Digital Video Camera Recorder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Digital Video Camera Recorder"

Transcriptie

1 (1) Digital Video Camera Recorder Operating Instructions Before operating the unit, please read this manual thoroughly, and retain it for future reference. Gebruiksaanwijzing Lees, alvorens het apparaat in gebruik te nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor eventuele naslag. TM SERIES DCR-TRV50E DCR-TRV40E/TRV50E 2002 Sony Corporation

2 English Welcome! Congratulations on your purchase of this Sony Handycam. With your Handycam you can capture life s precious moments with superior picture and sound quality. Your Handycam is loaded with advanced features, but at the same time it is very easy to use. You will soon be producing home video that you can enjoy for years to come. WARNING To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. DCR-TRV50E only Nederlands Welkom Gefeliciteerd met uw aankoop van deze Sony Handycam. Met de superieure beeld- en geluidskwaliteit van de Handycam kunt u de dierbare momenten in uw leven vastleggen. Deze camcorder biedt u een scala aan geavanceerde functies en is toch zeer eenvoudig te bedienen, zodat u al gauw in staat zult zijn home-video s te maken waar u nog jaren plezier aan beleeft. WAARSCHUWING Om het gevaar van brand of elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht. Om elektrische schokken te voorkomen, mag de behuizing niet worden geopend. Laat reparaties uitsluitend door vakkundig personeel uitvoeren. Hereby, Sony Corporation, declares that this Handycam is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Countries and areas where you can use network functions are restricted. For details, refer to the separate Network Operating Instructions. Memory Stick N50 Dit apparaat bevat een vast ingebouwde batterij die niet vervangen hoeft te worden tijdens de levensduur van het apparaat. Raadpleeg uw leverancier indien de batterij toch vervangen moet worden. De batterij mag alleen vervangen worden door vakbekwaam servicepersoneel. Lever het apparaat aan het einde van de levensduur in voor recycling, de batterij zal dan op correcte wijze verwerkt worden. 2 NOTICE ON THE SUPPLIED AC POWER ADAPTOR FOR CUSTOMERS IN THE UNITED KINGDOM A moulded plug complying with BS1363 is fitted to this equipment for your safety and convenience. Should the fuse in the plug supplied need to be replaced, a 5 AMP fuse approved by ASTA or BSI to BS1362 (i.e., marked with or mark) must be used. If the plug supplied with this equipment has a detachable fuse cover, be sure to attach the fuse cover after you change the fuse. Never use the plug without the fuse cover. If you should lose the fuse cover, please contact your nearest Sony service station. Gooi de batterij niet weg maar lever deze in als klein chemisch afval (KCA). Voor de klanten in Europa

3 For the customers in Europe ATTENTION The electromagnetic fields at the specific frequencies may influence the picture and sound of this digital camcorder. This product has been tested and found compliant with the limits set out in the EMC Directive for using connection cables shorter than 3 meters. (9.8 feet) Notice If static electricity or electromagnetism causes data transfer to discontinue midway (fail), restart the application or disconnect and connect the USB cable again. ATTENTIE Elektromagnetische velden met bepaalde frequenties kunnen het beeld en geluid van deze digitale camcorder beïnvloeden. Dit product heeft in tests gebleken te voldoen aan de eisen gesteld in de Europese EMC Bepalingen voor het gebruik van aansluitsnoeren van minder dan 3 meter lang. Opmerking Als door statische elektriciteit of elektromagnetisme de gegevensoverdracht wordt onderbroken (of mis gaat), start u het applicatieprogramma dan opnieuw, of maak de USB-kabel even los en sluit deze dan weer aan. Alleen voor de DCR-TRV50E Hierbij verklaart Sony Corpoation dat het toestel Handycam in overeenstemming is met de esseniële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Slechts in een beperkt aantal landen en gebieden kunt u gebruik maken van de netwerkcommunicatie. Zie voor nadere bijzonderheden de afzonderlijke bij uw camcorder geleverde netwerk-gebruiksaanwijzing. 3

4 English Main Features Main Features Recording moving pictures or still images, and playing them back Recording moving pictures on a tape (p. 37) Recording still images on a tape (p. 69) Playing back a tape (p. 55) Recording still images on Memory Stick s (p. 63, 161) Recording moving pictures on Memory Stick s (p. 183) Viewing still images recorded on Memory Stick s (p. 196) Viewing moving pictures on Memory Stick s (p. 200) Viewing images recorded on Memory Stick s using the USB cable (p. 237, 243) Viewing moving pictures recorded on tapes using the USB cable (p. 232) Capturing images on your computer from your camcorder using the USB cable (p. 234) Converting an analog signal into digital to capture images onto your computer (p. 245) Capturing images on your computer 4

5 Main Features Accessing the Internet via a Bluetooth equipped device (DCR-TRV50E only) Accessing the Internet, sending/ receiving your . For details, refer to the Network Function Operating Instructions supplied with your camcorder. (DCR- TRV50E only) (p. 247) Other uses Functions for adjusting exposure in the recording mode BACK LIGHT (p. 47) NightShot/Super NightShot/Colour Slow Shutter (p. 48) Recording images with the flash (p. 65, 166) PROGRAM AE (p. 82) Adjusting the exposure manually (p. 85) Flexible Spot Meter (p. 86) Main Features Functions for giving images more impact Digital zoom (p. 43) The default setting is OFF. (To zoom greater than 10, select the digital zoom power in D ZOOM in the menu settings.) Fader (p. 74) Picture effect (p. 77) Digital effect (p. 79) Titles (p. 140) MEMORY MIX (p. 175) Functions for giving a natural appearance to your recordings Manual focus (p. 88) Sports lesson (p. 82) Landscape (p. 82) Spot Focus (p. 90) Functions for using after recording END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review (p. 53) DATA CODE (p. 56) Tape PB ZOOM (p. 99) ZERO SET MEMORY (p. 101) TITLE SEARCH (p. 102) Digital program editing (p. 114, 190) 5

6 Nederlands Functie-overzicht Functie-overzicht Bewegende beelden filmen of stilstaande beelden opnemen of weergeven Bewegende beelden op de band opnemen (zie blz. 37) Stilstaande beelden op de band opnemen (zie blz. 69) Videocassettes afspelen (zie blz. 55) Stilstaande beelden vastleggen op een Memory Stick (zie blz. 63, 161) Bewegende beelden vastleggen op een Memory Stick (zie blz. 183) Stilstaande beelden op een Memory Stick bekijken (zie blz. 196) Bewegende beelden op een Memory Stick bekijken (zie blz. 200) Beelden die zijn vastgelegd op een Memory Stick weergeven via USBkabel (zie blz. 237, 243) Bandopnamen weergeven via USBkabel (zie blz. 232) Beelden van de camcorder overnemen op uw computer via USB-kabel (zie blz. 234) Analoge signalen omzetten in digitale signalen voor overname op uw computer (zie blz. 245) Beelden vastleggen met een personal computer 6

7 Functie-overzicht Toegang tot Internet via een apparaat met Bluetooth verbinding (alleen voor de DCR-TRV50E) Voor toegang tot Internet en verzenden/ontvangen van . Zie voor nadere bijzonderheden de bij uw camcorder geleverde speciale netwerkgebruiksaanwijzing. (allee voor de DCR-TRV50E) (zie blz. 247) Andere toepassingen Aanpassen van de belichting tijdens het opnemen BACK LIGHT voor tegenlicht-opnamen (zie blz. 47) NightShot/Super NightShot nachtopname/colour Slow Shutter kleurverbetering (zie blz. 48) Opnemen met de flitser (zie blz. 65, 166) PROGRAM AE belichtingsprogramma s (zie blz. 82) Handmatig instellen van de belichting (zie blz. 85) Flexibele spotmeter voor éénpunts-lichtmeting (zie blz. 86) Functies die uw beelden pakkender maken Digitaal in-zoomen (zie blz. 43) Oorspronkelijk staat de digitale zoom met OFF uitgeschakeld. (Om meer dan 10 op uw onderwerp in te zoomen, zult u eerst de D ZOOM functie in het instelmenu moeten inschakelen.) In/uit-faden (zie blz. 74) Speciale beeld/kleureffecten (zie blz. 77) Digitale opname-effecten (zie blz. 79) Titelbeelden (zie blz. 140) MEMORY MIX dubbelbeeldfuncties (zie blz. 175) Functies die uw opnamen een natuurlijke aanblik geven Landschap-belichtingsprogramma (zie blz. 88) Sport-belichtingsprogramma (zie blz. 82) Handmatig scherpstellen (zie blz. 82) Eénpunts-scherpstelling (zie blz. 90) Functies voor optimale videoweergave na het opnemen END SEARCH/EDITSEARCH/Rec Review opnamecontrolefuncties (zie blz. 53) DATA CODE opnamegegevens (zie blz. 56) Tape PB ZOOM uitvergroting van bandopnamen (zie blz. 99) ZERO SET MEMORY nulpunt-terugkeer (zie blz. 101) Titel-zoekfunctie (zie blz. 102) Digitale programmamontage (zie blz. 114, 190) Functie-overzicht 7

8 8 English Table of contents Main Features... 4 Quick Start Guide Recording on a tape Recording on a Memory Stick Getting Started Using this manual Checking supplied accessories Step 1 Preparing the power supply Installing the battery pack Charging the battery pack Connecting to a wall socket Step 2 Setting the date and time Step 3 Inserting a cassette Step 4 Using the touch panel Recording Basics Recording a picture Shooting backlit subjects BACK LIGHT Shooting in the dark NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter Self-timer recording Checking recordings END SEARCH/ EDITSEARCH/Rec Review Playback Basics Playing back a tape To display the screen indicators Display function Viewing the recording on TV Advanced Recording Operations Recording still images on a Memory Stick during tape recording Recording still images on tape Tape Photo recording Adjusting the white balance manually Using the wide mode Using the fader Using special effects Picture effect Using special effects Digital effect Using the PROGRAM AE Adjusting the exposure manually Using the spot light-metering Flexible Spot Meter Focusing manually Using the spot focus Spot Focus Interval recording Frame by frame recording Frame recording Advanced Playback Operations Playing back tapes with picture effect Playing back tapes with digital effect Enlarging images recorded on tapes Tape PB ZOOM Quickly locating a scene ZERO SET MEMORY Searching the boundaries of recorded tape by title TITLE SEARCH Searching a recording by date DATE SEARCH Searching for a photo PHOTO SEARCH/PHOTO SCAN Editing Dubbing a tape Dubbing only desired scenes Digital program editing (on tapes) Recording video or TV programmes Inserting a scene from a VCR Insert Editing Audio dubbing Superimposing a title Making your own titles Labelling a cassette

9 Table of contents Memory Stick Operations Using a Memory Stick Introduction Recording still images on Memory Stick s Memory Photo recording Recording images from a tape as still images Superimposing a still image in the Memory Stick on an image MEMORY MIX Recording moving pictures on Memory Stick s MPEG movie recording Recording pictures from tape as a moving picture Recording edited pictures from a tape as a moving picture Digital program editing (on Memory Stick s) Copying still images from a tape PHOTO SAVE Viewing still images Memory Photo playback Viewing moving pictures MPEG movie playback Copying images recorded on Memory Stick s to tape Enlarging still images recorded on Memory Stick s Memory PB ZOOM Playing back images in a continuous loop SLIDE SHOW Preventing accidental erasure Image protection Deleting images DELETE Writing a print mark PRINT MARK Using the optional printer Viewing Images Using your Computer Viewing images on your computer Introduction Connecting your camcorder to your computer using the USB cable For Windows users Viewing images recorded on a tape on your computer For Windows users Viewing images recorded on a Memory Stick on your computer For Windows users Connecting your camcorder to your computer using the USB cable For Macintosh users Viewing images recorded on a Memory Stick on your computer For Macintosh users Capturing images from an analog video unit on your computer Signal convert function Using the Network function (DCR-TRV50E only) Accessing the network For the details, refer to the Network Function Operating Instructions supplied with your camcorder. Customising Your Camcorder Changing the default settings with the menu Troubleshooting Types of trouble and how to correct trouble Self-diagnosis display Warning indicators and messages Additional Information Usable cassettes About the InfoLITHIUM battery pack About i.link Using your camcorder abroad Maintenance information and precautions Specifications Quick Reference Identifying parts and controls Index

10 10 Nederlands Inhoudsopgave Functie-overzicht... 6 Snelle startgids Opnemen op cassette band Opnemen op een Memory Stick Voorbereidingen Omtrent deze handleiding Controleren van het bijgeleverd toebehoren Stap 1: Voorbereiden van de stroomvoorziening Aanbrengen van het batterijpak Opladen van het batterijpak Aansluiten op het stopcontact Stap 2: Instellen van datum en tijd Stap 3: Inleggen van een videocassette Stap 4: Bediening via het aanraakpaneel Opnemen basisbediening Video-opnamen maken Opnemen bij tegenlicht BACK LIGHT Opnemen in het donker NightShot/Super NightShot/ Colour Slow Shutter Opnemen met de zelfontspanner Controleren van de gemaakte opnamen END SEARCH / EDITSEARCH / Rec Review opnamecontrole Afspelen basisbediening Afspelen van een videocassette Opname-aanduidingen op het beeldscherm zien DISPLAY functie Aansluitingen voor videoweergave op TV Uitgebreide opnamefuncties Stilstaande beelden vastleggen op een Memory Stick tijdens normale bandopname Stilstaande beelden op de band opnemen Foto-bandopname Handmatig instellen van de kleurbalans Breedbeeld-opnamefunctie Beelden in- en uit-faden Speciale effecten Beeldeffect/ kleurenpalet Speciale effecten Digitale opname-effecten PROGRAM AE belichtingsprogramma s Handmatig instellen van de belichting Eénpunts-lichtmeting voor precieze belichting Flexibele spotmeter Handmatig scherpstellen Eénpunts-scherpstelling Spotfocus Interval-opname Beeld-voor-beeld opname Animatiefilms Uitgebreide weergavefuncties Videoweergave met beeld/ kleureffecten Videoweergave met digitale beeldeffecten Bandopnamen vergroot weergeven Tape PB ZOOM banduitvergroting Snel een scène terugvinden ZERO SET MEMORY nulpuntterugkeer Opzoeken van een gewenste opname aan de titel Titel-zoekfunctie Opzoeken van een gewenste opname aan de datum Datum-zoekfunctie Opzoeken van een foto-opname Foto-zoekfunctie/Fotoserieweergave Videomontage Video-opnamen overkopiëren Geselecteerde bandopnamen kopiëren Digitale programmamontage (op videoband) Overnemen van video s of TVprogramma s Inlassen van beelden vanaf een videorecorder Inlasmontage Geluidsopnamen inlassen Een titel in beeld opnemen Zelf titelbeelden samenstellen Naamgeving van een videocassette

11 Inhoudsopgave Memory Stick functies Gebruik van een Memory Stick Inleiding Stilstaande beelden opnemen op een Memory Stick Geheugenfoto-opnamefunctie Een scène van een cassette overnemen als stilstaand beeld Een stilstaand beeld van een Memory Stick samenvoegen met bewegende beelden MEMORY MIX Bewegende beelden opnemen op een Memory Stick MPEG filmopname Bandopnamen van een cassette overnemen als bewegende beelden Bandopnamen digitaal verwerken Digitale programmamontage (op een Memory Stick ) Stilstaande beelden van een cassette kopiëren PHOTO SAVE foto-opslag Stilstaande beelden bekijken Geheugenfoto-weergave Bewegende beelden bekijken MPEG filmweergave Beelden van een Memory Stick overnemen op een cassette Stilstaande beelden van een Memory Stick uitvergroten Memory PB ZOOM Weergeven van een doorlopende serie beelden SLIDE SHOW Beveiligen tegen per ongeluk wissen Wispreventie Wissen van beelden DELETE Markeren van af te drukken beelden PRINT MARK Beelden afdrukken met een los verkrijgbare printer Beelden bekijken met uw computer Beelden weergeven op uw computerscherm Inleiding De camcorder op uw computer aansluiten met de USB kabel voor Windows gebruikers Bandopnamen weergeven via uw computer voor Windows gebruikers Beelden van een Memory Stick bekijken met uw computer voor Windows gebruikers De camcorder op uw computer aansluiten met de USB kabel voor Macintosh gebruikers Beelden van een Memory Stick bekijken met uw computer voor Macintosh gebruikers Beelden van analoge video-apparatuur overnemen op uw computer Signaalconversie Netwerk-communicatie (alleen voor de DCR-TRV50E) Toegang tot Internet Zie voor nadere aanwijzingen de bij uw camcorder geleverde speciale netwerk-gebruiksaanwijzing. Uw camcorder naar eigen inzicht aanpassen Wijzigen van de oorspronkelijke menuinstellingen Problemen oplossen Verhelpen van storingen Zelfdiagnose-aanduidingen Waarschuwingsaanduidingen en mededelingen Aanvullende informatie Geschikte videocassettes Over InfoLITHIUM batterijen Over de i.link aansluiting Gebruik van uw camcorder in het buitenland Onderhoud en voorzorgsmaatregelen Technische gegevens Compleet overzicht Plaats en functie van de bedieningsorganen Index

12 English Quick Start Guide Recording on a tape This chapter introduces you to the basic features to recorded pictures on tapes of your camcorder. See the page in parentheses ( ) for more information. Connecting the mains lead (p. 29) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24). Open the DC IN jack cover. AC power adaptor (supplied) Quick Start Guide Connect the plug with its v mark facing up. Inserting a cassette (p. 33) 1 Slide OPEN/ EJECT in the direction of the arrow and open the lid. 2 Push the centre of the cassette back to insert the cassette. Insert the cassette straight as far as possible into the cassette compartment with the window facing up. 3 Close the cassette compartment by pressing on the cassette compartment. After the cassette compartment goes down completely, close the lid until it clicks. 12

13 Recording a picture (p. 37) 1 Remove the lens cap. 2 Set the POWER switch to CAMERA while pressing the small green button. 3 Press OPEN to open the LCD panel. The picture appears on the screen. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK Viewfinder When the LCD panel is closed, use the viewfinder with your eye against the eyecup. Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 42). 4 Press START/STOP. Your camcorder starts recording. To stop recording, press START/ STOP again. When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 30). Monitoring the playback picture on the LCD screen (p. 55) Quick Start Guide 1 Set the POWER switch to VCR while pressing the small green button. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 2 Press m to rewind the tape. REW 3 Press N to start playback. PLAY NOTE Do not pick up your camcorder by holding the viewfinder, the flash, the LCD panel or the battery pack. 13

14 Quick Start Guide Recording on a Memory Stick This chapter introduces you to the basic features to record on a Memory Stick of your camcorder. See the page in parentheses ( ) for more information. Connecting the mains lead (p. 29) Use the battery pack when using your camcorder outdoors (p. 24). AC power adaptor (supplied) Open the DC IN jack cover. Quick Start Guide Connect the plug with its v mark facing up. Inserting a Memory Stick (p. 151) Insert a Memory Stick in the Memory Stick slot as far as it can go with the B mark facing up as illustrated. Memory Stick slot B mark Press the Memory Stick once lightly to eject it. 14

15 Recording a still image on Memory Stick (p. 161) 1 Remove the lens cap. 3 Press OPEN to open the LCD panel. The picture appears on the screen. 2 Set the POWER switch to MEMORY/ NETWORK (DCR- TRV50E only) while pressing the small green button. Make sure that the LOCK switch is set to the left (unlock) position. Viewfinder When the LCD panel is closed, use the viewfinder with your eye against the eyecup. Adjust the viewfinder lens to your eyesight (p. 42). 4 Press PHOTO lightly. VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK When you purchase your camcorder, the clock setting is set to off. If you want to record the date and time for a picture, set the clock setting before recording (p. 30). POWER 5 Press PHOTO deeper. Monitoring the playback still image on the LCD screen (p. 196) Quick Start Guide 1 Set the POWER switch to MEMORY/ NETWORK (DCR-TRV50E only) or VCR while pressing the small green button. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 2 Press PLAY or PB. The last recorded image is displayed. PLAY or PB NOTE Do not pick up your camcorder by holding the viewfinder, the flash, the LCD panel or the battery pack. 15

16 Nederlands Snelle startgids Opnemen op cassette band In dit hoofdstuk vindt u in kort bestek de eerste stappen voor het maken van bandopnamen met uw camcorder. Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden waarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen. Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 29) Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 24). Open het klepje van de DC IN aansluiting. Netspanningsadapter (bijgeleverd) Snelle startgids Sluit de stekker aan met het v driehoekje boven. Inleggen van een videocassette (zie blz. 33) 1 Schuif de OPEN/ EJECT knop in de richting van de pijl en open het deksel van de cassettehouder. 2 Schuif de videocassette met de vensterzijde boven zo ver mogelijk recht in de cassettehouder. Druk midden tegen de rugzijde van de videocassette om deze in te schuiven. 3 Druk op de kant van de cassettehouder waar staat aangegeven om deze te sluiten. Wanneer de cassettehouder geheel omlaag is geschoven, sluit u het deksel zodat dit vastklikt. 16

17 Maken van een video-opname (zie blz. 37) 1 Verwijder de lensdop. 3 Houd de OPEN knop ingedrukt en klap het LCD scherm open. Het beeld van de camera verschijnt op het LCD scherm. 2 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en zet de schakelaar in de CAMERA stand. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK Beeldzoeker Wanneer het LCD scherm gesloten is, kunt u de opgenomen beelden in de zoeker zien door de oogkap tegen uw oog te plaatsen. U kunt het zoekerlensje optimaal scherp stellen voor uw ogen (zie blz. 42). 4 Druk op de START/STOP toets. De camcorder begint dan met opnemen. Om te stoppen met opnemen drukt u nogmaals op de START/STOP toets. Bij aflevering van uw camcorder is de ingebouwde klok ervan nog niet ingesteld. Als u de datum en tijd van opname met de beelden wilt vastleggen, dient u voor het opnemen eerst de tijd in te stellen (zie blz. 30). Controleren van de laatste opnamen op het LCD scherm (zie blz. 55) Snelle startgids 1 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en zet de schakelaar in de VCR stand. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 2 Druk op de m toets om de band terug te spoelen. REW 3 Druk op de N toets om de weergave te starten. PLAY OPMERKING Til de camcorder nooit aan de beeldzoeker, het LCD scherm of het batterijpak op. 17

18 Snelle startgids Opnemen op een Memory Stick In dit hoofdstuk vindt u de eerste stappen voor het vastleggen van beelden op een Memory Stick met uw camcorder kort beschreven. Zie voor nadere bijzonderheden de bladzijden waarnaar tussen haakjes ( ) wordt verwezen. Aansluiten van het netsnoer (zie blz. 29) Voor gebruik buitenshuis dient u een batterijpak aan te brengen (zie blz. 24). Open het klepje van de DC IN aansluiting. Netspanningsadapter (bijgeleverd) Snelle startgids Sluit de stekker aan met het v driehoekje boven. Insteken van de Memory Stick (zie blz. 151) Schuif de Memory Stick met het B driehoekje boven zo ver mogelijk in de Memory Stick insteekgleuf, zoals afgebeeld. Memory Stick insteekgleuf B driehoekje 18 Voor het uitnemen van de Memory Stick hoeft u er slechts eenmaal licht tegen te drukken.

19 Stilstaande beelden vastleggen op een Memory Stick (zie blz. 161) 1 Verwijder de lensdop. 3 Houd de OPEN knop ingedrukt en klap het LCD scherm open. Het beeld van de camera verschijnt op het LCD scherm. 2 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en zet de schakelaar in de MEMORY stand (of de MEMORY/NETWORK stand, alleen voor de DCR-TRV50E). Let op dat het LOCK vergrendelknopje naar links (in de vrije stand) is geschoven. Beeldzoeker Wanneer het LCD scherm gesloten is, kunt u de opgenomen beelden in de zoeker zien door de oogkap tegen uw oog te plaatsen. U kunt het zoekerlensje optimaal scherp stellen voor uw ogen (zie blz. 42). 4 Houd de PHOTO toets licht ingedrukt. VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK Bij aflevering van uw camcorder is de ingebouwde klok ervan nog niet ingesteld. Als u de datum en tijd van opname met de beelden wilt vastleggen, dient u voor het opnemen eerst de tijd in te stellen (zie blz. 30). POWER 5 Druk de PHOTO toets wat dieper in. Snelle startgids Controleren van de laatst opgenomen stilstaande beelden op het LCD scherm (zie blz. 196) 1 Druk het kleine groene knopje op de POWER schakelaar in en zet de schakelaar in de MEMORY stand (of de MEMORY/ NETWORK stand, alleen voor de DCR-TRV50E) of de VCR stand. POWER VCR OFF(CHG) CAMERA MEMORY/ NETWORK 2 Druk op de PLAY of PB weergavetoets. Het laatst opgenomen beeld wordt dan weergegeven. PLAY of PB OPMERKING Til de camcorder nooit aan de beeldzoeker, het LCD scherm of het batterijpak op. 19

20 Getting Started Using this manual The instructions in this manual are for the two models listed in the table below. Before you start reading this manual and operating your camcorder, check the model number by looking at the bottom of your camcorder. The DCR- TRV50E is the model used for illustration purposes. Otherwise, the model name is indicated in the illustrations. Any differences in operation are clearly indicated in the text, for example, DCR-TRV50E only. As you read through this manual, buttons and settings on your camcorder are shown in capital letters. e.g. Set the POWER switch to CAMERA. When you carry out an operation, you can hear a beep to indicate that the operation is being carried out. Voorbereidingen Omtrent deze handleiding In deze gebruiksaanwijzing vindt u een beschrijving van zeven verschillende uitvoeringen van de camcorder, zoals in onderstaande tabel is aangegeven. Controleer voor het doorlezen van deze handleiding en het in gebruik nemen van uw camcorder eerst even uw modelnummer, dat aan de onderkant van de camcorder vermeld staat. De afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing tonen het model DCR- TRV50E, tenzij er bij de afbeelding een ander modelnummer staat aangegeven. Verschillen in bediening tussen de modellen worden in de tekst duidelijk aangegeven, als bijvoorbeeld alleen voor de DCR-TRV50E. In deze gebruiksaanwijzing worden de namen van toetsen of regelaars en instellingen op de camcorder in hoofdletters vermeld. Bijvoorbeeld: Zet de POWER schakelaar in de CAMERA stand. Bij bepaalde bedieningsfuncties kunnen er één of meer pieptonen klinken, om u op het overschakelen te attenderen en vergissingen te voorkomen. Types of differences/verschillen tussen de uitvoeringen DCR- TRV40E TRV50E Mark on the POWER switch/ Stand van de POWER schakelaar MEMORY MEMORY/NETWORK Network function/netwerk-functie z z Provided/Voorzien Not provided/niet voorzien 20

21 Using this manual Omtrent deze handleiding Note on Cassette Memory Your camcorder is based on the DV format. You can use only mini DV cassettes with your camcorder. We recommend that you use a tape with cassette memory. Functions that require different operations depending on whether or not the tape has a cassette memory are: End search (p. 53) Date search (p. 104) Photo search (p. 107) Functions you can operate only with the cassette memory are: Title search (p. 102) Superimposing a title (p. 140) Labelling a cassette (p. 146) For details of cassette types, see page 292. Betreffende het cassettegeheugen Deze camcorder werkt volgens het DV-formaat en is uitsluitend geschikt voor mini-dv videocassettes. Wij raden u aan gebruik te maken van videocassettes met het cassettegeheugenbeeldmerk. De werking van de volgende functies is afhankelijk van het cassettegeheugen van de videocassette: Eindzoekfunctie (zie blz. 53) Datumzoekfunctie (zie blz. 104) Fotozoekfunctie (zie blz. 107) De volgende functies werken uitsluitend bij videocassettes met een cassettegeheugen: Titelzoekfunctie (zie blz. 102) Titelbeelden aanbrengen (zie blz. 140) Naamgeving van een cassette (zie blz. 146) Getting Started Voorbereidingen You see this mark in the introduction of features that are operated only with cassette memory. Cassettes with cassette memory are marked by (Cassette Memory). Note on TV colour systems TV colour systems differ depending on the country or region. To view your recordings on a TV, you need a PAL system-based TV. Copyright precautions Television programmes, films, video tapes, and other materials may be copyrighted. Unauthorised recording of such materials may be contrary to the copyright laws. Zie voor nadere bijzonderheden over de cassettetypen blz Dit beeldmerk zult u aantreffen bij de beschrijving van de functies die werken met het cassettegeheugen. Cassettes die voorzien zijn van een cassettegeheugen zijn te herkennen aan het (cassettegeheugen) beeldmerk. Verschillende televisiekleursystemen Televisie-kleursystemen verschillen van land tot land. Om de videobeelden van deze camcorder op uw TV te bekijken, moet het TV-toestel werken met het PAL kleursysteem. Auteursrechten Televisieprogramma s, films, videobanden en ander beeldmateriaal kunnen beschermd zijn door auteursrechten. Het zonder toestemming opnemen van dergelijk materiaal kan in strijd zijn met deze auteursrechten. 21

MARMITEK MOUSE REMOTE

MARMITEK MOUSE REMOTE MARMITEK MOUSE REMOTE USER INSTRUCTION GUIDE GEBRUIKSAANWIJZING WWW.MARMITEK.COM Contents English Introduction 2 Battery Installation 3 Setting up your Mouse Remote 3 To install the Mouse Receiver 9 How

Nadere informatie

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding

Copyright 2011 - Xsarius 1. Handleiding 1 Handleiding MADE TO ENJOY 2 Nederlands/Dutch 4-33 Engels/ English 34-62 3 Nederlands Bedankt voor de aanschaf van de Xsarius I-GO HD1 Wij wensen u heel veel plezier met uw aankoop Op www.xsarius.nl kunt

Nadere informatie

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available

VER1.1. 4Channel Stand Alone DVR. Audio, USB Backup available VER1.1 4Channel Stand Alone DVR Audio, USB Backup available Installation & Safeguards INSTALLATION & SAFEGUARDS All the safety and operating instructions should be read before the unit is operated. Environment

Nadere informatie

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions

Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators. User instructions Octagon 20 Advance and Octagon 40 Advance high performance egg incubators Contents User instructions Section Subject Page 1 Introduction 2 2 QUICK REFERENCE 2 3 Unpacking 4 4 Location and Installation

Nadere informatie

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE

HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE 2 HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 INHOUD VAN DIT PAKKET 3 OVERZICHT BRIDGE 4 ONDERSTEUNDE MOBIELE PLATFORMEN 4 BELANGRIJK OM TE WETEN 5 AAN DE SLAG 5 IPHONE/IPAD ETHERNET

Nadere informatie

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com

GRAPH 25+ fx-7400g PLUS. User s Guide. Handleiding RCA500487-1. http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com NL E fx-7400g PLUS GRAPH 25+ Handleiding User s Guide RCA500487-1 http://world.casio.com/edu_e/ www.casio-europe.com GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable

Nadere informatie

ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM. Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22

ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM. Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22 ML_TOC.fm Page 1 Wednesday, August 16, 2006 4:49 PM Quick Start Guide 3 Beknopte handleiding 22 GroovyIIQSG_TOC.fm Page 2 Wednesday, August 16, 2006 4:33 PM Welcome to your new smartphone, combining the

Nadere informatie

Welcome Note SMVB-4010. Dank u voor het kiezen voor de "SMVB-4010".

Welcome Note SMVB-4010. Dank u voor het kiezen voor de SMVB-4010. Welcome Note Dank u voor het kiezen voor de "". Om een betere service en een hoger kwaliteitsproduct te kunnen bieden,zijn we continue aan het bestuderen en onderzoeken en het uploaden van alle technische

Nadere informatie

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500.

Handleiding. Vodafone. diensten. English version inside. Make the most of now. Vodafone. Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500. Vodafone Postbus 1500 6201 BM Maastricht 0800-0500 Vodafone PO Box 1500 6201 BM Maastricht 0800-050 vodafone.nl Neem voor vragen contact op met Vodafone Klanten service 1200 For questions, please contact

Nadere informatie

Audio present. Audio reduction Overload Sanction

Audio present. Audio reduction Overload Sanction NL DATEQ SPL5 Software handleiding Introductie 3 Introductie Power LIMITER µp Controlled Audio Level Guard TimeSlot 1 2 3 Audio present Audio reduction Overload Sanction Reduction RS232 SPL5 SPL 5 De SPL5

Nadere informatie

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL

DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR-SET DIGITAL VIDEO RECORDER MANUAL DVR Set Manual Language / Taal A Dutch version of this manual can be found at page 47 of this document Een Nederlandse versie van deze handleiding kan gevonden worden

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

DP 01/ DP 01S DECT Phone

DP 01/ DP 01S DECT Phone DP 01/ DP 01S DECT Phone Gebruikershandleiding 1 Opmerkingen 1 Als u de Punkt. DP 01S kit ( Volgapparaat ), aangeschaft heeft om bellen ten gebeld te worden met uw DP 01S handset, moet u het apparaat eerst

Nadere informatie

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44

288P6. www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 288P6 www.philips.com/welcome NL Gebruikershandleiding 1 Klantenzorg en garantie 38 Problemen oplossen & veelgestelde vragen 44 Inhoudsopgave 1. Belangrijk...1 1.1 Voorzorgsmaatregelen en onderhoud...1

Nadere informatie

IMPORTANT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

IMPORTANT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN SOUND & VISION MIXER TABLE DE MIXAGE SON ET VIDÉO SOUND & VISION-MISCHPULT MIXER E MENGPANEEL VOOR GELUID & BEELD CONSOLA DE MEZCLA DE SONIDO Y VISIÓN АУДИО И ВИДЕО МИКШЕР SVM- Operating Instructions Mode

Nadere informatie

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com

www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com www.idroidusa.com Gebruiksaanwijzing Facebook Page: http://www.facebook.com/idroideurope Support Email: Support.eu@idroidUSA.com 1 Kennisgeving Reproductie of distributie van deze handleiding in welke

Nadere informatie

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E

LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LC-26GA6E LC-32GA6E LC-37GA6E LCD COLOUR TELEVISION LCD-FARBFERNSEHGERÄT TÉLÉVISION COULEUR À ÉCRAN À CRISTAUX LIQUIDES (LCD) TELEVISORE A COLORI LCD LCD-KLEURENTELEVISIE TELEVISIÓN EN COLOR LCD OPERATION

Nadere informatie

VeiligheidVeiligheid Instruct

VeiligheidVeiligheid Instruct VeiligheidVeiligheid Instruct Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheids maatregelen

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Kit building for 4 workstations

Kit building for 4 workstations Kit building for workstations Quick start guide MATER MATER 1 8 9 @ @ KIT BUILDING FOR WORKTATION Cat.No 0 90 1 Installation list 0 90 1 Your energymanager licence code: http://www.legrand.com/energymanager

Nadere informatie

The only warranties for Hewlett-Packard products and services are set forth in the express statements accompanying such products and services.

The only warranties for Hewlett-Packard products and services are set forth in the express statements accompanying such products and services. Getting Started The only warranties for Hewlett-Packard products and services are set forth in the express statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting

Nadere informatie

HP L1510 15 INCH LCD MONITOR

HP L1510 15 INCH LCD MONITOR U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Central Management Software

Central Management Software Central Management Software INSTALLATIE 1. PC systeem eisen Minimum Aanbevolen OS Windows 98SE, 2000, ME, Windows XP XP CPU Pentium II Celeron 333 Pentium 2.8 G RAM 128MB 512MB RAM Video kaart 16MB 64MB

Nadere informatie

KD-SX999R/SX959R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER RECEPTEUR CD CD-RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING ENGLISH

KD-SX999R/SX959R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-RECEIVER RECEPTEUR CD CD-RECEIVER BEDIENUNGSANLEITUNG MANUEL D INSTRUCTIONS GEBRUIKSAANWIJZING ENGLISH ATT BAND PROG DISC FUNC DISC PRESET /I ATT /I ATT SOUND SOUND DISP MO/RND LO/INT DISP MO/RND RPT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT RPT COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT 7 8 9 7 8 9 0 0 40Wx4 CD-CH CD-CH AUX AUX DAB

Nadere informatie

Backup Connect Client Simple Interface

Backup Connect Client Simple Interface Backup Connect Client Simple Interface Let s Connect Inhoudstafel Welcome to Backup Partner version 2.0 - Simple Interface... 1 How does Backup Partner Work?... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Backup

Nadere informatie

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr.

HC-V160. Gebruiksaanwijzing. High Definition videocamera SQW0089. Modelnr. Gebruiksaanwijzing High Definition videocamera Modelnr. HC-V160 Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze handleiding, zodat u deze later kunt raadplegen. SQW0089

Nadere informatie

Smartphone MEDION LIFEPHONE

Smartphone MEDION LIFEPHONE Smartphone MEDION LIFEPHONE Handleiding Inhoud 1. Over deze handleiding... 4 1.1. In deze handleiding gebruikte symbolen en signaalwoorden... 5 1.2. Gebruik voor het beoogde doel... 7 1.3. Beperkingen

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project

Fedora 10 Installation Guide. Fedora Documentation Project Fedora 10 Installation Guide Fedora Documentation Project Installation Guide Fedora 10 Installation Guide Uitgave 2.0 Auteur Fedora Documentation Project docs@lists.fedoraproject.org Copyright 2008,2009

Nadere informatie

EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC DECLARATION OF CONFORMITY Document: P-505 Manual Ver 02.doc Page 2 of 48 Industrieweg 17, 4538 AG Terneuzen NL P.O. Box 1070, 4530 GB Terneuzen NL Phone + 31 (0) 115 645400 Fax + 31 (0) 115 620040 \Formulier\000607.doc EC DECLARATION

Nadere informatie