Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007"

Transcriptie

1 Leesfragment uit : Inzicht in de grondgedachten van het boeddhisme door Dorien Quik, Uitgeverij Gopher, 2007 Het leven als pad van inwijding pag De Boeddha, toen hij nog als prins Siddharta bekend stond, zag pas op latere leeftijd hoe het leven zich als een continu proces voltrekt. Hij zag de drie poorten van fenomenale veranderingen in een menselijk leven, namelijk ouderdom, ziekte en dood. Deze drie gebeurtenissen doordrongen zijn geest zodanig dat hij dit niet meer kon loslaten. Hij zag dat alle levende wezens wat ze ook deden de continuïteitsstroom van ouderdom, ziekte en dood niet konden doorbreken. Het lijden dat hierdoor ontstond werd onderdeel van zijn bewustzijn. In het verhaal over het leven van de Boeddha wordt verder verteld, dat hij inziet dat ook zijn pasgeboren zoon niet aan deze kringloop zal ontkomen. Dit raakt hem zo diep dat hij besluit het pad naar bevrijding uit het lijden te vinden. Hij verlaat huis en haard en trekt zich volledig terug uit zijn bekende leefomgeving. Het lijden van de mens wordt zijn leidmotief, zijn voertuig om een zoeker naar waarheid te worden en om niet te verzaken totdat hij het pad uit het lijden gevonden zal hebben. Door het lijden als voertuig te gebruiken doet zich de vraagstelling voor of er überhaupt een weg is om definitief uit het lijden te komen, zonder dat het een hersenschim is, die tot niets leidt. Lijden is namelijk onlosmakelijk verbonden met het natuurlijke verloop van het leven. Lijden zorgt voor een schijnbaar onontwarbare knoop en dan zou de dharma niet een weg uit het lijden zijn, maar een geestelijk bouwwerk dat het lijden zou versluieren. De drie natuurlijke onontkoombaarheden van het leven, die lijden veroorzaken, namelijk ouderdom, ziekte en dood, worden de inwijdingspaden van prins Siddharta. Deze inwijdingspaden zijn het uitgangspunt geworden om de geest te doorvorsen. Door zijn wijsgerige systeem af te stemmen op het lijden wordt het pad van onverschilligheid of versluiering verlaten. Ouderdom, ziekte en dood zijn het object van onderzoek geworden. Wat hebben deze drie met elkaar gemeenschappelijk, waarin verschillen ze en waardoor kunnen ze alle drie helemaal ervaren worden. Dan zullen we op dat moment drie innerlijke stappen in onze geest zetten: 1. we stappen uit het collectieve bewustzijn omdat dat de stroom van het traditionele gedachtegoed op gang zet; 2. vervolgens zullen we ook inzien dat emoties leiden tot een verwarring van het onderzoeksterrein; 3. dat als we willen ervaren we helemaal op onszelf aangewezen zijn. Eigenlijk is het verantwoording dragen voor ons eigen systeem: lichaam, spraak en geest. Dan worden we wijzer. Niet meer ondanks alle verdriet, maar dankzij het verdriet. Verdriet wordt dan als voertuig gebruikt om onze geest te leren kennen waardoor deze weer zuiver wordt. We transformeren de quasi onverschillige houding dat ziekte, ouderdom en dood nou eenmaal bij het leven horen, tot een meer genuanceerde zienswijze. Het zijn inwijdingswegen, juist omdat ze onontkoombaar zijn en in ieder geval voor wat

2 betreft de ouderdom en de dood ook onomkeerbaar. Wat valt er dan veel te leren over de capaciteiten van de geest. Het is interessant om te zien dat er, nu we het woord vergrijzing dagelijks in de krant tegenkomen, opeens verrassende lichtpunten in het bewustzijn van onze cultuur ontstaan. De oudere mens blijkt ineens over capaciteiten en kwaliteiten te beschikken die kunnen worden ingezet om bijvoorbeeld hun kennis over te dragen aan de jeugd. Ouderen lijken uiterlijk wel oud, maar voelen zich ineens innerlijk weer jong. Dit herinnert me aan een geweldige uitspraak van de filmregisseur Rademakers: Je bent nooit te oud om te creëren. Juist door de vergrijzing zal het bewustzijn veranderen. Hierdoor zullen vele andere kwaliteiten en capaciteiten van mensen (her)ontdekt worden. Dit zijn dan de aspecten van de geest die zich juist door de levenservaring kunnen ontwikkelen. Dan wordt het persoonlijke leed van de ouderdom gedragen door de universele geestelijke rijkdom. Het pad van inwijding ontstaat vanuit het individu en is in die zin niet afhankelijk van het collectieve bewustzijn van de omgeving. Prins Siddharta kreeg naast deze drie inwijdingen een vierde openbaring. Hij maakte kennis met een asceet, die in alle drukte gewoon kalm zijn weg ging. Verwonderd vroeg hij aan hem waarom hij in volmaakte rust kon zijn, terwijl het lijden zo overweldigend aanwezig was. De asceet vertelde hem dat dit was ontstaan door zijn geestelijke verworvenheden, door zijn in meditatie getrainde geest. Deze ontmoeting wordt het begin van prins Siddharta s zoektocht. Dit verhaal bevat naast een historische waarde eveneens een mystieke realiteit. Het toont ons namelijk de weg om de geest, het leven, te onderzoeken. Eerst wordt er drie maal aan de deur geklopt. Dit herkennen we in ons dagelijks leven ook, al is het maar bij het vaststellen van een muis in ons huis. Ogenblikkelijk weten we: er zijn er meer. Zo is het ook met pogingen om iets voor elkaar te krijgen, het lukt vaak niet meteen maar we houden vol en bij de derde keer kunnen we vaststellen dat drie maal scheepsrecht is. Dan houdt bij de meeste mensen het verhaal op. In het geval van prins Siddharta niet, na de drie kloppen op de deur, die eenzelfde boodschap in zich dragen komt er een zachte vierde klop, die de voortgang op het pad aankondigt. Deze vierde klop draagt bij aan een verfijning van de geestelijke ontwikkeling. Het is een stap uit vrije wil, waarmee we door de poort van lijden heengaan. We komen in een andere sfeer terecht. Deze sfeer zullen we weer helemaal moeten ervaren, waarna er weer drie kloppen op de deur te horen zijn, die aangeven dat veranderingen zich aandienen. En opnieuw is er dan ook weer de vierde klop. Veranderingen zijn, als ze kosmisch worden ervaren, verfijningen van het bewustzijn om op een dieper niveau weer intenser te kunnen ervaren. Gebruiken we alle voorvallen in het leven op deze wijze, als een pad van inwijding, dan vormt het zich als een spiraal in de ruimte. Stoppen we bij het gezegde dat drie maal scheepsrecht is, dan gaan we niet door de poort heen, dan stopt onze evolutionaire geestelijke ontwikkeling. Boeddha ziet het lijden als de basis van het pad en vindt daardoor een antwoord op de oorzaak van het lijden. Een antwoord op de zin van het lijden wordt niet gekregen. Feitelijk is lijden onzinnig. Het is ontstaan uit onwetendheid en toch is de eerste zin die de Boeddha zegt bij de eerste draaiing van het wiel, dat alles lijden is. De oorzaak van het lijden ligt in de mens zelf besloten, er is geen macht van buitenaf die invloed op het lijden heeft. Deze misschien confronterende zinnen hebben een groot geschenk in zich, namelijk, dat als de mens zich het lijden berokkent, de mens zich hier ook weer van kan vrijmaken. Door

3 het juiste denken, ontstaat de juiste ervaring en daardoor het juiste inzicht. Dit is het pad van onderzoek. Aan ouderdom, ziekte en dood is niet te ontkomen zolang we in dit lichaam zijn. Hoe we met deze metamorfosen, deze grote veranderingen van het leven, omgaan is aan ons. Dit is de vrije wil in ieder mens. Denken Om het mededogen zoals dit in de boeddhistische filosofie wordt neergezet te verstaan, is het nodig om het lijden te doorschouwen. Vanuit onze christelijke cultuur zijn we al zo vaak geconfronteerd geworden met het lijden. Het zal daarom ook veel moed en doorzettingsvermogen van ons vragen om hier opnieuw in te duiken zodra we het boeddhisme gaan bestuderen. Want juist met dit woord willen we niet meer geconfronteerd worden. Toch is de confrontatie met het woord lijden het enige zinvolle om opnieuw het leven, in dit geval het lijden, in ogenschouw te nemen en te zien waar ons denken en handelen niet kloppen met de werkelijkheid. In het boeddhisme gaat het in de eerste plaats om het denken, het zelfstandig leren denken. Niet eenvoudig voor ons in het westen daar binnen onze cultuur het denken al gauw een nadenken wordt. Dit betekent dat we hetzelfde gaan denken als datgene dat anderen al voor ons gedacht hebben. Boeddha heeft dit in de Diamantsoetra 1, een van de Prajnaparamitateksten, uiteen gezet. Hij is in deze soetra in dialoog met Subhuti 2 en de Boeddha stelt hem vragen. Wat denk je Subhuti is hierbij een veel voorkomende frase in deze soetra. Steeds opnieuw wordt iedere gedachte en ieder idee ontkend. Alles is slechts een conceptuele constructie waarmee onze geest zich bezighoudt. Door deze dialogen zeer goed te bestuderen, daarover te contempleren en te mediteren, ontstaat uiteindelijk het transcendente inzicht. Door het juiste denken realiseren we ons dat we, door onze zienswijze ten aanzien van het leven, totaal onwetend zijn. En dat we door onze huidige existentie in staat zijn om in deze onwetendheid veranderingen aan te brengen. Dit vraagt voornamelijk om veel geduld en mededogen met onszelf. Het is nogal confronterend om in te zien dat we het leven gebruiken om onze versluierde geest, ons ego, te manifesteren en niet om geestelijke rijkdom aan onszelf te openbaren en dit vervolgens te schenken aan alle levende en voelende wezens. Het verschil tussen een Boeddha en een niet-boeddha is in wezen niet zo groot. In het boeddhisme is iedereen een boeddha, is iedereen licht. Echter, doordat een Boeddha het licht in zichzelf gerealiseerd heeft ontstaan lichtjaren van verschil tussen beiden. Het licht verdrijft namelijk alle onwetendheid met betrekking tot de natuur van de geest. Het denken van de gewone mens is vaak gebaseerd op trend denken of om het genuanceerder te zeggen, op het collectieve denken. Het denken is dan afhankelijk gemaakt van de culturele achtergrond. Dit aspect komt sterk naar voren bij het bestuderen van vele westerse filosofen. Een mooi voorbeeld hiervan is Rousseau ( ), die naast trendsetter voor de Franse Revolutie te zijn geweest, ook een grote invloed heeft 1 Price, A.F., De Diamant sutra. Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer Subhuti was leerling van de Boeddha en blonk uit in de meditatie op liefdevolle vriendelijkheid. Uit: Soeng, Mu, De Diamant Soetra. De Wereld Opnieuw Begrijpen. Maitreya Uitgeverij, Emst 2002.

4 gehad op de opvoeding van het kind. 3 Het individuele denken van de gewone mens concentreert zich veelal binnen familietradities waarbij het in stand houden van deze tradities de kern vormt. Daarnaast is er nog het denken dat we beter piekeren kunnen noemen. Dit piekeren levert alleen maar stress op en brengt geen enkele verlichting in de gemoedstoestand van de piekeraar. Het is een voortdurend in cirkels denken. En zoals het gaat met cirkels, er is geen begin en geen einde. Het boeddhisme gebruikt het denken om de geest te doorschouwen. Het denken is hierbij een middel om inzicht te krijgen in de gedachtepatronen die we zoal produceren, deze te toetsen op hun realiteit en van daaruit de volgende stappen te nemen. De realiteit wordt hierbij gelijkgesteld aan de kosmische realiteit, de leegte. Door nu te denken dat alles wat geen leegte is, de realiteit niet is, is niet de juiste wijze van denken. De leegte heeft twee realiteiten op een en hetzelfde moment: de absolute en de relatieve. Alles is precies zoals het is. Een glas is een glas. Dat het glas mogelijkerwijs een glas is geweest van onze geliefde grootmoeder of van een gestorven geliefde, maakt het glas niet anders. Het is nog steeds een glas. Doordat wij nu anders gaan denken komen er ineens emoties en herinneringen in ons los en het glas wordt verheven tot een museumstuk of een relikwie. De juiste waarneming is echter: het is eenvoudig een glas, niet meer en niet minder. Dat is het juiste waarnemen, het juiste concept, het is de realiteit. Om de emotionele verwarring, waardoor we de realiteit van een glas uit het oog verliezen in ons bewustzijn te onderkennen, is meditatie een schitterend middel. In meditatie, waarbij we ons mentaal openstellen voor de kosmische realiteit door toevlucht te nemen tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha, de Drie Juwelen 4, kunnen we het glas als het ware ontrafelen. De verwarrende gedachten zullen verdwijnen n het glas van de geliefde of van oma is gewoon weer een glas geworden. Mocht het ooit breken dan kunnen we glimlachen. We hebben er van genoten zolang het duurde. Het lijden als voertuig De Dalai Lama stelt dat, wanneer iemand de inzichten van de vier Edele Waarheden niet wil verwerven en ervaren, het onmogelijk is om de dharma te beoefenen. 5 Het boeddhisme is een pad om de geest te onderzoeken. Het is een levensfilosofie, een levenshouding waarin twee concepten het basisprincipe van deze leer vormen: allereerst de leegte, waarbij alles in 3 Quik, Dorien, In dialoog, Boeddha zei, Rousseau zei,. Uitgegeven door Stichting Bodhisattva, Bilthoven De Drie Juwelen: de Boeddha, de Dharma en de Sangha. De Boeddha, als belichaming van de verlichting en ook als de grootste Leraar. De Dharma als de Leer van de Boeddha. De Sangha vertegenwoordigt alle levende wezens die dankzij de leer de verlichting bereikt hebben en bovendien alle levende wezens die op dit moment de dharma bestuderen en hun toevlucht daartoe nemen. 5 Dalai Lama, De Vier Edele Waarheden. Uitgeverij Elmar bv, Rijswijk 1999

5 onderlinge afhankelijkheid met elkaar verbonden is. Er is niets dat uit zichzelf kan ontstaan of op zichzelf kan bestaan. Het tweede concept is de oergrond van de geest, het zuivere mededogen, de volmaakte egoloosheid. Ieder levend wezen wil gelukkig zijn, ieder levend wezen tracht het lijden te ontlopen. Dit is de grondgedachte van waaruit het zuivere mededogen is ontstaan. Vandaar dat ieder geestelijk onderzoek begint met het nemen van toevlucht. Toevlucht nemen wil zeggen, dat we onze geest openstellen voor de oorspronkelijke zuiverheid die in ons aanwezig is. Doordat we zelf vaak geen weet hebben van onze zuiverheid, nemen we vol overgave toevlucht tot de Boeddha, de Dharma en de Sangha. 6 We richten onze geest op de Boeddha, de grootste Leraar, op de Dharma, zijn Leer en op de Sangha, zijn volgelingen. Hierdoor ontstaat een volmaakte rust in ons alledaagse bewustzijn. Daarna genereren we in de geest het actieve mededogen, bodhichitta genoemd. Hiermee wensen we onszelf toe dat we het boeddhaschap bereiken om alle levende wezens uit het lijden te verlossen. Dan wensen we alle levende wezens dat zij verlost zijn van het lijden en spoedig het boeddhaschap bereiken. Dan komen we weer terug bij onszelf, opdat wij zelf verlost zullen worden van het lijden zodat we onze capaciteiten aan alle levende en voelende wezens zullen schenken. Nu hebben we onze motivatie waarom we de geest onderzoeken juist geformuleerd. We weten dat we zelf nog lang geen Boeddha zijn en toch herkennen we deze volmaakte zuiverheid in onze geest. De geest wordt vanuit twee aspecten aangesproken. Aan de ene kant is onze geest de boeddhanatuur, aan de andere kant weten we dat deze nog lang niet zodanig gezuiverd is, dat de boeddhanatuur realiteit is geworden. Deze methode van werken met de geest leidt tot een schitterende evenwichtigheid, waardoor het zuivere mededogen zich gestadig kan ontwikkelen. 6 Schuh, Peter, lezing Bouwstenen van de boeddhistische filosofie, De oorsprong of het ontstaan van het nemen van toevlucht. Uitgegeven door stichting Bodhisattva, Bilthoven 2006.

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

Hand in hand met Boeddha

Hand in hand met Boeddha Hand in hand met Boeddha In leven en in sterven Dorien Quik Voorwoord Hand in hand met Boeddha in leven en in sterven is het tweede deel in deze serie en is een verdieping van het eerste. Werd in het eerste

Nadere informatie

De vijf Boeddha s van Wijsheid

De vijf Boeddha s van Wijsheid De vijf Boeddha s van Wijsheid Om te beginnen wil ik een korte uitleg geven wat nu werkelijk bedoeld wordt met : Een Boeddha Een Boeddha verpersoonlijkt het hoogste wat een mens kan bereiken in moraliteit

Nadere informatie

Boeddha Ratnasambhava

Boeddha Ratnasambhava Boeddha Ratnasambhava De dhyana-boeddha s staan voor de onveranderlijke eigenschappen in de Boeddha en als zodanig zijn zij een spiegel voor de eigenschappen, de skandha s, in de mens. Boeddha ontdekte

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens.

waarin de wijsheid van sunyata, de leegte, van Boeddha Akshobya de basis vormt voor de onderlinge verbondenheid van alle wezens. BOEDDHA VAIROCANA Kijken we naar de mandala van de vijf Dhyana-Boeddha s dan zien we dat hij geen plat, tweedimensionaal diagram is maar dat hij multidimensionaal is. Men kan de mandala beschouwen als

Nadere informatie

moment volkomen tevreden kunnen zijn.

moment volkomen tevreden kunnen zijn. Leren door ervaren Mediteren is een manier om ons leven open te stellen voor de rijkdom van ervaringen, en niet een esoterische oefening die beperkt is tot een bepaald moment en een bepaalde plaats. Of

Nadere informatie

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden.

4.De vierde Edele Waarheid is de waarheid van de weg, die leidt naar het beëindigen van het lijden. Het Achtvoudig Pad Als we de geschiedenis van het boeddhisme nagaan zien we, school na school, traditie na traditie, dat voortdurend opnieuw verwezen wordt naar de Vier Edele Waarheden en vooral naar het

Nadere informatie

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum

Meditatie. Hartkwaliteiten. Vaardige middelen. Welbevinden GOED- HEID. Leerhouding. Sociaal competent. Visie Boeddhistisch curriculum Het Boeddhistische Curriculum Onderstaande figuur geeft de visie van dit curriculum aan. Het uitgangspunt is Natuurlijke goedheid, dat ervaren kan worden als welbevinden, sociale competentie en een positieve

Nadere informatie

boeddhistische tips voor een gelukkig leven

boeddhistische tips voor een gelukkig leven 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding 431 boeddhistische tips voor een gelukkig leven toont een breed palet

Nadere informatie

6 Boeddhisme. 1 Inleiding

6 Boeddhisme. 1 Inleiding DC 6 Boeddhisme 1 Inleiding Dit thema gaat over het boeddhisme. Het sluit aan bij het thema over Godsdiensten in het boek Loopbaan en Burgerschap, omdat het een religieuze stroming is. Maar het past er

Nadere informatie

Deze tekst is voor het intellect onbegrijpbaar. De tekst glijdt langs ons heen. Het is

Deze tekst is voor het intellect onbegrijpbaar. De tekst glijdt langs ons heen. Het is De Prajnaparamita Op de Gierenpiek (deze berg ligt in de buurt van de plaats Bodhgaya in India) vond de tweede draaiing van het Dharmawiel door de Boeddha plaats. Het draaien van het Dharmawiel is één

Nadere informatie

Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen.

Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen. Titel van mijn praatje: ommekeer in het diepst van je wezen. Titel van de retraite: binnenste buiten, ondersteboven, ommekeer in het diepst van je wezen. Eigenlijk moest het zijn: binnenste buiten, ondersteboven,

Nadere informatie

China. - Boeddhisme -

China. - Boeddhisme - Boeddhisme Paragraaf 1 Waar is het boeddhisme ontstaan? De term boeddhisme is door de westerse onderzoekers ontworpen als een hanteerbaar begrip voor de vele religieuze vormen die in Azië ontstonden op

Nadere informatie

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden?

De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? De Vier Onmetelijke Deugden. Wat zijn nu deze Vier Onmetelijke Deugden? Het zijn de Vier Goddelijke Verblijven, de Brahma Vihara's. Vihara (Sanskriet) betekend letterlijk als figuurlijk woning of verblijf.

Nadere informatie

Wat is Zijnsoriëntatie?

Wat is Zijnsoriëntatie? Wat is Zijnsoriëntatie? Zijnsoriëntatie is een modern spiritueel pad dat boeddhistische wijsheid en diepgaand psychologisch inzicht integreert. Zijnsoriëntatie helpt je jouw leven werkelijk te verdiepen

Nadere informatie

Boeddhisme. Historie Verdieping Toepassing

Boeddhisme. Historie Verdieping Toepassing Boeddhisme Historie Verdieping Toepassing Beste docent, geïnteresseerde, De DVD Boeddhisme: Historie, Verdieping en Toepassing is een inleiding op boeddhisme voor jongeren. Het materiaal is samen met een

Nadere informatie

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME

Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Thubten Chodron DE ESSENTIE VAN HET BOEDDHISME Boeddhisme voor beginners Spectrum Uitgeverij Unieboek Het Spectrum bv, Houten Antwerpen INHOUD Voorwoord door Z.H. de dalai lama 7 Inleiding 9 1. De essentie

Nadere informatie

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme. Naam:

Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme. Naam: Een weg door de geestelijke stromingen vragenlijst voor het boeddhisme Naam: Het boeddhisme Hallo, dit is de vragenlijst die hoort bij de website over geestelijke stromingen. Je kunt de website vinden

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 )

Meewandelen met de bomen. Jan Klungers. Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Met tekstfragmenten uit de Sutra van bergen en water van Dogen ( 1200-1253 ) Meewandelen met de bomen Jan Klungers Als je aan het lopen van de bergen twijfelt, ken

Nadere informatie

Het kleine bodhisattva boekje

Het kleine bodhisattva boekje Het kleine bodhisattva boekje Voorwoord Beste lezer/lezeres, broeders en zusters, Voor u ligt het kleine bodhisattva boekje. In dit boekje worden vijf bodhisattvas aan u voorgesteld. Bodhisattva betekent

Nadere informatie

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM

HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM HET BLOEIEN VAN EEN LOTUSBLOEM Geleide mindfulnessmeditaties THICH NHAT HANH Amersfoort, 2014 i n h o u d VOORWOORD 7 INLEIDING 11 EEN MINDFULNESS VAN HET LICHAAM 21 TWEE BEELDEN 43 DRIE BEWUST CONSUMEREN

Nadere informatie

Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn. Jan den Boer. (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005)

Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn. Jan den Boer. (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005) Tantra: de spirituele kunst van het in contact zijn Jan den Boer (Gepubliceerd in Paravisie, mei 2005) Het verschil tussen gewoon contact en tantrisch contact is dat je bij gewoon contact probeert aan

Nadere informatie

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid

De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid De Soetra van Grote Wijsheid: De Werking van Wijsheid Van eerw. Meester Daishin. Uit: Buddha Recognizes Buddha (Boeddha (h)erkent Boeddha), hoofdstuk 15: The Scripture of Great Wisdom: The Working of Wisdom

Nadere informatie

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014

Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Verslag van de uitgevoerde activiteiten van Kadam Chöling in 2014 Sinds december 2013 hebben we voor het eerst ons studie- en meditatieprogramma in het nieuwe centrum opgezet en uitgevoerd. We zijn erg

Nadere informatie

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb

Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb Sanny van Helden Beoefend al 15 jaar Yoga Is lezing over Yoga wel interessant? Deze lezing is een ontdekkingsreis Lezing én oefeningen Interactie Heb je een vraag? Stel deze dan direct! Weet één van jullie

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Een hoop genavelstaar. Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte

Een hoop genavelstaar. Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte Een hoop genavelstaar Rijmcanon van de Oosterse wijsbegeerte Schrijver: Jaap van den Born Coverontwerp: Jaap van den Born ISBN: 9789461933676 Uitgegeven via: mijnbestseller.nl Print: Printforce, Alphen

Nadere informatie

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee

EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA. Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee EEN KORTE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Samengesteld door Lama Thubten Zopa Rinpochee 1 DE SADHANA VAN DE MEDICIJN BOEDDHA Visualisatie: Ongeveer 10 cm boven de kruin van je hoofd is een lotusbloem.

Nadere informatie

Wetten van oorzaak en gevolg

Wetten van oorzaak en gevolg Wetten van oorzaak en gevolg Eerste druk, april 2012 2012 John Warnas isbn: 978-90-484-2372-9 nur: 718 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze

Nadere informatie

Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1. Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen

Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1. Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen Dharma trainingscursus voor mitra s basis jaar 1 Deel 1: voor toevlucht gaan naar de 3 juwelen Voorwoord van de vertalers In Nederland en Vlaanderen leeft sterk de wens het werk van Sangharakshita in de

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten

Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Een niet biologisch verklarings- en behandelmodel voor hardnekkige psychiatrische klachten Maureen Oliver Lezing gehouden tijdens het symposium van de Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie op 20

Nadere informatie

Compassie, waarachtig mededogen Overweging 3 februari 2013 Maruja Bredie

Compassie, waarachtig mededogen Overweging 3 februari 2013 Maruja Bredie Compassie, waarachtig mededogen Overweging 3 februari 2013 Maruja Bredie... Het gedicht van Paula, geen idee wie Paula is, maar dank je wel voor je mooie woorden. Echt luisteren met geopend hart, je bent

Nadere informatie

vorm&leegte 52 2008 nr3

vorm&leegte 52 2008 nr3 70 interview Willen veranderen is een individuele zaak Urgyen Sangharakshita is een van de grondleggers van het westers boeddhisme. Onlangs bezocht hij Amsterdam. Dorine Esser sprak met hem. Dorine Esser

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

STICHTING PEMA DORJEE

STICHTING PEMA DORJEE STICHTING PEMA DORJEE Kondigt met genoegen de komst van Geshe Pema Dorjee aan van 10 tot 20 januari 2012 Wie is deze boeddhistische lama die sinds 1999 jaarlijks naar Vlaanderen uitgenodigd wordt? Pema

Nadere informatie

BOEDDHA AMOGHASIDDHI O m Amoghasiddhi ah hum

BOEDDHA AMOGHASIDDHI O m Amoghasiddhi ah hum BOEDDHA AMOGHASIDDHI Evenals bij Boeddha Ratnasambhava is ook de devotie voor Boeddha Amoghasiddhi in het Oosten nooit sterk tot ontwikkeling gekomen. Zijn familie, Karma, of Wilskracht, bevat relatief

Nadere informatie

Het is behoorlijk pijnlijk als je partner je verlaat voor iemand anders, vooral als hij/zij dat achter je rug om hebt gedaan.

Het is behoorlijk pijnlijk als je partner je verlaat voor iemand anders, vooral als hij/zij dat achter je rug om hebt gedaan. Gebroken Hart Door Noek De titel zegt het al. Gebroken Hart. Iedereen weet waar het om gaat. Volgens mij weet iedereen wat het betekent. Het betekent natuurlijk niet dat je in het ziekenhuis opgenomen

Nadere informatie

De neerwaartse spiraal doorzien

De neerwaartse spiraal doorzien E ENERGIE RICHTEN nergie is ons kostbaarste bezit, want zij is het middel waarmee wij ons creatief potentieel omzetten in zinvol handelen. Lichaam en geest zijn kanalen voor deze energie; zij bepalen de

Nadere informatie

E-book Piekeren. Inleiding

E-book Piekeren. Inleiding E-book Piekeren Inleiding... 1 Wat is piekeren nu eigenlijk?... 2 Piekertest... 2 De hersenen doen waar ze goed in zijn... 3 Zelfkritiek, een bijzondere vorm van piekeren... 4 Stoppen met piekeren... 5

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring

Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring Gnosis NU - voorbij de woorden naar de ervaring Zijn boeken over gnosis waren bestsellers. Nu houdt hij retraites omdat spiritualiteit geen intellectuele bezigheid is maar een verandering in bewustzijn

Nadere informatie

Seng-tsan, Over geloven in de Geest

Seng-tsan, Over geloven in de Geest Dit gedicht is van de hand van Seng-tsan, in Japan bekend onder de naam Sosan. Hij was de derde Zenpatriarch in China. Zijn geboortedatum is niet bekend, hij stierf echter zeer waarschijnlijk omstreeks

Nadere informatie

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één

levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één levensbeschouwelijke identiteit van catent Scholen zijn als bomen Leven niet alleen Zonder grond en wortels Leeft geen school, niet één De scholen van Catent - afzonderlijk en gezamenlijk - zijn als een

Nadere informatie

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken

Grijp niet naar de rivier, je kunt haar niet pakken Rust in Zijn Zijn is het Hart van alle verschijnselen in binnen- en buitenwereld. Rust in de oneindige, roerloze presentie daarvan. Laat alles verschijnen zoals het wil en weer oplossen in Zijn. Jij hoeft

Nadere informatie

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Sofrologie, ontstaan in 1960 Dr. Alfonso Caycedo Psychiater, grondlegger van de Sofrologie SOS evenwicht PHREN bewustzijn LOGOS studie Geschiedenis van de Sofrologie

Nadere informatie

Programma Kadam Chöling juni 2015

Programma Kadam Chöling juni 2015 U bent van harte welkom na aanmelding via kadamcholing@gmail.com Aanmelding is belangrijk voor de organisatie en omdat we u dan op de hoogte kunnen stellen mocht het programma door onvoorziene omstandigheden

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Kennis van de Absolute bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS?

AANTEKENINGEN WAAROM WERD GOD EEN MENS? AANTEKENINGEN Alles draait om de visie op Jezus Christus. Door de eeuwen heen is er veel discussie geweest over Jezus. Zeker na de Verlichting werd Hij zeer kritisch bekeken. De vraag is waar je je op

Nadere informatie

Oosterse filosofie. Over de denktradities in India en China

Oosterse filosofie. Over de denktradities in India en China Oosterse filosofie Over de denktradities in India en China Inhoudsopgave Geschiedenis - Ontstaan van de filosofie India en het hindoeisme De leer van de Boeddha Mahayana, de leer van de leegte China en

Nadere informatie

Wanneer de waarheid van de ziel dagelijks geleefd wordt, vormt ze op een duurzame wijze de persoonlijkheidsstructuur.

Wanneer de waarheid van de ziel dagelijks geleefd wordt, vormt ze op een duurzame wijze de persoonlijkheidsstructuur. Jaarboodschap 2014 'Boodschap vanuit de Christuskracht' Channeling door Kathrin Knispel, Stuttgart, 6 januari 2014. Vanuit het Duits naar Nederlands vertaald door Henk Janssen. Voorwoord door Kathrin Knispel

Nadere informatie

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars,

Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Preek over Johannes 20 vers 18: Ik heb de HEER gezien! Paasfeest 2011 Gemeente van de HEER JEZUS CHRISTUS, gasten & luisteraars, Hoe zou Jezus eruit zien? Wat denken jullie? Ik heb hier een paar plaatjes

Nadere informatie

Inhoud. mindfulness. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. mindfulness. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud mindfulness Opleidingen, cursussen, workshops LES 1 WAT IS MINDFULNESS? Inleiding Uitleg bij de meegeleverde cd s Wat is mindfulness? Geschiedenis van mindfulness Segal, Williams en Teasdale Een

Nadere informatie

svabhava dharmas PRATITYA SAMUTPADA YOGACHARA YOGACHARA MADHYAMIKA YOGACHARA Volmaakte Wijsheid Soetras shlokas Diamant Soetra Hart Soetra

svabhava dharmas PRATITYA SAMUTPADA YOGACHARA YOGACHARA MADHYAMIKA YOGACHARA Volmaakte Wijsheid Soetras shlokas Diamant Soetra Hart Soetra Dingen hebben geen vaste kern, geen svabhava. Alles is te reduceren tot kleinere deeltjes, dharmas, die in verschillende combinaties tot elkaar in relatie staan. Dit geldt voor dingen, die we in de wereld

Nadere informatie

De Werking van een Ei

De Werking van een Ei Van Henk Beerepoot aan Zebulon Heeft U ooit goed nagedacht over een vogelei? Het grapje van velen wat er het eerst was de kip of het ei toont aan dat men zich nog niet geheel bij zijn naïviteit heeft neergelegd...

Nadere informatie

Mindfulness op het werk

Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Mindfulness op het werk Werken vanuit rust en aandacht Veel mensen ervaren hun werk als een plek waar nooit rust is, met een doorlopende activiteit aan lijstjes die af moeten, mensen

Nadere informatie

toelichting bij de video boeddhisme

toelichting bij de video boeddhisme toelichting bij de video boeddhisme Korte inleiding over het Boeddhisme Het boeddhisme dankt zijn naam aan de Boeddha. Dat betekent: de verlichte of de ontwaakte. Achter die titel gaat een mens van vlees

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Hebben en zijn Hebben en zijn Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Hebben en zijn Den Haag, 2016 Eerste druk, februari 2016 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright 2016 Eric

Nadere informatie

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits

Spiritueel dagboek. Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Spiritueel dagboek Met teksten en inzichten van MORYA zoals opgetekend door Geert Crevits Voorwoord: Een spiritueel dagboek 5 Waarom een spiritueel dagboek? 7 Om bewuster te leven en te handelen Aandachtspunten

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

6 november 2011. Theo Mensink

6 november 2011. Theo Mensink 247. Ontwikkeling van innerlijke vrede De inhoud van deze preek is gebaseerd op het Evangelie volgens Maria Magdalena (Berlijnse Codex 1, pag. 8 en 9) en op het Evangelie van Thomas (Codex II, Boek 2,

Nadere informatie

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva:

Aggregaat: Boeddhapotentieel: Boeddhologie: Boerka: Bodhisattva: Verklarende woordenlijst. Activiteiten (schadelijke De tien schadelijke of onheilzame activiteiten zijn: doden, stelen, of onheilzame): seksueel wangedrag, liegen, tweedracht zaaien, kwetsende taal gebruiken,

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

Diepgaand kijken in het hart van de werkelijkheid

Diepgaand kijken in het hart van de werkelijkheid foto: Frans/Marian van Zomeren Dharmalezing Diepgaand kijken in het hart van de werkelijkheid Klein lief vlammetje, waar ben je heengegaan? Het is vandaag 29 mei 2011, de zesde dag van onze retraite voor

Nadere informatie

Mindfulness. Aandacht voor de waarde van mindfulness binnen de c.g.t. en positieve psychologie

Mindfulness. Aandacht voor de waarde van mindfulness binnen de c.g.t. en positieve psychologie Mindfulness Aandacht voor de waarde van mindfulness binnen de c.g.t. en positieve psychologie Jos de Munnink. Preventiefunctionaris, praktijkondersteuner huisartsen in de GGZ, mindfulnesstrainer en gespreksleider

Nadere informatie

Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS

Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS Positive health Positive wellbeing Positively Dru BOEK 1 DRU YOGA DOCENTENOPLEIDING BODY HEALTH PRODUCTS NOT FOR PROFIT & MIND & NUTRITION PROJECTS BOEK 1 INHOUD OVER DRU YOGA Onderdelen van Dru Yoga 2

Nadere informatie

De Diamantsoetra. Inleiding

De Diamantsoetra. Inleiding De Diamantsoetra Inleiding De Diamantsoetra is net als de Hannya Shingyo een heel gecondenseerde tekst en een samenvatting van de filosofie van de leegte. Hij werd vermoedelijk in de derde of vierde eeuw

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

De schepping van de mens Studieblad 6

De schepping van de mens Studieblad 6 -1- GODS PLAN MET MENSEN Dit is een uitgave van de Volle Evangelie Gemeente Immanuël Breda Auteur: Cees Visser (voorganger) De schepping van de mens Studieblad 6 Inleiding Mensbeeld Uitgangspunt Stof In

Nadere informatie

1 van 66. Lezing vrijdagavond (transcript: Els Rengenhart)

1 van 66. Lezing vrijdagavond (transcript: Els Rengenhart) 1 van 66 HET JUWELEN KRALENSNOER VAN EEN BODHISATTVA De Indiase meester Dipamkara Shri Jnana Atisha. Weekend cursus van 23 t/m 25 maart 2007 Door eerwaarde Geshe Sonam Gyaltsen Vertaling Hans van den Bogaert

Nadere informatie

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf

2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf 2.2 Liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf Zingen of luisteren naar de cd: Adem in, ik ga terug naar het eiland in mijzelf. Er zijn prachtige bomen op dit eiland. Er zijn heldere waterstromen. Er zijn

Nadere informatie

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al.

Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Module 1. Bewustwording. Dag 2. Je hebt alles al. Gisteren heb je gelezen hoe de kwantumfysica ons leert dat we via ons bewustzijn onze werkelijkheid scheppen. Vandaag borduren we hierop verder door hieraan

Nadere informatie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie

Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING. Denken en intuïtie Denken en intuïtie Eric Schneider LEZINGEN TER BEWUSTWORDING Denken en intuïtie Den Haag, 2015 Eerste druk, november 2015 Vormgeving: Ron Goos Omslagontwerp: Ron Goos Eindredactie: Frank Janse Copyright

Nadere informatie

De Inner Child meditatie

De Inner Child meditatie De Inner Child meditatie copyright Indra T. Preiss volgens Indra Torsten Preiss copyright Indra T. Preiss Het innerlijke kind Veel mensen zitten met onvervulde verlangens die hun oorsprong hebben in hun

Nadere informatie

Wonderen, Werk & Geld

Wonderen, Werk & Geld Wonderen, Werk & Geld Marianne WilliaMson UitGeverij de Zaak oorspronkelijke titel: the law of divine Compensation, On Work, Money and Miracles Copyright 2012 Marianne Williamson Published by arrangement

Nadere informatie

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016

2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 2-JARIGE MEDITATIE OPLEIDING Start januari 2016 De wereld heeft stralende lichten nodig die niet alleen de kennis en ervaring van yoga delen met de wereld maar ook de openende en verlichtende ervaring

Nadere informatie

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17)

Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Begrijp je wel waarom je bidt? (Mc.8,16-17) Collecte voor Benin vanavond. Flyer in postvakjes: Benin bidt! (achterkant: bidt u mee?) Eerste aandacht hierin naar groei in geloof / kerk-zijn / uitstraling.

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining. Jan Mukan Klungers. Zen in Salland. www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail.

Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining. Jan Mukan Klungers. Zen in Salland. www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail. Achtergronden van zenmeditatie en mindfulnesstraining Jan Mukan Klungers Zen in Salland www.zeninsalland.nl zeninsalland@kpnmail.nl 0570 522437 Inleiding In dit document wordt uitgelegd wat zen is, en

Nadere informatie

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops

Mindfulness. Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen. Training Begeleiding Workshops Mindful Masters in opleiding coaching werkplek begeleiding organisatieverandering Kernkwaliteiten De Jong en Vermeulen Mindfulness Training Begeleiding Workshops Wat is Mindfulness? Mindfulness verwijst

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Existentieel en psychologisch lijden Een boeddhistische visie op psychotherapie en spiritualiteit Han. F. de Wit

Existentieel en psychologisch lijden Een boeddhistische visie op psychotherapie en spiritualiteit Han. F. de Wit Existentieel en psychologisch lijden Een boeddhistische visie op psychotherapie en spiritualiteit Han. F. de Wit Inleiding Wanneer we wat meer zicht willen krijgen op de relatie tussen psychotherapie en

Nadere informatie

I have tried both ways

I have tried both ways Twee wegen naar een-zijn: dieptepsychologie & spiritualiteit I have tried both ways Dieptepsychologie en spiritualiteit hebben met elkaar gemeen dat ze beide een visie op de ontoereikendheid van het ego

Nadere informatie

HET WONDER BEGREPEN. Altijd bezig altijd druk Vond ik in de materie mijn geluk Status, vakanties, bezitten en kopen lieten mij telkens harder lopen

HET WONDER BEGREPEN. Altijd bezig altijd druk Vond ik in de materie mijn geluk Status, vakanties, bezitten en kopen lieten mij telkens harder lopen HET WONDER BEGREPEN Jarenlang een prachtig leven zegeningen werden gegeven in de materie overvloed alom en toch de wezenlijke vragen: waarheen, waarvoor, waarom? Rennen, haasten, doen jagen vluchtend voor

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10

Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Ontmoetingskerk - Laren NH - 20 april 2014 - Pasen Mattheüs 28: 1-10 Zondagsnacht, terwijl soldaten op wacht staan bij het graf, komt er een luide stem uit de hemel. Ze zien hoe de hemelen zich openen

Nadere informatie

De kracht van de vriendschap

De kracht van de vriendschap De kracht van de vriendschap De kracht van de vriendschap Inleiding Vriendschap is één ziel in twee lichamen. Artistoteles De kracht van vriendschap is overweldigend. Vriendschap is iets moois, iets waarvan

Nadere informatie

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij!

Mindfulness. Voor wie? Mindfulness helpt je hierbij! Mindfulness Mindfulness is het trainen van je aandacht en je geest, je krijgt inzicht hoe je geest werkt. Gedachten, oordelen en emoties zijn vaak oorzaak van emotionele, lichamelijke en geestelijke pijn.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

INLEIDING IN HET BOEDDHISME

INLEIDING IN HET BOEDDHISME INLEIDING IN HET BOEDDHISME Raj Gainda voor NOHG College materiaal Rotterdam/Den Haag 2002 Dhamma: De leer van de Boeddha (Boeddha-dhamma, sanskrit dharma) Kamma (in het Sanskrit: karma) ofwel wilskrachtige

Nadere informatie

Rand Mental Health Inventory Dutch Version

Rand Mental Health Inventory Dutch Version Rand Mental Health Inventory Dutch Version Hoe gelukkig, tevreden of voldaan was u gedurende de afgelopen maand? 1. Uiterst gelukkig erg gelukkig 3. Over het geheel genomen tevreden ongelukkig of ontevreden

Nadere informatie

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl

Theosofie Noordwest www.theosofie-noordwest.nl Citaten en verwijzingen naar de Pāramitā s Leven voor het welzijn van de mensheid is de eerste stap. De zes deugden (Paramita s) in praktijk brengen is de tweede. H.P.Blavatsky in Stem van de Stilte blz.

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Oefeningen

Hoofdstuk 9 Oefeningen Hodstuk 9 De eerste stap in werken aan jezelf is ook meteen de belangrijkste stap: Het durven onderkennen van je innerlijke conflicten en dat je daardoor je emoties nog niet voor je kan laten werken. De

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Filosofische bijeenkomsten

Filosofische bijeenkomsten Filosofische bijeenkomsten Stichting Tibetaans Boeddhisme Limburg (TBL) bestaat uit vrijwilligers en mensen die het boeddhisme een warm hart toedragen. TBL wil door middel van het organiseren van verschillende

Nadere informatie