Eindrapportage. Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapportage. Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant"

Transcriptie

1 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen: De interne organisatie en de dienstverlening aan de klant Project: Brabantse Netwerkbibliotheek Projectleider: Petra van Oosterhout (Cubiss) Commissie: HRM bedrijfsvoering Januari 2012

2 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 2 van 17 Inhoud Inleiding 3 1. Het (pilot) project 5 2. Pilotbibliotheken Bibliotheek Den Bosch Bibliotheek De Meierij Bibliotheek Dommeldal 7 3. Technische implementatie Beeldspraakverbindingen 9 4. Training van medewerkers Technische training Sociale training Ervaringen Den Bosch Dommeldal De Meierij Ervaringen Cubiss op Bibliotheektweedaagse Geleerde lessen tijdens het project Beeldspraakverbindingen Wat ging goed? Wat zijn de verbeterpunten/conclusies? Onverwachte gebeurtenissen? Aanbevelingen bij implementatie van beeldspraak in uw organisatie 15 Bijlagen 16

3 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 3 van 17 Inleiding Met beeldspraakverbindingen support leveren vanuit een (centrale) backoffice aan klanten en collega's in kleinere vestigingen en servicepunten. Dat is het onderliggende idee van het project Beeldspraakverbindingen, dat onderdeel is van het project Leefbaarheid (Commissie HRM/bedrijfsvoering) van de Brabantse Netwerk Bibliotheek. Het doel van dit project is als volgt gedefinieerd: het realiseren van een netwerk binnen de Brabantse bibliotheken waarbij klanten (burgers, scholen, leerkrachten, etc) en medewerkers van de bibliotheek middels een beeldspraakverbinding contact opnemen met de backoffice van een centrale bibliotheek of met andere op het netwerk aangesloten partijen. Het project webcams in bibliotheken is ontstaan vanuit de behoefte van de Brabantse bibliotheken. Middels beeldspraakverbindingen willen zij de inwoners van kleine kernen en wijken, maar ook bij scholen, de garantie bieden op kwalitatief goede dienstverlening. Er wordt verbinding gelegd vanuit de bibliotheekpunten naar een hoofdvestiging waar een informatiespecialist aanwezig is. Via beeldspraakapparatuur kunnen vrijwilligers, bibliotheekmedewerkers en klanten met een vraag een beroep doen op de informatiespecialist in een andere vestiging en hulp ontvangen bij het zoeken naar de juiste informatie. De vraag naar dit project is ontstaan uit een aantal wensen en behoeftes van bibliotheken: Bibliotheken verhogen kwaliteit van dienstverlening Bibliotheken kunnen meer dienstverlening bieden en verhogen de kwaliteit van de dienstverlening. Zij worden centrale informatiepunten en kunnen zich profileren als moderne organisaties. De inwoners van bijvoorbeeld kleine kernen zien de kwaliteit van hun leefomgeving toenemen en hoeven minder te reizen voor de dienstverlening. Behoefte aan persoonlijk contact Bibliotheken bieden veel digitale dienstverlening, waardoor gebruikers 24 uur per dag gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek. Aan een gedeelte van de gebruikers is die digitale dienstverlening ook in de toekomst niet besteed: zij beschikken thuis niet over internet of zijn (nog) niet digitaal vaardig. Behalve de doelgroep jeugd en ouderen gaat het bijvoorbeeld ook om laaggeletterden, oudkomers en nieuwkomers. Zij komen met al hun vragen naar de lokale vestigingen en hebben behoefte aan persoonlijk contact. Kwalitatieve verbetering inlichtingenwerk Door de vergrijzing zal het tot bibliothecaris opgeleide personeel op locatie gestaag afnemen. Daarmee komt op termijn de bezetting van de vestigingen met geschoolde krachten in gevaar. Door de inzet van deze techniek kan een bibliothecaris voor meer vestigingen werken. Daarnaast zijn door de basisbibliotheekvorming specialismen ontstaan die geconcentreerd zijn in de (al dan niet fysieke) backoffice. Denk bijvoorbeeld aan jeugdbibliothecarissen en collectiespecialisten. Door de inzet van deze specialisten middels de beeldspraaktechniek kan het inlichtingenwerk verbeterd worden. De beeldspraaktechniek kan tevens een ondersteuning zijn voor onbemande openingstijden. Fysieke afstand tussen de vestigingen verkleind Door het vormen van basisbibliotheken zijn organisaties ontstaan met grote werkgebieden op het platteland. Met als gevolg dat het aantal reisbewegingen toeneemt, wat gevolgen heeft voor de efficiency(reistijd) en de reiskosten. Beeldspraaktechniek verkleint de afstand tussen de vestigingen. Ook wil men de techniek inzetten bij presentaties en activiteiten. Op afstand kunnen deze gevolgd worden.

4 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 4 van 17 Behoefte aan bundeling van krachten in de regio Er ontstaat een behoefte om efficiënter om te gaan met de beschikbare specialismen. Uitwisseling van kennis is mogelijk zonder dat de medewerkers hun werkplekken hoeven te verlaten. Brede behoeftes ook bij externe partners Veel van bovenstaande zaken spelen niet alleen in bibliotheken, maar ook bij andere organisaties (bijv. gemeentes). De techniek maakt het mogelijk dat ook de samenwerkingspartners van de bibliotheek, andere dienstenaanbieders, hun klanten middels dit loket bedienen. Het maakt het mogelijk om multifunctionele servicepunten te realiseren in kleine kernen en Brede Scholen. Netwerkvorming in Noord-Brabant De techniek bevordert de netwerkvorming in Brabants verband. Er wordt gestreefd naar een regionale backoffice. De commissie HRM/bedrijfsvoering van de Brabantse Netwerk Bibliotheek heeft op basis van bovenstaande wensen en behoeftes in 2010 de opdracht verstrekt aan het projectteam Leefbaarheid om een pilotproject Beeldspraakverbindingen te starten.

5 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 5 van Het (pilot) project Kick-off Op 6 juli 2010 is een bijeenkomst voor belangstellende bibliotheken geweest, waar na zorgvuldige selectie twee systemen werden gepresenteerd (door Green Light Consultancy en Centric) en ervaringen van gebruikers uit bibliotheek- en bankwereld aan de orde kwamen. Er was ook aandacht voor randvoorwaarden en financiering. Centric Centric voert in opdracht van de Rabobank de beeldspraakverbinding uit voor klantvragen. Via een website kunnen klanten die een vraag willen stellen aan de Rabobank kiezen dit te doen via de telefoon, chat of via een webcam. GLC eprofessionals - C3 GLC eprofessionals BV voert met C3 een beeldspraakverbinding uit voor Bibliotheek Achterhoeksepoort. Klanten kunnen op een bibliotheekvestiging achter een computer zitten en via een touchscreen contact maken met een bibliothecaris. De communicatie verloopt dan via beeldspraak met een webcam. De Brabantse bibliotheken die deelnamen aan deze bijeenkomst hebben beide systemen live kunnen meemaken en beoordelen. Bibliotheekpunt Helvoirt van Bibliotheek De Meierij heeft beide systemen voor een test opgesteld. Ter plekke is er via deze systemen een beeldspraakverbinding gemaakt. De Achterhoeksepoort Eric van der Wal, directeur van Bibliotheek de Achterhoeksepoort, deelde in een presentatie zijn ervaringen en geeft zijn motivatie om tot aanschaf van een dergelijk systeem over te gaan. Hij is enthousiast over het systeem, maar de implicaties die het heeft voor personeel en organisatie zijn niet te onderschatten. Bibliotheken die geïnteresseerd zijn in deelname aan de pilot beeldspraakverbindingen hebben zich aangemeld. Zij gaan de beeldspraaktechniek gedurende een bepaalde periode gebruiken. Drie bibliotheken gaan in het eerste kwartaal van 2011 van start met de implementatie van een beeldspraaktechniek: Bibliotheek Den Bosch, Bibliotheek Dommeldal en Bibliotheek Helmond-Peel. De laatste bibliotheek wordt al in de opstartfase van het project vervangen door Bibliotheek De Meierij. Reden hiervoor is dat de ICT-leverancier van Helmond-Peel aangeeft de beeldspraaktechniek op korte termijn ook te kunnen leveren en de bibliotheek hier de voorkeur aan geeft.

6 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 6 van Pilotbibliotheken Gedurende de eerste fase van het pilotproject hebben de drie bibliotheken hun doelstellingen geformuleerd. 2.1 Bibliotheek Den Bosch Bibliotheek Den Bosch stelt in haar Verandervisie "De Programmerende Bibliotheek" dat men naast boeken alle eigentijdse middelen in wil zetten om haar doelstellingen te bereiken. Om optimaal op de wensen van de stad in te spelen, kiest zij voor nieuwe vormen en ontwikkelt een steeds veranderend programma van activiteiten. Men wil investeren in diensten op maat en voldoen aan oplopende kwaliteitseisen van gebruikers en hen sneller producten leveren. Bibliotheek Den Bosch maakt hierin keuzes voor de toekomst: Men wil kwaliteit leveren in klantvriendelijkheid en serviceniveau. Men wil met concrete en meetbare doelstellingen werken en prioriteit geven aan de functies lezen en literatuur, educatie en ontwikkeling en kunst en cultuur. Zij legt de nadruk op kinderen in de leeftijdsgroep van 0 tot 13 jaar en op de kern van huidige gebruikers: de geïnteresseerde lezers. Vernieuwing van producten en van de bibliotheekorganisatie is nodig om de bibliotheek verder te ontwikkelen tot een platform voor activiteiten en diensten rondom de thema s lezen en literatuur, kennis en informatie, educatie en ontwikkeling en kunst en cultuur. De bibliotheek wil producten zo vernieuwen dat ze beter aansluiten op de wensen van de individuele gebruikers. Daarbij worden de producten minder tijd- en plaatsgebonden. Programmering is het centrale woord in deze visie. Het betekent dat de bibliotheek vanuit haar vertrouwde missie een vraaggericht programma gaat verzorgen. Dat programma bestaat uit een breed scala aan activiteiten en producten, waaronder als vanouds het uitlenen. Het belangrijkst is dat niet langer het middel centraal staat (zoals het boek), maar het doel. Als het handiger is voor gebruikers èn efficiënter (in termen van kosten) voor de bibliotheek om op andere plaatsen producten aan te bieden dan via de klassieke wijkbibliotheken dan zal de bibliotheek dat doen. Het bereik via internet gaat een belangrijke rol spelen, maar dit geldt wellicht nog sterker voor de samenwerking met andere maatschappelijke instellingen. Uitgaande van deze verandervisie start de bibliotheek met de pilot Beeldspraakverbindingen in januari Zij wil hiermee de communicatie met de gebruiker organiseren/optimaliseren door de beschikbaarheid van diensten ook op deze manier aan te bieden. De bibliotheek kan de ondersteuning op afstand realiseren voor de eigen medewerkers, o.a. de leesconsulenten die de scholen bezoeken en voor de klanten die de bibliotheek in de Brede School gebruiken (leerlingen, leerkrachten en ouders). Na de pilotperiode wil men de applicatie via de website ook beschikbaar stellen voor de thuisgebruiker Deze laatste kan er dan terecht, ook als er geen fysieke bibliotheek in hun omgeving aanwezig is. Inzet van een beeldspraakverbinding wordt gerealiseerd in de volgende vestigingen van Bibliotheek Den Bosch: - hoofdvestiging; - basisschool; - Brede school; - uitgifteloket/biebbox. Bibliotheek Den Bosch wil ervaringen opdoen in het bedienen van de klanten en medewerkers middels beeldspraakverbindingen. Er wordt verbinding gelegd vanuit de Brede School of de locatie waar de Biebbox gerealiseerd is, naar de backoffice waar een informatiespecialist aanwezig is.

7 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 7 van 17 Het contact kan door de klant of de medewerker tot stand worden gebracht. Ook kunnen medewerkers onderling communiceren via het nieuwe systeem. Leesconsulenten (die een aantal scholen bedienen en dus veel reizen) kunnen op elke beschikbare werkplek contact zoeken middels het systeem. Met de realisatie van een beeldspraakverbinding speelt voor de bibliotheek ook de kosteneffectiviteit een rol. De backofficefunctie kan vanuit één werkplek georganiseerd worden voor meer vestigingen. Men kan dus met minder personeel klanten in meer vestigingen bedienen. Daarnaast kunnen medewerkers van de bibliotheekvestigingen middels de beeldspraakverbinding contact hebben met elkaar, waardoor uitwisseling van kennis mogelijk is zonder dat zij hun werkplek hoeven te verlaten. Dit heeft gunstige gevolgen voor de efficiency en de reiskosten. Ook de 24 uurs economie van deze tijd speelt een rol en de mogelijkheid tot uitgebreidere openingstijden, waarmee men kan aansluiten bij de ruime openingstijden van bijvoorbeeld MFA of dorps/buurthuis. 2.2 Bibliotheek De Meierij Doelstelling van de Pilot is te onderzoeken of de kwaliteit van dienstverlening voor klanten in kleine kernen door bibliotheken op peil te houden c.q. te verbeteren is, door gebruik te maken van Video chatten. Video chatten (beeldspraakverbinding) kan de klant in de bibliotheeklocatie, maar ook thuis vanaf de eigen PC. Doelstellingen Bibliotheek De Meierij: Onderlinge communicatie verbeteren; tussen vrijwilligers en medewerkers en medewerkers onderling; Kwaliteit van dienstverlening verhogen door gebruik van de beeldspraakverbinding voor vraagafhandeling van klanten; Vrijwilligers in de bibliotheekpunten ondersteunen tijdens openingstijden; Het publiek bedienen tijdens de onbemande uren in vestigingen; Vergelijking van de ITV app met Skype. 2.3 Bibliotheek Dommeldal Deelname vestigingen van Bibliotheek Dommeldal: - Geldrop; - Mierlo; - Nuenen; - Son en Breugel. Bibliotheek Dommeldal wil tijdens het pilotproject Beeldspraakverbindingen de volgende doelstellingen realiseren: Ervaringen opdoen in het bedienen van de klanten van de vier vestigingen middels beeldspraakverbindingen. Er wordt verbinding gelegd vanuit de bibliotheekpunten naar de backoffice waar een informatiespecialist aanwezig is. Klanten nemen zelf contact op via de apparatuur of de administratieve medewerkers nemen contact op met de informatiespecialist /inlichtingenfunctionaris in de backoffice. Via beeld-spraakapparatuur kunnen de vrijwilligers en klanten met een vraag een beroep doen op de informatiespecialist in een andere vestiging en hulp ontvangen bij het zoeken naar de juiste informatie. Daarnaast zal personeel van bibliotheek Dommeldal middels beeldspraakverbindingen onderling communiceren en overleg voeren via deze apparatuur. Samen met De Meierij wil bibliotheek Dommeldal de backofficefunctie voor beide bibliotheken vervullen gedurende de pilotperiode.

8 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 8 van 17 Met de realisatie van een beeldspraakverbinding speelt voor de bibliotheek ook de kosteneffectiviteit een rol: De bibliotheek kan met minder personeel klanten in meer vestigingen bedienen. Daarnaast kunnen medewerkers van de bibliotheekvestigingen middels de beeldspraakverbinding contact hebben met elkaar, waardoor uitwisseling van kennis mogelijk is zonder dat zij hun werkplek hoeven te verlaten. Dit heeft gunstige gevolgen voor de efficiency en de reiskosten. Ook de 24 uurs economie van deze tijd speelt een rol en de mogelijkheid tot uitgebreidere openingstijden, waarmee men kan aansluiten bij de ruime openingstijden van bijvoorbeeld MFA of dorps/buurthuis. Tijdens de pilot beeldspraakverbindingen kwam er een nieuw idee tot stand om de klant te motiveren tot gebruik van de beeldspraakverbinding over te gaan. Het idee is om een combinatie te maken tussen de maand van het spannende boek, de widget scheurkalender en beeldspraakverbinding. Elke locatie krijgt een vragenavond waarbij de klanten een spannend boek mogen raden via de beeldbelverbinding door vragen te stellen aan een medewerker in de backoffice. Doelstelling hierbij is het promoten van de widget en de beeldspraakverbinding onder de aandacht te brengen van het publiek.

9 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 9 van Technische implementatie Beeldspraakverbindingen Om de technische implementatie van beeldspraak te realiseren hebben we te maken met de volgende technische voorbereidingen: Bandbreedte test (kijken of de bandbreedte voldoende is); Eventueel advies over de lijnen; Verbinding testen en eventueel poorten open zetten in de firewall; Uitrol software, updates op de systemen; Advies over webcam, microfoon, headset, alles in 1 setje, handsfree, hoorn, geluidskaart. In de bijlage vindt u tips en technische details over de installatie van de beeldspraaktechniek in Bibliotheek Den Bosch.

10 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 10 van Training van medewerkers De training van de medewerkers bestond uit twee onderdelen: het aanleren van de technische vaardigheden, de zogenaamde technische training, en een sociale training. 4.1 Technische training De technische training werd verzorgd door medewerkers van het bedrijf dat de beeldspraakapparatuur levert. Zij gingen in op de mogelijkheden en het gebruik van het systeem. Het maken van een verbinding, het bedienen van de knoppen, het delen van documenten en het vergaderen op afstand kwamen o.a. aan de orde. In Bibliotheek Den Bosch is deze training positief verlopen en waren de medewerkers van Green Light Consultancy constant aanwezig om medewerkers te ondersteunen en toelichting te geven, ook tijdens de sociale training die direct volgde op de technische instructie. Met name het feit dat deze twee trainingen direct na elkaar volgden, werd als prettig ervaren. In de bibliotheken De Meierij en Dommeldal waren de ervaringen minder positief. De leverancier Centric was of niet (De Meierij) of kort (Dommeldal) aanwezig. De techniek faalde, er werd niet tijdig gereageerd, men kwam niet met oplossingen en men luisterde niet naar bezwaren over de gebruiksonvriendelijkheid aan de "klantzijde". Ook het feit dat in Dommeldal de sociale training niet direct volgde op de technische instructie heeft men als negatief ervaren. 4.2 Sociale training De beeldspraaktechniek is voor de medewerkers echter een geheel nieuwe manier van werken, organiseren en contact hebben met de klant. Om hen hierop voor te bereiden, heeft Cubiss een sociale training ontwikkeld met als doelstelling: de deelnemers inzicht verschaffen in de mogelijkheden van beeldspraakverbinding en vertrouwd maken met en plezier geven in het gebruik van beeldspraakverbinding. Voor een succesvolle implementatie is een gemotiveerde houding van de medewerkers van groot belang en eventuele weerstand werd tijdens deze sessies bespreekbaar gemaakt. Hierbij kwamen thema's aan bod die gerelateerd zijn aan de communicatieve aspecten van gebruik van een dergelijke techniek. Presentatietechnieken en zaken als "Hoe bedien je een klant, hoe neem je deze mee in het proces, maar ook verwachtingen van medewerkers en leidinggevenden waren gespreksonderwerpen. Tijdens de training hebben medewerkers ervaring opgedaan in het voeren van gesprekken via deze nieuwe techniek. In voorbereiding of na reflectie op de simulaties werden tips, trucs en tools uitgewisseld. Ook werd de theorie aangeboden om het handelen in een kader te plaatsen en het zelfsturend vermogen te versterken. Alle drie de bibliotheken hebben deze training als waardevol en noodzakelijk ervaren. Zij onderstrepen het belang van het in gesprek gaan met elkaar over eventuele weerstand, opdoen van positieve ervaring met de techniek en training van vaardigheden.

11 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 11 van Ervaringen 5.1 Den Bosch Bibliotheek Den Bosch werkt met C3, van Green Light Consultancy eprofessionals. Het systeem is geïnstalleerd in de centrale vestiging van Den Bosch: bij de informatiebalie, bij de klantenservice en op de jeugdafdeling. Vanuit deze drie plekken kunnen binnenkomende vragen beantwoord worden. Daarnaast hebben klanten, vrijwilligers en leesconsulenten op twee externe plekken toegang tot het systeem, namelijk bij de scholen De Springplank en Het Schrijverke, waar de bibliotheek een SchoolBIEB gerealiseerd heeft. De meerwaarde voor de kinderen en leerkrachten op de scholen is dat zij op elk moment contact kunnen hebben met professionele medewerkers van de bibliotheek in de backoffice. De bibliotheek heeft animaties voor de leerlingen van de scholen gemaakt zodat zij geprikkeld worden om op een gerichte manier de beeldspraaktechniek te gebruiken. Ook heeft Bibliotheek Den Bosch een beeldspraakverbinding geïnstalleerd in twee multifunctionele centra waar een Biebbox geplaatst is. Dit is een uitgiftekast waar leden hun gereserveerde materialen kunnen ophalen. Middels de verbinding kunnen klanten contact maken met een medewerker van de centrale. De bibliotheek zet vrijwilligers in om de sociale functie van deze dienstverlening te onderstrepen. Ook zij kunnen gebruik maken van de beeldspraaktechniek om contact met de hoofdvestiging te onderhouden. Verder kunnen de leesconsulenten, die werkzaam zijn bij de Brede Scholen in Den Bosch, gebruikmaken van de techniek. Zij kunnen via hun laptop contact opnemen met de jeugd- en informatiespecialisten van de centrale bibliotheek en op deze manier altijd terugvallen op ervaren krachten. Bibliotheek Den Bosch heeft het project verlengd tot en met januari Reden hiervoor is om meer en langer ervaringen op te kunnen doen met de beeldspraaktechniek. Gedurende het traject bleek dat de medewerkers en de scholen meer tijd nodig hadden om te wennen aan het nieuwe concept in Den Bosch (bibliotheken gesitueerd op de Brede Scholen) en dat de uitgiftepunten in MFA's later dan gepland gerealiseerd werden. Om de tot dan toe opgedane positieve ervaringen met de beeldspraaktechniek te bestendigen is gekozen voor een verlenging van de pilotperiode. Bibliotheek Den Bosch is zeer tevreden over de geleverde beeldspraaktechniek en de gebruiksmogelijkheden. De verbinding opstarten en contact maken, worden als gebruiksvriendelijk ervaren. De bibliotheek heeft zelf ICT in huis en bij problemen kan men de zaak zelf oplossen zonder tussenkomst van de helpdesk van de leverancier. De leesconsulenten, werkzaam op de scholen, maken weinig gebruik van de beeldspraaktechniek. Reden hiervoor is dat zij gedurende de pilotperiode zaken aan het opstarten waren in hun samenwerking met de scholen. Zij zullen de leerlingen, leerkrachten en vrijwilligers gaan begeleiden met het gebruik van de beeldspraaktechniek. Aanbevolen wordt om ook deze medewerkers te trainen. De bibliotheek ziet duidelijk de meerwaarde van de techniek. Kinderen en leerkrachten op de scholen kunnen op elk moment contact maken met professionele medewerkers in de backoffice (jeugdafdeling, informatiebalie) met hun vragen. Dus personeel is beschikbaar op afstand. Ook kan de techniek gebruikt worden door de vrijwilligers en de leesconsulenten. Men benadrukt dat de techniek niet bedoeld is als vervanging van het klantcontact. Uit de pilotervaringen kan men de conclusie trekken dat de klanten en vrijwilligers meer moeten worden meegenomen in het proces bij de inzet van beeldspraaktechniek. Via communicatie, instructie en begeleiding op de locatie waar de techniek is geïnstalleerd kan dit gerealiseerd worden.

12 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 12 van Dommeldal Bij Bibliotheek Dommeldal is in de vier vestigingen ITV.Desk van Centric geïnstalleerd. Men gebruikt de techniek vooral voor interne contacten tussen de medewerkers op de verschillende locaties. Er is duidelijk sprake van een meerwaarde boven telefoneren en contact. Men ervaart deze manier van communiceren als prettiger en efficiënter. Ook wil Bibliotheek Dommeldal de techniek inzetten voor gezamenlijk overleg zodat reistijden verminderd worden. Middels workshops wil men de beeldspraaktechniek bekend maken bij het publiek. De bibliotheek wil in de toekomst "spreekuren" inzetten voor gebruik door klanten. Tijdens de "Week van het spannende boek" is de beeldspraaktechniek voor een speciale actie ingezet om de klanten meer vertrouwd te maken met deze manier van werken. In de laatste fase van het pilotproject willen de bibliotheken Dommeldal en de De Meierij elkaars backofficefunctie gaan vervullen. Het voordeel hiervan is dat op deze manier niet op alle vestigingen altijd informatiespecialisten aanwezig hoeven te zijn. Omdat Bibliotheek De Meierij voortijdig is gestopt met de pilot zijn deze voornemens niet gerealiseerd. Bibliotheek Dommeldal is tevreden over de geleverde techniek maar men ervaart het wel als klantonvriendelijk. Bij het maken van contact moet de klant geïnstrueerd worden door de medewerker hoe te handelen. De technische training van Centric bood onvoldoende uitleg en tijdens de sociale training was er geen verbinding zodat er ook geen oefenmogelijkheid was voor de medewerkers. Dit had tot gevolg dat de bibliotheek veel personele uren heeft ingezet om zelf uit te zoeken hoe de basistechniek werkt. Bibliotheek Dommeldal heeft op basis van de ervaringen opgedaan tijdens pilotperiode besloten om in 2012 activiteiten te ontplooien met inzet van de beeldspraaktechniek. Men wil de nieuwe techniek gebruiken om interne processen te optimaliseren en de dienstverlening aan de klant te optimaliseren en vernieuwen. Men denkt hierbij aan spreekuren voor minder mobiele klanten, onderlinge communicatie via de beeldspraak, chatsessies met branchegenoten en bezoekers, en de samenwerking met Woonzorg. Deze organisatie biedt diensten aan mensen via de beeldbelverbinding en de bibliotheek sluit met haar dienstverlening hierbij aan. 5.3 De Meierij Bij Bibliotheek De Meierij wil men de techniek gebruiken in de bibliotheekpunten Esch en Liempde en op de locatie Schijndel tijdens door vrijwilligers bezette uren. De backofficefunctie wordt gesitueerd in de bibliotheek in Vught. Op termijn wil men samen met Bibliotheek Dommeldal elkaars backofficefunctie gaan vervullen. Na een eerste kennismaking met de techniek besluit de bibliotheek dat de geleverde versie weinig publieksvriendelijk is en de leverancier beloofd op korte termijn met een andere versie van de techniek te komen die wel aan de verwachtingen voldoet, namelijk ITV.Remote. Dit is een klantvriendelijkere uitvoering die ook zeer geschikt is voor gebruik op onbemande plekken. Als eind augustus blijkt dat de leverancier niet aan de verwachtingen voldoet en dus niet kan leveren, besluit de bibliotheek te stoppen met de pilot. De ervaringen in Bibliotheek De Meierij met de geleverde techniek zijn niet positief en men is zeer ontevreden over de "klantzijde" van het systeem.

13 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 13 van Ervaringen Cubiss op Bibliotheektweedaagse Ook heeft Cubiss de beeldspraaktechniek gepresenteerd tijdens de Bibliotheektweedaagse op 8 en 9 december 2011 in MartiniPlaza in Groningen. Bezoekers konden zelf de techniek bedienen en er ervaring mee opdoen. Adviseurs in de Cubiss-stand gingen met hen in gesprek over de techniek en lieten zien welke mogelijkheden beeldspraaktechniek heeft. In de back office in Tilburg waren Cubiss medewerkers aanwezig om bezoekers via de beeldspraak te woord te staan. Zo was het mogelijk om persoonlijk de dialoog aan te gaan; via live beeldspraakverbinding. Deze innovatieve aanpak bleek bijzonder succesvol, passend bij het verwachtingspatroon van de bezoekers (opzoek naar nieuwe technieken en de toepassingsmogelijkheden hiervan), gezien het aantal positieve reacties en interessante gesprekken die hier uit voortkwamen.

14 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 14 van Geleerde lessen tijdens het project Beeldspraakverbindingen 6.1 Wat ging goed? Sociale training wordt positief ervaren en noodzakelijk geacht om medewerkers te motiveren en leren omgaan met de techniek; Sociale training direct volgend op de technische instructie wordt als positief ervaren; Aanwezigheid van de leverancier/technici bij de sociale training voor de ondersteuning van de medewerkers en uitleg over de bediening wordt als positief ervaren (GLC); Technische ondersteuning door eigen ICT-er in Den Bosch bij problemen gedurende de pilot (GLC); Inzet van beeldspraaktechniek op Bibliotheektweedaagse. 6.2 Wat zijn de verbeterpunten/conclusies? Aan te bevelen is een herhalings- en verdiepingssessie van de technische training, als medewerkers enige ervaring hebben opgedaan met het systeem. Dan kunnen ze meer mogelijkheden van het systeem leren kennen en gebruiken; Het is aanbevolen om ook de leesconsulenten te scholen in het gebruik van de techniek; technische instructie en sociale training; Technische training van Centric biedt onvoldoende uitleg; Technisch goede verbinding tijdens de sociale training is van cruciaal belang, omdat er anders op dat moment geen oefenmogelijkheid is. (Centric); Bediening aan klantzijde kan veel gebruiksvriendelijker (Centric); Technische ondersteuning bij problemen is onvoldoende (Centric); Gezien de prestaties van beide leveranciers gaat de voorkeur duidelijk uit naar GLC. 6.3 Onverwachte gebeurtenissen? Bibliotheek Helmond-Peel stapt uit de pilot daar de eigen ICT-leverancier ook een beeldspraaktechniek kan leveren. Dit heeft tot vertraging geleid; Het feit dat Bibliotheek De Meierij in een later stadium instapte, heeft tot vertraging geleid.

15 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 15 van Aanbevelingen bij implementatie van beeldspraak in uw organisatie Bij aanvang van de inzet van beeldspraaktechniek dient duidelijk te zijn met welk doel en voor welke doelgroep (medewerkers en/of klanten) de beeldspraakverbinding wordt ingezet in de organisatie; wat wil de bibliotheek ermee bereiken, ten behoeve van welke dienstverlening. Bij de start van de implementatie bekijken directie en MT de gevolgen en mogelijkheden die de inzet van beeldspraakverbinding organisatie breed betekent; personeel, ICT, financieel, dienstverlening, marketing. Op basis hiervan wordt een projectplan gemaakt met alle voorgenomen acties. Een gesprek met de eigen ICT leverancier over aanschaf van beeldspraaktechniek van een andere leverancier biedt duidelijkheid over verwachtingspatronen en gevraagde inzet van de eigen ICT leverancier. Medewerkers worden meegenomen in het implementatieproces van de beeldspraakverbinding middels communicatie en training. Medewerkers volgen eerste een technische training en daarna zo snel mogelijk de Sociale training. Zodat tijdens de Sociale training het gebruik van de techniek geen problemen oplevert. Medewerkers volgen een sociale training om hen te motiveren de techniek te gebruiken en eventuele weerstanden te bespreken. Tijdens de sociale training is de leverancier van de techniek aanwezig om eventuele technische problemen direct op te lossen. Daarnaast kunnen zij medewerkers ondersteunen in hun eerste gebruik van de techniek. Ook medewerkers en vrijwilligers aan de "klantzijde" (zoals leesconsulenten en vrijwillige ouders op school) volgen de technische en sociale training. Zij worden meegenomen in het proces van implementatie van de techniek in de organisatie. Dit alles om hen te motiveren de techniek te gebruiken. Enige tijd nadat de beeldspraaktechniek in gebruik is genomen, volgen medewerkers een herhalings-/verdiepingssessie van de technische training. Zo leren ze meer mogelijkheden van het systeem kennen en gebruiken. Om de beeldspraaktechniek optimaal in te zetten en klanten te enthousiasmeren is het opzetten van een communicatieplan van belang. Het gaat hierbij om de inzet van persberichten, web berichten, digitale nieuwsberichten, social media, posters, flyers, filmpjes, etc. Wat betreft de bibliotheekklanten (leners en bezoekers) verdient het aanbeveling hen te begeleiden in het gebruik van de techniek. Inzet van deze techniek leent zich ook goed voor de inzet op beurzen en informatiemarkten.

16 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 16 van 17 Bijlagen C3 Video - Technische installatie Bibliotheek s-hertogenbosch Hardware Voor het beeldbellen is er extra hardware nodig in de vorm van een camera (beeld) en een microfoon en luidspreker (geluid). De volgende extra hardware is gebruikt: Bibliotheek Scherm met een ingebouwde camera. Luidspreker en microfoon in 1 apparaat (merk Phoenix). Scholen Scherm met een ingebouwde camera. USB telefoonhoorn in verband met omgevingsgeluid. Biebbox Aparte webcam. Luidspreker en microfoon in 1 apparaat (merk Phoenix). Gebruikte schermen met ingebouwde camera Dell SP2309W 23" resolutie 2048*1152 prijs 230,- ex BTW. Bandbreedte Er moet voldoende Internet bandbreedte beschikbaar zijn. Volgens de leverancier is de belasting voor het netwerk 500 Kbit/s symetrisch (download 500 Kbit/s en upload 500 Kbit/s). Installatie Voor het gebruik van C3 Video is een applicatie beschikbaar, deze applicatie is vanaf een webpagina bij GLC te installeren. Dit programma heb je nodig om oproepen te kunnen beantwoorden en als je op de aangesloten locaties geen gebruik wilt maken van een webbrowser (van belang voor beveiliging). Waar je wel op moet letten is dat je de applicatie per user moet installeren (dat is wel lastig als je meerder gebruikers op 1 pc hebt). Het is ook mogelijk om vanuit een browser een gesprek op te bouwen (daar is dan een URL voor beschikbaar), uiteraard hoeft dan het programma niet geïnstalleerd te worden. Hieronder de installatie stappen voor C3 video: 1 2 op de 'regel' achter de paarse bol klikken (wachten...) 3 groene (c3) logo drukken 4 'Ja' antwoorden op Air installatie (en verdere installatie van AIR afmaken) 5 browser afsluiten (C3 komt op...) 6 licentie file met 'file' aanwijzen (na opstarten zal de applicatie een update uitvoeren) 7 in de applicatie ergens met de rechtermuis knop drukken

17 Eindrapportage Project Beeldspraakverbindingen Pagina 17 van 17 8 in het pop-up menu 'configureer camera en microfoon' kiezen 9 kies de juiste microfoon in het HW-scherm (Phoenix) 10 kies 'verder'. Poorten In de firewall moeten er een aantal poorten open gezet worden om de beeldbel applicatie te kunnen gebruiken: RTSP; (noodzakelijk voor de eerste VPN verbindingsaanvraag); (nodig voor security); deze range moet van LAN naar internet gebruikt kunnen worden, wordt dynamisch gekozen voor de werkelijke VPN data (nodig voor het delen van applicaties op het scherm). Doel Irisinfo servers irisinfo.c3.glc.nl = c3stun.glc.nl = Zo kan het er dan uit zien in een firewall, in dit geval Astaro.

Welkom. C3 Beeldbellen Business. Introductie van het nieuwe zakelijke beeldbellen: Compleet Creatief Communiceren

Welkom. C3 Beeldbellen Business. Introductie van het nieuwe zakelijke beeldbellen: Compleet Creatief Communiceren Welkom Introductie van het nieuwe zakelijke beeldbellen: C3 Beeldbellen Business Compleet Creatief Communiceren Agenda Introductie GLC eprofessionals C3 binnen bibliotheken Kracht C3 Overzicht van de mogelijkheden

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product Aanzicht... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 5 6. Knoppen... 5 7. Het APK Scherm... 6 8. Systeem instellingen... 6 9. Installeren,

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Skype. Praktische informatie over Skype

Skype. Praktische informatie over Skype April 2015 Auteur: E.C.Bliek Skype Praktische informatie over Skype Dit bestand omvat een introductie over het programma Skype. Functies, gebruik en een gebruiksinstructie worden behandeld. ICT&Onderwijs

Nadere informatie

Slimme Zorg 26 februari 2013

Slimme Zorg 26 februari 2013 Slimme Zorg 26 februari 2013 Mantelzorg Ontlast s-hertogenbosch West Zorg in Beeld s-hertogenbosch Noord Mantelzorg Ontlast Zorg in Beeld Subsidie via gemeente s-hertogenbosch 4 enthousiaste zorgaanbieders

Nadere informatie

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS

DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS DJANAH, EEN TOTAL CONVERSATION VIDEO TELEFOON IN DE WEB BROWSER TECHNISCHE EISEN VOOR TOLK OP AFSTAND OP LOCATIE, NETWERK EN COMPUTERS V.0 Arnoud van Wijk arnoud@greengiraffe.nl INTRODUCTIE INTERNET EISEN

Nadere informatie

Yeshivath Sharashim. http://yeshivathsharashim.org. Hand- Users

Yeshivath Sharashim. http://yeshivathsharashim.org. Hand- Users Yeshivath Sharashim http://yeshivathsharashim.org Hand- Users leiding Guide Welkom bij http://yeshivathsharashim.org! We hopen dat deze handleiding u zal helpen kennis te maken met Yeshivath Sharashim

Nadere informatie

Rijnstate Virtueel Spreekuur

Rijnstate Virtueel Spreekuur Rijnstate Virtueel Spreekuur Persoonlijk contact met uw arts vanuit huis U bent door uw arts uitgenodigd voor een digitaal consult via Rijnstate Virtueel Spreekuur. In deze folder leggen we uit wat een

Nadere informatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie

Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Omschrijving aanbieding Volgnummersysteem Q-Pro Indicatieprijs: Q-Pro Standaard / Plus, vanaf Euro 5.000,00/ Euro 6.000,00 excl. BTW en installatie Het klantverwijssysteem Q-Pro is leverbaar als Standaard

Nadere informatie

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016

Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Workware Wireless FAQ - General & Customers November 9, 2016 Wat is draadloos workware Base?... 3 Hoe staat dit in vergelijking tot andere Workware producten?... 3 Waarom zou ik draadloos Workware gebruiken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Inhoud

Gebruikershandleiding Inhoud Gebruikershandleiding Inhoud 1. Note 2. Inhoud van de verpakking 3. Product aanzichten 4. Opstarten en aflsuiten 5. Desktop 6. Knoppen 7. Systeem instellingen 7.1 WIFI draadloze connectie 8. HDMI 9. Installeren,

Nadere informatie

Video Conferencing anno 2012

Video Conferencing anno 2012 White paper Video Conferencing anno 2012 +31 (0) 88 121 20 00 upc.nl/business Pagina 1 van 8 Video Conferencing De behoefte aan video-vergaderen groeit. Mensen gaan steeds flexibeler om met de begrippen

Nadere informatie

Handleiding AZ Sint-Lucas MOC - Skype for Business Webcam en Microfoon

Handleiding AZ Sint-Lucas MOC - Skype for Business Webcam en Microfoon Handleiding AZ Sint-Lucas MOC - Skype for Business Webcam en Microfoon Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 Webcam en microfoon gebruiken... 3 3 Uitnodiging per e-mail... 5 4 Installatie Skype

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Inhoud 1. Note... 2 2. Inhoud van de verpakking... 2 3. Product aanzichten... 3 4. Opstarten en afsluiten... 4 5. Desktop... 4 6. Knoppen... 4 7. Systeem instellingen... 5 8. HDMI... 7 9. Installeren,

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Webdesign voor ondernemers

Webdesign voor ondernemers e-boek Webdesign voor ondernemers Veelgestelde vragen over het laten maken van een website Bart van den Bosch Inhoud 1. Zelf doen of uitbesteden? 4 2. Webdesigners 7 3. Wat is Wordpress 10 4. Maken van

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 2 beeldschermen In deze les ga ik je uitleggen hoe je live kunt uitzenden op Facebook vanaf je computer en hoe je je scherm kunt delen. Dat is heel spannend om

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit

Remcoh Mobile Device beheer. Remcoh legt uit Remcoh Mobile Device beheer Remcoh legt uit White Paper Middels deze white paper informeert en adviseert Remcoh u over slim beheer van mobiele apparaten en toegang daarmee tot uw bedrijfsgegevens. Waarom

Nadere informatie

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials

Onderzoeksbureau GBNED Cloud computing en pakketselectie. Door Gerard Bottemanne, GBNED. 29-11-2012 ICT Financials Door Gerard Bottemanne, GBNED 29-11-2012 ICT Financials Soort pakket Stand alone > Best of Breed Losstaand (beste) financieel administratiesysteem Attentiepunten: - Meer leveranciers (systeembeheer) -

Nadere informatie

webbased video interview in de Zorg

webbased video interview in de Zorg webbased video interview in de Zorg Ten behoeve van Samengesteld door : Geinteresseerden : CLOOKS b.v. Document : 2011-0002 Datum : 11 januari 2011 Versie : 1.0 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon

EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon EMXXXX Product Title from CMS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon 2 NEDERLANDS EW1228 Webcamera 2.0 megapixel met microfoon Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Functies en kenmerken... 2 1.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved.

Gebruikershandleiding. Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. Gebruikershandleiding NL - Revisie 3.7 YourSafetynet home Copyright 2013 Media Security Networks BV. All rights reserved. INHOUD 1 Inleiding... 3 2 YourSafetynet gebruiken... 3 2.1 Systeemvereisten...

Nadere informatie

Live Pilot Programma Accountant

Live Pilot Programma Accountant Live Pilot Programma Accountant Voordat je overstapt naar nieuwe salarissoftware wil je uiteraard graag weten wat de voordelen hiervan zijn en hoe je klanten hierin passen. Voor accountants heeft Nmbrs

Nadere informatie

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen

Samenwerken. afstand. In 5 stappen. Stappenplan. Samenwerken op afstand in 5 stappen Samenwerken op afstand In 5 stappen Stappenplan Samenwerken op afstand in 5 stappen Inleiding Veel organisaties hebben medewerkers in dienst die geen vaste werklocatie hebben. Of het nu buitendienstmedewerkers,

Nadere informatie

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC

HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC HANDLEIDING BEELDBEZOEK PC INHOUDSOPGAVE: 1 Installatieproces voor BeeldBezoek op uw pc of laptop... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanmaken van gebruiker... 3 1.3 BeeldBezoek registreren... 4 1.4 Contactpersonen

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie

Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus. Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Produktinformatie Volgnummersysteem Q-basic plus Indicatieprijs: vanaf Euro 3.500,00 excl. BTW en installatie Alle software en hardware die u bij ons aanschaft is een éénmalige uitgave. Zie Displays werkt

Nadere informatie

Rijnstate Virtueel Spreekuur

Rijnstate Virtueel Spreekuur Rijnstate Virtueel Spreekuur Persoonlijk contact met uw arts vanuit huis U bent door uw arts uitgenodigd voor een digitaal consult via Rijnstate Virtueel Spreekuur. In deze folder leggen we uit wat een

Nadere informatie

Installatie handleiding

Installatie handleiding Installatie handleiding Pagina 2 van 7 1 Inleiding Vanwege de zeer uitgebreide elektronica op Porsche voertuigen is het noodzakelijk dat de diagnosesoftware enorm snel evolueert. De installatie en verdere

Nadere informatie

Benodigdheden en Installatie voor de Elluminate (Blackboard Collaborate) software

Benodigdheden en Installatie voor de Elluminate (Blackboard Collaborate) software 1 Benodigdheden en Installatie voor de Elluminate (Blackboard Collaborate) software Inleiding... 1 Benodigdheden... 1 Installatie... 1 Wanneer beide controles geslaagd zijn... 2 Mogelijke veiligheidswaarschuwingen...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek 2016

Klanttevredenheidsonderzoek 2016 OZMO s klanttevredenheidsonderzoek Wij streven naar een constante verbetering van onze dienstverlening. Om in kaart te brengen wat belangrijk is voor onze klanten en partners, waar onze verbeterpunten

Nadere informatie

MINDSTORM LEGO ROBOTS

MINDSTORM LEGO ROBOTS MINDSTORM LEGO ROBOTS Les 1: Robot basis, en programma aanpassen Les 2 & 3 & 4 : Eigen robot bouwen Les 5 & 6 : Robot programmeren Les 7: Geschiedenis opzoeken robots Les 8 & 9 & 10 : Film maken en op

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

Product informatie. Pagina 1 van 5

Product informatie. Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Product informatie Pagina 2 van 5 SMARTBoards: Voor een leerkracht is het schoolbord een van zijn belangrijkste gereedschappen. Hoe vaak gebruik je niet even het bord om een aantekening

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9

Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Handleiding Update PM-Record 8 naar 9 Pro Management biedt de nieuwe versie van een totaaloplossing aan Voor alle kantoorprocessen, behalve de boekhouding en salarisverwerkingen, beschikt u over een geïntegreerde

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Compustam voor Windows van oude laptop- pc naar nieuwe laptop- pc

Compustam voor Windows van oude laptop- pc naar nieuwe laptop- pc Compustam voor Windows van oude laptop- pc naar nieuwe laptop- pc Heeft U een nieuwe laptop of pc gekocht/gekregen en wilt U Compustam overzetten van Uw oude laptop-pc naar Uw nieuwe laptop -pc Ik ga in

Nadere informatie

Behandeling op afstand door beeldbellen. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor jongeren en ouders

Behandeling op afstand door beeldbellen. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor jongeren en ouders Behandeling op afstand door beeldbellen Kinderen en Jeugdigen Informatie voor jongeren en ouders Behandeling op afstand door beeldbellen Inleiding Jouw behandelaar heeft voorgesteld om naast de reguliere

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf

Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf Training Social Media succesvol inzetten voor je organisatie of bedrijf SocialforMedia organiseert i.s.m. Innovatieplatform Colibre van Cubiss de Social Media trainingen Social Media succesvol inzetten

Nadere informatie

Remote login Rekenbeest

Remote login Rekenbeest Remote Desktop Connection Remote login Rekenbeest TOP systeembeheer Deze uitleg zal je helpen een remote verbinding op te zetten met een Rekenbeest server. Wij gebruiken Windows 7 als voorbeeld. Voordat

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Rekensoftware MatrixFrame versie 5.3 MatrixTools versie 5.3 1 / 8 Systeemeisen Minimale systeemeisen voor werkstation: Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32 of 64 bits) Intel Core i5

Nadere informatie

HCC! Midden Brabant. Een eerste kennismaking met:

HCC! Midden Brabant. Een eerste kennismaking met: HCC! Midden Brabant Een eerste kennismaking met: Deze presentatie is gebaseerd op Windows 10 Technical Preview Build #9926. Een volgende versie zal de Windows 10 Consumer Preview zijn. Deze zal meer gericht

Nadere informatie

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring

GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring Stap 1 GA VOORAL NIET DENKEN VOOR DE GEBRUIKERS, MAAR VRAAG HET ZE ZELF Martine Brommer, communicatieadviseur Omring 34 { INTERVIEW Waarom hebben jullie gekozen voor een social intranet? Ons oude intranet

Nadere informatie

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding

Looproute Microsoft OneNote 2010 versie 1.0. Looproute Microsoft OneNote 2010. Inleiding 1 Looproute Microsoft OneNote 2010 Inleiding Dit document beschrijft de werking van het computerprogramma Microsoft OneNote (versie 2010) en is bedoeld voor docenten en leerlingen van het basis- en voortgezet

Nadere informatie

Screencast-O-Matic HANDLEIDING

Screencast-O-Matic HANDLEIDING Screencast-O-Matic HANDLEIDING Inhoud 1 Inleiding 3 2 Stap voor stap 3 3 Conclusie 9 4 Meer info 10 4.1 Hulp nodig? 10 4.2 Vragen en opmerkingen 10 4.3 Trefwoordenlijst 10 4.4 Lijst met afbeeldingen 10

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

Hoofdscherm Bovenste knoppen

Hoofdscherm Bovenste knoppen Handleiding V 1.0 Hoofdscherm Bovenste knoppen Zet alarmering AAN of UIT. Als de knop ROOD is, dan staat de alarmering aan. Als de knop ROOD KNIPPERT, dan betekent dit dat de detectie fase snel zal beginnen.

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Nieuwe organisatie in beeld

Nieuwe organisatie in beeld Nieuwe organisatie in beeld Missie & doelstellingen Wij bieden inspiratie, prikkelen de verbeelding en dagen mensen uit om zich te ontwikkelen. Doel 1: De ontwikkeling van kennis en cognitieve en communicatieve

Nadere informatie

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm

Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm Module 4.3 Live uitzenden en scherm delen 1 beeldscherm In deze les ga ik je uitleggen hoe je live kunt uitzenden op Facebook vanaf je computer en hoe je je scherm kunt delen. Dat is heel spannend om te

Nadere informatie

Aansluiten en installeren sprongmat

Aansluiten en installeren sprongmat Aansluiten en installeren sprongmat Installeer eerst de sprongmat voordat u deze aansluit op één van de USB poorten van uw computer. - Download eerst het stuurprogramma voor de sprongmat via www.fitvos.nl,

Nadere informatie

September 2012. Geachte SalonNet gebruiker,

September 2012. Geachte SalonNet gebruiker, September 2012 Geachte SalonNet gebruiker, In september heeft u van ons de meest recente versie van SalonNet ontvangen. Deze nieuwsbrief informeert u over de uitbreidingen en verbeteringen die sinds maart

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

Onderzoeksvaardigheden 2

Onderzoeksvaardigheden 2 Performance van Phonegap Naam: Datum: april 2012 Studentnummer: 0235938 Opleiding: CMD Docenten: Pauline Krebbers Modulecode: MEDMO101DT Modulenaam: Onderzoeksvaardigheden 2 / Media & Onderzoek Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Office 365

Handleiding Office 365 Handleiding Office 365 Document: Handleiding Office 365 Datum: 2-6-2016 Versie: 0.2 Auteur: Stefan de Vries en Ingrid de Bont Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden bij Office 365... 4 3 Navigeren

Nadere informatie

Ervaar het Beste van Online. In-Store.

Ervaar het Beste van Online. In-Store. Ervaar het Beste van Online. In-Store. AOPEN maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT met als doel de digitale communicatie binnen een winkelomgeving te versterken. Door samen te

Nadere informatie

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5

Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening. uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Producthandleiding Aan de slag met de QLiCT Afstandsbediening uitvoering Standaard en Groen versie 2.5 Inhoud 1 Lees dit eerst... 2 2 Voorbereiding... 2 Op school... 2 Thuis... 3 Updates... 3 3 Aan de

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 8 ... Skype: Online bellen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 8 ... Skype: Online bellen. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 8... Skype: Online bellen Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht Waarom? Skype wordt

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding

Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding Verkorte Nederlandse Gebruikershandleiding 1. Bediening van de DVR 1.1 Bediening met de muis De muis moet aan de ACHTERKANT van de recorder worden aangesloten op de USB ingang. Als de muis actief is dan

Nadere informatie

Voordeel van de RDP verbinding boven andere systemen is dat de resolutie wordt aangepast aan het lokale beeldscherm.

Voordeel van de RDP verbinding boven andere systemen is dat de resolutie wordt aangepast aan het lokale beeldscherm. VOIP - SOFTWARE - HARDWARE - INTERNET - CONSULTANCY Handleiding SSL toegang tot uw PC via het Internet Soft Solutions Ruijslaan 49 7003 BD Doetinchem Nederland Telefoon : 0314 36 04 47 Fax : 0314 36 37

Nadere informatie

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan.

Kinderen kunnen zelfstandig met de Skoolmate werken vanaf groep 4. Wel moeten zij eerst leren hoe ze met de laptop horen om te gaan. BESCHRIJVING SKOOLMATE Wat is het? De Skoolmate is een kleine laptop die speciaal is ontwikkeld voor kinderhandjes. Hij kan tegen een stootje en heeft een handvat. Daarnaast beschikt de laptop onder andere

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement).

De abonnementsduur van het contract is afhankelijk van uw bundelkeuze (camera en abonnement). Panasonic Cameramanager Go! Cloud videobeveiliging per direct beschikbaar! Panasonic Cameramanager biedt ondernemers de mogelijkheid op afstand een oogje in het zeil te houden. Met de alles in 1 oplossing

Nadere informatie

Werken met Office 365

Werken met Office 365 Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Werken met Office 365 via de web browser... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren in het Office 365 web portaal... 4 Werken

Nadere informatie

LIVE WEBINAR UITZENDEN

LIVE WEBINAR UITZENDEN LIVE WEBINAR UITZENDEN met Google Hangouts on Air WEBINARGEEK.COM INTRODUCTIE Voor het uitzenden van een live webinar met WebinarGeek heb je een Google account nodig. Dat is nodig omdat er gebruik wordt

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement

Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Post hbo opleiding ICT coach Eindopdracht module 6 Klassenmanagement Martijn van der Pal 01 02 2015 1 Inleiding In het eerste kwartaal van 2015 heb ik de invoering

Nadere informatie

Highlight, online management simulatie

Highlight, online management simulatie Highlight, online management simulatie assessment van managementeffectiviteit en -vaardigheden Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper

Evernote kan heel veel verschillende type bestanden opslaan. - gewone tekst - foto s - pdf s - websites (via Evernote webclipper ICT tools: Collaboratie tools in de cloud: Evernote: Werkt met een premium model. Gratis voor basis functies, uitgebreidere functies zijn betalend via een abonnement. Evernote is een samenwerkingstool

Nadere informatie

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem

Videoconference starters gids. Het selecteren van uw videoconference systeem Videoconference starters gids Het selecteren van uw videoconference systeem 2009 Inleiding Het huidige geopolitieke klimaat, een focus op toenemende productiviteit en kosten reductie en een algemene onwil

Nadere informatie

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies.

Menu. Open een document. Zoomen. Het Claro Boeklezer's menubalk bevat een aantal nuttige functies. Welkom Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale boeken

Nadere informatie

NIS Notarieel Informatie Systeem

NIS Notarieel Informatie Systeem INSTALLATIEHANDLEIDING CONVISO ID-SCAN NIS Notarieel Informatie Systeem Sportlaan 2h, 818 BE Heerde T (0578) 693646, F (0578) 693376 www.vanbrug.nl, info@vanbrug.nl 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze

Nadere informatie

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator

Laat je kennis maken met. Augustus 2015 - Presentator Laat je kennis maken met Augustus 2015 - Presentator 1 De visie van Microsoft is dat Windows op zoveel mogelijk apparaten moet kunnen draaien en dat ook touch-besturing steeds belangrijker wordt. Daarom

Nadere informatie

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap

Probeer nu GRATIS. Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Probeer nu GRATIS Start met het uitzenden van uw Narrowcasting boodschap Opensignage eenvoudig uw doelgroep informeren Zoekt u een eenvoudige manier om uw doelgroep te informeren via een beeldschermennetwerk?

Nadere informatie

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer

ICT Infrastructuur en netwerkbeheer ICT Infrastructuur en netwerkbeheer Huidige situatie netwerk 13 locaties De Rolfgroep (vanaf 2006) met lokale server 3 locaties Winsys (vanaf 2014) met externe server De computers zijn onderdeel van het

Nadere informatie

Handleiding: bellen via de computer. Handleiding. Bellen via de computer. Update: 15 juli 2013. Powered by. versie 15 juli 2013 pagina 1 van de 33

Handleiding: bellen via de computer. Handleiding. Bellen via de computer. Update: 15 juli 2013. Powered by. versie 15 juli 2013 pagina 1 van de 33 Handleiding Bellen via de computer Update: 15 juli 2013 Powered by versie 15 juli 2013 pagina 1 van de 33 Inhoudsopgave 1 Bellen via uw computer...3 1.1 Voor u begint...3 2 De software installeren...4

Nadere informatie

Smart Watch Gebruikershandleiding

Smart Watch Gebruikershandleiding Smart Watch Gebruikershandleiding Lees deze handleiding goed door voor het in gebruik nemen van de smartwatch. Voor het gebruik van de smartwatch is een mobiele telefoon(android) vereist! Veiligheidswaarschuwing!

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders Installatie Silverlight Om te kunnen werken met Magister is het nodig dat Silverlight op de computer is geïnstalleerd. Het is goed mogelijk dat Silverlight al op uw computer staat: er zijn meer programma

Nadere informatie

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek

Visie ICT bij de SJB. Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? Werkgroep ICT Jenaplanscholen Bollenstreek Visie ICT bij de SJB Waarom, wie, wat, wanneer en hoe? 1 Missie, visie en strategie Ambitie? Doelen? Plannen? Kennisstand organisatie? Budget? 2 Kikker- of Vogelperspectief? conservatie Missie? innovatie

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 17-02-2014 Onderwerp: Project papierloos werken in de gemeenteraad Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL Wij vragen uw Raad om in te stemmen met de voorstellen voor de verdeling

Nadere informatie