Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Van Betreft Kenmerk Datum Bijlage(n) Inleiding Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010)"

Transcriptie

1 Aan : PHO Sociale agenda Holland Rijnland Van : Werkgroep CJG Betreft : Evaluatie Regionale telefonische bereikbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin Datum : 23 mei 2012 Bijlage(n) : 2 Inleiding In het portefeuillehouders overleg op 20 mei 2010 zijn afspraken gemaakt over de Regionale telefonische bereikbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin en is onder andere afgesproken de werkwijze in september 2012 te evalueren. In overleg met de bestuurlijke opdrachtgever is voorgesteld de evaluatie een aantal maanden te vervroegen en ligt deze nu ter besluitvorming voor op 23 mei aanstaande. Inhoud van deze notitie: a) Oorspronkelijke uitgangspunten regionale telefonische bereikbaarheid Centra voor Jeugd en Gezin. Zie bijlage voor de volledige tekst b) Stand van zaken telefonische bereikbaarheid CJG per januari 2012 c) Bestaande knelpunten telefonische bereikbaarheid CJG d) Analyse e) Alternatieve werkwijze telefonische bereikbaarheid CJG korte termijn f) Kwaliteitseisen KCC g) Stip op de horizon h) Conclusie en voorstel A Oorspronkelijke uitgangspunten (notitie PHO 20 Mei 2010) In de hele regio moeten klanten gemakkelijk en laagdrempelig in contact kunnen komen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een belangrijke voorziening hierbij is de telefonische bereikbaarheid. De regio wil dit graag gezamenlijk oppakken om daarmee eenduidigheid en efficiency te creëren. In juni 2009 zijn een aantal randvoorwaarden vastgesteld, gevolgd door een concreet voorstel (zie bijlage). In mei 2010 heeft het PHO daarop besloten tot de invoering van 1 regionaal telefoonnummer waarbij een regionaal KlantContactCentrum (KCC) vanuit een kwalitatief hoogwaardig cliëntperspectief zo snel mogelijk de verbinding legt met de plaatselijke CJG s, bij voorkeur met gebruik van een lifestem. Met andere woorden centraal oppakken en zo mogelijk decentraal afhandelen.

2 Pagina : 2 B Stand van zaken per januari 2012 Opstart en veranderingen tussen 1 april 2010 en 1 januari 2012 De postcoderoutering is gestart per 1 april 2011,waarbij het KCC van Valent en Activite gezamenlijk voor hun gemeenten het CJG nummer hebben geactiveerd. Vrij snel na de start is de schakel voer uw postcode in als bandje toegevoegd omdat telefoontjes vanaf mobiel en de werkplek van de klant niet konden worden getraceerd. (wijkt af van de uitgangspunten) Ook is de link tussen lettercombinatie en cijfers vrij snel vervallen door nieuwe (mobiele) telefoons etc. In november 2010 is het hoofdaannemerschap voor het KCC officieel belegd bij de RDOG. De RDOG HM heeft afspraken met Activite gemaakt over de samenwerking op het gebied van telefonie. De medewerkers van het klantencontactcentrum JGZ werken vanuit het hoofdkantoor van Activite. De RDOG HM heeft geen garantie mbt de termijn dat het hoofdaannemerschap bij de RDOG HM is ondergebracht. Naast de nummerreeks CJG advi hebben Kwadraad en de JGZ eigen nummers die ook naar het publiek worden gecommuniceerd. Per 15 augustus 2011 zijn de medewerkers van Valent overgegaan naar het KCC van Activite en wordt er gewerkt vanuit 1 locatie. Het op één lijn brengen van diverse gewoonten/ kennis en vaardigheden is nog gaande (protocollen). Er zijn plaatselijke verschillen ontstaan bij de realisatie balie CJG en daarmee ook ten aanzien van de kennis op locatie. Het laten afvangen van telefoontjes door de baliemedewerkers is daarmee complex geworden. (en het organiseren van een gedegen scholingstraject te tijdrovend wanneer e.e.a. wordt afgezet tegen de beperkte openingstijden van een groot aantal CJG s). Er is een splitsing tussen de telefoontjes van bestaande cliënten van de jeugdgezondheidszorg en de CJG advies telefoontjes. Voor het wijzigen van afspraken beheert de GGD een afsprakenlijn. Dit aparte nummer voorkomt dat cliënten een postcode moeten intoetsen en op een bepaalde CJG balie uitkomen waar ze niet direct geholpen kunnen worden. Het aantal telefoontjes naar neemt sinds half december af doordat cliënten die een afspraak met de jeugdgezondheidszorg willen verzetten de afsprakenlijn JGZ beter weten te vinden. Dit betekent minder vaak doorverbinden. De inhoudelijke adviesvragen JGZ 0-4 zijn gecentreerd bij een team verpleegkundigen JGZ ipv bij diverse verpleegkundigen die volgens rooster de adviesvragen afhandelen. De capaciteit van dit team wordt door de GGD HM uitgebreid. Dit om de uniformiteit in de beantwoording van de vragen te verbeteren en ook om het mogelijk te maken dat zowel de vragen voor de doelgroep 9mnd-4 jaar als de doelgroep 4-19 jaar door één team worden beantwoord. De contact informatie op websites isgetoetst in december. Diverse inconsistenties met betrekking tot het vermelden van organisatienummers en 088CJGadvies zijn opgelost. Dit proces is nog niet afgerond.

3 Pagina : 3 Werkproces Onderstaande figuur schetst de werkwijze CJG telefonie met PCR FIGUUR 1. Samenvatting huidige werkproces De klant die 088-CJG advies ( ) belt komt direct bij het postcoderouteringsysteem. De klant moet een postcode intoetsen Soms wordt de locatie waarvandaan wordt gebeld meteen herkend. De klant wordt eventueel doorverbonden naar een balie. Dit geldt voor 3 postcodegebieden en alleen tijdens de openingstijden van een balie. De andere postcodegebieden gaan naar verschillende ingangen van het KCC. Bij elk telefoontje dat binnenkomt bij het KCC hoort de klant een melding welkom bij het centra voor jeugd en gezin en dan de naam van de gemeente waar het getoetste postcodegebied onder valt. Een medewerker KCC hoort dat het om een CJG adviestelefoontje gaat en neemt op met centrum voor jeugd en gezin, wat kan ik voor u doen. Vervolgens werkt de medewerker conform het bestaande protocol. Er zijn per juni 2011 drie balies opgenomen in de postcoderoutering a. CJG Meteoorlaan Alphen aan den Rijn b. CJG Leiden Zuid-West c. CJG Zoeterwoude Inhoudelijke vragen: De telefoontjes die binnenkomen op zijn inhoudelijk zeer divers. o Uiteenlopende adviesvragen

4 Pagina : 4 o Telefoontjes samenwerkingspartners die iets met een CJG willen o Cliënten op zoek naar een bepaalde medewerker o Cliënten op zoek naar informatie over cursussen. o Cliënten die niet weten waar ze moeten zijn. (GGZ/jeugdzorg/Mee/GGD etc) Op het KCC worden de vragen gesplitst in 4 soorten vragen o Vragen voor Kwadraad (doorverbinden naar callcenter Kwadraad). o Vragen voor de JGZ 0-4 jaar (afhandelen conform protocol 0-4). o Vragen voor de JGZ 4-19 (afhandelen = in contact brengen met een bepaald team). o Vragen voor een bepaalde medewerker. Er zijn diverse signalen dat de afhandeling van telefonie via niet vlekkeloos gaat. De oorzaken zijn divers. Niet altijd is duidelijk waarom iets niet goed gaat. In veel gevallen is de oorzaak wel duidelijk. De volgende paragraaf beschrijft veel voorkomende knelpunten. Kosten De gemaakte kosten tot nu toe zijn lager dan oorspronkelijk geraamd. Dit komt omdat de kosten van de verbindingen en het aantal telefoontjes lager zijn. De begroting 2010 is 4750 per maand voor de hele regio. De kosten 2 e helft 2011 zijn begroot op 3000,- per maand. In 2011 is er in totaal keer naar CJGadvies gebeld. Een goede onderverdeling naar gemeenten is nog niet te maken, gezien de opstartfase van de CJG s en de wisselende nummers die zijn gebruikt C Knelpunten met de postcoderoutering Deze paragraaf geeft een toelichting bij de vraag waarom het bestaande postcoderoutering ter discussie staat. Botsing oorspronkelijk idee postcoderoutering met werkwijze CJG deelnemers. Het concept van postcoderoutering was bedacht omdat er vanuit werd gegaan dat een cliënt zou bellen voor medewerkers die daadwerkelijk werkzaam zijn in een bepaald CJG. De balie als frontoffice voor een CJG. Maar de praktijk is weerbarstiger Bij de afzonderlijke organisaties, GGD HM en Kwadraadwordt de telefonische beantwoording van cliëntvragen centraal georganiseerd. Dit geldt zowel voor de receptiefunctie als voor het geven van inhoudelijke adviezen. Dit maakt het mogelijk om tegen redelijke kosten en goede kwaliteit een groot deel van de week bereikbaar te zijn. Slechts bij uitzondering wordt een medewerker van een bepaalde locatie ingeschakeld. Medewerkers zijn ook werkzaam op meerdere locaties. In principe zijn de werkzaamheden van de medewerkers op een locatie zo ingericht dat zij maar beperkt beschikbaar zijn voor het beantwoorden van telefonie. De medewerkers op een CJG locatie zijn de backoffice tbv het ondersteunen van cliënten met de complexere telefonische vragen. Voor een groot percentage van de cliënten van zowel de GGD HM als Kwadraad geldt dus dat de postcoderoutering ervoor zorgt dat de cliënt spontaan op de verkeerde locatie terecht komt. Namelijk bij een beperkt beschikbare balie t.b.v. de backoffice i.p.v. bij de telefonische frontoffice. Ook is de balie van een groot aantal CJG s dermate weinig open en wordt bemand door meerdere medewerkers per locatie dat het KCC in die situaties de Frontoffice taak heeft overgenomen. De samenwerkende partijen binnen het CJG operen met verschillende telefoonsystemen wat het doorschakelen complex maakt, zoniet onmogelijk.

5 Pagina : 5 Inhoudelijke complexiteit telefonie De telefoontjes die binnenkomen op zijn inhoudelijk zeer divers. Uiteenlopende adviesvragen Telefoontjes samenwerkingspartners die iets met een CJG willen Cliënten op zoek naar een bepaalde medewerker Cliënten op zoek naar informatie over cursussen. Cliënten die niet weten waar ze moeten zijn. (GGZ/jeugdzorg/Mee/GGD etc) Dit stelt hoge eisen aan de kennis van de KCC medewerkers mbt de organisaties en de sociale kaart in de regio. De eisen zijn hoger dan bij de JGZ 0-4 telefonie, de oorspronkelijke stiel van de KCC medewerkers Kwaliteitsborging van de vaardigheden van de KCC medewerkers is complex en de sociale kaart is continue aan verandering onderhevig. Veel wordt opgelost door teamwork en directe afstemming met collega s. De informatievoorziening tbv KCC en alle baliemedewerkers die in de routering zijn opgenomen moet vergaand worden gestandaardiseerd. Alle baliemedewerkers moeten dezelfde scholing krijgen als de KCC medewerkers en GGD secretariaatsmedewerkers om onderlinge spraakverwarring te voorkomen en om een constante kwaliteit van de telefonie afhandeling te kunnen bewerkstelligen. Postcoderoutering lastig voor samenwerkingspartners Ouders die bellen voor hun eigen kind komen op basis van hun postcode op de juiste plek. Professionals die op zoek zijn naar een bepaalde medewerker van een bepaald CJG moeten vaak onbedoeld voor een postcode kiezen om iemand aan de lijn te krijgen. Klacht van met name professionals die bellen is dat het onmogelijk is om tijdig de postcodes van een bepaald CJG bij de hand te hebben. Vervolgens is de kans groot dat zij alsnog op de verkeerde locatie terecht komen. Een CJG is immers zelden de locatie waar het management, of de ondersteuners van de deelnemende organisaties zijn gehuisvest. Automatische herkenning van de postcode veroorzaakt fouten De mogelijkheid om op basis van automatische postcoderoutering bij een CJG balie terecht te komen is uitgezet, omdat dit teveel fouten opleverde. Mobiele nummers worden niet herkend, wanneer men vanaf het werk belt kom je ook bij het verkeerde CJG uit. Bv. iedereen die belde vanuit een kantoor in de gemeente Leiden werd automatisch doorverbonden naar het CJG Leiden Zuid- West. Op dit moment toetst iedere beller z n postcode in. Dit veroorzaakt aanzienlijke vertraging tot het moment dat een cliënt daadwerkelijk iemand aan de telefoon heeft. Doorschakelen van balietelefoons is kwetsbaar De manier van doorschakelen naar het KCC vanuit de balie Meteoorlaan + Leiden Zuid-West is kwetsbaar. Een deel van de telefoontjes strandt op de balietelefoon zonder bij het KCC uit te komen (d.w.z. verbroken verbinding zonder tussenkomst persoon; meteoorlaan 8 %, Leiden ZW 15,8 %). De oorzaak is nog niet duidelijk.

6 Pagina : 6 D Analyse Uit bovenstaande blijkt dat het PCR systeem niet meer aansluit bij de oorspronkelijke uitgangspunten. Het belangrijkste toetsingscriteria, zo snel mogelijk geholpen worden door een stem, kan er niet mee bereikt worden. Daarnaast zijn er nog meer problemen met het systeem, zowel inhoudelijk als in technische zin. Wanneer het PCR-systeem ertussen uitgehaald wordt is deze mogelijkheid weer aanwezig. FIGUUR 2. Onderstaande figuur schetst de werkwijze CJG telefonie zonder PCR Samenvatting nieuwe werkproces Bellen naar CJG De klant die belt komt direct bij het KCC. Een medewerker KCC hoort dat het om een CJG adviestelefoontje gaat en neemt op met centrum voor jeugd en gezin, wat kan ik voor u doen. Vervolgens werkt de medewerker conform het bestaande protocol. De volgend punten vragen aandacht bij dit model, maar zijn mogelijk. Hoe zorg je er voor de beller met stap 2 gelijk op de goede plek komt: dwz o een verzoek om gelijk verbonden te worden met de balie CJG van betreffende gemeente o een inhoudelijk advies vraag gelijk bij de JGZ deskundige komt o de beller gelijk bij zijn/haar inhoudelijk contactpersoon komt

7 Pagina : 7 o de beller gelijk bij Kwadraad komt o Bellen naar de JGZ-lijn of de CJG-lijn met een inhoudelijk vraag betekent dat je bij dezelfde medewerker uitkomt. De communicatie van de telefoonnummers per balie E. Mogelijkheden voor de CJG-balie Voor de CJG s zijn er twee mogelijkheden. Model 1 met balie en model 2 zonder balie. CJG met balie; Het CJG heeft wel een balie en baliemedewerker. De balie communiceert echter geen eigen nummer naar cliënten. Alle cliënten komen eerst bij de telefonische frontoffice/ KCC. De medewerker frontoffice beoordeelt welke telefoontjes doorgezet moeten worden naar de balie moeten en welke vragen naar een jgz medewerker. Nb. alle CJG s hebben in de 088 reeks een doorkies nummer wat alleen intern wordt gecommuniceerd. De balietelefoon heeft een telefoonnummer dat alleen bij het KCC en CJG medewerkers bekend is. CJG zonder balie; er is uitsluitend het KCC: Het CJG heeft geen balietelefoon. Medewerkers zijn uitsluitend mobiel of per bereikbaar. Het CJG heeft wel een telefoonnummer. Dit wordt doorgeleid naar het nummer in de boxenkamer van het CJG, of een ander toestel als de CJG coördinator daarvoor kiest. F Kwaliteitseisen KCC. (Scenario middellange termijn) Het regionaal aansturen van het Klanten Contact Centrum CJG vraagt om een team hoogwaardig gekwalificeerde medewerkers die CJG- JGZ vragen kunnen afhandelen. Bij voorkeur wordt de telefonie primair afgehandeld door een team verpleegkundigen aangevuld met maatschappelijk werk. De medewerkers van het Klanten Contact Centrum JGZ fungeren uitsluitend als back-up op die momenten dat de verpleegkundigen die CJG telefonie beheren niet direct bereikbaar zijn (dit is vergelijkbaar met de afhandeling van het verkeer). Randvoorwaarde hierbij is: technische afstemming tussen alle partners in het CJG mbt het telefoonsystemen groeimogelijkheden inbouwen op het moment dat het CJG er op termijn wellicht nog meer taken erbij krijgt. Overwegingen hierbij zijn als volgt: Hoger gekwalificeerde medewerkers kunnen beter uit de voeten met het brede scala aan onderwerpen dat aan bod kan komen. De kwaliteit van de scholing van de medewerkers aan de telefoon is eenvoudiger te garanderen als er een kleine groep medewerkers alle CJG telefonie kan afhandelen. Zo mogelijk wordt het CJG telefonieteam aangevuld met formatie vanuit Kwadraad. G Stip op de horizon Op dit moment vindt er een regionale herijking plaats van de visie op het CJG. De Jeugdzaak doet dit onderzoek, waarbij de aansluiting op de toekomst, zijn de CJG stransitieproof, een hele belangrijke is. Vraagstuk in deze discussie is onder andere het gebruik van het CJG-telefoonnummer voor de nieuwe taken.

8 Pagina : 8 H. Conclusie/ Voorstel De werkgroep adviseert het PHO om op korte termijn het PCR-systeem af te schaffen en over te stappen op het alternatief. (zie figuur 2). Dit brengt geen extra kosten met zich mee, is zelfs goedkoper en biedt de mogelijkheden om de resultaten uit het onderzoek van de Jeugdzaak verder uit te werken. Aan het KCC moet wel een CJG registratiesysteem worden gekoppeld. Zie bijlage voor een indicatie van de gewenste registratie eenheden. Voorbeelden: Een ouder belt: zij wil zich inschrijven voor cursus van het opvoedcursusbureau: Inschrijving wordt digitaal uitgevoerd door de medewerker van het KCC. Een ouder belt: zij wil graag meer informatie over een cursus voor pubers; de moeder ervaart veel problemen met haar zoon van 15. De medewerker van de informatie- en advieslijn vergewissigt zich van het feit dat deze moeder met de problematiek van haar zoon baat kan hebben van een cursus met andere ouders; geeft informatie over de cursus en schrijft de moeder digitaal in. Een ouder belt: hij wil informatie over sociale vaardigheidstrainingen voor zijn zoon van 12; hij heeft nog geen idee wat er op dit gebied is. De medewerker van de informatie- en advieslijn geeft de vader globaal een idee van wat er op dit gebied is, maar vertelt ook dat via het CJG individueel aan assertiviteit gewerkt kan worden. De vader is voorlopig tevreden met deze uitleg en bespreekt de mogelijkheden in zijn gezin. Kort daarop belt de vader terug; hij wil graag verwezen worden naar het maatschappelijk werk van het CJG i.v.m. een groepsaanbod rondom sociale vaardigheden. Een moeder maakt zich zorgen over het nog niet goed zindelijk zijn van haar dochter. Sinds kort vindt de moeder ook ontlasting in haar onderbroekje. Moeder wordt telefonisch te woord gestaan, maar wordt verwezen naar het CJG van de gemeente waar zij woont.

9 Pagina : 9 Bijlage Oorspronkelijke uitgangspunten Telefonie CJG (notitie PHO 20 Mei 2010) In de hele regio moeten klanten gemakkelijk en laagdrempelig in contact kunnen komen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Een belangrijke voorziening hierbij is de telefonische bereikbaarheid. De regio wil dit graag gezamenlijk oppakken om daarmee eenduidigheid en efficiency te creëren. In juni 2009 zijn een aantal randvoorwaarden vastgesteld: (zie bijlage) Ten aanzien van Klantvriendelijkheid Mogelijkheid van 24-uurs bereikbaarheid Zo weinig mogelijk keuzemenu s en automatische bandjes Dus zoveel mogelijk gebruik van een life-stem Zo weinig mogelijk doorverbinden Ten aanzien van Efficiency Eén telefoonnummer voor de hele regio Centraal beantwoorden van informatieve en advies vragen Ten aanzien van Professionaliteit Snelle contacten met professionals Gelijkluidende/gelijksoortige beantwoording van informatie en advies verzoeken Mogelijkheid tot differentiatie per gemeente In technische zin betekent dit het volgende: Een systeem dat scant waar een telefoontje vandaan komt Een centrale (klantcontactcentrum, KCC) waar de algemene vragen om informatie en advies kunnen worden beantwoord (bijvoorbeeld de klant-contact centra van de thuiszorginstellingen) Directe verbindingen van KCC naar de verschillende CJG s Binnen CJG onderlinge doorverbindmogelijkheden Externe doorverbindmogelijkheden met de moeder organisaties Vaste telefoontoestellen met doorkiesnummers Een besluit over differentiatie van inkomende gesprekken voor specifieke doelgroepen (professionals als huisartsen b.v.: mogelijkheid om deze gesprekken met voorrang of separaat te behandelen. Protocollen voor beantwoording Voorstel (notitie mei 2010): De regionale werkgroep CJG heeft dit vervolgens uitgewerkt tot onderstaand voorstel 1. De regio kiest voor een groeimodel. Het systeem voldoet aan alle randvoorwaarden, maar benut vooralsnog maar een deel. Bijvoorbeeld 24-uur bereikbaarheid zal nog wel even op zich laten wachten; hoewel er door gebruik te maken van de klantencontactcentra ook gebruik gemaakt kan worden van de nu al reguliere spoedeisende dienst. 2. Door te starten met eenduidig telefoonsysteem, realiseert deze regio een telefonisch front-office voor de hele regio, ongeacht of er reeds een fysiek CJG aanwezig is; immers alle CJG telefoontjes worden in dit systeem opgevangen, beantwoord en zo nodig doorverbonden. Elke gemeente kan haar eigen keuze maken voor het wel of niet doorgeleiden van telefoontjes naar de balie van het CJG. Valent en ActiVite hebben een KCC

10 Pagina : De regio kiest voor het onderbrengen van alle CJG-vragen bij het KCC van Valent en ActiVite. (GGD en Kwadraad hebben geen call-center, wel telefonische bereikbaarheid) nummer: In het najaar van 2009 zijn de telefonische mogelijkheden onderzocht die voldoen aan de eisen zoals in de uitgangspunten is verwoord. Dit heeft ertoe geleid dat er is gekozen voor een 088 nummer. Aan het 088 nummer wordt een postcoderoutering gekoppeld waardoor bij de ontvanger (zichtbaar op de display van het KCC) direct bekend is uit welke gemeente de cliënt belt en er zonder rechtstreeks contact doorgeschakeld kan worden naar de diverse locaties, waar opgenomen wordt met bv. CJG Noordwijkerhout. Het CJG nummer voor heel Holland Rijnland is: C J G A D V I E S Nb. a. Een 088 nummer biedt voordelen t.o.v. een 0900 nummer, omdat een 0900 nummer nogal eens door werkgevers geblokkeerd wordten er bij 0900 nummers een gesprekstarief bij de contractant in rekening wordt gebracht. b. Mensen die vanaf hun werk, anders dan hun woonplaats, bellen naar 088-CJGADVIES zullen bij het postcodeherkenningssysteem worden doorverbonden naar het dichtstbijzijnde CJG. c. Mensen die bellen met een 06-nummer worden niet herkend door de postcodeherkenning en worden naar één van de beide KCC s geleid. Er moet nog worden afgesproken welk KCC dit is. d. Het CJG van Noordwijk en Katwijk maken als pilot al gebruik van het nummer 088- CJGADVIES. (echter nog zonder postcodeherkenning) Alle telefoontjes gaan naar het KCC van Valent. ActiVite-gemeenten kunnen pas deelnemen als de postcodeherkenning wordt aangeschaft. Alphen, Leiden en Nieuwkoop hebben nog een eigen telefoonnummer en stappen tzt over) Er is geïnventariseerd op welke wijze men nu bereikbaar is en hoe men in de toekomst bereikbaar zou willen zijn, waarbij de cliënt zo min mogelijk tussenstappen ervaart en zo snel mogelijk bij de juiste persoon terechtkomt. Het KCC kan optimaal benut worden wanneer de volgende stappen worden doorlopen: 1. telefoon komt binnen bij KCC a. de JGZ 0-4-instellingen zijn hier al op ingesteld en beantwoorden de vraag volgens hun eigen protocol. Er is een professional beschikbaar die op veel vragen antwoord kan geven, b. de JGZ 4-19 sluit hierbij aan, maar heeft vooralsnog een eigen protocol wat nog niet overeen komt. c. AMW: Het maatschappelijk werk heeft geen vast protocol voor het beantwoorden van vragen. (vragen zijn ook heel divers). Afspraken over doorschakelen vanuit KCC naar Kwadraad, van toepassing bij ActiVite gemeenten, moeten separaat worden gemaakt.(nb. Bij Valent-gemeenten valt maatschappelijk werk wel onder KCC) 2. het KCC kan altijd doorverbinden naar iemand in de back-office*

11 Pagina : het KCC kan, gekoppeld aan de openingstijden van de CJG s, desgewenst ook doorschakelen zonder tussenkomst van een stem. 4. Individuele telefoontjes kunnen worden doorverbonden. 5. De dienstdoende baliemedewerker kan ook het KCC ondersteunen en op basis van een aparte inlogcode de voor dat CJG bedoelde telefoontjes afvangen en zonodig doorverbinden naar degene die spreekuur heeft, dan wel naar een van de instellingen in de back-office. (leidt tot het beter benutten van de baliefunctie) In november 2010 zijn er vervolgens nog nadere afspraken gemaakt. 1. In het kader van de regionale telefonie van de Centra Jeugd en Gezin als portefeuillehouderoverleg sociale agenda het opdrachtgeverschap op u te nemen. 2. Dit opdrachtgeverschap te delegeren aan de portefeuillehouder Jeugd van de gemeente Alphen aan den Rijn, bestuurlijk trekker van het traject CJG binnen het project Ketenaanpak Jeugd. 3. De RDOG Hollands Midden aan te merken als hoofdaannemer.

12 Pagina : 12 Bijlage registratie Telefonie CJG. (behorend bij notitie PHO 23 Mei 2012) Op dit moment ligt er nog geen eenduidig voorstel hoe concrete resultaten van het CJG gemeten kunnen worden. De gemeenten hebben hierin nog een taak om de registratie-indicatoren gezamenlijk te bepalen en de instellingen moeten vervolgens haalbaarheid en mogelijkheden in kaart brengen. Met daarbij de keuzevoorstel van een registratiesysteem. Dit vraagt nog enige tijd en wordt meegenomen in het bedrijfsplan CJG, waar de Jeugdzaak aan werkt. Voor het onderdeel telefonie is het echter dringend gewenst om op korte termijn wel te starten met een registratie op het KCC. Ter vergelijk, de website CJG heeft ook een eigen registratie. Om toekomstige ontwikkelingen niet te hinderen wordt voorgesteld om een beperkt aantal items wel te registreren met een minimum aan extra inspanning voor het KCC Gedacht wordt aan de volgende indicatoren, per gemeente te registreren. 1. Met betrekking tot de aantallen: a. Aantal telefoontjes dat wordt opgepakt door het inhoudelijke JGZ team plus b. Aantal telefoontjes dat wordt doorgeschakeld naar de lokale CJG s. c. Aantal telefoontjes dat het maken van een afspraak betreft 2. Met betrekking tot achtergrond: a. Ouders/verzorgers b. Jeugdigen c. Professionals/studenten/overig 3. Met betrekking tot de inhoud: a. Aantal informatieve vragen. Bij voorkeur nog onderverdelen. ( bij opvoedbureau is een lijst met veelvoorkomende vragen/onderwerpen beschikbaar) b. Aantal vragen over het cursusaanbod c. Aantal doorverwijzingen d. Aantal overige vragen. (bv over sociale kaart) 4. Met betrekking tot proces: a. Aantal telefoontjes dat direct kan worden afgehandeld b. Aantal telefoontjes dat later wordt teruggebeld Voorgesteld wordt om aan de werkgroep registratie een uitwerking te vragen van bovengenoemde indicatoren en mee te nemen in het volledige registratievoorstel

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale telefonische bereikbaarheid Centra Jeugd en Gezin 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Een goede organisatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Ontwikkeling virtueel CJG voor professionals Zuid-Holland Noord 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle

Concept Plan van Aanpak doorontwikkeling CJG FrontOffice Schouwen Duiveland, Reimerswaal, Kapelle n o t i t i e Kenmerk 13-2646/RPoe/nd Van Cora Schout, Timo Dijkgraaf, Renée Poelman Datum 12 december 2014 Aan Sjoerd Riddersma, Thijs van Damme, Anne Baron, Jorien van de Flier, Tjaak Takens Onderwerp

Nadere informatie

HIPPER Gebruikershandleiding

HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Installatie... 1 2 Configuratie... 1 3 Instellingen bereikbaarheid... 2 3.1 Niet storen (oftewel Do not Disturb)... 2 3.2 Doorschakelen... 3 3.2.1 Altijd Doorschakelen...

Nadere informatie

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale

MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale MANAGED PBX HANDLEIDING Aan de slag met uw telefooncentrale de nieuwste manier van bellen voor het MKB Inhoudsopgave > Inleiding... 3 > Managed PBX opties... 4 > Codes die worden gebruikt wanneer u niet

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening: de klant aan het woord Telefonische dienstverlening is hot in gemeenteland. Telefonische frontoffices worden ingericht, externe call centers ingeschakeld, de introductie van

Nadere informatie

SERVICECODE AMSTERDAM

SERVICECODE AMSTERDAM SERVICECODE AMSTERDAM Inleiding Stadsdeel Zuidoost heeft de ambitie om tot de top drie van stadsdelen met de beste publieke dienstverlening van Amsterdam te horen. Aan deze ambitie wil het stadsdeel vorm

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER

ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER ANALYSE GOEDE WERKING 14+NETNUMMER In dit document staan de schakels beschreven die een rol spelen in de 14+netnummer telefonieketen. Bij één van die vier schakels kan een oorzaak liggen, waardoor het

Nadere informatie

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp

1. Onderwerp Gezamenlijk opdrachtgeverschap jeugdhulp Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Handleiding - HIPPER

Handleiding - HIPPER Handleiding - HIPPER Inhoudsopgave 1 Introductie...3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie...5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 6 2.2 Installeren HIPPER voor Android... 6 2.3

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont

Handleiding HIPPER. Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Handleiding HIPPER Document: Handleiding HIPPER Datum: 6 juli 2015 Versie: 1.1 Auteur: Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2 Installatie... 5

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007

BESLUITEN. B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Behoudens advies van de commissie OWZ B&W-nr.: 07.0267 d.d. 6-3-2007 Onderwerp Ondertekening convenant Ketenaanpak jeugdbeleid, jeugdzorg en gezinsondersteuning (vroegsignalering en zorgcoördinatie) Zuid

Nadere informatie

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015

1. Onderwerp Nadere contractering Jeugdhulp 2015 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18

Handleiding HIPPER. Pagina 1 van 18 Handleiding HIPPER Pagina 1 van 18 1 Inhoudsopgave 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 INTRODUCTIE... 3 2.1 AFSTANDSBEDIENING... 3 2.2 MOBILITEIT... 3 3 INSTALLATIE... 5 3.1 INSTALLEREN HIPPER VOOR IPHONE... 6 3.2

Nadere informatie

Geacht college, geachte raad,

Geacht college, geachte raad, In Holland Rijnland werken samen: Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude. Leiden: 26 november 2013 Contact:

Nadere informatie

Gebruikershandleiding HIPPER

Gebruikershandleiding HIPPER Gebruikershandleiding HIPPER Controle over uw telefooncentrale, overal en te allen tijde Datum: 02 mei 2014 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 4 2.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam

Perceelbeschrijving. Jeugd en gezinsteam Perceelbeschrijving Jeugd en gezinsteam Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk Noordwijkerhout Oegstgeest

Nadere informatie

Voorstel implementatie integrale crisisdienst HM Ter bespreking in bestuurlijke overleggen MH en ZHN in mei 2016

Voorstel implementatie integrale crisisdienst HM Ter bespreking in bestuurlijke overleggen MH en ZHN in mei 2016 Voorstel implementatie integrale crisisdienst HM Ter bespreking in bestuurlijke overleggen MH en ZHN in mei 2016 Dit voorstel wordt ingediend door de RDOG HM, mede namens Kwadraad en GGZ Rivierduinen.

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Instellingen... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Hosted VoIP

Beknopte Handleiding Hosted VoIP Beknopte Handleiding Hosted VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen.

handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. handleiding verkorte codes Gebruik de verkorte codes om via uw toestel PBX functies in en uit te schakelen. Inhoudsopgave / 1 Inleiding / 3 Verkorte codes / 3 Gesprekken doorverbinden 3 Gesprekken parkeren

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal.

1. Onderwerp Uitgangspunten voor een nieuwe Sociale Kaart, een gezamenlijke database (socard IV) en een lokaal portal. In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

CJG. beeld. Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid!

CJG. beeld. Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid! CJG in beeld Een werkend CJG: de basis van een positief jeugdbeleid! Het CJG in Beeld April 2011 De D-base CJG geeft inzicht in de stand van zaken wat betreft de ontwikkeling, bereikbaarheid en organisatie

Nadere informatie

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG

Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011. Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG Evaluatie CJG Kaag en Braassem 2011 Een eerste rapport over het functioneren en de doorontwikkeling van het CJG 2 Inleiding Eén jaar CJG Kaag en Braassem: tijd voor een evaluatie Het is nu, november 2011,

Nadere informatie

10.070 Rv Centrum Jeugd en Gezin 28 juni 2010 Pagina 1 van 6

10.070 Rv Centrum Jeugd en Gezin 28 juni 2010 Pagina 1 van 6 Raadsvergadering : 28 juni Agendapunt : 12 Registratienummer : 10.070 Portefeuillehouder(s) : F.M. Schoonderwoerd Opsteller : I. Pathuis en J. van der Zwaan E-mail : ipathuis@kaagenbraassem.nl jvanderzwaan@kaagenbraassem.nl

Nadere informatie

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Achterstand, onbereikbaarheid en invordering Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 25 september 2009 RA0942697 Samenvatting Vanaf eind mei 2009 komen

Nadere informatie

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014

Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Onderwerp: Borging en coördinatie van Triple P na 2014 Inleiding Bij de start van de regionale invoering van Triple P in 2010 1 als integrale werkmethodiek bij opvoedingsondersteuning hebben gemeenten

Nadere informatie

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014

HIPPER. Gebruikershandleiding. Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 HIPPER Gebruikershandleiding Versie: 1.2 Datum: 5 oktober 2014 Inhoud 1 Introductie... 3 1.1 Afstandsbediening... 3 1.2 Mobiliteit... 3 2 Installatie... 5 2.1 Installeren HIPPER voor iphone... 5 2.2 Installeren

Nadere informatie

Beknopte Handleiding Managed VoIP

Beknopte Handleiding Managed VoIP Beknopte Handleiding Managed VoIP Inhoud Inleiding... 3 1. Gebruikersextensie... 4 2. Nummerplannen... 6 3. Systeemnummers... 7 4. Uitleg Gebruik Systeemnummers... 8 901 - Aanmelden... 8 903 - Aanmelden

Nadere informatie

handleiding siemens gigaset

handleiding siemens gigaset handleiding siemens gigaset Maak uw Siemens gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle

Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Notitie: Ontwikkelingen van het Centrum Jeugd en Gezin Goirle Maart 2010 Deze notitie is bedoeld om het college en de raadscommissie Welzijn te informeren over de ontwikkelingen van het CJG in Goirle.

Nadere informatie

KLACHTENRAPPORTAGE 2013

KLACHTENRAPPORTAGE 2013 KLACHTENRAPPORTAGE 2013 Inleiding Elk jaar stelt de gemeente een rapportage op over klachten. De rapportage over 2013 heeft een bijzonder karakter. In september 2014 heeft de gemeentelijke Rekenkamer een

Nadere informatie

Nota van B&W. B&W-besluit:

Nota van B&W. B&W-besluit: Nota van B&W Portefeuille H. van der Molen Auteur D.A. Boon Telefoon 5114128 E-mail: boond@haarlem.nl PD/MID Reg.nr. PD/DV/2006/1256 Bijlage A Onderwerp Prestatieplan WMO Loket B & W-vergadering van 5

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT

PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT PRODUCTEN & DIENSTEN OVERZICHT WAT IS VOIP? VoIP is een afkorting voor Voice over Internet Protocol. Dit houdt in dat je belt via een internetverbinding. Deze manier van telefoneren heeft een aantal grote

Nadere informatie

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord

Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord Telefonische dienstverlening: De klant aan het woord NMKG themabijeenkomst Gemeentelijk Callcenter Donderdag 15 maart 2007 te Houten Sergio van Keulen TNS NIPO Commerce Inhoud Even voorstellen Wat vindt

Nadere informatie

Houdt de lijn open. Bereikbaarheid bij gemeenten. Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid. Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen

Houdt de lijn open. Bereikbaarheid bij gemeenten. Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid. Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen Bereikbaarheid bij gemeenten Marc Jongmans, KPN Lokale Overheid in samenwerking met Lillian Seijler en Sanne Schwarte, gemeente Heumen 30 september 2014 1 De scope van de dag Het congres geeft gemeenten

Nadere informatie

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Begroting drie decentralisaties in het sociale domein 2014 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 24 april mei 2014 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

handleiding gigaset sl75 WLAN

handleiding gigaset sl75 WLAN handleiding gigaset sl75 WLAN Maak uw Gigaset toestel gebruiksklaar door verbinding te maken met uw netwerk en vervolgens de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale, in te voeren in de webinterface

Nadere informatie

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal

G e m e e n t e. Voerendaal. Nota loket maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Voerendaal G e m e e n t e Voerendaal Nota loket maatschappelijke ondersteuning Gemeente Voerendaal Het WMO-loket in Voerendaal Functie De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) gaat waarschijnlijk op 1 januari

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan

Oplegvel. 1. Onderwerp Informatiemanagement Jeugdhulp. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven

Mobile2connect. Ontzorgt bedrijven Mobile2connect Ontzorgt bedrijven OfficesConnect is voor alle IT & Communicatie diensten voor op uw kantoor, een totaalconcept. Op een kantoor is het natuurlijk uiterst belangrijk dat u gebruik kunt maken

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het

1. Onderwerp Regionale afspraken Anonieme hulp op afstand/ telefonische hulpdienst 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

telefoonaanname.nl altijd een oplossing voor uw telefoonverkeer

telefoonaanname.nl altijd een oplossing voor uw telefoonverkeer telefoonaanname.nl altijd een oplossing voor uw telefoonverkeer TELEFOONAANNAME.NL Met ruim twintig jaar ervaring is telefoonaanname.nl toonaangevend op het gebied van de aanname, verwerking en terugkoppeling

Nadere informatie

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind!

Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen werken aan betere geboortezorg voor moeder en kind! Samen verder, samen beter! Iedere vrouw heeft recht op professionele geboortezorg die haar en haar gezin in het proces van kinderwens, zwangerschap,

Nadere informatie

kort en krachtig uitgewerkt acties van instellingen acties van gemeenten acties coördinatoren opmerkingen

kort en krachtig uitgewerkt acties van instellingen acties van gemeenten acties coördinatoren opmerkingen Visie op CJG Gemeenten en kernpartners onderschrijven de voorliggende regionale visie, verwerken dit in het beleid van de eigen organisatie en zorgen ervoor dat hun medewerkers in een CJG handelen naar

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende

mandaat paraaf paraafj Leidinggevende Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : H. Esselink

Nadere informatie

1. Onderwerp Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland

1. Onderwerp Jeugdbeschermingstafel Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

Vodafone Wireless Office Handleiding

Vodafone Wireless Office Handleiding Vodafone Wireless Office Handleiding Bel voor meer informatie met de Vodafone Klantenservice op nummer 1200 ME.WOHL.0801.01 Auteursrechten Februari 2008 Vodafone Libertel B.V. Uit deze uitgave mag niets

Nadere informatie

Doorverbinden Gebruikershandleiding Mei 2009

Doorverbinden Gebruikershandleiding Mei 2009 Doorverbinden Gebruikershandleiding Mei 2009 I nhoudsopgave 1Doorverbinden.3 1.1 Wat is doorverbinden.3 1.2 Moet ik iets instellen om te kunnen doorverbinden... 3 1.3 Hoe verbind ik iemand door met de

Nadere informatie

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer).

In 2012 deden er in totaal 70 gemeenten mee, waarvan 27 met een inwonertal tussen de en (inclusief Aalsmeer). Uitkomsten Benchmark Publiekszaken 2012 Aalsmeer Opbouw van de notitie Gestart wordt met een uitleg over de benchmark: geschiedenis, opzet, betekenis. De analyse van de cijfers is thematisch opgebouwd:

Nadere informatie

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK

De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK De bruikbaarheid van adviezen en consulten van het AMK Het landelijk beeld naar aanleiding van onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg bij de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling Inspectie Jeugdzorg Utrecht,

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN

Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN Plan van aanpak herindicaties PGB/ZIN 30/06/2015 1. Inleiding Aanleiding Per 1 januari 2015 zijn gemeenten op basis van de Jeugdwet verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van ondersteuning, hulp en

Nadere informatie

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum

Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Hilversum. Hilversum Communicatieplan CJG Centra voor Jeugd en Gezin in Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding blz.3 Hoofdstuk 2 Doel communicatieplan blz.3 Hoofdstuk 3 Verantwoordelijkheden blz.3 Hoofdstuk 4 Doelgroepen en doelstellingen

Nadere informatie

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Uitwerking inhoudelijk en technisch opdrachtgeverschap jeugdhulp 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning

1. Onderwerp Maatwerkvoorziening inkomensondersteuning In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT

Dienstbeschrijving HIPPER. RoutIT Dienstbeschrijving HIPPER RoutIT Datum: 16-09-2016 Versielog RoutIT Startdocument RoutIT 05-10-2011 Aanpassingen door RoutIT 16-09-2016 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Installatie... 5 2.1 Installatie

Nadere informatie

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

1. Onderwerp Regionaal educatieprogramma 2015 en aanpak Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2. Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk RAADSVOORSTEL Agendanummer 8.2 Raadsvergadering van 11 juni 2009 Onderwerp: Visie Centrum Jeugd en Gezin in de Gemeente Moerdijk Verantwoordelijke portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman SAMENVATTING

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars

Mobile2connect. Ontzorgt makelaars Mobile2connect Ontzorgt makelaars RealEstateConnect voor uw makelaarskantoor. In het totaalconcept dat RealEstateConnect biedt zit onder andere IP telefonie, internettoegang, websites en coaching voor

Nadere informatie

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend

1. Onderwerp Veiligheid en kind, gesloten jeugdhulp. Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

KCC: : noodzaak tot samenwerking?

KCC: : noodzaak tot samenwerking? KCC: : noodzaak tot samenwerking? Simon Rijsdijk Concernadviseur gemeente Etten-Leur vice-voorzitter voorzitter Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB( NVVB) Opbouw presentatie Antwoord : hoe het

Nadere informatie

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET

NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET NOTITIE DOORONTWIKKELING WMO-LOKET In deze notitie worden 16 onderwerpen uitgewerkt die van belang zijn voor de doorontwikkeling van het Wmo-loket. Door het beantwoorden van de vragen ontstaat een beeld

Nadere informatie

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12

Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind jaar 12 1 Jeugdgezondheidszorg Samen zorgen voor uw kind 4-412 - jaar 12 jaar 2 Centrum voor Jeugd en Gezin Om de samenwerking rond kinderen en jeugdigen te verbeteren, worden in alle gemeenten Centra voor Jeugd

Nadere informatie

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL

SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL SERVICENORMEN GEMEENTE FERWERDERADIEL Wanneer kan ik een reactie op mijn brief verwachten? Hoe lang duurt het verlengen van mijn paspoort? Wanneer beslist de gemeente over mijn bouwplan? Met welke regels

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Bijlage 1. Compatibele IP toestellen

Bijlage 1. Compatibele IP toestellen Bijlage 1. Compatibele IP toestellen Merk Model Soort toestel Cisco SPA 301G Bureautelefoon Cisco SPA 303G Bureautelefoon Cisco SPA 501G Bureautelefoon Cisco SPA 502G Bureautelefoon Cisco SPA 512G Bureautelefoon

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011

Helmond heeft Antwoord. Raadsvergadering, 12 september 2011 Helmond heeft Antwoord Raadsvergadering, 12 september 2011 Dienstverlening Helmond Missie: Wij helpen u op maat met proactieve informatie, producten en diensten. Visie Denken in mogelijkheden. De Stadswinkel

Nadere informatie

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen

Xelion Phone System. Zo wil iederéén bellen Xelion Phone System Zo wil iederéén bellen Ultramoderne telefooncentrale met ultiem gebruiksgemak Xelion Phone System is een ultramoderne VoIP-telefooncentrale van Nederlandse bodem die met passie en

Nadere informatie

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend

1. Onderwerp Inkoopstrategie Jeugdhulp vanaf Datum: Informerend In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center OrganisationConnect your webbased telephone center Optimaal telefonisch bereikbaar Eenvoudig te beheren Flexibel en schaalbaar Ook voor de thuiswerker Klaar voor de toekomst Oud wordt nieuw Bent u weer

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013.

Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Bijlage 2. Notitie aan de Raad inzake investeringen ICT t.b.v. KCC in het kader van de begroting 2013. Aanleiding In de perspectiefnota 2012 (Bijlage 6: onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdbaar) is voorgesteld

Nadere informatie

CONCEPT-BESLUITENLIJST

CONCEPT-BESLUITENLIJST CONCEPT-BESLUITENLIJST Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda 28 november 2014 Gemeente Naam Gemeente Naam Aanwezig: Holland Rijnland R.A. van Gelderen (voorzitter) Noordwijkerhout A. Gotink Alphen aan

Nadere informatie

offerte Kwaliteitsverbetering CJG s Holland Rijnland de JeugdZaak 21 december 2011

offerte Kwaliteitsverbetering CJG s Holland Rijnland de JeugdZaak 21 december 2011 offerte Kwaliteitsverbetering CJG s Holland Rijnland de JeugdZaak 21 december 2011 1. Inleiding en uitgangssituatie In 2008 opende het eerste Centrum voor Jeugd en Gezin in Holland Rijnland. Inmiddels

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen

Mobile2connect. Ontzorgt onderwijsinstellingen Mobile2connect Ontzorgt onderwijsinstellingen SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen

Nadere informatie

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid

Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Verwarring over melding verkeersbord Gemeente Amsterdam Dienstverlening en Facilitair Management Stadsdeel Zuid 16 februari 2012 RA120235 Samenvatting Een vrouw doet begin

Nadere informatie

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk

Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk Beheerhandleiding 1 1. Inleiding Hosted Telefonie van Telfort Zakelijk is een toekomstgerichte hosted telefonie oplossing voor het MKB. Hosted Telefonie van Telfort

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014.

3 O JUNI 2015. 4. Begroting Dit onderwerp valt onder het programma Bestuur van de begroting 2014. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: 050 316 49 33 www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Handleiding VoiceMail

Handleiding VoiceMail Handleiding VoiceMail 1 VoiceMail in twee stappen Stap 1 VoiceMail aanzetten 1.1. Om VoiceMail aan te zetten toetst u * 61*0842333#. Op sommige telefoontoestellen kan dit ook door een aparte VoiceMail

Nadere informatie

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland

1. Onderwerp Voorlopige uitgangspunten toekomst Jeugdhulp Holland Rijnland Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

handleiding gigaset N300A + C610H

handleiding gigaset N300A + C610H handleiding gigaset N300A + C610H Maak uw gigaset gebruiksklaar met de inloggegevens die u heeft ontvangen van Belcentrale. En ontdek de vele functies die dit toestel biedt. inhoudsopgave / 3 inleiding

Nadere informatie