Meer nadruk op ethiek. Besteprijsgarantie hotels. Grotere kans op succesvolle doorstart. in strijd met Europees kartelverbod. Compliance in de zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer nadruk op ethiek. Besteprijsgarantie hotels. Grotere kans op succesvolle doorstart. in strijd met Europees kartelverbod. Compliance in de zorg"

Transcriptie

1 april 2014 magazine voor relaties Op deze cover maken we gebruik van Layar. Lees hoe het werkt op pagina 7. layar Compliance in de zorg Meer nadruk op ethiek Besteprijsgarantie hotels in strijd met Europees kartelverbod Stille bewindvoerder: Grotere kans op succesvolle doorstart Samenspraak

2 Verzachtende rol in de recessie Ik laat u graag kennis maken met Hanna Zeilmaker, sinds begin dit jaar het nieuwe gezicht in ons Dagelijks Bestuur en deze keer het covergezicht van Samenspraak. Hanna is advocaat Overheid & Vastgoed en werkt sinds 1994 bij Dirkzwager. Ze neemt de bestuursfunctie over van Frank Delissen, die zich vier jaar lang met veel enthousiasme inzette voor kantoor. Ook Hanna doet dat vol vuur en met bevlogenheid. Die bevlogenheid toont zij ook in haar rol als opleider. In 2013 werd zij verkozen tot Patroon van het jaar. Haar stagiaire Wiert Leistra heeft haar voorgedragen. Op pagina 8 leest u wat het geheim is van de Beste Patroon. Velperpoort Velperweg BZ ARNHEM Tel Stella Maris Van Schaeck Mathonsingel AN NIJMEGEN Tel Colofon Samenspraak is een uitgave van Dirkzwager advocaten & notarissen Contactpersoon Dirkzwager: Pieter Sonneveld, afdeling Marketing, tel Concept & productie: Caplan Een ander nieuw gezicht is Ronald van den Bos, advocaat Ondernemingsrecht en curator bij grote faillissementen. Ondanks voorzichtig positieve marktontwikkelingen, blijven we de recessie voelen. Bedrijven die voor altijd aan Nederland verbonden leken Free Record Shop, OAD, ECI kwamen in de problemen. Van den Bos en collega-curator Chris Diks vertellen waarom het voor ondernemers in netelige situaties verstandig is om vroegtijdig een stille bewindvoerder in te schakelen (p.20). Ook het notariaat Particulier Onroerend Goed constateert dat de crisis nog niet ten einde is. Twee collega s daar buigen zich bijna fulltime over veilingdossiers. Als woningeigenaren hun hypotheek niet meer kunnen opbrengen, kan de bank beslissen hun huis openbaar te verkopen. Een trieste zaak, die maar beter zo goed mogelijk geregeld kan worden (p.18). Soms weten bedrijven de recessie buiten de deur te houden met internationale activiteiten. Goed nieuws voor deze en andere ondernemers. Dirkzwager heeft de internationale kennispagina verbeterd en een bijbehorende Global Law app ontwikkeld. Nu is de verschillende juridische kennis van ons internationale netwerk (o.a. TELFA en USLAW) nog beter te lezen (p.16). Dirkzwager prijst zich gelukkig door in deze tijden over een gezonde organisatie te beschikken. We gaan net als vorige jaren een mooie periode tegemoet. We willen ons nog sterker ontwikkelen als innovatieve juridische kennisdeler en hopen ook in 2014 weer mooie rankings en prijzen te behalen. Misschien kan stagiaire Wiert Leistra ons voordragen? Op deze pagina maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Drukwerk: Coers & Roest Eric Boerma, voorzitter bestuur Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.

3 Inhoud 4 Dirkzwager Actueel Leergang Compliance officer in de Zorg Nadruk ligt gelukkig steeds meer op ethiek In Casu Kort nieuws Junior versus Senior Wiert Leistra en Hanna Zeilmaker Dossier Hotelboekingssites: besteprijsgarantie onder vuur Business Case Voor Essent registreert Dirkzwager km ondergronds netwerk Dirkzwager Nieuws Nieuwe Global Law app en vernieuwde Legal Knowledge Portal Waarvan Akte Veilingteam notariaat door recessie fulltime ingezet Gedachtegoed De stille bewindvoerder voor een snelle doorstart Van onze internationale partner in de Denemarken Niels Christian Døcker van Lund Elmer Sandager Partner in sponsoring Fluiten op niveau Samenspraak

4 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Jeroen Zweers & Pieter Sonneveld Melanie Breedveld, advocaat Arbeidsrecht Nijmegen 4 Samenspraak 2014

5 Succesvolle leergang Compliance Officer in de Zorg Nadruk ligt gelukkig steeds meer op ethiek Dirkzwager Actueel De leergang is ontstaan na een congres eind 2010 over compliance in de zorg. Dirkzwager had dat georganiseerd. Daarna kregen we talrijke vragen van zorginstellingen of we hen met dit onderwerp verder konden helpen, zoals met opleidingen, vertelt Melanie Breedveld. Zij is voor de leergang één van de vier advocaten die zich vanuit Dirkzwager met compliance bezighouden. De andere drie zijn Luuk Arends, Sjaak van der Heul en Eric Janssen. In de ontwikkeling van een opleiding heeft Dirkzwager samenwerking gezocht met het Nederlands Compliance Instituut, dat al langer opleidingen op het gebied van compliance verzorgde voor onder meer banken en verzekeraars. Het Nederlands Compliance Instituut (NCI) is in 1999 door en voor compliance officers in de financiële sector opgericht. Aanvankelijk reageerde het instituut terughoudend op het verzoek tot samenwerking, bekent directeur Cora Wielenga. De financiële sector is druk en complex genoeg. Maar dankzij het enthousiasme en de vasthoudendheid van de advocaten van Dirkzwager, zagen we toch kansen en de meerwaarde. Het NCI ontdekte al snel dat de zorgsector heel anders in elkaar steekt dan de financiële wereld. Zo kent de zorg veel meer en gedetailleerdere wetten, vervolgt Wielenga. En er zijn geen twee toezichthouders, maar acht. Dat maakt compliance een stuk ingewikkelder. Persoonlijk aansprakelijk Zorginstellingen zien zich geconfronteerd met steeds meer en steeds complexere wet- en regelgeving die ze moeten naleven. Bovendien wordt het toezicht Dit voorjaar bieden het Nederlands Compliance Instituut en Dirkzwager weer de succesvolle leergang Compliance Officer in de Zorg aan. Compliance is een middel om de integriteit te bevorderen. daarop steeds strenger. Tel daarbij op dat onder andere bestuurders en managers persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor overtredingen. Dan ligt het voor de hand dat een toenemend aantal instellingen compliance hoe je de naleving van wet- en regelgeving waarborgt op de agenda zet. Breedveld: Veel mensen worden vervolgens door hun raad van bestuur aangesteld als compliance officer, zonder dat deze een idee heeft wat hij of zij moet doen. Op juridisch gebied zijn wij uitstekend in staat om bijstand te verlenen. Daarnaast heeft een compliance officer echter vaak behoefte aan praktische training. De leergang biedt dan uitkomst. Externe toezichthouders Van meet af aan voorziet de leergang dan ook in een behoefte in de zorg, waar compliance nog in de kinderschoenen staat. Inmiddels is de opzet bij de komende editie (voor programma, zie kader p.6) iets gewijzigd. Belangrijkste verandering is dat de module met externe toezichthouders één hele dag beslaat, in plaats van een avond. Zij hebben een grotere rol gekregen. Verder ontvangen de deelnemers een reader: een schriftelijke basis van de opleiding waarin, naast de techniek van compliance, de wet- en regelgeving aan bod komt. Op de vraag waarom je de leergang zou moeten volgen, antwoordt Melanie Breedveld: Om de compliancerol beter uit te kunnen voeren. Daarbij gaat het om meer dan het kennen van de regels. Je moet ze ook kunnen toepassen. Wat betekent het bijvoorbeeld dat je als bestuur verantwoordelijk bent voor zoiets abstracts als goede zorg? De wet biedt weinig aanknopingspunten. Je moet als zorginstelling zelf bedenken hoe je dat vorm gaat geven in de praktijk. Hoe kan de bestuurder er voor zorgen dat zijn medewerkers doen wat van hen wordt verlangd? En dat alle taken goed geborgd zijn? Tegenwoordig ligt steeds meer de nadruk op ethiek. Het is belangrijk om het gesprek daarover met elkaar te voeren. Welke waarden vinden wij belangrijk? Als je dat weet, kun je van daaruit veel beslissingen nemen. Samenspraak

6 Cora Wielenga, directeur Nederlands Compliance Instituut Leergang Compliance Officer in de Zorg De leergang Compliance Officer in de Zorg bestaat uit vijf modules van ieder één dinsdag. De eerste module start 15 april en gaat over de compliancefunctie. De tweede dag verzorgt Dirkzwager en staat in het teken van het juridische compliancekader. De derde module is gereserveerd voor de externe toezichthouders IGZ, CBP, NZa en ACM. En voor het gloednieuwe Kwaliteitsinstituut. Module 4 is gewijd aan ethiek en communicatie. De laatste dag buigen de deelnemers zich over het monitoren en managen van de risico s bij compliance. Minimaal acht en maximaal zestien deelnemers nemen deel aan een module. Ze kunnen na de eerste en de laatste module een praktijkexamen afleggen. Alle deelnemers ontvangen een certificaat bij een voldoende resultaat. Voor meer informatie: En: Nederlands Compliance Instituut, (088) of Toen de financiële sector met compliance begon, lag de nadruk primair op de naleving van wet- en regelgeving, vult Cora Wielenga aan. Maar dat is verleden tijd. Tegenwoordig ligt gelukkig steeds meer de nadruk op ethiek. Het is belangrijk om in je organisatie het gesprek daarover met elkaar te voeren. Welke waarden vinden wij belangrijk? Als je dat weet, kun je van daaruit veel beslissingen nemen. Ronde Tafel Deelnemers kunnen na de leergang aanschuiven aan de Ronde Tafel. Een platform, twee keer per jaar, waar compliance officers in de zorg ervaringen uitwisselen. Dirkzwager neemt daar ook aan deel. Breedveld: Met de opleiding alleen ben je er niet. Vaak ga je met meer vragen naar huis dan je gekomen bent. Vandaar de Ronde Tafel. Daar kun je discussiëren met collega s uit alle geledingen van de zorgsector en krijg je een eigen netwerk. Waar loop je tegenaan? Hoe heb jij dat opgelost? Zodoende ontdek je wat voor jouw organisatie de beste wijze is om de compliancefunctie in te richten. Wielenga: Omdat de compliance officers in de zorg zich af en toe een roepende in de woestijn voelen, vinden ze het prettig om elkaar te ontmoeten. Gezamenlijk brainstormen we over dilemma s waar ze in de praktijk tegenaan lopen. Dat maakt de bijeenkomsten zeer zinvol. Trending topics Breedveld: Privacy en kwaliteitswetgeving zijn de trending topics. Bij het eerste gaat het onder meer om uitwisselingssystemen voor elektronische patiëntendossiers. Daarbij worden hoge eisen gesteld aan de beveiliging. Daarnaast is er veel aandacht voor de invloed die patiënten behoren te hebben op hun elektronisch beschikbare persoonsgegevens. Bij de kwaliteitswetgeving zie je dat instellingen veel meer moeten gaan werken met veldnormen. Er komt een Kwaliteitsinstituut, als onderdeel van het huidige College voor de Zorgverzekeringen, dat Zorginstituut Nederland gaat heten. Het Kwaliteitsinstituut wordt verantwoordelijk voor de ontwikkeling van die veldnormen en richtlijnen. Het zal vooral het veld stimuleren om deze te ontwikkelen. Gebeurt dit onvoldoende, dan kan het Kwaliteitsinstituut dat zelf gaan doen. Als compliance officer moet je daar het overzicht in zien te houden. En je moet weten hoe je binnen je organisatie mensen ervan bewust maakt dat ze de veldnormen en richtlijnen moeten invoeren en naleven. Wielenga: Die stap naar het verder bewust maken van medewerkers vinden veel organisaties nog lastig. Daarom moeten compliance officers zich meer en meer verdiepen in het gesprek over waarden en normen. Dit vergt specifieke competenties. Daarnaast is het nodig dat de zorgsector, de bestuurders voorop, het belang van compliance meer gaat inzien. En dan niet als middel om schade te voorkomen, maar juist om de integriteit te bevorderen. Dan haal je er veel meer waarde uit. Cyclus van compliance De cyclus van compliance begint bij kennis van de wet- en regelgeving. Daarop volgen een risicoanalyse en het prioriteren van deze risico s. Niet iedere overtreding is immers even ernstig en brengt dezelfde consequenties mee. Daarna moet er een interne structuur komen, zodat de geprioriteerde regels worden toegepast en nageleefd. Vervolgens monitort de compliance officer die naleving en rapporteert daarover aan de raden van bestuur en van toezicht. Hij of zij monitort ook of er nieuwe risico s bijkomen. Daarmee begint de cyclus weer van voren af aan. 6 Samenspraak 2014

7 Op deze pagina maken we gebruik van Layar. Lees hieronder hoe dit werkt. layar In Casu Samenspraak interactief? In dit magazine werken wij met layar waarmee print tot leven komt. Benieuwd naar de interactieve informatie achter de artikelen? Volg de volgende stappen: LOGIN CREATE ACCOUNT 8 april Clientbijeenkomst Dirkzwager/BDO Actualiteitencyclus Locatie: Kantoor BDO Arnhem 15 april Maak kennis met de regels voor online marketing en webshops Locatie: Dirkzwager Arnhem 17 april Lezing voor studenten: ROZON Nijmegen Locatie: Dirkzwager Arnhem Stap 1: Ga naar de App Store en download gratis KennisBoek voor ipad of iphone. Stap 2: Open de KennisBoekApp en registreer als gebruiker. 13 mei Cultuursponsoravond Introdans Russisch Rumoer Locatie: Stadsschouwburg Nijmegen 15 mei Workshop Algemene Voorwaarden Locatie: Dirkzwager Arnhem layar 27 mei Workshop Beginselen van het privacyrecht Locatie: Dirkzwager Arnhem Stap 3: Open Layar in de app en ga naar de pagina s met het speciale Layar icoon. Stap 4: Houd uw iphone of ipad boven de pagina. Druk op scan. 12 juni Actualiteitencursus Burgerlijk procesrecht Locatie: Dirkzwager Arnhem 18 juni Workshop Pensioen - Inzicht in vooruitzicht! Locatie: Dirkzwager Arnhem 24 juni Seminar Maak kennis met bescherming Bedrijfsgeheimen Locatie: Dirkzwager Arnhem 26 juni Workshop Actualiteiten Onteigeningsrecht Locatie: De Vereeniging Nijmegen Stap 5: De extra interactieve toevoeging komt in beeld. Klik zonodig op de button om deze te openen of in gang te zetten. Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kunt u contact opnemen met afdeling Marketing en Communicatie, tel of kijk op of download KennisBoek in de Appstore van Apple. Samenspraak

8 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Wiert Leistra en Hanna Zeilmaker Een senior-jurist neemt een beginnende advocaat-stagiaire of kandidaat-notaris 3 jaar onder zijn hoede. Deze jonge mensen vormen de nieuwe generatie Dirkzwager-juristen. Hoe kijkt de gezel naar zijn meester, en andersom? 8 Samenspraak 2014

9 Je eerste indruk? Ik was verrast dat Hanna totaal niet voldeed aan het prototype advocaat dat je bij een groot kantoor verwacht. Het was heel positief om te ontdekken dat iemand die al zo lang op hoog niveau in de advocatuur werkzaam is, geen grijze eenheidsworst is geworden. Je droeg Hanna voor als Patroon van het jaar 2013? Er kwam een mailtje langs voor die verkiezingen en ik dacht: Hanna verdient die voordracht. Vervolgens ben ik ervoor gaan zitten om een goed verhaal te schrijven over al haar kwaliteiten. Kort samengevat. Ze is eerlijk en direct: haar kritiek is opbouwend en als ze iets goed vindt, is ze ook zeer lovend. Dat is in de advocatuur niet altijd vanzelfsprekend. Ze neemt de tijd voor je: kom even zitten, dan nemen we het samen door. Ze hamert op een heldere schrijfstijl: als beginnend advocaat krijg je snel het idee dat je met archaïsche volzinnen indruk maakt. Maar daar heeft de cliënt niets aan. Als Hanna het aanpast, zie je direct de leesbaarheid verbeteren. Heel prettig, want dat archaïsche past totaal niet bij mij. Hanna won de prijs? Ja, ook vanwege persoonlijke kwaliteiten. Hanna gaat heel knap om met de werk-privé balans en verwacht ook van de stagiaire niet zijn privéleven op te offeren. Aanstekelijk is de passie voor haar vak die ze na al die jaren nog steeds heeft. Na een uitspraak in een zaak kan ze lyrisch enthousiast of oprecht boos zijn over de uitkomst. Ze is bovendien helemaal zichzelf gebleven: haar kledingstijl, haar mening, haar werkwijze. Dat werkt heel aanstekelijk en is heel inspirerend voor een stagiair. Hanna is nu bestuurslid, verandert er iets? Ze heeft meer vergaderingen en externe verantwoordelijkheden, maar mijn collegastagiaire -Joske Hagelaars - en ik kunnen altijd bij haar terecht. De bevlogenheid en betrokkenheid bij medewerkers die ze als Wiert over Hanna Na zoveel jaar advocatuur nog altijd lyrisch enthousiast sectiehoofd had, toont ze nu als bestuurslid op kantoorniveau. Waarin is Hanna je voorbeeld? In alle genoemde kwaliteiten, maar wat ik zeker van haar kan leren is haar efficiëntie. Ze kan heel strak werken. Als ze op een dag acht uur aanwezig is, werkt ze ook acht uur. Ik laat me makkelijker afleiden. Waaraan neem je géén voorbeeld? Ze is een echt ochtendmens. Regelmatig is ze al om 6 uur s ochtends op om thuis alles te regelen. Als ik uit bed stap, heeft zij er al een halve werkdag opzitten. Bij drukte komt ze graag vroeger naar kantoor; ik ben een avondmens en werk liever s avonds langer door. Wat zal je van deze stage bijblijven? Dat je meteen allerlei verantwoordelijk heden en vrijheden krijgt. Na 2-3 maanden mocht ik mijn eerste zitting al doen. Het is een snelkookpan, waarin je in heel korte tijd heel veel leert. Wiert over 10 jaar? Dan hoop ik een betrouwbare, goede advocaat te zijn. Iemand die met slimme juridische oplossingen komt voor zijn cliënten. Ik werk dan hopelijk nog bij Dirkzwager, zeker als de werksfeer blijft zoals nu. Plezier in mijn werk vind ik belangrijk. Ik mag me hier nu ontwikkelen, dat is fantastisch en dat wil ik graag zo houden. Hopelijk blijft ook de diversiteit en kan ik grensoverschrijdende juridische problemen blijven behandelen. En over 10 jaar hoop ik ook vader te zijn, een goede man voor mijn vrouw, een goede vriend voor mijn vrienden. Wat heeft je achteraf verrast? Hanna woont met haar gezin buitenaf. Daar bestiert ze een hele kinderboerderij: een paard, schapen, kippen, katten, cavia s en noem maar op. Ze staat in alle vroegte al poep te scheppen in de stallen. Haar huis is een grote gezellige beestenboel. In ieder geval niet het clichébeeld dat je verwacht bij een succesvol advocaat. Junior: Wiert Leistra studeerde staats- en bestuursrecht. Na een studentenstage bij Dirkzwager kreeg hij tijdens zijn beoordelingsgesprek al direct de vraag of hij wilde solliciteren. Op 1 oktober 2011 trad hij toe tot wat binnen de sectie Overheid & Vastgoed de Staak van Hanna heet: de afdeling onteigeningsrecht en overheidsaansprakelijkheid. Een mooie mix van civiel recht en bestuursrecht, die goed aansluit bij mijn brede interesse. Ik houd me ook bezig met de Wegenwet en burenrecht. Van die rijdende rechter -zaken, zoals ruzie om een erfgrens. Samenspraak 2014 Junior versus Senior 9

10 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Senior: Hanna Zeilmaker is advocaat sinds 1987 en werkte in Amsterdam voordat zij naar Dirkzwager kwam. Daar begon zij in 1994 bij de sectie Overheid & Vastgoed. Hanna specialiseerde zich in onteigening en overheidsaansprakelijkheid. In 1999 werd Hanna tot vennoot benoemd en sinds 1 januari is zij lid van het Dagelijks Bestuur van Dirkzwager. Hanna over Wiert Hij heeft oprechte interesse in alles en iedereen Je eerste indruk? Wiert bleek al tijdens zijn studentenstage een echte jurist: in alles geïnteresseerd en enorm leergierig. Een Pietje Precies die zaken tot in de details wil uitzoeken. En met een mooie mix tussen voldoende eigenwijsheid en iets van anderen willen aannemen. Waaraan herken je een talent? Die bereidheid om diep te graven. Je moet in dit vak verder kijken en heel grondig de feiten onderzoeken. Bij Wiert moest ik dat zelfs wat afremmen; hij vindt echt álles ontzettend leuk! Hij dook in de marketing van het kantoor; bemoeide zich met het kerstpakket. En de dossiers lagen te wachten. Dus heb ik in het eerste jaar gezegd: fantastisch dat je al die antennes hebt, maar zet ze nu even uit en focus je op je dossiers en het tempo. Die slag heeft hij inmiddels wel gemaakt. Minpuntjes? Als hij komt overleggen, heeft hij vaak vrij veel woorden nodig. Dan roep ik: Wiert, come on, maak je punt! Maar zijn minpuntjes zijn tegelijkertijd zijn pre: die brede interesse, zijn betrokkenheid. Wiert is een heel sympathiek en opgewekt persoon. Hij droeg je voor als Patroon van het jaar 2013 Toen hij dat opbiechtte, dacht ik wel even, oh jee! Maar het is echt des Wierts. Die is helemaal in voor dit soort dingen. Tijdens zijn studie deed hij als bijbaantje mee aan quizzen. Onlangs stond hij nog in de finale van Eén tegen 100. Voor die Patroonverkiezing heeft hij een erg leuke voordracht over mij geschreven, waarvan ik dacht: Ja, dat ben ik en zo gaat het inderdaad tussen ons tweeën. Wiert kan heel humoristisch schrijven. Die jonge advocaten gebruiken van die oubollige woorden. Dat gezwollen gedoe leer ik ze meteen af. En Wiert, ja, die maakt er dan weer bijna cabaret van! Voor de kennispagina s schrijft hij mooie artikelen over zijn favoriete onderwerpen: Wegenwet, bezit en verjaring. Zo krijgt hij veel nieuwe zaken binnen. Heel knap. Net in zijn derde stagejaar en hij heeft al een eigen praktijk opgezet. Wat is het geheim van de Patroon 2013? Ik denk dat ik, meer dan anderen, de stukken echt samen met mijn stagiaire opstel. De stagiaire schrijft een concept voor een processtuk of advies, legt dat aan je voor en dat moet worden ingediend of naar de cliënt gestuurd. Dan kun je daar met de rode pen doorheen gaan en het teruggeven. Ik doe dat anders. Ik ga liever sámen met de stagiaire het stuk verbouwen. We zitten achter mijn computer; dan typt de een, dan de ander. Daarna kan het de deur uit. Efficiënt en snel, maar ook erg inspirerend omdat we werkende wijs uitgebreid brainstormen over het dossier. Dat samenwerken met je medewerkers - en natuurlijk ook met je cliënten en andere betrokken deskundigen - dat maakt het werk nu juist zo leuk. Verandert er iets, nu je bestuurslid bent? Ik verwacht dat de samenwerking met mijn stagiaires zelfs toeneemt. In de toekomst zal ik meer werk bij hen neerleggen en gebruik ik de tijd voor mijn praktijk vooral voor acquisitie en begeleiding. Het bestuur voegt verder een heel nieuwe dimensie toe, tot nu toe erg interessant en uitdagend. Wiert over 10 jaar? Dan is Wiert een goede advocaat met een brede praktijk en veel eigen cliënten. Want hij kan goed met mensen omgaan, dus cliënten zullen hem graag inschakelen. En hij heeft dan vast veel goede ideeën voor álle aspecten van het vak, want dan mag het! Wat heeft je achteraf verrast? Tijdens een diavoorstelling op zijn huwelijksfeest zag ik dat Wiert niet zo heel lang geleden nog geen bril droeg en meer en lang haar had. Hij leek sprekend op Leonardo di Caprio! 10 Samenspraak 2014

11 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Besteprijsgarantie onder vuur Prima hotel. Prijs kan scherper - - Dossier Zin in een stedentrip of weekendje weg? Dan ga je online op zoek naar een luxe hotel of gezellig pension. Al die boekingssites bieden volop keuze en dankzij de concurrentie ben je verzekerd van de beste prijs. Althans, dat denkt de consument. Maar de echte prijsconcurrentie moet nog beginnen. Een recent besluit van de Duitse mededingingsautoriteit dreigt de hele (online) hotelwereld op zijn kop te zetten. Voor de consument kan dit alles gunstig uitpakken. Wie de moeite neemt om de kamerprijzen van de diverse boekingssites te vergelijken, komt tot de verrassende ontdekking dat alle sites dezelfde lage prijs aanbieden Wie stapt er nog een reiswinkel binnen, als je de leukste hotels thuis op de bank kunt boeken bij Expedia, Booking.com, HotelSpecials, Trivago of noem maar op. Datum van vertrek intikken, aantal overnachtingen, et voilà! Vrijwel alle hotelboekingssites zeker de grote spreken met de hotels af dat zij steeds de beste prijs krijgen om op hun site aan te bieden. Hotels zijn blij met alle exposure op de boekingssites. Zo voorkomen ze lege kamers in het stille seizoen of weten ze zeker dat hun idyllische hotelletje in niemandsland toch door de consument wordt gevonden. Daar staat natuurlijk wel iets tegenover: het hotel betaalt per geboekte kamer een provisie aan de boekingssite. En: ze mogen hun kamers nergens anders goedkoper aanbieden Prijspariteit Over dat laatste is momenteel nogal wat te doen. Eric Janssen, advocaat Ondernemingsrecht, legt uit: In het contract dat boekingssites met de hotels sluiten staat bijna altijd een prijspariteitsclausule, ook wel besteprijsgarantie genoemd: de laagste prijs die het hotel een boekingssite aanbiedt, moet het hotel ook aan alle andere boekingssites van de wereld aanbieden. Verder brengt deze garantie mee dat het hotel op de eigen website geen kamers mag aanbieden voor een lagere prijs dan op de boekingssites. Dus kunnen hotels nauwelijks inspelen op actuele marktontwikkelingen door bijvoorbeeld de prijs te verlagen. Ze vinden het vooral een probleem dat ze op hun eigen website geen aanbiedingen kunnen doen. Nietig Eind 2012 legde een cliënt Janssen de vraag voor of prijspariteit in strijd is met het kartelverbod. In Nederland is er nog geen jurisprudentie en ook de Autoriteit Markt en Consument heeft zich nog niet met de kwestie beziggehouden. In de ons omringende landen blijkt dat anders te zijn. In februari 2012 oordeelde het Oberlandesgericht Düsseldorf in een procedure tussen JustBook Mobile en HRS (Hotel Reservation Service, de grootste Duitse boekingssite) dat de prijspariteitsclausule van HRS in strijd was met het Duitse kartelverbod. De clausule zou de onderlinge prijsconcurrentie tussen enerzijds de boekingssites en anderzijds de hotels belemmeren. Daarmee heeft de Duitse rechter eigenlijk gezegd dat de afspraak over de beste prijs tussen hotel en site nietig is. Het hotel is er niet aan gebonden, verduidelijkt Eric Janssen. Het Duitse kartelverbod is vrijwel gelijk aan het Nederlandse kartelverbod. Het Duitse vonnis is daarmee een aanwijzing dat er in Nederland op vergelijkbare wijze tegen de besteprijsgaranties kan worden aangekeken. Samenspraak

12 Wakker geschud Na Duitsland ging op meerdere plaatsen het balletje rollen. In Engeland, Zwitserland, Frankrijk, Oostenrijk; door heel Europa waren de kartelwaakhonden wakker geschud en beten zich vast in vergelijkbare zaken met vergelijkbare uitspraken van de rechtbank. Heel uitgesproken is het standpunt van het Bundeskartellamt (BKA) eind vorig jaar in een zaak tegen HRS. De Duitse mededingingsautoriteit besliste definitief dat de besteprijsgarantie die HRS van de hotels verlangt, in strijd is met het Duitse kartelverbod en ook - en dat maakt het interessant - met het Europese kartelverbod. Bovendien maakte HRS volgens het BKA misbruik van haar economische machtspositie. Het BKA heeft HRS opgedragen de besteprijsgarantie te schrappen uit de contracten die zij met de hotels sluit. Het BKA zegt een precedent te hebben willen scheppen en pakt nu door. Zo zijn intussen ook Expedia en Booking.com onderwerp van onderzoek. Het BKA richt haar pijlen overigens niet alleen op boekingssites. Dit soort laagste prijsafspraken zijn volgens de Duitse mededingingsautoriteit evengoed verboden voor andere exploitanten van internetportals. Gelijktijdig met HRS namen de Duitsers ook Amazon onder vuur. Anders dan HRS heeft Amazon uiteindelijk toegegeven aan de uitgeoefende druk van het BKA en min of meer vrijwillig de besteprijsgarantie uit de algemene voorwaarden geschrapt. Geen prikkel Voor de consument kan dit alles mogelijk gunstig uitpakken. Wie de moeite neemt om de kamerprijzen van de diverse boekingssites te vergelijken, komt tot de verrassende ontdekking dat alle sites dezelfde lage prijs aanbieden. Van echte concurrentie tussen boekingssites is volgens het BKA dan ook geen sprake. De beste prijs heeft eigenlijk hetzelfde effect als een minimumprijs waar sites én hotels niet onder mogen gaan zitten. Eric Janssen: Daarnaast is het BKA van mening dat prijspariteit slecht is voor de concurrentie tussen hotels onderling. Er is bij de hotels geen enkele prikkel om de prijs verder te verlagen. Doe je dat bij de ene site, dan moet je dat bij de ander ook doen. Als gevolg van de besteprijsgarantie denken klanten ook dat ze de beste prijs hebben en zoeken ze niet meer verder. Prijspariteit zorgt in de ogen van het BKA voor schijntransparantie. Freeriders HRS is naar verluid in hoger beroep gegaan tegen het besluit van het BKA. Als dit besluit daadwerkelijk standhoudt, moeten boekingssites naar een oplossing zoeken voor het freeriders-probleem: HRS betoogde bij het BKH namelijk dat de prijspariteitsclausule eigenlijk is bedoeld om het gratis meeliften van hotels op de boekingssites te voorkomen: een hotel profiteert van de aanwezigheid op een boekingssite, lokt de klant vervolgens naar de eigen website en verkoopt dezelfde kamer tegen een lagere prijs. Dan loopt de boekingssite dus inkomsten mis. De Duitse kartelwaakhond denkt dat het freeriders-probleem op een andere manier op te lossen is. Boekingssites kunnen het hotel bijvoorbeeld abonnementskosten vragen voor vermelding op hun site of een pay per klik. Koopjesjacht En de hotels? Die vinden volgens Eric Janssen die eenheidsprijs op de boekingssites zo slecht nog niet. Ze zien liever geen prijsverschillen bij de boekingssites, maar zouden wel graag zelf lagere aanbiedingen op hun eigen websites doen. Maar dat wordt lastig. Hotels mogen zich niet bemoeien met de wederverkoopprijs. Ze kunnen zelf besluiten elke boekingssite dezelfde prijs te bieden, maar ze kunnen niet verhinderen dat een boekingssite bijvoorbeeld een deel van de provisie doorgeeft aan de klant, zodat je feitelijk een lagere kamerprijs krijgt. Hotels hebben ook voordeel bij de boekingssites, ziet Janssen. Ze profiteren van de betrouwbare naam van grote sites. Consumenten vinden er ratings en reviews. En als klein hotelletje in, zeg maar, Loppersum sta je wel mooi in het Chinees op internet! Als de besteprijsgarantie definitief verboden wordt, zullen uiteindelijk toch prijsverschillen ontstaan. Sommige hotels zijn van mening dat klanten die prijsverschillen niet zullen snappen. Dat gelooft Eric Janssen niet: Als iemand snapt dat bijvoorbeeld een e- reader op de ene site goedkoper is dan op de andere, dan snapt hij dit ook. Daar is internet juist voor. Iedereen is toch op zoek naar een koopje! Meer lezen over dit onderwerp? Kijk op de kennispagina van Aanbesteding mededing & staatssteun: 12 Samenspraak 2014

13 De Duitse mededingingsautoriteit besliste dat de besteprijsgarantie in strijd is met het Duitse kartelverbod en ook - en dat maakt het interessant - met het Europese kartelverbod. Eric Janssen, Samenspraak advocaat Ondernemingsrecht

14 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar We keken aan tegen een warmtenetwerk van kilometer dat kadastraal geregistreerd moest worden Ruud Dijk en Heleen de Man, respectievelijk senior bedrijfsjurist Essent en Manager legal Ennatuurlijk Arjen 14van Samenspraak der Weijden, juridisch 2014 adviseur DrechtStaete

15 Dirkzwager registreert ondergronds netwerk voor Essent Op een creatieve manier de puzzel compleet maken Onlangs rondde Essent met de officiële levering van het warmtebedrijf ELES en drie Warmte Kracht Centrales (WKC s) één van zijn grotere M&A trajecten af. Dirkzwager stond Essent onder meer bij in de registratie van de ondergrondse warmtenetten met een lengte van maar liefst km. Met de verkoop van Essent Local Energy Solutions B.V (ELES) en drie WKC s in Helmond, Eindhoven en Enschede aan PGGM en Dalkia stappen ongeveer 180 medewerkers en klanten over naar Ennatuurlijk B.V. de nieuw opgerichte maatschappij. Na de RWE-transactie in 2009 is dit één van de grotere M&Atrajecten geweest, zeggen Heleen de Man en Ruud van Dijk, die er als bedrijfsjuristen van Essent bij betrokken waren. Nieuwe maatschappij Ennatuurlijk B.V. Essent verkocht ELES omdat het bedrijfsonderdeel met netwerkactiviteiten niet goed meer paste binnen het profiel van Essent. De Man: Essent heeft andere netwerkbedrijven ook afgesplitst en ELES was de laatste. We hebben met de verkoop tijd en financiën vrijgemaakt om onze pijlen op andere innovatieve en duurzame projecten te richten zoals onder meer Power Matching City en de Biobased Economy. Haar collega Van Dijk is in maart verhuisd naar Best, waar hij sinds kort de functie van Manager Legal van Ennatuurlijk bekleedt: Aan de andere kant kan het warmtebedrijf, als de markt het toelaat, nu binnen onze nieuwe onderneming Ennatuurlijk verder uitgroeien. Beide juristen zijn positief over het resultaat van de verkoop, hoewel ze elkaar als collega en ruggensteun zullen missen. Van Dijk: Er wordt nog nazorg verleend tussen Essent en Ennatuurlijk dus ik zal mijn voormalige collega s nog wel spreken en zien. Maar dan moet ik wel met een bezoekerspasje bij het Essent hoofdkantoor in Den Bosch naar binnen. Bont juridisch palet Het warmtebedrijf kent een lange en complexe historie en de verkoop bracht een bont palet aan juridische vraagstukken met zich mee, die onder andere te maken hadden met vastgoed en de warmtewet die begin dit jaar van kracht werd. Om het verkooptraject goed te laten verlopen, zijn zorgvuldige voorbereidingen getroffen en werd Essent bijgestaan door verschillende externe experts. Vanuit het juridische team van Essent waren Heleen de Man en Ruud van Dijk direct bij de verkoop betrokken, bijgestaan door extern juridisch specialist Arjen van der Weijden van DrechtStaete Legal Consultancy en door Freshfields Bruckhaus Deringer en Dirkzwager. Van Dijk: Naast juridische bijstand vanuit de advocatuur van Dirkzwager voor bijvoorbeeld vergunningen, werden zij primair ingezet voor de notariële diensten. Ze brachten de netten in kaart, sloten onze informatie aan op het kadaster, losten juridische knelpunten op en verrichtten notariële werkzaamheden voor de registratie. Dirkzwager werkte intensief samen met onze asset managers, projectleiders en specialisten van de tekenkamer. Dit alles werd vanuit Essent/ ELES gecoördineerd door manager asset engineering Frank Coumans en sr. projectleider Walter van der Linden. We hadden van tevoren nooit kunnen bevroeden dat het traject, mede door de lange voorgeschiedenis, zo complex zou zijn. Puzzelstukjes verzamelen Ondergrondse netwerken kunnen pas sinds enkele jaren bij het kadaster worden geregistreerd; niet veel partijen hebben dit eerder gedaan. Van Dijk: We keken tegen een warmtenetwerk van kilometer aan dat kadastraal vastgelegd moest worden. Op basis van documentatie moet je aantonen dat je de eigenaar van een netwerk bent. Dirkzwager is één van de weinige kantoren die dit voor zo n warmtenetwerk ook kan uitvoeren. Door de wijdvertakte historie hebben we op aangeven van Dirkzwager letterlijk bewijzen verzameld in onder meer historische en digitale archieven, krantenknipsels en andere persuitingen. Daarbij is door ELES veel hulp geboden bij de oplevering, filtering en beoordeling van informatie. De Man: Dirkzwager heeft zich met een vast en ervaren team bestaande uit kandidaat-notaris Anouk Bisseling en de notarissen Walter Jansen, Karen Verkerk en John Wijnmaalen en zeker zo n tien medewerkers op de achtergrond in het project vastgebeten. Het was een intensief en creatief traject om alle data tijdig te verzamelen en te beoordelen en invulling te geven aan de benodigde acties. Het is mooi dat we in relatief korte tijd zo veel stukjes van de puzzel hebben gelegd en tot registratie hebben kunnen overgaan. Ennatuurlijk is nu één van de weinige partijen die haar netwerk inmiddels grotendeels heeft geregistreerd. Basis van vertrouwen De samenwerking tussen Essent en Dirkzwager verliep volgens beide juristen heel positief. Dirkzwager stelde zich heel proactief op; na onze eerste vraagstelling belandden we al snel in een pilotfase. Bovendien ontstond er vrijwel direct een basis van vertrouwen en het gemak om rechtstreeks en met korte lijnen samen te werken. Van Dijk: We zetten bij Ennatuurlijk de samenwerking met Dirkzwager voort om het resterende deel van het netwerk te registreren en zullen hun diensten ook breder inzetten. De Man: Uiteindelijk heeft Dirkzwager er ongeveer een half jaar over gedaan om het grootste deel van het netwerk te registreren. Soortgelijke processen bij andere energie- en kabelbedrijven hebben 1,5 tot 3 jaar geduurd. Business Case Samenspraak

16 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Nieuwe app én vernieuwde Legal Knowledge Portal 16 Samenspraak 2014

17 De internationale kennispagina krijgt een geheel nieuwe look and feel. Tegelijk wordt een bijbehorende Global Law app voor ipad en iphone gelanceerd. Het doel van de lancering van een nieuw vormgegeven kennisplatform en een bijbehorende app is om van een nog professioneler en eigentijdser medium te maken. Waar de eerste versie van het platform nog in eigen huis werd ontwikkeld, leveren er inmiddels zo veel nieuwe landen artikelen aan dat professionalisering niet kon uitblijven. Een eigen app is een logische uitbreiding van het platform. De app zorgt ervoor dat de doelgroep de datgene waar jij om vraagt. De gebruiker selecteert eenmalig de rechtsgebieden en de landen die hem interesseren. Deze informatie wordt in zijn gebruikersprofiel opgeslagen. Het filter is ook in te stellen voor een op maat gemaakte nieuwsbrief. Heb je bijvoorbeeld alleen interesse in arbitration law in China? Dan ontvangt je uitsluitend hierover het laatste nieuws in de app en in de nieuwsbrief. Wereldkaart De app bevat een dynamische wereldkaart, waarop de artikelen per land zijn gerangschikt. Ben je in het buitenland en op zoek naar een deelnemer aan de Legal Knowledge Portal in het land waar je je bevindt? Via GPS spoort de app het kantoor op. Een routeprogramma leidt je erheen. In contact komen met de auteur van een artikel is een kwestie van de bel mij -knop aantikken, of de - of LinkedIn-knop gebruiken. Via de social vloed, zodat er een selectie overblijft die aan de voorkeuren van de gebruiker voldoet. Prijswinnaar Dirkzwager was het eerste advocatenkantoor dat een eigen juridische kennisapp ontwikkelde. De app ontstond in navolging op de introductie van de juridische kennispagina In 2011 won Dirkzwager hiermee zowel de SDU prijs voor Meest innovatieve kennisdeler in de advocatuur 2011 als de KNB innovatieprijs De Global Law app is een logisch internationaal vervolg op de Nederlandse Juridische Kennisboek app van Dirkzwager. De Global Law app zal beschikbaar zijn voor ipad en iphone en is gratis te downloaden in de itunes App Store in de categorie Zakelijk. Dirkzwager Nieuws Internet is een snoepwinkel. En een app is de mooiste vorm om digitaal kennis te delen. internationale artikelen nog makkelijker kan lezen. Inhoudelijk blijft de internationale portal hetzelfde. Nog steeds is de basis een immer groeiend bestand van actuele artikelen over internationale wetgeving. Meer dan zestig advocatenkantoren wereldwijd dragen artikelen bij. Het platform is zo ontwikkeld dat het goed te lezen is op verschillende apparaten, zoals desktop computers, tablets en smartphones. Persoonlijk filter De Global Law app stelt de gebruiker eenvoudig in staat om alleen die artikelen te lezen waar zijn interesse naar uitgaat. De app filtert informatie op basis van de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. Als je op Google het woord privacy intikt, dan krijg je 36 miljoen hits in een paar seconden, zegt Dirkzwager directeur Marcel Hielkema. Maar je wil geen 36 miljoen hits! Je wil een paar hits, met media buttons deel je een artikel met bekenden. Een lees later -button stelt je in staat om een artikel op te slaan in de favorietenlijst. Het artikel is daarna ook beschikbaar zonder dataverbinding. Toekomstwensen In de nabije toekomst worden wellicht nog enkele features ingebouwd. De mogelijkheid om een podcast te embedden bijvoorbeeld, zodat de gebruiker de artikelen aan zichzelf kan laten voorlezen. Handig in de auto of tijdens het klussen in huis. Ook publish on demand staat op het wensenlijstje van de app-ontwerpers. Met publish on demand is het mogelijk om een aantal artikelen naar keuze digitaal te bundelen en met één druk op de knop te laten afdrukken. Het boekje wordt dan automatisch thuisbezorgd. Ook hierbij is de achterliggende gedachte dat Dirkzwager met de app het kaf van het koren scheidt uit de informatieover- Samenspraak

18 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Veilingteam notariaat Meebewegen op de golven van de economische conjunctuur Enkele jaren geleden kregen ze sporadisch een veilingopdracht, maar tegenwoordig heeft de sectie Vastgoed Notariaat een gespecialiseerd veilingteam. Hoewel er tekenen zijn dat de economie weer wat aantrekt, staat de dossierkast volgens de medewerkers van dit team nog flink vol. Als een huiseigenaar de lasten van zijn hypothecaire geldlening niet meer kan opbrengen, kan de bank opdracht geven om een woning in het openbaar te verkopen. Sinds het begin van de kredietcrisis is het aantal mensen met een betalingsachterstand substantieel toegenomen. In 2013 werden er in Nederland maar liefst huizen gedwongen verkocht. Een veilingopdracht loopt altijd via de notaris en Dirkzwager heeft daarvoor een speciaal veilingteam opgericht. Notarisklerk Anita van Wijk en notarieel medewerker Annelies Rosendaal behandelen met collega Marleen Vermeulen de veilingopdrachten, onder toeziend oog van notaris Ruben Berentsen. Staartje crisis Door de recessie zijn we fulltime bezig met de veilingopdrachten van banken. Vier jaar geleden waren dat nog voornamelijk huizen aan de onderkant van de markt, maar nu zien we dat veel onderne- Anita van Wijk, Albert Keddeman (externe veilingmeester) en Annelies Rosendaal 18 Samenspraak 2014

19 mers het in de staart van de crisis alsnog moeilijk krijgen. Ze zijn door hun reserves heen waardoor er meer bedrijfspanden en huizen in het duurdere segment worden geveild, vertelt Van Wijk. Rosendaal: In de jaren negentig was voor huizenkopers the sky the limit en waren aflossingsvrije hypotheken heel normaal. We zagen geregeld nieuwbouwdossiers langskomen waarbij we dachten Zo, dat is een aardige woning. De banken verschaften hypotheken over twee fulltime salarissen en dan hoeft het maar even tegen te zitten en je hikt tegen veel te hoge maandlasten aan. Nu zien we dat de banken veel terughoudender zijn. De hypotheekrenteaftrek is door de overheid aan banden gelegd, maar ook de huizenkoper zelf is voorzichtiger. Waarvan Akte Het uiteindelijke doel van ons werk is een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning in het belang van zowel de eigenaar als de opdrachtgever (bank). Het notariaat moet ieders belangen bewaken en onze eerste prioriteit is een veiling voorkomen. Restschuld Van Wijk en Rosendaal zijn bijna een volle werkweek bezig per veilingdossier. Annelies Rosendaal: We houden ons aan een strak schema want voor een veilingprocedure gelden allerlei wettelijke termijnen. Anita van Wijk: Het uiteindelijke doel van ons werk is een zo hoog mogelijke opbrengst van de woning bij de veiling in het belang van zowel de eigenaar als de opdrachtgever (bank). Het notariaat moet ieders belangen bewaken en onze eerste prioriteit is een veiling voorkomen. Daartoe nemen wij in een zo vroeg mogelijk stadium contact op met de eigenaar van de woning om te kijken of er nog een betalingsregeling kan worden getroffen. Tevens informeren wij de eigenaren over de veilingprocedure en raden wij hen aan medewerking te verlenen aan eventuele bezichtigingen. Het gebeurt ook steeds vaker dat een particulier de bank een on- herroepelijke volmacht geeft om het huis onderhands te verkopen met het idee om daarmee een hogere opbrengst te behalen. Dat kan een veiling voorkomen en dat is voor alle partijen beter. Bij een veiling levert een woning vaak veel minder op dan bij een onderhandse verkoop en blijft zowel de bank als de eigenaar met een flinke restschuld achter. Onpartijdige spil Voor de veiling van onroerend goed is Nederland ingedeeld in elf regio s. Van Wijk: Vóór de oprichting van de federatie van regioveilingen, verliepen veilingen nogal chaotisch en dat gaf veel onrust in de zaal. Nu bewaken de piketnotarissen de orde in de zaal en zorgen voor een correcte gang van zaken tijdens de veiling. Wij nemen deel aan zo n drie regioveilingen per maand en zijn de onpartijdige spil in het geheel. Niet elk huis komt uiteindelijk ook op de veiling, het gebeurt steeds vaker dat handelaren vooraf onderhands bieden. Rosendaal: Hoewel het onderwerp niet positief is, beleven we wel veel plezier aan ons werk. We werken als collega s samen met medewerkers van banken, het kadaster en makelaarskantoren. We informeren alle partijen grondig en krijgen veel positieve feedback op onze neutrale en transparante manier van werken. Anita van Wijk en Annelies Rosendaal verwachten dat over twee à drie jaar het aantal betalingsachterstanden bij de bank afneemt. We zien dat de economie mondjesmaat aantrekt, er komen weer aanvragen binnen voor nieuwbouwwerkzaamheden. Dat is het mooie aan ons werk, we bewegen mee op de golven van de economische conjunctuur. Samenspraak

20 In dit artikel maken we gebruik van Layar. Lees op pagina 7 hoe dit werkt. layar Te veel reuring veroorzaakt meestal paniek: ieder gaat voor zich en dat doet de kansen op een succesvolle doorstart slinken. Ronald van den Bos, curator en advocaat Ondernemingsrecht 20 Samenspraak 2014

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt

Eversheds Faasen. Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Eversheds Faasen Grensoverschrijdende juridische dienstverlening vanuit een sterke thuismarkt Wat verlangt u van Of u nu een sterke partner zoekt op uw eigen thuismarkt of als buitenlandse onderneming

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl

13 Acquisitietips. AngelCoaching. Coaching en training voor de creatieve sector www.angelcoaching.nl 13 Acquisitietips AngelCoaching Coaching en training voor de creatieve sector Tip 1 Wat voor product/dienst ga je aanbieden? Maak een keuze, niemand kan alles! Tip 1 Veel ondernemers zijn gezegend met

Nadere informatie

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts

Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Zorginstellingen in zwaar weer: de do s en don ts Ook zorginstellingen ondervinden last van de economische crisis en de bezuinigingsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn. Van belang is daarom dat zij

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Innovatie als groeimotor

Innovatie als groeimotor Innovatie als groeimotor De innovatiekracht van een juridische dienstverlener GrowthQuarterly spreekt met M.J.A. Hielkema, bestuurder-directeur Dirkzwager advocaten & notarissen Er wordt veel geschreven

Nadere informatie

beste online marketing voor jouw kantoor.

beste online marketing voor jouw kantoor. Een review is de beste online marketing voor jouw kantoor. HOGERE OPBRENGSTEN LAGERE KOSTEN POSITIEVE EFFECTEN VOORWOORD INHOUD Je moet grondig je best doen om online goed gevonden te worden. Het internet

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

Ook zo toe aan een oplossing?

Ook zo toe aan een oplossing? Ook zo toe aan een oplossing? Zit het jou ook niet lekker: die verjaringsdossiers op je bureau? Of ben je in een vervelend conflict verzeild geraakt over grond? Wil je op een snelle en goedkope manier

Nadere informatie

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014

TuinHulp.com, Nieuwe Webservice voor Hoveniersbedrijven 2014 Even voorstellen: Mijn naam is Marcel van Leeuwen, ben van oorsprong hovenier, en tuincentrum deskundige. Sinds eind jaren negentig ontwerp en publiceer ik ook websites. Nadat ik ben overgestapt naar Wordpress

Nadere informatie

Werken bij Russell Advocaten.

Werken bij Russell Advocaten. Werken bij Russell Advocaten. RUSSELL ADVOCATEN KAN TOOR Russell Advocaten is een middelgroot commercieel advocatenkantoor in Amsterdam met circa 35 medewerkers. Door onze overzichtelijke omvang zijn de

Nadere informatie

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

Allemaal in ontwikkeling. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Permanente educatie in Smallingerland Allemaal in ontwikkeling Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Van cursussen professioneel Engels, kennis opdoen bij een andere afdeling tot vierjarige

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken

Franjeloze kwaliteit Gespecialiseerd kantoor Internationale netwerken Werken bij Lexence Wanneer je aan het begin staat van je carrière wil je graag weten welk kantoor het beste bij je ambitie- en ontwikkelingsniveau past. Ieder kantoor is anders. Bij de meeste kantoren

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE

&BRANCHETEAM AUTOMOTIVE &BRANCHETEAM AUTOMOTIVE Ons brancheteam Automotive is op de hoogte van de actualiteiten in de branche. Daarbij strekt onze kennis verder dan louter die van de juridische aspecten. Onze grote betrokkenheid

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Headline Headline Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers ARAG Incasso Verzekering Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat

Nadere informatie

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord

Groeien 2.0. Studentenbedrijf wordt volwassen. Waarom wachten? Geen antwoord Groeien 2.0 Studentenbedrijf wordt volwassen Waarom wachten? De oprichters van Dirict ontdekten dat er voor groei meer nodig is dan alleen technische kennis. Met hulp van een coach hebben ze hun ambities

Nadere informatie

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig.

Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. Een huis vinden of verkopen was nog nooit zo eenvoudig. De Hypotheek Als je een huis koopt moet je de koopsom ook kunnen financieren. Daarbij is het afsluiten van een hypotheek meestal onvermijdelijk.

Nadere informatie

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen

uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen uwelijkse voor waarden Informatie over trouwen Formaat Notarissen is een landelijk netwerk van samenwerkende notariskantoren in Nederland. Kwaliteit, vernieuwing en optimale service zijn de kernwoorden

Nadere informatie

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde.

Case Study. Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. Case Study Hoe een breed advocatenkantoor voor ondernemers en overheden haar visie en ambitie realiseerde en een moderne propositie realiseerde. CaseStudy Fifth Legal April 2017 Fifth Legal - Een moderne

Nadere informatie

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren

7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren 7 ontwikkelingen waar de horecaondernemer van kan profiteren European Merchant Services 2015 1. Zorg ervoor dat u met de smartphone gevonden wordt Ondanks dat de groei van de smartphone inmiddels stabiliseert

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers

Headline Headline. Sach-, Haftpflicht, Kfz etc. ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers ARAG Incasso Verzekering voor ondernemers Ondernemers Sach-, ARAG Incasso Haftpflicht, Verzekering Kfz etc. Zes op de tien ondernemers hebben ermee te maken: klanten die veel te laat of niet betalen. En

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem

open +verk kopen eigen huis maga eigen hu is maga i z ne september 2014 ne septem kopen+verkopen 52 eigen huis magazine september 2014 Scheiden wordt (te) duur voor huisbezitter Bij elkaar blijven voor de hypotheek Sinds de crisis op de woningmarkt, is scheiden toch al naar en duur

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig?

Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Juridische hulp bij conflicten of incasso nodig? Fijn dat onze specialisten direct voor u klaarstaan DAS voor ZZP: rechtsbijstandverzekering met incasso + Zeer uitgebreide dekking tegen een scherpe premie

Nadere informatie

Heb je een vraag over

Heb je een vraag over Heb je een vraag over Promoten van mijn boek Een business bouwen rond mijn boek Ik wil weten hoe ik mijn boek kan laten bijdragen aan het succes van mijn bedrijf Ik wil mijn boek beter verkopen Ik wil

Nadere informatie

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden

MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden MINI-WHITEPAPER Personeel werven de mogelijkheden Als uw bedrijf groeit of als één van uw werknemers het bedrijf verlaat, heeft u nieuw personeel nodig. U heeft echter zelf niet de tijd en/of de kennis

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

over de perfecte match met iemand

over de perfecte match met iemand over de perfecte match met iemand De perfecte match met iemand Iemand zoekt iemand. Iemand die meteen inzetbaar is en het verschil kan maken. Iemand die de branche begrijpt en de situatie in het bedrijf

Nadere informatie

10 x wijzer in 10 minuten

10 x wijzer in 10 minuten Alle links op de website werken Je hebt dit zelf vast wel eens ervaren. Zo n vervelende 404 Pagina niet gevonden melding als je op een link klikt. Wat doe je dan? Laat me raden je fronst je wenkbrauwen,

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Een industrie als cliënt

Een industrie als cliënt In the Picture ICT/Software Een industrie als cliënt Een interview met mr Remko Roosjen en mr Martin Krüger, oprichters van MAAK Advocaten Remko Roosjen De maakindustrie is onmisbaar voor de BV Nederland

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Tips voor Succesvolle Productlancering

Tips voor Succesvolle Productlancering Tips voor Succesvolle Productlancering Door Welmoet Babeliowsky 2015-2016 Hallo! Ben je zelfstandige, coach, trainer of adviseur? Dan heb ik gelijk een vraag aan je! Stel je eens voor: Dat je een nieuw

Nadere informatie

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012!

ER IS NOG PLEK BIJ CURSUSSEN NAJAAR 2012! ASW Cursus bulletin Het ASW Cursusbulletin blikt terug op cursussen die zijn geweest en brengt onder de aandacht wat er de komende maanden op de kalender staat. Wilt u dit bulletin rechtstreeks in uw mailbox

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

StepStone in cijfers September 2015

StepStone in cijfers September 2015 StepStone in cijfers September 2015 Finding great people for great jobs StepStone in cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 1.077.987 Aantal bezoeken 384.782 Unieke bezoekers 275.829 Aantal vacatures

Nadere informatie

Heeft u de digitale afslag gemist?

Heeft u de digitale afslag gemist? Heeft u de digitale afslag gemist? Collaboration portals Knowledge centre Client services Content Platform Legal Alerts Social Media Newsflash E-Guides SmashDoc s App s Online communicatie dating 2.0

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Services en diensten Verkoop recreatiewoning

Services en diensten Verkoop recreatiewoning Services en diensten Verkoop recreatiewoning Uw recreatiewoning plaatsen Uw recreatiewoning plaatsen en verkopen via Vakantiehuiswinkel is: Eenvoudig Snel Geen kosten en zonder enige vorm van verplichting.

Nadere informatie

De Budget Ster: omgaan met je schulden

De Budget Ster: omgaan met je schulden De Budget Ster: omgaan met je schulden Budget Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Budget Ster MOTIVATIE EN VERANTWOORDELIJKHEID STRESS DOOR SCHULDEN BASISVAARDIGHEDEN STABILITEIT FINANCIEEL ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen

3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen 3 vragen die managers hun medewerkers nooit stellen en die het managen veel simpeler en succesvoller maken! Door Esther Mallant 2012 Esther Mallant www.hrmallant.nl Introductie De 3 vragen die managers

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/151 2 Wat was er aan de hand? De heer en mevrouw S. kochten een woning en

Nadere informatie

Stageverslag Danique Beeks

Stageverslag Danique Beeks Stageverslag Danique Beeks Waarom deze stage en hoe zag de stage eruit? Ik heb via Mirthe informatie gekregen over deze stage. Haar achterneef is een van de eigenaren van dat bedrijf. Ze heeft mij deze

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl

Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Systeem Makelaardij - Wilhelminasingel 64-6221BK - Maastricht - 043 352 66 64 - info@systeemmakelaardij.nl Veiling Voorwaarden Veiling Regels - Hoe Het Werkt... 3 Verkoop Voorwaarden.......... 5 Veel Gestelde

Nadere informatie

Bespaar tijd en geld

Bespaar tijd en geld Bespaar tijd en geld Brengt financiële mogelijkheden en risico s in kaart Da Vinci Finance voor financiering en financiële vraagstukken. Het is bijna onmogelijk om op alle gebieden de actuele kennis bij

Nadere informatie

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost

Hoekstra & van Eck. Huizen van. Kant en Klaar. Bovenste etage. Nieuwe luxe inbouwkeuken. Kleinschalig. Balkon Zuidoost Huizen van Hoekstra & van Eck Albrecht Durerweg 76, 1328 TJ Almere Bovenste etage Nieuwe luxe inbouwkeuken Kleinschalig Kant en Klaar Balkon Zuidoost H19 Kenmerken Soort Kamers Woonoppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

Workshop. Notariële tools voorkoming financiële misleiding. 2 juli 2015, Kenniswerf Dok 41, Vlissingen

Workshop. Notariële tools voorkoming financiële misleiding. 2 juli 2015, Kenniswerf Dok 41, Vlissingen Workshop Notariële tools voorkoming financiële misleiding 2 juli 2015, Kenniswerf Dok 41, Vlissingen mr. B.Q. (Quirine) Claas mr. A.M. (Anthonie) Jacobse Enkele feiten: Jaarlijks zijn naar schatting tussen

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT

TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN LEREN LOONT TRAININGEN VOOR AFDELINGS- BESTUREN 2017-2018 LEREN LOONT LEREN LOONT De wereld verandert snel. Als afdelingsbestuur is het belangrijk dat u op de juiste manier blijft aanhaken en u als bestuur blijft

Nadere informatie

Zo ondersteun je jouw business met Facebook

Zo ondersteun je jouw business met Facebook Zo ondersteun je jouw business met Facebook Een goed begin is het halve resultaat! Graag willen wij je laten profiteren van enkele eenvoudige stappen die je kunt zetten, zodat jouw activiteiten op Facebook

Nadere informatie

Franchise informatie Quickmediator

Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie Quickmediator Franchise informatie van Quickmediator Mediator Het beroep mediator is een vrij beroep, omdat iedereen zich zonder enige kennis of opleiding mediator mag noemen. 1 Velen

Nadere informatie

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress

Cursus Onderwijs en ICT. bloggen met Wordpress Cursus Onderwijs en ICT Deel 21 (versie 1.0 NL 27-04-2011) bloggen met Wordpress door Serge de Beer Inleiding Zelf ben ik niet zo n blogger. Niet dat ik het niet heb geprobeerd trouwens. Al regelmatig

Nadere informatie

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest

Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Dienstenwijzer Adviesgroep Van der Roest Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage.

Conform uw verzoek heb ik dit standpunt toegelicht in een aparte bijlage. Grondontwikkeling Nederland B.V. t.a.v de heer S.R Kooij Robijnstraat 48 1812 RB Alkmaar Datum 23 oktober 2013 Onze ref 20130001 Inzake Grondontwikkeling Nederland B.V. - Wft M. Kupperman, advocaat T +31

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks

Jeroen Bessems Rubriks. Jeroen Bessems. Rubriks Jeroen Bessems INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Samenwerken Specialist Ondernemend Generalist Methodisch & gestructureerd Originaliteit & creativiteit Informatievaardig Onderbouwing & verantwoording Kritische

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

slim kopen, slim verkopen

slim kopen, slim verkopen slim kopen, slim verkopen Wat is Bieden en Wonen? U bent geïnteresseerd in een huis dat door de verkoper via een veiling op internet verkocht zal worden. Dat is misschien even wennen, maar het veilen is

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING

TOELICHTING DIENSTVERLENING TOELICHTING DIENSTVERLENING Wie zijn wij? Organisatie Zowel als ondernemer als particulier bent u bij Theo Grandia Assurantiën van harte welkom voor advies en begeleiding bij financiële vraagstukken. Theo

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken.

Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. WELKOM Bedankt om dit gratis e-book te downloaden! J Ik weet dat het soms best wel allemaal wat ingewikkeld kan lijken. Als anderen vertellen over de hosting van hun website, en updates doen en backups

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen Do s & don ts bij zorginstelling in zwaar weer Presentatie voor HEAD 19 november 2015 mr. Maartje ter Horst Zorgbestuurders Meavita schuldig aan wanbeleid (NRC, 2 november 2015)

Nadere informatie

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld,

De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, De bouw Conceptueel bouwen. Klinkt ingewikkeld, heeft wel de toekomst. Over vijf jaar zal één op de vijf bouwwerken in Nederland volgens een concept gebouwd worden. Wat is dat en wat betekent het voor

Nadere informatie

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES

WHITEPAPER. Wat is een. Responsive website? Voordelen van een. Responsive website? Hoe start je met een. Responsive website? RESPONSIVE WEBSITES WHITEPAPER RESPONSIVE WEBSITES Wat is een Responsive website? Voordelen van een Responsive website? Hoe start je met een Responsive website? INTRODUCTIE Met het downloaden van deze whitepaper kunnen we

Nadere informatie

Koopgarant Kopen met korting

Koopgarant Kopen met korting Koopgarant Kopen met korting KG201507 1 INHOUDSOPGAVE Een eigen huis... 3 Het woningaanbod van de Sleutels... 3 1. Een huis kopen... 3 De voordelen van kopen Als u een woning van de Sleutels koopt onder

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

Wie zijn wij? Onze dienstverlening

Wie zijn wij? Onze dienstverlening Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen

Nadere informatie

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer

01/05. Websites Nederland over. Mobile marketing. Whitepaper #03/2013. Mabelie Samuels internet marketeer 01/05 Websites Nederland over Mobile marketing Mabelie Samuels internet marketeer 02/05 Mobile marketing Kunt u zich uw eerste mobiele telefoon nog herinneren? Die van mij was een Motorola, versie onbekend,

Nadere informatie

Advocaten en notarissen

Advocaten en notarissen Advocaten en notarissen In control zijn over privacy SURF Security- en Privacyconferentie 4 en 5 februari 2016 Agenda In control zijn over de Wet bescherming persoonsgegevens Uitgangspunten wet Introductie

Nadere informatie