ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus"

Transcriptie

1 Zorgcatalogus Autisme Zorg voor Eigen Kracht

2 Voorwoord Beste Klant, ouder(s)/verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger, Hierbij ontvangt u de zorgcatalogus van ZINTRI Zorggroep voor de periode van 1 januari t/m 31 juli U ontvangt als klant van ZINTRI deze catalogus als u één of meerdere van onze zorgproducten afneemt: Ambulante Begeleiding (individueel en systeemgericht) Themagerichte Begeleiding Kortdurend Verblijf (Logeeropvang & Vakantieopvang) Deze catalogus is een totaaloverzicht van al onze zorgproducten. Op deze manier heeft u inzicht in onze werkwijze en de doelen achter de verschillende producten en begeleidingsvormen. Wij werken vanuit onze visie en missie, deze geeft aan waar wij voor staan als ZINTRI, qua organisatie, product maar ook voor u als klant. U dient te weten wat u van ons mag verwachten! Ook horen wij graag als er ideeën zijn voor nieuwe producten of aanvullingen op bestaande. Ook krijgen wij graag feedback van u als klant. Samen maken wij ZINTRI Zorggroep, naast onze zorg is het ook de uwe! Deze gids geeft u informatie over bovenstaande punten, maar ook over praktische zaken zoals data, opgaven, programma s, contact en afspraken. Mocht de inhoud van deze catalogus aanleiding geven tot vragen en / of reacties, dan nodigen wij u uit contact met ons op te nemen. Wij vertrouwen op een prettige samenwerking en hopen dat u en/of uw kind zich snel bij ons thuis voelt. Hartelijke groet, Sonny de Nijs Directie ZINTRI Zorggroep 1

3 Inhoudsopgave 1. ZINTRI Zorggroep Nederland BV Missie en Visie Doelgroep Werkgebied Methodische Werkwijze ZINTRI Multidisciplinair overleg Contact & Producten Contact & Bereikbaarheid Klantadministratie Facturatie Zorgtoeleiding Gedragsdeskundige Coördinatie Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf Aanmelden voor Producten: Annulering van Producten Ambulante begeleiding Product, Doel & Werkwijze Algemeen: Begeleiding individueel: Systeemgerichte Begeleiding Locatie: Kortdurend verblijf Product, Doel & Werkwijze: Locatie Programma Data en activiteit voor Logeren van januari t/m juni 2015: Themabegeleiding Product, Doel & Werkwijze Themabegeleiding op Leeftijd (jongerengroep,16+groep en volwassen): Overige Producten Themabegeleiding Locatie Data & Programma Vakantieopvang Vakantieopvang meivakantie Vakantieopvang Zomervakantie Stedentrip voor volwassenen Vakantieopvang herfstvakantie Vakantieopvang kerstvakantie BIJLAGE 1: Data & Programma Begeleiding Jongeren groep BIJLAGE 2: Data & Programma BIJLAGE 3: Data & Programma volwassen Begeleiding BIJLAGE 4: Data & Programma Brusjes begeleiding BIJLAGE 5: Data & programma Kort durend verblijf

4 1. ZINTRI Zorggroep Nederland BV 1.1 Missie en Visie Mission Statement Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT Missie ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten weer in Eigen Kracht te zetten, in verbinding met Zichzelf, de Ander en de Maatschappij. Centraal staat hierbij Zelfbeschikking; Zelfstandigheid; Eigen Verantwoordelijkheid en Eigen Kracht. Visie ZINTRI staat voor een Integraal Zorgaanbod met Meerdere Producten en Methodes op alle Alle Levensgebieden en Eén aanspreekpunt voor de klant. Wij streven multidisciplinair en systeem- en ontwikkelingsgericht werken na in nauwe samenwerking met andere organisaties om zo de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen. Dus ook gericht doorverwijzen als er andere zorgvragen liggen die elders (beter) bediend kunnen worden. Dit alles met één aanspreekpunt: zo staat de klant centraal en wordt hij als totaal gehoord en geholpen! De Intake neemt een essentiële rol in: een zorgvuldige inventarisatie van de hulp- en zorgvraag op alle niveaus maakt dat onze zorg optimaal aansluit en recht doet aan de klant (en diens systeem). Een kracht van onze zorg is onder andere een goede analyse aan de voorkant! Wij zijn sterk in het leggen van verbindingen in onze dienstverlening op meerdere niveaus. De focus ligt op gezondheid, mogelijkheden en Eigen Kracht! ZINTRI beschouwt ieder mens als een uniek individu met specifieke talenten en kwaliteiten. Ieder Individu is uniek en wij benadrukken die uniciteit in onze mens-, systeem- en ontwikkelingsgerichte werkwijze. Onze zorg is gericht, vanuit de Specialisatie Autisme, op het ondersteunen van Kind, Volwassene en Gezin in de dagelijkse praktijk daar waar het nodig is. Specifiek gericht op Autisme en het toewerken naar eigen kracht, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Begeleiding vindt plaats op alle leefgebieden: Praktisch, Sociaal, Ouder-Kind en Psychisch functioneren. Ook als er zorg op school of werk nodig is ondersteunen wij hier. Het netwerk, gezin en de sociale leefomgeving wordt dan ook intensief bij de zorg betrokken om meer draagvlak te creëren. 3

5 In het bijzonder is er aandacht voor maatschappelijke en sociale participatie. Naast de aandacht voor Werk, Wonen en Samenleven is deze aandacht er mede door middel van kennisuitleen en overbrengen van expertise (kennis en kunde) in de leefomgeving; voorliggende voorzieningen ondersteunende instanties en instellingen. 1.2 Doelgroep Doelgroep ZINTRI Zorgroep ZINTRI is Breed georiënteerd in de doelgroep Autisme: Zorg op alle leefgebieden van 5 jaar tot 65 jaar voor mensen met Autisme met een normale en bovengemiddelde intelligentie (uitsluiting is IQ < 75). Binnen de doelgroep Autisme wordt er zorg geboden aan Jong en Oud (kind, jeugd, volwassene en gezin), Individueel en Systeemgericht. Hierin onderscheidt ZINTRI zich ten opzichtte van andere aanbieders. Er is een brede Kennis en Kunde aanwezig binnen ZINTRI voor Complexe en Meervoudige problematiek aanverwante Stoornissen en (gedrags)problematiek naast de specialisatie in Autisme. Ook is er specifieke deskundigheid aanwezig betreffende Geweld en Misbruik. Er is sprake van Systeemgericht en Wijkgericht werken. 1.3 Werkgebied Hieronder kunt u het werkgebied van ZINTRI zien, dit is West, Midden en Noord Brabant en Zeeland. Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke Eeke < 5 klanten >5-25 klanten >25-50 klanten >50-75 klanten > klanten > klanten > klanten >150 klanten 4

6 1.4 Methodische Werkwijze ZINTRI 8-fasenmodel Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in het individuele zorgtraject. Elke fase kent specifieke doelen, werkwijze, termijn en instrumenten. Het 8-fasenmodel waarborgt een duidelijk en transparant procesverloop van instroom tot uitstroom van de klant. Er wordt gewerkt vanuit de verschillende levensgebieden. Daarbij staan de beleving, zeggenschap en inspraak van de klant centraal vanuit de zorgvraag en zorgbehoefte. Fasen 1. Aanmeldingsfase: De aanmelding, het eerste contact tussen de klant en de zorgverlener Binnen 1 week na aanmelding wordt er contact opgenomen met de klant. Product: Aanmeldformulier. 2. Intakefase: Intake, een nadere kennismaking tussen de klant en de instelling waarin gekeken worden of zorgaanbieder en klant iets voor elkaar kunnen betekenen. Hier wordt tevens de complexiteit van de zorg tevens in kaart gebracht. Multidisciplinair Overleg (MDO), Hier vindt er een inventarisatie van de zorgvraag en zorgbehoefte plaats, evt. indicatieaanvraag. 2 weken na de intake vindt (mits de financiering beschikbaar is) de opstart van de dienstverlening plaats. Producten: Checklist Complexiteit Zorg - Intakeverslag Aanvraag AWBZ zorg MDO (multidisciplinair overleg) - Zorgaanbod Risicokaart Werkinstructie (voor TB&KV) 5

7 3. Observatiefase: 4. Analysefase: De (actieve) observatieperiode, de opbouw van de zorgverlening aan de klant. Deze duurt gemiddeld 6-8 contactmomenten. Hier wordt een analyse gegeven van het functioneren van de klant op de leefgebieden na de 6-8 weken actieve observatie. Product: Beeldvorming. 5. Planningsfase: Het opstellen van een zorgplan. Dit duurt 10 contactmomenten. Product: Zorgplan. 6. Uitvoeringsfase: 7. Evaluatiefase: De uitvoering van het zorgplan. Deze fase is doorlopen tot de uitstroom met evaluaties per 6 maanden. Een terugblik op de uitvoeringsfase door klant en begeleider. Iedere 6 maanden vind er een evaluatie plaats (MDO) en schriftelijke evaluatie plaats. Product: Evaluatie Zorgplan MDO Zorgaanbod. 8. Uitstroomfase: De afronding van de dienstverlening. Product: Eindevaluatie Zorgplan. 1.5 Multidisciplinair overleg Wij hechten waarde aan Continuïteit en Kwaliteit van Zorg en streven het werken met vaste begeleiders na. Naast de Methodische Werkwijze draagt het houden van Multidisciplinair overleg met onze klanten en begeleiders onder leiding van onze gedragsdeskundige hieraan bij. In dit overleg wordt er gesproken over de problematiek, doelen en krachten van de klant bij de start van zorg. Na ieder half jaar is er opnieuw een multidisciplinair overleg. Hierin wordt besproken waaraan gewerkt is, of de begeleiding bevalt en evt. nieuwe doelen worden besproken. U heeft samen met uw begeleider, evt. andere verwijzers of familieleden bij ons op kantoor een overleg, indien gewenst komen wij (onze gedragsdeskundige) ook naar u toe. Wij vinden het belangrijk met u als klant contact te hebben als organisatie (zodat u niet alleen onze begeleiders ziet), daarnaast willen we u optimaal kunnen ondersteunen in uw zorgvraag. Door het houden van een multidisciplinair overleg bereiken wij dit, samen met u en onze begeleiders. 6

8 Doel Zorginhoudelijke sturing Zorg Cliënt Zorginhoudelijke sturing Medewerker Levering van Eenduidige, Transparante en Doelmatige zorg Onderdeel van Methodische werkwijze Voorwaarden 1. Geldig indicatiebesluit CIZ - BJZ 2. Weging Complexiteit Zorg 3. Intake & Intakeverslag 4. Match medewerker(s) per product is gemaakt (o.g.v. inschatting intake en Weging complexiteit zorg) Frequentie Bij start zorg Na 6 maanden Bij wijziging in Zorginhoud of Aanbod 7

9 2. Contact & Producten 2.1 Contact & Bereikbaarheid Wij vinden het belangrijk dat u weet wie u voor wat kunt benaderen. Wij staan voor een open communicatie en toegankelijkheid! Neemt u dus gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord! 2.2 Klantadministratie Voor alle vragen betreffende klantadministratie (dus ook vragen over rapportages) kunt u contact opnemen met Francy van Pelt. Via mail te bereiken op 2.3 Facturatie Voor alle vragen betreffende facturatie kunt u contact opnemen met Claudia Oosschot. Via mail te bereiken op 2.4 Zorgtoeleiding Dit is de voordeur van de organisatie, als nieuwe klant kunt u contact opnemen met de zorgtoeleider bij interesse voor een bepaald product. Ook als bestaande klant kunt u bij de zorgtoeleider terecht met vragen over de zorg, organisatie of begeleiding. De zorgtoeleider onderhoud het klantcontact, dus het contact met u over de organisatie en de begeleiding. Ook kan er advies en uitleg gegeven worden over producten en indicaties. Zorgtoeleider bij ZINTRI is: Sonny de Nijs, te bereiken op 2.5 Gedragsdeskundige ZINTRI hecht veel waarde aan kwaliteit van zorg, daarom werken wij met een Gedragsdeskundige, zij heeft veel kennis en kunde over Autisme, psychiatrie en systeemgericht werken. Met vragen over de zorginhoud kunt u bij haar terecht. Ook voert zij bij ZINTRI het Multidisciplinair overleg uit samen met u en uw begeleider (of de begeleider van uw kind). Gedragsdeskundige bij ZINTRI is: Marjolein van de Vreugde, te bereiken op: 2.6 Coördinatie Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf Voor vragen omtrent onderstaande producten kunt u contact opnemen met Kelly van Doren. Bij voorkeur via mail te bereiken op (of mobiel ). - Kortdurend verblijf - Vakantieopvang - Themabegeleiding: o Jongerengroep o 16 + begeleiding o 21+ begeleiding o Begeleiding Zelfstandig Wonen o Begeleide Stapavond o BrusJes Begeleiding - Lotgenotengroepen: o Ouders o Partners o Autisme Spectrum Stoornissen 8

10 2.7 Aanmelden voor Producten: Opgave voor alle Producten van ZINTRI kan via onze website Maar ook per Mail of Telefonisch: Ambulant of Nieuwe Klant: Zorgtoeleider, Sonny de Nijs : ( ) Themabegeleiding of Kortdurend Verblijf: Coördinator Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf, Kelly van Doren; ( ) U ontvangt voor de producten Themabegeleiding & Kortdurend Verblijf (Logeeropvang en Vakantieopvang, Themadagen) tijdig van de Coördinator of Zorgtoeleider een bericht hoe u uw kind in kunt schrijven en voor welke termijn dit dient te gebeuren. 2.8 Annulering van Producten De volgende annuleringsvoorwaarden zijn van kracht: Product Vergoeding is 100% bij afzegging minder dan: Vergoeding bij te late afzegging. Ambulante Begeleiding 2 dagen (48 uur) 100 % Themagerichte Begeleiding 1 maand 100 % Themadagen 1 maand 100 % Kortdurend verblijf 6 weken 100% Vakantieopvang 6 weken 100% Bij ziekte zal, bij het toesturen van een doktersbriefje binnen 5 werkdagen, geen kosten in rekening worden gebracht. De volledige Algemene Voorwaarden kunt u tevens terug vinden op onze website onder het kopje Organisatie Algemene voorwaarden (PGB en ZIN). 9

11 3. Ambulante begeleiding 3.1 Product, Doel & Werkwijze Algemeen: Ambulante Zorg op Maat: specialisatie Autisme - werkwijze Systeemgericht: Daar waar hulp nodig is, wordt hulp geboden. ZINTRI is gespecialiseerd in Autisme en werkt op een Systeemgerichte wijze. Middels Ambulante Begeleiding werken aan problemen en uitdagingen op alle leefgebieden: Praktisch functioneren: plannen en organiseren - structureren - persoonlijke verzorging - overzicht behouden - dagritme en dagstructuur - ordenen - prioriteiten stellen - zelfstandigheid en zelfredzaamheid Sociaal functioneren: contacten aangaan en onderhouden - sociale vaardigheden en interactie - inlevingsvermogen Psychisch functioneren: omgaan met de diagnose in het dagelijks leven - oorzaak-gevolg - inzicht in eigen aandeel - eigenwaarde-zelfvertrouwen - spanningsopbouw - zingeving Ouder-Kind: netwerkgesprekken - draagkracht en draaglast - omgang met de diagnose in de praktijk Binnen Ambulante Begeleiding bestaan verschillende vormen van Zorg, om u optimaal te kunnen ondersteunen. ZINTRI onderscheidt zich door de inzet van Hooggekwalificeerd Personeel zodat ook Complexe zorgvragen bij ons op hun plek zijn. Voor Kind, Jongere, Volwassene en Gezin. Door middel van gesprekken, interventies, meerdere methoden en middelen, multidisciplinair werken oefeningen krijgt u zicht op uw eigen kwaliteiten en talenten en de (on)mogelijkheden die hieruit voortvloeien. U leert kansen grijpen en de moeilijkheden en problemen waar u tegenaan loopt accepteren en hiermee leert u anders omgaan. Langzaam maar zeker komt het vertrouwen in uzelf en de toekomst terug. Toewerken naar Eigen Kracht als Individu, en als Gezin Begeleiding individueel: ZINTRI Zorggroep biedt begeleiding aan waarbij het individu als uitgangspunt wordt genomen. Op locatie wordt de hulpvraag flexibel en adequaat beantwoord. Elk begeleidingstraject heeft tot doel het leven van alledag zo optimaal mogelijk te kunnen (blijven) hanteren. ZINTRI biedt haar expertise aan op locatie. Dit kan zijn aan huis, op school of bijvoorbeeld het werk. Mensen met o.a. een stoornis binnen het autismespectrum hebben voortdurend een intense behoefte aan veiligheid en voorspelbaarheid. Onbegrip en communicatieproblemen verhogen voortdurend de kans om in een isolement te raken of hierin terug te vallen. Om zichzelf te leren handhaven en de integratie in de 10

12 samenleving te bevorderen geeft ZINTRI advies en begeleiding op maat. Allemaal tot doel de levenskwaliteit uiteindelijk duurzaam te bevorderen. Overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers is van essentieel belang om de ontwikkeling van bijvoorbeeld communicatieve en sociale vaardigheden effectief te kunnen aanleren. Daarom bieden wij ook aan ouders opvoedingsondersteuning op maat. Hierbij kunt u denken aan leren omgaan met de diagnose in de dagelijkse praktijk en/of passende opvoedstrategieën middels oudergesprekken. Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit Zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die ZINTRI Zorggroep daarin kan bieden. Op dit moment bestaan er binnen ZINTRI Zorggroep geen wachtlijsten Systeemgerichte Begeleiding ZINTRI Zorggroep NL BV biedt ambulante begeleiding in het gezin. Klanten kunnen ondersteuning krijgen in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind/partner en ondersteuning bij opvoedingsvraagstukken. Ook kunnen er partnergesprekken plaatsvinden wanneer er sprake is van psychische problematiek van één van de partners, relatieproblemen en/of huiselijk geweld. Opvoedondersteuning, oudergesprekken, klankbordfunctie: ZINTRI Zorggroep begeleidt ouders in de omgang met de ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek van hun kind. Dit gebeurt door middels het overbrengen van expertise betreft de psychiatrische aandoening; ondersteuning in de thuissituatie; ontwikkelingsbegeleiding; opvoedingsvraagstukken; praktische handvatten, feedback, advies en klankbordfunctie. Gezinsbegeleiding: Samen met het gezin toewerken naar een respectvolle communicatie met elkaar, met respect voor ieders beleving en behoefte. Het is de bedoeling dat ieder gezinslid optimaal tot zijn recht komt, iedereen zijn plaats heeft, dat er contact is met elkaar en dat er naar mogelijkheden gezocht wordt om elkaar te ondersteunen binnen de mogelijkheden en onmogelijkheden van ieder individu en in het bijzonder de psychiatrische aandoeningen van de klant. Indien u geïnteresseerd bent in ambulante begeleiding vanuit zintri verzoeken wij u het aanmeldformulier in te vullen. Binnen 1 week nemen wij contact op voor het maken van een afspraak ten behoeve van een intakegesprek. Binnen dit gesprek wordt gekeken naar uw concrete zorgvraag, zorgbehoefte en de mogelijkheden die ZINTRI Zorggroep daarin kan bieden. 3.2 Locatie: Onze begeleiders komen naar u toe, ambulante zorg vindt bij u thuis plaats (of op school, werk, waar zorg wenselijk en nodig is). 11

13 4. Kortdurend verblijf 4.1 Product, Doel & Werkwijze: Kortdurend verblijf worden maandelijks georganiseerd van vrijdag tot en met zondag in kleine groepjes (maximum 4 klanten per groepje) op één deskundige begeleider die continu aanwezig is (geen wisseling van begeleiders binnen een weekend). Het gestructureerde weekendprogramma is verder gekenmerkt door Rust, Regelmaat en Reinheid. Er wordt maximaal 1 grote activiteit per dag ondernomen (Educatief, Creatief en/of Recreatief). Binnen een weekend worden er bijzondere/ uitdagende/ leuke activiteiten ondernomen zoals; klimmen/ zwemmen en dergelijke. Doelstelling van kortdurend verblijf is een verblijf bieden met lot- en leeftijdsgenoten onder 24 uur deskundige begeleiding. Waarin tevens de klant de mogelijkheid wordt geboden om doelgericht ondersteuning te vragen met betrekking tot doelen van de klant op alle levensgebieden. Primair ligt de focus op praktisch, sociaal en psychisch functioneren. Begeleiding is gericht op de verzelfstandiging en zelfredzaamheid middels het herhalen en oefenen van praktische vaardigheden waarbij in het bijzonder ook aandacht is voor persoonlijke verzorging en ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) en HDL (huishoudelijke dagelijkse levensverrichtingen). Er wordt gebruikt gemaakt van takenlijsten en iedere klant krijgt zodoende ook een eigen verantwoordelijkheid in het weekend. Ook bij kortdurend verblijf is er sprake van Rapportages en Multidisciplinair overleg, betrokkenheid van de gedragsdeskundige en de meewerkend Senior op het weekend zelf. Het aangaan en onderhouden van sociale contacten en sociale interactie worden eveneens gestimuleerd. Daarnaast is middels kortdurend verblijf sprake van ontlasting voor het netwerk van de mensen met Autisme (kinderen, jongeren, volwassenen). Het vaak overbelaste systeem (gezin) van de klant heeft zodoende de mogelijkheid op krachten te komen. ZINTRI Zorggroep speelt in op de individualiteit en de keuzevrijheid van de klant. Hetgeen betekent dat specifieke wensen en zorgvragen meegenomen worden tijdens het verblijf. Samenwerking met het netwerk van de klant als ervaringsdeskundigen speelt hierbij een belangrijke rol. 4.2 Locatie De kortdurend verblijf weekenden worden gehouden op de Beekse Bergen te Hilvarenbeek. ZINTRI heeft een samenwerkingsverband met Libéma. De Bungalows (huisjes) zijn van alle gemakken voorzien en ideaal en centraal gelegen in een rustige omgeving (prikkelarm). Er zijn veel leuke activiteiten in de nabije omgeving en steden (waaronder toegang tot het Safaripark, dichtbij zijn Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven). 12

14 4.3 Programma Programma s zijn binnen kortdurend verblijf gestandaardiseerd om de rust, regelmaat en reinheid zoals hierboven benoemd te kunnen bieden. Binnen het dagritme is er voor de begeleiders en klanten de mogelijkheid om invulling te geven aan activiteiten. Binnen een weekend worden er bijzondere/ uitdagende en leuke activiteiten ondernomen zoals; klimmen/ zwemmen en dergelijke. Tevens wordt er in het programma aandacht besteed aan de ondersteuning bij allerhande zaken ten aanzien van alle functiegebieden. In Bijlage 3 vindt u het standaard programma terug. Workshops per weekend zijn: 4.4 Data en activiteit voor Logeren van januari t/m juni 2015: Januari: vrijdag 30 januari t/m zondag 1 februari Braziliaanse percussie workshop Februari: vrijdag 27 februari t/m zondag 1 maart Dansworkshop Maart: vrijdag 20 maart t/m 22 maart Creatieve Paasworkshop April: vrijdag 17 april t/m zondag 19 april Bootcamp Mei: vrijdag 29 mei t/m 31 mei Educatiebezoek aan een boerderij Juni: vrijdag 26 juni t/m 28 juni Meerkamp en BBQ 13

15 5. Themabegeleiding 5.1 Product, Doel & Werkwijze Themabegeleiding op Leeftijd (jongerengroep,16+groep en volwassen): Themagerichte begeleiding is begeleiding gericht op ASS, aan de hand van Thema s in verschillende leeftijdsfasen Naast de Individuele doelen op alle Levensgebieden (Praktisch, Sociaal en Psychisch), staan het Contact en de Samenwerking met Leeftijds- en Lotgenoten (jongens en meisjes, man en vrouw) centraal, onder professionele begeleiding. Er is sprake van Educatieve, Creatieve of Recreatieve activiteiten waarbinnen er Doelgericht gewerkt wordt aan de aanwezige individuele doelen op alle levensgebieden met in het bijzonder is er de Aandacht en Expertise vanuit en voor het Autisme. Via diverse leuke en leerzame activiteiten worden kinderen, jongeren en volwassenen in een Groei- en Ontwikkelcontext gestimuleerd in hun Zelfredzaamheid en Zelfstandigheid (Eigen Kracht), in Contact en Interactie met elkaar. Er wordt dieper ingegaan middels de Themabegeleiding in specifieke Thema s waar er op grond van het Autisme in verschillende Leeftijdsfasen tegenaan gelopen wordt: Thema s Samenwerken & Contact Zelfstandigheid & Krachtig Eigenwaarde & Zelfvertrouwen Lichaamsbewustzijn Ik ben Speciaal (Autisme) Leeftijdscategorieën Activiteiten Frequentie, Dag en Tijd Jongerengroep Samenwerken & contact Zaterdag, 2x per maand van Ontdekhoek den Bosch (10 jan.) tot uur Bakken en kunst (24 jan.) Science Center (7 feb.) Gezelschapsspellen en bowlen (21 feb.) Lichaamsbewustzijn: Skiën (7 maart) Chocolade workshop (28 maart) Houtbewerking (4 april) Zelfstandig & Krachtig: Wandklimmen (18 april) Duikworkshop (9 mei) DJ workshop (23 mei) Klimbos (6 juni) 14

16 16+ Begeleiding Jongens 16+ Begeleiding Meiden Volwassengroep Samenwerken en contact: Bowlen (9 januari) Workshop websites bouwen (23 januari) Escape room (6 februari) Lichaamsbewustzijn: Schaatsen (20 februari) Snowboarden/ Skiën (6 maart) Percussieworkshop (27 maart) Chocoladeworkshop (3 april) Zelfstandig & Krachtig: Poolavond (17 april) Workshop houtbewerking (8 mei) DJ workshop (22 mei) Bootcamp (5 juni) Samenwerken en contact: Creatieve workshop (9 januari) Escape room (6 februari) Lichaamsbewustzijn: Snowboarden/ Skiën (6 maart) Chocoladeworkshop (3 april) Zelfstandig & krachtig: Kookworkshop (8 mei) DJ workshop (22 mei) Acrylworkshop (16 juni) Samenwerken en Contact Escape room (22 januari) Dagje Amsterdam (28 februari) Lichaamsbewustzijn Percussieworkshop (27 maart) Chocoladeworkshop (2 april) Valkeniersworkshop ( 22 mei) Zelfstandig en Krachtig Moviepark Duitsland (31 mei) Kano varen (27 juni) Vrijdag, 2x per maand van tot uur Variabel tot uur 9.00 tot uur tot uur tot uur Volgt! 7.30 tot uur tot uur Brusjes Begeleiding (broertjes zusjes) voor jongeren met ASS Begeleide Stapavond voor jongeren met ASS Taartworkshop (4 oktober) Klimmen (13 december) Bij voldoende animo Bij voldoende animo 15

17 (vanaf 18 jaar) Doelen: Succeservaringen door middel van het ondernemen van Educatieve, Creatieve en Recreatieve activiteiten op grond van onderliggende doelen op alle levensgebieden, gebonden aan een specifiek relevant Thema; Ontwikkelen van zijn of haar zelfredzaamheid en zelfstandigheid met het doel zo in Eigen Kracht te kunnen functioneren binnen de huidige maatschappij; Kennis maken met verschillende vormen van vrijetijdsbesteding en verbreedt en ontwikkelt zijn/haar eigen interesses (draagvlak en draagkracht); Het individuele proces vindt plaats in contact met leeftijds- en lotgenoten (sociale contacten aangaan en onderhouden, sociale vaardigheden en interactie); Activiteiten: Er is sprake van leuke Externe activiteiten, zie bovenstaand schema! Voor de data en een toelichting per activiteit verwijzen wij naar Bijlage 1 en Overige Producten Themabegeleiding Jongeren en volwassenen met ASS lopen tegen veel problemen aan in het dagelijks leven en functioneren. Zelfstandig wonen is vaak een probleem (praktisch functioneren, boodschappen, koken en financiën, structuur en dagritme). Ook het samenleven met een partner, broertje, zusje of kind met ASS, net als het zelf hebben van ASS, brengt zijn specifieke uitdagingen en valkuilen met zich mee. Hier zijn speciale Lotgenotengroepen voor opgericht. Producten Doelen Frequentie Begeleiding bij Huishoudelijke 1x per week op vaardigheden (schoonmaken; woensdagavond van koken e.d.); Algemene tot uur Dagelijkse Levensverrichtingen; Structuur en Dagritme; Plannen en Organiseren; Administratie bijhouden; Financiën etc. Begeleiding bij Zelfstandig Wonen voor jongeren/volwassenen met ASS. BrusJes Begeleiding (broertjes zusjes) voor jongeren met ASS Begeleide Stapavond voor jongeren met ASS (vanaf 18 jaar) Lotgenotengroep Ouders Activiteiten voor de jongeren met ASS, samen met broer(tjes) en zus(jes) (deze mogen gratis mee). Gemengde activiteit (jongens en meiden). Onder professionele begeleiding (leren) uitgaan. Gericht op risico s voorkomen, bescherming en assertiviteit van de jongere. Sociale contacten aangaan en onderhouden. Delen van ervaringen over het leven met een kind met 16 1x per half jaar 1x per 2 maanden 1x per 3 maanden, gratis

18 Lotgenotengroep Partners Lotgenotengroep Autisme (vanaf 21 jaar). Autisme Delen van ervaring over het leven met een partner met Autisme Delen van ervaringen, over het leven met ASS Bij voldoende aanmelding 1x per 3 maanden, gratis Bij voldoende aanmelding 1x per 3 maanden, gratis Bij voldoende aanmelding 5.2 Locatie Voor de Themagerichte begeleiding vindt plaats in Dongen (Donckhuys) 5.3 Data & Programma Themagerichte Begeleiding op leeftijd (Jongerengroep, 16+, volwassenen en brusjesgroep Zie Bijlage 1 en 2 voor Data en Programma! 17

19 Vakantieopvang 6.1 Vakantieopvang meivakantie Midweek Ardennen: 4 t/m 8 mei Dit jaar hebben we een compleet nieuw programma met uitdagende activiteiten. Als het weer het toestaat gaan we zelfs een nacht op bivak en klimmen we in het donker. 6.2 Vakantieopvang Zomervakantie Midweek Zeeland: 20 t/m 24 juli We bieden een actieve en sportieve week aan in Zeeland. Vol met grensverleggende activiteiten. 6.3 Stedentrip voor volwassenen Midweek Berlijn: 14 t/m 18 september We gaan naar de bruisende stad Berlijn. Om aan deze reis deel te kunnen nemen moet je ouder zijn dan 21. Het is wenselijk dat er eerst een kennismaking met de groep is. Het gaat om een actieve stedentrip waarbij we veel samen doen. 18

20 6.4 Vakantieopvang herfstvakantie Midweek Duitsland 26 t/m 30 oktober We bieden een actieve sportieve week in Duitsland aan. 6.5 Vakantieopvang kerstvakantie Wintersport Oostenrijk 26 t/m 30 december We gaan naar de sneeuw! We bieden de mogelijkheid aan om te skiën of te snowboarden. 19

21 Bijlagen:

22 BIJLAGE 1: Data & Programma Begeleiding Jongeren groep Programma Begeleiding Jongerengroep Samenwerken & Contact Zaterdag 10 januari Ontdekhoek Samen ontdekken we van alles in de ontdekhoek. We doen proefjes en we werken samen. Zaterdag 24 januari Bakken en Creatief In de ochtend bakken we iets lekkers met elkaar. In de middag komt er een kunstenares. Zij gaat met ons iets moois maken. Je eigen creatie mag je mee naar huis nemen. Zaterdag 7 februari Science Center Delft In wie van jullie schuilt een wetenschapper? We gaan naar het centrum voor wetenschap in Delft. Zaterdag 21 februari Gezelschapsspellen en bowlen Een gezellige dag vol spellen die we samen doen. We sluiten de dag af met een potje bowlen. Wie gooit er een strike? Lichaamsbewustzijn Zaterdag 7 maart Skiles Vandaag gaan jullie je grenzen verleggen. We gaan skiën. We krijgen les van een skileraar bij Skidome (Rucphen). 21

23 Zaterdag 28 maart Chocoladeworkshop Vandaag ga je bij Marbon met chocolade aan de slag. Met chocolade kan je prachtige dingen maken. Aan het einde van de dag mag je je eigen creaties mee naar huis nemen. Zaterdag 4 april Workshop houtbewerking Leer omgaan met hout en speciaal gereedschap door middel van hout te bewerken tot een mooi product. In overleg met de timmerman wordt er besproken wat je kunt maken. Zelfstandig en krachtig Zaterdag 18 april Wandklimmen In de ochtend doen we activiteiten waarbij je moet samenwerken. In de middag brengen we een bezoek aan de klimhal in Tilburg. Zelfstandig en Krachtig Zaterdag 9 mei Duikworkshop Nergens is communiceren zo belangrijk als onder water. Hoe doe je dat? Waar moet je rekening mee houden. Durf jij je grenzen te verleggen? Zaterdag 23 mei DJ Workshop Vandaag leren jullie hoe het is een om echte DJ te zijn. Jullie krijgen verschillende technieken aangeleerd. 22

ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus

ZINTRI Zorggroep Zorgcatalogus Zorgcatalogus Autisme Zorg voor Eigen Kracht Voorwoord Beste Klant, ouder(s)/verzorgers, wettelijke vertegenwoordiger, Hierbij ontvangt u de zorgcatalogus van ZINTRI Zorggroep voor de periode van 1 januari

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

DE AMETHYST DE AMETHYST

DE AMETHYST DE AMETHYST DE AMETHYST Adres: 'T Veld 4, 6687 LV ANGEREN contact : Linda Struyk / Stephan Tiebosch Mobiel : 06 22788271 / 06-226 943 80 Email: info@deamethyst.nl Website: www. deamethyst.nl DE AMETHYST Ambulante

Nadere informatie

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016

Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Visie op Zorg JOVO Veldhoven Augustus 2016 Binnen Ouderinitiatief JOVO wordt gestreefd naar het realiseren van een woonproject voor jongvolwassenen (verder bewoners genoemd) met een stoornis in het autismespectrum

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo. Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 2 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Versie: 1.0 Datum: 21 november 2017 Product begeleiding Het Product begeleiding kan bestaan uit de

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht Stichting Melion Leukerweg 3 6095 NX Baexem Telefoon: 0475 451701 E-mail: info@melion.nl Internet: www.melion.nl zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies

Nadere informatie

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken

zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken zorgt voor aandacht dagbesteding & begeleiding diagnostiek & behandeling training & advies wonen & werken melion zorgt De wereld wordt steeds complexer en dit maakt het voor sommige mensen lastig om zelfstandig

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond

Unal College. Professionele zorg, aandacht voor culturele achtergrond Unal College Trainingen en werkbegeleiding aan (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking Unal College Professionele ondersteuning en training met aandacht voor culturele achtergrond voor (jong)

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis

Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis Aveleijn ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid. Leven vol betekenis We gaan uit van eigen kracht, eigen keuzes en eigen mogelijkheden. 02 Aveleijn Inhoud Missie

Nadere informatie

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam

Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris, Amsterdam Kinderdagcentrum Joris in hartje Amsterdam is onderdeel van de Joriskring en biedt gespecialiseerde dagopvang aan kinderen en jongeren van 0-24 jaar met een verstandelijke

Nadere informatie

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl

Leekerweide. Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking. www.leekerweide.nl Leekerweide Even lekker weg! Logeren en opvang van Leekerweide voor kinderen/jongeren met een beperking www.leekerweide.nl Logeren en opvang voor kinderen/jongeren met een beperking Inhoud Doordeweekse

Nadere informatie

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo

Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Bijlage 3 Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Producten Maatwerkvoorziening begeleiding Wmo Ondersteuning zelfstandig leven (OZL) Ondersteuning per uur. Het bieden van ondersteuningsactiviteiten

Nadere informatie

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz)

AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) AWBZ zorg bij Bureau Jeugdzorg (BJz) Waar gaan we het over hebben? Wie ben ik en waarom deze presentatie? Algemeen: beleidsregels en doelgroep Welke zorg valt voor onze doelgroep onder de AWBZ? Hoe wordt

Nadere informatie

BEGELEIDING VAN KINDEREN, JONGEREN EN JONG VOLWASSENEN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS/ADHD. Opplussen!

BEGELEIDING VAN KINDEREN, JONGEREN EN JONG VOLWASSENEN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS/ADHD. Opplussen! BEGELEIDING VAN KINDEREN, JONGEREN EN JONG VOLWASSENEN MET EEN AUTISME SPECTRUM STOORNIS/ADHD. Opplussen! Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en een gezonde levensstijl Onze werkwijze - Empower betekent zoveel

Nadere informatie

Hai-5. Informatie boekje over ons aanbod. Contactgegevens

Hai-5. Informatie boekje over ons aanbod. Contactgegevens Hai-5 Informatie boekje over ons aanbod Contactgegevens Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op, wij kunnen samen met u kijken naar mogelijkheden die passend zijn voor u. Telefoon: 06-28

Nadere informatie

Dagbesteding Psychogeriatrie

Dagbesteding Psychogeriatrie Dagbesteding Psychogeriatrie Contact: Stichting Rosengaerde Pastoriestraat 1 7721 CT DALFSEN Telefoon algemeen (0529) 431541 Telefoon keuken (0529) 432514 Fax (0529) 432937 e-mail Internet Info@rosengaerde.nl

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis KINDEREN

&Ons Tweede Thuis KINDEREN &Ons Tweede Thuis KINDEREN & & KINDEREN Inleiding Het liefst zorg je als ouder zelf voor je kind maar soms heb je hulp nodig. Bijvoorbeeld als je kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN

BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN BESCHRIJVING van WMO AMBULANTE ONDERSTEUNING en INTENSITEITEN Hieronder treft u de beschrijvingen van ondersteuning die wij voornemens zijn in te kopen. Het gaat bij Wmo ambulante ondersteuning om dagbesteding,

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Informatiepakket voor deelnemers

Informatiepakket voor deelnemers Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede organiseert weekenden waar kinderen met een stoornis in het autistische spectrum (ASS) en/of met ADHD individuele begeleiding wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN.

Nieuwsbrief. PGB WMO en ZIN. Nieuwsbrief PGB WMO en ZIN. De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rondom de AWBZ zorg. Dit is het potje met geld waaruit ook de begeleiding bij Hoeve de Kaolder door wordt gefinancierd. De AWBZ

Nadere informatie

KAMERTRAININGSCENTRUM

KAMERTRAININGSCENTRUM KAMERTRAININGSCENTRUM Informatie voor ouders en verzorgers van jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 17 tot 23 jaar Voor wie? Een Kamertrainingscentrum (KTC) is voor jongeren

Nadere informatie

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking

Begeleid zelfstandig wonen. Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Begeleid zelfstandig wonen Voor jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking Melius Zorg - Tel: 010 842 2526 - Email: info@meliuszorg.nl - Kenmerken begeleiding (LVB-) Jongeren Melius Zorg biedt

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin

Pedagogisch beleid. buitenschoolse opvang. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder. maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleid buitenschoolse opvang maatwerk kinderopvang voor elk gezin Pedagogisch beleidsplan 1.1 Visie 1.2 Missie 1.3 Uitgangspunten 1.4 Pedagogische doelen 1.4.1. Emotionele en lichamelijke veiligheid

Nadere informatie

Maak kennis met Nieuwmarke

Maak kennis met Nieuwmarke Maak kennis met Nieuwmarke 1 LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Perspectief voor jongeren en samenleving LSG-Rentray alle zorg voor jeugdzorg Welkom bij Nieuwmarke Iedere jongere is uniek in zijn ontwikkeling.

Nadere informatie

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen

deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder verder met autisme dr. leo kannerhuis locatie Nijmegen deeltijdbehandeling voor jongeren met ASS van 12 jaar en ouder locatie Nijmegen informatie voor jongeren, ouders en verwijzers september 2013 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor vrijwilligers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van vakantieweekenden voor gezinnen met kinderen met stoornissen

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap.

Wonenbij SDW. SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wonenbij SDW SDW ondersteunt mensen met een handicap. Wat kan SDW voor u betekenen? Iedereen in West-Brabant met een verstandelijke beperking kan terecht bij SDW voor ondersteuning op het gebied van wonen,

Nadere informatie

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen

HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK. kinderen HULP BIJ OPVOEDING BEHANDELING BEGELEIDING OBSERVATIE DIAGNOSTIEK kinderen Soms heeft een gezin extra begeleiding nodig. Bijvoorbeeld als uw kind een achterstand in de ontwikkeling of een verstandelijke,

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015

PRODUCTENBOEK JUNIORCARE 2015 Systeem Netwerk Systeem(ouder) Netwerk ONS AANBOD VOOR HET OPLOSSEN VAN HULPVRAGEN GERICHT OP LICHTE BEGELEIDING : Voor wie? Wat? Methodiek o.a.: Inzichtelijk maken, bevorderen en onderhouden van het eigen

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging

Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Zorgprofielen Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Een zorgprofiel

Nadere informatie

Stichting Klaver 4 Zorg en Welzijn. Zorgcatalogus

Stichting Klaver 4 Zorg en Welzijn. Zorgcatalogus Stichting Klaver 4 Zorg en Welzijn Zorgcatalogus Ons werk in een notendop Klaver4 biedt behandeling, ondersteuning, hulp en begeleiding. Zonder lange wachtlijsten, maar wel volgens de professionele normen

Nadere informatie

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei

Beschrijving Doelstellingen Wmo Stabilisering en Groei Beschrijving Doelstellingen Wmo 2015-2018 Stabilisering en Groei Beschrijving doel Stabilisering Doel Individu in staat stellen op het hoogst haalbare niveau van participatie en zelfredzaamheid te komen

Nadere informatie

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers

weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers weekendtraining voor jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) Informatie voor cliënten, ouders en verwijzers november 2014 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Weekendtraining

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een psychische beperking Promens Care Een eigen plek onder de zon Kinderen en jongeren met een psychische beperking groeien op en willen net als leeftijdsgenoten zo

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging

ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging ZZP-Productenboek Verzorging en Verpleging Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor oudere mensen met een verstandelijke beperking met het accent op verzorging en verpleging Indicatiestelling Zorg)

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

GGzE centrum autisme volwassenen

GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen GGzE centrum autisme volwassenen Centrum voor specialistische zorg, kennis en ontwikkeling op het gebied van autisme Informatie voor verwijzers >> GGzE centrum autisme

Nadere informatie

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014

Clientprofielen maatwerkvoorzieningen Kempengemeenten Reusel-De Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel 19 mei 2014 Welbevinden Doel Het bevorderen van welzijn en de kwaliteit van leven, achteruitgang vertragen en mantelzorgers ontlasten door het dragelijk houden van de effecten van de aandoening van de cliënt en langer

Nadere informatie

Bijlage 11 informatiemap

Bijlage 11 informatiemap Bijlage 11 informatiemap Contactinformatie. Beter Leven Zorg Markt 38 4841 AC Prinsenbeek Tel: 076-8896901 (bereikbaar op kantoortijden) E-Mail: info@beterlevenzorg.nl Datum laatst aangepast: 01 januari

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care

WONEN. Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Promens Care WONEN Voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking Promens Care Het beste voor uw kind Als ouder of vertegenwoordiger wilt u het beste voor uw kind. U wilt dat uw kind zich thuis voelt, vriendjes

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

Puberteit en Autismespectrumstoornissen

Puberteit en Autismespectrumstoornissen Uitnodiging Puberteit en Autismespectrumstoornissen Het Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg organiseert op woensdag 2 maart 2016 een thema-avond met als onderwerp puberteit en autismespectrumstoornissen.

Nadere informatie

Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT

Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT Rubriek Onderwerp Nummer Datum document Overzichten Meerjarenplan 2014-2016 6.1.13 20130426 MISSION STATEMENT Autisme, ZORG voor EIGEN KRACHT Missie ZINTRI is sterk in mensen met Autisme en hun naasten

Nadere informatie

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek

Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Specialistische begeleiding (Vroeg)dove burgers met bijkomende complexe problematiek Informatie voor gemeenten Zelf en samen redzaam Als gemeente wilt u de zorg en ondersteuning van uw burgers zo goed

Nadere informatie

HANDLEIDING 8-FASENMODEL

HANDLEIDING 8-FASENMODEL HANDLEIDING 8-FASENMODEL Inleiding Het 8-fasenmodel Deze handleiding beschrijft het primaire proces; datgene wat er gebeurt tussen hulpverlener en cliënt. Het primaire proces is gebaseerd op het 8-fasenmodel,

Nadere informatie

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap

Regio Noord. stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Regio Noord stichting voor gereformeerde zorg en ondersteuning aan mensen met een handicap Mensen met mogelijkheden Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen

Nadere informatie

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget

Free Time Flies en een persoonsgebonden budget Free Time Flies en een persoonsgebonden budget 1. Inleiding Per 1 januari 2015 zijn er enkele zaken veranderd rondom het persoonsgebonden budget (pgb). Op grond van de Jeugdwet en Wmo kunnen volwassenen,

Nadere informatie

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou?

voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? voor jongeren Stap voor stap zelfstandig Wat betekent beschermd en begeleid wonen bij RIBW AVV voor jou? WAT JE IN DEZE BROCHURE LEEST 1 RIBW AVV in het kort 2 Zo gaan we met jou aan de slag 3 Behandeling

Nadere informatie

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel

Over Care+ respect I betrouwbaar I persoonlijk betrokken I professioneel Wij bieden zorg en begeleiding aan jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen en/of een beperking. Het is onze drijfveer ze te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk leven in de maatschappij.

Nadere informatie

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE Visie en uitgangspunten Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Arosa levert een bijdrage aan een optimale (h)erkenning en aanpak

Nadere informatie

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis

Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Activiteiten & Workshop aanbod Ontmoetingshuis Voorjaar/zomer 2017 ONTMOETINGSHUIS voorwoord Beste ouders/verzorgers, Met veel plezier presenteren wij ons programmaboekje met het naschoolse activiteiten

Nadere informatie

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT)

ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) ZZP-Productenboek Volledig Pakket Thuis (VPT) Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking die thuis wonen Een zorgzwaartepakket (ZZP) is een manier om aan te

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Dagbehandeling Grubbeveld

Dagbehandeling Grubbeveld Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling Jong dementerenden Vivre_Dagbehandeling_Grubbeveld_v4.indd 1 06-04-2011 13:12:14 Dagbehandeling Grubbeveld Reguliere dagbehandeling en jong dementerenden

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ berkel-b

Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ berkel-b Generalistische Basis GGZ Aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten, opletten in de klas, omgaan met emoties en opkomen voor jezelf; zomaar een aantal vaardigheden die

Nadere informatie

CVD Aanbod Dagbesteding

CVD Aanbod Dagbesteding CVD Aanbod Dagbesteding Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening / www.cvd.nl Voor veel mensen is werk een belangrijk onderdeel in het leven. Wie zich prettig voelt in zijn werk

Nadere informatie

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf

Pedagogisch beleid. kinderdagverblijf Pedagogisch beleid kinderdagverblijf maatwerk kinderopvang voor elk gezin Voorwoord Dit pedagogisch beleid is met het doel geschreven om duidelijkheid te geven aan de inhoud van een pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small

Het kind centraal. Pedagogisch beleidsplan van kinderdagverblijf Small Het kind centraal Het kind centraal 1 Kinderdagverblijf Small Apeldoornselaan 294-304, 2573 XL Den Haag E info@kinderdagverblijfsmall.nl I www.kinderdagverblijfsmall.nl 2 Het kind centraal 4 Inleiding

Nadere informatie

Levensloopbegeleiding

Levensloopbegeleiding Levensloopbegeleiding vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt Levensloopbegeleiding bij autisme Levensloopbegeleiding is ondersteuning in iedere fase van het leven, op alle levensgebieden

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding

Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Uitzonderingsgroepen gehandicaptenzorg decentralisatie begeleiding Groepen die uitgezonderd moeten worden van overheveling Specialistische ZG begeleiding door instellingen met een erkende deskundigheid

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende:

Nieuwsbrief. Meer zorg op maat via de digitale weg. Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Met het oog op het volgende: Nieuwsbrief Meer zorg op maat via de digitale weg Met het oog op het volgende: Wij kunnen de wereld niet veranderen, maar wel inzichtelijker maken. Hebben we binnenkort een geheel vernieuwde website. Natuurlijk

Nadere informatie

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf

Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Onderwerp Zorgvorm Geschil over het niet indiceren van kortdurend verblijf Kortdurend verblijf Datum 25 april 2014 Uitgebracht aan Soort uitspraak Samenvatting CIZ Advies als bedoeld in artikel 58 AWBZ

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling

STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling STEWOVON visie op begeleiding & ontwikkeling Stichting STEWOVON te Hilversum is een ouderinitiatief dat is aangesloten bij Stichting De Grasboom. STEWOVON heeft als doel het realiseren van zelfstandige

Nadere informatie

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam

Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere Regels op de Verordening op de Zorg voor Jeugd in Amsterdam Gemeente Amsterdam Programmamakers Om Het Kind t.a.v. mevr. P. Helderman Jodenbreestraat 25 1011 NH Amsterdam Datum: 18 november 2014 Onderwerp: Inspraakreactie Jeugdplatform Amsterdam op het concept Nadere

Nadere informatie

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen.

en vast dagritme, een rustige omgeving, nuttige werkzaamheden en gezelligheid samen. Zorg Onze opvatting over zorg is steeds in ontwikkeling. Tegenwoordig vinden we het belangrijk dat de zorgcliënten zo goed mogelijk deel kunnen nemen aan de maatschappij en regie hebben over hun eigen

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf

Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Bijlage 1. Criteria ondersteuning, dagactiviteiten, kortdurend verblijf Als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 2. 1. Ondersteuning Ondersteuning thuis zijn activiteiten gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel gastouder

Beroepscompetentieprofiel gastouder Beroepscompetentieprofiel gastouder Het voorliggende beroepscompetentieprofiel is vastgesteld door de Convenantpartijen op 29 mei 2009. In het kader van de uitvoering van kinderopvang zoals bedoeld in

Nadere informatie

Power 2 You News. Beste ouders en kinderen,

Power 2 You News. Beste ouders en kinderen, Power 2 You News Beste ouders en kinderen, Hierbij het programma, datums en opzet voor de komende periode tot aan de Zomervakantie. We hebben een gevarieerd aanbod, om zoveel mogelijk wensen tot uiting

Nadere informatie

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht

Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Straks kan ik weer gewoon mijn eigen leven leiden, een prachtig vooruitzicht Gewoon leven Een gewoon leven leiden. Dat is niet altijd zo makkelijk als het klinkt. Fonteynenburg ondersteunt en begeleidt

Nadere informatie

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten

Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Resultaatgebieden zelfredzaamheidsmatrix vertaald naar te behalen resultaten Rond de inkoop van individuele begeleiding is behoefte aan concreet geformuleerde resultaten die de lokale toegang (sociaal

Nadere informatie

Zorgprofielen Productenboek

Zorgprofielen Productenboek Zorgprofielen Productenboek Informatie over zorgproducten van Amerpoort voor mensen met een verstandelijke beperking Amerpoort biedt woonproducten aan voor alle zes zorgprofielen voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Leven zoals jij dat wilt Ludo s motto: Neervallen, opstaan, kroontje rechtzetten en verder gaan! Ondersteund door SDW Welke informatie vind je in deze brochure? Heb jij bij lastige zaken wat hulp nodig

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie