Jaarverslag Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010. Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2010 Intrakoop, voor kostenbesparing in de zorg

2 Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit hun partner- en leveranciersnetwerken. Dat kunnen ze pas echt goed doen, als ze maximaal inzicht hebben in de integrale kosten van hun zorgdienstverlening. Deze transparantie is nodig om de beste besluiten te kunnen nemen. Missie Intrakoop verlaagt de kosten voor de inkoop van producten en diensten, zodat uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Met onze specialistische kennis van inkoop en logistiek, ondersteund door het inkoopvolume en de kennis van onze leden en leveranciers, maken we markten transparant en brengen we ze in beweging. Collectieve en individuele dienstverlening Intrakoop biedt haar ruim 500 leden keuze uit meer dan 100 raamovereenkomsten. Zij kunnen leveranciers en contracten kiezen, die het beste bij hun instelling passen. Binnen deze raamovereenkomsten staat keuzevrijheid voor instellingen voorop. Naast deze collectieve dienstverlening levert Intrakoop individuele dienstverlening aan leden met: Intrakoop Services Intrakoop E-inkopen Intrakoop Energie Colofon Uitgave: Jaarverslag 2010 Tekst: Brontekst, Arnhem en Intrakoop, Waardenburg Ontwerp en vormgeving: Adform ontwerp, Zaltbommel Illustraties: Ilse Weisfelt, Adform ontwerp Druk: Leerdam Druk, Leerdam

3 Voorwoord 2010 Is een cruciaal jaar voor Intrakoop geweest. Zouden we de groei, ingezet in 2008 en 2009, door kunnen zetten? Hoe realistisch waren onze verwachtingen? Hebben wij naar onze leden toe kunnen waarmaken wat we hebben beloofd? En hoe succesvol is de individuele dienstverlening? De bemiddelde omzet groeit door, ook in We bieden onze leden raamovereenkomsten op meerdere gebieden aan en gaan door met het verstevigen van onze relaties met Intrakoop-leveranciers. We gaan partnerships aan om de dienstverlening aan leden te optimaliseren met als einddoel: samen besparingen realiseren in de zorg. De vraag naar individuele inkoopdienstverlening groeit sterk. Intrakoop Energie blijft toonaangevend op het gebied van energieadvies en -inkoop. Leden maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden die Intrakoop E-inkopen biedt. Tegelijkertijd groeit in korte tijd het aantal opdrachten van Intrakoop Services op het gebied van individuele inkoopdienstverlening. De reacties van onze leden zijn zeer positief. organisatie inzichtelijk. Ook helpen zij u inzicht te geven in de kwaliteit van de dienstverlening van uw leveranciers. Ook leden zetten zich in 2010 weer in voor hun inkoopcoöperatie. De samenwerking met de verschillende aanbestedingsteams, gebruikersgroepen, de contractbeheergroepen en de klankbordgroep ervaren we als zeer prettig. Het helpt ons om samen met leden de beste inkoopoplossingen in de zorg te blijven bieden. Het groeiend aantal intekeningen, de succesvolle commitmentovereenkomsten en de hoge opkomsten bij Intrakoop-bijeenkomsten tonen aan dat we de juiste dingen doen. Intrakopers zijn gedreven, resultaatgericht en deskundig. U kunt ons daarop aanspreken! Wij zijn klaar voor de toekomst. We hebben de strategische koers voor vastgesteld. Een belangrijke stap om ook in de komende jaren samen goede zorg beter betaalbaar te maken. De rol van Intrakoop op de zorgmarkt in Nederland is uniek. En daar kunnen we unieke dingen mee doen. In 2010 introduceren we de Intrakoop Inkoopcheck en de Leveranciersprestatiemetingen. Deze maken kosten en besparingsmogelijkheden binnen uw Frank Kaptein, directeur/bestuurder Samen maken we goede zorg beter betaalbaar. Intrakoop de inkoopcoöperatie van de zorg 3

4 Inhoudsopgave Verantwoording raad van toezicht 5 Strategische koers 7 Leden 8 Intrakoop in cijfers 8 Ledenservice en adviseurs 8 Ledenbijeenkomsten 9 Regio- en themabijeenkomsten 10 Ledenonderzoeken 10 Communicatie en PR 11 Interne organisatie 17 Organisatiestructuur en personeelsbestand 17 Identiteitstraject 19 Informatisering 19 Deelname in netwerken 19 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening Klankbordgroep 25 Inkoopdienstverlening 13 Collectieve dienstverlening 13 Individuele dienstverlening 14 Intrakoop Service 14 Intrakoop E-inkopen 14 Intrakoop Energie 15 Nieuwe dienstverleningsvormen 15 Dienstverlening gericht op ziekenhuizen 15 Medicijnen 16 Lopende onderzoeken 16 Leveranciersprestatiemeting 16 Intrakoop Inkoopcheck 16 Raad van toezicht

5 Verantwoording raad van toezicht Het zijn turbulente tijden voor de Nederlandse gezondheidszorg. Zorginstellingen in de care en cure sector zien het aantal ouderen en chronisch zieken toenemen. Het leidt tot nog meer vraag naar zorgprofessionals. Intussen stijgen de totale zorguitgaven jaar in jaar uit. Alleen de inkoopkosten bedragen al meer dan 14 miljard. Het besparingspotentieel door verdergaande inkoopsamenwerking is enorm. De bemiddelde omzet vanuit Intrakoop-raamovereenkomsten steeg, ook in Het voorbije jaar was dan ook een succesvol jaar. In financieel opzicht, maar inkoop en Intrakoop staan op alle niveaus in de zorg en daarbuiten ook beter op de kaart. Het daarvoor ontwikkelde communicatietraject en de persoonlijke benadering beginnen zijn vruchten af te werpen. De algemene ledenvergadering heeft in 2010 ingestemd met een statutenwijziging op voorstel van de raad van toezicht over de lidmaatschapseisen. Tegelijkertijd zijn onderdelen in de statuten scherper geformuleerd en geactualiseerd. In 2010 heeft drs. Adrie van Osch besloten om afscheid te nemen als lid van de raad van toezicht. Wij zijn hem dank verschuldigd voor de oorspronkelijke wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak heeft vervuld. De raad van toezicht bedankt de directeur/bestuurder en alle medewerkers voor de energieke en succesvolle wijze waarop zij hebben bijgedragen aan de intrinsieke groei van Intrakoop. Innovatie staat centraal in alle maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de gezondheidszorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. De nieuwe strategische koers van Intrakoop sluit daarbij aan. Naast meer creatieve collectieve inkoopoplossingen kunnen leden bij Intrakoop ook terecht voor individuele ondersteuning bij inkooptrajecten en facilitair advies. Frank Staal, voorzitter De raad van toezicht heeft viermaal vergaderd met een vastomlijnd vergaderschema, waaronder het jaarlijks evalueren van het functioneren van de raad. Daarnaast hebben enkele extra bijeenkomsten plaatsgevonden over bijzondere thema s. De uitgangspunten en de toepassing van de zorgbrede governance code zijn verder in de bedrijfsvoering verankerd. 5

6 6

7 Strategische koers Een vanzelfsprekende samenwerking Een vanzelfsprekende samenwerking. Daar willen we naartoe. Samenwerking vooral met onze leden maar ook met onze leveranciers. In 2010 heeft Intrakoop haar nieuwe strategische koers voor de jaren vastgesteld. We blijven onze collectieve inkoopdienstverlening uitbreiden. Op bestaande en nieuwe markten. We doen dat in samenwerking met onze leden, die deelnemen in aanbestedingsteams, contractbeheergroepen en de klankbordgroep. We denken dat de meeste besparingen te realiseren zijn op het gebied van voeding, energie en medische materialen. Intrakoop E-inkopen groeit door en ook Intrakoop Services heeft op het gebied van de individuele inkoopdienstverlening enorme stappen gemaakt. In de strategische koers focussen we op het investeren in onze relaties, het werken aan vernieuwende inkoop oplossingen en het ontwikkelen van efficiënte, toegankelijke samenwerkingsprocessen. Customer intimacy: Hoe onze leden met Intrakoop samenwerken, bepalen zij zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat een vanzelfsprekende en gecommitteerde samenwerking tot omvangrijke besparingen op inkoop en logistieke kosten leidt. Niet alleen het bundelen van volumes en kennis helpt bij het realiseren van kostenbesparingen. Ook het delen van informatie levert inzichten op die inkopers kunnen helpen bij het stellen van prioriteiten en het maken van de juiste inkoopkeuzes. Met onze leveranciers gaan we hechte partnerships aan. Samen gaan we voor de beste dienstverlening in de zorg op het gebied van productkwaliteit, logistieke dienstverlening en prijs. Zij krijgen feedback op hun prestaties, service en klantvriendelijkheid. We proberen de integrale kosten voor onze leden zoveel mogelijk te verlagen. Dit kan alleen door een nauwe samen werking met onze leveranciers. Product leadership: De positie van Intrakoop op de inkoopmarkt in Nederland is uniek. Daardoor kunnen we vernieuwende inkoopoplossingen voor onze leden ontwikkelen. Inkooptools als de Intrakoop Inkoopcheck en de Leveranciersprestatiemeting zijn hier goede voorbeelden van. Intussen bieden we meer dan 100 collectieve raamovereenkomsten aan. We zijn actief op meer markten en bieden binnen raamovereenkomsten individueel maatwerk aan. Bovendien garanderen we de laagste prijs die voldoet aan de kwaliteitseisen van leden. Operational excellence: We investeren in 2010 vooral in onze computersystemen om de toegankelijkheid van informatie voor Intrakoop-medewerkers, leden, leveranciers en partners te verbeteren. Transparantie Intrakoop helpt bij het maken van de juiste inkoop keuzes. Om de beste besluiten te kunnen nemen, hebt u maximaal inzicht nodig in uw integrale kosten. Intrakoop brengt die transparantie, ondersteund door de kennis en het volume van leden en leveranciers én door de bereidheid informatie te delen. We zorgen ervoor dat over bodige kosten uit de keten verdwijnen. Zodat het mogelijk wordt écht een bijdrage te leveren aan de verlaging van kosten en uw instelling meer geld kan besteden aan de kwaliteit van de zorg. Want daar zijn we op uit: samen goede zorg beter betaalbaar maken. 7

8 Leden Intrakoop in cijfers Intrakoop verwelkomt in nieuwe leden. Het totaal aantal leden komt daarbij op 500 (stand: 31 december 2010). Het totaal aantal locaties stijgt van in 2009 naar in De bemiddelde omzet stijgt naar ruim 365 miljoen ten opzichte van 352 miljoen in Deze stijging is onder andere toe te schrijven aan omzet uit nieuwe overeenkomsten. Bemiddelde omzet Intrakoop miljoen 365 miljoen In 2010 keren we aan onze leden in totaal ruim 4,3 miljoen aan bonussen uit: een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Deze bonussen zijn een aanvulling op de af-factuur kortingen die leveranciers direct aan Intrakoop-leden uitkeren. Leden kunnen ervoor kiezen om, in plaats van hun bonusuitkering te ontvangen, het bedrag te besteden aan individuele dienstverlening van Intrakoop. Enkele leden maken hier gebruik van. Zij laten Intrakoop een kwantitatieve inkoopscan uitvoeren of de integrale voedingsdagprijs berekenen. Aan het einde van het eerste kwartaal 2011 is uiteindelijk overeenstemming bereikt met Intrakoop-leverancier Abbott over de bonusuitkering Dit leidt tot een aanvullende bonusuitkering in De bonusronde 2009 is daarmee in zijn geheel afgerond. 241 miljoen 271 miljoen Ledenservice en adviseurs De Intrakoop-adviseurs spelen een belangrijke rol bij de dagelijkse contacten met Intrakoop-leden. Zij bezitten specifieke kennis over de speerpunten voeding en energie en op het gebied van E-inkopen en facilitaire diensten. Zo heeft elke adviseur zijn specialiteit. Ook zijn de adviseurs betrokken bij de organisatie van verschillende thema- en regiobijeenkomsten en werken zij samen met de accountmanagers van Intrakoopleveranciers om de beste dienstverlening te bieden aan Intrakoop-leden

9 De medewerkers van de afdeling Ledenservice pakken in 2010 diverse specifieke acties aan om de dienstverlening aan leden te verbeteren, waaronder: Controle aansluitpunten elektriciteit. Dit voorkomt onjuiste facturen en zorgt voor een juiste afhandeling van de afspraken uit onze raamovereenkomsten energie. Het totaal aantal aansluitpunten voor elektriciteit in 2010 bedraagt bijna , voor aardgas ligt het aantal aansluitpunten op bijna Belronde elektriciteit. De afdeling Ledenservice wijst leden op de mogelijkheid deel te nemen aan de elektriciteitsovereenkomst met Eneco voor de periode en de instroommogelijkheid voor Dit levert een aanvullend inkoopvolume op van 94,5 miljoen kwh. Opschoning en verrijking adressenbestand. Intrakoop heeft een uniek adressenbestand met functiegroepen in de zorgwereld. Zo kunnen wij onze leden nog gerichter van de juiste informatie voorzien. Specifieke doelgroepen in ons bestand zijn bijvoorbeeld - hoofden inkoop & logistiek (ruim 500) - hoofden voeding (ruim 1000) - hoofden facilitaire dienst (ruim 700) - hoofden techniek & onderhoud (bijna 300) - voorzitters en leden raad van bestuur (bijna 500) - directeuren (ruim 300) Bonusronde Deze vindt plaats in het vierde kwartaal van In totaal stellen 71 leden vragen over hun bonusuitkering, in een aantal gevallen leidt dit tot een aanvullende bonusuitkering aan de leden. Opvragen omzetcijfers. Omdat Intrakoop steeds strakker stuurt op financiële cijfers, is de afdeling Ledenservice direct betrokken bij het opvragen van maand- of kwartaalomzetcijfers bij Intrakoop-leveranciers. Ledenbijeenkomsten Op 19 januari 2010 vindt de ledenbijeenkomst plaats die oorspronkelijk gepland stond voor 17 december Deze bijeenkomst werd door de barre weersomstandigheden verplaatst naar Tijdens de algemene vergadering keuren de 56 aanwezigen het Plan van Aanpak 2010 en de begroting voor het nieuwe jaar goed. Zij gaan bovendien akkoord met de statutenwijziging in verband met het lidmaatschap voor samenwerkingsverbanden en over verruiming van de bevoegdheden van de raad van toezicht. Daarna geven leden en Intrakoop-medewerkers presentaties over hun ervaringen en de resultaten over samenwerking in het teken van De kracht van samen werken. Het theaterduo Rol & Co zorgt voor leuke intermezzo s door de dilemma s van inkopers op een ludieke en inspirerende manier in beeld te brengen. Deze ledenbijeenkomst krijgt tijdens de ledenevaluatie de hoogste waardering ooit, een 8,6. Maar liefst 175 aanwezigen kijken op 8 juni samen met directeur Frank Kaptein terug op een succesvol De leden stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2009 vast en gaan akkoord met het voorstel om het positieve resultaat toe te voegen aan het eigen vermogen van de inkoopcoöperatie. De ledenbijeenkomst, met als thema Gastvrijheid binnen budget, staat in het teken van nieuwe ontwikkelingen bij zorginstellingen op het gebied van gastvrijheid. 9

10 De nieuwe voedingspartners van Intrakoop - Distrivers, Huuskes en Van Hoeckel - krijgen ook de gelegenheid zich aan de leden te presenteren. krijgen de leden meer duidelijkheid over het ZZP-budget en de praktische inkoopoplossingen die Intrakoop en de voedingspartners te bieden hebben. Ongeveer zestig leden nemen deel. De ledenbijeenkomst op 7 december trekt bijna 100 bezoekers. Intrakoop presenteert de strategische koers voor de jaren De benoeming van Jan Telgen tot nieuw lid van de raad van toezicht wordt goedgekeurd. De rest van de middag staat in het teken van E-aanbesteden, contractmanagement en leveranciersprestatiemetingen. Regio- en themabijeenkomsten In de eerste helft van 2010 organiseert Intrakoop vijf regiobijeenkomsten over het thema ZZP en de voedingsdagprijs. Intrakoop merkt dat er onduidelijkheid bestaat over de Zorg- ZwaartePakketten en de voedingsdagprijs binnen de zorg. In een interactieve discussie delen de leden hun kennis en ervaring. Een van de belangrijkste knelpunten die naar voren komt is dat bij veel organisaties een duidelijke visie op eten en drinken ontbreekt. In totaal melden zich 110 leden aan. Om leden te informeren over de resultaten van onze marktoriëntatie medicijnen organiseert Intrakoop op 15 april een speciale bijeenkomst. De interesse is groot: 50 leden bezoeken de informatiebijeenkomst. Intrakoop Energie organiseert een regiobijeenkomst energie samen met Intrakoop-leverancier NUON. De belangstelling voor de thema s duurzaamheid en energiemanagement is groot: het aantal aanwezigen is met veertig groter dan verwacht. Ledenonderzoeken Er vinden in 2010 in totaal elf ledenonderzoeken plaats. De resultaten ervan helpen Intrakoop bij het optimaliseren van haar dienstverlening. In het eerste kwartaal nemen honderd leden deel aan het ledentevredenheidsonderzoek. Zij beantwoorden vragen over de kwaliteit van de dienstverlening van Intrakoop. Gemiddeld geven leden Intrakoop een 7,4, net als in Maken we een uitsplitsing tussen care en cure, dan zien we dat de care sector de dienstverlening van Intrakoop met een 7,5 beoordeelt. De waardering door de cure sector is iets lager. Voor Intrakoop een duidelijk signaal om ook specifieke diensten aan te bieden gericht op ziekenhuizen. Intrakoop gaat daarom nauwer samenwerken met ziekenhuizen. Dit leidt tot een eerste raamovereenkomst met leverancier Synthes voor traumamaterialen. In de tweede helft van 2010 organiseren onze voedingspartners Van Hoeckel, Distrivers en Huuskes samen met Intrakoop meerdere leveranciersbezoeken. Tijdens deze bijeenkomsten In het tweede kwartaal vindt de ledenraadpleging medicijnen plaats. Dit onderzoek wijst uit dat er voldoende interesse bestaat onder leden voor Intrakoop-dienstverlening op het 10

11 gebied van medicijnen. De voorkeur van leden gaat uit naar individuele begeleiding en in het vierde kwartaal van 2010 start Intrakoop Services een aantal individuele aanbestedingstrajecten bij leden. Met uitgever Axioma werkt Intrakoop vanaf begin 2010 samen voor de productie van het Intrakoop Bulletin. Het resultaat: een professionele uitstraling en betere inhoud. Veel leden reageren positief op het vernieuwde Intrakoop Bulletin. Communicatie en PR Ook in 2010 zoekt Intrakoop meer de publiciteit op. Met publiciteit in bladen als Zorgvisie, Inskoop, Food Hospitality, Zorgvisie en Gastvrije Zorg wil Intrakoop zich meer en meer profileren als de specialist in inkoopsamenwerking. Ook naar bestuurders. Daarom gaat Intrakoop samenwerken met Skipr, een crossmediaal communicatieplatform gericht op beslissers in de zorg. Skipr heeft in korte tijd een goede naam opgebouwd en biedt Intrakoop de kans inkoop en haar dienstverlening onder de aandacht van deze doelgroep te brengen. In december start een advertentiecampagne in het Skipr-magazine. In 2010 komt Intrakoop met een aantal nieuwe communicatieuitingen om de dienstverlening beter onder de aandacht te kunnen brengen, waaronder: De Inkoopnotes, een overzicht van alle Intrakoopraam overeenkomsten De voedingsfolder met alle voedingsovereenkomsten, specifiek gericht op voedingsfunctionarissen De folder over Intrakoop Services Kosten besparen in de zorg 11

12 12

13 Inkoopdienstverlening Inkopen is ook verkopen. Inkopers in de gezondheidszorg moeten hun activiteiten intern kunnen verkopen, iets wat lang niet altijd lukt. Intrakoop helpt daarbij. Door aantoonbaar de beste deals te bieden. Bovendien staan onze adviseurs en inkoopspecialisten onze leden proactief ter beschikking om te ondersteunen bij het intern vermarkten van de inkoopactiviteiten en resultaten van inkopers. Intrakoop heeft aan het einde van 2010 meer dan 100 raamovereenkomsten in haar portfolio. De inkopers besteden veel aandacht aan het opbouwen van goede relaties met Intrakoopleveranciers om te komen tot partnerships, waarbij gezamenlijk succes met Intrakoop-leden centraal staat. Collectieve dienstverlening Intrakoop biedt in 2010 op een aantal nieuwe terreinen raamovereenkomsten aan, waaronder op het gebied van verhuizingen en traumamaterialen. Nieuwe leveranciers Boorsma & Bronkhorst Bedrijfskompas BV Hero Nederland B.V. Huuskes Versproducten B.V. Lopital Mondial Movers BV REO Facility BV Synthes BV TR-Care United Care VION Foodservice Westfalen Gassen Nederland BV Beëindigde leveranciersrelaties De overeenkomsten met de volgende leveranciers zijn in 2010 komen te vervallen: Beneluxvet, Het Grootkeuken Gilde, Houwers Holtackers bv, Linde Gas Therapeutics Benelux, SBOGroup, Völker Nederland B.V., Vishandel Almelo, De Vries Brandbeveiliging & Opleidingen en W&G Groep. Personeelsdiensten Met een kleine groep leden besteedt Intrakoop personeelsdiensten aan. In februari gunt Intrakoop de opdracht, ter waarde van 9 miljoen verdeeld over drie jaren, aan Start People Medi Interim en Randstad Zorg. Voor de overige Intrakoop-leden zijn er intekenovereenkomsten met Tempo Team Gezondheidszorg en Start People Medi Interim. Kantoorartikelen Intrakoop rondt in het eerste kwartaal de aanbesteding kantoorartikelen af. Met een spectaculaire veiling waar na 75 biedstappen Office Depot als winnaar uit de bus komt. De opdracht heeft een waarde van 1,9 miljoen per jaar. Textiel Intrakoop startte in het najaar van 2008 met een collectieve aanbesteding textielvoorziening. Het definitieve programma van eisen werd uiteindelijk, na een turbulent traject, begin juni 2009 gepubliceerd. Intrakoop ontving slechts één inschrijving, waarmee het beoogde doel niet kon worden gerealiseerd. Intrakoop besloot leden daarom de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de individuele dienstverlening vanuit Intrakoop Services. Waar de textielbranche niet wilde inschrijven op de collectieve aanbesteding, zijn leveranciers wel bereid 13

14 op instellingsniveau in te schrijven. In 2009 en 2010 hebben 24 leden samen met Intrakoop Services individuele aanbestedingstrajecten doorlopen met een volume van ruim 16 miljoen. De diverse opdrachten zijn gegund aan in totaal vijf wasserijen. Transfer- en zorghulpmiddelen In het eerste kwartaal gunt Intrakoop de opdracht voor de levering van transfer- en zorghulpmiddelen aan de voorkeursleveranciers Lopital, United Care en TR-Care. Voor het onderhoud wordt Welzorg geselecteerd. De totale contractwaarde ligt rond de 1,2 miljoen op jaarbasis. Aanbestedingsteams, Contractbeheergroepen en de Klankbordgroep Aanbestedingsteams In 2010 rondt Intrakoop samen met de leden in de aanbestedingsteams meerdere aanbestedingen af: personeelsdiensten, kantoorartikelen, zorghulpmiddelen en energie. Contractbeheergroepen Samen met leden richt Intrakoop de contractbeheergroep voeding en de contractbeheergroep Intrakoop E-inkopen op. Het doel van deze contractbeheergroepen is om op tactisch-operationeel niveau de dienstverlening van de leveranciers te beoordelen en te kijken naar verbetermogelijkheden. Klankbordgroep De leden in de Klankbordgroep fungeren als strategisch sparringspartner van Intrakoop. In 2010 hebben ze twee keer met het managementteam van gedachten gewisseld over onder andere de invloed van distributeurs op de voedingsmarkt en de rol van Intrakoop. Individuele dienstverlening Intrakoop Services De behoefte aan individuele dienstverlening is groot. Intrakoop Services maakt in 2010 dan ook een stevige groei door. Zij heeft in totaal 43 aanbestedingen in uitvoering of afgerond. Met ingang van 1 oktober start Alger Vissers als directeur Intrakoop Services. Vanwege een grote overlap van activiteiten besluit Intrakoop om het label Intrakoop Facilitair op te heffen en de dienstverlening te laten verzorgen door Intrakoop Services. Daarnaast neemt Intrakoop een aantal consultants van samenwerkingspartner Inteon over. Leden laten Intrakoop Services in 2010 de volgende opdrachten uitvoeren: Individuele begeleiding bij aanbestedingen Uitvoeren inkoopscan Ontwikkelen inkoopfunctie Tijdelijke en permanente invulling inkoopfunctie Intrakoop E-inkopen Steeds meer Intrakoop-leden maken gebruik van Intrakoop E-inkopen. Inmiddels 75 leden bestellen via de webwinkel van Intrakoop E-inkopen. 20 Intrakoop-leden zijn ook overgegaan op aanvullende diensten zoals E-factuurscannen. Het merendeel van de Intrakoop-leveranciers is aangesloten bij de webwinkel van Intrakoop E-inkopen. 14

15 Deelnemende leden zijn over het algemeen tevreden met Intrakoop E-inkopen. Twee keer per jaar komt de gebruikersgroep bij elkaar om de functionaliteit van het systeem te bespreken en te verbeteren. Intrakoop E-inkopen biedt een compleet en overzichtelijk modulesysteem. Het bestaat uit de volgende modules: Webwinkel Contractenregister Rapportagetool Free supplier portal Intrakoop Energie De behoefte aan individuele en collectieve dienstverlening op het gebied van energie blijft groot. Om het label Energie voor Zorg nog duidelijker als Intrakoop-label te profileren wordt in overleg met energiepartner Hellemans Consultancy afgesproken verder te gaan onder de naam Intrakoop Energie. De nieuwe huisstijl wordt in het tweede kwartaal bij alle leden geïntroduceerd. De dienstverlening van Intrakoop Energie op een rijtje: Inkoop van aardgas en elektriciteit Individueel contractmanagement Energieadministratie (inclusief energiebelasting) Energiemanagement Advies over subsidies en duurzaamheid Het totaalvolume van Intrakoop-leden in de energiecontracten in 2010 bedroeg: 825 miljoen KwH (elektriciteit) 290 miljoen m3 (aardgas) Nieuwe dienstverleningsvormen Dienstverlening gericht op ziekenhuizen In september start Intrakoop een intensieve samenwerking met vier ziekenhuizen: het Wilhelmina Ziekenhuis Assen, het Diaconessenhuis Leiden, de Sint Anna Zorggroep in Geldrop en het Beatrix Ziekenhuis (Rivas Zorggroep) in Gorinchem. Het doel: de inkoopfunctie van de ziekenhuizen te versterken en samen nieuwe medische overeenkomsten afsluiten. In het laatste kwartaal is de analyse van de inkoopuitgaven voor de deelnemende ziekenhuizen afgerond en is de eerste overeenkomst, specifiek gericht op ziekenhuizen, een feit. Intrakoop tekent een overeenkomst met Synthes voor onder andere orthopedisch traumamateriaal. De overeenkomst slaat aan. Begin 2011 maken 45 ziekenhuizen gebruik van de overeenkomst. De verwachte bemiddelde omzet loopt op tot 10 miljoen per jaar. In het kader van de intensieve inkoopsamenwerking gaan Intrakoop en de vier ziekenhuizen de volgende assortimenten oppakken en waar mogelijk als raamovereenkomsten aanbieden aan andere Intrakoop-leden: Instrumentarium Radiologisch interventiemateriaal Pacemakers Kaakimplantaten 15

16 Medicijnen In 2010 rondt Intrakoop de marktverkenning medicijnen af. De totale marktomvang in de cure en care sector is 1,2 miljard. Intrakoop en haar leden zien volop besparingsmogelijkheden. De voorkeur van leden gaat uit naar individuele dienstverlening van Intrakoop. In 2010 begeleidt Intrakoop Services een aantal individuele leden bij de aanbesteding van medicijnen. Intrakoop voert met meerdere leden, zowel in de cure als in de care sector, gesprekken over de farmaceutische dienstverlening in hun organisatie, inclusief de inkoop van medicijnen. Lopende onderzoeken In 2010 heeft Intrakoop de inkoopoplossingen onderzocht voor: Multifunctionals Vaste en mobiele telefonie Postbezorging Zorgverhuizingen Medicijnen Het resultaat van het onderzoek naar zorgverhuizingen is de nieuwe overeenkomst met Mondial Movers. Voor medicijnen, multifunctionals en mobiele telefonie leiden de onderzoeksresultaten tot individuele dienstverlening van Intrakoop Services. Na de gedeeltelijke liberalisering van de postmarkt in 2009 is een marktoriëntatie gestart. Intrakoop heeft verkennende gesprekken gevoerd met een aantal marktpartijen. Dit heeft in 2010 nog niet tot nauwere samenwerking geleid. Leveranciersprestatiemeting Intrakoop zet haar unieke positie op de Nederlandse zorgmarkt steeds meer in om informatie te bundelen en om te zetten in bruikbare marktgegevens. Zo ontstaan online diensten als de Intrakoop Inkoopcheck en de leveranciersprestatiemeting. In 2010 start Intrakoop een pilot voor een online leveranciersprestatiemeting (LPM) met één individueel lid. Met deze LPM krijgt de instelling inzicht in de tevredenheid met de leveringen van de diverse incontinentiematerialen binnen de organisatie. Naast de ervaren kwaliteit van de producten omvat de LPM ook de dienstverlening en de logistieke performance van de leverancier. Na de succesvolle pilot houdt Intrakoop in de tweede helft van 2010 een LPM over voedingsdistributeurs. Meer dan twintig instellingen nemen deel en beoordelen een aantal landelijke partijen. De reacties onder de leden zijn erg positief. Vanaf begin 2011 biedt Intrakoop de LPM aan in een digitale omgeving, via Intrakoop Inkoopcheck Met de Intrakoop Inkoopcheck geeft Intrakoop haar leden inzicht in de opbouw van de kostenverdeling in hun organisatie, afgezet tegen de kosten in vergelijkbare instellingen. Een groep van 15 leden neemt het initiatief en doet in 2010 mee. De Inkoopcheck biedt een unieke mogelijkheid om de eigen inkoopperformance te benchmarken met vergelijkbare organisaties. Op die manier krijgen leden inzicht in het grootste besparingspotentieel binnen hun organisatie. 16

17 Interne organisatie Organisatiestructuur en personeelsbestand ALV Intrakoop is ook in personeelsomvang gegroeid in het afgelopen jaar. Op 31 december 2010 had Intrakoop 25,06 fte s in dienst (stand per 31 december 2009: 21,1 fte s). Raad van toezicht Raad van commissarissen In het vierde kwartaal nemen twee leden van het management team, Erik Wijnhof en Jeroen de Graaf, afscheid van Intrakoop. Daarnaast ontstaat door de sterk stijgende behoefte aan individuele ondersteuning een aantal vacatures Coöperatie Intrakoop statutair directeur Intrakoop Holding B.V. bij Intrakoop Services. Intrakoop bereikt overeenstemming met Inteon over de Stafafdelingen Intrakoop Services B.V. overname van een aantal medewerkers. Het managementteam van Intrakoop is begin 2011 weer volop bezet en bestaat uit de directeur/bestuurder, de directeur inkoop en advies, de directeur Intrakoop Services en de manager ledenservice, processen en kwaliteit. Enkele consultants van Directeur inkoop en advies Manager ledenservice, processen en kwaliteit Directeur Intrakoop Services Inteon zetten hun advieswerk bij Intrakoop-leden voort vanuit Intrakoop Services. De kracht van samenwerken 17

18 18

19 Identiteitstraject Wat is Intrakoop? Wat wil Intrakoop voor anderen zijn? Waar wil Intrakoop naartoe? Vragen waarover alle medewerkers in 2010 mee discussiëren tijdens het identiteitstraject van Intrakoop. Het doel: Intrakoop nadrukkelijk en eenduidig profileren bij de verschillende doelgroepen. Het resultaat, de kernwaarden van Intrakoop: Deskundig Gedreven Resultaatgericht Informatisering De informatiebehoefte van Intrakoop, haar leden, leveranciers en samenwerkingspartners verandert. De hoeveelheid informatie stijgt en moet eenvoudig, snel en transparant toegankelijk zijn. Intrakoop werkt met verschillende softwarepakketten voor onder andere: Relatiebeheer Contractbeheer Bonusberekening Financiële gegevens Intrakoop-portal In 2010 kiest Intrakoop voor de all-in-one oplossing van Microsoft Dynamics: Navision. Dit vereist forse investeringen in tijd en geld. In de tweede helft van 2011 zal Navision de financiële software en de softwarepakketten voor contractbeheer en bonusberekening integraal vervangen. Tegelijkertijd implementeert Intrakoop in 2011 de nieuwste versies van Scope (relatiebeheer) en Sharepoint (portal). Binnen het project ODIN vernieuwt Intrakoop in het vierde kwartaal van 2010 enkele servers. Deelname in netwerken Intrakoop-medewerkers zijn in verschillende netwerken actief. Op deze manier houden zij voeling met de markt en zijn zij altijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld inkoop en facility management. In 2010 waren medewerkers actief in onder andere de volgende netwerken: NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) FMN (Facility Management Nederland) FMG (Facilitair Managers Gezondheidszorg) NVZD (Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren) ZNN (Zorgnetwerk Nederland) NVTG (Nederlandse Vereniging voor Technisch facilitair management in de Gezondheidszorg). 19

20 Samenvatting geconsolideerde jaarrekening 2010 Balans per 31 december (x 1.000) (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Passiva Groepsvermogen Voorzieningen Vlottende activa Vorderingen Kantoorbijdragen Bonussen voor leden Belastingen en premies sociale verzekeringen 5 16 Overige vorderingen en overlopende activa Debiteuren Kortlopende schulden Bonussen aan leden Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenen 3 18 Handelscrediteuren Overige schulden en overlopende passiva Liquide middelen Totaal Totaal De grondslagen voor opstelling van de jaarrekening en de toelichtingen op de balans en winst- en verliesrekening zijn opgenomen in de jaarrekening

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar

Jaarverslag 2012. Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Jaarverslag 2012 Intrakoop: Samen maken we goede zorg beter betaalbaar Intrakoop Visie De zorg in Nederland dreigt onbetaalbaar te worden. Zorgorganisaties moeten meer dan ooit de beste waarde halen uit

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Alle diensten van Welzorg onder één dak.

Alle diensten van Welzorg onder één dak. Alle diensten van Welzorg onder één dak. Kortdurende uitleen Welzorg heeft een groot assortiment uitleenhulpmiddelen beschikbaar. Alle uitleenhulpmiddelen kunnen kosteloos geleend worden voor de eerste

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden.

inhoud Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. Jaarverslag 2013 Vebego International Vebego al 70 jaar innovatief familiebedrijf 1 Wij mogen concluderen dat we het met z n allen toch niet zo gek doen in deze tijden. inhoud 3 Bijzonder 4 Gemanaged en

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Consumentenbond

Jaarverslag 2013 Consumentenbond Jaarverslag 2013 Consumentenbond Jaarverslag & Jaarrekening 2013 2 JAARVERSLAG 2013 3 Jaarverslag 2013 Consumentenbond De Consumentenbond werkt, samen met consumenten aan eerlijke, rechtvaardige en veilige

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1

Eigen vermogen 185,2 176,5 166,0 173,1 160,1 VvAA jaarverslag 2013 Kerncijfers 2013 2012 2011 2010 2009 Omzet Premie-inkomen schadeverzekeringen 1) 97,2 91,8 85,3 86,7 83,8 Premie-inkomen levensverzekeringen 1) 20,3 21,7 41,6 45,8 61,2 Opbrengst

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag. Source Group N.V.

Jaarverslag. Source Group N.V. 14 Jaarverslag Source Group N.V. 2 jaarverslag 2014 Source group n.v. 14 jaarverslag 2014 Source group n.v. 3 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Voorwoord van de directie Samenstelling van de

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch

TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch JAARVERSLAG 2012 TSS / Total Specific Solutions realiseert met 1800 ervaren, gespecialiseerde medewerkers succesvolle business- en software oplossingen voor typisch Nederlandse, kennisintensieve vraagstukken.

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Maart 2014

JAARVERSLAG. Maart 2014 JAARVERSLAG Maart 2014 INHOUDSOPGAVE KERNCIJFERS GOVERNANCE JAARREKENING 2013 FEIEN & CIJFERS EBIDA EBIDA MARGIN EBI 27% 3% 2012: 47,9 MIO EURO 2012: 12% 2012: 7,8 MIO EURO 2011: 50,1 MIO EURO 2011: 12%

Nadere informatie

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4.

Toelichting op het jaarverslag 2. Raad van Toezicht 3. Voorwoord 5. 1. Organisatie 7. 2. Kwaliteit 11. 3. Leer- en werkomgeving 12. 4. INHOUDSOPGAVE Toelichting op het jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 5 1. Organisatie 7 2. Kwaliteit 11 3. Leer- en werkomgeving 12 4. Medewerkers 15 5. Medewerkers bestuursbureau 16 6. Financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen

inhoud Voorwoord 20 Kengetallen 21 Jaarrekening 49 Overige gegevens 51 controleverklaring accountant 52 adressen jaarverslag inhoud 2 Voorwoord 2 Kengetallen 4 jaarverslag 21 Jaarrekening 4 Directieverslag 21 Geconsolideerde jaarrekening QNH Consulting Geconsolideerde balans per 31 december FastFlex Geconsolideerde

Nadere informatie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie

Source Group N.V. Jaarverslag 2014. Inhoud. Voorwoord van de directie Source Group N.V. Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord van de directie 1. Samenstelling directie 2. Raad van Commissarissen 3. Bedrijfsprofiel 4. Directieverslag 5. Overnamerichtlijn 6. Corporate Governance

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE Vertical Market Software 1 2 Total Specific Solutions Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door

Nadere informatie

Samen alert op kwaliteit

Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 2 Samen alert op kwaliteit Samen alert op kwaliteit Jaarbericht 2012 Jaarbericht 2012 4 Samen alert op kwaliteit Inhoud Voorwoord 7 Verslag van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Het netwerk dat geeft om Nederland

Het netwerk dat geeft om Nederland Het netwerk dat geeft om Nederland Verkort Jaarslag 2014 Onze missie We geloven in een samenleving waarin communicatietechnologie het leven verrijkt. Het is onze missie om veilige, betrouwbare en toekomstbestendige

Nadere informatie

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN

Voorwoord UW STOEL? PAST ALTIJD UW REGELS! ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS APPLICATIES KOPPELEN 2013 JAARVERSLAG Voorwoord ALTIJD OPEN VOOR BUSINESS CLOUD COMPUTING ZONDER POESPAS Over de cloud wordt vaak erg ingewikkeld gedaan. Bij Ctac houden we het graag helder. Waar het om gaat, is dat al uw

Nadere informatie