blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "blieft? Over communicatiekanalen en tips om jongeren te bereiken voor een zichtbare Week van de Amateurkunsten."

Transcriptie

1 Eveline Masquelier Prmtr: Nancy De Blieck Academiejaar Bachelr in het Sciaal Werk: sciaal- cultureel werk blieft? Over cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van de Amateurkunsten. Hgeschl Gent Faculteit Mens & Welzijn Opleiding Sciaal Werk Campus Schnmeersen Gebuw A Vskenslaan Gent E. W.

2 Vrwrd In het kader van de afstudeerrichting sciaal-cultureel werk liep ik stage bij het Frum vr Amateurkunsten. Omdat de creativiteit mij in de vingers zit, kriebelde het bij mij m daar stage te lpen. Ik heb avndschl mde gevlgd en heb deelgenmen aan Kunstbende en ben sindsdien peenvlgend drie jaar jurylid geweest vr de categrie mde. Het sprak me nmiddellijk aan dat het Frum vr Amateurkunsten zich inspant vr een breed gamma van amateurkunstenrganisaties. Vlgens mij is het belangrijk jngeren te stimuleren m hun creativiteit te explreren en hen blt te stellen aan de amateurkunstencultuur. Cultuurparticipatie is een thema dat niet meer weg te denken is uit het maatschappelijke debat ver cultuurbeleid. Bijzndere aandacht gaat hierbij naar jngeren. Daarm wil ik achterhalen he de Week van de Amateurkunsten zichtbaarder kan gemaakt wrden in de leefwereld van jngeren. Met de resultaten van mijn nderzek hp ik het Frum vr Amateurkunsten, maar k andere actren, zals gemeentes, de negen landelijke amateurkunstenrganisaties en diverse culturele rganisaties, gegevens aan te reiken m in hun werking aandacht te hebben vr jngeren en z amateurkunst bij jngeren te stimuleren en de cultuurparticipatie te verhgen. Ik wil graag enkele mensen bedanken die vr mij een grte hulp zijn geweest. Vreerst mijn prmtr, Nancy De Blieck, die mij bijstnd met raad en steeds de tijd nam m samen te brainstrmen. De ndersteuning en de feedback die ik ntving, heeft mij telkens in de juiste richting gestuurd. Verder mijn stagementr Elke Verhaeghe die mij telkens zeer bruikbare infrmatie heeft aangereikt en mij heeft verrijkt met haar expertise. Tt slt denk ik k ng aan Katrien De Bruycker, mijn stagementr die me vrige stageperide heeft begeleid. Ik heb veel gehad aan haar creatieve geest die me inspireerde gedurende het schrijven van deze bachelrpref.

3 INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 6 DEEL ONDERZOEKSOPZET Aanleiding tt nderzek Prbleemstelling Mgelijke knelpunten van de WAK Persneel Beperkte middelen Belang lkale cördinatie Impact samenwerking Efficiënte cmmunicatie Centrale nderzeksvraag Redenen m cultuurparticipatie bij jngeren te stimuleren Deelvragen Kennen jngeren de WAK? Hebben jngeren interesse in de WAK? Waarm zijn jngeren in mindere mate aanwezig tijdens de WAK? He bereik je jngeren met de prmtie van de WAK? Delstelling van de nderzekspdracht Verlp van het nderzek Begripsafbakening Jngeren Leeftijdsafbakening Jngeren in Gent AMATEURKUNSTEN Wat is amateurkunst? Wat valt er allemaal nder amateurkunst? Amateurkunst in de Van Daele Perceptie van amateurkunsten AMATEURKUNSTEN IN BEELD GEBRACHT Leeuwendeel jngeren is aan de kunst In welke disciplines zijn jngeren actief? Participatie van jngeren aan kunst HET FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN LANDELIJKE AMATEURKUNSTEN ORGANISATIES Centrum vr Beeldexpressie Creatief Schrijven Kr&Stem KUNSTWERKT Muziekmzaïek OPENDOEK... 23

4 6.7. Pppunt Vlam Danspunt Wat den de negen landelijke rganisaties tijdens WAK? Frmats WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN Thema van de WAK Delstellingen van de Week van de Amateurkunsten De Grte Kunst De kleine artiest Evaluatie WAK Evaluatie van de Week van de Amateurkunsten in Evaluatie van de Week van de Amateurkunsten in VERGELIJKING MET GELIJKAARDIGE INITATIEVEN WAK Nederland Pers en publiciteit Prmties en websites Sciale media Cntact met de Nrderburen The Big Draw Ktrute Alles kan subsidie KUNSTBENDE HUIDIGE PROMOTIE VAN DE WAK Affiches Site Blg Facebk Pagina-updates JONGEREN BEREIKEN Tips & tricks Zrg dat jngeren iets kunnen den Weet p welke plekken je gezien met wrden Wees mbiel bereikbaar DEEL DATAVERZAMELING Enquête Inhud van de enquête Steekprefplan Cntactname Wijze van bevraging... 37

5 Respns Enquête in het KASK Enquêtes in HGent Enquêtes bij 14 tt 18 jarigen Cnclusies uit alle enquêtes Geïnterviewde rganisaties Interview met KUNSTWERKT- The Big Draw Interview met AmuzeeVus- Ktrute Cnclusies uit de interviews Fcusgrep Cnclusies uit de fcusgrep met jngeren SUGGESTIES Jng vrijwilligersteam aan de tp Inspelen p disciplines die ppulair zijn bij jngeren Samenwerken met schlen Samenwerken met jngeren rganisaties Facebk maximaal inzetten Ga vr een nieuwe naam Stap naar een externe persverantwrdelijke Ga vr krt maar krachtig Centraliseren is de bdschap Wees aanwezig in de media Excuses vr het ngemak, de site wrdt vernieuwd Vr jngeren, dr jngeren Als ik kn drmen SLOT BIBLIOGRAFIE BIJLAGE Bijlage 1: vragenlijst Bijlage 2: begeleidende brief infrmed cnsent Bijlage 3: blanc infrmed cnsent Bijlage 4: vrbereide vragen interview The Big Draw en de Ktrute Bijlage 5: leidraad fcusgrep... 95

6 1. INLEIDING Tijdens mijn stage bij het Frum vr Amateurkunsten (FVA) staat het evenement de Week van de Amateurkunsten (WAK) centraal. Het evenement verspreidt zich gedurende tien dagen elk jaar in eind april-begin mei ver heel Vlaanderen en Brussel. Het valt het team van het FVA p dat jngeren ndervertegenwrdigd zijn p dit grtse evenement. Ik denk dat het belangrijk is m niet zmaar aan deze bevindingen vrbij te gaan. Zelf met ik tegeven dat de WAK k vr mij een nbekend evenement was vr ik aan mijn stage begn. Opvallend was wel dat als ik in mijn vriendenkring sprak ver de WAK, het niemand bekend in de ren klnk. Dit vnd ik vreemd en ik werd nieuwsgierig naar de rzaak. Mijn bachelrpref is dan k een pstart naar de WAK 2015 De kleine artiest waarbij het FVA meer jngeren en kinderen wil bereiken en betrekken bij de WAK. De WAK is een gelegenheid m ptentieel jng talent te ntdekken en te ndersteunen. Jnge kunstenaars vinden niet steeds de weg m met hun werk naar buiten te kmen. De WAK kan deze jngeren mgelijkheden bieden. Het aanspreken van de jeugd kan een verjnging van de sectr met zich meebrengen en het imag van amateurkunsten een frisse bst geven. In mijn nderzek zal ik verschillende grepen jngeren en rganisaties bevragen m een beeld te krijgen van de redenen waarm de WAK meilijker jngeren bereikt. Ik maak gebruik van drie verschillende dataverzamelingstechnieken, namelijk enquêtes, interviews en een fcusgrep. Met mijn enquête ga ik van start in de Kninklijk Academie vr Schne Kunsten (KASK) in Gent. Mijn pzet is m jngeren te bereiken die geïnteresseerd zijn in kunst en er zelf actief mee bezig zijn. Mijn vlgende stp is de Hgeschl Gent (HGent) en ik eindigde bij het Kninklijk Atheneum (KA) Vskenslaan, een middelbare schl. Vervlgens ga ik een kijkje nemen bij KUNSTWERKT en AmuzeeVus, twee rganisaties die een zeer grt bereik hebben bij jngeren. Met een interview peil ik naar hun ervaring met evenementen die ppulair zijn bij jngeren. Ik eindig met een fcusgrep samengesteld uit tien jngeren waar ik mijn bevindingen zal aftetsen en met hen zal brainstrmen ver nieuwe ideeën vr de WAK. De meilijke zichtbaarheid en tegankelijkheid van de WAK is zwel een prbleem bij kinderen als bij jngeren, maar ik zal me tespitsen p de categrie jngeren. Het is 6

7 een thema dat dicht bij mijn leefwereld ligt en mij de mgelijkheid geeft eenvudig bevindingen te detecteren bij leeftijdsgenten. Om een antwrd te kunnen frmuleren p de nderzeksvraag, zal ik nagaan welke cmmunicatiekanalen geschikt zijn m de jngeren te bereiken en wat mmenteel de knelpunten zijn in het cmmunicatiebeleid mtrent de WAK. In de leefwereld van jngeren zijn sciale media niet meer weg te denken en dit biedt dus veel mgelijkheden m de aandacht van jngeren te trekken. Sciale media zullen in mijn bevraging een centrale plaats innemen. De ppulaire sciale media kunnen in de prmtie een belangrijke rl spelen. 7

8 DEEL 1 2. ONDERZOEKSOPZET In dit hfdstuk wrdt dieper ingegaan p de nderzeksvraag. Vreerst leg ik uit wat de aanleiding tt het nderzek is. Daarna zal de prbleemstelling benemd wrden en wrdt er ng even stilgestaan bij mgelijke knelpunten van de WAK. Vervlgens duid ik mijn centrale nderzeksvraag en het belang van de nderzeksvraag. Verder splits ik mijn nderzeksvraag p in verschillende deelvragen. Dit hfdstuk sluit ik af met het verdere verlp van het nderzek en de begripsafbakening Aanleiding tt nderzek De medewerkers van het FVA en ikzelf hebben het gevel dat de WAK te weinig jngeren bereikt en geen deel uitmaakt van hun leefwereld. Er zijn meerdere partijen die deze bevinding delen. In de eerste plaats denk ik aan de WAK-cördinatren 1 van de deelnemende gemeenten. Deze WAK-cördinatren signaleren dat het meilijk is jngeren warm te maken m zelf activiteiten p te zetten in de WAK, maar eveneens m hen activiteiten te laten bezeken. De studenten en stagiaires die in cntact kmen met de WAK, geven k aan p te merken dat de WAK een nbekende is in hun vriendenkring. Tt slt zijn er de cntacten met de jeugdcnsulenten die deze vaststelling delen. Daarnaast heb Ik het gevel dat de WAK niet geasscieerd wrdt met een jng en hip publiek, maar eerder een ubllig imag heeft. Een aantrekkelijk aanbd vrzien vr jngeren in de WAK is de eerste pzet, hen zelf laten deelnemen gaat ng een stap verder. Deze uitdagingen staan centraal in de WAK van 2015 De kleine artiest (zie 7.4). Als student in Gent zie ik dat deze stad bruist van jng amateurkunsttalent. De stad ademend kunst als je dr de straten lpt. Je ziet verschillende creatieve uitspattingen zals de muren met graffiti, studenten die p straat muziek maken en ng veel meer. Onderwijs is in Gent een enrme aantrekkingspl. Gent is een centrumstad, waardr de jngeren van de randsteden en k van andere steden, naar Gent afzakken vr het brede nderwijsaanbd. Gent kent niet alleen een bruisend uitgaansleven, maar lpt k ver van mgelijkheden en initiatieven p het vlak van cultuur, design en creatieve industrie. Studenten genieten er vlp van een culturele en stimulerende mgeving. (Luca-arts, s.d., nline). Er is een aanbd van 1 In veel gemeenten is een WAK-cördinatr actief. Deze persn is vaak de spilfiguur van de WAK p lkaal niveau. De aanwezigheid van een WAK-cördinatr biedt enkele vrdelen (cördinatie, prgrammatie, cmmunicatie, prmtie,...) maar is niet verplicht. Je kunt als kunstenaar f kunstliefhebber k deelnemen aan de WAK znder dat er een WAK-cördinatr actief is. 8

9 hger kunstnderwijs zals in het KASK, de Schl f Arts van de Hgeschl Gent. Deze heeft ervaring met hedendaagse kunstenaars, zwel in de beeldende en audivisuele kunsten, in vrmgeving en design en tuinarchitectuur als in muziek en in drama. (HGent, s.d., nline). In Gent bevindt er zich naast het KASK k het Sint-Lucas dat een aanbd heeft vr jnge kunstenaars in pleiding. Deze LUCA-campus ligt in het gezellige, histrische hart van Gent. LUCA - Schl f Arts, is een mgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitverend en technisch kan ntplien en ntwikkelen. Zij bevrdert zwel het beefenen van kunst en het creatief ntwerpen als het ntwikkelen van vernieuwende inzichten (Luca-arts, s.d., nline). Dit zijn schlen waar er een hge cncentratie van jngeren heerst die geïnteresseerd zijn in kunst. Des te meer det dit de vraag rijzen he het kmt dat de WAK hen niet bereikt. De WAK zu immers de klf van deze jngeren naar een grter publiek kunnen verkleinen. Een niet te ntkennen evlutie is dat sciale media steeds belangrijker wrden in de samenleving en zeker in het dagelijkse leven van de jngeren. Met de pkmst van de smartphne is het mgelijk m deze sciale media veral ter beschikking te hebben. De kans is grt dat je jngeren via deze sciale media bereikt. Het FVA is actief p verschillende sciale media, maar kent de precieze impact hiervan niet. In mijn nderzek wil ik achterhalen welke vrdelen het gebruik van sciale media kan bieden bij de prmtie van de WAK Prbleemstelling De WAK is geen nbekende bij een selectieve grep amateurkunstenaars, maar we hebben de indruk dat de WAK meilijk jngeren bereikt. Het publiek wrdt elk jaar ver de WAK geïnfrmeerd via verschillende prmtieacties. De begde delgrep van de WAK is zeer divers qua leeftijd, interesse en achtergrnd. Hierdr zijn er activiteiten vr kinderen, maar evenzeer vr seniren vrzien naargelang de fcus van de WAK-cördinatren in de gemeenten. Het FVA velt dan k aan dat het niet evident is m telkens iedereen in de zelfde mate te bereiken. 9

10 2.3. Mgelijke knelpunten van de WAK Vraleer ik aan mijn nderzek begin, zijn er al enkele vermedens waarm de WAK meilijk jngeren bereikt Persneel De rganisatie van de WAK ligt hfdzakelijk bij één stafmedewerker die verantwrdelijk is vr de prjecten, evenementen & WAK. Op piekmmenten is er weliswaar bijstand van het vlledige team 2 van het FVA, maar tch blijft dit een zware klus. Bij de rganisatie van dit evenement kmt er heel wat kijken en de jngeren aanspreken vergt een extra inspanning Beperkte middelen Een blijvend prbleem is dat de sectr amateurkunsten kampt met een budgettaire achterstand. Met de beschikbare middelen kunnen lang niet alle jnge kunstenaars wrden ndersteund. Dit is een spijtige zaak, aangezien het ptentieel enrm is. 1 p 3 van de jngeren zu bezig zijn met amateurkunst. Een inhaalbeweging vr de jngere amateurkunstenrganisaties blijft ndig m ze ten vlle betrkken te huden bij de sectr amateurkunsten en bij de WAK (Frum vr Amateurkunsten, 2013, p.13-14). Uit de financiële beheftennta van het FVA van 2011 n.a.v. de nieuwe beleidsperide blijkt een uitdrukkelijke vraag naar meer middelen. Het FVA geeft aan dat de publieke zichtbaarheid van de WAK bescheiden blijft dr te beperkt beschikbaar budget. Het FVA is niet in de mgelijkheid media-deals (bdschap van algemeen nut) 3 te sluiten en de WAK p Vlaams niveau meer in de kijker te plaatsen. (Frum vr Amateurkunsten, 2011, p.3) Belang lkale cördinatie Een bijkmend prbleem vr de rganisatie van de WAK is dat het FVA in grte mate afhankelijk is van de gd will van anderen, aangezien het niet mgelijk is m zelf de rganisatie van activiteiten in Vlaanderen en Brussel te cördineren. Hierdr wrdt er veel verantwrdelijkheid uit handen gegeven en verliest het FVA vat p de cmmunicatie. He dichter je bij de delgrep staat, he beter je de nden kan detecteren. Een actieve rganisatie die lkale initiatieven cördineert en stimuleert, is belangrijk vr het tt stand kmen van activiteiten vr jngeren en samenwerking in en rnd de WAK (Van Munster, 2013, p.38) Een Bdschap van Algemeen Nut (BAN) is een niet-cmmerciële tv-bdschap die uitgaat van erkende f gesubsidieerde culturele verengingen die hun culturele activiteiten aan het publiek kenbaar willen maken 10

11 Impact samenwerking Het effect van de WAK p de amateurkunsten en de lkale gemeenschap is grter als de cördinerende rganisatie k andere ( jngeren)rganisaties betrekt (Van Munster, 2013, p.39). Het FVA heeft het gevel dat de samenwerking sms stref verlpt in bepaalde gemeenten. Wat het effect van samenwerking en verbinding kan zijn, is een interessant nderwerp m de kmende jaren nader te bekijken (Van Munster, 2013, p.38) Efficiënte cmmunicatie Naast de website van de WAK, waarp het FVA cmmuniceert en waarp activiteiten van de WAK te zien zijn, zetten de gemeenten ver het algemeen k hun eigen cmmunicatiekanalen in. Het gebruik daarvan verschilt echter per gemeente, met als gevlg dat de diverse mgelijkheden niet steeds ptimaal benut wrden (Van Munster, 2013, p.41). Activiteiten in het kader van de WAK krijgen misschien wel aandacht in de gemeente, maar het is niet altijd duidelijk dat het in het kader van de WAK is Centrale nderzeksvraag Welke cmmunicatiekanalen en tips hanteren m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van de Amateurkunsten? Deze nderzeksvraag kan heel veel mvatten zals het maximaal inzetten van sciale media, maar dit kan k gaan ver de titel van het evenement, het imag en de vrmgeving. Om dit na te gaan bevraag ik de jngeren zelf, maar evenzeer rganisaties die een ged bereik bij jngeren hebben Redenen m cultuurparticipatie bij jngeren te stimuleren Kunsteducatie heeft een gunstige invled p de mtivatie, zelfzekerheid en sciale cmpetenties van jngeren en leert hen beter samenwerken en cmmuniceren (Frum vr Amateurkunsten, 2013, p.4). Mensen die vaak een creatieve hbby beefenen, hebben een grter vrijetijdsnetwerk en krijgen meer steun van hun mgeving dan mensen die nit creatief bezig zijn. Frequente beefenaars blijken bvendien een psitiever zelfbeeld te hebben. Amateurkunstenaars zijn k vaker slidair en minder sciaal geïsleerd, en staan psitiever tegenver de plaats van kunst en cultuur in het nderwijs en tegenver de rl van een subsidiërende verheid (Vanherwegen ed al, 2009, p.22). Bvendien draagt amateurkunst bij tt de ntwikkeling van rganisatrische, leiderschaps- en samenwerkingscapaciteiten. 11

12 Kunst vervult een essentiële rl in de ntwikkeling van jngeren. De maatschappelijke waarde van actief bezig zijn met kunst is enrm. Kunstbeefening bevrdert het welzijn van jngeren. Het is een uitlaatklep vr de grte heveelheid emties waar verschillende jngeren mee te maken krijgen. Daarnaast brengt amateurkunst beefenaars in cntact met elkaar en maakt hen nderdeel van een sciaal netwerk. Dit sciaal netwerk is van grt belang vr jngeren. Ze zijn steeds p zek naar een grep waar ze bij hren en waarmee ze zich kunnen identificeren. Als effecten zie je de grei binnen de eigen kunstdiscipline, maar zeker k een persnlijke grei. Creatief bezig zijn geeft jngeren een huvast en een zekere trts. Niet nbelangrijk is dat amateurkunstenaars bijdragen tt een hechte gemeenschap waarbij het grepsgebeuren kenmerkend is (Frum vr Amateurkunsten, 2013, p.2) Deelvragen De algemene nderzeksvraag ver cmmunicatiekanalen en tips m jngeren te bereiken vr een zichtbare Week van de Amateurkunsten heb ik pgesplitst in verschillende deelvragen. In de eerste plaats vraag ik mij af f jngeren de WAK wel kennen en f ze er in geïnteresseerd zijn. Tt slt sta ik stil bij de vraag he het kmt dat er niet veel jngeren aanwezig zijn tijdens de WAK en he het FVA a.d.h.v. prmtie hier verandering in kan brengen Kennen jngeren de WAK? Of jngeren de WAK kennen, zal ik achterhalen a.d.h.v. enquêtes die ik zal afnemen bij verschillende grepen jngeren. Het is belangrijk dat de jngeren gemtiveerd wrden m te gaan naar de WAK. Gerichte prmtie mtrent de WAK naar jngeren te, is hiervr ndzakelijk Hebben jngeren interesse in de WAK? Spreekt een evenement als de WAK jngeren wel aan? Ik zal hiernaar peilen in de enquêtes dr een krte mschrijving te geven van wat de WAK inhud met de vraag f er belangstelling is Waarm zijn jngeren in mindere mate aanwezig tijdens de WAK? In de enquête ga ik na waarm jngeren niet naar de WAK gaan. Hiervr kunnen er verschillende redenen zijn zals de naam van het evenement, het tijdstip, het aanbd, Zdra ik een beter beeld heb van de redenen, kan ik suggesties frmuleren m in de tekmst beter in te spelen p de nden van de jngeren. 12

13 He bereik je jngeren met de prmtie van de WAK? Als ik wil achterhalen he jngeren ptimaal kunnen bereikt wrden, met ik eerst een beeld krijgen van de manier waarp jngeren cmmuniceren en zich infrmeren. Hiervr verwerk ik gerichte vragen in mijn enquête mtrent de kanalen die ze zuden raadplegen m zich te infrmeren. Ik zal twee andere rganisaties cntacteren die een grt bereik bij jngeren hebben, namelijk KUNSTWERKT en AmuzeeVus. Aan de hand van een interview peil ik naar hun ervaring met jngeren en hp ik tips te verzamelen Delstelling van de nderzekspdracht Mijn pzet met de nderzeksvraag is m meer jngeren te bereiken met het brede aanbd van de WAK. Het FVA wil de zichtbaarheid in de breedte ptimaliseren, waarmee bedeld wrdt dat men een breder publiek wil aantrekken dan de drsnee middenklasser die elk jaar naar de WAK gaat. Jngeren aantrekken kan een frisse wind laten waaien dr het cncept van de WAK. Ik zu graag met de resultaten van mijn bachelrpref het FVA, maar k andere rganisaties stimuleren en inspireren m meer in te zetten p cmmunicatie naar jngeren te m hen z maximaal te bereiken. Ik ben ervan vertuigd dat het bezeken, deelnemen f rganiseren van culturele activiteiten psitieve effecten heeft p de ntwikkeling en dat het betrekken van jngeren bij de rganisatie van evenementen zeker een meerwaarde biedt. In de eerste plaats wil ik dat jngeren weten wat de WAK is. Hiervr wil ik achterhalen he de WAK zichtbaarder kan wrden in de leefwereld van jngeren dr gerichte cmmunicatie en prmtie naar jngeren te. Daarnaast wil ik nderzeken wat vertuigende elementen vr jngeren kunnen zijn m deel te nemen aan het evenement. De WAK streeft naar meer naambekendheid bij jngeren zdat er niet zmaar aan het evenement wrdt vrbij gegaan. Dit kan leiden tt deelhebben en idealiter deelnemen van jngeren. Participatie als deelnemen wrdt eerder ingevuld vanuit een cnsumptieve invalshek. Jngeren zijn hier de gebruikers, de aanwezigen, de teschuwers. Ze kmen, maken gebruik van het aanbd, en gaan terug weg (Vranken, Dierckx en Wyckmans, 2009, p. 26). Bij participatie als deelhebben ligt vral de nadruk p een drgedreven betrkkenheid. De jngere is hier sterk betrkken bij de vrbereiding f het uitveren van het aanbd (Vranken, Dierckx en Wyckmans, 2009, p. 26). 13

14 2.8. Verlp van het nderzek Het nderzek wrdt uitgeverd in Gent en hiervr zal ik gebruik maken van verschillende srten dataverzamelingstechnieken m een genuanceerd beeld te krijgen. Ik bevraag niet enkel de jngeren zelf, maar k rganisaties die er in slagen veel jngeren te bereiken met hun initiatief. Het nderzek start met een enquête die ik bij drie grepen afneem. Vervlgens zijn er interviews met twee rganisaties uit het werkveld. Tt slt rganiseer ik een fcusgrep met tien jngeren m samen te brainstrmen. Na elke nderzeksmethde trek ik cnclusies uit de resultaten die ik heb verzameld, waarp ik mij baseer in mijn suggesties die ik frmuleer in het laatste hfdstuk. Enquêtes De enquêtes heb ik afgenmen bij jngeren tussen de 14 en 25 jaar. Om de leeftijd van 14 tt 18 jaar te bereiken, heb ik een middelbare schl gecntacteerd en p penbare plaatsen jngeren aangesprken. Vr de leeftijd van 18 tt 25 jaar bezcht ik twee hge schlen, namelijk HGent campus Schnmeersen en het KASK. Interviews Naast de enquêtes heb ik k twee rganisaties geïnterviewd die met hun activiteit wel veel jngeren aantrekken. Ik zie deze rganisaties als gd practices waar het FVA inspiratie kan uit putten. Deze twee rganisaties zijn KUNSTWERKT met het initiatief The Big Draw en AmuzeeVus die de jaarlijkse Ktrute rganiseert. Fcusgrep Tt slt heb ik een fcusgrep samengebracht van tien jngeren. Smmigen zijn bezig met amateurkunst, anderen vlgen een culturele studie en ng anderen den geen van beiden. Ik heb vr deze diverse samenstelling gekzen, mdat de WAK een zeer demcratisch evenement is waar iedereen welkm is. Het was een brainstrmsessie ver wat dat zij denken dat beter kan aan de WAK. Verder werd er nagegaan welke tips de jngeren hadden m de cmmunicatie van de WAK beter af te stemmen p het jnge delpubliek. De jngeren kwam zelf aan het wrd met hun vrstellen mtrent een nieuw thema vr de WAK, wedstrijden en frmats 4 die ze hebben bedacht en tt slt welke activiteiten ze zuden aanraden m meer jngeren te bereiken. 4 De WAK ntwikkelde in 2014 drie frmats die ze graag p zveel mgelijk plaatsen, met zveel mgelijk mensen p hetzelfde tijdstip willen uitveren. De frmats inspireren en geven de WAK een nieuwe uitstraling. Ze zijn k ideaal m verenigingen en kunstenaars te laten samenwerken aan een ttaal nieuw cncept. 14

15 2.9. Begripsafbakening In dit nderdeel wrden de begrippen die aan bd kmen in mijn nderzek afbakenend en verduidelijkt. Eerst licht ik het begrip jngeren te en waarm ik vr de leeftijdsafbakening van 14 tt 25 jaar heb gekzen. Vervlgens baken ik mijn nderzek af dr vr jngeren in de stad Gent te kiezen Jngeren Het jng zijn heeft k sciaal-demgrafische gevlgen. Jngeren zijn een aparte bevlkingscategrie en wrden gekenmerkt dr eigen waarden en nrmen, een eigen grepsleven en cultuur. (Mrtelmans en De Reyt, 2013, p.9). Jeugd is een mstreden begrip, maar vaak wrdt gedacht aan de leeftijdscategrie van 0 tt 25 jaar. Deze brede grep is te ambitieus vr dit nderzek met een beperkte tijdsspanne. Daarm heb ik beslist m me te beperken tt de leeftijd van 14 tt 25 jaar. Z neem ik tieners (13-15), jngeren (16-21) en jngvlwassenen (bven de 21 jaar) nder de lep Leeftijdsafbakening Er zijn verschillende redenen waarm ik vr deze afbakening heb gekzen. De vrnaamste reden is dat het wetenschappelijk nderzek Amateurkunsten in beeld gebracht (zie hfdstuk 4) k 14 jaar als ndergrens hanteert. Ik heb cntact pgenmen met één van de auteurs van Amateurkunsten in beeld gebracht. Deze gaf aan dat dit was mwille van privacy redenen (de privacywet wil burgers, en in het bijznder kinderen beschermen tegen misbruik van zijn persnlijke gegevens) en methdlgische verwegingen (kinderen jnger dan 14 jaar hebben het meilijk met het beantwrden van gestandaardiseerde vragenlijsten). Naar analgie met bvenvermeld nderzek, kies ik ervr m de delgrep af te bakenen van 14 tt 25 jaar Jngeren in Gent Om te achterhalen heveel jngeren er in Gent zijn, heb ik gegevens pgevraagd in het bevlkingsregister van de stad Gent. De meest recente cijfers zijn die van Het valt p dat deze leeftijdscategrie van 14 tt 25 jaar een grt deel van de bevlking in Gent vertegenwrdigd, namelijk jngeren (Stad Gent, 2014, nline). De verklaring hiervr is dat Gent een studentenstad is waar veel jngeren p kt gaan geduurde hun studies en er na hun studies k blijven hangen. Er zitten gemiddeld studenten p kt in Gent (Stad Gent, 2014, nline). Naast deze jngeren is er dus k een grep die dagelijks pendelt naar Gent en veel tijd in de stad drbrengt. 15

16 3. AMATEURKUNSTEN In dit hfdstuk vertel ik iets meer ver de term amateurkunst, mdat in de vlgende hfstukken regelmatig wrdt teruggekppeld naar dit begrip. Vervlgens licht ik te he breed het begrip is. Verder sta ik stil bij amateurkunst in de Van Dale en hun spijtige mschrijving. De perceptie die men heeft bij de term, is van grt belang. Niet iedereen ervaart het wrd p dezelfde manier en dit heeft gevlgen Wat is amateurkunst? In het decreet amateurkunsten ann 2000 wrdt vlgende definitie gehanteerd: elke kunstvrm die in het kader van het sciaal-culturele gebeuren aan iedere burger de kans biedt m zich via kunstbeefening en -beleving te ntplien en zijn ptentiële creatieve vermgens te ntwikkelen p vrijwillige basis en znder berepsmatige deleinden. Misschien een ietwat uwbllige definitie, tch dekt deze de lading (Vrtgangsrapprt, , p.96) Wat valt er allemaal nder amateurkunst? Er valt veel meer nder het begrip amateurkunst dan men zuden denken. Zeer veel verschillende en verassende disciplines maken deel uit van het begrip amateurkunst. Vrbeelden zijn essays f reisverslagen schrijven, maar k kalligrafie, rap, keramiek, brduren en ng veel meer. Veel jngeren zijn er zich niet eens van bewust dat ze in hun vrije tijd amateurkunst beefenen. Deze nvlledige lijst gedefinieerd in Amateurkunsten in beeld gebracht tnt de breedheid van het begrip aan. Ftgrafie (geen vakantief Textiele kunsten (weven, Werelddans Jazzdans f mderne dans familieft s) brduren, enz.) Instrument bespelen Reisverslagen schrijven Hedendaagse dans Muziek cmpneren Dagbek/krte gedachten Pëzie, versjes f Klassieke muziek spelen Papierbewerking schrijven gedichten schrijven Tekenen Pp- f Rckmuziek Samenzang Grafiek spelen Multimedia (bv. VJ en, Artikels/piniestukken DJ en f elektrnische Vlksdans f histrische dans game-ntwerp, webdesign, ) schrijven muziek maken Film/vide (geen vakantie f familievide s) Schilderen Essays schrijven Muziekprductie (pnames maken en bewerken) Weblg schrijven Werelddans Krzang Edel smeedkunst 16

17 3.3. Amateurkunst in de Van Daele In 2013 verschijnt het wrd amateurkunst vr het eerst in de geschiedenis in de digitale Van Dale. Helaas hudt de redactie van de Van Dale er een andere mening p na. De mschrijving die in de nline Van Daele wrdt gehanteerd, benadrukt niet geneg de psitieve betekenis van het wrd vlgens het FVA. In de Van Dale wrdt amateurkunst als vlgt beschreven: 1. Een f meer dr een niet-prfessinele kunstenaar vervaardigde, als kunstwerken bedelde en sms k als zdanig gewaardeerde artefacten 2. Elk van de kunstvrmen zals die dr een niet-prfessinele kunstenaar beefend wrden Visie amateurkunsten In de mschrijving ntbreekt de liefde vr kunst in alle talen. Vr de sectr amateurkunsten mag de mschrijving een pak eenvudiger, zals: dr liefhebbers beefende f vervaardigde kunst. De nadruk wrdt in de Van Dale gelegd p het nietprfessinele. De definitie die het FVA vr gen had, sprak ver de amateurkunstenaar die zijn artistieke bezigheden beefent uit gesting, passie, liefde vr de kunst. Deze elementen kmen in deze definitie niet geneg naar vr (Vrtgangsrapprt, , p.96) Perceptie van amateurkunsten In Amateurkunsten in beeld gebracht werd aan alle respndenten gevraagd aan te geven waaraan ze denken bij amateurkunsten. Merendeel van de respndenten verbindt het wrd aan enthusiasme en creativiteit. Uit dit diagram blijkt dat amateurkunst als een psitief begrip wrdt ervaren. (Vanherwegen ed al, 2009, p.148). 17

18 4. AMATEURKUNSTEN IN BEELD GEBRACHT Amateurkunsten in beeld gebracht staat brdevl interessante bevindingen mtrent jngeren en amateurkunst die bruikbaar zijn vr mijn nderzek. In Amateurkunsten in beeld gebracht kmt naar vr dat de meerderheid van de jngeren bezig is met amateurkunst en hiermee wil ik duiden waarm ik vr deze delgrep heb gekzen. Het FVA streeft er naar m regelmatig nderzeken uit te veren naar de beefening van amateurkunsten. Een grtschalig nderzek was in 2009 Amateurkunsten in beeld gebracht. Gedurende anderhalf jaar verde een team van zes nderzekers,.l.v. prf. Mark Elchardus (VUB) en prf. Jhn Lievens (UGent), een grtschalig scilgisch nderzek naar de amateurkunsten in Vlaanderen. Met het rapprt 'Amateurkunsten in beeld gebracht' beschikt de sectr vr het eerst ver een grte heveelheid wetenschappelijk cijfermateriaal. (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline). Uit het nderzek blijkt dat de amateurkunstenaars almtegenwrdig zijn. 37% beefent een artistieke hbby in de vrije tijd en 27% det dit p regelmatige basis (Vanherwegen ed al, 2009, p. 17). Een getal dat veel hger ligt dan tt nu te werd aangenmen. Uit de studie blijkt k dat amateurkunstenaars frequent gebruik maken van het internet en amateurkunsten vral wrden beefend p weekdagen tussen 18u en 22u (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline) Leeuwendeel jngeren is aan de kunst Van alle jngeren beefenen studenten het meest frequent een vrm van amateurkunst en het beefenen blijkt dan k leeftijdsgebnden te zijn. Jngeren beefenen veel vaker amateurkunsten dan uderen. 64% van de 14- tt 17-jarigen beefent regelmatig een creatieve hbby (Vanherwegen ed al,2009, p. 18). Later nderzek tnt aan dat dit intussen al 71% van de jngeren is tussen de jaar. (Lievens en Waege, 2009, p. 284). Dit cijfer ligt zeer hg, wat ng meer de vraag det rijzen waarm de WAK niet bvenaan de agenda staat bij jngeren. Jngeren zijn dus duidelijk aan de kunst. Je vindt deze jnge amateurkunstenaars zwat veral, in (vrienden)clubs, verenigingen f bands, in het deeltijds kunstnderwijs f andere vrmingsinstellingen waar ze zich artistiek uit kunnen leven. In ieder geval gaat er een grte dynamiek uit van deze grte grep (Peeters, 2010, p. 1). 18

19 4.2. In welke disciplines zijn jngeren actief? De tename situeert zich vrnamelijk nder de frequente beefenaars en in de jngste leeftijdscategrieën. Vral beeldexpressie (ft en film), zang, dans en schilderen werden ppulairder (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline) Participatie van jngeren aan kunst Brn: Amateurkunsten in beeld gebracht jaar Jaar (n=160) (n=198) % % Beeldexpressie 20,6 20,0 Schrijven 44,7 27,9 Dans 27,5 16,0 Zang 11,3 3,1 Beeldende kunst 34,4 17,5 Theater 10,6 2,6 Muziek 37,9 20,0 Jngeren zijn actief in verschillende kunstdisciplines. Niet alleen theater, zang, muziek en dans, maar k schrijven, beeldende kunst en beeldexpressie prikkelen de creativiteit. Bij 14- tt 17-jarigen is creatief schrijven het ppulairst (44,7%), gevlgd dr musiceren (37,9%) beeldend werken (34,4%), dansen (27,5 %) en beeldexpressie (20,6%). Zang (11,3%) en theater (10,6%) sluiten het rijtje af. Bij de leeftijdscategrie van 18- tt 24-jarigen, ziet de tp twee er ng hetzelfde uit, al liggen de percentages hier iets lager: creatief schrijven (27,9%) en muziek (20,0%). De tweede plaats is eigenlijk een gedeelde plaats. Een vijfde van de 18- tt 24-jarigen is actief bezig met beeldexpressie. (Peeters, 2010, p. 1). Interessant m weten is dat bij de twee jngste leeftijdsgrepen (14- tt 17-jarigen en 18-tt 35-jarigen) minder dan 20% aangeeft ng nit amateurkunst te hebben beefend, terwijl dit bij de grep van 65-plussers ruim 40% is. Dit wijst erp dat de verschillen tussen jngeren en uderen niet alleen een leeftijdseffect zijn, maar dat hier een chrteneffect speelt. Het aanbd van creatieve activiteiten is vandaag veel grter dan 20 jaar geleden. Bvendien wrdt vandaag meer dan it de nadruk gelegd p creativiteit, culturele vrming en cultuurparticipatie binnen de pveding en schling van jngeren. 19

20 Het feit dat jngeren in veel grtere mate creatieve hbby s beefenen, heeft wellicht k met deze tijdsgebnden factren te maken (Vanherwegen ed al, 2009, p. 55). Niet verwnderlijk is dat 61,9% van de studenten frequent een creatieve hbby beefent (Vanherwegen ed al, 2009, p. 57). Dit zie je weergegeven in de afbeelding hiernder. De grep jngeren is dus znder twijfel een interessante delgrep m intensief te betrekken bij de WAK. Er wrdt vastgesteld dat er een psitief verband bestaat tussen de vregere cultuurparticipatie als kind en het it beefenen van amateurkunst (Vanherwegen ed al, 2009, p. 166). De jeugdjaren zijn dus van grt belang en het is ged m hier p in te spelen dr jngeren al in deze fase in cntact te brengen met amateurkunst. De WAK kan hiervr een mi intrductiemment zijn f een gelegenheid m met hun talent naar buiten te kmen. Daarnaast zijn gerganiseerde beefenaars vaker meer student uit sciaalculturele studierichtingen (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline). Uit de cijfers blijkt dat vrienden en kennissen de belangrijkste intrducerende persnen zijn en dat amateurkunstenaars frequent gebruik maken van het internet. De mnd-ttmndreclame via vrienden kan zeer belangrijk zijn m de bekendheid van de WAK te vergrten in de leefwereld van jngeren. Er zijn verschillende mtieven waarm men amateurkunst beefent. Naast ntspanning en zelfntpliing staan p de derde plaats sciale mtieven: nageneg drie vierde van de beefenaars geeft aan amateurkunst te beefenen m met vrienden samen te zijn, vr de gezelligheid en/f m nieuwe mensen te ntmeten die dezelfde interesses hebben. Samen amateurkunst beefenen is daar ideaal vr. De WAK kan een cntactmment zijn m jngeren met dezelfde interesses bij elkaar te brengen. 20

21 5. HET FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN In de eerste plaats richt het FVA zich tt alle erkende landelijke amateurkunstenrganisaties, krtweg de AK s. Ik zal elk van deze rganisaties krt telichten in hfdstuk 6. Vervlgens bespreek ik in dit hfdstuk de delstellingen en de functie van het FVA. Het FVA rganiseert studiedagen en vrmingsmmenten die vr de sectr van belang zijn. Daarnaast vert het FVA nderzek m de waarde van de Vlaamse amateurkunsten in kaart te brengen en een langetermijnvisie te ntwikkelen. De missie is m een verlegcentrum te zijn dat dient als een deskundig aanspreekpunt vr en ver de amateurkunstensectr in Vlaanderen. Het FVA biedt ndersteuning en treedt daarnaast p als brugfiguur in een breed netwerk (Frum vr Amateurkunsten-beleidsplan, 2012, p.11). Het FVA tracht de nderlinge samenhang binnen de sectr te vergrten. Samen met de landelijke erkende amateurkunstenrganisaties gaat het FVA vluit vr het bevrderen van kunstbeefening. Het FVA draagt bij tt de psitieve imagvrming en uitstraling van de amateurkunstensectr (Frum vr Amateurkunsten-beleidsplan, 2012, p.5). Het is een publieke rganisatie, wat inhudt dat er geen winstmaximalisatie wrdt nagestreefd. Om dit te realiseren, kan men terugvallen p subsidies via het decreet van de amateurkunsten. De negen landelijke amateurkunstenrganisaties en het FVA zijn erkend en gesubsidieerd p basis van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten. 21

22 6. LANDELIJKE AMATEURKUNSTEN ORGANISATIES De landelijke steunpunten zijn Danspunt, Kr&Stem, Centrum vr Beeldexpressie, OPENDOEK, Creatief Schrijven, Pppunt, Vlam, KUNSTWERKT en Muziekmzaïek. Hiernder zal ik elke rganisatie krt telichten Centrum vr Beeldexpressie Het Centrum vr Beeldexpressie ntplit een werking vr alle liefhebbers van ftgrafie, film en multimedia. Ze biedt hen niet enkel ndersteuning maar k kansen m hun werken effectief aan een geïnteresseerd publiek vr te stellen (Centrum vr beeldexpressie, s.d., nline) Creatief Schrijven Creatief Schrijven ndersteunt schrijvers, dichters, krtm mensen die met wrden tveren. Dit det de rganisatie dr hen cursussen aan te bieden, maar k dr hen een pdium te geven waardr ze een kans krijgen hun kennen en kunnen te tnen aan een aangepast publiek (Creatief schrijven, 2014, nline) Kr&Stem Kr&Stem richt zich naar kren, zangers, het publiek, artistieke, pedaggische en rganisatrische medewerkers. Dit det ze dr middel van pleiding, advies, caching en een diverse dienstverlening (Kr&Stem, 2014, nline) KUNSTWERKT KUNSTWERKT begeleidt alle Vlaamse actieve kunstbeefenaars. Hier kunnen de amateurkunstenaars terecht vr infrmatie, atelierbezeken, wrkshps f expmateriaal (KUNSTWERKT, 2014, nline) Muziekmzaïek Muziekmzaïek is één van de amateurkunstenrganisaties die met muziek bezig is, meer bepaald met jazz en flk. Alle muzikanten, individueel f in grep die iets rnd jazz f flk den, zijn hier welkm. Ze biedt ndersteuning dr middel van pleidingen maar k dr hulp bij het beleid f prmtie en zakelijke aangelegenheden (Muziekmzaïek, 2014, nline). 22

23 6.6. OPENDOEK OPENDOEK richt zich tt de vlledige amateurtheatersectr. Ze wil de kwaliteit van de vrstellingen bevrderen, maar daarnaast wil OPENDOEK zich k richten p het maatschappelijke belang van theater. Advies, cursussen, caching en festivals, het is allemaal vrhanden bij OPENDOEK (OPENDOEK vzw, 2014, nline) Pppunt Pppunt is een tweede amateurkunstenrganisatie die zich p muziek richt, maar dan in de richting van pp, rck, dance en aanverwanten. Ze steunt beginnelingen maar evenged ervaren muzikanten. Dit dr middel van verschillende publicaties en initiatieven (Pppunt, 2014, nline) Vlam Vlam is de Vlaamse amateurmuziekrganisatie. Ze begeleiden en ndersteunen mensen die zich wijden aan instrumentale muziek. Daarmee vertegenwrdigen ze een heel kleurrijk landschap. Iedereen kan bij Vlam terecht, k de individuele muzikant, die (ng) geen deel uitmaakt van een ensemble f rkest. (Vlam vzw, 2014, nline) 6.9. Danspunt Danspunt is het Vlaams steunpunt vr amateurdans en bevrdert de artistieke kwaliteit van amateurdans in Vlaanderen en Brussel en heeft g vr het maatschappelijke belang ervan (Danspunt, 2014, nline) Wat den de negen landelijke rganisaties tijdens WAK? De negen AK s zijn p verschillende manieren betrkken bij de WAK. De WAK gaat van start met een peningsfeest waaraan de negen AK s meehelpen dr een act te prgrammeren. Waar mgelijk rganiseren de negen AK s activiteiten tijdens de WAK. Vrbeelden zijn het Feest van de Flk gerganiseerd dr Muziekmzaïek f OPENDOEK met Tneeltgemee. Niet alle negen AK s zijn elk jaar in dezelfde mate te zien tijdens de WAK. Het FVA blijft inspanningen den m de negen AK s meer te betrekken en aan te spren m activiteiten p te zetten. Organisaties die ppulair zijn bij jngeren, kunnen z vr een jeugdiger imag van de WAK zrgen. 23

24 Vr de WAK 2015 met als thema De kleine artiest zijn er al grtse plannen met Pppunt, een rganisatie die nrmaal gezien minder te zien is tijdens de WAK en nchtans zeer in trek is bij jngeren. Het is pvallend dat de ene AK meer jngeren aanspreekt dan de andere. De ppulaire AK s zijn Pppunt, Kr&Stem en Centrum vr Beeldexpressie (CVB) met veel ptentieel. Het CVB vert mmenteel een tweesprenbeleid m k nieuwe jnge ftgrafen aan te trekken. Enerzijds met de rganisatie haar bestaande en rechtstreekse leden actief ndersteunen. De leden zijn mensen die in hun vrije tijd p een gerganiseerde manier en/f individueel bezig zijn met ftgrafie, film f multimedia (Centrum vr beeldexpressie, s.d., nline). Daarnaast is het een cnstante uitdaging m een ruim, en divers publiek te prikkelen, waarnder k jngeren. Dit kan dr mensen kansen aan te reiken m de disciplines ft, film f multimedia te ntdekken en m aan mensen die de weg naar de disciplines reeds gevnden hebben, een frum en platfrm aan te reiken waar ze hun ervaring en kennis verder kunnen aanscherpen. Bvendien meten deze mensen/grepen actief gestimuleerd wrden m met de disciplines verder te experimenteren (Centrum vr beeldexpressie, s.d., nline) Frmats Sinds dit jaar heeft het FVA tijdens de WAK frmats in het leven gerepen en dit in samenwerking met de negen landelijke amateurkunstenrganisaties. Een frmat is een kant-en-klaar cncept vr de deelnemende gemeenten f kunstenaars. Hiermee wil het FVA stimuleren m p een eenvudige manier iets nieuws te rganiseren in de WAK, zdat vermeden kan wrden dat er elk jaar dezelfde activiteiten in de kalender staan. De frmats waren dit jaar The Last Pst 5, De Kunstbm 6 en De Opsluiting 7. Naar de WAK 2015 te, zu het FVA frmats ntwikkelen die zich specifiek p jngeren tespitsen. Tijdens de fcusgrep zal ik de jngeren zelf aan het wrd laten met de vraag welke frmats zij aantrekkelijk zuden vinden. 5 Op zaterdag 3 mei 2014 brengen wrdt in het kader van de WAK een artistieke hulde aan de gesneuvelde sldaten uit de Eerste Wereldrlg en laten we mensen even stilstaan, bij rlg en bij kunst i.s.m. Vlam. 6 Zaterdag 26 april 2014 staat in het teken van de kunst. Straten, pleinen, gevels, vensterbanken, parkjes, fnteinen, vrtuinen,... wrden ververd dr artistieke interventies: muziek bij de bakker, theater in de etalages, dans p de trappen van het gemeentehuis, pëzie p zitbanken, kunstwerken in bushkjes... 7 Er wrden 1 f meerdere theatergrepen 24 uur lang pgeslten in een ruimte met enkele decrstukken, spts, lijnen tekst en een speelpdracht. De Opsluiting wrdt gerganiseerd i.s.m. OPENDOEK. 24

25 7. WEEK VAN DE AMATEURKUNSTEN Om het enthusiasme van de amateurkunstenaars extra in de kijker te plaatsen, rganiseert het FVA jaarlijks de Week van de Amateurkunsten, afgekrt de WAK. De WAK vindt elk jaar plaats eind april - begin mei. Ruim twee miljen mensen in Vlaanderen en Brussel geven zich in hun vrije tijd ver aan hun artistieke passie. Velen den dit in een vereniging f in grep, anderen gaan de slter p. Omdat dit talent niet achter geslten deuren mag blijven, plaatst het FVA amateurkunst extra in de kijker (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline). Het FVA cördineert en ndersteunt WAK-deelnemers i.s.m. de negen amateurkunstenrganisaties. Dit det het FVA al sinds Het FVA is het centrale steunpunt, maar het zijn de gemeentes zelf die een aanbd vrzien in de WAK, waardr dit aanbd verschilt naargelang de gemeente. In het aanbd van de WAK zijn er activiteiten vr elke leeftijdscategrie en dit maakt de WAK vlgens mij net z beiend. Het evenement staat vr heel wat lkale cultuurprfessinals gelijk aan een mment van detectie van creatief talent. Het is een mment m met nieuwe kunstenaars in cntact te treden, maar k m hun nden en beheften p te spren. Vr jnge kunstenaars is het ideaal m te netwerken. Daarnaast is het een kans vr de gemeenten, die drgaans een uder delpubliek hebben, m een andere delgrep zals jngeren te bereiken (Elke Verhaeghe, 2013, p. 112) Thema van de WAK Elk jaar werkt de WAK met een thema. Hiernder geef ik de meest recente thema s weer. Enkel in 2011 is er gekzen m znder thema te werken. Er werd wel meegegeven dat het net dat jaar het Eurpees jaar van de vrijwilligers was. De meningen waren verdeeld bij de evaluatie. Tijdens mijn fcusgrep met jngeren zal ik nagaan welke thema s ze interessant zuden vinden. 25

26 7.2. Delstellingen van de Week van de Amateurkunsten Het del van de WAK is AK-grepen en individuele kunstenaars die in hun vrije tijd artistiek en creatief bezig zijn, in de kijker te zetten. Met de WAK wil men een psitief imag creëren vr de amateurkunstensectr. Tijdens de WAK laat amateurkunst zich zien, hren en beleven. Het is een gelegenheid vr de inwners van een gemeente m het amateurkunstenklimaat beter te leren kennen en m te genieten van allerlei vrmen van kunstbeefening in de eigen nabije leefmgeving. (Van Munster, 2013, p.5). De WAK stimuleert de amateurkunst en culturele rganisaties m nieuwe verbindingen en samenwerkingsverbanden aan te gaan. Niet alleen tussen amateurkunstenbewegingen, maar k met partners uit andere sectren, zals zrg, welzijn, sprt, erfged, hreca en industrie. De WAK versterkt de waarde van kunstbeefening vr mensen in de lkale samenleving en maakt die zichtbaar. (Van Munster, 2013, p.5) De Grte Kunst 2014 In 2014 kmt het thema De Grte Kunst aan bd. Daarbij wrdt niet enkel verwezen naar de herdenking van de Eerste Wereldrlg. Wat betekent kunst in rlgstijd? En he reflecteert rlg in de kunst? Maar eveneens waarin is kunst grts, kunst met een grte en kleine K, letterlijk grte kunst, enz. vallen nder dezelfde titel (Week van de Amateurkusten, 2014, nline) De kleine artiest 2015 In 2015 kiest het FVA vr het thema De kleine artiest. Het staat vast dat er gefcust wrdt p de jnge kunstenaars (zwel kinderen als jngeren). Ok dit segment van de bevlking meten in cntact kmen met kunst en creativiteit. Dr samenwerkingen met schlen, jeugdbewegingen en jeugdhuizen wil het FVA dit publiek extra ged bereiken. Met mijn nderzek hp ik een beeld te krijgen ver he we de jngeren maximaal kunnen aanspreken en aantrekken. 26

27 7.5. Evaluatie WAK In dit nderdeel bespreek ik twee evaluaties van de WAK, namelijk in 2011 en In deze studies vind ik enkele bruikbare resultaten terug vr mijn nderzeksvraag en ik zal deze krt telichten Evaluatie van de Week van de Amateurkunsten in 2011 In 2011 heeft het FVA een brede bevraging uitgeverd in het kader van de evaluatie van de WAK in mei. Er werden drie grepen bevraagd waarbij ik de respndenten steeds zal vermelden, namelijk de WAK-cördinatren (81), de kunstenaars (214) en de niet-deelnemende gemeenten (28). 35 prcent van de 81 WAK-cördinatren vnd dat de WAK nvldende in de media werd geplaatst. 43 prcent vnd dat dit wel vldende was en 22 prcent had er geen idee van. Ik stel vast dat dit matige cijfers zijn. Intussen heeft het FVA al verschillende pgingen ndernmen m hieraan te werken. Mie vrbeelden zijn de prmtievide 8 die vr de WAK 2013 is gemaakt en een radispt in 2012 p Nstalgie. Een ander pvallend resultaat is dat er slechts in 30 prcent van de gemeenten activiteiten vr kinderen/jngeren werden gerganiseerd. De activiteiten die werden gerganiseerd, waren hfdzakelijk vr lagere schlen. Vrbeelden zijn enkele tentnstellingen in klasverband, theatervrstellingen vr jarigen, Het valt p dat er vr jngeren (van 18 tt 25 jaar) minder aanbd vrzien was. Deze bevindingen kunnen wrden meegenmen naar vlgende edities van de WAK. Een reden vr de lage pkmst van jngeren kan zijn dat ze zich niet aangesprken velen dr het aanbd f nvldende werden gestimuleerd m zelf iets te rganiseren. Aan de deelnemende kunstenaars (214) werd gevraagd f deze de WAK een gede naam vinden vr het evenement. Drie vierde van de kunstenaars vnden de WAK een gede naam. Vervlgens werd dieper p de term ingegaan. Deze resultaten wrden weergegeven in de grafiek. Hieruit blijkt dat de titel zeer weinig weerstand prept

28 Een psitieve bevinding is dat de term dr z ged als alle deelnemers gekend is. Helaas is de bekendheid van de WAK bij het grte publiek een stuk minder. De WAK als naam rept weerstand p De WAK als naam is gekend bij de deelnemers De WAK als naam is gekend bij het publiek Geen idee Nee Ja Evaluatie van de Week van de Amateurkunsten in 2012 In het jaar 2012 werd de evaluatie minder uitgebreid herhaald. De resultaten van deze studie kunnen wrden gezien als een steekpref. Een van de vragen was f de WAK- cördinatren (33) geprbeerd hebben schlen te betrekken bij de WAK. Uit deze cijfergegevens kan ik afleiden dat men in de tekmst wel graag kinderen en jngeren willen betrekken, maar dat er tt dan te in mindere mate is samengewerkt met schlen. Ik heb geprbeerd, maar ze waren niet geïtereseerd Ja, ik cmmuniceerde ver de WAK via schlen Neen, dat lijkt me niet interessant Ja, de schlen maakten deel uit van het prgramma Neen, maar ik zu dit in de tekmst graag den Aansluitend werd de vraag gesteld f jeugdbeweging betrkken werden. Hieruit blijkt dat slechts een zeer klein deel werd betrkken en dat de meerderheid hierin niet geïnteresseerd is. Naar de WAK 2015 te, heeft het FVA de bedeling veel jeugdbewegingen en jeugdhuizen te betrekken m z directer cntact ze hebben met de jngeren. Neen, dat lijkt me niet interessant Ik heb geprbeerd, maar ze waren niet geïntereseerd Neen, maar ik zu dat in de tekmst graag den Ja, ik cmmuniceerde via de jeugdbeweging Ja, de jeugdbeweging maakte deel uit van het prgramma

29 8. VERGELIJKING MET GELIJKAARDIGE INITATIEVEN Er bestaan in Vlaanderen heel wat sterke initiatieven die de delgrep jngeren via een specifieke aanpak van cultuur laten preven (Van Campenhut, 2005, p.5). Ik heb een selectie gemaakt m de WAK te inspireren. Ten eerste ks ik vr de WAK in Nederland, mdat er sterk wrdt inzet p sciale media zals Twitter en Facebk en het evenement vanzelfsprekend sterk lijkt p de WAK in België. Ik heb dus even ver het muurtje gekeken. Niet te lang en te ver, want er blijkt vldende ged materiaal vrhanden in nze vrtuin. Daarnaast heb ik vier evenementen gekzen die zeer ppulair zijn bij jngeren en allemaal al eens hebben plaatsgevnden in Gent. Deze gd practices bewijzen dat je jngeren warm kan maken en kan huden vr cultuur (Van Campenhut, 2005, p.5) WAK Nederland Nederland heeft het initiatief van de WAK vergenmen zals in België. De WAK is in Nederland vr het eerst gehuden in 2011 p initiatief van Kunstfactr (vanaf 2013 het LKCA 9 ). Met ingang van 2013 is de WAK ndergebracht in de stichting WAK Nederland, die zrgt vr de uitvering en de prmtie. In 2013 vnd de WAK plaats van zaterdag 25 mei tt en met 2 juni. Dit is een maand later dan de WAK in België. (Van Munster, 2013, p.6) Pers en publiciteit Stichting WAK Nederland verzrgt de landelijke publiciteit. De WAK heeft drie maal de landelijke dagbladpers gehaald. Daarnaast hebben ze landelijke publiciteit gegenereerd via een tv-spt en er waren radi-interviews. Op lkaal niveau zrgde elke gemeente zelf vr de publiciteit. Dit gebeurde p verschillende manieren, met gebruik van tv, radi en plaatselijke kranten (Van Munster, 2013, p.6) Prmties en websites De WAK in Nederland heeft een website waarp alle gemeenten hun infrmatie kunnen plaatsen, maar deze wrdt niet altijd tegankelijk ervaren. (Van Munster, 2013, p.36). WAK Nederland geeft daarnaast een tlkit uit met prmtiemateriaal. De WAK België vrziet k prmmateriaal. WAK Nederland vraagt aan de gemeenten die deelnemen een financieel deelnemersbijdrage (Van Munster, 2013, p.36). Dit wrdt in België niet verwacht, aangezien het FVA deelnemen aan de WAK z laagdrempelig mgelijk wil huden. 9 Landelijk kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 29

30 Sciale media WAK Nederland heeft p Twitter 859 vlgers en tweets en p Facebk 611 vlgers (Van Munster, 2013, p.36). Dit verschilt grndig van WAK België, dat veel minder actief is p Twitter met 133 vlgers en 100 tweets (Twitter, 2014, nline). Op Facebk heeft de WAK pagina mmenteel 710 vlgers Cntact met de Nrderburen Ik heb cntact pgenmen met de WAK in Nederland m meer te weten te kmen ver hun cmmunicatie specifiek naar jngeren te. Ze wisten me via mail te vertellen dat ze als landelijke rganisatie hun cmmunicatie richten p het grte publiek. Vanwege beperkte financiële middelen richten ze zich niet p speciale delgrepen anders dan de amateurkunstenaars en kunstliefhebbers. Vr de WAK in Nederland wrdt Facebk wel ingezet als cmmunicatiemiddel, maar dat den ze vral m in cntact te blijven met de lkale cördinatren, rganisatren en deelnemende kunstenaars. Daarnaast wrdt Twitter k gebruikt, maar dat is echter alleen gericht p de cördinatren The Big Draw The Big Draw (TBD) is een initiatief van één van de negen AK s, namelijk KUNSTWERKT. TBD vnd dit jaar plaats begin ktber in Gent. Dit inspirerende tekenfestival vertrekt vanuit de vertuiging dat iedereen kan tekenen. Daarm tracht TBD z veel mgelijk mensen er te aan te zetten hun ideeën uit te veren en hun creativiteit te laten werken. Naast de actieve wrkshps en tekeninitiatieven, wrdt k uitgedaagd m na te denken ver de discipline zelf. TBD is ntstaan in Lnden, waar The Campaign fr Drawing in 2000 een eerste editie rganiseerde. Dr het grte succes werd TBD vergenmen dr steden in meer dan 20 andere landen. Na Lnden vlgden nder andere Berlijn, Barcelna, Ls Angeles, Chicag, New Yrk, en in 2013 dus k Gent. (The Big Draw, nline, 2014). Zelf kreeg ik van schl de pdracht m deel te nemen aan TBD en dit was een psitieve ervaring. Ik vind het een zeer inspirerend initiatief en merk p dat jngeren warm lpen vr TBD. Daarm heb ik beslten de rganisatr van TBD te cntacteren vr een interview m z meer te weten te kmen ver wat hun sleutel tt succes is. Mijn bevindingen lees je in

31 8.3. Ktrute De Ktrute is een jaarlijks evenement gerganiseerd dr AmuzeeVus waarbij studentenkten wrden mgetverd tt tentnstellingsruimte-vr-één-nacht. Jnge kunstenaars expseren een avnd lang in de gezellige mkadering van studentenkamers. De bedeling van het evenement is m de drempel tussen jngeren en musea kleiner te maken. De Ktrute pent met een feestelijke kick-ff in het culturele hart van de steden dat tevens die avnd als infpunt dient. De Ktrute vindt elk jaar plaats in nvember, in minstens twee studentensteden (AmuzeeVus, nline, 2014). Het is een gezellig gebeuren waarbij je met het gent van een drankje je eigen favriete rute uitstippelt. AmuseeVus rganiseerde al vijf keer haar unieke Ktrute in Gent Alles kan subsidie De Alles kan subsidie geeft kansen aan jngeren die jnger zijn dan 30 jaar en bezig zijn in Gent met film/vide, natuur, mde, dans, breien, muziek, gamen, de vierde wereld, skaten, literatuur, klimmen, beeldende kunst, geznde veding, theater, petanque f iets helemaal anders (Jeugddienst Gent, 2014, nline). Het is een mi vrbeeld dat jngeren in Gent ndersteund met hun creatieve ideeën. Ptentieel is aanwezig, aangezien er rechtstreeks cntact is met de jngeren. Tt vr krt was de Alles kan subsidie beperkt tt culturele activiteiten. De Jeugddienst merkte echter dat er ng heel wat jngeren met hun ideeën p hun hnger bleven zitten. Daarm werd de prjectsubsidie uitgebreid (Stad Gent, 2014, nline) KUNSTBENDE Kunstbende is een wedstrijd vr jngeren tussen de 13 en 19 jaar. Al 15 jaar brengt Kunstbende verschillende kunstvrmen samen in heel Vlaanderen en Brussel. Al jngeren waagden it hun kans. Inschrijven kan in één tt maximum drie categrieën: Beeldende, mde, DJ, dans, TXT, ft, perfrmance en muziek. De eersteprijs winnaars van alle vrrndes gaan dr naar de finale, waar ze pnieuw hun talent tnen vr een prfessinele jury. Er zijn verschillende prijzen zals wildcards, vrijkaartjes, beken en meer. Bvendien krijgt elke deelnemer een prfessineel juryrapprt (Kunstbende, s.d., nline). Kunstbende is daardr meer dan zmaar een wedstrijd in kunst. Het eindigt niet met het pdium f de ruimte p de finale. Jngeren krijgen andere kansen aangebden, nemen deel aan wrkshps en wrden uitgestuurd naar internatinale festivals. (De Schampheleire, 2004, p.7). 31

32 9. HUIDIGE PROMOTIE VAN DE WAK Het FVA heeft heel wat prmtiemateriaal vr de WAK dat jaarlijks wisselt. Z zijn er de affiches, de website en de nieuwsbrieven, maar elk jaar is er k een specifieke drager. In 2014 was dit de WAK-gazet 10, terwijl er in 2013 een WAK-kaart is gemaakt en in 2012 een brchure. Via gerichte persberichten brachten ze de sectr z vaak mgelijk kwalitatief in de media. Daarnaast is het FVA actief p verschillende sciale media. Ik zal de kanalen waar het FVA vr de WAK p actief is, krt vernemen in dit hfdstuk Affiches Elk jaar is er een campagnebeeld van de WAK dat de gemeenten, f sinds dit jaar de individuele kunstenaars tegestuurd kunnen krijgen. Hiernder zie je de evlutie van de affiches van 2015 tt Op de affiches staat er beperkte infrmatie, dus is het belangrijk dat de affiche nmiddellijk in het g springt en er aantrekkelijk uitziet. Affiches meten aanspren m infrmatie p te zeken. Een pvallende affiche hebben is dus essentieel vr het slagen van een campagne. In de eerste plaats wil het FVA herkenning van het evenement genereren, daarnaast het lg van de WAK in de kijker zetten en tt slt dat men vertruwd raakt met het campagnebeeld Twitter Twitter is een sciaal netwerk waar je dr middel van 140 tekens een bericht kunt plaatsen. Dit wrdt k wel twitteren genemd. (Marcncepts, 2013, nline). De WAK heeft een Twitteraccunt waar er prmtie wrdt gemaakt vr de WAK. Deze wrdt zelden gebruikt gezien er maar 100 tweets zijn uitgeznden. Het FVA heeft zich wel vrgenmen meer te werken met Twitter. 10 Alle activiteiten wrden in de WAK-gazet samengebracht en vergezeld van artikels en interviews. De WAK-Gazet wrdt via verschillende kanalen uitgebreid verspreid ver Vlaanderen en Brussel. 32

33 9.3. Site De website werd p punt gehuden met inhudelijke en praktische infrmatie ver de WAK. De website kreeg een vlledig nieuw design in september De nieuwe structuur sluit lgischer aan bij de dagelijkse werking van het FVA en zal de bezeker gemakkelijker drheen de veelheid aan infrmatie leiden (vrtgangsrapprt, , p.10). De website ziet er sindsdien veel hipper en aantrekkelijker uit. Vr jngeren is dit van grt belang, aangezien ze veel waarde hechten aan beeldvrming Blg De amateurkunstenblg is in 2012 in het leven gerepen mdat het nmgelijk is m alle leuke en beiende activiteiten mee te beleven (Frum vr Amateurkunsten, 2014, nline). Een blg is een site in een dagbekstijl. De maker, de blgger, plaatst links naar andere webpagina's die hij f zij leuk f interessant vindt. Deze links zijn vaak vrzien van een (krt) stukje cmmentaar van de weblgger (Hmepagamaken, s.d., nline). Het is dus mgelijk m te preven vanuit je luie zetel van de crème de la crème van de amateurkunstensectr, hun activiteiten, prjecten en evenementen. Deze wrdt p regelmatige basis geved met nieuwe verslaggeving. Een kleine, maar vaste pleg amateurkunstenreprters bezeken activiteiten uit de sectr en brengen hierver verslag uit p de blg. In deze grep reprters zitten er k jngeren van 26 jaar. Ik denk dat het meerwaarde is al er meer jngeren zuden blggen vr de WAK. 33

34 9.5. Facebk Facebk is het bekendste en ppulairste sciale netwerk ter wereld. Facebk wrdt vr verschillende deleinden gebruikt, bijvrbeeld m vrienden te vertellen wat je bezighudt, ft's en artikelen te delen, te chatten f als prmtieplatfrm (Techzine, 2012, nline). Via deze pagina bericht het FVA regelmatig ver leuke prjecten, prepen en weetjes van de WAK. Het FVA wendt dit kanaal aan m een psitieve uitstraling te geven aan de veelheid van initiatieven tijdens de WAK. (Vrtgangsrapprt, , p.12). Facebk en sciaal-culturele rganisaties lijken een gede cmbinatie te zijn vlgens een nderzek van SOCIUS. Z'n 80% van de 140 erkende sciaal-culturele rganisaties zijn aanwezig p de ppulairste sciale netwerksite. (SOCIUS, 2014, nline) Pagina-updates Op 40% van de pagina's wrdt meerdere malen per week een nieuw bericht geplaatst en in 20% van de gevallen is er sprake van een wekelijkse update. Het blijkt dat een Facebkpagina pas echt rendeert als die bijna dagelijks geüpdatet wrdt. Een 'slapende' pagina werkt eerder cntraprductief en kan de perceptie creëren van een weinig actieve rganisatie (SOCIUS, 2014, nline). 34

35 10. JONGEREN BEREIKEN Werken met sciale media levert drgaans bij jngeren meer aandacht p dan een mailing f flyeractie. Een mailtje wrdt niet altijd gepend en gelezen, daarm is het belangrijk dat het nderwerp van de mail veelzeggend is. Een pushbericht van Facebk bijvrbeeld wrdt sneller gelezen. Daarnaast is het sharable element het allerbelangrijkst, want als jngeren je evenement graag willen delen met hun vrienden, dan zrgen zij vr een effectieve en snelle verspreiding van de bdschap. Daarbij is het slim m altijd ged beeld te gebruiken, want jngeren zijn visueel ingesteld. De lk & feel met ged zijn, anders vinden ze het niet interessant (Sprut, 2012, nline) Tips & tricks Jngerenmarketing is een vak apart. Simn van Cleeff, prichter van het interactief jngerenmarketingbureau The Yung Generatin, geeft bepaalde tips he je ze het beste kunt benaderen Zrg dat jngeren iets kunnen den Jngeren willen als het m een cmmerciële bdschap gaat, een benefit. Het heeft dus geen zin m ze alleen een bdschap te zenden in de vrm van een banner f flyer, f m ze alleen m likes p Facebk te vragen. (Sprut, 2012, nline) Weet p welke plekken je gezien met wrden Weet waar je gezien met wrden; welke sites nu ppulair zijn. Dat is ng niet eenvudig, want wat jngeren vandaag leuk vinden, kunnen ze mrgen niks vinden (Sprut, 2012, nline). Daarm is een gede veling met hun leefwereld vlgens mij ndzakelijk Wees mbiel bereikbaar Het gebruik van de smartphne is heel hg nder jngeren. Als de site daar niet cmpatibel vr is, dan kmen ze niet terug als bezeker. Het is znde als je daardr bezekers mislpt. Het is belangrijk dat de tegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van je site z hg mgelijk is. (Sprut, 2012, nline). Met deze tips in het achterhfd sluit ik deel 1 van mijn bachelrpref af. In deel 2 bespreek ik de drie verschillende nderzeksmethden dat ik heb tegepast m mijn resultaten te verzamelen. Vervlgens ga ik per nderzeksmethde enkele cnclusies frmuleren waarp ik mij zal baseren in het laatste hfdstuk m suggesties te frmuleren dat de cmmunicatie van de WAK naar jngeren te kan ptimaliseren. 35

36 DEEL DATAVERZAMELING Vr het nderzek heb ik gebruik gemaakt van drie verschillende nderzeksmethdes. Eerst heb ik een enquête afgenmen bij drie verschillende grepen jngeren. Vervlgens interviewde ik twee rganisaties die vr het FVA inspiratiebrnnen kunnen zijn. Ik slt af met een fcusgrep waarvr ik tien jngeren heb samengebracht. In wat vlgt, zal ik elke methde telichten en uit de bevindingen enkele cnclusies trekken waar ik mij p zal baseren vr de suggesties die ik het FVA aanreik in het laatste hfdstuk Enquête Om een deel van mijn gegevens te verzamelen, hanteerde ik enkele enquêtes. Dit gaf de mgelijkheid m p een krte tijd veel gegevens van een grt aantal jngeren te verzamelen. Er werd geen gebruik gemaakt van een nline enquête, maar van gedrukte exemplaren. Ik heb hiervr gekzen, mdat ik persnlijk cntact met de jngeren prefereer. De bevraging is in drie verschillende schlen uitgeverd, namelijk het KASK, HGent en KA Vskenslaan. Het was ndzakelijk dat alle leeftijden zuden vertegenwrdigd zijn in het nderzek. De pvallendste resultaten wrden weergegeven in een grafiek, andere vragen zullen enkel vermeld wrden en de vragen dat niet aan bd zijn gekmen bij het invullen van de vragenlijst, wrden niet besprken Inhud van de enquête De vlledige vragenlijst is terug te vinden als bijlage 1. Inhudelijk was de enquête vr elke grep gelijk. De enquête bestaat deels uit ja/nee vragen waarbij steeds wrdt drverwezen naar een vlgende vraag, afhankelijk van wat je geantwrd hebt. Vervlgens zijn er k meerkeuzevragen waar er telkens meerdere antwrden mgelijk zijn. Ik wil hfdzakelijk achterhalen f jngeren bezig zijn met amateurkunsten en f ze de WAK al dan niet kennen. Indien ze de WAK kennen ga ik na via welk kanaal en wat ze er van vnden. Ik geef een krte intrductie van wat de WAK inhudt, namelijk: De WAK is een jaarlijks evenement van eind april tt begin mei dat plaats vindt ver heel Vlaanderen en Brussel. 10 dagen lang wrden amateurkunsten in de schijnwerpers gezet. De WAK heeft als del m een psitief imag Vervlgens stel ik de vraag f de jngeren interesse hebben in een evenement zals de WAK. Ik sluit af met de vraag via welk kanaal ze zich zuden infrmeren ver de WAK en tt welke leeftijdscategrie ze behren. 36

37 Steekprefplan De leeftijdsgrenzen die ik als afbakening neem, zijn jngeren tussen 14 en 25 jaar. Dr verschillende Gentse schlen te bezeken en daarnaast ng een bevraging p straat in de steekpref p te nemen, heb ik een verscheiden publiek. Dit heeft een psitieve invled p de representativiteit van dit nderzek. Ik ben me er weliswaar wel van bewust, dat dit nderzek te klein is m echt van een crrecte representatie te spreken Cntactname Zals verder ng duidelijk zal wrden, heeft deze manier van bevraging k nadelen. Ik was afhankelijk van de medewerking van de jngeren, maar k van de schl, en dus de directie. Dit was niet steeds even eenvudig. Een belangrijk struikelblk was het vinden van vrije lesuren. Vr mijn bevraging in het KASK was dit geen prbleem, aangezien het een vrij tnmment was en het maar ver 25 enquêtes ging. Daar stelde zich wel een ander prbleem dat verder in dit hfdstuk zal wrden tegelicht. Vr de bevraging in HGent heb ik vlgens twee spren gewerkt en dit leverde 130 enquêtes p. In de eerste plaats heb ik rnd de 100 jngeren bevraagd in de biblitheek en het andere deel tijdens mijn presentatie ver de stageplaats aan twee klassen van het eerste jaar Sciaal Werk. Het was nvermijdelijk dat de jngeren de enquête niet steeds crrect invulden en de vragen niet grndig geneg hadden gelezen, wat sms vr een vertekend beeld zrgt Wijze van bevraging Enkel tijdens de bevraging in KA Vskenslaan was ik niet aanwezig, aangezien daar de enquête slechts mcht wrden afgenmen tijdens de studie. Ik heb 100 enquêtes binnengebracht met een begeleidende brief en met de vraag de jngeren er p te wijzen ged de vragen te lezen m futen te vrkmen. Om tch veling te krijgen met jngeren tussen de 14 en 18 jaar, ging ik de straat p pzek naar deze jngeren Respns De respndenten heb ik nderverdeeld in 3 grepen, namelijk: Jngeren in het KASK (18-25 jaar) Leerlingen HGent (17-25 jaar) Leerlingen KA Atheneum en jngeren p straat (14-18 jaar) 37

38 Enquête in het KASK De eerste enquête startte tijdens een tentnstelling van het 3 de jaar in het KASK. Ik had die avnd 50 enquêtes mee met een respnsgraad van 25. Het werd snel duidelijk dat de titel Week vr de Amateurkunsten vr prblemen zrgde. Het riep bij deze jngeren allerhande vragen p zals denk je dat wij amateurs zijn? Niet alle jngeren waren dan k bereid m de enquête in te vullen. Vraag 1: Beefen je een creatieve hbby? Op de vraag f je een creatieve hbby beefent antwrde 24 van de 25 jngeren een vlmndige ja. De eerste vraag zrgde al nmiddellijk vr weerstand bij de jnge kunstenaars. Hbby is een misplaats wrd, aangezien het vr hen juist een passie is en ze er vr gekzen hebben m zich verder te specialiseren in hun discipline. Bij nader inzien had ik tch beter vr een ander wrd gekzen. Er zijn alternatieven vr dit wrd zals kunstzinnige activiteit. Ik mest regelmatig duidelijk maken dat ze dit begrip niet te eng mchten interpreteren. Vraag 2: Welke kunstvrm beefen je? Beeldende kunst steekt er met kp en schuders bven uit. Op de tweede plaats ft, film en vide en p de derde plaats rck, pp en elektrnische muziek. Het was een tentnstelling van heel het 3 de jaar, dus alle richtingen waren aanwezig. Verschillende nder hen waren k met meerdere kunstvrmen bezig. 38

39 Vraag 3: Ken je de WAK? Nee 60% Ja 40% Op de vraag f ze de WAK kennen antwrdden 10 jngeren dat ze het kenden en vr 15 jngeren was het nbekend. Dit cijfer is behrlijk hg vr het aantal dat ik heb kunnen bevragen. Het is zdende psitief dat deze jngeren de WAK kennen, maar dit det ng meer de vraag rijzen waarm er tch niet veel jngeren p de WAK afkmen. Het viel me k p dat er wel jngeren waren die de Week van de Amateurkunsten kennen, maar de afkrting WAK niet. Vraag 4: Waarvan ken je de WAK? Andere Pinterest Blg Twitter Facebk Website Wedstrijden (Ogetuige/ Cllage14) Gemeente Amateurkunstenrganisatie Vereniging waar je lid bent Affiches Deeltijds Kunstnderwijs Schl Prgrammabrchures Via vrienden, familie, kennissen, Van de 10 jngeren die de WAK kennen, kent meer dan helft de WAK via vrienden, familie f kennissen. Het is hfdzakelijk mnd-tt-mndreclame waardr deze jngeren de WAK kennen. Daarnaast zijn er k enkele jngeren die het kennen via de schl en via de affiches. Elk jaar wrden de affiches van de WAK ruim verstuurd naar de gemeentes die er vragen, dus het verbaasd me enigszins dat dit cijfer niet hger ligt. 39

40 Vraag 5: Ben je al eens iets uit het aanbd van de WAK gaan bezeken? 10 jngeren gaven aan dat ze de WAK kennen, maar er hebben slechts 8 van de 10 deze vraag ingevuld. Van deze jngeren geven er 7 aan dat ze het wel kennen, maar ng niet iets hebben bezcht uit het aanbd van de WAK. Slecht 1 iemand heeft de WAK al bezcht, wat een teleurstellend cijfer is. Vraag 6: Zu je in de tekmst de WAK bezeken? 17 jngeren antwrdden de WAK wel eens te willen bezeken, en 6 zuden dit niet den. Vraag 7: Waarm zu je de WAK niet bezeken? De vrnaamste reden waarm ze de WAK niet zuden bezeken, is mdat ze zich niet aangesprken velen dr de term amateurkunst. Al bij de eerste enquête die ik liet afnemen, werd het duidelijk. Deze jngeren haakte nmiddellijk af vanaf ze het wrd amateurkunst zagen staan. Ze zeiden dat ze niet geasscieerd wilden wrden met amateurs. Mijn mentr had me al uitgelegd dat de term amateurkunst vaak vragen prept i.v.m. afbakening. Het is meilijk een lijn te trekken wie er amateurkunstenaar is en wat daar de indicatren vr zijn, maar de sectr heeft beslten deze term te behuden. Het is pvallend dat het wrd een verkeerd beeld p wekt bij deze grep jngeren. Het wrd wrdt verward met amateuristisch, wat ndeskundig betekent (Van Dale, nline, 2014). Dit is een spijtige zaak, want z zie je heveel invled de beeldvrming van dit wrd heeft p de jngeren. Vraag 8: Zu je in de tekmst de WAK pnieuw bezeken? Vraag 10: Heb je zelf al iets gerganiseerd in het kader van de WAK? Vraag 12: He was het m iets te rganiseren in het kader van de WAK? Er werd al aangegeven in vraag 5 dat slechts 1 iemand de WAK had bezcht. Deze persn heeft k iets gerganiseerd tijdens de WAK en was hier tevreden ver. Het is psitief dat deze persn in de tekmst pnieuw naar de WAK zu gaan en een activiteit rganiseren als aangenaam heeft ervaren. Vraag 9 met de vraag waarm men niet pnieuw de WAK zu bezeken f vraag 11 waarm men ng niets heeft gerganiseerd in WAK, waren vr niemand van tepassing. 40

41 Vraag 13: Als je infrmatie zu pzeken ver de WAK, via welk kanaal zu je dit den? Er kmt verduidelijk naar vr dat de website het kanaal bij uitstek is waar jngeren infrmatie gaan zeken. Op de tweede plaats kmt de Facebkpagina. Het is pvallend dat de andere kanalen maar in heel kleine mate wrden gebruikt. Vraag 14: Wat zu er beter kunnen aan de prmtie? Persnlijk cntact Duidelijkere cmmunicatie naar jngeren te Een andere naam vr het evenement Meer inzetten p sciale media Meer disciplines die ppulair zijn bij jngeren Meer publiciteit via de media De meerderheid van de bevraagden geven aan dat ze meer publiciteit via de media zuden aanraden m zichtbaarder bij de jngeren te zijn. Op de tweede plaats kmt meer inzetten p sciale media. Tt slt is duidelijke cmmunicatie specifiek naar jngeren te, een aandachtpunt. Vraag 15: Tt welke leeftijdscategrie behr je? De 25 jngeren dat ik heb bevraagd, waren allemaal tussen de 19 en de 25 jaar. 41

42 Enquêtes in HGent De tweede lcatie vr de bevraging was HGent Campus Schnmeersen. Van schl uit kreeg ik de pdracht een presentatie te geven ver het FVA in twee klassen van het eerste jaar Sciaal Werk. Vr de presentatie van start ging, heb ik de enquête in de biblitheek van de Campus uitgedeeld. Dit ging veel vltter dan tijdens de tentnstelling in het KASK. Jngeren kwam spntaan vragen wat de enquête inhield en f ze knden helpen. Tijdens de presentatie was er tijd m in de twee klassen van het eerste jaar de enquête te laten rndgaan. Na de presentatie ben ik pnieuw naar de biblitheek gegaan m het resterende aantal van de enquêtes af te nemen. In ttaal hebben er 130 jngeren de enquête ingevuld. Vraag 1: Beefen je een creatieve hbby? Ja 34% Nee 66% Het is pvallend dat bijna drie vierde niet creatief bezig is. In de biblitheek van Schnmeersen zit er een zeer diverse grep leerlingen die verschillende studies vlgen zals bedrijfsmanagement, chemie, elektrmechanica, huttechnlgie, mdetechnlgie, ffice management, rthpedaggie, retailmanagement, sciaal werk, textieltechnlgie, tegepaste infrmatica en vastged (Hgeschl Gent, s.d., nline). De ene richting zal waarschijnlijk al creatievere jngeren aantrekken dan de andere, maar algemeen genmen zijn de amateurkunst gerelateerde richtingen p deze campus in de minderheid. Vraag 2: Welke kunstvrm beefen je? Andere Creatief schrijven Beeldende kunsten Ft, film, vide Jazz en flk Rck, pp, elektrnische muziek Kr en vcale muziek Harmnie, fanfare, brassband en rkesten Theater, figurentheater en vertelkunst Dans

43 De tpper is rck, pp en elektrnische muziek, gevlgd dr ft, film en vide en p de derde plaats beeldende kunst. Dit is dezelfde tp drie als mijn bevraging bij het KASK, maar dan in een andere vlgrde. Het kan dus interessant zijn m deze disciplines aan bd te laten kmen tijdens de WAK en p plaatsen waar deze disciplines wrden beefend, prmtie te maken vr de WAK. Vraag 2: Ken je de WAK? 4% Ja Nee 96% Ik stel vast dat de WAK amper dr de jngeren gekend is, want slechts 5 van deze 130 jngeren kende de WAK. Er zijn duidelijk ng inspanningen ndig bij de prmtie m meer jngeren te bereiken. Vraag 4: Waarvan ken je de WAK? Van de jngeren die aangaven de WAK wel te kennen, waren er 2 die de WAK kenden dr vrienden, familie f kennissen en één persn die de WAK kende via prgrammabrches, gemeente en affiches. Ondanks deze lage cijfers is het pnieuw mnd-tt- mndreclame die het meest effect heeft. Vraag 5: Ben je al eens iets uit het aanbd van de WAK gaan bezeken? Van de 5 jngeren die aangaven de WAK te kennen, is er maar slechts één iemand die al eens iets uit het prgramma heeft bezcht. Dit is weer een frappant en triest cijfer. Het tnt aan he weining jngeren de WAK bezeken, ndanks het feit dat ze het kennen. Een psitieve nt is dat deze persn aangeeft in vraag 8 in de tekmst de WAK pnieuw te willen bezeken. 43

44 Vraag 6: Zu je in de tekmst eens iets bezeken uit het aanbd van de WAK? Nee 45% Ja 55% De cijfers zijn min f meer gelijk, maar het merendeel geeft aan in de tekmst wel eens iets uit het aanbd van de WAK te willen bezeken. Dit is een psitieve bevinding, want dit wijst erp dat er wel interesse is in de WAK, mits de jngeren er infrmatie ver krijgen. Het tnt k aan dat het niet z is dat enkel jngeren die creatief bezig (44) zijn de WAK zuden bezeken. Vraag 7: Waarm zu je de WAK niet bezeken? de term amateurkunstenaar' Interesseert me niet 27 Ik weet er niet geneg van peride eind april tt begin mei De meeste jngeren geven aan dat een evenement als de WAK hen niet interesseert. Opvallend p de tweede plaats kmt dat jngeren zich niet aangesprken velen dr de term amateurkunstenaar. Vraag 13: Als je infrmatie zekt ver de WAK, via welk kanaal zu je dit den? De site is verduidelijk de kplper, met p de tweede plaats de Facebkpagina. Dit is pnieuw dezelfde tp twee als in mijn vrige bevraging in het KASK. Hieruit kan ik afleiden dat het belangrijk is dat er verder wrdt ingezet p een gede duidelijke en aantrekkelijke site. Om de Facebkpagina bekender te maken, kan er wrden gedacht aan manieren m meer likes te verzamelen. 44

45 Vraag 14: Wat zu er beter kunnen aan de prmtie? Persnlijk cntact Duidelijkere cmmunicatie naar jngeren te Een andere naam vr het evenement Meer inzetten p sciale media Meer disciplines die ppulair zijn bij jngeren Meer publiciteit via de media Het valt p dat de meerderheid aangeeft dat meer publiciteit via de media beter zu zijn. Op de tweede plaats kmt inzetten p sciale media. Dit zijn dezelfde twee tppers die naar vr kwamen bij het KASK. Vraag 15: Tt welke leeftijdscategrie behr je? Er waren maar weinig jngeren tussen de 17 en 18 jaar, maar dit was te verwachten, aangezien ik de enquêtes in de hgeschl heb afgenmen. Ik heb geprbeerd m de jngere categrie te bereiken dr in twee klassen van het eerste jaar Sciaal Werk mijn enquête af te nemen. Van de jngste leeftijdscategrie zijn er 4 van de 14 die die een creatieve hbby beefenen en naar de WAK zuden gaan. Deze 14 jngeren tussen de 17 en 18 jaar zuden allemaal infrmatie pzeken via de website. Het kmt duidelijk naar vr dat veel bevindingen vereen kmen met de resultaten van de bevraging in het KASK. Het viel mij p dat de jngste categrie tt nu te ntbrak in de resultaten. Daarm heb ik tt slt een middelbare schl bevraagd, zdat deze leeftijdscategrie beter vertegenwrdigd zu zijn in de resultaten. 45

46 Enquêtes bij 14 tt 18 jarigen Tt slt ging ik p zek naar 14 tt 18 jarigen, mdat deze ntbraken in mijn vrige bevragingen. Hiervr heb ik de middelbare schl Kninklijk Atheneum (KA) Vskenslaan te Gent gecntacteerd. Wegens rganisatrische redenen was ik gendzaakt m de enquêtes af te geven p het secretariaat. Nadat ik dit nieuws hrde, trk ik er zelf p uit m jngeren van jaar te zeken. Op deze manier heb ik tch een persnlijk cntact gehad. Ik mcht 100 enquêtes binnenbrengen en de respnsgraad was 77. Op straat zijn er vervlgens ng 19 jngeren extra bevraagd. In ttaal heb ik 96 enquêtes afgenmen bij deze leeftijdscategrie. Vraag 1: Beefen je een creatieve hbby? Ja 33% Nee 67% Het is pvallend dat het vergrte deel geen creatieve hbby beefent, namelijk bijna twee derde. Slechts één derde beefent wel een creatieve hbby. Ik had verwacht dat dit aantal hger zu liggen, want uit het nderzek Amateurkunsten in beeld gebracht blijkt dat 64% (later 71%) van de 14 tt 17 jarigen amateurkunst beefent. Vraag 2: Welke creatieve hbby beefen je? Andere Creatief schrijven Beeldende kunsten Ft, film, vide Jazz en flk Rck, pp, elektrnische muziek Kr en vcale muziek Harmnie, fanfare, brassband en rkesten Theater, figurentheater en vertelkunst Dans

47 Bij deze leeftijdscategrie kmt er een andere tp drie naar vr met als kplper dans. Op de tweede plaats kmt rck, pp en elektrnische muziek. Deze categrie staat bij de drie bevragingen in de tp drie en tt slt creatief schrijven wat vrheen ng niet aan bd kwam. Deze resultaten kmen niet vereen met de resultaten van Amateurkunsten in beeld gebracht, waar schrijven p de eerste plaats stnd, gevlgd dr beeldende kunst en beeldexpressie. Vraag 3: Ken je de WAK? Opnieuw een frappant cijfers dat weergeeft he weinig jngeren de WAK kennen. Slechts 2 van de 69 kennen de WAK. Vraag 4: Waarvan ken je de WAK? De twee jngeren die aangaven de WAK te kennen, duidden twee kanalen aan. Dit was via het deeltijdskunst nderwijs en via Pinterest 11. Dit zijn twee verrassende keuzes. In de vrige bevragingen, kwamen vlledig andere kanalen naar vr. Vraag 5: Ben je al eens iets uit het aanbd van de WAK gaan bezek? Van de twee jngeren die de WAK kenden, is er één iemand die de WAK al heeft bezcht. Deze persn zu in de tekmst pnieuw naar de WAK gaan en heeft k al iets gerganiseerd tijdens de WAK en heeft dit als heel ged ervaren. Vraag 6: Zu je in de tekmst de WAK bezeken? Neen 65% Ja 35% Deze cijfers vind ik wat teleurstellend. Ze leunen aan bij de resultaten van vraag 1, namelijk één derde heeft geen interesse m de WAK te leren kennen. Dit terwijl je bij de vrige bevragingen van bij jngeren van 18 tt 25 jaar wel merkte dat ze bereid waren de WAK te bezeken, k als ze geen creatieve hbby beefenen. 11 Pinterest is een sciaalnetwerksite die fungeert als prikbrd. De gebruiker kan ver het hele web afbeeldingen pinnen en vervlgens p een van de aangemaakte "mdbards" plaatsen. 47

48 De antwrden p de vraag waarm ze de WAK niet zuden bezeken, zijn divers. Merendeel geeft aan niet geïnteresseerd te zijn, wat jammer is. Op de tweede plaats staat pnieuw de term amateurkunsten waar jngeren zich niet dr aangesprken velen. Vraag 8: Zu je in de tekmst de WAK pnieuw bezeken? Vraag 10: Heb je zelf al iets gerganiseerd in het kader van de WAK? Vraag 12: He was het m iets te rganiseren in het kader van de WAK? Er werd al aangegeven in vraag 5 dat slechts één iemand de WAK heeft bezcht. Deze persn heeft k iets gerganiseerd tijdens de WAK en vnd het heel ged. Het is psitief dat deze persn in de tekmst pnieuw naar de WAK zu gaan en een activiteit rganiseren als aangenaam heeft ervaren. Vraag 13: Als je infrmatie zekt ver de WAK, via welk kanaal zu je dit den? Opnieuw kiest de vergrte meerderheid, namelijk twee derde vr de website. Op de tweede plaats is Facebk pnieuw van de partij. Bij deze leeftijdscategrie had ik een veel hger resultaat bij Facebk verwacht. Van de negen die andere hebben aangeduid, was het gegeven antwrd meestal ggle. Dit sluit vlgens mij dicht aan bij de site, aangezien Ggle een zekmachine is waarmee je kunt surfen naar de websites en dus k naar de website van de WAK. 48

49 Vraag 14: Wat zu er beter kunnen aan de prmtie? Andere Persnlijk cntact Duidelijkere cmmunicatie naar jngeren te Een andere naam vr het evenement Meer inzetten p sciale media Meer disciplines die ppulair zijn bij jngeren Meer publiciteit via de media Vr de derde keer p rij, geven de jngeren aan dat meer publiciteit via de media verschil zu maken. Opnieuw staat Facebk p de tweede plaats. Het is duidelijk dat dit twee kanalen zijn die maximaal meten wrden ingezet naar de tekmst te indien het FVA meer jngeren met de WAK wil bereiken. Vraag 15: tt welke leeftijdscategrie behr je? Mijn delstelling was m met mijn enquête jngeren te bereiken tussen de 14 en 18 jaar. Ik ben in mijn pzet geslaagd, aangezien er maar 3 jngeren niet tt deze categrie behrden. Het aantal jarigen en jarigen is min f meer gelijk. Deze jngste leeftijdscategrie verschilt in lichte mate van de 18 tt 25 jarigen. Dit kwam vrnamelijk naar vr bij de ppulairste disciplines. In het vlgende nderdeel zal ik enkele cnclusies trekken p basis van de verkregen resultaten. 49

50 Cnclusies uit alle enquêtes In dit hfdstuk wrden enkele pvallende cnclusies besprken die in het g sprngen ver de drie bevraagde grepen. In ttaal zijn er 251 jngeren tussen de 14 en 25 jaar bevraagd met eenzelfde enquête. Ik heb de bevraging pgesplitst in drie grepen, namelijk studenten van het KASK (25), studenten HGent campus Schnmeersen (130) en jngeren tussen 14 en 18 jaar (96). Het valt p dat de meeste resultaten gelijklpend zijn bij de drie grepen, maar er zijn zeker en vast k verschillen. Ik kppel regelmatig terug naar de studie Amateurkunsten in beeld gebracht. Mijn bevindingen kmen niet steeds vereen met dit wetenschappelijk nderzek dat dateert uit Ik besef dan dat de resultaten van mijn nderzek niet glashelder zijn, want daarvr is de mvang van de steekpref te klein. Hiervr is verder nderzek vereist met een grtere respnsgraad. Tch denk ik niet dat we zmaar aan deze resultaten mgen vrbijgaan. Zwel ikzelf als het team van FVA en andere actren hadden het buikgevel dat de WAK een nbekende is in de leefwereld van jngeren. Dit vrgevel wrdt bevestigd in mijn nderzek. Beefenen jngeren een creatieve hbby? Ja 45% Nee 55% Uit de drie bevragingen samen cncludeer ik dat het beefenen van amateurkunst samenhangt met de pleiding die de jngeren vlgen. Uit de cijfers van het KASK blijkt dat iedereen één f meerdere creatieve hbby s beefent. Het valt p dat bij de studenten van HGent en jngeren van 14 tt 18 slechts 30% een creatieve hbby beefent. Zals ik al in hfdstuk 4 aanhaalde, zijn de aangebden studierichtingen aan de Campus Schnmeersen verwegend niet-creatieve richtingen. De uitznderingen zijn mde- en textieltechnlgie, sciaal werk en rthpedaggie. KASK daarentegen is gespecialiseerd in kunstpleidingen. Deze bevindingen kmen vereen de resultaten van Amateurkunsten in beeld gebracht, namelijk dat gerganiseerde beefenaars vaker afkmstig zijn uit sciaal-culturele richtingen. Een mgelijke verklaring vr het lage aantal is dat jngeren hun vrijetijdsbesteding niet als creatief f artistiek zien. 50

51 Mijn cijfers ver de beefening van amateurkunst bij jngeren, liggen veel lager dan het cijfer uit Amateurkunsten in beeld gebracht waar 64% jngeren tussen de 14 en 17 jaar participeert aan amateurkunst. De jngeren van 18 tt 25 jaar scren hger in de resultaten, maar halen helaas ng steeds het hge cijfer niet. Welke disciplines zijn het ppulairst bij jngeren? Dans 9% 5% 14% Theater, figurentheater en vertelkunst 15% 10% Harmnie, fanfare, brassband en rkesten Kr en vcale muziek 6% Rck, pp, elektrnische muziek 14% 5% Jazz en flk Ft, film, vide 3% 19% Beeldende kunsten Creatief schrijven De kunstvrm die het meest dr de het ttale aantal grep van 251 jngeren werd beefend is: 1. Rck, pp f elektrnische muziek (19%) 2. Beeldende kunst (15%) 3. Dans + ft, film en vide (14%) De leeftijdsgrep van 18 tt 25 jaar was behrlijk gelijklpend met dezelfde disciplines in de tp drie, maar in een andere vlgrde, namelijk beeldende kunsten, rck, pp en elektrnische muziek en ft en film. De jngere categrie van 14 tt 18 jaar, hudt er een iets andere tp drie p na. Behalve de categrie rck, pp en elektrnische muziek dat ng steeds p de tweede plaats staat, kmt dans en creatief schrijven naar vr. Deze resultaten kmen niet helemaal vereen met de bevindingen uit Amateurkunsten in beeld gebracht. De tp drie in de studie was schrijven, met p de tweede plaats muziek en tt slt beeldende kunst. Vlgens de studie zu schrijven dus het ppulairst zijn bij de jngeren, maar dit zie ik niet terugkeren in mijn resultaten. 51

52 Schrijven werd hfdzakelijk dr de jngeren van 14 tt 18 jaar aangegeven als creatieve hbby en in veel mindere mate bij de jngeren van 18 tt 25 jaar. Een reden kan de mschrijving creatief schrijven zijn. Deze term hudt zeer veel in, zals een blg schrijven, gedichten, versjes, maar k het bijhuden van een dagbek. Het is mgelijk dat de jngeren dit begrip niet ruim geneg hebben geïnterpreteerd. Een andere mgelijkheid is dat het aantal schrijvende jngeren werkelijk is gedaald. Om dit met zekerheid te kunnen vaststellen is verder nderzek vereist. Niet te vergeten is dat er steeds nieuwe tendensen zijn die een bepaalde discipline in de schijnwerpers zetten en hierdr het aantal beefenaars det stijgen. Dan denk ik bijvrbeeld aan ppulaire tv prgramma s zals S yu think yu can dance f The Vice van Vlaanderen. Jngeren kennen de WAK niet 7% 93% Ja Nee De bevinding waar je absluut niet mheen kan is dat de WAK z ged als een nbekende is vr de jngeren. Hieruit kan je cncluderen dat naar de WAK 2015 te het cmmunicatiebeleid grndig zal meten bijgestuurd wrden indien de WAK meer jngeren wil bereiken. Vanwaar kennen jngeren de WAK? Het beperkte aantal jngeren dat aangeeft de WAK wel te kennen, zijn hfdzakelijk de studenten van het KASK. Het wijst erp dat jngeren die bezig zijn met kunst eerder geneigd zijn de WAK wel te kennen. De WAK was het minst gekend bij de jngeren van 14 tt 18 jaar. Mnd-tt-mndreclame blijkt het cmmunicatiekanaal te zijn dat de jngeren best bereikt. Deze bevinding kmt vereen met de studie Amateurkunsten in beeld gebracht, namelijk dat kennissen en vrienden de intrducerende persnen zijn. Dit is vreemd, aangezien er uitgebreid wrdt geïnvesteerd in affiches, prmtiekrantjes, kaartjes, tv-sptje,... 52

53 Zijn de jngeren al eens iets uit het aanbd van de WAK gaan bezeken? Slecht 3 van de 251 jngeren die bevraagd zijn, hebben al eens iets bezcht van de WAK. Het buikgevel van de het FVA, mezelf en andere actren wrdt met ander wrden bevestigd. Dit sprekend cijfer tnt aan dat jngeren amper aanwezig zijn tijdens de WAK. Zuden de jngeren in de tekmst de WAK bezeken? Nee 51% Ja 49% De cijfers van de jngeren die wel f niet geïnteresseerd zijn m eens uit het aanbd van de WAK te preven zijn z ged als gelijk. Het zijn hfdzakelijk de 14 tt 18 jarigen waarvan de helft niet geïnteresseerd was in de WAK. Tch zie ik dit als een psitieve bevinding. De helft van de bevraagde jngeren zijn geïnteresseerd en de andere helft kan ng steeds vertuigd wrden. Waarm velen de jngeren zich niet aangesprken dr de WAK? de term amateurkunstenaar' Interesseert me niet Ik weet er niet geneg van peride eind april tt begin mei De vrnaamste reden waarm jngeren de WAK niet zuden bezeken, is mdat het hen niet interesseert. Dit is ergens spijtig, maar het is begrijpelijk dat niet iedereen kan geïnteresseerd zijn in amateurkunst. Dit cijfer vleit weliswaar k vrt uit het lage aantal jngeren dat (amateur)kunst beefent in de bevraging. Een struikelblk kan zijn dat de jngeren enkel denken aan de klassieke ubllige disciplines, maar uit 3.2 blijkt dat de term veel meer inhud dan dat. Het is pmerkelijk dat de jngeren te kennen geven dat de term amateurkunsten hen afschrikt. Zals ik vermeld heb, heeft deze term al vaker ter discussie gestaan. Dit ndanks het feit dat uit een bevraging van het FVA blijkt dat de term psitief wrdt ervaren (zie 3.4). Tijdens het afnemen van de enquêtes in het KASK, kwam duidelijk naar vr dat de term vr de jnge kunstenaars een struikelblk is. 53

54 De titel van het evenement schrk hen nmiddellijk af. Deze de jngeren gaven aan dat als de WAK een andere naam zu hebben, ze al sneller geneigd zuden zijn m wel deel te nemen. Studenten in het kunstnderwijs willen niet dat hun werk geasscieerd wrdt met het wrd amateur. Het was de KASK-studenten k niet duidelijk waarm er een nderscheid wrdt gemaakt tussen prfessineel en amateur, aangezien die grens flinterdun is en de precieze criteria vr discussie vatbaar zijn. Verrassend was dat bij alle drie de bevraagde grepen de term amateurkunst p de tweede plaats kwam als reden waarm ze de WAK niet zuden bezeken. Het beperkt zich dus niet enkel tt de jngeren die in hun pleiding actief bezig zijn met kunst. Het viel p dat de studenten van HGent de mgekeerde reactie hadden ten pzichte van de studenten van het KASK. HGent-studenten vnden zichzelf juist ng geen amateurkunstenaar. Z zie je dat de term niet enkel afschrikt, maar k uitsluit. Zwel amateur als kunstenaar impliceert een drempel. 25 jngeren zuden de WAK niet bezeken mdat ze er niet geneg van af weten. Mits de juiste stimulering, kunnen deze jngeren dus ng ver de streep wrden gehaald. Slechts 5 studenten van HGent vnden de peride eind april begin mei een drempel. Dit is een psitieve bevinding, want er werd gedacht dat de peride te dicht bij de examens lag en dat er geneg andere activiteiten zijn in april-mei, zals de Erfgeddag die sms in de WAK valt en de WAK verschaduwd. Jngeren zeken infrmatie p de site f p Facebk site andere pintrest twitter blg tel mail Facebk Gemeente Bij de 9AK's Jeugddienst Jeugdhuis De verduidelijke kplper bij de drie grepen is de website gevlgd dr de Facebkpagina. Hieruit blijkt dat het ntzettend belangrijk is m een site te hebben dat de jngeren aanspreekt. De website en de Facebkpagina beschikken sinds 2012 ver een nieuwe hippere huisstijl, maar dit vlstaat niet zlang de jngeren geen weet 54

55 hebben van de website. Ik cncludeer hieruit dat bij prmtieacties van de WAK de site steeds duidelijk met vermeld staan en dat deze gebruiksvriendelijk vr jngeren met zijn. Daarnaast kan ng aan acties wrden gedacht m de site te prmten en m meer likes te vergaren p de Facebkpagina. Jngeren willen de WAK meer in de (sciale) media zien 1% Meer publiciteit via de media 16% 4% 34% Meer disciplines die ppulair zijn bij jngeren Meer inzetten p sciale media 8% Een andere naam vr het evenement 28% 9% Duidelijkere cmmunicatie naar jngeren te Persnlijk cntact Andere Meer publiciteit via de media springt het eerst in het g en staat bij de drie geënquêteerde grepen als suggestie aan de tp. Zals uit de evaluatie van de WAK 2011(zie 7.5.1) blijkt, heerst er ng steeds het gevel dat de WAK niet geneg in de media te zien is. Ik stel vast dat de prmtie van een evenement via de media indruk p de jngeren maakt. De sciale media kmen hier pnieuw de kp p steken. Naast de prmtie in de media, kiezen de jngeren k vr een grtere zichtbaarheid p sciale media. Mmenteel is FVA hfdzakelijk actief p Facebk en enkele andere sciale media zals Twitter en Pinterest. Sciale media kunnen dus een meerwaarde betekenen in de prmtie van de WAK dr naambekendheid te generen bij jngeren. Samenvatting cnclusies uit de enquêtes 1. De ppulairste disciplines zijn muziek, beeldende kunst, dans en ft, film en vide 2. Het beefenen van amateurkunst hangt samen met de pleiding die de jngeren vlgen 3. Jngeren kennen de WAK niet 4. De term amateurkunsten schrikt jngeren af 5. Als jngeren infrmatie zeken ver een evenement den ze dit via de website en de Facebk 6. Jngeren bereik je dr meer publiciteit in de media en dr maximaal in te zetten p sciale media 55

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o

Alle secundaire scholen, binnen de regio MidLim, met een klasgroep in de 2de of 3de graad waarin: o o o o o Klas-in-zicht Een negatieve grepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar vereen kunnen kmen, een vertrebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, meilijk les kunnen geven dr strend gedrag, zijn

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage

Maatschappelijke Stage Maatschappelijke Stage 2 Inhud 1. Wat is MAS? 1.1 MAS algemeen. 1.2 MAS p het Gren van Prinstererlyceum 1.3 Deadlines 2. Stage zeken 2.1 De stage cördinatr p schl. 2.2 Masactief 3. De frmulieren 3.1 Aanvraagfrmulier

Nadere informatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie

Duurzaam inzetbaar in een vitale organisatie Duurzaam inzetbaar in een vitale rganisatie Vitaliteit en bevlgenheid vrmen sleutelbegrippen vr het ptimaal en duurzaam inzetten van medewerkers. Vitale medewerkers bruisen van energie, velen zich fit

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra.

Het project wisselt de gehanteerde methodieken, expertise en ervaring uit met de andere gemeenschapscentra. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel prject: Caleidscp Initiatiefnemer: GC De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp is een zelfrganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Het draagvlak wrdt gevrmd

Nadere informatie

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen

Kenmerken en uitkomsten van professionele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen Kenmerken en uitkmsten van prfessinele echtscheidingsbemiddeling in Vlaanderen 20 nvember 2015 Prf. Dr. Sfie Vanassche Dr. An Katrien Sdermans Prf. dr. Ken Matthijs Family and Ppulatin Studies, KU Leuven

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen

VGSO Nieuwsbrief extra editie over komende gemeenteraadsverkiezingen VGSO Nieuwsbrief extra editie ver kmende gemeenteraadsverkiezingen Hierbij ntvangt u een extra nieuwsbrief van de VGSO. Deze nieuwsbrief staat vrijwel geheel in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches

BIJLAGE. Bijlage nr. 08/01. Fiches BIJLAGE Bijlage nr. 08/01 Fiches Titel initiatief: Vruwenwerking Caleidscp Gemeenschapscentrum De Vaartkapen Prjectmschrijving Caleidscp rganiseert activiteiten vr vruwen. Centraal staat de educatie/emancipatie

Nadere informatie

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD

VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD VAN OUDERCOMITÉ NAAR OUDERRAAD Sinds 1 september 2004 kan elke schl een uderraad prichten vlgens het participatiedecreet. Het schlbestuur is verplicht m een uderraad p te richten als 10% van de uders er

Nadere informatie

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten)

Ekelmans & Meijer Advocaten (Rechten) Evaluatie-rapprt STEP In-husedag bij Ekelmans & Meijer Advcaten (Rechten) -- INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. WOORD VOORAF. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING VÓÓR DE IN-HOUSEDAG. RESULTATEN VAN DE ATTITUDE-METING

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016

OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 OVER-gemeenten Afdeling Beleid en regie M. ten Brink Juni 2012 CULTUURNOTA GEMEENTE WORMERLAND 2013-2016 INHOUDSOPGAVE Inhudspgave...pag. 1 1. Inleiding...pag. 2 1.1 Kernachtig cultuurbeleid.pag. 2 1.2

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

IKZ DEEL II : De informatieronde

IKZ DEEL II : De informatieronde Vanuit het standpunt van de zn is de schaduw nzichtbaar (Gethe) IKZ DEEL II : De infrmatiernde Het is méér dan een cliché f butade: m aan een breed kwaliteitsbeleid te werken, heb je écht steun, inbreng

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0)

PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) PREVENTIEVE BASISZORG (fase 0) hetergene grepen: kinderen uit diverse sciale milieus, een grte verscheidenheid aan rts. De schl gaat adequaat m met verschillen tussen leerlingen: gezien deze verschillen

Nadere informatie

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014

Eindvaluatierapport Scalda - Groep 2 23 oktober januari 2014 Eindvaluatierapprt Scalda - Grep 2 23 ktber 2013 8 januari 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Mediteren voor Musici

Mediteren voor Musici Het Sandelhut Meditatietechnieken, Caching en Training Mediteren vr Musici Lcatie: Het Beekse Bshuis Girlesedijk ngenummerd Hilvarenbeek Pst: Gildelaan 41 5081 PJ Hilvarenbeek Cntact: 06 155 77 510 infrmatie@hetsandelhut.nl

Nadere informatie

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken :

Huiswerk. Waarom geven wij op school huiswerk? Wij vinden huiswerk zinvol, omdat we denken daar het volgende mee te kunnen bereiken : Versie: ktber 2016 Huiswerk Op nze schl wrdt in diverse grepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de schl meegegeven wrdt en waarvan verwacht wrdt dat het dr de kinderen thuis

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat:

Ouderen en cultuur. Dit convenant komt voort uit de overtuiging van de ondertekenaars dat: Ouderen en cultuur Cnvenant Ministerie van OCW, Ministerie van VW, tichting RCOAK, Fnds luyterman van L, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA), Fnds vr Cultuurparticipatie (FCP),

Nadere informatie

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan

Handleiding. Het opstellen van een diaconaal beleidsplan Handleiding Het pstellen van een diacnaal beleidsplan Versie 1.0 Generale diacnale cmmissie Datum: augustus 2015 Generale diacnale cmmissie Vendelier 51-D 3905 PC VEENENDAAL Telefn (0318) 505541 Website:

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes

Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes HIER FOTO INVOEGEN BREEDTE 210mm x HOOGTE 99mm Kwaliteit van de arbeid van kamermeisjes Samengevat 2011 Guidea - Kenniscentrum vr Terisme en Hreca vzw Deze infrmatie werd met de grtste zrg samengesteld.

Nadere informatie

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard

Werkblad ontwikkelwijzer Gouden Standaard Werkblad ntwikkelwijzer Guden Standaard Beeld van de leerling Vraag Opmerkingen/antwrden Actie He brengen wij nze leerlingen in beeld? (met g p telating tt gymnasiumstrm) Op welke manier maken wij ptimaal

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg

Dienstverlening in Dampoort en Sint-Amandsberg Dienstverlening in Damprt en Sint-Amandsberg 14 nvember 2013 Activiteit Tijdens een lunchgesprek ging schepen en OCMW-vrzitter Rudy Cddens in gesprek met bewners ver de zrg en dienstverlening in Damprt

Nadere informatie

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2

Samenvatting. Evaluatierapport Buurt in Actie December 2006 2 Evaluatierapprt Samenvatting Dit rapprt bevat de resultaten van de evaluatie van Buurt in Actie (BIA). Deze evaluatie is uitgeverd m inzicht te krijgen in het functineren van het prject en aanbevelingen

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje

Pedagogisch beleidsplan 2011-2013. Christelijke Peuterspeelzaal Lotje Pedaggisch beleidsplan 2011-2013 Christelijke Peuterspeelzaal Ltje Inhudspgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Delen 4. Uitwerking van de delen 4.1 Liefdevlle benadering 4.2 Bijbelse waarden en nrmen 4.3 Emtinele

Nadere informatie

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage

Stap 1 : Oriënteren op jongerenparticipatie en maatschappelijke stage >> Stappenplan vr stagebieders Wilt u als rganisatie aan de slag met MaS? Neem dan het stappenplan stapsgewijs dr, zdat u weet f u er echt klaar vr bent m met jngeren te werken en maatschappelijke stage

Nadere informatie

De Ultieme Sollicitatie Gids.

De Ultieme Sollicitatie Gids. De Ultieme Sllicitatie Gids. Ha Aanstaande Superheld! Hierbij een mie verzameling met nuttige infrmatie. Lees het dr en kijk wat je eruit kunt halen. Sms staan er bepaalde tips f acties dubbel in. Dat

Nadere informatie

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015!

PROJECTWEDSTRIJD Promoot de Week van de Fair Trade 2015! PROJECTWEDSTRIJD Prmt de Week van de Fair Trade 2015! De Week van de Fair Trade is een jaarlijkse campagne die als del heeft m Belgen te sensibiliseren rnd fair trade. Het is een initiatief van het Trade

Nadere informatie

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen

Voorbereidingsjaar hoger onderwijs voor anderstaligen. Functieprofiel: Leerondersteuner Voorbereidingsjaar Hoger Onderwijs voor Anderstaligen Vrbereidingsjaar hger nderwijs vr anderstaligen Prvincieplein 1 Cntact: Functieprfiel: Leerndersteuner Vrbereidingsjaar Hger Onderwijs vr Anderstaligen Samenvatting Als leerndersteuner begeleid en ndersteun

Nadere informatie

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers

van de Hoge Raad voor Vrijwilligers Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Nvember 2014 Memrandum van de Hge Raad vr Vrijwilligers Vrijwilligerswerk: brandend actueel In een veranderende maatschappij die een ecnmische crisis drmaakt,

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging

Leidraad voor het aantonen van de modules als landelijk georganiseerde jeugdvereniging Departement Cultuur, Jeugd, Sprt en Media Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9 1000 Brussel subsidiedssierjeugd@cjsm.vlaanderen.be Leidraad vr het aantnen van de mdules als landelijk gerganiseerde jeugdvereniging

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Integratie via buitenschoolse activiteiten Een initiatief van het Fonds Baillet Latour, beheerd door de Koning Boudewijnstichting Prjectprep 2016 Integratie via buitenschlse activiteiten Een initiatief van het Fnds Baillet Latur, beheerd dr de Kning Budewijnstichting Begeleiding en ndersteuning van actren van buitenschlse activiteiten

Nadere informatie

Rollenspel Jezus redt

Rollenspel Jezus redt Rllenspel Jezus redt Krte mschrijving prgrammanderdeel De leerlingen spelen samen een bestuursrechtzaak bij de Raad van State na. De Raad van State is de hgste bestuursrechter van Nederland. In deze rechtszaak

Nadere informatie

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs

Cursussen CJG. (samenwerking tussen De Meerpaal en het onderwijs in Dronten) Voortgezet Onderwijs Cursussen CJG (samenwerking tussen De Meerpaal en het nderwijs in Drnten) Vrtgezet Onderwijs 1 Faalangst (vrtgezet nderwijs) Faalangsttraining is vr jngeren die gespannen zijn en (te) veel nadenken ver

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

1. Opstellen van de enquête

1. Opstellen van de enquête Tips vr enquêtes: meten = weten = actie Een enquête is meer dan een vragenlijstje. Het is een ideaal cmmunicatie- en drukkingsmiddel m milieuprblemen te registreren en aan te kaarten in de media f bij

Nadere informatie

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN:

Conceptkader Begeleiding in de opleidingsschool BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: Pagina1 Cnceptkader Begeleiding in de pleidingsschl BELEIDSKADER BEGELEIDING IN DE SCHOOL STARTENDE LERAREN WAT JE VAN ONS KUNT VERWACHTEN: 1. SCHOOLCULTUUR Lerende rganisatie Gezamenlijke verantwrdelijkheid

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren

LEERVRAAG 2. - Informatie: - informeren. - observeren. - middelen zoeken. - actie ondernemen. - evalueren LEERVRAAG 2 Leervraag (wat is /he kan ik vraag) He krijg ik een vllediger beeld van de hulp die Daan krijgt? Activiteiten uit stappenpla n - infrmeren - bserveren - middelen zeken - actie ndernemen - evalueren

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa)

o o o BIJLAGE PEDAGOGISCHE VISIE A. Gedragsindicatoren personeel in relatie tot leerlingen (vice versa) PEDAGOGISCHE VISIE A. Algemeen De pedaggische visie vertelt he de schl met leerlingen, persneel en uders van leerlingen wil mgaan en wat de schl verwacht ten aanzien van de relatie tussen leerlingen en

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig

Goede relatie met collega s, maakt leraren gelukkig Gede relatie met cllega s, maakt leraren gelukkig He leraren zich velen, f ze het vlhuden in nderwijs en geneg energie krijgen, hangt k af van de kwaliteit van hun relaties met cllega s p schl. Dat blijkt

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day

Wat. Concept in Belgie. UEFA Grassroots Day UEFA Grassrts Day Wat De UEFA Champins League finale is altijd een speciale gelegenheid in de vetbalkalender. Miljenen vetballiefhebbers kijken uit naar het prnkstuk van het kampienenbal. Vr het 3 de jaar

Nadere informatie

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019

Boschveld on Tour. Herijking Sociale Visie Boschveld 2015-2019 Bschveld n Tur Herijking Sciale Visie Bschveld 2015-2019 Inleiding Vr u ligt het verslag van de herijking van de sciale visie van Bschveld vr de peride 2015 2019. In 2007 is de sciale visie van Bschveld

Nadere informatie

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw *

ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * ALS OUDERS GAAN SCHEIDEN. BILOCATIE ALS KANS? Visie van de vereniging Bemiddeling vzw * Wanneer uders bij een scheiding cnflicten hebben, dan heeft dat vaak grte gevlgen vr de ntwikkeling van de kinderen.

Nadere informatie

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB

Topsporter een beroep met toekomst een overheidsproject in samenwerking met de VUB Tpsprter een berep met tekmst een verheidsprject in samenwerking met de VUB Verslag van een bijeenkmst p 24 mei waarbij het kabinet Sprt een nieuw initiatief vrstelde ter ndersteuning van tpsprters die

Nadere informatie

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling

Protocol bij het overlijden van een gezinslid van een leerling Prtcl bij het verlijden van een gezinslid van een leerling Algemeen: Er wrden geen mededelingen aan de pers gedaan. Het lcatie aanspreekpunt f de directeur meldt alleen dat nze 1 ste zrg de nabestaanden

Nadere informatie

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief:

Globale introductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden. In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Glbale intrductie (Dirk De Wit) Spelers en waarden In de beeldende kunst zijn verschillende spelers actief: Kunstenaars galeries die kunstenaars prmten en werk verkpen publieke kunstrganisaties zals musea,

Nadere informatie

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo

OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017. Bertrand Russell College havo en vwo OVERSTAP 4VMBO- 4HAVO 2016-2017 Bertrand Russell Cllege hav en vw Overstap vmb naar 4-hav infrmatie 2016-2017 Waarm drstrmen naar 4hav? Stel, je zit in 4 VMBO-t. Je haalt gede resultaten, het ziet ernaar

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Introductiefilm Nieuwkomers Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Intrductiefilm Nieuwkmers 1 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Kninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bndgenten, CNV Vakmensen en De Unie. 5xBeter zet zich

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU

MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU MEERJAREN BELEIDSPLAN STICHTING EXPOPLU 2016-2018 Inhudspgave Hfdst. Titel Blz. 1.0 Wat is de Expplu? 3 1.1 Expplu missin statement 3 1.2 Visie van de Expplu 4 1.3 Delstelling van de Expplu 4 2.0 Delgrep

Nadere informatie

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)?

1 Welke thema's spelen er op dit moment binnen de opvoeding van uw kind(eren)? Ouderpanel Deventer Opveding 1 Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Welke thema's spelen er p dit mment binnen de pveding van uw kind(eren)? Ontwikkeling p schl Pesten

Nadere informatie

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden

Samenvattend rapport Operationeel Leidinggevenden Samenvattend rapprt Operatineel Leidinggevenden Organisatie: Bevragingsperide: Rapprtdatum: ttaal 25/11/2014-24/12/2014 27/01/2015 He situeert u dit rapprt? Dit rapprt bevat het glbale verzicht van de

Nadere informatie

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen

1) Voorstel tot afschaffing belasting op drankslijterijen 1) Vrstel tt afschaffing belasting p drankslijterijen Een tijd geleden werd er dr de regering een hrecaplan vrgesteld. Hierin stnden een aantal maatregelen die dr de betrkken sectr tegejuicht werden, in

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN

KENNISBANK - PROJECTPLANNEN KENNISBANK - PROJECTPLANNEN BIJEENKOMST OPEN CLUB STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting De afgelpen jaren rganiseerde Meer dan Vetbal samen met een BVO en de KNVB diverse Open Club-bijeenkmsten. Del

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning

Pieter Swager/ Jos Fransen lectoraat elearning 1 Pieter Swager/ Js Fransen lectraat elearning Scenari: 1 e deel afstudeerfase (1 e semester): schrijven nderzeksplan (vrbeeldscenari/ blauwdruk van een leerpraktijk) Vraf Onderwijskundig kader waarbinnen

Nadere informatie

Grondgebruik onder de loep!

Grondgebruik onder de loep! Hnger graad 3 Lesvrbereiding Grndgebruik nder de lep! Bij lesmateriaal, bij deze les p de site, vind je het ndige lesmateriaal vr deze les: Vrzie een drzichtige bkaal met zand in. Stp in de bkaal met 'grnd'

Nadere informatie