Bijlage: Alle Cases op een rij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Alle Cases op een rij"

Transcriptie

1 Bijlage: Alle Cases op een rij B.1 Initiatieven rechtstreeks verbonden aan het primaire proces B.1.1 Het TALON-project Uw naam: Faculteit: Afdeling: Uw Naam van de activiteit: Beschrijving van de activiteit: Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: TALON1 FGW OWI Taal- en letterkunde TALON-project In de tweede projectronde dit jaar ging het over: Internationalisation at home. Hiermee wordt bedoeld studenten internationaal competent te maken zonder dat zij hun thuisinstelling verlaten. Het is van groeiend belang dat studenten internationaal competent zijn. Dat wil zeggen dat studenten worden voorbereid op het professioneel, sociaal en emotioneel functioneren in een internationale en multiculturele context (om even een wat formele definitie erbij te halen, in dit geval die van Nilsson, 2000). Als sinds jaar en dag krijgt dit vorm door studenten te stimuleren een deel van hun studie in het buitenland te laten volgen en door studenten uit het buitenland een deel van hun studie in Amsterdam te laten volgen. Er zijn grote groepen studenten voor wie dit niet mogelijk is of die door omstandigheden of andere redenen hier geen zin in hebben. Voor deze groepen studenten is het mogelijk om vanuit het Amsterdamse in contact te komen met buitenlanders (in relatie tot hun studie) via online werkvormen. De tweede projectronde over 'internationalisation at home' heeft 4 voorstellen opgeleverd die allemaal uitgevoerd gaan worden. In alle voorstellen gaan studenten van T&L samen met studenten aan een buitenlandse universiteit werken aan een opdracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale groepsomgeving, waarin naast documentuitwisseling ook chatten en praten via de webcams mogelijk is. Engels (Manon van der Laaken en Roos van de Zwaard) - studenten uit Venetie en uit Amsterdam verzorgen een digitale rondleiding in een museum voor elkaar. Zweeds (Astrid Surmatz) - studenten Scandinavistiek gaan samen met Zweedse studenten teksten uit Pippi Langkous vertalen en hervertalingen vergelijken. Spaans (Carmen Lie en BÉlen Arias Garcia) - Studenten met Spaans als tweede taal uit Madrid helpen studenten Spaans met hun opdrachten spreek- en schrijfvaardigheid. Duits (Britta Bendieck) - studenten Duits bereiden samen met studenten Nederlands in Freiburg een uitwisselingsreis voor, en voeren die na afloop ook uit. 37

2 ren die na afloop ook uit. Alle projectvoorstellen worden in het tweede semester uitgevoerd. Korte beschrijving ICT-aspecten: zie beschrijving webcams, skype en het nieuwe systeem van SURF voor videoconferencing Adres van website(s), indien beschikbaar: zie boven Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten 5 Hoeveel studenten van de UvA 80 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Het maakt deel uit van een reguliere module Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Chat/MSN Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Tevreden zie boven bij doelstellingen ronde technische en organisatorische zaken EN aansluiting bij ICTsystemen in het buitenland enthousiasme van docenten en zeker ook studenten ervaring op dit gebied opdoen draagvlak ICT-vernieuwingen groter planning, roostering goede projectleiders, een onderwijsdirecteur kan er echt niet bovenop zitten 38

3 Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Structureel In sterke mate Ja, namelijk: past in alle opzichten in het UvA en FGW beleid Digitale Plaatsingstoets FGW Samenwerking met buitenland ihkv Unica Sectorplan Ja 39

4

5 Uw naam: TALON2 Faculteit: FGW Afdeling: Taal- en letterkunde Uw Naam van de activiteit: Talon-project Pippi retranslated: een dialoog over vertalen en over de Zweedse, de Nederlandse en de Afrikaanse Pippi Beschrijving van de activiteit: Samenwerking UvA met verschillende Zweedse universiteiten. De Nederlandse studenten vertalen tekstfragmenten uit de Nederlandse en Afrikaanse vertaling van Pippi terug naar het Zweeds. Dit wordt gepresenteerd in een Blackboard omgeving en digitaal bediscussieerd met Zweedse studenten, promovendi en onderzoekers. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: versiteiten in Stockholm, Uppsala, Karlstad en Umea samenwerking met Zweedse studenten, promovendi en onderzoekers, uni- Korte beschrijving ICT-aspecten: werken in Blackboard omgeving, studenten sturen stukken op en bediscussieren die online (msn en webcam). Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA 1 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 4 Hoeveel studenten van de UvA 12 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 4 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? onderzoekers aan Zweedse universiteiten, 4 Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 5 Wat is de plaats in het curriculum? deel van een reguliere module Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Discussieforum Chat/MSN Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Docent plaatst achtergrondinformatie in Blackboard, theoretische achtergrond van vertalen, links, literatuurverwijzingen, citaten uit vertalingen. Studenten sturen eerst individuele vertalingen op, die in Blackboard geplaatst en dan in groepen bewerkt worden. Tevreden Motivatie Nederlandse studenten neemt toe, de internationale samenwerking wordt makkelijker, stukken kunnen steeds weer geactualiseerd worden, toegankelijkheid van het materiaal is altijd gegarandeerd, uitwisseling van gedachten in "live" contact laat spontane interactie toe. 41

6 Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Aankondiging en begeleiding tijdens Talon-project heeft geholpen, al langer sluimerende plannen eens een keer uit te voeren. Technische problemen i.v.m. surf-omgeving Ongewone internationale benadering vertaalonderzoek, leerproces en motivatie studenten, geplande publicatie uitslagen in tijdschrift, samenwerking ook met Zuid-Afrikaanse professor. Problemen zie boven, technische problemen bij Surf-omgeving kunnen online-ontmoetingen bemoeilijken, maar er zijn oplossingen voor te vinden. Goede technische begeleiding door ICT-personeel, continuïteit technische hulpverlening, begeleiding vooral ook tijdens sessies met digitale internationale ontmoetingen. Ondersteuning door personeel bij plannen, opzetten en structureren van werkzaamheden. Projectgestuurd werken of vrijstelling voor deelname, omdat extra werk voor e-learning bijna niet binnen normale werkuren gedaan kan worden. Eenmalig Een beetje Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Ja, namelijk: Relatie met beleid: Talon projecten binnen faculteit Geesteswetenschappen Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? dersteuning, het zou bijvoorbeeld positief zijn, als verdere projectrondes Dit soort projecten vergt regelmatige en gestructureerde activiteiten en on- binnen Talon of soortgelijke activiteiten mogelijk zouden zijn. ICTbegeleiding in huis en met vaste contactpersonen is ook noodzakelijk. Welke ondersteuningswensen heeft u Op het terrein van subsidiemogelijkheden ICT-inzet Curriculumontwerp Didactisch ontwerp Projectaanvraag Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combina- Ja tie daarvan bezig zijn? Namen: deelnemers aan Talon,,,,,, 42

7 Uw naam: TALON3 Faculteit: FGW Afdeling: Tweede taalverwerving Spaans Uw Naam van de activiteit: Videoconferentie met Spaanse studenten Beschrijving van de activiteit: Vijftien Nederlandse en vijftien Spaanse studenten maken opdrachten en geven elkaar feedback via een surfomgeving. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Universiteit Antonio de Nebrija (Madrid) Korte beschrijving ICT-aspecten: surfomgeving met webcam en videoconferentie Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA 3 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 1 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 1 Hoeveel studenten van de UvA 15 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 15 Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 2 Wat is de plaats in het curriculum? Schrijfvaardigheidcollege Spaans Videoconferencing surfgroep Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. via het net en webcams en videoconferentie studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Tevreden Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering Het buitenland wordt "binnengehaald", direct feedback van native speaker. van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is Pilot proyect van de UvA gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden Contacten in het buitenland zoeken en de surfomgeving leren bedienen. overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Een enthousiaste Madrileense docent gevonden die graag wil samenwerken. Voor de studenten was vooral het tandem learning erg belangrijk. Van de Nederlanders werd hun Spaans gecorrigeerd en van de Spanjaarden werd hun Engels gecorrigeerd. Als er iets "tegenoverstaat"is de slagingskans groter.

8 Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? De techniek, die hapert soms. Goede contacten in het buitenland en er moet iets tegenover staan (kennisvergroten of kennis verbeteren) Structureel In redelijke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Nee Formatie beschikbaar stellen: dus geld en tijd vrijmaken voor docenten die graag aan dit soort proyecten meewerken. Nu is alles met zeer weinig financiële middelen gedaan en in de vrije tijd van de docent. Op het terrein van subsidiemogelijkheden Vinden van partners Stagebegeleiding aan de Universiteit van Bilbao en Mexico City. Ja M. van der Laken, R. van der Zwaard, Ellke Huwiler, Elisabetta Materassi,,, 44

9 Uw naam: TALON4 Faculteit: FGW Afdeling: Opleiding Engels Uw Naam van de activiteit: Talon 3: Taalverwerving via kunst en literatuur Beschrijving van de activiteit: Studenten van de Minor English Proficiency (4) wisselen met studenten Engels van de universiteit van Venetië on-line schrijfopdrachten, presentaties en feedback op die opdrachten en presentaties uit. Studenten in Amsterdam schreven een aantal hoofdstukken voor een reisgids over Amsterdam; de Venetiaanse studenten deden hetzelfde voor Venetië. Ze stuurden elkaar de hoofdstukken toe en gaven feedback op die hoofdstukken, alles via . Later in het project gaven de Amsterdamse studenten een rondleiding in het Engels door het Stedelijk Museum; de Venetianen deden hetzelfde met de Gugenheim Collection. De rondleidingen werden op digitale video opgenomen, gedatastreamed en op Blackboard gezet, waarna de "collega's" in het andere land feedback op de rondleidingen gaven, die weer electronisch werd doorgegeven. De gehele correspondentie werd op Blackboard verzameld. De Venetiaanse docent heeft bij aanvang van het project in beide Amsterdamse werkgroepen een gastcollege gegeven. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: correspondentie, uitwisseling van video's via datastreaming, bezoek van Samenwerking met Ca' Foscari, de Universiteit van Venetië. Internationale buitenlandse docent. Korte beschrijving ICT-aspecten: Gebruik van , blackboard, video-streaming Adres van website(s), indien beschikbaar: Blackboardsites Hoeveel docenten van de UvA 2 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 1 Hoeveel studenten van de UvA 33 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 33 Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 5 Wat is de plaats in het curriculum? Minor Elektronische leeromgeving bv Blackboard Anders, namelijk datastreaming, Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. Om met elkaar te corresponderen, elkaar opdrachten te sturen, elkaar video-opnamen te sturen en die te studenten? bekijken

10 studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? deo-opnamen te sturen en die te bekijken Tevreden Het kost minder geld dan een "echt" uitwisselingsprogramma Het maakt het mogelijk zonder veel extra kosten een diepere realiteit aan de lessen te geven door "echt" buitenlands contact met de bijbehorende noodzaak om in het Engels te communiceren, aangezien dat de enige taal is die beide partijen gemeenschappelijk hebben. Om extra realiteit aan de cursus te geven, en zo de motivatie van studenten en hiermee het rendement te bevorderen (zie ook vorige vraag) De algehele organisatie van het project - het zorgen dat iedereen op tijd zijn/haar materiaal kreeg en daarop reageerde. De studenten vonden het leerzaam en interessant elkaars materiaal te lezen en elkaars rondleidingen te zien/horen en daarop te reageren. De Venetiaanse studenten waren minder gewend met computers te werken, en hadden nog nooit met Blackboard of een vergelijkbaar systeem gewerkt. Een lange voorbereidingstijd. Een goed beeld van de mogelijkheden qua inzet, apparatuur en technische kennis van de partner. Grote computervaardigheid van studenten en docenten aan beide zijden van de grens. Grote motivatie en inzet van docenten en studenten. Vakkundige en snelle ondersteuning door ICT-mensen. Werkende apparatuur. Eenmalig In sterke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Ja, namelijk: Internationalisering at home onderdeel van het beleid van de OWI Meer voorbereidingstijd, en een langere looptijd van de projecten - - Nee 46

11 Uw naam: TALON5 Faculteit: IC Afdeling: ICT Uw Naam van de activiteit: IaH-projecten in het kader van het Talon-project (T&L-FGw) Beschrijving van de activiteit: Vier docenten/docentenkoppels hebben in hun onderwijs leeractiviteiten ontworpen en uitgevoerd waarbij hun Amsterdamse sudenten online samenwerken met studenten in het buitenland. Deze projecten worden door Jeannet Bierling en Peter J. Dekker begeleid. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Venetie en uit Amsterdam verzorgen een digitale rondleiding in een muse- - Engels (Manon van der Laaken en Roos van de Zwaard) - studenten uit um voor elkaar. - Zweeds (Astrid Surmatz) - studenten Scandinavistiek gaan samen met Zweedse studenten teksten ui Korte beschrijving ICT-aspecten: Samenwerkingomgevingen: Sharepoint, Blackboard, Talentransit webcam: Skype/Breeze video conferencing Adres van website(s), indien beschikbaar: - volg de link over de tweede projectronde (IaH) Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 3 Hoeveel studenten van de UvA 70 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 30 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? cursus Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Content management systeem Discussieforum Chat/MSN Anders, namelijk Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Neutraal communicatie meer aandacht voor internationalisering in het onderwijs organisatie (zaal, apparatuur), techniek (installatie, userbeheer, etc) 47

12 overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? motivatie studenten en docenten ondanks tegenslagen Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? slecht werkende techniek, te korte voorbereidingstijd ondersteuning, werkende technologie Structureel In sterke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Ja, namelijk: De UvA zelf, die graag het onderwijs wil internationaliseren. resultaten opschalen Ja Peter Mesker, Ckees van Oijen, Astrid Surmatz, Manon van der Laaken, Roos van der Zwaard, Carmen Lie, Britta Bendieck 48

13 Uw naam: TALON6 Faculteit: IC (maar werkzaam voor faculteit der Geesteswetenschappen) Afdeling: Ic- O2DG Uw Naam van de activiteit: Talonprojectronde "Internationalisation at Home" Beschrijving van de activiteit: Internationaal samenwerkingsverband van 4 modulen bij Taal & Letterkunde, met studenten van een buitenlandse universiteit. Bedoeling is wederzijds van elkaar te leren, door uitwisselen van documenten/contacten/ervaringen. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Contact via webcams, , documentuitwisseling, msn en Blackboard. Universiteit van Freiburg, Universiteit in Madrid, Universiteit van Venetie en aantal studenten uit Universiteit Goteborg. Korte beschrijving ICT-aspecten: Samenwerking en uitwisseling digitaal - Msn, mail, surfnetgroepen met breeze, Talentransit en Skype, Blackboard, streaming server UvA Adres van website(s), indien beschikbaar: allemaal verschillende Bb's en surfnetgroepen Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 6 Hoeveel studenten van de UvA 55 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 30 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? mijn collega en ik als ICTO-consultants en 2 student-assistenten Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? vormt onderdeel van huidig curriculum Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Discussieforum Chat/MSN Anders, namelijk surfgroepen met breeze en talentransit met skype Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. om de contacten op meerdere manieren vorm te geven studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Tevreden Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? snel contact mogelijk op verschillende manieren (als het werkt). Toch meerwaarde boven . Mogelijk ook te praten in andere taal met elkaar (als het werkt). Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is Voortkomend uit wensen van docenten gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden Techniek overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Leuk als het werkt en contacten op juiste manier tot stand komen. Studenten zijn bereid er tijd en moeite in te steken en vinden het leuk.

14 Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? ten zijn bereid er tijd en moeite in te steken en vinden het leuk. Technische problemen. Problemen met afspraken in zuid-europa. Verschillende indelingen in periodes van onderwijs. Financiering alleen beetje hier en niet daar. Vrijblijvendheid van onderwijs in bepaalde landen. tijd en geld en goede technische mogelijkheden aan beide kanten. Genoeg mogelijkheden tot ondersteuning. Eenmalig In redelijke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Ja, namelijk: Relatie met beleid: komt voort uit een groter project Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Opnemen in structureel onderwijs en hiervoor geld blijven uittrekken. Welke ondersteuningswensen heeft u Op het terrein van subsidiemogelijkheden ICT-inzet Didactisch ontwerp Vinden van partners Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combina- Ja tie daarvan bezig zijn? Namen: peter Dekker,,,,,, 50

15 B.1.2 I4-project Uw naam: I4-1 Faculteit: FdR Afdeling: ICT Uw Naam van de activiteit: Videoconferencing Beschrijving van de activiteit: Promoting interdisciplinary, interuniversity and international education via ICT: networks and behaviour has a dual nature, direct and indirect. Directly, the project aims to inventory and learn from existing Internationalization at Home (IaH) best practices; to identify critical design dimensions (technological, educational, administrative, financial and cultural) for an IaH program; and to develop an IaH course format that might be used across different domains. In this sense, the project is a domain-crossing development project. Indirectly, through the actual implementation of the developed IaH course format in the new interdisciplinary domain Network Science the project aims to lay a stepping stone toward the development a worldwide top curriculum in this interdisciplinary domain, bridging cutting-edge research and education, and stimulating global team work. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Harvard University, Peking University, Turku University, UvA Korte beschrijving ICT-aspecten: Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn Hoeveel studenten van de UvA Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn Zijn er nog anderen bij Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? 51

16 studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: 52

17 Uw naam: I4-2 Faculteit: FMG Afdeling: Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Uw Naam van de activiteit: The project i4 Promoting Interdisciplinary, Interuniversity and International education via ICT: Networks and Behavior has a dual nature, direct and indirect" Beschrijving van de activiteit: Opzetten van een internationale cursus over netwerken en gedrag. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele Studenten in verschillende landen volgen tegelijkertijd de cursus. * C.M. buitenlandse instellingen: Kan Institute for Geography, Planning and International Developmetn Studies at the University of Amsterdam * Center for Research in Experimental Economics and Political Decision-Making at the University of Amsterdam * SCO Kohnstamm Institute for Research in Educational Sciences at the University of Amsterdam * Educational Technology Unit at the University of Turku, Finland * Program on Networked Governance at the Harvard University Kennedy School of Genverment * Universiteit van Peking Korte beschrijving ICT-aspecten: Videoconferencing, digitale leeromgeving, streaming video, podcasting Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn Hoeveel studenten van de UvA Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Keuzevak C.M. Kan-Instituut Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Website Chat/MSN Podcasting Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. Nog onbekend studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld Fysieke mobiliteit is nauwelijk haalbaar in dit project. ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? 53

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen

Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand. Samenvatting en aanbevelingen Home & Away Uitwisselingsstudenten begeleiden op afstand Samenvatting en aanbevelingen 1. Inleiding Studentenmobiliteit en interuniversitaire uitwisselingsprogramma s krijgen een prominente plaats op

Nadere informatie

Blended learning op de FCJ

Blended learning op de FCJ Blended learning op de FCJ Afstudeerscriptie Benjamin Groenewoud #1539623 Bedrijfsbegeleider: Harry Smals Docentbegeleider: Mieke Westveen Datum: 24 juni 2011 Blended learning op de FCJ 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Didactische Technologie

Didactische Technologie Didactische Technologie Peter Lakeman, Jetske Vleugel, Jaap Wilmink HvA DOO Mens en Technologie Leerjaar 3, 2012 2013 Modules Voorwoord 1 Digitaliseren van lesstof 2 Technologie in het onderwijs 3 Digitale

Nadere informatie

Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren" (vd Veen, de Boer & Collis)

Didactiek voor Web-leeromgevingen: Actief leren (vd Veen, de Boer & Collis) Veen, J. van der, Boer, W.F. de, & Collis, B. A. (2000). Didactiek voor Web-leeromgevingen: "Actief leren". Notitie in het kader van het SURF TeleTOPAB project,(deelproject T9). Dinkel Instituut, UT, Enschede

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

De huiskamer als cursuslokaal

De huiskamer als cursuslokaal DE BEHOEFTE AAN MEER FLEXIBILITEIT IN HET LEERPROCES WORDT STEEDS GROTER. DAT HEEFT TE MAKEN MET NIEUWE TECHNOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN, NIEUWE ONDERWIJSKUNDIGE INZICHTEN, MAAR OOK MET GEWOONTEN: MENSEN RAKEN

Nadere informatie

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk

E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk W O R K I N G P A P E R Frits Schulte E-coaching van docenten-in-opleiding in de opleidings- en schoolpraktijk Bevindingen uit de E-coaching pilots van het project E-didactiek van het Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Social Software in het onderwijs

Social Software in het onderwijs Colofon Titel Social Software in het onderwijs Auteur Pierre Gorissen, P.Gorissen@fontys.nl Fontys Hogescholen Afdeling Onderwijs Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek Postbus 347, 5600AH Eindhoven

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0

CMDA-toolkit. Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 CMDA-toolkit Afstudeerproject Document: Eindrapport Versie: 2.0 Student: E-mail: Studentnummer: Projectnaam: Externe professional: Begeleider: Tweede lezer: Nadine Buizert Nadine.Buizert2@hva.nl 520808

Nadere informatie

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006

Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Eén ELO voor de UU Expertisecentrum ICT in het onderwijs, IVLOS December 2006 Colofon Auteur(s): Ineke Lam, Wilfred Rubens, Robert-Jan Simons Korte beschrijving: In dit rapport wordt verslag gedaan van

Nadere informatie

Samenwerkend leren met behulp van ICT

Samenwerkend leren met behulp van ICT Samenwerkend leren met behulp van ICT Door Wilfred Rubens Binnen het voortgezet onderwijs wordt steeds vaker gebruik gemaakt van Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), dat kan worden omschreven

Nadere informatie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie

Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie Adinda van Gaalen Rosa Becker Renate Gielesen Sjoerd Roodenburg Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen: een vergelijkende studie 2 Internationaliseringsplannen van hogeronderwijsinstellingen:

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2

Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2 Instellingsbreed Programma Onderwijs IPO Open Universiteit Nederland Gebruikerservaringen met een virtuele klas 2 evaluatierapport IPO-project Online Begeleiding 3e ronde pilots 2008 juni 2008 Alex Ruis

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering

onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering onderwijsdroom in uitvoering 1 onderwijsdroom in uitvoering voorwoord Voor je ligt de publicatie Onderwijsdroom in uitvoering, een bundeling met best practices van de Netwerkschool. Het doel: ervoor zorgen

Nadere informatie

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht

Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Rapport Onderwijs met educatieve games bij de Universiteit Utrecht Expertisecentrum ICT in het Onderwijs, IVLOS R.M. Filius S.F. Akkerman Januari 2008 Colofon Auteurs: Renée Filius Sanne Akkerman Korte

Nadere informatie

Basiscursus Geo-Informatie

Basiscursus Geo-Informatie Basiscursus Geo-Informatie student driven learning 1 Versie: GIPSY rapport 2004-01 versie 2.5 Auteurs: Paul van den Heuvel, Ron van Lammeren, Petra Wentzel, Patris van Boxtel, Peter de Klein, Bram Aarts,

Nadere informatie

Messen ist wissen. ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst

Messen ist wissen. ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst Messen ist wissen ( Meten is weten ) Maikel Munsters 29.08.2011-06.01.2012 Grubbenvorst BEDRIJF BEST Websolutions Adres: Engelbert Dorsstraat 38 Postcode: 5971VG Plaats: Grubbenvorst Telefoon: 077-32 70

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai

Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s. Campus Blend using Sakai Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario s Campus Blend using Sakai Betreft Van Voor Rapport D: Migratiescenario s Wytze Koopal & Stanley Portier Opdrachtgever (Sir Bakx) Van TeleTOP naar Sakai: migratiescenario

Nadere informatie

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie