Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 19 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 19 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transcriptie

1 Examen VMBO-GL 2010 tijdvak 1 woensdag 19 mei uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 70 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. GL-0681-a-10-1-o

2 Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 1p 1 Hier is de aandrijving van de nokkenassen afgebeeld. Waarom zijn de nokkenas-tandwielen tweemaal groter dan het krukas-tandwiel? A De nokkenas moet 1 keer ronddraaien als de krukas 2 keer ronddraait. B De nokkenas moet 2 keer ronddraaien als de krukas 1 keer ronddraait. C Het nokkenas-tandwiel zorgt voor meer kracht bij de klep-bediening. D Het nokkenas-tandwiel zorgt voor meer kracht bij de zuiger-beweging. 1p 2 Hier is een deel van een nokkenas afgebeeld. Welke nok bedient de inlaatklep? Verklaar je antwoord. GL-0681-a-10-1-o 2 lees verder

3 1p 3 Hier is een doorsnede getekend van een 4-slagmotor. De nokkenassen worden aangedreven door een distributieketting (die hier niet te zien is). Wat is de stand van de zuiger en wat is de draairichting van de krukas? De zuiger is aan het einde van De krukas draait A de compressieslag linksom B de compressieslag rechtsom C de uitlaatslag linksom D de uitlaatslag rechtsom GL-0681-a-10-1-o 3 lees verder

4 Hier is een doorsnede getekend van een 4-slagmotor. Beantwoord de vragen 4 en 5. 1p 4 Wat is de functie van het kruk-/drijfstangmechanisme (van onderdeel 1 en 2)? 1p 5 Kleur het kanaal van het inlaatspruitstuk. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 4 lees verder

5 1p 6 Hier is een onderdeel van een motormanagement-systeem afgebeeld. Het motormanagement maakt gebruik van actuatoren en sensoren. Welke functie heeft de inductieve gever? A Dit is een actuator, die een signaal opneemt van de tandkrans. B Dit is een actuator, die een signaal opneemt van het vliegwiel. C Dit is een sensor, die een signaal opneemt van de tandkrans. D Dit is een sensor, die een signaal opneemt van het vliegwiel. GL-0681-a-10-1-o 5 lees verder

6 Hier is het schema van een singlepoint inspuitsysteem afgebeeld. Beantwoord de vragen 7, 8 en 9. 1p 7 Wat is de naam van de onderdelen 2 en 3? A 2 = brandstoffilter 3 = brandstof-injector B 2 = brandstoffilter 3 = drukregelaar C 2 = drukregelaar 3 = brandstoffilter D 2 = drukregelaar 3 = brandstof-injector 1p 8 Welk onderdeel van het inspuitsysteem wordt door het relais aangestuurd? A de BDP-sensor B de brandstofmeter C de brandstofpomp D de ECU 1p 9 Wanneer en op welke plaats wordt bij dit systeem de brandstof ingespoten? A bij iedere arbeidsslag, in het inlaatspruitstuk B bij iedere inlaatslag, in de cilinder C continu als de motor draait, in het inlaatspruitstuk D continu als de motor draait, op de inlaatklep GL-0681-a-10-1-o 6 lees verder

7 Hier is een dieselsysteem afgebeeld, dat met motormanagement geregeld is. Beantwoord de vragen 10, 11 en 12. 1p 10 Wat is de naam van de onderdelen 3 en 7? A 3 = hogedrukpomp 7 = gaspedaal-sensor B 3 = hogedrukpomp 7 = relais C 3 = opvoerpomp 7 = gaspedaal-sensor D 3 = opvoerpomp 7 = relais 1p 11 De ECU (8) stuurt een signaal naar de verstuivers. Wat wordt door dit signaal bij de verstuivers geregeld? A de inspuittijd en de inspuitdruk B de openingsdruk en de inspuitdruk C de openingsdruk en de inspuittijd D het inspuitmoment en de inspuittijd 1p 12 Kleur de hogedrukleidingen. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 7 lees verder

8 1p 13 Dit is een sensor van een motormanagement-systeem. Wat signaleert deze sensor? A de stand van de krukas B de temperatuur van de koelvloeistof C het pingelen van de motor D het toerental van de motor GL-0681-a-10-1-o 8 lees verder

9 Hier zijn de onderdelen van een koelsysteem getekend. Beantwoord de vragen 14, 15 en 16. 1p 14 Wat is de naam van de onderdelen 5 en 7? A 5 = radiateur 7 = kachelradiateur B 5 = radiateur 7 = radiateur C 5 = reservoir 7 = kachelradiateur D 5 = reservoir 7 = radiateur 1p 15 De motor is op bedrijfstemperatuur. Geef met pijlen de richting van de vloeistofstroom in de radiateurslangen aan. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 16 Wat is de taak van de koelvloeistofpomp? A Deze begrenst de druk in het koelsysteem. B Deze bouwt de druk op in het koelsysteem. C Deze zorgt voor de circulatie van de koelvloeistof. D Deze zorgt voor het afvoeren van de koelvloeistof. GL-0681-a-10-1-o 9 lees verder

10 Hier is de doorsnede van een aandrijfriem afgebeeld. Beantwoord de vragen 17 en 18. 1p 17 Welke soort aandrijfriem is dit? A een distributieriem B een getande riem C een multi V-riem D een V-riem 1p 18 Van welk materiaal is het V-profiel van de riem gemaakt? A van canvas B van lichtmetaal C van nylon D van rubber GL-0681-a-10-1-o 10 lees verder

11 1p 19 Afgebeeld is een motor met koelsysteem. Wat is onderdeel 1? A de kachelkraan B de koelvloeistof-temperatuursensor C de thermoschakelaar D de thermostaat 1p 20 Hier is een meetopstelling afgebeeld. Wat is de naam van het meetgereedschap bij 3? A ampèremeter B ohmmeter C thermometer D voltmeter GL-0681-a-10-1-o 11 lees verder

12 1p 21 Dit is een tabel met de viscositeitsindex van smeermiddelen. Welke multigrade-olie kan gebruikt worden bij een temperatuur lager dan -20 C? A SAE-10W B SAE-20 C SAE-10W30 D SAE-20W40 1p 22 Afgebeeld is de meting van een motoronderdeel. Wat wordt hier gemeten? A de speling tussen de draaiende delen B de speling tussen de draaiende delen en het deksel C de speling tussen de draaiende delen en het huis D de vlakheid van het huis GL-0681-a-10-1-o 12 lees verder

13 Dit is een doorsnede van een oliepomp. Beantwoord de vragen 23 en 24. 1p 23 Welk type oliepomp is dit? A een centrifugaalpomp B een rotorpomp C een sikkelpomp D een tandwielpomp 1p 24 Kleur de zichtbare ruimten en kanalen waar olie is als de pomp werkt. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 13 lees verder

14 Aan het afgebeelde motoronderdeel wordt een meting verricht. Beantwoord de vragen 25 en 26. 1p 25 Wat wordt hier gemeten? A de cilinder-slijtage B de drijfstanglager-speling C de zuigerveergroef-speling D de zuigerveerslot-speling 1p 26 Welk meetgereedschap wordt hierbij gebruikt? A een maatlat B een meetlint C een schuifmaat D een voelermaat GL-0681-a-10-1-o 14 lees verder

15 Met dit meetinstrument wordt een meting uitgevoerd. Beantwoord de vragen 27 en p 27 Wat is de naam van dit meetinstrument? A bandenspanningmeter B meetklok C micrometer D profieldieptemeter 1p 28 Wat is het maatverschil dat de meter aangeeft? A 0,26 mm B 0,74 mm C 10,26 mm D 10,74 mm GL-0681-a-10-1-o 15 lees verder

16 Hier wordt de clinderslijtage van een motor gemeten. Beantwoord de vragen 29 en 30. 1p 29 In welke richting wordt de cilinderslijtage hier gemeten? A in axiale richting B in dwarsrichting C in langsrichting D in radiale richting 1p 30 Bij het aflezen wordt het meetgereedschap heen en weer bewogen (in de richting van de pijl). Waarom wordt het meetgereedschap op deze manier bewogen? 1p 31 Welke onderdelen van een aandrijflijn zijn door de koppeling met elkaar verbonden? A de aandrijfas en de versnellingsbak B de aandrijfas en de wielen C de versnellingsbak en de eindaandrijving D de versnellingsbak en de motor GL-0681-a-10-1-o 16 lees verder

17 Hier is een koppeling met bediening getekend. Beantwoord de vragen 32, 33 en 34. 1p 32 Op welke manier wordt de kracht overgebracht van het koppelingspedaal naar het druklager? A elektrisch B hydraulisch C mechanisch D pneumatisch 1p 33 Welke beweging maakt het druklager als het pedaal wordt ingetrapt? A naar beneden B naar boven C naar links D naar rechts 1p 34 Met welk onderdeel kan de speling van de koppeling afgesteld worden? A met onderdeel 1 B met onderdeel 4 C met onderdeel 6 D met onderdeel 7 GL-0681-a-10-1-o 17 lees verder

18 1p 35 Hier zijn de onderdelen van een koppeling getekend. De motor van de auto draait en het koppelingspedaal is ingetrapt. Kleur het deel van de koppeling dat stilstaat. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 36 Waarvoor dient een versnellingsbak? A Deze maakt het mogelijk om vanuit stilstand weg te rijden. B Deze maakt sportief rijgedrag van de bestuurder mogelijk. C Deze zorgt bij iedere rijsnelheid voor een gunstig motortoerental. D Deze zorgt voor verschillende rijsnelheden bij een constant motortoerental. GL-0681-a-10-1-o 18 lees verder

19 Hier is een versnellingsbak met eindaandrijving getekend. Beantwoord de vragen 37, 38 en 39. 1p 37 Bij een ingeschakelde versnelling gaat de energiestroom via tandwiel D en K. Welke versnelling is dit? A 1e versnelling B 2e versnelling C 3e versnelling D 4e versnelling 1p 38 Wat is de overbrengingsverhouding als de tandwielen C en L ingeschakeld zijn? Laat de berekening zien. 1p 39 Bij welk deel van de aandrijflijn horen de tandwielen G en H? A bij de aandrijfas B bij de achteras C bij de eindaandrijving D bij het differentieel GL-0681-a-10-1-o 19 lees verder

20 1p 40 Hier is een gedeelte van een autoband afgebeeld. Wat geven de bruggetjes (in de witte cirkels) aan? A de scheuren in het loopvlak van de band B de toegestane slijtagegrens van het bandprofiel C een fabrieksfout in het profiel van de band D een ongelijk afgesleten loopvlak van de band 1p 41 Wat is de belangrijkste functie van het profiel op het loopvlak van een band? A Het profiel gaat de slijtage van de band tegen. B Het profiel geeft brede banden een mooi en stoer aanzien. C Het profiel vermindert het geluid van de band op het wegdek. D Het profiel voert het regenwater tussen band en wegdek af. 1p 42 Hier is een doorsnede van een velg met band getekend. Op de band staan de gegevens 195 / 60 R 14. Bij welke maat in de tekening hoort het getal 14? A bij maat A B bij maat B C bij maat C D bij maat D GL-0681-a-10-1-o 20 lees verder

21 1p 43 Waarin verschilt een winterband van een zomerband? A De bandenspanning bij lage temperaturen is anders. B De opbouw en het materiaal van de koordlagen is anders. C De samenstelling van het rubber van de band is anders. D De snelheid waarmee gereden mag worden is anders. 1p 44 Hier zijn onderdelen van een trommelrem getekend. Op welke wijze wordt deze trommelrem bediend? A alleen mechanisch B alleen hydraulisch C mechanisch en hydraulisch D pneumatisch en hydraulisch GL-0681-a-10-1-o 21 lees verder

22 1p 45 Hier is een onderdeel van het remsysteem afgebeeld. Wat is de functie van dit onderdeel? A Het verdeelt de remkracht. B Het vermindert de remkracht. C Het versterkt de rempedaalkracht. D Het zet de rempedaalkracht om in vloeistofdruk. 1p 46 Hier is een gescheiden remsysteem getekend. Welk type gescheiden remsysteem is dit? A een diagonaal gescheiden remsysteem B een radiaal gescheiden remsysteem C een links en rechts gescheiden remsysteem D een voor en achter gescheiden remsysteem GL-0681-a-10-1-o 22 lees verder

23 1p 47 Dit is een schematische tekening van de remzuiger in een remklauw. Kleur in de tekening de ruimte waarin remvloeistof komt. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 48 Hier is een schijfrem met een zwevende remklauw afgebeeld. Kleur het zwevende gedeelte van de remklauw. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 23 lees verder

24 1p 49 Dit zijn drie schematische tekeningen van een voorwielophanging. Welke tekening is van een McPherson-wielophanging? A B C 1p 50 Dit is een schematische tekening van een ABS-systeem. Waarvoor dient onderdeel 1? A Dit meet de slijtage van het remblok. B Dit meet het toerental van het wiel. C Dit signaleert het afremmen van het wiel. D Dit vermindert de remdruk als het wiel slipt. GL-0681-a-10-1-o 24 lees verder

25 1p 51 Hier is een voorwielophanging afgebeeld. Kleur in de tekening de stabilisatorstang. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 52 Wat is een functie van een stabilisatorstang? A Deze beperkt het overhellen van de auto in een bocht. B Deze houdt de wielophanging stabiel. C Deze voorkomt dat de auto duikt bij het remmen. D Deze zorgt voor richtingstabiliteit bij het rechtuit rijden. 1p 53 Van welk materiaal is de stabilisatorstang gemaakt? A van bimetaal B van lichtmetaal C van roestvast staal D van verenstaal GL-0681-a-10-1-o 25 lees verder

26 Dit is een schematische tekening van een schokdemper. Beantwoord de vragen 54 en 55. 1p 54 Wat is de functie van een schokdemper? 1p 55 Kleur de ruimte van de schokdemper waarin vloeistof zit. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 26 lees verder

27 Hier is schematisch een pneumatisch systeem afgebeeld. Beantwoord de vragen 56 en 57. 1p 56 Wat is de functie van onderdeel 1? A Dit laat lucht door als ventiel B en C ingedrukt worden. B Dit laat lucht door als ventiel B óf ventiel C ingedrukt wordt. C Dit regelt de snelheid waarmee de lucht naar de cilinder stroomt. D Dit voorkomt dat de lucht terugstroomt als ventiel A ingedrukt wordt. 1p 57 Vul de waarheidstabel van dit pneumatisch schema verder in. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. a b c b c Z GL-0681-a-10-1-o 27 lees verder

28 Hier is een gedeelte van een stuurinrichting afgebeeld. Beantwoord de vragen 58 en 59. 1p 58 Welk type stuurinrichting is dit? A een direct stuurhuis met bekrachtiging door pomp 1 B een direct stuurhuis met bekrachtiging door pomp 5 C een indirect stuurhuis met bekrachtiging door pomp 1 D een indirect stuurhuis met bekrachtiging door pomp 5 1p 59 Kleur in de tekening de hogedrukleiding van de stuurinrichting. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 28 lees verder

29 Dit is een schematische tekening van de vier wielen van een auto in een bocht naar rechts. Beantwoord de vragen 60 en 61. M 1p 60 Wat is een kenmerk van deze besturing? A De wielen hebben een afzonderlijk draaipunt. B De wielen hebben een gezamenlijk draaipunt. C De wielen hebben molenbesturing. D De wielen hebben vierwielbesturing. 1p 61 Welk wiel maakt bij deze besturing de grootste draaicirkel? A het linker-voorwiel B het rechter-voorwiel C het linker-achterwiel D het rechter-achterwiel 1p 62 Waarvoor kan dit gereedschap gebruikt worden? A B C D voor het (de-)monteren van balanceergewichten voor het (de-)monteren van remveren voor het verwijderen van spijkers uit banden voor het verwijderen van zuigerveren GL-0681-a-10-1-o 29 lees verder

30 1p 63 Hier is een verlichtingsschema afgebeeld. B14 claxon met luide toon S22 omschakelaar voor claxon B15 claxon met luide toon S23 drukknop voor claxon Hoe kun je de claxons B14 en B15 laten werken? A door het contact aan te zetten en alleen S23 te bedienen B door het contact aan te zetten en S22 en S23 te bedienen C door het contact uit te zetten en alleen S23 bedienen D door het contact uit te zetten en S22 en S23 te bedienen GL-0681-a-10-1-o 30 lees verder

31 Hier zijn enkele bestelnummers van een Ford Fiesta afgebeeld. Beantwoord de vragen 64 en 65. 1p 64 Van een Ford Fiesta 1.4i bouwjaar 2004 moeten de laatste twee dempers vervangen worden. Welke uitlaatnummers moeten besteld worden? 1p 65 Voor de demontage en montage van de uitlaat wordt 1,5 uur arbeidstijd in rekening gebracht. Het uurtarief is 54,- exclusief btw; het btw-tarief is 19%. Wat zijn de montagekosten inclusief btw? Laat ook de berekening zien. GL-0681-a-10-1-o 31 lees verder

32 1p 66 Hier zijn de onderdelen van een wielophanging afgebeeld. 1 Wielbout (110 Nm) 12 Handremkabelsteun 2 Wiellager 13 Bout 3 Bout (60 Nm) 14 Kabelgoot (ABS) 4 Schotelveer 15 Lagersteun achteras 5 Geleidingsstuk voor handremkabel 16 Inbusbout (10 Nm) 6 Bout (60 Nm) 17 Wielsensor (ABS) 7 Handremkabelsteun 18 Bout 8 Handremkabel 19 Schokdemper 9 Moer (65 Nm) 20 Moer (55 Nm) 10 Rubber/metaalsteun 21 Astap 11 Achteraslichaam 22 Remankerplaat met remvoeringen Met hoeveel Nm moet de bevestiging van de schokdemper aan de achteras worden vastgezet? A met 10 Nm B met 55 Nm C met 60 Nm D met 65 Nm GL-0681-a-10-1-o 32 lees verder

33 1p 67 Wat moet je als eerste doen bij een brandwond? A de brandwond behandelen met brandzalf B de brandwond koelen met water C de brandwond schoonmaken D de brandwond steriel afdekken 1p 68 Je collega is aan het werk onder een auto, die alleen op een hydraulische krik steunt. Wat moet je doen? A Je bespreekt de situatie in het eerstvolgende werkoverleg. B Je doet niets, want je collega is daar zelf verantwoordelijk voor. C Je meldt deze situatie nog dezelfde dag aan de chef werkplaats. D Je waarschuwt je collega dat deze situatie niet veilig is. 1p 69 Een voertuig rijdt een afstand van 130 km en verbruikt hierbij 7,7 liter brandstof. De brandstof kost 1,62 per liter. Hoeveel kilometer legt deze auto af met 1 liter brandstof? Laat ook de berekening zien. 1p 70 In welke wet staan de voorschriften voor het veilig werken door werknemers? A in de Arbowet B in de afvalstoffenwet C in de milieuwet D in de ziektewet GL-0681-a-10-1-o* 33 lees verder einde

Examen VMBO-GL 2005 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL 2005 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 64

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 65 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 66 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 71 punten

Nadere informatie

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 60

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2015 tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 61 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 61 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2013 1 tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2012 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen Banden, remmen en aandrijving Naam: Klas: Beroepstaak Banden, remmen en aandrijving van motorfietsen Deeltaken Deeltaak 1 Deeltaak 2 Deeltaak 3 Deeltaak 4 Banden

Nadere informatie

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt.

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt. De vierslagmotor De vier momenten van het verbrandingsproces kunnen in twee of vier slagen plaatsvinden. Vier slagen komt het meest voor. Als er vier slagen zijn, noem je het verbrandingsproces ook wel

Nadere informatie

De werking van motoren

De werking van motoren 1 Oriëntatie Klaas is één van de jongens van de opleiding die niet op de lagere landbouwschool heeft gezeten. Op zijn vorige school, de MAVO, is er bij het vak Techniek wel iets over motoren gezegd, maar

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

5 Bediening van een koppeling

5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5.. Werking In voertuigen met een voetbediende droge enkelvoudige platenkoppeling is een mechanisme noodzakelijk

Nadere informatie

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol Keuringsprotocol Wat houdt de abc-keuring in? De abc-keuring van Van Abeelen Keuringen geeft inzicht in de actuele technische toestand van een voertuig. Bij de keuring wordt dit protocol stipt gevolgd.

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma, update

Onderhoudsprogramma, update Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Service Bulletin Personenauto s S70/V70/C70 1997- Hoofdgroep Groep No. Jaar Maand 1 17 0008 98 09 Pagina 1(12) Onderhoudsprogramma, update NL S70/V70/C70-1-17-0008

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

************************* **************** ******** ***

************************* **************** ******** *** Bij deelname aan het Tussentijdstoets moet je de volgende documenten overhandigen: een geldig theorie certificaat een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs. ************************* ****************

Nadere informatie

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-GL 2015 gedurende 210 minuten pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002 dinsdag 14 mei 13.30 15.30 uur VOERTUIGENTECHNIEK THEORIE KB inzenden scores Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren.

Nadere informatie

Naam:.. Klas: Datum:..

Naam:.. Klas: Datum:.. Naam:.. Klas: Datum:.. Vragen over motoren: 1 Wat is een rootscompressor? Een Roots type supercharger of Rootsblower vindt zijn toepassing in auto's en vrachtwagens in alternatief van een turbolader. Een

Nadere informatie

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste Kleppenmechanisme Klep timing De nokkenas wordt aangedreven door de krukas. De nokkenas bedient de kleppen en de ontstekingsverdeler. De aandrijving van de nokkenas vindt plaats door middel van tandwielen,

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4 pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4 Versie 4.1 VERVALLEN per 1-09-2009 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis De overdrive Er zijn tijden geweest dat de topsnelheid van auto s als maar toenam. Vooral door de verbetering van de wegen, in het midden van de jaren twintig, was er plotseling behoefte aan een hogere

Nadere informatie

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen De pompverstuiver ook wel unit-injector genoemd is in feite een brandstofinspuitpomp voorzien van een magneetklep

Nadere informatie

Remmen van personenauto s

Remmen van personenauto s Remmen van personenauto s Gebruikte remsystemen: Trommelremmen Schijfremmen Bediening: Mechanisch Hydraulisch 1 Trommelremmen Systemen: Simplex = Dubbelwerkende remcilinder. 1 bekrachtigde en 1 onbekrachtigde

Nadere informatie

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen REMMEN i Informatie voor de bestuurder Haal het beste uit uw wagen STOPPEN VANAF HET BEGIN Hoe werken moderne hydraulische systemen In de begindagen bestonden voertuigremmen uit een mechanisch geheel,

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld Versie 4.1 VERVALLEN per 1-09-2009 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm)

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm) 1 Montagehandleiding versnellingsbak demontage en montage Standaard NISSAN; TERRANO II (R20); 2.7 TDi 4WD Aanwijzing(en) De motor is in de lengterichting gemonteerd met aangeflenste overbrenging en daarmee

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 26 tijdvak VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen.

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-10.30 uur METAALTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Examen VMBO-BB 2014 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Achter het correctievoorschrift is een erratum opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-KB 2015 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE KB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 27

Nadere informatie

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met hydraulische installaties, Een trekker heeft een hydraulische hefinrichting waarmee werktuigen opgetild

Nadere informatie

MOTOR. Verbrandingsmotor. Elektrische motor. Hybride. Comburant. (zuurstof in de lucht) Brandstof. Elektriciteit. Brandstof, comburant, elektriciteit

MOTOR. Verbrandingsmotor. Elektrische motor. Hybride. Comburant. (zuurstof in de lucht) Brandstof. Elektriciteit. Brandstof, comburant, elektriciteit MOTOR Verbrandingsmotor Comburant (zuurstof in de lucht) Brandstof Elektrische motor Elektriciteit Hybride Brandstof, comburant, elektriciteit 2 MOTOR Ontsteking (vonk) Benzine Bioéthanol (tarwe, biet,

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Luchtdrukremsysteem aansluiten

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Luchtdrukremsysteem aansluiten Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken Luchtdrukremsysteem aansluiten Naam: Klas: 2 Beroepstaak Bedrijfsauto: Luchtdrukremsysteem aansluiten Personenauto s hebben een hydraulisch remsysteem. Bedrijfsauto s zijn

Nadere informatie

Joris Rogiers. Geïntegreerde proef. 95 Autotechnieken 95

Joris Rogiers. Geïntegreerde proef. 95 Autotechnieken 95 95 Autotechnieken 95 1.0,.0 Joris Rogiers - '-" 24/03/2003 Qpdrocht omschrijving 1 1) Aard VJlnde oll.dracht: -remblokken vooraan vervangen. '--' 2)!kgevens voertuig;. Type: Ibiza 3) Uitvoerin/ll.. ; "-'

Nadere informatie

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd

Compressiemeting. Cilinderkop verwijderd Inleiding Voor ons 3 e jaar hebben we samen met de verkoopklas een project opgezet dat is gebaseerd op het tv-programma wheeler dealers. Het is de bedoeling dat we een auto met een aantal mankementen weer

Nadere informatie

Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit

Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit Tien jaar ontwikkeling heeft ervoor gezorgd dat de naam Scomadi staat waar hij nu staat. De Turismo Leggera is ontwikkeld in Engeland en ontstaan uit liefde voor het vak. De handgemaakte carbon Limited

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

BARCHETTA CATALOGUS INDEX

BARCHETTA CATALOGUS INDEX BARCHETTA CATALOGUS INDEX 1. Motor 2. Brandstof systeem 3. Koeling 4. Uitlaat systeem 5. Klokken panelen 6. Stuurinrichting 7. Versnellingsbak en toebehoren 8. Schokbrekers en veren 9. Velgen en toebehoren

Nadere informatie

Porsche Keuringsrapport voor kenteken. wpozzz91zds160627

Porsche Keuringsrapport voor kenteken. wpozzz91zds160627 Porsche Keuringsrapport voor kenteken wpozzz91zds160627 Dealer: Porsche Centrum Rotterdam Contactpersoon: Bert Vrolijk Keuringsdatum: 2015 Alle rechten voorbehouden. Keuring uitgevoerd door Porsche. Bekijk

Nadere informatie

MG Car Club Belgium. Technische meeting. Revisie versnellingsbak MGA (1600 MKI)

MG Car Club Belgium. Technische meeting. Revisie versnellingsbak MGA (1600 MKI) MG Car Club Belgium Technische meeting Revisie versnellingsbak MGA (1600 MKI) 28/2/2009 Agenda 9.30 h -10.00 h verwelkoming met koffie en koekjes 10.00 h -11.30 h Theoretisch gedeelte 11.30 h -12.00 h

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag woensdag 19 mei 09.00 13.30-11.00 15.00 uur LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE TECHNIEK CSE KB Het examen Landbouw en natuurlijke omgeving CSE KB bestaat

Nadere informatie

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren.

Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Tip 1 Schakelen Schakel zo vroeg mogelijk op naar een hogere versnelling, tussen 2000 en 2500 toeren. Een toerenteller is hierbij een handig hulpmiddel. Een deel van het vermogen dat een automotor levert

Nadere informatie

Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen

Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen Stappenplan Audi A2 (8z0) 2.2000 8.2005 1.6FSI 1.6 Fsi (2002 2005) BAD motor. Waarschuwingen en aanbevelingen Tenzij de fabrikant aanraadt zijn de volgende procedures aanbevolen: Altijd een nieuwe distributieriem

Nadere informatie

1.1 De vierslagmotor. Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig?

1.1 De vierslagmotor. Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig? 1.1 De vierslagmotor Een trekker of een kraan werkt zomaar als je het sleuteltje omdraait. Maar wat heb je eigenlijk nog meer nodig? Wanneer je de wielen van een trekker of de rupsen van een kraan wilt

Nadere informatie

Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok

Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok Inbouwhandleiding 80cc 4takt GY6 / 139QMB blok De plaatjes en beschrijving zijn voor Kymco/Sym/China blokken. Gebruikers van een Piaggio 4takt scooter kunnen deze tekst ook gebruiken, het blok lijkt sterk

Nadere informatie

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974

WIELEN EN BANDEN 11. Capri 11: Sektie 11-1. Januari 1974 WIELEN EN BANDEN 11 Inhoud Blz. Algemene beschrijving 2 Onderhouds afstellingen en controles 3 Speciale gereedschappen-indentificatie 4 Onderhouds- en reparatiebewerkingen inhoud 5 Onderhouds- en reparatiebewerkingen

Nadere informatie

Examenprogramma en syllabus Voertuigentechniek, BB, KB, (GL), 2010

Examenprogramma en syllabus Voertuigentechniek, BB, KB, (GL), 2010 Examenprogramma en syllabus Voertuigentechniek, BB, KB, (GL), 2010 In de zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden, worden rekenvaardigheden benoemd in de doelstelling

Nadere informatie

Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar.

Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar. Schijfrem op puch bouwen Omdat er steeds meer mensen komen met schijfremmen op hun Puch, en er duidelijk vraag is naar een FAQ, maak ik deze dus maar. Ik zal in deze FAQ zo goed mogelijk proberen uit te

Nadere informatie

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE

ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > ONDERHOUD. Omdat je beter kunt voorkomen SEAT SERVICE ONDERHOUDSPRIJZEN 2015 LEON I 2000-2006 LEON II 2006-2012 LEON III 2013 > SEAT SERVICE ONDERHOUD Omdat je beter kunt voorkomen ONDERHOUD EXTRA SERVICES WORD LID VAN CLUB SEAT Bij SEAT kennen we verschillende

Nadere informatie

Remmen Vragen en antwoorden

Remmen Vragen en antwoorden Remmen Vragen en antwoorden Autotechniek niveau 2-3 MK Publishing Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Telefoon (0318) 52 42 92 e-mail info@mkpublishing.nl www.mkpublishing.nl Delta Press is een merknaam

Nadere informatie

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18

1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 1 Hydraulische systemen 9 1.1 Hydraulische overbrengingen 10 1.2 Kracht, snelheid en vermogen 15 1.3 Afsluiting 18 2 Hydraulische onderdelen 19 2.1 Oliereservoir 19 2.2 Pompen

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines

980 mm 1363 mm. 319 Compacte graafmachines 980 mm 1363 mm 319 Compacte graafmachines Makkelijk verplaatsbaar Een graafmachine van de ene naar de andere werkplek veplaatsen is nooit zo eenvoudig geweest. De Bobcat 319 compacte graafmachine kan vervoerd

Nadere informatie

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor?

1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? Opgaven Hoofdstuk 8 Gasmotoren 1. Welke gasmotoren kent u? 2. Wat verstaat u onder een Otto gasmotor? 3. Wat verstaat u onder een diesel-gasmotor? 4. Wat verstaat u onder een stoichiometrische gasmotor?

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18EX niet geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

LEXUS EXTRA GARANTIE. Voorwaarden

LEXUS EXTRA GARANTIE. Voorwaarden LEXUS EXTRA GARANTIE Voorwaarden LEXUS EXTRA garantie VOORWAARDEN In deze folder leest u alles over Lexus Extra garantie. Na het aflopen van de officiële fabrieksgarantie heeft u hiermee recht op Extra

Nadere informatie

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen HOGE PRESTATIES, ZEER EFFICIËNT - ÉN EEN DUURZAME OPLOSSING De introductie van de Volvo FM Methaan-Diesel betekent

Nadere informatie

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama

Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Instructie www.lolkama.com Instructie Voertuig (auto) controle Kia Cee d Autorijschool Lolkama Voor het CBR praktijkexamen worden door de examinator, controle vragen gesteld over de banden, motor, dashboard

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen. Aandrijving en onderhoud

Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen. Aandrijving en onderhoud Gemotoriseerde Tweewielers Scooters en Bromfietsen Aandrijving en onderhoud Naam: Klas: Vmbo-project Beroepstaken Gemotoriseerde Tweewielers 2 Beroepstaak Aandrijving en onderhoud van scooters, bromfietsen

Nadere informatie

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje

BBRAAVVOK. Ezelsbruggetje BBRAAVVOK Ezelsbruggetje Om de onderhouds- en controlepunten voor de motor makkelijk te onthouden, is het volgende ezelsbruggetje bedacht: BBRAAVVOK. Dit staat, zoals in het menu te lezen is, voor: Banden,

Nadere informatie

Aanwijzingen bij het gebruik van dit bestand.

Aanwijzingen bij het gebruik van dit bestand. en differentieel Inhoudsopgave Blz. 1 en differentieel Het planeetwiel-mechanisme Automatische versnelling Overeenkomsten? Blz. 2 Het differentieel Werking Vraagje Blz. 3 Porsche Cayenne Doorsnede-tekening

Nadere informatie

Signalering. Comfort en veiligheidssystemen

Signalering. Comfort en veiligheidssystemen INHOUDSOPGAVE 1 Algemeen 4 Signalering 8 laadsystemen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 2 2.1 2.2a 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8a

Nadere informatie

Toyota Extra garantie Voorwaarden

Toyota Extra garantie Voorwaarden Toyota Extra garantie Voorwaarden Het is ons een genoegen u het Toyota Extra garantie pakket aan te bieden, waarmee we u, na het aflopen van de officiële fabrieksgarantie, een service aanbieden van het

Nadere informatie

Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen. 2 EPIC-pomp van Lucas

Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen. 2 EPIC-pomp van Lucas Dieselmanagement (3) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Elektronisch geregelde verdeelpompen Evenals bij de benzinemotoren heeft ook bij de Dieselmotoren de besturingscomputer zijn intrede gedaan 1.

Nadere informatie

Telefoon: Fax: GST registration no.:

Telefoon: Fax: GST registration no.: Telefoon: Fax: GST registration no.: Naam: 18JH geregelde kat. Fabrikant: Volkswagen Adres: Model: Jaar: 1983 Registratie: Tel - Privé: Tel - Werk: Aantal kilometers: Opdrachtnummer: Modelidentificatie

Nadere informatie

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN

MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN Elektrische functie printen MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN 147 MOTORMANAGEMENT BENZINEMOTOREN - Beschrijving Een elektronisch systeem bewaakt en regelt alle parameters van de motor voor optimale prestaties

Nadere informatie

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard

MECHRON HEt 4 X 4 werkpaard Kioti Mechron, wat gaan we doen vandaag? MECHRON HET 4 X 4 WERKPAARD Dit is de alleskunner, de Kioti Mechron. Hij staat klaar om je mee te nemen waar jij maar wil. De Mechron is de transporter van een

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE KB Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap

Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap _Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap_99.htm http://topix.landrover.jlrext.com/topix/service/archive/182140/_td4 - d... 1 of 1 09/03/2013 15:03 Td4 - dieselmotor - aanzicht onder de motorkap

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens

Hoofdstuk 1. Onderhoud en belangrijkste gegevens Moto Guzzi 5 Hoofdstuk. Onderhoud en belangrijkste gegevens nhoud noraodcnhcn onderhoudswerkzaam heden inhouden, af metingen en gewichten ; oliesoorten belangrijkste technische gegevens + aantrekkoppels

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR BANDENMONTEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) BANDENMONTEUR Standaard/Ervaringsbewijs (SERV, maart 2009) De bandenmonteur

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB. wiskunde CSE KB. tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen.

Nadere informatie

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini

Technisch Reglement. Klasse 01T 160cc 4T Mini Technisch Reglement Klasse 01T 160cc 4T Mini 2015 TECHNISCH REGLEMENT KARTING NFK 01T 160cc 4T MINI Series NOOT: Dit aanvullend technisch reglement maakt deel uit van het NRK (NFK Reglement Karting) dat

Nadere informatie

FORD. Essentiële afstelling van een eenvoudige distributieset VKMA 04108. Install confidence. Infoblad 10 2011. www.vsm.skf.com

FORD. Essentiële afstelling van een eenvoudige distributieset VKMA 04108. Install confidence. Infoblad 10 2011. www.vsm.skf.com FORD VKMA 04108 Infoblad 10 2011 Essentiële afstelling van een eenvoudige distributieset In dit bulletin vindt u enkele aanwijzingen en tips om kostbare fouten te voorkomen bij het monteren van deze distributieset

Nadere informatie

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Tweewielers; Onderhoud Remsysteem

Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken. Tweewielers; Onderhoud Remsysteem Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken Tweewielers; Onderhoud Remsysteem Naam: Klas: 2 Beroepstaak Onderhoud Remsysteem De mountainbike van Peter remt niet goed meer. Zijn mountainbike heeft hydraulische schijfremmen.

Nadere informatie

Suzuki Extra Garantie. Voorwaarden

Suzuki Extra Garantie. Voorwaarden Suzuki Extra Garantie Voorwaarden Voorwaarden Suzuki Extra Garantie Polisvoorwaarden: SEG0412. Inhoud 1. Inleiding 3 2. Beschrijving van begrippen 3 2.1 Beschrijving van begrippen in de polisvoorwaarden

Nadere informatie

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL COMPEX

natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 donderdag 26 mei totale examentijd 2 uur natuur- en scheikunde 1 CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 19 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer

Nadere informatie

Voertuig Controle. De Motor (Golf 6 1.6 TDI)

Voertuig Controle. De Motor (Golf 6 1.6 TDI) Voertuig Controle Voor het praktijkexamen wordt door de examinator een aantal vragen gesteld over de motor, de banden of het dashboard. Lees daarom deze pagina een aantal keren aandachtig door zodat je

Nadere informatie

ONTSTEKINGSSYSTEEM ONTSTEKINGSSYSTEEM 22

ONTSTEKINGSSYSTEEM ONTSTEKINGSSYSTEEM 22 ONTSTEKINGSSYSTEEM ONTSTEKINGSSYSTEEM 22 Inhoud blz. Algemene beschrijving 2 Principe van werking 3 Af stellingen en controles bi j onderhoudsbeurt en 4 Indentif icatie van Speciale Gereedschappen 6 Technische

Nadere informatie

BEDRIJFSAUTO S; MOTOR, AANDRIJFLIJN EN BANDEN

BEDRIJFSAUTO S; MOTOR, AANDRIJFLIJN EN BANDEN Pilot vmbo TWT BAT Beroepstaken Motor, aandrijflijn en banden Naam: Klas: 2 Beroepstaak Bedrijfsauto: motor, aandrijflijn en banden In deze beroepstaak ga je verschillende werkzaamheden aan een bedrijfsauto

Nadere informatie

1 Geschiedenis van de koppeling

1 Geschiedenis van de koppeling 1 Geschiedenis van de koppeling Na de uitvinding van de verbrandingsmotor was een koppeling noodzakelijk om deze motor toe te kunnen passen als aandrijving van voertuigen. Een verbrandingsmotor levert

Nadere informatie

Beste klant, D&C cars dankt u voor uw vertrouwen en wenst u een reis zonder zorgen toe. D&C cars

Beste klant, D&C cars dankt u voor uw vertrouwen en wenst u een reis zonder zorgen toe. D&C cars Beste klant, De aankoop van een wagen is waarschijnlijk één van de grotere investeringen die u heeft gedaan. Daarom is het regelmatig onderhoud van uw wagen het beste middel om zijn waarde te behouden

Nadere informatie

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer

VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer VEILIG OP WEG met uw caravan, bagagewagen of trailer BANDEN VOOR RECREATIEVOERTUIGEN VOLOP S In het voorjaar en de zomer halen veel Nederlanders hun caravan, bagagewagen, paardentrailer of boottrailer

Nadere informatie

1.1 De juiste versnelling

1.1 De juiste versnelling 1.1 De juiste versnelling Fietsversnellingen zijn een mooi voorbeeld van een kettingoverbrenging. De ene versnelling is ideaal om een berg op te rijden, de andere is perfect om razendsnel te sprinten.

Nadere informatie

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB

landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Examen VMBO-KB 2013 gedurende 200 minuten landbouw en natuurlijke omgeving agrarische techniek CSPE KB Het examen landbouw en natuurlijke omgeving CSPE KB bestaat uit twee deelexamens waarvan dit er één

Nadere informatie

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00

ART. WT-2029. 118,41 incl. BTW. Remterugdraaiset - 41 delig ART WT-111019. 23,74 incl. BTW. Oliedrukmeter - Max 7 Bar - Slang 60 cm 66,00 ART. WT-2045 ART. WT-2029 ART. WT-3038 149,- 177.31 incl. BTW 99,50 59,95 Remleiding fels set - Hydraulische spindel 4.75-5.5 & 6MM Ook geschikt voor cunifer Leiding 118,41 incl. BTW Remterugdraaiset -

Nadere informatie

AST4910 Gereedschapsset voor het afstellen/ blokkeren van benzinemotoren met dubbele nokkenas

AST4910 Gereedschapsset voor het afstellen/ blokkeren van benzinemotoren met dubbele nokkenas NL AST4910 Gereedschapsset voor het afstellen/ blokkeren van benzinemotoren met dubbele nokkenas Bijpassend gereedschap: AST4519 Gereedschap voor plaatsing op het BDP (gebruiken met een testmeter met wijzerplaat)

Nadere informatie

E08 E10. Compacte graafmachines

E08 E10. Compacte graafmachines E08 E10 Compacte graafmachines E08 Micrograafmachine Uitschuifbare onderwagen en blad Plooibare TOPS-structuur Ingebouwde veiligheidssystemen voor de bestuurder Compacte afmetingen Cilinder-bovenop-giek-ontwerp

Nadere informatie

VOERTUIGENTECHNIEK VMBO. Syllabus centraal examen 2017

VOERTUIGENTECHNIEK VMBO. Syllabus centraal examen 2017 VOERTUIGENTECHNIEK VMBO Syllabus centraal examen 2017 2-versie, juni 2015 2015 College voor Toetsen en Examens vwo, havo, vmbo, Utrecht. Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem

Componenten voor hydraulische uitrusting. Algemeen. Maatregelen vóór het starten van een nieuw hydraulisch systeem Algemeen Algemeen De volgende componenten voor het bedienen van hydraulische uitrusting kunnen af fabriek worden besteld: De volgende componenten zijn beschikbaar: Bedieningshendel Hydraulische olietank

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Ford Focus

Finnik Autorapport - Ford Focus Finnik Autorapport - Ford Focus Personenauto 29-GVR-7 Kentekenstatus (Geldig, gedemonteerd, geëxporteerd of ongeldig) Geëxporteerd Kleur Zwart Brandstof (bijv. benzine, diesel, electrisch) Diesel G3 (is

Nadere informatie