RICHTLIJNEN RICHTLIJNEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RICHTLIJNEN RICHTLIJNEN"

Transcriptie

1 RICHTLIJNEN RICHTLIJNEN

2 1. ALGEMEEN De Zinneke Parade is een project dat openstaat voor alle inwoners, verenigingen en kunstenaars die hun verbeelding wensen te delen en een participatieve creatie met een sociale en artistieke visie willen realiseren. Elke organisatie die wenst deel te nemen aan Zinneke schrijft zich in in één van de collectieve, multidisciplinaire projecten, Zinnodes genoemd. Iedereen die persoonlijk wenst deel te nemen aan de Parade schrijft zich in in de voorbereidende workshops, opgericht door de partners of Zinnodeverantwoordelijken. Het Zinneke-team staat in voor het algemene kader, zoekt partners en ondersteunt de creatie van artistieke projecten. Ze volgt ook de algemene productie, logistiek en communicatie op. Deze richtlijnen kunnen in digitale versie gevonden worden op : 13. HET ZINNEKE TEAM opvolging van de projecten > > > > > > > voorstellingen, installaties, Blijde Intrede en feesten > > > van het project >

3 photo - foto Pilip Van Zandycke - photo - foto Pilip Van Zandycke - photo - foto Pilip Van Zandycke -

4 2. OPBOUW VAN EEN ZINNODE 2.1. Zinnode Een Zinnode is een groep personen samengebracht door verschillende partners, die samenwerken rond een gezamenlijk artistiek project dat vertrekt vanuit het thema van de Parade. Elke Zinnode ontwikkelt tijdens de creatie- en realisatiefase door middel van ateliers een eigen dramaturgie rond het thema van de Parade. Dit is het resultaat van een participatieve creatie opgezet door de coördinatieteams van het project (de artistieke coördinatie en het coördinatieteam van de Zinnode) De artistieke coördinatie van de Zinnode (één of meerdere artistieke coördinatoren die samen een artistieke coördinatie delen) aangeworven door Zinneke; waakt over de samenhang, de betekenis, de organisatie en de artistieke identiteit van het project; werkt eveneens aan de dramaturgie van de Zinnode, vertrekkende vanuit de ideeën aangedragen door de deelnemers; waakt erover dat de nodige workshops doorgaan en ze zo nodig op te zetten in overleg met het coördinatieteam van de Zinnode zorgt voor overleg binnen het artistieke team door ten minste twee vergaderingen op te zetten (één bij het begin van de creatiefase en één bij de start van de realisatiefase) met alle artiesten en animatoren van de Zinnode. 10. VERZEKERING een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid organisator af voor de deelnemers die meedoen aan de Parade. Elke organisatie sluit de nodige verzekeringen af voor de deelnemers en de vrijwilligers op de Z-Dag. 11. DIEREN dieren niet toegelaten in de Parade. 12. VARIA Lokale sponsoring: De eventuele (publieke of privé) partners van een project kunnen in het programma van de Parade worden vermeld, op voorwaarde dat de vraag door de Zinnode verantwoordelijke wordt gesteld. Vanuit ethische en esthetische oververwegingen mag de sponsor in geen geval zichtbaar zijn in de stoet onder de vorm van wimpels, vlaggen, spandoeken of logo s, etc. In de communicatiemiddelen van Zinneke worden zij als dit zich voordoet in hiërarchische volgorde van belang vernoemd, samen met alle partners van de Parade

5 8. TRANSPORT - OPBOUW de startplaats van de stoet. Het plan van dit transport wordt met het Zinneke-team voorbereid, minstens twee weken voor de Parade. buitengewoon transport, wordt dit zo snel mogelijk door de Zinnode- verant- zij de verplaatsing en vragen een vergunning aan bij de bevoegde diensten. opbouw en afbraak. de structuren en hun. 9. LOGISTIEKE ORGANISATIE draaiboek met het verloop van de Z-Dag. Daarop staat het uur, het traject, de bepalingen inzake logistiek en transport, de plaats van vertrek en de nodige contactpersonen. zich ertoe om tijdig een in te dienen van de Zinnode. Deze is nodig voor de logistieke coördinatie. verbinden zich ertoe om het draaiboek te respecteren. verkeersplan van de Parade, zowel als de duur en de afstand. 16. verantwoordelijk om op gepaste tijdstippen de nodige informatie te verzamelen om dossiers te stofferen en programma s en andere communicatiedocumenten aan Zinneke te bezorgen stelt zich tot doel de informatie over de deelname en de evolutie van de Zinnode te communiceren aan het geheel van de deelnemers (dmv aangepaste middelen) en volgt de planning van het creatief proces op Coördinatieteam van de Zinnode (dit team bestaat uit de personen die deel uitmaken van het productiekader van de Zinnode) coördineert de productie tussen de verschillende partners en het Zinneke team; artistieke netwerk van het project; organiseert de verschillende voorbereidende workshops (zoeken naar lokalen, lokale promotie, omkadering) ; werkt in nauw overleg met alle vertegenwoordigers van de verschillende partners en met het Zinneke team; brengt regelmatig de partners bijeen tijdens de uitbouw van het project. logistieke aspecten die de generale repetities, soumonces en de Parade met zich meebrengen; omschrijving op van het artistieke project met inbegrip van het budget, de partners en de rol van elke partner afzonderlijk, voor de start van de activiteiten; opgestelde doelstellingen worden bereikt op de hoogte van de evoluties, zowel tijdens de opbouw, als tijdens de evaluaties, na de Parade.

6 photo-foto Tristan Locus 3. KENMERKEN VAN EEN PARADE voortbewegende en doorlopende overeenstemming met de dramaturgie van de desbetreffende Zinnode. straatspektakel, waarbij de straat fungeert als podium. Dit betekent dat zowel de projectverantwoordelijke als de artistieke coördinator ervoor waken dat : - de deelnemer niet telefoneert, rookt, geen alcohol gebruikt of eet tijdens zijn voorstelling; - de deelnemer zijn rol kent in het spektakel; - in overeenstemming met de regieaanwijzingen rekening houdt met de openbare ruimte zodat de stoet zich aanpast en de nauwe straten en grotere verkeersaders op een harmonieuze manier toe-eigent.

7 7.3. Veiligheid brandblusapparaat. Hulpposten : het Zinneke-team voorziet verschillende Rode Kruisposten langs het parcours. technisch probleem voordoet, dient dit zo snel mogelijk verholpen te worden. met de hulp van de Zinnode-verantwoordelijke, voor dat de defecte constructie of structuur aan de kant wordt geplaatst. De coördinatie van Zinneke kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een ongeval te wijten aan het niet naleven van de veiligheidsinstructies of richtlijnen. de bevelen van de omkaderingsploeg van Zinneke na te leven. De begeleiders en verantwoordelijken stellen alles in het werk om de hen verstrekte informatie te laten uitvoeren door de groepen die zij begeleiden. 4. PARCOURS Zinnode stellen het parcours voor aan de deelnemers van zodra er toestemming is van de overheidsdiensten. Dit is idealiter meer het terrein vooraf verkennen, dat wil zeggen voor het begin van de repetities. Het parcours kan een onderdeel zijn van de dramaturgie van een Zinnode. 14

8 5. BOUWSTENEN 5.1. Muziek/geluid Muziek of geluid voortbrengen is niet verplicht. Belangrijk is echter dat alles in overeenstemming is met de dramaturgie van de Zinnode. Indien de Zinnode wel muziek of geluid gebruikt, is het belangrijk : live wordt gespeeld ; in beweging moet kunnen worden gespeeld ; akoestisch is ; Creatieve versterking echter die binnen het menselijke gehoor blijven en bijdragen tot de dramaturgie van de Zinnode, kunnen overwogen worden mechanische hulpmiddelen (kegels, megafoons ) indien het gaat om klanken, gezang of instrumenten die niet ver dragen. kunnen gebruikt worden met een beperkt klankbereik (gitaren, 6. DE WORKSHOPS Elke workshop rond de Parade wordt door een ervaren animator gegeven. 7. ORGANISATIE 7.1. Repetities meerdere gegroepeerde repetities te houden (park, verkeersvrije straten, wijkfeesten, ) in de openbare ruimte. of meerdere publieke optredens in kostuum type avantpremière in de wijk van de Zinnode of elders. De term voor samenwerking met het Zinneke-team, die beschikbaar is voor alle nodige steun. van de repetitieverantwoordelijke worden zo snel mogelijk aan het Zinneke-team meegedeeld Deelname en omkadering op 10 mei 2014 photo - foto : Tristan Locus eigen vaste en mobiele omkaderingsploeg die duidelijk herkenbaar is aan de gratis waterbedeling voorzien, elke Zinnode mag een voorraad discreet meegnemen Mindervaliden en gehandicapten moeten een aanvraag indienen bij het Zinneke-team indien zij gebruik willen maken van de speciaal voor hen voorziene plaatsen langs het parcours of op de parkings. De begeleiding is in handen van een op voorhand aangeduide animator. Er zijn geen individuele parkeerplaatsen voorzien, behalve voor technische voortuigen.

9 5.2. Kostuums en grime Alle deelnemers dragen een kostuum van kop tot teen. Alle begeleiders regieverantwoordelijken, fotografen ) dragen een kostuum van kop tot teen en zijn in harmonie met de Zinnode waartoe ze behoren. Alle parasitaire accessoires zoals de rugzakken van de deelnemers moeten hetzij verwerkt worden in de kostuums, hetzij verborgen zitten in een mobiele structuur Beeldende kunsten Tristan Locus gerealiseerd in overleg met de deelnemers onder begeleiding van een beeldend kunstenaar en alle deelnemers zijn op de hoogte van de verschillende evoluties van de creaties. niet zwaarder zijn dan 15 kg per persoon. Bovendien wordt ze onderworpen aan een technische test voor Z Dag. kunnen bewegen en niet hoger zijn dan 4m50 en niet breder zijn dan 2m40 behalve wanneer ze gemakkelijk inklapbaar zijn. al dan niet worden (zie hieromtrent punt 5.4) Mobiele constructies van voortbewegen zijn toegestaan, behalve het gebruik van. 9.

10 het volledige parcours overal kunnen voorbijkomen. Daarom is een voorbereidende verkenning noodzakelijk de technieken (lassen, wielsporen, decoraties,remmen...) die de regels van de kunst respecteren. «Metaal & Machinerie opleiding», zij staan elk 6 dagen (rekening houdend met de planning opgemaakt door het Zinneke team) ter beschikking van het geheel van de Zinnodes. relingen maatregelen dienen te worden genomen om valpartijen te vermijden. De wagen moet voorzien zijn van een remsysteem, bij voorkeur een dodemansknop. Voor de kleinere of lichtere structuren is een houtblok toegestaan (om onder de wielen te plaatsen) die met een ketting aan de wagen wordt bevestigd. Alle bedieningsorganen zijn gemakkelijk herkenbaar. bestuurd door één of meerdere verantwoordelijke personen (besturen op de openbare weg). vertrek van de Parade. Indien er zich problemen voordoen, zijn de initiatiefnemers van de Zinnode en de vereniging die de praalwagen maakte verantwoordelijk. te goedkeuring aan Zinneke worden doorgegeven Een technische controle door het Zinneke team voor het eerste gebruik, is noodzakelijk Opleiding «Metaal & Machinerie» Elke Zinnode mag beroep doen op de deelnemers van deze opleiding (zoals aangegeven in hoofdstuk 5.4.). Voorwaarde is echter dat de aanvraag ten laatste midden februari bij de artistieke coördinatie van Zinneke toekomt. Deze zal vervolgens met de verantwoordelijke van de opleiding (Bruno Renson) een ontmoeting vastleggen. De realisatie zal tussen midden maart en 5.5. Recuperatiematerialen digd voor de kostuums, accessoires en wagenbouw. alle materialen uit de voorraad of catalogus gebruiken in het kader van de Zinneke-werking. photo - foto : Tristan Locus

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers

Samen er zijn. Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Samen er zijn Palliatieve terminale zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, door VPTZ-vrijwilligers Een gezamenlijk project van VPTZ Oost-Gelderland en Zozijn Eindverslag Colofon: Voorpagina:

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt

Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Nadenken over vrijheidsbeperking van de cliënt Een handreiking voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2009 Vereniging Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek?

Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Hoe de Privacywet toepassen in historisch onderzoek? Adres van de Commissie: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Espace Jacqmotte Hoogstraat 139 1000 Brussel T: +32 (0)2 213 85

Nadere informatie

Maak je buurt uitmuntend!

Maak je buurt uitmuntend! Maak je buurt uitmuntend! Handboek gemeenschapsmunten voor lokale besturen en organisaties 1 Vlaamse overheid Inhoudstafel Woord vooraf 4 Hoe dit handboek te lezen? 5 Inleiding 7 1. Verken de mogelijkheden

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest!

Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Tips voor openluchtevenementen: De milieubeweging viert feest! Publieksevenmenten zijn een booming-business geworden. Mensen, jong en oud, willen zich in het weekend en vakantie vermaken. Televisieprogramma

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie