Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan"

Transcriptie

1 Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit treft u in bijlage aan. Het goed functioneren van ICT is een voorwaarde voor het functioneren van de organisatie. Met andere woorden de organisatie is geheel afhankelijk van ICT. In het beleidsplan is in beeld gebracht welke taak, functie ICT binnen de organisatie heeft en welke richting er wordt gekozen. Het terrein van ICT ontwikkelt zich snel en het is daarom van belang de koers helder in beeld te hebben en de prioriteiten binnen dit kader te kiezen. Het blijft binnen dit kader steeds prioriteiten stellen en keuzes maken zoeken en kiezen. Daarbij wordt er voor gekozen zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de standaarden die landelijk worden ontwikkeld. Beoogd effect Het breed ondersteunen van de bedrijfsprocessen met ICT waarbij gestreefd wordt naar een continuïteit van 100%. Het ICT beleidsplan geeft ook de kaders aan voor de sturing van de verdere ontwikkeling van de ICT middelen binnen de gemeente Boxtel. Argumenten 1. Het beleidsplan ICT geeft inzicht in samenhang en koers Het beleidsplan geeft een beschrijving van de samenhang tussen generieke en specifieke processen, tussen het front office-, mid office- en back office systeem, geeft de landelijke en lokale kaders aan en de richting waarin de gemeente Boxtel haar processen met ICTondersteuning wil inrichten. 2. Sturing binnen bestaande kaders Een goed functionerende ICT-omgeving is van groot belang voor een goede dienstverlening aan bestuur en burger. Mede afhankelijk van allerlei vooral ook landelijke ontwikkelingen, zullen we binnen de bestaande budgetten keuzes maken en prioriteiten stellen. Voor eventuele nieuwe investeringen, zoals in de begroting 2013 voor de digitalisering van bouw- en milieudossiers en voor inrichting van een mid-office, vragen we expliciet goedkeuring aan de raad. 1

2 Kanttekeningen 1. Landelijke ontwikkelingen hebben invloed op kwaliteit en uitgaven. Op landelijk niveau is afgesproken, dat gemeenten in 2015 de basis op orde hebben, zodat de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger gegarandeerd is. De doelstellingen zijn vastgelegd in het programma implementatie nationaal Uitvoeringsprogramma dienstverlening en e-overheid (inup). Dat vraagt veel van gemeenten, ook van de gemeente Boxtel. Daarnaast hebben allerlei ontwikkelingen op landelijk niveau, lokale gevolgen. Denk daarbij aan de Diginotar-affaire, Lektober en de virussen die onlangs de systemen van gemeenten als Weert en s-hertogenbosch hebben plat gelegd. Deze zaken zijn in Boxtel goed opgevangen. Om de continuïteit te garanderen, worden vervolgens meestal landelijk maatregelen voorgesteld, die lokaal zullen moeten worden uitgevoerd. Zo is in de loop van dit jaar een voorstel te verwachten ten aanzien van de beveiliging van de gemeentelijke informatiehuishouding met bijbehorende audits. Dit soort ontwikkelingen zullen geïntegreerd moeten worden in onze eigen ICT-omgeving. 2. Landelijk wordt aangekoerst op vergroting van de efficiëncy. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) werken hard aan verbetering van de ondersteuning van gemeenten, onder andere via het project De Basisgemeente. De gedachte is, dat door standaardisering nieuwe ontwikkelingen gemakkelijker zijn door te voeren. Met leveranciers wordt gesproken over harmonisering en stroomlijning van de gemeentelijke ICT-omgeving. Binnen een aantal jaren moeten we daar de vruchten van kunnen plukken. 3. Intergemeentelijke samenwerking biedt op termijn mogelijk perspectief. Door de beweging die landelijk gemaakt wordt, wordt de samenwerking tussen gemeenten vergemakkelijkt. Eerder heeft u uitgesproken, dat de mogelijkheden voor samenwerking met de Meierij-gemeenten in de komende maanden in beeld worden gebracht. Ook samenwerking op het vlak van de ICT zal daarvan deel uitmaken. Het verwachte effect van een intergemeentelijke samenwerking zal evenwel zijn dat er in de opstartfase meerkosten gemaakt moeten worden omdat systemen samengevoegd of gesaneerd moeten worden. Op middellange termijn zal er op een aantal gebieden efficiënter en goedkoper gewerkt kunnen worden, wat mogelijk leidt tot minder meerkosten. Uitvoering en planning Communicatie Financiën 1. Financiële paragraaf van het ICT beleids- en uitvoeringsplan In de financiële paragraaf en in de samenvatting van deze beleidsnota is ook naar de kostenontwikkeling [figuur 3] gekeken in de afgelopen jaren. Daaruit blijkt dat de personeelskosten en de kapitaallasten een stijgende lijn laten zien. De personeelskosten stijgen omdat er steeds meer specialistische kennis nodig is om de computerinfrastructuur in te richten, 2

3 te installeren en te beheren. De hogere kapitaallasten ontstaan door noodzakelijke investeringen die veroorzaakt worden door de steeds hogere eisen die aan de computerinfrastructuur gesteld worden. 2. Dekking investeringskosten en onderhoudskosten ICT Via het nieuwe dekkingsplan , stellen wij u voor, om drie belangrijke onderwerpen mee te nemen:. * met het oog op verbetering van de dienstverlening: voor selectie en implementatie van een mid office en een systeem voor een Klant Contact Centrum (KCC) een bedrag van ,-; * met het oog op samenwerking met de regionale uitvoeringsdienst: voor het digitaliseren van milieu- en bouwvergunningen een bedrag van ,-; * en in het verlengde van het omgevingsloket en met het oog op de samenwerking met de regionale uitvoeringsdienst: voor invoering van een toepassing die het mogelijk maakt om bouwaanvragen zo veel mogelijk digitaal af te handelen een bedrag van ,- Nieuwe zaken zoals hiervoor vermeld komen vaak als gevolg van nieuwe regelgeving en wettelijke eisen. Daarvoor zijn op voorhand geen gelden gereserveerd. Door deze nieuwe impulsen kan de organisatie zich doorontwikkelen op het terrein van ICT, werkprocessen en dienstverlening. In het ICT investeringsplan zijn verder voornamelijk bedragen opgenomen voor vervanging van toepassingsprogrammatuur. 3. Vervanging computerinfrastructuur schuift een jaar op In is de complete computerinfrastructuur vervangen, zodat we in de komende jaren een goede basis hebben voor verdere ontwikkeling. We schatten in dat we voorlopig vooruit kunnen en dat het daardoor verantwoord is, om de vervanging van het huidige systeem op te schuiven naar Op deze manier wordt op creatieve wijze gezocht naar ruimte voor vervanging en vernieuwing en kan de belasting van de algemene dienst beperkt blijven. Inbreng adviesorganen Duurzaamheid Werkgelegenheid Boxtel, Burgemeester en wethouders van Boxtel, de secretaris, de loco-burgemeester, drs. J.K. Fraanje W.C.F. van der Zanden 3

4 Bijlagen ICT Beleids- en uitvoeringsplan Ter Inzage Contactpersoon Afdeling Centrale Dienstverlening, Toon Toebast, tel

5 Besluit / Advies commissie 5

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Strategisch Informatiebeleid 2012-2015 Programma / Programmanummer Facilitaire Diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting Door de veelheid van

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Slim Samenwerken aan ICT Kosten en baten van shared service centra: De baten als ballast Colofon Samenstelling

Nadere informatie

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente

Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente Toelichting Gemeenten zijn voor steeds meer beleidsterreinen verantwoordelijk. In vrijwel alle gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

Introductie. Belangrijke tussenresultaten

Introductie. Belangrijke tussenresultaten VOORTGANGSRAPPORTAGE Oostzaan heeft Antwoord Naam portefeuillehouder Paul Möhlmann 23 mei 2012 Versie 2.0 Naam opdrachtgever Reinout Schaatsbergen Naam opdrachtnemer Marcel Schaafsma Rapportageperiode

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre

Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Digitale Dienstverlening Gemeente Waalre Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 Status: definitief Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding...3 1.1. Aanleiding...3 1.2. Digitale dienstverlening...3

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

IMPLEMENTATIE BIG. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) IMPLEMENTATIE BIG Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Implementatie BIG Versienummer 1.0 Versiedatum

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 8 juni 2005 / 121/2005 Onderwerp Budgetverschuiving voor gemeentelijke voorziening DIVA Programma / Programmanummer Concernsturing / 8110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014

Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014 Topprioriteiten CIO-IT Bedrijf 2014 Onderstaand de topprioriteiten van I-Projecten ingegeven vanuit de organisatie door de CIO en het IT Bedrijf. De capaciteit die het IT Bedrijf te besteden heeft kan

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie