidingen? Hoe loopt de geïntegreerde aanpak? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 370 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 17 februari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Sluitend taalbeleid De lage werkzaamheid van

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst!

Expresso. 4 opleidingsdagen. voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Expresso 4 opleidingsdagen voor elke bediende: de troef voor jouw toekomst! Edito Opleiding: een ver-van-mijn-bedshow? Niet in het PC 218! De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen

Nadere informatie

COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN

COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN COLLECTIEF OUTPLACEMENT GEWIKT EN GEWOGEN De omvang en impact van groepsoutplacement Denolf, De Vos, Denys & Buyens (1999), Collectief outplacement gewikt en gewogen, onderzoek naar de omvang en het effect

Nadere informatie

Gezamenlijke doelstellingen

Gezamenlijke doelstellingen 1 Gezamenlijke doelstellingen Stad Antwerpen Lokale tewerkstelling Ondersteunen onderwijs Antwerpen fvb-ffc Constructiv Gekwalificeerde bouwvakarbeiders Eén loket voor iedereen. VDAB Arbeidsbemiddeling

Nadere informatie

Protocol van akkoord van 31 mei 2011

Protocol van akkoord van 31 mei 2011 Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Protocol van akkoord 2011-2012 van 31 mei 2011 1. TOEPASSINGSGEBIED Dit akkoord is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel

Tendensen in bedrijfsopleidingen. 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Tendensen in bedrijfsopleidingen 19 Maart 2009 Business Faculty Brussel Inhoud Inleiding: wie zijn wij? Onderzoeksmethodologie & Definities Top 4 Vaststellingen in bedrijfsopleidingen Top 4 Tendensen in

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden der Commission paritaire pour employés metaalfabrikatennijverheid des fabrications métalliques

Paritair Comité voor de bedienden der Commission paritaire pour employés metaalfabrikatennijverheid des fabrications métalliques Neerlegging-Dépôt: 30/05/2013 Regist.-Enregistr.: 12/06/2013 N : 115285/C0/209 Paritair Comité voor de bedienden der Commission paritaire pour employés metaalfabrikatennijverheid des fabrications métalliques

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald:

Een opleidingskrediet, uitgedrukt in aantal dagen per jaar, wordt, voor het jaar 2014, collectief op bedrijfsvlak als volgt bepaald: CAO BIJWERKING 1 maart 2014 PARITAIR COMITÉ VOOR HET VERZEKERINGSWEZEN (PC 306) COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VAN 13 FEBRUARI 2014 BETREFFENDE HET SECTORAKKOORD 2013-2014 1 1. Toepassingsgebied Artikel

Nadere informatie

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4

Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 Werkplekleren P r o v i n ciale N e t werkdag 2 oktober 2 0 1 4 1. Wat is werkplekleren? 2 Werkplekleren Organiseren van leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene, arbeids-

Nadere informatie

Financiering van demografieplannen

Financiering van demografieplannen Financiering van demografieplannen CAO gesloten op 18 oktober 2016 in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid betreffende de financiering van demografieplannen binnen sector

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING

INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING INLICHTINGENBLAD LOOPBAANBEGELEIDING PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: Voornaam: M V Straat en nummer:... Postcode:...Gemeente:.. Rijksregisternummer:... Geboortedatum:. Moedertaal:..Nationaliteit:... Telefoonnummer:

Nadere informatie

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten.

1. Per provincie wordt een arbeidsmarktanalyse uitgevoerd om een OKOT-VDAB-traject op te zetten. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 11 januari 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OKOT-trajecten - Stand van zaken Een onderwijskwalificerend

Nadere informatie

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten

Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten "FONDS 313" Paritair Fonds ten voordele van de Risicogroepen voor de Apotheken en de Tariferingsdiensten 1 Aan de werknemers en werkgevers in de apotheken en tariferingsdiensten1 Bij CAO van 9 juni 1997

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112)

EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) ABVV ACV-METAAL EISENBUNDEL GARAGES (PC 112) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie en stand-by

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014

DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 1 april 2014 DE VERSCHILLENDE REGELINGEN INZAKE OUTPLACEMENT VANAF 1 JANUARI 2014 De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen

Nadere informatie

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1

Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 Geef een jongere een kans met een instapstage, omdat instappen werkt, 1 infodocument werkgever 2015 Wil je een schoolverlater zonder diploma secundair onderwijs kansen bieden om onze sector te leren kennen

Nadere informatie

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector

Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector PARITAIR COMITE 331 VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Fonds Sociale Maribel Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Kamer Kinderopvang (KO) Jaarverslag Sociale Maribel 2014 Sainctelettesquare

Nadere informatie

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken

nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT) - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 326 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 19 februari 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Onderwijskwalificerende opleidingstrajecten (OKOT)

Nadere informatie

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017)

Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Voorstel tot verdeling van de middelen die vrijkomen omwille van de statutarisering Na overleg tussen vakbonden en de federatie BE (21 juni 2017) Bij consensus hebben de vakorganisaties en de Federatie

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Voorjaar I. Missie van het centrum

Voorjaar I. Missie van het centrum Aanwerving Pedagogische stafmedewerker verantwoordelijk voor de inhoudelijke en pedagogische ondersteuning van de educatieve medewerkers en de kwaliteitszorg van de educatieve processen. I. Missie van

Nadere informatie

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden

Persbericht. Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Brussel, 30 april 2009 Persbericht Anti-crisismaatregelen: goedkeuring van een tweede pakket maatregelen van de minister van Werk om ontslagen te vermijden Vice-Eerste minister en minister van werk, Joëlle

Nadere informatie

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest

Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Paritair comité voor het stads- en streekvervoer 3280100 Stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2004 (73.557)... 2 Voor de personeelsleden van de

Nadere informatie

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar?

d) Hoeveel werkzoekenden hebben deze sessies gevolgd de afgelopen drie jaar? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 551 van EMMILY TALPE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB - Raadpleging website en vacaturedatabank 1. In antwoord

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken

nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS Activering 50-plussers - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 703 van MIRANDA VAN EETVELDE datum: 12 september 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Activering 50-plussers - Stand van zaken Het inschakelen

Nadere informatie

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers.

OTV- SENIORPLAZA. OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. OTV- SENIORPLAZA OTV en SENIORPLAZA zijn onafhankelijke, middelgrote organisaties met een 700- tal medewerkers. Als partners staan wij in voor een totaalaanbod op het vlak van wonen, zorg en service. De

Nadere informatie

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET

VLAAMSERAA D VOORSTEL VAN DECREET Stuk 199 (19881989) - Nr. 1 ARCHIEF VLAAMSE RAAD TERUGBEZORGEN VLAAMSERAA D ZITTING 1988-1989 20 APRIL 1989 VOORSTEL VAN DECREET - van mevrouw M. De Meyer - houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking

2/12/14. VDAB voor werkgevers QUIZ. Partner in rekrutering en opleiding. Matching. Filmronde VDAB-kennismaking 2/12/14 VDAB voor werkgevers Matching Partner in rekrutering en opleiding (google) QUIZ (Google) Filmronde VDAB-kennismaking VDAB Beleidsraamwerk uitdagingen voor de toekomst 1 Filmvragen Een opwarmertje

Nadere informatie

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan

Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool. Metropolitan Uw netwerk voor succesvol ondernemen in de Brusselse metropool Metropolitan Voka Metropolitan bouwt aan de Brusselse metropool Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, bundelt zijn werking in de Brusselse

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking

Vlaamse Regering. Addendum. bij het. Protocol van samenwerking Vlaamse Regering Addendum bij het Protocol van samenwerking In het kader van het economisch impulsplan herstel het vertrouwen van de Vlaamse regering goedgekeurd op 14 november 2008 Tussen de Vlaamse Regering

Nadere informatie

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC )

EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC ) ABVV ACLVB ACV-METAAL EISENBUNDEL METAALHANDEL (PSC 149.04) 2007 2008 Nationaal akkoord voor een periode van 2 jaar Uitvoeren van de maatregelen uit het IPA en het generatiepact Dossiers inzake classificatie

Nadere informatie

Mijn Startbaan Enquête 2009

Mijn Startbaan Enquête 2009 Mijn Startbaan Enquête 2009 Opzet van de enquête september 2009 promotie 2009 464 burgerlijk ir. s, 212 bio-ir. s 1510 industrieel ing. s 338 enquêtes werden teruggestuurd 335 enquêtes werden na kwaliteitscontrole

Nadere informatie

Opgemaakt te... op...

Opgemaakt te... op... Aangetekend...... Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Ondergetekende... optredend als gevolmachtigde van de werkgever......... moet U tot zijn spijt mededelen dat een einde aan uw arbeidsovereenkomst wordt

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL

Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL Diversiteit op de werkvloer 30 APRIL EU doelstellingen voor 2020 Werkgelegenheid voor 75 % van de bevolking tussen 20 en 64 jaar Daling van het percentage inzake vroegtijdige schoolverlating tot minder

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Vlaamse regering. PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord 2003-2004

Vlaamse regering. PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord 2003-2004 Vlaamse regering PROTOCOL VAN SAMENWERKING in het kader van het Akkoord 2003-2004 TUSSEN DE VLAAMSE REGERING EN DE SOCIALE PARTNERS VAN DE SECTOR VAN PC 209 Tussen de Vlaamse regering, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis

De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis Oktober 2009 De werkloosheid op haar hoogste peil sinds het begin van de crisis De werkloosheid: moet het ergste nog komen? De uitzendarbeid en het aantal openstaande betrekkingen lopen weer terug Het

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden

Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Opleiding Vrachtwagenchauffeur Studiegebied Bijzondere Educatieve Noden Nederlandstalig volwassenenonderwijs Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Situering van de transportopdracht... 4 3 Bepalingen en evaluatiecriteria

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 1720 (2011-2012) Nr. 3 14 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen

Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden - VDAB-project West-Vlaanderen SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 422 van EMMILY TALPE datum: 10 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Hoogopgeleide allochtone werkzoekenden VDABproject WestVlaanderen

Nadere informatie

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN

JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK OPROEP 414: OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN JE ESF-FINANCIERING BINNEN HANDBEREIK : OPLEIDINGEN IN BEDRIJVEN FORTIO-bedrijfsopleidingen staat al jaren bekend als partner voor opleidingen op maat, maar wist u dat wij ook experten in huis hebben om

Nadere informatie