Dynamische risicotaxatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dynamische risicotaxatie"

Transcriptie

1 Dynamische risicotaxatie Wens of werkelijkheid? Martien Philipse Pompestichting, Nijmegen Studiemiddag NVK - WODC, Den Haag 17 november 2006 De eerste wet van risicotaxatie De beste voorspeller van gedrag in de toekomst is het gedrag dat men in het verleden al heeft vertoond. Dit is waarschijnljk de meest solide bevinding uit 4 decennia risicotaxatie onderzoek Statische taxatie Statische en historische kenmerken zijn consistent valide gebleken als voorspeller Aantal eerdere veroordelingen Leeftijd eerste veroordeling Leeftijd op moment van beoordeling Psychopathie Cluster B persoonlijkheidsstoornis Verleden van middelenmisbruik Statische taxatie Dit type voorspellers levert, gemiddeld genomen, een inschatting op ongeveer halverwege tussen toevalskans en perfecte accuraatheid Bijvoorbeeld: van ex-tbsers met een diagnose psychopathie recidiveert, na gem. 7,2 jr., 42% gewelddadig; versus 19% van niet-psychopaten (Hildebrand e.a., 2006). Statische taxatie Probleem: je kunt er niets aan veranderen Van behandeling in forensische (poli)klinieken wordt verwacht dat zij recidiverisico reduceert Behandeling moet zich dus richten op dynamische risicofactoren, criminogenic needs (Andrews & Bonta, 1998). Dynamische taxatie Een dynamische risicofactor is een kenmerk van de patiënt of zijn omgeving dat voor interventie vatbaar is, en waarvan verandering systematisch samenhangt met een verandering in het delictrisico. (Hanson & Harris, 2001)

2 Dynamische factoren Zelfinzicht, vaardigheden, impulsiviteit, anger, hostiliteit, antisociale normen en waarden Statische factoren Aantal eerdere delicten, lengte van criminele carrière, persoonlijkheidsstoornissen, ontvluchtingen Risico totaal Veranderbaar deel Silver & Miller (2002): Beschouw statische kenmerken als een base rate gegeven: zij beschrijven een subgroep van je populatie, met een vooraf gegeven basiskans op terugval. Patiënt met: - Lang strafblad - Hoge mate van psychopathie - Eerdere mislukte behandelingen -Diverse ontvluchtingen en ernstige incidenten First offender: - Geen eerdere delicten - Geen psychopathie - Voor het eerst in behandeling - Incidentvrij Dynamische taxatie Dynamische factoren in soorten (Hanson & Harris, 2000): Stabiel dynamisch (langzaam veranderend): Bv. vijandigheid; sociale vaardigheden; zelfinzicht; impulsiviteit; verslaving; copingstijl Acuut dynamisch (snel/abrupt veranderend): Bv. stemming; intoxicatie; stress; werksituatie Dynamische taxatie Empirische evidentie? Blackburn (2004): In the absence of ( ) evidence, the distinction between risk factors and dynamic risk factors and between criminogenic and noncriminogenic need seems tenuous Veronderstelde dynamische voorspellers zijn tot op heden overwegend hypothetisch Empirisch evidentie Er is geen enkel onderzoek beschikbaar waarin is aangetoond dat verandering van bepaalde dynamische kenmerken systematisch samenhangt met verandering van risico Er is zeer weinig onderzoek dat aantoont dat specifieke dynamische voorspellers incrementele voorspellende waarde hebben bovenop statische predictoren Empirisch evidentie Dat de evidentie er (nog?) niet is, wil niet zeggen dat dynamische predictoren niet bestaan Betrouwbare en valide meting van dynamische variabelen is methodologisch veel lastiger dan meting van statische kenmerken Vgl. meten van het aantal eerdere veroordelingen met het meten van de mate van impulsiviteit

3 Empirisch evidentie Dat de evidentie er (nog?) niet is, wil niet zeggen dat dynamische predictoren niet bestaan De zoektocht naar dynamische variabelen is lange tijd gestuurd door mogelijk onjuiste klinische veronderstellingen over kenmerken die van belang zijn Welke dynamische factoren? Clinici zijn geneigd zich te concentreren op therapeutische indicatoren zoals: Het vermogen tot empathie De mate waarin de dader verantwoordelijkheid neemt voor zijn delict Psychische stoornis Contactvermijding Zelfinzicht Klinische inbreng Crombag (2000): Het is niet zonder weerzin dat ik opmerk dat algemene acceptatie van allerlei noties in de kring van psychologen en psychiaters slechts geringe garantie biedt voor de wetenschappelijke validiteit van die noties. Klinische inbreng Hanson & Morton-Bourgon (2004): Factoren als: zelfinzicht, empathie, psychologische problemen (angst, depressie, gebrek aan eigenwaarde), of gebrek aan motivatie, zijn niet voorspellend voor recidive van zedendelinquenten Philipse (2005) Geen enkele van 47 door TBS-clinici voorgestelde en belangrijk gevonden dynamische variabelen voegt voorspellende waarde toe aan een eenvoudig statisch predictiemodel Wat dan wel? Hanson & Morton-Bourgon (2004): Voorspellend voor recidive bij zedendelinquenten zijn: Deviante seksuele voorkeuren Zelfregulatieproblemen Negatieve sociale invloeden Vijandigheid Antisociale, pro-criminele opvattingen NB: Deze voorspellers zijn niet multivariaat onderzocht in combinatie met statische predictoren dus: onbekend of ze daaraan iets toevoegen Wat dan wel? Douglas e.a. (2005): onderzochten de HCR-20 risicotaxatieschaal in relatie tot de PCL-r en VRAG: Het blok dynamisch-klinische (C) items als geheel had toegevoegde voorspellende waarde bovenop de statische indicatoren De Vogel (2005): een gestructureerd klinisch oordeel is de beste voorspeller van toekomstige recidive: Beter dan alleen de historische predictoren van de HCR-20

4 Wat dan wel? Deze onderzoeken wijzen geen specifieke dynamische voorspellers aan Laten wel zien dat dynamische overwegingen een toegevoegde waarde kunnen hebben bij risicotaxatie Maar worden in andere onderzoeken vooralsnog niet bevestigd Structuur, in de vorm van een risicotaxatie instrument, is belangrijk om dynamische voorspellers kans van slagen te geven Duidelijke operationalisatie en scoringsinstructies betrouwbaarheid Zeer strikt gebruik makend van empirisch gefundeerd instrumentarium; overwegend statisch/historisch van aard. VRAG, Static-99, MnSOST-r, PCL-r Gebruik makend van deels empirisch gefundeerd instrumentarium. Statisch en dynamisch. Klinische weging en conclusie. HCR-20, SVR-20, HKT Gestructureerd klinisch taxeren HCR-20 en SVR-20 zijn standaard in Nederland Bieden globale dynamische behandelaanknopingspunten Solide empirische onderbouwing van specifieke dynamische predictoren uit deze lijsten ontbreekt De Vogel (2005): HCR-voorspelling wordt bepaald door slechts 3 van de 20 items, nl., Leeftijd eerste veroordeling, Reactie op behandeling en Blootstelling aan destabiliserende factoren

5 Gestructureerd klinisch taxeren Als totaal voorspellen deze instrumenten (aanzienlijk) beter dan ongestructureerd klinische inschatting HCR en SVR schatten laag risico aanmerkelijk beter in dan hoog risico Anders gezegd: er zijn veel vals positieve inschattingen, tot 62% (Hildebrand e.a., 2006) Alle risicotaxatiemethoden óverschatten risico s Een goede inschatting is maar het begin Het gevonden risico moet ondubbelzinnig en inzichtelijk gecommuniceerd worden aan diegenen die er een besluit op moeten baseren Als de taxatie goed is, maar niet goed wordt overgebracht of in de besluitvorming wordt genegeerd, gaat het alsnog mis En helaas wordt daar dan meestal de behandelinstelling op aangekeken niet de Misverstanden ontstaan gemakkelijk Bv.: In welk format wordt het risico gepresenteerd? Van elke 10 patiënten als meneer X valt er gemiddeld 1 terug Van patiënten met dit type problemen recidiveert gemiddeld 10% Van elke 100 patiënten als meneer X vallen er gemiddeld 10 terug Drie maal hetzelfde of toch niet? Van elke 10 patiënten als meneer X valt er gemiddeld 1 terug Van patiënten met dit type problemen recidiveert gemiddeld 10% Van elke 100 patiënten als meneer X vallen er gemiddeld 10 terug Beoordelaars komen aan de hand van deze omschrijvingen tot verschillende beslissingen over vrijheden (Slovic e.a., 2000) Van elke 10 patiënten als meneer X valt er gemiddeld 1 terug Strenger Van patiënten met dit type problemen recidiveert gemiddeld 10% Minst streng Van elke 100 patiënten als meneer X vallen er gemiddeld 10 terug Strengst Voorwaarden voor goede besluitvorming Zittende en staande magistratuur zouden inzicht moeten hebben in de betekenis en beperkingen van gebruikte instrumenten Rechters: zodat zij de taxatie het juiste gewicht kunnen geven ten opzichte van andere overwegingen, en zicht hebben op de onzekerheidsmarges Advocaten: zodat zij de getuigedeskundige kritisch kunnen bevragen op de kwaliteit van de taxatie

6 Kortom Vooralsnog blijft het behelpen, daarom

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning

Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Recente ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie van geweld: Naar meer balans en verfijning Vivienne de Vogel, Van der Hoeven Kliniek 13 februari 2013 Inhoud presentatie Stand van zaken risicotaxatie

Nadere informatie

Risicotaxatie. Dick Oppedijk. Inleiding

Risicotaxatie. Dick Oppedijk. Inleiding Risicotaxatie Dick Oppedijk Inleiding Risicotaxatie is het inschatten van de grootte van het risico dat een patiënt in de toekomst (opnieuw) gewelddadig gedrag gaat vertonen van bepaalde aard en omvang.

Nadere informatie

Recidivecijfers per fpc

Recidivecijfers per fpc Cahier 2014-15 Recidivecijfers per fpc Eindrapport van het haalbaarheidsonderzoek naar het gebruik van recidivecijfers op het niveau van de afzonderlijke tbs-instellingen B.S.J. Wartna I.M. Bregman C.E.

Nadere informatie

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010

15 jaar PIJ-ers in beeld. Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 15 jaar PIJ-ers in beeld Kenmerken en veranderingen van jeugdigen die de PIJ-maatregel opgelegd kregen in de periode 1995-2010 Colofon Afzendgegevens Dienst Justitiële Inrichtingen Analyse, Strategie

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN RISICOTAXATIE

HET GEBRUIK VAN RISICOTAXATIE HET GEBRUIK VAN RISICOTAXATIE INSTRUMENTEN ONDER SPV-EN Sophie de Valk, MSc, Corine de Ruiter, PhD, Jorge O. Folino, MD, PhD, Matthew M. Large, MBBS, Thierry H. Pham, PhD, Kim A. Reeves, MA, Carolina Condemarin,

Nadere informatie

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen

10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen 10 jaargangen PIJ-ers Kenmerken en Veranderingen Datum december 2008 Dr. E.F.J.M. Brand Dr. A.A. van den Hurk Informatieanalyse en Documentatie 1 2 Colofon

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking?

Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking? Oplossingsgericht werken binnen een forensische context: Probleem of beperking? Eindwerk Marjan Gryson Oplossingsgerichte Cognitieve en systeemtherapie Korzybski Instituut Brugge Oplossingsgericht werken

Nadere informatie

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp

Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Foto: Martine Sprangers De hulpverlener als brug tussen kennis en cliënt Ouders en kinderen betrekken bij beslissingen over hulp Door Cora Bartelink Hulpverleners vragen zich af hoe zij vraaggericht werken

Nadere informatie

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012

Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Resultaten boeken: meer dan interventies Studierapport voor Resultaten Scoren Jaap van der Stel Haarlem, september 2012 Colofon Deze publicatie is uitgebracht in het kader van de conferentie Effectief

Nadere informatie

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting

Drie vragenlijsten voor het opsporen van psychosociale problemen bij kinderen van zeven tot twaalf jaar. Samenvatting Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport KvL/JPB 2005 087 Drie vragenlijsten voor het opsporen van

Nadere informatie

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven

GEZOND GELUK. Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen. voor de preventieve gezondheidszorg. Ruut Veenhoven GEZOND GELUK Effecten van geluk op gezondheid en wat dat kan betekenen voor de preventieve gezondheidszorg Ruut Veenhoven Erasmus Universiteit Rotterdam Verkenningstudie in het kader van het programma

Nadere informatie

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling?

Beslissen over effectieve hulp. Wat werkt in indicatiestelling? Beslissen over effectieve hulp Wat werkt in indicatiestelling? 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Het Good Lives Model

Het Good Lives Model Het Good Lives Model Een literatuurstudie Expertisecentrum Forensische Psychiatrie Dr. E. Pomp November 2009 Een aangepaste versie van dit literatuuroverzicht is weergegeven in hoofdstuk 4 van het nieuwe

Nadere informatie

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld

Methodebeschrijving Niet meer door het lint. Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Methodebeschrijving Niet meer door het lint Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Ben Serkei MOVISIE b.serkei@movisie.nl Ben Serkei is senior adviseur

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering

gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering gevangen in schuld over de uitzichtloze schuldsituaties van cliënten van de verslavingsreclassering Auteurs Nadja Jungmann Anneke Menger Marc Anderson David Stam Datum 2 juli 2014 Hogeschool Utrecht, 2014

Nadere informatie

Daar doen we het voor!

Daar doen we het voor! Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf Vita Los Daar doen we het voor! Opbrengsten en effecten van verslavingsreclassering Inge Bakker Bas Tierolf

Nadere informatie

HCR-20 V3. Risicotaxatie van geweld. Historical Clinical Risk Management-20 Versie 3. Kevin Douglas Stephen Hart Christopher Webster Henrik Belfrage

HCR-20 V3. Risicotaxatie van geweld. Historical Clinical Risk Management-20 Versie 3. Kevin Douglas Stephen Hart Christopher Webster Henrik Belfrage HCR-20 V3 Kevin Douglas Stephen Hart Christopher Webster Henrik Belfrage Nederlandse vertaling: Vivienne de Vogel Michiel de Vries Robbé Yvonne Bouman Farid Chakhssi Corine de Ruiter Risicotaxatie van

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 1. Inleiding De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is dat het geven van een duidelijke plaatsbepaling

Nadere informatie

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R.

Jonge delinquenten van 16-23 jaar met een lichte verstandelijke beperking en problematisch middelengebruik J. van der Nagel en R. 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 9 1.1 Doel en opzet 9 1.2 Definities 10 1.3 Leeswijzer 11 Hoofdstuk 2 Delinquentie, LVB en middelengebruik: samenhang en omvang van de groep 13 2.1

Nadere informatie

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Achtergrondstudie Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Publicatienummer 291 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli

ADHD. Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli 00 ADHD Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit Hoe wordt de diagnose bij kinderen gesteld? ADHD poli U bent met uw kind verwezen naar de ADHD poli. De ADHD poli is een samenwerkingsverband tussen

Nadere informatie

NIET BANG MAAR ONZEKER

NIET BANG MAAR ONZEKER NIET BANG MAAR ONZEKER Een onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in de beleving van sociale onveiligheid in de hedendaagse Nederlandse samenleving De jury van de Vereniging van Bestuurskunde heeft

Nadere informatie

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering?

Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Wat werkt: Motiverende gespreksvoering? Cora Bartelink Februari 2013 Motiverende gespreksvoering is een veelgebruikte methode om cliënten te stimuleren hulp te zoeken voor hun problemen of hun ongezonde

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao

Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao Aard, omvang en impact op de gezondheid van relationeel geweld op Curaçao een empirische studie onder de beroepsbevolking van Curaçao Lianne Rückert Masterscriptie Criminologie November 28 Geneeskundige-

Nadere informatie