ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus"

Transcriptie

1 Zorgcatalogus Autisme Zorg voor Eigen Kracht

2 Voorwoord Beste Klant, ouder(s)/verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger, Hierbij ontvangt u de zorgcatalogus van ZINTRI Zorggroep voor de periode van 1 januari t/m 31 juli U ontvangt als klant van ZINTRI deze catalogus als u één of meerdere van onze zorgproducten afneemt: Ambulante Begeleiding (individueel en systeemgericht) Themagerichte Begeleiding Kortdurend Verblijf (Logeeropvang & Vakantieopvang) Deze catalogus is een totaaloverzicht van al onze zorgproducten. Op deze manier heeft u inzicht in onze werkwijze en de doelen achter de verschillende producten en begeleidingsvormen. Wij werken vanuit onze visie en missie, deze geeft aan waar wij voor staan als ZINTRI, qua organisatie, product maar ook voor u als klant. U dient te weten wat u van ons mag verwachten! Ook horen wij graag als er ideeën zijn voor nieuwe producten of aanvullingen op bestaande. Ook krijgen wij graag feedback van u als klant. Samen maken wij ZINTRI Zorggroep, naast onze zorg is het ook de uwe! Deze gids geeft u informatie over bovenstaande punten, maar ook over praktische zaken zoals data, opgaven, programma s, contact en afspraken. Mocht de inhoud van deze catalogus aanleiding geven tot vragen en / of reacties, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij vertrouwen op een prettige samenwerking en hopen dat u en/of uw kind zich snel bij ons thuis voelt. Hartelijke groet, Sonny de Nijs Directie ZINTRI Zorggroep 1

3 Inhoudsopgave 1. ZINTRI Zorggroep Nederland BV Missie en Visie Doelgroep Werkgebied Methodische Werkwijze ZINTRI Multidisciplinair overleg Contact & Producten Contact & Bereikbaarheid Klantadministratie Facturatie Zorgtoeleiding Gedragsdeskundige Coördinatie Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf Aanmelden voor Producten: Annulering van Producten Ambulante begeleiding Product, Doel & Werkwijze Algemeen: Begeleiding individueel: Systeemgerichte Begeleiding Locatie: Kortdurend verblijf Product, Doel & Werkwijze: Locatie Programma Data en activiteit voor Logeren van januari t/m juni 2015: Themabegeleiding Product, Doel & Werkwijze Themabegeleiding op Leeftijd (jongerengroep,16+groep en volwassen): Overige Producten Themabegeleiding Locatie Data & Programma Vakantieopvang Vakantieopvang meivakantie Vakantieopvang Zomervakantie Stedentrip voor volwassenen Vakantieopvang herfstvakantie Vakantieopvang kerstvakantie BIJLAGE 1: Data & Programma Begeleiding Jongeren groep BIJLAGE 2: Data & Programma BIJLAGE 3: Data & Programma volwassen Begeleiding BIJLAGE 4: Data & Programma Brusjes begeleiding BIJLAGE 5: Data & programma Kort durend verblijf

4 1. ZINTRI Zorggroep Nederland BV 1.1 Missie en Visie Mission Statement Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT Missie ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij. Centraal staat hierbij Zelfbeschikking; Zelfstandigheid; Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht. Visie ZINTRI staat voor een Integraal Zorgaanbod met Meerdere Producten en Methodes op alle Alle Levensgebieden en Eén aanspreekpunt voor de klant. Wij streven multidisciplinair en systeem- en ontwikkelingsgericht werken na in nauwe samenwerking met andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus ook gericht doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders (beter) bediend kunnen worden. Dit alles met één aanspreekpunt: zo staat de klant centraal en wordt hij als totaal gehoord en geholpen! De Intake neemt een essentiële rol in: een zorgvuldige inventarisatie van de hulp- en zorgvraag op alle niveaus maakt dat onze zorg optimaal aansluit en recht doet aan de klant (en diens systeem). Een kracht van onze zorg is onder andere een goede analyse aan de voorkant! Wij zijn sterk in het leggen van verbindingen in onze dienstverlening op meerdere niveaus. De focus ligt op gezondheid, mogelijkheden en Eigen Kracht! ZINTRI beschouwt ieder mens als een uniek individu met specifieke talenten en kwaliteiten. Ieder Individu is uniek en wij benadrukken die uniciteit in onze mens-, systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Onze zorg is gericht, vanuit de Specialisatie Autisme, op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is. Specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vindt plaats op alle leefgebieden: Praktisch, Sociaal, Ouder-Kind en Psychisch functioneren. Ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij hier. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt dan ook intensief bij de zorg betrokken om meer draagvlak te creëren. 3

5 In het bijzonder is er aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie. Naast de aandacht voor Werk, Wonen en Samenleven is deze aandacht er mede door middel van kennisuitleen en overbrengen van expertise (kennis en kunde) in de leefomgeving; voorliggende voorzieningen ondersteunende instanties en instellingen. 1.2 Doelgroep Doelgroep ZINTRI Zorgroep ZINTRI is Breed georiënteerd in de doelgroep Autisme: Zorg op alle leefgebieden van 5 jaar tot 65 jaar voor mensen met Autisme met een normale en bovengemiddelde intelligentie (uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud (kind, jeugd, volwassene en gezin), Individueel en Systeemgericht. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichtte van andere aanbieders. Er is een brede Kennis en Kunde aanwezig binnen ZINTRI voor Complexe en Meervoudige problematiek aanverwante Stoornissen en (gedrags)problematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende Geweld en Misbruik. Er is sprake van Systeemgericht en Wijkgericht werken. 1.3 Werkgebied Hieronder kunt u het werkgebied van ZINTRI zien, dit is West, Midden en Noord Brabant en Zeeland. Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke < 5 klanten >5-25 klanten >25-50 klanten >50-75 klanten > klanten > klanten > klanten >150 klanten 4

6 1.4 Methodische Werkwijze ZINTRI 8-fasenmodel Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in het individuele zorgtraject. Elke fase kent specifieke doelen, werkwijze, termijn en instrumenten. Het 8-fasenmodel waarborgt een duidelijk en transparant procesverloop van instroom tot uitstroom van de klant. Er wordt gewerkt vanuit de verschillende levensgebieden. Daarbij staan de beleving, zeggenschap en inspraak van de klant centraal vanuit de zorgvraag en zorgbehoefte. Fasen 1. Aanmeldingsfase: De aanmelding, het eerste contact tussen de klant en de zorgverlener Binnen 1 week na aanmelding wordt er contact opgenomen met de klant. Product: Aanmeldformulier. 2. Intakefase: Intake, een nadere kennismaking tussen de klant en de instelling waarin gekeken worden of zorgaanbieder en klant iets voor elkaar kunnen betekenen. Hier wordt tevens de complexiteit van de zorg tevens in kaart gebracht. Multidisciplinair Overleg (MDO), Hier vindt er een inventarisatie van de zorgvraag en zorgbehoefte plaats, evt. indicatieaanvraag. 2 weken na de intake vindt (mits de financiering beschikbaar is) de opstart van de dienstverlening plaats. Producten: Checklist Complexiteit Zorg - Intakeverslag Aanvraag AWBZ zorg MDO (multidisciplinair overleg) - Zorgaanbod Risicokaart Werkinstructie (voor TB&KV) 5

7 3. Observatiefase: 4. Analysefase: De (actieve) observatieperiode, de opbouw van de zorgverlening aan de klant. Deze duurt gemiddeld 6-8 contactmomenten. Hier wordt een analyse gegeven van het functioneren van de klant op de leefgebieden na de 6-8 weken actieve observatie. Product: Beeldvorming. 5. Planningsfase: Het opstellen van een zorgplan. Dit duurt 10 contactmomenten. Product: Zorgplan. 6. Uitvoeringsfase: 7. Evaluatiefase: De uitvoering van het zorgplan. Deze fase is doorlopen tot de uitstroom met evaluaties per 6 maanden. Een terugblik op de uitvoeringsfase door klant en begeleider. Iedere 6 maanden vind er een evaluatie plaats (MDO) en schriftelijke evaluatie plaats. Product: Evaluatie Zorgplan MDO Zorgaanbod. 8. Uitstroomfase: De afronding van de dienstverlening. Product: Eindevaluatie Zorgplan. 1.5 Multidisciplinair overleg Wij hechten waarde aan Continuïteit en Kwaliteit van Zorg en streven het werken met vaste begeleiders na. Naast de Methodische Werkwijze draagt het houden van Multidisciplinair overleg met onze klanten en begeleiders onder leiding van onze gedragsdeskundige hieraan bij. In dit overleg wordt er gesproken over de problematiek, doelen en krachten van de klant bij de start van zorg. Na ieder half jaar is er opnieuw een multidisciplinair overleg. Hierin wordt besproken waaraan gewerkt is, of de begeleiding bevalt en evt. nieuwe doelen worden besproken. U heeft samen met uw begeleider, evt. andere verwijzers of familieleden bij ons op kantoor een overleg, indien gewenst komen wij (onze gedragsdeskundige) ook naar u toe. Wij vinden het belangrijk met u als klant contact te hebben als organisatie (zodat u niet alleen onze begeleiders ziet), daarnaast willen we u optimaal kunnen ondersteunen in uw zorgvraag. Door het houden van een multidisciplinair overleg bereiken wij dit, samen met u en onze begeleiders. 6

8 Doel Zorginhoudelijke sturing Zorg Cliënt Zorginhoudelijke sturing Medewerker Levering van Eenduidige, Transparante en Doelmatige zorg Onderdeel van Methodische werkwijze Voorwaarden 1. Geldig indicatiebesluit CIZ - BJZ 2. Weging Complexiteit Zorg 3. Intake & Intakeverslag 4. Match medewerker(s) per product is gemaakt (o.g.v. inschatting intake en Weging complexiteit zorg) Frequentie Bij start zorg Na 6 maanden Bij wijziging in Zorginhoud of Aanbod 7

9 2. Contact & Producten 2.1 Contact & Bereikbaarheid Wij vinden het belangrijk dat u weet wie u voor wat kunt benaderen. Wij staan voor een open communicatie en toegankelijkheid! Neemt u dus gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord! 2.2 Klantadministratie Voor alle vragen betreffende klantadministratie (dus ook vragen over rapportages) kunt u contact opnemen met Francy van Pelt. Via mail te bereiken op 2.3 Facturatie Voor alle vragen betreffende facturatie kunt u contact opnemen met Claudia Oosschot. Via mail te bereiken op 2.4 Zorgtoeleiding Dit is de voordeur van de organisatie, als nieuwe klant kunt u contact opnemen met de zorgtoeleider bij interesse voor een bepaald product. Ook als bestaande klant kunt u bij de zorgtoeleider terecht met vragen over de zorg, organisatie of begeleiding. De zorgtoeleider onderhoud het klantcontact, dus het contact met u over de organisatie en de begeleiding. Ook kan er advies en uitleg gegeven worden over producten en indicaties. Zorgtoeleider bij ZINTRI is: Sonny de Nijs, te bereiken op 2.5 Gedragsdeskundige ZINTRI hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg, daarom werken wij met een Gedragsdeskundige, zij heeft veel kennis en kunde over Autisme, psychiatrie en systeemgericht werken. Met vragen over de zorginhoud kunt u bij haar terecht. Ook voert zij bij ZINTRI het Multidisciplinair overleg uit samen met u en uw begeleider (of de begeleider van uw kind). Gedragsdeskundige bij ZINTRI is: Marjolein van de Vreugde, te bereiken op: 2.6 Coördinatie Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf Voor vragen omtrent onderstaande producten kunt u contact opnemen met Kelly van Doren. Bij voorkeur via mail te bereiken op (of mobiel ). - Kortdurend verblijf - Vakantieopvang - Themabegeleiding: o Jongerengroep o 16 + begeleiding o 21+ begeleiding o Begeleiding Zelfstandig Wonen o Begeleide Stapavond o BrusJes Begeleiding - Lotgenotengroepen: o Ouders o Partners o Autisme Spectrum Stoornissen 8

10 2.7 Aanmelden voor Producten: Opgave voor alle Producten van ZINTRI kan via onze website Maar ook per Mail of Telefonisch: Ambulant of Nieuwe Klant: Zorgtoeleider, Sonny de Nijs : ( ) Themabegeleiding of Kortdurend Verblijf: Coördinator Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf, Kelly van Doren; ( ) U ontvangt voor de producten Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf (Logeeropvang en Vakantieopvang, Themadagen) tijdig van de Coördinator of Zorgtoeleider een bericht hoe u uw kind in kunt schrijven en voor welke termijn dit dient te gebeuren. 2.8 Annulering van Producten De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van kracht: Product Vergoeding is 100% bij afzegging minder dan: Vergoeding bij te late afzegging. Ambulante Begeleiding 2 dagen (48 uur) 100 % Themagerichte Begeleiding 1 maand 100 % Themadagen 1 maand 100 % Kortdurend verblijf 6 weken 100% Vakantieopvang 6 weken 100% Bij ziekte zal, bij het toesturen van een doktersbriefje binnen 5 werkdagen, geen kosten in rekening worden gebracht. De volledige Algemene Voorwaarden kunt u tevens terug vinden op onze website onder het kopje Organisatie Algemene voorwaarden (PGB en ZIN). 9

11 3. Ambulante begeleiding 3.1 Product, Doel & Werkwijze Algemeen: Ambulante Zorg op Maat: specialisatie Autisme - werkwijze Systeemgericht: Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden. ZINTRI is gespecialiseerd in Autisme en werkt op een Systeemgerichte wijze. Middels Ambulante Begeleiding werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden: Praktisch functioneren: plannen en organiseren - structureren - persoonlijke verzorging - overzicht behouden - dagritme en dagstructuur - ordenen - prioriteiten stellen - zelfstandigheid en zelfredzaamheid Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden - sociale vaardigheden en interactie - inlevingsvermogen Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven - oorzaak-gevolg - inzicht in eigen aandeel - eigenwaarde-zelfvertrouwen - spanningsopbouw - zingeving Ouder-Kind: netwerkgesprekken - draagkracht en draaglast - omgang met de diagnose in de praktijk Binnen Ambulante Begeleiding bestaan verschillende vormen van Zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen. ZINTRI onderscheidt zich door de inzet van Hooggekwalificeerd Personeel zodat ook Complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Voor Kind, Jongere, Volwassene en Gezin. Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken oefeningen krijgt u zicht op uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug. Toewerken naar Eigen Kracht als Individu, en als Gezin Begeleiding individueel: ZINTRI Zorggroep biedt begeleiding aan waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie wordt de hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Elk begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) hanteren. ZINTRI biedt haar expertise aan op locatie. Dit kan zijn aan huis, op school of bijvoorbeeld het werk. Mensen met o.a. een stoornis binnen het autismespectrum hebben voortdurend een intense behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid. Onbegrip en communicatieproblemen verhogen voortdurend de kans om in een isolement te raken of hierin terug te vallen. Om zichzelf te leren handhaven en de integratie in de 10

12 samenleving te bevorderen geeft ZINTRI advies en begeleiding op maat. Allemaal tot doel de levenskwaliteit uiteindelijk duurzaam te bevorderen. Overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers is van essentieel belang om de ontwikkeling van bijvoorbeeld communicatieve en sociale vaardigheden effectief te kunnen aanleren. Daarom bieden wij ook aan ouders opvoedingsondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan leren omgaan met de diagnose in de dagelijkse praktijk en/of passende opvoedstrategieën middels oudergesprekken. Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit Zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die ZINTRI Zorggroep daarin kan bieden. Op dit moment bestaan er binnen ZINTRI Zorggroep geen wachtlijsten Systeemgerichte Begeleiding ZINTRI Zorggroep NL BV biedt ambulante begeleiding in het gezin. Klanten kunnen ondersteuning krijgen in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind/partner en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken. Ook kunnen er partnergesprekken plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische problematiek van één van de partners, relatieproblemen en/of huiselijk geweld. Opvoedondersteuning, oudergesprekken, klankbordfunctie: ZINTRI Zorggroep begeleidt ouders in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind. Dit gebeurt door middels het overbrengen van expertise betreft de psychiatrische aandoening; ondersteuning in de thuissituatie; ontwikkelingsbegeleiding; opvoedingsvraagstukken; praktische handvatten, feedback, advies en klankbordfunctie. Gezinsbegeleiding: Samen met het gezin toewerken naar een respectvolle communicatie met elkaar, met respect voor ieders beleving en behoefte. Het is de bedoeling dat ieder gezinslid optimaal tot zijn recht komt, iedereen zijn plaats heeft, dat er contact is met elkaar en dat er naar mogelijkheden gezocht wordt om elkaar te ondersteunen binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder individu en in het bijzonder de psychiatrische aandoeningen van de klant. Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die ZINTRI Zorggroep daarin kan bieden. 3.2 Locatie: Onze begeleiders komen naar u toe, ambulante zorg vindt bij u thuis plaats (of op school, werk, waar zorg wenselijk en nodig is). 11

13 4. Kortdurend verblijf 4.1 Product, Doel & Werkwijze: Kortdurend verblijf worden maandelijks georganiseerd van vrijdag tot en met zondag in kleine groepjes (maximum 4 klanten per groepje) op één deskundige begeleider die continu aanwezig is (geen wisseling van begeleiders binnen een weekend). Het gestructureerde weekendprogramma is verder gekenmerkt door Rust, Regelmaat en Reinheid. Er wordt maximaal 1 grote activiteit per dag ondernomen (Educatief, Creatief en/of Recreatief). Binnen een weekend worden er bijzondere/ uitdagende/ leuke activiteiten ondernomen zoals; klimmen/ zwemmen en dergelijke. Doelstelling van kortdurend verblijf is een verblijf bieden met lot- en leeftijdsgenoten onder 24 uur deskundige begeleiding. Waarin tevens de klant de mogelijkheid wordt geboden om doelgericht ondersteuning te vragen met betrekking tot doelen van de klant op alle levensgebieden. Primair ligt de focus op praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Begeleiding is gericht op de verzelfstandiging en zelfredzaamheid middels het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden waarbij in het bijzonder ook aandacht is voor persoonlijke verzorging en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen). Er wordt gebruikt gemaakt van takenlijsten en iedere klant krijgt zodoende ook een eigen verantwoordelijkheid in het weekend. Ook bij kortdurend verblijf is er sprake van Rapportages en Multidisciplinair overleg, betrokkenheid van de gedragsdeskundige en de meewerkend Senior op het weekend zelf. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten en sociale interactie worden eveneens gestimuleerd. Daarnaast is middels kortdurend verblijf sprake van ontlasting voor het netwerk van de mensen met Autisme (kinderen, jongeren, volwassenen). Het vaak overbelaste systeem (gezin) van de klant heeft zodoende de mogelijkheid op krachten te komen. ZINTRI Zorggroep speelt in op de individualiteit en de keuzevrijheid van de klant. Hetgeen betekent dat specifieke wensen en zorgvragen meegenomen worden tijdens het verblijf. Samenwerking met het netwerk van de klant als ervaringsdeskundigen speelt hierbij een belangrijke rol. 4.2 Locatie De kortdurend verblijf weekenden worden gehouden op de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. ZINTRI heeft een samenwerkingsverband met Libéma. De Bungalows (huisjes) zijn van alle gemakken voorzien en ideaal en centraal gelegen in een rustige omgeving (prikkelarm). Er zijn veel leuke activiteiten in de nabije omgeving en steden (waaronder toegang tot het Safaripark, dichtbij zijn Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven). 12

14 4.3 Programma Programma s zijn binnen kortdurend verblijf gestandaardiseerd om de rust, regelmaat en reinheid zoals hierboven benoemd te kunnen bieden. Binnen het dagritme is er voor de begeleiders en klanten de mogelijkheid om invulling te geven aan activiteiten. Binnen een weekend worden er bijzondere/ uitdagende en leuke activiteiten ondernomen zoals; klimmen/ zwemmen en dergelijke. Tevens wordt er in het programma aandacht besteed aan de ondersteuning bij allerhande zaken ten aanzien van alle functiegebieden. In Bijlage 3 vindt u het standaard programma terug. Workshops per weekend zijn: 4.4 Data en activiteit voor Logeren van januari t/m juni 2015: Januari: vrijdag 30 januari t/m zondag 1 februari Braziliaanse percussie workshop Februari: vrijdag 27 februari t/m zondag 1 maart Dansworkshop Maart: vrijdag 20 maart t/m 22 maart Creatieve Paasworkshop April: vrijdag 17 april t/m zondag 19 april Bootcamp Mei: vrijdag 29 mei t/m 31 mei Educatiebezoek aan een boerderij Juni: vrijdag 26 juni t/m 28 juni Meerkamp en BBQ 13

15 5. Themabegeleiding 5.1 Product, Doel & Werkwijze Themabegeleiding op Leeftijd (jongerengroep,16+groep en volwassen): Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op ASS, aan de hand van Thema s in verschillende leeftijdsfasen Naast de Individuele doelen op alle Levensgebieden (Praktisch, Sociaal en Psychisch), staan het Contact en de Samenwerking met Leeftijds- en Lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding. Er is sprake van Educatieve, Creatieve of Recreatieve activiteiten waarbinnen er Doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de Aandacht en Expertise vanuit en voor het Autisme. Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een Groei- en Ontwikkelcontext gestimuleerd in hun Zelfredzaamheid en Zelfstandigheid (Eigen Kracht), in Contact en Interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de Themabegeleiding in specifieke Thema s waar er op grond van het Autisme in verschillende Leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt: Thema s Samenwerken & Contact Zelfstandigheid & Krachtig Eigenwaarde & Zelfvertrouwen Lichaamsbewustzijn Ik ben Speciaal (Autisme) Leeftijdscategorieën Activiteiten Frequentie, Dag en Tijd Jongerengroep Samenwerken & contact Zaterdag, 2x per maand van Ontdekhoek den Bosch (10 jan.) tot uur Bakken en kunst (24 jan.) Science Center (7 feb.) Gezelschapsspellen en bowlen (21 feb.) Lichaamsbewustzijn: Skiën (7 maart) Chocolade workshop (28 maart) Houtbewerking (4 april) Zelfstandig & Krachtig: Wandklimmen (18 april) Duikworkshop (9 mei) DJ workshop (23 mei) Klimbos (6 juni) 14

16 16+ Begeleiding Jongens 16+ Begeleiding Meiden Volwassengroep Samenwerken en contact: Bowlen (9 januari) Workshop websites bouwen (23 januari) Escape room (6 februari) Lichaamsbewustzijn: Schaatsen (20 februari) Snowboarden/ Skiën (6 maart) Percussieworkshop (27 maart) Chocoladeworkshop (3 april) Zelfstandig & Krachtig: Poolavond (17 april) Workshop houtbewerking (8 mei) DJ workshop (22 mei) Bootcamp (5 juni) Samenwerken en contact: Creatieve workshop (9 januari) Escape room (6 februari) Lichaamsbewustzijn: Snowboarden/ Skiën (6 maart) Chocoladeworkshop (3 april) Zelfstandig & krachtig: Kookworkshop (8 mei) DJ workshop (22 mei) Acrylworkshop (16 juni) Samenwerken en Contact Escape room (22 januari) Dagje Amsterdam (28 februari) Lichaamsbewustzijn Percussieworkshop (27 maart) Chocoladeworkshop (2 april) Valkeniersworkshop ( 22 mei) Zelfstandig en Krachtig Moviepark Duitsland (31 mei) Kano varen (27 juni) Vrijdag, 2x per maand van tot uur Variabel tot uur 9.00 tot uur tot uur tot uur Volgt! 7.30 tot uur tot uur Brusjes Begeleiding (broertjes zusjes) voor jongeren met ASS Begeleide Stapavond voor jongeren met ASS Taartworkshop (4 oktober) Klimmen (13 december) Bij voldoende animo Bij voldoende animo 15

17 (vanaf 18 jaar) Doelen: Succeservaringen door middel van het ondernemen van Educatieve, Creatieve en Recreatieve activiteiten op grond van onderliggende doelen op alle levensgebieden, gebonden aan een specifiek relevant Thema; Ontwikkelen van zijn of haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid met het doel zo in Eigen Kracht te kunnen functioneren binnen de huidige maatschappij; Kennis maken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding en verbreedt en ontwikkelt zijn/haar eigen interesses (draagvlak en draagkracht); Het individuele proces vindt plaats in contact met leeftijds- en lotgenoten (sociale contacten aangaan en onderhouden, sociale vaardigheden en interactie); Activiteiten: Er is sprake van leuke Externe activiteiten, zie bovenstaand schema! Voor de data en een toelichting per activiteit verwijzen wij naar Bijlage 1 en Overige Producten Themabegeleiding Jongeren en volwassenen met ASS lopen tegen veel problemen aan in het dagelijks leven en functioneren. Zelfstandig wonen is vaak een probleem (praktisch functioneren, boodschappen, koken en financiën, structuur en dagritme). Ook het samenleven met een partner, broertje, zusje of kind met ASS, net als het zelf hebben van ASS, brengt zijn specifieke uitdagingen en valkuilen met zich mee. Hier zijn speciale Lotgenotengroepen voor opgericht. Producten Doelen Frequentie Begeleiding bij Huishoudelijke 1x per week op vaardigheden (schoonmaken; woensdagavond van koken e.d.); Algemene tot uur Dagelijkse Levensverrichtingen; Structuur en Dagritme; Plannen en Organiseren; Administratie bijhouden; Financiën etc. Begeleiding bij Zelfstandig Wonen voor jongeren/volwassenen met ASS. BrusJes Begeleiding (broertjes zusjes) voor jongeren met ASS Begeleide Stapavond voor jongeren met ASS (vanaf 18 jaar) Lotgenotengroep Ouders Activiteiten voor de jongeren met ASS, samen met broer(tjes) en zus(jes) (deze mogen gratis mee). Gemengde activiteit (jongens en meiden). Onder professionele begeleiding (leren) uitgaan. Gericht op risico s voorkomen, bescherming en assertiviteit van de jongere. Sociale contacten aangaan en onderhouden. Delen van ervaringen over het leven met een kind met 16 1x per half jaar 1x per 2 maanden 1x per 3 maanden, gratis

18 Lotgenotengroep Partners Lotgenotengroep Autisme (vanaf 21 jaar). Autisme Delen van ervaring over het leven met een partner met Autisme Delen van ervaringen, over het leven met ASS Bij voldoende aanmelding 1x per 3 maanden, gratis Bij voldoende aanmelding 1x per 3 maanden, gratis Bij voldoende aanmelding 5.2 Locatie Voor de Themagerichte begeleiding vindt plaats in Dongen (Donckhuys) 5.3 Data & Programma Themagerichte Begeleiding op leeftijd (Jongerengroep, 16+, volwassenen en brusjesgroep Zie Bijlage 1 en 2 voor Data en Programma! 17

19 Vakantieopvang 6.1 Vakantieopvang meivakantie Midweek Ardennen: 4 t/m 8 mei Dit jaar hebben we een compleet nieuw programma met uitdagende activiteiten. Als het weer het toestaat gaan we zelfs een nacht op bivak en klimmen we in het donker. 6.2 Vakantieopvang Zomervakantie Midweek Zeeland: 20 t/m 24 juli We bieden een actieve en sportieve week aan in Zeeland. Vol met grensverleggende activiteiten. 6.3 Stedentrip voor volwassenen Midweek Berlijn: 14 t/m 18 september We gaan naar de bruisende stad Berlijn. Om aan deze reis deel te kunnen nemen moet je ouder zijn dan 21. Het is wenselijk dat er eerst een kennismaking met de groep is. Het gaat om een actieve stedentrip waarbij we veel samen doen. 18

20 6.4 Vakantieopvang herfstvakantie Midweek Duitsland 26 t/m 30 oktober We bieden een actieve sportieve week in Duitsland aan. 6.5 Vakantieopvang kerstvakantie Wintersport Oostenrijk 26 t/m 30 december We gaan naar de sneeuw! We bieden de mogelijkheid aan om te skiën of te snowboarden. 19

21 Bijlagen:

22 BIJLAGE 1: Data & Programma Begeleiding Jongeren groep Programma Begeleiding Jongerengroep Samenwerken & Contact Zaterdag 10 januari Ontdekhoek Samen ontdekken we van alles in de ontdekhoek. We doen proefjes en we werken samen. Zaterdag 24 januari Bakken en Creatief In de ochtend bakken we iets lekkers met elkaar. In de middag komt er een kunstenares. Zij gaat met ons iets moois maken. Je eigen creatie mag je mee naar huis nemen. Zaterdag 7 februari Science Center Delft In wie van jullie schuilt een wetenschapper? We gaan naar het centrum voor wetenschap in Delft. Zaterdag 21 februari Gezelschapsspellen en bowlen Een gezellige dag vol spellen die we samen doen. We sluiten de dag af met een potje bowlen. Wie gooit er een strike? Lichaamsbewustzijn Zaterdag 7 maart Skiles Vandaag gaan jullie je grenzen verleggen. We gaan skiën. We krijgen les van een skileraar bij Skidome (Rucphen). 21

23 Zaterdag 28 maart Chocoladeworkshop Vandaag ga je bij Marbon met chocolade aan de slag. Met chocolade kan je prachtige dingen maken. Aan het einde van de dag mag je je eigen creaties mee naar huis nemen. Zaterdag 4 april Workshop houtbewerking Leer omgaan met hout en speciaal gereedschap door middel van hout te bewerken tot een mooi product. In overleg met de timmerman wordt er besproken wat je kunt maken. Zelfstandig en krachtig Zaterdag 18 april Wandklimmen In de ochtend doen we activiteiten waarbij je moet samenwerken. In de middag brengen we een bezoek aan de klimhal in Tilburg. Zelfstandig en Krachtig Zaterdag 9 mei Duikworkshop Nergens is communiceren zo belangrijk als onder water. Hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden. Durf jij je grenzen te verleggen? Zaterdag 23 mei DJ Workshop Vandaag leren jullie hoe het is een om echte DJ te zijn. Jullie krijgen verschillende technieken aangeleerd. 22

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel

Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel 1 Autisme Wegwijzer Regio Nijmegen en Tiel samenstelling: Renée Reiss 2 Inleiding In dit document vindt u een overzicht van de convenantpartners uit de regio Nijmegen/Tiel en het specifieke aanbod voor

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding.

Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van begeleiding. Opvoeden & Opgroeien Een leefbare buurt Eigen functioneren & Relaties Cursus- en activiteitenaanbod 2015 Voor veel kinderen en volwassenen is deelname aan een cursus of activiteit een nuttige vorm van

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2

Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Pedagogisch Beleidsplan Juni 2015 Versie 1.2 Inhoud Inleiding... 3 1.1 Visie... 3 Algemene uitgangspunten gastouder en gastouderopvang... 4 2.1 Voorwaarden gastouder... 4 2.2 De procedure van gastouderopvang

Nadere informatie

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria

VOORWOORD. Jan Langenkamp, voorzitter Smilde, 16 mei 2012. Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria VOORWOORD Foto: Dak fietsenstalling Villa Maria In de pers is de laatste jaren steeds meer aandacht gekomen voor de nadelen van alcohol gebruik onder jongeren. Coma zuipen is een begrip geworden. Steeds

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017.

Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. . Beleidsplan Stichting Kinderfonds Dappere Dodo s Periode 2012 t/m 2017. Index Pag. Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Doelstellingen 4 3. Organisatie 7 4. Uitvoering 10 5. Strategie en toekomst 17 6. Communicatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen

De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen De verschuiving van zorgnaar zorgleefplan Ter ondersteuning voor de Handleiding voor zorginstellingen R. Roskam S. Hofstra A. Slotman J. Peterson Mei, 2008 De verschuiving van zorg- naar zorgleefplan Ter

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie