Bijlage: Alle Cases op een rij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: Alle Cases op een rij"

Transcriptie

1 Bijlage: Alle Cases op een rij B.1 Initiatieven rechtstreeks verbonden aan het primaire proces B.1.1 Het TALON-project Uw naam: Faculteit: Afdeling: Uw Naam van de activiteit: Beschrijving van de activiteit: Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: TALON1 FGW OWI Taal- en letterkunde TALON-project In de tweede projectronde dit jaar ging het over: Internationalisation at home. Hiermee wordt bedoeld studenten internationaal competent te maken zonder dat zij hun thuisinstelling verlaten. Het is van groeiend belang dat studenten internationaal competent zijn. Dat wil zeggen dat studenten worden voorbereid op het professioneel, sociaal en emotioneel functioneren in een internationale en multiculturele context (om even een wat formele definitie erbij te halen, in dit geval die van Nilsson, 2000). Als sinds jaar en dag krijgt dit vorm door studenten te stimuleren een deel van hun studie in het buitenland te laten volgen en door studenten uit het buitenland een deel van hun studie in Amsterdam te laten volgen. Er zijn grote groepen studenten voor wie dit niet mogelijk is of die door omstandigheden of andere redenen hier geen zin in hebben. Voor deze groepen studenten is het mogelijk om vanuit het Amsterdamse in contact te komen met buitenlanders (in relatie tot hun studie) via online werkvormen. De tweede projectronde over 'internationalisation at home' heeft 4 voorstellen opgeleverd die allemaal uitgevoerd gaan worden. In alle voorstellen gaan studenten van T&L samen met studenten aan een buitenlandse universiteit werken aan een opdracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een speciale groepsomgeving, waarin naast documentuitwisseling ook chatten en praten via de webcams mogelijk is. Engels (Manon van der Laaken en Roos van de Zwaard) - studenten uit Venetie en uit Amsterdam verzorgen een digitale rondleiding in een museum voor elkaar. Zweeds (Astrid Surmatz) - studenten Scandinavistiek gaan samen met Zweedse studenten teksten uit Pippi Langkous vertalen en hervertalingen vergelijken. Spaans (Carmen Lie en BÉlen Arias Garcia) - Studenten met Spaans als tweede taal uit Madrid helpen studenten Spaans met hun opdrachten spreek- en schrijfvaardigheid. Duits (Britta Bendieck) - studenten Duits bereiden samen met studenten Nederlands in Freiburg een uitwisselingsreis voor, en voeren die na afloop ook uit. 37

2 ren die na afloop ook uit. Alle projectvoorstellen worden in het tweede semester uitgevoerd. Korte beschrijving ICT-aspecten: zie beschrijving webcams, skype en het nieuwe systeem van SURF voor videoconferencing Adres van website(s), indien beschikbaar: zie boven Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten 5 Hoeveel studenten van de UvA 80 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Het maakt deel uit van een reguliere module Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Chat/MSN Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Tevreden zie boven bij doelstellingen ronde technische en organisatorische zaken EN aansluiting bij ICTsystemen in het buitenland enthousiasme van docenten en zeker ook studenten ervaring op dit gebied opdoen draagvlak ICT-vernieuwingen groter planning, roostering goede projectleiders, een onderwijsdirecteur kan er echt niet bovenop zitten 38

3 Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Structureel In sterke mate Ja, namelijk: past in alle opzichten in het UvA en FGW beleid Digitale Plaatsingstoets FGW Samenwerking met buitenland ihkv Unica Sectorplan Ja 39

4

5 Uw naam: TALON2 Faculteit: FGW Afdeling: Taal- en letterkunde Uw Naam van de activiteit: Talon-project Pippi retranslated: een dialoog over vertalen en over de Zweedse, de Nederlandse en de Afrikaanse Pippi Beschrijving van de activiteit: Samenwerking UvA met verschillende Zweedse universiteiten. De Nederlandse studenten vertalen tekstfragmenten uit de Nederlandse en Afrikaanse vertaling van Pippi terug naar het Zweeds. Dit wordt gepresenteerd in een Blackboard omgeving en digitaal bediscussieerd met Zweedse studenten, promovendi en onderzoekers. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: versiteiten in Stockholm, Uppsala, Karlstad en Umea samenwerking met Zweedse studenten, promovendi en onderzoekers, uni- Korte beschrijving ICT-aspecten: werken in Blackboard omgeving, studenten sturen stukken op en bediscussieren die online (msn en webcam). Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA 1 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 4 Hoeveel studenten van de UvA 12 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 4 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? onderzoekers aan Zweedse universiteiten, 4 Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 5 Wat is de plaats in het curriculum? deel van een reguliere module Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Discussieforum Chat/MSN Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Docent plaatst achtergrondinformatie in Blackboard, theoretische achtergrond van vertalen, links, literatuurverwijzingen, citaten uit vertalingen. Studenten sturen eerst individuele vertalingen op, die in Blackboard geplaatst en dan in groepen bewerkt worden. Tevreden Motivatie Nederlandse studenten neemt toe, de internationale samenwerking wordt makkelijker, stukken kunnen steeds weer geactualiseerd worden, toegankelijkheid van het materiaal is altijd gegarandeerd, uitwisseling van gedachten in "live" contact laat spontane interactie toe. 41

6 Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Aankondiging en begeleiding tijdens Talon-project heeft geholpen, al langer sluimerende plannen eens een keer uit te voeren. Technische problemen i.v.m. surf-omgeving Ongewone internationale benadering vertaalonderzoek, leerproces en motivatie studenten, geplande publicatie uitslagen in tijdschrift, samenwerking ook met Zuid-Afrikaanse professor. Problemen zie boven, technische problemen bij Surf-omgeving kunnen online-ontmoetingen bemoeilijken, maar er zijn oplossingen voor te vinden. Goede technische begeleiding door ICT-personeel, continuïteit technische hulpverlening, begeleiding vooral ook tijdens sessies met digitale internationale ontmoetingen. Ondersteuning door personeel bij plannen, opzetten en structureren van werkzaamheden. Projectgestuurd werken of vrijstelling voor deelname, omdat extra werk voor e-learning bijna niet binnen normale werkuren gedaan kan worden. Eenmalig Een beetje Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Ja, namelijk: Relatie met beleid: Talon projecten binnen faculteit Geesteswetenschappen Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? dersteuning, het zou bijvoorbeeld positief zijn, als verdere projectrondes Dit soort projecten vergt regelmatige en gestructureerde activiteiten en on- binnen Talon of soortgelijke activiteiten mogelijk zouden zijn. ICTbegeleiding in huis en met vaste contactpersonen is ook noodzakelijk. Welke ondersteuningswensen heeft u Op het terrein van subsidiemogelijkheden ICT-inzet Curriculumontwerp Didactisch ontwerp Projectaanvraag Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combina- Ja tie daarvan bezig zijn? Namen: deelnemers aan Talon,,,,,, 42

7 Uw naam: TALON3 Faculteit: FGW Afdeling: Tweede taalverwerving Spaans Uw Naam van de activiteit: Videoconferentie met Spaanse studenten Beschrijving van de activiteit: Vijftien Nederlandse en vijftien Spaanse studenten maken opdrachten en geven elkaar feedback via een surfomgeving. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Universiteit Antonio de Nebrija (Madrid) Korte beschrijving ICT-aspecten: surfomgeving met webcam en videoconferentie Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA 3 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 1 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 1 Hoeveel studenten van de UvA 15 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 15 Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 2 Wat is de plaats in het curriculum? Schrijfvaardigheidcollege Spaans Videoconferencing surfgroep Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. via het net en webcams en videoconferentie studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Tevreden Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering Het buitenland wordt "binnengehaald", direct feedback van native speaker. van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is Pilot proyect van de UvA gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden Contacten in het buitenland zoeken en de surfomgeving leren bedienen. overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Een enthousiaste Madrileense docent gevonden die graag wil samenwerken. Voor de studenten was vooral het tandem learning erg belangrijk. Van de Nederlanders werd hun Spaans gecorrigeerd en van de Spanjaarden werd hun Engels gecorrigeerd. Als er iets "tegenoverstaat"is de slagingskans groter.

8 Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? De techniek, die hapert soms. Goede contacten in het buitenland en er moet iets tegenover staan (kennisvergroten of kennis verbeteren) Structureel In redelijke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Nee Formatie beschikbaar stellen: dus geld en tijd vrijmaken voor docenten die graag aan dit soort proyecten meewerken. Nu is alles met zeer weinig financiële middelen gedaan en in de vrije tijd van de docent. Op het terrein van subsidiemogelijkheden Vinden van partners Stagebegeleiding aan de Universiteit van Bilbao en Mexico City. Ja M. van der Laken, R. van der Zwaard, Ellke Huwiler, Elisabetta Materassi,,, 44

9 Uw naam: TALON4 Faculteit: FGW Afdeling: Opleiding Engels Uw Naam van de activiteit: Talon 3: Taalverwerving via kunst en literatuur Beschrijving van de activiteit: Studenten van de Minor English Proficiency (4) wisselen met studenten Engels van de universiteit van Venetië on-line schrijfopdrachten, presentaties en feedback op die opdrachten en presentaties uit. Studenten in Amsterdam schreven een aantal hoofdstukken voor een reisgids over Amsterdam; de Venetiaanse studenten deden hetzelfde voor Venetië. Ze stuurden elkaar de hoofdstukken toe en gaven feedback op die hoofdstukken, alles via . Later in het project gaven de Amsterdamse studenten een rondleiding in het Engels door het Stedelijk Museum; de Venetianen deden hetzelfde met de Gugenheim Collection. De rondleidingen werden op digitale video opgenomen, gedatastreamed en op Blackboard gezet, waarna de "collega's" in het andere land feedback op de rondleidingen gaven, die weer electronisch werd doorgegeven. De gehele correspondentie werd op Blackboard verzameld. De Venetiaanse docent heeft bij aanvang van het project in beide Amsterdamse werkgroepen een gastcollege gegeven. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: correspondentie, uitwisseling van video's via datastreaming, bezoek van Samenwerking met Ca' Foscari, de Universiteit van Venetië. Internationale buitenlandse docent. Korte beschrijving ICT-aspecten: Gebruik van , blackboard, video-streaming Adres van website(s), indien beschikbaar: Blackboardsites Hoeveel docenten van de UvA 2 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 1 Hoeveel studenten van de UvA 33 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 33 Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? 5 Wat is de plaats in het curriculum? Minor Elektronische leeromgeving bv Blackboard Anders, namelijk datastreaming, Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. Om met elkaar te corresponderen, elkaar opdrachten te sturen, elkaar video-opnamen te sturen en die te studenten? bekijken

10 studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? deo-opnamen te sturen en die te bekijken Tevreden Het kost minder geld dan een "echt" uitwisselingsprogramma Het maakt het mogelijk zonder veel extra kosten een diepere realiteit aan de lessen te geven door "echt" buitenlands contact met de bijbehorende noodzaak om in het Engels te communiceren, aangezien dat de enige taal is die beide partijen gemeenschappelijk hebben. Om extra realiteit aan de cursus te geven, en zo de motivatie van studenten en hiermee het rendement te bevorderen (zie ook vorige vraag) De algehele organisatie van het project - het zorgen dat iedereen op tijd zijn/haar materiaal kreeg en daarop reageerde. De studenten vonden het leerzaam en interessant elkaars materiaal te lezen en elkaars rondleidingen te zien/horen en daarop te reageren. De Venetiaanse studenten waren minder gewend met computers te werken, en hadden nog nooit met Blackboard of een vergelijkbaar systeem gewerkt. Een lange voorbereidingstijd. Een goed beeld van de mogelijkheden qua inzet, apparatuur en technische kennis van de partner. Grote computervaardigheid van studenten en docenten aan beide zijden van de grens. Grote motivatie en inzet van docenten en studenten. Vakkundige en snelle ondersteuning door ICT-mensen. Werkende apparatuur. Eenmalig In sterke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Ja, namelijk: Internationalisering at home onderdeel van het beleid van de OWI Meer voorbereidingstijd, en een langere looptijd van de projecten - - Nee 46

11 Uw naam: TALON5 Faculteit: IC Afdeling: ICT Uw Naam van de activiteit: IaH-projecten in het kader van het Talon-project (T&L-FGw) Beschrijving van de activiteit: Vier docenten/docentenkoppels hebben in hun onderwijs leeractiviteiten ontworpen en uitgevoerd waarbij hun Amsterdamse sudenten online samenwerken met studenten in het buitenland. Deze projecten worden door Jeannet Bierling en Peter J. Dekker begeleid. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Venetie en uit Amsterdam verzorgen een digitale rondleiding in een muse- - Engels (Manon van der Laaken en Roos van de Zwaard) - studenten uit um voor elkaar. - Zweeds (Astrid Surmatz) - studenten Scandinavistiek gaan samen met Zweedse studenten teksten ui Korte beschrijving ICT-aspecten: Samenwerkingomgevingen: Sharepoint, Blackboard, Talentransit webcam: Skype/Breeze video conferencing Adres van website(s), indien beschikbaar: - volg de link over de tweede projectronde (IaH) Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 3 Hoeveel studenten van de UvA 70 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 30 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? cursus Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Content management systeem Discussieforum Chat/MSN Anders, namelijk Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Neutraal communicatie meer aandacht voor internationalisering in het onderwijs organisatie (zaal, apparatuur), techniek (installatie, userbeheer, etc) 47

12 overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? motivatie studenten en docenten ondanks tegenslagen Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? slecht werkende techniek, te korte voorbereidingstijd ondersteuning, werkende technologie Structureel In sterke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Ja, namelijk: De UvA zelf, die graag het onderwijs wil internationaliseren. resultaten opschalen Ja Peter Mesker, Ckees van Oijen, Astrid Surmatz, Manon van der Laaken, Roos van der Zwaard, Carmen Lie, Britta Bendieck 48

13 Uw naam: TALON6 Faculteit: IC (maar werkzaam voor faculteit der Geesteswetenschappen) Afdeling: Ic- O2DG Uw Naam van de activiteit: Talonprojectronde "Internationalisation at Home" Beschrijving van de activiteit: Internationaal samenwerkingsverband van 4 modulen bij Taal & Letterkunde, met studenten van een buitenlandse universiteit. Bedoeling is wederzijds van elkaar te leren, door uitwisselen van documenten/contacten/ervaringen. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Contact via webcams, , documentuitwisseling, msn en Blackboard. Universiteit van Freiburg, Universiteit in Madrid, Universiteit van Venetie en aantal studenten uit Universiteit Goteborg. Korte beschrijving ICT-aspecten: Samenwerking en uitwisseling digitaal - Msn, mail, surfnetgroepen met breeze, Talentransit en Skype, Blackboard, streaming server UvA Adres van website(s), indien beschikbaar: allemaal verschillende Bb's en surfnetgroepen Hoeveel docenten van de UvA 6 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn 6 Hoeveel studenten van de UvA 55 Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten 0 Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn 30 Zijn er nog anderen bij Ja Zo ja, wie? mijn collega en ik als ICTO-consultants en 2 student-assistenten Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? vormt onderdeel van huidig curriculum Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Discussieforum Chat/MSN Anders, namelijk surfgroepen met breeze en talentransit met skype Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. om de contacten op meerdere manieren vorm te geven studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Tevreden Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? snel contact mogelijk op verschillende manieren (als het werkt). Toch meerwaarde boven . Mogelijk ook te praten in andere taal met elkaar (als het werkt). Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is Voortkomend uit wensen van docenten gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden Techniek overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Leuk als het werkt en contacten op juiste manier tot stand komen. Studenten zijn bereid er tijd en moeite in te steken en vinden het leuk.

14 Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? ten zijn bereid er tijd en moeite in te steken en vinden het leuk. Technische problemen. Problemen met afspraken in zuid-europa. Verschillende indelingen in periodes van onderwijs. Financiering alleen beetje hier en niet daar. Vrijblijvendheid van onderwijs in bepaalde landen. tijd en geld en goede technische mogelijkheden aan beide kanten. Genoeg mogelijkheden tot ondersteuning. Eenmalig In redelijke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Ja, namelijk: Relatie met beleid: komt voort uit een groter project Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Opnemen in structureel onderwijs en hiervoor geld blijven uittrekken. Welke ondersteuningswensen heeft u Op het terrein van subsidiemogelijkheden ICT-inzet Didactisch ontwerp Vinden van partners Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combina- Ja tie daarvan bezig zijn? Namen: peter Dekker,,,,,, 50

15 B.1.2 I4-project Uw naam: I4-1 Faculteit: FdR Afdeling: ICT Uw Naam van de activiteit: Videoconferencing Beschrijving van de activiteit: Promoting interdisciplinary, interuniversity and international education via ICT: networks and behaviour has a dual nature, direct and indirect. Directly, the project aims to inventory and learn from existing Internationalization at Home (IaH) best practices; to identify critical design dimensions (technological, educational, administrative, financial and cultural) for an IaH program; and to develop an IaH course format that might be used across different domains. In this sense, the project is a domain-crossing development project. Indirectly, through the actual implementation of the developed IaH course format in the new interdisciplinary domain Network Science the project aims to lay a stepping stone toward the development a worldwide top curriculum in this interdisciplinary domain, bridging cutting-edge research and education, and stimulating global team work. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: Harvard University, Peking University, Turku University, UvA Korte beschrijving ICT-aspecten: Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn Hoeveel studenten van de UvA Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn Zijn er nog anderen bij Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? 51

16 studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: 52

17 Uw naam: I4-2 Faculteit: FMG Afdeling: Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Uw Naam van de activiteit: The project i4 Promoting Interdisciplinary, Interuniversity and International education via ICT: Networks and Behavior has a dual nature, direct and indirect" Beschrijving van de activiteit: Opzetten van een internationale cursus over netwerken en gedrag. Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele Studenten in verschillende landen volgen tegelijkertijd de cursus. * C.M. buitenlandse instellingen: Kan Institute for Geography, Planning and International Developmetn Studies at the University of Amsterdam * Center for Research in Experimental Economics and Political Decision-Making at the University of Amsterdam * SCO Kohnstamm Institute for Research in Educational Sciences at the University of Amsterdam * Educational Technology Unit at the University of Turku, Finland * Program on Networked Governance at the Harvard University Kennedy School of Genverment * Universiteit van Peking Korte beschrijving ICT-aspecten: Videoconferencing, digitale leeromgeving, streaming video, podcasting Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn Hoeveel studenten van de UvA Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn Zijn er nog anderen bij Nee Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Keuzevak C.M. Kan-Instituut Elektronische leeromgeving bv Blackboard Videoconferencing Website Chat/MSN Podcasting Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. Nog onbekend studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld Fysieke mobiliteit is nauwelijk haalbaar in dit project. ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? 53

18 Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? Ontbreken van een cursus op ditgebied Video-conferencing faciliteiten, culturele verschillen Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de activiteit te laten slagen? Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? Eenmalig In sterke mate Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen: Ja, namelijk: Past in beleidsplan van verbeteren communicatie tussen studenten en docenten dmv elearling Ophouden met het reorganiseren van ICT-diensten en het eindeloos frustreren frustreren van mensen. Maak ICT voorzieningen UvA engelstalig. Ja 54

19 Uw naam: I4-3 Faculteit: IC Afdeling: ICT Uw DU-project I4 Networks Naam van de activiteit: ontwikkeling van een (deel van de) masteropleiding sociale geografie o.b.v. het concept Internationalisation at home, i.c.m. o.a. een fysiek verblijf (summercourse) Beschrijving van de activiteit: online samenwerken op afstand met Harvard (VS), VU, Turku-university, UT, Peking University (China) Beschrijving internationale aspecten en namen eventuele buitenlandse instellingen: zie input van Elenna Dugundji Korte beschrijving ICT-aspecten: Adres van website(s), indien beschikbaar: Hoeveel docenten van de UvA 1 Hoeveel docenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel docenten van buitenlandse universiteiten zijn Hoeveel studenten van de UvA Hoeveel studenten van andere Nederlandse universiteiten Hoeveel studenten van buitenlandse universiteiten zijn Zijn er nog anderen bij Zo ja, wie? Wat is de studielast per student voor de UvAstudenten in EC's (European Credits/ECTS)? Wat is de plaats in het curriculum? Hoe wordt ICT precies gebruikt door docenten c.q. studenten? Bent u tevreden over de ICT-toepassingen? Wat de meerwaarde is van het ICT-gebruik, bijvoorbeeld ten opzichte van fysieke mobiliteit, verbetering van het onderwijsleerproces, etc.? Wat zijn de belangrijkste redenen dat deze activiteit is gestart? Wat was de grootste moeilijkheid die moest worden overwonnen? Welke sterke punten (slaagfactoren) kent de activiteit? innovatie financiering gedreven projectleider 55

20 Welke zwakke punten (mogelijke faalfactoren) kent veel ambities, veel betrokkenen de activiteit? Wat zijn de absoluut noodzakelijke condities om de op korte termijn een sterk en eenvoudige ontwerp van de onderwijsactiviteiten dat goed gecommuncieerd kan woden naar alle betrokken om draag- activiteit te laten slagen? vlak te houden en richting te kunnen geven aan vervolg Gaat het hier om een eenmalige activiteit of is dit een 2.0 structureel onderdeel van de opleiding? In welke mate wordt u gesteund door uw instituut? 5.0 Is er een duidelijke relatie met het beleid van uw instituut, faculteit, de UvA als geheel? Relatie met beleid: Wat zijn uw aanbevelingen ten aanzien van toekomstige initiatieven en toekomstig beleid? Welke ondersteuningswensen heeft u Zijn er wellicht ICT-activiteiten waarvan u op de hoogte bent, die momenteel niet gebruikt worden voor internationaliseringsactiviteiten, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er wellicht internationaliseringsactiviteiten waar u van op de hoogte bent, die momenteel niet voorzien zijn van ICT-gebruik, maar die daarvoor wel geschikt zouden zijn? Zijn er collega's waarvan u weet dat zij hetzij met internationalisering, of met ICT&O, of met de combinatie daarvan bezig zijn? Namen:

ICTOnationalisering aan de Universiteit van Amsterdam

ICTOnationalisering aan de Universiteit van Amsterdam ICTOnationalisering aan de Universiteit van Amsterdam Henk Sligte Bruno Emans Amsterdam, oktober 2006 SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam De motivatie van Nederlandse studenten neemt toe,

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit

Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Onderwijsparade 2008 Internationalisering zonder mobiliteit Kristi Jauregi & Renée Filius Wat is internationaal onderwijs? Internationaal onderwijs verschilt van nationaal onderwijs: Intercultureel karakter

Nadere informatie

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht

Reflectie. Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO. EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Reflectie Dr. Mark Frederiks Coördinator internationalisering NVAO EP-Nuffic Studenten internationaliseren in eigen land 5 februari 2015, Utrecht Inleiding IaH studies zijn belangrijke bijdrage aan discussie

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden Open Universiteit Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Europees onderwijs over Vrije Software en Open Standaarden (*) en Wouter Tebbens (**) (*) (**) Voorzitter, Free Knowledge Institute Wat is Vrije Software? Begrip geïntroduceerd

Nadere informatie

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF

BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF De Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA BREED Geïntegreerd Interdisciplinair INNOVATIEF Geesteswetenschappen Geesteswetenschappen in Amsterdam 1 Voorbeelden van structurele samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens

Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens Massive Open Online Courses Droom of nachtmerrie? Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Inhoud MOOC? Aanleiding MOOC e-learning: doelen en opzet Deelname, tevredenheid, participatie Geleerde lessen!2

Nadere informatie

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding

College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding College of Child Development & Education Studeren in het buitenland: Pedagogische Wetenschappen, Onderwijskunde, Lerarenopleiding 14 november 2014 Programma Jelka Driehuis, coördinator Internationalisering

Nadere informatie

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente

Het I*Teach project. Innovative Teacher BG/05/B/P/PP-166 038. Nico van Diepen Universiteit Twente Het I*Teach project Innovative Teacher B Nico van Diepen Universiteit Twente Overzicht Het project De doelen De resultaten De plannen Het project Internationaal / EU Leonardo Partners - Sofia University

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006

Blended Learning in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 in de praktijk Welke keuzes moeten gemaakt worden binnen flexibel onderwijs? Pieter Swager, 21 november 2006 Interne notitie Hogeschool INHOLLAND in het kader van het project New Blends, in de praktijk.

Nadere informatie

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG

Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned. Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Ict op de universitaire lerarenopleidingen: trends, issues & lessons learned Alessandra Corda ICLON/UL Frits van Kouwenhove UOCG/RUG Inhoud presentatie Trends rond ICT in de lerarenopleiding Voorbeelden

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT?

VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? VIRTUELE MOBILITEIT: EEN ALTERNATIEF VOOR OF EEN AANVULLING OP FYSIEKE MOBILITEIT? Ilse Op de Beeck Leuvens Instituut voor Media en Leren KU Leuven 30 juni 2014 14 e Frans-Nederlandse Ontmoetingsdagen

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens

Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT. Wilfred Rubens Docenten effectiever professionaliseren dankzij ICT Wilfred Rubens Programma Introductie Huidige situatie docentprofessionalisering digitale didactiek Perspectieven op een alternatief Voorbeelden en leervragen

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Online begeleiden. Steven Verjans Centre for Learning Sciences and Technologies Open Universiteit Nederland. #SoEDL

Online begeleiden. Steven Verjans Centre for Learning Sciences and Technologies Open Universiteit Nederland. #SoEDL Online begeleiden Steven Verjans Centre for Learning Sciences and Technologies Open Universiteit Nederland #SoEDL Kleine anecdote Student bij Haagse Hogeschool Volgt keuzevak bij Sheffield Hallam Uni Groep

Nadere informatie

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008

ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI. Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 ICT IN HET ONDERWIJS JAARPLAN 2008-2009 MEDIA & COMMUNICATIE INSTITUUT JAARPLAN ICTO M&CI Auteur: J. Gritter Versie: Definitief Datum: December 2008 Goedkeuring onderwijsdirecteur: Inhoud 1. Inleiding...3

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren).

Dit format kan ook gebruikt worden voor een uitvoeriger eindrapportage (svp apart aanleveren). Eindrapportage ICTO Fonds projecten Deze factsheet vraagt om een aantal gegevens als afsluiting van uw ICTO fonds project. De (beknopte)gegevens van alle projecten worden op de ICTO site (http://www.ic.uva.nl/icto/)

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 12 Verschil 213 tov. 212 21 3 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 225 221

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

We zijn op de goede weg!

We zijn op de goede weg! Interview met etutor Hans Troost, School of Education Hogeschool INHOLLAND Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, december 2005 We zijn op de goede weg! Het gesprek met Hans Troost vindt plaats op de

Nadere informatie

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken

Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Persoonlijke Competentie Ontwikkeling in Leernetwerken Prof. dr. Rob Koper Onderwijstechnologisch Expertise Centrum Conferentie Onderwijsinnovatie Het Boek Voorbij, Hogeschool Zuyd, Heerlen 30-5-200-7

Nadere informatie

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK?

IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? IK WIL DE MOGELIJKHEDEN VAN ONLINE ONDERWIJS VERKENNEN WAAR BEGIN IK? Dit stappenplan neemt je mee langs vragen die relevant zijn als je online onderwijs wilt ontwikkelen: waarom wil je inzetten op online

Nadere informatie

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016

Blended Learning. Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Blended Learning Dr. Coyan Tromp UvA - Institute for Interdisciplinary Studies Presentatie voor studentencolloqium 1-3-2016 Who am I Curriculum Developer & Assistent Professor Interdisciplinary Programmes

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 19 Verschil 214 tov. 213 7-5-212 6-5-213 5-5-214 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 16 Verschil 214 tov. 213 16-4-212 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 283 3319

Nadere informatie

Rekenen: ook in de andere vmbo vakken

Rekenen: ook in de andere vmbo vakken Rekenen: ook in de andere vmbo vakken verdiepingsconferenties Freudenthal Instituut Korte inhoud werkgroep Het onderhouden en uitbreiden van rekenvaardigheden is een belangrijk thema in klas 3 en 4 van

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Blended Learning & Crossmedia Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Blended Learning & Crossmedia Probleemomgeving De Faculteit Communicatie & Journalistiek (FCJ) van de Hogeschool Utrecht (HU) profileert zich als een instituut waar

Nadere informatie

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten

Naar een facultair meerjarenplan Opbrengst visiebijeenkomsten Naar een facultair meerjarenplan 2016-2021 Opbrengst visiebijeenkomsten Het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen heeft eind mei en begin juni visiebijeenkomsten georganiseerd voor respectievelijk

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren

VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren VELOV-leergemeenschap Digitaal Leren Welke richting slaan we in met de lerarenopleiding? Hoe is het om in 2020 in de lerarenopleiding te studeren? Hoe ziet de leraar van de toekomst eruit? Zijn mobiele

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling

Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Vooraanmeldingen per instelling voor Bachelor Opleidingen (1e jrs) Bachelor vooraanmeldingen per instelling Aantal week 24 Verschil 213 tov. 212 13 6 211 aantal % Radboud Universiteit Nijmegen 479 417

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven

Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren. Katrien Struyven Disseminatie: artikels schrijven, presenteren en publiceren Katrien Struyven Ervaringen Wie heeft pogingen ondernomen of reeds een artikel geschreven? Hoe heb je dit ervaren? Wie heeft er reeds deelgenomen

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Docentencursus Zuyd, juni 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel neutraal

Nadere informatie

Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen?

Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid. Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? Lerend netwerk gelijke onderwijskansen in Noord en Zuid Een bijdrage aan de internationalisering van opleidingsonderdelen? Velov-Velon conferentie, 4 en 5 februari 2016 VVOB Lerend Netwerk GOK in N en

Nadere informatie

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI)

Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatie Grassrootsproject 2012-2013: KENNISCLIPS VOOR ACTIVEREND ONDERWIJS (FNWI) Evaluatieverslag van de projectleider over de resultaten van het Grassrootsplan maximaal 2 A4-tjes, Dit verslag wordt

Nadere informatie

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens

OpenU, DLWO en curriculum. Wilfred Rubens OpenU, DLWO en curriculum Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Ambitie OU Concept OpenU bij OLW Curriculum? Onderdeel OpenU als casus curriculum Demonstratie Open Universiteit: spin

Nadere informatie

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho

Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Afstandsonderwijs (AO) binnen de lerarenopleiding Katho Vraagstelling/Probleemstelling Omschrijving: De opleiding via afstandsonderwijs is ontstaan vanuit een vraag op de arbeidsmarkt. Er was een tekort

Nadere informatie

Workshop Internationalisation at home. Frans van Hoek 15 November 2016

Workshop Internationalisation at home. Frans van Hoek 15 November 2016 Workshop Internationalisation at home Frans van Hoek 15 November 2016 Inleiding Doel workshop Definities Beleid en activiteiten gericht op Int@home Stellingen en discussievragen Wie zitten er in de zaal?

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries

Tweetalig basisonderwijs in het Gooi. Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Learning Beyond Boundaries Tweetalig basisonderwijs in het Gooi Bent u op zoek naar een basisschool die tweetalig onderwijs in een internationale omgeving aanbiedt

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer 15/073 Aan : College van Bestuur Van : Universiteitsraad Onderwerp : Engelse spreekvaardigheid van docenten Status : Ter bespreking Behandeling in : Commissie OOS, 9 juni

Nadere informatie

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu

Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs. Handboek nr. 2in serie. www.epathways.eu Een CPD Handboek voor leraren beroepsonderwijs Handboek nr. 2in serie www.epathways.eu Wat is de Flipped Classroom? De flipped classroom (letterlijk vertaald: het omgedraaide klaslokaal) kreeg zijn naam

Nadere informatie

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open!

Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Tweetalig Onderwijs: Er gaat een wereld voor je open! Inhoud presentatie Algemene inleiding Leerlingen naar lokalen Specifieke info voor ouders Wat is TTO? CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

TeleTrainer: training in de e van het leren

TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer: training in de e van het leren TeleTrainer voor elke docent die betrokken is bij ICT in het onderwijs geschikt voor beginner, gevorderde en specialist geschikt voor verschillende rollen rondom

Nadere informatie

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens

Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media. Wilfred Rubens Ontwerpsessie professionaliseringstraject digitale media Wilfred Rubens Trouw, 21 oktober 2014 Uit de peiling blijkt dat het aantal scholen voor voortgezet onderwijs dat structureel overschakelt met een

Nadere informatie

Beta s rol in toekomstige PhD programma s

Beta s rol in toekomstige PhD programma s Sessie Lunteren, over Verleden, heden en toekomst van het PhD onderwijs Beta s rol in toekomstige PhD programma s Geert-Jan van Houtum Wetenschappelijk directeur van Onderzoeksschool Beta voor Operations

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

ICT in het onderwijs

ICT in het onderwijs ICT in het onderwijs Wilfred Rubens DNA-middag, Interstudie NDO Foto: turtlemom_nancy Bron: Digital Birmingham Technologische ontwikkelingen (o.a. breedband) + inzichten in didactiek = potentie voor onderwijs

Nadere informatie

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana

Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Cooperation between Departments of Computer Science and Information technology in the Netherlands, Ethiopia and Ghana Kees Smit, Centre for International Cooperation, VU Aemro Bizuneh Bahir Dar University

Nadere informatie

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking

Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking Bètasamenwerking UvA en VU Karen Maex, Peter van Tienderen, Hubertus Irth & Gert Grift Overzicht van aanpak en stand van zaken van de samenwerking FNWI- FEW/FALW, versie april 2015 Eén gedeeld uitgangspunt

Nadere informatie

Communicatiestrategiëen voor de international classroom

Communicatiestrategiëen voor de international classroom Communicatiestrategiëen voor de international classroom Jan D. ten Thije, Floor van Dalen en Karen Schoutsen Master Interculturele Communicatie www.jantenthije.eu Even voorstellen Studie: Nederlandse taal

Nadere informatie

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master

SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT An Erasmus Mundus master SEFOTECH.NUT JOINT DEGREE awarded: M.Sc. Degree in Food Science, Technology and Nutrition SEFOTECH.NUT 2 History of the project -90s : IPs on brewing, wine making,

Nadere informatie

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006

Door Pieter Swager, Lectoraat elearning, mei 2006 Interview met etutor Jaap Jansen, Docent en coördinator van internationale Master Visual Knowledge Building (VKB) van de School of Communication & Media Rotterdam (Hogeschool INHOLLAND) Door Pieter Swager,

Nadere informatie

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt.

Waarom is juist dit model geschikt om het doel te bereiken? Omdat door live streaming de interactie vergroot wordt. Pilot Naam Instelling VCR course UM UM Studenten Aantal Ronde 2 Datum uitvoering 2011 Contactpersoon Katerina Bohle Carbonel Introductie van de pilot. Waarom deze pilot? Doelstelling Voor de cursus VCR

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016

Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016 Internationalisering in ons curriculum Studeren in het buitenland informatie schijf 1 18 februari 2016 en 9 maart 2016 Welkom Waar gaan we op in? Visie en uitgangspunt internationalisering Internationalisering

Nadere informatie

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept

Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Lessen ICT-Lyceum Studeren op afstand - Een verbindingsconcept Situatie De ICTopleidingen van het Deltion staan op nummer 1 in de MBO-keuzegids. Hierdoor trekt de opleiding studenten uit een groot deel

Nadere informatie

Op weg naar EUR-strategie online leren

Op weg naar EUR-strategie online leren Op weg naar EUR-strategie online leren SURF Symposium Open en Online Education, 11 maart 2014 Dr. Gerard Baars Directeur Risbo en projectleider deelprogramma online leren EUR Bouwstenen strategie online

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Algemene informatie 2012/2013

Algemene informatie 2012/2013 1 Algemene informatie 2012/2013 1. Wat zou je willen doen in het buitenland? 2. Wanneer zou je naar het buitenland willen? 3. Waar zou je naar toe willen? 2 Bilateraal programma Tweezijdige uitwisseling

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

De indeling van de sector Onderwijs

De indeling van de sector Onderwijs De indeling van de sector Onderwijs Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in acht subsectoren: 1 Lerarenopleiding basisonderwijs 2 Tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 11 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE

SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING ONDERWIJSPROJECT VOOR SINOLOGIE PILOOTPROJECT VOOR EEN UNIVERSITEITSBREED PROGRAMMA OG SINOLOGIE SERVICE-LEARNING Wat is service-learning? Nieuw of niet? Goodpractices uit Latijns-Amerika,

Nadere informatie

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer

Hordenloop naar open en online onderwijs. Wilfred Rubens Robert Schuwer Hordenloop naar open en online onderwijs Wilfred Rubens Robert Schuwer 36 punts 28 punts http://www.flickr.com/photos/gowestphoto/3955671300/sizes/o/ http://www.flickr.com/photos/sophistechate/2777266738/sizes/l/

Nadere informatie

Weblectures & Organisatie

Weblectures & Organisatie Weblectures & Organisatie Wat komt er allemaal bij kijken als u weblectures in de instelling wilt introduceren? Klaus Hoven Academy for Leisure NHTV Breda Weblectures & Organisatie Meeste docenten hebben

Nadere informatie

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit.

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Kaat Delrue Joke Mornie 15 januari 2013 Op onze website: Studenten krijgen de mogelijkheid om een internationale ervaring

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016

BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 BUITENHOUT COLLEGE Scholingsplan schooljaar 2015-2016 Scholingsplan Buitenhout College schooljaar 2015-2016 1 1. Inleiding De wettelijke verplichting tot het maken van een scholingsplan is de formele reden

Nadere informatie

Cursusontwikkeling / Centrale ELO

Cursusontwikkeling / Centrale ELO Cursusontwikkeling / Centrale ELO Leo Wagemans 7 september 2011 Overleg met Leeuwenborgh opleidingen Agenda Uitgangspunten van de OU Onderwijsontwerp en ontwikkeling ADDIE-cyclus Ontwikkelteam / Cursusteam

Nadere informatie

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015.

Prikkelen tot leren. door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming. Presentatie bij: V&VN-congres 2015. Prikkelen tot leren door de didactische inzet van Virtuele Werelden en Serious Gaming Presentatie bij: V&VN-congres 2015 Lokatie: De Reehorst, Ede Datum: 29-01-2015 Dr. W.J.Trooster Drs. E. Ploeger Domein

Nadere informatie

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs

Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Didactische meerwaarde van de ELO in het Primair Onderwijs Verkenning rondom mogelijkheden, meerwaarde en aandachtspunten 27 januari 2011 NOT Academie Presentatie: Arnout Vree a.vree@avetica.nl www.avetica.nl

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing

HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing HIB-seminar 4 juni 2015 Internationalisering doe je samen: de docent maakt het verschil TAAL & INTERNATIONALISERING Maike Verhagen & Marion Hemsing International Office Saxion University of Applied Sciences

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student is

Nadere informatie

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok

Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek. Prof. dr. Perry den Brok Nieuwe didactiek vwo 2 en 3 Connect College: resultaten van een onderzoek Prof. dr. Perry den Brok Betrokkenen Connect College (opdrachtgever) Kennisnet (subsidie onderzoek) Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland

Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Conferentie Examinering in de bpv 31 mei 2013 Workshop : handboeken BPV en het buitenland Andre van Voorst : sr adviseur Kenwerk / Examenwerk Mirjam Hensels : projectleider BPV Handboeken Programma Inleiding

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers

Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021. Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers Aanbod Erasmus-uitwisseling 2014-2021 Vakgroep PP07 (ontw-pers-soc) Coördinator Wim Beyers http://www.maastrichtuniversity.nl/ Christine Majelle (international relations officer) maakt je wegwijs in het

Nadere informatie

Voorlichting en studiekeuze

Voorlichting en studiekeuze Pilot 4: Voorlichting en studiekeuze Pilot Naam Instelling Vak naam Studenten Aantal Ca. 150 Ronde 2 Voorlichting en studiekeuze UU Voorlichting Datum uitvoering 2010-2011 Variant Voorlichtingsweblecture

Nadere informatie

Trends rond virtuele leeromgevingen. Peter B. Sloep Eindhoven, 10 maart 2003

Trends rond virtuele leeromgevingen. Peter B. Sloep Eindhoven, 10 maart 2003 Trends rond virtuele leeromgevingen Peter B. Sloep Eindhoven, 10 maart 2003 Wie ben ik? Halve lector educatieve functies van ICT Half lid van OUNL otecontwikkelprogramma ontwikkeling onderwijsmodelleringstaal

Nadere informatie

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen

Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Blended Learning in de praktijk: een kwestie van kiezen Handreiking bij het maken van keuzes Show & Share 2008 10 april 2008 Pieter Swager / Jos Fransen Opbouw presentatie Blended Learning definitie[s]

Nadere informatie

De ICT trends in de toekomst

De ICT trends in de toekomst UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM De ICT trends in de toekomst Michiel van Geloven 4 oktober 2001 UvA 4 oktober 2001 Michiel van Geloven 1 Wat komt er op ons af? de omgeving verandert wat er landelijk gebeurt

Nadere informatie