Onderzoeksresultaten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksresultaten"

Transcriptie

1 Business Process Management the way we see it Business Process Management in Nederland Onderzoeksresultaten in collaboration with

2 Heeft u vragen of opmerkingen? Wilt u reageren op dit onderzoek of deelnemen aan toekomstige BPM-onderzoeken, dan kunt u contact opnemen met Roeland Loggen, Meer informatie over BPM op Dank gaat uit naar Capgemini Ad Verschoor Annemiek van den Steen Cathelijne Snuverink Els Booij Els Jacobs Frans Schonk Gernot Tomsits Gertjan Peereboom Hans Toebak Leon Smiers Lydia van den Brink Maarten Pompe René Luyten Leden van de Community of Practice Business Process Management Diverse accountmanagers Shared services center, Marketing & Communicatie Universiteit Utrecht Ronald Batenburg Overige organisaties en personen Hans Lamboo, Business Process Management Magazine Diverse vertegenwoordigers van BPM-technologieleveranciers BPM-Forum en zijn leden Ruud Koot, Koot & Be Present BV Onze bijzondere dank en aandacht gaan uit naar Frans Schonk.

3 Business Process Management the way we see it Business Process Management in Nederland Van werken aan BPM naar BPM dat werkt BPM-volwassenheid leidt tot betere procesprestaties Auteurs: Roeland Loggen, Michiel Havenith - Capgemini Joost Spekschoor, Johan Versendaal, Pascal Ravesteijn - Universiteit Utrecht Utrecht, mei 2011

4

5 Business Process Management the way we see it Voorwoord Wat recente berichten uit de media: Overheidsorganisatie voert zowel zaakgericht werken als het nieuwe werken in. Grote elektronicaproducent investeert in opbouw van BPM-functies en -competenties. Bank behaalt significante verbeteringen door toepassing van Lean Six Sigma. De boodschap: organisaties nemen het verbeteren en aansturen van processen steeds serieuzer. De aandacht voor Business Process Management (afgekort BPM) groeit. In 2008 voerde Capgemini samen met de Hogeschool Utrecht een eerste onderzoek uit naar de toepassing van BPM binnen Nederland. Sindsdien is er veel gebeurd - de economische crisis, diverse reddingsacties in de financiële sector, forse overheidsinvesteringen, een voorzichtige opleving van de economie, gevolgd door forse overheidsbezuinigingen. En niet te vergeten: globalisering en innovatie, die zorgen voor een niet-aflatende dynamiek en versnelling. Steeds meer organisaties nemen BPMinitiatieven, vaak met positieve resultaten, maar ook met belangrijke nieuwe lessen. En organisaties benaderen ons steeds vaker met vragen: Hoe pakken andere organisaties BPM aan? Hoe verhouden onze BPM-resultaten zich tot resultaten bij andere organisaties? Hoogste tijd dus voor het vervolgonderzoek dat nu voor u ligt: BPM in Nederland Capgemini voerde het onderzoek uit, dit jaar samen met de Universiteit Utrecht. Waar in 2008 de focus lag op een laagdrempelige inventarisatie van BPM-activiteiten, wilden we in dit onderzoek méér bereiken. De ambitie: organisaties inzicht bieden in BPMvolwassenheid en de samenhang onderzoeken tussen BPM-volwassenheid en de prestaties van processen, gebaseerd op een meer wetenschappelijk fundament. Dit laatste bleek nog niet eenvoudig, want in het woud van volwassenheidsmodellen is het lastig navigeren. Daarnaast bleek het een uitdaging om een wetenschappelijk model te vertalen naar een begrijpelijke enquête voor mensen uit de praktijk. We denken dat dit goed is gelukt. Een deelnemer stelde: De vragenlijst is interessant. Geeft aanknopingspunten om het (beginnende) procesmanagement binnen de organisatie op een hoger peil te krijgen. In 2008 namen 111 personen deel aan het onderzoek. Aan dit nieuwe onderzoek, gehouden in de periode december januari 2011, deden 168 personen mee. Een toename van 50%, waar we erg blij mee zijn. We willen de deelnemers hartelijk bedanken voor hun tijd, inspanning en inzichten. Hun inbreng heeft een aantal interessante inzichten opgeleverd, die we graag met u willen delen. Wij wensen u veel leesplezier. Onderzoeksteam BPM in Nederland Roeland Loggen, Michiel Havenith Capgemini Nederland B.V. Joost Spekschoor, Johan Versendaal, Pascal Ravesteijn Universiteit Utrecht

6 Inhoudsopgave Samenvatting 07 1 Het onderzoek 09 2 Inzichten in de deelnemers en hun organisaties 11 Branche, omvang en functie 11 Definitie en kennis van BPM 12 Geldigheid antwoorden 14 3 BPM-volwassenheid en prestaties van processen 15 Bepalen van volwassenheid 15 Prestaties van processen 18 Samenhang BPM-volwassenheid en prestaties van processen 20 Onderscheidende BPM-factoren 21 Samenhang prestaties en organisatieomvang 22 BPM-volwassenheid per gebied 23 4 Interesse in BPM en terugblik op BPM-initiatieven 30 Interesse in BPM 30 BPM-initiatief gestart 31 Aanleiding voor BPM-initiatief 32 Procesgebieden van BPM-initiatief 34 Succes en tevredenheid over BPM-initiatieven 37 Barrières en succesfactoren bij adoptie van BPM 38 Lessen uit de praktijk 42 5 Trends en toekomst van BPM 43 6 De rol van BPM-technologie 47 Gebruik van BPM-technologie - algemeen 48 Technologie voor procesmodellering en -analyse 49 Technologie voor procesautomatisering 49 Doelen voor het gebruik van BPM-technologie 51 Baten bij gebruik van BPM-technologie 52 Toekomstig gebruik van BPM-technologie 54 7 BPM-dienstverlening 55 8 Conclusies 59

7 Bijlage A Verdieping open vragen 60 Profiel Universiteit Utrecht rond BPM 63 Profiel Capgemini rond BPM 63 Andere Capgemini-rapporten 63

8

9 Business Process Management the way we see it Samenvatting Dit rapport geeft inzicht in de resultaten van het tweede onderzoek Business Process Management in Nederland, uitgevoerd door Capgemini samen met de Universiteit Utrecht. Aan de enquête namen 168 mensen deel, primair werkzaam als manager of adviseur en afkomstig uit diverse organisaties, die samen een representatief deel vormen van de overheid, financiële sector en private sector. Op basis van de data van dit onderzoek hebben we een verband gevonden tussen BPM-volwassenheid en prestaties van processen (zie diagram). Investeren in BPMvolwassenheid blijkt een goede strategie om processen en hun prestaties te verbeteren. Essentieel verschil tussen de tien organisaties met de hoogste score voor hun prestaties van processen en de tien organisaties met de laagste score: bij hoog scorende organisaties heeft het management een actieve rol in de verbetering van de processen. 4,50 De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn: n Er bestaat een positief verband tussen BPM-volwassenheid en prestaties van processen. n De functionele cultuur in organisaties is de grootste barrière voor BPM-succes. n Meten en sturen op processen is beperkt ingericht. Hieraan bestaat een groeiende behoefte. n De financiële sector scoort hoog qua adoptie van BPM, de overheid scoort het laagst. n BPM-technologie zorgt voor betere communicatie en alignment tussen business en IT. Procesprestatie 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,50 2,00 2,50 3,00 BPM-volwassenheid 3,50 R² Linear = 0,422 4,00 4,50 In dit rapport worden vier aandachtsgebieden toegelicht. De hoofdlijnen hieruit zijn hieronder kort uitgewerkt. BPM-volwassenheid De BPM-volwassenheid is per deelnemer berekend. De BPM-volwassenheid geeft aan in welke mate een organisatie BPM heeft geadopteerd en wordt kwantitatief gemeten over zeven gebieden met een totaal van 36 factoren (gebaseerd op een wetenschappelijk model). 1 De deelnemers scoren op twee punten relatief laag: het meten van processen en het sturen op processen. Er blijkt ook nog onvoldoende sprake van een consequente en gestandaardiseerde plan-do-check-act-cyclus voor processen. Processen laten zich bovendien, zo blijkt, moeilijk aanpassen. Ten slotte is nog vaak onduidelijk hoe processen aan de realisatie van de strategie van de organisatie bijdragen. BPM-initiatieven Adoptie van BPM groeit. De meeste organisaties zijn in de afgelopen drie jaar BPM-initiatieven gestart. Verbete- ring van prestaties van processen is hiervoor de primaire aanleiding. Ook van belang: verbetering van transparantie en stuurbaarheid van processen. Organisaties passen BPM vooral in kernprocessen toe. BPM-initiatieven zijn nog nauwelijks gericht op de verbetering van klant- en leveranciersprocessen. Van outside-in denken is nog weinig sprake. 1 Rosemann, M., de Bruin, T. and Power B.; A Model to Measure Business Process Management Maturity and Improve Performance (2006). Samenvatting 7

10 Zeven essentiële lessen Uit de ervaringen van de deelnemers komen zeven essentiële lessen naar voren die als basis kunnen dienen voor succesvolle BPM-initiatieven. 1. Zorg voor een betrokken management en aansturing vanuit ervaring en vertrouwen. 2. Creëer balans tussen geduld en snelheid. 3. Koppel BPM-initiatieven aan strategische doelen en zorg voor een stevige businesscase. 4. Zorg voor voldoende budget en voldoende resources met de juiste competenties. 5. Volg een geïntegreerde aanpak met als uitgangspunten: groot denken, klein beginnen, strategisch kiezen, slim opschalen. 6. Betrek en enthousiasmeer de medewerkers. 7. Maak bij transitie BPM een onderdeel van de normale bedrijfsvoering en houd focus. De functionele afdelingsgerichte cultuur blijkt - net als in het onderzoek van de grootste barrière. De toepassing van BPM wordt ook vaak tegengehouden door managers die de voordelen ervan nog niet zien. BPM wordt bovendien nog te vaak beschouwd als een IT-onderwerp. Het succes van BPM-initiatieven ligt primair op afdelingsniveau. Slechts een klein deel van de deelnemers ziet organisatiebreed succes. Deelnemers waarderen de resultaten van BPMinitiatieven gemiddeld met een 6,3 (op een schaal van 1-10). Trends en toekomst van BPM De meeste organisaties geven aan de komende twee jaar BPM-initiatieven te willen starten. Primaire redenen zijn de verbetering van prestaties van processen, verbetering van transparantie en stuurbaarheid en verbetering van de communicatie met klanten. Initiatieven richten zich primair op de kernprocessen, maar ook op klantgerichte processen. Wij nemen zeven trends waar: 1. Meten is weten. Groeiend belang van prestatiemanagement voor processen. 2. Adoptie van Lean Six Sigma (methode voor procesverbetering). 3. Groeiende toepassing van BPM bij verbetering van klantprocessen. 4. BPM als middel voor een betere business-it alignment. 5. Behoefte aan afstemming Architectuur en BPM. 6. Groeiende adoptie van BPM-technologie. 7. Organisaties ontwikkelen zich richting procesgerichte organisaties. De rol van BPM-technologie Een kleine meerderheid van de organisaties past BPM-technologie toe (56%). Men gebruikt oplossingen van een relatief groot aantal leveranciers. BPM-technologie wordt primair ingezet voor procesmodellering, publicatie van procesdocumentatie en realisatie van workflowmanagementoplossingen. Volgens de deelnemers draagt BPMtechnologie vooral bij aan de communicatie en business-it alignment. Van een mogelijk snellere time-to-market van wijzigingen is nog beperkt sprake. Opkomende technologietrends zijn performance management, straight through processing en geautomatiseerde toetsing van business rules. Onze conclusies n BPM-adoptie groeit, BPM wordt steeds gewoner. n BPM is als oplossing niet langer op zoek naar een probleem. n Investeren in BPM-volwassenheid is een goede strategie. n BPM als managementdiscipline blijft vooralsnog een belofte. n Vertrouwen van management in BPM moet verdiend worden. 8

11 Business Process Management the way we see it 1 Het onderzoek Algemene informatie over het onderzoek Van december januari 2011 deed Capgemini in samenwerking met de Universiteit Utrecht onderzoek naar de adoptie van Business Process Management (BPM). 168 medewerkers van Nederlandse bedrijven hebben hun inzichten gedeeld over de toepassing van BPM binnen hun organisatie. 2 Ook in 2008 vond een onderzoek plaats. 3 Ter vergelijk: bij het onderzoek in 2008 waren 111 deelnemers betrokken (50% groei). We hebben de resultaten van het 2008-onderzoek gebruikt voor trendanalyses. De deelnemers vormden een representatief deel van de Nederlandse organisaties. n Binnen de overheid waren alle vier de bestuurslagen afgedekt (ministerie, provincie, gemeente, waterschappen) en deden tevens deelnemers uit een groot aantal uitvoeringsorganisaties mee. Daarnaast waren enkele zorgaanbieders vertegenwoordigd. n Binnen de financiële sector (banken, verzekeraars) waren alle grote namen aanwezig. n Binnen de private sector waren diverse bekende namen uit productie, retail en telecommunicatie vertegenwoordigd. (Voor een verdere uitwerking van gegevens over de deelnemers, zie hoofdstuk 2). Voor het onderzoek is een webgebaseerde enquête gebruikt (via www. bpmsurvey.nl) met open en gesloten vragen, die niet verplicht waren. Alleen antwoorden van deelnemers die de gehele vragenlijst hebben doorlopen, zijn meegenomen. Sommige onderdelen van het onderzoek waren alleen relevant voor een deelgroep en zijn daarom door een kleinere, maar nog steeds significante groep ingevuld. n Organisaties die een BPM-initiatief zijn gestart (N=147). n Organisaties die gebruikmaken van BPM-technologie (N=146). n Organisaties die een BPM-initiatief hebben gepland (N=124). Onderzoeksopdracht en onderzoeksvragen Uitgangspunt voor het onderzoek is de volgende opdrachtformulering: Onderzoek wat de adoptie is van Business Process Management binnen Nederlandse organisaties en tot welke lessen en resultaten deze heeft geleid. De resultaten van het onderzoek geven inzicht in wat BPM is en hoe het wordt toegepast. Als zodanig kan het onderzoek organisaties helpen bij de invulling en aanscherping van BPM-beleid en -plannen. De opdracht is uitgewerkt tot de volgende onderzoeksvragen. n Wat is Business Process Management volgens de deelnemers en welke interesse heeft BPM binnen organisaties? n Welke initiatieven hebben organisaties ondernomen onder de noemer BPM - en met welke aanleidingen en focusgebieden in de organisatie enerzijds en met welke resultaten en geleerde lessen anderzijds? n Wat is adoptie van BPM en hoe kan deze worden gemeten? Hoe kan een volwassenheidsscore hierbij worden gebruikt? n Welke volwassenheid hebben organisaties bereikt op het gebied van BPM? Heeft dit gevolgen voor de prestaties van de organisatie? n Wat zijn de plannen van organisaties rond BPM in de komende jaren? n Op welke wijze en in welke mate wordt gebruikgemaakt van BPMtechnologie? Afbakening van het onderzoek Voor het onderzoek zijn we uitgegaan van de volgende definitie en afbakening van Business Process Management: Business Process Management is een managementdiscipline, waarin processen worden gezien als essentiële bedrijfsmiddelen waarop expliciet moet worden gestuurd, met als doel het verbeteren van waarde, transparantie, effectiviteit, efficiency en wendbaarheid van processen en organisatie. Belangrijke aspecten hierbij: n BPM kan worden gezien als een kennisdomein op het grensvlak van business en IT, dat methoden, technieken en tools bevat voor analyse, verbetering, innovatie, ontwerp, uitvoering en beheersing van bedrijfsprocessen. 4 2 De gegevens zijn geanonimiseerd en zijn niet te herleiden tot specifieke organisaties of personen. 3 Business Process Management in Nederland , Hogeschool Utrecht: Tom Kastelein, Benny de Waal, Capgemini: Roeland Loggen, Gernot Tomsits. 4 Business Process Management is a field of knowledge at the intersection between Business and Information Technology, encompassing methods, techniques and tools to analyze, improve, innovate, design, enact and control business processes involving customers, humans, organizations, applications, documents and other sources of information, vd Aalst, ter Hofstede & Weske, Het onderzoek 9

12 Door Capgemini worden vijf belangrijke elementen van BPM onderscheiden (in het kort: VALUE) Value & performance management Het transparant maken en beheersen van de waardecreatie door processen middels value & performance-oplossingen en diensten. Accelerated business analysis Leveraging BPM technology Unified process improvement Versnelde levering BPM-oplossingen met sectoroplossingen en referentiemodellen, ondersteund door Capgemini s SEMBA-methodiek voor businessanalyse en gecertificeerde analisten. Effectieve toepassing van BPM- en BRM-technologie, tools en platformen, goed geïntegreerd met IT-systemen middels service-georiënteerde oplossingen. Focus op schaalbaarheid en performance. Bewezen benadering voor procesverbetering, die uitgaat van actieve samenwerking en focus heeft op waardeverbetering en het verankeren van procesdenken in de organisatie. End-to-end BPM governance Aansturing van processen en BPM-initiatieven, gericht op het creëren van duurzame procesverbetering en BPM-excellentie. Uitgangspunten hierbij zijn businessproceseigenaarschap en ondersteuning door een BPM-servicecenter. n Bedrijfsprocessen worden gezien als bedrijfsmiddelen, die een essentieel onderdeel vormen van het businessmodel van een organisatie en expliciete aansturing vragen (afgestemd en geïntegreerd met sturing op de andere businessmodel-elementen). n Sturing vindt plaats door een plando-check-act-cyclus voor processen. n Gebruik van een gestructureerde aanpak voor meting, management en optimalisering van processen. Er wordt hierbij gestreefd naar continue verbetering van processen, primair in termen van waarde en strategische bijdrage. n Inzet van innovatieve BPM-technologie biedt mogelijkheden en innovatiekansen ter verbetering en ondersteuning van processen en van de beheercyclus van processen, alsmede voor een meer procesgerichte inrichting van het applicatielandschap binnen een organisatie. Bij het onderzoek naar adoptie van BPM-technologie hanteerden wij de volgende definitie: BPM-technologie is een (samengestelde set aan) softwareapplicatie(s) ten behoeve van modellering, executie, technische en operationele prestatiemeting en representatie aan gebruikers van bedrijfsprocessen en bedrijfsregels, gebaseerd op integratie van zowel bestaande als nieuwe informatiesysteemfunctionaliteiten, die via services worden georkestreerd en geïntegreerd. 5 Binnen dit onderzoek hebben we de volgende accenten gelegd. n Businessanalyse: focus op procesbeschrijvingen. Geen focus op referentiemodellen zoals APQC, VSM, ITIL en dergelijke. n BPM-technologie: toepassing voor technologie primair voor modellering, executie en meting. Geen vragen over de toepassingen en specifieke gebieden binnen organisaties waar de technologie is ingezet. n Process improvement: alleen globale vragen over toepassing van methoden, geen details over voorkeuren voor methoden, de mate van adoptie van elementen in de methoden of de resultaten. n BPM-governance: alleen aandacht voor governance op processen (eigenaarschap, sturing op verbetering) en niet op de governance van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-servicecenters. 5 BPMS is as a (suite of) software application(s) that enable the modeling, execution, technical and operational monitoring, and user representation of business processes and rules, based on integration of both existing and new information systems functionality that is orchestrated and integrated via services, Ravesteyn and Versendaal,

13 Business Process Management the way we see it 2 Inzichten in de deelnemers en hun organisaties Om een goed beeld te krijgen van de deelnemers aan het onderzoek stelden wij enkele algemene vragen rond branche, omvang van organisatie en de functie van de deelnemer. Daarnaast hebben we ook gevraagd naar de eigen definitie van BPM en de ervaring met het onderwerp. Diagram 1: Response rond brancheverdeling (N=168) In welke branche is uw organisatie primair actief? Overige Branche, omvang en functie De deelnemers aan het onderzoek komen uit een grote variëteit aan organisaties uit diverse branches. In diagram 1 geven we een schematische onderverdeling. Opvallend was de grote deelname van financiële instellingen. Dit bevestigde onze indruk dat BPM hier een behoorlijk grote rol speelt. Overheid (zowel rijksoverheid als lokale overheid) was ook goed vertegenwoordigd. 24% 15% 1% 2% 4% 4% 4% 12% 9% 5% 5% 8% 7% Telecommunicatie & media Onderwijs & wetenschap Utilities Uitvoeringsorganisaties (rijksoverheid) Retail & consumentenproducten Zorginstellingen Distributie & transport Manufacturing Rijksoverheid Om binnen het onderzoek detailanalyses te kunnen uitvoeren, hebben we de branches samengevat in drie sectoren: financiële dienstverlening, overheidsorganisaties en private ondernemingen (anders dan financiële instellingen). Dit gaf een goede spreiding (zie diagram 2). We hebben deze sectorindeling gebruikt om diverse antwoorden nader te analyseren. Diagram 2: Response rond brancheverdeling (N=168) Zakelijke dienstverlening Lagere overheid, provincies Financiële instellingen Diagram 3: Response rond aantal medewerkers (N=168) De deelnemers waren merendeels afkomstig uit grote en zeer grote organisaties (zie diagram 3). Bij nadere analyse bleek dit vooral te gelden voor deelnemers uit de financiële sector. De spreiding qua organisatiegrootte bij deelnemers uit de andere sectoren was gelijkmatiger. In welke branche is uw organisatie primair actief? 38% 24% 38% Private Public Finance Hoeveel medewerkers telt uw organisatie binnen Nederland? 38% 26% 12% 24% Midden klein Midden groot Groot >5000 Zeer groot Inzichten in de deelnemers en hun organisaties 11

14 Tabel 1: Functie van deelnemer Rangorde Functie Telling 1. Manager lijn- of stafafdeling Consultant Procesmanager Informatiemanager Businessarchitect 15 Tabel 2: Definities voor Business Process Management 1. Het vastleggen en ontsluiten van procesbeschrijvingen en procesmodellen. 2. Een managementdiscipline die gericht is op sturing op processen en proces-inrichting, met als doel het verbeteren van operationele prestaties en wendbaarheid van processen. 3. Een systematische aanpak voor het analyseren, herinrichten, verbeteren en beheren van een specifiek proces. 4. Kostenbesparingsinitiatieven, gericht op het verhogen van de productiviteit en verlagen van kosten van specifieke processen. 5. Toepassingen van BPM-technologie waarmee procesgerichte applicaties kunnen worden gerealiseerd (bijvoorbeeld workflow of zaakgericht werken). 6. Anders, namelijk.. De deelnemers bleken uiteenlopende functies te hebben binnen hun organisaties. Een analyse gaf aan dat de meeste deelnemers een managementfunctie hebben (lijn-/stafafdeling, procesmanager, informatiemanager) of consultant/architect zijn (zie tabel 1). Er zijn geen deelnemers die een puur procesuitvoerende rol hebben. Definitie en kennis van BPM We hebben de deelnemers gevraagd naar hun definitie van Business Process Management, alsmede de ervaring die zij rond dit onderwerp hebben. Bij de definities hebben we hierbij de volgende keuzes gegeven (zie tabel 2). Qua definitie zien we een duidelijke voorkeur (58%) voor definitie 2 - BPM als managementdiscipline (zie diagram 4). Vergelijking met 2008 levert geen verrassingen op; destijds zag 51% van de deelnemers BPM als een managementdiscipline. We zien verder een afname in smallere definities van BPM. In 2008 zag 8% van de deelnemers BPM als het vastleggen van processen. Dit is in 2011 gezakt naar 3%. In 2008 was 11% van de deelnemers van mening dat BPM toepassing van BPM-technologie betrof, iets dat nu gezakt is tot 5%. Deelnemers vanuit de overheid zijn hierop een uitzondering; 11% van hen ziet BPM als technologie. Sommige deelnemers gaven een eigen antwoord, met interessante aanvullende thema s. 12

15 Business Process Management the way we see it Diagram 4: Response rond beschrijving van BPM in% (N=168) Welke van de volgende zinnen geeft voor u de beste beschrijving van Business Process Management (BPM)? Een managementdiscipline die gericht is op sturing op processen en procesinrichting, met als doel het verbeteren van operationele prestaties en wendbaarheid van processen 58 Een systematische aanpak voor het analyseren, herinrichten, verbeteren en beheren van een specifiek proces 27 Toepassingen van BPM-technologie waarmee procesgerichte applicaties kunnen worden gerealiseerd(bijvoorbeeld workflow of zaakgericht werken) 5 Het vastleggen en ontsluiten van procesbeschrijvingen en procesmodellen 3 Kostenbesparingsinitiatieven gericht op het verhogen van de productiviteit en verlagen van kosten van specifieke processen 1 Overig 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% n BPM als besturingsmodel, met bedrijfsprocessen als centrale structuur/voornaamste invalshoek. n Het klantperspectief is belangrijk - hoe kan een organisatie haar processen vanuit de klantwens (intern en extern) optimaal inrichten, waarbij tegelijkertijd aan de organisatiedoelstellingen kan worden voldaan. n Denken in ketens is onmisbaar als je werkelijke en duurzame procesverbetering wilt nastreven. We hebben de deelnemers gevraagd naar kennis en ervaring rond BPM (zie diagram 5). Op basis van de antwoorden bleek dat we dit jaar een ervaren deelnemersgroep hadden: 77% had praktijkervaring met BPM. Hierbij scoorden deelnemers uit de financiële sector gemiddeld hoger. Ten opzichte van 2008 is de groep met ervaring gestegen (veel ervaring: van 32% naar 42%, enige ervaring: van 28% naar 35%). Ten opzichte van 2008 is het aantal deelnemers met weinig ervaring gedaald van 12% naar 4%. We concluderen dat de hogere score qua kennis in 2010 ten opzichte van 2008 gelegen is in het feit dat veel organisaties de laatste jaren een ontwikkeling hebben doorgemaakt met BPM. Opmerking: In dit rapport maken we gebruik van deze gloeilampjes om eigen observaties en aanvullende inzichten te delen. Inzichten in de deelnemers en hun organisaties 13

16 Diagram 5: Response rond kennis van BPM (N=168) Hoe zou u uw kennis over Business Process Management (BPM) karakteriseren? Veel kennis en praktijkervaring 42 Enige kennis en beperkte praktijkervaring 35 Enige kennis, maar geen praktijkervaring 19 Weinig kennis en praktijkervaring 4 0% 10% 20% 30% 40% 50% Diagram 6: Response voor geldigheid vragenlijst (N=168) Antwoorden vragenlijst geldig voor: Geldigheid antwoorden We hebben ook gevraagd of de antwoorden van de deelnemers betrekking hadden op de gehele organisatie, of slechts hun eigen businessunit (zie diagram 6). 41% 59% Gehele organisatie Business unit of divsie Hier openbaarde zich een directe relatie met de omvang van de organisatie: hoe groter de organisatie, hoe groter de kans dat de deelnemer alleen voor de eigen businessunit antwoorden kon geven. Interessant is dat veel deelnemers in het commentaar aan het einde van het onderzoek aangaven dat ze soms beperkt zicht hadden op de organisatiebrede stand van zaken rond BPM: een mogelijk voorspellend signaal dat er nog beperkt organisatiebrede sturing, afstemming en communicatie over BPM plaatsvindt. 14

17 Business Process Management the way we see it 3 BPM-volwassenheid en prestaties van processen We hebben onderzocht in welke mate BPM is geadopteerd binnen de organisaties van de deelnemers. Adoptie van BPM kan betrekking hebben op een groot aantal procesaspecten: bijvoorbeeld het beschrijven van processen, het inrichten van proceseigenaarschap, het meten van processen. Onze hypothese was dat organisaties verschillende accenten zullen leggen en andere prioriteiten zullen stellen. We hebben de deelnemers daarom diverse vragen gesteld over hun processen en het management ervan, op basis van een volwassenheidsmodel. De antwoorden per deelnemer zijn verwerkt middels een rekenmodel, waarmee een kwantitatieve uitspraak gedaan wordt over de volwassenheid rond BPM per deelnemer: een score die aangeeft in welke mate BPM is geadopteerd binnen de organisatie. Tabel 3: BPM-gebieden Gebied Procesbewustzijn Beschrijven van processen Meten van processen Sturen op processen Procesverbetering Kern Het nut van procesgeoriënteerde werken wordt onderkend en vanuit management wordt het belang van processen onderkend, ook in relatie tot de strategie en veranderingen. Processen zijn geïdentificeerd en diverse informatie over processen is gedefinieerd en vastgelegd. Er is een meet- en sturingssysteem ingericht rond de prestaties van processen. Er is horizontale verantwoordelijkheid en sturing op processen. Processen worden verbeterd en de randvoorwaarden voor (continue) verbetering zijn ingevuld. Tevens hebben we gevraagd naar de prestaties van processen. We hebben vervolgens onderzocht in welke mate BPM-volwassenheid samenhangt met de prestaties van processen. Bepalen van volwassenheid Bij het bepalen van de volwassenheid zijn we uitgegaan van de volgende BPM-gebieden (zie tabel 3). We hebben deze gebieden en de inhoud ervan bepaald op basis van een wetenschappelijk BPM-volwassenheidsmodel 6, aangevuld met aspecten van CMMI 7 en eigen aanpassingen op basis van onze ervaring met BPM. Procesmiddelen en kennis IT-toepassing Er zijn voldoende medewerkers, met adequate proceskennis en mentaliteit gericht op processucces. Informatietechnologie wordt toegepast om processen te ontwerpen, te simuleren, geautomatiseerd uit te voeren, te meten en te verbeteren. De IT-afdeling speelt hierbij een actieve rol. 6 Met name Rosemann, M., de Bruin, T. and Power, B.: A Model to Measure Business Process Management Maturity and Improve Performance (2006). 7 Capability Maturity Model Integrated - Carnegie Mellon University - Software Engineering Institute - BPM-volwassenheid en prestaties van processen 15

18 Diagram 7: Gemiddelde volwassenheid per gebied (N=138) Gemiddelde volwassenheid per gebied 3,34 3,19 2,76 3,02 3,19 3,13 2,51 3,5 Wat opvalt is de achterblijvende volwassenheid in de gebieden rond procesmeting en toepassing van IT voor procesautomatisering, ten opzichte van het algemene gemiddelde (dat 3,02 is). In diagram 8 tonen we de volwassenheid per sector. 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Procesbewustzijn beschrijving meting Proces- Proces- Volwassenheid Gemiddelde Processturing Procesverbetering Procesmiddelen en -kennis ITtoepassing 3,02 Opvallend is de hoge score in de financiële sector en de relatief lage score binnen de overheidssector. Ten opzichte van de publieke sector ligt de financiële sector sterk voor op de volgende factoren. n Gebruik van methoden voor procesverbetering. n Gericht plannen en sturen op verbetering van processen. n Gebruik van procesmodellen en beschrijvingen. n Trainen van medewerkers in de competenties voor het uitvoeren van het proces. Diagram 8: Response rond gemiddelde volwassenheid per branche (N=137) Gemiddelde BPM-volwassenheid 4,0 3,0 2,0 1,0 0 3,19 2,85 3,08 Private Public Finance Per gebied hebben deelnemers via diverse stellingen een beeld gegeven van hun volwassenheid binnen het deelgebied (de resultaten per stelling kunt u lezen vanaf pag. 23). Per stelling is een score bepaald op basis van het gebruik van een Likert-schaalverdeling van 1 (geldt helemaal niet) tot 5 (geldt in grote mate). We hebben per deelnemer een berekening gemaakt van de individuele scores per stelling, gebied en totale score. Alleen deelnemers die alle kenmerken een score hebben gegeven, zijn meegerekend (N=138). 8 De gemiddelde volwassenheid per gebied wordt getoond in diagram 7. Op pagina 17 tonen wij meer gedetailleerde resultaten in de vorm van een zogenaamde heatmap (zie diagram 9). 9 Deze heatmap biedt middels kleuren een indicatie van de volwassenheid per gebied en per factor (stelling) ten opzichte van het algemeen gemiddelde (kleurgebruik: hoge volwassenheid - donkergroen, gemiddeld - groen, lage volwassenheid - rood). 8 Hierbij was een voldoende score voor de Cronbach s Alpha toets 9 Ook hierbij was een voldoende score voor de Cronbach s Alpha toets. 16

19 Business Process Management the way we see it Diagram 9: Berekende BPM-volwassenheid per gebied (schaal 1 5) en per factor (N=138) 3,0 BPM-volwassenheid 3,3 Procesbewustzijn 3,2 Procesbeschrijving 2,8 Procesmeting 3,0 Processturing 3,2 Procesverbetering 3,1 Procesmiddelen en -kennis 2,6 IT-toepassing 3,6 Procesgeoriënteerd werken 3,7 Procesarchitectuur 3,2 Proces oplevering producten 3,7 Procesverantwoordelijkheid 3,5 Verbetering verantwoordelijkheid 3,0 Inzet mensen/ middelen Modelleren 3,9 3,5 Inzicht hoger management 3,1 Procesmodel/ beschrijving 2,5 KPI gedefinieerd Procesplan 2,5 3,1 Betrokkenheid medewerkers Training 3,4 Simuleren 2,1 3,4 Doelstelling strategie 3,2 Werkinstructies/ richtlijnen 2,7 Prestatiedoelen Rollen 3,0 3,2 Belanghebbenden 3,1 Gezamenlijk bereiken doel 2,6 Workflow/ casemanagement 2,9 Acceptatie/adoptie 3,2 Rollen, taken, verantwoordelijkheden 2,8 Meting verantwoordelijkheid 2,9 Procesmanagement 3,1 Verbetermethoden 3,1 Kennisnetwerken 2,9 Straight through processing 3,2 Belanghebbenden 2,6 Procesevaluatie 3,1 Controle naleving 3,1 Verbeterplanning BAM 2,2 2,8 Bijdrage strategie 3,2 Managementrol 1,7 Process improvement 2,6 IT-toepassing De analyse van de heatmap geeft inzicht in opvallende gebieden. Factoren met een relatief hoge score: (groter/gelijk 3,5) Factoren met een relatief lage score (kleiner/gelijk 2,5) Procesgeoriënteerd werken KPI gedefinieerd Inzicht/betrokkenheid hoger management Gebruik van een procesplan Procesarchitectuur Meten van processen middels BPM-technologie (Business Activity Monitoring) Procesverantwoordelijkheid Gebruik van simulatie als instrument Gebruik van IT voor procesmodellering Gebruik van BPM-technologie voor verbetering van processen - process improvement BPM-volwassenheid en prestaties van processen 17

20 Tabel 4: Prestatiekenmerken van processen Kenmerk Kosten Gehanteerde stelling Processen binnen mijn organisatie worden uitgevoerd tegen acceptabele kosten. Prestaties van processen Om een link te kunnen leggen tussen volwassenheid en prestaties hebben we de deelnemers gevraagd naar een (gemiddelde) evaluatie van de processen binnnen hun organisatie, uitgesplitst naar een twaalftal prestatiekenmerken (zie tabel 4). Traceerbaar Efficiënt Doorlooptijd Klantgericht Continu verbeterd Kwaliteit Meetbaarheid Medewerkertevredenheid Concurrentievoordeel Flexibel Goed begrepen Processen binnen mijn organisatie zijn makkelijk traceerbaar (transparant). Processen binnen mijn organisatie zijn efficiënt. Processen binnen mijn organisatie hebben een acceptabele doorlooptijd. Processen binnen mijn organisatie zijn klantgericht. Processen binnen mijn organisatie worden continu verbeterd. Processen binnen mijn organisatie leveren goede kwaliteit. Processen binnen mijn organisatie zijn makkelijk te meten. Processen binnen mijn organisatie zorgen voor medewerkertevredenheid. Processen binnen mijn organisatie zorgen voor concurrentievoordeel. Processen binnen mijn organisatie zijn flexibel (snel te wijzigen). Processen binnen mijn organisatie worden goed begrepen. Ook hier is bij de beantwoording van de enquêtevragen een 5-punts Likertschaal gehanteerd, 1 (helemaal mee oneens) - 5 (helemaal mee eens). Een gemiddelde per deelnemer is bepaald (waarbij alleen deelnemers zijn gerekend die alle kenmerken van een score hadden voorzien, N=142). Op basis van de antwoorden hebben we een gemiddelde prestatiescore bepaald per kenmerk, getoond in diagram 10. Opvallend zijn de relatief lage scores voor meetbaarheid en flexibiliteit. Deze bevindingen komen overeen met de scores uit de BPM-volwassenheid. Er is blijkbaar veel te winnen voor organisaties op deze prestatiecriteria. Als we naar de sectoren kijken, dan vallen een aantal zaken op: Belangrijk: het gaat hier om de percepties van de deelnemers met betrekking tot de gemiddelde prestaties van de processen in hun organisatie. Er is geen gedetailleerd kwantitatief prestatieonderzoek uitgevoerd bij de deelnemende organisaties. 18

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten

Business Process Management in Nederland - 2008. Onderzoeksresultaten Business Process Management in Nederland - 2008 Onderzoeksresultaten Inhoud Samenvatting... 1 Huidige BPM initiatieven en activiteiten... 1 Gebruik BPM software... 1 Ambities op het gebied van BPM... 1

Nadere informatie

Informatiemanagersurvey 2012-2013

Informatiemanagersurvey 2012-2013 Application Services the way we see it Informatiemanagersurvey 2012-2013 Onderzoek naar Business Information Management (BIM) binnen Nederlandse organisaties ü ü Auteurs: Niels Roest, Michail Theuns en

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Operationeel Risico Management

Operationeel Risico Management Operationeel Risico Management Benchmark Rapport 2009 Auteurs: Danielle Wareman Karel Janssen Merel Verschure Research: Khanh Ly Vincent de W inter Schiphol Oost, 2009 Nederland 2009 DCE Consultants Niets

Nadere informatie

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers

Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg. Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Differentiëren is noodzaak, gemiddeld is niet goed genoeg Een verkennend onderzoek naar Merchandise management bij Nederlandse retailers Naam auteurs: Armijn Beek Riemke de Kloet Bedrijfsnaam: Capgemini

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord Deze scriptie is geschreven in opdracht van Christiaan Woldendorp, Manager Services,

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. grip op processen in organisaties Andere uitgaven bij Van Haren Publishing Van Haren Publishing (VHP) is gespecialiseerd in uitgaven over Best Practices, methodes en standaarden op het gebied van de volgende

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen

De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen De invloed van ICT- Business Alignment op de samenwerkingsrelatie tussen de Business en IT Betere procesprestatie in een samenwerkingsrelatie tussen de business en IT door een betere alignment binnen de

Nadere informatie

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen

Grip op processen in organisaties. Grip op processen in organisaties. Analyseren, ontwerpen en inrichten van bedrijfsprocessen F F F F F F F F F Ontwerp ingerichte processtroom v v v v v F F Contextdiagram 4 F F F F F F 3 1 Processtroom F Functioneel model processtroom Producten en diensten 2 Proces architectuur F F In deze tweede

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Business process management: de weg naar volwassenheid

Business process management: de weg naar volwassenheid process intelligence t BPM- volwassen heidsmodeli Business process management: de weg naar volwassenheid Organisaties blijken op verschillende manieren aan te kijken tegen business process management (BPM).

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie

Een SSC is geen einddoel maar een startpunt. Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Onderzoeksrapport SSC evaluatie & optimalisatie Een SSC is geen einddoel maar een startpunt Auteur/ stagiair: Matthijs Karssen Stagebegeleiders: Klaasjan Doeswijk,

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief

Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief 14032-OPERA Digitalisering in strafrechtketens: Ervaringen in Denemarken, Engeland, Oostenrijk en Estland vanuit een supply chain perspectief Carolien de Blok Aline Seepma Inge Roukema Dirk Pieter van

Nadere informatie

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management

HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM. Scriptie. Optimalisering van de IT Service Management HVA-UNIVERSITY OF AMSTERDAM Scriptie Optimalisering van de IT Service Management Geschreven door: Jurjen Bloo. Voorwoord 2 Samenvatting 3 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 6 ACHTERGROND LEONES... 6 Visie...

Nadere informatie

Eindrapport ICT-audit

Eindrapport ICT-audit Eindrapport ICT-audit ICT Transformatieplan FOD Financiën November 2013 Dit document bevat 95 pagina s. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Woord vooraf... 2 Uw vraag, onze aanpak en leeswijzer voor dit rapport...

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE. Whitepaper. Lid Grant Thornton International Ltd BUSINESS PROCESS MANAGEMENT ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE Whitepaper Lid Grant Thornton International Ltd BPM ALS SLEUTEL VOOR INNOVATIE soort document Whitepaper auteurs Jurgen Balink en Michel Jungbluth

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie

Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Risicobeheersing bij IT Splitsing & Integratie Deze scriptie is opgesteld door: PuYi Lin & Robert Brockhoff Voorwoord Voorwoord Binnen de publieke sector zien we de laatste jaren de trend waarbij steeds

Nadere informatie

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie.

Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Vastgoed en IT: op zoek naar meer synergie. Een onderzoek naar de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers om meer rendement te halen uit IT. Voldoen de huidige systemen en welke best practices uit de financiële

Nadere informatie