Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingsschool 1 Informerend document voor de Alliantie / Notre Dame des Anges"

Transcriptie

1 Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 1 Onderzoek naar de kwaliteit opleidingsschool 1 Informerend document voor de des Anges Miranda Timmermans Bas van Lanen April, Aanleiding De aanleiding voor dit onderzoek vormen de dieptepilots voor de opleidingsschool en de academische school, zoals nader beschreven in onderstaand nieuwsbericht 2. Het ministerie van OCW trekt 42 miljoen euro uit om scholen te stimuleren onderwijspersoneel in de school op te leiden. Met de dieptepilot wil OCW ruimte geven aan scholen die bereid en in staat zijn toekomstige leraren op te leiden voor meer dan hun eigen behoefte (opleiden in de school) én aan scholen die het opleiden in de school verbinden met onderwijsinnovatie en fundamentele kennisontwikkeling (academische basisschool). Het is de bedoeling dat van samenwerkende scholen en/of besturen onderzoeken onder welke voorwaarden de opleidingsschool en de academische school een succes kunnen zijn. De scholen en/of besturen werken daarin samen met een lerarenopleiding(en) en waar het de academische scholen betreft ook met hoogleraren, lectoren, wetenschappers, etc. Van een opleidingsschool mag worden verwacht dat er structureel competente leerkrachten worden opgeleid. Het opleiden van studenten moet dan goed ingebed zijn in de schoolorganisatie. Dit stelt kwaliteitseisen aan de school. Voor een opleidingsschool is het daarom belangrijk zicht te hebben op deze kwaliteit. Er zijn vele lijsten beschikbaar m.b.t. de kwaliteit van opleidingsscholen. Deze lijsten zijn meestal niet tot stand gekomen op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt niet altijd rekening gehouden met de specifieke situatie van een schoolbestuur. Dit (promotie)onderzoek is zo opgezet dat er validatie vanuit het veld plaatsvindt. Het onderzoek legt het accent op de eisen die gesteld worden aan een opleidingsschool vanuit de werkplek bekeken. Het onderzoek resulteert in een gevalideerd, ontwikkelingsgericht instrument waarmee scholen de kwaliteit kunnen bewaken en op basis waarvan ze beleid kunnen maken met het oog op kwaliteitsverbetering. Onderzoeksvraag Wat zijn de kritische kwaliteitskenmerken die een opleidingsschool tot een succes maken? Deelvragen Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een succesvolle opleidingsschool? Welke concrete kwaliteitsnormen kunnen er voor deze kenmerken opleidingsschool geformuleerd worden? Wat is de eigen kwaliteit opleidingscholen Alliantie en de Notre Dame? Wat zijn mogelijk kritische succesfactoren die verschil in scores op de kwaliteitsvragenlijst kunnen verklaren? Belang van het onderzoek voor de scholen In het projectplan dieptepilot voor de Alliantie en de Notre Dame worden de volgende voor dit onderzoek relevante uitgangspunten geformuleerd: - Het project levert een goed praktijkvoorbeeld van wat een opleidingsschool zou moeten zijn. 1 Waar gesproken wordt over opleidingsscholen kan ook academische opleidingsschool gelezen worden 2 Nieuwsbericht ( ) website van het Ministerie van OCW

2 Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 2 - Het project levert inzicht in de succesfactoren en voorwaarden die nodig zijn om een opleidingsschool tot een succes te maken. - Het project moet een voorbeeld vormen hoe je de kwaliteit van het opleiden in de school kunt borgen in het kwaliteitsbeleid deelnemende scholen en het opleidingsinstituut. Voor de is het belangrijk te weten welke kwaliteitsgroei de school heeft doorgemaakt als gevolg dieptepilot. Daarnaast moet duidelijk zijn, welke ontwikkelingen in gang moeten worden gezet om te komen tot kwaliteitsverhoging in de toekomst. Daarvoor dient de te beschikken over een ontwikkelingsgericht instrument, waarmee de kwaliteit in kaart kan worden gebracht. Er bestaan verschillende beelden van wat een opleidingsschool is 3. Om uitspraken te kunnen doen over de kwaliteit, is het voor de belangrijk haar eigen beeld van een goede opleidingsschool te expliciteren. Door verschillende belangen hier bij te betrekken kan er een kwaliteitskader gecreëerd worden dat voor de verschillende lagen in de schoolorganisatie herkenbaar is. De resultaten kwaliteitsmetingen kunnen in verband worden gebracht met de resultaten van andere scholen (benchmarking). De school kan de metingen gebruiken om de verschillen in scores in verband te brengen met de processen die zich in de scholen en afdelingen afspelen. Typering van het onderzoek Het onderzoek start met een kwalitatieve insteek. Er worden kenmerken benoemd die betrekking hebben op de kwaliteit van een opleidingsschool. Vervolgens wordt ingezoomd op de kwaliteitsdimensies achter deze kenmerken. In deze fase vinden literatuurstudie, diepteinterviews, documentanalyse en een paneldiscussie plaats. Dit vooronderzoek resulteert in een vragenlijst die in de vorm van een beginmeting wordt afgenomen op de scholen. Met de beginmeting wordt de actuele kwaliteit opleidingsscholen in kaart gebracht. De resultaten beginmeting worden teruggekoppeld naar de en. Dit geeft de school informatie op basis waarvan gerichte kwaliteitsverbeteringsacties kunnen worden gepland. Aan het eind van het onderzoek vindt een eindmeting plaats 4. Het gaat hier om het signaleren van groei, verschil en overeenkomsten in de kwaliteit opleidingsscholen. De en hebben in deze fase een kwalitatieve rol. Zij hebben zicht op de processen die zich in de school afspelen. Ze koppelen de resultaten vragenlijsten aan de ontwikkelingen in de school en gaan op zoek naar mogelijke verklaringen voor verschil in scores op de voor en nameting. In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven onderzoeksactiviteiten die in het kader van dit onderzoek zullen plaatsvinden. Looptijd Het onderzoek loopt van maart tot en met juli. 3 Deinum, J.F., Maandag, D.W, Hofman, W.H.A. & Buitink, J. (2005). Aspecten van opleiden in de school. Een internationale vergelijking. Den Haag: Onderwijsraad. 4 In het kader van het promotieonderzoek is het mogelijk dat in deze fase een extra meting wordt uitgevoerd gericht op de kwaliteit van het professioneel handelen student. De kwaliteit opleidingsschool wordt daarmee in verband gebracht met de ontwikkeling student.

3 Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 3 Personele inbreng Het onderstaande schema geeft zicht op de gewenste personele inbreng t.a.v. het onderzoek voor de gehele scholengroep (Alliantie + Notre Dame des Anges). Daarbij streven we ernaar dat de betrokkenen zoveel mogelijk afkomstig zijn van verschillende scholen. Activiteit Tijdsbesteding Betrokkenen Groepsinterviews mei Bijeenkomsten Resonansegroep schooljaar / Beginmeting oktober augustus Eindmeting mei 1 bijeenkomst van 2 uur met 1 uur voorbereidingstijd (3 uur per deelnemer) 4 bijeenkomsten van 3 uur + 3 uur voorbereidingstijd (24 uur per deelnemer) Ongeveer 40 minuten voor het invullen vragenlijst 4 tot 7 rectoren 4 tot 7 afdelingsleiders / teamleiders 4 tot 7 SPD-ers 4 tot 7 ABI s 4 tot 7 ABS-ers 4 tot 7 studenten 1 rector 1 afdelingsleiders / teamleiders 1 SPD-er 1 ABI s 1 ABS-er 1 student 1 bijeenkomst van 2 uur Stuurgroepleden Ongeveer 40 minuten voor het invullen vragenlijst Alle rectoren, afdelingsleiders, teamleiders, SPD-ers, ABI s, ABSers en studenten Alle rectoren, afdelingsleiders, teamleiders, SPD-ers, ABI s, ABSers en studenten Opbrengsten De opbrengsten van dit onderzoek zullen eigendom zijn betrokken scholen en de HAN/Educatie en bestaan uit: Een gevalideerd ontwikkelingsgericht analyse-instrument waarmee de kwaliteit opleidingsschool kan worden bepaald. Een eindrapportage gericht op de resultaten begin- en eindmeting en een vergelijking tussen deze twee metingen. Publicatie(s) onderzoeksresultaten met vermelding van De Alliantie (na goedkeuring). Presentatie(s) over de onderzoeksresultaten (Veloncongres, ORD) met vermelding van De Alliantie (na goedkeuring). Presentatie(s) op de miniconferentie(s) en studiedagen in juni en/of juni

4 Bijlage 1: Overzicht onderzoeksactiviteiten Maart / April Mei Juni Augustus / September 6 groepsinterviews (Opleidingsschool, 7 scholen) 5 SPD-ers 5 ABS-ers 5 ABI s 5 Afdelingsleiders / teamleiders Analyse groepsinterviews: : Afgevaardigde(n) zes 6 groepsinterviews (Academische school, 4 scholen) : Afgevaardigde(n) zes 5 SPD-ers 5 ABS-ers 5 ABI s Constructie 5 Afdelingsleiders / teamleiders Conceptlijst Kwaliteitskenmerken (literatuurstudie) 5 groepsinterviews : (Academische school, 8 scholen) Afgevaardigde(n) vijf 5 Mentoren 5 Opleiders in de school 5 Opleider in de school (Pabo) 5 groepsinterviews (Opleidingsschool, 4 scholen) : Afgevaardigde(n) vijf 4 Mentoren 5 Opleiders in de school 4 Opleider in de school (Pabo) 3 Directieleden Lijst(en) kwaliteitskenmerken aanpassen / verbeteren Verwerken tot vragenlijst Kwaliteit (academische) opleidingsschool Constructie Definitieve vragenlijst Kwaliteit (academische) opleidingsschool Documentenanalyse 4 dieptepilots: Panel van experts - Projectplan dieptepilot - Beleidsnotitie schoolbestuur t.a.v. OiS - Beleidsnotitie schoolbestuur t.a.v. OiS - Schoolprofiel /schoolplan / IPB - Inspectierapport - Convenant met lerarenopleiding

5 Onderzoek kwaliteit opleidingsschool 5 Oktober Nov. December April Mei Juni Juni Analyse resultaten vragenlijsten resultaten resultaten Analyse resultaten vragenlijsten resultaten resultaten

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

Opleiden in de school - 3

Opleiden in de school - 3 Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies Opleiden in de school - 3 Kwaliteitsborging en toezicht Advies INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Onderzoekskader 6 1.3 Opzet

Nadere informatie

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool

Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool De A van Academisch en de O van Opleidingsschool Het definiëren van onderzoek in een academische opleidingsschool Door: Marja van den Eijnden & Ton Bruining Binnen academische opleidingsscholen wordt door

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo

Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo leren inspireren Projectgroep GBZM Goed Bestuur Zichtbaar Maken in het vo APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Digitaal leren moet je leren

Digitaal leren moet je leren LOOK Rapport 38 Renny Beers Reggie Berkers Karel Kreijns Hartger Wassink Digitaal leren moet je leren Ict-ontwikkeling in teams op SG Were Di Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek Open Universiteit

Nadere informatie

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar

De lerarenopleider als kennisontwikkelaar ARTIKEL De lerarenopleider als kennisontwikkelaar Aandacht voor de lerarenopleider als kennisontwikkelaar sluit aan bij een aantal actuele ontwikkelingen binnen de lerarenopleidingen. In de nieuwe beroepsstandaard

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling?

Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Hoe worden leraren meer eigenaar van hun eigen ontwikkeling? Studies naar het bevorderen van regievoering door leraren Onderzoeksrapportage Rosa Hessing Evelien Loeffen Emerance Uytendaal Wilma Willems

Nadere informatie

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders

Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 71 Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen Scholen op weg naar educatief partnerschap met ouders Dr. C. Klaassen CIP-GEGEVENS

Nadere informatie

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring

Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen. Werkwijze ixperium-ontwikkelkring CENTRE OF EXPERTISE Het ontwerpen van ict-rijk onderwijs dat recht doet aan verschillen Werkwijze ixperium-ontwikkelkring Marijke van Vijfeijken Marijke Kral Marie-José Kuypers 2 Leren met ict is een speerpunt

Nadere informatie

Het Vraagprofiel Instrument VPI

Het Vraagprofiel Instrument VPI Het Vraagprofiel Instrument VPI Ontwikkeling van een handelingsgericht toewijzingsinstrument Eindrapportage Het VPI is ontwikkeld door de Pi7 partners: PI Leiden, PI Den Haag en RENN 4 Groningen Ondersteuning:

Nadere informatie

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE

PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE Eindrapportage DEFINITIEVE VERSIE PARTICIPATIE IN DE UITGEBREIDE M.E.R.-PROCEDURE EEN ONDERZOEK NAAR DE BORGING VAN PARTICIPATIE IN DE NIEUWE M.E.R.-REGELGEVING PER 1 JULI 2010 Aan Het ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende

Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Signalering van kindermishandeling op de huisartsenposten is verbeterd, maar nog niet voldoende Vervolgonderzoek naar de signalering van kindermishandeling op huisartsenposten Utrecht, december 2012 Signalering

Nadere informatie

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers

COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers COSA en de motivatie van zijn vrijwilligers Een onderzoek naar de kenmerken van de motivatie van vrijwilligers Auteurs: Maud van Hoogstraten 2030828 Berbel Spiering 2032091 Programma: Afstudeertraject

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Bezoek met een opdracht

Bezoek met een opdracht Bezoek met een opdracht 6 Visitaties in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen in deze

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie