maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011"

Transcriptie

1 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011

2 voorwoord 2 Beste stakeholder, De wereld rondom ons maakte rare sprongen in Van een beloftevolle relance van de economie naar een nieuwe financiële crisis met impact op alle markten. Politieke constellaties worden in vraag gesteld en landen komen op de rand van het failliet. Dat leidt tot wereldwijde onzekerheid, waardoor het uiterst moeilijk is om prognoses te doen over de toekomst. Behoorlijk bestuur, transparantie en ethiek zijn meer dan ooit thema s die bij organisaties en overheden bovenaan de agenda moeten staan. Dat is de kern van duurzaam ondernemen. Corporate responsibility is geen hol begrip. Het is niet nice-to-do. Integendeel, het is een levensnoodzakelijke leidraad, in goede en minder goede tijden. Dit komt expliciet naar boven in onze contacten met onze stakeholders. Zij geven ook aan dat de activiteiten van Randstad relevant zijn voor de maatschappij. Bovendien waarderen ze het dat Randstad zich onderscheidt door de manier waarop we werken: integer en met oog voor de belangen van alle partijen. Dat blijkt uit wat stakeholders mij vertelden in mei op ons stakeholderpanel en uit de resultaten van een stakeholderbevraging begin Bij die intense dialoogmomenten kregen we ook een aantal opmerkingen en vragen waar we nog geen antwoorden op hebben. Het is input voor interne discussies en innovaties voor de toekomst. Dit is het tiende jaar op rij dat Randstad een maatschappelijk verslag uitbrengt. De focus ligt - nog steeds - op onze kernactiviteiten: werk, verantwoordelijk werkgeverschap, mensgericht hr-beleid. Dat is immers wat onze stakeholders van ons verwachten. Daarover willen ze meer weten. En het is ook onze vaste overtuiging dat ons verslag daarover moet gaan. Vanuit onze filosofie en onze missie willen we hr-diensten ontwikkelen die tegemoetkomen aan de noden van mensen en organisaties. We willen dit doen op een ethische manier, die continuïteit en groei garandeert aan de stakeholders, en bovendien zo milieuvriendelijk mogelijk. Ik wens u een interessante ontdekkingstocht en ben benieuwd naar uw feedback. Herman Nijns CEO Randstad Belgium De focus ligt - nog steeds - op onze kernactiviteiten: werk, verantwoordelijk werkgeverschap, mensgericht hr-beleid. Dat is immers wat onze stakeholders van ons verwachten. Herman Nijns, CEO Randstad Belgium

3 inhoudstafel Voorwoord van de CEO 2 Over dit verslag 4 Onze resultaten Onze organisatie 10 Missie, filosofie en waarden 11 Onze business 13 Corporate governance 15 Heel de keten 18 Het groenste bedrijf Onze maatschappelijke rol 22 Onze omgeving 23 Ons antwoord op maatschappelijke noden 24 Onze stakeholders 27 Vrijwillige inzet 33 Een geschiedenis van duurzaam ondernemen Onze medewerkers 36 Veiligheid en gezondheid 37 Diversiteit 40 Ontwikkeling en opleiding 42 Engagement Glossarium 47

4 over dit verslag 4 To the point Dit tiende maatschappelijk verslag rapporteert over de activiteiten van Randstad in Transparant en zo duidelijk mogelijk vertellen we hoe Randstad duurzaamheid interpreteert. We beschrijven hoe we proberen om onze kernprocessen en procedures te verbeteren zodat we de duurzaamheid van onze bedrijfsactiviteiten kunnen bewaken, meten en versterken. U vindt hier informatie die in andere bronnen vaak niet vrij beschikbaar is, informatie die sectorgenoten en andere bedrijven niet onthullen. Daarom is het ieder jaar opnieuw zoeken en uitproberen. Benchmarks vinden en expertise uitwisselen is vaak niet mogelijk. Ons maatschappelijk verslag is een momentopname in een heel proces. We zetten een en ander op een rijtje en gaan intern met de informatie en cijfers aan de slag. Dat prikkelt ons om onze grenzen te verleggen. Om het altijd weer beter te doen. Het verslag is de motor om tot nieuwe doelstellingen te komen, om actie te ondernemen, en om te focussen op die dingen die er echt toe doen. Feedback en input van onze stakeholders Feedback op rapport PwC stelde zich beschikbaar om zeer gefundeerde feedback te geven op het verslag van vorig jaar. Zo kwam o.m. aan bod dat kernboodschappen en cijfers duidelijker naar voor moesten komen, de coherentie tussen de hoofdstukken helderder kon, de opportuniteiten en risico s voor ons bedrijf te weinig aan bod kwamen en de input van de stakeholders uitvoeriger en gestructureerder kon 1. Stakeholderspanel Onder de deskundige begeleiding van Kauri organiseerde Randstad in mei 2011 een stakeholderspanel. 21 vertegenwoordigers uit alle stakeholdersgroepen engageerden zich om het vorig maatschappelijk verslag (over 2010) grondig door te nemen en formuleerden hun feedback en vragen. Na deze voorbereiding kwam de groep een hele namiddag samen en sprak met een panel van Randstad-directie en management over wat zij van Randstad verwachten 2. Het gesprek werd in goede banen geleid door een neutrale moderator. Materialiteitsstudie Naast de input die we verzamelden in het stakeholderspanel, kregen we een nog duidelijker zicht op de verwachtingen van de stakeholders door een interne en externe bevraging begin Die verwachtingen hebben we kunnen clusteren, kwantificeren en visueel voorstellen. Zo gingen we te werk: bevraging van de stakeholders We hebben 400 stakeholders bevraagd in vier categorieën: klanten, uitzendkrachten, eigen medewerkers en influentials (sectorspecialisten, arbeidsmarktactoren, CSR-experten en andere professionele contacten van Randstad). In een online enquête formuleerden zij hun verwachtingen over Randstad aan de hand van vijf thema s en 28 aspecten 3 van duurzaam ondernemen. Er was ook gelegenheid om alternatieven of aanvullingen aan te geven of opmerkingen te formuleren. 25% van de bevraagden heeft geantwoord. 1 Al deze punten zijn in dit verslag verbeterd. 2 Hun verwachtingen zijn in elk hoofdstuk verwerkt. Van het maatschappelijk verslag zelf verwachten zij: meer meetbare doelen, benchmarking in zoverre er cijfers beschikbaar zijn, bespreking van de discriminatie-issues in de sector en een duidelijk glossarium. 3 Eerst maakten we een longlist met de thema s waarover we vroeger al in het maatschappelijk verslag rapporteerden, de aspecten die ISO oplijst en de GRI-index, aangevuld met sectorissues uit de media en onze ervaring inzake risico s en opportuniteiten. Naderhand werden een aantal thema s en aspecten geschrapt die minder relevant zijn voor onze sector. Zo bleven 28 aspecten over, een behapbare lijst voor de stakeholders die aan de enquête deelnamen.

5 over dit verslag Globaal materialiteitsmatrix scoorden de vijf hoofdthema s als volgt: 5 80 topprioriteit zeer belangrijk 60 tamelijk belangrijk onbelangrijk 0 ethiek hr-beleid maatschappelijke rol stakeholderbeleid milieu Ethiek HR-be Maats Milieu Stakeh beleidspanel Met een team collega s uit het senior management hebben we dezelfde aspecten en thema s afgewogen in een workshop, volgens de GRIsystematiek, met scoring en discussie. 83% van onze medewerkers vindt dat dit maatschappelijk engagement voor Randstad zeer belangrijk is en 80% vindt dat dit engagement er ook in voldoende mate is Als stichtend lid van Business & Society Belgium, heeft Randstad altijd opengestaan voor dialoog met stakeholders en samen werking met anderen, om een duurzame samenleving te creëren. Vandaag gaat Randstad een stap verder. Op basis van deze gesprekken en interne discussies en research, hebben ze een materialiteitsmatrix opgesteld met de meest 78 relevante 72 actiedomeinen. Deze matrix toont 66 aan dat de prioriteiten van Randstad 61,53 op dezelfde lijn liggen als de verwachtingen van 48,69 de externe 51,16 partners. Een mooi bewijs dat continue dialoog loont. Sabine Denis, director Business & Society Belgium 4 Bron: People Survey In België komt Randstad tegemoet aan de verwachting van de medewerkers. Internationaal wordt dat anders ervaren. De gemiddelden internationaal zijn 80% en 66% respectievelijk.

6 over dit verslag 6 Materialiteitsmatrix De bevindingen van onze stakeholders en de visie van Randstad zijn samengevat in deze matrix. ethiek hr-beleid 1 anti-corruptie 2 ethisch beleggen 3 integriteit 4 ethisch aankopen 5 anti-kinderarbeid 6 mensenrechten 1 werkomstandigheden 2 opleiding en ontwikkeling 3 loopbaanbegeleiding 4 diversiteit en gelijke kansen 5 loon en andere voorwaarden 6 tewerkstelling 7 veiligheid en gezondheid 8 sociaal overleg stakeholder visie maatschappij 1 tewerkstelling kansengroepen 2 opleiding knelpuntfuncties 3 non-discriminatie 4 vrijwilligerswerk 5 fundraising Randstad visie milieu 1 verbruik materialen 2 energieverbruik 3 CO ² -uitstoot 4 afvalbeheersing 5 mobiliteit stakeholderbeleid 1 transparante communicatie 2 systematisch overleg met alle partijen 3 kanalen voor feedback en klachten 4 arbeidsmarktkennis delen We stellen vast dat de verwachtingen van onze stakeholders zeer gelijk oplopen met onze interne visie. Dit is wellicht het resultaat van jarenlange intense contacten met stakeholders en het afstemmen van onze activiteiten op hun feedback. In 2012 zullen we verder aan de slag gaan met deze matrix. Onze bedoeling is om geschikte parameters te vinden om deze aspecten (beter) te meten en in kaart te brengen. We focussen op de aspecten in de hoek rechts bovenaan.

7 over dit verslag Structuur Scope 7 Dit jaar laten we de GRI-index achterwege. Onze indicatoren zijn afgestemd op de thema s die onze stakeholders relevant vinden. Daardoor rapporteren we transparant over meer relevante indicatoren dan de GRI bevat voor onze sector. We behouden in België een apart maatschappelijk verslag, naast het steeds uitgebreider hoofdstuk sustainability in het Annual Report van de Randstad holding 5. Verificatie Het grootste deel van de cijfers komt uit intern en/of extern geauditeerde systemen. Er is geen extra check gebeurd op dit verslag in zijn geheel. Dit maatschappelijk verslag rapporteert over een aantal niet-financiële resultaten van Randstad in België van januari tot december De cijfers betreffen Randstad Belgium nv, Randstad Construct nv, Randstad Household Services nv, Randstad Professionals nv, Randstad Training nv, Randstad Sociaal Secretariaat vzw, Galilei nv, Randstad HR Services nv en Randstad Group Belgium nv. Financiële resultaten vindt u in het Annual Report van de Randstad holding, met bovendien een sectie met onze visie op en wereldwijde resultaten van duurzaam ondernemen 6. Indien u nog vragen hebt, stel ze dan via en u krijgt een antwoord. U kan ook uw feedback of opmerkingen mailen naar dit adres. We gaan graag in dialoog met onze stakeholders. Door onze dialoog met stakeholders kregen we echt zicht op wat zij van ons verwachten. Marianne Huyghebaert, manager internal communication and corporate social responsibility 5 De Randstad holding participeert in de piloot van het International Integrated Reporting Committee, die twee jaar loopt. Vanaf 2012 starten we met een gedeeltelijk geïntegreerde duurzaamheidsrapportage op holdingniveau. 6 Zie

8 onze resultaten (1) Geteld in aantal personen. op schema actiepunt 8 We willen dé voorkeurswerkgever zijn, met de beste jobs info engagement eigen medewerkers 7,6 7,8 7,9 pag uitzendkrachten % pag. 46 huishoudhulpen - - 7,7 pag. 46 projectmedewerkers - 73% 66% pag. 46 aantal opleidingsuren eigen medewerkers pag. 42 uitzendkrachten pag. 43 huishoudhulpen pag. 43 genderverhouding eigen medewerkers 19% 81% 16% 84% 16% 84% pag. 40 management 31% 69% 26,5% 73,5% 25% 75% pag plussers eigen medewerkers 10% 14,10% 14,56% pag. 40 uitzendkrachten 9% 9% 9% pag. 41 huishoudhulpen 32% 32% 39% pag. 41 allochtoon eigen medewerkers 10% 10% 4% pag. 40 uitzendkrachten 12% 13% 14% pag. 41 huishoudhulpen 22% 24% 26% pag. 25 verhouding voltijds/deeltijds medewerkers 56%/44% 63%/37% 63%/37% pag. 40 management 52%/48% 61%/39% 61%/39% pag. 40 frequentiegraad arbeidsongevallen eigen medewerkers 1,99 3,64 4,54 pag. 39 uitzendkrachten 48,69 51,16 47,93 pag huishoudhulpen 34,83 28,99 29,88 pag projectmedewerkers 3,25 2,24 2,07 pag ernstgraad arbeidsongevallen eigen medewerkers 0,06 0,04 0,05 pag uitzendkrachten 0,85 0,88 0,74 pag huishoudhulpen 0,83 0,53 0,73 pag projectmedewerkers 0,05 0,009 0,007 pag We willen de meest solide werkgever zijn van de sector info omzet 842,714 mln. 929,753 mln. 991,512 mln. pag. 13 aantal medewerkers(1) eigen medewerkers pag. 13 uitzendkrachten pag. 13 huishoudhulpen pag. 13 projectmedewerkers pag. 13 aantal gewerkte uren uitzendkrachten pag. 13 huishoudhulpen pag. 13 projectmedewerkers pag. 13 aantal klanten uitzendkrachten pag. 13 huishoudhulpen pag. 13 projectmedewerkers pag. 13 We willen het groenste bedrijf van de sector zijn info elektronische prestatiebladen 44,75% 42,69% 46,09% pag elektronische loonfiches eigen medewerkers 90,60% 86,50% 89,60% pag uitzendkrachten 5,90% 4,80% 25% pag elektronische facturen 12,60% 11,50% 8% pag uitstoot/bedrijfswagen 140,11g 136,16g 125,08g pag

9 onze resultaten behaald niet behaald 9 Hebben we onze doelstellingen voor 2011 bereikt? info een stakeholderoverlegdag pag. 4 optimalisatie klachtenbeheer pag. 32 tevredenheidsenquête voor uitzendkrachten en huishoudhulpen pag. 46 ontwikkeling van een onthaal-dvd voor de huishoudhulpen in meerdere talen pag. 39 psychosociale risicoanalyse voor consultants en branch managers pag. 38 nieuwe webbased onthaalmethodiek voor startende uitzendkrachten pag. 38 ruime aandacht voor rekrutering van kandidaten van allochtone afkomst pag. 40 opleidingen voor Randstad Diversity en pilootsessies Inspirerend leiderschap pag. 42 workshop over equal treatment voor alle medewerkers pag. 19 versterking van ons partnership met Zuiddag pag. 34 onze medewerkers sensibiliseren voor vrijwilligerswerk pag. 33 een collega op VSO-missie laten vertrekken pag. 33 stimuleren van conference calls en carpooling pag. 21 energieprestatiemetingen en een campagne om aan te zetten tot energiebesparing pag. 21 pilootproject met elektrische fietsen pag. 21 nieuwe opleiding Bewust, ecologisch en milieuvriendelijk rijden pag. 21 target gemiddelde CO 2 -uitstoot van onze bedrijfswagens eind 2011: 126 gram (-7,25%) pag. 21 lancering project rond regionaal werken pag. 45 acties omtrent afval pag. 21 standaard dubbelzijdig printen pag. 21 papierbesparingsproject Wood pag. 21

10 onze organisatie

11 missie, filosofie en waarden Missie: shaping the world of work 11 Randstad wil op de arbeidsmarkt een voortrekkersrol spelen. Niet alleen door diensten aan te bieden die waardevol zijn voor organisaties en individuen, maar ook door de arbeidsmarkt mee vorm te geven. De hr-dienstensector is wereldwijd één van de snelst groeiende markten. Het is de rol van pioniers als Randstad om die markten mee vorm te geven. Daarom zijn we al meer dan 50 jaar actief in dialoog met relevante stakeholdersgroepen. Samen creëren we nieuwe structuren en verbeteren we de regelgeving. We maken werk van innovaties met het oog op een duurzame groei van de sector. Filosofie en waarden Basisfilosofie De basis waarop onze stichter, Frits Goldschmeding, zaken wou doen, was een definitie van duurzaam ondernemen avant la lettre: gelijktijdig de belangen van alle betrokken partijen behartigen. Dit was erg belangrijk in 1965, toen uitzendarbeid nog met lede ogen bekeken werd. Maar het is nog even ambitieus en actueel vandaag. Geen wonder dus dat dit nog steeds onze filosofie is, internationaal. Kernwaarden Alle Randstad-medewerkers, waar ook ter wereld, zijn uit hetzelfde hout gesneden. We werken volgens dezelfde kernwaarden: kennen, dienen en vertrouwen. Deze waarden passen we toe in de samenwerking met onze klanten, maar evenzeer met kandidaten, collega s, managers,... Als je elkaar beter kent, kan je een betere dienstverlening verzekeren, in wederzijds vertrouwen. Stichter Frits Goldschmeding begon kleinschalig, maar had een vooruitziende visie. Gedragswaarden In België hebben we kennen, dienen en vertrouwen vertaald naar heel concrete gedragswaarden. Zo weten onze medewerkers precies wat er qua gedrag wordt verwacht en kunnen we er tijdens de aanwerving ook op screenen. Integriteit, positivisme, oriëntatie op de ander, ondernemerschap en samenwerking zijn gedragswaarden die we in alle collega s willen herkennen. In elk evolutie- en evaluatiegesprek komen ze ook elke keer formeel aan bod.

12 missie, filosofie en waarden 12 Business Principles Het ethisch gedrag dat Randstad verwacht van zijn medewerkers, staat omschreven in de Business Principles. Deze gedragscode is internationaal en gebaseerd op de kernwaarden van Randstad Ethische Code Wat een leverancier van Randstad kan verwachten en wat wij van onze leveranciers verwachten, is samengevat in onze Ethische Code 8. De Randstad-filosofie en waarden. integriteit, positivisme, samenwerking, ondernemerschap, oriëntatie op de ander kennen, dienen en vertrouwen gelijktijdige belangenbehartiging van alle betrokken partijen Het grootste verschil tussen Randstad en vele andere bedrijven is de simultane belangenbehartiging. Klant is koning, absoluut, maar dat gaat niet ten koste van eigen medewerkers of uitzendkrachten. De aandacht voor work/life balance, de open cultuur, het belang van overleg en de kansen die we krijgen zorgen ervoor dat ik me gewaardeerd en gerespecteerd voel. Onze waarden blijven geen dode letter. Ik voel en beleef ze dagelijks op het werk. Rosemarijn Blomme, commercial director 7 Zie p Zie p. 18.

13 onze business Onze business 13 België was het tweede land waarin de Randstad holding in 1965 kantoren opende. De eerste stap in duurzame groei en continuïteit buiten de thuishaven Nederland. Ondertussen is de Randstad holding wereldwijd de nummer twee in hr-dienstverlening en in 40 landen vertegenwoordigd. Randstad Belgium groeide uit tot marktleider in uitzending en ontwikkelde een waaier van andere hr-diensten. Vandaag is Randstad de grootste privéwerkgever van het land 9. Met medewerkers en vanuit 193 kantoren 10 en zeven HR Centers realiseerde Randstad Belgium in 2011 een omzet van Uitzendarbeid matching van vraag en aanbod op alle niveaus (arbeiders, bedienden en kaderleden) marktleider in België met 22% marktaandeel wekelijks gemiddeld personen aan het werk met uitzendcontracten 92 on sitediensten via Randstad Inhouse Services Best Interim and Staffing Company 2011 (HR Excellence Awards) Tewerkstelling via dienstencheques selectie en rekrutering van huishoudhulpen die bij particulieren worden tewerkgesteld, en strijkateliers bij klant-bedrijven marktleider in België wekelijks gemiddeld huishoudhulpen aan het werk bij verschillende klanten-particulieren. 87% van hen hebben een contract van onbepaalde duur. Werving en selectie Randstad Recruitment & Selection behoort tot de top vijf in België aparte divisie voor ingenieurs: Insel Outplacement outplacement, advies en coaching bij ontslag en programma s rond change en leadership marktleider in België met 23% Best Career Transition and Outplacement Company 2011 (HR Excellence Awards) Sociaal secretariaat erkend sociaal secretariaat Randstad Sociaal Secretariaat behoort tot de top tien in België gemiddeld loonberekeningen per maand Opleiding trainingscentra voor opleidingen in het domein van logistiek, veiligheid en schoonmaak Competence Center met opleidingen in tekenpakketten Academy: opleidingscentrum voor technische profielen HR-outsourcing overname van de operationale hr-processen bij klanten Service center B-bridge 11 : gemeenschappelijk met ons zusterbedrijf Tempo-Team eigen ondersteunende diensten Projecttewerkstelling tewerkstelling op projectbasis vakspecialisten in Engineering, ICT, Life Sciences, Finance, Sales & Marketing en HR 9 Inclusief uitzendkrachten en huishoudhulpen die onder het werknemerschap van Randstad vallen. 10 Gewone kantoren en inhousekantoren samen. 11 B-bridge valt buiten de scope van dit verslag, hoewel sommige diensten van B-bridge mee onze MVO-resultaten helpen realiseren.

14 onze business 14 Doelstellingen Continuïteit door groei en winst vormt de basis van onze toekomstvisie. We willen dé partner-voor-werk zijn, zowel voor organisaties als voor individuen. We streven dus permanent naar een groeiend aantal tewerkgestelde kandidaten, meer uren tewerkstelling, en een stijgend aantal klanten. Met uitzendarbeid alleen is het moeilijker om de continuïteit van ons bedrijf te verzekeren. Deze hr-dienst, waarmee alles voor Randstad begon, is immers erg gevoelig voor schommelingen in de economie. Het is dankzij de diversificatie van ons hr-dienstenaanbod dat we vol vertrouwen blijven bouwen aan de toekomst. Household Services, dat diensten aanbiedt binnen het dienstenchequesysteem, is bijvoorbeeld minder onderhevig aan de effecten van de crisis. En Galilei presteert met zijn outplacementservice net sterker in periodes van laagconjunctuur.

15 corporate governance Internationaal Governance inzake corporate reponsibility 15 Bij Randstad is corporate governance ingebed in de cultuur en gebaseerd op de kernwaarden van de Randstad holding. Integer gedrag en transparante communicatie staan centraal. Onze bestuursstructuur is gebaseerd op drie pijlers: de Nederlandse wetgeving, onze statuten en de regels van Euronext. Daarnaast zijn er interne policies en procedures die alle operaties en ontwikkelingen van nabij monitoren en evalueren. Op holdingniveau werken we met een supervisory board (raad van toezicht), bijgestaan door drie permanente adviserende comités, en een executive board (raad van bestuur). België Aansluitend op de internationale structuur van de holding, is er in België een directiecomité dat toeziet op de uitvoering van het holdingbeleid. Alle onderdelen van onze business zijn ondergebracht in een managementsysteem, dat vertrekt vanuit onze missie en visie. Elk onderdeel van het managementsysteem heeft een aantal KPI s die in een dashbord opgevolgd worden. Zo heeft de directie een klare kijk op de koers die Randstad aanhoudt en kan ze tijdig bijsturen. Via een continue cyclus van interne en externe audits worden de systemen en het beleid gescreend. Waar nodig wordt er een verbeterplan geïmplementeerd. In België heeft Randstad een CSR-manager. Zij werkt binnen het departement Corporate Communications and CSR en rapporteert aan de director corporate communications. Taken van de CSR-manager zijn o.a. de coördinatie van CSR-activiteiten, de organisatie van het stakeholderoverleg 12 en de interne en externe rapportering van de resultaten. Er zijn structurele contacten met alle departementen, de directie en de operationele medewerkers in de kantoren, en de CSR-manager heeft inzage in de notulen van het directiecomité. De CSR-manager coördineert bovendien de werking van het milieu-overlegplatform. Elk kwartaal bezorgt de CSR-manager een overzicht van de resultaten en acties op het vlak van duurzaam ondernemen aan de Randstad holding. Sinds 2011 volgt deze rapportering dezelfde weg en procedure als de financiële rapportering. Compliance Op holdingniveau ondertekende Randstad het UN Global Compact en in België heeft Randstad zowel het SA 8000-certificaat (sinds 2002) als het social label (sinds 2003). We streven ernaar om alle principes in de domeinen van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie na te leven. 12 Dagelijks staan onze consultants ook rechtstreeks in contact met onze belangrijkste stakeholdersgroepen.

16 corporate governance 16 Overzicht van de kwaliteits- en MVO-labels van Randstad wat? in 2011? Kwaliteit ISO 9001: 2008 Randstad Inhouse Services Een erkende norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. Randstad Belgium nv is in hercertificering voor de nieuwe norm 9001:2008. De externe audit, met scope Randstad Inhouse Services is, mits twee minor opmerkingen, met succes gebeurd begin Kwaliteit Qfor Randstad Training Randstad HR Solutions De Qfor-audit controleert de kwaliteit van de dienstverlening van opleidings- en adviesverstrekkers op basis van een uitgebreide studie en een tevredenheidsonderzoek bij klanten. De sector erkent het certificaat als kwaliteitsgarantie. De volgende juridische onderdelen van Randstad Group Belgium hebben in 2010 het Qfor-certificaat verlengd: Randstad Sociaal Secretariaat vzw Randstad HR Services nv, Randstad Services nv, Randstad Outplacement / Galilei nv, Randstad Professionals nv Randstad Training nv (Qfor Food) Veiligheid VCU Randstad Construct nv: nationaal gecertificeerd Randstad Belgium nv: 28 gecertificeerde units (inclusief service center) De VCU-norm heeft betrekking op: veiligheids- en gezondheidsbeleid; organisatie en managementbetrokkenheid; risico-inventarisatie en -evaluatie; selectie, gegevens- en documentenbeheer van de externe medewerkers; voorlichting en instructie aan externe medewerkers; melding, registratie en onderzoek van ongevallen, incidenten, onveilige handelingen en situaties van externe medewerkers; bedrijfsgezondheidszorg. Er zijn 45 opvolgingsaudits uitgevoerd en 1 unit kreeg het certificaat voor de eerste keer in MVO SA 8000 Randstad Belgium nv (sinds 2002) Randstad Construct nv (sinds 2005) SA 8000 (Social Accountability) is een internationale standaard voor MVO, die verantwoorde arbeidsomstandigheden waarborgt. De standaard bevat normen voor kinder- en dwangarbeid, gezondheid en veiligheid, verloning, werkuren, discriminatie, disciplinaire maatregelen, vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen. Jaarlijks worden twee externe audits uitgevoerd. Randstad Belgium is in hercertificering voor SA Het behouden van het certificaat SA 8000 is één van de doelstellingen van het managementsysteem. In juni 2012 volgt de externe audit. MVO social label Randstad Belgium nv (sinds 2003) Het social label garandeert een sociaal verantwoorde productie voor het hele proces van een product/ dienst. VEILIGHEID VCA Randstad Professionals: drie van de vijf kantoren gecertificeerd. Idem VCU, maar het is de norm voor aannemers. Drie interne en een externe veiligheidsaudit.

17 corporate governance Business Principles 17 Onze interne gedragscode is internationaal van kracht en gebaseerd op onze kernwaarden. Ze bevat duidelijke gedragsregels over o.a. corruptie, belangenvermenging en gelijke behandeling. Elke Randstad-medewerker wordt geacht deze regels na te leven in alle mogelijke onderlinge en externe contacten. In 2010 organiseerden we workshops over dit thema waarbij alle medewerkers betrokken werden. Ook de naleving van de mededingingswet kwam toen aan bod. Elke inbreuk op de Business Principles kan door elke medewerker, al dan niet anoniem, gemeld worden via de Misconduct Reporting Procedure. Er zijn binnen elke divisie ook vertrouwenspersonen aangeduid bij wie informele meldingen mogelijk zijn. Nieuwe medewerkers worden met deze materie vertrouwd gemaakt tijdens het aanwervingstraject. % medewerkers dat vertrouwd tot zeer vertrouwd is met deze instrumenten Randstad Belgium Randstad Internationaal business principles 68% 74% misconduct reporting procedure 57% 57% mededingingswet 80% 76% bron: People Survey 2011 Voor 2011 zijn er geen meldingen van misconduct of niet-naleving uit België. Doel 2012: vertrouwdheid met de Business Principles en de meldingsprocedure met 10% verhogen.

18 heel de keten 18 Aankoop Ethisch Charter van Randstad In 2011 stelden we het standaarddocument Request For Proposal op punt. Dat document bundelt onze inkoopvoorwaarden. Er zijn bepalingen opgenomen over milieu, mensenrechten en kinderarbeid, en corporate governance. Leveranciers Ons leveranciersmanagement werd verbeterd door een kwartaalcheck van elk contract. Bij contractverlengingen voegen we sinds dit jaar standaard het Ethisch Charter van Randstad toe dat gebaseerd is op de regels van SA 8000, evenals onze herziene inkoopvoorwaarden, met bijvoorbeeld vereisten op het gebied van afval. 1. Wij verbinden ons tot het respecteren en het controleren van de wettelijk vereiste leeftijd van tewerkstelling van al onze vaste en tijdelijke werknemers. 2. Wij promoten vrijwillig en gemotiveerd werk dat beantwoordt aan ieders verwachtingen. 3. Wij streven naar werkomstandigheden die borg staan voor veiligheid en gezondheid om het welzijn van al onze medewerkers te vrijwaren en te bevorderen. 4. Wij verbinden ons tot het permanent onderhouden van een weloverwogen en constructieve sociale dialoog tussen alle partijen die bij onze activiteiten betrokken zijn. 5. Wij verbieden elke discriminerende praktijk gestoeld op ras, geslacht, het behoren tot een etnische groep of op basis van politieke, filosofische of godsdienstige opvattingen. 6. Wij veroordelen elk onredelijk optreden dat de waardigheid of de fysieke en morele integriteit kan aantasten. 7. Wij verbinden ons ertoe de normen inzake werkuren kwalitatief te verbeteren om al onze medewerkers in staat te stellen hun beroepsleven te combineren met hun privéleven. 8. Wij garanderen aan al onze medewerkers de naleving van hun legitieme rechten en belangen, evenals hun bezoldigingsvoorwaarden. 9. Via dit managementbeleid van sociale ethiek verbinden wij ons tot het invoeren van een interne en externe communicatie die voor de betrokken partijen toegankelijk is. In elk gesprek met Randstad valt hun langetermijnvisie mij op. Randstad staat voor werken, hard werken voor een droom en die is van lange adem. Als partner ervaar ik dit als heel waardevol en constructief. Het houdt in dat je open met elkaar omgaat en strategieën met elkaar deelt. Dit zet de deur open voor beiden om er morgen sterker te staan. Het verbaasde me niet dat Randstad toestemde in ons project CO 2 - neutrale zendingen. Mits een meerprijs wordt de milieubelasting van elke zending door bpost gecompenseerd. Stefanie Verdeyen, key accountmanager bpost.

19 heel de keten Vendor scoring Equal treatment 19 Jaarlijks onderwerpen we 30 leveranciers wiens diensten of producten cruciaal zijn voor de kwalitatieve uitvoering van onze processen, aan een vendor scoring. Dat wil zeggen dat we alle aspecten uit ons Ethisch Charter samen formeel bespreken en evalueren. Wie goed scoort wordt als trusted partner beschouwd. Doel: Onze aankoopdienst werkt enkel nog met ons nieuwe standaard inkoopdocument Request For Proposal (vanaf 2012). Een update van ons Ethisch Charter (in 2012). Elke leverancier kent de nieuwe inkoopvoorwaarden en ons Ethisch Charter. Elk kwartaal checken we de naleving ervan (tegen 1/1/2014). Eind 2010 stelde Randstad een equal treatment coach aan en we startten een actieprogramma rond niet-discriminatie en gelijke behandeling. De bedoeling van dit programma is om alle consultants vertrouwd te maken met de wetgeving terzake en om de juiste attitude tegenover klanten en kandidaten aan te nemen. Onze inspanningen wierpen hun vruchten af. Eind 2011 voerde Federgon 13 een screening uit in de sector. Ze deden een anonieme aanvraag met discriminerende aspecten. 100% van de door Federgon benaderde Randstad-collega s reageerde met het enige juiste antwoord op deze aanvraag: We kunnen dit niet noteren en houden er ook geen rekening mee. Enkel de competenties van een persoon kunnen basis voor onze selectie zijn collega s volgden een workshop rond equal treatment. Achteraf verklaarde 92% van een bevraagde representatieve groep de wetgeving beter te kennen, 90% zich meer op het gemak te voelen bij moeilijke klantvragen en 98% de procedure te kennen bij discriminerende klantvragen. In 2011 verzamelde ik 152 vreemde vragen van klanten. Ik schat dit op 10% van het werkelijke aantal. De discriminatie gaat vooral over de nationaliteit van een persoon, maar wordt gevolgd door leeftijd, geslacht en issues rond kleding. Die aspecten krijgen veel minder aandacht in de media. Veel van die vragen zijn niet bewust discriminerend. Men zoekt een jonge vrouw, maar bedoelt iemand die fijn werk kan doen. Toch hebben we met 10 aanvragers de samenwerking stopgezet. Deze klanten konden zich niet vinden in ons standpunt. In vier workshops hebben we deze materie besproken met 80 klanten. Ons doel is om de consultants en klanten te blijven sensibiliseren en de resultaten te behouden. Lut Laleman, equal treatment coach 13 Als Federatie van partners voor werk groepeert Federgon de wervings-, search en selectiebedrijven, de outplacementbedrijven, de uitzendbedrijven, de projectsourcingsbureaus, de opleidingsbedrijven, de interim managementbedrijven en de dienstenchequesbedrijven. 14 Ook in Volt en Koppen (één) kwam dit thema aan bod.

20 het groenste bedrijf 20 Milieu is voor hr-dienstenbedrijven meestal geen topprioriteit. Toch wil Randstad ook op dit gebied het verschil maken binnen de sector. Sinds 2010 hebben we een milieuoverlegplatform. Deze interne, multidisciplinaire groep probeert in kaart te brengen op welke milieu-aspecten Randstad impact heeft. De bevindingen van het milieuoverlegplatform kunnen opgepikt worden door de dienst Environment en de milieucoördinator, of door andere departementen. Het platform wordt gesteund door de CEO en geleid door de CSR-manager. In het algemeen zijn de verwachtingen van stakeholders op het gebied van milieu minder hoog 15. Toch suggereren bepaalde milieuorganisaties dat we meer moeten meten op gebied van mobiliteit en CO 2 -uitstoot, en doen ze voorstellen om die uitstoot te compenseren. Op korte termijn kunnen we nog niet op al die suggesties ingaan. Mobiliteit en CO 2 -uitstoot Een deel van ons kernproces bestaat uit klantenbezoeken. We leasen milieuvriendelijke wagenmodellen voor onze consultants. Waar medewerkers zelf kunnen kiezen, sensibiliseren we voor wagens met lage uitstoot of faciliteren we alternatieven voor de auto. We doen echter geen toegevingen op de resultaatdoelstellingen van onze organisatie. Bovendien zijn bedrijfswagens ook bij ons een vorm van verloning. Daarnaast moeten ook onze uitzendkrachten zich natuurlijk van en naar het werk verplaatsen. Het voordeel is dat die verplaatsingen meestal heel lokaal zijn. Daardoor gebeuren ze vaker met zachte vervoersmiddelen zoals de fiets of het openbaar vervoer. Zeker bij onze huishoudhulpen is dat opvallend. Ons werkgebied conference call carpooling regionaal en telewerk mix verkeersmiddelen gedrag bedrijfswagens papier toner goed huisvaderschap aantal kilometers en CO 2 -uitstoot grondstoffen en materialen Randstad, groenste bedrijf in de sector energie aankopen afval ruimtegebruik energiegebruik toestellen ligging goed huisvaderschap centraliseren/om de hoek? duurzamer gebruik processen en logistiek groene leveranciers groene IT leveranciers kantoren hergebruik 15 In de online bevraging geeft 55% aan dat dit zeer belangrijk of een prioriteit moet zijn voor Randstad. Dat is significant minder dan de andere bevraagde thema s. Zie ook p. 5.

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011

Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij. stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 Randstad: ondernemen en waarde creëren voor de maatschappij stakeholderpanel i.s.m. Kauri Brussel, 12 mei 2011 1 Randstad internationaal Op één na grootste leverancier van HR-diensten 43 landen 14,1 miljard

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2011 over ons 10 e maatschappelijk verslag Dit is de samenvatting van het 10e maatschappelijk verslag van Randstad. De volledige versie is beschikbaar op

Nadere informatie

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID

KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID KBC GROEP GROEPSWIJD WERKNEMERS-STAKEHOLDERSBELEID Inleiding De KBC-groep wil een onafhankelijke bank-verzekeraar zijn voor particulieren en kleine en middelgrote ondernemingen in geselecteerde Europese

Nadere informatie

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met

Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. In samenwerking met Profiel en tevredenheid van uitzendkrachten. 2012 In samenwerking met 1 547.259 uitzendkrachten 547.259 motieven 2 Inhoudstafel 1. Uitzendarbeid vandaag 2. Doel van het onderzoek 3. De enquête 4. De verschillende

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING

Q1 15 POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING POSITIEVE DYNAMIEK OP DE MARKT VAN HR-DIENSTVERLENING UITZENDARBEID (gepresteerde uren) +9,64% +4,09% VERHOOGDE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STIMULEERT WERKGELEGENHEID De Belgische economie groeide in het eerste

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Thema 4: Competentiemanagement

Thema 4: Competentiemanagement Thema 4: Competentiemanagement Competentiemanagement (of management van vaardigheden) is de praktijk van het begrijpen, ontwikkelen en inzetten van mensen en hun competenties. Hoewel competentiemanagement

Nadere informatie

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID ONZE VERANTWOORDELIJKHEID CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I Inhoud Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen 4 Maatschappelijke betrokkenheid

Nadere informatie

I. Wie is de uitzendkracht?

I. Wie is de uitzendkracht? I. Wie is de uitzendkracht? 01. De uitzendmarkt in cijfers (2013) 534.460 uitzendkrachten 162,49 miljoen gepresteerde uren 4.044,7 miljoen euro omzet Elke dag worden gemiddeld 82.819 uitzendkrachten tewerkgesteld

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015

Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Duurzaamheidverslag: ook voor u? Koen Vanbrabant FEBEM, 10 maart 2015 Mission: Creating Responsible Business in society Vision: Sustainability Coach Values: Responsibility & Respect Ons Engagement geïntegreerd

Nadere informatie

in de wereld van werk

in de wereld van werk Sterk in de wereld van werk Uw belangen behartigen Onze kernopdracht is de gemeenschappelijke belangen behartigen van alle Federgon-sectoren. Wij: vertegenwoordigen deze sectoren en komen op voor hun belangen

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

Index van de GRI-inhoud

Index van de GRI-inhoud Index van de GRI-inhoud Algemene informatie-elementen G4-32 Algemene informatieelementen Jaarlijks Financieel Verslag 204 Pagina( s) Externe controle Strategie en Analyse G4-2: Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry

Leading Professional Recruitment in the Technology Industry Leading Professional Recruitment in the Technology Industry People Linking Performance Strategy Wie is Top Job TOP JOB is een Belgisch, internationaal wervings-en selectiekantoor gespecialiseerd in het

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven

Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Bijna 7 Belgische werknemers op 10 hebben een goed evenwicht tussen werk en privéleven Een goed evenwicht tussen werk en privéleven bij werknemers heeft een positieve invloed op de resultaten van het bedrijf.

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent

Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent Gelijke Kansen en Diversiteit binnen het UZ Gent 1. Missie - visie Gelijke Kansen en Diversiteit UZ Gent Het UZ Gent is een pluralistische instelling. De benadering van Gelijke Kansen en Diversiteit op

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Personal Assistant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 19 May 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie

3 redenen voor een duurzaamheidsverslag. 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie 3 redenen voor een duurzaamheidsverslag 1. Voor onze stakeholders 2. DNA van Pro Natura 3. Interne communicatie Over het verslag Tweejaarlijkse publicatie Volgens GRI4 (tabel) Met de stakeholders: bepalen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Federatie van partners voor werk

Federatie van partners voor werk Federgon Federatie van partners voor werk 28 november 2008 Naar een federatie van partners voor werk De voorgeschiedenis Oprichting van Upedi (Union professionnelle des entreprises de dépannage par l Intérimat

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

NATUURLIJK VERANTWOORD

NATUURLIJK VERANTWOORD NATUURLIJK VERANTWOORD CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY CORPORATE RESPONSIBILITY POLICY I V Inhoud Voorwoord Voorwoord 1 Waardering medewerkers 2 Ketenverantwoordelijkheid 3 Behoud van natuurlijke hulpbronnen

Nadere informatie

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd?

HoE kwam dit duurzaamheids- verslag tot StAnd? hoofdstuk 2 Hoe kwam dit duurzaamheidsverslag tot stand? Voor de opmaak van dit duurzaamheidsverslag heeft AWDC beroep gedaan op de richtlijnen voor duurzaamheidsrapportering van Global Reporting Initiative

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Intern kwaliteitscharter

Intern kwaliteitscharter Intern kwaliteitscharter Ons intern kwaliteitscharter is samen met het kwaliteitscharter van Federgon (zie volgende pagina) een instrument om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen. Al onze

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE

Advies- en ingenieursbureaus DEONTOLOGISCHE CODE DEONTOLOGISCHE CODE 1. INLEIDING De gedragscode heeft tot doel: de kwaliteit van de dienstverlening, de onpartijdigheid, de sociale en milieugebonden verantwoordelijkheid, de eerlijke mededinging, de goede

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben.

STAKEHOLDERDIALOOG. De tabel schetst hoe wij onze stakeholders actief betrekken en welke verwachtingen zij hebben. STAKEHOLDERDIALOOG Op verschillende momenten gedurende het jaar onderhouden we nauwe contacten met diverse stakeholders. Transparantie is een van de belangrijkste grondslagen voor onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ...

Naar de kern. Thema 1: De kern van het ondernemen ... Thema 1: De kern van het ondernemen overheid klanten leveranciers leefomgeving onderneming werknemers... mede-eigenaars drukkingsgroepen en actiecomités U Ondernemen doet iemand in de eerste plaats uit

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Bedrijfsjurist in Beweging

Bedrijfsjurist in Beweging Salary Survey editie 2014 Bedrijfsjurist in Beweging Profiel, lonen en trends 01 Executive summary Met 696 deelnemers is deze editie 2014 van de salary survey bij de bedrijfsjurist een succes. We noteerden

Nadere informatie

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en)

ALGEMEEN. Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen. Naam student(en) ALGEMEEN Naam bedrijf/organisatie: Vestiging (plaats) Naam/namen geïnterviewde personen Naam student(en) 1 In wat voor sector is het bedrijf waar je stage loopt werkzaam? 2 Wat is het karakter van de hoofdactiviteit

Nadere informatie

Meet the global leader with the personal touch

Meet the global leader with the personal touch Meet the global leader with the personal touch Wereldwijd toonaangevend op het gebied van werving & selectie Sinds Michael Page in 1976 in Londen werd opgericht, heeft zij zich ontwikkeld tot een toonaangevende

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld

Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Persbericht Yacht, 23 februari 2010 Aantal financials dat actief een andere functie zoekt bijna verdubbeld Trends en ontwikkelingen op de financiële arbeidsmarkt Door: mr.drs. E. Kolthof, Yacht, Competence

Nadere informatie

Passie, kennis en kernwaarden

Passie, kennis en kernwaarden Passie voor werk Passie, kennis en kernwaarden Onze passie Passie voor werk, passie voor mensen. Vanuit die basis denkt Adecco Group Nederland mee over manieren om werk beter te organiseren en mensen beter

Nadere informatie

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012

GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 GRI-tabel - ANWB MVO-jaarverslag 2012 Verwijzing paginanummers Visie en strategie 1.1 Verklaring van de directie. 1. Voorwoord 1.2 Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico's en mogelijkheden. 1. Voorwoord,

Nadere informatie

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12

MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name. donderdag 25 oktober 12 MSP & RPO: kiezen of combineren? Presenter s Name donderdag 25 oktober 12 Een nieuw 1jdperk: the Human Age Demografie & talent mismatch Toename van klant deskundigheid Keuze van het individu Technologische

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders

Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik. Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam Bankieren in 2015: hoogtepunten en vooruitblik Waarde creëren voor onze stakeholders Duurzaam bankieren bij ABN AMRO ABN AMRO levert een scala aan producten en diensten aan particuliere, private

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010:

GESCHIEDENIS 1898: 1959: 1989: 1995: 1999: 2007: 2009: 2010: Kijk! dit doen wij. IDENTITY-KIT GESCHIEDENIS 1898: Start Drukkerij Wils - Wiels 1959: Oprichting vennootschap Drukkerij Ignace Wils pvba 1989: omvorming vennootschap naar Drukkerij Ignace Wils nv 1995:

Nadere informatie

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.

I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO. MVO Beleid Inhoudsopgave I. Inleiding.. II. Opbouw van dit beleidsstuk.. 1. Motieven MVO.. People.1. Goed werkgeverschap... Maatschappelijke betrokkenheid.... Eerlijk zakendoen.. Planet.1. Duurzame mobiliteit...

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Leeftijd en Loopbaan. 14 november 2011. Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx

Leeftijd en Loopbaan. 14 november 2011. Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx Leeftijd en Loopbaan 14 november 2011 Annemie Salu HR Kenniscentrum SD Worx De noeste werker, ook op leeftijd? De noeste werker, ook op leeftijd? 65% van de West-Vlamingen zegt weinig jobwissels te hebben

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Maatschappelijk verantwoord beleggen Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandelindustrie september 2015 Beleid ten aanzien van Maatschappelijk verantwoord beleggen Inleiding BPF Houthandel draagt

Nadere informatie

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos

Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? vzw Argos Hoe integreer ik werkplekleren voor potentiële werknemers op mijn werkvloer? 1 www.argosvzw.be biedt opleiding, begeleiding en tewerkstelling aan. beschikt over een gedreven, deskundig team: 11 bedienden

Nadere informatie

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag

BIVV - jaarverslag 2012 strategie. Jaarverslag BIVV - jaarverslag 2012 strategie Jaarverslag 2012 1 Het BIVV als werkgever Een uitgebalanceerd beleid Begin 2012 werd Sofie Questier als HR-Manager aangetrokken, met als opdracht een professioneel personeelsbeleid

Nadere informatie

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2009 over dit verslag

maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2009 over dit verslag maatschappelijk verslag over de activiteiten van 2009 2 over dit verslag 1 over dit verslag Na het behalen van het certificaat SA 8000 (de internationale standaard voor Social Accountability) startte Randstad

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid

1 Adviseert de directie en leidinggevenden bij het ontwikkelen en uitvoeren van een medewerkersbeleid HR medewerker (m/v) De Vijver vzw biedt aangepaste ondersteuning aan personen met een handicap. Meer in het bijzonder organiseert De Vijver vzw met een 300 tal medewerkers een waaier aan ambulante en residentiële

Nadere informatie

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap

Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Divers personeelsbeleid: personen met een arbeidshandicap Kennismaking Sophie De Wintere HR consulent diversiteit Dienst Personeelsmanagement Elke Deforce Diensthoofd bureau voor diversiteitsmanagement

Nadere informatie

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden

Opgericht in Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Kwesties/doelen Inschatten van de noden www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche TRANSFORMANDO (SPAIN) Opgericht in 1998 Rechtsvorm Sector Werkgebied Website Coöperatieve Dienstverlener voor maatschappelijke organisaties Internationaal

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever, om

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Charter van de ombudsdienst

Charter van de ombudsdienst Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Ombudsdienst AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 B-1000 Brussel Tel. 02/211 82 11 www.favv.be Charter van de ombudsdienst 1. Doelstelling

Nadere informatie

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG

CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG Vertrouwelijk CLIENTSCAN - CITATENVERSLAG AT-RECRUITMENT Auditor: Pieter van Galen Datum: 05/08/11 Management Information Ninoofsesteenweg 1078 bus 1 1080 Brussel, Tel. (02) 414 25 00 Informatie over Qfor:

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid

7-stappen plan voor een duurzaam Work Life Balance beleid Work-Life-Balance programma s moeten deel uitmaken van het algemeen HR-beleid. Wetgeving inzake veiligheid en gezondheid en kan een basis bieden bij het opstellen van een programma. Om te kunnen voldoen

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst?

Ordina ICT Talent Development. Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Ordina ICT Talent Development Zijn uw ICT medewerkers klaar voor de toekomst? Waarom het thema ICT Talent Development? 2 Onze klanten hebben een structurele behoefte aan gekwalificeerde ICT professionals

Nadere informatie

Outplacement: voor de werknemer

Outplacement: voor de werknemer Outplacement: voor de werknemer Ontslag: een keerpunt voor werkgever en werknemer De aanleiding tot outplacement is een toekomstig ontslag. Dat kan zijn door een reorganisatie of omdat werknemer en werkgever,

Nadere informatie

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID

Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Afspraak met de medewerker van morgen EEN TOEKOMSTBESTENDIG HR- BELEID VOOR DE VLAAMSE OVERHEID Werknemer in de toekomst? Welke werkgever moeten we zijn om: Het nodige talent aan te trekken & te houden

Nadere informatie

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog

impact in Antwerpen Meer dan 550 jaar aan diamantgeschiedenis zit vervat in de slogan Cut in Antwerp, tot op vandaag nog Hoofdstuk 6 Indirecte economische impact in Antwerpen De Antwerpse diamantsector is ontzettend belangrijk voor de Vlaamse en Belgische economie. Niet alleen door de toegevoegde waarde en inkomsten die

Nadere informatie

Randstad. Aanleiding. Aanpak

Randstad. Aanleiding. Aanpak Randstad "Door onze deelname aan het netwerk willen we graag onze beste praktijken aftoetsen aan anderen, om te kijken hoe ver we staan inzake talentmanagement én willen we ideeën verwerven om nog meer

Nadere informatie

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur.

ONVZ past dit principe toe. Het principe is uitgewerkt in het reglement van de raad van bestuur. Raad van bestuur Samenstelling en deskundigheid Samenstelling 3.1.1. De raad van bestuur is zodanig samengesteld, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Complementariteit, collegiaal bestuur en

Nadere informatie

VOOR ONDERNEMINGSRADEN

VOOR ONDERNEMINGSRADEN VOOR ONDERNEMINGSRADEN BESPREEKBAAR MAKEN VAN PSYCHISCHE DIVERSITEIT WERKT! CHECKLIST VOOR ONDERNEMINGSRADEN Psychische aandoeningen komen veel voor. Het kan letterlijk iedereen overkomen. Maar als het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Junior Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Junior Research Consultant Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 17 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten

Nadere informatie

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen DAKACCENT MVO 2017 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Duurzaam vooruit Dakaccent wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met medewerkers, klanten, leveranciers en overige

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie