Verzendorganisaties: lust of last?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzendorganisaties: lust of last?"

Transcriptie

1 nr 2 - bloemist mei jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal Veel aandacht voor verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar 30 Mijn Bloemist promotiecheque in trek Verzendorganisaties: lust of last? Onderhandelaarsakkoord voor nieuwe CAO! Kijk snel op pagina 3 CAO Gespecialiseerde Detailhandel in Bloemen en Plan vakblad voor de ondernemende en creatieve bloemist

2 John Thijert Colofon Redactie Bram Rijkers (VBW) Marco Maase (VBW) Richard van Bruinnessen (Muntz) Redactieadres Da Vincilaan WC Ede Foto s VBW en Leo de Jong (Muntz) Vormgeving Muntz Drukwerk BDU Productie VBW Bloemist is een uitgave van Vereniging Bloemist Winkeliers Verklaring kleurthema s: Algemeen en lobbynieuws Bedrijfsvoering Mijn Bloemist en vakmanschap Opleidingen Personeel Deze Bloemist is tot stand gekomen met steun van het Sociaal Fonds Bloemendetailhandel en het Productschap Tuinbouw. Natuurlijk! Beste collega, Het woord natuurlijk gebruiken we vaak in een zin. Maar kijk je ook wel eens naar de andere betekenis? Hoe natuurlijk zijn jouw producten? Hoe duurzaam is jouw bedrijfsvoering en dienstverlening? De aandacht rond deze producten neemt toe. Steeds meer consumenten ontdekken het eerlijke verhaal. Lokale, landelijke en semi-overheden scherpen hun doelstellingen over duurzame producten en processen aan en gaan dus eerder in zee met een partij die zich hiermee profileert. Natuurlijk!, zeg je, ik scheid het afval. Dat is niet onderscheidend genoeg. Onlangs heeft elke bloemist een map van Hivos ontvangen over eerlijke bloemen. We zien dat langzaam aan steeds meer bloemisten een stapje op de ladder van duurzaamheid en fairtrade bloemen nemen. Behalve een prima zaak, is het natuurlijk ook een zeer mooie gelegenheid om je hiermee bij jouw prospects (zeker ook zakelijke) in de kijker te spelen. Frisse ideeën Als vooruitstrevende bloemist geef jij je natuurlijk ook op voor het VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen op 10 juni. Dit is echt een uitgelezen kans om frisse ideeën te verzamelen hoe jij je kunt onderscheiden in de snel veranderende retailwereld. Hoe stel jij je sociaal (ook via alle media) op? Wat zijn de nieuwe doelgroepen van de bloemist? Kortom, onmisbare onderwerpen voor elke bloemist. Wil jij ook groeien? Natuurlijk! Graag zie ik je op 10 juni in Naaldwijk. Met vriendelijke groet, John Thijert Voorzitter VBW inhoud 3 Onderhandelaarsakkoord voor 24 Grip op Verzuim een nieuwe CAO 25 Flowerpoints: het nieuwe 5 Verzendorganisaties, lust of last? spaarsysteem van VBW Online 14 VBW-Bloemistencongres 25 Column Jack 16 Belofte minister Kamp: 26 Verkiezing Mijn Bloemist van verlichten regeldruk het Jaar Besparen met VBW Inkoopdiensten 28 Terugblik en vooruitblik Mijn 18 Bloemisten aan de slag tijdens Bloemist campagnes Mijn Tent wordt Top 29 Bezoek aan kwekers leert 20 Ik ga op vakantie en neem mee... bloemist verhalen vertellen 22 DC Exclusive Lint: altijd groen! 30 De promotiecheque: waar 23 Stijgende omzet in eerste gebruiken we hem voor? kwartaal 2015 Lobby Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO! Werkgevers en werknemers hebben hetzelfde doel VBW heeft een innovatief CAO-akkoord gesloten met een nieuwe gesprekspartner: Alternatief Voor Vakbond (AVV). Tijdens de eerste gesprekken bleek al snel dat werkgevers en werknemers eigenlijk hetzelfde doel met de CAO voor ogen hebben: het ontwikkelen van een pakket arbeidsvoorwaarden, gericht op een gezonde bedrijfssituatie in de branche, waarin medewerkers optimaal en langdurig kunnen functioneren en waarbij vakmanschap, commercieel handelen en klantgericht werken hand in hand gaan. Belangrijke thema s voor de werkgevers, waar ook de medewerkers grote waarde aan hechten. Partijen zijn tot een CAO-akkoord gekomen op basis van het gezamenlijk gedeelde uitgangspunt dat de wereld van de detailhandel in het algemeen en die van de bloemist in het bijzonder nogal veranderd zijn en zich verder zullen ontwikkelen. Er is en komt nieuw koopgedrag; 24/7/365 zal steeds meer normaal worden. Waarmee het werken op een zondag eigenlijk net zo waardevol is als op een andere dag. Dit vraagt om onderlinge optimale flexibiliteit. Flexibiliteit van de medewerkers om op diverse, lees ook andere, momenten te willen werken, maar ook flexibiliteit van de werkgevers om mee te werken aan ruimte bij de medewerker voor persoonlijke omstandigheden en gebeurtenissen. En niet in het minst ook flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden, omdat niet iedereen exact dezelfde behoeftes heeft. Een ander belangrijk uitgangspunt van VBW bij het overleg was dat een nieuwe CAO kostenneutraal ingevoerd kan worden. Immers de economische crisis heeft de afgelopen jaren diepe sporen getrokken in de branche. Last but not least wilde VBW graag dat arbeidsvoorwaardelijke automatismen uit de vorige eeuw in de CAO vervangen zouden worden door resultaatafspraken. Denk daarbij aan het verhogen van het salaris van de medewerker op basis van de beoordeling in plaats van de automatische periodiek. Inhoud onderhandelaarsakkoord Na een aantal onderhandelingsronden kunnen we melden dat er een onderhandelaarsakkoord is gesloten. Dit akkoord omvat de volgende punten: Het individuele jaargesprek als centraal instrument en belonen op basis van de beoordeling In de nieuwe CAO is het herziene functiegebouw (uit de eerdere CAO) doorgevoerd. De functiebeschrijvingen zijn meer resultaatgericht gemaakt in vergelijking met de opsomming van werkzaamheden en vereiste diploma s. Het hebben of halen van een (vak) diploma of het bereiken van een volgend leeftijdsjaar is met ingang van heden geen reden meer om salarisontwikkeling door te voeren. Het realiseren van afgesproken prestaties (in het jaargesprek) is de norm voor beloningsontwikkeling. Het huidige salarisgebouw is omgebouwd naar het salarisgebouw voor het nieuwe functiegebouw en kan kostenneutraal worden doorgevoerd. Het jaargesprek gaat belangrijk worden: hierin komen werkgever en werknemer onder andere de prestaties voor de komende periode overeen. Na een jaar wordt beoordeeld of deze prestaties ook gerealiseerd zijn. Bij positief resultaat volgt de afgesproken beloningsontwikkeling, vindt er geen verhoging van de beloning plaats, tenzij het wettelijk minimum (jeugd-)loon-niveau dit voorschrijft. Kennismaking met onze nieuwe gesprekspartner AVV De afgelopen jaren is het onmogelijk gebleken om een nieuwe CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel te sluiten. De huidige CAO dateert al vanaf april 2011 en had een looptijd tot en met maart Tijdens diverse gesprekken met FNV en CNV bleek telkens dat er te grote verschillen in standpunten en visies waren. Samen is toen geconcludeerd dat een arbeidsvoorwaarden-cao met deze partijen niet realiseerbaar was. Na deze conclusie is VBW in contact gekomen met AVV, Alternatief voor Vakbond. AVV heeft zich gepresenteerd als jonge en moderne partij met leden in onze branche en een realistische en eigentijdse blik op de arbeidsverhoudingen. Wat nog belangrijker is: AVV is bij het overleg om te komen tot de nieuwe CAO gevoed door een panel van medewerkers (leden), die goede inspraak hebben in wat belangrijk is en past bij onze branche. Lees verder bloemist 3

3 Lobby Flexibiliteit voor de werkgever: 24/7/365 Werken op bijzondere momenten bestaat in de nieuwe CAO eigenlijk niet meer, dan 0 zondagen: geen flex-toeslag 1-4 zondagen: 0,5% flex-toeslag einde diplomatoeslag en premie, flexibele arbeidsvoorwaarden, jaargesprek voor prestatie en samenwerking, resulterend Verzendorganisaties, alleen in de nachtelijke uren (tussen 0-6 uur) 5-10 zondagen: 1% in een eigentijdse CAO. De kosten voor de en op feestdagen. De tot nu toe toegepaste toeslag voor het werken op onregelmatige tijdstippen komt daarmee te vervallen en wordt voor werken op zondag (indien van toepassing) deels vervangen door een flexkeuzetoeslag. Indien van toepassing zondagen: 1,5% zondagen: 2,0% zondagen: 2,5% zondagen: 3,0% zondagen: 3,5% branche zijn gelet op de lange looptijd van de nieuwe CAO en gelet op het schrappen van een aantal gedateerde regelingen uit de vorige CAO alleszins beperkt. De eenmalige loonontwikkeling 2015 (0,5%) wordt meer dan gecompenseerd door het niet hebben lust of last? VBW lezers special! wordt medewerkers gevraagd een aantal van een premie sociaalfonds in 2015 (0,75%, zondagen per jaar te werken, afhankelijk Investeren in persoonlijke ontwikkeling dus besparing van 0,25%). De vervolgstappen van het jaaraantal wordt de flexkeuzetoeslag berekend. Deze toeslag wordt dat jaar onderdeel van het loon. Niet alleen de zondagtoeslag wordt afgeschaft, ook de extra vrije dagen vanwege de stijgende leeftijd (boven de 50 jaar, oplopend tot 4 dagen per jaar) komen te vervallen. en duurzame inzetbaarheid Werkgevers en werknemers hebben samen een verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid. Hiertoe zal voor de branche speciaal beleid worden ontwikkeld/ uitgevoerd op gebied van scholing, ontwikkeling vaardigheden en dergelijke. Vanaf 2016 zal er een Sociaal Fonds worden in salarisontwikkeling zijn zeer beperkt, omdat dit vooral tabelgroei is (en niet daarmee automatisch alle lonen betreft). Hebben we nu al een CAO? Op 23 april j.l. is het onderhandelaarsakkoord gesloten. Dit akkoord is door de CAO-commissie positief beoordeeld en het De afgelopen maanden zijn er bij VBW nogal wat vragen en klachten binnengekomen over de verzendorganisaties en de verschillen tussen de verzendorganisaties. Belangrijke reden achter deze signalen was telkens het gevoel van te weinig marge op (centrale) orders van verzendorganisaties. Voor VBW reden om met de diverse organisaties een gesprek te voeren en waar mogelijk te kijken in hoeverre er sprake is van beeldvorming of bewust beleid. Speciale aandacht zakelijke markt en aanbesteden In de gesprekken met de organisaties heeft VBW bijzondere aandacht gevraagd voor contacten in de zakelijke markt en bij de aanbestedingen (van o.a. de overheid). Bloemisten geven aan dat zij steeds Maatschappelijk is al lang geleden vast- ingevoerd (jaarpremie 0,75%, waarvan VBW-bestuur heeft ermee ingestemd. Gesprekken Fleurop, Euroflorist VBW publiceert geen vergelijking minder orders vanuit de zakelijke markt gesteld dat dergelijke afspraken verboden 0,05% is te verhalen op de werknemer). Aan de medewerkerskant heeft het platform en Topbloemen van tarieven realiseren, door onder andere de activi- leeftijdsdiscriminatie zijn. Tijdens het eerder genoemde jaargesprek van medewerkers ook ingestemd. Daarna VBW heeft de afgelopen periode diverse VBW heeft de afgelopen weken veel informa- teiten die de verzendorganisaties hierin zal het thema duurzame inzetbaarheid is een medewerkerenquête uitgezet door gesprekken gevoerd met Fleurop, tie van bloemisten en organisaties gekregen ontplooien. Het is daarbij niet alleen zo Tenslotte is ook het behalen van een telkens op de agenda moeten staan. Alternatief Voor Vakbond om daar te peilen Euroflorist en Topbloemen. Er is gevraagd over tarieven, wel/niet afromen, eenmalige dat de omzet naar de verzendorganisaties diploma geen reden voor loonontwikkeling hoe het akkoord door de medewerkers in om helderheid over de margeopbouw en en orderafhankelijke bijdragen en dergelijke. vloeit, maar ook de marges op deze omzet meer. Diplomabonus en diplomatoeslag Inkomensontwikkeling: het land wordt beoordeeld. Afhankelijk van margeverdeling, over omzetontwikkeling Het bestuur van VBW heeft besloten geen wordt steeds dunner, omdat er helaas komen te vervallen. Per december 2015 wordt aan de dat resultaat zullen we komen tot een CAO. en de rol/positie bij aanbestedingsorders, vergelijking van tarieven te publiceren. Het is vaak op prijs wordt geconcurreerd. En dat medewerker een eenmalige uitkering van over samenwerking met de bloemisten en niet aan VBW om deze tarieven openbaar in is niet goed voor het imago van bloemen Flexibiliteit voor de werknemer: 0,5% van het bruto jaarloon uitgekeerd; Geldt de CAO straks voor iedereen? het gevoel van keurslijf daarbij en over de de markt bekend te maken. (en planten) en de bloemist. persoonlijk arbeidsvoorwaardenpakket Per 1 juli 2016 krijgt het salarisgebouw Sociale partners zullen een verzoek voor verschillende gevoelens die bloemisten VBW heeft in haar contacten met de over- De medewerker kan binnen grenzen kiezen voor de functiegroepen B t/m F (voorheen Algemeen Verbindend Verklaren (AVV) bij verzendorganisaties kunnen hebben. VBW attendeert op juist calculeren heid inmiddels erop aangedrongen dat voor een persoonlijk arbeidsvoorwaarden- 1 t/m 5) een extra doorgroeitrede van 1,5%; indienen, zodat de CAO voor de gehele Het is wel aan VBW om bloemisten te atten- gunningen van aanbestedingen zeker niet pakket. Vakantietoeslag zal met ingang van Per 1 juli 2016 (onafhankelijk van de branche zal gelden. Het is goed om te constateren dat VBW deren op belang van juist calculeren. Welke alleen moeten gaan over economisch voor- heden maandelijks in plaats van 1x per jaar beoordeling in het jaargesprek) wordt het met de drie organisaties open gesprek- bijdrage krijg ik per order van een verzen- deel (prijsdenken), maar veel meer over worden uitgekeerd, tenzij een medewerker salaris van de medewerker verhoogd tot Meer informatie en uitleg ken heeft gehad. Daarbij is duidelijk dat dorganisaties? Welke kosten (materiaal, toegevoegde waarde. Ook de kleinschalige dit per se niet wil. het eerstvolgende bedrag van de Binnenkort verschijnt er speciale com- iedere organisatie zijn eigen beleid heeft, personeel, overhead, bezorgen en verkoop- ondernemer moet hierin meer ruimte Het wettelijk minimum aantal vrije dagen salarisschaal (indien van toepassing); municatie over uitleg en toepassing van het zijn eigen spelregels kent en eigen voor- kosten) zijn er bij de productie en levering krijgen om te komen tot een goede bieding. bij een full-time-dienstverband is 20 dagen. Per 1 januari 2017 worden alle bedragen afgesproken akkoord. Ook zullen handige waarden toepast. VBW heeft de diverse van deze order gemoeid? En kom je als Binnen de nieuwe aanbestedingswet De branche kent nu 4 extra bovenwettelijke in het salarisgebouw met 1% verhoogd. instrumenten (o.a. voor jaargesprek) be- signalen die bij ons zijn binnengekomen, ondernemer wel uit met de bijdrage die je 2015/2016 zal dit speciale aandacht krijgen. dagen die met ingang van heden uitgekeerd schikbaar komen. Een speciale telefonische doorgespeeld naar de organisatie en deze hiervoor ontvangt? Wat is het totale rende- worden in geld (tenzij in overleg anders Overige zaken: en digitale helpdesk zal worden ingericht daar bespreekbaar gemaakt. Feit is dat ment op omzet van/met verzendorganisaties Extra vragenronde wordt besloten). Aanvullend bestaat er de Looptijd: 1 mei 2015 t/m 31 december 2017; om goede voorlichting te geven. En waar iedere organisatie zijn eigen spelregels en hoe past dit in het ondernemersprofiel VBW heeft via een extra vragenronde de mogelijkheid om extra vrije dagen te kopen Vereenvoudigen en beter leesbaar maken nodig komen we bij jou langs om zaken goed stelt en hanteert. Leden of klanten van van het bedrijf (service of rendement)? verzendorganisaties de gelegenheid gege- tot een maximum 28 dagen (inclusief de van de CAO-tekst. persoonlijk uit te leggen. de verzendorganisaties moeten dus in ven te antwoorden om daarmee zoveel mo- 20 wettelijke dagen per jaar). direct contact (bij Fleurop kan dat in een Mocht je zelf onvoldoende uit de gelijk helderheid te bieden. In het overzicht Wat betekent dit nu voor de werkgever? VBW is ervan overtuigd dat we een prachtig algemene ledenvergadering) vooral hun calculatie komen, dan biedt VBW in op pagina s 8-13 zijn de antwoorden die Eu- Afhankelijk van het aantal zondagen dat Gezien het totale pakket van afspraken wordt CAO-resultaat hebben bereikt, met per vragen en eventueel hun ongenoegen persoonlijk contact graag onder- roflorist en Topbloemen zelf op de vragen een medewerker per jaar werkt zal er de branche voor wat betreft arbeidsvoor- saldo betere arbeidsvoorwaarden en kenbaar maken. steuning. Neem daarvoor contact op hebben gegeven te lezen. Van Fleurop zijn een extra flextoeslag op jaarbasis worden waarden klaargestoomd voor de toekomst: moderne uitgangspunten. We zijn dan ook met je relatiebeheerder en we zetten geen directe antwoorden ontvangen, maar gegeven, uit te keren in een maandelijkse beloning op basis van de beoordeling, enorm trots dat we dit mooie resultaat samen een integrale calculatie van is de brief gepresenteerd. flexkeuzetoeslag* einde zondagtoeslag, einde seniorendagen, kunnen melden. alle kosten en opbrengsten op. Lees verder 4 * Voor medewerkers die werken bij bloemenzaken op luchthavens en stations die dagelijks van de vroege morgen tot bloemist bloemist 5 de late avond open zijn, gelden andere afspraken: 50% toeslag in plaats van de huidige 100% toeslag).

4 VBW lezers special! Zijn alle vragen hiermee beantwoord en Personeel: ders van anderen te behandelen en te zien is iedere situatie opgelost? 1. Productie: werkelijk gemaakte tijd en als extra, waarop minimaal een positief We denken dat zeker niet alle vragen daarmee kosten personeel (inclusief rendement gerealiseerd moet worden. beantwoord zijn. We denken wel dat we alle opslagen) om de order te maken. hiermee richting hebben gegeven hoe je 2. Inkoop: hoeveel tijd ben je bezig met Streef naar de positie van local hero, effectief kunt omgaan met de inkoop voor dit product (waarbij ook in de bedrijvenmarkt deze materie. veelal de ondernemer de inkoop ver- Het is van het allergrootste belang dat richt en er dus met het juiste onder- je als bloemist zelf de local hero bent of Adviezen en tips naar de bloemisten nemerstarief gerekend moet worden). wordt. Jij bent de vakman die lokaal door Uit de signalen van bloemisten en uit de 3. Bezorgen: de kosten van de bezorger, klanten als eerste gezocht en gevonden gesprekken met de verzendorganisaties of in eigen dienst of uitbesteed. moet worden, voor ieder type order. Dat heeft VBW een aantal belangrijke adviezen betekent meer promotie, meer marketing, en tips gedestilleerd. Overige directe kosten: zoals auto/ meer persoonlijk contact, meer gezicht brandstofkosten, jaarlijkse aansluitkos- en meer toegevoegde waarde. VBW biedt a. Vraag openheid en helderheid van ten, afdrachten aan verzendorganisaties daarvoor via Mijn Bloemist en via VBW verzendorganisaties en dergelijke. Online een prima ondersteuningspakket De meeste bloemisten zijn aangesloten om vooral zelf lokaal aan de slag te gaan. bij een of meerdere verzendorganisa- Los van alle andere belangrijke argu- ties. Iedere organisatie heeft haar eigen menten om deze ontvangen orders te Investeer in bedrijvenbenadering spelregels over vergoedingen, kosten en willen uitvoeren, moet het saldo van de De bedrijvenmarkt trekt weer aan. Het margeverdeling. Het is goed om helder- ontvangen bijdrage minus de directe, bo- is zaak dat je als bloemist jezelf naar heid te vragen over de bij de organisatie vengenoemde kosten per order minimaal bedrijfsmatige klanten professioneel gehanteerde tarieven en daarmee het positief zijn. In alle andere gevallen kost presenteert en dat je zichtbaar bent. Dat rendement op orders. het uitleveren van een ontvangen order is nog lang niet altijd zo eenvoudig. VBW b. Calculeer het rendement op dus geld. Dat laatste kan overigens een zal binnenkort ook bloemisten onder- ontvangen orders keuze zijn, maar dan moet het wel een steunen in het bewerken van de lokale Eigenlijk is het juist calculeren van het bewuste keuze zijn. bedrijvenmarkt. De mogelijkheden daar bruto en netto rendement op ontvangen groeien maar vragen wel een bijzondere orders van verzendorganisaties, het meest Meer adviezen en tips (en professionele) aanpak. belangrijke in dit traject. Op ontvangen Streef naar een gezond maximaal orders kan de verzendorganisatie trans- omzetaandeel van de verzendorders Onderneem op basis van berekende parant aangeven wat de te ontvangen Er zijn bloemisten die bewust kiezen om feiten en cijfers bijdrage per order is. Vervolgens is het geen orders van andere organisaties uit Eigenlijk geldt dit altijd en overal: neem Sierteelt op hoog niveau mogelijk mee te denken en bij te dragen Daarnaast doet VBW een dringende noodzakelijk om inzichtelijk te hebben te voeren. Er zijn ook bloemisten die qua beslissingen op basis van berekende feiten De markt voor bloemisten is na een aantal aan verbeterde rendementen op de uitvoe- oproep aan de bloemisten om daad- welke kosten je moet maken om ontvan- omzet grotendeels afhankelijk zijn van en cijfers ten aanzien van omzet en rende- zeer moeilijke jaren weer enigszins aan ring van centrale orders. Dat is allereerst krachtig te ondernemen, ook in relatie gen orders daadwerkelijk uit te leveren: de orders van verzendorganisaties. Het ment. Veel orders van een verzendorgani- het herstellen. Omzet en rendement in belang voor de ondernemers, maar ook tot de uitvoering van orders van anderen. omzetaandeel van deze orders zou bij satie kunnen interessant lijken, maar als blijven moeizame onderwerpen en zoeken voor de totale branche, omdat daardoor Het accepteren van meer omzet kan een Product: netto all-in waarde (bloemen/ voorkeur ook niet groter dan 33% van de er wekelijks geld bij moet, dan is het zeer naar goede mogelijkheden staat voorop. klanten daadwerkelijk krijgen wat ze ver- bewuste keuze zijn, het accepteren van planten/bladmateriaal, verpakking, totale omzet moeten zijn. Daarnaast is het de vraag of deze omzet wenselijk is. VBW doet daarom aan de verzendorga- wachten: sierteelt op hoog niveau. minder omzet kan ook een bewuste en voeding, fusthuur, opslag derving enz.). in de bedrijfsvoering zeer gezond om or- nisaties een dringende oproep om waar gezonde keuze zijn. 6 bloemist bloemist 7

5 12 VRAGEN Aan Euroflorist en Topbloemen Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 1 Wat denkt u dat het imago van de verzendorganisatie onder Wij werken elke dag hard om onze klanten te helpen hun vrienden, familie, collega s en geliefden blij te maken, aandacht te schenken en te herdenken en om het leven voor Onder de aangesloten bloemisten is deze goed, zeker onder de bloemisten die binnen ons premium concept vallen. Dit zijn allemaal bloemisten die onlangs bij ons op kantoor bloemisten is? bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Wij staan voor een open en eerlijke manier van werken en horen van onze bloemisten dat ze ons zien als een betrouwbare partner die gemakkelijk te benaderen is. een uitgebreide presentatie hebben gekregen en hebben aangegeven er 100% voor te gaan. Deze bloemisten zien de mogelijkheden om gezamenlijk succesvol te zijn. Natuurlijk zijn er altijd bloemisten die er anders over denken en gelukkig mag dat ook, Euroflorist: er is immers niemand verplicht om mee te doen. We maken 2 Hoe gaat de verzendorganisatie om met bloemisten? Als leden, klanten, uitvoerders of als lokale producenten van orders of? En waaruit blijkt dat? Onze leden zijn cruciaal als het gaat om het overtreffen van de verwachtingen van onze klanten, omdat zij zorgdragen voor de levering van een product dat van hoge kwaliteit en met zorg gemaakt is. Euroflorist ziet hen dan ook als partners. Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat wij alleen producten en services ontwikkelen en samenwerkingen aan gaan waar onze bloemisten profijt van hebben. Wij zien bloemisten als partners waarmee we intensief samenwerken waarbij de focus ligt op het uitvoeren van orders. Doe je dat als bloemist goed, is je kwaliteit en service goed dan kun je nog meer orders verwachten. Het is een systeem van samenwerken, van geven en nemen. Waar bloemisten ons in het verleden meer zagen als verrekenkantoor zien we nu dat bloemisten ons steeds meer zien als grote belangrijke klant. En voor een grote klant doe je goed je best. En doe je goed je best, dan belonen wij dat met meer het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender orders. Eigenlijk heel logisch. 3 Op welke doelgroep richt de verzendorganisatie zich? Op de zakelijke Wij zijn er om een perfecte service te leveren aan klanten, of het nu online is, zakelijk of in een bloemenwinkel. We zien dat de trend is dat klanten meer online bestellen en Op alle drie. We zien natuurlijk wel al jaren een duidelijke verschuiving. Orders tussen bloemisten groeit nauwelijks en het aantal orders dat direct bij Topbloemen geplaatst markt, op consumentenorders en/of op de orders tussen bloemisten? Wat zijn dat bedrijven graag één leverancier hebben. Wij doen ons best om al deze klanten te bedienen. Wij sturen alle orders naar ons bloemistennetwerk die de bloemen weer aan worden neemt snel toe. Deze trend zal zich nog verder door zetten. Ook op de zakelijke markt zien we dat. Topbloemen: de omzetverhoudingen tussen de de klant leveren. Ook onze aangesloten bloemisten versturen nog veel orders via ons diverse omzetgroepen? netwerk en daar zijn we trots op. Bloemisten zijn 4 Wat is de meerwaarde van de verzendorganisatie voor de bloemisten? Euroflorist voorziet zijn bloemisten in de mogelijkheid om bloemen wereldwijd te versturen en investeert in online marketing (internationaal meer dan zes miljoen euro per jaar) om online orders binnen te halen die ons netwerk anders mis zou lopen. We helpen onze bloemisten hun eigen webwinkel op te zetten, generen extra verkoop door Meer omzet met minder handelingen. Landelijke bezorgservice kunnen aanbieden. Meeprofiteren van het steeds sterker wordende merk Topbloemen. Eigen klanten goed online bedienen met een webshop. onze partners waar we intensief mee middel van onze marketingmaterialen en verkoopcampagnes en we bieden gemakkelijke toegang tot hoge kwaliteit bloemen en accessoires door middel van onze Marketplace. Zakelijke klanten goed bedienen via het orderprogramma Bloemorder. Inkoopvoordelen bij diverse leveranciers (Jodeco Glass, Oasis, Chrysal, Koenpack e.a. samenwerken Dit doen we om het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Lees verder 8 bloemist bloemist 9

6 12 VRAGEN Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 5 Op welke manier biedt de verzendorganisatie marktverruiming Wij groeien sterk met ongeveer 20% per jaar, waardoor we ieder jaar weer meer mensen helpen iemand blij te maken. Een belangrijk deel hiervan is te danken aan een open Bijvoorbeeld doordat grote klanten graag hun bestellingen willen doen via hun eigen inkoopsystemen. Topbloemen koppelt die inkoopsystemen en neemt ook die kosten op en omzetvergroting? en eerlijk bedrijfsmodel waarin de klant de bloemenwaarde geleverd krijgt die hij of zij zich. Deze kosten zijn voor individuele bloemisten niet te dragen en daarnaast is het besteld heeft en de bloemist winst maakt op de orders die ze bezorgen. koppelen niet eenvoudig. Voor de bloemist een goede manier om omzet te behouden of te vergroten zonder de nadelen van ingewikkelde technische koppelingen. 6 De orders van de verzendorganisatie bieden te weinig marge voor de Euroflorist heeft een open en eerlijk bedrijfsmodel zonder verborgen kosten. Op het doorgeven van orders geven wij de hoogste commissie in de markt. Als dat zo zou zijn, zou zich natuurlijk geen enkele bloemist bij Topbloemen aansluiten. Natuurlijk zit er op een order van een verzendorganisatie minder marge dan op eigen Euroflorist: bloemist. Hoe wilt u de bloemist hierin tegemoetkomen? Verder ontvangt de uitvoerende bloemist dikwijls meer bezorgkosten dan ze zelf lokaal berekenen. Daarnaast halen we niks af van de bloemenwaarde van de order voordat de bloemist deze ontvangt. Wij zorgen er te allen tijde voor dat bloemisten winst kunnen blijven maken op onze orders. orders, dat is logisch, een bloemist hoeft er ook veel minder voor te doen. Alles wordt uit handen genomen, van marketing tot aan betaling en van klantenservice tot aan het printen van het kaartje en het adres. Ik vraag een bloemist wel eens om het volgende te doen: Ga in de winkel eens 10 klanten helpen. Van het verwelkomen van de klant, het uitzoeken van de bloemen, het maken van het boeket, het inpakken, het sociale Een open eerlijk bedrijfsmodel zonder praatje en tot slot het afrekenen bij de kassa. Kijk dan even hoeveel tijd je aan 10 klanten kwijt bent geweest. Maak vervolgens eens 10 orders van Topbloemen die zo uit de printer komen rollen en waar je geen enkele verkoopinspanning voor hebt hoeven doen. verborgen kosten Het resultaat? De orders van Topbloemen waren in minder dan helft van de tijd klaar. Daarbij komt nog bij dat de gemiddelde orderwaarde veel hoger ligt, vaak meer dan het dubbele dan een gemiddelde winkelbesteding. Je maakt dus in de helft van de tijd een dubbele omzet. Is het dan niet logisch dat de marge per order gezien lager is? Per saldo is het rendement zelfs beter dan winkelverkoop. Topbloemen: 7 Bloemisten geven signalen af dat zij omzet verliezen omdat verzendorganisaties hun klanten Onze klanten bestellen steeds meer online. Door ook op internet aanspraak te maken op orders kunnen we steeds meer doorgeven aan ons bloemistennetwerk. Bloemisten behouden hun eigen identiteit bij het uitvoeren van deze orders en hiermee geven we Het zijn vrijwel altijd de bedrijven of overheden zelf die een offerte of aanbesteding uitvragen en natuurlijk spelen wij daar op in. Topbloemen heeft te maken met andere concurrenten die ook inschrijven op deze opdrachten en hierdoor moet je soms wel Alles wordt benaderen met extra korting. Hierdoor verliezen bloemisten deze klanten. Bent u het daar mee eens? hen de kans hun winkel actief onder de aandacht te brengen bij nieuwe klanten. We creëren dus een extra markt voor hen. Wanneer we bepaalde online aanbiedingen of acties hebben, halen we de korting af van onze eigen marge. Euroflorist reduceert nooit het bedrag voordat de bloemist de order ontvangt, zodat deze een bestelling bij de klant kan afleveren die de volledige bloemenwaarde vertegenwoordigt. korting geven, anders loopt de klant naar de concurrent. Het klopt dat het hierdoor voor kan komen dat een bloemist zijn klant kwijt raakt aan een verzendorganisatie. Dat hoeft overigens geen probleem te zijn, want vaak zien we dat de bloemist via Topbloemen kan blijven leveren. De klant is bij ons koning dus als levering via een bepaalde bloemist gewenst is dan sluiten wij in veel gevallen de bloemist aan. Dat lukt helaas niet altijd, uit handen genomen van marketing sommige bloemisten willen wel maar durven simpelweg niet aan te sluiten vanwege een nog altijd geldende beperking bij een van onze concurrenten. tot aan klantenservice 8 Door hun prijsgerichte manier van werken dragen de verzendorganisaties, Wij houden altijd vast aan hetzelfde open en eerlijke bedrijfsmodel. Hierdoor kunnen onze leden winst maken op de orders die we naar hen sturen en ontvangt de klant de Nee, dat herken ik niet. Op zeer regelmatige basis hebben wij evaluaties met onze grote klanten. Deze zijn vrijwel zonder uitzondering positief over de leveringen, de bloemisten bij grote aanbestedingen, bij aan een volledige bloemenwaarde. Als wij merken dat een aanbesteding de aangesloten en het product. Dit blijkt ook wel uit het feit dat alle aanbesteding klanten tot nog toe negatief imago van de bloemist en aan bloemisten niets brengt, doen wij er niet aan mee. Sterker nog, wij geven in zo n geval altijd gebruik hebben gemaakt van de optionele contractverlengingen. Zouden ze niet een negatief imago van het product het advies aan de aanbesteder om een lokale bloemist in te schakelen. tevreden zijn, dan zouden we ook niet verlengen. bloemen. Bent u het hier mee eens? Lees verder 10 bloemist bloemist 11

7 12 VRAGEN Ale Toering, Network Manager Benelux en Jasper van Diemen, Relatiebeheerder Nederland Edwin van Arkel, directeur Topbloemen 9 Welk gewenst imago wilt u dat de bloemist van de Het is onze missie om klanten te helpen hun vrienden, familie, collega s en geliefden blij te maken, aandacht te schenken en te herdenken en het leven van bloemisten Wij vinden het heel belangrijk dat onze bloemisten tevreden zijn met Topbloemen en dat wij andersom op een prettige manier kunnen samenwerken met de bloemisten. We doen verzendorganisatie heeft? gemakkelijker en winstgevender te maken. Wij willen dat onze bloemisten ons zien als immers op dagelijkse basis zaken met elkaar, hebben dagelijks contact en werken er met een transparant en betrouwbaar bedrijf dat hen kan helpen hun bedrijf te laten groeien zijn alle hard aan om elke dag vele bloemengroeten op de juiste manier te bezorgen. en dat hen met respect behandelt. We scoren gemiddeld een 9.0 uit de meer dan reviews. Dat zou echt niet lukken als bloemisten niet enthousiast en gemotiveerd zouden zijn. Euroflorist: 10 Bloemisten hebben dringend behoefte aan meer rendement op orders van verzendorganisaties. Wat mag de bloemist van de verzendorganisatie hierin verwachten? Gezien de kosten om het netwerk te onderhouden (systeemontwikkeling, klantenservice, etc.) en de aanzienlijke investeringen die we doen om online orders binnen te halen, is de winst op iedere order eerlijk verdeeld tussen de bloemist en ons. We zullen er altijd voor zorgen dat de bloemist winst maakt op orders die ze aan ons doorgeven of van ons ontvangen. Verder ontvangt de bloemist bij ons dikwijls meer bezorgkosten dan ze zelf lokaal berekenen. Wij doen dat vooral door het aantal bloemisten niet te groot te maken en de bezorgregio compact te houden. Door de enorme aantallen orders op het kleine aantal bloemisten en een goede automatisering kan de bloemist heel efficiënt werken en bezorgen. Het rendement gaat hierdoor al met sprongen omhoog. Er is ook minder derving door hogere omloopsnelheden. Het bloemistennetwerk is een cruciaal onderdeel van 11 Wat mag de bloemist de komende vijf jaar aan ondersteuning van de We zullen ons blijven inzetten om het leven van bloemisten gemakkelijker en winstgevender te maken. Dit betekent dat we onze producten en services constant blijven De bloemist zal nog veel meer gaan profiteren van het merk Topbloemen omdat deze naam ook meer zichtbaar zal gaan worden in de winkels. We blijven ook lokaal ons bedrijf verzendorganisatie verwachten? ontwikkelen om de verwachtingen van zowel klanten als bloemisten te overtreffen. ondersteunen met websites en bloemorder. Ook lopen er momenteel diverse gesprekken met leveranciers om het collectief inkopen verder te benutten. Daarnaast verwachten in de komen 5 jaar nog minimaal te verdubbelen in het aantal orders. Dat betekent nog meer omzet voor de bloemist. Topbloemen: 12 Wat wilt u afsluitend nog aan de bloemist meedelen? Het bloemistennetwerk is een cruciaal onderdeel van ons bedrijf en we kijken ernaar uit samen met hen te groeien. In de steeds veranderende markt van vandaag de dag kan het moeilijk zijn voor kleine bedrijven om te overleven. We zijn er echter van overtuigd dat we Zie verzendorganisaties niet als een bedreiging maar als een kans. Kies vooral ook een verzendorganisatie die goed bij u past. De verschillen in werk- en denkwijze zijn tegenwoordig best groot. Lang niet alle bloemisten zijn bijvoorbeeld geschikt om bij Zie verzend- de groei voort kunnen zetten door uit te blijven gaan van de kracht van ons netwerk van bloemisten in Europa. Topbloemen aan te sluiten. Zie je het niet zitten, doe het dan vooral niet. Je moet je als bloemist prettig voelen bij een organisatie en je moet met veel plezier en enthousiasme voor ze willen leveren. Dan is de samenwerking op zijn best en dan behaal je samen ook de beste resultaten! organisaties niet als een bedreiging maar als een kans 12 bloemist bloemist 13

8 AANMELDEN vbwbloemistencongres.nu Programma VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 10 juni, Naaldwijk Topsprekers bereiden je voor op de toekomst Op 10 juni organiseert VBW het VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen. Diverse topsprekers geven hun visie op de ontwikkelingen in de bloemendetailhandel: Wat verandert er de komende jaren? Hoe blijf je de aandacht trekken van de consument? Wat verwacht deze van jou in de toekomst? Kortom, een must voor elke bloemist/ondernemer die ook in de toekomst zijn klanten optimaal wil blijven bedienen. Praktische meerwaarde congres Thema s die de revue passeren zijn onder anderen: ontwikkelingen in de detailhandel, de klant van 2020, de kracht van de moderne vakman, online verleiden en het belang van storytelling. 10 juni Naaldwijk VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 12: uur ONTVANGST uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 1 Welkom (door: Marco Maasse) Opening (door: John Thijert) Waar gaat het naartoe met de detailhandel? (door: Frank Quix) Toekomstverkenning verkoop bloemen en planten (door: Servaas van der Ven) De bloemen- en plantenconsument van de toekomst (door: Nicole de Koning) De bloemist van nu voor de spiegel (door: Chantal Riedeman) uur PAUZE uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 2 Meer ondernemerschap in het DNA van de bloemist (door: Floris Venneman) De kracht van de vakman (door: VBW-Innovatieteam) Online verleiden (door: Remco Bron) Storytelling = selling (door: Selma van der Beek) uur DINER uur HET NIEUWE ONDERNEMEN - DEEL 3 Bloemist Late Night Humor in de winkel (door: Jos Burgers) Afsluiting uur NETWERKBORREL VBW biedt een uitgebreid programma met topsprekers en thema s, die bloemisten een praktische meerwaarde schenken in de vorm van tips, tricks, praktische ideeën en vooral een op de toekomst gerichte aanpakmentaliteit. MARCO MAASSE Directeur VBW JOHN THIJERT Voorzitter van het bestuur van VBW FRANK QUIX Managing director van Retailbureau Q&A Research & Consultancy SERVAAS VAN DER VEN Commercieel Directeur FloraHolland NICOLE DE KONING Consultant customer behaviour bij TNO Op vind je het volledige programma met de achtergronden van de sprekers. Je kunt je hier ook aanmelden. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelname is gratis. CHANTAL RIEDEMAN Shopoloog FLORIS VENNEMAN MKB Nederland REMCO BRON Co-founder en CCO van inbeacon SELMA VAN DER BEEK Marketing Manager Waterdrinker JOS BURGERS Adviseur over marketing en klantgerichtheid Bereid je voor hoe je nu en in de toekomst het verschil kan maken. HET VBW-BLOEMISTENCONGRES HET NIEUWE ONDERNEMEN WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR 14 bloemist bloemist 15

9 Lobby Bedrijfsvoering 200,- bespaard op mijn energierekening Minister Kamp doet VBW belofte: Dit jaar werk maken van verlichten regeldruk ondernemers winkelambacht VBW Inkoopdiensten heeft de eerste bloemisten al doen besparen op diverse bedrijfskosten; van energie- en telefoniekosten tot afvalverwerking en beveiliging. Uiteraard kan het pakket zich uitbreiden, al naar gelang behoeften van de bloemist. Minister Kamp van Economische Zaken ontving woensdag 1 april de 11 meest actuele knelpunten in regelgeving waar ondernemers in het winkelambacht last van hebben. VBW bood samen met de brancheorganisaties van de kappers, slagers, bakkers en schoenmakers de elf knelpunten aan die het ondernemen belemmeren omdat de regels en verplichtingen een te zware last vormen. Minister Kamp: Ondernemers weten zelf het best welke regels het ondernemen in de weg zitten. Samen met de klassieke winkelambachten bloemisten, kappers, bakkers, slagers en schoenmakers, gaat de overheid die knelpunten aanpakken zodat deze winkeliers hun belangrijke rol in het winkelaanbod kunnen houden. Aanhoudende lobby De afgelopen maanden heeft VBW samen met de andere branches en met steun van MKB-Nederland en Detailhandel Nederland veel tijd en energie gestoken in de lobby tegen de torenhoge regeldruk waar bloemisten last van hebben. Na de aanhoudende lobby heeft het Kabinet het verminderen van regeldruk en het wegnemen van belemmeringen onder de noemer maatwerkaanpak voor tien sectoren als ambitie opgenomen in het regeerakkoord. Hierin gaan branches, ministeries en gemeenten gezamenlijk aan de slag met het vinden van oplossingen voor de knelpunten. Toezegging actie in 2015 Marco Maasse: Minister Kamp zegde toe dat hij in juni met een actieplan komt - opgesteld samen met de branches! - om de problemen op te lossen. Het knelpuntenrapport dient als basis om samen concrete oplossingen te bepalen en de uitvoering daarvan vast te leggen in dit actieplan. In de zomer start de uitvoering van het gezamenlijke actieplan. VBW wil dat dat nog dit jaar leidt tot concrete en dus merkbare verlaging van lastendruk voor bloemisten en andere ondernemers. Hoe werkt VBW Inkoopdiensten? Heel simpel. Op de website van VBW vind je een overzicht van de diensten. Hier kun je aangeven op welke terreinen jij interesse hebt in kostenbesparing. Daarvoor hebben we vaak de huidige jaarnota nodig. VBW Inkoopdiensten biedt vervolgens een aantrekkelijk aanbod via geselecteerde partners. De besparingen kunnen oplopen tot 50%. Als de te realiseren besparing je aanspreekt en je akkoord bent met het voorstel, zorgt VBW Inkoopdiensten voor de rest. Wil jij ook jouw kosten onder controle houden en besparen? Kijk dan snel op Mooie besparingen Miriam Derikx van de Bloemerie in Broekhuizenvorst Aan de hand van mijn energierekening bood VBW Inkoopdiensten mij een leverancier aan die al 200 euro goedkoper was. Ook mijn mobiele en vaste telefoon verlopen nu via deze dienst. Daarnaast heb ik hier een brandblusser en cartridges voor de printer aangeschaft. En als klap op de vuurpijl krijg ik via VBW Inkoopdiensten ook korting wanneer ik kantoorartikelen bij Office Depot koop. Mooie besparingen dus, die direct invloed hebben op mijn rendement. 16 bloemist bloemist 17

10 Bedrijfsvoering Direct aan de slag Deelneemster Natasja Leijten, Magnolia Bloemen in Tilburg René Raadsheer De masterclass komt precies op het goede moment. Ik ben bezig de zaak van mijn ouders over te nemen en ik merk dat ik ineens veel ballen tegelijk in de lucht moet houden. Er komt veel op me af en ik heb moeite die situatie met structuur aan te pakken. Ondernemersvaardigheden zijn hier een onderdeel van. Ik merk nu al dat Mijn Tent wordt Top een geweldige steun en stimulans is. Groeien doet af en toe pijn Bloemisten aan de slag tijdens Mijn Tent wordt Top Ik zet ze af en toe behoorlijk voor het blok. Ik wil dat ze nadenken over wat ze precies willen en hoe ze dat aanpakken, alleen zo boeken we succes en komen we vooruit. Ondernemerscoach René Raadsheer is tevreden over de dynamiek tijdens de tweede masterclass Mijn Tent wordt Top. Maar we zijn er nog niet. René: Meer dan vorig jaar focussen we ons op de interacties van de groep. Niet alleen tijdens de bijeenkomst, maar ook daarbuiten. Komt een bloemist hier en hij heeft zijn huiswerk niet gemaakt omdat hij niet wist hoe... dan confronteer ik hem met het feit dat hij ondernemer is. Een ondernemer vindt oplossingen. Heeft hij zijn mededeelnemers gebeld of mij? En waarom niet? Groeien doet af en toe pijn. Ik streef naar een saamhorigheid binnen de groep waar we alles open kunnen bespreken. Een goed voorbeeld vormde onze gesprekken over Valentijnsdag; de plannen, de acties en de omzet. We kunnen veel leren van elkaar. Doelstelling We werken nu binnen het derde blok waarin doelstellingen centraal staan. Voor ondernemers is het belangrijk dat je een duidelijke doelstelling hebt. Roep niet gelijk Meer omzet! want - eerlijk gezegd - raakt dat kant noch wal. Wat is meer? En wanneer ben je dan tevreden? Bovendien als je het door jou gestelde financiële doel niet haalt, sijpelt de energie helemaal weg in plaats van dat je groeit met nieuwe energie. En vergeet niet dat zulke vage doelen ook niet zijn te verkopen aan de medewerkers. Toen we tijdens een bijeenkomst doelstellingen hadden vastgesteld, vroeg ik de bloemisten drie argumenten te noemen Spelvorm om te ervaren wat veranderingen met je doen waarom hun doelstelling de beste was. Ik gaf ze daarvoor tien minuten en liep toen de ruimte uit. Ja dan moeten ze toch even snel overleggen en presteren. De achterliggende vraag is: wanneer heb je een goede doelstelling? Het effect van een strak omschreven doelstelling is dat iedereen, bloemist en medewerker, daar met plezier aan kan werken. De betrokkenheid stijgt en dat merkt ook de klant. Veranderen Waar ben ik goed in? loopt als een rode draad door de masterclass Mijn Tent wordt Top. Doel is dat de bloemisten ondernemend en voortvarend te werk gaan. Hun medewerkers merken al snel dat de bloemist sommige zaken anders aanpakt. Dat kan op weerstand stuiten en dat moet je dus uitleggen. Maar dan kan er een heel fraaie nieuwe dynamiek ontstaan binnen een team. Daarom is het zo belangrijk dat alle betrokkenen zich eensgezind kunnen scharen onder de doelstelling. Uiteraard moeten we de onderwerpen die we aanpakken regelmatig herhalen, want niets is zo lastig als gedrag veranderen. Het fijne van de deelnemers is dat ze allen echt vanuit zichzelf zijn gemotiveerd. Zij willen leren en veranderen, zij willen een succes maken van hun zaak. Ik leer namelijk doelstellingen formuleren en hiernaar te handelen. Dat geldt voor zowel een visie op lange termijn als op korte termijn. Zo kan ik taken afmaken en ren niet overal tegelijk achteraan zonder concreet eindresultaat. Kortom, focussen voor resultaat. Wat dat betreft houdt de masterclass mij een stevige spiegel voor die verbeterpunten toont. Je wordt soms behoorlijk wakker geschud. Maar altijd op een plezierige manier want René Raadsheer vertelt op zo n inspirerende wijze dat je direct aan de slag wilt. 18 bloemist bloemist 19

11 Bedrijfsvoering Ik ga op vakantie en neem mee... In iedere uitgave van Bloemist licht Double Quality Counseling (de uitvoerder van Mijn Tent wordt Top ) een onderwerp uit de masterclass toe. Dit keer: doelen stellen. Ik ga op vakantie en neem mee, dit zinnetje kent iedereen wel. Bij dit spelletje er gebeurt in je bedrijf, of ben je aan het Een doelstelling formuleer je altijd we ernaartoe en wat neem ik mee, waar begrijpen we allemaal dat wat je gaat meenemen afhankelijk is van je bestemming. Wanneer je nadenkt over je vakantiebestemming dan is het raar wanneer je bij een zonvakantie een winterjas meeneemt. Dan kies je voor die bikini of een zwembroek. Kortom, je moet als je een prettige vakantie wilt, nadenken over je reisdoel. Hoe zou het komen dat wanneer we op vakantie gaan, we wel goed nadenken over ons doel en dat het doel van de onderneming vaak minder duidelijk is? Sommigen zijn vooral op reis, maar hebben geen idee waarnaartoe. reageren op alles wat op je afkomt? Het bijzondere is dat een plan energie geeft en dat steeds reageren veel energie kost. Men zegt dan wel: Ik heb het niet meer in de hand. Men heeft het dan vooral over het stuur... Hoe zorg je dat je aan het stuur zit? Stel doelen! Dat is het advies. specifiek en meetbaar. Dat specifieke zit hem in bijvoorbeeld: eind 2015 is de omzet verhoogd met 15% ten opzichte van de omzet van Het eenduidig en meetbaar formuleren van doelstellingen noemen we met een mooi woord, het SMART formuleren van doelstellingen. moet ik aan denken, wie draagt wat en wat kunnen we onderweg verwachten? Onderweg kun je eenvoudig vaststellen of je op de goede weg bent en of je op het gewenste tijdstip aankomt. Ondernemingen maken zeer uiteen- VBW ondernemerscoaching Aan de andere kant, wanneer je het heerlijk vindt om te reizen dan is alles in orde. lopende doelstellingen. Je kunt denken Wil jij ondersteuning bij het En als het geld op is, wat dan? In een onderneming heb je te maken met meerdere doelen. Een vaak gehoorde SMART staat voor: aan een stijging (percentage) van de omzet, het behalen van een rendement, stellen van doelen en het praktisch invullen van deze doelen? Stel dat je het heerlijk vindt om gewoon En, wanneer wil ik er zijn?. Dat kan eind doelstelling is de omzet verhogen. Specifiek het terugbrengen van de derving naar een lekker te werken. Prima, maar als dan je van de dag zijn, maar ook volgend jaar of Een prima doelstelling zou je denken. Meetbaar bepaald percentage, het realiseren van VBW biedt in samenwerking met Double geld ineens op is, omdat er net iets meer over drie jaar. Dit zijn vragen waar je als De omzet verhogen is kort en krachtig Acceptabel een bepaalde hoeveelheid klanten per Quality Counseling de mogelijkheid uitgaat dan erin komt? Wat dat betreft is ondernemer over na zou moeten denken. geformuleerd. Maar, hoe goed is het Realistisch week, etc... tot persoonlijke coaching in jouw er een enorme gelijkenis met die vakan- Want, pas dan ben je in staat om je plan eigenlijk echt? Stel, je krijgt één euro, Tijdgebonden Net als het behalen van de top wanneer onderneming. Er zijn voor VBW-leden tiebestemming. te trekken. Heb jij een plan? dan is je omzet verhoogd. Is dat wat je je een berg beklimt, geeft het halen van aantrekkelijke voorwaarden. wilde? Ben je dan tevreden? Dat is vast een doel voldoening. En niet alleen bij de Welke vragen zou de ondernemer zichzelf Wat is het voordeel van een plan? Er is een niet wat je in je hoofd had bij het verhogen Zodra een doelstelling op een SMART ondernemer. Ook medewerkers zullen er Meer weten? Kijk op moeten stellen om de reis met zijn onder- uitspraak die zegt; mensen die succesvol van je omzet. Het is dus belangrijk om je wijze opgeschreven is, is voor iedereen voldoening uit halen! neming te maken? De eerste vraag is; zijn hebben een plan, mensen die het niet doelstelling op de juiste manier (concreet) duidelijk waar het heen gaat. wat wil ik eigenlijk?. Waar wil ik naartoe zijn, hebben een excuus. Nu zal het niet te formuleren. Nadat je je doel hebt bepaald, maak je Succes met het opstellen van je doelen en hoe wil ik dat het er daar uitziet? altijd zo scherp zijn, maar bepaal jij wat het plan. Net als op vakantie. Hoe gaan en een prettige reis! 20 bloemist bloemist 21

12 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering Leverbaar in vijftig kleuren. Maar altijd groen! DC Exclusive Lint Een lint voor rouwgelegenheden en feesten verkrijgbaar in vijftig kleuren, vier breedtes en bestendig tegen weersomstandigheden. Niet alleen vanwege de superieure kwaliteiten en eigenschappen is DC Exclusive Lint van DC Automatisering de beste en meest verantwoorde keuze. DC Exclusive Lint is namelijk ook het duurzaamste en milieuvriendelijkste lint. DC Exclusief Lint bezit de prestigieuze Öko-Tex-certificering. Dat betekent dat er tijdens het productieproces van het lint geen milieuvervuilende hulp- of verfstoffen zijn gebruikt en dat het afval op correcte manier is afgevoerd. Ook kinderarbeid en onveilige situaties zijn vermeden. En omdat DC Exclusive Lint geen zware metalen, schadelijke kleurstoffen of schadelijke gewasbeschermingsmiddelen bevat, zal het het milieu niet belasten. Winst met DC Exclusive Lint Gebruik je het DC Exclusive Lint samen met de DC Lintenprinter Pro.Net, dan kun je een aardige winstmarge behalen. Een rekenvoorbeeld met het zelf produceren van een rouwlint van 70mm: Rouwlint 70mm 2.25 DC Exclusive Lint 2 meter Bedrukking met goud Productie kosten 2.55 (excl. BTW) Als je het lint verkoopt voor 15,- dan ligt je marge - afhankelijk van forfaitaire BTW-afdracht - rond de 10,- per lint. Jouw winst op een rol DC Exclusive Lint bedraagt dan ruim 120,-. Bovendien bespaar je veel tijd want een lint bedrukken kost hooguit twee minuten. De DC Lintenprinter Pro.Net bedien je heel simpel rechtstreeks vanaf je computer. DC Automatisering DC Automatisering (DCAG) ontwikkelt en levert financieel-administratieve oplossingen voor bloemisten. Oprichter Peter Tromp was zelf bloemist voordat hij actief de softwarebranche betrad. Met zijn achtergrond en focus ontwikkelt hij specialistische programma s die de bloemist ontzorgen en verder helpen. Meer informatie Wil je meer informatie over de diensten van DCAG? Bel dan naar , mail naar of kijk op of Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 Deze lijn volhouden Francesco de Haan We gebruiken het systeem van DCAG nu al twaalf jaar en dat verloopt vlekkeloos. Het gebruikersgemak is hoog. De meest gebruikte kleur is gebroken wit in de afmetingen 100 en 70 mm voor rouwwerk. Ook goud, zilver, zwart zijn populair. Onlangs zijn we gevraagd om voor iemand op een feest een sjerp te printen en ook dat ging prima. Ingrid Spaansen, De Meiden van Spaansen in Warmenhuizen Een fraai begin van De omzet is in het eerste kwartaal 2015 gemiddeld met 2,9% gestegen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in We hebben een stijgende lijn te pakken, concludeert Francesco de Haan van Flow Accountants. Francesco: De bloemisten hebben een mooi resultaat neergezet met deze omzet. Een punt is wel de brutomarge, hier raakten we 1,5% kwijt ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (52,6% in 2014 versus 51,5 % in 2015). De lagere marge is te wijten aan de prijzen van de bloemen die in dit kwartaal van 2015 hoger waren dan in het eerste kwartaal van De weersinvloeden waren hier niet debet aan, wellicht het afnemende aanbod of een verhoogde exportvraag door onder andere buitenlandse feestdagen. De hogere prijzen konden niet altijd doorberekend worden door het kritische prijsbewustzijn van de consument. Personele kosten Het eerste kwartaal van 2015 vertoont ook een lichte daling in personele kosten ten opzichte van het eerste kwartaal van Een gevolg van de besparingsacties van de bloemisten. Doorzettend herstel De tekenen die wijzen op een doorzettend herstel zijn goed. Het consumentenvertrouwen en de consumentenbestedingen hebben de stijgende lijn weer te pakken. Al met al kijken we met vertrouwen naar de toekomst. Laten we deze lijn vasthouden, dan kunnen we tevreden zijn. 22 bloemist bloemist 23

13 Personeel 100% vergoeding met VBW-Verzuimloket Avéro Achmea werkt in combinatie met Grip op Verzuim samen met het VBW-Verzuimloket. VBW-leden kunnen gebruik maken van deze arbodienstverlening. Achmea vergoedt alle door de arboarts voorgestelde behandelingen voor 100% als je bent aangesloten bij het VBW-Verzuimloket. De rekening die voor deze behandelingen opgesteld wordt gaat rechtstreeks naar Avéro Achmea. Tot 20% korting VBW-leden krijgen standaard 10% korting op Grip op Verzuim. In combinatie met het VBW-Verzuimloket ontvang je ook nog eens 10% combikorting. Grip op Verzuim, daar wordt jouw bedrijf beter van! Mijn Bloemist FlowerPoints Het nieuwe spaarsysteem van VBW Online. Je wilt jouw klanten belonen omdat ze op regelmatige basis in jouw winkel kopen? Maar je wilt geen ingewikkeld systeem, spaarkaarten of dure apparaten aanschaffen? Dan biedt VBW Online jou de oplossing: FlowerPoints. Met het nieuwe spaarsysteem van VBW Je ontdekt waar je klanten Online bouwt de klant eenvoudig punten vandaan komen. op bij elke aankoop. Online, dus via een Je krijgt inzicht in het koopgedrag laptop of pc naast je of in de buurt van de van je klanten. kassa. Je registreert naam, adres Je bepaalt als bloemist je eigen en postcode. Met de opgebouwde punten spaarvoorwaarden en kortingsniveau. kun je de klant verrassen met een korting Per aankoop direct inzicht in het (die jij zelf hebt bepaald). gespaarde totaal van de klant. Klant hoeft niet te zoeken naar De voordelen van FlowerPoints: klantenpas. Versterken van de relatie met je klant, Verzenden kwartaalmailing die de vergroten herhaalaankopen. klant naar jouw (web)winkel stuurt. Eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken systeem. Bind je klant nog sterker aan jouw winkel Het systeem levert een bron met dit spaarsysteem. Kijk voor meer aan informatie. informatie op vbw.nu/online. Bij aankoop vraag ik naam en adres van de klant. De voordelen voor mij zijn dat ik weet waar mijn klanten vandaan komen, wat ze besteden en dat ik een naam heb bij het gezicht. Daarnaast voeg ik ze toe aan mijn nieuwsbriefbestand. Ik heb nu zo n adressen en verstuur om de twee weken een nieuwsbrief met aanbieding. Mijn FlowerPoints-klanten krijgen na een tijd een speciale waarin staat dat ze hun punten kunnen verzilveren. Hiervan maken ze gretig gebruik. Kortom, met FlowerPoints verbeter ik op eenvoudige wijze de relatie met mijn klanten. Tineke Postma van Postma Gauw Bloem & Groen in Gauw over FlowerPoints: Grip op verzuim is de maatwerkoplossing van Avéro Achmea voor verzuim- en re-integratievraagstukken. Het helpt je om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Met Grip op Verzuim ben je verzekerd voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast biedt Avéro Achmea uitstekende begeleiding en onder- Servicedesk Verzuim. Arbodienst, verzuimbegeleiding, re-integratie: wij regelen alles voor je. Alle behandelingen die de bedrijfsarts voorstelt, worden voor 100% vergoed. Meer informatie column Jack van der Ende, Relatiebeheerder VBW steuning bij een snelle terugkeer van zieke werknemers. Voor vragen of advies over Grip op Verzuim of onze overige De voordelen van Grip op Verzuim op een rij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen helpt VBW Risk je graag verder. Neem contact op via of via Je kan eenvoudig gegevens aanleveren Met ons Meldloket Grip op Verzuim kan je verzuim eenvoudig online aanmelden. Ook (veranderingen in) je werknemersbestand Uitsluitend lof De strijd om de titel Mijn Bloemist van het Jaar is duidelijk voor de consument. Het is dus zaak dat we dit ren. We hebben géén zaakje of winkeltje en we kan je online doorgeven. Of nu medewerksters met zwangerschapsverlof gaan losgebarsten. De consument meer vertellen, van de daken zijn géén bloemistje of of dat iemand een aantal weken aan huis gekluisterd is vindt deze verkiezing erg leuk, schreeuwen! Ik ben genomi- bloemenboer NEE! We Je kan snel ziek en beter melden met de gratis app door een operatie; met een telefoontje naar het VBW- terwijl de gemiddelde bloemist neerd voor Mijn Bloemist van hebben een bloembinde- VerzuimInzicht Verzuimloket treedt het gehele administratieve zorgcircus denkt: Moet ik de beste zijn? het Jaar. rij of een atelier en zijn nu niet opgegeven, denk eens Deze handige verzuim app is bedoeld voor het eenvoudig in werking. En zonder dat ik zelf verder iets hoef te doen. Het antwoord is volmondig bloemkunstenaar of bloemsty- goed na over de volgende ver- ziek en beter melden van werknemers. Je kunt de actuele NEE! VBW reikt je de tools aan In de restaurantwereld worden list. Dat klinkt als een klok. kiezing. Deze zet JOUW zaak werknemersgegevens bekijken. Ook heb je een overzicht van alle Het VBW-Verzuimloket houdt de vinger aan de pols van om jouw zaak op de kaart te Michelin-sterren uitgedeeld op op de kaart! zieke medewerkers en alle acties die horen mijn medewerkers en stuurt mij tussenrapportages. Wat zetten. Daar is de verkiezing basis van kwaliteit, ook hotels Ik wens iedere bloemist die bij een verzuimmelding. mij betreft uitsluitend lof voor het VBW-Verzuimloket dat óók een onderdeel van. De worden aangeduid in sterren. meedoet aan de verkiezing mijn zaakjes volledig afhandelt. bloemist is een vakman of vak- Dat om maar aan te geven dat Mijn Bloemist van het Jaar Volledige regie op de verzuimketen vrouw, helaas is dat niet altijd we ons ook moeten profile- heel veel succes. En heb jij je Als je Verzuimmanager Compleet of Zelfstart meeverzekert, Bert Lubberman, Bloembinderij Bert Lubberman krijg je een vaste contactpersoon bij het verzuimbureau van onze in Dalen en Assen 24 bloemist bloemist 25

14 Mijn Bloemist Lekker veel aandacht! Verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar Bloemen van Iris op koers liggen. Aan de promotie ligt het Leren als team niet. Naast reclame in de winkel plaatsten Iris van Werkhoven, Bloemen van De populariteit van de verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar is immens! De deelnemers maken lokaal een feestje van hun deelname en realiseren daardoor meer verkopen. Hartverwarmend we een aantal weken vazen met bloemen Iris in Bolsward Pieter Kant, Bloemenstudio met flyers en kaartjes bij vele lokale Samen met mijn team een doel bereiken, Pierrot in Hoofddorp ondernemers zoals een bakker en een dat is de reden waarom ik meedoe. We zijn er flink tegenaan gegaan met apotheek maar ook bij de bibliotheek. Twee jaar geleden heb ik deze zaak de promotie. Klanten krijgen bij elke Dat sloeg aan. Klanten vragen ons nu overgenomen en ik streef naar een team bestelling de flyer over de verkiezing en op voortdurend hoe we ervoor staan. dat zich verbonden voelt. Communicatie een stoepbord prijkt de poster met onze We vroegen enkele deelnemers naar hun ervaringen: Lekker veel aandacht dus! speelt daarin een centrale rol. De nominatie. Onze berichten op Facebook verkiezing en zo zou het altijd moeten worden ook lekker gedeeld, ik zag een zijn - vereist nog meer dat we als een bereik van personen. Daarnaast gemotiveerd en klantvriendelijk team naar stonden we in het Haarlems Dagblad en buiten treden en dat we intern de zaken op andere lokale media. Het is hartverwar- orde hebben. Of we winnen weet ik niet, mend hoe iedereen met ons meeleeft. Pure winst maar als team gaan we leren. Frans de Laat, Medinilla in Tilburg We bestaan dit jaar 35 jaar. De verkiezing Laat jezelf zien en leer Vervolg verkiezing is een mooie aanleiding om te kijken waar Harold Reuser, Bloemerie 88 in Oss De stemmen van de consumenten, de bezoeken we staan na die jaren. Blijven we nog bij Laten we alsjeblieft onszelf blijven, van de mysteryshoppers en het oordeel van de de les? Al twee conclusies die ik kan hield ik mijn personeel voor toen we over vakjury; de eerste ronde van de verkiezing trekken: ons team is hechter gaan de mysteryshoppers hoorden. Alsof we Mijn Bloemist van het Jaar 2015/2016 zit er samenwerken, wat zich weerspiegelt in nu opeens extra ons best zouden moeten bijna op. Medio juni worden de provinciale doen. Dat doen we altijd, voor elke klant. winnaars bekendgemaakt. Zij gaan door naar De verkiezing is wel een extra stimulans: de tussenronde die zich in juli en augustus laat jezelf zien en leer van de feedback afspeelt en die drie finalisten oplevert. die je krijgt. Onze nominatie is breed De winnaar wordt begin november Natasja Outshoorn, Boutique des uitgemeten in de lokale media en wij bekend gemaakt. Fleurs in Abcoude dragen het ook actief uit in de winkel. Tom Siebers, Bloemisterij t Bluumke De aanleiding van onze deelname is een Ik merk zeker een boost in enthousiasme in Gemert en Boekel aanbesteding. Toen onze klant de eisen bij zowel collega s als klanten. We staan op scherp. Die mysteryshoppers en wensen van de aanbesteding opsomde, Dat is al heel wat waard. he je weet het nooit. De kleinste zei ik dat onze bloemenwinkel aan alles het klantencontact en klanten spreken Bloem en Groen Styling hun oprechte waardering uit over ons. Bloemisterij t Bluumke Dat is natuurlijk al pure winst. Uitdaging en test Positiviteit alom dingetjes die we soms laten lopen, pakken voldeed. Waarom heb je dat niet eerder we nu direct voortvarend op. De positieve Medinilla verteld? was de reactie. Dat moment voor de deelname is er dus impact van besloten we om onze specialismen duidelijk. Overal trouwens. Zowel klanten nadrukkelijker te promoten. Meedoen de bloemist als medewerkers zijn er enthousiast over. Lekker veel aandacht! Onze flyer, voorde verkiezingsposter in de Koen Swinkels, Bloem en Groen Onze nominatie delen we op Facebook, winkel en drie artikelen in lokale kranten, Styling in Moergestel LinkedIn, onze website, via de lokale hebben resultaat. Ik zie nieuwe gezichten Twee jaar geleden begonnen we deze media en natuurlijk via onze nieuws- en dat doet zich natuurlijk ook gelden in winkel. De verkiezing is voor ons een brieven. Voor ons zowel een uitdaging als de omzet.voor alom. de Positiviteit bloemist goede graadmeter om te kijken of we een test om te kijken waar we echt staan. de bloemist De verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar is een initiatief van: 26 Bloemenstudio Pierrot voor de bloemist aan de verkiezing was de logische stap. En wordt mede mogelijk gemaakt door: Bloeme rie 88 Boutique des Fleurs bloemist 27

15 Flowering your life! Mijn Bloemist Vakmanschap schap, l blijd DeeFlowe ring your life! geef tulpen! Resultaten voorjaarscampagnes Mijn Bloemist Bezoek aan kwekers leert bloemist verhalen vertellen Bedankt Vrijwilliger! Mijn Bloemist Vrijwilligersweken 7-22 maart Mijn Bloemist Tulpenweken en Vrijwilligersweken scoren! : VBW-Poster A4_MB_tulpen.indd Nooit heb ik er bij stilgestaan dat een kweker zoveel zorg 1 In januari/februari organiseerde Mijn Bloemist voor het tweede jaar op rij de Tulpenweken. Maart stond in het teken van vrijwilligers met de Vrijwilligersweken. Een blik op de bereikte resultaten: besteedt aan een bloem. Het duurt soms wel jaren voor Deze campagne is een gezamenlijk initiatief van de FloraHolland anjerkwekers en VBW. een bloem goed ontwikkeld is. Baukje Acronius van VBW-Vrijwill igersweken-partnerposter- A4.indd :34 Mijn Bloemist Tulpenweken: Deelnemende VBW-leden: 267 (t.o.v. 165 deelnemers in 2014 (+62%)) Deelnemende VBW-leden: 158 (t.o.v. 152 deelnemers in 2014; +3,9%) Consumentenbereik online (landelijk en lokaal): Deelnemende bloemisten inkoopactie: 231 Consumentenbereik print (landelijk en lokaal): Consumentenbereik online (landelijk en lokaal): Diverse publicaties in vakmedia (o.a. Bloem en Blad, vakblad voor de Bloemisterij, De Bloemenkrant, Sierteeltnet, FloraNexus, FloraHolland-media) Consumentenbereik print (landelijk en lokaal): Campagne is zeer positief gewaardeerd door bloemisten (81% is positief). Gemiddeld rapportcijfer: 7,42 57% van de respondenten geeft aan dankzij de campagne meer tulpen te hebben verkocht, 16% geeft aan dit (nog) niet in beeld te hebben Diverse publicaties in vakmedia (o.a. Bloem en Blad, vakblad voor de Bloemisterij, De Bloemenkrant, Sierteeltnet, FloraNexus, FloraHolland media) 75% van de deelnemende bloemisten heeft de campagne als positief ervaren 25% van de deelnemers geeft aan dankzij de campagne meer anjers te hebben verkocht (gemiddeld +12%; gemiddelde totale omzetstijging 3%), 32,5% geeft aan dit (nog) niet in beeld te hebben Vooruitblik zomercampagnes Mijn Bloemist Tot en met eind juni: Mijn Bloemist Pioenweken De Pioenweken zijn bedoeld om consu- pioenweken bij mijn bloemist t Blommehûske in Kootstertille keek haar ogen uit op Mijn Bloemist Vrijwilligersweken: menten erop te wijzen dat er weer Pioenen de door VBW georganiseerde kwekersreis. Juli en augustus: Op 18 maart bezocht een groep van ruim dertig bloemisten Haal de Zon in Huis vier toonaangevende kwekerijen en veredelingsbedrijven: Lex+, Anco Pure Vanda, V/d Lugt Lisianthus en Walter Grootscholten Snij-phalaenopsis. De dag werd afgesloten met een bezoek aan het Florist Event op de FloraHolland SpringFair. De campagne Haal de Zon in Huis richt zich op zowel de vakantiegangers als de thuisblijvers. Door bloemen en planten te linken aan typische vakantiebestemmingen, roepen we het gevoel op om de zon in huis te halen en/of het vakantiegevoel vast te houden. Hiermee willen de verkoop van bloemen en planten in de vakantieperiode een extra impuls geven. Via de website van VBW is t.z.t. promotiemateriaal beschikbaar. Promotie bloemen en planten in de zomer Elke maand zet Mijn Bloemist een bloem en een plant in de schijnwerpers. Het doel hiervan is om consumenten te verleiden voor deze producten naar jouw winkel te komen. We sluiten aan bij de Bloemenagenda en de Woonplant van Baukje: Samen met mijn personeel ben ik naar de kwekers- zijn. Met deze campagne willen we jouw Pioenfeest! klanten stimuleren om voor de mooiste Op 30 mei ademen de winkels Pioenen en de meest bijzondere soorten van acht bloemisten in de regio maand snijbloem plant mij aan. Ze wilden van ons weten wat wij van een bepaalde naar jouw winkel te komen. Via landelijke Rotterdam/Den Haag Pioen. Gekoppeld Juni Lelie Spathyphyllum kleur vonden en of er nog iets verbeterd kon worden aan media worden de Pioenweken gepromoot. aan de Pioenweken organiseren we die Juli Ficus Ginseng hun product. Ik vind het prettig dat ik mijn klanten nu ook Voor VBW-leden zijn er speciale winacties. dag gezamelijk Puur Pioen. We hebben Augustus Snijhortensia Sanseveria de maand. Komende maanden staan centraal: dag gegaan; een bijzonder leuke en leerzame ervaring. Vooral de passie van de kwekers voor hun product sprak Zonnebloem kwekers uitgenodigd om in onze winkels veel meer kan vertellen over de ontwikkeling, verzorging en de prijs van de bloem. De campagne wordt uitgevoerd i.s.m. te vertellen over de Pioen. In mijn winkel FloraHolland, PurE Seasonal Flowers schenk ik bovendien Pioenthee en er is en de Mijn Bloemist-handelspartners. live-muziek. Het doel is nog meer bele- Mijn Bloemist wordt mede mogelijk gemaakt door de Kijk voor meer informatie ving te creëren bij zowel de Pioen als in volgende partners: op onze winkels die moet leiden tot extra verkopen. Het wordt echt een feestje! 28 bloemist URioen PUP mei 2 Julia Bonte, Bloemenwinkel de Iris uit Den Haag Baukje Acronius bloemist 29

16 Mijn Bloemist De promotiecheque: waar gebruiken we hem voor? Nieuwe gezichten en extra inkomsten Onze doelstelling was extra naamsbekendheid voor onze winkel te realiseren, gekoppeld aan de verkiezing Mijn Bloemist van het Jaar. Dat deden we via een advertentie in een maandblad en door het verspreiden Geurroos Sinds kort verkopen wij een nieuw en bijzonder product, de geurroos. Wij hebben kaartjes en flyers laten drukken om mee te geven aan de klant en om uitdelen op mode- van flyers. De flyers stopten we bij shows. Het resultaat is nog meer De promotiecheques zijn in trek! Ruim 200 VBW-leden hebben de cheque ter waarde van 100,- al aangevraagd en ingezet voor een lokale promotie. Hieronder een selectie van de uitgevoerde promoties. elke bestelling en we verspreidden ze zelf huis-aan-huis. Dat vertelden we ook via Facebook en via het tvscherm in onze zaak. Die promotie leidde tot nieuwe gezichten in de winkel en daarmee extra inkomsten. Peter Caubergh en Edwin Smeets, Bloemen Kicken in Maastricht naamsbekendheid voor onze winkel. We hebben in korte tijd bereikt dat nieuwe en bestaande klanten speciaal naar ons toe komen voor de beleving van de geurroos. En natuurlijk gaan ze niet met lege handen weg. Jeroen Kip, La Différence bloemsier- In een dubbeldekker met klanten op pad kunst in Wierden en Rijssen Verkoop verdubbeld Gekoppeld aan het goede doel (AYA-stichting die onderzoek doet naar kanker bij jonge volwassenen), organiseerden 7 ABC-bloemisten (Achterhoekse Bloemistenclub) op 7 maart een lente-event met een hoofdrol voor de hyacint. Samen met hyacintenkwekers werden diverse activiteiten op touw gezet (zoals een kweker in de winkel, demonstraties) die regionaal leidde tot veel aandacht en een mooie opbrengst voor het goede doel. De actie resulteerde in een vertienvoudiging (!) van het aantal verkochte hyacinten die dag t.o.v. een normale zaterdag. In de weken erna is de hyacintenverkoop zelfs verdubbeld. Dankzij het event, maar ook omdat de deelnemende bloemisten meer kennis over het product hadden om dit goed te kunnen verkopen. Tot slot stegen de totale verkopen met 40% op 7 maart. Meer abonnementen Meer abonnementen verkopen was mijn doel van de promotieactie. Met het serviceabonnement kunnen klanten vier keer per jaar een bloemetje ontvangen voor een bijzondere gelegenheid. Grote voordelen zijn dat de bloemen vooraf zijn betaald en dat de aankoopfrequentie wordt verhoogd. Mijn promotieactie had als doel om mijn (zakelijke) klanten nog sterker te binden in het kader van mijn 35-jarige jubileum. Om dit te realiseren heb ik hen uitgenodigd om deel te nemen aan een excursie begin april naar bloemenveiling FloraHolland en drie kwekerijen. De reacties waren overweldigend! In een volle dubbeldekker (87 personen) gingen we op pad. Mijn klanten beleefden de dag heel intens en genoten van de excursie. Tussendoor was er veel ruimte voor contact. De 7 ABC-Bloemisten die deelnamen: We zijn gestart met een Facebook-actie: Nog dagen na de excursie werd Bloemsierkunst Markerink in Zutphen, Timmermans & Mulder in Winterswijk, Bloemsierkunst Joop Bouwmeester in Neede, Bloemsierkunst Wijnbergen in Laren, Olthuis-Takken Bloemkunst in Doetinchem, Beo bloembinders in Varsseveld en Lente Event Zaterdag 7 Maart Achterhoekse bloemisten (ABC) bieden u een voorproefje op de lente aan. Bollen, bloesem, eieren, tulpen, demonstraties, een inspirerend begin van het voorjaar. like, tag en win, die veel nieuwe volgers voor onze winkel opleverde. Ook lieten we A4 flyers en twee winkelposters drukken, voorzien van het Mijn Bloemist-logo. De actie loopt nog maar net en - afgezien van de vele positieve reacties - zijn de ik aangesproken door zowel deelnemers als mensen die van de actie hadden gehoord. Complimenten over het fantastische initiatief. Of dit van invloed is geweest op een prima Paasomzet kan ik niet hard maken En wat doe jij met de promotiecheque? Heb jij de cheque t.w.v. 100,- al aangevraagd? Doe het snel, dit kan Bloembinderij De Ank in Zeddam. Iedere bloemist heeft deze dag een Hyacinten kweker te gast, om te vertellen over de mogelijkheden die deze bol u biedt. hayacint Een gedeelte van de opbrengst gaat naar de Radboud AYA stichting. Zij doen onderzoek naar kanker bij jong volwassenen. eerste bestellingen al binnen. Ellen Kroekenstoel, Trendy Bloemen in Lichtenvoorde maar het lijkt er wel op. Jan Poels, JP-Bloembinders en de Super Bloemist in Gouda via Let op! de promotie kan tot uiterlijk 1 juli worden uitgevoerd. Dus op 7 maart, gaan 7 bloemisten, in 7 verschillende achterhoekse plaatsen uit hun bol. 30 bloemist bloemist 31

17 3 Verzorgtips van Floralife Jouw bloemen en klanten zijn je dankbaar! NEW Nu verkrijgbaar bij uw groothandel! OASIS Roma Bowls Een bloem is emotie. Emotie waar de klant van geniet. Jouw taak als bloemist is het die snijbloem Ideale zo lang basis voor bloemwerk, geschikt voor strakkere interieurs mogelijk mooi te houden. In de winkel, in boeketten en natuurlijk bij de klant thuis. Daar maak je Vlakke de consument extra blij mee. Dat is jouw toegevoegde Gietrand waarde. die dienst doet als waterreservoir rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden Floralife helpt je daar graag bij met drie waardevolle verzorgingstips. 1. De juiste reiniging Schoonmaken van de vazen en emmers is belangrijk want problemen ontstaan door het gebruik van vieze exemplaren. En bacteriën zie je niet altijd met het blote oog. Floralife cleaner reinigt emmers, vazen en gereedschappen als mesjes Verkrijgbaar en scharen afdoende. in 2 maten: Bovendien is dit product niet schadelijk Art. Nr x 20 x 5,5 cm voor de bloemen. Art. Nr x 25 x 5 cm SMITHERS-OASIS COMPANY All rights reserved. OASIS Venezia Bowls 2. Het juiste water Water in de winkel? Voeg altijd Floralife ULTRA 200 toe. Bloemist Ellen Kroekenstoel van Trendy Bloemen in Lichtenvoorde: Ik merk echt dat met het gebruik van de Floralife pomp en Floralife ULTRA 200 de kwaliteit van mijn bloemen omhoog gaat. De bloemen blijven langer houdbaar en mijn emmers en vazen zijn Ideale basis voor decoratieve toepassingen, minder snel alsook vervuild. rouwwerk Medewerkers van Floralife verzorgen de exacte doseringscontrole dus ik heb nergens omkijken naar. Vlakke rand die snel en gemakkelijk bekleed kan worden Gietrand 3. De juiste die voeding dienst doet als waterreservoir Geef je klanten een Floralife zakje met bloemenvoeding mee. Ellen Kroekenstoel: Een zakje Floralife bloemenvoeding plak ik altijd aan de verpakking. Ik geef de klant uiteraard verzorgingstips, van schuin afsnijden tot de juiste plek in huis. Klanten zijn altijd blij als ze de Verkrijgbaar in 3 maten: bloemenvoeding in het vertrouwde Art. Nr. zakje zien. - Ø En 20 een cm klant die lang kan genieten van zijn Art. aankoop, Nr komt - Ø terug. 25 cm Art. Nr Ø 30 cm Ellen Kroekenstoel SMITHERS-OASIS BELGIUM N.V. Europark B-3530 Houthalen Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0)

VBW-ledendag in teken van winnaars

VBW-ledendag in teken van winnaars nr 4 - november 2013 - jaargang 16 vakblad de ondernemende en creatieve Mijn Tent wordt Top 3 Terugblik ALV 8 Floral Movement 10 Mijn Bloemist winter 15 Flow: herstel in 2014? 16 VBW Businessclub 22 VBW

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar

Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar Verdubbel Jouw Coachingsbedrijf in één Jaar In 10 stappen Online Zichtbaar, Meer Omzet en Vrijheid door Erno Hannink Verdubbel je coachingsbedrijf in één jaar/hannink 2 Verdubbel jouw coachingsbedrijf

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Jouw marketingplan in acht stappen

Jouw marketingplan in acht stappen Jouw marketingplan in acht stappen Werkboek voor ondernemers in de multifunctionele landbouw 1 INHOUD Inleiding... 3 Wat is marketing en waarom een marketingplan?... 4 Stap 1. Formuleren van doelstellingen...

Nadere informatie

Wie wordt Mijn Bloemist van het Jaar 2013?

Wie wordt Mijn Bloemist van het Jaar 2013? nr 3 - september 2013 - jaargang 16 vakblad voor de ondernemende en creatieve De lessen van het VBW-congres 3 Mijn Bloemist herfst 9 Veranderingen in betalingsverkeer 12 VBW-ledendag met ALV 15 Mijn Bloemist

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015

Inhoud. Ontvouw jezelf als een (online) ondernemer 2015 Inhoud Gebruiksaanwijzing... 3 De Juiste Business... 4 Vragen, Juiste Business!?... 5 Een paar wijsheden om je te stimuleren... 5 Hoe ziet je begroting eruit?... 6 To Do: maak een begroting!... 6 Wat zijn

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007)

E-Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) -Book 1-2007 De 15 hoogst Gewaardeerde Artikelen van Verkopersonline.nl (1999-2007) inhoudsopgave Inhoudsopgave blz Over Verkopersonline.nl 2 Verkopen is een vak 4 Richte Lommert De 8 verkoopwetten van

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Wolbert 21501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 305 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 maart 2013 De vaste commissie voor Economische Zaken, de vaste commissie voor Europese Zaken en de vaste

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

DESLAGER10. "We vullen elkaar goed aan" Slagerij Boshuizen in Zeewolde WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR!

DESLAGER10. We vullen elkaar goed aan Slagerij Boshuizen in Zeewolde WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR! DESLAGER10 Vakblad voor leden van de Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie november 2013 WINNENDE SLAGERS SLAGERSPASSIE START IN HET NIEUWE JAAR! JAN HENSELMANS: "CIJFERS GEVEN MEER GRIP OP DE ONDER-

Nadere informatie

klantvriendelijk so what?

klantvriendelijk so what? . L. A. N. T MarketResponse Jaargang 1 nummer 1 september 2013 klantvriendelijk so what? Klantvriendelijkste Bedrijf van Nederland 2013: PLUS oprechte betrokkenheid sleutel tot klantvriendelijkheid HOE

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf

het ONDERNEMERS Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 IJMOND Jager Auto officieel erkend als duurzaam autobedrijf NR. 4 2010 het ONDERNEMERS IJMOND B E L A N G Duidelijk, Duurzaam en Daadkracht Overzichtelijke administratie is ruggengraat van het bedrijfsleven Aan ambities geen gebrek bij Landgoed Duin & Kruidberg

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen

Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen Succesvolle. mkb-. marketing in 10 stappen ERSTEUNEND ONDERZOEK ONDERTUSsEN ONDERLING ONDERLIGGEND ONDERWERP 2. ONDERSTEUNENDPAG. 26 Hoe word je prioriteit? Een van de belangrijkste basismarketinglessen

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie