OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei 2003 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?"

Transcriptie

1 OPLEIDINGSBELEID & COMPETENTIEBEHEER: EEN ZAAK VAN DE VAKBOND? Studiedienst Vlaams ABVV mei COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

2 Deze handleiding kwam tot stand in het kader van een project sociale dialoog over competenties. Met dit project ondersteunt Vlaams Minister van Toerisme en Tewerkstelling Landuyt, via een Ministerieel Besluit, de drie erkende vakbonden ACV, ACLVB en ABVV bij hun inspanning van het opleidingsbeleid een prioritair thema te maken in het sociaal overleg in bedrijven. Het ABVV engageert zich tot: het maken van een handleiding, het installeren van een helpdesk, het aanbieden van een website, de ontwikkeling van een vormingspakket en ondersteuning op de werkvloer of in de syndicale werking van bedrijven via pilootprojecten. Dit alles in overleg en samenwerking met verschillende instanties binnen en buiten de vakbond. COLOFON Tekst: Mieke Valcke (competentieconsulente Studiedienst Vlaams ABVV) Projectleiding: Stiene Van Rie (Studiedienst Vlaams ABVV) Lezersgroep: Jean-Marie Debaene (Studiedienst Vlaams ABVV), Ludo Nelen (Instituut voor Vakbondsvorming Vlaams ABVV), Gitta Van Peborgh (Dienst Ondernemingen, Federaal ABVV), Bart Vandormael (Dienst Ondernemingen, ABVV gewest Antwerpen), Dominique Borgers (Opleidingsconsulent BBTK), Patrick Delabruyiere (Opleidingsconsulent ACOD), Karel Verschooten (SVI, Vlaams Brabant), Françoise Vermeersch (Vormingsinstituut West-Vlaanderen) Eindredactie: Pros Van Heddegem (IVV) Vormgeving: Martine Deweirt Druk: Van den hende & Bredero Wettelijk depôt: D/2003/7973/1 V.U: Xavier Verboven, Hoogstraat 42, 1000 Brussel Mei

3 INHOUD Inleiding... 5 Waarom een handleiding over competentiebeheer? Competentiebeheer: wat is dat? Human Resources Management slaat nieuwe richting in Wat zijn competenties? Wat is competentiebeheer? a. Definitie b. Wat maakt de competentiebenadering anders dan de functiebenadering?. 17 c. Competentiebeheer en prestatiemanagement d. Waarom competentiebeheer invoeren? De opkomst van competentiebeheer Van lopende band naar Human Capital Theory Human Resources Management waait over naar Europa Kennismaatschappij = andere competenties en andere vormen van ondernemen 29 3 Competentiebeheer opstarten Schematisch overzicht Competentiebeheer stap voor stap Stap 1: Beslissing om project competentiebeheer te starten - Opmaak Projectplan & afsluiten Protocol - Zorgen voor draagvlak Stap 2: Visie en doelstellingen voor het personeelsbeleid (in kader van de missie en doelstellingen van het bedrijf) Stap 3: Bepalen van de nodige competenties in kader van visie en doelstellingen van het bedrijf en van het personeelsbeleid Stap 4: Competentieanalyse en Opstellen van competentieprofielen Toepassing van competentiebeheer op personeelsbeleid Inleiding Stap 5: Aanwerving en selectie: verwerven van competenties a. Wat betekent competentiebeheer bij werving en selectie? b. Kansen van competentiebeheer bij werving en selectie c. Risico s van competentiebeheer bij aanwerving en selectie Stap 6: Versterken van competenties: vorming, training en opleiding (VTO) a. Wat betekent competentiebeheer bij VTO? b. Kansen van competentiebeheer bij VTO c. Risico s van competentiebeheer bij VTO Stap 7: Beoordelen en evalueren van competenties a. Wat betekent competentiebeheer bij beoordeling en evaluatie van werknemers? b. Kansen van competentiebeheer bij beoordelen en evalueren c. Risico s van competentiebeheer bij beoordelen en evalueren INHOUD COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

4 4.5 Stap 8: Integreren en ondersteunen van competenties: organisatie van de arbeid 59 a. De betekenis van competentiebeheer bij de arbeidsorganisatie b. Kansen van competentiebeheer bij de arbeidsorganisatie c. Risico s van competentiebeheer bij de arbeidsorganisatie Stap 9: Loopbaanplanning en loopbaanontwikkeling: doorstroom en uitstroom interne en externe mobiliteit a. Wat betekent competentiebeheer bij loopbaanplanning b. Kansen van competentiebeheer bij loopbaanplanning c. De risico s van competentiebeheer bij loopbaanplanning Belonen en verlonen van het verwerven van competenties en van competent handelen a. Wat betekent competentiebeheer bij beloning? b. Kansen van competentiebeheer bij beloning c. Risico s van competentiebeheer bij beloning Het bedrijfsopleidingsplan Competentiebeheer als hefboom naar een algemeen recht op vorming Stappen naar een bedrijfsopleidingsplan Stap 1 Stand van zaken en inventarisatie van opleidingen Stap 2 Opleidingen bespreekbaar maken Stap 3 Werknemers én werkgevers overtuigen Stap 4 Behoefteanalyse en rondvraag bij werknemers Stap 5 Ontwerp van opleidingsplan en terugkoppeling Stap 6 Definitief opleidingsplan Stap 7 Uitvoering van het opleidingsplan Stap 8 Evaluatie van de opleidingen en het opleidingsplan Syndicale bevoegdheden bij competentiebeheer Inleiding De Ondernemingsraad (OR) a. Werving en selectie, onthaal nieuwe werknemers b. Vorming, Training en Opleiding (VTO) c. Evalueren en beoordelen d. Organisatie van de arbeid e. Loopbaanplanning, loopbaanontwikkeling f. Beloning Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) Vakbondsafvaardiging (VA) Conclusie: Opleidingsbeleid en competentiebeheer een zaak van de vakbond! Competenties zijn hier om te blijven Syndicale controle & syndicale greep op competentiebeheer De voornaamste criteria op een rij Bibliografie Bijlagen Lijst Sectorfondsen

5 INLEIDING WAAR AAROM EEN HANDLEIDING OVER COMPETENTIEBEHEER? Moeten we als vakbond ons ook al bezig houden met het personeelsbeleid van de onderneming? Is dat niet de job van de werkgever? Moeten we de laatste modes in managementland als vakbond zomaar klakkeloos volgen? We zijn er ons van bewust dat vakbondsafgevaardigden heel wat weerstanden hebben tegen competentiebeheer en dat zelfs het opleidingsbeleid niet altijd prioritair voor hen is. Er zijn vaak andere katten te geselen. Maar competentiebeheer is actueel. Menig werkgever heeft er de mond vol van. Hier en daar zijn bedrijven waar competentiebeheer al realiteit is, maar niet onder die naam. Nog andere misbruiken competentiebeheer om hun herstructureringsplannen door te voeren of om aan de barema s te knabbelen. Redenen genoeg om als vakbondsmilitant te weten wat competentiebeheer is. Dat zijn dan ook de doelen van deze handleiding: - verduidelijken waar competentiebeheer over gaat; - nagaan wat de kansen zijn voor werknemers en welke risico s mogelijk zijn; - aangeven welke visie we hebben ten aanzien van het competentiebeheer; - ideeën leveren over hoe we er als vakbond in het bedrijf mee kunnen omgaan, zo heb je met het stappenplan voor competentiebeheer een hulpmiddel in de hand om na te gaan of de werkgever wel de regels van het competentiespel volgt. Wat komt in deze handleiding aan bod? In Deel 1 vallen we onmiddellijk met de deur in huis: wat zijn competenties, wat is competentiebeheer? Deel 2 schetst de evoluties in het personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie die geleid hebben tot de opkomst van competentiebeheer. Deel 3 vertelt bondig hoe competentiebeheer het best opgestart wordt: het zorgen 5 COMPETENTIEBEHEER? INLEIDING WAT IS DAT?

6 voor een draagvlak, het opstellen van een projectplan, het afsluiten van een protocol, het installeren van een werkgroep, een competentiemodel opstellen. Vervolgens handelt Deel 4 over de toepassing op de verschillende domeinen van het personeelsbeleid en op de arbeidsorganisatie. Wat kan competentiebeheer betekenen voor de werving en selectie, het opleidingsbeleid, de beoordeling, de mobiliteit en de beloning van werknemers en voor de arbeidsorganisatie? Gezien het belang van de ontwikkeling van competenties gaan we in Deel 5 dieper in op het bedrijfsopleidingsplan van een onderneming. En in Deel 6 ten slotte gaan we kort na via welke CAO s en wetgeving de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Vakbondsafvaardiging invloed kunnen uitoefenen op het personeelsbeleid en de arbeidsorganisatie. We ronden deze handleiding af met een beknopte conclusie. Een website genaamd leerlink.be Toegegeven: deze handleiding is een hele boterham en toch wordt nog niet diep ingegaan op bedrijfsvoorbeelden en ervaringen van vakbondsafgevaardigden. Dat vind je (vanaf 1 juni 03) op de website Honger naar meer? Voor bijkomende informatie, advies of ondersteuning op het vlak van competentiebeheer en opleidingsbeleid kan je terecht bij de opleidingsconsulenten van centrales of de competentieconsulente van het Vlaams ABVV of 02/ ). Ik wil alle vakbondsafgevaardigden, militanten en leden oproepen hun ervaringen met opleidingsbeleid en competentiebeheer door te geven aan de competentieconsulente zodat ook anderen kunnen leren van die ervaringen. Tenslotte wil ik van harte alle leden van de lezersgroep bedanken voor hun bijdrage bij het tot stand komen van deze handleiding. Veel lees- en leerplezier! Xavier Verboven Intergewestelijk Secretaris Vlaams ABVV Mei

7 1 COMPETENTIEBEHEER COMPETENTIEBEHEER: WAT IS IS DAT...? In dit deel Human resource Management slaat nieuwe richting in Wat zijn competenties? Wat is competitiebeheer? 1.1 Human Resources Management slaat nieuwe richting in Welk soort personeelsbeleid voert de directie van het bedrijf waar je werkt? Gaat het vooral om een administratieve opvolging: aan- en afwezigheden, loonberekening, Dan voert je werkgever een personeelsadministratie. Is er aandacht voor een goede keuze van werknemers (selectie), training en functieclassificatie maar zonder meerwaarde voor de afdeling of het bedrijf 1 in z n geheel? Dan spreken we van personeelsbeleid. Of wordt bij elke bedrijfsbeslissing nagegaan wat het effect op het personeel zal zijn? Draagt de personeelsdienst of de personeelsverantwoordelijke (in KMO s vaak de zaakvoerder zelf) bij tot het behalen van de doelstellingen van de onderneming? Zijn de doelen van de mensen en de doelen van de organisatie op elkaar afgestemd? Kortom, is het personeel even belangrijk voor de werkgever als het machinepark, de financiële middelen, enzovoort? Dan is er sprake van human resources management (HRM). Tot zo ver de theorie. Met de komst van competentiebeheer ontwikkelt het HRM zich in een vrij nieuwe richting. Daarbij vertrekt de bedrijfsleiding van de competenties van de werknemers en van de competenties van het bedrijf waar ze samenwerken. Je kan je competenties zelf beheren. Los van het bedrijf waarin je werkt of los van of je al dan niet werkt. Dit met het oog op een toekomstige job of omwille van je persoonlijke ontwikkeling. Daartoe volg je dan zelf gekozen opleidingen die je kan benutten op je werk of in je leven daarbuiten. 1. We gebruiken de termen bedrijf en onderneming. Daarmee bedoelen we elk soort bedrijf dus ook openbare diensten, vzw, verzorgingsinstellingen,... enzovoort. 7 COMPETENTIEBEHEER: COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

8 We hebben er voor gekozen om in deze handleiding het woord competentiebeheer te gebruiken en niet het woord competentiemanagement. Er wordt maar al te vaak gebruik gemaakt van Engelse termen wanneer het over personeelsbeleid gaat. Hier en daar hebben we de Engelse namen wel behouden omdat het belangrijk is dat ze gekend zijn. 1.2 Wat zijn competenties? a. Kennis, vaardigheden, attitudes Competenties zijn de kennis, de vaardigheden en de attitudes van een persoon. Ervaring komt ook vaak voor in definities van competentiebeheer. Ervaring wijst er op dat je je competenties reeds hebt toegepast. - kennis is datgene wat je weet en kent: je kent bijvoorbeeld een andere taal of je weet hoe een bepaalde machine werkt; - vaardigheden stellen je in staat te handelen: doordat je bijvoorbeeld goed in teamverband werkt, slaag je vlot in groepsopdrachten; - attitudes zijn de houding en de instelling waarmee je iets doet: je bent bijvoorbeeld een doorzetter en dat komt van pas bij opdrachten die niet onmiddellijk het gewenste resultaat opleveren. Andere voorbeelden van attitudes zijn motivatie, resultaatgerichtheid, kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn. In functieomschrijvingen wordt hiervoor vaak het woord werkhouding gebruikt. 1b Competenties zelf zijn niet zichtbaar. Je kunt ze waarnemen via gedrag. Gedrag is wel zichtbaar en meetbaar. Het ijsbergmodel (figuur 1) maakt duidelijk dat sommige competenties zich onder de zeespiegel bevinden, met andere woorden niet zichtbaar zijn. Voorbeeld: flexibiliteit is sterk gebonden aan de persoonlijkheid. Dergelijke competentie is moeilijk aan te leren. We komen daar nog op terug in deel 4. Ook hoe iemand zichzelf ziet (zelfbeeld) bepaalt zijn/haar attitude. Persoonlijke waarden en normen bepalen de motivatie van werknemers. Voorbeeld: een werknemer die eerlijkheid een belangrijke waarde vindt, zal zwaar tillen aan onrechtvaardige behandelingen van collega s. 1b Een klare kijk op cempententies, ARVO, Steekkaarten, pag. 15 8

9 Figuur 1: Competentiebeheer in Vlaamse bedrijven, Leen Baisier, Studiedag ACOD Competenties worden vaak opgedeeld in: - vaktechnische of harde competenties - gedragscompetenties of zachte competenties. Vaak wordt ook gesproken over kerncompetenties van een bedrijf. Dat zijn die competenties die het bedrijf onderscheiden van andere bedrijven en waardoor ze in staat zijn marktleider te worden in een product of dienst. Generieke competenties zijn algemene competenties die bijvoorbeeld voor het hele bedrijf kunnen gelden. b. Het competentiewoordenboek Het is heel belangrijk dat iedereen in het bedrijf precies weet wat verstaan wordt onder alle competenties die van belang zijn voor het bedrijf. Daarom is het nuttig en noodzakelijk een competentiewoordenboek te gebruiken zodat iedereen in een bedrijf weet wat bedoeld wordt met bijvoorbeeld assertief zijn. 9 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

10 Technische competenties zijn gemakkelijker en duidelijker te omschrijven dan gedragscompetenties. Je hoeft het warm water niet uit te vinden: er zijn al competentiewoordenboeken waaruit je omschrijvingen kan halen die het best aansluiten bij wat voor het bedrijf waar je werkt van toepassing is 2. Uit de praktijk: omschrijvingen van competenties bij Bekaert Omschrijving van de vaktechnische competentie productiekennis en de gedragscompetentie polyvalentie bij Bekaert NV Aalter. productiekennis Algemene kennis en inzicht hebben in het productieproces van staalkoord. Over een voldoende specifieke kennis en inzicht beschikken in de productiestappen voor en na de afdeling waarin men tewerkgesteld is. De specifieke kennis en inzicht bezitten over de eigen productiestap om aan klanten producten te kunnen afleveren volgens hun normen. polyvalentie Beheerst verschillende taken binnen en indien nodig buiten de eigen afdeling en kan die op een kwalitatieve en productieve manier uitvoeren. Is bereid om regelmatig verschillende taken uit te voeren om zijn kennis en kunde op peil te houden. 3 c. Competent handelen Je bent competent wanneer jouw kennis, vaardigheden en attitudes jou in staat stellen goed of gepast te handelen in concrete situaties. Dat kan op je werk zijn, of als 2 Voor een omschrijving mét meetindicatoren van 39 gedragscompetenties: Een ander comptetentiewoordenboek is te vinden op www2.vlaanderen.be 3 Competentiebeheer als instrument van personeelsbeleid. Een verkenning in de industrie. Leen Baisier, STV, 2002, pag

11 bestuurslid van een vakbondscentrale, maar ook buiten het werk, bijvoorbeeld als ouder of als lid van een sportclub. Competentie slaat op het vermogen om in een bepaalde situatie, in een bepaalde rol, met een bepaalde taak en met bepaalde eisen gepast te handelen. Maar het verband waarin iets zich voordoet, kan er ook voor zorgen dat resultaten niet behaald worden, ook al zijn de competenties aanwezig. De omgeving (processen, systemen, procedures, regels enz.) en de omstandigheden moeten gunstig zijn, willen werknemers gepast handelen. Het spreekt voor zich dat onduidelijke afdelingsdoelstellingen, onbekwame leidinggevenden, een slechte arbeidsorganisatie, het ontbreken van noodzakelijke competenties in een team, gebrek aan werknemersinspraak, een slechte invloed zullen hebben op het gebruik van competenties door werknemers. De verschillende competenties (vooral de zachte) van een persoon tonen zich niet of niet altijd op dezelfde manier. Neem Sofie. Zij is een delegee met veel overtuigingskracht. Dat toont ze (indicator) door op een positieve manier om te gaan met negatieve reacties zowel van de werkgever als van de werknemers op voorstellen van de syndicale delegatie. Sofie wil een goeie delegee zijn, dat is haar ambitie en dat motiveert haar om te blijven luisteren, te argumenteren. Maar dat wil ook zeggen dat ze erkend wil worden voor persoonlijke resultaten. Sofie is een doorzetter. Haar collega s merken dat doordat ze lang volhoudt bij moeilijke onderhandelingen. Maar haar draagkracht is niet oneindig, zeker niet nadat haar man zelf zijn werk verloor en daardoor zwaar in de put zit. Na nog eens een periode van zwaar onderhandelen neemt ze op het bedrijf een moeilijke maar achteraf juiste beslissing. In het voorbeeld van Sofie zie je hoe een samenspel van gedragscompetenties (overtuigingskracht, besluitvaardigheid, oordeel kunnen vormen), motieven (hebben van ambities) en persoonlijkheidskenmerken (draagkracht) en omstandigheden (werkloze man) zorgt voor bepaald houdingen en gedrag. Het toont aan dat het niet eenvoudig is competenties te meten en te beoordelen. 11 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

12 MIJN GEDACHT!? Competentiebeschrijvingen niet waardevrij Misschien maakt het je niet direct veel uit hoe competenties omschreven worden. Het is nochtans ontzettend belangrijk. Met die omschrijvingen ga je discussiëren over gedrag van werknemers. Maar goed of gepast handelen: laat je de patroon alleen oordelen en beslissen wat dat inhoudt? Of zorg je dat je mee een stempel drukt op de eisen die daaraan gesteld worden? De machtsverhoudingen in een onderneming en de werksfeer, zowel individueel (tussen elke werknemeer en patroon) als coffectief (aard van sociaal overleg op bedrijfsvlak) spelen hier en voorname rol. Hoe de machtsverhoudingen en de werksfeer ook is: eensgezindheid over omschrijvingen, open communicatie en duidelijke procedures (waaronder syndicale controle) zijn onmisbaar bij competentiebeheer. 1.3 Wat is competitiebeheer? a. Definitie Competentiebeheer is het geheel van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en ontwikkelen van competenties van individuen en teams om zo bij te dragen tot het resultaat vande onderneming. 4 Competenties vormen de rode draad in de verschillende domeinen van personeelsbeleid. 4 Competentiebeheer als instrument van personeelsbeleid. Een verkenning in de industrie. Leen Baisier, STV, 2002, pag. 1 12

13 Figuur 2: Competenties als leidraad. 5 Deze definitie vertrekt vanuit het standpunt van het bedrijf. Het resultaat van de onderneming is het enige dat telt. Een wervingsfolder van een bekend aanbieder van opleidingen - zegt het recht op de man/vrouw af: Citaat Competentiemanagement = business. In deze opleiding praten we niet vrijblijvend over competenties. In onze kennismaatschappij waar alles om mensen draait, zijn competenties immers een harde materie geworden. Als competentiemanagement niet bijdraagt tot de winstgevendheid van de onderneming, kunt u zich beter de moeite besparen. Wij vertrekken uiteraard van een werknemersstandpunt. Rekening houdend met de congresresoluties van het Vlaams ABVV van oktober 2002 mag competentiebeheer niet vertrekken enkel vanuit het standpunt van de onderneming. 5. Competitiemanagement. The essence is human competence., Lou Van Beirendonck, 2001, pag COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

14 Competentiebeheer vanuit werknemersperspectief Definitie Competentiebeheer is het geheel van activiteiten gericht op het aantrekken, inzetten, evalueren en ontwikkelen van competenties van individuen (en teams) om zo: - bij te dragen aan het resultaat van de onderneming; + - de tewerkstellingskansen (professionele inzetbaarheid) van de werknemer in de sector of op de arbeidsmarkt stabiel te houden en te verhogen; - bij te dragen tot de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer; - de kwaliteit van de arbeid te verhogen. Doelstellingen van competentiebeheer Volgens het ABVV moet competentiebeheer bijdragen tot: - De goede resultaten van de onderneming. Dit maakt competentiebeheer ook aantrekkelijk voor de werkgever. Goede resultaten betekent voor ons niet in de eerste plaats meer rendement of winst. Ook de kwaliteit van de geleverde producten en diensten maakt deel uit van het resultaat. - Het verhogen van de inzetbaarheid van de werknemer. Niet enkel binnen het bedrijf maar in de sector waar het bedrijf toe behoort of op de gehele arbeidsmarkt. Loopbanen van werknemers gaan meer dan vroeger over verschillende werkgevers binnen één sector, maar vaak ook binnen verschillende sectoren. Het opleidingsbeleid van een onderneming mag zich niet enkel richten op functiegerichte opleidingen, maar zorgt ervoor dat werknemers meer kansen krijgen in hun verdere loopbaan. - De persoonlijke ontwikkeling van elke werknemer. Voorbeelden: een bedrijfsopleidingsplan bevat ook individuele opleidingsbehoeftes van werknemers (zie deel 5); leidinggevenden hebben aandacht voor individuele leerpunten; de personeelsdienst gaat akkoord met tijdskrediet voor het volgen van beroepsonderwijs. - Het verhogen van de kwaliteit van de arbeid. Competentiebeheer moet een middel zijn om te komen tot een goed personeelsbeleid en een gunstige arbeidsorganisatie voor werknemers. De onderneming wordt aangepast aan de werknemer. 14

15 Verdere verduidelijking van de syndicale definitie Met beheer bedoelen we het dragen van zorg voor en medeverantwoordelijkheid over de competenties van werknemers. Het geheel van activiteiten binnen personeelsbeleid kan het volgende omvatten (zie ook deel 3): Aantrekken van competenties - Personeelsplanning - Werving en selectie Inzetten van competenties - onthaal en aanvaarding van nieuwe werknemers, - personeelsplanning, - werkorganisatie, - interne en externe mobiliteit (doorstroom en uitstroom) - functieanalyse Versterken van competenties - opleiding en ontwikkeling, - evaluatie en coaching, - interne en externe mobiliteit. Een goed project rond competentiebeheer verbindt de domeinen van personeelsbeleid met elkaar. Het zorgt voor structuur in het personeelsbeleid. Een voorbeeldje om aan te tonen dat werknemers daar baat kunnen bij hebben: Een verantwoordelijke selectie is betrokken bij de opmaak van bedrijfsopleidingsplannen en heeft inspraak in de planning van opleidingen (onder andere voor nieuwe werknemers). Een sollicitant die anders misschien geen kans maakt omdat hij/zij bepaalde competenties onvoldoende bezit, wordt toch aangeworven. Dit doordat de verantwoordelijke selectie er mee kan voor zorgen dat een onthaalopleiding op maat wordt voorzien. 15 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

16 MIJN GEDACHT!? Verlonen van competenties? Het zal je misschien opvallen dat noch in de definitie vanuit Stichting Technologie Vlaanderen (pag. 12) en al zeker niet in de syndicale definitie het belonen of verlonen van competenties is opgenomen. Sommige patroons starten met het belonen van competenties en in het beste geval doen ze nog iets met competentiebeheer op andere domeinen van het personeelsbeleid. Daarmee zetten ze het competentiebeheer op zijn kop! Niet enkel het ABVV is, vanuit syndicale overwegingen, weigerachtig tegenover het verlonen van competenties. Ook in de theorie over competentiebeheer wordt gewaarschuwd voor het koppelen van competentiebeheer aan het loon. Als het al gebeurt, maar daar pleit bijna niemand voor, dan enkel indien in alle andere domeinen van personeelsbeleid en arbeidsorganisatie het competentiebeheer met succes is ingevoerd! Waarom ons als vakbond bezig houden met competentiebeheer? In de inleiding gaven we al aan waarom we als vakbond niet afzijdig kunnen blijven als het over competentiebeheer gaat. We willen controle kunnen uitoefenen ook op het personeelsbeleid en zodoende de belangen van werknemers verdedigen. Het schema hieronder toont dat we als vakbond vanuit andere belangen en met andere doelstellingen dan de patroons kunnen opkomen voor het werken aan en met competenties van werknemers. Bedrijf rendement vraagt kwaliteit, efficiëntie, innovatie, investeren in competente werknemers werken met & aan competenties 16

17 Vakbond duurzame werkgelegenheid en behoud van arbeidsplaatsen kwaliteitsvolle productie/dienstverlening & kwaliteit van arbeid investeren in competente werknemers werken met & aan competenties De werkgever wil een bepaald rendement. Om dat te halen zal een zekere kwaliteit moeten geleverd worden. Daarvoor zijn competente werknemers nodig. De vakbondsvertegenwoordiging wil behoud van arbeidsplaatsen. Om die te garanderen zijn producten en dienstverlening nodig die met de nodige kwaliteit worden gemaakt of aangeboden. En daarvoor zijn competente werknemers nodig. b. Wat maakt de competentiebenadering anders dan de functiebenadering? In de functiebenadering maakt het niets uit wie op de functiestoel zit: een man van 40 of een jonge Turkse vrouw. De functiebeschrijving blijft gelijk. In een competentiebenadering doet de persoon die op de stoel zit, er wel toe. Naast het kennen (kennis), kunnen (vaardigheden) en willen (attitudes) zijn ook het zelfbeeld, de motivatie, de waarden en normen, de persoonlijkheid, het temperament, van een persoon van belang. Uit de praktijk Benoît Elleboudt, BBTK - deskundige analytische functieclassificatie : In de analytische functieclassificatie wordt ook gesproken over competenties. Vandaar de verwarring tussen de twee. De competenties in een functieclassificatie zijn de kennis en de vaardigheden. Maar attitudes? Neen, dat wordt daar niet in opgenomen. Bij competentiebeheer is het centraal idee ontwikkeling. Je vertrekt van iets, je stelt een doel en je voorziet een stappenplan en middelen om dat doel te bereiken. Bij classificaties vertrekken we nooit van iets dat we willen bereiken maar van de situatie zoals ze is. 17 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

18 Een functieclassificatie invoeren is geen bezigheidstherapie, er is altijd een reden waarom het ingevoerd wordt. Ofwel is er een verouderde classificatie of er is een herstructurering en daardoor zijn nieuwe functies nodig, of er is een fusie (denk maar aan de politie) wat een harmonisering (het samenbrengen) vraagt van de verschillende barema s. Dus, soms vertrek je ook bij functieclassificatie van een situatie zoals ze zou moeten zijn in de toekomst. Terwijl de situatie niet stabiel is, bijvoorbeeld bij een fusie. Je moet een groepsfoto maken terwijl iedereen aan het bewegen is. Je moet dan nagaan wat de toekomstige situatie ongeveer zal zijn en wat de visie is van de directie op bepaalde functies. Heel belangrijk is ook het onderhoud, het nagaan wat er veranderd is en het actualiseren van de functieclassificatie om het (half) jaar. Competentie heeft volgens mij nog meer te maken met waar men in de toekomst naar toe wil. Daarom is het belangrijk te vertrekken vanuit een stevige basis namelijk functieclassificatie en van daaruit verder te bouwen met competentiebeheer en ontwikkelen van competenties. De twee zijn combineerbaar maar dit is niet eenvoudig. Je loopt het risico dat zowel je functieclassificatie als je competentiebeheer niet goed in elkaar steekt. Onderstaande tabel toont een aantal verschillen tussen de functie- en competentiebenadering. Bij selectie & aanwerving Functiebenadering werknemer gezocht voor een welbepaalde functie voor functie zoals ze nu is accent op kennis, persoonlijkeid en werkhouding Competentiebenadering werknemer gezocht voor de organisatie, dus minder voor een welbepaalde functie; ontwikkeling en groei op lange termijn houdt rekening met veranderingen binnen de functie of mogelijke inzet in andere functie; wisselende inzet van competenties accent op kennis, persoonlijkheid en attitude maar ook op vaardigheden, waarden en gedrag, leerbereidheid,.. Bij ontwikkeling van kennis, vaardigheden, attitudes (willen en zijn) hiërarchische promotie = verticale doorstroming op peil houden van vakbekwaamheid, ontwikkeling van kennis horizontale doorstroming = verschillende functies op zelfde niveau maximaal benutten van potentieel van werknemers, opbouwen van vaardigheden, attitudes en gedrag 18

19 Bij evaluatie Bij beloning inzet van de specifieke functie uitoefening loon naar werk op basis van de functiezwaarte nadruk op verantwoordelijkheid, kennis, leeftijd, anciënniteit resultaat algemeen functioneren, prestaties en mogelijkheden aandacht voor gedrag loon naar werken op basis van competenties die de organisatie nodig heeft nadruk op resultaten Figuur 3: Onderscheid funcitebenadering en competitiebenadering 6, Leen Baisier Het ABVV voert al jaren campagne voor de invoering van de analytische functieclassificatie. Het invoeren van een functieclassificatie en het invoeren van competentiebeheer vertoont veel gelijkaardige stappen (zie deel 3). Een proces van functiewaardering ziet er in grote lijnen als volgt uit 7 : 1) Startfase: bekendmaken van het functiewaarderingsproject, opstarten van een begeleidingscommissie en bepalen van een aanpak voor het project, procedures bepalen, keuze van een sekseneutraal 8 systeem, opleiding van de leden van de begeleidingscommissie 2) Voorbereidingsfase: analyseren van de structuur en activiteiten van de onderneming en een lijst maken van alle functies 3) Functies beschrijven 4) Functies waarderen 5) Ontwikkelen van een classificatie 6) Ontwikkelen van een salarisstructuur: salarisstructuur, beloningsbeleid, besluitvorming - CAO 7) Invoeren en nazorg: communicatie, beroepsgevallen, onderhoud van het systeem 6 Bent u competent? Competitiemanagement als leidraad voor personeelsbeleid. Leen Baisier, STV, 2002, pag Evaluatie en classificatie van het functies. Instrumenten voor gelijk loon. Federaal Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Directie gelijke kansen, Project EVA, Vormingsmap, december Vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, ook in gelijkaardige functies en rekening houdende met anciënniteit, aantal arbeidsuren enzovoort. Dit komt o.a. omdat vaardigheden, die vooral in beroepen waar veel vrouwen werken voorkomen, lager gewaardeerd worden dan vaardigheden die voorkomen in beroepen waar veel mannen werken. Bijvoorbeeld: zorg voor patiënten wordt lager gewaardeerd dan kennis van machines. Een analytische functieclassificatie zou de meeste garanties bieden op een objectieve weging van functies los van deze vooronderstellingen. 19 COMPETENTIEBEHEER? WAT IS DAT?

Competentiemanagement bij kansengroepen

Competentiemanagement bij kansengroepen Competentiemanagement bij kansengroepen Een overzicht van een aantal recent ontwikkelde methodieken en meetinstrumenten in Vlaanderen Deze publicatie werd uitgewerkt in het kader van het project Local

Nadere informatie

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers.

TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes. Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. TIJD OM TE GROEIEN! van talenten naar competenties van competenties naar succes Talent bloeit open voor werkgevers en werknemers. EDUCAM 1 EDUCAM 2 Positionering Communicatie Kapitaal Tools INHOUD talenten

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

WegWijs in competenties

WegWijs in competenties WegWijs in competenties 1 Woord Vooraf Ieder bedrijf dat zijn opdrachten wil realiseren én tegelijkertijd de competenties van zijn medewerkers optimaal wil benutten, maakt werk van competentiemanagement.

Nadere informatie

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke?

OVERLEG OVERLEG OVER HET OPLEIDINGSPLAN. Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als HR- verantwoordelijke? Hoe bereid ik het overleg voor als vakbondsafgevaardigde? Aandachtspunten in het overleg? Zijn er oplossingen voor obstakels? Uitvoering en evaluatie?

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water

Het Nieuwe Werken. Handreiking. Voor HR-adviseurs van de sectoren. Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Handreiking Het Nieuwe Werken Voor HR-adviseurs van de sectoren Energie PLb Energie NWb Kabel & Telecom Afval & Milieu Water Werkgeversvereniging voor energie, kabel&telecom, afval&milieu Inhoud Werk

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Mobiliteit heeft prioriteit!?

Mobiliteit heeft prioriteit!? Mobiliteit heeft prioriteit!? Een studie naar de relatie tussen én de mogelijkheden van mobiliteit en het mobiliteitsbeleid in de Bibliotheek Rotterdam Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Sociale

Nadere informatie

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104

LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID CAO 104 INHOUD 5 6 13 27 37 45 51 55 61 65 1. INLEIDING. MENSEN LANGER AAN HET WERK HOUDEN 2. BOUWSTENEN EN VALSTRIKKEN VOOR EEN LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID. VOOR

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN

EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN OPLEIDING SOCIAAL WERK Personeelswerk EMPLOYER BRANDING BIJ SKATTEETATEN HOE KAN SOCIALE MEDIA BIJDRAGEN AAN DE PROFILERING VAN EEN ORGANISATIE? Scriptie van Christophe PROOST tot het behalen van het diploma

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Efficiëntie. Sco o p o p mens e n werk. j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009 Dos s i e r Efficiëntie 25 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD Worx - Ja a r g a n g 7 - n r.25 j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2009

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen WELZIJN KINDEROPVANG JEUGDHULPVERLENING Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Versterking Kwaliteit Personeelsbeleid Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen 1 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Sco o p o p mens e n werk

Sco o p o p mens e n werk 19 Sco o p o p mens e n werk D r i e m a a n d e l i j k s t i j d s c h r i f t - Ui t g a v e v a n SD WORX - Ja a r g a n g 5 - n r.19 d e c e m b e r 2007 - j a n u a r i - f e b r u a r i 2008 A f

Nadere informatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie

Het Common Assessment Framework. De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Het Common Assessment Framework De organisatie verbeteren door zelfevaluatie Wat staat waar? Inhoudsopgave Inleiding 4 Over het CAF 4 De factoren 15 Criterium 1: Leiderschap 6 Criterium 2: Strategie en

Nadere informatie

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE

SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE SUCCESFACTOREN BIJ INNOVATIE, DUURZAME INZETBAARHEID EN PRESTATIE Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen en dynamische arbeidsrelatie Visies, modellen, handvatten en vooral: concrete

Nadere informatie