ACTIVITEITENVERSLAG 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2012"

Transcriptie

1 ACTIVITEITENVERSLAG 2012

2 INHOUD INHOUD > KLIK OP DE PAGINA DIE U WILT BEKIJKEN > 1 Kennismaking Sectoraal initiatief voor opleiding en loopbaanontwikkeling Missie Activiteiten 4 Advies & coaching 4 Opleiding 4 Subsidiëring Werkingsmiddelen Doelpubliek Deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten in in vogelvlucht 8 2 Advies & coaching Advies aan de werkgever 9 Advies omtrent opleidingen 9 Advies omtrent tewerkstelling 9 Advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkeling Advies aan de werknemer 10 Outplacement 10 Loopbaanontwikkeling van werkende bedienden 12 3 Opleiding Opleidingen voor bedienden Opleidingen voor bedienden in outplacementbegeleiding Opleidingen voor werzoekenden 16 4 Subsidiëring Aan de werkgever: 17 Externe opleiding 17 Bedrijfsopleiding 17 On the job-training Aan de werkgever: opleidingskosten 19 Via de VDAB kredietlijn 19 5 Uitdragen van de VIBAM-boodschap 20 6 Wie is wie 21 Initiatiefnemende organisaties 21 Raad van bestuur 21 Medewerkers 21 Organogram 21 7 Definitie risicogroepen 22 2

3 1 - KENNISMAKING 1 KENNISMAKING 1.1 SECTORAAL INITIATIEF VOOR OPLEIDING EN LOOPBAANONTWIKKELING VIBAM is het opleidingsfonds voor bedienden, werkzaam in de metaalverwerkende, elektrotechnische en kunststofverwerkende nijverheid in de provincie Antwerpen. VIBAM ontstond in 1985 op initiatief van de sectorale sociale partners, vanuit de overtuiging dat goed opgeleide medewerkers een belangrijke voorwaarde vormen voor het succes van een onderneming, en dus een zekere garantie voor de tewerkstelling bieden. Agoria Antwerpen-Limburg en de drie bediendevakbonden ACLVB, BBTK en LBC-NVK, beheren gezamenlijk dit initiatief. Alle bedrijven uit de provincie Antwerpen die behoren tot paritair comité 209 zijn bij VIBAM aangesloten en kunnen hierdoor automatisch genieten van de diverse tegemoetkomingen en activiteiten. Onze werkingsmiddelen hiervoor zijn de diverse CAO-bijdragen voor vorming & opleiding. 1.2 MISSIE Van meet af aan stelde VIBAM zich als doel: het behoud en de verhoging van de tewerkstellingskansen van de bedienden bij de aangesloten bedrijven in de sector door het stimuleren, coördineren en organiseren van vormings-, opleidings- en begeleidingsactiviteiten. VIBAM wil de weerbaarheid van en in de sector verhogen, om in een concurrentiële omgeving kwaliteitsvolle en duurzame tewerkstelling te verzekeren. We richten ons tot alle spelers binnen de onderneming: we ondersteunen de werkgever in het beheer van een cruciale competentie: zijn medewerkers, om de leefbaarheid van het bedrijf te stimuleren; we ondersteunen de werknemer in zijn tewerkstelbaarheid: de blijvende inzetbaarheid op de arbeidsmarkt door opleiding en loopbaanbeheer. Onze sleutels hiervoor zijn opleiding en loopbaanontwikkeling. Zo ondersteunt VIBAM: de werkgever in het ontwikkelen van zijn medewerkers; de werknemer (incl. de werkzoekende = bediende in spe) in het ontwikkelen van zijn mogelijkheden binnen de arbeidsmarkt. Concreet bieden wij deze ondersteuning in volgende vormen: geven van advies en begeleiding aan werknemers en werkgevers; aanbieden van diverse opleidingsmogelijkheden; subsidiëren van opleidingsgebonden kosten. 3 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

4 1 - KENNISMAKING 1.3 ACTIVITEITEN Advies & coaching VIBAM biedt, doorgaans gratis, advies op het vlak van opleiding en loopbaanontwikkeling en geeft bovendien individuele begeleiding aan al dan niet ontslagen bedienden. Aan de werkgever opzoeken van opleidingsmogelijkheden bij concrete vragen; advies bij het opzetten van opleidingsactiviteiten; aanbod van kandidaat-bedienden uit opleidingsprojecten voor werkzoekenden; advies bij het invullen van knelpuntvacatures; begeleiding bij strategisch omgaan met loopbaanontwikkeling. Aan de werknemer begeleiding van werkzoekenden in VIBAM-opleidingsprojecten naar een gepaste arbeidsattitude en toe te leiden naar één van knelpuntberoepen in de sector; begeleiding van ontslagen bedienden in de verdere ontwikkeling van hun loopbaan; begeleiding van werkende bedienden in hun functioneren en de ontwikkeling van hun loopbaan. Opleiding VIBAM organiseert open kalender opleidingen en op vraag van bedrijven cursussen op maat. Slechts een gedeelte van de kostprijs wordt aangerekend. Sommige opleidingen zijn zelfs volledig gratis. Er is een specifiek aanbod naargelang de doelgroep: voor alle bedienden, inclusief de zogenaamde risicogroepen; voor werkzoekenden die een functie binnen de sector ambiëren; voor ontslagen bedienden. Ons opleidingsaanbod steunt op 3 peilers: algemene opleidingen: taal, software en (sociale) vaardigheidstrainingen; sectorspecifieke opleidingen; HRM-opleidingen: voornamelijk opleidingen rond opleiding en loopbaanontwikkeling. Subsidiëring VIBAM komt financieel tegemoet bij diverse opleidingsactiviteiten. Werkgevers kunnen subsidiedossiers indienen voor: externe opleidingen: (individuele) bedienden volgen een opleiding bij een opleidingsorganisatie; bedrijfsopleidingen: het bedrijf organiseert intern of extern een opleiding voor een groep van bedienden, al dan niet met deelname van andere bedrijven; on the job-training: een (individuele) bediende leert op planmatige wijze zijn nieuwe functie van een collega tijdens de uitvoering van de functie. VIBAM komt tussen in de kosten voor zowel zogenaamde risicogroepen als voor de andere bedienden. Het betreft hier een tegemoetkoming in de organisatiekosten (= de opleidingskost) en in de loonkosten. Bedienden in outplacementbegeleiding openen een persoonlijk (beperkt) opleidingskrediet. 4 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

5 1 - KENNISMAKING 1.4 WERKINGSMIDDELEN De dienstverlening van VIBAM wordt gefinancierd met diverse CAO-bijdragen. In uitvoering van nationale en provinciale sectorale CAO s wordt elk jaar een bepaald percentage van de loonmassa van de bedienden geïnd, om aan te wenden voor initiatieven m.b.t. opleiding, begeleiding en tewerkstelling. BIJDRAGESITUATIE 2012 Overzicht CAO-vormingsbijdragen PC 209 Nationaal inning via INOM-Bedienden Opleidings-/begeleidingsinfrastructuur en/of organisatie van cursussen forfaitair omgezet naar 29,00 per bediende per jaar indirect recupereerbaar door gebruik te maken van de loopbaanbegeleiding 0,10% Opleidingsprojecten voor bedienderisicogroepen forfaitair omgezet naar 35,50 per bediende per jaar gedeeltelijk recupereerbaar via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,10% Provinciaal inning via VIBAM Opleidingsfonds forfaitair omgezet naar 58,04 per bediende per jaar gedeeltelijk recupereerbaar via indienen van opleidingsdossiers bij VIBAM 0,15% 1.5 DOELPUBLIEK VIBAM levert diensten aan de bedienden en de bedrijven die behoren tot het paritair comité 209 in de provincie Antwerpen. In 2012 vielen 680 bedrijven met in totaal bedienden binnen onze actieradius. De gevreesde terugval als gevolg van de economische crisis, heeft zich met uitstel getoond. Hoewel er een lichte daling is van aantal bedrijven in onze sector, is het bediendenaantal immers gestegen. Evolutie VIBAM-bedrijven en bedienden Jaar bedrijven bedienden Zoals steeds blijven de kleine ondernemingen de meerderheid uitmaken: bij 4/5 van de firma s (83,40%) werken minder dan 20 van de bedienden. In het totaal stellen zij bedienden (19,77 %) tewerk. Anderzijds stellen de 8 grootste bedrijven samen bijna de helft van de bedienden tewerk (41,72 %). 5 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

6 1 - KENNISMAKING VIBAM-bedrijven en bedienden volgens aantal bedienden in dienst in 2012 aantal bedienden per bedrijf Bedrijven Bedienden abs. % abs. % , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 Totaal TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

7 1 - KENNISMAKING 1.6 DEELNAME BEDRIJVEN AAN VIBAM-ACTIVITEITEN IN 2012 In 2012 hebben 214 of 31,47% van de bedrijven gebruik gemaakt van één van onze diensten. Dat is iets minder t.o.v (221 bedrijven en 31,89%). Tabel 3: deelname bedrijven aan VIBAM-activiteiten 2012 Aantal bedienden Aantal bedrijven Aantal bereikte bedrijven Advies & coaching Opleiding Subsidiëring Abs % Abs % Bedienden Externe opleiding Opleidingsvragen Loopbaanontwikkeling & outplacement Werkzoekenden Bedrijfsopleiding On the job training ,00% 44 20,56% ,18% 35 16,36% ,21% 46 21,50% ,62% 56 26,17% ,21% 14 6,54% ,62% 11 5,14% ,44% 3 1,40% ,44% 3 1,40% en + 2 0,29% 2 0,93% Totaal % % % t.ov ,47% - 1,32% 9,41% 17,06% 3,68% 12,21% 9,71% 1,76% 7 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

8 1 - KENNISMAKING IN VOGELVLUCHT 2012 t.o.v Doelpubliek bedrijven 680 bedienden bedrijvenparticipatie aan VIBAM-activiteiten 31,47% Subsidiëring externe opleidingen bedrijven 83 ingediende opleidingen 271 deelnemers 383 bedrijfsopleidingen bedrijven 66 ingediende projecten 171 deelnemers 939 on the job-training bedrijven 12 ingediende projecten 17 deelnemers 19 Advies en coaching advies opleidingsmogelijkheden bedrijven 9 vragen 12 Opleiding opleidingen voor bedienden 2012 t.o.v bedrijven 118 deelnemers 616 ingerichte opleidingen 185 opleidingen voor werkzoekenden aantal bedrijven die stages verleenden of tewerkstelden 25 aantal eigen projecten 5 = aantal deelnemers aan eigen opleidingen 48 = Advies en coaching advies en coaching van ontslagen bedienden bedrijven 60 bedienden 216 gemiddelde begeleidingsduur (in maanden) 6 = advies en coaching van werkende bedienden bedrijven 4 bedienden 24 8 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

9 2 - ADVIES & COACHING 2 ADVIES & COACHING 2.1 ADVIES AAN DE WERKGEVER Advies omtrent opleidingen VIBAM zoekt voor bedrijven opleidingsmogelijkheden op, zowel voor standaardvragen als voor zeer specifieke opleidingsvragen: wie, waar, wanneer, welke prijs? Hiervoor beschikken we over opleidingsdatabanken, een uitgebreid documentatiebestand, contacten met de opleidingsverantwoordelijken in grote ondernemingen en uiteraard onze ervaring met talrijke opleidingscentra. Hierdoor hebben we een beeld op een 7500 opleidingen bij een 700-tal instituten. Advies aan de werkgever bedrijven vragen bedrijfsbezoeken Het aantal vragen tot opzoeking schommelt ieder jaar sterk. In 2012 is de vraag naar opleidingsmogelijkheden bijna gelijk gebleven t.o.v Er werd een antwoord geformuleerd op 12 verschillende vragen van 9 verschillende bedrijven. De doorlooptijd tussen vraag en antwoord was gemiddeld 3 dagen in In 2012 kregen we heel diverse vragen. Advies omtrent tewerkstelling Bedrijven met moeilijkheden om goede arbeidskrachten te vinden, richten zich vaak tot VIBAM voor een uitweg. Onze taak bestaat er hoofdzakelijk in om werkzoekenden uit onze opleidingen te begeleiden naar één van de open vacatures. In 2007 werd op de website van VIBAM een vacaturesite gecreëerd. Via de bedrijvensite kunnen bedrijven zelf hun ingediende vacatures op de VIBAM-website beheren. Daarnaast verwijzen we bedrijven ook door naar andere kanalen en mogelijkheden, zoals o.a. de mogelijkheid tot individuele beroepsopleiding (IBO). Advies en coaching in het omgaan met loopbaanontwikkeling VIBAM hecht veel belang aan het preventief optreden i.v.m. loopbaanontwikkeling. Bedrijven kunnen steeds bij VIBAM terecht voor informatie over een mogelijke aanpak en desgevallend voor een begeleiding bij de uitvoering van een project rond loopbaanontwikkeling. 9 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

10 2 - ADVIES & COACHING 2.2 ADVIES AAN DE WERKNEMER Outplacement VIBAM biedt aan ontslagen bedienden ondersteuning bij het zoeken van een (nieuwe) richting in de loopbaan, wanneer hierover een akkoord tussen het bedrijf en de syndicale afvaardiging wordt gesloten. De ontslagen bedienden doorlopen een traject van zelfdiagnose onder individuele begeleiding, voorafgegaan door de opleiding Loopbaanontwikkeling bij ontslag. Dit proces stelt hen in staat gerichte keuzes te maken m.b.t. de uitbouw van hun verdere loopbaan. Het aanreiken van methodieken betreffende de technieken en de strategie om op professionele wijze de arbeidsmarkt te benaderen vormen eveneens een onderdeel van de gespreksvoering. Het aanbod van VIBAM bestaat uit: Het aanreiken van een beheersmethodiek die een werknemer in staat stelt om de loopbaan te sturen in het verlengde van de eigen mogelijkheden en beperkingen aangevuld met de geijkte outplacementtechnieken. In de praktijk vertaalt zich dat in volgende activiteiten / ondersteuning: opleiding Loopbaanontwikkeling bij ontslag workshops: - Zelfprofielbepaling versus opbouw stressweerbaarheid in de nieuwe functie - Doel methodiek en techniek van het interview - Communicatie en Attitude versus Arbeidsmarktbenadering individueel advies m.b.t. resultaatgericht werken m.b.t. het verwerven van inzicht in de zelfdiagnose enerzijds en anderzijds worden technieken en strategieën voor outplacement opnieuw toegelicht en aangepast aan het persoonlijk profiel van de kandidaat, coachen en adviseren in het zoeken en vinden van een nieuwe functie logistieke ondersteuning (gebruik van de werkzaal beschikbaar zonder beperking). In 2012 werden 14 opleidingen Loopbaanontwikkeling bij ontslag gegeven. Aansluitend op deze initiële opleiding werden verder 14 opleidingen Zelfprofielbepaling versus opbouw stressweerbaarheid in de nieuwe functie, 16 opleidingen Doel Methodiek en Techniek van het interview en 16 opleidingen Communicatie en Attitude versus arbeidsmarktbenadering georganiseerd. In het werkjaar 2012 werden 216 ontslagen werknemers opgevolgd door VIBAM, waarvan 137 kandidaten uit 2012 en 79 kandidaten overgekomen uit het vorig werkjaar (2011). Totaal aantal kandidaten voor outplacement: 216 Totaal aantal kandidaten voor loopbaanontwikkeling: 24 Totaal aantal kandidaten voor outplacement en loopbaanontwikkeling: 240 Deze werknemers komen uit 64 verschillende sectorbedrijven. Qua leeftijd is deze groep vrij evenwichtig verdeeld rond de leeftijd van 45 jaar. Spreiding volgens leeftijd van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling. 19,54% 56,32% 6,32% 17,82% < 35 jaar jaar jaar > 54 jaar 10 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

11 2 - ADVIES & COACHING De verdeling volgens het laatst gevolgde onderwijsniveau toont een ander beeld. Spreiding volgens scholing van de deelnemers aan outplacement en loopbaanontwikkeling. 12,20% 12,80% < HSO Via welk kanaal vonden de deelnemers nieuw werk? 44,51% 30,49% HSO Bac Het zoeken en vinden van een nieuwe betrekking werd per kanaal geteld. Al beantwoordde niet iedereen deze vraag, toch geven de antwoorden een duidelijk beeld. Master Spreiding volgens kanaal bij het vinden van een nieuwe betrekking van de deelnemers aan outplacement. De nieuwe arbeidsmarktpositie Voor 124 van de 216 kandidaten werden de coaching en advisering in 2012 afgerond. Van die 124 personen vonden er 79 een nieuwe betrekking. De overigen beslisten te stoppen met werken (brugpensioen), te stoppen met hun coaching of antwoordden niet meer op briefwisseling. 92 kandidaten zijn overgestapt naar Zoekperiode De gemiddelde zoekperiode naar het vinden van een oplossing bedroeg in maanden. Dat is een halve maand langer dan tijdens het jaar ervoor krant relaties interim spontaan zelfstandig VDAB vakblad 11 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

12 2 - ADVIES & COACHING Loopbaanontwikkeling van werkende bedienden Naast outplacement biedt VIBAM sinds 2000 ook de mogelijkheid aan bedienden met minstens 5 jaar anciënniteit, om tijdens hun actieve loopbaan - aan de hand van de methodiek van zelfdiagnose inzicht te krijgen in de eigen mogelijkheden en beperkingen met als doel de loopbaan te leren beheren in het verlengde van specifieke vaardigheden, talenten en motivaties. Het optimaliseren en het deskundig uitbouwen van de eigen functie in de bestaande bedrijfscontext vormt een wezenlijk onderdeel van de loopbaanontwikkeling. Ter informatie: Aan deze dienstverlening werd tot op heden, in de sector slechts een beperkte bekendheid gegeven. Veranderingen door het nieuwe werk Het aantal kandidaten dat kiest voor een wijziging in de loopbaan is goed voor 20% (11 van de 61 deelnemers die antwoordden op deze vraag). De overige kandidaten hebben een nieuwe betrekking gezocht en gevonden die ligt in het verlengde van de vorige beroepsloopbaan. Er zijn twee instapregelingen uitgewerkt: loopbaanontwikkeling op vraag van de werkgever in deze regeling volgden 24 werknemers uit 4 bedrijven het programma loopbaanontwikkeling op initiatief van de werknemer 10 werknemers deed hiervoor een beroep op VIBAM. Ten slotte vielen ons enkele evoluties op: een toenemend verkeer tussen adviseur en ex-kandidaat outplacement na de start nieuwe loopbaan (e-coaching), de nood aan specifieke aandacht voor de groep van de ervaren werknemers. Sector 20 kandidaten zochten en vonden een functie in de metaalsector. De andere kandidaten kiezen voor handel en distributie of andere industriële sectoren. Salarisniveau De antwoorden van de kandidaten tonen aan dat het merendeel een salaris verdient dat minstens overeenstemt met het vorige salaris. Deze trend is reeds sinds jaren aanwezig en wordt opnieuw bevestigd. Ook nu weer is de groep die minder verdient dan in de vorige functie het kleinst. 12 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

13 3 - OPLEIDING 3 OPLEIDING 3.1 OPLEIDINGEN VOOR BEDIENDEN Open kalender aanbod VIBAM organiseert een aanbod aan open kalenderopleidingen, waaraan elke bediende uit onze sector kan deelnemen. Tevens worden geregeld specifieke opleidingen opgezet op vraag van één of meerdere bedrijven. Dit doen we wanneer op de opleidingsmarkt geen afdoend aanbod bestaat of wanneer we vermoeden of constateren dat er binnen de sector ruimere interesse bestaat in het desbetreffende onderwerp. Wanneer we geen volledige groep kunnen samenstellen, kunnen we desgevallend individuele bedienden tegen VIBAM-voorwaarden laten deelnemen aan open kalender trainingen van verschillende opleidingsinstituten. Om de drempel naar opleiding zo laag mogelijk te houden, bieden we onze opleidingen steeds aan tegen kostprijs. KMO s met minder dan 50 bedienden betalen slechts de helft van de prijs. De prijs van een opleiding wordt sinds 2000 steeds verrekend op één van de twee bedrijfsbudgetten, die ontstaan door de betaling van de jaarlijkse bijdrage voor respectievelijk alle bedienden en de specifieke risicogroepen. Via verschillende samenwerkingsverbanden tracht VIBAM zo flexibel mogelijk in te spelen op de opleidingsbehoeften binnen de bedrijven. In 2012 volgden 616 personen een opleiding via VIBAM. Hiermee zet de dalende trend van 2011 zich verder. Volgens ons kan deze trend bijna volledig worden toegewezen aan het opnieuw betalend maken van de opleidingen. In 2012 organiseerde VIBAM 6 opleidingen in eigen beheer. Hieraan participeerden 10 bedienden. Het aantal deelnemers per kwartaal van 2004 tot Intersectorale opleidingen Sedert het najaar van 2004 werkt VIBAM voor de algemene opleidingen samen met andere sectoren zoals IPV, IVOC en Cobot Bedienden. Ieder fonds kampte in het verleden met de moeilijkheid om de aangeboden open kalender opleidingen succesvol te kunnen laten doorgaan. Door één gezamenlijk aanbod te lanceren binnen deze 4 sectoren beogen we een win-win situatie zowel voor de bedrijven als voor de sectorale vormingsfondsen. De actieradius vergroot en de kans dat we opleidingen moeten annuleren verkleint In 2012 hebben 156 bedienden deelgenomen aan 59 opleidingen Q4 Q3 Q2 Q1 13 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

14 3 - OPLEIDING Last minute boekingen Aangezien VIBAM geen eigen aanbod meer heeft inzake PC-trainingen, worden alle vragen hieromtrent rechtstreeks doorgegeven aan de opleidingsinstituten waarmee VIBAM samenwerkt. Zo kan aan een acute opleidingsnood van één enkele bediende op een snelle en effectieve wijze worden tegemoetgekomen door een last minute inschrijving. Concreet betekent dit dat een bedrijf via VIBAM zijn bedienden kan laten deelnemen aan de open kalendertrainingen van Bit by Bit. Voor projecten rond begeleide zelfstudie werken wij samen met GIVI. In 2012 maakten 151 bedienden gebruik van deze mogelijkheid, verspreid over 54 cursussen. Samenwerking met INOM-Bedienden Naast het eigen aanbod biedt VIBAM ook opleidingen aan die door het Vlaamse sectorfonds INOM-Bedienden zijn ingericht. Omwille van Europese financiering kunnen we deze opleidingen gratis aanbieden. De bedoeling van INOM is om pilootprojecten op te zetten die dan later door de sectorfondsen kunnen overgenomen worden. Daarom rekenen we de 29 INOM-opleidingen van 2012 ook in ons aanbod mee. Hieraan namen 82 bedienden uit de provincie Antwerpen deel. Het aanbod van INOM bestond uit een e-learningproject rond de MS Office-pakketten. Er waren in verschillende instapmomenten. Samenwerking met Cevora Via INOM Bedienden is er ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Cevora. Hierdoor kunnen we bedienden van PC 209 laten deelnemen aan de technische informatica opleidingen van Cevora Samenwerking met FTMA De laatste jaren merkten we een groter wordende interesse in de open opleidingen van FTMA. Vandaar dat we in 2010 een nieuwe categorie deelname van bedienden aan FTMA opleidingen hebben aangemaakt. In deze rubriek noteerden we in 2012 een deelname van 82 bedienden aan 43 opleidingen. Samenwerking met INOM-Arbeiders Sedert 2008 biedt VIBAM ook de mogelijkheid aan de bedrijven om hun bedienden mee te laten participeren aan het LIMTEC / ANTTEC aanbod dat opgemaakt is in samenwerking met INOM Arbeiders. Door deze samenwerking kunnen we ook een ganse waaier aan technische opleidingen gratis aanbieden. In totaal hebben er 135 bedienden deelgenomen aan 48 opleidingen. Overzicht van de resultaten m.b.t. opleidingen voor bedienden in 2012 Opleidingen ingerichte cursussen Uren opleidingsuren , , , manlesuren , , deelnemers deelnemende bedrijven exclusief last minute boekingen 2 inclusief last minute boekingen 14 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

15 3 - OPLEIDING In 2012 hebben we ook onderzocht welk soort opleidingen het meeste succes kenden. De volgende grafiek toont aan dat opleidingen onder de thema s: ICT, veiligheid en welzijn en sectorspecifiek het meest gevraagd waren. Bij de commerciële en de financiële opleidingen waren er minder inschrijvingen. Open opleidingen: de evolutie van deelname aan de opleidingen per samenwerkingsverband. Open opleidingen: aantal deelnemers per rubriek volgens grootte van de werkgever Cevora LMB 1500 permanente vorming intersectoraal FTMA INOM ANTTEC / LIMTEC algemene vaardigh. betere & efficiënt. opl. commerciële opl. econom. & financ. ICT logist., transport & Q sectorspecifiek sociale vaardigh. talen veiligh. & welzijn 1250 > % 100% OPLEIDINGEN VOOR BEDIENDEN IN OUTPLACEMENTBEGELEIDING Alle bedienden die een outplacementtraject volgen bij VIBAM krijgen een persoonlijk opleidingsbudget van a 620,00. In samenspraak met hun loopbaanadviseur kunnen de deelnemers vrij beschikken over dit budget, voor zover ze opleidingen kiezen in functie van een welomlijnd jobdoelwit. Bij de keuze van de lesgever wordt eerst gekeken naar VIBAM en VDAB als opleidingsverstrekkers. Pas wanneer de outplacementdeelnemer daar zijn gading niet vindt, kan hij op de ruimere opleidingsmarkt naar zijn opleidingskeuze zoeken. In 2012 maakten 18 van de 216 ontslagen bedienden (6,90 %) gebruik van dit opleidingsbudget. 15 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

16 3 - OPLEIDING 3.3 OPLEIDINGEN VOOR WERZOEKENDEN Traditiegetrouw was er weer grote interesse van werkzoekenden in onze opleidingsprojecten. Er werden dan ook verschillende selectiedagen georganiseerd om iedere geïnteresseerde werkzoekende de kans te geven om zich kandidaat te stellen voor een opleiding. De selectieprocedure bestond uit deelname aan technische testen, deelname aan een motivatiegesprek en tenslotte het doorlopen van een persoonlijkheidstest. Tijdens de opleiding zorgt een individuele begeleiding voor een sterke persoonlijke ontwikkeling. Een volledig opleidingstraject begint met een uitgebreide informatie- en selectieronde, en eindigt normaliter met een bedrijfsstage in één van onze bedrijven, die een voor beide partijen vrijblijvende en daardoor interessante aanloop is naar een vaste betrekking. VIBAM biedt hiermee aan werkzoekenden de kans zich te heroriënteren, en zich inpasbaar te maken in de arbeidsmarkt Evolutie van de activiteiten Projecten Deelnemers Bedrijven Een overzicht van onze activiteiten in Industrieel tekenaar In 2012 werd opnieuw Tewerkstelling industrieel tekenaar gestart met een opleiding industrieel tekenaar. Deze Ander PC opleiding wordt door VIBAM zelf georganiseerd, in samenwerking met OBMB, Vormetal en andere partners. In deze opleiding kunnen telkens 20 werkzoekenden starten; 10 bij VDAB Antwerpen en 10 bij VDAB Brugge Op vraag van OBMB en Vormetal werd er in 2012 ook opgestart met een opleiding industrieel tekenaar in Gent en in Vilvoorde. Hierdoor kunnen we op jaarbasis meer tekenaars toeleiden naar de vacatures in de sector. Staalbouwtekenaar Samen met VDAB Antwerpen werd er in 2012 ook gestart met de opleiding staalbouwtekenaar. Deze opleiding is een spin-off van de langlopende opleiding industrieel tekenaar. De bedoeling van deze training was om op een korte en intensieve manier 6 maanden - de cursisten toe te leiden naar de niche staalbouw. Voor deze opleiding hebben wij alle werkzoekenden uit de provincie Antwerpen met een diploma ASO in een wetenschappelijke richting uitgenodigd. In deze groep bleek heel wat potentieel te zitten. Uiteindelijk zijn 10 deelnemers geselecteerd; 8 dames en 2 heren. De lesgevers voor deze opleiding werden gezocht in de praktijk. Een aantal sectorbedrijven droegen hiertoe bij. 16 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

17 4 - SUBSIDIËRING 4 SUBSIDIËRING 4.1 AAN DE WERKGEVER: De werkgever kan een deel van de kosten die hij heeft, doordat één of meerdere van zijn bedienden opleiding volgen, recupereren van VIBAM. Op deze wijze kan een werkgever z n betaalde bijdragen voor vorming en opleiding volledig of gedeeltelijk terugvorderen. Vanaf 2012 is zowel de subsidieregeling als de budgetberekening bij VIBAM gewijzigd. Elke werkgever betaalt nog steeds jaarlijks 2 bijdragen voor vorming en opleiding: de provinciale bijdrage die in 2011 betaald werd; dit geldt niet voor de 5 grote bedrijven die op basis van hun opleidingsplan en -budget én in ruil voor een daadwerkelijke medewerking aan (één van) de VIBAM-activiteiten aan de Raad van Bestuur een vrijstelling vroegen van hun bijdragebetaling; de nationale bijdrage voor risicogroepen die in 2011 werd betaald Het jaarlijks beschikbaar opleidingsbudget wordt berekend volgens aantal bedienden in dienst: Bedrijven t.e.m. 19 bedienden: a (= vast bedrag) Bedrijven vanaf 20 bedienden: 75% van de betaalde bijdragen VIBAM kan tussenkomen in de volgende kosten: de organisatiekosten: de kosten gemaakt om de opleiding te betalen ( bij externe en bedrijfsopleidingen) de loonkosten: de indirecte kosten, ontstaan door de gederfde arbeidstijd (enkel bij on the job training) Externe opleiding De kosten die de werkgever heeft, doordat één of meerdere van zijn bedienden buiten het bedrijf een opleiding volgen, kan hij gedeeltelijk recupereren via VIBAM. Het aantal bedrijven is lichtjes gedaald maar de aanvragen zijn gestegen. Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van externe opleidingen cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep Bedrijfsopleiding VIBAM komt gedeeltelijk tussen in de kosten die een bedrijf heeft door de organisatie van een bedrijfsinterne opleiding. Hier geldt eenzelfde subsidiëring als bij de externe opleidingen. Bovendien hebben we met 2 softwareopleidingsinstituten (Bit by Bit en GIVI) speciale prijzen voor onze bedrijven afgesproken voor hun bedrijfsinterne opleidingen. Groepsopleidingen in samenwerking met VIBAM en mogelijks andere bedrijven, geven recht op loonkostrecuperatie via het stelsel Betaald Educatief Verlof, indien ze minstens 32 uur duren en in België plaatsvinden. Bij de bedrijfsopleidingen merken we een stijging bij zowel ingediende dossiers als aantal bedrijven t.o.v Het deelnemersaantal kent een enorme daling. 17 TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

18 4 - SUBSIDIËRING Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van bedrijfsopleidingen cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep lesuren , manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep Evolutie van de resutaten m.b.t. de subsidiëring van on the job-training cursussen bedrijven deelnemers: totaal deeln. niet-risicogroep deeln. risicogroep manlesuren: totaal manlesuren niet-ris manlesuren risicogroep gemiddelde duur (in uren) On the job-training De loonkost die gepaard gaat met een opleiding op de werkplaats wordt door VIBAM gedeeltelijk vergoed. In 2012 hebben 19 bedienden uit 12 verschillende bedrijven een on the jobtraining gevolgd. Dit is goed voor manlesuren. De gemiddelde duur is gestegen t.o.v (+48%). Uit bovenstaande tabel kunnen we de grafiek hieronder afleiden. In 2012 is de gemiddelde bezetting van de subsidiedossiers sterk gedaald. De bedrijven hebben in totaliteit meer dossiers ingediend t.o.v maar met veel minder deelnemers. 9 6 Gemiddeld aantal deelnemers aan opleidingen in de subsidiedossiers 3 0 6,5 3,8 3,6 3,1 4,1 3,2 3,9 3, TERUG NAAR DE INHOUDSTAFEL >

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

De heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport; Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de audiovisuele sector en de sector van de filmproductie (PC 227 en PC 303.1) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd

Nadere informatie

De praktijk van outplacement in kaart gebracht

De praktijk van outplacement in kaart gebracht De praktijk van outplacement in kaart gebracht Eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der Beken September 2012 IDEA Consult nv Tel: (+32) 02 282

Nadere informatie

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer

Draaiboek voor de coach. Geletterdheid op de werkvloer Draaiboek voor de coach Geletterdheid op de werkvloer Het project Geletterdheid op de werkvloer (GODW) en het maken van het draaiboek werden gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds en de Vlaamse Overheid.

Nadere informatie

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden

De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN De werking van de (permanente) tewerkstellingscellen voor het licht gehouden Peter De Cuyper Ludo Struyven Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werk, in

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

E-learning. Hoe begin ik er aan?

E-learning. Hoe begin ik er aan? E-learning Hoe begin ik er aan? Als bedrijf zet je niet zomaar de stap naar e-learning. Je wilt jezelf grondig informeren, en duidelijk bepalen waarom je mogelijk voor deze nieuwe leervorm kiest in bepaalde

Nadere informatie

Eindeloopbaan. Generatiepact

Eindeloopbaan. Generatiepact Bart Buysse Adviseur Eindeloopbaan Generatiepact De eindeloopbaanbesprekingen resulteerden in een generatiepact, met daarin een hele reeks maatregelen om meer jongeren tewerk te stellen, om de arbeidsmarktkansen

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008

Het FVB in 2007-2008. Meer dan opleiding. 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 Het FVB in 2007-2008 Meer dan opleiding 1 september 2007 tot 31 augustus 2008 F o n d s v o o r V a k o p l e i d i n g i n d e B o u w n i j v e r h e i d Meer dan opleiding Het FVB in 2007-2008 Colofon

Nadere informatie

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen

Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Taalondersteuning voor werkgevers die werken met anderstaligen In Zuid-Oost-Vlaanderen Voorwoord Onze arbeidsmarkt stevent af op een krapte. Een heuse war for talent wordt voorspeld. Wie talent heeft,

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009

VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 VLAAMSE LISSABONRAPPORTERING 2009 LUIK WERKGELEGENHEID Auteur Datum publicatie Inhoudstafel 1. Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid--------------------------------4 1.1. Aansluiting tussen onderwijs

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag

EVOLIRIS vzw Jaarverslag 2013. EVOLIRIS vzw Jaarverslag EVOLIRIS vzw Jaarverslag 31 januari 2014 Inhoudsopgave 1 OVERZICHT VAN DE STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN VAN 2013... 5 1.1 Uitrusting:... 5 1.2 Opleidingen:... 5 1.3 Tewerkstelling:... 5 1.4

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie