Verzendorganisaties: lust of last?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzendorganisaties: lust of last?"

Transcriptie

1 nr 2 - bloemist mei jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal Veel aandacht voor verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar 30 Mijn Bloemist promotiecheque in trek Verzendorganisaties: lust of last? Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe CAO! Kijk snel op pagina 3 CAO Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Plan vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

2 John Thijert Colofon Redactie Bram Rijkers (VBW) Marco Maase (VBW) Richard van Bruinnessen (Muntz) Redactieadres Da Vincilaan WC Ede Foto s VBW en Leo de Jong (Muntz) Vormgeving Muntz Drukwerk BDU Productie VBW Bloemist is een uitgave van Vereniging Bloemist Winkeliers Verklaring kleurthema s: Algemeen en lobbynieuws Bedrijfsvoering Mijn Bloemist en vakmanschap Opleidingen Personeel Deze Bloemist is tot stand gekomen met steun van het Sociaal Fonds Bloemendetailhandel en het Productschap Tuinbouw. Natuurlijk! Beste collega, Het woord natuurlijk gebruiken we vaak in een zin. Maar kijk je ook wel eens naar de andere betekenis? Hoe natuurlijk zijn jouw producten? Hoe duurzaam is jouw bedrijfsvoering en dienstverlening? De aandacht rond deze producten neemt toe. Steeds meer consumenten ontdekken het eerlijke verhaal. Lokale, landelijke en semi-overheden scherpen hun doelstellingen over duurzame producten en processen aan en gaan dus eerder in zee met een partij die zich hiermee profileert. Natuurlijk!, zeg je, ik scheid het afval. Dat is niet onderscheidend genoeg. Onlangs heeft elke bloemist een map van Hivos ontvangen over eerlijke bloemen. We zien dat langzaam aan steeds meer bloemisten een stapje op de ladder van duurzaamheid en fairtrade bloemen nemen. Behalve een prima zaak, is het natuurlijk ook een zeer mooie gelegenheid om je hiermee bij jouw prospects (zeker ook zakelijke) in de kijker te spelen. Frisse ideeën Als vooruitstrevende bloemist geef jij je natuurlijk ook op voor het VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen op 10 juni. Dit is echt een uitgelezen kans om frisse ideeën te verzamelen hoe jij je kunt onderscheiden in de snel veranderende retailwereld. Hoe stel jij je sociaal (ook via alle media) op? Wat zijn de nieuwe doelgroepen van de bloemist? Kortom, onmisbare onderwerpen voor elke bloemist. Wil jij ook groeien? Natuurlijk! Graag zie ik je op 10 juni in Naaldwijk. Met vriendelijke groet, John Thijert Voorzitter VBW inhoud 3 Onderhandelaarsakkoord voor 24 Grip op Verzuim een nieuwe CAO 25 Flowerpoints: het nieuwe 5 Verzendorganisaties, lust of last? spaarsysteem van VBW Online 14 VBW-Bloemistencongres 25 Column Jack 16 Belofte minister Kamp: 26 Verkiezing Mijn Bloemist van verlichten regeldruk het Jaar Besparen met VBW Inkoopdiensten 28 Terugblik en vooruitblik Mijn 18 Bloemisten aan de slag tijdens Bloemist campagnes Mijn Tent wordt Top 29 Bezoek aan kwekers leert 20 Ik ga op vakantie en neem mee... bloemist verhalen vertellen 22 DC Exclusive Lint: altijd groen! 30 De promotiecheque: waar 23 Stijgende omzet in eerste gebruiken we hem voor? kwartaal 2015 Lobby Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO! Werkgevers en werknemers hebben hetzelfde doel VBW heeft een innovatief CAO-akkoord gesloten met een nieuwe gesprekspartner: Alternatief Voor Vakbond (AVV). Tijdens de eerste gesprekken bleek al snel dat werkgevers en werknemers eigenlijk hetzelfde doel met de CAO voor ogen hebben: het ontwikkelen van een pakket arbeidsvoorwaarden, gericht op een gezonde bedrijfssituatie in de branche, waarin medewerkers optimaal en langdurig kunnen functioneren en waarbij vakmanschap, commercieel handelen en klantgericht werken hand in hand gaan. Belangrijke thema s voor de werkgevers, waar ook de medewerkers grote waarde aan hechten. Partijen zijn tot een CAO-akkoord gekomen op basis van het gezamenlijk gedeelde uitgangspunt dat de wereld van de detailhandel in het algemeen en die van de bloemist in het bijzonder nogal veranderd zijn en zich verder zullen ontwikkelen. Er is en komt nieuw koopgedrag; 24/7/365 zal steeds meer normaal worden. Waarmee het werken op een zondag eigenlijk net zo waardevol is als op een andere dag. Dit vraagt om onderlinge optimale flexibiliteit. Flexibiliteit van de medewerkers om op diverse, lees ook andere, momenten te willen werken, maar ook flexibiliteit van de werkgevers om mee te werken aan ruimte bij de medewerker voor persoonlijke omstandigheden en gebeurtenissen. En niet in het minst ook flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden, omdat niet iedereen exact dezelfde behoeftes heeft. Een ander belangrijk uitgangspunt van VBW bij het overleg was dat een nieuwe CAO kostenneutraal ingevoerd kan worden. Immers de economische crisis heeft de afgelopen jaren diepe sporen getrokken in de branche. Last but not least wilde VBW graag dat arbeidsvoorwaardelijke automatismen uit de vorige eeuw in de CAO vervangen zouden worden door resultaatafspraken. Denk daarbij aan het verhogen van het salaris van de medewerker op basis van de beoordeling in plaats van de automatische periodiek. Inhoud onderhandelaarsakkoord Na een aantal onderhandelingsronden kunnen we melden dat er een onderhandelaarsakkoord is gesloten. Dit akkoord omvat de volgende punten: Het individuele jaargesprek als centraal instrument en belonen op basis van de beoordeling In de nieuwe CAO is het herziene functiegebouw (uit de eerdere CAO) doorgevoerd. De functiebeschrijvingen zijn meer resultaatgericht gemaakt in vergelijking met de opsomming van werkzaamheden en vereiste diploma s. Het hebben of halen van een (vak) diploma of het bereiken van een volgend leeftijdsjaar is met ingang van heden geen reden meer om salarisontwikkeling door te voeren. Het realiseren van afgesproken prestaties (in het jaargesprek) is de norm voor beloningsontwikkeling. Het huidige salarisgebouw is omgebouwd naar het salarisgebouw voor het nieuwe functiegebouw en kan kostenneutraal worden doorgevoerd. Het jaargesprek gaat belangrijk worden: hierin komen werkgever en werknemer onder andere de prestaties voor de komende periode overeen. Na een jaar wordt beoordeeld of deze prestaties ook gerealiseerd zijn. Bij positief resultaat volgt de afgesproken beloningsontwikkeling, vindt er geen verhoging van de beloning plaats, tenzij het wettelijk minimum (jeugd-)loon-niveau dit voorschrijft. Kennismaking met onze nieuwe gesprekspartner AVV De afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken om een nieuwe CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel te sluiten. De huidige CAO dateert al vanaf april 2011 en had een looptijd tot en met maart Tijdens diverse gesprekken met FNV en CNV bleek telkens dat er te grote verschillen in standpunten en visies waren. Samen is toen geconcludeerd dat een arbeidsvoorwaarden-cao met deze partijen niet realiseerbaar was. Na deze conclusie is VBW in contact gekomen met AVV, Alternatief voor Vakbond. AVV heeft zich gepresenteerd als jonge en moderne partij met leden in onze branche en een realistische en eigentijdse blik op de arbeidsverhoudingen. Wat nog belangrijker is: AVV is bij het overleg om te komen tot de nieuwe CAO gevoed door een panel van medewerkers (leden), die goede inspraak hebben in wat belangrijk is en past bij onze branche. Lees verder bloemist 3

3 Lobby Flexibiliteit voor de werkgever: 24/7/365 Werken op bijzondere momenten bestaat in de nieuwe CAO eigenlijk niet meer, dan 0 zondagen: geen flex-toeslag 1-4 zondagen: 0,5% flex-toeslag einde diplomatoeslag en premie, flexibele arbeidsvoorwaarden, jaargesprek voor prestatie en samenwerking, resulterend Verzendorganisaties, alleen in de nachtelijke uren (tussen 0-6 uur) 5-10 zondagen: 1% in een eigentijdse CAO. De kosten voor de en op feestdagen. De tot nu toe toegepaste toeslag voor het werken op onregelmatige tijdstippen komt daarmee te vervallen en wordt voor werken op zondag (indien van toepassing) deels vervangen door een flexkeuzetoeslag. Indien van toepassing zondagen: 1,5% zondagen: 2,0% zondagen: 2,5% zondagen: 3,0% zondagen: 3,5% branche zijn gelet op de lange looptijd van de nieuwe CAO en gelet op het schrappen van een aantal gedateerde regelingen uit de vorige CAO alleszins beperkt. De eenmalige loonontwikkeling 2015 (0,5%) wordt meer dan gecompenseerd door het niet hebben lust of last? VBW lezers special! wordt medewerkers gevraagd een aantal van een premie sociaalfonds in 2015 (0,75%, zondagen per jaar te werken, afhankelijk Investeren in persoonlijke ontwikkeling dus besparing van 0,25%). De vervolgstappen van het jaaraantal wordt de flexkeuzetoeslag berekend. Deze toeslag wordt dat jaar onderdeel van het loon. Niet alleen de zondagtoeslag wordt afgeschaft, ook de extra vrije dagen vanwege de stijgende leeftijd (boven de 50 jaar, oplopend tot 4 dagen per jaar) komen te vervallen. en duurzame inzetbaarheid Werkgevers en werknemers hebben samen een verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Hiertoe zal voor de branche speciaal beleid worden ontwikkeld/ uitgevoerd op gebied van scholing, ontwikkeling vaardigheden en dergelijke. Vanaf 2016 zal er een Sociaal Fonds worden in salarisontwikkeling zijn zeer beperkt, omdat dit vooral tabelgroei is (en niet daarmee automatisch alle lonen betreft). Hebben we nu al een CAO? Op 23 april j.l. is het onderhandelaarsakkoord gesloten. Dit akkoord is door de CAO-commissie positief beoordeeld en het De afgelopen maanden zijn er bij VBW nogal wat vragen en klachten binnengekomen over de verzendorganisaties en de verschillen tussen de verzendorganisaties. Belangrijke reden achter deze signalen was telkens het gevoel van te weinig marge op (centrale) orders van verzendorganisaties. Voor VBW reden om met de diverse organisaties een gesprek te voeren en waar mogelijk te kijken in hoeverre er sprake is van beeldvorming of bewust beleid. Speciale aandacht zakelijke markt en aanbesteden In de gesprekken met de organisaties heeft VBW bijzondere aandacht gevraagd voor contacten in de zakelijke markt en bij de aanbestedingen (van o.a. de overheid). Bloemisten geven aan dat zij steeds Maatschappelijk is al lang geleden vast- ingevoerd (jaarpremie 0,75%, waarvan VBW-bestuur heeft ermee ingestemd. Gesprekken Fleurop, Euroflorist VBW publiceert geen vergelijking minder orders vanuit de zakelijke markt gesteld dat dergelijke afspraken verboden 0,05% is te verhalen op de werknemer). Aan de medewerkerskant heeft het platform en Topbloemen van tarieven realiseren, door onder andere de activi- leeftijdsdiscriminatie zijn. Tijdens het eerder genoemde jaargesprek van medewerkers ook ingestemd. Daarna VBW heeft de afgelopen periode diverse VBW heeft de afgelopen weken veel informa- teiten die de verzendorganisaties hierin zal het thema duurzame inzetbaarheid is een medewerkerenquête uitgezet door gesprekken gevoerd met Fleurop, tie van bloemisten en organisaties gekregen ontplooien. Het is daarbij niet alleen zo Tenslotte is ook het behalen van een telkens op de agenda moeten staan. Alternatief Voor Vakbond om daar te peilen Euroflorist en Topbloemen. Er is gevraagd over tarieven, wel/niet afromen, eenmalige dat de omzet naar de verzendorganisaties diploma geen reden voor loonontwikkeling hoe het akkoord door de medewerkers in om helderheid over de margeopbouw en en orderafhankelijke bijdragen en dergelijke. vloeit, maar ook de marges op deze omzet meer. Diplomabonus en diplomatoeslag Inkomensontwikkeling: het land wordt beoordeeld. Afhankelijk van margeverdeling, over omzetontwikkeling Het bestuur van VBW heeft besloten geen wordt steeds dunner, omdat er helaas komen te vervallen. Per december 2015 wordt aan de dat resultaat zullen we komen tot een CAO. en de rol/positie bij aanbestedingsorders, vergelijking van tarieven te publiceren. Het is vaak op prijs wordt geconcurreerd. En dat medewerker een eenmalige uitkering van over samenwerking met de bloemisten en niet aan VBW om deze tarieven openbaar in is niet goed voor het imago van bloemen Flexibiliteit voor de werknemer: 0,5% van het bruto jaarloon uitgekeerd; Geldt de CAO straks voor iedereen? het gevoel van keurslijf daarbij en over de de markt bekend te maken. (en planten) en de bloemist. persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket Per 1 juli 2016 krijgt het salarisgebouw Sociale partners zullen een verzoek voor verschillende gevoelens die bloemisten VBW heeft in haar contacten met de over- De medewerker kan binnen grenzen kiezen voor de functiegroepen B t/m F (voorheen Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) bij verzendorganisaties kunnen hebben. VBW attendeert op juist calculeren heid inmiddels erop aangedrongen dat voor een persoonlijk arbeidsvoorwaarden- 1 t/m 5) een extra doorgroeitrede van 1,5%; indienen, zodat de CAO voor de gehele Het is wel aan VBW om bloemisten te atten- gunningen van aanbestedingen zeker niet pakket. Vakantietoeslag zal met ingang van Per 1 juli 2016 (onafhankelijk van de branche zal gelden. Het is goed om te constateren dat VBW deren op belang van juist calculeren. Welke alleen moeten gaan over economisch voor- heden maandelijks in plaats van 1x per jaar beoordeling in het jaargesprek) wordt het met de drie organisaties open gesprek- bijdrage krijg ik per order van een verzen- deel (prijsdenken), maar veel meer over worden uitgekeerd, tenzij een medewerker salaris van de medewerker verhoogd tot Meer informatie en uitleg ken heeft gehad. Daarbij is duidelijk dat dorganisaties? Welke kosten (materiaal, toegevoegde waarde. Ook de kleinschalige dit per se niet wil. het eerstvolgende bedrag van de Binnenkort verschijnt er speciale com- iedere organisatie zijn eigen beleid heeft, personeel, overhead, bezorgen en verkoop- ondernemer moet hierin meer ruimte Het wettelijk minimum aantal vrije dagen salarisschaal (indien van toepassing); municatie over uitleg en toepassing van het zijn eigen spelregels kent en eigen voor- kosten) zijn er bij de productie en levering krijgen om te komen tot een goede bieding. bij een full-time-dienstverband is 20 dagen. Per 1 januari 2017 worden alle bedragen afgesproken akkoord. Ook zullen handige waarden toepast. VBW heeft de diverse van deze order gemoeid? En kom je als Binnen de nieuwe aanbestedingswet De branche kent nu 4 extra bovenwettelijke in het salarisgebouw met 1% verhoogd. instrumenten (o.a. voor jaargesprek) be- signalen die bij ons zijn binnengekomen, ondernemer wel uit met de bijdrage die je 2015/2016 zal dit speciale aandacht krijgen. dagen die met ingang van heden uitgekeerd schikbaar komen. Een speciale telefonische doorgespeeld naar de organisatie en deze hiervoor ontvangt? Wat is het totale rende- worden in geld (tenzij in overleg anders Overige zaken: en digitale helpdesk zal worden ingericht daar bespreekbaar gemaakt. Feit is dat ment op omzet van/met verzendorganisaties Extra vragenronde wordt besloten). Aanvullend bestaat er de Looptijd: 1 mei 2015 t/m 31 december 2017; om goede voorlichting te geven. En waar iedere organisatie zijn eigen spelregels en hoe past dit in het ondernemersprofiel VBW heeft via een extra vragenronde de mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen Vereenvoudigen en beter leesbaar maken nodig komen we bij jou langs om zaken goed stelt en hanteert. Leden of klanten van van het bedrijf (service of rendement)? verzendorganisaties de gelegenheid gege- tot een maximum 28 dagen (inclusief de van de CAO-tekst. persoonlijk uit te leggen. de verzendorganisaties moeten dus in ven te antwoorden om daarmee zoveel mo- 20 wettelijke dagen per jaar). direct contact (bij Fleurop kan dat in een Mocht je zelf onvoldoende uit de gelijk helderheid te bieden. In het overzicht Wat betekent dit nu voor de werkgever? VBW is ervan overtuigd dat we een prachtig algemene ledenvergadering) vooral hun calculatie komen, dan biedt VBW in op pagina s 8-13 zijn de antwoorden die Eu- Afhankelijk van het aantal zondagen dat Gezien het totale pakket van afspraken wordt CAO-resultaat hebben bereikt, met per vragen en eventueel hun ongenoegen persoonlijk contact graag onder- roflorist en Topbloemen zelf op de vragen een medewerker per jaar werkt zal er de branche voor wat betreft arbeidsvoor- saldo betere arbeidsvoorwaarden en kenbaar maken. steuning. Neem daarvoor contact op hebben gegeven te lezen. Van Fleurop zijn een extra flextoeslag op jaarbasis worden waarden klaargestoomd voor de toekomst: moderne uitgangspunten. We zijn dan ook met je relatiebeheerder en we zetten geen directe antwoorden ontvangen, maar gegeven, uit te keren in een maandelijkse beloning op basis van de beoordeling, enorm trots dat we dit mooie resultaat samen een integrale calculatie van is de brief gepresenteerd. flexkeuzetoeslag* einde zondagtoeslag, einde seniorendagen, kunnen melden. alle kosten en opbrengsten op. Lees verder 4 * Voor medewerkers die werken bij bloemenzaken op luchthavens en stations die dagelijks van de vroege morgen tot bloemist bloemist 5 de late avond open zijn, gelden andere afspraken: 50% toeslag in plaats van de huidige 100% toeslag).

4 VBW lezers special! Zijn alle vragen hiermee beantwoord en Personeel: ders van anderen te behandelen en te zien is iedere situatie opgelost? 1. Productie: werkelijk gemaakte tijd en als extra, waarop minimaal een positief We denken dat zeker niet alle vragen daarmee kosten personeel (inclusief rendement gerealiseerd moet worden. beantwoord zijn. We denken wel dat we alle opslagen) om de order te maken. hiermee richting hebben gegeven hoe je 2. Inkoop: hoeveel tijd ben je bezig met Streef naar de positie van local hero, effectief kunt omgaan met de inkoop voor dit product (waarbij ook in de bedrijvenmarkt deze materie. veelal de ondernemer de inkoop ver- Het is van het allergrootste belang dat richt en er dus met het juiste onder- je als bloemist zelf de local hero bent of Adviezen en tips naar de bloemisten nemerstarief gerekend moet worden). wordt. Jij bent de vakman die lokaal door Uit de signalen van bloemisten en uit de 3. Bezorgen: de kosten van de bezorger, klanten als eerste gezocht en gevonden gesprekken met de verzendorganisaties of in eigen dienst of uitbesteed. moet worden, voor ieder type order. Dat heeft VBW een aantal belangrijke adviezen betekent meer promotie, meer marketing, en tips gedestilleerd. Overige directe kosten: zoals auto/ meer persoonlijk contact, meer gezicht brandstofkosten, jaarlijkse aansluitkos- en meer toegevoegde waarde. VBW biedt a. Vraag openheid en helderheid van ten, afdrachten aan verzendorganisaties daarvoor via Mijn Bloemist en via VBW verzendorganisaties en dergelijke. Online een prima ondersteuningspakket De meeste bloemisten zijn aangesloten om vooral zelf lokaal aan de slag te gaan. bij een of meerdere verzendorganisa- Los van alle andere belangrijke argu- ties. Iedere organisatie heeft haar eigen menten om deze ontvangen orders te Investeer in bedrijvenbenadering spelregels over vergoedingen, kosten en willen uitvoeren, moet het saldo van de De bedrijvenmarkt trekt weer aan. Het margeverdeling. Het is goed om helder- ontvangen bijdrage minus de directe, bo- is zaak dat je als bloemist jezelf naar heid te vragen over de bij de organisatie vengenoemde kosten per order minimaal bedrijfsmatige klanten professioneel gehanteerde tarieven en daarmee het positief zijn. In alle andere gevallen kost presenteert en dat je zichtbaar bent. Dat rendement op orders. het uitleveren van een ontvangen order is nog lang niet altijd zo eenvoudig. VBW b. Calculeer het rendement op dus geld. Dat laatste kan overigens een zal binnenkort ook bloemisten onder- ontvangen orders keuze zijn, maar dan moet het wel een steunen in het bewerken van de lokale Eigenlijk is het juist calculeren van het bewuste keuze zijn. bedrijvenmarkt. De mogelijkheden daar bruto en netto rendement op ontvangen groeien maar vragen wel een bijzondere orders van verzendorganisaties, het meest Meer adviezen en tips (en professionele) aanpak. belangrijke in dit traject. Op ontvangen Streef naar een gezond maximaal orders kan de verzendorganisatie trans- omzetaandeel van de verzendorders Onderneem op basis van berekende parant aangeven wat de te ontvangen Er zijn bloemisten die bewust kiezen om feiten en cijfers bijdrage per order is. Vervolgens is het geen orders van andere organisaties uit Eigenlijk geldt dit altijd en overal: neem Sierteelt op hoog niveau mogelijk mee te denken en bij te dragen Daarnaast doet VBW een dringende noodzakelijk om inzichtelijk te hebben te voeren. Er zijn ook bloemisten die qua beslissingen op basis van berekende feiten De markt voor bloemisten is na een aantal aan verbeterde rendementen op de uitvoe- oproep aan de bloemisten om daad- welke kosten je moet maken om ontvan- omzet grotendeels afhankelijk zijn van en cijfers ten aanzien van omzet en rende- zeer moeilijke jaren weer enigszins aan ring van centrale orders. Dat is allereerst krachtig te ondernemen, ook in relatie gen orders daadwerkelijk uit te leveren: de orders van verzendorganisaties. Het ment. Veel orders van een verzendorgani- het herstellen. Omzet en rendement in belang voor de ondernemers, maar ook tot de uitvoering van orders van anderen. omzetaandeel van deze orders zou bij satie kunnen interessant lijken, maar als blijven moeizame onderwerpen en zoeken voor de totale branche, omdat daardoor Het accepteren van meer omzet kan een Product: netto all-in waarde (bloemen/ voorkeur ook niet groter dan 33% van de er wekelijks geld bij moet, dan is het zeer naar goede mogelijkheden staat voorop. klanten daadwerkelijk krijgen wat ze ver- bewuste keuze zijn, het accepteren van planten/bladmateriaal, verpakking, totale omzet moeten zijn. Daarnaast is het de vraag of deze omzet wenselijk is. VBW doet daarom aan de verzendorga- wachten: sierteelt op hoog niveau. minder omzet kan ook een bewuste en voeding, fusthuur, opslag derving enz.). in de bedrijfsvoering zeer gezond om or- nisaties een dringende oproep om waar gezonde keuze zijn. 6 bloemist bloemist 7

5 12 VRAGEN Aan Euroflorist en Topbloemen Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 1 Wat denkt u dat het imago van de verzendorganisatie onder Wij werken elke dag hard om onze klanten te helpen hun vrienden, familie, collega s en geliefden blij te maken, aandacht te schenken en te herdenken en om het leven voor Onder de aangesloten bloemisten is deze goed, zeker onder de bloemisten die binnen ons premium concept vallen. Dit zijn allemaal bloemisten die onlangs bij ons op kantoor bloemisten is? bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Wij staan voor een open en eerlijke manier van werken en horen van onze bloemisten dat ze ons zien als een betrouwbare partner die gemakkelijk te benaderen is. een uitgebreide presentatie hebben gekregen en hebben aangegeven er 100% voor te gaan. Deze bloemisten zien de mogelijkheden om gezamenlijk succesvol te zijn. Natuurlijk zijn er altijd bloemisten die er anders over denken en gelukkig mag dat ook, Euroflorist: er is immers niemand verplicht om mee te doen. We maken 2 Hoe gaat de verzendorganisatie om met bloemisten? Als leden, klanten, uitvoerders of als lokale producenten van orders of? En waaruit blijkt dat? Onze leden zijn cruciaal als het gaat om het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten, omdat zij zorgdragen voor de levering van een product dat van hoge kwaliteit en met zorg gemaakt is. Euroflorist ziet hen dan ook als partners. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat wij alleen producten en services ontwikkelen en samenwerkingen aan gaan waar onze bloemisten profijt van hebben. Wij zien bloemisten als partners waarmee we intensief samenwerken waarbij de focus ligt op het uitvoeren van orders. Doe je dat als bloemist goed, is je kwaliteit en service goed dan kun je nog meer orders verwachten. Het is een systeem van samenwerken, van geven en nemen. Waar bloemisten ons in het verleden meer zagen als verrekenkantoor zien we nu dat bloemisten ons steeds meer zien als grote belangrijke klant. En voor een grote klant doe je goed je best. En doe je goed je best, dan belonen wij dat met meer het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender orders. Eigenlijk heel logisch. 3 Op welke doelgroep richt de verzendorganisatie zich? Op de zakelijke Wij zijn er om een perfecte service te leveren aan klanten, of het nu online is, zakelijk of in een bloemenwinkel. We zien dat de trend is dat klanten meer online bestellen en Op alle drie. We zien natuurlijk wel al jaren een duidelijke verschuiving. Orders tussen bloemisten groeit nauwelijks en het aantal orders dat direct bij Topbloemen geplaatst markt, op consumentenorders en/of op de orders tussen bloemisten? Wat zijn dat bedrijven graag één leverancier hebben. Wij doen ons best om al deze klanten te bedienen. Wij sturen alle orders naar ons bloemistennetwerk die de bloemen weer aan worden neemt snel toe. Deze trend zal zich nog verder door zetten. Ook op de zakelijke markt zien we dat. Topbloemen: de omzetverhoudingen tussen de de klant leveren. Ook onze aangesloten bloemisten versturen nog veel orders via ons diverse omzetgroepen? netwerk en daar zijn we trots op. Bloemisten zijn 4 Wat is de meerwaarde van de verzendorganisatie voor de bloemisten? Euroflorist voorziet zijn bloemisten in de mogelijkheid om bloemen wereldwijd te versturen en investeert in online marketing (internationaal meer dan zes miljoen euro per jaar) om online orders binnen te halen die ons netwerk anders mis zou lopen. We helpen onze bloemisten hun eigen webwinkel op te zetten, generen extra verkoop door Meer omzet met minder handelingen. Landelijke bezorgservice kunnen aanbieden. Meeprofiteren van het steeds sterker wordende merk Topbloemen. Eigen klanten goed online bedienen met een webshop. onze partners waar we intensief mee middel van onze marketingmaterialen en verkoopcampagnes en we bieden gemakkelijke toegang tot hoge kwaliteit bloemen en accessoires door middel van onze Marketplace. Zakelijke klanten goed bedienen via het orderprogramma Bloemorder. Inkoopvoordelen bij diverse leveranciers (Jodeco Glass, Oasis, Chrysal, Koenpack e.a. samenwerken Dit doen we om het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Lees verder 8 bloemist bloemist 9

6 12 VRAGEN Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 5 Op welke manier biedt de verzendorganisatie marktverruiming Wij groeien sterk met ongeveer 20% per jaar, waardoor we ieder jaar weer meer mensen helpen iemand blij te maken. Een belangrijk deel hiervan is te danken aan een open Bijvoorbeeld doordat grote klanten graag hun bestellingen willen doen via hun eigen inkoopsystemen. Topbloemen koppelt die inkoopsystemen en neemt ook die kosten op en omzetvergroting? en eerlijk bedrijfsmodel waarin de klant de bloemenwaarde geleverd krijgt die hij of zij zich. Deze kosten zijn voor individuele bloemisten niet te dragen en daarnaast is het besteld heeft en de bloemist winst maakt op de orders die ze bezorgen. koppelen niet eenvoudig. Voor de bloemist een goede manier om omzet te behouden of te vergroten zonder de nadelen van ingewikkelde technische koppelingen. 6 De orders van de verzendorganisatie bieden te weinig marge voor de Euroflorist heeft een open en eerlijk bedrijfsmodel zonder verborgen kosten. Op het doorgeven van orders geven wij de hoogste commissie in de markt. Als dat zo zou zijn, zou zich natuurlijk geen enkele bloemist bij Topbloemen aansluiten. Natuurlijk zit er op een order van een verzendorganisatie minder marge dan op eigen Euroflorist: bloemist. Hoe wilt u de bloemist hierin tegemoetkomen? Verder ontvangt de uitvoerende bloemist dikwijls meer bezorgkosten dan ze zelf lokaal berekenen. Daarnaast halen we niks af van de bloemenwaarde van de order voordat de bloemist deze ontvangt. Wij zorgen er te allen tijde voor dat bloemisten winst kunnen blijven maken op onze orders. orders, dat is logisch, een bloemist hoeft er ook veel minder voor te doen. Alles wordt uit handen genomen, van marketing tot aan betaling en van klantenservice tot aan het printen van het kaartje en het adres. Ik vraag een bloemist wel eens om het volgende te doen: Ga in de winkel eens 10 klanten helpen. Van het verwelkomen van de klant, het uitzoeken van de bloemen, het maken van het boeket, het inpakken, het sociale Een open eerlijk bedrijfsmodel zonder praatje en tot slot het afrekenen bij de kassa. Kijk dan even hoeveel tijd je aan 10 klanten kwijt bent geweest. Maak vervolgens eens 10 orders van Topbloemen die zo uit de printer komen rollen en waar je geen enkele verkoopinspanning voor hebt hoeven doen. verborgen kosten Het resultaat? De orders van Topbloemen waren in minder dan helft van de tijd klaar. Daarbij komt nog bij dat de gemiddelde orderwaarde veel hoger ligt, vaak meer dan het dubbele dan een gemiddelde winkelbesteding. Je maakt dus in de helft van de tijd een dubbele omzet. Is het dan niet logisch dat de marge per order gezien lager is? Per saldo is het rendement zelfs beter dan winkelverkoop. Topbloemen: 7 Bloemisten geven signalen af dat zij omzet verliezen omdat verzendorganisaties hun klanten Onze klanten bestellen steeds meer online. Door ook op internet aanspraak te maken op orders kunnen we steeds meer doorgeven aan ons bloemistennetwerk. Bloemisten behouden hun eigen identiteit bij het uitvoeren van deze orders en hiermee geven we Het zijn vrijwel altijd de bedrijven of overheden zelf die een offerte of aanbesteding uitvragen en natuurlijk spelen wij daar op in. Topbloemen heeft te maken met andere concurrenten die ook inschrijven op deze opdrachten en hierdoor moet je soms wel Alles wordt benaderen met extra korting. Hierdoor verliezen bloemisten deze klanten. Bent u het daar mee eens? hen de kans hun winkel actief onder de aandacht te brengen bij nieuwe klanten. We creëren dus een extra markt voor hen. Wanneer we bepaalde online aanbiedingen of acties hebben, halen we de korting af van onze eigen marge. Euroflorist reduceert nooit het bedrag voordat de bloemist de order ontvangt, zodat deze een bestelling bij de klant kan afleveren die de volledige bloemenwaarde vertegenwoordigt. korting geven, anders loopt de klant naar de concurrent. Het klopt dat het hierdoor voor kan komen dat een bloemist zijn klant kwijt raakt aan een verzendorganisatie. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, want vaak zien we dat de bloemist via Topbloemen kan blijven leveren. De klant is bij ons koning dus als levering via een bepaalde bloemist gewenst is dan sluiten wij in veel gevallen de bloemist aan. Dat lukt helaas niet altijd, uit handen genomen van marketing sommige bloemisten willen wel maar durven simpelweg niet aan te sluiten vanwege een nog altijd geldende beperking bij een van onze concurrenten. tot aan klantenservice 8 Door hun prijsgerichte manier van werken dragen de verzendorganisaties, Wij houden altijd vast aan hetzelfde open en eerlijke bedrijfsmodel. Hierdoor kunnen onze leden winst maken op de orders die we naar hen sturen en ontvangt de klant de Nee, dat herken ik niet. Op zeer regelmatige basis hebben wij evaluaties met onze grote klanten. Deze zijn vrijwel zonder uitzondering positief over de leveringen, de bloemisten bij grote aanbestedingen, bij aan een volledige bloemenwaarde. Als wij merken dat een aanbesteding de aangesloten en het product. Dit blijkt ook wel uit het feit dat alle aanbesteding klanten tot nog toe negatief imago van de bloemist en aan bloemisten niets brengt, doen wij er niet aan mee. Sterker nog, wij geven in zo n geval altijd gebruik hebben gemaakt van de optionele contractverlengingen. Zouden ze niet een negatief imago van het product het advies aan de aanbesteder om een lokale bloemist in te schakelen. tevreden zijn, dan zouden we ook niet verlengen. bloemen. Bent u het hier mee eens? Lees verder 10 bloemist bloemist 11

7 12 VRAGEN Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 9 Welk gewenst imago wilt u dat de bloemist van de Het is onze missie om klanten te helpen hun vrienden, familie, collega s en geliefden blij te maken, aandacht te schenken en te herdenken en het leven van bloemisten Wij vinden het heel belangrijk dat onze bloemisten tevreden zijn met Topbloemen en dat wij andersom op een prettige manier kunnen samenwerken met de bloemisten. We doen verzendorganisatie heeft? gemakkelijker en winstgevender te maken. Wij willen dat onze bloemisten ons zien als immers op dagelijkse basis zaken met elkaar, hebben dagelijks contact en werken er met een transparant en betrouwbaar bedrijf dat hen kan helpen hun bedrijf te laten groeien zijn alle hard aan om elke dag vele bloemengroeten op de juiste manier te bezorgen. en dat hen met respect behandelt. We scoren gemiddeld een 9.0 uit de meer dan reviews. Dat zou echt niet lukken als bloemisten niet enthousiast en gemotiveerd zouden zijn. Euroflorist: 10 Bloemisten hebben dringend behoefte aan meer rendement op orders van verzendorganisaties. Wat mag de bloemist van de verzendorganisatie hierin verwachten? Gezien de kosten om het netwerk te onderhouden (systeemontwikkeling, klantenservice, etc.) en de aanzienlijke investeringen die we doen om online orders binnen te halen, is de winst op iedere order eerlijk verdeeld tussen de bloemist en ons. We zullen er altijd voor zorgen dat de bloemist winst maakt op orders die ze aan ons doorgeven of van ons ontvangen. Verder ontvangt de bloemist bij ons dikwijls meer bezorgkosten dan ze zelf lokaal berekenen. Wij doen dat vooral door het aantal bloemisten niet te groot te maken en de bezorgregio compact te houden. Door de enorme aantallen orders op het kleine aantal bloemisten en een goede automatisering kan de bloemist heel efficiënt werken en bezorgen. Het rendement gaat hierdoor al met sprongen omhoog. Er is ook minder derving door hogere omloopsnelheden. Het bloemistennetwerk is een cruciaal onderdeel van 11 Wat mag de bloemist de komende vijf jaar aan ondersteuning van de We zullen ons blijven inzetten om het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Dit betekent dat we onze producten en services constant blijven De bloemist zal nog veel meer gaan profiteren van het merk Topbloemen omdat deze naam ook meer zichtbaar zal gaan worden in de winkels. We blijven ook lokaal ons bedrijf verzendorganisatie verwachten? ontwikkelen om de verwachtingen van zowel klanten als bloemisten te overtreffen. ondersteunen met websites en bloemorder. Ook lopen er momenteel diverse gesprekken met leveranciers om het collectief inkopen verder te benutten. Daarnaast verwachten in de komen 5 jaar nog minimaal te verdubbelen in het aantal orders. Dat betekent nog meer omzet voor de bloemist. Topbloemen: 12 Wat wilt u afsluitend nog aan de bloemist meedelen? Het bloemistennetwerk is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf en we kijken ernaar uit samen met hen te groeien. In de steeds veranderende markt van vandaag de dag kan het moeilijk zijn voor kleine bedrijven om te overleven. We zijn er echter van overtuigd dat we Zie verzendorganisaties niet als een bedreiging maar als een kans. Kies vooral ook een verzendorganisatie die goed bij u past. De verschillen in werk- en denkwijze zijn tegenwoordig best groot. Lang niet alle bloemisten zijn bijvoorbeeld geschikt om bij Zie verzend- de groei voort kunnen zetten door uit te blijven gaan van de kracht van ons netwerk van bloemisten in Europa. Topbloemen aan te sluiten. Zie je het niet zitten, doe het dan vooral niet. Je moet je als bloemist prettig voelen bij een organisatie en je moet met veel plezier en enthousiasme voor ze willen leveren. Dan is de samenwerking op zijn best en dan behaal je samen ook de beste resultaten! organisaties niet als een bedreiging maar als een kans 12 bloemist bloemist 13

8 AANMELDEN vbwbloemistencongres.nu Programma VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 10 juni, Naaldwijk Topsprekers bereiden je voor op de toekomst Op 10 juni organiseert VBW het VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen. Diverse topsprekers geven hun visie op de ontwikkelingen in de bloemendetailhandel: Wat verandert er de komende jaren? Hoe blijf je de aandacht trekken van de consument? Wat verwacht deze van jou in de toekomst? Kortom, een must voor elke bloemist/ondernemer die ook in de toekomst zijn klanten optimaal wil blijven bedienen. Praktische meerwaarde congres Thema s die de revue passeren zijn onder anderen: ontwikkelingen in de detailhandel, de klant van 2020, de kracht van de moderne vakman, online verleiden en het belang van storytelling. 10 juni Naaldwijk VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 12: uur ONTVANGST uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 1 Welkom (door: Marco Maasse) Opening (door: John Thijert) Waar gaat het naartoe met de detailhandel? (door: Frank Quix) Toekomstverkenning verkoop bloemen en planten (door: Servaas van der Ven) De bloemen- en plantenconsument van de toekomst (door: Nicole de Koning) De bloemist van nu voor de spiegel (door: Chantal Riedeman) uur PAUZE uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 2 Meer ondernemerschap in het DNA van de bloemist (door: Floris Venneman) De kracht van de vakman (door: VBW-Innovatieteam) Online verleiden (door: Remco Bron) Storytelling = selling (door: Selma van der Beek) uur DINER uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 3 Bloemist Late Night Humor in de winkel (door: Jos Burgers) Afsluiting uur NETWERKBORREL VBW biedt een uitgebreid programma met topsprekers en thema s, die bloemisten een praktische meerwaarde schenken in de vorm van tips, tricks, praktische ideeën en vooral een op de toekomst gerichte aanpakmentaliteit. MARCO MAASSE Directeur VBW JOHN THIJERT Voorzitter van het bestuur van VBW FRANK QUIX Managing director van Retailbureau Q&A Research & Consultancy SERVAAS VAN DER VEN Commercieel Directeur FloraHolland NICOLE DE KONING Consultant customer behaviour bij TNO Op vind je het volledige programma met de achtergronden van de sprekers. Je kunt je hier ook aanmelden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelname is gratis. CHANTAL RIEDEMAN Shopoloog FLORIS VENNEMAN MKB Nederland REMCO BRON Co-founder en CCO van inbeacon SELMA VAN DER BEEK Marketing Manager Waterdrinker JOS BURGERS Adviseur over marketing en klantgerichtheid Bereid je voor hoe je nu en in de toekomst het verschil kan maken. HET VBW-BLOEMISTENCONGRES HET NIEUWE ONDERNEMEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 14 bloemist bloemist 15

9 Lobby Bedrijfsvoering 200,- bespaard op mijn energierekening Minister Kamp doet VBW belofte: Dit jaar werk maken van verlichten regeldruk ondernemers winkelambacht VBW Inkoopdiensten heeft de eerste bloemisten al doen besparen op diverse bedrijfskosten; van energie- en telefoniekosten tot afvalverwerking en beveiliging. Uiteraard kan het pakket zich uitbreiden, al naar gelang behoeften van de bloemist. Minister Kamp van Economische Zaken ontving woensdag 1 april de 11 meest actuele knelpunten in regelgeving waar ondernemers in het winkelambacht last van hebben. VBW bood samen met de brancheorganisaties van de kappers, slagers, bakkers en schoenmakers de elf knelpunten aan die het ondernemen belemmeren omdat de regels en verplichtingen een te zware last vormen. Minister Kamp: Ondernemers weten zelf het best welke regels het ondernemen in de weg zitten. Samen met de klassieke winkelambachten bloemisten, kappers, bakkers, slagers en schoenmakers, gaat de overheid die knelpunten aanpakken zodat deze winkeliers hun belangrijke rol in het winkelaanbod kunnen houden. Aanhoudende lobby De afgelopen maanden heeft VBW samen met de andere branches en met steun van MKB-Nederland en Detailhandel Nederland veel tijd en energie gestoken in de lobby tegen de torenhoge regeldruk waar bloemisten last van hebben. Na de aanhoudende lobby heeft het Kabinet het verminderen van regeldruk en het wegnemen van belemmeringen onder de noemer maatwerkaanpak voor tien sectoren als ambitie opgenomen in het regeerakkoord. Hierin gaan branches, ministeries en gemeenten gezamenlijk aan de slag met het vinden van oplossingen voor de knelpunten. Toezegging actie in 2015 Marco Maasse: Minister Kamp zegde toe dat hij in juni met een actieplan komt - opgesteld samen met de branches! - om de problemen op te lossen. Het knelpuntenrapport dient als basis om samen concrete oplossingen te bepalen en de uitvoering daarvan vast te leggen in dit actieplan. In de zomer start de uitvoering van het gezamenlijke actieplan. VBW wil dat dat nog dit jaar leidt tot concrete en dus merkbare verlaging van lastendruk voor bloemisten en andere ondernemers. Hoe werkt VBW Inkoopdiensten? Heel simpel. Op de website van VBW vind je een overzicht van de diensten. Hier kun je aangeven op welke terreinen jij interesse hebt in kostenbesparing. Daarvoor hebben we vaak de huidige jaarnota nodig. VBW Inkoopdiensten biedt vervolgens een aantrekkelijk aanbod via geselecteerde partners. De besparingen kunnen oplopen tot 50%. Als de te realiseren besparing je aanspreekt en je akkoord bent met het voorstel, zorgt VBW Inkoopdiensten voor de rest. Wil jij ook jouw kosten onder controle houden en besparen? Kijk dan snel op Mooie besparingen Miriam Derikx van de Bloemerie in Broekhuizenvorst Aan de hand van mijn energierekening bood VBW Inkoopdiensten mij een leverancier aan die al 200 euro goedkoper was. Ook mijn mobiele en vaste telefoon verlopen nu via deze dienst. Daarnaast heb ik hier een brandblusser en cartridges voor de printer aangeschaft. En als klap op de vuurpijl krijg ik via VBW Inkoopdiensten ook korting wanneer ik kantoorartikelen bij Office Depot koop. Mooie besparingen dus, die direct invloed hebben op mijn rendement. 16 bloemist bloemist 17

10 Bedrijfsvoering Direct aan de slag Deelneemster Natasja Leijten, Magnolia Bloemen in Tilburg René Raadsheer De masterclass komt precies op het goede moment. Ik ben bezig de zaak van mijn ouders over te nemen en ik merk dat ik ineens veel ballen tegelijk in de lucht moet houden. Er komt veel op me af en ik heb moeite die situatie met structuur aan te pakken. Ondernemersvaardigheden zijn hier een onderdeel van. Ik merk nu al dat Mijn Tent wordt Top een geweldige steun en stimulans is. Groeien doet af en toe pijn Bloemisten aan de slag tijdens Mijn Tent wordt Top Ik zet ze af en toe behoorlijk voor het blok. Ik wil dat ze nadenken over wat ze precies willen en hoe ze dat aanpakken, alleen zo boeken we succes en komen we vooruit. Ondernemerscoach René Raadsheer is tevreden over de dynamiek tijdens de tweede masterclass Mijn Tent wordt Top. Maar we zijn er nog niet. René: Meer dan vorig jaar focussen we ons op de interacties van de groep. Niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook daarbuiten. Komt een bloemist hier en hij heeft zijn huiswerk niet gemaakt omdat hij niet wist hoe... dan confronteer ik hem met het feit dat hij ondernemer is. Een ondernemer vindt oplossingen. Heeft hij zijn mededeelnemers gebeld of mij? En waarom niet? Groeien doet af en toe pijn. Ik streef naar een saamhorigheid binnen de groep waar we alles open kunnen bespreken. Een goed voorbeeld vormde onze gesprekken over Valentijnsdag; de plannen, de acties en de omzet. We kunnen veel leren van elkaar. Doelstelling We werken nu binnen het derde blok waarin doelstellingen centraal staan. Voor ondernemers is het belangrijk dat je een duidelijke doelstelling hebt. Roep niet gelijk Meer omzet! want - eerlijk gezegd - raakt dat kant noch wal. Wat is meer? En wanneer ben je dan tevreden? Bovendien als je het door jou gestelde financiële doel niet haalt, sijpelt de energie helemaal weg in plaats van dat je groeit met nieuwe energie. En vergeet niet dat zulke vage doelen ook niet zijn te verkopen aan de medewerkers. Toen we tijdens een bijeenkomst doelstellingen hadden vastgesteld, vroeg ik de bloemisten drie argumenten te noemen Spelvorm om te ervaren wat veranderingen met je doen waarom hun doelstelling de beste was. Ik gaf ze daarvoor tien minuten en liep toen de ruimte uit. Ja dan moeten ze toch even snel overleggen en presteren. De achterliggende vraag is: wanneer heb je een goede doelstelling? Het effect van een strak omschreven doelstelling is dat iedereen, bloemist en medewerker, daar met plezier aan kan werken. De betrokkenheid stijgt en dat merkt ook de klant. Veranderen Waar ben ik goed in? loopt als een rode draad door de masterclass Mijn Tent wordt Top. Doel is dat de bloemisten ondernemend en voortvarend te werk gaan. Hun medewerkers merken al snel dat de bloemist sommige zaken anders aanpakt. Dat kan op weerstand stuiten en dat moet je dus uitleggen. Maar dan kan er een heel fraaie nieuwe dynamiek ontstaan binnen een team. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokkenen zich eensgezind kunnen scharen onder de doelstelling. Uiteraard moeten we de onderwerpen die we aanpakken regelmatig herhalen, want niets is zo lastig als gedrag veranderen. Het fijne van de deelnemers is dat ze allen echt vanuit zichzelf zijn gemotiveerd. Zij willen leren en veranderen, zij willen een succes maken van hun zaak. Ik leer namelijk doelstellingen formuleren en hiernaar te handelen. Dat geldt voor zowel een visie op lange termijn als op korte termijn. Zo kan ik taken afmaken en ren niet overal tegelijk achteraan zonder concreet eindresultaat. Kortom, focussen voor resultaat. Wat dat betreft houdt de masterclass mij een stevige spiegel voor die verbeterpunten toont. Je wordt soms behoorlijk wakker geschud. Maar altijd op een plezierige manier want René Raadsheer vertelt op zo n inspirerende wijze dat je direct aan de slag wilt. 18 bloemist bloemist 19

11 Bedrijfsvoering Ik ga op vakantie en neem mee... In iedere uitgave van Bloemist licht Double Quality Counseling (de uitvoerder van Mijn Tent wordt Top ) een onderwerp uit de masterclass toe. Dit keer: doelen stellen. Ik ga op vakantie en neem mee, dit zinnetje kent iedereen wel. Bij dit spelletje er gebeurt in je bedrijf, of ben je aan het Een doelstelling formuleer je altijd we ernaartoe en wat neem ik mee, waar begrijpen we allemaal dat wat je gaat meenemen afhankelijk is van je bestemming. Wanneer je nadenkt over je vakantiebestemming dan is het raar wanneer je bij een zonvakantie een winterjas meeneemt. Dan kies je voor die bikini of een zwembroek. Kortom, je moet als je een prettige vakantie wilt, nadenken over je reisdoel. Hoe zou het komen dat wanneer we op vakantie gaan, we wel goed nadenken over ons doel en dat het doel van de onderneming vaak minder duidelijk is? Sommigen zijn vooral op reis, maar hebben geen idee waarnaartoe. reageren op alles wat op je afkomt? Het bijzondere is dat een plan energie geeft en dat steeds reageren veel energie kost. Men zegt dan wel: Ik heb het niet meer in de hand. Men heeft het dan vooral over het stuur... Hoe zorg je dat je aan het stuur zit? Stel doelen! Dat is het advies. specifiek en meetbaar. Dat specifieke zit hem in bijvoorbeeld: eind 2015 is de omzet verhoogd met 15% ten opzichte van de omzet van Het eenduidig en meetbaar formuleren van doelstellingen noemen we met een mooi woord, het SMART formuleren van doelstellingen. moet ik aan denken, wie draagt wat en wat kunnen we onderweg verwachten? Onderweg kun je eenvoudig vaststellen of je op de goede weg bent en of je op het gewenste tijdstip aankomt. Ondernemingen maken zeer uiteen- VBW ondernemerscoaching Aan de andere kant, wanneer je het heerlijk vindt om te reizen dan is alles in orde. lopende doelstellingen. Je kunt denken Wil jij ondersteuning bij het En als het geld op is, wat dan? In een onderneming heb je te maken met meerdere doelen. Een vaak gehoorde SMART staat voor: aan een stijging (percentage) van de omzet, het behalen van een rendement, stellen van doelen en het praktisch invullen van deze doelen? Stel dat je het heerlijk vindt om gewoon En, wanneer wil ik er zijn?. Dat kan eind doelstelling is de omzet verhogen. Specifiek het terugbrengen van de derving naar een lekker te werken. Prima, maar als dan je van de dag zijn, maar ook volgend jaar of Een prima doelstelling zou je denken. Meetbaar bepaald percentage, het realiseren van VBW biedt in samenwerking met Double geld ineens op is, omdat er net iets meer over drie jaar. Dit zijn vragen waar je als De omzet verhogen is kort en krachtig Acceptabel een bepaalde hoeveelheid klanten per Quality Counseling de mogelijkheid uitgaat dan erin komt? Wat dat betreft is ondernemer over na zou moeten denken. geformuleerd. Maar, hoe goed is het Realistisch week, etc... tot persoonlijke coaching in jouw er een enorme gelijkenis met die vakan- Want, pas dan ben je in staat om je plan eigenlijk echt? Stel, je krijgt één euro, Tijdgebonden Net als het behalen van de top wanneer onderneming. Er zijn voor VBW-leden tiebestemming. te trekken. Heb jij een plan? dan is je omzet verhoogd. Is dat wat je je een berg beklimt, geeft het halen van aantrekkelijke voorwaarden. wilde? Ben je dan tevreden? Dat is vast een doel voldoening. En niet alleen bij de Welke vragen zou de ondernemer zichzelf Wat is het voordeel van een plan? Er is een niet wat je in je hoofd had bij het verhogen Zodra een doelstelling op een SMART ondernemer. Ook medewerkers zullen er Meer weten? Kijk op moeten stellen om de reis met zijn onder- uitspraak die zegt; mensen die succesvol van je omzet. Het is dus belangrijk om je wijze opgeschreven is, is voor iedereen voldoening uit halen! neming te maken? De eerste vraag is; zijn hebben een plan, mensen die het niet doelstelling op de juiste manier (concreet) duidelijk waar het heen gaat. wat wil ik eigenlijk?. Waar wil ik naartoe zijn, hebben een excuus. Nu zal het niet te formuleren. Nadat je je doel hebt bepaald, maak je Succes met het opstellen van je doelen en hoe wil ik dat het er daar uitziet? altijd zo scherp zijn, maar bepaal jij wat het plan. Net als op vakantie. Hoe gaan en een prettige reis! 20 bloemist bloemist 21

12 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Leverbaar in vijftig kleuren. Maar altijd groen! DC Exclusive Lint Een lint voor rouwgelegenheden en feesten verkrijgbaar in vijftig kleuren, vier breedtes en bestendig tegen weersomstandigheden. Niet alleen vanwege de superieure kwaliteiten en eigenschappen is DC Exclusive Lint van DC Automatisering de beste en meest verantwoorde keuze. DC Exclusive Lint is namelijk ook het duurzaamste en milieuvriendelijkste lint. DC Exclusief Lint bezit de prestigieuze Öko-Tex-certificering. Dat betekent dat er tijdens het productieproces van het lint geen milieuvervuilende hulp- of verfstoffen zijn gebruikt en dat het afval op correcte manier is afgevoerd. Ook kinderarbeid en onveilige situaties zijn vermeden. En omdat DC Exclusive Lint geen zware metalen, schadelijke kleurstoffen of schadelijke gewasbeschermingsmiddelen bevat, zal het het milieu niet belasten. Winst met DC Exclusive Lint Gebruik je het DC Exclusive Lint samen met de DC Lintenprinter Pro.Net, dan kun je een aardige winstmarge behalen. Een rekenvoorbeeld met het zelf produceren van een rouwlint van 70mm: Rouwlint 70mm 2.25 DC Exclusive Lint 2 meter Bedrukking met goud Productie kosten 2.55 (excl. BTW) Als je het lint verkoopt voor 15,- dan ligt je marge - afhankelijk van forfaitaire BTW-afdracht - rond de 10,- per lint. Jouw winst op een rol DC Exclusive Lint bedraagt dan ruim 120,-. Bovendien bespaar je veel tijd want een lint bedrukken kost hooguit twee minuten. De DC Lintenprinter Pro.Net bedien je heel simpel rechtstreeks vanaf je computer. DC Automatisering DC Automatisering (DCAG) ontwikkelt en levert financieel-administratieve oplossingen voor bloemisten. Oprichter Peter Tromp was zelf bloemist voordat hij actief de softwarebranche betrad. Met zijn achtergrond en focus ontwikkelt hij specialistische programma s die de bloemist ontzorgen en verder helpen. Meer informatie Wil je meer informatie over de diensten van DCAG? Bel dan naar , mail naar of kijk op of Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 Deze lijn volhouden Francesco de Haan We gebruiken het systeem van DCAG nu al twaalf jaar en dat verloopt vlekkeloos. Het gebruikersgemak is hoog. De meest gebruikte kleur is gebroken wit in de afmetingen 100 en 70 mm voor rouwwerk. Ook goud, zilver, zwart zijn populair. Onlangs zijn we gevraagd om voor iemand op een feest een sjerp te printen en ook dat ging prima. Ingrid Spaansen, De Meiden van Spaansen in Warmenhuizen Een fraai begin van De omzet is in het eerste kwartaal 2015 gemiddeld met 2,9% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in We hebben een stijgende lijn te pakken, concludeert Francesco de Haan van Flow Accountants. Francesco: De bloemisten hebben een mooi resultaat neergezet met deze omzet. Een punt is wel de brutomarge, hier raakten we 1,5% kwijt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (52,6% in 2014 versus 51,5 % in 2015). De lagere marge is te wijten aan de prijzen van de bloemen die in dit kwartaal van 2015 hoger waren dan in het eerste kwartaal van De weersinvloeden waren hier niet debet aan, wellicht het afnemende aanbod of een verhoogde exportvraag door onder andere buitenlandse feestdagen. De hogere prijzen konden niet altijd doorberekend worden door het kritische prijsbewustzijn van de consument. Personele kosten Het eerste kwartaal van 2015 vertoont ook een lichte daling in personele kosten ten opzichte van het eerste kwartaal van Een gevolg van de besparingsacties van de bloemisten. Doorzettend herstel De tekenen die wijzen op een doorzettend herstel zijn goed. Het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen hebben de stijgende lijn weer te pakken. Al met al kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Laten we deze lijn vasthouden, dan kunnen we tevreden zijn. 22 bloemist bloemist 23

13 Personeel 100% vergoeding met VBW-Verzuimloket Avéro Achmea werkt in combinatie met Grip op Verzuim samen met het VBW-Verzuimloket. VBW-leden kunnen gebruik maken van deze arbodienstverlening. Achmea vergoedt alle door de arboarts voorgestelde behandelingen voor 100% als je bent aangesloten bij het VBW-Verzuimloket. De rekening die voor deze behandelingen opgesteld wordt gaat rechtstreeks naar Avéro Achmea. Tot 20% korting VBW-leden krijgen standaard 10% korting op Grip op Verzuim. In combinatie met het VBW-Verzuimloket ontvang je ook nog eens 10% combikorting. Grip op Verzuim, daar wordt jouw bedrijf beter van! Mijn Bloemist FlowerPoints Het nieuwe spaarsysteem van VBW Online. Je wilt jouw klanten belonen omdat ze op regelmatige basis in jouw winkel kopen? Maar je wilt geen ingewikkeld systeem, spaarkaarten of dure apparaten aanschaffen? Dan biedt VBW Online jou de oplossing: FlowerPoints. Met het nieuwe spaarsysteem van VBW Je ontdekt waar je klanten Online bouwt de klant eenvoudig punten vandaan komen. op bij elke aankoop. Online, dus via een Je krijgt inzicht in het koopgedrag laptop of pc naast je of in de buurt van de van je klanten. kassa. Je registreert naam, adres Je bepaalt als bloemist je eigen en postcode. Met de opgebouwde punten spaarvoorwaarden en kortingsniveau. kun je de klant verrassen met een korting Per aankoop direct inzicht in het (die jij zelf hebt bepaald). gespaarde totaal van de klant. Klant hoeft niet te zoeken naar De voordelen van FlowerPoints: klantenpas. Versterken van de relatie met je klant, Verzenden kwartaalmailing die de vergroten herhaalaankopen. klant naar jouw (web)winkel stuurt. Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken systeem. Bind je klant nog sterker aan jouw winkel Het systeem levert een bron met dit spaarsysteem. Kijk voor meer aan informatie. informatie op vbw.nu/online. Bij aankoop vraag ik naam en adres van de klant. De voordelen voor mij zijn dat ik weet waar mijn klanten vandaan komen, wat ze besteden en dat ik een naam heb bij het gezicht. Daarnaast voeg ik ze toe aan mijn nieuwsbriefbestand. Ik heb nu zo n adressen en verstuur om de twee weken een nieuwsbrief met aanbieding. Mijn FlowerPoints-klanten krijgen na een tijd een speciale waarin staat dat ze hun punten kunnen verzilveren. Hiervan maken ze gretig gebruik. Kortom, met FlowerPoints verbeter ik op eenvoudige wijze de relatie met mijn klanten. Tineke Postma van Postma Gauw Bloem & Groen in Gauw over FlowerPoints: Grip op verzuim is de maatwerkoplossing van Avéro Achmea voor verzuim- en re-integratievraagstukken. Het helpt je om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Met Grip op Verzuim ben je verzekerd voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast biedt Avéro Achmea uitstekende begeleiding en onder- Servicedesk Verzuim. Arbodienst, verzuimbegeleiding, re-integratie: wij regelen alles voor je. Alle behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt, worden voor 100% vergoed. Meer informatie column Jack van der Ende, Relatiebeheerder VBW steuning bij een snelle terugkeer van zieke werknemers. Voor vragen of advies over Grip op Verzuim of onze overige De voordelen van Grip op Verzuim op een rij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen helpt VBW Risk je graag verder. Neem contact op via of via Je kan eenvoudig gegevens aanleveren Met ons Meldloket Grip op Verzuim kan je verzuim eenvoudig online aanmelden. Ook (veranderingen in) je werknemersbestand Uitsluitend lof De strijd om de titel Mijn Bloemist van het Jaar is duidelijk voor de consument. Het is dus zaak dat we dit ren. We hebben géén zaakje of winkeltje en we kan je online doorgeven. Of nu medewerksters met zwangerschapsverlof gaan losgebarsten. De consument meer vertellen, van de daken zijn géén bloemistje of of dat iemand een aantal weken aan huis gekluisterd is vindt deze verkiezing erg leuk, schreeuwen! Ik ben genomi- bloemenboer NEE! We Je kan snel ziek en beter melden met de gratis app door een operatie; met een telefoontje naar het VBW- terwijl de gemiddelde bloemist neerd voor Mijn Bloemist van hebben een bloembinde- VerzuimInzicht Verzuimloket treedt het gehele administratieve zorgcircus denkt: Moet ik de beste zijn? het Jaar. rij of een atelier en zijn nu niet opgegeven, denk eens Deze handige verzuim app is bedoeld voor het eenvoudig in werking. En zonder dat ik zelf verder iets hoef te doen. Het antwoord is volmondig bloemkunstenaar of bloemsty- goed na over de volgende ver- ziek en beter melden van werknemers. Je kunt de actuele NEE! VBW reikt je de tools aan In de restaurantwereld worden list. Dat klinkt als een klok. kiezing. Deze zet JOUW zaak werknemersgegevens bekijken. Ook heb je een overzicht van alle Het VBW-Verzuimloket houdt de vinger aan de pols van om jouw zaak op de kaart te Michelin-sterren uitgedeeld op op de kaart! zieke medewerkers en alle acties die horen mijn medewerkers en stuurt mij tussenrapportages. Wat zetten. Daar is de verkiezing basis van kwaliteit, ook hotels Ik wens iedere bloemist die bij een verzuimmelding. mij betreft uitsluitend lof voor het VBW-Verzuimloket dat óók een onderdeel van. De worden aangeduid in sterren. meedoet aan de verkiezing mijn zaakjes volledig afhandelt. bloemist is een vakman of vak- Dat om maar aan te geven dat Mijn Bloemist van het Jaar Volledige regie op de verzuimketen vrouw, helaas is dat niet altijd we ons ook moeten profile- heel veel succes. En heb jij je Als je Verzuimmanager Compleet of Zelfstart meeverzekert, Bert Lubberman, Bloembinderij Bert Lubberman krijg je een vaste contactpersoon bij het verzuimbureau van onze in Dalen en Assen 24 bloemist bloemist 25

14 Mijn Bloemist Lekker veel aandacht! Verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar Bloemen van Iris op koers liggen. Aan de promotie ligt het Leren als team niet. Naast reclame in de winkel plaatsten Iris van Werkhoven, Bloemen van De populariteit van de verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar is immens! De deelnemers maken lokaal een feestje van hun deelname en realiseren daardoor meer verkopen. Hartverwarmend we een aantal weken vazen met bloemen Iris in Bolsward Pieter Kant, Bloemenstudio met flyers en kaartjes bij vele lokale Samen met mijn team een doel bereiken, Pierrot in Hoofddorp ondernemers zoals een bakker en een dat is de reden waarom ik meedoe. We zijn er flink tegenaan gegaan met apotheek maar ook bij de bibliotheek. Twee jaar geleden heb ik deze zaak de promotie. Klanten krijgen bij elke Dat sloeg aan. Klanten vragen ons nu overgenomen en ik streef naar een team bestelling de flyer over de verkiezing en op voortdurend hoe we ervoor staan. dat zich verbonden voelt. Communicatie een stoepbord prijkt de poster met onze We vroegen enkele deelnemers naar hun ervaringen: Lekker veel aandacht dus! speelt daarin een centrale rol. De nominatie. Onze berichten op Facebook verkiezing en zo zou het altijd moeten worden ook lekker gedeeld, ik zag een zijn - vereist nog meer dat we als een bereik van personen. Daarnaast gemotiveerd en klantvriendelijk team naar stonden we in het Haarlems Dagblad en buiten treden en dat we intern de zaken op andere lokale media. Het is hartverwar- orde hebben. Of we winnen weet ik niet, mend hoe iedereen met ons meeleeft. Pure winst maar als team gaan we leren. Frans de Laat, Medinilla in Tilburg We bestaan dit jaar 35 jaar. De verkiezing Laat jezelf zien en leer Vervolg verkiezing is een mooie aanleiding om te kijken waar Harold Reuser, Bloemerie 88 in Oss De stemmen van de consumenten, de bezoeken we staan na die jaren. Blijven we nog bij Laten we alsjeblieft onszelf blijven, van de mysteryshoppers en het oordeel van de de les? Al twee conclusies die ik kan hield ik mijn personeel voor toen we over vakjury; de eerste ronde van de verkiezing trekken: ons team is hechter gaan de mysteryshoppers hoorden. Alsof we Mijn Bloemist van het Jaar 2015/2016 zit er samenwerken, wat zich weerspiegelt in nu opeens extra ons best zouden moeten bijna op. Medio juni worden de provinciale doen. Dat doen we altijd, voor elke klant. winnaars bekendgemaakt. Zij gaan door naar De verkiezing is wel een extra stimulans: de tussenronde die zich in juli en augustus laat jezelf zien en leer van de feedback afspeelt en die drie finalisten oplevert. die je krijgt. Onze nominatie is breed De winnaar wordt begin november Natasja Outshoorn, Boutique des uitgemeten in de lokale media en wij bekend gemaakt. Fleurs in Abcoude dragen het ook actief uit in de winkel. Tom Siebers, Bloemisterij t Bluumke De aanleiding van onze deelname is een Ik merk zeker een boost in enthousiasme in Gemert en Boekel aanbesteding. Toen onze klant de eisen bij zowel collega s als klanten. We staan op scherp. Die mysteryshoppers en wensen van de aanbesteding opsomde, Dat is al heel wat waard. he je weet het nooit. De kleinste zei ik dat onze bloemenwinkel aan alles het klantencontact en klanten spreken Bloem en Groen Styling hun oprechte waardering uit over ons. Bloemisterij t Bluumke Dat is natuurlijk al pure winst. Uitdaging en test Positiviteit alom dingetjes die we soms laten lopen, pakken voldeed. Waarom heb je dat niet eerder we nu direct voortvarend op. De positieve Medinilla verteld? was de reactie. Dat moment voor de deelname is er dus impact van besloten we om onze specialismen duidelijk. Overal trouwens. Zowel klanten nadrukkelijker te promoten. Meedoen de bloemist als medewerkers zijn er enthousiast over. Lekker veel aandacht! Onze flyer, voorde verkiezingsposter in de Koen Swinkels, Bloem en Groen Onze nominatie delen we op Facebook, winkel en drie artikelen in lokale kranten, Styling in Moergestel LinkedIn, onze website, via de lokale hebben resultaat. Ik zie nieuwe gezichten Twee jaar geleden begonnen we deze media en natuurlijk via onze nieuws- en dat doet zich natuurlijk ook gelden in winkel. De verkiezing is voor ons een brieven. Voor ons zowel een uitdaging als de omzet.voor alom. de Positiviteit bloemist goede graadmeter om te kijken of we een test om te kijken waar we echt staan. de bloemist De verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar is een initiatief van: 26 Bloemenstudio Pierrot voor de bloemist aan de verkiezing was de logische stap. En wordt mede mogelijk gemaakt door: Bloeme rie 88 Boutique des Fleurs bloemist 27

15 Flowering your life! Mijn Bloemist Vakmanschap schap, l blijd DeeFlowe ring your life! geef tulpen! Resultaten voorjaarscampagnes Mijn Bloemist Bezoek aan kwekers leert bloemist verhalen vertellen Bedankt Vrijwilliger! Mijn Bloemist Vrijwilligersweken 7-22 maart Mijn Bloemist Tulpenweken en Vrijwilligersweken scoren! : VBW-Poster A4_MB_tulpen.indd Nooit heb ik er bij stilgestaan dat een kweker zoveel zorg 1 In januari/februari organiseerde Mijn Bloemist voor het tweede jaar op rij de Tulpenweken. Maart stond in het teken van vrijwilligers met de Vrijwilligersweken. Een blik op de bereikte resultaten: besteedt aan een bloem. Het duurt soms wel jaren voor Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de FloraHolland anjerkwekers en VBW. een bloem goed ontwikkeld is. Baukje Acronius van VBW-Vrijwill igersweken-partnerposter- A4.indd :34 Mijn Bloemist Tulpenweken: Deelnemende VBW-leden: 267 (t.o.v. 165 deelnemers in 2014 (+62%)) Deelnemende VBW-leden: 158 (t.o.v. 152 deelnemers in 2014; +3,9%) Consumentenbereik online (landelijk en lokaal): Deelnemende bloemisten inkoopactie: 231 Consumentenbereik print (landelijk en lokaal): Consumentenbereik online (landelijk en lokaal): Diverse publicaties in vakmedia (o.a. Bloem en Blad, vakblad voor de Bloemisterij, De Bloemenkrant, Sierteeltnet, FloraNexus, FloraHolland-media) Consumentenbereik print (landelijk en lokaal): Campagne is zeer positief gewaardeerd door bloemisten (81% is positief). Gemiddeld rapportcijfer: 7,42 57% van de respondenten geeft aan dankzij de campagne meer tulpen te hebben verkocht, 16% geeft aan dit (nog) niet in beeld te hebben Diverse publicaties in vakmedia (o.a. Bloem en Blad, vakblad voor de Bloemisterij, De Bloemenkrant, Sierteeltnet, FloraNexus, FloraHolland media) 75% van de deelnemende bloemisten heeft de campagne als positief ervaren 25% van de deelnemers geeft aan dankzij de campagne meer anjers te hebben verkocht (gemiddeld +12%; gemiddelde totale omzetstijging 3%), 32,5% geeft aan dit (nog) niet in beeld te hebben Vooruitblik zomercampagnes Mijn Bloemist Tot en met eind juni: Mijn Bloemist Pioenweken De Pioenweken zijn bedoeld om consu- pioenweken bij mijn bloemist t Blommehûske in Kootstertille keek haar ogen uit op Mijn Bloemist Vrijwilligersweken: menten erop te wijzen dat er weer Pioenen de door VBW georganiseerde kwekersreis. Juli en augustus: Op 18 maart bezocht een groep van ruim dertig bloemisten Haal de Zon in Huis vier toonaangevende kwekerijen en veredelingsbedrijven: Lex+, Anco Pure Vanda, V/d Lugt Lisianthus en Walter Grootscholten Snij-phalaenopsis. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Florist Event op de FloraHolland SpringFair. De campagne Haal de Zon in Huis richt zich op zowel de vakantiegangers als de thuisblijvers. Door bloemen en planten te linken aan typische vakantiebestemmingen, roepen we het gevoel op om de zon in huis te halen en/of het vakantiegevoel vast te houden. Hiermee willen de verkoop van bloemen en planten in de vakantieperiode een extra impuls geven. Via de website van VBW is t.z.t. promotiemateriaal beschikbaar. Promotie bloemen en planten in de zomer Elke maand zet Mijn Bloemist een bloem en een plant in de schijnwerpers. Het doel hiervan is om consumenten te verleiden voor deze producten naar jouw winkel te komen. We sluiten aan bij de Bloemenagenda en de Woonplant van Baukje: Samen met mijn personeel ben ik naar de kwekers- zijn. Met deze campagne willen we jouw Pioenfeest! klanten stimuleren om voor de mooiste Op 30 mei ademen de winkels Pioenen en de meest bijzondere soorten van acht bloemisten in de regio maand snijbloem plant mij aan. Ze wilden van ons weten wat wij van een bepaalde naar jouw winkel te komen. Via landelijke Rotterdam/Den Haag Pioen. Gekoppeld Juni Lelie Spathyphyllum kleur vonden en of er nog iets verbeterd kon worden aan media worden de Pioenweken gepromoot. aan de Pioenweken organiseren we die Juli Ficus Ginseng hun product. Ik vind het prettig dat ik mijn klanten nu ook Voor VBW-leden zijn er speciale winacties. dag gezamelijk Puur Pioen. We hebben Augustus Snijhortensia Sanseveria de maand. Komende maanden staan centraal: dag gegaan; een bijzonder leuke en leerzame ervaring. Vooral de passie van de kwekers voor hun product sprak Zonnebloem kwekers uitgenodigd om in onze winkels veel meer kan vertellen over de ontwikkeling, verzorging en de prijs van de bloem. De campagne wordt uitgevoerd i.s.m. te vertellen over de Pioen. In mijn winkel FloraHolland, PurE Seasonal Flowers schenk ik bovendien Pioenthee en er is en de Mijn Bloemist-handelspartners. live-muziek. Het doel is nog meer bele- Mijn Bloemist wordt mede mogelijk gemaakt door de Kijk voor meer informatie ving te creëren bij zowel de Pioen als in volgende partners: op onze winkels die moet leiden tot extra verkopen. Het wordt echt een feestje! 28 bloemist URioen PUP mei 2 Julia Bonte, Bloemenwinkel de Iris uit Den Haag Baukje Acronius bloemist 29

16 Mijn Bloemist De promotiecheque: waar gebruiken we hem voor? Nieuwe gezichten en extra inkomsten Onze doelstelling was extra naamsbekendheid voor onze winkel te realiseren, gekoppeld aan de verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar. Dat deden we via een advertentie in een maandblad en door het verspreiden Geurroos Sinds kort verkopen wij een nieuw en bijzonder product, de geurroos. Wij hebben kaartjes en flyers laten drukken om mee te geven aan de klant en om uitdelen op mode- van flyers. De flyers stopten we bij shows. Het resultaat is nog meer De promotiecheques zijn in trek! Ruim 200 VBW-leden hebben de cheque ter waarde van 100,- al aangevraagd en ingezet voor een lokale promotie. Hieronder een selectie van de uitgevoerde promoties. elke bestelling en we verspreidden ze zelf huis-aan-huis. Dat vertelden we ook via Facebook en via het tvscherm in onze zaak. Die promotie leidde tot nieuwe gezichten in de winkel en daarmee extra inkomsten. Peter Caubergh en Edwin Smeets, Bloemen Kicken in Maastricht naamsbekendheid voor onze winkel. We hebben in korte tijd bereikt dat nieuwe en bestaande klanten speciaal naar ons toe komen voor de beleving van de geurroos. En natuurlijk gaan ze niet met lege handen weg. Jeroen Kip, La Différence bloemsier- In een dubbeldekker met klanten op pad kunst in Wierden en Rijssen Verkoop verdubbeld Gekoppeld aan het goede doel (AYA-stichting die onderzoek doet naar kanker bij jonge volwassenen), organiseerden 7 ABC-bloemisten (Achterhoekse Bloemistenclub) op 7 maart een lente-event met een hoofdrol voor de hyacint. Samen met hyacintenkwekers werden diverse activiteiten op touw gezet (zoals een kweker in de winkel, demonstraties) die regionaal leidde tot veel aandacht en een mooie opbrengst voor het goede doel. De actie resulteerde in een vertienvoudiging (!) van het aantal verkochte hyacinten die dag t.o.v. een normale zaterdag. In de weken erna is de hyacintenverkoop zelfs verdubbeld. Dankzij het event, maar ook omdat de deelnemende bloemisten meer kennis over het product hadden om dit goed te kunnen verkopen. Tot slot stegen de totale verkopen met 40% op 7 maart. Meer abonnementen Meer abonnementen verkopen was mijn doel van de promotieactie. Met het serviceabonnement kunnen klanten vier keer per jaar een bloemetje ontvangen voor een bijzondere gelegenheid. Grote voordelen zijn dat de bloemen vooraf zijn betaald en dat de aankoopfrequentie wordt verhoogd. Mijn promotieactie had als doel om mijn (zakelijke) klanten nog sterker te binden in het kader van mijn 35-jarige jubileum. Om dit te realiseren heb ik hen uitgenodigd om deel te nemen aan een excursie begin april naar bloemenveiling FloraHolland en drie kwekerijen. De reacties waren overweldigend! In een volle dubbeldekker (87 personen) gingen we op pad. Mijn klanten beleefden de dag heel intens en genoten van de excursie. Tussendoor was er veel ruimte voor contact. De 7 ABC-Bloemisten die deelnamen: We zijn gestart met een Facebook-actie: Nog dagen na de excursie werd Bloemsierkunst Markerink in Zutphen, Timmermans & Mulder in Winterswijk, Bloemsierkunst Joop Bouwmeester in Neede, Bloemsierkunst Wijnbergen in Laren, Olthuis-Takken Bloemkunst in Doetinchem, Beo bloembinders in Varsseveld en Lente Event Zaterdag 7 Maart Achterhoekse bloemisten (ABC) bieden u een voorproefje op de lente aan. Bollen, bloesem, eieren, tulpen, demonstraties, een inspirerend begin van het voorjaar. like, tag en win, die veel nieuwe volgers voor onze winkel opleverde. Ook lieten we A4 flyers en twee winkelposters drukken, voorzien van het Mijn Bloemist-logo. De actie loopt nog maar net en - afgezien van de vele positieve reacties - zijn de ik aangesproken door zowel deelnemers als mensen die van de actie hadden gehoord. Complimenten over het fantastische initiatief. Of dit van invloed is geweest op een prima Paasomzet kan ik niet hard maken En wat doe jij met de promotiecheque? Heb jij de cheque t.w.v. 100,- al aangevraagd? Doe het snel, dit kan Bloembinderij De Ank in Zeddam. Iedere bloemist heeft deze dag een Hyacinten kweker te gast, om te vertellen over de mogelijkheden die deze bol u biedt. hayacint Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de Radboud AYA stichting. Zij doen onderzoek naar kanker bij jong volwassenen. eerste bestellingen al binnen. Ellen Kroekenstoel, Trendy Bloemen in Lichtenvoorde maar het lijkt er wel op. Jan Poels, JP-Bloembinders en de Super Bloemist in Gouda via Let op! de promotie kan tot uiterlijk 1 juli worden uitgevoerd. Dus op 7 maart, gaan 7 bloemisten, in 7 verschillende achterhoekse plaatsen uit hun bol. 30 bloemist bloemist 31

17 3 Verzorgtips van Floralife Jouw bloemen en klanten zijn je dankbaar! NEW Nu verkrijgbaar bij uw groothandel! OASIS Roma Bowls Een bloem is emotie. Emotie waar de klant van geniet. Jouw taak als bloemist is het die snijbloem Ideale zo lang basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs mogelijk mooi te houden. In de winkel, in boeketten en natuurlijk bij de klant thuis. Daar maak je Vlakke de consument extra blij mee. Dat is jouw toegevoegde Gietrand waarde. die dienst doet als waterreservoir rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden Floralife helpt je daar graag bij met drie waardevolle verzorgingstips. 1. De juiste reiniging Schoonmaken van de vazen en emmers is belangrijk want problemen ontstaan door het gebruik van vieze exemplaren. En bacteriën zie je niet altijd met het blote oog. Floralife cleaner reinigt emmers, vazen en gereedschappen als mesjes Verkrijgbaar en scharen afdoende. in 2 maten: Bovendien is dit product niet schadelijk Art. Nr x 20 x 5,5 cm voor de bloemen. Art. Nr x 25 x 5 cm SMITHERS-OASIS COMPANY All rights reserved. OASIS Venezia Bowls 2. Het juiste water Water in de winkel? Voeg altijd Floralife ULTRA 200 toe. Bloemist Ellen Kroekenstoel van Trendy Bloemen in Lichtenvoorde: Ik merk echt dat met het gebruik van de Floralife pomp en Floralife ULTRA 200 de kwaliteit van mijn bloemen omhoog gaat. De bloemen blijven langer houdbaar en mijn emmers en vazen zijn Ideale basis voor decoratieve toepassingen, minder snel alsook vervuild. rouwwerk Medewerkers van Floralife verzorgen de exacte doseringscontrole dus ik heb nergens omkijken naar. Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden Gietrand 3. De juiste die voeding dienst doet als waterreservoir Geef je klanten een Floralife zakje met bloemenvoeding mee. Ellen Kroekenstoel: Een zakje Floralife bloemenvoeding plak ik altijd aan de verpakking. Ik geef de klant uiteraard verzorgingstips, van schuin afsnijden tot de juiste plek in huis. Klanten zijn altijd blij als ze de Verkrijgbaar in 3 maten: bloemenvoeding in het vertrouwde Art. Nr. zakje zien. - Ø En 20 een cm klant die lang kan genieten van zijn Art. aankoop, Nr komt - Ø terug. 25 cm Art. Nr Ø 30 cm Ellen Kroekenstoel SMITHERS-OASIS BELGIUM N.V. Europark B-3530 Houthalen Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

Timemanagement? Manage jezelf!

Timemanagement? Manage jezelf! Timemanagement? Manage jezelf! Trefwoorden Citeren timemanagement, zelfmanagement, stress, overtuigingen, logische niveaus van Bateson, RET, succes citeren vanuit dit artikel mag o.v.v. bron: www.sustrainability.nl

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig

Hele fijne feestdagen en een gezond en vrolijk 2017! Raymond Gruijs. BM Groep ARBO West Baanzinnig De tijd vliegt voorbij en voor je weet zijn we al weer een jaar verder. Ik zeg wel eens: mensen overschatten wat je in een jaar kunt doen, maar onderschatten wat je in 3 jaar kan realiseren. Laten we naar

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

Je gedachten gestructureerd op papier

Je gedachten gestructureerd op papier Online training: Je gedachten gestructureerd op papier Start: 14 september 2015 Een online programma, mét coaching, voor ondernemers en werknemers Voor als je logisch opgebouwde teksten wil leren schrijven,

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU?

Hit the Ground Running INGEZET, WAT NU? INGEZET, WAT NU? Het is belangrijk te beseffen dat niet iedere opdrachtgever een gedegen inwerkprogramma heeft zoals je bij Calco bent tegengekomen. Dat de laptop klaarstaat op je nieuwe bureau, je stoel

Nadere informatie

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN

10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN 10 DIRECT TOEPASBARE TIPS VOOR MEER KLANTEN Ervaar zelf hoe je met weinig moeite, meer klanten krijgt! Door Theo de Kleijn helpt zelfstandig ondernemers aan meer klanten Theo de Kleijn www.theodekleijn.nl

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Hoe maak je interessante tweets?

Hoe maak je interessante tweets? Hoe maak je interessante tweets? Januari 2012 Inleiding Leuk dat je echt aan de slag gaat met het maken van goede tweets! In dit document vind je algemene tips voor het opstellen van goede tweets. Bovendien

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN

EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN EFFECTIEF OMGAAN MET BEZWAREN Er zijn een heleboel redenen die door een klant gebruikt worden om nee te zeggen. Echter, de zogenaamde tegenwerpingen en bezwaren zijn veelal dooddoeners. Je zal dus moeten

Nadere informatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie

Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Hoe Zeker Ben Ik Van Mijn Relatie Weet jij in welke opzichten jij en je partner een prima relatie hebben en in welke opzichten je nog wat kunt verbeteren? Na het doen van de test en het lezen van de resultaten,

Nadere informatie

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen.

Als je nog steeds hoopt dat oplossingen buiten jezelf liggen dan kun je dit boekje nu beter weg leggen. Theoreasy de theorie is eenvoudig. Je gaat ontdekken dat het nemen van verantwoordelijkheid voor je eigen denken en doen dé sleutel is tot a beautiful way of life. Als je nog steeds hoopt dat oplossingen

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist

Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? checklist Hoe stel je goede online marketingdoelen op? 2 Veel marketeers kennen de pijn: het stellen van nieuwe marketingdoelen. Het blijft een uitdaging om

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Waar een wil is, is een Weg!

Waar een wil is, is een Weg! 5 tips om moeiteloos voor jezelf te kiezen en een stap te zetten. Waar een wil is, is een Weg! - Lifecoach http://www.facebook.com/arlettevanslifecoach 0 Je bent een ondernemende 40+ vrouw die vooral gericht

Nadere informatie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie

17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie Beste lezer, Fijn dat je de moeite hebt genomen om dit e-book te downloaden, met daarin 17 valkuilen die je moet vermijden bij telefonische acquisitie. Veel ondernemers worstelen met het maken van kwaliteitsafspraken

Nadere informatie

Welkom U bent welkom Opening Bedrijfspresentatie: de 4 van Control4enterprise Pauze Inspirerende presentatie en workshop: Focus op 2020 Afsluiting

Welkom U bent welkom Opening Bedrijfspresentatie: de 4 van Control4enterprise Pauze Inspirerende presentatie en workshop: Focus op 2020 Afsluiting Welkom U bent welkom * Opening * Bedrijfspresentatie: de 4 van Control4enterprise * Pauze * Inspirerende presentatie en workshop: Focus op 2020 * Afsluiting * Netwerkborrel met minibuffet * Mogelijkheid

Nadere informatie

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015

Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Personeelsoverleg Beate Uhse 23 en 24 juni 2015 Agenda Update Beate Uhse cijfers 1 ste kwartaal 2015 Beantwoording vragen Kerngetallen Beate Uhse Group Q1/2015 Q1/2014 Omzet 36.242 37.979 -/- ~ 5% EBITDA

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse

Medewerker interne dienst. Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Persoonlijke effectiviteit: 2. Accuratesse Werkt gedurende langere periode nauwkeurig en zorgvuldig, met oog voor detail, gericht op het voorkómen van fouten en slordigheden, zowel in eigen als andermans

Nadere informatie

Kerncijfers. Versterking commerciële kracht binnendienst. Astrid van de Bovekamp D & O Personele Diensten

Kerncijfers. Versterking commerciële kracht binnendienst. Astrid van de Bovekamp D & O Personele Diensten Kerncijfers Versterking commerciële kracht binnendienst Astrid van de Bovekamp D & O Personele Diensten 1 Kennismaking Astrid van de Bovekamp Praktisch advies en begeleiding van assurantieondernemers op

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Gratis Online Training

Gratis Online Training Gratis Online Training 1 Als je aan de slag gaat met de content uit dit webinar zul je NOOIT meer last hebben van Concurrentie. 2 Meer rust voor jezelf als ondernemer in je bedrijf en ontspannen omgaan

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Welkom Exact

Gebruikershandleiding. Welkom Exact Gebruikershandleiding Welkom Exact Pimm : de slimme one-stop shop voor bloemen, cadeaubonnen & overige geschenken http://pimmcadeaushop.nl Je favoriete lokale leveranciers onder één dak NPS +8 Uitstekende

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1

B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 B a s S m e e t s w w w. b s m e e t s. c o m p a g e 1 JE ONBEWUSTE PROGRAMMEREN VOOR EEN GEWELDIGE TOEKOMST De meeste mensen weten heel goed wat ze niet willen in hun leven, maar hebben vrijwel geen

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur

Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Dit ebook heb ik geschreven op 28/10/2013 van 8:26 uur tot 9.58 uur Inhoud Ik heb geen tijd om een ebook te schrijven!... 3 Waarom heb ik het recht om je dit te vertellen?... 4 Template voor schrijven

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Competentiescan Klant exemplaar

Competentiescan Klant exemplaar Naam klant: Geboortedatum: Datum rapportage: Naam begeleider: Competentiescan Klant exemplaar Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds www.werkeenzorgminder.nl Instructie invullen

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer in een zakelijke brief uw naam verkeerd gespeld wordt, of als u op de werkvloer steeds post ontvangt op naam van uw voorganger.

Nadere informatie

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule

Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Omgaan met klachten volgens de BOOS-formule Een klacht is een kans. Wanneer een klant de moeite neemt om zijn onvrede te laten blijken, biedt dat je de mogelijkheid de klant alsnog tevreden te stellen

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven.

Het GROW-model. Deze onderdelen worden hieronder toegelicht. Per onderdeel worden er voorbeeldvragen aangegeven. Het GROW-model Een ontwikkelingsgesprek is het meest effectief als je de vragen in een bepaalde structuur stelt. Het GROW-model biedt deze structuur. (Whitmore, 1995) Het GROW model bestaat uit de volgende

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap

Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Leermodule 8: Terugblik op zelfleiderschap Zelfleiderschap is dat je jezelf aanstuurt. Je doet wat jij belangrijk, waardevol, leuk of interessant vindt. Je kiest je eigen weg en je zorgt goed voor jezelf.

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P

Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P 1 Gegarandeerd succes, doelgericht resultaat met Business to Personal B2P Persoonlijk klantencontact in jouw on-offline communicatie Ben je op zoek naar de juiste identiteit van jouw organisatie? Ken je

Nadere informatie

SALARISADMINISTRATIE

SALARISADMINISTRATIE SALARISADMINISTRATIE Zelf doen of uitbesteden? Leuk dat je ons partner kennisdocument hebt gedownload. In kennisdocumenten in samenwerking met horecabranche experts brengen wij je op de hoogte van de voor

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren

Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW. WW Duur. WW in de oude situatie WW in de nieuwe situatie. Aantal gewerkte jaren Maanden WW Vragen en antwoorden over veranderingen in de WW Hoe was de WW geregeld? Tot 1 januari 2016 kreeg je, afhankelijk van je arbeidsverleden maximaal 38 maanden WW. Per gewerkt jaar bouwde je een

Nadere informatie

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd.

Bekend scenario? Ongetwijfeld. En de voornemens je deze keer wél te focussen op hoofdzaken? Vast meermaals de revue gepasseerd. Hoe gaat het? Goed hoor, druk We zeggen het zo vaak zonder er bij na te denken, maar telkens bevestigen we de associatie tussen druk en goed. Druk zijn is een statussymbool geworden. Wie niet druk is doet

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK

EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK EEN SUCCESVOL SOLLICITATIEGESPREK INHOUD Over ons 1 Finance 2 Business support 3 Voorbereiding 4 De juiste indruk achterlaten 5 Het sollicitatiegesprek 7 Sollicitatievragen beantwoorden 8 OVER ONS Walters

Nadere informatie

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be

GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be GRATIS content TIPS & ideeën die jij zelf kan gebruiken voor je eigen (bedrijfs)website! #SchrijvenVoorBedrijven JasperVerelst.be - Ik schreef al meer dan 100 commerciële bedrijfswebsites voor ondernemingen

Nadere informatie

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen?

Stap 6. Stap 6: Deel 1. Changes only take place through action Dalai Lama. Wat ga je doen? Stap 6. Changes only take place through action Dalai Lama Wat ga je doen? Jullie hebben een ACTiePlan voor het experiment gemaakt. Dat betekent dat je een nieuwe rol en andere ACTies gaat uitproberen dan

Nadere informatie

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering.

Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. Bij SNAP leren we ouders en kinderen vaardigheden om problemen op te lossen en meer zelfcontrole te ontwikkelen. Deze folder legt uit hoe je SNAP kan gebruiken voor een blijvende verandering. SNAP (STOP

Nadere informatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie

Van huidige situatie ------------ naar --------------------------------- gewenste situatie Doelen stellen NLP is een doelgerichte, praktische en mensvriendelijke techniek. NLP = ervaren, ervaren in denken, voelen en doen. Middels een praktisch toepasbaar model leren we om de eigen hulpmiddelen,

Nadere informatie

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6

WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN. 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning. december 2013. Pagina 1 van 6 WHITEPAPER KOSTENBEWUST PLANNEN 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning december 2013 Pagina 1 van 6 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 10 L1NDA Tips voor kostenbesparende personeelsplanning...

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen.

Ontdekken hoe je je tijd goed kunt beheren, bestaat voor. Jezelf voorbereiden op succes. Hoofdstuk 1. Leer jezelf kennen. Hoofdstuk 1 Jezelf voorbereiden op succes In dit hoofdstuk: Een solide timemanagementsysteem opbouwen De grootste uitdagingen van timemanagement het hoofd bieden Het verband zien tussen doelen stellen

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld

Een nieuwe baan. Je toekomst uitgestippeld Een nieuwe baan Je toekomst uitgestippeld Colofon Redactie: Syntrus Achmea Tekst: Syntrus Achmea Vormgeving: Vormplan Design bno, Amsterdam 1e druk januari 2008 Deze brochure is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden Februari 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1)

Nadere informatie

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde

Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen. Week 5: grip op geld Les 2: waarde Welkom bij Sociaal Succesvol Ondernemen Week 5: grip op geld Les 2: waarde Pen en papier? Kosten versus waarde Hoe zou het zijn om echt het geld te verdienen wat past bij de waarde die je levert? Om niet

Nadere informatie

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP!

ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! TUTORIAL ONTWIKKEL JE ONDERNEMERSCHAP! Op het Entrepreneur Platform is alle kennis en hulp aanwezig om je ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Naast de digitale coach Hugo (die jou online kan

Nadere informatie

6 Tips. Om beter inzicht te krijgen In je personeelskosten. L1NDA BV

6 Tips. Om beter inzicht te krijgen In je personeelskosten. L1NDA BV 6 Tips Om beter inzicht te krijgen In je personeelskosten INTRODUCTIE De maandelijkse loonsom is meestal de grootste kostenpost van een bedrijf. Tegelijkertijd is het een van de lastigste posten om grip

Nadere informatie

Prijzen en Voorwaarden AccountOne

Prijzen en Voorwaarden AccountOne Prijzen en Voorwaarden Accountne Fijn dat u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Accountne! In dit document beschrijven wij wat Accountne voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg

6.2.1 Dealen met afleiding onderweg Stap 6: Deel 2 6.2.1 Dealen met afleiding onderweg In het tweede deel van jullie experiment ga je verder met het ondernemen van ACTies die je met de anderen hebt afgesproken te doen. Daarnaast krijg je

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht

Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht Spreektekst Patrick van Domburg Maatwerkevent Ontstaan Maatwerkaanpak Winkelambacht - De ANKO heeft als brancheorganisatie voor de kappers het rapport Nulmeting regeldruk bij Kapsalons uitgebracht. - Dit

Nadere informatie

De vijf gouden tips voor: Succesvol ondernemen in de bouw

De vijf gouden tips voor: Succesvol ondernemen in de bouw De vijf gouden tips voor: Succesvol ondernemen in de bouw Gefeliciteerd met de start van je eigen bedrijf. Nu begint de uitdaging om er een succes van te maken pas echt. Daarom heeft Zelfstandigen Bouw

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers

1. Besluit dat je wilt sturen op cijfers Een winstgevend plan voor je bedrijf hebben en gericht werken aan de uitvoering daarvan is pure noodzaak. En toch zijn er maar weinig ondernemers die hierin slagen. Het grote obstakel is dat ze niet weten

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden

Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Overleg en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden Peter van Delden April 2017 Herman Kuijkstraat 14 4191 AK Geldermalsen +31 622 201 805 www.deldenadvies.nl Overleg over cao / arbeidsvoorwaarden (1) Wat

Nadere informatie

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010

TMA Talentenanalyse. Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids. Sara Berger 17 maart 2010 TMA Talentenanalyse Expert competentie-rapportage en ontwikkelgids Sara Berger 17 maart 2010 T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave: Inleiding

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Cultuur is een eerste levensbehoefte

Cultuur is een eerste levensbehoefte 10 Cultuur is een eerste levensbehoefte Interview Tekst Kelly Bakker Foto s Tessa Wiegerinck Journalist, cultuurkenner en ondernemer in één Je stapt in die achtbaan en kan dan eigenlijk niet meer anders

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes

In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes In 5 stappen zonder belemmeringen naar zakelijk succes Geschreven door: Heleen Elfrink Heleen Elfrink helpt ondernemers hun innerlijke belemmeringen aan de kant te zetten zodat ze zakelijk succesvol worden

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes?

Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? Rapportage online marktonderzoek Wat maakt succes? December 2007 / Januari 2008 Door: Marco Bouman, Impulse, Strategie & Marketing Februari 2008 2008 Marco Bouman, alle rechten voorbehouden Het is niet

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

smart meeting solutions

smart meeting solutions smart meeting solutions Worldmeetings Worldmeetings is een zakelijk dienstverlener gespecialiseerd in het boeken van externe meetings en hotelkamers. Zowel nationaal als internationaal. Ontzorgen, organiseren

Nadere informatie

Minder personeelskosten? 12 praktische tips

Minder personeelskosten? 12 praktische tips Minder personeelskosten? 12 praktische tips Inleiding Wanneer u met uw bedrijf bezig bent, dan kijkt u vaak naar de toekomst. Welke doelen stellen we? Wat moeten we nog verbeteren? En wat doet de concurrentie?

Nadere informatie