Wereldwijde hoofdkantoren: 5 Speen Street Framingham, MA01701 V.S. P F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wereldwijde hoofdkantoren: 5 Speen Street Framingham, MA01701 V.S. P.508.872.8200 F.508.935.4015 www.idc.com"

Transcriptie

1 WHITE PAPER EMC SourceOne maakt operationele efficiency en information governance met behulp van SharePoint mogelijk Gesponsord door EMC Corporation Laura DuBois Mei 2010 Wereldwijde hoofdkantoren: 5 Speen Street Framingham, MA01701 V.S. P F SAMENVATTING Deze white paper biedt ondernemingen richtlijnen voor het aanpakken van de door de groei van SharePoint-sites, -bibliotheken en -inhoud ontstane beheeruitdagingen met betrekking tot information governance. Deze white paper helpt de lezer bij het zoeken naar de directe voordelen voor de operationele efficiency en information governance als zijn/haar organisatie de actieve SharePoint-inhoud gaat beheren. Deze white paper geeft een beschrijving van de voordelen van de familie information-governance oplossingen van EMC SourceOne met betrekking tot het effectiever beheren van de groei van SharePoint, namelijk het verbeteren van de prestaties, het verminderen van de kosten voor infrastructuur en het terugdringen van het beheer van SharePoint-inhoud volgens de wettelijke en regelgevende mandaten. Ondernemingen die records moeten bewaren of voorbereid moeten zijn op eventuele rechtszaken en vragen van toezichthouders, kunnen de familie SourceOne-applicaties gebruiken om op een effectieve manier bewaarregels voor inhoud en/of websites toe te passen en proactief te reageren op bewaar- en verzamelverzoeken in ediscovery voor SharePoint-inhoud. Ondernemingen kunnen ook niet-actieve SharePoint-inhoud archiveren. Zo kunnen zij op een kosteneffectieve, compatibele en consistente manier de door het gebruik van SharePoint ontstane groei van inhoud opvangen. STAND VAN ZAKEN Volgens het in 2010 uitgevoerde IDC-onderzoek Archiving in the Context of Information Management gebruikte ongeveer 72% van de 508 ondervraagde ondernemingen al SharePoint en had slechts 20% de applicatie nog niet geïmplementeerd. De voornaamste zaken die bijdragen aan de groei van SharePoint, zijn samenwerking, inhoud- en recordmanagement en webportalen. Raadpleeg afbeelding 1 voor meer informatie. Uit hetzelfde onderzoek kwam naar voren dat SharePoint in eerste instantie vaak gekozen wordt vanwege de toegankelijkheid, bruikbaarheid en betaalbaarheid. Het gevolg is dat SharePoint in ondernemingen vaak als bedrijfsinitiatief, dat soms buiten de scope van het IT-beleid van het bedrijf valt, wordt opgestart. Hierdoor ontbreken bij de eerste implementatie vaak de juiste architecturale planning, IT-processen of een goede corporate governance. Als daarentegen steeds meer gebruikers, teams en afdelingen SharePoint in hun werkprocessen gaan integreren, zoals voor het communiceren en het delen van informatie, zullen bij de eerste implementatie snel problemen met de

2 schaalbaarheid en prestaties de kop opsteken. Om de eisen van gebruikers, de responstijden van systemen of de non-compliant informatiebeheermethoden aan te pakken, wordt er een team deskundigen op het gebied van architecturen bijgehaald om de problemen te analyseren en op te lossen. AFBEELDING 1 Cases gebruiken voor implementatie van SharePoint Opmerking: N=508 Bron: IDC-onderzoek, 2010 Uitdagingen van SharePoint De groei van SharePoint, zowel wat inhoud, aantal websites en gebruikers betreft, stelt een organisatie voor een aantal realistische uitdagingen. Denk hierbij aan de volgende uitdagingen met betrekking tot operationele efficiency en information governance: Schaalbaarheid: Microsoft raadt aan een enkele SharePoint SQL-serverdatabase niet groter te laten worden dan 100 GB of 5 miljoen documenten. Hierdoor moeten er meer SQL-databases worden toegevoegd om de capaciteit te schalen (hiervoor zijn meestal extra licenties en serverinfrastructuur nodig). Microsoft heeft deze beperking in SharePoint de eerstvolgende versie - aangepakt, hoewel de impact van deze schaalbaarheidsbeperking in omgevingen die nog niet klaar zijn voor migratie, voelbaar blijft. Zichtbaarheid van de onderneming: Meestal wordt een eerste implementatie van SharePoint buiten het zicht of de controle van de IT-afdeling van een onderneming uitgevoerd, waarbij de omvang van SharePoint-sites en het gebruik van SharePoint voor projecten en in teams toeneemt. Het gevolg hiervan is dat IT-organisaties en deskundigen op het gebied van governance zich vaak niet bewust zijn van de inhoud van de onderneming die in SharePoint-databases opgeslagen is. De informatie in SharePoint-databases bevat meestal de institutionele kennis van een onderneming en kan onderhevig zijn aan bewaarregels. De informatie wordt 2 # 2010 IDC

3 echter niet beheerd volgens de algehele doelstellingen betreffende recordmanagement. Prestaties: Op het moment dat de SQL-database van SharePoint de door Microsoft aanbevolen drempelwaarde van 100 GB of 5 miljoen documenten bereikt, wordt de responstijd van de applicatie negatief beïnvloed. Niet alleen de prestaties verminderen, maar er blijft ook minder verwerkingskracht over voor het indexeren, het maken van back-ups of het retourneren van zoekresultaten. Bewaren: De eigen bewaarfunctionaliteit in SharePoint is niet geïntegreerd met bredere bewaarstrategieën voor records of information-governance beleid. Deskundigen op het gebied van compliance, records of information governance moeten op een op silo s gebaseerde manier gebruikers-, inhouden sitespecifieke bewaarregels toepassen. Bewaren en zoeken: U kunt in SharePoint inhoud zoeken met in SharePoint aanwezige hulpmiddelen. ediscovery-verzoeken, interne onderzoeken en controles worden meestal via een lopend onderwerp of custodian uitgevoerd, waarbij in de systemen op een horizontale manier te werk wordt gegaan. Aparte, redundante bewaarprocessen, en het detecteren en verzamelen van inhoud in SharePoint is kostbaar en kan van invloed zijn op de consistentie en verdedigbaarheid. Kosten voor infrastructuur: Om grote SharePoint-implementaties te schalen worden de architecturale onderdelen van SharePoint (SharePointserver, IIS-server, SQL-server en mediaserver) op aparte fysieke machines geïnstalleerd, maar hierdoor kunnen de kosten en managementoverhead toenemen. Daarnaast kunnen de duur en complexiteit van het uitvoeren van beheertaken ook toenemen. Niet-actieve sites: Veel ondernemingen gebruiken SharePoint voor het in samenwerkingsverbanden werken aan projecten, producten of klanten. Deze samenwerkingsverbanden kunnen een vast begin- en eindpunt hebben, waarbij inhoud op de SharePoint-site niet meer gebruikt, geopend of geraadpleegd wordt. Het onderhouden van inhoud op sites op een SharePoint-instantie is bedrijfstechnisch gezien niet effectief. SharePoint biedt de mogelijkheid om niet-actieve sites te verwijderen. De meeste ondernemingen willen hun intellectuele eigendommen daarentegen niet vernietigen, maar bewaren om opnieuw te gebruiken, te raadplegen of op te vragen. Back-up: Back-up en herstel van gegevens op SharePoint gebeurt meestal op een alles of niets manier die ervoor zorgt dat gegevens van corrupte bestanden of kapotte onderdelen hersteld kunnen worden. Als bestanden echter per ongeluk verwijderd worden, moet voor het herstellen van een afzonderlijk bestand een site op die plaats of op een andere server hersteld worden. Daarnaast kan SharePoint ook uitvallen als tijdens de leeshandelingen van de back-up I/O-intensieve indexverwerkingsopdrachten worden uitgevoerd IDC # 3

4 GROEI VAN SHAREPOINT BEHEERSEN EN HIERUIT VOORTVLOEIENDE VOORDELEN VOOR OPERATIONELE EFFICIENCY EN INFORMATION GOVERNANCE Zoals eerder gezegd, zorgt de opkomst van SharePoint voor uitdagingen op het gebied van operationele efficiency en information governance. Uit onderzoek van IDC is gebleken dat ondernemingen hun samenwerkingsomgevingen en - verbanden uitbreiden, waarbij SharePoint een belangrijke bijdrage levert aan de informatiegroei. Het IDC-onderzoek getiteld Microsoft SharePoint Server Ecosystem and Customer Usage Trends ondervroeg 300 Amerikaanse organisaties naar hun huidige en toekomstige gebruik van SharePoint in hun organisaties. De implementatie van SharePoint speelt een belangrijke rol bij het uitbreiden van de toegang tot informatie voor een groot aantal werknemers, en SharePoint biedt toegang tot een bredere set bedrijfsgegevens. De SharePoint-websites van grote ondernemingen worden door duizenden afzonderlijke gebruikers gebruikt en op honderden verschillende werkplekken ingezet. De sites worden vaak op een nietuniforme manier, en in eerste instantie buiten de gecentraliseerde IT-architectuur en -planning geïmplementeerd. Omdat SharePoint zich uitbreidt, moeten ondernemingen een gecentraliseerde informatiemanagementstrategie en standaardimplementatiearchitectuur ontwikkelen om gegevensintegriteit, langetermijnschaalbaarheid en kostenmanagement te garanderen. Door controle te krijgen over de SharePointinfrastructuur en -inhoud kunnen ondernemingen niet alleen efficiënter werken, maar ook bredere doelstellingen betreffende information governance nastreven. Voordelen van controle over SharePoint-inhoud en groei van sites voor ondernemingen IT-belanghebbenden van ondernemingen die gevraagd worden oplossingen voor het implementeren van SharePoint te evalueren, in te schakelen of aan te schaffen, of die gevraagd worden de schaalbaarheid en prestaties van bestaande configuraties te verbeteren, behalen belangrijke voordelen. De belangrijkste voordelen voor ondernemingen zijn: Kleinere back-ups: Het is erg moeilijk om van een SharePoint-infrastructuur op een consistente manier een back-up te maken vanwege de n-tier architectuur. Meestal wordt er op een alles of niets manier een back-up gemaakt, en dit heeft een enorme invloed op de beperkte back-uptijden. Door inhoud buiten productielocaties te archiveren, is er minder backupcapaciteit nodig. Betere prestaties: Verbeterde responstijden voor applicaties en gebruikers door het verminderen van de hoeveelheid in SQL-databases van SharePoint opgeslagen inhoud. Verbeterde zoektijden door de SharePoint-index te verkleinen. Schaalbaarheidsvoordelen: De schaalbaarheid van de SharePointproductiewebsite vergroten door SharePoint-objecten van de SQL-database naar een archief te verplaatsen, en tegelijkertijd de objecten toegankelijk voor gebruikers te laten 4 # 2010 IDC

5 Kosten voor infrastructuur verminderen: Om SharePoint-implementaties die qua schaalbaarheid gegroeid zijn, te kunnen gebruiken, worden vaak SharePoint-licenties, -servers en -opslagcapaciteit aangeschaft. Het toevoegen van meer infrastructuur bereikt echter een punt dat de opbrengsten teruglopen als de schaalbaarheid van de infrastructuur niet in verhouding staat tot de toename van de inhoud. Voordelen van controle over SharePoint-inhoud en groei van websites voor information governance Degenen die belang hebben bij information governance, zoals medewerkers van juridische afdelingen, compliance-afdelingen, risicomanagement, personeelszaken, financiële afdelingen en IT-governance zullen enorm veel profijt hebben van de voordelen van de controle over de SharePoint-inhoud en groei van sites. De belangrijkste voordelen voor deze medewerkers zijn: Kosteneffectief beheer van niet-actieve sites: Afhankelijk van het gebruik ervan, kunnen SharePoint-sites in de loop van de tijd inactief worden en veel onnodige serverinfrastructuur opeisen. Dit kan worden veroorzaakt door voltooide projecten, waardoor de site overbodig is, of door sites die niet meer nodig zijn. Met SharePoint kunnen sites worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat de inhoud bewaard moet blijven omwille van de institutionele kennis of om governance redenen. Als SharePoint-sites gearchiveerd worden, kunnen deze sites van de servers worden verwijderd waardoor er voor SharePoint en op de server meer bronnen beschikbaar komen. Bewaarmanagement: Ondernemingen kunnen gebruik maken van op beleid gebaseerde, consistente bewaar- en gebruiksregels met betrekking tot SharePoint-inhoud, waarbij deze regels gebaseerd zijn op verschillende objecteigenschappen. Deze regels zorgen ervoor dat de inhoud slechts bewaard blijft tot een vooraf met regelgevende mandaten bepaalde tijd. Het bewaarmanagement kan in SharePoint zelf worden toegepast, maar met behulp van een onafhankelijk archief kan ook holistisch bewaarmanagement voor verschillende typen inhoud worden toegepast. Bewaren: Het is mogelijk om regels op SharePoint-objecten in het archief toe te passen, die ervoor zorgen dat bepaalde gegevens die wettelijk bewaard moeten blijven, niet verloren gaan. Deze regels maken een holistische aanpak mogelijk zonder dat een SharePoint-beheerder of -gebruiker om hulp gevraagd moet worden. SharePoint bevat een functie voor het bewaren van wettelijk beschermde gegevens, maar die functie kan alleen gebruikt worden voor items in het Records Center, en niet voor objecten die elders in SharePoint opgeslagen zijn. Op deze manier is het dus mogelijk dat gegevens die op teamsites opgeslagen zijn en die relevant kunnen zijn voor eventuele rechtszaken, vernietigd kunnen worden. Zoeken naar ediscovery: Met de Enterprise Search-functie kan binnen SharePoint gezocht worden naar informatie. Tijdens ediscovery-processen is SharePoint echter meestal een secundair doel voor s en bestanden. Juridische teams willen en moeten op een horizontale manier zoekopdrachten in meerdere systemen tegelijkertijd kunnen uitvoeren, in plaats van dit systeem voor systeem te moeten doen. Door nu op deze manier de zoekfuncties voor verschillende soorten gearchiveerde inhoud te gebruiken en daarbij gebruik te maken van dezelfde processen, 2010 IDC # 5

6 sleutelwoorden en mensen neemt de werkstroomconsistentie en verdedigbaarheid toe terwijl de risico s op menselijke fouten afnemen. Meer zichtbaarheid: Belanghebbenden van information governance profiteren van het grotere inzicht in de SharePoint-inhoud bij het garanderen van de naleving van de doelstellingen betreffende regelgevend bewaarbeleid, gegevensbeveiliging, gegevensprivacy en wettelijke discovery-verzoeken. Naast het voldoen aan de doelstellingen betreffende bewaarmanagement en ediscovery-gereedheid, halen ondernemingen hun doelstellingen door information governance op SharePoint-inhoud toe te passen. EMC SOURCEONE-STRATEGIE AAN INFORMATION GOVERNANCE TOEVOEGEN EMC SourceOne bestaat uit een familie producten die information governance uitvoerbaar maken. De familie bevat archiverings-, compliance- en ediscoveryoplossingen waarmee klanten een begin kunnen maken met het aanpakken van hun dringendste informatiemanagementbehoeften. De familie biedt ook inzicht in uw gegevens als basis voor het uitwisselen van bedrijfsinformatie en het voorkomen van risico s. De familie is modulair. Hierdoor kunnen kleine en grote klanten op hun afgestemde brokken inzetten bij het oplossen van hun meest urgente informatiemanagementuitdagingen - om er direct zakelijk voordeel mee te doen - en vervolgens op de lange termijn uit te breiden. Met EMC SourceOne kan op een proactieve, consistente en herhaaldelijke manier bewaarbeleid worden beheerd. Daarnaast kan met EMC SourceOne het juiste lange termijn bewaarbeleid gebaseerd op de waarde van de inhoud worden bepaald. Volgens EMC is information governance ontworpen om de kosten te verminderen, de risico s terug te dringen en de compliance met wettelijke en regelgevende standaarden en/of corporate governance te waarborgen. Information governance omvat beleid en technologie waarmee uitgezocht kan worden op welk punt in de levenscyclus gegevens zich bevinden. Daarnaast wordt information governance gebruikt voor het toepassen van het juiste beleid, inclusief bewaar- en gebruiksbeleid en indien nodig bewaarbeleid voor de lange termijn. Information governance biedt inzicht in de gegevens van een organisatie, waardoor een organisatie inzicht krijgt in welke gegevens er in de organisatie aanwezig zijn, waar die opgeslagen is en wat met die gegevens gedaan kan worden. Information governance omvat mensen, praktijken en technologie voor het proactief beheren en onder controle krijgen van gegevens: Welke gegevens worden opgeslagen (geclassificeerd, zichtbaarheid van informatie) Waar worden gegevens opgeslagen (gelaagde opslag, beheer op locatie en/of veilig vasthouden van juridisch belangrijke gegevens) Wie heeft toegang (op rollen gebaseerde toegang voor ediscovery; brede zoekopdrachten van gebruikers voor algemene kantoorproductiviteit) 6 # 2010 IDC

7 Hoe lang worden gegevens bewaard (inclusief classificatie van bewaarregels, recordmanagement, WORM-opslag) De familie EMC SourceOne-producten en -oplossingen bestaat momenteel uit: EMC SourceOne Management: Levert alle belangrijke archiveringsfuncties voor Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino en expresberichten. Deze nieuwe archiveringsapplicatie is gebouwd op een toekomstig platform dat modulaire uitbreiding van de applicatie ondersteunt om een grote reeks inhoudstypes, inclusief SharePoint en bestandssystemen, te archiveren. EMC SourceOne Supervisor: Aanvulling op SourceOne-platform als optionele invoegtoepassing. Met deze applicatie kan op een kosteneffectieve manier het beleid voor berichten worden gecontroleerd zodat klanten kunnen controleren of het beleid in overeenstemming is met het bedrijfsbeleid voor berichten. Met flexibele voorbeeldregels en lexicons kunnen klanten zo breed of smal als zij willen beleid beheren. EMC SourceOne Discovery Manager: Met deze applicatie, die ook als optionele invoegtoepassing op een SourceOne-platform in te zetten is, kan op een kosteneffectieve manier het beleid voor berichten worden gecontroleerd zodat klanten kunnen controleren of het beleid in overeenstemming is met het bedrijfsbeleid voor berichten. Met flexibele voorbeeldregels en lexicons kunnen klanten zo breed of smal als zij willen beleid beheren. EMC SourceOne ediscovery Kazeon: Biedt verdedigbaar verzamelen van inhoud op bureaubladen, bestandsservers, servers, in archieven en op andere opslagplaatsen in het wild en buiten een formeel archief. Met deze oplossing kan ediscovery van inhoud die op een grote verscheidenheid aan opslagplaatsen opgeslagen is, worden uitgevoerd. Deze oplossing biedt discovery-, indexerings-, zoek- en verzamelfuncties ter ondersteuning van bredere ediscovery-werkstromen. EMC SourceOne for Microsoft SharePoint: Met deze nieuwste toevoeging aan de EMC SourceOne-familie wordt het SourceOne-platform uitgebreid. Klanten kunnen de applicatie onafhankelijk van SourceOne Management implementeren als zij slechts een oplossing zoeken voor het met SharePoint beheren van bedrijfsuitdagingen. Als zij echter behoefte hebben aan het archiveren van beide inhoudstypes, dan biedt SourceOne een holistisch archiveringsraamwerk voor archiefbeheer van beide systemen. EMC SourceOne for Microsoft SharePoint EMC SourceOne for SharePoint levert het onderliggende SourceOne-platform, dat oorspronkelijk in april 2009 door EMC werd aangekondigd, om ondernemingen te helpen hun uitdagingen met betrekking tot SharePoint-inhoud onder controle te krijgen. EMC SourceOne for SharePoint biedt voordelen op het gebied van bedrijfsprocessen, compliance en het afhandelen van eventuele rechtszaken, en biedt tegelijkertijd een transparante ervaring voor eindgebruikers IDC # 7

8 Bouwblokaanpak bij beheren van SharePoint-inhoud EMC SourceOne maakt gebruik van een bouwblokaanpak om ondernemingen bij te staan bij het beheer van de groei van de actieve SharePoint-inhoud en bij het toepassen van informatiemanagementbeleid, zoals het bewaren van inhoud en/of websites en het verwijderen van websites. Afhankelijk van de implementatie van SharePoint behalen ondernemingen enorm veel voordelen uit een investering in SourceOne, waaronder: Ondernemingen die aan de slag gaan met SharePoint: SourceOne helpt ondernemingen hun operationele efficiency te verbeteren door kosten te verminderen, data beter te beveiligen, en de schaalbaarheid en prestaties te verbeteren. Websites kunnen op een gecontroleerde manier buiten gebruik worden gesteld, en inhoud kan gearchiveerd worden om efficiëntere productiesystemen te krijgen. Bestaande SharePoint-implementaties schalen: Ondernemingen krijgen meer zichtbaarheid en controle over de huidige SharePoint-inhoud en sites. Met SourceOne kan een onderneming op grond van beleid en zonder gebruikers te storen, op een effectieve manier de huidige site en de groei van inhoud beheren, en tevens ook inactieve sites beheren. Risico s beperken met SharePoint: Ondernemingen kunnen consistente en verdedigbare information governance voor SharePoint-inhoud garanderen door compliance en gereedheid van ediscovery te waarborgen. Met SourceOne kunnen SharePoint-opslagplaatsen in het wild op juridische gegevens worden doorzocht en kunnen deze gegevens worden verzameld. Daarnaast ondersteunt SourceOne het bewaren en archiveren van SharePoint-inhoud in een SourceOne-archief. Voordelen van SourceOne for SharePoint De SourceOne for SharePoint-applicatie bevat een enorme hoeveelheid functies die ondernemingen de volgende voordelen op het gebied van operationele efficiency en information governance biedt: Transparant proces voor gebruikers en IT-helpdesks: SourceOne is niet afhankelijk van of onderhoudt geen stubs of snelkoppelingen naar SharePoint-inhoud. SourceOne for SharePoint maakt gebruik van de door Microsoft aanbevolen EBS API om de gebruiker een transparante en nauwkeurige archiveringsfunctionaliteit te bieden. Hierdoor hoeven IT-afdelingen gebruikers die hun snelkoppelingen proberen te beheren niet meer via een helpdesk te ondersteunen. De algemene problemen die bij het maken van snelkoppelingen optreden, zoals het hernoemen, verplaatsen of verwijderen van stub-bestanden, verdwijnen. Daarnaast kan de indexeeroverhead worden geminimaliseerd door de indexeerbehoefte te elimineren of de snelkoppelingsbestanden opnieuw te indexeren. Naadloze SharePoint-gebruikersinterface en gegevenstoegang: SourceOne for SharePoint biedt een naadloze eindgebruikerservaring voor de inhoud die erin wordt opgeslagen door gebruikers via de gebruikersinterface van SharePoint toegang te geven tot het archief. Gebruikers hoeven niet naar een apart portaal of interface te gaan om de inhoud te bekijken. Daarnaast handhaaft SourceOne de attributen die gekoppeld zijn aan de structuren in SharePoint. SourceOne archiveert, 8 # 2010 IDC

9 bewaart en retourneert het inhoudstype in context voor de SharePointgebruiker (bijv. het verschil tussen een contactpersoon en een taak). Het resultaat is een archiveringsproces dat vanuit de gebruiker gezien naadloos is. Zij hoeven zich niet bewust te zijn van het feit dat de inhoud die zij openen zich buiten SharePoint bevindt. Biedt voordelen voor de prestaties en schaalbaarheid van SharePoint: SourceOne for SharePoint ondersteunt beleid voor het externaliseren van inhoud van SharePoint-productiesystemen naar het SourceOne-archief. Het externaliseren stelt SourceOne in staat om inhoud van de SQL-database naar de SourceOne-opslagplaats te verplaatsen, maar verstoort niet de toegang tot de inhoud in SharePoint. Hierdoor verbeteren de prestaties in het SharePoint-productiesysteem en wordt de schaalbaarheid van de SQL-servers uitgebreid. Records consistent en afgedwongen bewaren: SourceOne for SharePoint ondersteunt beleid voor het archiveren en verwijderen van inhoud in de SharePoint-productieomgeving. Zowel archivering als archiverings- en verwijderhandelingen passen een vooraf geconfigureerd bewaarbeleid toe op de inhoud. Een archiveerhandeling verplaatst de inhoud uit SharePoint zonder dat dit van invloed is op de gebruikerstoegang. Omgekeerd zorgen archiverings- en verwijderhandelingen ervoor dat de inhoud naar SharePoint wordt verplaatst, en volledig uit de SharePoint-website verwijderd wordt. Eindgebruikers kunnen in SharePoint naar SharePoint-inhoud zoeken, maar beheerders kunnen via de online SourceOne-zoekinterface algemene zoekopdrachten naar alle inhoud uitvoeren. Records van ALLE SharePoint-inhoud bewaren: In SourceOne for SharePoint kan alle SharePoint-inhoud, inclusief objecten, documentbibliotheken, formulierbibliotheken, afbeeldingbibliotheken, volledige SharePoint-websites, discussies, lijsten, contactpersonen, Wiki s, taken, enz., worden gearchiveerd of gearchiveerd en verwijderd. Alle inhoudstypen in SharePoint kunnen van SharePoint naar SourceOne worden verplaatst en gearchiveerd. Dit is belangrijk omdat er geen beperkingen zijn voor de inhoudstypen die gearchiveerd kunnen worden, en SourceOne maakt onderscheid in het aanbieden van deze functie. Andere oplossingen bieden enkel ondersteuning voor het archiveren van websites en bibliotheken. Flexibel, uitbreidbaar archiverings- en bewaarbeleid: Met SourceOne for SharePoint kan inhoud worden gearchiveerd op basis van eigenschappen zoals aanmaakdatum, laatste wijzigingsdatum, bestandsextensie en aangepaste, door de gebruiker gedefinieerde metadata of query-resultaten van een CAML-zoekquery. Het voordeel voor de gebruiker is de flexibiliteit van het aanpassen van het archiverings- en bewaarbeleid gebaseerd op een typische op tijd gebaseerde bewaarregel of een metadataveld dat hoort bij een bepaalde bedrijfstak of omgeving van een onderneming. Beheerders kunnen in de laatste plaats een CAML-zoekopdracht uitvoeren, waarbij de zoekresultaten op aanvraag of programmatisch dienen als bron voor een bepaald bewaarbeleid. Hierdoor wordt een onderneming zeer flexibel wat het toepassen van het geschiktste beleid voor haar omgevings- en informationgovernancebehoeften betreft IDC # 9

10 Ondersteuning van vele versies: SourceOne for SharePoint ondersteunt SharePoint 2010, SharePoint Foundation 2010, MOSS 2007 en WSS 3.0. In tegenstelling tot andere onderdelen in de opslagstack, inclusief de opslagbedieningselementen zelf, is SourceOne for SharePoint zowel bekend met metadata van SharePoint-objecten als met inhoud. Deze combinatie is van belang om de waarde van deze gegevens voor de onderneming te begrijpen, of die nu gebaseerd is op de intrinsieke waarde van het intellectuele eigendom of de intrinsieke waarde die gekoppeld is aan het verlies of misbruik van die gegevens. Aangezien een steeds groter deel van de inhoud in ondernemingen in SharePoint wordt opgeslagen en georganiseerd, is het van belang dat men zich bewust is van SharePoint-datasets. Dit bewustzijn is een bron van informatie voor intelligent beleid op het gebied van migratie, classificatie, zoeken, gelaagde opslag, en bewaring gebaseerd op regels die door inhoud worden geactiveerd. UITDAGINGEN Een van de dingen die ondernemingen zich bij het implementeren of schalen van SharePoint afvragen, is of SharePoint wel zou passen in de bestaande opslagplaatsen met investeringsinhoud en/of recordmanagementsystemen van die ondernemingen? In werkelijkheid wordt met de introductie van SharePoint nog een opslagplaats aangemaakt die moet worden beheerd en waarvoor information governance gewaarborgd moet worden. Met de introductie van SharePoint komt er nog een systeem bij waarop recordbewaarregels op moeten worden toegepast en waarvoor met ediscovery bewaar- en verzamelhandelingen op moeten worden losgelaten. Het probleem van het hebben van veel verschillende soorten opslagplaatsen met te beheren inhoud, wordt groter naarmate een onderneming groeit. De uitdaging waar ondernemingen en de bedrijfstak op de lange termijn voor staan is het leveren van voldoende integratie tussen deze afzonderlijke inhoudopslagplaatsen die steeds vaker SharePoint-werkomgevingen bevatten. Op lange termijn is deze integratie echter nodig om een gecentraliseerde, consistente, gedwongen en herhalend proces en beleid voor het indexeren, archiveren, bewaren, zoeken en vernietigen van gegevens te waarborgen, en om information governance haalbaar te maken. De EMC SourceOne-strategie is erop gericht om te werken met (en niet het negeren van) bewaarbeleid dat op actieve SharePoint-inhoud is toegepast, en tegelijkertijd niet actieve SharePoint-inhoud, of SharePoint-inhoud die expliciet naar een archief wordt verplaatst, te beheren. Alle SharePoint-inhoud die geëxternaliseerd wordt maar actief blijft, wordt echter nog steeds beheerd met beleid dat in de SharePoint-applicatie ingesteld is. De aanpak van EMC zorgt ervoor dat beleid zoals verwacht wordt uitgevoerd, terwijl de onderneming er tegelijkertijd bedrijfsvoordelen uithaalt. SAMENVATTING Steeds vaker gebruiken mensen SharePoint als centraal punt voor gegevenstoegang en aggregatie en als samenwerkingspunt voor projecten waarin documenten worden gemaakt, gecontroleerd en gedeeld. Door het grote aantal gegevens op SharePoint-websites en het belang van die gegevens maakt men zich steeds meer zorgen over de operationele efficiency en het voldoen aan governance- en gegevensbewaarpraktijken. 10 # 2010 IDC

11 Mensen in ondernemingen willen er zeker van zijn dat hun bestanden snel toegankelijk en op te zoeken zijn, en wanneer zij dat willen, te herstellen zijn. Degenen die belang hebben bij information governance, zoals medewerkers van juridische afdelingen, compliance-afdelingen, risicomanagement en recordafdelingen, moeten ervoor zorgen dat de gegevens op SharePoint-sites volgens regelgevende mandaten behouden blijven, conform de regels voor het bewaren van juridisch belangrijke informatie juist opgeslagen zijn, of op een effectieve manier gezocht kunnen worden als dit voor ondernemingsdoeleinden, wettelijke discovery-doeleinden of audits nodig is. Met de familie SourceOne-applicaties krijgen ondernemingen controle over hun SharePoint-inhoud. Met SourceOne for SharePoint kan SharePoint groeien, nemen de prestaties toe en verminderen de kosten voor infrastructuur. SourceOne zorgt ervoor dat een onderneming kan voldoen aan de wettelijke en regelgevende mandaten die gekoppeld zijn aan SharePoint-gegevens. Met de gratis SourceOne Discovery Manager kan gearchiveerde SharePoint-inhoud op een eenvoudige manier geïndexeerd en doorzocht worden voor ediscoverydoeleinden. Met EMC SourceOne ediscovery Kazeon kan in het wild SharePoint-inhoud verzameld worden om bredere ediscovery-werkstromen te ondersteunen. Met alle oplossingen uit de EMC SourceOne-familie kunnen ondernemingen hun doelstellingen op het gebied van operationele efficiency en information governance van SharePoint-inhoud halen. Copyrightinformatie Externe publicatie van IDC-informatie en -gegevens Als men IDC-informatie voor advertenties, persberichten of reclamemateriaal wil gebruiken, moet men eerst schriftelijke goedkeuring hiervoor krijgen van de juiste IDC Vice President of Country Manager. Dergelijke verzoeken moeten worden vergezeld door een kopie van het voorgestelde document. IDC behoudt zich het recht voor om, om welke reden dan ook, goedkeuring voor extern gebruik van dit document te weigeren. Copyright 2010 IDC. Het zonder toestemming verveelvoudigen van informatie uit dit document is ten strengste verboden IDC # 11

Schatgraven naar inzicht

Schatgraven naar inzicht Juni 2015 Onderzoeksmethodologie IDC heeft een enquête uitgevoerd onder 1011 senior en executive managers die betrokken waren bij data-archivering binnen organisaties met meer dan 500 werknemers, in uiteenlopende

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 6 Alfresco Document Management Efficiënter kunnen (samen)werken, altijd en overal kunnen beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER

5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER Inhoud: Verborgen kosten 5 MANIEREN OM KOSTEN TE REDUCEREN DOOR EFFICIËNTER DOCUMENT- DEZE BEST PRACTICE GEEFT U INFORMATIE OVER: Kansen om verborgen kosten te reduceren Voorbeelden en onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Alfresco's Simple Records Management

Alfresco's Simple Records Management Alfresco's Simple Records Management Het e erste open source dossie r beh eersysteem Ee nvoudig beheer van dossiers Nieuwe wetten, regelgeving en normen hebben voor veel verandering gezorgd in hoe verslagen

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB

Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie met name pijnpunt binnen MKB Onderzoek IS Interned Services wijst uit: Back-up en archivering van bedrijfsinformatie

Nadere informatie

Office 365 Backup. Whitepaper Karsten Herben, Oktober KEMBIT Services

Office 365 Backup. Whitepaper Karsten Herben, Oktober KEMBIT Services Office 365 Backup Whitepaper Karsten Herben, Oktober 2017 KEMBIT Services +31 (0)88 5700 500 contactus@kembit.nl www.kembit.nl Kantoor Wijnandsrade Opfergeltstraat 2, 6363 BW Wijnandsrade Kantoor Eindhoven

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint

Gebruikersvriendelijke beheer van bestanden in SharePoint #1 Oplossing wereldwijd. Bewezen in omgvangrijke omgevingen 100+ en 10.000+ gebruikers. GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. GeONE levert het volledige pakket aan SharePoint toepassingen

Nadere informatie

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax

OpenText RightFax. Intuitive Business Intelligence. Whitepaper. BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax OpenText RightFax Intuitive Business Intelligence Whitepaper BI/Dashboard oplossing voor OpenText RightFax Beschrijving van de oplossing, functionaliteit & implementatie Inhoud 1 Introductie 2 Kenmerken

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland verandert continu en wordt steeds uitgebreider. Daarnaast zien we de vraag naar abonnementen van zowel onze partners als van eindgebruikers

Nadere informatie

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren

Living apart together. Engineering Data Management en Document Control; Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren PDF Document Control-systeem Delen, controleren en goedkeuren Engineering Data Management Algemeen Document Management Creëren en vrijgeven Creëren en vrijgeven r e p a P e t i Wh en Document Control;

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

De visie van Centric op datamanagement

De visie van Centric op datamanagement De visie van Centric op datamanagement De vijf elementen om optimaal invulling te geven aan datamanagement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Wat is datamanagement? 2 2.1 Actuele en statische data 3 3 De vijf

Nadere informatie

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING

Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Effectief opslaan en terugvinden van informatie OFFICE FILING Snelle toegang tot uw dossiers optimaliseert uw productiviteit Informatie vormt de levenslijn binnen uw onderneming de basis van effectieve

Nadere informatie

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden

Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden White paper File & Networking Services Maak een einde aan de chaos van het mobiel delen van bestanden Aan wie moet u uw bedrijfseigendommen toevertrouwen? Het mobiel toegang hebben tot en delen van bestanden

Nadere informatie

Alfresco Document Management

Alfresco Document Management Pagina 1 van 7 Alfresco Document Management Efficiënter (samen)werken, altijd en overal beschikken over de benodigde informatie en geen zorgen hoeven maken over IT en back-up? Lagere kosten en minder hoofdbrekens

Nadere informatie

Kenmerken Nomadesk Software

Kenmerken Nomadesk Software Kenmerken Nomadesk Software DATABEVEILIGING Versleutelde lokale schijf Nomadesk creëert een veilige virtuele omgeving, een Vault, op uw lokale harde schijf. Alle mappen en bestanden opgeslagen op de Vault

Nadere informatie

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt

Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt Onze gedifferentieerde benadering tot de Intelligent Workload Management markt de markt 1 het IT-landschap is aan het veranderen De risico's en uitdagingen van computerservices in meerdere omgevingen moeten

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio

Overzicht van het Office 365 portfolio Overzicht van het portfolio midden- en kleinbedrijf Enterprise Business Essentials Business Business Premium Enterprise E1 ProPlus Enterprise E3 Enterprise E5 Eindgebruikersprijs via Microsoft 5,10 gebruiker/

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio

Overzicht van het Office 365 portfolio Overzicht van het portfolio Eindgebruikersprijs via Microsoft Grote postvakken: Iedere gebruiker krijgt een postvak van 50 GB en kan berichten tot maximaal 25 MB verzenden. Exchange Online Plan 1 3,10

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Intelligent gegevensbe heer (IDM)

Intelligent gegevensbe heer (IDM) Intelligent gegevensbe heer (IDM) Sanjeet Singh Dell-opslagproductgroep INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave DIRECTIEOVERZICHT... 3 HUIDIG GEGEVENSBEHEER... 3 DE VISIE VAN DELL: IDM... 4 DOELEN EN ONDERDELEN VAN

Nadere informatie

Veiligheid van uw data

Veiligheid van uw data Cloud Harddrive; uw bestanden in de Cloud, veilig, snel, te delen met anderen en overal toegankelijk. Cloud Harddrive creëert een beveiligd gebied op uw lokale harde schijf, waar de Cloud Harddrives in

Nadere informatie

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.

Scan Docs Mailroom Suite Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs. Product Datasheet (NL) Datum: 02-4-2009 Versie: Fout! Onbekende naam voor documenteigenschap. Auteur(s): www.scandocs.nl Belangrijkste voordelen Tijdsbesparing door de snelle, digitale distributie van

Nadere informatie

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS

Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS Introduceert KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 1 Business strategieën en de impact voor de IT FLEXIBILITEIT Snel handelen met wendbaarheid en flexibiliteit Voor 66% van de organisaties staat flexibiliteit

Nadere informatie

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost

Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Het flash datacenter: moderne uitdagingen opgelost Inhoudsopgave Moderne datacenters, moderne uitdagingen De eindeloze mogelijkheden van virtualisatie

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA.

Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Functionele beschrijving: scannen naar Trivium FORTUNA. Algemeen Met KYOCERA scannen naar Trivium FORTUNA beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Trivium FORTUNA. Met

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

De Outlook en SharePoint integratie

De Outlook en SharePoint integratie Direct vanuit Outlook e-mailberichten en/of bijlagen opslaan in SharePoint ( drag and drop ). GeONE is uw partner voor SharePoint Informatie Management. Alle document management functionaliteiten beschikbaar

Nadere informatie

Alfresco Document Management 100% Open Source

Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Management 100% Open Source Alfresco Document Man agement Of u nu uw organisatie effectiever wilt maken, uw klanten beter wilt bedienen of intern een betere onderlinge samenwerking wilt

Nadere informatie

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland

Overzicht van het Office 365 portfolio bij Copaco Nederland Overzicht van het portfolio bij Copaco Nederland Nadat het portfolio van Copaco Nederland in 2013 al flink werd uitgebreid, vindt u vanaf 1 december 2013 nog meer artikelen in onze prijslijst. Nieuw zijn

Nadere informatie

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009

Windows 7 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 juist nu! Frank Spuls v-fspuls@microsoft.com 11 november 2009 Inspelen op veranderingen Hoofdkantoor Werkenop afstand Mobiele en flexibele medewerkers Bijkantoren 2 Slide 3 Voornaamste conclusies Er is

Nadere informatie

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen

Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen. Bedrijven die advies willen over een back-upoplossing voor virtuele omgevingen SOLUTION BRIEF: UW VIRTUELE SYSTEMEN IN DRIE STAPPEN BESCHERMEN........................................ Uw virtuele systemen in drie stappen beschermen Who should read this paper Bedrijven die advies willen

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite

DE KRACHT VAN EENVOUD. Business Suite DE KRACHT VAN EENVOUD Business Suite CYBERCRIMINALITEIT IS EEN REALITEIT Online bedreigingen zijn een zakelijke realiteit, wat u ook doet. Het aantal beveiligingsincidenten neemt zienderogen toe. Elke

Nadere informatie

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig!

TEKLYNX LABEL ARCHIVE. Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX LABEL ARCHIVE BEVEILIGING TRACERING INTEROPERABILITEIT Beveiliging, Tracering en Controle van uw label printproces was nog nooit zo eenvoudig! TEKLYNX' LABEL ARCHIVE is de laatste toevoeging aan

Nadere informatie

Datasheet: Gegevensbescherming Symantec Backup Exec 2010 Betrouwbare back-up- en herstelfuncties met het oog op uw groeiende bedrijf

Datasheet: Gegevensbescherming Symantec Backup Exec 2010 Betrouwbare back-up- en herstelfuncties met het oog op uw groeiende bedrijf Betrouwbare back-up- en herstelfuncties met het oog op uw groeiende bedrijf Overzicht biedt toonaangevende bescherming voor back-ups en herstel van server tot desktop. Bescherm op eenvoudige wijze meer

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

HCAP & Authenticiteit

HCAP & Authenticiteit Hitachi Content Archive Platform HCAP & Authenticiteit Erik Wilbrink Technical Account Manager 7 september 2009 Aandachtsgebieden bij selectie DBD systeem 1 1 Inname Inname Hoe Hoe kunnen kunnen documenten

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/195 ADVIES NR 08/18 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE AANVRAAG VAN DE LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010

www.novell.com Veelgestelde vragen van Partners WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 Veelgestelde vragen van Partners www.novell.com WorkloadIQ Veelgestelde vragen 17 augustus 2010 W a t i s d e I n t e l l i g e n t W o r k l o a d M a n a g e m e n t m a r k t? De Intelligent Workload

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Checkit maakt u vindbaar!

Checkit maakt u vindbaar! Checkit maakt u vindbaar! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met één van onze Search Engine Marketing professionals of kijk op www.checkit.nl Pagina 2 van 12 Inhoud 1. Over Checkit... 3

Nadere informatie

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010

Veelgestelde vragen: Gegevensbescherming Veelgestelde vragen over Backup Exec 2010 Uit welke producten bestaat deze versie van de Symantec Backup Exec -serie? Symantec Backup Exec 2010 biedt betrouwbare back-up en herstel, ontworpen voor uw groeiende onderneming. Bescherm op eenvoudige

Nadere informatie

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment

Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Overzicht van oplossingen Zet de volgende stap in bedrijfsinnovatie met een Open Network Environment Wat u leert De opkomst van nieuwe technologieën zoals cloud, mobiliteit, sociale media en video die

Nadere informatie

Worry Free Business Security 7

Worry Free Business Security 7 TREND MICRO Worry Free Business Security 7 Veelgestelde vragen (extern) Dal Gemmell augustus 2010 Inhoud Kennismaking met Worry Free Business Security... 3 Wat is Worry Free Business Security?... 3 Wanneer

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien.

De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De Nieuwe Generatie Dealer Management Oplossing. Ontworpen om u te helpen groeien. De automobielbranche ondergaat wereldwijd enorme veranderingen. Bedrijven in de sector worden steeds meer geconfronteerd

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V.

Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 OPENICT B.V. Office 365. Auteur: Roy Scholten Datum: 9/11/2015 Versie: 1.3 Over Open ICT De afgelopen jaren zijn de technische ontwikkelingen snel gegaan, de typemachine is vervangen door de tablet. De ontwikkelingssnelheid

Nadere informatie

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013

Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Bijeenkomst ICT & Onderwijs 14-11-2013 Welkom Waarom deze bijeenkomst? Programma Waarom deze bijeenkomst? Recente technische ontwikkelingen bij Drie-O Ontwikkelingen bij andere organisaties Welke vraagstukken

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud

BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud BACK-UP & DISASTER RECOVERY Een geoptimaliseerd end-to-end verhaal in onze Enterprise cloud stel uw data veilig De data van uw bedrijf zijn heilig. Daar is elke ondernemer het over eens. Een bedrijf zonder

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Content Management Made Easy

Content Management Made Easy Content Management Made Easy Content management is voor bedrijven van doorslaggevend belang. Het op de juiste manier inzetten van het beschikbare kapitaal en personeel is de sleutel tot een rendabele onderneming.

Nadere informatie

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen

o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen o o o o E-mail Documenten beheer Kennis borging Vergaderen Nieuwste versie van Office-desktoptoepassingen Licenties per gebruiker voor 5 computers incl Mac en mobiel Office-toepassingen naar een pc streamen

Nadere informatie

8 REDENEN OM UW DOCUMENT- EN ARCHIEF- BEHEER UIT TE BESTEDEN

8 REDENEN OM UW DOCUMENT- EN ARCHIEF- BEHEER UIT TE BESTEDEN Inhoud: Onbenutte kansen 8 REDENEN OM UW DOCUMENT- EN ARCHIEF- BEHEER UIT TE BESTEDEN Kosten - efficiëntie - compliance DIT DOCUMENT LAAT VOORDELEN ZIEN VAN UITBESTEDING VAN UW RECORDBEHEER, DOOR: Het

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN

Dienstbeschrijving Cloud. Een dienst van KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Cloud Een dienst van KPN ÉÉN Versie : 1.0 Datum : 12 april 2016 Inhoud 1 Dit is Cloud 3 2 Dit is Office 365 4 3 Specificatie Domeinnamen 7 4 Technische voorwaarden en service 8 Blad

Nadere informatie

Archiefbeheer: van opslag tot uitgebreide programma s op maat

Archiefbeheer: van opslag tot uitgebreide programma s op maat Archiefbeheer Archiefbeheer: van opslag tot uitgebreide programma s op maat 444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 Meer ruimte en efficiency, optimale

Nadere informatie

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO

Lunadoc. Lunadoc. Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Lunadoc Lunadoc Geavanceerd Documentbeheer op maat van de KMO Een archief moet lang ter beschikking blijven, ook al veranderen bepaalde servers en computers. De interface is altijd op maat. Iedere KMO

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs

MASTERCLASS. SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs De drie daagse MASTERCLASS SharePoint in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij te brengen daar

Nadere informatie

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak.

Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Versnel de acceptatie van communicatiehulpmiddelen met de kracht van spraak. Uw collega s moeten worden overtuigd U weet hoe belangrijk het introduceren van Unified Communications is, maar hoe zorgt u

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Behoud de controle over uw eigen data

Behoud de controle over uw eigen data BEDRIJFSBROCHURE Behoud de controle over uw eigen data Outpost24 is toonaangevend op het gebied van Vulnerability Management en biedt geavanceerde producten en diensten aan om bedrijven preventief te beveiligen

Nadere informatie

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken.

Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. Digitaal, mobiel en altijd beschikbaar dat is het nieuwe werken. De transformatie naar digitaal werken is in volle gang. Het is van wezenlijk belang om toenemende hoeveelheden data en snel veranderende

Nadere informatie

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs

Masterclass. SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs De driedaagse Masterclass SharePoint 2010 in het Onderwijs heeft als doel deelnemers kennis en vaardigheden bij

Nadere informatie

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland

Het Office 365 portfolio van Copaco Nederland Het portfolio van Copaco Nederland Het aanbod bij Copaco verandert continu. Zo zijn er onlangs nieuwe abonnementen voor klanten in het midden- en kleinbedrijf (MKB) beschikbaar gekomen. Deze nieuwe plannen

Nadere informatie

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren

STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren STUDIEDAG De wereld verandert bent u er klaar voor? Bereid u voor op Continu Verbeteren Bereid u voor op Continu Verbeteren VERANDERING effect op PROCESSEN Verandering...steeds sneller en dat geldt ook

Nadere informatie