Les 1: Web- based rekrutering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Les 1: Web- based rekrutering"

Transcriptie

1 Les 1: Web- based rekrutering Michigan Matching Mdel Intern (binnen bedrijf) rekruteren fwel extern (buiten bedrijf) Buiten bedrijf: Frmele brnnen Infrmele brnnen: zelf p zek gaan, netwerken Ok belangrijk is: Imag van het bedrijf Cntinuïteit: z snel mgelijk veel sllicitanten hebben Rekruteringsprces Er is nd aan iemand nieuw. De meest geschikte kandidaat zeken Web- based rekrutering bepaalt de instrm 1

2 Rekruteringsmdellen Critical cntact = de eerste keer is heel belangrijk: he vriendelijk de rekruteerder is Objectieve factren = ln Subjectieve factren = bijvrbeeld als je in een bedrijf met veel status wil werken è interactie en match tussen bjectieve en subjectieve factren Web- based rekrutering Studie #1: Web- based Recruitment and Attractin (Allen, Maht, Otnd) Veel nderzek heeft aangetnd dat het medium waarmee rganisaties initieel cntact leggen met ptentiële sllicitanten belangrijk is Maar weinig nderzek rnd de websites van rganisaties Generalizable Decisin- prcessing Mdel (Selbergh) Werkzekenden kiezen een klein aantal vrege favrieten.b.v. sterk gelimiteerde infrmatie Barber Individuen wrden bltgesteld aan rekruteringsinspanningen waarver ze een mentaal beeld kunnen hebben (f niet hebben) Gebruiken deze twee gegevens vr beslissing m al dan niet vr tewerkstelling te gaan bij een bepaalde rganisatie Klassieke rekruteringstherie: attractie is functie van 3 antecedenten Objectieve jb- en rganisatieattributen Subjectieve verwegingen, zals beeld en fit Kritiek rekruteringscntact Internetrekrutering is geprefereerde methde van werkzekenden Meer dan 90% van V.S.- bedrijven maken gebruik van website vr rekrutering 2

3 Vrdelen Organisatie Grt bereik (gegrafisch verspreid) Lagere cntactdrempel Veel infrmatie via verschillende kanalen Onder cntrle van de rganisatie Vaak in interactie met sllicitant Sllicitant Laagdrempeligheid Gemakkelijke beschikbaarheid Tegankelijkheid Kunnen aard en vlgrde van infrmatiezektcht bepalen Werkzekenden die te maken hebben met nzekerheid en nvlledige infrmatie gebruiken de beschikbare infrmatie als signalen ver jb- en rganisatieattributen Organisatrische branding kan aangreiende vrkeuren verstrekken vr de tewerkstellingsmgelijkheden van een rganisatie brand equity therie Signaaltherie Vrege cmmunicatie kan dienen als signalen ver jb- en rganisatie- attributen Attitudes t..v. een rekruteringswebsite kan direct gerelateerd zijn aan aantrekkelijkheid vr sllicitanten Infrmatie en aantrekkelijkheid Meer infrmatie ver jb- en rganisatieattributen is gerelateerd aan aantrekkelijkheid tijdens rekrutering Realistische infrmatie- hypthese Brnnen verschillen in effectiviteit mdat ze verschillen in heveelheid, type, rijkheid en realisme van de infrmatie die ze aanbieden vb. aanbrengen van kandidaten dr werknemers wrdt gezien als beste brn Meer infrmatie signaleert sterker vr werkzekenden, waardr hun nzekerheid gereduceerd wrdt en helpt in het ntwikkelen van mentale mdellen (he het zu zijn m vr een bepaalde rganisatie te werken) Psitieve attitudes naar de rganisatie te vergrten Vergrting van idee m vr tewerkstelling bij rganisatie te gaan Vral infrmatie ver de fit tussen werkzekende en rganisatie is cruciaal Ze kunnen k hgere verwachtingen stellen van beschikbaarheid van infrmatie p websites 3

4 Organisatie merk en aantrekkelijkheid Imag is één van de meest belangrijke antecedenten van aantrekkingskracht van sllicitanten Individuen willen graag behren tt aantrekkelijke grepen De prestige van een grep vergrt de mtivatie m tt deze grep te behren Organisatinele vertruwdheid = werkzekenden kunnen de naam van de rganisatie gemakkelijk prepen van hun geheugen Is een belangrijk nderdeel van de kennis van de werkzekende ver de werkgever en zu de aantrekkelijkheid van de rganisatie meten beïnvleden Organisatineel imag = percepties, attributen en assciaties met een bepaald met merk in het geheugen van een werkzekende Lidmaatschap van een sciaal wenselijke rganisatie met een publiek psitief imag verbeterd het zelfbeeld van de werkzekende Psitief imag wrdt gebruikt m infrmatie uit af te leiden vr nbekende rganisatinele attributen Brand equity Aangetrkken tt een bepaald merk, schat het hger in dan het eigenlijk is Geldt vr prducten, maar k in jbs Websites en aantrekkelijkheid Evaluaties van websites kunnen evaluaties van nbekende kenmerken van de rganisatie beïnvleden vb. prfessinaliteit Marketing nderzek tnt aan dat attitudes ver advertenties rganisatieaantrekkelijkheid en intenties m relatie met rganisatie p te buwen, beïnvleden Aantrekkelijkheid van de rganisatie vr sllicitanten Werkzekenden kiezen vrege favrieten, vaak.b.v. beperkte infrmatie Rest van het beslissingsprces is grtendeels gebaseerd p het bevestigen en ratinaliseren van deze vrege rdelen Hypthese: attitudes t..v. de rganisatie mediëren de relaties van vertruwdheid, imag, infrmatie ver de jb en infrmatie ver de rganisatie met de intenties m tewerkstelling na te streven 4

5 Methde Steekpref N = 816 business studenten Randm tegewezen aan één van de 73 bestaande rganisatinele websites (Frtune 500) 51 verschillende industrieën betrkken Design & meting Pretest : rganisatinele vertruwdheid en imag Na test meteen drverwezen naar website: zeken naar jb in de rganisatie (M = 7,76 min) Psttest: jb en rganisatinele infrmatie, attitudes, intenties en demgrafische gegevens Metingen van de cncepten gebeurde met een vragenlijst Resultaten H1: attitude t..v. website hangt sterk samen met rganisatieattractiviteit H2: Jb infrmatie & rganisatinele infrmatie Organisatinele infrmatie hangt sterk samen met de twee;.32 is significant Geldt niet vr jb infrmatie (.06, niet significant) Wel indirect effect via website aantrekkelijkheid H3: subjectieve factren Imag is belangrijker dan bekendheid. Hangt psitief samen met rganisatieaantrekkelijkheid Dit geld niet vr bekendheid H4: attitude t..v. website Psitief gerelateerd met aantrekkelijkheid tt rganisatie van werkzekenden 5

6 H5: Heveelheid jb en rganisatinele infrmatie heveelheid is psitief gerelateerd aan attitude t..v. de website H6: mediatie Attitude t..v. rganisatie medieerde enkel de relatie tussen rganisatineel imag en rganisatinele infrmatie met de intentie m tewerkstellingen na te streven Discussie Organisatieattractiviteit wrdt vrspeld dr Critical cntact (hier: attitude t..v. website) Objectieve factren (hier: inf jb & rganisatie) Subjectieve factren (hier: imag) à klassieke rekruteringsmdellen kunnen veralgemeend wrden! Uitzndering (werden niet bevestigd) Bekendheid Bekendheid < imag Jb infrmatie Maar wel indirect Vaak: meer inf ver rganisatie dan ver jb P/O versus P/J fit Organisaties lijken websites vral te gebruiken m P/O fit te ptimaliseren Verschillende types van infrmatie kunnen verschillende types signalen zenden en verschillend gerelateerd zijn aan utcmes In het begin van het rekruteringsprces kan het belangrijker zijn m algemene rganisatinele infrmatie aan te bieden m tt een kleinere pl van mgelijke rganisaties te kmen Later wanneer slechts enkele rganisaties verblijven, wrden specifieke jbkenmerken belangrijker Beperkingen Er is enkel gebruik gemaakt van één methde Cmmn methd variance: crrelaties pblazen dr zelfde methde te gebruiken Attitudes & intenties: krte termijn ( selling lens ): gaan mensen dan k effectief slliciteren? à gedrag! Gedrag: lange termijn Fcus p heveelheid infrmatie Versus fit Versus realisme ( realistic jb previews : beïnvleden psthire utcmes ) MAAR weinig realisme Veralgemeenbaarheid? Frtune 500 bedrijven Studenten MAAR eerder nderschatting van relaties 6

7 Studie #2: Firm Reputatin, Recruitment Web Sites, and Attracting Applicants (Williamsn, King, Lepak & Sarma) Therie Esthetische eigenschappen en de heveelheid en type van infrmatie die aangebden wrdt, beïnvled de reactie van de ptentiële sllicitanten p de website Reputatie van het bedrijf heeft een invled p de verschillende beïnvledingstactieken Attributen van wervingswebsites en aantrekking van sllicitanten Rekruteringstls meten De aandacht van mgelijke sllicitanten trekken Onzekerheid reduceren betreffende jb mgelijkheden Levendigheid ( vividness ) Mate waarin een website afbeeldingen en/f geluiden gebruikt m de sensriële ervaring van gebruikers te verbeteren Aandacht verkrijgen en vasthuden Sterke emtinele reacties van gebruikers genereren Levendige websites wrden beter nthuden Hypthese 1: De levendigheid van een wervingswebsite is psitief gerelateerd aan de aantrekkingskracht van mgelijke sllicitanten Inhud ( cntent ) He meer de inhud van de website bruikbaar is, he psitiever de evaluaties van de website zullen zijn Bruikbaar: Actueel Tijdig Relevant vr kernpubliek Geneg details en verscheidenheid aan nderwerpen Kan nzekerheid verminderen Signaal van kwaliteit van een werkgever Psitief effect p het verlangen m tewerkstelling bij deze werkgever na te jagen Hypthese 2: De heveelheid infrmatie ver attributen van bedrijf f jb p wervingswebsites zal psitief gerelateerd zijn aan het aantrekken van mgelijke slliictanten Reputatie werkgever, kenmerken website en aantrekkingskracht sllicitanten Reeds bestaande vertuigingen ver de werkgever kunnen de manier beïnvleden waarp werkzekenden reageren p wervingsstrategieën van een bepaald bedrijf Reputatie werkgever Werkt als een signaal m nzekerheid te verminderen rnd de kwaliteit van een bedrijf Reflecteert de sciale status van een rganisatie binnen een rganisatineel veld Zelf- cncept wrdt deels vrm gegeven dr lidmaatschap van een rganisatie è Mensen wrden meer aangetrkken tt bedrijven met een gede reputatie 7

8 Werkgevers met gede reputaties zullen waarschijnlijk aandacht krijgen van mgelijke sllicitanten, ngeacht de kenmerken van de wervingswebsite Het gebruiken van een levendige website kan een belangrijkere rl spelen in het aantrekken van mgelijke sllicitanten vr bedrijven met een slechte reputatie als werkgever Hypthese 3: De relatie tussen de levendigheid en aantrekkelijkheid vr sllicitanten wrdt gemdereerd dr de reputatie van het bedrijf, zdat he slechter de reputatie van het bedrijf, he grter het effect van levendigheid van zijn rekruteringswebsite. De mtivatie van mgelijke sllicitanten m bdschappen van een bedrijf te bekijken is het hgst wanneer ze weinig, nduidelijke en tegenstrijdige infrmatie hebben ver een bedrijf Heveelheid infrmatie p een website heeft een minimaal effect p het aantrekken van sllicitanten vr werkgevers met een gede reputatie Hypthese 4: De relatie tussen de heveelheid infrmatie ver jb en bedrijf p een wervingswebsite en de aantrekkingskracht vr sllicitanten, wrdt gemdereerd dr de reputatie van de werkgever; dus he slechter de reputatie van de werkgever, he grter het effect van infrmatie p de aantrekkelijkheid vr sllicitanten. (hypthesen 3 en 4: twee- wegen interactie) Cmbinatie van hg niveau van levendigheid en infrmatie kan sllicitanten meer aantrekken Reeds bestaande vertuigingen kunnen ervr zrgen dat sllicitanten de website niet bekijken mdat ze de infrmatie verbdig vinden Deze bedrijven zullen geen effect ndervinden van levendigheid en inhud Drie- wegen interactie Hypthese 5: De levendigheid, de heveelheid van infrmatie ver bedrijf en jb, en de reputatie van een bedrijf zullen interageren m de aantrekkelijkheid vr sllicitanten te beïnvleden. Zdat, wanneer de wervingswebsite een hg niveau van levendigheid en infrmatie ver kenmerken bevat, deze meer aantrekkelijk zal zijn vr sllicitanten, en deze neiging zal sterker zijn vr bedrijven met een slechte f zwakke reputatie als werkgever. Methde Steekpref: N = 150 studenten Design Pretest: bekendheid (cntrle), nut websites (cntrle), demgrafisch & reputatie Test: website bezeken van 159 bedrijven (15 ) Psttest: rganisatie- attractiviteit Objectieve meting! Infrmatie (7 aspecten) Levendigheid (heveelheid tekst/beeld p eerste jb- pagina) 8

9 Resultaten Eerste mdel: enkel cntrlevariabelen Tweede mdel: k levendigheid + infrmatie Derde mdel: k interacties Hypthesen: Hypthese 1 werd niet bevestigd: levendigheid is niet significant Hypthese 2 werd bevestigd: infrmatie is significant Hypthesen 3 & 4 werden niet bevestigd: tweewegsinteractie is niet significant Hypthese 5 Levendigheid en heveelheid infrmatie zijn géén cmplementaire kenmerken: levendigheid vergrt niet het effect van infrmatie en mgekeerd Discussie Hfdeffecten Infrmatie Reputatie Driewegsinteractie significant: Bij firma s met gede reputatie: substituut (en niet cmplementair) Bij firma s met slechte f zwakke reputatie: infrmatie (nzekerheidsreductie) 9

10 Reputatie mdereert het effect van kenmerken p aantrekkingskracht Studie tnt aan dat reeds bestaande vertuigingen een belangrijke rl spelen! Beperkingen Gaat niet na welke factren de waarschijnlijkheid beïnvleden dat iemand de website zal bezeken Andere factren (a gebruiksvriendelijkheid, feedback, snelheid ) Factren die het vermgen van rganisaties nderzeken m een deltreffende website te buwen Gedrag Surfgedrag Slliciteren 10

11 Les 2: Faking & Impressin Management in selectie Michigan Matching Mdel Rekrutering gebeurt p verschillende mmenten in een lpbaan! Selectieprces Functiestudie: in kaart brengen wat iemand met kunnen m ged te kunnen presteren à vereisten definiëren à selectietechnieken selecteren Selectiemdel Del selectie: criteriumdmein z ged mgelijk vrspellen Selectie is geen gede vrspeller: links sluit niet ged aan p rechts Cnstructvaliditeit: instrument is geen gede meting van het cnstruct dat je begt te meten 11

12 Criteriumdmein Functieprestatie Taakgedrag ( in- rl gedrag) Wrdt frmeel erkend dr de rganisatie Cntextueel gedrag ( extra- rlgedrag OCB) Niet frmeel erkend, wel belangrijk vr sfeer Cntraprductive perfrmance Alle gedragingen die ingaan tegen de delstellingen van de rganisatie Criteriummaat = meting van functieprestatie Objectieve criteriummaten Prductiegegevens Persneelsgegevens Subjectieve criteriummaten Prestatieberdeling Meeste rganisaties gebruiken deze (bv. berdelingen dr chef) Selectiecnstruct Algemene mentale vaardigheid Kennis en ervaring Persnlijkheid Beperkt aantal cnstructen die binnen selectie vrkmen Je kan ze wel verschillend peratinaliseren dr verschillende instrumenten Selectie- instrument Sllicitatie/bifrmulier Referenties Psychlgische tests Kennistest Cgnitieve vaardigheidstest Persnlijkheidsvragenlijsten Interviews Ongestructureerd Gestructureerd situatineel Gestructureerd gedragsgericht Wrk samples Assessment center Cnstructvaliditeit Hebben beiden als uitgangspunt dat je zu meten prberen m latente variabelen p abstract niveau z ged mgelijk te meten. Drsnede tussen latent en manifest met z grt mgelijk zijn. Deficiëntie Als ze een deel van de latente variabelen niet meten Cntaminatie Je meet meer dan je eigenlijk zu mgen Er is wellicht een derde variabele in het spel vb. faking & impressin management 12

13 Faking & impressin management (IM in selectie) Any behaviur by the individual attempting t cntrl r manipulate thers impressins f them Intentineel Instrumenteel faking Types Bad impressin Als je bijvrbeeld iemand wilt chanteren Gd impressin Creëren van gede indrukken Twee mgelijkheden: Defensief: slechte indruk minimaliseren Assertief: gede indruk maximaliseren Assertief IM Nn- verbaal Glimlachen Knikken Verbaal Self- fcussed Zelf- prmtie Lichtend vrbeeld vr anderen Verantwrdelijkheid helemaal bij jezelf leggen Other- fcussed Other enhancement: anderen p een skkel zetten Vleien, vb. Ik heb al je publicaties gelezen Cnfrmeren: vlledig met andere eens zijn Studie #1: They Dn t D It Often, But They D It Well: Explring Relatinship between applicant mental abilities and faking (Levashina, Mrgesn, Campin) Therie Resultaten van bestaande studies tnen aan dat faking en mentale capaciteit aan elkaar gerelateerd zijn, maar er zijn tegenstrijdigheden in de vrspelling van de richting van deze relaties Faking: 3 elementen meten aanwezig zijn in bepaalde mate Bereidheid Mate waarin kandidaten geneigd zijn hun m antwrden te verdraaien Mtivatie en persnlijkheid Capaciteit Vaardigheden m succesvl te faken Gelegenheid Bepaalde mgevingsfactren buiten de cntrle van de sllicitant 13

14 Experimenteel nderzek Faking is vral een functie van de capaciteit m te kunnen faken Niet- experimenteel veldnderzek Alle 3 factren zijn relevant Bidata metingen Wrdt breed gebruikt in aanwervingscntexten Niet- cgnitieve manier die men gemakkelijker kan faken dan persnaliteits- en integriteitsmetingen Ratineel ntwrpen bidata hebben de neiging m meer face valide te lijken en lgisch gerelateerd te zijn aan de bedelde cnstructen à antwrd is meer transparant vr prefpersnen (i.t.t. empirisch geschaalde strategie) Meeste studies maakten gebruik van directed faking paradigma Onderzek vraagt deelnemers m te faken Verschillen in gemiddelde antwrden van eerlijke en faking cnditie wrden vergeleken è Deelnemers kunnen hun scres aanzienlijk verhgen wanneer ze de instructie krijgen m te faken Hypthese 1: Kandidaten die faken zullen hger scren p de bidata Hypthese 2: Kandidaten met grte mentale capaciteiten zullen minder faken p bidata Hypthese 3: Vr de kandidaten die kiezen m te faken, zal er een sterkere psitieve relaties zijn tussen mentale capaciteiten en de scre p bidata metingen. Dit i.t.t. de relatie gevnden bij degenen die ervr kiezen m niet te faken. Methde Steekpref: sllicitanten Design 88 items Meten van levenservaringen en typische gedragingen in situaties belangrijk vr jbperfrmantie in de begde jbs Antwrden uitbreiden dr geschreven ndersteuning Faken duidelijker maken Niet- fakers kans geven m details te herinneren Gebruik van 3 bgus- items Sllicitanten vragen naar niet- bestaande cncepten, gebeurtenissen Als sllicitanten min. 1 bgus- item bevestigde à faking 2 tests vr mentale capaciteiten Verbale capaciteit Instap jbkennis test 14

15 Resultaten Eerlijk Aantal bgus-items Oneerlijk Jb-gerelateerde kennis Verbale vaardigheid Bidata Eerlijk Aantal bgus-items Oneerlijk Verdeling van kandidaten in vier grepen, gebaseerd p het bekrachtigen van de bgus- items Eerlijke grep Faking grep 1: bekrachtiging van 1 bgusitem Faking grep 2: bekrachtiging van 2 bgusitems Faking grep 3: bekrachtiging van 3 bgusitems Sllicitanten die meer bgusitems bekrachtigden, scrden hger p de bidata metingen à bevestiging hypthese 1 He meer sllicitanten faketen, he lager hun verbale capaciteit Kandidaten met grtere mentale capaciteiten faken p een meer subtiele, minder detecteerbare manier à bevestiging hypthese 2 Grtere mentale capaciteiten zijn een vrdeel vr degenen die kiezen m te faken Wanneer faking steeg, steeg k de relatie tussen mentale capaciteiten en scres p de bidata à bevestiging hypthese 3 15

16 Besluit IM/faking wrdt gebruikt, mits Bereidheid (+) Gelegenheid (+) Vaardigheid & capaciteit (- ) Bgusitems Faking = item- level want mensen faken individuele items. Met bgusitems kan men p dit niveau meten Kunnen heveelheid en mvang van faken nagaan Meten van uitvinden van infrmatie f leugens Verschillende mate van bekrachtigen van bgusitems Kan een functie zijn van verifieerbaarheid en bjectiviteit van het bgusitem Verifieerbare en bjectieve items wrden minder gefaket vb. Geef aan heveel keer je de methde al gebruikte Studie #2: Explring Bundaries f the Effects f Applicant Impressin Management Tactics in Jb Interviews Therie Impressin management (IM) tactieken Pgingen m de beelden te cntrleren die geprjecteerd wrden in sciale interacties 2 vrmen: Verbale tactieken Self- fcussed lichtend vrbeeld Zelfprmtie Verantwrdelijkheid Other- fcussed Cnfrmatie Other- enhancement Vleierij Nn- verbale tactieken Deze studie Veldnderzek Meer cmplete cnceptualisatie van self- fcussed IM cnstruct Situatineel aspect van het interview Interviewstructuur Klant- cntact vereiste Interviewlengte Gebruik van self- fcussed tactieken is meer effectief dan ther- fcused tacktieken Hypthese 1a: Self- fcussed IM tactieken zullen psitief gerelateerd zijn aan evaluatie dr de interviewer Hypthese 2a: Nn- verbale IM tactieken zullen psitief gerelateerd zijn aan evaluatie dr de interviewer 16

17 De mdererende rl van interviewstructuur Cmpnenten die ervr kunnen zrgen dat IM tactieken minder effect hebben: Evalueren van de antwrden p elke vraag Vragen baseren p jb analyse Zelfde vragen vr iedereen Hypthese 2a: He meer gestructureerd het interview, he zwakker de relatie tussen self- fcussed IM tactieken en evaluatie dr de interviewer Hypthese 2b: He meer gestructureerd het interview, he zwakker de relaties tussen nn- verbale IM tactieken en evaluatie dr de interviewer De mdererende rl van klant- cntact vereiste Gebruik van IM tactieken kan een jbgerelateerde vaardigheid zijn vr bepaalde berepen Jbs waarbij werknemers succesvl met anderen meten interageren in publieke settings Hypthese 3a: He kleiner het klantencntact bij een jb, he zwakker de relatie zal zijn tussen self- fcussed IM tactieken en evaluatie dr de interviewer Hypthese 3b: He kleiner het klantencntact bij een jb, he zwakker de relatie tussen nn- verbale IM tactieken en evaluatie dr de interviewer De mdererende rl van interviewlengte Beïnvledingstactieken zullen minder succesvl zijn wanneer degene die met berdelen meer infrmatie heeft ver degene die berdeeld wrdt Hypthese 4a: He langer het interview, he zwakker de relatie tussen self- fcussed IM tactieken en evaluatie dr de interviewer Hypthese 4b: He langer het interview, he zwakker de relatie tussen nn- verbale IM tactieken en evaluatie dr de interviewer Methde Steekpref: 151 sllicitanten en 43 interviewers Sllicitanten: Interview Vragenlijst ver gebruikte IM tactieken Interviewers: Vragenlijst betreffende jb en pre- interview evaluatie sllicitant Interview Vragenlijst pst- interview evaluatie 17

18 Resultaten Sllicitanten gaven aan meer gebruik gemaakt te hebben van nn- verbale tactieken Pre- interview evaluatie en aantrekkelijkheid van de sllicitant is gerelateerd aan de evaluatie dr de interviewer Self- fcussed IM is gerelateerd aan evaluatie dr de interviewer à bevestiging hypthese 1a Geen relatie gevnden met nn- verbaal IM Andere studies: interviewers berdelen slechts 1 f 2 sllicitanten in experimentele setting à meer kijken naar nn- verbaal gedrag Cmmn methd bias: interviewer berdeeld nn- verbaal gedrag en geeft de evaluatie Tweewegsinteractie tussen nn- verbaal en interviewstructuur: he meer gestructureerd, he kleiner de invled van nn- verbale tactieken à bevestiging hypthese 2b Zelfs in een gestructureerd interview hadden self- fcussed IM tactieken een effect: vr interviewer indicatie van jbgerelateerde karakteristieken (bv. zelfvertruwen) Structuur fcust de aandacht van de interviewer p wat de sllicitant zegt 18

19 Tweewegsinteractie tussen self- fcussed IM en vereiste cntact met klant à bevestiging hypthese 3a Bevestigt dat IM vr smmige interviewers inderdaad een jbgerelateerde skill is Variatie in gebruik van nn- verbale tactieken is kleiner: interviewers kunnen het meilijk vinden m te differentiëren tussen sllicitanten.b.v. hun nn- verbaal gedrag Kan k zijn dat nn- verbale IM tactieken gewn geen effect hebben: het kan een bias zijn vr evaluatie dr een interviewer Tweewegsinteractie tussen self- fcussed en interviewlengte He langer à he meer infrmatie verzameld à self- fcussed IM tactieken minder effect p evaluatie 19

20 Besluit Je met letten p: Structuur van het interview Fcus p jb- relevante infrmatie Maar zelfs dan maakt self- fcussed IM een kans! Interview lengte Verzamel meer inf! Ndig in de jb Evalueer f IM nuttig is in de jb 20

21 Les 3: Impressin Management in Prestatieberdeling Michigan Matching Mdel Burgerschapsgedrag Definitie Inspanningen p vrijwillige basis Die niet frmeel erkend wrden dr de rganisatie Maar wel bijdragen tt de effectiviteit & delstellingen van de rganisatie Vrmen Altruïsme Cnsciëntieus gedrag Sprtmanship Curtesy ( hffelijkheid) Civic virtue ( burgerzin) Srten Interpersnlijk BG Gericht p relaties Organisatineel BG Gericht p de rganisatie Affliatief BG Gericht p status qu Ondersteunen van bepaalde prcessen en relaties Uitdagend BG Drbreken status qu In vraag stellen/verbeteren van bestaande prcessen en relaties Interpersnlijk Organisatineel Affliatief BG IBG- A vb. Altruïsme vb. Curtesy OBG- A vb. Cnsciëntieusheid vb. Civic virtue Uitdagend BG OBG- U vb. vice 21

22 IM en prestatieberdeling Studie #1: Gd Sldiers and Gd Actrs: Prscial and Impressin Management Mtives as Interactive Predictrs f Affiliative Citizenship Behavirs Therie Gd sldiers : willen andere mensen en de rganisatie helpen Dubbelzinnige resultaten vr relatie prsciale mtieven burgerschapsgedrag Deze studie Impressiemanagementmtieven kan erte leiden dat werknemers met prsciale mtieven hun gevelens van bezrgdheid en empathie kanaliseren in de richting van het bijdragen p manieren die zwel sciaal en persnlijk vrdelig zijn Mtieven en burgerschapsgedrag Affiliatief burgerschapsgedrag Behuden status qu Ondersteunen van bestaande werkprcessen en relaties Uitdagend burgerschapsgedrag Veranderen status qu In vraag stellen en verbeteren van bestaande werkprcessen en relaties 3 verschillende manieren waarp prsciale mtieven kans p burgerschapsgedrag kunnen verhgen WN met prsciale mtieven richting hun aandacht naar buiten Hechten meer waarde aan en velen zich meer verantwrdelijk vr het verbeteren van het welzijn van andere mensen en rganisaties Zijn vaak bereid m hun eigen gevelens ndergeschikt te maken m een bijdrage te kunnen leveren Hypthese 1a: Des te sterker de prsciale mtieven van de WN, des te meer de WN affiliatief burgerschapsgedrag gaat vertnen Hypthese 1b: Des te sterker de prsciale mtieven van de WN, des te meer de WN uitdagend burgerschapsgedrag gaat vertnen gd actrs : WN den aan burgerschapsgedrag p strategische tijdstippen en p strategische manieren m hun reputaties te verwerken als behulpzame, bekwame medewerkers De interactie van prsciale en impressiemanagementmtieven In literatuur lang gelfd dat prsciale mtieven en IM mtieven biplaire tegengestelden zijn Other- serving <- > self- serving Recent: anderen beargumenteren dat de twee trekken nafhankelijk zijn Onderzek naar interactie tussen prsciale en IM mtieven kan licht werpen p de incnsistente bevindingen Prsciale mtieven kunnen een dubbelsnijdend zwaard zijn mdat WN geneigd kunnen zijn m vrmen van burgerschapsgedrag te vertnen die een risic vrmen vr hun reputatie 22

23 Hypthese 2: IM mtieven versterken de psitieve relatie tussen prsciale mtieven en affiliatief burgerschapsgedrag IM mtieven wrden verwacht de assciatie tussen prsciale mtieven en uitdagend burgerschapsgedrag niet te versterken Overzicht van het huidige nderzek In beide studies werd zelfrapprtage dr WN ver hun prsciale en IM mtieven gebruikt Studie #1 Methde 114 betaalde WN directe leidinggevenden van 2 nn- prfit bedrijven Zelfrapprtage WN berdelen eigen prsciale en IM mtieven Leidinggevenden berdelen burgerschapsgedrag WN Fcus p interpersnlijk burgerschapsgedrag met de nadruk p acties gericht p het helpen en het tnen van hffelijkheid t..v. cllega s Resultaten Ondersteuning hypthese 1a en 2 Discussie Prsciale en IM mtieven zijn significante nafhankelijke predictren van ratings dr leidinggevenden ver affiliatief interpersnlijk BG Interactie van de twee mtieven m interpersnlijk BG te vrspellen IM mtieven versterken de psitieve relatie tussen prsciale mtieven en BG In deze studie enkel interpersnlijk BG, andere vrmen nderzeken m te kunnen generaliseren Initiatief: affiliatief BG Vice: uitdagend BG Cntrle vr rganisatinele bezrgdheid en rldefinities Studie #2 Methde 455 individuen 167 WN 142 leidinggevenden 146 cllega s WN 23

24 Resultaten Regressie- analyses vr initiatief Gemengde steun vr hypthese 1a IM mtieven zijn niet significant geasscieerd met initiatief ( studie 1) Statistisch significante interactie tussen prsciale en IM mtieven als predictr vr initiatief Prsciale mtieven zijn sterker gerelateerd aan initiatief wanneer IM mtieven k tenemen Regressie- analyses vr vice Steun vr hypthese 1b Prsciale mtieven wrden significant geasscieerd met hgere ratings vr initiatief (affiliatief BG) en vice (uitdagend BG) Vice wrdt significant vrspeld dr prsciale mtieven Niet dr IM mtieven! IM mtieven versterken dus de relatie tussen prsciale mtieven en affiliatief BG (initiatief), maar niet uitdagend BG (vice) Vergelijking van de resultaten vr studie 1 en studie 2 De verschillen in interactie zijn te wijten aan verschillen in het gemiddelde effect van IM en prsciale mtieven, terwijl daarentegen de sterkte en de richting van het mdererende effect hetzelfde is vr beide studies Discussie Gedeeltelijke steun vr hyptheses 1a en 1b Steun vr hypthese 2 Prsciaal en IM mtieven zijn relatineel met een fcus p andere mensen. WN kunnen zich daarm meer bekwaam velen in het uitdrukken en vervullen van prsciale en IM 24

25 mtieven wanneer ze BG vertnen gericht p andere mensen, eerder dan gericht p de rganisatie Kritiek Is IM altijd gunstig/nit negatief? Spelen alle vrmen van IM een rl? Levert IM/BG k iets p bij de jaarlijkse evaluatie? Geldt dit k vr andere vrmen van berdeling? Link tussen de verschillende vrmen van berdeling? Prcessen Studie #2: The impact f impressin- management tactics n supervisr ratings f rganizatinal citizenship behavir Therie IM = pging m perceptie van anderen ver ns te beïnvleden Vaak een belangrijke determinant bij berdeling van perfrmantie en de mate waarin leidinggevenden hun ndergeschikten leuk vinden Het is mgelijk dat het gebruik van IM berdelingen dr leidinggevenden ver OCB van werknemers beïnvledt Indien dit het geval is: gegevens verzamelen van meer verscheidene brnnen Twee delen van deze studie: Onderzekt de relatie tussen drie IM strategieën en berdelingen van OCB dr leidinggevenden 25

26 Suggereert dat IM de mate beïnvledt waarin werknemers leuk gevnden wrden dr hun leidinggevenden en de perfrmantieberdelingen dr deze laatsten IM tactieken en OCB- ratings dr leidinggevenden Leiddinggevenden gebruiken een schema wanneer ze ndergeschikten evalueren = cgnitieve appraisal Ordelen ver OCB zal waarschijnlijk p dezelfde manier gebiased zijn zals dat gebeurt bij traditinele perfrmantie ratings Hal- effect WN die een gede indruk gecultiveerd hebben, kunnen bezien wrden als het stellen van gedragingen zals OCB Hrn- effect WN die een slechte indruk gecultiveerd hebben, kunnen bezien wrden als het minder stellen van gedragingen zals OCB Supervisr- fcused tactieken Gedrag dat er p gericht is m de WN meer attent en behulpzaam te den lijken Self- fcused tactieken Vrbeeldgedrag dat er p gericht is m de WN vriendelijk, beleefd en tegewijd te den lijken Jb- fcused tactieken Zelfprmtiegedrag dat er p gericht is m de WN meer cmpetent te den lijken in hun jb Supervisr- fcused tactics Vleierij, cnfrmeren van standpunt leidinggevende, persnlijke gunsten WN die dit gedrag vertnen wrden meer psitief aanzien Hypthese 1: Het gebruik van supervisr- fcused tactics van IM dr ndergeschikten zal psitief gerelateerd zijn aan OCB- ratings dr leidinggevenden Self- fcused tactics Hard werken wanneer anderen kijken m vrbeeldwn te zijn vr hun leidinggevenden Hypthese 2: Het gebruik van self- fcused tactics van IM dr ndergeschikten zal psitief gerelateerd zijn aan OCB- ratings dr leidinggevenden Jb- fcused tactics Verantwrdelijkheid nemen vr psitieve gebeurtenissen, negatieve gebeurtenissen waarvr ze verantwrdelijk zijn minder negatief den lijken, en prestaties verdrijven Heeft vaak een negatief effect! Hypthese 3: Het gebruik van jb- fcused tactics van IM dr ndergeschikten zal negatief gerelateerd zijn aan OCB- ratings dr leidinggevenden OCB, liking, en perfrmantie berdelingen WN krijgen hgere ratings van leidinggevenden wanneer ze aan OCB den Hypthese 4a: OCB s zullen psitief gerelateerd zijn aan liking dr leidinggevenden 26

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst

Jobonzekerheid en innovatief werkgedrag: twee fenomenen in een veranderende arbeidsmarkt. Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Jbnzekerheid en innvatief werkgedrag: twee fenmenen in een veranderende arbeidsmarkt Wendy Niesen, Hans De Witte & Tinne Vander Elst Inhud Veranderende arbeidsmarkt Jbnzekerheid Innvatie Vier resulterende

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht.

Pedagogisch klimaat en autisme. Pedagogisch klimaat en de Klimaatschaal. Groepsprocessen bij jongeren: rol van de leerkracht. Pedaggisch klimaat en autisme dr Ad Dnkers Klimaatschaal SIGA Dinsdag 9 december 2014 Inleiding Even vrstellen.. Pedaggisch klimaat en de Klimaatschaal Grepsprcessen bij jngeren: rl van de leerkracht.

Nadere informatie

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte

Genderloopbaankloof: enkele voorzetten vanuit Persephone vzw, organisatie van vrouwen met een handicap of invaliderende chronische ziekte Genderlpbaanklf: enkele vrzetten vanuit Persephne vzw, rganisatie van vruwen met een handicap f invaliderende chrnische ziekte De genderlpbaanklf verdient aandacht van de beleidsmakers en de sciale partners.

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Contract gedragsverandering

Contract gedragsverandering Cntract gedragsverandering Stappenplan m je delen te bereiken Tips m je delen te bereiken Cntract vr gedragsverandering (vrbeeld) Del/gedrag Om deel te nemen aan de Dam tt Dam lp met mijn vriendengrep

Nadere informatie

Functiefamilie: Directie

Functiefamilie: Directie Bijlage 3 bij Regeling ntwikkelen, functineren en berdelen (Cmpetenties per functieprfiel) Functiefamilie: Directie Cmpetentie: Netwerken De mate waarin de persn relaties en/f samenwerkingsverbanden binnen

Nadere informatie

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig Gede relatie met cllega s, maakt leraren gelukkig He leraren zich velen, f ze het vlhuden in nderwijs en geneg energie krijgen, hangt k af van de kwaliteit van hun relaties met cllega s p schl. Dat blijkt

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

De ins en outs van payrolling versie maart 2013

De ins en outs van payrolling versie maart 2013 > White paper Payrll Select De ins en uts van payrlling versie maart 2013 De kstenbesparende plssing vr het uitbesteden van werkgeverschap > www.payrllselect.nl Inhud 1. Inleiding... 2 2. Wat is payrlling?...

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen

Coachend feedback geven. 2-daagse training rond feedback geven en ontvangen 2-daagse training rnd feedback geven en ntvangen Wat is de kern van deze training? Tijdens deze intensieve praktijkpleiding zmen we in p een van de belangrijkste (én meilijkste) cmmunicatievaardigheden:

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing

Biontica Workshop Zelfredzaamheid & Zelfsturing Bintica Wrkshp Zelfredzaamheid & Zelfsturing Visie p Zelfredzaamheid & Zelfsturing Lgica van het gevel, Arnld Crnelis, 1998, ISBN 90-72258- 02-9 Het verbrgen prgramma vr het menselijk leren is aangebren

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most

Stichting de Wielborgh Wonen, zorg en welzijn. Van harte welkom. Training Meten moet! Casper van der Most Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Van harte welkm Training Meten met! Casper van der Mst Stichting de Wielbrgh Wnen, zrg en welzijn Prfessinele rganisatie Meten Analyseren Plannen Verbeteren Reviews

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren Voor humane wetenschappen. Solliciteerweek 2 april 2014 Annelies Somers Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren Vr humane wetenschappen Slliciteerweek 2 april 2014 Annelies Smers Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen

Bijlage bij de kaderovereenkomst voor freelance pedagogisch maatwerk in kinderopvangvoorzieningen Bijlage bij de kadervereenkmst vr freelance pedaggisch maatwerk in kinderpvangvrzieningen 6 maart 2017 1 Cntext De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenrganisatie van de lkale

Nadere informatie

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel

Nieuwe beperkingen aan het recht op tijdskrediet en werkloosheid met bedrijfstoeslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel Nieuwe beperkingen aan het recht p tijdskrediet en werklsheid met bedrijfsteslag: een bespreking van de maatregelen van de regering-michel FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Certificeringstraining Competentietest de Wave

Certificeringstraining Competentietest de Wave AUTUMN BUSINESS SCHOOL Certificeringstraining Cmpetentietest de Wave 11 en 25 september 8 en 22 ktber 6 en 20 nvember Leer talenten te matchen Dit is het einde Waarm certificeren? Er kmt steeds meer behefte

Nadere informatie

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving

Excellente werving, Excellente studenten. Studentenwerving Excellente werving, Excellente studenten Studentenwerving Ondersteuningstraject werving Vraag vanuit de Centres en Centra Gebaseerd p ndersteuningsvraag Individuele benadering, inzichten vr iedereen 2

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Caching Cnsulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bsch Rtterdam Zwlle Utrecht Arnhem Amersfrt Breda Eindhven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-bk Ace! E-bk

Nadere informatie

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers

Handreiking functionerings- en beoordelingsgesprekken griffiers Handreiking functinerings- en berdelingsgesprekken griffiers September 2014 Functineringsgesprek Als de griffier is aangesteld, is het verstandig m met elkaar te blijven reflecteren p het functineren.

Nadere informatie

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers

Intensief voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstalige nieuwkomers Intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: studiecach intensief vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstalige nieuwkmers Samenvatting L4-Vlwassenennderwijs

Nadere informatie

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie?

Naam van de organisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Tot welke sector behoort uw organisatie? Wat is de omvang van uw organisatie? Naam van de rganisatie: Uw naam: Wat is uw functie? Directeur/hfd van een Academie Directeur/hfd afdeling Opleidingen Senir Learning Cnsultant/ Senir Onderwijskundige Learning cnsultant/ Onderwijskundige

Nadere informatie

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies

BETER IN BEDRIJF. Voel je Beter in Bedrijf! Uw organisatie Beter in Bedrijf. Verzuimbegeleiding & Arboadvies BETER IN BEDRIJF Vel je Beter in Bedrijf! Uw rganisatie Beter in Bedrijf Verzuimbegeleiding & Arbadvies Beter in Bedrijf levert, naast reguliere arbdienstverlening, vral maatwerk in verzuimbegeleiding

Nadere informatie

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden

Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Eenheidsstatuut arbeiders - bedienden Al twee jaar wachten we p een grte stap in het dssier ver het eenheidsstatuut arbeiders en bedienden. Dit sinds het fameuze arrest van het Grndwettelijk Hf van 7 juli

Nadere informatie

Aanbod inspiratie en introductie workshops

Aanbod inspiratie en introductie workshops Aanbd inspiratie en intrductie wrkshps Overzicht van de inspiratie en intrductie wrkshps Inspiratie en kennismaking met systeemdenken en duurzaam ndernemen Deze reeks wrkshps belicht een reeks aspecten

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten

Uitnodiging Vormingsreeksen & coachingstrajecten Uitndiging Vrmingsreeksen & cachingstrajecten In januari 2006 startte de K.U.Leuven, in samenwerking met K VIV, VOV en Amazne het prject Vruwelijk Ingenieur. Het prject krijgt de financiële steun van het

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011

Training Werken aan Welbevinden. Opleidingscurriculum. Facit, Velsen-Noord Februari 2011 Training Werken aan Welbevinden Opleidingscurriculum Facit, Velsen-Nrd Februari 2011 Inhudspgave Inleiding 3 1. Algemene beschrijving van de pleiding 4 1.1 Delgrep 4 1.2 Kwalificaties 4 1.3 Uitgangspunten

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % %

opleidingsniveau laag % % middelbaar/hoog % % Niet-werkende werkzekenden aan het werk in 2010: Wie zijn ze en waar vinden ze werk? Managementsamenvatting Oktber 2011 UWV WERKbedrijf helpt werkzekenden bij het vinden van een baan en werkgevers bij

Nadere informatie

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

Gedragscode voor de leden van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Gedragscde vr de leden van de Berepsvereniging van Nederlandse Stedebuwkundigen en Planlgen Inhudspgave Hfdstuk

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Entiteit: Bevragingsperide: Rapprtdatum: Vrbeeld 25/11/2014-24/12/2014 23/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de bttm-up

Nadere informatie

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252

Infovergadering algemene offerteaanvraag 2012/10252 Infvergadering algemene fferteaanvraag 2012/10252 Onderwerp: een samenwerking realiseren p het vlak van strategie en creatie vr de cmmunicatie van de VDAB, m tt eenvrmigheid te kmen in de interne en externe

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.

visietekst preventie en omgang agressief gedrag KIDS Borggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids. visietekst preventie en mgang agressief gedrag KIDS Brggravevijversstraat 9 3500 Hasselt tel. 011/22 25 93 fax 011/24 20 14 kids@kids.be visie Agressie maakt nlsmakelijk deel uit van het menselijk bestaan

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

draaiboek suïcidepreventie

draaiboek suïcidepreventie draaibek suïcidepreventie Algemeen Een draaibek is een handleiding f stappenplan waarin stap vr stap wrdt behandeld wat er p je af kan kmen mcht er zich een bepaalde gebeurtenis f crisis vrden. Elke gebeurtenis

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden

ECTS-fiche. Graduaat Maatschappelijk werk Sociaal agogische vaardigheden ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Mdule Cde Graduaat Maatschappelijk werk Sciaal aggische vaardigheden Bc5 Lestijden 40 Studiepunten Ingeschatte ttale n.v.t. studiebelasting 50 (in uren) 1 Mgelijkheid

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model.

Goed kunnen werken met Natuurlijk, een netwerkcoach! Trainingen rechtstreeks van de ontwikkelaar van het model. Natuurlijk, een netwerkcach. Tweedaagse vr Cördinatren. Een prgramma dr Nfactry van Slt & Partners Natuurlijk een Netwerkcach! Trainingsprgramma s dr Nfactry van Slt & Partners, ntwikkelaars van dit mdel

Nadere informatie

Outplacementprogramma Zilver

Outplacementprogramma Zilver Haarbrug 18, 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Outplacementprgramma Zilver De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Verschillende wegen naar Leren &

Verschillende wegen naar Leren & Verschillende wegen naar Leren & Werken en enkele implicaties vr een spijbelbeleid Arne De Beck JeugdOnderzeksPlatfrm (JOP) Leuvens Instituut vr Criminlgie (LINC) KU Leuven 1. Cntext JeugdOnderzeksPlatfrm

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks

Bedrijfsethiek. Samenvatting Bedrijfsethiek ~ 1 ~ Rick Hendriks Bedrijfsethiek Hfst 2: Waarden en nrmen: 2.2: Mraal: Mraal is het geheel van aanwezige waarden en nrmen bij een individu, grepering f gehele samenleving. De wetenschap die de mraal bestudeert is de ethiek.

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Solliciteren kan je leren! PPW Kick-off beurs 23 maart 2015 Karel Joos Dienst Studieadvies

Solliciteren kan je leren! PPW Kick-off beurs 23 maart 2015 Karel Joos Dienst Studieadvies Slliciteren kan je leren! PPW Kick-ff beurs 23 maart 2015 Karel Js Dienst Studieadvies Overzicht Vacatures Bevraag jezelf CV Brief Interview Andere Meer inf Inleiding Inleiding : enkele bedenkingen Stel

Nadere informatie

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt.

Aan de hand van deze 3 lessen ontdekken de leerlingen dat er techniek in en om de Schelde, dus in onze regio, een erg belangrijke rol speelt. Techniek & de Schelde Aan de hand van deze 3 lessen ntdekken de leerlingen dat er techniek in en m de Schelde, dus in nze regi, een erg belangrijke rl speelt. Gerelateerde kerndelen Vlaanderen, Primair

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL

FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL 1. Functietitel : FUNCTIEBESCHRIJVING VERTEGENWOORDIGER RETAIL Vertegenwrdiger retail 2. Afdeling in de rganisatie : Sales departement unit retail 3. Psitinering binnen het bedrijf : De vertegenwrdiger

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0.

Verzuim Beleid. www.smallsteps.info. Opgemaakt door Human Resource Management. Doelgroep Alle werknemers. Ingangsdatum 4 juli 2014. Versie 0. Verzuim Beleid Opgemaakt dr Human Resurce Management Delgrep Alle werknemers Ingangsdatum 4 juli 2014 Versie 0.1 www.smallsteps.inf clfn Verzuimbeleid Visie en aanpak verzuim Delgrep: alle werknemers Versie:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen

Vergaderen Informatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7. Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 1 van 7 Vergaderen Vergaderen Infrmatieblad (VP) IEV1 Bladzijde 2 van 7 Vergaderen Elke vergadering kent een vaste structuur en een vaste vlgrde. Deze structuur

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:..

Leer / ontwikkelingslijnen. Opleiding Helpende Zorg en Welzijn. BOL en BBL NAAM STUDENT:.. Leer / ntwikkelingslijnen Opleiding Helpende Zrg en Welzijn BOL en BBL NAAM SUDEN:.. 1 2 Uitleg van het leerlijnenbekje Vr je ligt het leerlijnenbekje van je pleiding Helpende Zrg & Welzijn niveau 2. ijdens

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele.

GPS naar werk. Wat is het doel van uw organisatie? - (Huistaak-)begeleiding organiseren voor GOK-leerlingen (en hun ouders) in Zele. GPS naar werk Wat is het del van uw rganisatie? - (Huistaak-)begeleiding rganiseren vr GOK-leerlingen (en hun uders) in Zele. - Overleg tussen lkale initiatieven (van huistaakbegeleiding), het LOP, de

Nadere informatie

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen

Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen Matching bij de HAN Oriëntatie en verwachtingen In deze vragenlijst geef je aan wat je hebt gedaan m te kmen tt je keuze vr deze studie. Ok kun je hier beschrijven waarm je denkt dat deze studie bij ju

Nadere informatie

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO

DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO DGT ACTIE AANTEKENINGEN BIJ INSCHATTEN EN BEHANDELEN VAN ACUUT SUÏCIDE RISICO Naam Cliënt: Naam Therapeut: Cntact datum: Datum van invullen: Redenen vr het invullen van de aantekeningen: 1. Acuut (f geschiedenis

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016

Reglement Vlaams-Nederlandse Journalistenbeurs Onderzoeksbeurs & Uitwisseling 2016 Reglement Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeurs Onderzeksbeurs & Uitwisseling 2016 In 2016 kennen de Vlaamse en Nederlandse verheid pnieuw de Vlaams-Nederlandse Jurnalistenbeur(zen) (VNJB) te aan Nederlandse

Nadere informatie

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR. De Neve Advieskantr inf@deneveadvieskantr.be - Tel: 051/60 63 60 - Fax: 051/63 52 30 - www.deneveadvieskantr.be Financieel verzicht - Vragenlijst vr de cliënt ( = verzekeringnemer): Naam: Vrnaam: Vr welke

Nadere informatie

Coachen van talenten

Coachen van talenten Opleiding Functiecmplement - basispleiding Cachen van talenten Deel 1: Basiskader - Creatie van een prikkelende leermgeving - Cncept van talent en perfrmance management Deel 2: Rl leidinggevende - Psitie

Nadere informatie