Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 19 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 19 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage."

Transcriptie

1 Examen VMBO-GL 2010 tijdvak 1 woensdag 19 mei uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 70 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 70 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. GL-0681-a-10-1-o

2 Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. 1p 1 Hier is de aandrijving van de nokkenassen afgebeeld. Waarom zijn de nokkenas-tandwielen tweemaal groter dan het krukas-tandwiel? A De nokkenas moet 1 keer ronddraaien als de krukas 2 keer ronddraait. B De nokkenas moet 2 keer ronddraaien als de krukas 1 keer ronddraait. C Het nokkenas-tandwiel zorgt voor meer kracht bij de klep-bediening. D Het nokkenas-tandwiel zorgt voor meer kracht bij de zuiger-beweging. 1p 2 Hier is een deel van een nokkenas afgebeeld. Welke nok bedient de inlaatklep? Verklaar je antwoord. GL-0681-a-10-1-o 2 lees verder

3 1p 3 Hier is een doorsnede getekend van een 4-slagmotor. De nokkenassen worden aangedreven door een distributieketting (die hier niet te zien is). Wat is de stand van de zuiger en wat is de draairichting van de krukas? De zuiger is aan het einde van De krukas draait A de compressieslag linksom B de compressieslag rechtsom C de uitlaatslag linksom D de uitlaatslag rechtsom GL-0681-a-10-1-o 3 lees verder

4 Hier is een doorsnede getekend van een 4-slagmotor. Beantwoord de vragen 4 en 5. 1p 4 Wat is de functie van het kruk-/drijfstangmechanisme (van onderdeel 1 en 2)? 1p 5 Kleur het kanaal van het inlaatspruitstuk. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 4 lees verder

5 1p 6 Hier is een onderdeel van een motormanagement-systeem afgebeeld. Het motormanagement maakt gebruik van actuatoren en sensoren. Welke functie heeft de inductieve gever? A Dit is een actuator, die een signaal opneemt van de tandkrans. B Dit is een actuator, die een signaal opneemt van het vliegwiel. C Dit is een sensor, die een signaal opneemt van de tandkrans. D Dit is een sensor, die een signaal opneemt van het vliegwiel. GL-0681-a-10-1-o 5 lees verder

6 Hier is het schema van een singlepoint inspuitsysteem afgebeeld. Beantwoord de vragen 7, 8 en 9. 1p 7 Wat is de naam van de onderdelen 2 en 3? A 2 = brandstoffilter 3 = brandstof-injector B 2 = brandstoffilter 3 = drukregelaar C 2 = drukregelaar 3 = brandstoffilter D 2 = drukregelaar 3 = brandstof-injector 1p 8 Welk onderdeel van het inspuitsysteem wordt door het relais aangestuurd? A de BDP-sensor B de brandstofmeter C de brandstofpomp D de ECU 1p 9 Wanneer en op welke plaats wordt bij dit systeem de brandstof ingespoten? A bij iedere arbeidsslag, in het inlaatspruitstuk B bij iedere inlaatslag, in de cilinder C continu als de motor draait, in het inlaatspruitstuk D continu als de motor draait, op de inlaatklep GL-0681-a-10-1-o 6 lees verder

7 Hier is een dieselsysteem afgebeeld, dat met motormanagement geregeld is. Beantwoord de vragen 10, 11 en 12. 1p 10 Wat is de naam van de onderdelen 3 en 7? A 3 = hogedrukpomp 7 = gaspedaal-sensor B 3 = hogedrukpomp 7 = relais C 3 = opvoerpomp 7 = gaspedaal-sensor D 3 = opvoerpomp 7 = relais 1p 11 De ECU (8) stuurt een signaal naar de verstuivers. Wat wordt door dit signaal bij de verstuivers geregeld? A de inspuittijd en de inspuitdruk B de openingsdruk en de inspuitdruk C de openingsdruk en de inspuittijd D het inspuitmoment en de inspuittijd 1p 12 Kleur de hogedrukleidingen. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 7 lees verder

8 1p 13 Dit is een sensor van een motormanagement-systeem. Wat signaleert deze sensor? A de stand van de krukas B de temperatuur van de koelvloeistof C het pingelen van de motor D het toerental van de motor GL-0681-a-10-1-o 8 lees verder

9 Hier zijn de onderdelen van een koelsysteem getekend. Beantwoord de vragen 14, 15 en 16. 1p 14 Wat is de naam van de onderdelen 5 en 7? A 5 = radiateur 7 = kachelradiateur B 5 = radiateur 7 = radiateur C 5 = reservoir 7 = kachelradiateur D 5 = reservoir 7 = radiateur 1p 15 De motor is op bedrijfstemperatuur. Geef met pijlen de richting van de vloeistofstroom in de radiateurslangen aan. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 16 Wat is de taak van de koelvloeistofpomp? A Deze begrenst de druk in het koelsysteem. B Deze bouwt de druk op in het koelsysteem. C Deze zorgt voor de circulatie van de koelvloeistof. D Deze zorgt voor het afvoeren van de koelvloeistof. GL-0681-a-10-1-o 9 lees verder

10 Hier is de doorsnede van een aandrijfriem afgebeeld. Beantwoord de vragen 17 en 18. 1p 17 Welke soort aandrijfriem is dit? A een distributieriem B een getande riem C een multi V-riem D een V-riem 1p 18 Van welk materiaal is het V-profiel van de riem gemaakt? A van canvas B van lichtmetaal C van nylon D van rubber GL-0681-a-10-1-o 10 lees verder

11 1p 19 Afgebeeld is een motor met koelsysteem. Wat is onderdeel 1? A de kachelkraan B de koelvloeistof-temperatuursensor C de thermoschakelaar D de thermostaat 1p 20 Hier is een meetopstelling afgebeeld. Wat is de naam van het meetgereedschap bij 3? A ampèremeter B ohmmeter C thermometer D voltmeter GL-0681-a-10-1-o 11 lees verder

12 1p 21 Dit is een tabel met de viscositeitsindex van smeermiddelen. Welke multigrade-olie kan gebruikt worden bij een temperatuur lager dan -20 C? A SAE-10W B SAE-20 C SAE-10W30 D SAE-20W40 1p 22 Afgebeeld is de meting van een motoronderdeel. Wat wordt hier gemeten? A de speling tussen de draaiende delen B de speling tussen de draaiende delen en het deksel C de speling tussen de draaiende delen en het huis D de vlakheid van het huis GL-0681-a-10-1-o 12 lees verder

13 Dit is een doorsnede van een oliepomp. Beantwoord de vragen 23 en 24. 1p 23 Welk type oliepomp is dit? A een centrifugaalpomp B een rotorpomp C een sikkelpomp D een tandwielpomp 1p 24 Kleur de zichtbare ruimten en kanalen waar olie is als de pomp werkt. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 13 lees verder

14 Aan het afgebeelde motoronderdeel wordt een meting verricht. Beantwoord de vragen 25 en 26. 1p 25 Wat wordt hier gemeten? A de cilinder-slijtage B de drijfstanglager-speling C de zuigerveergroef-speling D de zuigerveerslot-speling 1p 26 Welk meetgereedschap wordt hierbij gebruikt? A een maatlat B een meetlint C een schuifmaat D een voelermaat GL-0681-a-10-1-o 14 lees verder

15 Met dit meetinstrument wordt een meting uitgevoerd. Beantwoord de vragen 27 en p 27 Wat is de naam van dit meetinstrument? A bandenspanningmeter B meetklok C micrometer D profieldieptemeter 1p 28 Wat is het maatverschil dat de meter aangeeft? A 0,26 mm B 0,74 mm C 10,26 mm D 10,74 mm GL-0681-a-10-1-o 15 lees verder

16 Hier wordt de clinderslijtage van een motor gemeten. Beantwoord de vragen 29 en 30. 1p 29 In welke richting wordt de cilinderslijtage hier gemeten? A in axiale richting B in dwarsrichting C in langsrichting D in radiale richting 1p 30 Bij het aflezen wordt het meetgereedschap heen en weer bewogen (in de richting van de pijl). Waarom wordt het meetgereedschap op deze manier bewogen? 1p 31 Welke onderdelen van een aandrijflijn zijn door de koppeling met elkaar verbonden? A de aandrijfas en de versnellingsbak B de aandrijfas en de wielen C de versnellingsbak en de eindaandrijving D de versnellingsbak en de motor GL-0681-a-10-1-o 16 lees verder

17 Hier is een koppeling met bediening getekend. Beantwoord de vragen 32, 33 en 34. 1p 32 Op welke manier wordt de kracht overgebracht van het koppelingspedaal naar het druklager? A elektrisch B hydraulisch C mechanisch D pneumatisch 1p 33 Welke beweging maakt het druklager als het pedaal wordt ingetrapt? A naar beneden B naar boven C naar links D naar rechts 1p 34 Met welk onderdeel kan de speling van de koppeling afgesteld worden? A met onderdeel 1 B met onderdeel 4 C met onderdeel 6 D met onderdeel 7 GL-0681-a-10-1-o 17 lees verder

18 1p 35 Hier zijn de onderdelen van een koppeling getekend. De motor van de auto draait en het koppelingspedaal is ingetrapt. Kleur het deel van de koppeling dat stilstaat. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 36 Waarvoor dient een versnellingsbak? A Deze maakt het mogelijk om vanuit stilstand weg te rijden. B Deze maakt sportief rijgedrag van de bestuurder mogelijk. C Deze zorgt bij iedere rijsnelheid voor een gunstig motortoerental. D Deze zorgt voor verschillende rijsnelheden bij een constant motortoerental. GL-0681-a-10-1-o 18 lees verder

19 Hier is een versnellingsbak met eindaandrijving getekend. Beantwoord de vragen 37, 38 en 39. 1p 37 Bij een ingeschakelde versnelling gaat de energiestroom via tandwiel D en K. Welke versnelling is dit? A 1e versnelling B 2e versnelling C 3e versnelling D 4e versnelling 1p 38 Wat is de overbrengingsverhouding als de tandwielen C en L ingeschakeld zijn? Laat de berekening zien. 1p 39 Bij welk deel van de aandrijflijn horen de tandwielen G en H? A bij de aandrijfas B bij de achteras C bij de eindaandrijving D bij het differentieel GL-0681-a-10-1-o 19 lees verder

20 1p 40 Hier is een gedeelte van een autoband afgebeeld. Wat geven de bruggetjes (in de witte cirkels) aan? A de scheuren in het loopvlak van de band B de toegestane slijtagegrens van het bandprofiel C een fabrieksfout in het profiel van de band D een ongelijk afgesleten loopvlak van de band 1p 41 Wat is de belangrijkste functie van het profiel op het loopvlak van een band? A Het profiel gaat de slijtage van de band tegen. B Het profiel geeft brede banden een mooi en stoer aanzien. C Het profiel vermindert het geluid van de band op het wegdek. D Het profiel voert het regenwater tussen band en wegdek af. 1p 42 Hier is een doorsnede van een velg met band getekend. Op de band staan de gegevens 195 / 60 R 14. Bij welke maat in de tekening hoort het getal 14? A bij maat A B bij maat B C bij maat C D bij maat D GL-0681-a-10-1-o 20 lees verder

21 1p 43 Waarin verschilt een winterband van een zomerband? A De bandenspanning bij lage temperaturen is anders. B De opbouw en het materiaal van de koordlagen is anders. C De samenstelling van het rubber van de band is anders. D De snelheid waarmee gereden mag worden is anders. 1p 44 Hier zijn onderdelen van een trommelrem getekend. Op welke wijze wordt deze trommelrem bediend? A alleen mechanisch B alleen hydraulisch C mechanisch en hydraulisch D pneumatisch en hydraulisch GL-0681-a-10-1-o 21 lees verder

22 1p 45 Hier is een onderdeel van het remsysteem afgebeeld. Wat is de functie van dit onderdeel? A Het verdeelt de remkracht. B Het vermindert de remkracht. C Het versterkt de rempedaalkracht. D Het zet de rempedaalkracht om in vloeistofdruk. 1p 46 Hier is een gescheiden remsysteem getekend. Welk type gescheiden remsysteem is dit? A een diagonaal gescheiden remsysteem B een radiaal gescheiden remsysteem C een links en rechts gescheiden remsysteem D een voor en achter gescheiden remsysteem GL-0681-a-10-1-o 22 lees verder

23 1p 47 Dit is een schematische tekening van de remzuiger in een remklauw. Kleur in de tekening de ruimte waarin remvloeistof komt. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 48 Hier is een schijfrem met een zwevende remklauw afgebeeld. Kleur het zwevende gedeelte van de remklauw. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 23 lees verder

24 1p 49 Dit zijn drie schematische tekeningen van een voorwielophanging. Welke tekening is van een McPherson-wielophanging? A B C 1p 50 Dit is een schematische tekening van een ABS-systeem. Waarvoor dient onderdeel 1? A Dit meet de slijtage van het remblok. B Dit meet het toerental van het wiel. C Dit signaleert het afremmen van het wiel. D Dit vermindert de remdruk als het wiel slipt. GL-0681-a-10-1-o 24 lees verder

25 1p 51 Hier is een voorwielophanging afgebeeld. Kleur in de tekening de stabilisatorstang. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. 1p 52 Wat is een functie van een stabilisatorstang? A Deze beperkt het overhellen van de auto in een bocht. B Deze houdt de wielophanging stabiel. C Deze voorkomt dat de auto duikt bij het remmen. D Deze zorgt voor richtingstabiliteit bij het rechtuit rijden. 1p 53 Van welk materiaal is de stabilisatorstang gemaakt? A van bimetaal B van lichtmetaal C van roestvast staal D van verenstaal GL-0681-a-10-1-o 25 lees verder

26 Dit is een schematische tekening van een schokdemper. Beantwoord de vragen 54 en 55. 1p 54 Wat is de functie van een schokdemper? 1p 55 Kleur de ruimte van de schokdemper waarin vloeistof zit. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 26 lees verder

27 Hier is schematisch een pneumatisch systeem afgebeeld. Beantwoord de vragen 56 en 57. 1p 56 Wat is de functie van onderdeel 1? A Dit laat lucht door als ventiel B en C ingedrukt worden. B Dit laat lucht door als ventiel B óf ventiel C ingedrukt wordt. C Dit regelt de snelheid waarmee de lucht naar de cilinder stroomt. D Dit voorkomt dat de lucht terugstroomt als ventiel A ingedrukt wordt. 1p 57 Vul de waarheidstabel van dit pneumatisch schema verder in. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. a b c b c Z GL-0681-a-10-1-o 27 lees verder

28 Hier is een gedeelte van een stuurinrichting afgebeeld. Beantwoord de vragen 58 en 59. 1p 58 Welk type stuurinrichting is dit? A een direct stuurhuis met bekrachtiging door pomp 1 B een direct stuurhuis met bekrachtiging door pomp 5 C een indirect stuurhuis met bekrachtiging door pomp 1 D een indirect stuurhuis met bekrachtiging door pomp 5 1p 59 Kleur in de tekening de hogedrukleiding van de stuurinrichting. Gebruik hiervoor de uitwerkbijlage. GL-0681-a-10-1-o 28 lees verder

29 Dit is een schematische tekening van de vier wielen van een auto in een bocht naar rechts. Beantwoord de vragen 60 en 61. M 1p 60 Wat is een kenmerk van deze besturing? A De wielen hebben een afzonderlijk draaipunt. B De wielen hebben een gezamenlijk draaipunt. C De wielen hebben molenbesturing. D De wielen hebben vierwielbesturing. 1p 61 Welk wiel maakt bij deze besturing de grootste draaicirkel? A het linker-voorwiel B het rechter-voorwiel C het linker-achterwiel D het rechter-achterwiel 1p 62 Waarvoor kan dit gereedschap gebruikt worden? A B C D voor het (de-)monteren van balanceergewichten voor het (de-)monteren van remveren voor het verwijderen van spijkers uit banden voor het verwijderen van zuigerveren GL-0681-a-10-1-o 29 lees verder

30 1p 63 Hier is een verlichtingsschema afgebeeld. B14 claxon met luide toon S22 omschakelaar voor claxon B15 claxon met luide toon S23 drukknop voor claxon Hoe kun je de claxons B14 en B15 laten werken? A door het contact aan te zetten en alleen S23 te bedienen B door het contact aan te zetten en S22 en S23 te bedienen C door het contact uit te zetten en alleen S23 bedienen D door het contact uit te zetten en S22 en S23 te bedienen GL-0681-a-10-1-o 30 lees verder

31 Hier zijn enkele bestelnummers van een Ford Fiesta afgebeeld. Beantwoord de vragen 64 en 65. 1p 64 Van een Ford Fiesta 1.4i bouwjaar 2004 moeten de laatste twee dempers vervangen worden. Welke uitlaatnummers moeten besteld worden? 1p 65 Voor de demontage en montage van de uitlaat wordt 1,5 uur arbeidstijd in rekening gebracht. Het uurtarief is 54,- exclusief btw; het btw-tarief is 19%. Wat zijn de montagekosten inclusief btw? Laat ook de berekening zien. GL-0681-a-10-1-o 31 lees verder

32 1p 66 Hier zijn de onderdelen van een wielophanging afgebeeld. 1 Wielbout (110 Nm) 12 Handremkabelsteun 2 Wiellager 13 Bout 3 Bout (60 Nm) 14 Kabelgoot (ABS) 4 Schotelveer 15 Lagersteun achteras 5 Geleidingsstuk voor handremkabel 16 Inbusbout (10 Nm) 6 Bout (60 Nm) 17 Wielsensor (ABS) 7 Handremkabelsteun 18 Bout 8 Handremkabel 19 Schokdemper 9 Moer (65 Nm) 20 Moer (55 Nm) 10 Rubber/metaalsteun 21 Astap 11 Achteraslichaam 22 Remankerplaat met remvoeringen Met hoeveel Nm moet de bevestiging van de schokdemper aan de achteras worden vastgezet? A met 10 Nm B met 55 Nm C met 60 Nm D met 65 Nm GL-0681-a-10-1-o 32 lees verder

33 1p 67 Wat moet je als eerste doen bij een brandwond? A de brandwond behandelen met brandzalf B de brandwond koelen met water C de brandwond schoonmaken D de brandwond steriel afdekken 1p 68 Je collega is aan het werk onder een auto, die alleen op een hydraulische krik steunt. Wat moet je doen? A Je bespreekt de situatie in het eerstvolgende werkoverleg. B Je doet niets, want je collega is daar zelf verantwoordelijk voor. C Je meldt deze situatie nog dezelfde dag aan de chef werkplaats. D Je waarschuwt je collega dat deze situatie niet veilig is. 1p 69 Een voertuig rijdt een afstand van 130 km en verbruikt hierbij 7,7 liter brandstof. De brandstof kost 1,62 per liter. Hoeveel kilometer legt deze auto af met 1 liter brandstof? Laat ook de berekening zien. 1p 70 In welke wet staan de voorschriften voor het veilig werken door werknemers? A in de Arbowet B in de afvalstoffenwet C in de milieuwet D in de ziektewet GL-0681-a-10-1-o* 33 lees verder einde

Examen VMBO-GL 2005 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL 2005 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL. tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 64

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-15.30 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 65 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2008 tijdvak 1 maandag 19 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 66 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 71 punten

Nadere informatie

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB

VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Examen VMBO-KB 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 60

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2014 tijdvak 1 maandag 12 mei 09.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-GL 2003

Examenopgaven VMBO-GL 2003 Examenopgaven VMBO-GL 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 09.00 11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat

Nadere informatie

VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL

VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 60

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2013 1 tijdvak 1 woensdag 15 mei 9.00 uur - 11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 60

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2015 tijdvak 1 dinsdag 12 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 61 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 61 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09.00 10.30 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Het gebruik van een symbolenboekje

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 vrijdag 13 mei 9:00-11:00 uuruur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 vrijdag 13 mei 9:00-11:00 uuruur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2016 tijdvak 1 vrijdag 13 mei 9:00-11:00 uuruur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 62 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 62 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 13:30-15:00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Het gebruik van een symbolenboekje

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2004

Examenopgaven VMBO-KB 2004 Examenopgaven VMBO-KB 2004 tijdvak 1 maandag 24 mei 9:00-11:00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 donderdag 11 mei 09:00-11:00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 donderdag 11 mei 09:00-11:00 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2017 tijdvak 1 donderdag 11 mei 09:00-11:00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 63 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 63 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-KB 2003

Examenopgaven VMBO-KB 2003 Examenopgaven VMBO-KB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 09.00 11.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkboekje. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat

Nadere informatie

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT

De RENAULT ONDERHOUDSBEURT Pagina 5. De Renault onderhoudsbeurt 6. Motor 7. Benzine en dieselmotor / roetfilter 8. Turbo & intercooler 9. Smeersysteem 10. Koelvloeistof systeem 11. In- & uitlaatsysteem 12. Aandrijflijn 13. Handgeschakelde

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 21 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2007 tijdvak 1 maandag 21 mei 9.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 73 punten

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2003

Examenopgaven VMBO-BB 2003 Examenopgaven VMBO-BB 2003 tijdvak 1 maandag 19 mei 13.30 15.00 uur VOERTUIGENTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Het gebruik van een symbolenboekje

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2012 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 45 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2005 VOERTUIGENTECHIEK CSE KB. tijdvak 1 maandag 23 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2005 VOERTUIGENTECHIEK CSE KB. tijdvak 1 maandag 23 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00 11.00 uur VOERTUIGENTECHIEK CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Het gebruik van een symbolenboekje is toegestaan. Dit examen bestaat uit 62

Nadere informatie

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving

Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen. Banden, remmen en aandrijving Gemotoriseerde Tweewielers Motorfietsen Banden, remmen en aandrijving Naam: Klas: Beroepstaak Banden, remmen en aandrijving van motorfietsen Deeltaken Deeltaak 1 Deeltaak 2 Deeltaak 3 Deeltaak 4 Banden

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-BB 2017 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 32 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 19 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 dinsdag 19 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2009 tijdvak 1 dinsdag 19 mei 13.30-15.30 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 65 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 69 punten

Nadere informatie

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 1

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 1 voertuigentechniek SPE KB 2009 minitoets bij opdracht 1 variant d Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 1

X C D X C D. voertuigentechniek CSPE KB minitoets bij opdracht 1 voertuigentechniek CSPE KB 2009 minitoets bij opdracht 1 variant b Naam kandidaat Kandidaatnummer Meerkeuzevragen Omcirkel het goede antwoord (voorbeeld 1). Geef verbeteringen aan volgens voorbeeld 2 of

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2015 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 38 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 14 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-GL. voertuigentechniek CSE GL. tijdvak 1 maandag 14 mei uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-GL 2012 tijdvak 1 maandag 14 mei 09.00-11.00 uur voertuigentechniek CSE GL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 62 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 62 punten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 VOERTUIGENTECHNIEK CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400033-2-702c Het correctievoorschrift

Nadere informatie

De werking van motoren

De werking van motoren 1 Oriëntatie Klaas is één van de jongens van de opleiding die niet op de lagere landbouwschool heeft gezeten. Op zijn vorige school, de MAVO, is er bij het vak Techniek wel iets over motoren gezegd, maar

Nadere informatie

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt.

Vragen. De vierslagmotor. De inlaatslag Figuur laat zien hoe de inlaatslag werkt. De vierslagmotor De vier momenten van het verbrandingsproces kunnen in twee of vier slagen plaatsvinden. Vier slagen komt het meest voor. Als er vier slagen zijn, noem je het verbrandingsproces ook wel

Nadere informatie

Klepspeling stellen mm, bij koude motor

Klepspeling stellen mm, bij koude motor Klepspeling stellen Interval: Inlaat: Uitlaat: 3000 km. 0.10 mm, bij koude motor 0.15 mm, bij koude motor Hoe werkt het? De V50 Nato is een viertakt motor. Dat betekent dat de zuiger in een cilinder twee

Nadere informatie

Mercedes-Benz personenwagens

Mercedes-Benz personenwagens onderhoudsysteem voor type 123 servicebeurt na elke 7.500*/10.000 km of ieder jaar onderhoudsbeurt na elke 15.000*/20.000 km of iedere twee jaar extra werkzaamheden na elke 45.000*/60.000 km of iedere

Nadere informatie

GREEN GARANT Autokeuring

GREEN GARANT Autokeuring 1. Voertuig identificatie 4. Inspectie motorruimte 2. Inspectie voertuig binnenzijde 5. Inspectie onderzijde voertuig 3. Rijtest 6. Uitlezen foutcodes 09-2013 pag. 1 / 5 1. Voertuig identificatie en controle

Nadere informatie

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren:

- Verlichting. Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: - Verlichting Uiteraard is het van groot belang dat je tijdig wordt gezien. De volgende lampen moet je op hun juiste werking controleren: Dimlicht en ongedimd licht. Seinlicht. Achterlicht. Remlicht, van

Nadere informatie

5 Bediening van een koppeling

5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5 Bediening van een koppeling 5. Mechanische bedieningssystemen 5.. Werking In voertuigen met een voetbediende droge enkelvoudige platenkoppeling is een mechanisme noodzakelijk

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB Achter dit examen en het correctievoorschrift is een erratum opgenomen.

voertuigentechniek CSPE BB Achter dit examen en het correctievoorschrift is een erratum opgenomen. Examen VMBO-BB 2011 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Achter dit examen en het correctievoorschrift is een erratum opgenomen.

Nadere informatie

profielvak mobiliteit en transport CSPE GL

profielvak mobiliteit en transport CSPE GL Examen VMBO-GL 2016 gedurende 270 minuten profielvak mobiliteit en transport CSPE GL Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 27

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2016 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Dit examen bestaat uit 35 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Inhoud ONDERHOUDEN WERKTUIGEN TREKKERS EN AANHANGERS

Inhoud ONDERHOUDEN WERKTUIGEN TREKKERS EN AANHANGERS Inhoud 1 Trekkers en aanhangers 7 1.1 Motoren 9 1.2 Koeling 18 1.3 Smering 24 1.4 Brandstofsystemen bij dieselmotoren 30 1.5 Brandstofsystemen bij mengselmotoren 37 1.6 De elektrische installatie van trekkers

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 380 minuten. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Examen VMBO-BB 2010 gedurende 380 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 55 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol

versie dd 28-09-2010 Keuringsprotocol Keuringsprotocol Wat houdt de abc-keuring in? De abc-keuring van Van Abeelen Keuringen geeft inzicht in de actuele technische toestand van een voertuig. Bij de keuring wordt dit protocol stipt gevolgd.

Nadere informatie

Naam:.. Klas: Datum:..

Naam:.. Klas: Datum:.. Naam:.. Klas: Datum:.. Vragen over motoren: 1 Wat is een rootscompressor? Een Roots type supercharger of Rootsblower vindt zijn toepassing in auto's en vrachtwagens in alternatief van een turbolader. Een

Nadere informatie

Onderhoudsprogramma, update

Onderhoudsprogramma, update Volvo Car Corporation Göteborg, Sweden Service Bulletin Personenauto s S70/V70/C70 1997- Hoofdgroep Groep No. Jaar Maand 1 17 0008 98 09 Pagina 1(12) Onderhoudsprogramma, update NL S70/V70/C70-1-17-0008

Nadere informatie

ALGEMEEN Maten van het remsysteem 30

ALGEMEEN Maten van het remsysteem 30 ALGEMEEN Algemeen principeschema van het remsysteem 30 ALGEMEEN Maten van het remsysteem 30 VOOR T R E I N ALGEMEEN Aantrekkoppels (dan.m) 30 VOOR T R E I N ALGEMEEN Aantrekkoppels (dan.m) 30 A C H T E

Nadere informatie

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-GL 2015 gedurende 210 minuten pilot - CSPE M&T GL profiel Mobiliteit en Transport Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit

Nadere informatie

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken)

Welke van de gegeven klepbedieningen maakt gebruik van een onderliggende nokkenas? (aanvinken) Tandwiel 1 heeft 32 tanden en tandwiel 2 heeft 80 tanden. Tandwiel 1 heeft 100 omwentelingen gemaakt. Hoeveel omwentelingen heeft tandwiel gemaakt? Antwoordt:.omwentelingen. Laat hieronder je berekening

Nadere informatie

Opbouw van de motor. Onderdelen van de motor

Opbouw van de motor. Onderdelen van de motor Opbouw van de motor Onderdelen van de motor Cilinderblok (motorblok) In het cilinderblok of motorblok zijn krukas, drijfstangen en zuigers aangebracht. Uiteraard zijn ook de cilinders, waarin de zuigers

Nadere informatie

& U UW GIDS REMSYSTEEM

& U UW GIDS REMSYSTEEM & U UW GIDS REMSYSTEEM HET REMSYSTEEM: CRUCIAAL ELEMENT VOOR UW VEILIGHEID Het moet onmiddellijk en nauwgezet reageren wanneer u daarom vraagt. De belangrijkste elementen zijn de remtrommels, remblokken,

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden.

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Examen VMBO-KB 2014 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE KB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en digitale bestanden. Dit examen bestaat uit 25 opdrachten.

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2002 dinsdag 14 mei 13.30 15.30 uur VOERTUIGENTECHNIEK THEORIE KB inzenden scores Vul de scores van de kandidaten van uw school in op de optisch leesbare formulieren.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4 pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen 4x4 Versie 4.1 VERVALLEN per 1-09-2009 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar

Nadere informatie

************************* **************** ******** ***

************************* **************** ******** *** Bij deelname aan het Tussentijdstoets moet je de volgende documenten overhandigen: een geldig theorie certificaat een wettelijk toegestaan, geldig identiteitsbewijs. ************************* ****************

Nadere informatie

Remmen. Werking en onderhoud. Jaap Blijleven. Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort

Remmen. Werking en onderhoud. Jaap Blijleven. Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort Remmen Werking en onderhoud Jaap Blijleven Volvo Classic Academy 2013 Amersfoort www.volvo-classic.com 1. Inleiding Remmen zijn er voor om de snelheid van de auto te vertragen. Voor onze auto s geldt een

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2007 tijdvak 1 voertuigentechniek CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2006 tijdvak 1 vrijdag 19 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen horen een uitwerkbijlage en een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste

Kleppenmechanisme. A. Uitlaatklep sluit 10 0 na bovenste. B. Uitlaatklep opent 40 0 voor onderste dodepunt; C. Inlaatklep opent 5 0 voor bovenste Kleppenmechanisme Klep timing De nokkenas wordt aangedreven door de krukas. De nokkenas bedient de kleppen en de ontstekingsverdeler. De aandrijving van de nokkenas vindt plaats door middel van tandwielen,

Nadere informatie

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder.

1) Demonteer het wiel. 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. Uitbouwen 1. Uitbouwen 1) Demonteer het wiel 2) Verwijder de remblokken en druk de remzuiger met het juiste gereedschap terug in de cilinder. 3) Maak de remtang los van zijn steun, waarbij de remleiding

Nadere informatie

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies

RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat. Instructies RC030/RC035 Pneumatisch (handmatig) vloeistof afzuigapparaat Instructies Deze kunnen worden gebruikt voor het afzuigen van: Motorolie Versnellingsbak- en transmissieolie Koelvloeistof Remvloeistof Andere

Nadere informatie

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet

Motor start niet. Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect. Startinrichting werkt niet Motor start niet Startinrichting werkt niet Startmotor defect Batterij leeg Elektrische aansluiting(en) defect Motor draait te langzaam om aan te slaan Motor draait voldoende snel maar slaat niet aan Zie

Nadere informatie

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Hyundai i i-drive Cool Airco. Straat Kapt.

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Hyundai i i-drive Cool Airco. Straat Kapt. Bovag checklist dd. 13-9-2017 werkorder 148386 Klant Auto Naam De Auto Avenue Tilburg BV Kenteken 74-THS-5 Straat Kapt. Hatterasstraat 11 Type Hyundai i10 1.1 i-drive Cool Airco Postcode 5015 BB Plaats

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld

Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld pagina 1 van 5 Branchetoetsdocument: Diagnose Transmissiesystemen Handgeschakeld Versie 4.1 VERVALLEN per 1-09-2009 Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 9.00-10.30 uur METAALTECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm)

(zie afbeelding 3) 39-49 Nm (65 mm) 39-49 Nm (57 mm) (zie afbeelding 3) 39-49 Nm (60 mm) 29-39 Nm (11 mm) 1 Montagehandleiding versnellingsbak demontage en montage Standaard NISSAN; TERRANO II (R20); 2.7 TDi 4WD Aanwijzing(en) De motor is in de lengterichting gemonteerd met aangeflenste overbrenging en daarmee

Nadere informatie

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis

De overdrive. Overdrive 1 - Voorste overdrive huis De overdrive Er zijn tijden geweest dat de topsnelheid van auto s als maar toenam. Vooral door de verbetering van de wegen, in het midden van de jaren twintig, was er plotseling behoefte aan een hogere

Nadere informatie

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen

Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen Dieselmanagement (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-03-1) 1 Unit-injectoren en unitpompen De pompverstuiver ook wel unit-injector genoemd is in feite een brandstofinspuitpomp voorzien van een magneetklep

Nadere informatie

Remmen van personenauto s

Remmen van personenauto s Remmen van personenauto s Gebruikte remsystemen: Trommelremmen Schijfremmen Bediening: Mechanisch Hydraulisch 1 Trommelremmen Systemen: Simplex = Dubbelwerkende remcilinder. 1 bekrachtigde en 1 onbekrachtigde

Nadere informatie

METAALTECHNIEK CSE GL

METAALTECHNIEK CSE GL Examen VMBO-GL 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00-11.00 uur METAALTECHNIEK CSE GL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 60 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 63 punten te behalen.

Nadere informatie

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen

REMMEN. Informatie voor de bestuurder. Haal het beste uit uw wagen REMMEN i Informatie voor de bestuurder Haal het beste uit uw wagen STOPPEN VANAF HET BEGIN Hoe werken moderne hydraulische systemen In de begindagen bestonden voertuigremmen uit een mechanisch geheel,

Nadere informatie

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Straat Kapt. Hatterasstraat 11

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Straat Kapt. Hatterasstraat 11 Bovag checklist dd. 18-9-2017 werkorder 148451 Klant Auto Naam De Auto Avenue Tilburg BV Kenteken 83-LRL-3 Straat Kapt. Hatterasstraat 11 Postcode 5015 BB Plaats Tilburg E-mail marco@deautoavenue.nl Type

Nadere informatie

Band plakken. AOC OOST Almelo Groot Obbink

Band plakken. AOC OOST Almelo Groot Obbink AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2020 De fiets met een lekke band. Als je een fiets hebt, krijg je wel eens een lekke band. Dan is het handig als je hem zelf kunt plakken. Controleer eerst het ventiel.

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen.

Examen VMBO-BB. voertuigentechniek CSPE BB. gedurende 360 minuten. Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Examen VMBO-BB 2014 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Achter het correctievoorschrift is een erratum opgenomen. Dit examen

Nadere informatie

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D

profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Examen VMBO-KB 2017 gedurende 120 minuten profielvak produceren, installeren en energie CSPE KB onderdeel D Naam kandidaat Kandidaatnummer Dit onderdeel bestaat uit 7 opdrachten. Voor dit onderdeel zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 26 tijdvak VOERTUIGENTECHNIEK CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK)

VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK) VOERTUIGCONTROLE ( BRAVOK) KAWASAKI ER-6n BANDEN Controlepunten banden: - Bandenspanning: De banden moeten voldoende op spanning zijn. Per motortype is de bandenspanning verschillend, voor en achter is

Nadere informatie

Remvloeistof vervangen

Remvloeistof vervangen Remvloeistof vervangen Interval: Remvloeistof: twee jaarlijks 0,5 liter DOT4 Hoe werkt het? De V50 Nato is voorzien van drie schijfremmen: twee die het voorwiel afremmen en één die het achterwiel afremt.

Nadere informatie

OVERBRENGINGEN II Hoofdstuk 4.5 t/m 4.10

OVERBRENGINGEN II Hoofdstuk 4.5 t/m 4.10 Schooljaar: 2015-2016 OVERBRENGINGEN II Hoofdstuk 4.5 t/m 4.10 KLAS 1A 1B 1C 1D 1E 1F Algemene Techniek H.H. Baromeo INHOUDSOPGAVE Inleiding 4.5. Van Rotatie naar Translatie 4.6. Van Translatie naar Rotatie

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013

Hydrauliek 1 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding In de land- en tuinbouw wordt veel gewerkt met hydraulische installaties, Een trekker heeft een hydraulische hefinrichting waarmee werktuigen opgetild

Nadere informatie

ABS 244 - DUCATO

ABS 244 - DUCATO pagina 1 van 5 ABS 244 - DUCATO pagina 2 van 5 ABS - BESCHRIJVING Het elektronische anti-blokkeersysteem regelt de remdruk op de wielen om slippen te voorkomen ongeacht de conditie van de banden of het

Nadere informatie

Finnik Autorapport - Seat Alhambra

Finnik Autorapport - Seat Alhambra Finnik Autorapport - Seat Alhambra Deze Seat Alhambra komt uit 2011 en kostte toen 48.799. Deze originele Nederlandse auto staat sinds 2011 op kenteken en is voorzien van een benzine motor die 150 PK levert.

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand.

voertuigentechniek CSPE KB Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Examen VMBO-KB 2015 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE KB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen een bijlage, uitwerkbijlagen en een digitaal bestand. Dit examen bestaat uit 27

Nadere informatie

Bergerinstructieboekje versneld wegslepen vrachtwagens

Bergerinstructieboekje versneld wegslepen vrachtwagens Bergerinstructieboekje versneld wegslepen vrachtwagens Inleiding Een incident waarbij vrachtauto s zijn betrokken heeft vaak lange en langdurige fi les tot gevolg. Deze veroorzaken een aanzienlijke economische

Nadere informatie

Banden (B Profilering

Banden (B Profilering Banden (BRAVVO-A) Let bij de controle op eventuele inrijdingen van b.v. spijkers. Zeker met tubeless-banden is dit van groot belang, omdat deze bij een inrijding niet meteen, maar langzaam leeglopen. Reparatie

Nadere informatie

GT Montage/demontage richtlijnen

GT Montage/demontage richtlijnen /UK/01-06/2014 Montage/demontage richtlijnen SUBARU: Forester (I, II, II FL, III), Impreza (G10, G11, FL G11, GR/GV), Legacy (I, II, III, IV, V), L series Leone II, XT Coupe MOTOREN XT 1800, 1.5 i, 1.6

Nadere informatie

Transmissietechniek in motorvoertuigen (5)

Transmissietechniek in motorvoertuigen (5) Transmissietechniek in motorvoertuigen (5) E. Gernaat (ISBN 978-90-79302-02-4) 1 Geautomatiseerde versnellingsbakken De moderne elektronica, al dan niet in combinatie met hydraulica, biedt de mogelijkheid

Nadere informatie

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen.

Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift opgenomen. Examen VMBO-GL en TL 2015 tijdvak 2 woensdag 17 juni 13.30-15.30 uur wiskunde CSE GL en TL Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Achter het correctievoorschrift is een aanvulling op het correctievoorschrift

Nadere informatie

MOTOR. Verbrandingsmotor. Elektrische motor. Hybride. Comburant. (zuurstof in de lucht) Brandstof. Elektriciteit. Brandstof, comburant, elektriciteit

MOTOR. Verbrandingsmotor. Elektrische motor. Hybride. Comburant. (zuurstof in de lucht) Brandstof. Elektriciteit. Brandstof, comburant, elektriciteit MOTOR Verbrandingsmotor Comburant (zuurstof in de lucht) Brandstof Elektrische motor Elektriciteit Hybride Brandstof, comburant, elektriciteit 2 MOTOR Ontsteking (vonk) Benzine Bioéthanol (tarwe, biet,

Nadere informatie

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Seat Mii deurs Chill Out Airco. Straat Kapt.

Bovag checklist. werkorder Klant. Auto. De Auto Avenue Tilburg BV. Seat Mii deurs Chill Out Airco. Straat Kapt. Bovag checklist dd. 2-10-2017 werkorder 148836 Klant Auto Naam De Auto Avenue Tilburg BV Kenteken 4-SXT-03 Straat Kapt. Hatterasstraat 11 Type Seat Mii 1.0 5 deurs Chill Out Airco Postcode 5015 BB Plaats

Nadere informatie

RICHTTIJDEN WERKZAAMHEDEN MICROCAR

RICHTTIJDEN WERKZAAMHEDEN MICROCAR RICHTTIJDEN WERKZAAMHEDEN MICROCAR EXTERIEUR C015 De- en monteren binnenslot portier 0,50 C020 Vervangen van een portier- of achterkleprubber 0,25 C026 De en monteren van de buitenspiegel 0,25 C030 Vervangen

Nadere informatie

Praktijk Vragen over auto

Praktijk Vragen over auto Praktijk Vragen over auto 1 BANDEN: Wat moet je controleren op Auto banden 1- spannig: Meters/Lampjes Juiste banden spanning hangt af: Auto (merk, Type, gewicht) maat Gewicht lading (of aantal personen).

Nadere informatie

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006)

Toetstermen Carrosserietechnicus niveau 3 Praktijk (CREBO-nummer 56051) (versie 05, augustus 2006) Bij het uitoefenen van alle hieronder vermelde vaardigheden dienen de daarbij noodzakelijke technieken en gereedschappen worden toegepast en dient rekening te worden gehouden met eigenschappen van materialen,

Nadere informatie

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de distributie. VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN.

HANDELING Nr. H : Werkzaamheden aan de distributie. VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN. 1 VERVANGING VAN DE STOTERBUSSEN UITBOUWEN. 1. Tap de radiateur af, verwijder vervolgens de motorkap en laat het cilinderblok leeglopen via de aftapplug (1). Om het koelsysteem volledig af te tappen, moet

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR Basis. C code van de toets. P perio de. KENNEN wat moet ik kennen?

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR Basis. C code van de toets. P perio de. KENNEN wat moet ik kennen? PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO CURSUSJAAR 205 206 Basis VAK: Voertuigentechniek METHODE: VT-totaal KLAS: 4 CONTACTUREN: 4 lesuren per week P perio de C code van de toets B bron KENNEN wat moet

Nadere informatie

onderhoudsboekje 50cc Scooter

onderhoudsboekje 50cc Scooter onderhoudsboekje 50cc Scooter Gefeliciteerd met de aankoop van uw agm scooter! Garantie Onderhoudsbeurt Uitgesloten van garantie De garantieperiode van deze scooter gaat in als het bijbehorende kenteken

Nadere informatie

De koeling van de motor.

De koeling van de motor. . AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Inleiding Door de verbranding van brandstof in de motor (= werkslagen) ontstaan zeer hoge temperaturen. ( ± 2000 C.) Deze temperatuur moet worden teruggebracht

Nadere informatie

voertuigentechniek CSPE BB

voertuigentechniek CSPE BB Examen VMBO-BB 2013 gedurende 360 minuten voertuigentechniek CSPE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Bij dit examen horen uitwerkbijlagen. Dit examen bestaat uit 27 opdrachten. Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Pompen AOC OOST Almelo Groot Obbink

Pompen AOC OOST Almelo Groot Obbink AOC OOST Almelo Groot Obbink 01-09-2013 Fietspomp. 1. Waar komt bij deze pomp de lucht binnen? Geef deze plaats aan in de tekening met een pijl. 2. Wanneer komt er lucht onder het manchet bij de zuigslag

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 VOERTUIGENTECHNIEK CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie