FAQ Competentiemetingen Niveau C en B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ Competentiemetingen Niveau C en B"

Transcriptie

1 FAQ Competentiemetingen Niveau C en B Geachte, 3 Editie 15/07/2004 Dit de derde editie van een aantal meest gestelde vragen aan SELOR inzake de competentiemetingen voor niveau C en B, zogenaamde FAQ s. Met deze FAQ willen we meer duidelijkheid scheppen over de organisatie en uitvoering van de competentiemetingen en over de gebruikte testen. De SELOR FAQ zijn complementair met de FAQ die worden opgesteld door de FOD P&O. Deze laatste beantwoorden vaak gestelde vragen over de context, het toepassingsgebied, het KB,... van de competentiemetingen. Koen Verlinden Verantwoordelijke competentiemetingen

2 Competentiemetingen - FAQ s 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 REGISTER VAN DE FAQ S VERLOOP VAN DE COMPETENTIEMETINGEN VAKTECHNISCHE PROEVEN LIVELINK... 17

3 Competentiemetingen - FAQ s 3 Register van de FAQ s!! " # $!! " % & ' ( ( ')# * ( )#* +( % % ( )#*, -+.& ' '( ( ( % /0( " # % 10( " / 23 )#* ++( 4#56+ / 78( (! )#* 1 3 )#*!! ( ( 1 & ' ( )#+(1! ( 99 + ( )#!:46;<1 $ )#2!+ 2 % + 2 / +( 2 1;(! 7 2= ' ( + 3 '(+7 7! ( 7! (! 7 ( ( +! 7! +'! $ + ;(!:46;< % ( /0 ' ( +!, ( >((! >?. 1 (,.!(!+ 2 ' 7 (+ +( ++( &! '(++ +('( $0( + $ ++ $ % + $ /0 ( ($ 1! ( )+ $ 2 + ( $

4 Competentiemetingen - FAQ s 4 $7 +(! $ $ + $ + $ +( $$ + $ +( % ',!!( #. / $/! '!! ( / ( / (A +' / 70 66!! ( ( '!(!! 66 1

5 Competentiemetingen - FAQ s 5 1. Verloop van de competentiemetingen FAQ 1 - Wanneer kan ik me inschrijven voor de competentiemetingen? Van zodra je bent ingedeeld in een functiefamilie van niveau C of B en jouw P&O stafdienst 1 klaar is om de aanvraagformulieren naar SELOR door te sturen. Je P&O stafdienst is dus verantwoordelijk voor jouw inschrijving. De inschrijvingen zijn in elk geval als volgt : Gemene graden niveau C en B: iedere ambtenaar van niveau C en B, die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich inschrijven. Bijzondere graden niveau C en B : iedere ambtenaar van niveau C en B, die aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, kan zich inschrijven na de publicatie van de integratie-kb s. FAQ 2 - Bij wie kan ik me inschrijven voor de competentiemetingen? De inschrijvingen gebeuren via je P&O stafdienst. Zij bepalen tevens de manier waarop dit gebeurt. In elk geval zijn dit de richtlijnen : Je wordt geïnformeerd over de competentiemetingen. Je wordt ingedeeld in een functiefamilie (van niveau C of B) rekening houdend met je huidige functie. Je geeft aan, op vraag van je P&O stafdienst, dat je wenst deel te nemen aan de competentiemeting van jouw functiefamilie. Je P&O stafdienst geeft jouw inschrijving door aan SELOR. SELOR plant op basis van het aantal deelnemers per functiefamilie, per FOD en per taalrol verschillende sessies. Je wordt uitgenodigd voor een sessie door je P&O stafdienst (voor testen bij SELOR) of door OFO (voor opleidingen en testen georganiseerd door OFO). FAQ 3 - Waaruit bestaan de competentiemetingen voor de ambtenaren van niveau C? Er is geen verschil wat betreft de gebruikte testen tussen de gemene en bijzondere graden van niveau C. Er dient wel een onderscheid gemaakt te worden tussen de competentiemetingen van de 9 administratieve functiefamilies en de functiefamilie Technisch assistent van niveau C. De competentiemetingen voor de 9 administratieve functiefamilies van niveau C bestaan uit 2 componenten : Component 1 : PC-Vaardigheidstest (3 modules) Component 2 : Postbakoefening (simulatieoefening op PC) De competentiemeting voor de functiefamilie Technisch assistent van niveau C bestaat uit : Een gecertificeerde opleiding, georganiseerd door OFO. Deze opleiding vervangt dus de 2 componenten. De opleiding wordt afgesloten met een certificatieproef. 1 Wanneer je P&O stafdienst nog niet operationeel is of indien er binnen je FOD/parastatale /wetenschappelijke instelling geen P&O stafdienst voorzien is, worden hun taken overgenomen door je huidige personeelsdienst of door het team dat 2 verantwoordelijk is voor de competentiemetingen. Voor meer informatie kan je terecht bij OFO.

6 Competentiemetingen - FAQ s 6 FAQ 4 - Waaruit bestaan de competentiemetingen voor de ambtenaren van niveau B? Er is geen verschil wat betreft de gebruikte testen tussen de gemene en bijzondere graden van niveau B. Er dient een onderscheid gemaakt te worden afhankelijk van de functiefamilies van niveau B. Voor alle functiefamilies van niveau B, behalve ICT deskundige, bestaan de competentiemetingen uit twee componenten : Component 1 : PC-Vaardigheidstest (3 modules) Component 2 : Postbakoefening (simulatieoefening op PC OF Vaktechnische proef, georganiseerd door SELOR Voor de functiefamilie ICT deskundige van niveau B bestaat de competentiemeting uit : Een Gecertificeerde opleiding, georganiseerd door OFO. Deze opleiding vervangt dus de 2 componenten. De opleiding wordt afgesloten met een certificatieproef. FAQ 5 - Kunnen de kandidaten kiezen om eerst een opleiding te volgen inzake PC-Vaardigheden alvorens hun PC-Vaardigheidstesten af te leggen? Wat betreft de eerste component, de PC-Vaardigheidstesten, mogen de kandidaten kiezen uit twee scenario s : Scenario 1 (1 test, opleiding, 2 test) : de kandidaat neemt onmiddellijk deel aan de test en meldt zich dus op het afgesproken tijdstip aan bij SELOR. Indien de kandidaat voor één of meerdere modules van de test niet slaagt, wordt er een opleiding aangeboden door OFO of door de FOD/Instelling 3 per niet geslaagde module. Na afloop van elke opleiding, heeft de kandidaat de gelegenheid om de test van de betreffende module opnieuw af te leggen. Scenario 2 (opleiding & test) : de kandidaat neemt eerst deel aan een opleiding per module, aangeboden door OFO of door de FOD/Instelling, waarna de test georganiseerd wordt. De kandidaat meldt zich dus niet op het afgesproken tijdstip aan bij SELOR en wordt dus als afwezig geregistreerd. Indien de kandidaat voor één of meerdere modules van de test niet slaagt, wordt er geen herkansing meer voorzien. FAQ 6 - Wie organiseert de opleidingen PC-Vaardigheden (voor en/of na de test)? Kunnen de kandidaten kiezen waar ze de opleiding willen volgen? Naast OFO kunnen ook de departementen hun eigen opleidingen intern organiseren of een beroep doen op gespecialiseerde instellingen. De opleidingen PC-Vaardigheden moeten echter door de Federale Overheidsdienst Personeel & Organisatie gecertificeerd worden om de gelijke behandeling van alle personeelsleden te verzekeren. De beslissing om interne opleidingen te organiseren, behoort tot elke entiteit, rekening houden met zijn infrastructuurmogelijkheden en zijn budgettaire middelen. De kandidaten kunnen evenwel zelf kiezen of ze de opleidingen van het OFO volgen of de cursussen georganiseerd door het eigen departement. FAQ 7 - Hoe verloopt de competentiemeting voor niveau C? Dit is afhankelijk van je functiefamilie en het scenario waarvoor je kiest. Voor niveau C administratieve functiefamilies : Scenario 1 : Indien je slaagt in alle modules van de eerste PC-vaardigheidstest bij SELOR, kan je onmiddellijk deelnemen aan de postbakoefening. 3 De opleidingen PC-Vaardigheden kunnen, indien ze dit wensen en indien dit haalbaar is, door de FODs/Instellingen zelf georganiseerd worden. De opleidingen moeten evenwel door de FOD P&O gecertificeerd worden om de gelijke behandeling van de personeelsleden van de federale overheid te verzekeren. De kandidaat mag bovendien kiezen waar hij/zij de opleiding wil volgen!

7 Competentiemetingen - FAQ s 7 Indien je niet slaagt in één of meerdere modules van de eerste PC-vaardigheidstest bij SELOR, zal je door OFO of door je FOD/Instelling per module uitgenodigd worden voor een opleiding en tweede PC-vaardigheidstest. Indien je de tweede keer wel slaagt in de modules waarvoor je de eerste keer niet slaagde, zal je nadien door SELOR worden uitgenodigd om deel te nemen aan de postbakoefening. Indien je de tweede keer niet slaagt in één of meerdere van de modules waarvoor je de eerste keer niet slaagde, eindigt je competentiemeting. Scenario 2 : Indien je eerst een opleiding volgt (bij OFO of bij je FOD/Instelling) en slaagt in alle modules van de PC-vaardigheidstest, zal je nadien uitgenodigd worden om deel te nemen aan de postbakoefening. Indien je eerst een opleiding volgt (bij OFO of bij je FOD/Instelling) en vervolgens niet slaagt in één of meerdere modules van de PC-vaardigheidstest, mag je niet meer deelnemen aan de postbakoefening. Je bent dan niet geslaagd. Voor niveau C functiefamilie Technisch assistent : Je volgt een gecertificeerde opleiding, georganiseerd door OFO. De opleiding wordt afgesloten met een certificatieproef. FAQ 8 - Hoe verloopt de competentiemeting voor niveau B? Dit is afhankelijk van je functiefamilie en het scenario waarvoor je kiest. Voor niveau B alle functiefamilies behalve ICT deskundige : Scenario 1 : Indien je slaagt in alle modules van de eerste PC-vaardigheidstest bij SELOR, zal je nadien door SELOR worden uitgenodigd om deel te nemen aan de postbakoefening of vaktechnische proef. Indien je niet slaagt in één of meerdere modules van de eerste PC-vaardigheidstest bij SELOR, zal je door OFO of door je FOD/Instelling per module uitgenodigd worden voor een opleiding en tweede PC-vaardigheidstest. Indien je de tweede keer wel slaagt in de modules waarvoor je de eerste keer niet slaagde, zal je nadien door SELOR worden uitgenodigd om deel te nemen aan de postbakoefening of vaktechnische proef. Indien je de tweede keer niet slaagt in één of meerdere van de modules waarvoor je de eerste keer niet slaagde, eindigt je competentiemeting. Scenario 2 : Indien je eerst een opleiding volgt (bij OFO of bij je FOD/Instelling) en vervolgens slaagt in alle modules van de PC-vaardigheidstest, zal je nadien uitgenodigd worden om deel te nemen aan de postbakoefening of vaktechnische proef. Indien je eerst een opleiding volgt (bij OFO of bij je FOD/Instelling) en vervolgens niet slaagt in één of meerdere modules van de PC-vaardigheidstest, mag je niet meer deelnemen aan de postbakoefening of vaktechnische proef. Je bent dan niet geslaagd. Voor niveau B functiefamilie ICT deskundige : Je volgt een gecertificeerde opleiding, georganiseerd door OFO. De opleiding wordt afgesloten met een certificatieproef. FAQ 9 - Zijn de PC-Vaardigheidstesten officieel erkende ECDL certificatietesten? De PC-Vaardigheidstesten die in het kader van de competentiemetingen gebruikt worden, testen de basiskennis van een aantal modules, zoals beschreven in de ECDL syllabus, maar zijn geen officieel erkende ECDL certificatietesten. De moeilijkheidsgraad van de vragen, de duurtijd en de norm om te slagen verschillen van de officiële ECDL proeven. De PC-Vaardigheidstesten, alsook de opleidingen voor niet-geslaagden in de eerste PC-vaardigheidstest, kunnen wel gezien worden als een voorbereiding op een mogelijke ECDL certificatie in de toekomst.

8 Competentiemetingen - FAQ s 8 FAQ 10 - Uit welke modules bestaan de PC-Vaardigheidstesten? De PC-Vaardigheidstesten bestaan uit 3 ECDL modules voor niveau C en voor niveau B. Module 2 : De computer gebruiken en bestanden beheren : bv. Windows Module 3 : Tekstverwerking : bv. Word Module 7 : Informatie en Communicatie : bv. Internet Explorer en Outlook FAQ 11 - Zijn de PC-Vaardigheidstesten beschikbaar in de 3 landstalen? De vragen zijn altijd opgesteld in de moedertaal van de kandidaat. De interface (scherm, knoppen, menubalken,...) bestaat in het Frans, het Nederlands en het Duits. Voor personen die gewend zijn om in een versie met Engelstalige menubalken te werken, hebben we vertalingen op papier voorzien. FAQ 12 - Kan ik kiezen in welke omgeving ik mijn PC-vaardigheidstest afleg? In principe wel. Je P&O stafdienst bepaalt in welke omgeving je de verschillende modules van de PCvaardigheidstest zal afleggen. SELOR voorziet, in de mate van het mogelijke, hiervoor de nodige testen. Je zal dus voor elke module kunnen kiezen in welke omgeving je de test wenst af te leggen. Het is echter mogelijk dat je in de aangeboden keuzelijst niet exact dezelfde versie of toepassing zal vinden als die waarmee je gewoon bent te werken. SELOR heeft er echter in dergelijke gevallen voor gezorgd dat je hiervan geen nadeel zou ondervinden. Zo zal bijvoorbeeld een kandidaat die werkt met de Windows 2000 versie in de keuzelijst de versie Windows 98 kunnen kiezen met vragen die zo gekozen zijn dat de kandidaat niet benadeeld zal worden door de kleine verschillen tussen de 2 versies. FAQ 13 - Wat gebeurt er indien ik niet slaag in één of meerdere modules van de eerste PCvaardigheidstest bij SELOR? Bij de PC-vaardigheidstest krijg je onmiddellijk je resultaat te zien op het scherm. Scenario 1 : Indien je niet slaagt in één of meerdere modules van de 1 PC-vaardigheidstest bij SELOR, zal je vervolgens voor deze modules waarvoor je de eerste keer niet slaagde, door OFO of door je FOD/Instelling uitgenodigd worden om deel te nemen aan een opleiding PC-Vaardigheden in één van de opleidingscentra. De opleidingen worden georganiseerd door OFO (in verschillende opleidingscentra in elke provincie) of door je eigen FOD/Instelling. Je mag kiezen waar je de opleiding wil volgen. Voor de opleidingscentra die moeilijk bereikbaar zijn met het openbaar vervoer, wordt er bovendien voor de kandidaten een pendeldienst voorzien. Je krijgt 1 à 2 dagen opleiding per module. Op het einde van een opleiding krijg je voor de desbetreffende module opnieuw de PC-vaardigheidstest. Indien je de tweede keer wel slaagt in de modules van de PC-vaardigheidstest waarvoor je de eerste keer niet slaagde, zal je nadien door SELOR worden uitgenodigd voor deelname aan component 2, de postbakoefening of de vaktechnische proef. Indien je de tweede keer niet slaagt in één of meerdere modules van de PC-vaardigheidstest waarvoor je de eerste keer niet slaagde, kan je niet meer deelnemen aan de rest van je competentiemeting en ben je dus niet geslaagd. Scenario 2 : Indien je eerst een opleiding wenst te volgen bij OFO of bij je FOD/Instelling, krijg je op het einde van de opleiding voor de desbetreffende module de PC-vaardigheidstest. Indien je slaagt in alle modules, zal je nadien door SELOR worden uitgenodigd voor deelname aan component 2, de postbakoefening of de vaktechnische proef. Indien je niet slaagt in één of meerdere van de modules van de PC-vaardigheidstest, kan je niet meer deelnemen aan de rest van je competentiemeting en ben je dus niet geslaagd. Je krijgt in dit geval dus geen herkansing.

9 Competentiemetingen - FAQ s 9 FAQ 14 - Wat dien ik nog te weten over de PC-vaardigheidstest? Alle functiefamilies van niveau C en B, met uitzondering van de functiefamilie Technisch assistent van niveau C en de functiefamilie ICT deskundige van niveau B, krijgen een PC-vaardigheidstest als eerste component. Je krijgt 30 minuten per module om telkens 30 vragen op te lossen. Je krijgt bovendien per vraag 2 kansen. Je kan ook een vraag overslaan en later opnieuw oplossen. Je slaagt in je PC-vaardigheidstest indien je: Voor niveau C (3 modules) : 60% behaalt voor elke module Voor niveau B (3 modules) : 70% behaalt voor elke module FAQ 15 - Wat dien ik te weten over de postbakoefening? Alle functiefamilies van niveau C en B, met uitzondering van de functiefamilie Technisch assistent van niveau C, de functiefamilie ICT deskundige van niveau B en de functiefamilies Audiovisueel deskundige, Laborant, Paramedisch deskundige, Sociaal deskundige, Medisch deskundige, Vertaler en Trainer van niveau B, krijgen een Postbakoefening als tweede component. Je mag slechts deelnemen aan de postbakoefening wanneer je geslaagd bent voor alle modules van de PC-vaardigheidstest. Voor de functiefamilies waarvan de competentiemetingen bestaan uit 2 componenten, heeft de PC-vaardigheidstest immers een uitsluitend karakter ten opzichte van component 2. Je krijgt 2 uur 15 min. om de postbakoefening af te leggen. Je hebt max. 1u om de instructies te lezen en 75 min. om de memo s te beantwoorden. Je kan tijdens het behandelen van de memo s steeds de instructies nog eens raadplegen. Je kan ook altijd een memo verbeteren of overslaan en later verwerken. Indien je slaagt in de postbakoefening (indien je voor alle gemeten competenties voldoening haalt), ben je geslaagd in je competentiemeting. Je slaagt in de postbakoefening indien je: Voor niveau C : 2/3 behaalt voor elke gemeten competentie Voor niveau B : 12/20 behaalt voor elke gemeten competentie FAQ 16 - Wat dien ik te weten over de vaktechnische proef 4? De functiefamilies Audiovisueel deskundige, Laborant, Paramedisch deskundige, Sociaal deskundige, Medisch deskundige, Vertaler en Trainer van Niveau B, krijgen een Vaktechnische proef als tweede component. Je mag slechts deelnemen aan de vaktechnische proef wanneer je geslaagd bent voor alle modules van de PC-vaardigheidstest. Voor de functiefamilies waarvan de competentiemetingen bestaan uit 2 componenten, heeft de PC-vaardigheidstest immers een uitsluitend karakter ten opzichte van component 2. Indien je slaagt in de vaktechnische proef (indien je voor alle gemeten competenties voldoening haalt), ben je geslaagd in je competentiemeting. FAQ 17 - Wat dien ik te weten over de gecertificeerde opleiding? De functiefamilies Technisch assistent van niveau C en ICT deskundige van niveau B, krijgen een gecertificeerde opleiding als competentiemeting, ter vervanging van de twee componenten voor de andere functiefamilies. De gecertificeerde opleidingen worden georganiseerd door OFO. De opleidingen worden afgesloten met een certificatieproef. Indien je slaagt in de gecertificeerde opleiding (indien je slaagt in de certificatieproef), ben je geslaagd in je competentiemeting. 4 Zie ook hoofdstuk 2: Vaktechnische Proeven van de FAQ s van de competentiemetingen.

10 Competentiemetingen - FAQ s 10 FAQ 18 - Op welke manier kan ik me voorbereiden op mijn competentiemeting? Je hoeft je in principe niet voor te bereiden voor je competentiemeting. Competentiemetingen zijn immers geen examens, maar meten enkel de aanwezigheid van de vereiste competenties. Om je toch meer inzicht te geven in de testen heeft SELOR op zijn website gedetailleerde informatie geplaatst over een aantal testen die in het kader van de competentiemetingen door SELOR zullen afgenomen worden (de PC-Vaardigheidstesten en de Postbakoefeningen). Voor elke test wordt meer uitleg verschaft en worden eveneens demonstraties voorzien om je zoveel mogelijk vertrouwd te maken met de testen. Je zal vooraleer je effectief deelneemt aan de competentiemetingen de kans krijgen deze informatie te bekijken. FAQ 19 - In hoeverre zullen de competentiemetingen aangepast worden aan mijn functie? Zijn de competentiemetingen voor iedereen hetzelfde? De competentiemetingen gebeuren op het niveau van een functiefamilie en zijn dus gebaseerd op het competentieprofiel dat voor die functiefamilie werd bepaald. Voor de eerste component worden dezelfde modules aan de verschillende functiefamilies aangeboden. Voor de tweede component verschillen de testen inhoudelijk naargelang de functiefamilie waarin je werd ingedeeld. Deze testen zullen inhoudelijk dus aangepast worden aan je functiefamilie. Er wordt immers steeds getracht een omgeving te schetsen die aansluit bij je werkinhoud. De competentiemetingen worden niet aangepast aan je specifieke functie, vermits de nadruk ligt op het meten van competenties. Voor de eerste metingen wordt er bovendien nog geen rekening gehouden met het feit of je na overgang in de nieuwe federale loopbaan werd ingeschaald in de 1 of 2 weddenschaal (C1 of C2 en B1 of B2). De testen zijn van hetzelfde niveau. Voor de tweede metingen zal dit uiteraard veranderen en zullen de testen voor een C2 bijv. een hogere moeilijkheidsgraad hebben of een strengere norm om te slagen. FAQ 20 - Wanneer ben ik geslaagd voor mijn competentiemeting? Je bent geslaagd voor je competentiemeting (en je krijgt dus jaarlijks je competentietoelage) indien je voldoening haalt voor alle onderdelen van je competentiemeting. Dit betekent: Voor niveau C administratieve functiefamilies : Dat je slaagt in je PC-vaardigheidstest (de eerste of de tweede) EN in de Postbakoefening. Voor niveau C functiefamilie Technisch assistent : Dat je slaagt in je gecertificeerde opleiding Voor niveau B alle functiefamilies behalve ICT deskundige : Dat je slaagt in je PC-vaardigheidstest (de eerste of de tweede) EN in de Postbakoefening of vaktechnische proef. Voor niveau B functiefamilie ICT deskundige : Dat je slaagt in je gecertificeerde opleiding. FAQ 21 - Wat gebeurt er indien ik niet geslaagd ben in mijn competentiemeting? Indien je niet voor je competentiemeting slaagt, kan je je 365 dagen na je vorige inschrijving opnieuw via je stafdienst P&O aanmelden om aan een nieuwe competentiemeting deel te nemen. FAQ 22 - Wanneer en op welke manier krijg ik mijn resultaten en feedback? Na het beëindigen van je competentietest en na het opstellen van het proces-verbaal door SELOR, ontvang je van je stafdienst P&O je formulier met de resultaten en de feedbackverslagen van al je testen. SELOR bezorgt de resultaten en de feedbackverslagen namelijk steeds op de laatste maandag van de maand, volgend op de maand van deelname aan de competentiemetingen, aan je Stafdienst P&O.

11 Competentiemetingen - FAQ s 11 Het formulier met de resultaten en de feedbackverslagen verschaffen je nadere informatie over je scores, je sterke en zwakke punten. Zij zullen later gebruikt worden als input en besproken worden met je leidinggevende ambtenaar in het raam van het opstellen van je individueel ontwikkelingsplan. FAQ 23 - Wat gebeurt er indien ik afwezig ben op de dag van mijn competentiemeting? SELOR (in het geval van component 2 : de Postbakoefeningen en de Vaktechnische proeven), OFO (in het geval van de opleidingen PC-Vaardigheden & PC-Vaardigheidstesten en de gecertificeerde opleidingen) of je FOD/Instelling (in het geval van de opleidingen PC-Vaardigheden & PC- Vaardigheidstesten) stellen je afwezigheid vast. Je P&O stafdienst is verantwoordelijk voor het bepalen van de gewettigdheid van je afwezigheid. Indien je gewettigd afwezig was, zal je opnieuw uitgenodigd worden voor een nieuwe sessie. Indien je ongewettigd afwezig was, mag je een jaar lang niet meer deelnemen aan de competentiemetingen. FAQ 24 - Waar worden de competentiemetingen afgenomen? De competentiemetingen worden in principe afgenomen bij SELOR in Brussel. Dit geldt in elk geval voor de eerste PC-Vaardigheidstesten (scenario 1) en voor de postbakoefeningen. Uitzonderingen zijn : De gecertificeerde opleidingen : Deze worden georganiseerd door OFO De opleidingen PC-Vaardigheden & (tweede) PC-Vaardigheidstesten : Deze worden georganiseerd door OFO of door je FOD/Instelling en vinden plaats in één van de opleidingscentra van OFO of van je FOD/Instelling. De vaktechnische proeven : Deze worden in principe afgenomen door SELOR, tenzij er voor de proef apparatuur nodig is die zich niet binnen SELOR bevindt. FAQ 25 - Om welk uur starten de testsessies bij SELOR? De eerste sessie is voorzien van 9 uur tot 13 uur. De tweede sessie is voorzien van 13 uur tot 17 uur. Dit geeft alle kandidaten de mogelijkheid aanwezig te zijn voor het afleggen van de testen. De kandidaten die in de provincie Luxemburg wonen, worden steeds uitgenodigd op de namiddagsessie (13 uur). FAQ 26 - Worden er vrijstellingen toegekend? De kandidaat die geslaagd is voor de eerste component, wordt vrijgesteld voor dit deel, wanneer hij/zij zich inschrijft voor een nieuwe competentiemeting, binnen een termijn van 12 maanden vanaf de mededeling van zijn mislukking in het tweede deel. Voor de gecertificeerde opleiding kan er door het OFO een vrijstelling worden toegekend. Voor de postbakoefening en de vaktechnische proef worden er geen vrijstellingen uitgevaardigd. FAQ 27 - Hoe en waar zullen de testen worden afgenomen voor mensen met een arbeidshandicap (visuele handicap, rolstoelgebruikers, )? In overeenstemming met het wettelijke kader rond redelijke aanpassingen voorziet SELOR in zijn competentiemetingen een aangepaste procedure voor arbeidsgehandicapten, die moet toelaten iedereen op een gelijkwaardige manier te testen. Afhankelijk van de aard en de graad van de handicap zullen voor deze personen aparte testsessies georganiseerd worden. FAQ 28 - Wat in geval van (technische)problemen bij de testafname van een kandidaat? Indien het gaat om problemen, die niet snel opgelost kunnen worden en waarbij het duidelijk is dat de kandidaat nadeel heeft ondervonden, wordt hij of zij uitgenodigd door SELOR (of OFO) om de test opnieuw af te leggen, en dit om te verzekeren dat niemand zou benadeeld worden bij het afleggen van zijn of haar competentiemetingen.

12 Competentiemetingen - FAQ s 12 FAQ 29 - Bij wie kan ik terecht met mijn vragen inzake de competentiemetingen? SELOR heeft heel wat informatie betreffende de organisatie en uitvoering van de competentiemetingen en de gebruikte testen doorgegeven aan de contactpersonen binnen je P&O stafdienst (algemene presentatie, infobrochure, praktisch reglement, memo s,...). Bovendien werd ook heel wat informatie geplaatst op onze SELOR website. Indien je echter nog vragen hebt, kan je die steeds stellen aan je contactpersoon of verantwoordelijke voor de competentiemetingen binnen je FOD/parastatale/ wetenschappelijke instelling. Je kunt een lijst met contactpersonen terugvinden op de SELOR website: onder het rubriekje competentiemetingen.

13 Competentiemetingen - FAQ s Vaktechnische proeven FAQ 30 - Welke functiefamilies dienen de vaktechnische proef af te leggen? De vaktechnische proef dient afgelegd te worden door de medewerkers die behoren tot één van de volgende functiefamilies van niveau B: Audiovisueel deskundige Laborant Medisch deskundige Paramedisch deskundige Sociaal deskundige Trainer Vertaler De kandidaat kan enkel de vaktechnische proef afleggen, indien hij/zij al geslaagd is in component 1 van zijn competentiemetingen (PC-vaardigheidstetst: uitsluitend karakter t.a.v. de 2 de component) FAQ 31 - Krijgt iedereen binnen dezelfde functiefamilie dezelfde vaktechnische proef? In principe wordt getracht 1 vaktechnische proef aan te bieden per functiefamilie, tenzij uit de beschrijving van de functiefamilie en uit de verscheidenheid aan functies die tot die functiefamilie behoren zou blijken dat dit niet mogelijk is. In dat geval worden meerdere vaktechnische proeven per functiefamilie voorzien. FAQ 32 - Wat meet de vaktechnische proef? De vaktechnische proeven meten de generieke harde competenties (inzake omgaan met taken en omgaan met informatie) en de specifieke technische competentie waarbij het kennen en het kunnen toepassen van de functie-inhoud centraal staat. Het is allerminst een theoretisch examen. De generieke competenties die gemeten worden zijn:. Laborant: analyseren, problemen oplossen, werk structureren. Andere: analyseren, problemen oplossen Kandidaten krijgen steeds de gelegenheid om na het uitvoeren van de proef hun antwoord te motiveren. De proef moet relevant zijn voor het beroep (proef moet aansluiten bij de concrete inhoud van de functie(familie)) en moet aansluiten bij het opleidingsniveau/de scholingsgraad van de doelgroep FAQ 33 - Waar worden de vaktechnische proeven afgenomen? In principe worden de vaktechnische proeven bij SELOR afgenomen, tenzij er voor de proef apparatuur nodig is die zich niet binnen SELOR bevindt. Dit is bijvoorbeeld zo voor de proef voor audiovisueel deskundige, die plaatsvindt te Gent.

14 Competentiemetingen - FAQ s 14 FAQ 34 - Hoe lang duurt de vaktechnische proef? De vaktechnische proeven mogen niet langer dan 1 dag in beslag nemen. FAQ 35 - Wie neemt de vaktechnische proef af? De vaktechnische proeven worden door SELOR afgenomen en worden geëvalueerd door een expert in het vakgebied. SELOR staat in voor de organisatie, de kwaliteitsbewaking en het toezien op het objectief evalueren van de proef (normering & scoring), alsook voor het opstellen van praktische richtlijnen per specifieke vaktechnische proef. FAQ 36 - Wanneer worden de vaktechnische proeven afgenomen? De vaktechnische proeven gaan van start in mei Anderzijds wordt er voor sommige proeven uit organisatorische redenen rekening gehouden met de posttesten van de PC-Vaardigheden die nog afgenomen dienen te worden. FAQ 37 - Hoe worden de resultaten meegedeeld? De resultaten van de vaktechnische poef worden op dezelfde manier gecommuniceerd als de resultaten van de postbak-oefening. Concreet wordt er via Livelink aan de SPOC s per kandidaat een rapport beschikbaar gesteld waarin de sterke punten en de nog ontwikkelen punten van de kandidaat vermeld staan. FAQ 38 - Wanneer ben ik geslaagd voor mijn vaktechnische Proef? Je bent geslaagd voor je vaktechnische proef indien je voor elk gemeten competentie 12/20 haalt. FAQ 39 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor audiovisueel deskundige? Toepassingsproef Door middel van een proef wordt het probleemoplossende en analytische vermogen gemeten. Door gebruik te maken van een softwareprogramma, zal de technische competentie in kaart gebracht worden. Inhoud proef De kandidaten krijgen een bron- en doelfoto aangeboden die in bepaalde opzichten van elkaar verschillen. De kandidaat dient, met het softwareprogramma, de doelfoto zo te bewerken dat hij identiek wordt aan de bronfoto. FAQ 40 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor laborant? Case-studie Door middel van het aanbieden van praktische labsituaties worden de structurele vaardigheden, het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten en de technische competentie nagegaan. Inhoud proef de proef bevat situatieschetsen die o.a. volgende zaken bevragen: Het analyseren en interpreteren van resultaten Het stellen van de juiste diagnose Het gebruik van labo-instrumenten Algemeen geldende normen (IBN) Het volgen van procedures

15 Competentiemetingen - FAQ s 15 FAQ 41 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor medisch deskundige? Case-studie Door middel van het aanbieden van situaties die de verpleegkundige praktijk weergeven, wordt het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten en de technische competentie nagegaan. Inhoud proef De proef bevat situatieschetsen die o.a. het volgende bevragen: Welke medische zorgen dienen er gerealiseerd te worden in functie van bezetting, patiënten, Hoe reageert men op nieuwe, onverwachte situaties, Het opmaken van een medisch dossier Het organiseren van de taken FAQ 42 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor paramedisch deskundige? Case-studie Door middel van het aanbieden van situaties die de paramedische praktijk weergeven, wordt het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten en de technische competentie nagegaan. Inhoud proef Per subgroep (kinesist, audioloog, diëtist) wordt een aparte proef voorzien. De proeven bevragen o.a.: Correctheid, volledigheid van gegevens Diagnosemethoden en behandelingsplannen Organisatie van taken FAQ 43 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor sociaal deskundige? Case-studie Aan de hand van een op de praktijkgebaseerde situatie, wordt het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten. Ook de technische competentie wordt zo bevraagd. Inhoud proef De situatieschetsen zullen o.a. volgende zaken behandelen: Het bepalen van een interventie- en behandelingsplan Het opmaken van een rapport De relatie ten aanzien van de cliënt FAQ 44 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor trainer? Toepassingsproef Aan de hand van een reeks van oefeningen waarin aan de trainer gevraagd wordt om de verschillende aspecten van het takenpakket uit te voeren, wordt het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten en de technische competentie nagegaan. Inhoud proef De proef bevat een aantal rollenspelen, waarin bijvoorbeeld gevraagd wordt om een opleiding voor te bereiden. De volgende zaken worden o.a. bekeken: Behoeftenanalyse Het opstellen van een opleidingsplan Kennisoverdracht

16 Competentiemetingen - FAQ s 16 FAQ 45 - Wat is de inhoud van de vaktechnische proef voor vertaler? Toepassingsproef Door middel van een vergelijkende proef wordt het probleemoplossend en analytisch vermogen gemeten en de technische competenties in kaart gebracht. Inhoud proef De kandidaat krijgt de oorspronkelijke en de vertaalde tekst aangeboden. De kandidaat dient in de vertaalde tekst de fouten te herkennen, te corrigeren en zijn keuze te motiveren.

17 Competentiemetingen - FAQ s LiveLink Deze sectie is voorbehouden aan de personen van de stafdienst P&O die gebruik maken van LiveLink voor de competentiemetingen. FAQ 46 Wat gebeurt er wanneer de kandidaten van niveau veranderd zijn (bijvoorbeeld van niveau C naar niveau B)? Hiervoor is er een specifieke procedure voorzien. Deze procedure wordt beschreven in een apart document ( _UtilForm_Final_NL.doc), dat beschikbaar is op LiveLink op volgend adres: FAQ 47 - Wat gebeurt er wanneer er kandidaten zijn die de dienst hebben verlaten? Hiervoor is er een specifieke procedure voorzien. Deze procedure wordt beschreven in een apart document ( _UtilForm_Final_NL.doc), dat beschikbaar is op LiveLink op volgend adres: FAQ 48 Wat gebeurt er wanneer de kandidaten niet meer aan de competentiemetingen wensen deel te nemen? Hiervoor is er een specifieke procedure voorzien. Deze procedure wordt beschreven in een apart document ( _UtilForm_Final_NL.doc), dat beschikbaar is op LiveLink op volgend adres: FAQ 49 Wat gebeurt er wanneer kandidaten met een handicap in de rolodex van de afwezigen opduiken? Hiervoor is er een specifieke procedure voorzien. Deze procedure wordt beschreven in een apart document ( _UtilForm_Final_NL.doc), dat beschikbaar is op LiveLink op volgend adres: FAQ 50 - Hoe de personen veranderen die toegang tot LiveLink hebben? Om de personen te veranderen die toegang hebben tot LiveLink, moet de SPOC competentiemetingen (Single Point of Contact) die toegang heeft tot LiveLink of een contactpersoon van LiveLink die een toegang heeft tot LiveLink een schriftelijk verzoek richten aan SELOR (aanvraagformulier voor verandering van licentie voor LiveLink ;op verzoek beschikbaar bij SELOR). Nadat de verandering is doorgevoerd, verstuurt SELOR de wijzigingen aan de betrokken persoon (bv. Nieuw login en paswoord). Opmerking : Om toegang te verkrijgen tot LiveLink dient men een licentie van de ontwerper van de software te bezitten. Een bepaald aantal licenties van LiveLink werden aan elke organisatie die aan de competentiemetingen deelneemt toegekend in verhouding tot haar grootte. FAQ 51 Wanneer mogen de resultaten van de competentiemetingen aan de kandidaten worden meegedeeld? De resultaten van de competentiemetingen kunnen aan de kandidaten worden meegedeeld door hun stafdienst P&O vanaf het ogenblik dat de datum van het proces-verbaal op LiveLink is vermeld voor de betrokken component(en).

18 Competentiemetingen - FAQ s 18 Wanneer de datum van een globaal proces-verbaal beschikbaar is, kan de stafdienst P&O alle resultaten en de feedbackverslagen voor alle testen overhandigen. Opmerking: Na het afleggen van de PC-Vaardigheidstesten ontvangen de kandidaten onmiddellijk hun resultaat op het scherm (geldt voor de pre-testen en de post-testen). FAQ 52 Wanneer zijn de data van de processen-verbaal van de competentietesten beschikbaar? De data van de processen-verbaal van de competentietesten worden bekendgemaakt op de laatste maandag van elke maand (M) voor de testen die werden afgelegd tot op de laatste dag van de voorgaande maand (M-1). Voorbeelden : Postbakoefening afgelegd op 12 januari 2004 datum van het globale PV beschikbaar op maandag 23 februari Postbakoefening afgelegd op 31 januari 2004 datum van het globale PV ook beschikbaar op maandag 23 februari PC-Vaardigheidstest afgelegd op 1 december 2003 datum van het globale PV beschikbaar op maandag 26 januari FAQ 53 Waarom verdwijnen de namen van sommige kandidaten in LiveLink? Het is mogelijk dat de namen van sommige personen tijdelijk verdwijnen uit de rolodexen van de resultaten die zich in LiveLink bevinden. Na de testen verbergt SELOR immers de zichtbaarheid van de namen van de kandidaten gedurende een tiental dagen om het bekendmaken van de door hen behaalde scores te kunnen controleren. Wanneer er bijvoorbeeld een technisch probleem rijst, is het noodzakelijk de scores die een kandidaat voor een test behaalde, weg te laten opdat hij/zij niet als niet geslaagd zou verschijnen.

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 8 Inhoudsopgave WANNEER START DE NIEUWE PROCEDURE VOOR BEVORDERING NAAR NIVEAU A?... 3 DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE

Nadere informatie

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE:

FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: FAQ SELECTIE STAGIAIRS BUITENLANDSE CARRIERE: VROEGER GEKEND ALS: STAGIAIRS DIPLOMATEN, STAGIAIRS ATTACHE VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAGIAIRS CONSULS Meest gestelde vragen Buitenlandse Carrière

Nadere informatie

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen

Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Pagina 1 - opsomming van de verschillende vragen Praktische organisatie - inschrijving 1. Wie kan inschrijven? Zijn er selectiecriteria? 2. Wanneer kan ik inschrijven? 3. Tot wanneer kan ik inschrijven?

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Toegang tot weddetrekkende functies

Toegang tot weddetrekkende functies B e r i c h t 952hbB11 ter informatie ingangsdatum 8 januari 2014 geldig tot nader bericht vervangt 952/HB/B02 1 Toegang tot weddetrekkende functies verspreiding alle entiteiten vanwege centrale diensten

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST

VOORBEELD VAN FEEDBACKRAPPORT SELOR TAALTEST Dit rapport wordt ter informatie aangeboden om uit te leggen hoe Selor de taalcompetenties evalueert en hoe Selor feedback geeft in de feedbackrapporten voor kandidaten. Dit voorbeeld dekt niet alle mogelijke

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 20 januari 2003 betreffende het programma, de voorwaarden en de examenjury voor het praktisch bekwaamheidsexamen van de erkende boekhouders en erkende boekhouders-fiscalisten Bron

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING B Doel van de functiefamilie Instaan voor het beheer of verhuur van het materiaal en de technische installaties bij een dienst en erop toezien dat de administratieve

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer

Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Vakbekwaamheid van beroepsbestuurders voor personenvervoer Betreft: Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de

Nadere informatie

Exameneisen NLP Practitioner

Exameneisen NLP Practitioner Exameneisen NLP Practitioner Het examen Onze opleiding wordt afgesloten met een toetsmoment. Wij vinden het belangrijk dat elke deelnemer voor zichzelf helder heeft waar hij/zij staat ten opzichte van

Nadere informatie

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING

LOGISTIEKE ONDERSTEUNING Functiefamilie: Niveau: LOGISTIEKE ONDERSTEUNING C Doel van de functiefamilie Beheer van alle materiaal en technische uitrusting van een dienst of van een locatie en het verzorgen van de administratieve

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N Beroepsregl. - vergoeding examinatoren A04 Brussel, 22.10.2009 MH/JC/JP ADVIES OP EIGEN INITIATIEF over DE VERGOEDING VAN DE EXAMINATOREN VAN DE CENTRALE EXAMENCOMMISSIES

Nadere informatie

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A

Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Mededelingen 2013 Aan kandidaten en de deelnemers aan opleidingsmodules 1A en 1B van Trainer A Aard van de opleiding U heeft zich ingeschreven (of wil zich inschrijven) voor de sporttakoverschrijdende

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor.

jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap aanwerven? www.selor.be info@selor. jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Hoe laureaten met een handicap Jaarlijks test Selor een 800-tal kandidaten met een handicap. De effectieve aanwervingen van personen met

Nadere informatie

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR

EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR EEN JOB BIJ DE OVERHEID VIA SELOR WIE IS SELOR? WIE IS SELOR? Selor : het selectiebureau van de (federale) overheid Werkt voor: Federale overheidsdiensten (FOD s: Binnenlandse Zaken, Economie, ) Programmatorische

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 -

Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - jobs, overheid, screening, certificering, competenties, taaltesten Handleiding - 1-kanaalaanvraag - juli 2011 - Inhoudstafel 1. Login 03 2. Jouw aanvragen 04 a. Mijn behoeften en aanvragen 04 b. Overzicht

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit twee tot vijf onderdelen. Deelnemers aan een taalcursus worden geacht

Nadere informatie

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum

Toelichting. toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum Toelichting toegang tot de VCA opleiding + examen bij een erkend examencentrum 1. Situering Het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten geeft met de steun van de Vlaamse overheid aan alle werkzoekenden, uitzendkrachten

Nadere informatie

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006

FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 FEDERAAL ADMINISTRATIEF OPENBAAR AMBT SECTORAAL AKKOORD 2005-2006 Dit sectoraal akkoord is van toepassing op het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN

BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN BOEKHOUDKUNDIGE BEDIENDE KAN NU OOK LID VAN HET BIBF WORDEN Na bijna tien jaar is het eindelijk zover : een boekhouder die uitsluitend in loondienst of die in overheidsdienst werkt, kan voortaan ook op

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan.

Beroep: Indien u het niet eens bent met de uitkomst van een besluit op een ingediend bezwaar kunt u in beroep gaan. 0672 EXAMENREGLEMENT WFT-EXAMENS 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Doel Dit examenreglement beschrijft de procedures met betrekking tot het afnemen van de Wftexamens door WFT Benelux. Dit examenreglement heeft

Nadere informatie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in voor diversiteit. Wij willen daartoe gelijke kansen, een gelijke

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008

Onderwerp Kenmerk datum Oefenen met invoeren N-term in CitoTester CEVO 08.0320 5 maart 2008 Muntkade 8 3531 AK Utrecht Postbus 8128 3503 RC Utrecht tel. 030 2840700 fax. 030 2840709 e-mail: info@cevo.nl De scholen die deelnemen aan de digitale centrale examens algemene vakken BB 2008 t.a.v. de

Nadere informatie

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A

Personeelsvergadering. Medewerkers klasse A3 binnen niveau A Personeelsvergadering Medewerkers klasse A3 binnen niveau A 26-9-2013 Brussel, Pacheco zaal 1 HOE ZULLEN VOORTAAN BETREKKINGEN BINNEN DE KLASSE A3 TOEGEWEZEN WORDEN? De regelgeving voorziet in de mogelijkheid

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal

Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examenreglement Taalcursussen Nederlands als Tweede Taal Examens Iedere intensieve en semi-intensieve cursus wordt afgesloten met een examen. Ieder examen bestaat uit maximaal vijf onderdelen. Deelnemers

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.5 van 21 oktober 2014) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.5 van 21 oktober 2014) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST

PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Neerlegging-Dépôt: 10/0112014 Regist.-Enregistr.: 24/03/2014 N : 120314/C0/328. 01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR HET STADS- EN STREEKVERVOER VAN HET VLAAMSE GEWEST Collectieve arbeidsovereenkomst omtrent `Toegang

Nadere informatie

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V)

DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) DOSSIERBEHEERDER PENSIOENEN (M/V) KANTOOR ANTWERPEN RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN ANG08043 Functiecontext De Rijksdienst voor Pensioenen is een openbare instelling van sociale zekerheid, die binnen de sterk

Nadere informatie

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99

Aanvraag VERGUNNING. Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 Mobiliteitsbedrijf Sint-Michielsplein 9 9000 Gent Tel.: 09/266.28.00 Fax: 09/266.28.99 De Bruyne Lenore (09/266.28.66) Vanhauwaert Annika (09/266.28.33) Aanvraag VERGUNNING Oktober 2014 1 2 Afsprakenregeling

Nadere informatie

NAAM VOORNAAM 29/10/2012

NAAM VOORNAAM 29/10/2012 NAAM VOORNAAM 29/10/2012 Rijksregisternummer Naam Selectienummer 99999999999 NAAM VOORNAAM SELECTIE Feedbackrapport aangaande de selectie: SELECTIE TITEL Het rapport bestaat uit 3 delen: 1. De competenties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN

HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN HOOFDSTUK 16 PRAKTISCH EXAMEN INHOUDSOPGAVE TITEL PAGINA 1. Voor welke categorie?... 2 2. Wie kan deelnemen?... 3 3. Voor te leggen documenten... 3 3.1. Documenten van de begeleider... 4 3.2. Documenten

Nadere informatie

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten

Als controleur instaan voor de budgetopvolging en controle van verschillende projecten of diensten Functiefamilie: Niveau: BUDGETBEHEER B Doel van de functiefamilie Coördinatie, ondersteuning, controle en uitvoering van verschillende taken binnen het boekhoudkundig en begrotingsproces van een dienst

Nadere informatie

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9

OPLEIDINGSPROCEDURE ONDERWERP: AIRCO Blz. l van 9 Blz. l van 9 1)Organisatie opleiding + examen: Aantal deelnemers per opleiding: > Het minimum aantal deelnemers per opleiding (+ examens) wordt door VITO Hoogstraten vzw vastgelegd op 4 personen. > Het

Nadere informatie

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks.

VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (> 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. VLAREL Opleidingscentra vloeibare brandstof, gasvormige brandstof, verwarmingsaudit (vermogen > 100 kw), controle en onderhoud stookolietanks. Wilfried Huybrechts (Afdeling Milieuvergunningen) VLAREL Opleidingscentra

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1)

OMZENDBRIEF Nr. 161 (rev. 1) 1000 Brussel, 7 november 2011 Waterloolaan, 115 Tel. : 02/ 552.25.42 Fax : 02 / 552.27.63 Federale Overheidsdienst Justitie --- Directoraat-generaal rechterlijke organisatie --- Dienst personeelszaken

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE

EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1. Inschrijvingsmodaliteiten EXAMENREGLEMENT KWALIFICERENDE OPLEIDINGEN - COMMUNICATIE 1.1. De kandidaten dienen voor het afleggen van het examen zich in te schrijven met een Inschrijvingsformulier, waarop

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015)

Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek. (v1.7 van 30 juni 2015) Golfclub De Wijnvelden STAPPENPLAN Draaiboek (v1.7 van 30 juni 2015) Wat is het 'VVG stappenplan' en waartoe dient het Onderzoek door het VVG heeft aangetoond dat slechts de helft van alle golf-starters

Nadere informatie

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken.

De MOD telt een 30-tal personeelsleden. Het team personeel verzorgt alle aspecten van het personeelsbeheer en is aanspreekpunt voor personeelszaken. SELECTIEREGLEMENT Medewerker personeel (M/V) statutaire functie, rang C1 graad medewerker met standplaats Brussel Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling Management Ondersteunende

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ

'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ 'RNHRV6WXGHQWHQKDQGOHLGLQJ '2.(26678'(17(1+$1'/(,',1*,QOHLGLQJ,QORJJHQ 'RNHRVPHQXEDON Mijn Profiel 4 Mijn Agenda 4 &XUVXVRYHU]LFKW &XUVXVVWDUWSDJLQD Agenda 8 Ad valvas 8 Documenten 8 Links 9 Forums 9 Oefeningen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET TOEKOMSTBESTENDIGE GVB De laatste tijd heeft de NGF veel vragen gekregen van golfers, clubs, golfbaaneigenaren en professionals over het toekomstbestendige GVB. Om u zo

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014

NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 NIEUWE RIJBEWIJSREGLEMENTERING CAT. B VANAF 03/02/2014 Welke bepalingen zijn van toepassing, de oude of de nieuwe reglementering? Welke bepalingen zijn van toepassing als ik houder ben van een voorlopig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN

SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN SELOR TALENT KOMT ALTIJD NAAR BOVEN Selor? Selectiebureau van meer dan 200 potentiële werkgevers Federale overheidsdiensten, andere overheden, bedrijven Neutrale selectieprocedures = gelijke kansen 100

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken

Functiebeschrijving. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: Diensthoofd Algemene Zaken Functie Graadnaam: Informaticus Functienaam: ICT-deskundige Functiefamilie: Deskundig Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Algemene Zaken Dienst: Subdienst: Team IT Code: Doel van de entiteit Het team

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

ICT. Inhoudstafel. bekwaamheidsproef - module. 1. overzicht bekwaamheidsproef... 2

ICT. Inhoudstafel. bekwaamheidsproef - module. 1. overzicht bekwaamheidsproef... 2 bekwaamheidsproef - module ICT Inhoudstafel 1. overzicht bekwaamheidsproef... 2 2. Praktische opdracht... 3 2.1. Vooraf... 3 2.1.1. Inlichten van de deelnemer... 3 2.1.2. Nakijken van de infrastructuur...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

OPLEIDING PPL. Inhoud:

OPLEIDING PPL. Inhoud: OPLEIDING PPL Inhoud: 1. Overzicht van de opleiding 2. Hoe kan ik piloot worden via de Limburgse Vleugels 3. De medische keuring 4. De oefenvergunning 5. Het logboek 6. Theoretische opleiding 7. Praktijk

Nadere informatie

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C

ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C ASSISTENT DOSSIERBEHEER NIVEAU C FOD Justitie dienst HR Magistratuur, notarissen, gerechtsdeurwaarders Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap

Nadere informatie

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen)

STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) Brussel, 3 februari 2015 STATUTAIRE AANWERVING AREAMANAGER (algemeen) SELECTIEREGLEMENT 1. Toepassingsgebied Dit reglement is van toepassing op de selectieprocedure die F.I.T organiseert in samenwerking

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Praktische handleiding Aanmaak van een account

Praktische handleiding Aanmaak van een account Praktische handleiding Aanmaak van een account Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Start... 4 3. Nieuwe account aanmaken... 4 3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het ondernemingsnummer (KBO-nummer).

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD. Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.2.2011 COM(2011) 42 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD Studie in verband met artikel 45, lid 2, van het statuut NL NL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE

Nadere informatie

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen.

Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doel Dit protocol legt vast op welke wijze en onder welke voorwaarden het examen dient te worden afgenomen. Doelgroep Dit protocol is bestemd voor de redactiecommissie, examencommissie(s), begeleiding

Nadere informatie

OUTPLACEMENT PROGRAMMA

OUTPLACEMENT PROGRAMMA OUTPLACEMENT PROGRAMMA VOOR DE WERKNEMERS UIT HET PARITAIR COMITÉ N 307 VOOR DE MAKELARIJ EN VERZEKERINGSAGENTSCHAPPEN WERKGEVER VERSIE VOOR WIE IS HET PROGRAMMA BEDOELD? Het begeleidingsprogramma is bestemd

Nadere informatie

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager

DR-QHSE-x. Deelreglement QHSE-manager DR-QHSE-x Deelreglement QHSE-manager Uitgave: augustus 2014 DR-QHSE-X 2 1 Algemeen Naam : Reed Business Opleidingen Adres : H.A. Lorentzstraat la, Zwijndrecht Aard : mondeling onderwijs Naast dit reglement

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport

Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Wijze waarop de NTTB invulling geeft aan het Toetsreglement Sport Dit document is gebaseerd op het Toetsingsreglement Sport, waarvan het model is vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6

D i e n s t e x a m e n s. I n f o r m a t i e B r o c h u r e. L a n d s e x a m e n 2 0 1 5-2 0 1 6 M i n i s t e r i e v a n O n d e r w i j s, C u l t u u r, J e u g d e n S p o r t D i e n s t e x a m e n s I n f o r m a t i e B r o c h u r e L a n d s e x a m e n H A V O, V W O E N V S B O - T K

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

Handleiding. Mijn NTI

Handleiding. Mijn NTI Handleiding Mijn NTI Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk augustus 2013 2013, NTI bv, Leiden Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Vertaler (m/v) NIVEAU B

Vertaler (m/v) NIVEAU B Vertaler (m/v) NIVEAU B Parket van de Arbeidsauditeur te Halle Vilvoorde Jobinhoud Profiel Werkgever Aanbod Deelnemingsvoorwaarden Solliciteren Kandidaten met een handicap Selectieprocedure Lijst van geslaagden

Nadere informatie

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest

Simon Voorbeeld VERTROUWELIJK. 360 Feedback Competentietest Simon Voorbeeld 360 Feedback Competentietest 2015 Testcentrum Groei De Algemene Voorwaarden van Testcentrum Groei B.V., die zijn na te lezen op www.testcentrumgroei.nl zijn van toepassing op het gebruik

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3

Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Kandidaatbrochure met oefenvragen Opleidingsniveau: (V)MBO1-2-3 1 van 37 / PiCompany 2005iMedia 2005 www.picompany.nl tel. 0346-55 90 10 0346-55 90 15 www.picompany.nl

Nadere informatie

Proefexamen TOETSENBORDVAARDIGHEID

Proefexamen TOETSENBORDVAARDIGHEID Proefexamen TOETSENBORDVAARDIGHEID Beschikbare tijd: 30 minuten, waarbinnen 2 maal een proef van 7 minuten wordt afgenomen. 150731 1 Proefexamen HET PROEFEXAMEN BESTAAT UIT 5 GENUMMERDE PAGINA'S. BENODIGDE

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE

EducareGroningen.nl ONDERZOEK/EDUCATIE Certificering EHBDu A Voorwaarden De cursus is toegankelijk voor horeca- en veiligheidspersoneel en politie. De cursus wordt gegeven door een gecertificeerde trainer EHBDu A of B. De cursus wordt aangemeld

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows

voor Windows Installatiehandleiding eid middleware v2.5 voor Windows Installatiehandleiding voor Windows 2006 Zetes NV pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Stap 1: installatie van de de kaartlezer... 4 Instructies Vista... 4 Instructies 98/ME/2000/XP... 4 Controle

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting

ECTS-fiche. 1. Identificatie HBO5. Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. 100% Ingeschatte totale 160 studiebelasting ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Elektro-mechanica HBO5 Module Pneumatica Code 7368 Lestijden 80 Studiepunten n.v.t. Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling Vereiste 100% aanwezigheid Ingeschatte

Nadere informatie

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0

Examenreglement Fittest Examen. Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest. Versie: 3.0 Examenreglement Fittest Examen Vastgesteld door AVAG Bestuur Opgesteld door: AVAG werkgroep Fittest Versie: 3.0 Vastgesteld op: 04-12-2105 Update: 22-04-2016 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In dit reglement

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd.

4. Niet de moedertaal maar wel de gekozen taalcategorie bepaalt de taal die zal gebruikt worden doorheen de wedstrijd. Wedstrijdreglement Eustory Doel EUSTORY is een geschiedeniswedstrijd georganiseerd door BELvue, onder toezicht van de Koning Boudewijnstichting. Het wil jongeren van alle onderwijstypes de hand reiken

Nadere informatie

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V)

VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) VOORZITTER VAN HET DIRECTIECOMITÉ (M/V) FOD PERSONEEL EN ORGANISATIE ANG07708 Functiecontext De FOD Personeel en Organisatie draagt bij tot de goede werking van de ambtenaren en van de federale diensten.

Nadere informatie

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties

AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties AFDELING 1 Algemene regels voor de selecties Artikel 13 1. Elke selectie wordt uitgevoerd op basis van selectiecriteria en met behulp van een of meer selectietechnieken. De selectiecriteria en de selectietechnieken

Nadere informatie